Fakulteti i Administrimit të biznesit

Dekan i Fakultetit, Prof. dr. Naser Raimi

E-mail: naser.raimi@unite.edu.mk

Ky fakultet është i dispersuar në Shkup dhe në Kërçovë dhe ka dy programe studimore:

  • Administratë biznesi
  • Administratë publik

Modeli i studimeve tre vjeçare u mundëson studentëve të diplomuar që të kontribuojnë në sferën e ndërtimit të politikave, menaxhimit me institucione edhe me resurset humane.
Fakulteti, në bashkëpunim me institucionet publike, studentëve u mundëson integrimin e përvojës teorike me atë praktike.
Fakulteti i Administratës së Biznesit synon

  • Përgatitjen e studentëve për ndërtim karriere në sektorin publik, joqeveritar dhe privat,
  • Zhvillimin e kompetencave dhe menaxhimin me institucionet publike, hulumtuese, analizim të politikave publike, menaxhimin me resurset njerëzore, me organizatat jo/fitimprurëse;
  • Krijimin e një gjenerate të re administratorësh kompetentë dhe profesionistë që do t’u përgjigjen sfidave evropiane integruese;
  • Aftësimin gjatë përgatitjes së studimeve në fushën e politikave zbatuese në ekonomi, menaxhment dhe gjyqësi, si dhe zhvillimin e kulturës së veprimit në praktikë dhe teori;
  • Zbatimin e komunikimit bashkëkohor institucional nëpërmjet teknologjive të reja;
  • Nxitjen e mendimit kritik mbi konceptet krahasuese në administratën publike, me theks të veçantë mbi komponentët historikë, socio-ekonomikë dhe shoqërorë të administratës.

FAKULTETI I ADMINISTRATËS SË BIZNESIT-KUMANOVË
Cikli i parë
(VI semestra, 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Administratë biznesi- Kumanovë
Studime të disperzuara – Shkup
Studime të disperzuara - Kërçovë

 

I diplomuar (Bachelor) në administratë biznesi

  Administratë publike- Kumanovë

I diplomuar (Bachelor) në administratë publike

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Оцени текст
1.22
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба