Fakulteti i Kulturës Fizike

Dekan i Fakultetit, Doc. dr. Isa Arsllani

E-mail: isa.arsllani@unite.edu.mk

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik i përfshirë në sport.
Studimet në këtë Fakultet janë të organizuara sipas modelit të Bolonjës 4+1.
Kjo fushë studimore përfshin në vete lëndë nga fusha e edukimit fizik dhe sportit, lëndë mjekësore, dhe lëndë psikologjike-pedagogjike, të cilat studentin e pajisin dhe aftësojnë me njohuri, shkathtësi dhe kompetenca.
Të diplomuarit në Programin studimor të Kulturës fizike, si dhe magjistrantët e Kulturës Fizike, njohurit dhe shkathtësitë e veta i aplikojnë në fushën e arsimit fillor, të mesëm ose të lartë. Perspektiva për punësim në këtë fushë është e madhe dhe me ndryshimet në ligjin mbi arsimin fillor dhe të mesëm në RM rritet numri i orëve obligative dhe zgjedhore, në ciklin e ulët dhe të mesëm të shkollimit. Me këtë paraqitet nevoja për mësimdhënës të edukimit fizik.

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE
Cikli i parë
(VIII Semestra, 240 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Kulturë fizike

Profesor i diplomuar i edukimit fizik dhe shëndetësor

 

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE
Cukli i dytë
(II semestra, 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Kulturë fizike

  1. Edukim fizik dhe shëndetësor
  2. Sport
  3. Menaxhment sportiv

Magjistër i kulturës fizike + emri i modulit

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Оцени текст
3.33
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба