Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

Dekan i Fakultetit, Prof. dr. Nderim Zeqiri

E-mail: nderim.zeqiri@unite.edu.mk

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke u përshtatur trendëve dhe standardeve bashkëkohore, para së gjithash tregut të punës.
Plan-programet studimore të FSHZ-së janë të konceptuara mbi përvojat e universiteteve Evropiane, si të Shtutgartit, të Karlsruhes, Universitetit Teknik të Vjenës etj. Semestri i pestë përfshin punën praktike, me mundësinë që të zhvillohet në qendrat e sipërpërmendura, me të cilët USHT-ja ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.
Studimet në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara janë të organizuara sipas modelit 3 (diplomim) + 2 (magjistraturë).
Programet studimore të Arkitekturës, Ndërtimtarisë dhe Inxhinierisë ekonomike përgatisin kuadër profesional dhe cilësor, të cilët shumë lehtë inkuadrohen në punën praktike të operativës ndërtimore, në organizatat për urbanizim dhe projektim, nëpër institute të gjeodezisë, industrinë metalurgjike.
Mekatronika paraqet disiplinë mbi sistemet mekanike, sistemet e sensorit, sistemet e aktorëve të mikromatësve. Inxhinierët e mekatronikës punësohen si: në arsim (si bashkëpunëtor shkencor ose profesor), firma private (menaxher, udhëheqës i një pune), ndërmarrje makinerike, në industrinë e automobilave ose në lëmin e teknologjisë dhe komunikimit, programimi i makinave për përpunimin teknologjik të punës, si dhe dhënien e diagnozës për dëmin dhe gabimet. Mundësi për punësim u ofrohet edhe në mjekësi ku përdoren aparate të ndryshme moderne.
Për qëllime të organizimit të procesit mësimor të mirëfilltë si dhe të zhvillimit të kompetencave tek studentët janë vënë në funksion disa kabinete të pajisura me aparaturë moderne: kabineti për dizajn 3D (donacion i USAID-it) dhe një laborator për kontrollin e materialeve ndërtimore (donacion i Universitetit teknik të Shtutgartit).

FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA
Cikli i parë
(VII Semestra, 210 ECTS&VI semestra 180 ECTS))

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Ndërtimtari
a) Inxhinieri konstruktike
b) Rrugë dhe infrastrukture

 

Baccalaureus në ndëertimtari-inxhinieri konstruktive
Baccalaureus në ndërtimtari- rrugë dhe infrastrukturë

Arkitekturë

a)Projektim

b)Urbanizëm

Baccalaureа/baccalaureus në projektim
Baccalaureа/baccalaureus në urbanizëm

Mekatronikë

Inxhinier i diplomuar në mekatronikë

Inxhineri ekonomike

Baccalaureа/baccalaureus në inxhinieri ekonomike

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA
Cikli i dytë
(III semestra, 90 ECTS& IV semestra 120 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Ndërtimtari
a) Inxhinieri konstruktike
b) Rrugë dhe infrastrukture

Magjistër i ndërtimtarisë + emri i modulit

Arkitekturë

a)Projektim

b)Urbanizëm

 

Magjistër i arkitekturës + enri i modulit

Mekatronikë

Magjistër i mekatronikës

Inxhineri ekonomike

Magjistër i inxhinierisë ekonomike


  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Оцени текст
2.50
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба