Fakulteti i Arteve

Dekan i Fakultetit, Prof. dr. Miftar Memeti

E-mail: miftar.memeti@unite.edu.mk

Fakulteti i Arteve është themeluar më 17 dhjetor 1994 dhe ka tre programe studimore:

  • Arti figurativ
  • Arti muzikor
  • Arti dramatik

Organizohen studime themelore dhe të ciklit të dytë në disiplina të ndryshme profesionale dhe përgatiten kuadro profilesh të ndryshme nga fusha e arteve. Studimet janë kompatibile me Sistemin e Kreditimit dhe Transferimit të Kredive.
Studimet në këtë shkallë akademike zgjasin katër vite akademike (tetë semestra), kurse studimet e ciklit të dytë zgjasin një vit akademik (dy semestra)
Të diplomuarit në këtë fakultet janë dëshmuar si bartës aktivitetesh në të gjitha fushat artistike, figurative, muzikore dhe skenike.
Në këtë institucion janë angazhuar mësimdhënës të dëshmuar në planin artistik dhe atë arsimor e pedagogjik.
Për pranimin e studentëve të rinj, për shkak të specifikës së drejtimeve, ka disa kushte për regjistrim, gjegjësisht të drejtë regjistrimi kanë të gjithë ata që kanë kryer shkollën e mesme katërvjeçare – profesionale, të cilët detyrimisht duhet t’i nënshtrohen provimit pranues-vlerësues.

FAKULTETI I ARTEVE
Cikli i parë
(VIII semestra; 240 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Art muzikor
Teoriko-pedagogjik
-Kompozim
-Dirigjim
-Muzikologji
-Etnomuzikologji
 
Instrumental
-Flauti
-Oboa
-Klarineti
-Fagoti
-Saksofon
-Trompa
-Korni
-Tromboni
-Solo këndimi
-Piano
-T]uba
-Violina
-Viola
-Violonçeli
- Kontrbas
- Kitarë

Teoricien i diplomuar i muzikës-pedagog
- Kompozitor i diplomuar
- Teoricien i diplomuar i muzikës-pedagog-dirigjent i korit 
- Muzikolog i diplomuar
- Etnomuzikolog i diplomuar

Flautist i diplomuar
Oboist i diplomuar
Klarinetist i diplomuar
Fagotist i diplomuar
Saksofonist i diplomuar
Trompist i diplomuar
Kornist i diplomuar
Trombonist i diplomuar
Solokëngëtar i diplomuar
Pijanist i diplomuar
Trubist i diplomuar
Violinist i diplomuar
Violist i diplomuar
Violençelist i diplomuar
Kontrabasist i diplomuar
- Kitarist i diplomuar

Art figurative
-Art figurativ-drejtimi arsimor
-Pikturë
-Grafike
-Skulpturë
-Dizajn Grafik

Profesor i diplomuar i artit figurativ
Piktor i diplomuar
Grafist figurativ i diplomuar
Skulptor i diplomuar
Dizajner grafik i diplomuar

Arti dramatik

  • Aktrimi
  • Regji
  • Montazh
  • Kamerë

Baccalaureа/baccalaureus-aktor
Baccalaureа/baccalaureus-regjisor
Baccalaureа/baccalaureus-montazhist
Baccalaureа/baccalaureus-kameraman

 

FAKULTETI I ARTEVE
Cikli i dytë
(II semestra; 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Art muzikor
-Kompozim
-Dirigjim
-Muzikologji
-Etnomuzikologji
-Metodika e mësimit të muzikës
-Flauti
-Oboa
-Klarineti
-Fagoti
-Trompa
-Korni
-Tromboni
-Solo këndimi
-Piano
-Violina
-Viola
-Violonçeli

Magjistër i artit muzikor + emri i modulit

Art figurative
-Pikturë
-Grafike
-Skulpturë
-Dizajn Grafik

Magjistër i artit figurativ + emri i modulit

 

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Оцени текст
1.75
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба