Fakulteti Juridik

Dekan i Fakultetit, Prof. Dr. Ferat Polisi

 E-mail: ferat.polisi@unite.edu.mk

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë mësimor-shkencor, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime sipas modelit 3+2.
Misioni i këtij fakulteti është që juristët e ardhshëm që do të profesionalizohen në Fakultetin Juridik të jenë të aftë të marrin pozita dhe të zënë vende të punës në organet e jurispodencës edhe atë në gjyqësi, prokurori publike, në avokaturë,  në administratën shtetërore, në institucionet dhe organet e ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat.

Ky fakultet synon:

  • dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj;
  • aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe të mendojë në mënyrë analitike;
  • aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara;
  • mundësia e studentit të shprehet lirshëm dhe të rezonojë në mënyrë më të gjerë.

FAKULTETI JURIDIK
Cikli i parë
(VI semestra, 180 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

  • Drejtimi gjyqësor

Studimet e disperzuara – Shkup
Studimet e disperzuara - Kërçovë

Baccalaaurea/baccalaureus i së drejtës, drejtimi gjyqësor

 

b) Drejtimi administrativ

Baccalaaurea/baccalaureus i së drejtës, drejtimi i së drejtës administrative

c) E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare
 Studimet e disperzuara – Shkup

Baccalaaurea/baccalaureus i së drejtës, drejtimi marrëdhënie ndërkombëtare

Gazetari
Studime të disperzuara të Gazetarisë-Shkup

Baccalaaurea/baccalaureus i mediumeve dhe mediumeve të shtypura

  • Studime politike – Shkup

Baccalaureа/baccalaureus i së drejtës, drejtimi shkenca politike

 

FAKULTETI JURIDIK
Cikli i dytë

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Sistemi një vjeçar- II semestra 60 ECTS

Drejtësi
E drejta civile
E drejta penale

Magjistër i drejtësisë + emri i modulit

Sistemi dy vjeçar -  IV semestra 120 ECTS)

Drejtimi gjyqësor
Drejtimi administrativ
E drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare

Magjistër i drejtësisë + emri i modulit

 

Marrëdhënie Ndërkombëtare (të drejtat e njeriut) Organizohet në suaza të Projektit Tempus 144787, në gjuhë angleze
60 dhe 120 ECTS

Magjistër i marrëdhënieve
ndërkombëtare + emri i modulit

 

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Оцени текст
1.62
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба