Визија, мисија и цели на Државниот универзитет во Тетово

Визија:

 

Реализацијата на националните идеали и современите вредности во образованието, науката и културата, со цел на развојот и просперитетот на идните генерации.

 

Мисија:

 

Создавање и унапредување на учењето, вештините, знаењата, академските и професионалните компетенции, кои ќе бидат водечки на општествените промени, на национално и на меѓународно ниво.

 

Целите:

 

1.    Создавање и развој на студиските програми, потребни за општеството и пазарот на трудот во земјата и пошироко;

2.    Развој на инфраструктурата во согласност со целите и природата на студиските програми;

3.    Стимулација и негување на академските слободи наставно-научните достигнувања на студентите и наставници;

4.    Поттикнување на научно-истражувачката дејност на наставниците и студентите (поддршка за објавување на научни списанија, организирање на конференции и реализација на разни научни проекти);

5.   Негување на етичките вредности, еднаквоста, интегритетот, толеранцијата и општествената одговорност, со цел на изградување на личноста на студентите како граѓани, активни учесници во мултикултурно општество;

6.    Перманентна евалвација на наставниот процес, реализација на курикулите и целите на студиската програма;

7.    Поддршка на студентите со одличен успех во развојот на нивната професионална и академска кариера.  

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба