/Известување
Известување 2018-06-26T15:15:57+00:00
1909, 2018

Известување за промена на начинот на студирање од редовен на вонредно и обратно, во зимскиот семестар 2018/19 година

Септември 19, 2018|Известување|

Предмет: Известување за промена на начинот на студирање од редовен на вонредно и обратно, во зимскиот семестар 2018/19 година.  

1909, 2018

Известување за рокот, условите и критериумите за ослободување од партиципација на академската 2018/19

Септември 19, 2018|Известување|

Предмет: Известување за рокот, условите и критериумите за ослободување од партиципација на академската 2018/19.  

1709, 2018

Билтен бр. 134

Септември 17, 2018|Известување|

Приговор кон рефератот за избор на наставник на Факултетот за уметности Одговор на приговорот за избор на наставник на Факултетот за уметности