/Известување
Известување 2018-06-26T15:15:57+00:00
2501, 2019

Известување

Јануари 25, 2019|Известување|

Предмет: Известување за образецот на барањето и приговорите по објавувањето на резултатите од испитите     Линк: Барање за одбивање на оценката и приговори

2412, 2018

Известување

Декември 24, 2018|Известување|

Предмет: Известување за обврските кои произлегуваат од измените и дополнувањата на законот за персонален данок на доход   Линк: http://ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/653