Распоред на предавања на додипломските студии

Факултет за природно-математички науки

Биологија 

-Наставна програма

Биохемија

Физика

Хемија

-Наставна програма  

Аналитичка биохемија

Математика

Информатика 

Географија

Екологија

Факултет за природно-математички науки – Скопје 


Филолошки факултет

Албански јазик и книжевност

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност – Куманово

Англиски јазик и книжевност – Кичево 

Англиски јазик и книжевност – Скопје

Англски јазик и книжевност – Дебар

Германски јазик и книжевност 

Германски јазик и книжевност – Скопје

Германски јазик и книжевност – Струга 

Француски јазик и книжевност 

Италијански јазик и книжевност 


Филозофски факултет 

Педагогија 

Псикологија 

Псикологија – Скопје

Историја 

Социологија

Ориенталистика


Факултет за уметности

Драмска уметност

Ликовна уметност 

Музичка уметност 


Факултет за применети науки

Архитектура

Градежништво

Мехатроника

Економско инженерство


Факултет за прехранбена технологија и исхрана – Гостивар 

Прехранбена технологија

Исхрана


Факултет за медицински науки 

Општа медицина 

Стоматологија

Фармација

Инфермиерство 

-Акушерство 

-Физиотерапија 

-Логопедија

Физиотерапија – Дебар 


Факултет за физичка култура 

Економски факултет

Економија и бизнис 

Финансиско и банкарско сметководство 

Маркетинг и менаџмент

Туризам


Економкси факултет – Струга 

Економски факултет – Скопје

Правен факултет

Администрација 

Правосудство 

Меѓународно право 

Навинарство 


Правен факултет – Скопје

Новинарство –Скопје

Правен факултет – Кичево 

Факултет за бизнис администрација – Куманово

Факултет за бизнис администрација – Кичево 

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба