/Спортски клубови
Спортски клубови 2018-06-26T14:40:05+00:00

Женски одбојкарски клуб “Универзитет во Тетово”
Менаџер на клубот:

Лаурета Абази
Еmail: laureta.abazi@unite.edu.mk