/Универзитетска библиотека
Универзитетска библиотека 2018-07-09T13:46:33+00:00

Раководител на Универзитетска библиотека:
Арбана Ајдини
Email: arbana.ajdini@unite.edu.mk

NAME AND SURNAME
BOOK TITLES
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
AMZI ZIBERITEORIA E EDUKATËS (I)TETOVË2005
AMZI ZIBERISEKSOLOGJIA PEDAGOGJIKEKUMANOVË2011
AMZI ZIBERISEKSI DHE DASHURIAKUMANOVË2008
AMZI ZIBERIEDUKATA SEKSUALE E RINISË NË OPTIKËNKUMANOVË2010
AMZI ZIBERIMETODOLOGJIA E KOMUNIKIMIT PEDAGOGJIKKUMANOVË2007
VAXHID NUREDINIORIENTIMI PROFESIONAL DHE ZGJEDHJA E PROFESIONIT TË NXËNËSIVEPRISHTINË1989
VAXHID NUREDINIORIENTIMI PROFESSIONAL I NXËNËSVE PRISHTINË1999
BARDHYL MUSAIASPEKTE TË MËSIMDHËNIES SË GJEOGREFISËPRISHTINË1997
AJMONE DHOMIMETODIKA E EDUCATES MUZIKOREPRISHTINË2000
HALIM HYDAMETODIKA E PUNËS EDUKATIVO-ARSIMORE NË KLASAT KOLEKTIVE"LOGOS-A", SHKUP 1995
VAXHID NUREDINIMETODIKA E PUNËS SË PEDAGOGUT TË SHKOLLËS (I) DOKIMOLOGJIA"RILINDJA", PRISHTINË 1999
BEDRI JAKAMETODIKA E MËSIMIT TË MATEMATIKËSPRISHTINË1980
MENDUH DËRGUTIMETODIKA E HISTORISË"MIHAL DURI", TIRANË1987
THOMIRT PRODANOVIQMETODIKA E MËSIMIT TË DITURI NATYRËSPRISHTINË1974
MUSTAFA BAKIJAMETODIKA PRISHTINË1952
GANI BANJSKALAVËRTARIA E PËRGJIRHSHMEPRISHTINË1987
XHELADIN MURATIMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS"LOGOS-A", SHKUP1996
DANILO NEBRIGIQMETODIKA E MËSIMIT TË NJOHURI SHOQËRISPRISHTINË1971
ABDYLAZIS VESEL .M.RMETODIKA E EDUKIMIT PARSHKOLLOR"AZA SOFT", TETOVË1999
DALI EMURULLAHUMETODIKA E EDUKATES PUNUESE E POLITEKNIKE"RILINDJA", PRISHTINË 1981
ABDYLNASER SINANIMETODA E ANKETIMIT "LUMA", TETOVË2009
BAKI BAKIUZHVILLIMI I ARSIMIT SHQIP NË DERVEN TË SHKUPIT 1945-2005"LOGOS-A", SHKUP2007
UNIVERSITETI I PRISHTINËS, MARSHALL TITOPASQYRA E PLANEVE MËSIMORE DHE E PERSONELIT MËSIMOR PËR VITIN SHKOLLOR 1979/80PRISHTINË1980
REVISTËPEDAGOGU 1-2PRISHTINË1987
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SHKOLLAVE NË TERITORIN E SOTËM TË ANAMORAVËS (1945-1950)"PROGRAF", PRISHTINË1997
AVZI MUSTAFAFIGURA MËSUESISH SHQIPTARËTETOVË1995
AUGUST VITAKPUNA BASHKOHORE NË GRUPBEOGRAD1960
KARL MARKS-FRIDRIH ENGELSMBI EDUKATËN DHE ARSIMINBEOGRAD1963
STANKO PËRVANOVIQPUNA BASHKOHORE NË GRUPPRISHTINË1978
ISLAM KRASNIQI , ABDYLAZIS VESELIMETODIKA E MËSIMIT TË DITURI NATYRË DHE SHOQËRIPRISHTINË2000
ABDYLAZIS VESEL PEDAGOGJIA PARASHKOLLOREPRISHTINË1999
MEDI DOKO MATEMATIKA PËR EKONOMITETOVË1996
MILENA PTKONJAK NIKOLLA POTKONJAKUSHTRIME NË PEDAGOGI"PROSVETA", NISH1971
AVNI PRESHEVA FILOZOFIJA E GJUHËS"PROGRAF", PRISHTINË1998
RADISAV NICKOVICDIDAKTIKABEOGRAD1974
SALIH GJ.DUGAGJINISHKROLARIA E SHQIPES PJESA E IPRISHTINË1991
EVGENIJE DERKACEVPEDAGOGJIA PRISHTINË1985
ALI DIDAPATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOSVËPRISHTINË1996
MEHMET GJEVORIKUJTIME E SHËNIME "LIBRI", PRISHTINË1998
NGA MINISTRIA E ARSIMITPROGRAMET E GJUHËVE TË HUAJA 1PRISHTINË1989
MIHAJLO MARKOVIQLOGJIKËBEOGRAD1963
ENTI PËR BOTIMIN E TEKSTEVE PËRMBLEDHJE TEKSTESH TË PEDAGOGËVE KLASIK 1BEOGRAD
LEON ZHLEBIKHISTORIA E PËRGJITHSHME E SHKOLLAVE DHE E IDEVE PEDAGOGJIKEBEOGRAD 1964
JASHAR REXHEPAGIQZHVILLIMI I ARSIMIT DHE I SISTEMIT SHKOLLOR TË KOMBËSIVE SHQIPTARE NË TERITORIN E JUGOSLLAVISË DERI NË VITIN 1918PRISHTINË1970
ISAK SHEMAÇËSHTJE TË ARSIMIT KOMBËTAR SHQIPTARPRISHTË2000
SKËNDER H.SKËNDERISISTEMI NDËRKOMBËTAR I NJËSIVE PRISHTINË1980
LADI SHAHINI POLITIKAT ARSIMORE NË FOKUSIMIN E AKREDITIMIT TIRANË2000
ANTE VUKAJOVIQNDIKIMI I TEKNIKËS BASHKËKOHORE NË KONCEPCIONIN E ARSIMIT TË PËRGJITHSHËM "RILINDJA", PRISHTINË 1977
PERO SHIMLESHA PRK.JUSUF SHUSHKA METODIKA ZAGREB1954
VLLADIMIR ZURIQPYETJA E NXËNËSIVE NË MËSIM BASHKËKOHËS"RILINDJA", PRISHTINË 1976
IVO FURLANBAZAT E PROCESIT TË TË NXËNIT"RILINDJA", PRISHTINË 1997
KRISTAQ .K. LULJETA G.MATEMATIKA E PËRGJITHSHMETIRANË 2001
AGIM PACASTATISTIKAPRISHTINË2003
RADOVAN TEODOSIQROLI I TRASHËGIMIT RRETHIT SHOQNOR DHE EDUKATËS NË ZHVILLIMIN E PERSONALITETITBEOGRAD1964
A.S.MAKARENKOPOEMA PEDAGOGJIKE"RILINDJA", PRISHTINË 1964
AVNI PRESHEVA PREJ GJUHE NË GJUHËHANNOVER , GJERMANI2005
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SHKOLLAVE DHE I ARSIMIT NË TERRITORIN E SOTËM TË ANOMORAVËS (1945-1950)PRISHTINË1997
AGRON TATOANALIZA FUNKSIONALE ME ZBATIM"ONFURI", ELBASAN1996
AGRON GANIPËR MËSIMDHËNIEN DHE PËRVETËSIMIN E HISTORISË NË SHKOLLËTIRANË 1981
AUGUST VITAKPROBLEMET THEMELORE NË GRUPBEOGRAD1960
JAN AMOS KOMENSKI SHKOLLA AMNORE"RILINDJA", PRISHTINË 1964
PALOK GJ.BERISHASHKOLLA DHE ARSIMI I SHQIPËTARËVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PLAVËS DHE ROZHAJËS DERI NË VITIN 2001PRISHTINË2003
ETEM XHELADINIARSIMI SDURON NËNSHTRIMKUMANOVË 2012
BOGOLUB PROKIQRACIONALIZIMI I ARSIMITBEOGRAD1977
KIRO POPOVSKI Z. S.TESTET E DITURISËTETOVË AZA-SESOFT1996
DORACAK PËR GAZETARINFORMIM MULTIKULTUROR SHKUP FOKUS -A1999
SHEFQET JASHARI-STROFCIPSE JEMI KËSHTU SIÇ JEMIPRISHTINË MËRGIMI2002
REVISTË PEDAGOGUPRISHTINË1986
AGIM R.RUSHITIME PISHTARËT E ARSIMIT SHQIPKUMANOVË2000
MUSA KRAJAREFLEKSE SOCIALE PEDAGOGJIKE TETOVË1996
DORACAKTË GJITHË NË SHKOLLËSHKUP2013
EZ-ZERNUXHIUDHËZIME PËR NXËNIEN E DITURISËSHKUP2003
ZHAN MONEEVROPA SHTËPIA JONË E PËRBASHKËT SHKUP2007
KONRAD ADENAUER- PARIMET E LIRISË DHE SIGURISË PËR GJERMANINËHANNOVER , GJERMANI2007
FADIL SULEJMANINJOHURI THEMELORE PËR GJERMANINË DHE POPULLIN E SAJ"LUMA", TETOVË 1995
UNIVERSITETI I USHT-SËUNIVERSITETI I TETOVËS THËRET SHQIPTARËT NË MBROJTJE NGA KOMPLOTISTËT TETOVË2002
MERI ELEN GAFIBAZAT AFARIST KOMUNIKIMIT BOTIMI I 7"ISKRA", KOÇAN2011
MISIONI I OSBE NË SHKUPDORACAK TË GJITHË NË AKSIONIN PËR SHKOLLË TË SIGURTËSHKUP2013
V.LORENS NJUMANMETODAT SHOQËRORE HULUMTUSE "PROSVETNO DELLO", SHKUP2006
KAROL HOAREMANUAL PËR ZHVILLIMIN DHE TË NXËNIT E TË RRITURVE "EVROPA", KOÇAN2013
STIVEN.D.BRUKFILDDISKUTIMI SI METOD E TË MËSUARIT"ARS LAMINA", SHKUP2013
MID HAD SHAMIQSI SHKRUHET VEPRA SHKENCORE "LOGOS-A", SHKUP2009
GJERGJ RAPIMETODOLOGJIA E KËRKIMIT KORÇË2002
XHELADIN MURATIMETODOLOGJIA E KËRKIMIT PEDAGOGJIK"ÇABEJ", TETOVË2004
XHELADIN MURATIPROBLEME TË PEDAGOGJISË"FLAKA E VLLAZRIMIT", SHKUP1992
XHELADIN MURATINAIM FRASHËRI (PIKPAMJE EDUKATIVE)"NOVA MAKEDONIJA", SHKUP1993
XHELADIN MURATIPEDAGOGJIJA E KOHËS SË LIRE "VATRA", SHKUP2005
XHELADIN MURATINJERIU SFIDË URTISH"ÇABEJ", TETOVË 2006
XHELADIN MURATIPERSPEKTIVATE ARSIMIT NË EVROPË "ÇABEJ", TETOVË 2014
IXHRIJE AZIRIGJUHA E EDUKIMITTETOVË2015
JANUZ DËRVODELLIINFORMIMI DHE ORIENTIMI PROESIONAL"ETRURIA", PRISHTINË1999
NEXHAT ABAZIKOROSPONDENCA E JOSIF BAGERIT"ÇABEJ", TETOVË 2014
HAMDI MEDIUKONTRIBUTI I NEXHMEDIN B.SEZAIRIT NË ORGANIZIMIN NACIONAL DEMOKRATIKE SHHQIPTARE "ÇABEJ", TETOVË 2014
HASAN JASHARIKONTEKSI SOCIOLOGJIK I SHKOLLËS"NOVA MAKEDONIJA", SHKUP1999
PETER CALOWDORRACAK PËR VLERSIMIN E RREZIQEVE TË MJEDISIT DHE MENAXHIMI I TYRESHKUPË2009
REJ M.MERILEPIDEMIOLOGJIA E MJEDISIT JETËSOR"A-LAMIJA"2011
RAJNER DUPON, LUIS TEODORPARANDALIMI I NDOTJES SKOPJE 2010
HANS TAMMEMAGIKRIZA E MBETURINAVE"ARBËRIA DESING", TETOVË2009
JOHAN V.PETERSENUDHËZUES FILLESTAR I PLOTË I BAZËS SË TË DHËNAVE MASH2011
ZAMIR DIKA L.ADIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I WEB-IT KONCEPTE BAZË"LOGOS A", SHKUP2007
SALI DOÇIQI.VATOVIKOMJUTRËT DHE PROGRAMETPRISHTINË1984
SKËNDER H.SKËNDEIMICROSOFT WINDOWS 3.1."BESA", ZAGREB1994
BEKIM DAUTI-PERKTHYESIWINDOWS XP HOME EDITION 10 MINUTA UDHËZUESZAGREB2002
DONALD.E.KNUTHARTI I PROGRAMIMIT KOMPJUTERIK"MIKENA", BITOLA2009
FREDERIK RRESHPJA KOMPJUTERI PA MËSUES"LUMA", TETOVË 1996
ABDYLNASER SINANIKOMPJUTERI NË PROCESIN MËSIMOR"LUMA GRAFIK", TETOVË2012
DALI EMURLLAIMETODIKA E EDUCATES POULLOREPRISHTINË1973
PARIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHMËRISQENDRA PËR RAJONET E MJEDISIT PRISHTINË2005
OSCEDORACAK PËR MËSIMIN E GJUHËS JO AMTARE K.BRITANIK .M.SHKUP2011
GERD BAUMANENIGMA MULTIKULTUROREQENDRA BOTUESE TRI2009
USAIDNOTIMI PËR MËSIM NË SHEKULLIN 21"USAID", SHKUP2009
USAIDMËSIMI I MATEMATIKËS NË SHEKULLIN 21"USAID", SHKUP2009
USAIDZBATIMI I STANDARTEVE TË NOTIMIT TË NXËNËSIVE"USAID", SHKUP2008
CHRISTIAN X.M.KOMUNIKIMI"LOGOS A", SHKUP2003
MICHELE PENDANXVEPRIMTARITË E TË MËSUARIT NË ORËN E GJUHËS SË HUAJ"LOGOS A", SHKUP1998
MICHEL LAIMENDOJ OBJECT ME UML DHA JAVA"LOGOS A", SHKUP2004
FILIP MERJEMJETE PËR TË MËSUAR ME GRUPE - TË MËSOSH NË GR.-2 "LOGOS A", SHKUP2006
DASHMIR IDRIZI SFIDAT E ARSIMIT SIPËROR NË GJUHËN SHQIPE NË RM"LUMA", TETOVË 2013
MUSA KRAJAMËSUESIT PËR KOMBIN SHQIPTAR"TOENA", TIRANË 1993
KONRAD ADENAUER- STIFTUNGMAUEL PËR KOMUNIKIMIN PUBLIKBERLIN2010
BUNIAMIN MEMEDIPRAKTIKA INKLUZIVE "ARBËRIA DESING", TETOVË2015
HAVRI SIGELDORACAK PËR FILOZOFINË E ARSIMIT"EVROPA", KOÇAN2014
SUZAN K. XHEJKOBSONEDUKIMI I TEKNIKAVE JOKONVENCIONALE PËR KONSERVIM"EVROPA", KOÇAN2015
NELL NODINGSARSIMI DHE DEMOKRACIA NË SHEKULLIN 21"ARS LAMINA", SHKUP2015
XHELADIN MURATIHYRJE NË TEORITE E EDUKIMIT"LUMA", TETOVË 2016
SVETLLANA PANDILLOSKA GRNCAROVSKABAZAT E MËSIMIT TË PËRJETSHËMSHKUP
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE NË RMTETOVE2016
GORAN AJDINSKI ANGELKA VELKOSKA MUNIAMIN MEMEDIAFTËSIA E KUFIZUAR INTELEKTUALETETOVE2017
XHEZMI RUSTEMI - FAIK ADEMIAPLIKIMI DHE EFIKASITETI I KASATOFONIT NË PËRPUNIMIN E SHKRONJAVE TË SHTYPIT NË GJUHËN SHQIPEGOSTIVAR 1995
R.RAJAN DUPON LUIS TEODOR KUMAR GANESANPARANDALIMI I NDOTJES SHKUP2010
VAXHID NUREDINI PLANIFIKIMI PROGRAMIMI DHE EVIDENTIMI I PUNES SË PEDAGOGUT TË SHKOLLËSSHKENDIJA1991
JOHAN V.PETERSENUDHËZUES FILLESTAR I PLOTË I BAZËS SË TË DHËNAVE
MAJKELL ULJENSDIDAKTIKA SHKOLLORE"ARS LAMINA", SHKUP2016
XHON LAKRANZHVILLIMI I PEDAGOGJISË PËR ARSIMIMIN E ARSIMTARËVE"ARS LAMINA", SHKUP2016
DANIEL M. DEJVID. R.MËSIMI I EFEKTSHËM DËSHMI DHE PRAKTIKE"ARS LAMINA", SHKUP2016
ISMAIL AMETI-PERKTHYESTË MËSUARIT E MATEMATIKËS TE FËMIJËRIA E HERSHME"ARS LAMINA", SHKUP2016
XHIM SKRIVENERTEKNIKAT TË MENAXHIMIT TË KLASËS"ARS LAMINA", SHKUP2016
XHENI LIC BOB MUNFUQIA E PEDAGOGJISE"ARS LAMINA", SHKUP2016
RICHARDS DHE RODGERSQASJET DHE METODAT PËR MËSIMDHËNIE TË GJUHËS"ARS LAMINA", SHKUP2016
KREMIN DHE ARTURZHVILLIMI I MËSIMDHËNIES NË SHKOLLËN FILLORE"ARS LAMINA", SHKUP2017
TESETEACHER EDUCATION AND SPEDIAL EDUCATION1999
JEFF PASSEELEMENTARY SCHOOL-CURRUCULUM1999
NEIL MERCERTHE GUIDED CONSTRUCTIONOF KNOWLEDGE2008
ANNESKILLS JORDANIN COLLABORORATIVE SLASSROOM CONSULATIONLONDON AND NEW YORK1994
MICHELLEWALDISPUHLPROMOTING LEARNER AUTONOMY IN HIGHER EDUCATIONTETOVË2015
RUDOLPH F. VERDERBER DEANNA D.SELLNOW KATHLEEN S. VERDERBERCOMMUNICATEVERDERBER2012
MARGARET C.WANGADAPTIVE –EDUCATION STRATEGIESLONDON1992
OKTAY AHMEDILK, ORTA VE YUKSEK ORETIM OGRETMENLERINE IKINCI DIL OGRETIMI EL KITABIUSKUP2011
UNIVERSITETI SHTETEROR I TETOVESKONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARETETOVË2013
UNIVERSITET SHTETEROR I TETOVESPHILOSOPHIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË2014
UNIVERSITETI SHTETEROR I TETOVESPHILOSOPHIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË2015
UNIVERSITETI I PRISHTINESBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XPRISHTINË1973
UNIVERSITET I PRISHTINESBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XVPRISHTINË1980
UNIVERSITETI I PRISHTINESBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XIVPRISHTINË1980
UNIVERSITETI I PRISHTINESBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XIIPRISHTINË1975
UNIVERSITETI I PRISHTINESBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XPRISHTINË1992
UNIVERSITETI I PRISHTINESBULETINI SHKENCOR 4-5GJAKOVË1997
UNIVERSITETI I PRISHTINESBULETINI SHKENCOR VIIPRISHTINË1970
BIBLIOGRAFIA PER HISTORIN E ARSIMITKUJTIM BEVARI1939
UNIVERSITETI SHTETEROR I TETOVESPAKOJA INFORMATIVETETOVË2008
UNIVERSITETI SHTETEROR I TETOVESBULETIN VIITETOVË2007
HATIXHE ISMAILIPEDAGOGJIA SHKOLLORE
BORISLLAV STEVANOVIQPSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKE
QENDRA PER ARSIM DEMOKRATIKSI MUND TË SHKRUHET MENDIMI KRITIKTIRANË2003
FRANCO FRABBONI, FRANCA PINTO MINERVAMANUEL I PEDAGOGJISË SË PËRGJITHSHMETIRANË2003
RAMUSH RAMAPEDAGOGJIA II "RILINDJA", PRISHTINË1977
M:A:DANILLOV B.P.JESIPOVDIDAKTIKA"RILINDJA", PRISHTINË1966
LEON ZHLEBNIKHISTORIA E PËRGJITHSHME E PEDAGOGJISË"RILINDJA", PRISHTINË1955
ABDYLAZISVESELIMETODIKA E NJOHJES SË AMBIENTIT "RILINDJA", PRISHTINË1998
AUGUST VITAKPUNA BASHKËKOHORE NË GRUPBEOGRAD1964
ALEKSANDËR BOJAXHIDISIPLINA NË KALASËN MËSIMORE"TOENA", TIRANË 2004
ENTI PËR BOTIMIN E TEKSTEVE REPUBLIKA SOCIALISTE TË SËRBISËPËPRMBLEDHJE TEKSTESH TË PEDAGOGËVE KLASIKËBEOGRAD1964
GJORGJE LEKIQAKTIVITETI NË MËSIMRILINDJA,PRISHTINË1971
BEKTESH BEKTESHISTATISTIKA ELEMENTAREPRISHTINË2005
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS STANDARJET E PËRMBAJTJES NË ARSIMIN PARASHKOLLORTIRANË2002
MITA MITIQIROLI DHE ORGANIZIMI I DITËS SË LIRË NË SHKOLLËN FILLOREBEOGRAD1965
GËZIM DIBRA – ISMAIL DIZDARIMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIESSHKODËR 2004
BARDHYL MUSAIMODELE PËR MËSIMDHËNIE TË SUKSESSHMETIRANË2001
RADOSLLAV TANÇIQ –DRAGOJLA VUKIÇPUNA E KUJDESTARIT TË KLASËSPRISHTINË1971
AVZI MUATAFAEDUKATA DHE ARSIMI NËPËR SHEKUJSHKUP1997
BESIM DYLADIDAKTIKAGJAKOVË1995
NIAZI ZILFIUEDUKATA SEKSUALE E RINISËPRISHTINË1984
RIZA BRADAPEDAGOGJIA FAMILJARE
JOVAN GJORGJEVIQMËSIMI BASHKËKOHORË ORGANIZIMI DHE FORMATPRISHTINË1986
HAJRULLA KOLIQIANDRAGOGJIA
ERLEHTA MATO –SAVERINA PASHOMANUEL PËR EDUKIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUTTIRANË2001
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS INSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE-PARRASHKOLLORETIRANË2002
MILAN J.JANJUSHEVIQMETODAT MËSIMOREPRISHTINË1959
PERK.JUSUF SHUSHKAPSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1958
FATBARDHA GJININXËNËSI DHE GRUPIBEOGRAD
VLADIMIR POLAKSISTEMET MËSIMOREPRISHTINË1985
XHEMALI BELULI-PERKTHEUBAZAT E PROGRAMIT PËR PUNËN EDUCATIVE –ARSIMORE NË VITIN PËRGADITORSHKUP2005
BARDHYL MUSAI XHELADIN MURATI MUSA KRAJAVLERSIMI I PUNËS SË NXËNËSIT
PERO SHIMLESHAPEDAGOGJIA IPRISHTINË1983
JANUZ DERVODELLIEDUKATA
PERK.MURAT BEJTA PEDAGOGJIA II
AMZI ZIMBERISEKSI –DASHURIA DHE PROBLEMET SEKSUALE TË RINISË BASHKËKOHORE KUMANOVË2002
NIKOLLA ROTIPSIKOLOGJIA E PERSONALITETITBEOGRAD 1966
DALI EMERLLAHUEDUKATA ESTETIKEPRISHTINË2001
BEDRI JAKAMETODIKA E MËSIMIT ELEMENTAR TË MATEMATIKËSPRISHTINË1983
MURAT MURATIMETODIKA E MËSIMIT TË NATYRËS DHE SHOQËRISËSHKUP1999
BYROJA PËR ZHVILLIMIN E ARSIMITSEMINAR ELEMENTARSHKUP2004
ISTITUTI I STUDIME PEDAGOGJIKEEDUKIMI PARASHKOLLORTIRANË2002
LUBOMIR KËRNETAUSHTRIME NË PEDAGOGJIPRISHTINË
RIZA BRADANXËNËSIT E ZHGJUAR DHE TALENTPEJË1997
XHELADIN MURATIMETODIKA E MESIMDHENIES SE MATEMATIKESSHKUP1996
AMZI ZIMBERITEORIA E EDUKATËS ITETOVE2007
ISLAM KRASNIQI ABDYLAZIZ VESELIMETODIKE E MËSIMIT TË DITURI NATYRË E SHOQËRISËPRISHTINE2000
ABDYLAZISVESELI MYQERREME RUSIMETODIKA E EDUKIMIT PARRASHKOLLORTETOVE1999
VAXHID NUREDINI BAZAT E METODIKËS SË PUNËS EDUKATIVE DHE METODIKA E PEDAGOGUT TË SHKOLLËSTETOVE2002
TAHIR ZAJAZIPEDAGOGJIA E ARSIMIT ISHKUP1997
NEXHAT ABAZIZHVILLIMI I ARSIMIT I SHKOLLAVE DHE I MENDIMIT PADAGOGJIKE SHQIPTARE NË MAQEDONI(1830-1912)TETOVE1997
AGUST VITAKPROBLEMET THEMELORE TË PUNËS NË GRUPBEOGRAD1960
JANUZ DERVODELLIINFORMIMI DHE ORIENTIMI PROFESIONALPRISHTINË1997
ОБCEПРИРЕꞍНИК ЗА НАСТАВАТА ПО НЕМАЈꞍИН ЈАЗИКСКОПЈЕ2011
ПИТЕР.С.ГАРДНЕРНОВИ НАСОКИ ꞍИТАЊЕ,ПИƜУВАЊЕ И КРИТИꞍКО МИСЛЕЊЕСКОПЈЕ2011
PИСТО МАЛꞍЕЦКИМЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКАСКОПЈЕ2001
ВИОЛЕТА ПАНЗОВАЛОГИКА"АУРОРА", СКОПЈЕ1999
ИВАН ГЛИГОРОВСКИПРВИТЕ УꞍИТЕЛИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 1943-1948 ГОДИНА "АЗ-БУКИ", СКОПЈЕ2007
ФИОНА БОУВИАНТРОПОЛОГИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАТАБЕРНАКУЛ2009
КОНСТАДИНН.ПЕТКОВСКИ М.А.ВОДЕЊЕ НА ДИНАМИꞍНО УꞍИЛИƜТЕ"БẐА", СКОПЈЕ2004
СТИВЕН .Д. БРУКФИЛДС.П.ДИСКУСИЈАТА КАКО МОДЕЊЛ ВО НАСТАВАТА"АРС ЛАМИНА", СКОПЈЕ2013
MARGOН НОРТЏХЕЈ ЏУДИ ЏЕВИНСКИПИƜУНАЊЕ CO СМИСЛААРБЕРИЈА ДИЗАЈН2007
КРЦТЕ АНГЕЛОВСКИНАСТАВНИЦИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ"СТУДЕНСКИ ЗБОР", СКОПЈЕ1985
ЛАЗО НИКОДИМОВСКИОД ИДЕЈА ДО НАУꞍО ДЕЛО"ПРОСВЕТНО ДЕЛО", СКОПЈЕ 1979
BOGDAN ṠЕṠИĊОPṠTA METODOLOGIJABEOGRAD1980
D.S.MITRINOVIĊMATRICE DETERMINENTE ZBORNIK ZADAKA I PROBLEMABEOGRAD1972
SVETOZAR G.ĊANOVIĊSPECIFIĊNI PROBLEM NASTAVE U ṠKOLAMA KOSOVA I METOHIJEPRISHTINA1967
ЏЕЈМС М.ЛИНДСЕЈТЕХНИКИ ВО АНТРОПОГЕОГРАФИЈАТА СКОПЈЕ2009
WILLIAM JAMES ПРОГМАТИЗАМCKOPJE1992
ROMAN ALBREHTNA PUTU OD VIZIJE DO STVARNOSTIGLOBUS ZAGREB1974
БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВАНАЛИТИꞍКО КОНТЕН ПЛАН СКОПЈЕ 1993
MLADENKO KUMOVIĊIDEJNOST U PEDAGOṠKOM RADU MUZEJANOVI SAD1983
ТОМАС С.КУНСТРУКТУРАТА НА НАУꞍИТЕРЕВОЛУЦИИСКОПЈЕ2002
ANTE DEFRANĊESKIPEDAGOṠKI PROJEKTI FRANCUSKI BURẐOASKE REVOLUCIJEZAGREB 1951
TIHOMIR T.PRODANOVIĊPROBLEM ODREDENJA POJMA NASTAVNIH METODA I NJIHOVE KLASIFIKACIJEBEOGRAD1956
KARL ṠTEKERSAVREMENO FORMIRANJE NASTAVEBEOGRAD1960
Б.П.ЕСИПОВЕЛЕМЕНТАРНА ДИДАКТИКАСКОПЈЕ1949
NIKOLA RACKOVIĊṠTA JE UPITANJUBEOGRAD1981
RUDOLF ṠTAJNERĊETRI PREDAVANJASTILOS1991
MILAN BAKOVLJEVTEORIJSKE OSNOVEPROGRAMIRANE NASTAVEBEOGRAD1972
ẐULIJAN STJUARD TEORIJA KULTURNE PROMENEBEOGRAD1981
МИƜЕЛ ПАНДАНКЦАКТИВНОСТИ ЗА УꞍЊЕ НА ꞍАС ПО ЈАЗИКОТ"ЛОГОС-А", СКОПЈЕ1998
КРИСТИЈАН БЕЛОН КСАВИЊРКОМУНИКАЦИЈА"ЛОГОС-А", СКОПЈЕ2003
ГР.АПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТО"ЛОГОС-А", СКОПЈЕ2000
ФИЛИП МЕРЈЕАЛАТКИ ЗА УЧЕЊЕ ВО ГРУПА -2"ЛОГОС-А", СКОПЈЕ2006
МICHEL LAIМИСЛАМ ОБЈЕКТНО ЦО UML И JAVA"ЛОГОС-А", СКОПЈЕ2004
BИЛИПИЈАН СТАЛИНГСПДОАДОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ -КОМУНИКАЦИ"APC ЛАМИНА", СКОПЈЕ2010
OSCEПРАКТИЧК СИТЕ ВО АКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНО УЧИЛИШТЕСКОПЈЕ2013
ВЛЛАДА Р.М.МАКЕДОНИЈА ПРЕСЕДАТЕЛ -N.GRUEVSKIKLIMENT OXRISKIСКОПЈЕ2009
СРАНКО ТУРКОДБРАДА ПОДАТАКА И ПРОГРАМИРАЊЕЗАГРЕБ1976
КЕВИН МАГДОНА И ВОЛТЕР ФАЈНБЕРГОБРАЅОВАНИЕ И ГРАЃАНЦТБО БО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКИТЕ ОПШТЕЦТБА"ЕВРОПА", КОЧАНИ2014
СУЗАН К.ЏЕЈКОБСОНЕДУКАЦИЈА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕЏНИКИ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА"ЕВРОПА", КОЧАНИ2015
ХАВРИ СИТЕЛПРИРЕꞍНИК ЗА ЗА ФИЛОЅОФИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО"ЕВРОПА", КОЧАНИ2014
ХЕЛ НОДИНГСОБРАЗОВАНИЕТИ И ДЕМОКРАТИЈАТА"APC ЛАМИНА", СКОПЈЕ2015
ГОРАН АЈДИНСКИ, АНГЕЛКА КЕСКИНОВА, БУНИАМИН МЕМЕДИИНТЕЛЕЛКТУАЛНА ПОПРЕЦЕНОСТТЕТОВО2017
LADISLAV BOGNAR MILAN MATIJEVICDIDAKTIKAZAGREB 1993
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
ADMINISTRIMI DHE QEVERISJA NË KOSOVË INSTITUTI KOSOVARË PËR KËRKIME DHE ZHVILLIM TË POLITIKAVEKIPRED"KIPRED", PRISHTINË2005
ADOLESHENTIEDMOND DRAGOTI"EDLOR", TIRANË 1994
AGRESIONI UNIK SLLAV DHE REZISTENCA PARTIALE SHQIPTAREELMAZ ADEMI"TRINGA DESIGN", TETOVË 2012
AGUMENTIMI NËPROCEDURËN PENALEEJUP SAITI"AZA -SESOFT", TETOVË 1999
ALFABETIZMI MEDIATIK DHE SHOQËRIA CIVILEVIRGIIL MUCI
ARITJA E QEVERISË SË AFTË ‐ NDËRTIMI I KAPACITETIT TË SEKTORIT PUBLIK NË VENDET NË ZHVILLIMMERILI.S GRINDL"ARS LAMINA", SHKUP 2011
ASPEKTI JURIDIKO KUSHTETUES DHE POLITIK I STATUSIT SHTETËFORMUES TË POPULLIT SHQIPTARË NË MAQEDONIMERSIM MAKSUTI"LOGOS A"2005
AVOKATI I POPULLIT NË SHQIPËRIERMIR DOBJANITIRANË2003
BAROMETRI BALLKANIK I MEDIASSHQIPËRIA 2013
BASHKIMI EVROPIAN KRONOLOGJIA E ZHVILLIMIT DHE SFIDAT E ZGJERIMITSADIK ZENKU"FENIKS", KERÇOVË 2014
BASHKIMI NDËRMJET TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE PULIKE DHE PRIVATEALLEKS MILLS"ARS LAMINA", SHKUP 2012
BAZAT E TË DREJTËS TREGTAREEUGEN KLUNCINGER"ARS LAMINA", SHKUP 2011
BODRUMI I ALI BABAITVALERIO PELZARI
BURIMET E SË DREJTËS CIVILE NË KOSOVËABDULLA ALIUPRISHTINË1999
CESHTJET E MËDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISSIMON GOJARFABR RENE SEV"ARS LAMINA", SHKUP 2010
CFAR MEDON KINAMARK LEONARD
DEKLARATA UNIVERSALE MBI TË DREJTAT E NJERIUTGUDMUNDUR ALFREDSON ASBJORN EIDE"MARKETING NIJHOFF PUBLISHERS HOLAND"
DELIKUENCA E TË MITURVEMIHAIL VALTER"ARS LAMINA", SHKUP2011
DELIKUENCA E TË MITURVE NË RMDASHMIR NASUFI"DE PRINT", STRUGË 2016
DEMOKRACIA DHE SIGURIA E NJERIUTFRIEDRICH EBERT STIFUNGFONDACIONI "FRIDRIH EBERT", SHKUP2009
DEMOKRACIA DHE SIGURIA E NJERIUTFREDERICH EBERT STIFTUNG"PROSVETNO DELO", SHKUP 2009
DEMOKRACIA KRISTIANE : PARIMET DHE POLITIKËBËRJEKONRAD ADENAUER STIFTUNG"KONRAD ADENAUER", SHQIPËRI 2011
DEONTOLOGJIJA E MEDIASBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIAS
DHUNA NDAJ GRUAS NË KOSOVË DHE MAQEDONIBIRGIT SAUER,MYQYREME RUSITETOVË2009
DIALEKTIKA E SEKUALIRIZIMITJURSEN HABERMARS
DIKTATURAT NACIONALISTE PËRBALLË SHOQËRISË SË HAPURGEORGE SOROS"SINDIKATA"1992
DINAMIKA E RE E MULTIRATELIZMITXHEJMS P.MULDON"ARS LAMINA", SHKUP 2014
DIPLOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSKIND"FORUMPRINT", KUMANOVË 2008
DIPLOMACIA PUBLIKEFATMIR FAZLIU"INSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE DHE NDËRKOMBTARE", SHKUP2015
DISKRIMINIMET NË KONKURSET PËR PUNSIM ( RAPORT HULUMTUES )OSBEOSBE 2013-SHKUP
DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSIS ETNIKEOSBE"POLYESTERDAY OSBE", SHKUP2013
DISKRIMINIMI SIPAS MOSHËS NË TË DREJTËN NDËRKOMBTAREBEKIM KADRIU"TRINGA DESIGN", TETOVË 2015
DISKUTIMI MJETET DHE TEKNIKAT PËR DEMOKRACI NË KLASËSTIVEN D. BRUKFLID STIVEN PRESKIL"ARS LAMINA", SHKUP 2013
DISKUTIMI PËR ETIKËNBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIAS
DORACAK PËR PRAKTIKUESIT-KRIMIN KOMPJUTERIKOSBE, VLLADIMIR MILLOSHEVSKI,MARKO ZVËRLEVSKI SPASENKA ANDONOVA"OSBE", SHKUP2014
DORACAK PËR SHKATHTËSITË MBROJTËSE TË AVOKATIT NË PROCEDUR PENALEOSCE
2009
DORACAK PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE NISMAVE CVILE LGBT ‐ SËZHARTO TRAJNOVSKI"LGBT", SHKUP2013
DREJT NJË TEORI ISLAME PËR MARDHENIET NDËRKOMBËTAREABDULLAHMID A. EBU SULEJMANI"LOGOS A", SHKUP2005
DREJTIMET E ZHILLIMIT TË SISTEMIT POLITIK TË VETËQEVERISJESEDVARD KARDEL"RILINDJA", PRISHTINË 1978
DYZET VJET FJALINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
E DREJTA 1 1995ISMET SALIHUFONDACIONI" SOROS", PRISHTINË
E DREJTA 1 1997RAGIP HALILI,MEHDI HETEMI,REXHEP MURATIFONDACIONI" SOROS", PRISHTINË
E DREJTA 2 1996VESEL LATIFIREZNIQI, PRISHTINË 1996
E DREJTA 2 1997VESEL LATIFIN.G.B".ETRURIA", PRISHTINË1997
E DREJTA 3 1996VESEL LATIFIN.G.B".ETRURIA", PRISHTINË1996
E DREJTA 3 1997REXHEP MURATI"REZNIQI", PRISHTINË 1997
E DREJTA 4 1996ABDULLA ALIU BAJRAM UKAJN.G.B".ETRURIA", PRISHTINË1996
E DREJTA 4 1997REXHEP MURATI"REZNIQI", PRISHTINË
E DREJTA ADMINISTRATIVEJEAN WALING"ARS LAMINA", SHKUP 2013
E DREJTA CIVILEABDULLA ALIU"GRAFOBENI", PRISHTINË2013
E DREJTA DETYRUESE 2 PËRGJEGJËSIA QYTETARE DHE KUAZI ‐MARVESHJETMURIEL FABR MANJAN"ARS LAMINA", SHKUP 2012
E DREJTA E AUTORIT FJALOR TERMINESH (ANGLISHT MAQEDONISHT )MIRJANA POPENAK AKIMOVSKA"CIPE", SHKUP2007
E DREJTA E INSTITUCIONEVE TË BASHKIMIT EVROPIANJACQUES PERTEK"ARS LAMINA", SHKUP 2011
E DREJTA E KONTRATAVE ADMINISTRATIVEKRISTOFER GUTIER"ARS LAMINA", SHKUP 2011
E DREJTA E MEDIAVE ELEKTRONIKE NË SHQIPËRIKATHLEEN IMHOLZ ELINA KOCI ROBERT RITLLER
E DREJTA E PENGUTIVS PIKO"ARS LAMINA", SHKUP 2011
E DREJTA E PROCEDURËS PENALE E MAQEDONISËAZEM HAJDARIPRISHTINË2004
E DREJTA E PUNËSALEN SUPIOT"ARS LAMINA", SHKUP 2010
E DREJTA E SERVITUTEVE ,PYETJE ,PËRGJIGJE,SHEMBUJAGIM NUHIUCOPY-CENTER "ARPEBA", TETOVË
E DREJTA E SIGURIMIT SOCIALZHAN PJER LABORD"ARS LAMINA", SHKUP 2012
E DREJTA E UNIONIT EVROPIAN DHE POLITIKA E PËRBASHKËTZHERAR DRUZEN GERARD DRUESWE"ARS LAMINA", SHKUP
E DREJTA E VETËVENDOSJES DIMENSIONI NDËRKOMBËTAR I PROBLEMIT TË KOSOVËSBLERIM REKAINTERDISKONT, SHKUP 1996
E DREJTA EVROPIANA DHE NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUTFREDERIK SUDRE"ARS LAMINA", SHKUP 2013
E DREJTA EVROPIANEBASHKIM ZAHITI
E DREJTA FINANCIAREDR.LJUPCO BLLAZHEVSKITETOVË2006
E DREJTA FISKALEJEAN JACQUES BIENVENU"ARS LAMINA", SHKUP 2012
E DREJTA KUSHTETUESE ‐ DEMOKRACIT ‐OLIVER BUHAMEL"FOKUS PRO", SHKUP
E DREJTA KUSHTETUESE ‐ DEMOKRACIT ‐DOMINIK DEJVIS"ARS LAMINA", SHKUP 2013
E DREJTA LAW REVISTË PËR CËSHTJE JURIDIKETAFILAJ GROUP"GRAFOBENI", PRISHTINË 2012
E DREJTA ME NJOHURIT THEMELORE TË SË DREJTËS AFARISTEMEHDIJ HETEMI
E DREJTA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUTGENTA ZYBERI"BOTART", TIRANË
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR KËRKESËN E INVESTIMEVEZAKARI DAGLAS"ARS LAMINA", SHKUP 2013
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE VËLLIMI 2 PJESA E POSACMEDOMINIK BURO HARASIJA MUIRVAT"ARS LAMINA", SHKUP 2012
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE VËLLIMI 2 PJESA E POSACMEBEKIM KADRIU"TRINGA DESIGN", TETOVË 2015
E DREJTA OBLIGUESE 1‐ KONTRATA DHE DETYRIMI I NJËANSHËMMURIEL FABR MANJAN"ARS LAMINA", SHKUP 2013
E DREJTA PENALEROCKIN AHENBAH"ARS LAMINA", SHKUP 2012
E DREJTA PËR TË TREGUAR ROLI I MASMEDIAVE NË ZHVILLIMIN E EKONOMISINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
E DREJTA PROCEDURALE CIVILE IFAIK BRESTOVCI
E DREJTA PROCEDURALE CIVILE NDËRKOMBËTAREFAIK BRESTOVCIPRISHTINË2000
E DREJTA PUBLIKE E QEVERISJES PUBLIKE DHE VEPRIMI ADMINISTRATIVMISHEL VEPRO"ARS LAMINA", SHKUP 2012
E DREJTA PUBLIKE MARVESHJEVE QEVERITAREA.C.L.DEJVIS"ARS LAMINA", SHKUP 2013
E DREJTA SENDORE ( PRONËSIA )ABDULLA ALIU"GRAFOBENI", PRISHTINË 2009
EDREJTA FAMILJARE DHE TRASHIGIMORE (ROMAKE)BASHKIM SELMANI BEKIM REXHEPI"DINOGRAF", FERIZAJ 2009
EDREJTA PUBLIKE NDËRKOMBTAREDENIS ALLAN"ARS LAMINA", SHKUP 2015
EFIKASITETI I PUSHTETIT GJYQËSOR GJATË LUFTIMIT TË KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORUPSIONITOSCE--2015 SHKUP"OSBE", SHKUP2015
EKSEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSOR TË FORMËS SË PRERË NË MBROJTJE TË TË DREJTAVE TË NJOHURIVEAVOKATI I POPULLIT KOMITETI SHQIPTAR"AVOKATI I POPULLIT", TIRANË 2004
EKZEKUTIMI I DËNIMIT ME BURGIM NË SHQIPËRIREXHEP GASHI"ART HOUSE", PRISHTINË 2001
ELEMENTËT E GAZETARISËBIL KOVAҪ,TOM ROSENSITEL
ETIKA DHE GAZETARIA NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
ETIKA E MEDIAVE DIXHITALECHARLES ESS
EVROPA SHTËPIJA JONË E PËRBASHKËTZHAN MONE"LAJM"
FAQJA NJË DHE ARDHMJA E GAZETARISËDAVID FOLKLENFLIK
FEJA DHE PROFANIAERNEST GELLNER
FËMIJËT DHE MEDIATINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
FEMINIZMI MODERN DHE POSTMODERNZEKIJE DEMIRI"LOGOS A", SHKUP2006
FILOZOFIAFERAT POLISI"IRIS", STRUGË 2004
FILOZOFIA E TË DREJTËSRAJNHOLLD CIPELIUS"ARS LAMINA"-SHKUP 2011
FILOZOFIA POLITIKERAINO MALNES2003
FINANCIMI PUBLIK ME VËSHTRIM TË POSACËM NË KOSOVË ISABRI KADRIU"FOCUS", PRISHTINË2002
FJALORTH TERMINOLOGJIK TË DREJTAVE TË NJEIUTERALDA METHASANI GJYLIETA MUSHKOLAJ"LEOPRINT-UNESKO", TIRANË2002
FORMIMI I MBYKQYRJES CIVILE DHE I MENAXHIMIT TË SEKTORIT TË SIGURISË NË KOSOVËKIPRED"KIPRED", PRISHTINË2005
FRIKA NGA NUMRAT E VEGJËLARJUN APPADURAI
GAZETA INVESTITATIVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
GAZETA UNIVERSITAREUSHT 2015-"ARBËRIA DESIGN", TETOVË
GAZETARI GLOBALEPHILIP SEIB
GAZETARIA 2 PROBLEME TË MJESHTËRISË DHE FORMAT E PASQYRIMIT PUBLICISTIKHAMI BORICI
GAZETARIA 2.0 TË MERESH ME INFORMACIONE NË KOHËN E INTERNETITBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIAS
GAZETARIA POLITIKE SFIDA TË REJA ,PRAKTIKA TË REJAREYMOND KUHN ,ERIK NEVEU
GAZETARIA PROFESIONALE DHE VETË RREGULLIMIORGANIZAATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ARSIM DHE KUL
GAZETARIA UNIVERSALEDAVID RANDALL
GAZETARII 3 ( NJOHURI TË PËRGJITHSHME )YLBER LILI SALAJDIN SALIHU
GOOL -TURË E VOGËL GJYQËSOREOSCESWEDISH HELSINKI COMMITTEE
GUIDË PËR MARDHËNIET ,ME MEDIAN PËR KOMUNITETIN ROMLESLY ABDELA TIM SYMONDS
HISTORIA BASHKOHORE POLITIKE DHE SHOQËROREGI ANTONETI"ARS LAMINA", SHKUP 2011
HISTORIA E IDEVE POLITIKE VËLLIMI 1ZHAN TUSHAR"ARS LAMINA", SHKUP2012
HISTORIA E IDEVE POLITIKE VËLLIMI 2ZHAN TUSHAR"ARS LAMINA", SHKUP2012
HISTORIA E MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
HISTORIA E SË DREJTËS PRIVATE FRANCEZE QË NGA 1804JEAN ‐ LOUIS HALPËRIN"ARS LAMINA", SHKUP 2011
HUMANIZMI NË EPOKËN E GLOBALIZIMITDIPESH CHAKRABARTY
HYRJE NË SIGURINËROBERT J.FISHER,EDVARD HELIBOZEK,GION GRIN"ARS LAMINA", SHKUP 2015
HYRJE NË TË DREJTËN E UNIONIT EVROPIANBLERIM REKA YLBER SELA"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2011
I BESOJM MOSBESIMITIVAN KRASTEV
IDENTITETI DHE DHUNA ILUZIONI I FATITAMARTYA SEN"INSTIUTI SHQIPTAR I MEDIAS", TIRANË 2006
IMPERIALIZIMI SI FAZA MË E LART E KAPITALIZMITVLLADIMIR ILENIN"RILINDJA", PRISHTINË 1977
IMPLIKIME ETIKE TË TEKNOLOGJIVE TË REJA ANKETIMUNESKO PARIS 2007
INSTITUCIONET DHE POLITIKAT E UNIONIT EVROPIANBLERIM REKA"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2010
INSTITUCIONET E BASHKIMIT EVROPIAN DHE PROCESI I INTEGRIMIT TË MAQEDONISËNË BASHKIMIN EVROPIANSADIK ZENKU"FENIKS", KERÇOVË 2013
INTEGRIMI I BALLKANIT PERENDIMOR NË UEARTA IBRAHIMI"LOGOS A", SHKUP2009
JETA ME NATYRENFRANK FISHER MAAPTENA HAJER"NAUMOVSKI", SHKUP2009
JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATEMATICS OF UTUSHT-TETOVË 2016 1-2"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2016
JURISPODENCAMILAM FETAI"ADELPRINT", TIRANË2012
JUSTICAUSHT 5/2016"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2016
JUSTICA- REVISTË NDËRKOMBTARE-SHKENCORE JURIDIKE NR .1 -2013UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËS"ARBËRIA DESIGN", TETOVË
JUSTICA- REVISTË NDËRKOMBTARE-SHKENCORE JURIDIKE NR .1 -2014UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËS"ARBËRIA DESIGN", TETOVË
JUSTICIAUSHT VOL.5 / 2017"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2017
JUSTICIAUSHT VOL . 5 NO.8/2017
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESUSHT 2/ 2014- FAKULTETI JURIDIK GRUP AUTORËSH"ARBËRIA DESIGN", TETOVË
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESUSHT 3-4/2015-FAKULTETI JURIDIK"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2015
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESUSHT 5/2016-FAKULTETI JURIDIK"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESUSHT 6/2016-FAKULTETI JURIDIK"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2016
KMD NË FUNKSIONT TË MBROJTJES NGA DISKRINIMIAGIM NUHIUARKUS2014
KODE DHE UDHËZIME PËR ETIKËN E GAZETARISËINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
KODI CIVIL -BAZAT E SË DREJTËS CIVILESHTAUDINGER"ARS LAMINA", SHKUP 2015
KODI ETIK TË PROKURORËVE PUBLIKE NË RMOSCE-2014-SHKUP"OSBE", SHKUP2014
KODIFIKIMI I LEGJISLACIONIT PENALOSCE"OSBE", SHKUP2015
KONFERENCA E DYTË E ISH ‐ STUDENTËVE TË CHEVENING‐UT TË EVROPËS JUGLINDORECHEVENING"THE MAECEDONIAN CHEVENING ALUMNI ASOCIATION"2013
KONFLIKTI ETNIK RELIGJIONI , IDENTITETI,POLITIKAS.A.JANAKOSFONDACIONI "FRIDRIH EBERT", SHKUP 2009
KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KORUPSIONIT ME KOMENTIMDR.MEHDIJ HETEMI"KGT", PRISHTINË 2013
KONVENTAR E GJENEVËS TË GUSHTIT 1949 DHE PROTOKOLLET SHTESËKOMITETI NDËRKOMBTAR I KRYQIT TË KUQ"KOMITETI NDËRKOMBTAR I KRYQIT TË KUQ"
KORUPSIONI DHE ANTIKORUPSIONI NË SISTEMIN E SË DREJTËSCRISTI DANILET"FONDACIONI KONRAD ADENAUR", TIRANË2011
KOSOVA NË DOKUMENTET E KONGRESIT AMERIKAN ( 1986 ‐ 1995 )BLERIM REKA"ADEA", PRISHTINË 1995
KOSOVA PËR POLITIKËN E BE ‐ SË 1991 ‐ 2007SYLË UKSHINI"FOKUS", SHKUP 2008
KOZMOPOLITIZMI IMKWAME ANTHONY APPIAH
KRIJIMI I VLERËS PUBLIKE UDHËHEQJA STATEGJIKE NË PUSHTETMARK.H MUR"ARS LAMINA", SHKUP 2013
KRIM I ORGANIZUARDASHMIR NASUFI"DE PRINT", STRUGË 2016
KRIMET E LUFTËS KUNDËR POPULLSIS CIVILE NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS SHEK.1998 QERSHOR 1999AZEM HAJDARI"PROGRAF", PRISHTINË2002
KRIMINALISTIKAVESEL LATIFI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2007
KRIMINALISTIKARICHARD SEIFERSITEN"DATAPONS", SHKUP2010
KRIMINALITETI I TË MITURVE NË KOSOVË 2001 ‐ 2003AZEM HAJDARI"TWINS", PRISHTINË2003
KUFIJT E RINJ DHE VLERAT UNIVERZALEZYGMUNT BAUMAN
KULTURAT LIKUIDE NË TOKËN DIERRËROGER BARTRA
KUPTIMI MBI TE DREJTAT E NJERIUT RITJA E RESPEKTIMIT TË TYRE KUSHT PËR ZHVILLIMIN NË MAQEDONIMR.MENDIM SC.ZENKA"FENIKS", KERÇOVË 2013
KUSHTETUTA E REPUBLIKES SË KOSOVËS KOMENTAR BOTIMI IE.HASANI L. CUKALOVICPRISHTINË 2013
KUSHTETUTA EUE ‐ RUBIKONI I SUPERNACIONALESBLERIM REKA"FOKUS PRO SHKUP - LOGOS"2007
LAJME DREJTËPËRDEREJTINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
LAJMET E FUNDIT MBI GAZETARINËBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIAS
LAJMETE E TRANSMETUARASHTËPIA E LIBRIT OMBRA GVG
LECITIMI PUBLIK " TENDERIMI "ZEJNEL SHABANIҪABEJ2009
LETRAT E FEDERALISTE PJESA E 2ALEKSANDËR HAMILTON XHEJMS MEDISON"USIA REGIONAL PROGRAM OFFICE"
LIBËR SHKOLLOR PËR ANALIZË EKONOMIKE TË SË DREJTËS CIVILESHEFER ‐ OT"ARS LAMINA", SHKUP 2014
LOGJIKA E VEPRIMIT KOLEKTIVMANKUR OLSON"ARS LAMINA", SHKUP 2010
LUFTA NË MAQEDONI NË VITIN 2001GËZIM OSTRENINSHKUP2006
MAKSIZMI SOCIALIZMI DHE VETËQEVERISJAEKREM MURTEZANINDERMARJEN "PROGRES", MITROVICË 1981
MANUAL I ABC-SË SË INTERNETITMUSTAFA NANO
MANUAL PËR KOMUNIKIMIN POLITIKKONRAD ADENAUER STIFTUNGKONRAD ADENAUER-STIFTUNG EV
MANUAL PËR RAPORTIMIN E DIVERSITETITINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
MANUALI I FRASKATITFATOS DEGA"OECD"2008
MANUALI I PËRDORIMIT TË METODOLOGJISË PËR VLERSIMIN E ZBATIMIT TË RREGULLATIVËSOSCE"OSBE", SHKUP2013
MANUALI I RAPORTIMIT TË DIVERSITETITDAVID TULLER
MARDHËNIET JURIDIKO CIVILE NË LIGJIN E XII TABELAVEMUSLI HALIMITETOVË2005
MARDHËNIET NDËNACIONALE DHE UNINONI EUROPIANHILL DHE SMIT"ARS LAMINA", SHKUP 2015
MARDHËNIET NDËRKOMBTAREBLERIM REKA YLBER SELA"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2015
MARSIZMI DHE VETËQEVERISJAMITRO ILIEVSKI STOJAN JORDANOSKI"PROSVETNO DELO", SHKUP1978
MARVESHJA E OHRIT-BAZË E DEMOKRATIZIMIT DHE E INTEGRIMIT EUROATLANTIK TË MAQEDONISËMILAM FETAI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2017
MBROJTJA E PËRGJITHSHME POPULLORE DHE VETËMBROJTJA SHOQËRORE RSFJMILLAN VUCINIQ"USHTARAKE", SPLIT 1980
MBROJTJA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT DOKUMENTET I IIZEJNULLAH GRUDA"TIMEGATE", PRISHTINË 2000
MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE DHE R.MBEKIM KADRIU"TRINGA DESIGN", TETOVË 2015
MEDIA DHE SHOQËRIA E INFORMCIONIT NË SHOQËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
MEDIA E MINORITETEVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
MEDIA LOKALE PEISAZH DHE UDHËZUESINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
MEDIA, SHOQËRIA BOTANICK COULDRY
MEDIA,INTERNETI,DHE FËMIJËTINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
MEDIAT NË ERËN E INTERNETIT DHE GLOBALIZIMITBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIAS
MEDIAT ONLINE NË SHQIPËRIRAPO ZGURI
MENDIMI POLITIK MODERNMUHAMEDIN KULLASHI"ALFA PRINT", PRISHTINË2005
METODAT SHOQËRORE HULUMTUESEV. LORENS NJUMAN
METODIKA MODERNE NË EKSPERTIMIN KRIMINALISTIKVLLADIMIR IKONOMI"KLAJDI DESIGN", TIRANË2004
METODOLOGJIA JURIDIKEAZEM HAJDARI"TWINS", PRISHTINË2002
MISIONI I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KOSOVË DHE PRIVATIZMI I PRONËS SHOQËROREKIPRED"KIPRED", PRISHTINË2005
MJEKSIA LIGJOREVINCNTY DIMAIO DOMINIK DIMAIO"DATAPONS", SHKUP2010
MONITORIMI I AKSESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE 2014INSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
MONITROTIMI I AKSESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
NDARJA E PUSHTETIT DHE ZBATIMI I MARVESHJES KORNIZË TË OHRITFRIEDRICH EBERT STIFUNGFONDACIONI" FRIDRIH EBERT", SHKUP
2008
NË KËRKIM TË SENSIT TË HUMBURADAM MICHNIK ASTRIT BEQIRAJ
NË VENDË TË PËRPLASJES ALEANCË E QYTETËRIMITINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
NGA ANALOGU NË DIXHITALINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
NGA LALBANEZE D′ITALIA (1848) TË JEHONA E TIRANËS ( 1944)MAKSIM GINAI
NJË HIMN PËR HIBRIDIZIMINALES DEBELJAK
NOTERIALIRIM BEGZATI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2010
OFENDIMI DHE SHPIFJA DHE KOMPENZIMI I DËMITOSMAN KADRIU"TRINGA DESIGN"
ORGANIZATA JOFITIMPRURËSE PËR ANGAZHIM SHTETI SOCIAL NË KOH TË MARSTIVEN RATGEB SMITH MAJKËLL LIPSKI"ARS LAMINA"-SHKUP 2010
ORIGJINA E FAMILJES, E PRONËS PRIVATE DHE E SHTETITFRIDRIH ENGELS"RILINDJA"- PRISHTINË 1976
PAGA CMIMI DHE FITIMIKARL MARKSOPGBD "RILINDJA"- PRISHTINË 1979
PAGESAT NDËRKOMBËTAREMEHDIJ HETEMI"PHOENIX", PRISHTINË 2001
PANAIRI I TOLERANCËSCLAUDIO MAGRIS
PAQJA E FTOHTËSELIM IBRAIMI"LUMA GRAFIK", TETOVË2016
PARIMET E LIRISË DHE SIGURISË PËR GJERMANIN ‐ FONDACIONIKONRAD ADENAUER KARSTEN GRABOW"FONDACIONI KONRAD ADENAUR", 2008
PARIMI I MBROJTJES NGA DISKRIMINIMIAGIM NUHIU"MESEÇINA", GOSTIVAR 2014
PARLAMENTARIZMIJUSUF ZENDELI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2013
PARTIA JONË ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E PARTIVE POLITIKENORM KOMUNIKATIV"DINOR-MULTIGRAPHICS", PRISHTIN2004
PERIFERITË DHE KUFIJTË NË NJË EVROP POST ─ PERENDIMORËGERARD DELANTY
PËRPLASJA E INJORACAVERAMIN JAHANBEGLOO
PHILOSOPHICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESUSHT 5/2016-FAKULTETI FILOZOFIK"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2016
PIRATË NË KANALIN E KOFURZITALBERT KOTLINI
PJESËMARJA E PUBLIKUT NË PROCESET E PËRGADITJES SË LIGJEVEMARIJA SAZDEVSKI SIMONA OGNENOVSKA"ARCUSS DESIGN", SHKUP2013
POLITIKA KRIMINALEVESEL LATIFI"ID PRINT"2003
POLITIKA NDËSHKIMORE NDAJ DELIKTEVE TË GJAKUT NË KOSOVË TË PERIDHËS 1980 ‐ 1989REXHEP GASHI" LEOPRINT", PRISHTINË 2003
POLITIKA SOCIALEJOHN BALDOK LAVINIA MITON"ARS LAMINA", SHKUP 2014
PRAKTIKA E MARDHËNIEVE ME PUBLIKUNFRASER P.SEITEL"ARS LAMINA", SHKUP 2013
PRINCIPET E DREJTËS INVESTUESE NDËRKOMBËTAREDOLLCHER DHE SHROJER"ARS LAMINA", SHKUP 2012
PRINCIPET E SË DREJTËS NDËRKOMBËTARESHON .D MARFI"ARS LAMINA", SHKUP 2012
PROFESIONI REPORTER NË LUFTËBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIAS
PRONËSIA E MEDIAS DHE NDIKIMI I SAJ NË PLURALIZMIN DHE PAVARSIN E MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
PRONËSIA INTELEKTUALEFATOS DEGA"MORAVA", TIRANË
PUBLIKU NË PROCEDURËN PENALEOSBE- SASHE DIMOVSKI.JOVAN ILIEVSKI,ZORAN DIMITRIEVSKI"OSBE", SHKUP2014
PUSHTETI GJYQËSOR NË MAQEDONIAGIM NUHIU"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2008
QYTETARI I LËVIZSHEMIVAYLO DITCHEV
RADIOPËRHAPJA E SHËRBIMIT PUBLIK NË TRANZICIONMONRO E. PRAJS DHE MARK REBOJ
RAPORT FINAL PËR PËRGJIGJEN INSTITUCIONALE KUNDËR PAREGULLSIVE ZGJEDHORE 2008-9OSCE-2009"OSBE", SHKUP2009
RAPORTI VJETOR 2003 AVOKATI I POPULLITKUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË"OMBRA GVG", TIRANË
RAPORTIMI I DREJTË DHE I BALANCUAR I ZGJEDHJEVEHENRIK KEITH HANSEN
REFORMA E PENSIONEVENIKOLAS BAR PETAR DAJMOND"ARS LAMINA", SHKUP 2013
REKLAMIMI DHE PROMOVIMIXHORXH E.BELC MAJKËL A.BALC
RËNDËSIA E INTEGRITETIT TË MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
RËNIMI I AUTONOMISË SË KOSOVËSSHOQATA E PRANUAR E JURISTËVE"GJON BUZUKU", PRISHTINË 1992
ROLI I KOMUNIKIMIT NË INTEGRIMET RAJONALE DHE GLOBALEUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS
RREGULLATIVA DHE PAREGULLSITË ZGJEDHORE NË RMSUBHI JAKUPI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2017
RRJETI I KORUPSIONITCRISTI DANILET"CAMPUS" FRANKFURT/NEW YORK 2003
RRUGA E MBIJETESËSDRITA MEMETI AFERDITA SKËNDERI"NAPREDOK", TETOVË 1999
SEGREGACIONI I FËMIJËVE ROMË NË PROCESIN ARSIMOROSBE"SKENPOINT, OSBE", SHKUP2014
SFIDAT POLITIKENASER PAJAZITI"MEDIARS", SHKUP2008
SHKAKTIMI I DËMIT DHE PËRGJEGJËSIA CIVILE JURIDIKEOSMAN KADRIU"TRINGA 95", TETOVË
SI BËHEN LIGJET NË AMERIKREDUARD F.UILLETIRIU"PROGRAM OFFICE VIENNA"
SI FUNKSIONON DEMOKRACIARUDI BORBATI"FONDIT KNOW-HOW"
SI TË BËHEMI QYTETARË TË MIRËDIANE REVITCH"ARS LAMINA", SHKUP 2013
SI TË KRIJOJSH NJË ZYRË SHTYPIFRANCESKO PIPA
SI TË NJOHËSH TË VËRTETËN NË EPOKËN E MBINGARKESËS SË INFORMACIONITBIL KOVACH TOM ROSENSTIEL
SIGURIMI I TË DREJTËS PËR MBROJTËS LIGJOROSCE-SHKUP-2010"OSBE", SHKUP2010
SISTEMI AMERIKAN I QEVERISËMERSIM MAKSUTI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2007
SISTEMI I TË DREJTAVE TË NJERIUTALI MUSLIU"VATRA", SHKUP 2012
SISTEMI POLITIK I DEMOKRACISË SOCIALISTE VETËQEVERISËSEEDUARD KARDELOPGBD "RILINDJA", PRISHTINË 1979
SOCIOLOGJIA E SË DREJTËSFERAT POLISI ALI MUSILU"VATRA", SHKUP 2015
SPANJA NË DEMOKRACI 1975─2000CHARLES POWELL KITA SLLABANKA
SPORT AND HEALTHUSHT 1/2014"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2014
SPORT AND HEALTHUSHT 3-4/2015"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2015
SPORT AND HEALTH 3/4 2015USHT VOL. 2 /2015"ARBËRIA DESIGN", TETOVË 2015
TAKTIKA KRIMINALISTIKEVESEL LATIFI"DUKAGJINI", PEJË
TË BURGOSURIT POLITIK SHQIPTARË NË KOSOVË 1945 ‐ 1990SABILE KECMEZI"LOGOS A", SHKUP2009
TË DREJTAT E NJERIUT NË EVROP QENDRA EVROPIANE ‐ TIRANNUALA MOLE CHATARINA HARDY"AIRE CENTER LONDËR QENDRA EUROPIANE", TIRANË
TË DREJTAT E NJERIUT ZHVILLIMI DHE MBROJTJA E TYREMENDIM ZENKU"FENIKS", KERÇOVË 2013
TË JETUARIT SË BASHKUQASHA LANGE
TË KUPTUARIT E KRIMEVE TË URETJESOSBE"POLYESTERDAY OSBE", SHKUP2013
TË RISHPIKËSH EUROPËN NJË VIZION KOZMOPLOITURLICH BECK
TË VEGJEL POR TË RËNDESISHEMINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
TEKSTE KANONIKE TË KËRKIMIT NË MEDIAELIHU KATZ, TAMAR LIEBES AVRIL ORLOF
TELEVIZIONI NE EUROP:2008INSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
TELEVIZIONI NË EUROPË REGULLIMI,POLITIKAT DHE PAVARSIAMONITORIM 2005 SHQIPËRI
TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTAREARSIM BAJRAMI"FLAKA", SHKUP2002
TEORIA E PËRGJITHSHME PËR SHTETIN SHKENCA POLITIKEDR.RAJNHOLLD CIPELIUS"ARS LAMINA", SHKUP 2012
TERMINOLOGJIA POLITIKE -KONFLIKTI I ARMATOSUR NË MAQEDONI 2001YMER ISMALLI"ARBËRIA DESIGN", TETOVË2013
TERORIZMIHAKI DEMOLLI"UNIVERSITETI I PRISHTINËS"2002
TRADITA E SË DREJTËS CIVILE HYRJE NË SISTEMET JURIDIKE TË EVROPËS PERENDIMORE DHE TË ADJOHN ENRY MERRYMDN
TRAJTIMI I CËSHTJEVE SOCIALE NË SHTYPIN E SHKRUARINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
UDHËZUES MBI BAZAT E DISKRIMINIMITOSBE"POLYESTERDAY OSBE", SHKUP
UDHËZUES PËR MARDHËNIE ME MEDIAT PËR ORGANIZATAT JO QEVERITARESARAH SILVER
UDHËZUES PËR PASQYRIMIN E ZGJEDHJEVE NË MEDIAINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
UDHËZUES PRAKTIKINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
UNIVERSALITY,GLOBALIZATION AND THE RULE OF LAWFAKULTETI JURIDIK NJI GRUP AUTORËSH"STATE UNIVERSITY OF TETOVO "2015
VENDBANIMET ME POPULLSI MUSLIMANE NË MAQEDONISHERAFEDINS KASO"LOGOS", PRISHTIN
VENDOSJA E SUPERMARSIT I TË DREJTËS EVROPIANE FORMIMI I MBIZORIMIT NDËRKOMBËTAR I TË DREJTËS NË EVROPKAREN J.ALTER"ARS LAMINA", SHKUP2012
VEPRA 2 ‐ 3GAZMEND ZAJMI"NBGL DUKAGJINI", PEJË 2003
VEPRA PENALE ME NATYRË KORUPSIONI ME NJË VËSHTRIM TË POSACËM NË KOSOVAZEM HAJDARI"PROGRAF", PRISHTINË2003
VEPRIMET HETIMOREOSCE-SHKUP-2010OSBE, SHKUP2010
VETËMBROJTJA SHOQËRORE STRATEGJIS E SHOQËRIS SONË SOCIALISTE VETEQEVERISËSEASLLAN SELMANINGBD " NOVA MAKEDONIJA", SHKUP1982
VIKTIMA E DELIKTEVE TË GJAKUT NË KOSOVËHALIM KULIQI"SHKROLA", PRISHTINË 2003
VITET E SHPRESËSBLERIM REKA"NOVA MAKEDONIJA", SHKUP1991
VIZIT ME CICERONIN NË MUZEUN E KOMUNIZMITSLLAVENKA DRAKULIC
VJETARI 1995 ANNUALSHOQATA E PAVARUR E JRURISTËVE TË KOSOVËS"SHOQATA E PAVARUR E JURISTËVE E KOSOVËS"1995
VJETARI 2003AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS"GRAFOPRINT", PRISHTINË2004
ZBATIMI I KONFISKIMIT TË PRODUKTEVE NGA VEPRAT PENALE SIPAS RETHANAVE TE KODIT PENAL 2009OSCE"OSBE", SHKUP2010
ZBATIMI PRAKTIK I MARËVESHJES PËR LLOJIN DHE LARTËSINËE SANKSIONIT PENAL NË VITIN E PARË TË ZBATIMIT T+F193ËOSBE"OSBE", SHKUP2016
ZHVILLIMI I INTERNETIT DHE I MEDIAVE SOCIALE NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
ZINEDIN ZIDANI OSE LOJA ME PËRKATËSITNIKOLA TIETZE
TEORIA E PËRGJITHSHME E SË DREJTËS DHE SHTETITHANS KELSEN"FOCUS PRINT", SHKUP2018
TË DREJTAT E NJERIUTALI MUSLIU"FOCUS PRINT", SHKUP2018
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
ЗАТУПЛYBAЊЕ,ЛАДЕЊЕ,ОCBETЛYBAЊЕHOPБЕРТ ЛЕXHEPСКОПЈЕ2012
ATLASI I RI I ARKITEKTURËSFRANCISKO ASENSIOSHKUP2011
TEKNOLOGJITË E ASFALTEVE NË RRUGËVULLNET PALLOSHISHKUP2007
АCФАЛТНИ ТЕXНОЛОГИИ НА ПАТИШТАБУЛНЕТ ПАЛОШИСКОПЈЕ2007
OPINIONSVULLNET PALLOSHISHKUP2016
VULNERABILITETI SIZMIK NGA KËNDVËSHTRIMI I ARKITEKKTITENIS REFET JAKUPIGOSTIVAR2014
ANALIZA E VEPRIMIT TË FAKTORIT TË SJELLJES GJATË DIMENSIONIMIT TË STRUKTURAVE BETONARME, SIPAS EC8 (NGA KËNDVËSHTRIMI I ARKITEKTIT)ENIS REFET JAKUPISHKUP2010
ANALIZA STRUKTURORE E NDËRTESAVE HISTORIKEDEJVID C.FISKETISHKUP2011
ИСПИТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА ИСТОРИСКИТЕ ГРАДБИДЕЈВИД Ц.ФИШЕТИСКОПЈЕ2011
QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR ARKITEKTURËHANA FORD,BRIXHET SOJERSSHKUP2011
МЕГУНАРОДНИ ЦЕНТРИ ЗА АРКИТЕКТУРАХАНА ФОРД,БРИЏЕТ СОЈЕРССКОПЈЕ2011
VLERSIMI I NDËRTIMEVEXH.STENLI RABUN, RIÇARD M. KELSOSHKUP2011
ПРОЦЕНА НА ГРАДБИЏ.СТЕНЛИ РАБУН,РИЏАРД М.КЕЛСОСКОПЈЕ2010
PRINCIPET E INXHINIERISË GJEOTEKNIKEBRAJA M.DASSHKUP2011
KONSTRUKSIONET PREJ DHEUGERNOT MINKESHKUP2011
МЕХАТРОНИКА ПРИНЦИПИ И АПЛИКАЦИИГОДФРЕЈ Ц.ОНВУБОЛУСКОПЈЕ2009
RISHQYRTIM I ARKITEKTURËSNELI LEACHSHKUP2011
ARKITEKTURAFRANÇESKA PRINASHKUP2012
АРХИТЕКТУРАФРАЧЕСКА ПРИНАСКОПЈЕ2011
СОЛАРНИ КУЌИВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ1994
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ СО ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТИРАЊЕВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2013
СКИЦИ ОД УРБАНИЗМОТ И АРХИТЕКТУРАТА ДЕЛ ВТОРВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2012
ПРОЕКТИРАЊЕ ВО АРХИТЕКТУРАВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2016
ROBERT SMITHSON DHE PEIZAZHI AMERICANRON GRAZIANIKOÇAN2012
ЕТНИЧКИ ПЕЈЗАЖИ ВО УРБАНИОТ СВЕТРЕЈ ХАТЧИСОН, ЏЕРОМИ КРЕИЗСКОПЈЕ2009
SI TA SHPËTOJMË BOTËNHASAN BUKLLATETOVË
РЕШАВАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИОТ ПРОБЛЕМ СО УНГАРСКИ МЕТОДСВЕТЛАНА АНТОНОВСКАСКОПЈЕ2017
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
1000 ЗОШТО - 1000 ЗАТОАВУК КАРАЏИЌ LONDON1974
ADDITIONAL MATHEMATICSPATRICK MURPHYNEW YORK1979
AFRO ASION CULTUR STUDIESERVIN RESENFELD
AGROKIMIASVETISLAV PRELIQSKOPJE1976
ALGEBRARSKI STRUKTURI I REALNI BROEVI (2)GJ.ÇUPONAMOSKVA1976
ALGEBRAB. L. VANDERMOSKVA1968
ALGEBRAS. PENAZAGREB1970
ALGEBRA I DIOMIRKO RADICCOLUMBUS 1990
ALGEBRA ONEMERILL PUBLISHING.COCOLUMBUS 1990
ALGEBRAICESKIE I GEOMETRICESKIE COISTVA MNOGOOBRAZIA. I CAMARZMOSKVA1971
ALGEBRE COMMUTATIVEН. БУРБАКИSHKUP1974
ALGJEBRAGLIGOR TRENCEVSKIBEOGRAD1983
ALGORITMI I PROGRAMI IZ OPERACIONIH ISTRAZHIVANJEJOVAN PETRIQ
AMERICA.S MUYICAL LANDSKAPEJEAN FERRISBEOGRAD1983
ANALITIÇKA GEOMETRIJAB. RASHAJSKIPRISHTINË1985
ANALIZA DHE ANALIZA NUMERIKEMUHAREM BERISHASHKUP2010
ANALIZA DHE KONTROLLI I ROBOTËVEHARUHIKO ASADASHKUP1979
ANALIZA ELEMENTARE E MATEMATIKËSBLLAGOJA S. POPOVAELBASAN1996
ANALIZA FUNKSIONALE ME ZBATIMEAGRON TATOPRISHTINË1985
ANALIZA MATEMATIKE IIMINIR EFENDIUPRISHTINË2000
ANALIZA REALERAMADAN ZEJNULLAHUPRISHTINË1978
ANATOMIA DHE FIZIOLOGJIA E KAFSHËVE SHTËPIAKEBRATISLAV T., NIKOLA VINÇIQPRISHTINË1988
ANATOMIA DHE FIZIOLOGJIA E KAFSHËVE SHTËPIAKENESTOR SHIJAÇKISHKUP2013
ANATOMIA FUNKSIONALE E KURRIZORËVEKAREL F. LIEM
ANTROPOLOGIA NA RELIGIATAFIONA BOJUVIZURICH1987
ARITHMETIK UND ALGEBRAEDMUND HOLZHERRSWITZERLAND1975
ARITHMETIK UND ALGEBRA 2WALTE HOHLSHKUP2010
ATKINSOVA FIZIÇKA HEMIJAPITER ATKINSLEIPZIG1977
BAND 2MEYERS HANDLEXIKONPRIZREN2001
BARNAT DHE SHËNDETIZEHADIN GASHI BEOGRAD1990
BASIC NASTAVI MATEMATIKEBOSKO DAMJANOVICSHKUP1985
BASIC PROGRAMSKI JAZIKD.M.TRAJKOVSKI
BASIC ZA MIKRORAQUNARE COMMODORE 64VELJKO SPASIQPRISHTIN1999
BAZAT E INFORMATIKËSDR.SC. EDMOND E. BEQIRIBEOGRAD1964
BAZAT E SHKENCAVE SHOQËRORE DR.MIHAJLLO POPOVIQTETOVE2006
BAZAT E SISTEMEVE INFORMATIVE LLOGARITARESARAFIM TOMOVSKI2012
BAZAT E INFORMATIKËS DHE TEKNOLOGJI INFORMACIONIBASRI AHMETISHKUP1981
BEJZIK ZBIRKA POGRAMIGORGI JOVANQEVSKIGJERMANI2004
BIME MJEKUESE NGA DETI JUGORJAN B. MOESTEL TETOVË1997
BIMËT AROMATIKE DHE PËRDORIMI I TYRE NË KUZHINË E NË INDUSTRINË USHQIMOREMILAIM KRASNIQIMOSKVA1975
BIOKIMIA (RUSISHT)Ç. LLADIKCANADA1987
BIOLOGYNEIL A. CAMPBELLCALIFORNIA 1984
BIOLOGY THE UNITY AND DIVERSITY OF LIFEJAC C. CAREYTIRANË2000
BIOTEKNOLOGJIADHURATA FRASHËRISHKUP2009
BIOTEKNOLOGJIASUZAN R.BARNUM
BLGARITE V CEVERNITO PRIQERNOMORIETOM QETVRTITIRANË2011
BOLETINI I SHKENCAVE TEKNIKEPETRIKA MARANGOZAGREB1956
BRZO I PRAKTICNO RACUNANJED. ZUKANOVICTIRANË2007
BULETINI I MATEMATIKËS SHKENCAT E NATYRORESLUKAN PUKATIRANË2011
BULETINI I SHKENCAVE NATYROREPROF. EFIGJENI KONOGJIKASOFIR1990
BULGARSKI OLIMPIADI PO MATEMATIKAP. KENDEROVTIRANË1988
BUQËSIA E PËRGJITHSHME (2)BESNIK GJ., ILIR K., XHEMAL P.MOSKVA1975
CELIE FUNKCIIA.I.MARKUSEVICSOFIR1974
CERTEZITE SMRTAT VMESTO NASE. SOLAKOVCOLUMBUS 1975
CHEMISTRYSMOOT PRICE SMITHCOLUMBUS 1989
CHEMISTRY (PRINCIPLES REACTIONS)MASTERTON HURLEYNEW YORK1993
CLINICAL APPLICATIONS OF FLOW CYTOMETRYROGER S. RILEZ1984
COMODORE 64 GRAPHICS AND SOUNDSTEVE MONEYAMERIKA1984
COMPUTER CONTROLLED SISTEMSKARL J. ASTROM1978
COMPUTER LITERECYHERBERT PECKHAMMOSKVA1968
COVTORIM MATEMATIKISUVALLOV Z.BEOGRAD1497
DATA HANDLING ON THE COMMODORE 64 MADE EASYJAMES GATENBYSKOPJE1966
DENDROMETRIJA II IZDANIEILIJA MIHAJOV
DESET GODINI REPUBLICKI NATPREVARI PO MATEMATIKAILIJA JANEVPRISHTIN1966
DETAJET E MAQINAVEINXH. BORIS MOSUSOVBEOGRAD
DETYRA NGA FIZIKA DHE ZGJEDHJET E TYRE (PËR KLASËN III DHE IV)STANOJE V. MILLOJEVIQ
DIE LANDER DER WELT UND IHRE KULTURENMAOLA PERUSCO
DIE VOGELOLIVER L. AUSTINSOFIR1964
DIFERENCIALNA GEOMETRIABOCN PETKANICIMOSKVA1982
DIFERENCIALNI POMOGANT GEOMETRIR. N. SHERBAKOVBEOGRAD1972
DIFERENCIJALNE JEDNACIN ZBORNIK ZADATKA I PROBLEMID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1971
DIFERENCIJALNE JEDNACINET. PEJOVITBEOGRAD1965
DIFERENCIJANLNI RACUN I NJEGOVE PRIMENEANTON BILIMOVICMOSKVA1976
DIFERNCIMI DHE INTERGRALJA E USHTRIMEVE (RUSISHT)Н.С.ПИСКУНОВSHKUP2008
DIPLOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSSKINDSHKUP2009
DIPOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSSKINDZAGREB1982
DISKRETNE VJEROJATNOSTINIKOLA SARAPA1989
DISTRIBUIRANI OPERATIVNI SISTEMIENDRJU C. TANENBAYMMOSKVA1982
DOKAZATELCTVO PRAVILNOSTI PROGRAMIP. ANGERSONTETOVË2001
DORACAK LABORATORIK I MIKROBIOLOGJISËFAREDIN XHELILI SKOPJE1987
EKONOMSKI MATEMATICKO STATISTICKI METODI I METODELI NA OPERACIONITE ISTRAZHUVANJEBLAGORODINA TODOSIOSKATIRANË1988
ELEKTRONIKA E FUQISËN. BARDHIBEOGRAD1961
ELEMENTARNA GEOMETRIJAMILOSH RAJDOJCITBEOGRAD1964
ELEMENTARNA I VEKTORSKA ALGEBRADRAGISHA A.STEVANOVIBEOGRAD1963
ELEMENTARNI UVOD U RACUN VEROVATNOCEALOJZIJ VADNALTIRANË1985
ELEMENTE TË OPTIMIZIMIT JOLINEAR ME ZBATIMELUTFI SAQE
ELEKTROTEKNIKA GENERALEB. KALTANIBEOGRAD1969
ELIPTIÇKE FUNKCIJEMIHAILO PETROVIÇ
ENCIKLOPEDIJSKI LEKSIKON MOZAIK ZNANJA FIZIKAZIVOTJE TOPOLACTIRANË1982
ENERGJIA BËRDHAMORE DHE PËRDORIMET E SAJJOVAN THERESKA TIRANE1990
ENGLISH FOR THE STUDENTS OF NATURAL SCIENCESFILLORETA SHKURTISHKUP2008
ENVIRONMENTAL INDICATROS (RM2008)SVETLANA GJORGJEVA LONDON2004
EXPORTING ENVIRONMENTAL ISSUESDAVID D. KEMPSHKUP2006
FILLET E GJEOGRAFISËRAHIM IMERIBEOGRAD 1971
FIZICKA HEMIJAWALTER J. MOOREZAGREB1963
FIZIKAMIHAJLO VELIMIROVICСКОПЈЕ 1980
FIZIKAКИРИЛ ЧАУШЕВСКИSHKUP1977
FIZIKAОРДАН ПЕЧИЈАРЕSHKUP2013
FIZIKA E POLIMERËVEMICHAEL RUBINSTEINSKUP2012
FIZIKA E PRODHIMITWALLACE J.HOPPBEOGRAD 1974
FIZIKA I DIJALEKTIKAMR. MILAN O. RASPOPOVICSHKUP2010
FIZIKA KOMPJUTERIKE (VERZIONI NË FORTRAN)STIVEN E. KUNINSHKUP2010
FIZIKA PËR MBROJTJE NGA RREZATIMIXHEJMS E. MARTINPRISHTINË1996
FIZIKA PËR STUDENTËT QË DËGJOJN KURSIN NJËVJEÇAR TË FIZIKËSDR. SKENDER H. SKENDERIBEOGRAD 1991
FIZIKA PROBLEMI I PARADOKSI I DEODRAGISA JANKOVICSHKUP2011
FIZIOLOGJIA E AMBIENTIT TË KAFSHËVEPET VILMERPRISHTINË1992
FLORA LISHAJEVA THE LICHEN FLORA 1DR. MURAT MURATITIRANË2011
FORMIMI I FJALËVE TË LEKSIKUT DIALEKTOR BIMOR DHE SHTAZORHAREDIN XHAFERISHKUP1987
FORTRAN PROGRAMSKI JAZIKDIMITAR BITRAKOVNEW YORK1984
FUNDAMENTAL METHODS OF MATHEMATICAL ECONOMICSTHIRD EDITIONMOSKVA1980
FUNKCI KONCENTRACIV. HENGARTNERSHBA1977
GENERAL CHEMISTRYRALPH H. PETRUCCIZURICH1973
GEOGRAPHIE DER SCHWEIZOSKAR BARZURICH1995
GEOGRAPHIE EUROPASDR. OSKAR BAR MOSKVA1983
GEOMETRIÇESKIE IDEI B FIZIKE (RUSISHT)C.HOKINGSWITZERLAND1983
GEOMETRIEWALTER HOHLSKOPJE1975
GEOMETRIJAZH. MADEVSKIMOSKVA1963
GEOMETRYRAY C. JURGENSENU.S.A1988
GEOMETRYRAY C. JURGENSENSHKUP1997
GJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONITFAUZI SKENDERIBEOGRAD1964
GJEOGRAFIA ZBAVITËSESLLAVKA MILLOSHEVIQSHKUP2004
GJEOGTRAFIA MATEMATIKEASLLAN SELMANIBEOGRAD1960
GJEOMETRIADR. NIKOLLA ÇEPINACTIRANË2007
GJEOTEKNIKA 1 MEKANIKE E DHERAVELULJETA BOYOSHKUP1996
GJUHA PROGRAMUESEAGNI H. DIKA1991
GREGG SHORTHAND FOR THE ADMINISTRATIVE ASISTACHARLES E. ZOUBEKGERMANY1977
GRUPPLI ALGEBRIN. BURBAKIPRISHTINË1978
HARTOGRAFIADR. MUHAREM CERABREGUPRISHTINË2000
HARTOGRAFIAMURAT NMEHATIRANË1985
HIDROTURBINAT E VOGLALULEZIM ÇAUSHITIRNE2013
HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIKSABRI LAQILONDON1997
HOW HUMANS EVOLVEDROBERT BOYD1990
HP NEW WAVEERSTE AUSGABE SHKUP2009
HYRJA NË GJEOGRAFINEË FIZIKE DHE RRETHINHOZEF HOLDENSHKUP2012
HYRJA NË FIZIKËN E TRUPIT TË NGURTËÇARLS KITELSHKUP2009
HYRJE NË LIMNOLOGJISTANLEY DODSONTETOVË2009
HYRJE NË TEKNOLOGJIË USHQIMOREPROF.DR. MIHALIL DANEVSHKUP2013
HYRJE NË TEORINË E AUTOMATAVE,GJUHËT DHE LLOGARITJAJOHN E. HOPCROFTSHKUP2013
HYRJE NË TEORINË E AUTOMATAVE,GJUHËT DHE LLOGARITJAJOHN E. HOPCROFTTIRANË1996
HYRJE NË TOPOLOGJIAGRON TATO
IMUNOLOGJIA E KAFSHËVE TË REJAANESTI RAKO1996
INFORMATIK GRUNDLAGENHEINZ JOSTRJEKA1978
INFORMATIKAPAVLE DRAGOJLOVIQZAGREB1988
INFORMATIKA KOMPJUTERI I PRIMJENUVITOMIR GRABAVACOHRID2006
INFORMATIQKA KOMUNIKACISKA TEHNOLOOGIAUSAID 2009
INXJINIERIA SOFTUERIKESAMARWILLSTOCK BOSTON1991
INTERMEDIATE ALGEBRA WHITH APPLICATIONSTHIRD EDITION
ISTORIA GEOLOGIADR. VLLADIMIR K. METKOVIQABEOGRAD1964
IYMEDU IGRE I HEMIJEZIVKO K. KOSTICMOSKVA1967
IZBRAHIJE ZADACI I TEOREMI PLANIMETRID.O.SHKLCRSKICSARAJEVO1972
IZRADENI ZADACI IZ MATEMATIKEAHMED KAFEDIZICSKOPJE2008
IZVESHTAJ ZA PRELIMINARNA OCENKAM. R. MARIANO BILAROVASKOPJE1977
JAKOST NA MATRIJALITE IJORDAN MILADINOV
JETA DHE INSTITUCIONET AMERIKANEDAUGLAS K . STEVENSOSSHKUP2009
JETA ME NATYRËNFRANK FISCHER
KALKULATIVNI I PROCESIANTON BILIMOVICPRISHTINË2005
KËRKIMET 13 RESEARCH NEXHAT ABAYIZAGREB1968
KIBERNETIKA U KEMIJI I KEMIJSKOJ TEHNOLOGJIJV. V. KAFAROVSHKUP2013
KIMIARAYMOND CHANGTIRANË1973
KIMIA ANALITIKE (ANALIZA KIMIKE CILESORE)FETI ZAZANISHKUP2011
KIMIA ANALITIKE HYRJESKOG VEST HOLER KROUÇSHKUP2011
KIMIA E PËRGJITHSHMEJOHN W.HILLSHKUP2011
KIMIA ELEMENTEVEN.N.GRINVUDSHKUP2013
KIMIA FIZIKE INORGANIKE (QASJE KIMIKE-KOORDINATIVE)S.F.A.KETËLLMK2009
KIMIA INORGANIKESHRIVER&ATKINSSHKUP2011
KIMIA KLINIKEMAJKËL L. BISHOPPRISHTINË1984
KIMIA KUANTIKEPROF.DR. ZVONIMIR MAKSIQSHKUP2013
KIMIA ORGANIKE DHE VEPRIMI I MEDIKAMENTEVERICHARD B. SILVERMAN
KLIK-MS-DOS-WINDOWS 3.1 MS- WORD 6.0PIRO PLLAHATIRANË1975
KLIMA DHE KULTURAT BUJQESOREDOCENT T. MANDILIBEOGRAD1981
KOMPLEKSNA ANALIZAD. S. MITRINOVIC TETOVE1996
KOMPJUTERI PA MSUESFREDERIK RRESHPJAMOSKVA1981
KOSMICESKAR ZNERGETIKAP. G. POLETAVKINMOSKVA1973
KRAEVIE ZADACI MATEMATICESKOI FIZIKEO. A. LADIZENSKAR MOSKVA1967
KRATKI KURS ANALLITIÇESKOI GEOMETRIN. EFIMOVMOSKVA1982
KRATKI KURS FUNKCIONALNA ANALIZAL. A. LOSTERNIKMOSKVA1972
KRATKI KURS VISSHEI MATEMATICKIB. E. SHIEIDERSHKUP2012
KUFIJTË E BRENDSHËMABRAHAM PAILSBEOGRAD1985
KUQNI KOMPJUTERNENAD MILADINOVIQMOSKVA1969
KURS DEFERICIALNOGO I INTERGRALNOGO ISCISLENI IIIG. M. FIHTEHGOLBCMOSKVA1969
KURS DIFERENCIALNOGO I INTEGRALNOGO ISÇISLENIÇG. M. FIHTEHGOLBCBEOGRAD1972
KURS RESENIH ZADATKA VISA MATEMATIKADRAGOSLAV A. AVRAMOVBEOGRAD1980
KURS TEORIJE VEROVATNOCEJOVAN B. UKSANOVICMOSKVA1974
KURS VISSHEI MATEMATIKIV. I. SMIRNOVMOSKVA1982
KURS VISSHEI MATEMATIKIV. S. SHINACEVPRISHTINË1967
KURSI I ALGJEBRËS SË LARTË IIALEKO MINGA TIRANË1967
KURSI I ALGJELBRËS SË LARTËALEKO MINGA MOSKVA1971
KURSI I ALGJELBRËS FIZIKE (RUSISHT)A. T. КУРОШTIRANË1969
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IS. KUNESHKATIRANË1970
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IIS. KUNESHKATIRANË1969
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IIIS. KUNESHKATIRANË1966
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME (VËLLIMI II)S.E. FRISH-A. V.TIMORJEVATIRANË1966
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME (VËLLIMI III)S.E. FRISH-A. V.TIMORJEVASKOPJE2007
KVALITET NA ZHIVOTNA SREDINA VO R. M.REVISTСКОПЈЕ 1990
KОНЕЧНО-ДИМЕНЅИОНАЛНИ ВЕКТОРСКИ ПРОСТОРИДИМИТАР КАРЧИЦКАSTRUGE2001
LADORISHTI HISTORI DHE TRADITKAIM MURTISHI1991
LANGUAGE OF TECHNOLOGYF. W CHAIK AMERIKA1985
LATIN A MERIKCA AND CANADAPHILIP BACONAMEERIKA1987
LATIN AMERICA AND CANADAJUNET E. ALLEMAN AMERIKA1962
LATIN FOR AMERICANS FIRST BOOKL. ULLIMANPRISHTINË1964
LEKSIONE MBI ALGJEBRËN LINEAREJ. M. GELFANDZAGREB1986
LINEARNA ALGEBRAKRESO HORVATIC ZAGREB1986
LINEARNA ALGEBRA II DIODR. KRESO HORVATICBEOGRAD1971
LINEARNA ALGEBRA POLINOMI ANALITICKA GEOMETRIJAD. S MITRINOVICBEOGRAD1975
LINEARNA ALGEBRA POLINOMI ANALITICKA GEOMETRIJAD. S. MITRINOVIC SKOPJE1984
LINEARNA ALGEBRA SO ANALITICKA GEOMETRIJA VO PROSTORILIJA A. SHAPKAREVTIRANË1996
LINEARNO I NELINEARNO PROGRAMIRANJEAGRON TATOMOSKVA1967
LINEAR ALGEBRA I GEOMETRIS. I. SVACBURDBEOGRAD1988
LOGICKA SINTEZA DIGITALNIH SISTEMATIHOMIR Z. ALEKSICBEOGRAD1976
LOGICKO PROJEKTOVANJEBORIVOJ Z. LAZIC
LOGJIKA PROGRAMIRANJE ASEMBLERMOMQILO MARKOVIQ1989
LOGO PROGRAMSKI JAZIK RAQUNARSKI IZAZOV ZA DECU I RODITELJEJOHN CUNLIFFEMOSKVA1972
LOGOCESKIE OSNOVI CVTA. A. PANERNOVSOFIA1970
MAMEMAMUKA ZA CUZBEMRANI SMUBENMU NAUKA I IZKUSTVODRAGANOV SP. POPRATILOVSHKODER2000
MARFOLOGJA DHE MARFOMETRIA E LUGINAVERIFAT TALANISHKODRË1999
MARFOMETRIA E PELLGJEVE UJËMBLEDHËS NË ALPET E SHQIPRISËRIFAT TALANIMOSKVA1979
MASAT DHE MODULET (RUSISHT)D. SHTOIÇNMOSKVA1967
MATEMATICESKA TEORI LOGICESKOTO VBIBODAA. V. IDELSONA MOSKVA1984
MATEMATICESKA ZNCIKLOPEDIZI. M. VINOGRADOVSOFIR1972
MATEMATICESKI OSNOVI NA TEORITA NA UPRAVLEMITE SISTEMIA. S. GNOENSKIMOSKVA1979
MATEMATICESKIE METODI KLASSICESKOI MEHANIKIV. I. ARNOLDMOSKVA1983
MATEMATICESKIE ANALIZIL. S. PONTRCGISKOPJE1979
MATEMATICKA 5…6ROBERT ANSAROVBEOGRAD1961
MATEMATICKA ANALIZA IIT. PEJOVITSOFIA1980
MATEMATIÇKA I RAZVITIE METODOLOGIÇNI PROBLEMI ECEMALLOBOMIR ILLIEV BEOGRAD1980
MATEMATICKA INDUKCIJA BINOMNA FORMULA KOMBINATORIKAD. S. MITRINOVIC NOVOSIBIRSK1982
MATEMATICKA LOGIKA I TEORIJE ALGORITMOVAKADEMIC NAUKBEOGRAD1979
MATEMATICKA STATISTIKASTEVAN M.STOJANOVICZAGREB1972
MATEMATICKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZELJUBOMIR MARTICBEOGRAD1969
MATEMATICKI I PROBLEMI I EKSPOZICIJEDRAGOSLAV MITRINOVICBEOGRAD1979
MATEMATICKI PROBLEMI I EKSPOYICIJEVLADIMIR DEVIDEZAGREB1974
MATEMATICKI RUKOPISIKARL MARXSOFIA1995
MATEMATICKI SINTEZIDIANA RAKOVSKAZAGREB1972-3
MATEMATICKO I SATISTICKO MODILIRANJETOMISLAV ZECEVICLONDON1978
MATEMATICS MADE SIMPLEABRAHAM SPERLINGBEOGRAD1964
MATEMATIKAD.S.MITRINOVIC ZAGREB1963
MATEMATIKAMILENKO SEVDICPRISHTINË1964
MATEMATIKAVOJIN DAJOVIQPRISHTINË1996
MATEMATIKA III LIBRI I PARËEJUP HAMITIBEOGRAD1976
MATEMATIKA 1EJUP HAMITISOFIA1982
MATEMATIKA BEZ FORMULIHORI V. PUHNACEVPRISHTINË2002
MATEMATIKA IISAK HOXHAPRISHTINË1997
MATEMATIKA IIEJUP HAMITISKOPJE1984
MATEMATIKA IIINOVAK IVANOVSKIPRISHTINË1996
MATEMATIKA III LIBRI I DYTËEJUP HAMITIPRISHTINË1999
MATEMATIKA ME PËRMBLEDHJE DETYRASHEJUP HAMITITETOVË1996
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËMENDI DOKOPRISHTINË2003
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËAJET AHMETIBEOGRAD1972
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IIID. S. MITRINOVIC SKOPJE1996
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IIIILIJA JANEVSKOPJE1996
MATEMATIKA VITI IIILIJA JANEVSKOPJE1999
MATEMATIKA ZA BIZNIS I EKONOMIJAZLATE KOLOVSKIBEOGRAD1988
MATEMATIKA ZA EKONOMISTERAJKO RALEVICSOFIA1995
MATEMATIKA ZA GEOGRAFIAIORDAN MITEVBEOGRAD1994
MATEMATIKA ZA MATURANTITEVLADIMIR STOJANOVICSKOPJE1995
MATEMATIKA ZA PEDAGOLOSHKI FAKULTETDUSKO KOVACEVBEOGRAD1981
MATEMATIKA ZA TEHNICKE FAKULTETEBOZH. POPOVICTIRANË2001
MATEMATIKË E PËRGJITHSHMEKRISTAQ KIKINANEW YORK1965
MATHEMATICAL PROGRAMMINGROBERT W. METZERNEW YORK1994
MATHEMATICS AN INTERACTIVE APPROACHGLENCOESHBA1982
MATHEMATICS FOR TODAYS CONSUMERJACK PRICEPRISHTINË1986
MBROJTJA E BIMËVELATIF SUSURIVARNA1971
MEMOGU I MODELI NA SOLEMIME NLANIRANE I UNRABLENIEDD. ANISIMOVMOSKVA1985
METODAT E PERGJITHSHME TE FIZIKËS(RUSISHT)В. А. ВАТУТИНTIRANË1985
METODAT NUMERIKE DHE PROGRAMI I TYRES. OSMANISARAJEVO1976
METODICA ZBIRKA IZ ZADATKA IZ MATEMATIKEMARCEL SNAJDERSOFIR1970
METODICESKO RBKOVDODSTVO ZA RESAVANE NA ZADACI VISA MATEMATIKAV. DIMOVAPRISHTINË1998
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSBEDRI JAKABEOGRAD1948
METODIKA NASTAVA ZEMLOPISAMILIAN J. JANJUSHEVIQPRISHTINË2000
METODIKË E MËSIMIT TË DITURI NATYRËS E SHOQËRISDR. ISLAM KRASNIQI BITOLLA1988
METODOLOGIJA NA I-RASTOJANIJA VO RAGHIRANETO I KLASIFIKACIJA NA STATISTICITE STRUKTURITEMUNE GEORGIEVSKI1987
MICROSCOIC THERY OF NONHOMOGENEOUS STRUCTURESA.KATSNELSON 2003
MICROSOF NET XML WEB SERVICES STEP BY STEPADAM FREEMAN1990
MICROSOFT WINDOWS 3.0GERRY LITTONPRISHTINË1985
MIKROBIOLOGJIAMILORAD STOJANOVIQTIRANE2003
MIKROSOFT WORD 2000ASTRID MEGARD SOLLIDLUBJANE1994
MIKROSOFT-WINDOWS 3.1DR. SKENDER H.SKENDERITIRANE1998
MIKU JUAJING. AGIM NEZIRITETOVË1994
MJESHTËR TË MËDHENJ TË MATEMATIKËS GREKEALEKO MINGA MOSKVA1985
MNOGOMERNI DISPERSIONNI ANALIZIV. M. IVANOVISKOPJE2006
MODDELI NA ZALIHIVANCO A. DONEVMOSKVA1976
MODELI ZVKLIDOVI KVANTOVOI TEORI POLRB. SAIMON
MODERNA MATEMATIKASTANKO PRVANOVICTIRANE2003
MOKROSOFT EXCEL 2000ASTRID MEGARD SOLLIDBEOGRAD1986
MORFOLOGJIA BILJAKABUDISLAV TATIÇSHBA1982
MTEHEMATICA FOR EVERYDAY LIFEFRANK LERNER BBEOGRAD1982
MULTIDICIPLINARNE NAUKE I NJIHOVA ULLOGA TEHNIQKOM PROGRESUM. RASPOPOVIQMOSKVA1974
MULTIPLIKATIVNA TEORI CISELG. MONTGOMERITIRANË1986
MYKOZAT NË SFERËN GJENITALE TE KAFSHËVEAGRON ÇUÇIKISHINEV1987
N-ARVIE KVAZISRUNNBIV. D. BELOZSOVBEOGRAD1969
NACRTNA GEOMETRIJAM. RADOJÇIT BEOGRAD 1963
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKEDR. D KUREPA M. BEOGRAD1956
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKEI. BANDIHBEOGRAD1965
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKE XII 1-4D. KURERATIRANË1979
NATYRA E VENDEVE TROPIKALEA. UOLLESSOFIR1985
NAUKA I IZKUSTVOIORDAN STORNOVTETOVË2008
NDOTJA DHE MBROJTJA E MJEDISITHAVZI MEMETI
NDRYSHIMET NË TOKËVILLIAM KRONONBEOGRAD1979
NEKI PROBLEMI SA VEREMENOG MATEMATICKOG OBRAYOVANJAM. BERTOLINOBEOGRAD1984
NEORGANSKA HEMIJADR. ILIJA RIKOVSKITIRANE1995
NGA QJELLI YNDR. IBRAHIM GASHISHKUP1995
NJERIU DHE HAPSIRA GJEOGRAFIKEASLLAN SELMANITIRANË1977
NJOHURI PËR LËKURËT DHE KËPUCËTNIKOLIN PALOKATETOVË2002
NON-MONOTONIC REASONING A-UNIFYING FRAMEWORKDRITAN BERYATI SKOPJE1992
NUMERICKATA MATEMATIKANAUM CELAKOSKI2007
OBJEKTNO ORJENTIRANA ANALIZA I DIZAJNHEAD FIRSTBEOGRAD1970
OD IKARA DO MESECAGJORGJE MILANOVIQSKOPJE1994
ODBRANI ZADAÇI PO MATEMATIKA -3DUSHAN AÇOFSKIZAGREB1968
OPERATIVNO ISTRAZIVANJELJ. MARTICBROGRAD1981
OPSHTA FIZICKA GEOGRAFIATOMISLLAV L. RAKIQEVIQBROGRAD1984
OPSHTA GEOGRAFIA ANTROPOLOGRAFIJAJOVAN CVINJIQBEOGRAD1976
OPTIMIZACIJA U TEORIJI PROIZVODNJE I PRIVREDNOG RASTALJUBOMIR MADZARALBANIA
OPTIONS MEDITERRANEENNESSAIT METANISHBA1990
ORGANSKA HEMIJADR. ILIJA RIKOVSKIBEOGRAD1985
ORGANSKA HEMIJASTANIMIR R. ARSENIJEVICMOSKVA1969
OSNOVANIR MATEMATICKOI LOGIKIH. KARRIBEOGRAD1980
OSNOVI BIOHEMIJEPERSIDA BERKESHMOSKVA1986
OSNOVI CICLENNOGO ANALIZIK. I. BABENKOMOSKVA1981
OSNOVI DIFERENCIALNOVI GEOMETRY (TOMII)SH. KOBARSIBEOGRAD1987
OSNOVI GEOMETRIJEMILEVA PRVANOVICMOSKVA1976
OSNOVI MATEMATICESKOGO ANALIZAU. RUDINSKOPJE1987
OSNOVI NA MATEMATIKA I INFORMATIKASMILE MARKOVSKIBEOGRAD1987
OSNOVI NACRTNE GEOMETRIJEDR. RADOVAN V. POPOVBEOGRAD 1973
OSNOVI SAVREMENE FIZIKEGOJKO L. DIMICBEOGRAD1982
OSNOVI TEORIJE DISKRETNOG MODELIRANJA I SIMULACIJEDUSHAN ALTMAN TIRANË1982
PARAMBROJTJA NGA SËMUNDJET NE PËRQENDRIMET DHE KOMPLEKSET BLEGTORALEPIRO TELO2000
PC BUYER`S HANDBOOK 2000GORDON P. FOREMANMINSK1974
PEDAGOGIKA MATEMATIKIA. A. STOLARPRISHTINË2003
PËRMBLEDHJE DETYRA TË ZGJEDHURA NGA MATEMATIKA PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT PRANUESISAK HOXHALUBJANË1995
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKADR. SKENDER H. SKENDERI
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKADR. SKENDER H. SKENDERISHKUP1997
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKA (PËR SHKOLLAT E MESME )VEVAIT ALIMIPRISHTINË1996
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA TOPOLOGJIAQAMIL HAXHIBEQIRITETOVË1996
PËRMBLEDHJE DETYRASH TË ZGJEDHURA NGA MATEMATIKAXHEVAIR BEQIRIPRISHTINË1969
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA GJEOMETRIARADOJE OBRADOVIQSHKUP1998
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA MATEMATKAABDYLBAKI BAJRAMI MOSKVA1962
PËRZGJEDHJE NGA ALGJELBRA LINEARE (RUSISHT)И.В.ПРОЦКУРЧКОВCANADA1976
PHYSICSDAVID HALLIDAYTIRANË1972
PLOTËSIME TË MATEMATIKËS SË LARTËVASILLAQ KEDHISKOPJE1993
POTSTNIK PO MATEMATIKAMETODIJA TRAJKOSKIMOSKVA1972
POTSTNIK PO MATEMATIKA DLR POSTUPANSIH B BUZIB. I. ALEKSANDROVSKOPJE1992
PRAKTICNA MATEMATIKAMAGDALENA GEORGIEVASKOPJE1959
PRAKTICNA NASTAVA PO MATEMATIKAGLIGOR DUDATETOVË2001
PRAKTIKUIMI I SISTEMATIKËS SË BIMËVE TË ULËTADR. SAMI SULEJMANITETOVË2006
PRAKTIKUM I BIOLOGJISË QELIZORENEXHBEDIN BEADINISHKODRË1997
PRAKTIKUM I LABO. DHE DETYRAVE TË HARTOGRAFI-TOPOGRAFISËAS.PROF.DR. RIFAT TALANITIRANË1989
PRAKTIKUM I KIMISË SË PËERGJITHSHME E INORGANIKES.VESHA, XH.SINOJMERIZAGREB1986
PREDAVANJA IZ FIZIKE (ELEKTOMAGNESKO POLJE)VATROSLAV LAPASICSKOPJE1971
PREDAVANJE PO VISA MATEMATIKAGJ. ÇUPONASKOPJE1984
PREDAVANJE PO VISA MATEMATIKAGJ. ÇUPONASHKUP
PRIMENA HUMANA GEOGRAFIAFILIP KRENGSHKUP2004
PRIMENA HUMANA GEOGRAFIAPOL KLOKSHKUP1988
PRIMENET SOFTERDIMITAR BITRAKOVSHKUP2015
PRINCIPET E PROGRAMIMIT PARALELKELLVIN LINSHKUP2011
PRINCIPET E PROJEKTIMIT TE SISTEMIT KOMPJUTERIKJEROME H. SALTZERBEOGRAD 1989
PRINCIPI ASEMBLERSKOG PROGRAMIRANJAZIVKO J. TOSICAMERIKA1983
PRINCIPLES OF SCIENCEHEIMLER MEUL
PRIQINA U ZEMLIJEROME WEKOFFBEOGRAD1985
PROGRAMIRANJE PL\1 COBOL BASIC ASSEMBLERRADMILLO SIMIQMOSKVA1979
PROGRAMIROVANIE NA ZBIKE ASESEMBLERA I VLICISLITELLILJE SISTEMLIU. RADDBEOGRAD1985
PROGRAMSKI JAZIK BASICNEDELKO PAREZANOVIQ ZAGREB1984
PROJEKTIVNA GEOMETRIJADR. DOMINIK PALMANBEOGRAD1975
PROLAZ ZRACENJA KOZ MATERIJUMILORAD MLADENONOVICSKOPJE2004
PROSTEREN PLAN NA RMLUBOMIR JANEVMOSKVA1978
PSEVDODIFFERENCIALNE OPERATORI I SPEKTRLNA TEORIM. A. SHUBINSHKUP1994
QYTETRIMET DHE GJEOGRAFIAASLLAN SELMANIBEOGRAD1969
RACUNANJE S BROJNIM RAZMACIMAMIHAILO PETROVIÇSHKUP2005
RAJONI I LIKOVËS (STUDIMI FIZIKO -GJEOGRAFIK)ASLLAN SELMANITETOVË2013
RAJONI I POLOGUT (STUDIMI FIZIKO- GJEOGRAFIK)RESUL HAMITISKOPJE1988
REGIONALNI NATPREVARI PO MATEMATIIKA VO CR MAKEDONIJAALEKSANDER SAMARXHISKISKOPJE1996
RELACIONA BAZA PODATKA RDB\VMSVOJISLAV MISHIQZAGREB1970
REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKEBORIS APSENZAGREB1975
REPETITORIJ FIZIKESPORER-KUNTARICZAGREB1965
REPETITORIJ VISE MATEMATIKEPROF.DR.ING. BORIS APSENBEOGRAD1951
REPETITORIJUM BIOHEMIJEE. A. COOPERZAGREB1980
RESAVANJE JEDNACINA NEJEDNACINA FORMULASLAVISA PRESICBEOGRAD 1988
RESENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA SA IZVODIMA IZ TEORIJES. CANTRAKSKOPJE1994
RESENI ZADACI OD KVALIFIKACIONI ISPITA PO MATEMATIKA MATEMATIKA FORMULIVLADIMIR JOVANOVSKITETOVË2006
RESURSET DHE ZHVILLIMI I TURIZMIT N MAQ. PERNDIMORERAHIM IMERIGENEVA2001
REVISTA DEMOGRAFIAUNPHA TIRANË2002
RITE DHE PRAKTIKA MAGJIKE TË CIKLIT JETËSORIZAIM MURTEZANIMOSKVA1985
SBORNIK ZADACIV. T. SERGOVANCEVMOSKVA1957
SBORNIK ZADACI PO MATEMATICESKOMU ANALIZUN. A. DAVIDOVMOSKVA1956
SBORNIK ZADACI PO VISHE ALGEBRED. K. FADDEEVMOSKVA1956
SBORNIK ZADACI UPRAZNENI PO MATEMATICESKOMU ANALIZUB. P. DEMIDOVIC
SELLCA NDËR SHEKUJQAZIM KURTISHI-ARNORIMOSKVA1967
SIRABOCNIK PO ELEMENTARNO MATEMATIKOM. R. VIGODSKISHKUP1985
SMETACKI MASHINI I PROGRAMIRANJENIKOLLIK DRAGANAMERIKA1986
SPANISH SALUDOS SECOND PARTMC GRAHILLMOSKVA1971
SPRAVOCNIK PO MATEMATIKAG. KORNMOSKVA1988
SPRAVOCNIK PO MATEMATIKEA. G. CBIPKINKIEV1974
SPRAVOCNIK PO VISSHEI MATEMATIKAP. F. FILIBCAKOVMOSKVA1964
SPRAVOCNIK PO ZVISEI MATEMATKEM. R. VIGODSKISHKUP1987
SRETSTVA ZA AVTOMATSKI OBRABOTKA NA PODATOCIDIMITAR BITRAKOVSTRUGE2012
STRUGA ME RRETHIN NE VITET E LUFTËS SE 2-TË BOTËRORE(1941-1944)PROF.DR. NEBI DERVISHIPRISHTINË2004
SUBJEKTET MJEDISORE NË KOSOVËBLERIM VELAZYRI1992
SUNDAFRIKADR. BAVENDAMMTIRANË1984
TABELA E LOGARITMEVESHPËTIM BOZDOSOFIR1959
TABLICI ZA TRASIRANE NA KRIVI S PREHODNA KRIVA KLOTOIDAL. MANCEVSHKUP2010
TË MËSUARIT E FIZIKËS SË PËRGJITHSHMEARNOLD B. ARONSTIRANË1987
TË USHQYERIT E RIPËRTYPËSVEALEKO VANGJELI CKOPJE1987
TEHNOLOGIA NA DRVOTOIVO BAJALO2005
TEKNOLOGJIA E INFORMATIKËSBASRI AHMETIMOSKVA1966
TEORI MATEMATICF. R. GANTMAHERTIRANË2000
TEORIA E EVOLUCIONITZYRI BAJRAMIVLORE2006
TEORIA E GABIMEVE E PËRPUNIMIT TË MATJEVEEDUARD HASANAJSHKUP1984
TEORIA NA SISTEMITE NA INFORMACIITE I NA INFORMATIVNI SISTEMITEODOR KRALEVNOVOSIBIRSK1988
TEORIC MODELIE I E PRIMENENICAKADEMIC NAUKBEOGRAD1970
TEORIJA OBICNI DIFERENCIJALNIH JEDNACINABORIVOJE RASAJSKISHTUTGARD1979
TERA 9\10 GEOGRAPHIEPRF.DR. ARNOLD SCHULTZEBEOGRAD1953
TERMODINAMIKU KINETICKU TEORIJU GASOVA I STATISTICKE MEHANIKUF.V. SIRSANGLI
THE SOVJET UNION HISTORI CULTUR GEOGRAPHYMICHUEL KURKAMERIKA1984
THE WORLD AND ITS PEOPLE AFRICA, ASIA AND AUSTRALIAE. ANSDORF BEOGRAD1962
TOKSIKOLOSKA HEMIJAMOMCILO ST. MOKRANJACBEOGRAD1988
TRAQUNARSFO I INFORMATIKANEDELKO PREZANOVIQSHKUP2013
TREGIM I SHKURTËR I MIKROBIOLOGJISËS. BEJKER, XH. NIKLINSHKUP2013
TREGIM I SHKURTËR I MIKROBIOLOGJISËS. BEJKER, XH. NIKLINPRISHTINË1981
TRIGONOMETRIAHALIL TURKUTIRANË1971
UDHËZUES PËR MATRIALET IZOLUESE ELEKTRIKE L.T.EPETRAQ VASILI1995
UMETNOST NA KOMPJUTERSKOTO PROGRAMADONALD E. KNUT1990
UNDERSTANDING PFS; FIRST PUBLISHERGERRY LITTONMOSKVA1978
UNIVERSALNIE OBERTIVASIE ALGEBRIZH. DIKSMEMOSKVA1981
URAVHEI MATEMATICESKOI FIZIKEV.S. VLADIMIRNOVSKOPJE1999
UREDUVANJE I REVITALIZACIA NA VODOTECITEZHIVO SHKOKLEBCKISKOPJE1961
UREDUVANJE NA SHUMITEILIJA MIHAJOVTETOVË2002
USHTRIME LABORATORIKE NGA FIZIKA (DISPENCË)L. ISTREFIPRISHTINË1986
USHTRIME NA FIZIKA (PER KLASEN IV AMO)REXHEP GASHI TIRANË1986
USHTRIME TË TEORISË SË PROBABILITETEVE DHE STATISTIKËS MATEMATIKESHPETIM LEKASARAJEVO1975
UVOD U DIGITALNE RACUNAREGERALD.A.MALEYLUBIJANA1987
UVOD U RAQUNARSKE KOMUNIKACIE I MREZHEANTUN BRUMNIQSOFIR1957
UVOD V TEORICTA NA ANALITICNITE FUNKCIILUBOMIR CAKALOVBEOGRAD1967
UVODNE TEME U METODIKU MATEMATICKOG OBRAZOVANJEMLADO POKOLENJE MOSKVA1984
V CARSTVE SMEKALKIE. I. IGNATEVZAGREB1969
VALOVI I OPTIKAVISNJA HENÇ-BARTOLIÇMOSKVA1965
VEDENIE V NERAVENSTVAZ. BAKKENBAHBEOGRAD1990
VENTUVENTURA PUPLISHER VERZIA 2.0ADEM JAKUPOVIQSKOPJE1988
VEROJATNOST I STATISTIKAMAGDALENA GEORGIEVAMOSKVA1985
VEROTHOSTHNIE METODI V BIOLOGIV. S. KOROLOKZAGREB1965
VISA MATEMATIKAD. BLANUSAZAGREB1966
VISA MATEMATIKAD. BLANUSASARAJEVO1969
VISA MATEMATIKA IR. KASHANIKMOSKVA1981
VISHA MATEMATIKAC. S. BUGOROVSOFIR1974
VISA MATEMATIKAANA PETROVASOFIR1976
VISA MATEMATIKAGEORGI TOTOVSOFIR1986
VISA MATEMATIKAIV.KIRKOROV PRISHTINË1983
VIZATIM TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE PJESA E PARËBORIVOJE QURÇIQZAGREB1990
VJEZBE IZ FIZIKEDALIBOR BROZITALI1974
WALTREISE (ATLLAS) AFRIKAELFTER BANDSWITZERLAND1978
WEGE ZUR MATHEMATIKA. KRISZTENSHKUP1996
WINDOWS WORD EXCEL CORELSTOJANQE RISTOVSKIAMERIKA2002
WINDOWS XPSHELLY O HARA
WORLD BIBLOGRAPHICAL VOLUME 94ALBANIAN REVISTLONDON1984
YOUR HOME COMPUTERJONATHAN HILTONMOSKVA1984
ZADACÇI PO TEORII MNOZHESTV MATEMATIÇKE LOGIKE I TEORIN ALGORITNIVI. A. LLAVROVSOFIR1973
ZADACI I TEOREMI NA ANALIZIDRORD POIABEOGRAD1964
ZADACI IZ MATEMATIKE SA PRIJEMNIH ISPITA NA TEHNICKIM FAKULTETIMADUBRILO D.TOSICMOSKVA1984
ZADAÇI PO GEOMETRI STEREOMETRIÇI. F. SHARGIN SKOPJE1985
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRANAUM CELAKOSKISKOPJE1978
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRANAUM CELAKOSKIMOSKVA1982
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRA I ANALIZAM. I. BASMAKOVMOSKVA1983
ZADACI VSTUPITELNIH EGZAMENOV MATEMATIKEO. V. NESTERENKOSKOPJE1978
ZADACI ZA VEZHBANJE PO MATEMATIKA I ZA STUDENDI NA TEKNICKITE FAKULTETD. K. BITRAKOVSKOPJE1972
ZADACI ZA VEZBANJE PO MATEMATIKA I ZA STUDENTI NA TEKNICKITE FAKULTETILIJA A. SHAPKAREVBEOGRAD1986
ZANIMLJIVA MATEMATIKADRAGOS M. CVETKOVICSKOPJE1980
ZBIRKA NA RESENIJE ZADACI PO OSNOVI NA STATISTICKATAKATARINA NOSHPALOSKA SKOPJE1983
ZBIRKA NA ZADACI PO STEREOMETRIJAIVAN TRAJKOVSKOPJE1973
ZBIRKA NA ZADACI PO TERMODINAMIKA SO KRATOK PREGLED NA TEORIJATAINZH. ATANAS SKOPJE1981
ZBIRKA RESENI ZADACI TEKNICKA MEHANIKA STATISTIKAMARKO GUGULOVSKIBEOGRAD1989
ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ PROGRAMIRANJA 1DR. VIDOJKO QIRIQBEOGRAD1969
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ MATEMATIKE IIF. FERENCIBEOGRAD1974
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ MATEMATIKE IIM. CVIJANOVICBEOGRAD1976
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ TEORIJE OSCILACIJAMARIJAN J. KOLARSARAJEVO1981
ZBIRKA RIJESENIH ZADATKAVESELIN PERICSKOPJE1997
ZBIRKA ZADACIBORIBOJE MILADINOVIQ
ZBIRKA ZADACIILIJA JANEVSKOPJE2001
ZBIRKA ZADACIMETODIJA TRAJKOSKISKOPJE1988
ZBIRKA ZADACI OD AKTURSKA MATEMATIKADRAGI JANEVSKOPJE1972
ZBIRKA ZADACI OD ALGEBRASTJEPAN MINTAKOVIKSKOPJE1990
ZBIRKA ZADACI OD PROGRAMIRANJE VO BASICMEDODIJA TRAJKOSKISKOPJE1998
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA ZA VTORA GODINAILIJA JANEVSKOPJE1964
ZBIRKA ZADAÇI PO GEOMETRIJA (II)N. RIBKINSKOPJE1981
ZBIRKA ZADAÇI PO GEOMETRIJA (ZA SREDNOTO OBRAZUVANIE)ZH. MAGEBSKISKOPJE1977
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKAI. SHAPKAREVSKOPJE1994
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKAILIJA JANEVSKOPJE1991
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA (ZA I GODINA)ILIJA JANEVSKOPJE1987
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA (ZA III GODINA)ILIJA JANEVSKOPJE1994
ZBIRKA ZADACI PO OSNOVI NA SMETKOVODSTVOSEPAFIM TOMOVSKISARAJEVO1973
ZBIRKA ZADATKAMINTAKOVIC CURICBEOGRAD1983
ZBIRKA ZADATKA IZ ALGEBRE GRUPE PRSTENI POLJAZORAN STOJAKOVICMOSKVA1968
ZBIRKA ZADATKA IZ GEOMETRIJEN.N.NIKITIN 1990
ZBIRKA ZADATKA IZ INFORMATIKE SA OSNOVAMA TEORIJEDR. NIJAZ BAJGORIQ BEOGRAD1974
ZBIRKA ZADATKA IZ MATEMATICKE ANALIZEG. N. BERMANBEOGRAD1962
ZBIRKA ZADATKA IZ MATEMATIKED. S. MITRINOVIC SOFIR1965
ZBORNIK OM ZADACI NA MAMEMAMUKAB. PETKANCINMOSKVA1972
ZBORNIK ZADAC PO MATEMATIKEM. I. SKANAVIMINSK1970
ZBORNIK ZADACI I UPRAZNENII PO OBIKNOVENNIM DIFERECIALNI URAVNENIMN. M. MATVEVVMOSKVA1965
ZBORNIK ZADACI PO TEORI VEROCTHOSTEI MATEMATICESKI I TEORIA. A. SVESHNIKOVA MOSKVA1983
ZBORNIK ZADACI PO VISHEI MATEMATIKEL. A. KUZNECOVTIRANË1989
ZHVILLIMI I KONCEPTEVE NË BIOLOGJINË E PËRGJITHSHMELUAN MEMUSHIBEOGRAD1985
ZOOLOGIJA INVERTEBRATA I DEODR. MILOJE KRUNICBEOGRAD1979
ZOOLOGIJA INVERTEBRATA II DEODR. MILOJE KRUNICMOSKVA1980
VISA MATEMATIKA V UPRAZHENIR I ZADACIP. E. DANKO СКОПЈЕ 2009
АТКИНСОВАТА ФИЗИЧКАТА ХЕМИЈАП.В.АТКИНССКОПЈЕ1989
БЕЈЗИК ГРАФИКИГЕРГЕ ЈОВАНЕВСКИСКОПЈЕ1975
БИОЛОГИЈА (ЗА II КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗУВАНИЕ )ПЕТАР ИКОНОМОВСКОПЈЕ2004
ЖИВОТНА СРЕДИНААСЛАН СЕЛМАНИBEOGRAD 1949
ЗАНИМЛИВА ФИЗИКАЈ.И.ПЕРЕЛМАН BEOGRAD1952
ЗБИРКА ЗАДАТКА ИЗ ПЛАНИМЕТРИЈЕ СА РЕШЕНИМАДАРИНКА ЈАНОШЕВИТСКОПЈЕ 1990
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКАЃ. ИВАНОВСКИ
ЗЕЛЕНИТЕ ЗРАЦИ НА СВЕТЛИНАТАПЕТАР НАЈДЕНОВШТИП2009
ЗЕМЈОДЕЛСКА ФИТОПАТОЛОГИЈАФИЛИП ПЕЈЧИНОВСКИBEOGRAD 1988
КURS OPSTE FIZIKEBOZIDAR ZIZICСКОПЈЕ2014
КОНКРЕТНА МАТЕМАТИКА ОСНОВА НА ИНФОРМАТИКАТАРОНАЛД Л. ГРЕАМСТРУМИЦА2006
МЕХАНИЗМИ И ОСЦИЛАЦИИДР. И. МИИКОСКИСКОПЈЕ2014
НАПРЕДНА ХЕМИЈА НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ВТОР ДЕЛ ЛИПИДИП.Ф. ФОКС , П.Л.Х.МЕКСВИНИСКОПЈЕ2009
НАУКА ЗА ФОРЕНЗИКАТАЕНДРЈУ Р. ВЦЕКСОНСКОПЈЕ1961
НАШИОТ ПРИЈАТЕЛ АТОМОТHEINZ HABERСКОПЈЕ 1976
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА IЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ 1995
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА I (МЕКАНИКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА)ЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ 1995
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА II (МЕКАНИКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА)ЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ2009
ОРГАНСКА ХЕМИЈАЏОН МЕКМУРИ
ОСНОВИ НА ОРГАНИСКАТА ЕВОЛУЦИЈАПЕТАР ИКОНОМОВСКОПЈЕ1999
ПОТСЕТНИК ПО ХЕМИЈАПЕНА СОКОЛОСКАСКОПЈЕ2009
ПРЕДИЗБИЦИ ВО ХЕМИЈАТА И ВО БИОЛОГИЈАТАМИНГФУ ВАНГСКОПЈЕ2014
ПРИНЦИПИ ЗА ДИЗАЈН НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИЏЕРОМ САЛЦЕРСКОПЈЕ2015
ПРОГРАМСКИОТ ЈАЗИК С++БЈОРН СТРОСТРУПMOSKVA1982
СПОВОЧНИК ПО ФИЗИКЕХ. КУЛИНКMOSKVA1984
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУИ. И. ЛЧШКОСКОПЈЕ1957
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО, III ДЕЛИВО БАЈАЛОСКОПЈЕ1993
ФЛОРА НА ЛИШАИТЕ(THE LICHEN FLORA II)ДР. МУРАТ МУРАТИСКОПЈЕ1999
ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО РИБИ ЈАЈЦА И НИВНИ ПРОИЗВОДИМИХАН ДАНЕВ
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
KURTET PËR HARQERAUF DHOMIPRISHTINË2013
KUSH KËNDON -KEQ SMENDON -(KËNGË KORALE)BEKIM RAMDANISHKUP2011
NGA KËNGA NË KËNGË-KORALEBEKIM RAMDANISHKUP2013
NJOHURI ME INSTRUMENTET MUZIKOREAKAD RAUF DHOMI
NOTAT E LAZDRUARA-(KËNGA PËR FËMIJË)ZEJADIN ISMAILI"FLAKA E VËLLAZËRIMIT"1995
REFLEKSE MUZIKORE DHE PUBLICISTIKEZEJADIN ISLMAILIKUMANOVË2006
SHKOLLA PËR KITARË -KLASIKE NASER DULLASHKUP2000
SOLFEXHO=MELORITMIKSELAMI KOLONJATRINGA DESING2008
VALLET ELUNXHËRISËRAMAZAN H.BOGDANITIRANË1995
VËLLEZRIT POPULLOR-SHQIPTAR-LRIKARAMAZAN BOGDANITIRANË1997
ARTE NGA OPERAT DHE KËNGË SOLORAUF DHOMIPRISHTINË2002
ASGJË -NGA BALTA E FJALËVE -KORALEBEKIM RAMDANITETOVË2010
BAZAT E HARMONISË I-(BASI I SHIFRUAR)ZULQUFLI ZIBATETOVË2013
DASMA ARBËRESHE RAUF DHOMIPRISHTINË2005
FJALË PA KËNGË-PËR ARTET DHE MUZIKËNBEKIM RAMADANITETOVË2013
FOLKLORI MUZIKOR SHQIPTARLORENC ANTONIPRISHTINË1972
FUNKSIONET SOCIO-KULTURORE -TË MUZIKËS NË ANTIKËSUNAJ RAIMIKUMANOVË2005
GJYSMË SHEKULLI JETË DHE VEPRIMTARIE TË -SHKA-AGIMI ENGJËLL H.ERISHA KOLË PRIZREN1994
GOCA E KAÇANIKUTRAUF DHOMIPRISHTINË1997
IN TENEBRIS REFLEKSIONE 1990-2000SHPËTIM- KUSHTATIRANË2002
KËNDIMI I FEMRAVE TË POTGURITREXHEP MUNISHIPRISHTINË 1979
KËNGË TË ZGJEDHURA KORALEBEKIM RAMDANIMSA2010
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
AKROBATIKAFADIL MAMUTITETOVË 2013
ATLETIKA TEKNIKA DHE METODIKAISA ASLLANIKUMANOVË2003
BAZAT E TEKNIKËS SË PESHNGRITJESHAKI AGALLIUTIRANË1982
DISIPLINAT ALPINE PREJ SHAMONISTE 1924 DERI NË 1984QAZIM H. ELSHANITIRANË1996
DITARI I EDUKIMIT SPORTIVFAIK ÇITAKUPRISHTINË 2003
FOREVER YOUNG FOREVER HEALTHYINDRA DEVI
FUTBOLL, TEKNIKA, METODIKE DHE TAKTIKABEXHET ENVER TOÇITETOVË2008
GJIMNASTIKAFADIL MAMUTITETOVË 2012
GJIMNASTIKA MBI VEGLAFADIL MAMUTITETOVË 2013
JETA IME SI NJË NDESHJE FUTBOLLIMISHEL PLATINITIRANË1995
KARATE SPORTIVE,MODERNRUDOLF JAKHELPRISHTINË1996
KORRELACIONI NË MES FAKTORËVE PATOLOGJIK KONATIV DHE PRECOZITETI NË BASKETBOLLFADIL NIKASHKUP2008
KUBA E BOTËSBESNIK DIZDARITIRANË1990
MASAT DHE KRITERET PËR TRAJNIM TË PROGRAMUARBESNIK TELAISHKUP2008
MBROJTJA NË VOLEJBOLLMYFTAR ZIBERITETOVË 1997
MORPHYS.PETROVIĊZAGREB1976
NJË JETË NË CIRKVITORE SALLAKUTIRANË 2004
RELAKSIONI SPORTIVEENVER TAHIRAJPRISHTINË2007
RITMIKA DHE VALLËZIMIFADIL MAMUTITETOVË 2014
ŜAHOVSKI PROBLEMINENAD PETROVIĊZAGREB1949
SOCIOLOGJIA E SPORTITFATOS GJATATIRANË 2000
SPORTI SHQIPTAR NË VITESHABAN SINANITETOVË2008
TAKTIKA DHE PROBLEME TË STËRVITJES NË VOLEBOLGR.AU.ILIJA GAXHO,VESEL RIZVANOLLITIRANË
TEKNIKAT E LOJËS SË VOLEBOLLITILIJA GAXHO, VESEL RIZVANOLLITIRANË
TEKST MËSIMOR-NË NDIMË TË KUADROVE DHE AKTIVISTVE SHOQËRORE TË EDUKIMIT FIZIKBFSSHTIRANË 1974
ZABOVNIK ṠAHASKIDEAGOGSLAV ANDERICBEOGRAD 1986
КАRATEDAVID MITCHELL
КВАЛИТЕТАТИВНО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКОТО ДВИЖЕЊЕДВЕЈН В.НАДСОНСКОПЈЕ2013
ОСНОВНА НА ШАХОВСКАТА НИКОЛА ДИМОВСКИСКОПЈЕ
ШАХМАТНА КОМПОЗИЦИ ДОНБАЦЦЕП.ЗЕЛЕПУКОВИЉZAGREB 1969
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
ОД ИДЕАЛИЗМА КА МАТЕРИЈАЛИЗМУГ.Б ПЛЕХАНОВ1955
DISCOUR DE LA MÉTHOBERENE DESCARTES1983
ИДЕОЛОГГИА И ОТОПИЈАKARL MANHAJM1987
SHËNIME NGA SHTËPIA E TË VDEKURVE”(ROMAN)F.M.DSTOJEVSKI1994
ГОРГИЈАПЛАТОНИ2004
АВТОБИОГРАФИЈАꞍАРЛС ДАРВИН2008
МЕМОАРИТЕ НА АЛБЕРТ АЈНƜТАЈНКИРЕ ИЛИЕВСКИ2009
ФИЛОЗОФИА И УМЕТНИЦО ИСКУСТОKASIM PROHIC
LEGAL PHILOSOPHYLARRZ MAY
ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈАRAINO MALNES/KNUT MIDGAARD
LAW AND PHILOSOPHYTHOMAS W.SIMON
PANORAMA E POEZIS BASHKOHORE SHQIPTARE NË SHQIPTARE NË KOSOVËABDUL LATIF ARNAOUT
TURK DILI-SAYI: 214-TEMMUZ 1969TURK KISA OYUNLARI OZEL SAYISI1969
TURK DILISAYI 298 TEMMUZ 19761976
ALI FUAD CEBESOYAYFER OZÇELIK1993
TURK EKONOMISIAHMET KILIC-BAY1999
CILT:13 SAYL: 1 OCAK- HAZIRNAK 16MILEL VE NIHAL2006
TURK IKTISAR POLITIKALARININ TARIHI TEMELLERIABDULKADIR BULUS2009
DOSTLAR BENI HATIRLASINASIK VEYSEL2011
FILOZOFET E RINJ SHERBETORE TE BINDUR TE KAPITALITARTAN FUGA1991
VOLTERIKOLI XOXI1991
TURK ÇOCUK OYUNLARI CILT-IINEBI OZDEMIRANKARA2006
HIKAYE'DEN HATIRA'YASUKRU ELÇINANKARA
PRAKTIK ARAPÇAYAKUP ISKENDERANKARA
OSMANLI PADISAHLARIVASFI MAHIR KOCATURKANKARA 1957
NAMIK KEMAL'IN HUSUSI MEKTUPLARI III, VI. MIDILLI MEKTUPLARI-II.FEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1973
ATATURK KAYNAKÇASI I. CILTLEMAN SENALPANKARA 1984
ATATURK KAYNAKÇASI II. CILTLEMAN SENALPANKARA 1984
NAMIK KEMALI'IN HUSUSI MEKTUPLARI IV, VII.-VIII. RODOS VE SAKIZ MEKTUPLARIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1986
YOLCULUK GUNLUGU 1530BENEDICT CURIPESCHITZANKARA 1989
TEZKIRETU'S-SUARA I. CILTKINALI-ZADE HASAN ÇELEBIANKARA 1989
TEZKIRETU'S-SUARA II. CILTKINALI-ZADE HASAN ÇELEBIANKARA 1989
TANZIMAT DONEMINDE OSMANLI MALIYESI: BUTÇELER VE HAZINE HESAPLARI (1841-1861)TEVFIK GURANANKARA 1989
ZIYA GOKALP KULLIYATI-II, LIMNI VE MALTA MEKTUPLARITURK TARIH KURUMU YAYINLARI II. DIZI -SA. 18 A1ANKARA 1989
DOGU ANADOLU'DA TURK BEYLIKLERIFARUK SUMERANKARA 1990
YUZYILIN IKINCI YARISINDA ISTANBUL/ 1 CILT/ROBERT MANTRANANKARA 1990
DIL TARTISMALARINDA GERÇEKLER 1TURK DIL KURUMU YAYINLARI: 558ANKARA 1990
HILAFET HAREKETLERIMIM KEMAL OKEANKARA 1991
KATIP ÇELEBI-HAYATI VE ESERLERI HAKKINDA INCELEMELERTURK TARIH KURUMU BASIMEVI-ANKARA 1991ANKARA 1991
MACARISTAN VE BULGARISTAN'DAKI TURK SANAT ESERLERIYASAR YUCELANKARA 1991
DISISLERINDE 34 YIL, VASINGTON BUYUKELÇILIGI-II. CILT, I. KISIMFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 1992
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1938 - CILT ITURK TARIH KURUMU YAYINLARI XVI. DIZI -SA. 15ANKARA 1992
RODOS'TAKI TURK ESERLERI VE TARIHÇEZEKI ÇELIKKOLANKARA 1992
ALI-SIR NAVAYI, MIZANU'L-EVZANKEMAL ERASLANANKARA 1993
ASAF HALET ÇELEBIMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1993
TURK HALK SIIRLERININ SEKIL VE NEV'IAHMET TALAT ONAYANKARA 1996
TURK SIIRLERININ VEZNIAHMET TALAT ONAYANKARA 1996
TURK DILLERININ TARIHSEL GELISME SORUNLARIELOVSER ZAKIROGLU ABDULLAYEVANKARA 1996
SON VAK'ANUVIS ABDURRAHMAN SEREF EFENDI TARIHI-II. MESRUTIYET OLAYLARI (1908-1909)TURK TARIH KURUMUANKARA 1996
YENI TURK EDEBIYATI UZERINE INCELEMELER 2BILGE ERCILASUNANKARA 1997
TURK KULTUR VE EDEBIYATINDAN 1 MESELELERBIROL EMILANKARA 1997
DIVAN EDEBIYATI YAZILARICEMAL KURNAZANKARA 1997
ATATURK VE TURK DILI 2-ATATURK DEVRI YAZARLARININ TURK DILI HAKKINDAKI GORUSLERIGAZETELERDEN SEÇMELERANKARA 1997
ROPORTALJARGUZEL YAZILARANKARA
BASILI DIVANLAR KATALOGUMUSTAFA ISEN-HALUK IPEKTENANKARA 1997
AHMET MUHIP DIRANAS-HAYATI, FIKIRLERI HIS DUNYASIMUSTAFA KIRCIANKARA 1997
HALK EDEBIYATI ARASTIRMARALISUKRU ELÇINANKARA 1997
MAKALELER VE INCELEMELER II. CILTABDULKADIR INANANKARA 1998
CUMHURIYETIN KURULDUGU YIL TURKIYE EKONOMISIALPTEKIN MUDERRISOGLUANKARA 1998
ANTOINE GALLAND, ISTANBUL'A AIT GUNLUK ANILAR (1672-1673) II. CILTNAHID SIRRI ORIKANKARA 1998
ANTOINE GALLAND, ISTANBUL'A AIT GUNLUK HATIRALAR (1672-1673) I. CILTNAHID SIRRI ORIKANKARA 1998
TURK EDEBIYATINDA SAKINAMLER VE ISRETNAMERIDVAN CANIMANKARA 1998
ABDULHAMID DEVRI EGITIM SISTEMIBAYRAM KODAMANANKARA 1999
OSMANLI SIIR TARIHI III-VE. J. WILKINSON GIBBANKARA 1999
DISISLERINDE 34 YIL, VASINGTON BUYUKELÇILIGI-II. CILT, 2. KISIMFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 1999
ZIYA OSMAN SABAMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1999
ATATURK IMPARATORLUKTAN MILLI DEVLETEUNSAL YAVUZANKARA 1999
CINLI HAN-TAAFFUF-GONULLU-ROMANLAR XIVAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
DUNYAYA IKINCI GELIS YAHUT ISTANBUL'DA NELER OLMUS-FELATUN BEY RAKIM EFENDI-HUSEYIN FELLAH - ROMANLAR 1AHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HAYRET-BAHTIYARLIK-ROMANLAR XAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HENUZ 17 YASINDA-ACAYIB'I ALEM-DURDANE HANIM-ROMANLAR VIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
KARNAVAL-ROMANLAR VIIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
YERYUZUNDE BIR MELEK-ROMANLAR VIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
INGILINIZ BELGELERINDE ATA TURK (1919-1938)BILAL N. SIMSIRANKARA 2000
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938) CILT-2 NISAN-ARALIK 1920BILAL N. SIMSIRANKARA 2000
AVRUPA'DA YASAYAN TURK ÇOCUKLARININ ANA DILI SOLUNLARI TOPLANTISITURK DIL KURUMU YAYINLARI: 734ANKARA 2000
ÇOCUKLARA SIIRLERARIF AYANKARA 2001
AHMET PASA'NIN SIIR DUNAYASIHARUN TOLASAANKARA 2001
DIL YAZILARIMEHMET AKALINANKARA 2001
HALK SIIRINDE TUR, SEKIL VE MAKAMOCAL OGUZANKARA 2001
ARNAVUTLAR SOLYOTLAR-DEMIR BEY YAHUT INKISAF-I ESRAR-FENNI BIR ROMAN YAHUT AMERIKA DOKTORLARI-ROMANLAR XIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2002
KOSOVA-PRIZREN, FATIH SULTAN MEHMET NAMAZGAHIHAKKI ACUN,MEHMET IBRAHIMGILANKARA 2002
HAYDUT MONTARI-DIPLOMALI KIZ-GURCU KIZI YAHUT INTIKAM-RIKALDA YAHUT AMERIKA'DA VAHSET ALEMI-ROMANLAR XIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2003
SULTAN I. ALAEDDIN KEYKUBAD DEVRI TURKIYE SELÇUKLU DEVLETI SIYASI TARIHI (1220-1237)EMINE UYUMAZANKARA 2003
OKULONCESI DONEMDE OYUN VE OYUNCAKHATICE POYRAZANKARA 2003
BESINLER VE BESLENMEHIKMET YASAR-SUAT MELEKANKARA 2003
SAMI PASAZADE SEZAI-BUTUN ESERLERI 1ZEYNEP KERMANANKARA 2003
SAMI PASAZADE SEZAI-BUTUN ESERLERI 2ZEYNEP KERMANANKARA 2003
SAMI PASAZADE SEZAI-BUTUN ESERLERI 3ZEYNEP KERMANANKARA 2003
ALI SIR NEVAYI'NIN 560. DOGUM,500. OLUM YIL DONUMLERINI ANMA TOPLANTISI BILDIRILERI24-25 EYLUL 2001ANKARA 2004
KAYAGUSUZ ABDALABDURRAHMAN GUZELANKARA 2004
EDEBIYAT ARASTIRMALARIFUAD KOPRULUANKARA 2004
NASRETTIN HOCAFUAD KOPRULUANKARA 2004
SAZ SAIRLERIFUAD KOPRULUANKARA 2004
MEMDUH SEVKET ESENDALISMAIL ÇETISLIANKARA 2004
TURK EDEBIYATINDA SIYASI RUYALARM. KAYAHAN OZGULANKARA 2004
TURK DUNYASINDA KOROGLUMETIN EKICIANKARA 2004
KULTUR DEGISMELERI VE SERVET-I FUNUN ROMANISELÇUK ÇIKLAANKARA 2004
AHMET RASIM-EDEBIYATIMIZIN ZIRVESINDEKILERSERIF AKTASANKARA 2004
REFIK HALIT KARAYSERIF AKTASANKARA 2004
SON OSMANLI MECLIS-I MEBUSAN SEÇIMLERITAHA NIYAZI KARACAANKARA 2004
KIZ KULESITUNCER BAYKARAANKARA 2004
ISLAM MEDENIYETI TARIHIW. BARTHOLD /FUAD KOPRULUANKARA 2004
DOGU BATI-DUSUNCE DERGISIYIL :7, SAYI: 27, MAYIS, HAZIRAN, TEMMUZ 2004ANKARA 2004
TURKEÇENIN SADELESME TARIHI GENÇ KALEMLER VE YENI LISAN HAREKETIYUSUF ZIYA OKSUZANKARA 2004
ARUZ BILGISIAHMET DOGANANKARA 2005
IHSAN SABRI BALKAYAALI FETHI OKYARANKARA 2005
TURKIYE'DE ÇOCUKLUGUN TARIHIBEKIR ONURANKARA 2005
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1938 - CILT-5.,EKIM 1922-ARALIK 1925BILAL N. SIMSIRANKARA 2005
ANADOLU'DA ISLAMIYETFUAD KOPRULUANKARA 2005
TURK TARIH-I DINISIFUAD KOPRULUANKARA 2005
ATATURK VE TURK DILI 3-IIKAZIM YETISANKARA 2005
ATATURK VE TURK DILI 3-IIIKAZIM YETISANKARA 2005
UÇ DEVRIN YOL AYRIMINDA-YAKUP KADRI KARAOSMANOGLUMEHMET EMIN ULUDAGANKARA 2005
ZIYA GOKALPRIZA FILIZOKANKARA 2005
ERGENLER IÇIN GRUPLA PSIKOLOJIK DANISMA UYGULAMALARIYASAM BECERILERIANKARA 2005
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR-BIRINGI CILTZEYNEP KORKMAZANKARA 2005
TURKI-I BASIT VE AYDINLI VISALI'NIN SIIRLERIAHMET MERMERANKARA 2006
TURK EDEBIYATINDA VASIYETNAMELERAZIZ KILINÇANKARA 2006
SAIR VE OGRETMEN KIMLIGIYLE/BEHÇET NECATIGILBEHÇET NECATIGIL/HIKMET SAMI TURKANKARA 2006
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1939 - CILT 8., 1934-1939BILAL N. SIMSIRANKARA 2006
JALAL AL-DIN AL -RUMIEMINE YENITERZIANKARA 2006
ESKI TURKLERDE SEHIRCILIKFARUK SUMERANKARA 2006
TARIH ARASTIRMALARI IFUAD KOPRULUANKARA 2006
CUMHURIYET DONEMI TURK SIIRINDEGARIP HAREKETIANKARA 2006
NUTUK SOYLEV-CILT IV- GENEL DIZINGAZI MUSTAFA KEMALANKARA 2006
EDEBIYAT SOSYOLOJISIKOKSAL ALVERANKARA 2006
TURK DILININ SARF VE NAHVIM. METIN KARAORSANKARA 2006
KOSOVA'DA OSMANLI MIMARI ESERLERIMEHMET Z. IBRAHIMGIL, NEVAL KONUKANKARA 2006
ISTANBUL YAZILARINAHID SIRRI ORIKANKARA 2006
TURK ÇOCUK OYUNLARI CILT-INEBI OZDEMIRANKARA 2006
DANISMEND GAZI DESTANINECATI DEMIRANKARA 2006
TURKIYE BIBLIYOGRAFYASINELI BOSTASVILIANKARA 2006
YUZYILIN SONLARINDA BURSAOZER ERGENÇANKARA 2006
TURK KULTURUNUN ANA HATLARISAADETIN GOMEÇANKARA 2006
MODERN TURKIYENIN DOGUSUBERNARD LEWISANKARA 2007
BUGUNKU EDEBIYATFUAD KOPRULUANKARA 2007
TURK EDEBIYATI II. MESRUTIYET DONEMIGRUP AUTORËSHANKARA 2007
FATIH DEVRI-UZERINDE TETKIKLER VE VESIKALAR 1HALIL INALCIKANKARA 2007
BATTAL GAZI DESTANIHASAN KOKSALANKARA 2007
TURK EDEBIYATINDA HECE-ARUZ TARTISMALARIHASAN KOLCUANKARA 2007
SEPETÇIOGLUMUSTAFA NECATIANKARA 2007
AHMET KUTSI TECERMUSTAFA OZBALCIANKARA 2007
ESKI TURK SIIRIRESIT RAHMETI ARATANKARA 2007
SUBAT YOLCUSU ATTILA ILHANÇIN SIIRIYAKUP ÇELIKANKARA 2007
UÇ TARZ-I SIYASETYUSUF AKÇURAANKARA 2007
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR IIIZEYNEP KORKMAZANKARA 2007
DISISLERINDE 34 YIL, MADRID, PARIS, LONDRA BUYUKELÇILIGI- III. CILTFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 2008
TURKÇE OGRETIMINDE TEMATIK YARATICI DRAMAGIYASETTIN AYTASANKARA 2008
KISA OYUNLARGUZEL YAZILARANKARA 2008
OSMANLI VAKIF KUTUPHANELERIISMAIL E. ERUNSALANKARA 2008
VATAN YAHUT SILISTRENAMIK KEMALANKARA 2008
TURK SIRI VE ANTOLOJISI 2 1920-1940SERIF AKTASANKARA 2008
KASGARLI MAHMUD VE DIVANU LUGATI'T-TURKSUKRU HALUK AKALINANKARA 2008
DINI-TASAVVUFI TURK EDEBIYATI EL KITABIABDURRAHMAN GUZELANKARA 2009
KITAB CIHANN UMA LI-KATIB CELEBI CILT:1 TIBKIBASIMATATURK KULTUR DILVE TAHIRI YUKSEK KURUM TURKU TARIHANKARA 2009
ORNEKLERLE TURK SIIR BILGISICEM DILÇINANKARA 2009
ASIK SEVKI HALICI'DAN DERLENEN-HALK HIKAYELERIFIKRET TURKMEN-MUSTAFA CEMILOGLUANKARA 2009
ESKI ANADOLU TURKÇESIHATICE SAHINANKARA 2009
TAKVIMU'T-TEVAHIRKATIP ÇELEBIANKARA 2009
ERZURUM'DAN OLUMUNE KADAR ATATURK'LE BERABER 1. CILTMAZHAR MUFIT KANSUANKARA 2009
YENI TURK EDEBIYATIMEHMET ONALANKARA 2009
LUGAT-I NACIMUALLIM NACIANKARA 2009
DEDE KORKUT KITABI-2MUHARREM ERGINANKARA 2009
TURKIYE TURKÇESI AGIZLARINDA FIIL ÇEKIMIOZGUR AYANKARA 2009
TURK DESTANLARINA GIRISSAADETIN GOMEÇANKARA 2009
TURKÇENIN EGITIMI VE OGRETIMIUZERINE KONUSMALARANKARA 2009
TURKÇE VE ÇEVIRI SORUNLARI7-9 MART 2008 ÇALISTAYIANKARA2010
IKINCI YENI POETIKASIALAATTIN KARACAANKARA2010
TURK MITOLOJISI- II CILTBAHAEDDIN OGELANKARA2010
MELANGES FUAD KOPRULUFUAD KOPRULU ARMAGANIANKARA2010
NUTUK SOYLEV-CILT I 1919-1920GAZI MUSTAFA KEMALANKARA2010
BATI HUKUKUNUN TURKIYE'DE BENIMSENMESIGULNIHAL BOZKURTANKARA2010
YER ADLARIMIZIN DILIHASAN ERENANKARA2010
OSMANLI TURKÇESII. HAKKI AKSOYAKANKARA2010
ILMIHAL 1IMAN VE IBADETLERANKARA2010
DIVAN SIIRI YAZILARIMINE MENGIANKARA2010
CEMIL MERIÇMURAT YILMAZANKARA2010
ZEHRANABIZADE NAZIMANKARA2010
HALIT ZIJA USAKLIGILOMER FARUK HUYUGUZELANKARA2010
HALKBILIMI KURAMLARI VE ARASTIRMA YONETMELERI TARIHINE GIRISOZKUL ÇOBANNOGLUANKARA2010
DIVAB EDEBIYATINDA TURLERRIDVAN CANIMANKARA2010
ATATURK'UN DUSUNCE YAPISINI ETKILEYEN OLAYLAR, DUSUNURLER, KITAPLARSERAFETTIN TURANANKARA2010
HALK EDEBIYATINA GIRISSUKRU ELÇINANKARA2010
KEREM ILE ASLISUKRU ELÇINANKARA2010
ATTIKA ILHANYAKUP ÇELIKANKARA2010
MELAL BURCUA. YAGMUR TUNALIANKARA2011
TURK DILI TARIHIAHMET B. ERCILASUNANKARA2011
TURK DUNAYASI- UZERINE INCELEMELERAHMET BICAN ERCILASUNANKARA2011
TURK DIN MISIKISI-CAMI VE TEKKE MUSIKISIAHMET SAHIN AKANKARA2011
VATANIM TURKIYEAHMET TEMIRANKARA2011
CUMHURIYET DONEMI-ÇAGDAS TURK ROMANI 1946-2000ALEMDAR YALÇINANKARA2011
ANADOLU'DA HAYAT VE HATIRATIM-ANADOLU'DA ISTIKLAL MUCAHEDESIALI KADRI KOPRULUANKARA2011
PEYGAMBERLER TARIHIASIM KOKSALANKARA2011
ESKI EDEBIYATIN IÇINDECEMAL KURNAZANKARA2011
YENI TURK EDEBIYATI 1839-2000EL KITABI-RAMAZAN KORKMAZANKARA2011
OSMANLI IMPARATORLUGUNUN KURULUSUFUAD KOPRULUANKARA2011
TURK EDEBIYAT TARIHIFUAD KOPRULUANKARA2011
SERVETI-I FUNUN EDEBIYATIGRUP AUTORËSHANKARA2011
TANZIMAT EDEBIYATIGRUP AUTORËSHANKARA2011
DENEMELERGUZEL YAZILARANKARA2011
OGUZ'DAN BUGUNEGUZEL YAZILARANKARA2011
TURKIYE HAKKINDA INGILIZ TETKIKLERIHAROLD BOWENANKARA2011
FUZULI UZERINE MAKALELERHASIBE MAZIOGLUANKARA2011
BULGAR GOZUYLE ISTANBUL, KARANOV-MACAROV-NAÇOVHUSEYIN MEVSIMANKARA2011
TURK SOZUNUN ASLIHUSEYIN NAMIK ORKUNANKARA2011
EDEBIYAT SANATI VE BILIMIISMAIL ÇETISLIANKARA2011
TURK HALKBILIMI DILI VE POETIKASI FIKIR HAYATIKAMIL VELI NERIMANOGLUANKARA2011
TURK BOYLARININ DESTANLARIKATL REICHLANKARA2011
AHLAK I ALAIKINALI-ZADE ALI EFENDIANKARA2011
FAZIL HUSNU DAGLARCAKONUR ERTOP-OZGEN KILIÇARSLANANKARA2011
TURKÇENIN YAPISIMEHMET AKALINANKARA2011
CUMHURIYET DONEMINDE TURKIYE'DE TARIHÇILIK VE TARIH YAYINCILIGI SEMPOZYUMUMEHMET OZANKARA2011
DEDE KORKUT KITABI-1MUHARREM ERGINANKARA2011
TURK DUNYASI EPIK DESTAN GELENEGIOZKUL ÇOBANNOGLUANKARA2011
AZ GITTIK UZ GITTIKPERTEV NAILI BORATAVANKARA2011
101 ANADOLU EFSANESISAIM SAKAOGLUANKARA2011
DIL VE DIKSIYONSIDDIK AKBAYIRANKARA2011
TURKÇENIN GRAMERITAHSIN BANGUOGLUANKARA2011
GUZEL YAZILAR ROMANLARTURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
TURK DILI DIL VE EDEBIYAT DERGISITURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
BILIM KULTUR VE OGRETIM DILI OLARAK TURKÇETURK TARIH KURUMUANKARA2011
ASIK TARZI SIIR GELENEGI VE RUYA MOTIFIUMAY GUNAYANKARA2011
ORHON YAZITLARI ARASTIRMALARIVILHELM THOMSENANKARA2011
ILKOGRATIM OKULLARI IÇINYAZIM KILAVUZUANKARA2011
TURKÇEDE EKLERIN KULLANILIS SEKILLERI VE EK KALIPLASMASI OLAYLARIZEYNEP KORKMAZANKARA2011
ESKI TURK EDEBIYATINDA NAZIM 1FAHIR IZANKARA2012
BIZANS MUESSESELERININ OSMANLI MUESSESELERINE TESIRIFUAD KOPRULUANKARA2012
TURK EDEBIYATINDA ILK MUTASAVVIFLARFUAD KOPRULUANKARA2012
ILMIHAL 2ISLAM VE TOPLUMANKARA2012
CAHIT KULEBI VE SIIRIISMAIL ÇETISLIANKARA2012
KLASIK TURK SIIRININ SON BAHARI-SEBK-I HINDIISRAFIL BABACANANKARA2012
TURKÇEDE SOZ DIZIMILEYLA KARAHANANKARA2012
BIR TEREDDUDUN ROMANIPEYAMI SAFAANKARA2012
BIZ INSANLARPEYAMI SAFAANKARA2012
MAHSERPEYAMI SAFAANKARA2012
101 TURK EFSANESISAIM SAKAOGLUANKARA2012
MUHAMMED VE HAYATIALI HIMMET BERKI-OSMAN KESKIOGLUANKARA2013
TEKERLEMELERALI DUYMAZANKARA
DISISLERINDE 34 YIL- ANILAR-YORUMLAR, I. CILTFERIDUN CEMAL ERKINANKARA1987
YASADIGIM GIBIAHMET HAMDI TANPINMARARALIK 2006
BATTAL-NAMENECATI DEMIR-MEHMET DURSUN ERDEMARALIK 2006
SEMSEDDIN SAMI VE NEV-USUL SARFI-I TURKIFURKAN HAMITARILIK 2009
FILOZOFIA E RELIGJIONITVILIJAM LL. POUARS LAMINA 2013
FRANZ MEHRINGKARL MARXBEOGRAD 1958
OSNOVI TURSKE GRAMATIKEFEHIM BAJRAKTAREVIÇBEOGRAD 1962
KARL MARSIVELKO KORAQIBEOGRAD 1964
IDEJA FENOMENOLOGJIKEEDMUND HUSERLBEOGRAD 1975
KAPITALKARL MARXBEOGRAD 1979
МАРКСИСТИЦКА ОСНОВА ВАСПИТАНЈЕИ ОБРАЗОВАНЈЕСВЕТИСЛАБ СТОЈАКОБBEOGRAD1978
SVADAJMO SE PAMETNOVLADIMIR DESIMIROVICBEOGRAD1996
PROBLEMI MODERN KRITIKEPOL DE MANBEOGRAD1975
ANA HATLARIYLA TURK ISLAM SANATLARI TARIHIHICABI GULGENBURSA 2012
PARALIPOMENE NGA ESTETIKASEJFEDIN SULEJMANISHKUP 1984
HIKMET YIL: 11 SAYI: 21 MAYIS 2013/1ULUSLARARASI HAKEMLI ILMI ARASTIRMA DERGISIGOSTIVAR 2013
HIKMET YIL: 11 SAYI: 22 MAYIS 2013/2ULUSLARARASI HAKEMLI ILMI ARASTIRMA DERGISIGOSTIVAR2013
MONUMENTET ISLME NË MUFTININË E GOSTIVARITSHERAFEDIN KASOGOSTIVAR2002
MËNYRA E TË FOLURIT TË PEJNG. A.S.NË FRYMËN E MEZ”HEBIT HANEFIJABDYLVEHAB EL- MESHADANIGOSTIVAR2003
ELEMENTET THEMELORE TË JETËS BASHKËSHORTOREMUHAMED AHMED KENANGOSTIVAR2004
TREGIME T E BIBËSOMEGAHUNGARI1982
PIKPAMJET DHE MENDIMETET E MIJAALBERT AJSHTAJN2005
INTERGRIMI I FESE DHE IDENTITETIT TE MUSLIMANET E BALLKANITMUSA MUSAIINSTANBUL2007
BATI TESIRINDE-TURK SIIRI ANTOLOJISIKENAN AKYUZISTANBUL 1985
TURK NINNILER HAZINESIAMIL ÇELEBIOGLUISTANBUL1995
SAIR-I CIHAN NEDIMAHMET KABAKLIISTANBUL1996
TURK DILIN SADELESMESI VE HECE VEZNI UZERINE BIR MUNAKASAABDULLAH UÇMANISTANBUL1997
HAYATTA ILERLE VE ILERLETHERBERT N. CASSONISTANBUL1997
ISTANBUL'DAN BEN DE GEÇTIMSELIM NUZHET GERÇEKISTANBUL1997
GELIBOLUU MUSTAFA ALIMUSTAFA ISENISTANBUL1998
VASSAF BEYMEMDUH SEVKET ESENDALISTANBUL1999
RIZA TEVFIK'IN SANAT VE ESTETIKLE ILGILI YAZILARI IABDULLAH UÇMANISTANBUL2000
GARIB NAME 1ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB NAME 2ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB-NAME II/1ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB-NAME II/2ASIK PASAISTANBUL2000
EDEBIYAT ARASTIRMALARI IM. FATIH ANDIISTANBUL2000
BUTUN ESERLERI-SIIRLER, MENSUR SIIRLER, FIKARLAR, HATIRALAR, MEKTUPLAROMER SEYFETTINISTANBUL2000
POSTALLARSABRI KUSKONMAZISTANBUL2000
BATAKLIK ÇIÇEGISALAHADDIN ENISISTANBUL2000
DIK BAYIRABBAS SAYARISTANBUL2002
YORGANIMI SIKIS SARABBAS SAYARISTANBUL2002
HALKBILIM ARASTIRMALARIDOGAN KAYAISTANBUL2002
PASLI HINCLAR ULKESISABRI KUSKONMAZISTANBUL2002
KUKLA VE KUKLACILIKUNVER ORALISTANBUL2003
GURABAHANE-I LAKLAKAN DIGER YAZILARI-BUTUN ESERLERI-IIIAHMET HASIMISTANBUL2004
TURK MUZIK KIMLIGICINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2004
ZENGIN SOFRALARIN LUKS TATLARIDENIZ GURSOYISTANBUL2004
SAÇ KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 1OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 10OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 11OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 12OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 13OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 14OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 2OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 3OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 4OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 5OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 6OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 7OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 8OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 9OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
ANADOLU BEYLERISABRI KUSKONMAZISTANBUL2004
ORTA ZAMAN TURK DILI VE LUTURU UZERINE INCELEMELERA. MELEK OZYETGINISTANBUL2005
EVCILIK OYNAMIYORUZAHMET KURUCANISTANBUL2005
BUYUK AGA-TARIK BUGRABESIR AYVAZOGLUISTANBUL2005
GULLER KITABIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2005
DENIZIM ÇITIRI HAMSIDENIZ GURSOYISTANBUL2005
NELER YEDIM NELER, MAYDANOZLU KOFTELERESIN EDENISTANBUL2005
ESIR SEHRIN INSANLARIKEMAL TAHIRISTANBUL2005
YOL AYRIMIKEMAL TAHIRISTANBUL2005
SIIR DUNYASIMEHMET AKIF'IN SIIRISTANBUL2005
BUTUN SIIRLERI-DERGAH YAYINLARIMUSTAFA NECATI KARAERISTANBUL2005
ISTANBULA HASRETNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2005
SINEMA TARIHI 1. CILTREKIN TEKSOY'UNISTANBUL2005
SINEMA TARIHI 2. CILTREKIN TEKSOY'UNISTANBUL2005
ASKA DAIR NE VARSAUMIT KARDASISTANBUL2005
ISLAM MEDENIYETI VE TURK KULTURUYILMAZ OZAKPINARISTANBUL2005
ORTA OYUNU KITABIABDULKADIR EMEKSIZISTANBUL2006
FIKRIMIN INCE GULUADALET AGAOGLUISTANBUL2006
BIR DUGUN GECESI-DAR ZAMANLAR-IIADALET AGAOGLUISTANBUL2006
OLMEYE YATMAK-DAR ZAMANLAR-1ADALET AGAOGLUISTANBUL2006
TURK FILOLOJISI VE YAZI TARIHIALTAY S. AMANJOLOVISTANBUL2006
OGUZ DESTAN DUNYASIFUZULI BAYATISTANBUL2006
HANIM SAHABILERHAVVA ERGENE ISEKISTANBUL2006
NADOLU TURKULERI VE MUSIKI ISTIKBALIMIZMAHMUT RAGIP GAZIMIHALISTANBUL2006
DIVANLAR ARASINDAMEHMED ÇAVUSOGLUISTANBUL2006
BUYUK TURKIYE RUYASIMEHMET KAPLANISTANBUL2006
NASREDDIN HOCAPERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2006
FAL KITABISEREF BOYRAZISTANBUL2006
SEHIR I MEKTUPLARIAHMET RASIMISTANBUL2007
ARAMAK VE SOYLEYEMEMEKARIF NIHAT ASYAISTANBUL2007
SES VE TOPRAKARIF NIHAT ASYAISTANBUL2007
ORTAOYUNU 1. CILTCEVDET KUDRETISTANBUL2007
ORTAOYUNU 2. CILTCEVDET KUDRETISTANBUL2007
AYAKKABI KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2007
TUTUN KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2007
AÇLIKHASAN IZZETTIN DINAMOISTANBUL2007
OMER SEYFETTIN-BUTUN ESERLERI HIKAYELER 3HULYA ARGUNSAHISTANBUL2007
YENI TURK EDEBIYATI ARASTIRMALARIINCI ENGINUNISTANBUL2007
EDEBIYATIMIZIN BAHÇESINDE DOLASIRKENMEHMET KAPLANISTANBUL2007
SEVGI VE ILIMMEHMET KAPLANISTANBUL2007
TEZHIP SANATINDAN ORNEKLERMINEESINER OZENISTANBUL2007
AVRUPA'DAKI ANADOLUMUHAMMET MERTEKISTANBUL2007
BUTUN ESERLERI HIKAYELER 2OMER SEYFETTINISTANBUL2007
BUTUN ESERLERI-HIKAYELER 4OMER SEYFETTINISTANBUL2007
DEDEM KURKUDUN KITABIORAHAN SAIK GOKYAYISTANBUL2007
DESTURZUS BAGA GIRENLERORHAN SAIK GOKYAYISTANBUL2007
BIR IKTISATÇININ ENTELLEKTUEL PORTRESISABRI F. ULGENERISTANBUL2007
SAIME HANIM'IN MUTFAGINDAN URFA YEMEKLERISAIME NIMETOGLUISTANBUL2007
BIR HICIV USTASI SAIR ESREFSERIFE ÇAGINISTANBUL2007
KARAGOZ OYUNLARIUNVER ORALISTANBUL2007
KARAGOZ OYUNLARI -3- YENIUNVER ORALISTANBUL2007
ERKEN DEVIR TURK SANATIYASAR ÇORUHLUISTANBUL2007
KITAPLARZIYA GOKALPISTANBUL2007
SAIRLER SULTAN-NECIP FAZILAHMET KABAKLIISTANBUL2008
AYDINLANMA DEGIL, MERHAMET!ALEV ALATLIISTANBUL2008
GOÇ ZAMANIBAHAEDDIN OZKISIISTANBUL2008
PEYAMI-HAYATI, SANATI, FELSEFESI DRAMI/BESIR AYVAZOGLUISTANBUL2008
YAHYA KEMAL- EVA DONEM ADAMBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2008
SAKLI MECMUA, ALI UFKI'NIN BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE'TAKI (TURC 292)CEM BEHARISTANBUL2008
NURLU HAYATLARCEMAL A. KALYONCUISTANBUL2008
AV VE AVCILIK KITABIEMINE GURSOY NASKALI-HILAL OYTUN ALTUNISTANBUL2008
HALK KULTURU ARASTIRMALARIERMAN ARTUNISTANBUL2008
SEYIRLIK KOY OYUNLARI VE ANONIM HALK EDEBIYATI ARASTIRMALARIERMAN ARTUNISTANBUL2008
GONUL SULTANLARIHALIL SIMSEKISTANBUL2008
UMIT YOLUHALIL-ULKU SIMSEKISTANBUL2008
MUREBBIYE-SEYTAN ISIHUSEYIN RAHMI GURPINARISTANBUL2008
ZAMAN-RIYAZU'S-SALIHINIMAN NEVEVIISTANBUL2008
SUKUTUN ÇIGLIKLARIM. FETHULLAH GULENISTANBUL2008
VUSLAT MUSTUSUM. FETHULLAH GULENISTANBUL2008
YEMEK KITABI I.., TARIH-HALKBILIMI-EDEBIYAT, I. CILTM. SABRI KOZISTANBUL2008
MEVLEVI AYINLERI THE MUSIC OF DIVINE LOVEM.FATIH SALGARISTANBUL2008
KALBE ATES DUSUNCEMUKADDES YAKAYISTANBUL2008
RUMELI VE MUHTESEM ISTANBULMUNEVVER AYASLIISTANBUL2008
BALKANLAR'DA TURK ÇOCUK HIKAYELERIMUSTAFA ISEN-TUBA ISINSU DURMUSISTANBUL2008
KARACAOGLANMUSTAFA NECATI KARAERISTANBUL2008
SAIR NIGAR HANIMNAZAN BEKIROGLUISTANBUL2008
ISTANBUL'A DAIRNIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2008
TARIH VE TASAVVUF SOHBETLERINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2008
AHLAK NIZAMI-BUTUN ESERLERI 3NURETTIN TOPÇUISTANBUL2008
BATI MEDENIYETI KARSISINDA-AHMED MIDHAT EFENDIORHAN OKAYISTANBUL2008
PRAKTIK ILMIHALOSMAN BILGENISTANBUL2008
BOGAZIÇI'NDE TARIHSAMIHA AYVERDIISTANBUL2008
HIZMET ANNELERISEMSINUR OZDEMIRISTANBUL2008
TURKLER ARASINDAVERNEY LOVETT CAMERONISTANBUL2008
ALPDOGANZEYNEP KAYADELENISTANBUL2008
OSMANLI IKTISAT DUSUCESININ ÇAGDASLASMASIAHMED GUNER SAYARISTANBUL2009
YUNUS EMREAHMET KABAKLIISTANBUL2009
OSMANLI SIIRI'NE MODERN YAKLASIMLARALI FUAT BILKANISTANBUL2009
BINBIR GECE MASALLARI CILT2/1ALIM SERIF ONARANISTANBUL2009
BUTUN SIIRLERIASAF HALET ÇELEBIISTANBUL2009
OSMANLI TEZYINATI/KLASIK DEVIR ISTANBUL HANEDAN TURBELERI 1522-1604AZIZ DOGANAYISTANBUL2009
BIR TUTAM MAVI-TOPLU ESERLERI YAZILAR 1954-1955BEDRI RAHMI EYUBOGLUISTANBUL2009
MUZIK KULTUR DILCINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2009
ATES VE GUNESFALIH RIFKI ATAYISTANBUL2009
RESAT NURI'NIN ROMANCILIGIFETHI NACIISTANBUL2009
KORUGLU DESTANIFUZULI BAYATISTANBUL2009
BIR DEVRIN ROMANHALIDE NUSRET ZORLUTUNAISTANBUL2009
SIIR HIKAYELERIHALUK ORALISTANBUL2009
KARANLIGIN GUNULEYLA ERBILISTANBUL2009
HAMINNE'NIN SZRET AYNASIMUNEVVER AYASLIISTANBUL2009
CHEFMUSTAFA KUTLUISTANBUL2009
SAN'ATKARLARNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2009
TURK MUTFAGINEVIN HALICIISTANBUL2009
KITAPLAR VE PORTRELERNIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2009
KULTUR KOPRUSU-SULEYMAN ÇELEBI'DEN, MEHMED AKIF'ENIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2009
MILLET MISTIKLERI-BUTUN ESERLERI 15NURETTIN TOPÇUISTANBUL2009
REHA-BUTUN ESERLERI 13NURETTIN TOPÇUISTANBUL2009
KAÇAK-HANIMIN ÇIFTLIGI 3/ 10 BASKIORHAN KEMALISTANBUL2009
NECIP FAZIL KISAKUREKORHAN OKAYISTANBUL2009
ÇETEREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
GURBET HIKAYELERI YERALTINDA DUNYA VARREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
KIRPININ DEDIKLERIREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
NILGUNREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
SURGUNREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
KAVAK YELLERIRESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2009
ÇOLDE BITEN RAHMET AGACISAFIYE EROLISTANBUL2009
DINEYRI PAPAZISAFIYE EROLISTANBUL2009
SAIME HANIM'IN 5 ÇAYISAIME NIMETOGLUISTANBUL2009
AH TUNA VAH TUNASAMIHA AYVERDIISTANBUL2009
KIRIK DENIZ KABUKLARISELIM ILERIISTANBUL2009
ESKI ISTANBUL'DAN NOTLARSEMAVI EYICEISTANBUL2009
SESSIZ USTALAR DIRILISIN YOL HARITASISERIF ALI TEKALANISTANBUL2009
HEP O SARKIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2009
AZERBAYCAN YUREGIMDE BIR SAHDAMARDIRYAVUZBULENT BAKILERISTANBUL2009
CEM SULTANA. TURAN OFLAZOGLUISTANBUL2010
BOGAZIÇI YAYILARI-BUTUN YAPITLARI ANIABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2010
BUTUN ESERLERI 2-BIZE GORE IKDAM'DAKI DIGER YAZILARIAHMET HASIMISTANBUL2010
BUTUN SIIRLERI-PIYALE/GOL SAATLERI DIGER SIIRLERIAHMET HASIMISTANBUL2010
TURK DILI TARIHIALI AKARISTANBUL2010
POPULER TURK ROMANLARI/KERIME NADIR-ESAT MAHMUT KARAKURT-MUAZZEZ TAHSIN BERKAND, 1930-1950ALPAY DOGAN YILDIZISTANBUL2010
DERSAADET'TE SABAH EZANLARIATTILA ILHANISTANBUL2010
BOZGUNDA FETIH RUYASIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2010
BUTUN SIIRLERICAHIT KULEBIISTANBUL2010
KULTUR DUNYAMIZDAN MANZARALARDURSUN GURLEKISTANBUL2010
TURK SOSYOLOGLARI VE ESERLERI-LERTAN EGRIBEL-UFUK OZCANISTANBUL2010
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: PODGORIÇE-ISTIB-VIDIN-PEÇOY-BUDIN-USTURGON-CIGERDELEN-MACARISTAN-OZIÇE-TASLICA-DOBRA-VENEDIK-MOSTAR-KANIJE, 6. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2010
GUNUMZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: PODGORIÇE-ISTIB-VIDIN-PEÇOY-BUDIN-USTURGON-CIGERDELEN-MACARISTAN-OZIÇE-TASLICA-DOBRA-VENEDIK-MOSTAR-KANIJE, 6. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2010
DEDE EFENDI HAYATI-SANATI-ESERLERIFATIH SALGARISTANBUL2010
TURK SINEMA TARIHIGIOVANNI SCOGNAMILLOISTANBUL2010
KAYBOLAN ISTANBUL'DAN HATIRALARHIKMET FERIDUNESISTANBUL2010
EDEBIYAT ANILARIHUSEYIN CAHIT YALÇINISTANBUL2010
HUR SEHRIN INSANLARIKEMAL TAHIRISTANBUL2010
MODERN TURK EDEBIYATININ ANA ÇIZGILERI 1860-1923KENAN AKYZISTANBUL2010
ANADOLU HALK RESIMLERIMALIK AKSELISTANBUL2010
TURKLERDE DINI RESIMLERMALIK AKSELISTANBUL2010
SOZUN BUYUSU EDEBI SANATLARMENDERES COSKUNISTANBUL2010
IÇLI DISLI, YAZILAR, SOYLESILER, SORUSTURMALARMETIN ELOGLUISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRINIM INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT II/2MITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRININ INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT IMITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRININ INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT II/1MITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
TEZKIREDEN BIYOGRAFIYEMUSTAFA ISENISTANBUL2010
HUZUNLU ANLAR FOTOGRAFÇISI-ZIYA OSMAN SABAMUSTAFA KIRCIISTANBUL2010
YUNUS VE MEVLANAMUSTAFA ORÇELIKISTANBUL2010
TERSINE GIDEN ORIKNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2010
AYNADAKI YALANNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
IDEOLOCYA ORGUSUNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
TOHUMNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
YUNUS EMRENECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
EDEBIYAT SOHBETLERINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2010
AHLAK - BUTUN ESERLERI 21NURETTIN TOPÇUISTANBUL2010
TASRALI-BUTUN ESERLERI 12NURETTIN TOPÇUISTANBUL2010
HANIMIN ÇIFTLIGI 1ORHAN KEMALISTANBUL2010
BIR HULYA ADAMININ ROMANI AHMET HAMDI TANPINARORHAN OKAYISTANBUL2010
NASRETTIN HOCA HIKAYELERIORHAN VELIISTANBUL2010
ASKIN DIYALEKTIGIRASIM OZDENORENISTANBUL2010
ÇOZULMERASIM OZDENORENISTANBUL2010
YAPRAK DOKUMURESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2010
LEYLAK MEVSIMISAFIYE EROLISTANBUL2010
ULKER FIRTINASISAFIYE EROLISTANBUL2010
ABIDE SAHSIYETLERSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
IBRAHIM EFENDI KONAGISAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
MABETTE BIR GECESAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
TURK TARIHINDE OSMANLI ASIRLARI-1. CILTSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
TURK TARIHINDE OSMANLI ASIRLARI-2. CILTSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
GRAMAFON HALA ÇALIYORSELIM ILERIISTANBUL2010
MAVI KANATLARINLA YALNIZ BENIM OLSAYDINSELIM ILERIISTANBUL2010
ILKGENÇLIK ÇAGINA OYKULER "BIRINCI CILT"SELIM IMERIISTANBUL2010
ÇIKIS YOLU II MEDENIYETIMIZIN DIRILISI-DORT KONFERANS-3 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2010
OSMANLI IMPARATORLUGU VE ETRAFINDAKI DUNAYSURAIYA FAROQHIISTANBUL2010
OMER SEYFETTIN-ULKUCU BIR YAZARIN ROMANITAHIR ALANGUISTANBUL2010
OSMANLI SEHRITURGUT CANVESERISTANBUL2010
ATATURK BIYOGRAFIK TAHLIL DENEMESIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2010
ISTANBUL'UN MANILERIN-MANILERIN ISTANBUL'UABDULKADIR EMEKSIZISTANBUL2011
SEVINÇ ÇOKUMAGUSTOS BASAGIISTANBUL2011
BES SEHIRAHMED HAMDI TANPINARISTANBUL2011
EDEBIYAT UZERINE MAKALELERAHMET HAMDI TANPINARISTANBUL2011
HUZURAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2011
YAHYA KEMALAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2011
BOZKURTLARATSIZISTANBUL2011
ABBAS YOLCUATTILA ILHANISTANBUL2011
AYRILIK SEVDAYA DAHILATTILA ILHANISTANBUL2011
TURK ROMANINA ELESTIREL BIR BAKIS 2BERNA MORANISTANBUL2011
TURK ROMANINA ELESTIREL BIR BAKIS1BERNA MORANISTANBUL2011
KUGUNUN SON SARKISIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2011
DIVAN SIIRI VE SAIRLERI UZERINE INCELEMELERCEM DILÇINISTANBUL2011
DEMLIKTEN SUZULEN KULTUR: ÇAYDENIZ GURSOYISTANBUL2011
KUZEYDEN GUNEYE...DOGUDAN BATIYA YORESEL MUTFAGIMIZDENIZ GURSOYISTANBUL2011
TURKÇENIN GUCUDOGAN AKSANISTANBUL2011
TURKÇENIN ZENGINLIKLERI INCELIKLERIDOGAN AKSANISTANBUL2011
TURKÇEYE YANSIYAN TURK KULTURUDOGAN AKSANISTANBUL2011
AGIT KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2011
ÇOBAN KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2011
ISLAM TASAVVUFUNUN MESELELERIEROL GUNGORISTANBUL2011
TURK VE KULTURU VE MILLIYETÇILIKEROL GUNGORISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: GUMULCINE-KAVALA-SELANIK-TIRHALA-ATINA-MORA-NAVARIN-GIRIT ADASI-HANYA-KANDIYE-ELBASAN-OHRI-TEKITDAGI, 8. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: GUMULCINE-KAVALA-SELANIK-TIRHALA-ATINA-MORA-NAVARIN-GIRIT ADASI-HANYA-KANDIYE-ELBASAN-OHRI-TEKITDAGI, 8. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: KUTAHYA-MANISA-IZMIR-ANTALYA-KARAMAN-ADANA-HALEP-SAM-KUDUS-MEKKE-MEDINE, 9. KITAP-1.CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: KUTAHYA-MANISA-IZMIR-ANTALYA-KARAMAN-ADANA-HALEP-SAM-KUDUS-MEKKE-MEDINE, 9. KITAP-2.CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: MISIR-SUDAN-HABESISTAN-SOMALI-CIBUTI-KENYA-TANZANYA, 10. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: MISIR-SUDAN-HABESISTAN-SOMALI-CIBUTI-KENYA-TANZANYA, 10. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: BURSA-BOLU-TRABZON-ERZURUM-AZERBAEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: BURSA-BOLU-TRABZON-ERZURUM-AZERBAYAN-KAFKASYA-KIRIM-GIRITEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: EGRI-HATVAN-YANIK-VIYANA-ÇANAD-EFLAK-BOGDAN-BUKRES-UKRAYNA-KIRIM-BAHÇESARAY-ÇERKEZISTAN-DAGISTAN-EJDERHAN-KALMUKISTAN-SARAY-MOSKOVA, 7. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: EGRI-HATVAN-YANIK-VIYANA-ÇANAD-EFLAK-BOGDAN-BUKRES-UKRAYNA-KIRIM-BAHÇESARAY-ÇERKEZISTAN-DAGISTAN-EJDERHAN-KALMUKISTAN-SARAY-MOSKOVA, 7. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
MADAM BOVARYGUSTAVE FLAUBERTISTANBUL2011
MOR SALKIMLI EVHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2011
TURK'UN ARESLE IMTIHANIHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2011
TURGUT REISHALIKARNAS BALIKÇISIISTANBUL2011
SIIR HIKAYELERIHALUK ORALISTANBUL2011
OSMANLI TURKÇESI KILAVUZU 1HAYATI DEVELIISTANBUL2011
TURK TEFEKKURU TARIHIHILMI ZIYA ULKENISTANBUL2011
YILINDA YENI LISAN HAREKETI VE MILLI EDEBIYAT ÇALISTAYI BILDIRILERIHULYA ARGUNSAH-OGUZHAN KARABURGUISTANBUL2011
TURK TEZYINI SAN'ATLARINDA MOTIFLER MOTIFS IN TURKISH DECORATIVE ARTS/OSMANLI TEZYINATIINCI A. BIROL, ÇIÇEK DERMAN/AZIZ DOGANAYISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI ESER TANITMA METINLERI 4 VE ONSOZLER (1860-1923INCI ENGINUN-ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI HIKAYE METINLERI 2 (1860-1923INCI ENGINUN-ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI NESIR 1 METINLERI 3 (1860-1923INCI ENGINUN-ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI NESIR2 METINLERI 3 (1860-1923INCI ENGINUN-ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI SIR METINLERI 1 (1860-1923INCI ENGINUN-ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
AÇIKLAMALI-EDEBI SANATLARISA KOCAKAPLANISTANBUL2011
ISTIKLAL MARSIMIZ VE MEHMET AKIF ERSOYISA KOCAKAPLANISTANBUL2011
TURK MUSIKISI NAZARIYATI VE USULLERI. KUDUM VELVELERIISMAIL HAKKI OZKANISTANBUL2011
DEVLET ANAKEMAL TAHIRISTANBUL2011
YORGUN SAVASÇIKEMAL TAHIRISTANBUL2011
HACI ARIF BEY, HAYATI, SANATI, ESERLERIM. FATIH SALGARISTANBUL2011
SELIM, HAYATI-SANATI-ESERLERIM. FATIH SALGARISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE DONDULERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE GELDILERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE GORDULERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
ISTANBUL'UN ORTASIMALIK AKSELISTANBUL2011
SANAT VE FOLKLORMALIK AKSELISTANBUL2011
SAFAHATMEHMET AKIF ERSOYISTANBUL2011
SIIR TAHLILLERI 2MEHMET KAPLANISTANBUL2011
TURK EDEBIYATI UZERINDE ARASTIRMALARMEHMET KAPLANISTANBUL2011
AYASLI ILE KIRACILARIMEMDUH SEVKET ESENDALISTANBUL2011
BASLANGICINDAN 1983'E TURK TIYATRO TARIHIMETIN ANDISTANBUL2011
PERTEV BEY'IN ÜÇ KIZI, IKI KIZI VE TORUNLARIMUNEVVER AYASLIISTANBUL2011
TAHIR ILE ZUHRE ATESE YAZGILI PERVANELERMUNIRE DANISISTANBUL2011
OSMANLI'YI IMPARATORLUK YAPAN SEHIRMUSTAFA ARMAGANISTANBUL2011
HUZUN VE TESADUFMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
HUZURSUZ BACAKMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
KAPILARI AÇMAKMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
RUZGARLI PAZARMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TAHIR SAMI BEY'IN OZEL HAYATI/MUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TUFANDAN ONCEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YA TAHAMMUL YA SEFERMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YOKSULLUK IÇIMIZDEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YOKUSA AKAN SULARMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
ZAFER YAHUT HIÇMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TURNEDE BIR ARTIST OLDURULDUNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2011
BABIALINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
BIR ADAM YARATMAKNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
CANIM ISTANBULNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
ÇILENECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
ESSEYD ABDULHAKIM ARVASI TASAVVUF BAHÇELERINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
KAFA KAGIDINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
O VE BENNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
ISLAM VE INSAN MEVLANA VE TASAVVUFNURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
KULTUR VE MEDENIYET-BUTUN ESERLERI 9NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
MEHMET AKIF-BUTUN ESERLERI 10NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
TURKIYE'NIN MAARIF DAVASINURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
VAR OLMAK-BUTUN ESERLERI 5NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
YARINKI TURKIYENURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
EBRU SANATIOMER FARUK DEREISTANBUL2011
BATILLIASMA DEVRI TURK EDEBIYATIORHAN OKAYISTANBUL2011
EDEBIYAT VE EDEBI ESER UZERINEORHAN OKAYISTANBUL2011
POETIKA DERSLERIORHAN OKAYISTANBUL2011
SANAT VE EDEBIYAT YAZILARIORHAN OKAYISTANBUL2011
PERI KIZIYLA ÇOBAN HIKAYESIORHAN SEYFI ORHONISTANBUL2011
HALK EDEBIYATI DERSLERI 1PERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2011
HALK HIKAYELERI VE HALK HIKAYECILIGI 5PERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2011
ESIKTE DURAN INSANRASIM OZDENORENISTANBUL2011
SON YENIÇERIREHA ÇAMUROGLUISTANBUL2011
CIGERDELENSAFIYE EROLISTANBUL2011
ALEMDAG'DA VAR BIR YILANSAIT FAIK ABASIYANIKISTANBUL2011
KUÇUK AGATARIK BUGRAISTANBUL2011
HUSEYIN SIRETTURAN KARATASISTANBUL2011
INSTANBUL'U ANLAMAKTURGUT CANVESERISTANBUL2011
BIR SURGUNYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
HUKUM GECESIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
MILLI SAVAS HIKAYELERIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
INCE MEMED 2YASAR KEMALISTANBUL2011
AYNA KITABIYUSUF ÇETINDAGISTANBUL2011
YILKI ATIABBAS SAYARISTANBUL2012
BOGAZIÇI MEHTAPLARI-BUTUN YAPITLARI ANIABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2012
FAHIM BEY VE BIZABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2012
SAHHAF RAIF YELKENCIAHMED GUNER SAYARISTANBUL2012
MAHUR BESTEAHMET HAMDI TANPINARISTANBUL2012
SAATLERI AYARLAMA ENSTITUSUAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2012
FRANKFURT SEYAHATNAMESI MUKTUPLAR-MULAKATLARAHMET HASIMISTANBUL2012
KABUSALEV ALATLIISTANBUL2012
BIR TATLI HUZURAYSE KULINISTANBUL2012
UÇTAKI ADAMBAHAEDDIN OZKISIISTANBUL2012
SIIRLER-BUTUN YAPITLARIBEHÇET NECATIGILISTANBUL2012
EDEBIYAT KURAMLARI VE ELESTIRIBERNA MORANISTANBUL2012
KAHVENIZ NASIL OLSUN?BESIR AYVAZOGLUISTANBUL2012
ASK OLMAYINCA NESK OLMAZ-GELENEKSEL OSMANLI/TURK MUZIGINDE OGRETIM VE INTIKALCEM BEHARISTANBUL2012
MUSIKIDE BIR SIL-TER SILE HOCA CAHIT CILT-2 GOZKAN MUSIKI MIRASI KUTUKVE DEFCEMAIL ANTINBILEK AHMET KIRIM M.HALIT GOZKANISTANBUL2012
SEVDA SOZLERI-BUTUN YAPITLARI SIIRLERCEMAL SUREYAISTANBUL2012
BIR DUNYANIN ESIGINDE-BUTUN ESERLERI 4CEMIL MERIÇISTANBUL2012
BU ULKE-BUTUN ESERLERI 2CEMIL MERIÇISTANBUL2012
AYAKLI KUTUPHANELERDURSUN GURLEKISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: KONYA-KAYSERI-ANTAKYA-SAM-URFA-MARAS-SIVAS-GAZZE-SOFYA-EDIRNE-3. KITAP-2 CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: BAGDAD-BASRA-BITLIS-DIYARBAKIR-ISFAHAN-MALATYA-MARDIN-MUSUL-TEBRIZ-VAN 4 KITAP- 1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: BAGDAD-BASRA-BITLIS-DIYARBAKIR-ISFAHAN-MALATYA-MARDIN-MUSUL-TEBRIZ-VAN 4 KITAP- 2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: KONYA-KAYSERI-ANTAKYA-SAM-URFA-MARAS-SIVAS-GAZZE-SOFYA-EDIRNE- 3. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
YILANLARIN ÖCÜFAKIR BAYKURTISTANBUL2012
ZEYTINDAGIFALIH RIFKI ATAYISTANBUL2012
HAN DUVARLARIFARUK NAFIZ ÇAMLIBELISTANBUL2012
OLU CANLARGOGOLISTANBUL2012
VURUN KAHPEYEHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2012
KURESEL KRIZ VE TURKIYE EKONOMISININ DONUSUMUIBRAHIM OZTURKISTANBUL2012
PUSLU KITALAR ATLASIIHSAN OKTAY ANARISTANBUL2012
SUSKUNLARIHSAN OKTAY ANARISTANBUL2012
BIR YUNUS ROMANIISKENDER PALAISTANBUL2012
IKI DIRHEM BIR ÇEKIRDEKISKENDER PALAISTANBUL2012
ERBAIN KIRK YILIN SIIRLERIISMET OZELISTANBUL2012
TURK DIL BILGISIJEAN DENYISTANBUL2012
KURT KANUNUKEMAL TAHIRISTANBUL2012
ÇANAKKALE MAHSERIMEHMED NIYAZIISTANBUL2012
PLEVNEMEHMED NIYAZIISTANBUL2012
HIKAYE TAHLILLERIMEHMET KAPLANISTANBUL2012
KULTUR VE DILMEHMET KAPLANISTANBUL2012
BASKA HAYATLAR PESINDEMEHMET TORENEKISTANBUL2012
TANBURI CEMIL'IN HAYATIMES'UD CEMILISTANBUL2012
MINYATURLERLE OSMANLI-ISLAM MITOLOGYASIMETIN ANDISTANBUL2012
OYUN VE BUGUMETIN ANDISTANBUL2012
MEHMED AKIF HAYATI-SECIYESI-SANATIMHITAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2012
BEYHUDE OMRUMMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
HAYAT GUZELDIRMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
MENEKSELI MEKTUPMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
SIR-HIKAYEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
UZUN HIKAYEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
BATI TEFEKKURU VE ISLAM TASAVVUFUNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
COLE INEN NURNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
REIS BEYNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
TURKÇENIN SIRLARINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2012
BUYUK FETIHNURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
IRADENIM DAVASI DEVLET VE DEMOKRASINURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
ISYAN AHLAKINURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
KARALAMA DEFTERI ARARKENNURULLAH ATAÇISTANBUL2012
BIR BILIM ADAMINIM ROMAN-MUSRAFA INAN-BUTUN ESERLERI 5OGUZ ATAYISTANBUL2012
TUTUNAMAYANLAR-BUTUN ESERLERI 1OGUZ ATAYISTANBUL2012
BIR BASKA ISTANBULORHAN OKAYISTANBUL2012
BENIM ADIM KIRMIZIORHAN PAMUKISTANBUL2012
ISTANBUL HATIRALAR VE SEHIRORHAN PAMUKISTANBUL2012
BUTUN SIIRLERIORHAN VELIISTANBUL2012
DUSUNSEL DURUSRASIM OZDENORENISTANBUL2012
GUL YETISTIREN ADAMRASIM OZDENORENISTANBUL2012
AKSAM GUNESIRESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
DAMGARESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
DUDAKTAN KALBERESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
YESIL GECERESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
HABABAM SINIFIRIFAT ILGAZISTANBUL2012
SEYYAH-I ALEM EVLIYA ÇELEBI'NIN DUNYAYA BAKISIROBERT DANKOFFISTANBUL2012
EDEBI VE MANEVI DUNYASI IÇINDI FATIHSAMIHA AYVERDIISTANBUL2012
ISTANBUL GECELERISAMIHA AYVERDIISTANBUL2012
ÇAG VE ILHAM I METAFIZIK GERILIM SARTI-8 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
ÇAG VE ILHAM II SEVGI DEVRIMI-7 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
ÇIKIS YOLU I ULKEMIZIN GELECEGI-IKI KONFERANS-4 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
RADYOCULUK GELENGIMIZVE TURK MUSIKISITAMER KUTUKÇUISTANBUL2012
ISLAM'DA SEHIR VE MIMARITURGUT CANVESERISTANBUL2012
ANKARAYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
PANORAMAYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
YABANYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
ZORAKI DIPLOMATYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
ÇAKIRCALI EFEYASAR KEMALISTANBUL2012
OLMEZ OTU-DAGIN OTE YUZU 3YASAR KEMALISTANBUL2012
ORTADIREK-DAGIN OTE YUZUL 1YASAR KEMALISTANBUL2012
YER DEMIR GOK BAKIR-DAGIN OTE YUZU 2YASAR KEMALISTANBUL2012
KAVGA GUNLERI 1968-1980A. YAGMUR TUNALIISTANBUL2013
USKUBI DIVANIFADIL HOCAISTANBUL2013
OSMANLICAOSANLICA(UÇ AYLIK) NISAN-MAYIS-HAZIRAN 2013 CEMAZIYE'L-AHIR/SABAN 1434 YIL 01 SAYI 02ISTANBUL2013
OSMANLICAOSANLICA(UÇ AYLIK) OCAK-SUBAT-MART 2013 SAFER/CEMAZIYE'L-EVVEL 1434 YIL 01 SAYI 01ISTANBUL2013
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 1/1AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 1/2AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 2/1AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 2/2AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 3AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
TURK EDEBIYATI UZERINDE ARASTIRMALAR 2MEHMET KAPLANISTANBUL2011
SERVET-I FUNUN EDEBIYATI 2HUSEYIN TUNCERIZMIR 1998
RREZE MIRËSIEBEGZAT RAHMANIKERCOVE2003
MREKULLITË E KURANIT/RAFT 7BEGZAT RRAHMANIKERCOVE2003
PËRJETËSIABRGZAT RRAHMANIKERCOVE2006
KTHETRAT NË ISLAM DHE POEZI TE ZGJEDHURAAHMED MORAKERCOVE2010
SIMBOLIZMI NE ARTET VIZUALEANIELA JAFFEKORCE2003
BIR DEMET SIIR/MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIABDYLKADIR HAYBERMANASTIR 2008
ÇOCUKLARA BIR DEMET SIIR/MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIABDYLKADIR HAYBERMANASTIR 2008
BIR TUTAM HIKAYE/MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIFAHRI KAYAMANASTIR 2008
ÇOCUKLARA BIR TUTAM HIKAYE/MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIMELAHAT ALIMANASTIR 2008
ELESTIRILER VE DENEMELER/MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATISENNUR SULEYMAN BASARMANASTIR 2008
BASHKËSITË FETARE NË KOSOVËHAKI KASUMIMITROVICA 1988
HISTORIJA E PEJNGAMERËVEBAJRUSH AHMETMITROVICA1978
ARTIKUJ E PAM-FLETEMAKSIM GORKI
TE KAPERCEHET PRAGU I SHPRESES/ SHENJTËRIA E TIJGJON PALI IINEW YORK1998
OSNOVI MORALNOG VASPITANJAVLADIMIR RADASINNOVI SAD
HECEOZEL SAYI: 11OCAK 2006
KUSH I KRIJO TË GJITHASIMO RALEVIQPEJE1993
KËSHTU FOLI ZARATHUSTRAFREIDRICH NEITZCHEPHOENIX1996
PIKPAMJET E LENINIT MBI METODËN DIALEKTIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË 1976
TRAKTATE FILOZOFIKE-POLITIKESADIK RASSHITIPRISHTINË2003
ANTI-DYRINGFREDRIH ENGELSPRISHTINË 1950
ROLI DHE NDIKIMI I REVISTAVE DHE I PUBLICISTIKËSBOTON FJALAPRISHTINË 1978
FILOZOFEMAMUHAMEDIN KULLASHI"RILINDJA", PRISHTINË
SHQYRTIME FILOZOFIKEMURTEZA LUZHA"RILINDJA", PRISHTINË1981
KRIJIMI I TOKËS DHE I JETËS NË TËS.JANKOVIQPRISHTINË 1952
FILOZOFIA MATERIALISTIKO-DIALEKTIKE HUMANIZEM REVULUCIONAREKREM MURTEZAIPRISHTINË 1975
LUFTA KUNDER DOGMATIZMITE LIBERALIZIMITVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË 1975
HISTORIA E FILOZOFISËPREDRAG VRANICKIPRISHTINË 1977
MENDIMI I HEGELITROZHE GARODIPRISHTINË 1983
ARABESKA ORIGJINALEDEMIR BEHLULIPRISHTINË 1995
SHKRIME TË PADOBISHMEISMET OZELPRISHTINË 2002
MATERIALIZMI DIALEKTIKILIJA KOSANOVIQ"RILINDJA", PRISHTINË1966
HISTORIA E FILOZOFISËV.KORAQ &.M.ZHIVOTIQ"RILINDJA", PRISHTINË1971
ZHVILLIMI I SOCIALIZMIT NGA UTOPIA NË SHKENCËENGELS"RILINDJA", PRISHTINË1973
PAGA,ÇMIMI DHE FITIMIMARKS"RILINDJA", PRISHTINË1973
MARKSIZMIANRI LEFEVËR"RILINDJA", PRISHTINË1974
INTELEKUALËT E REVOLUCIONITANTONIO GRAMSHI"RILINDJA", PRISHTINË1974
TETËMBËDHJETË BRYMERI I LUI BONAPARTITKARLL MARKS"RILINDJA", PRISHTINË1974
MBI KULTURËN DHE ARTINMARKS ENGELS"RILINDJA", PRISHTINË1974
ÇËSHTJA KOMBËTARE DHE VETËQEVERISJAJOSIP BROS TITO"RILINDJA", PRISHTINË1976
LUFTA CIVILE NË FRANCËKARLL MARKS"RILINDJA", PRISHTINË1976
ORIGJINA E FAMILJES E PRONËS PRIVATE DHE E SHTETITFREDRIH ENGELS"RILINDJA", PRISHTINË1976
MANIFESTI I PARTIES KOMUNISTEK.MARKS-.F.ENGELS"RILINDJA", PRISHTINË1977
SHTETI DHE REVOLUVIONIVLLADIMIR I.LENIN"RILINDJA", PRISHTINË1977
KONTRATA SHOQËROREZHAN ZHAK RUSOI"RILINDJA", PRISHTINË1977
ROLI I PUNËS NË PROCESIN E SHNDËRIMIT TË MAJMUNIT NË NJERIFREDRIH ENGELS"RILINDJA", PRISHTINË1979
REFORMA SOCIALE APO REVULUCIONROZA LUKSEMBURG"RILINDJA", PRISHTINË1979
STUDIME FIOZOFIKESADRI FETIU"RILINDJA", PRISHTINË1979
MBI MATERIALIZMIN HISTORIKFRANC MERING"RILINDJA", PRISHTINË1980
BAZAT E ETIKËSPAVIQEVIQI"RILINDJA", PRISHTINË1981
ATLANTIDA E REBEJKËNI"RILINDJA", PRISHTINË1982
FILOZOFIA E MARKSIZMIPAVIQEVIQI"RILINDJA", PRISHTINË1983
KUJTIME NGA JETA E V.I.LENINITBOTIMI I DYTË"RILINDJA", PRISHTINË1984
TRI BURIME DHE TRI PJESËT PËRBËRSE TË MARSIZMITVLLADIMIR I.LENIN"RILINDJA", PRISHTINË1984
IDEOLOGJIA GJERMANEK.MARKS F.ENGELS"RILINDJA", PRISHTINË1986
MBI TË DREJTËN E KOMBEVE PËR VETËVENDOSJEVLLADIMIR I.LENIN"RILINDJA", PRISHTINË1986
KATEGORIT[ARISTOTELI"RILINDJA", PRISHTINË1990
SUNDIMTARINIKOLLA MAKIAVELI"RILINDJA", PRISHTINË1990
QYTETI I DIELLITTOMAZO KAMPANELA"RILINDJA", PRISHTINË1990
LIGJËRATË MBI METODËNRËNE DEKARTI"RILINDJA", PRISHTINË1991
STALIZMI DHE NEOSTALIZMIEKREM MURTEZANIPRISHTINË1976
ZHVILLIMI I CESHTJES KOMBETARE SLLOVENEREDVARD KARDELPRISHTINË1977
BARASPESHA ESTETIKENEBIH MURIQI"RILINDJA", PRISHTINË1989
STUDIME FIOZOFIKEEKREM MURTEZANI"RILINDJA", PRISHTINË1975
KAUZA IMENECMETTIN ERBAKANPRIZREN
KONTRIBUTI SHQIPTARËVE NË DITURITË ISLAMEHASAN KALESHIPRIZREN1991
ISLAMI NE BALLKAN PARA SHEKULLIT XVNEXHAT IBRAHIMIPRIZREN2000
STUDIME FIOZOFIKEEKREM MURTEZANI"RILINDJA", PRISHTINË1979
HISTORIA ISLAMIKE FILOZOFIKE I-IIHENRY CORBINSARAJEVO1978
AKIDEJA ISLAMEMUHAMED XHEMIL ZEJNOSARAJEVO1999
KРИТИꞍКИ МЕТОДИФЕРИДМУХИКSARAJVEO1960
ESKATOLOGJIA MUSLIMANE NE KOMEDINE HYJENOREMIGUEL ASIN PALACIOSSHKODER
BASHKËSIA FAMILJAREGJON PALI IISHKODER2004
GRUJA NË ISLAMJUSUF EL KARADAVISHKUP
RINIA NË ISLAMJUSUF EL KARDAVISHKUP
MESAZHI I KUR"ANITMUHAMMAD ASADSHKUP
THIRJA ISLAMESADIK EMINSHKUP
ISLAMI DHE SHEKULLARIZIMISEJJID MUHAMMEDSHKUP
ISLAMI DHE RELIGJIONET BOTERORE IIXHEMALUDIN LATIC PËRKTHYES :URIM POSHJKASHKUP
ISLAMI DHE RELIGJIONET BOTERORE IXHEMALUDIN LATIC PËRKTHYES:URIM POSHJKASHKUP
MARKSIZMI DHE HUMANIZMISHABAN SHEHU"FLAKA E VËLLAZËRIMIT", SHKUP1978
KAHËZIMI NË RRUGËN E LUMTURISËFARABISHKUP1999
EZ-ERASITTRAJNA PETRSHKUP1990
DEKLARATA ISLAMEALIJA IZETBEGOVIQSHKUP1993
TEMAT ISLAMEHASAN ÇENGIQSHKUP1993
TË HUAJTALI UKLE IRSANSHKUP1994
NË BOTËN ISLAMEMUHAMMED EL MES”ARISHKUP1994
PËRHAPJA E ISLAMITSAMI FRASHËRISHKUP1994
STRUKTURA FAMILJARE NE ISLAMHAMUDE ABDULATI PËRKTHYES:URIM POSHJKASHKUP1995
NËN HIJËN E KURANISEJJID KUTUBSHKUP1995
STUDIMI DHE KËRKIMI I KURANITIBRAHIM TREBINJACSHKUP1996
ILUSTRIMI ARTISTIC NË KURANSEJJID KUTUBSHKUP1996
RIZGJIMI I SLAMJUSUF KARDAVISHKUP1997
KONTRATAT E PARA TË ISLAMIT ME POPUJT BALLKANIKË NË PERIUDHËN PARANEXHAT IBRAHIMISHKUP1997
DREJT NJE TEORIE ISLAME PER MAREDHENIET NDERKOMBETAREABDULHAMID A. EBU SULEJMAN :PËRTHEU URIM POSHKASHKUP1998
ISLAMI DHE DEMOKRACIAALI BULACSHKUP1998
ADUHET FEJAHAFIZ ALI KRAJASHKUP1998
BESIMIMUHAMMED NAIM JASINSHKUP1998
HAFIZ ALI KORCA- JETA DHE VEPRAISMAIL AHMEDISHKUP1999
ISLAMIZIMI I DITURISËISMAILI FARUKISHKUP1999
PREJ DYSHIMIT DERI NË BESIMMUSTAFA MAMUDSHKUP1999
REGULLAT E AGJËRIMIT DHE FILOZOFIJA E TIJMUSTAFA SIBAISHKUP1999
ILMUDINIBILAL HASANOVIQSHKUP2000
HISTORIA E FEVEEKREM SARECOGLLUSHKUP2000
SI TE THËRASIM NE ISLAMFET "HI JEKENSHKUP2000
ISLAMI NE FOKUSHAMUDE ABDULATISHKUP2000
DETYRAT PARËSORE TË LËVIZJES ISLAME NË PERIUDHËN E ARDHMEJUSUF EL-KARDAVISHKUP2000
ISLAMI SI ALTERNATIVEMURAD HOFMANSHKUP2000
ISLAMI DHE BRENGA E NJERIUT MODERNSEJJID HUSEIN NASRSHKUP2000
PEJNGAMERËT DHE SHPALLJETSULEJMAN OMER EL-ESHKARSHKUP2000
PEJNGAMERI DHE SHPALLJETSULEJMAN OMER EL-ESHKARSHKUP2000
RINIA DHE REFORMAFET "HI JEKENSHKUP2001
KU QËNDRON PROBLEMIJUSUF EL -KARDAVISHKUP2001
FIK'HU HANEFI MBI PASTRIMIN DHE TË FOLURITMUHAMMED FEHMI ES-SEKASHKUP2001
BESIMI I MUSLIMANITMUHAMMED GAZALISHKUP2001
KARAKTERI I MUSLIMANITMUHAMMED GAZALISHKUP2001
GRUAJA NË KARVANIN E THIRRJESMUSTAFA TAHHANSHKUP2001
MEKATET FILOZOFIKE DHE SHKENCORE TE REXHEP QOSJES SE RISAMI KROSISHKUP2001
QYTETERIMI ISLAMSAMI FRASHERISHKUP2002
UDHËZIME PËR NXËNIEN E DITURISËBURHANUD –DIN EZ -ZERNUXHISHKUP2003
EDUKATA MORALE FETAREHAKI SHAROFISHKUP2003
PËR VAJZAT PRA SE TË PENDOHEN DHE TE HUMBINMEXHDI IBNI FETHI ES -SEJIDSHKUP2003
ISLAMI DHE MUSLIMANET NE TOKAT SHQIPTARE NE BALLKANIN MESJETARNEXHAT IBRAHIMISHKUP2003
TË KRIJOJ NJË NJERINEXHIP FAZËLL KËSAKYEREKSHKUP2003
PERPJEKJA E HERONJVE NE PERHAPJEN E ISLAMITSAMI FRASHERISHKUP2003
ZOTËRI IBRAHIMI DHE LULET E KURANITERIC-EMMANUEL SCHMITTSHKUP2005
HAFIZ ALI ULQINAKU JETA DHE VEPRA E TIJFAIK LULISHKUP2005
BULETINI 2005MUFTINIA E TETOVËSSHKUP2005
TE DREJTAT JOMUSLIMANE NE SHTETIN ISLAMSALIH BIN HUSEIN EL- AJIDSHKUP2005
TË TJERËT PËR ISLAMINAJNI SINANISHKUP2006
SFIDAT E MUSLIMANIT BASHKËKOHORBASHKIM ALIUSHKUP2006
PËRSHPEJTIMI I DËNIMIT TË ZOTITGRACE HELSELLSHKUP2006
TEVHIDIISMAIL RAXHI EL-FARUKISHKUP2006
SFIDAMABATBIR MOBAMADSHKUP2006
FLETËTMEHMET AKIF ERSOJSHKUP2006
RIPERTERITJA E MENDIMIT FETAR NE ISLAMMUHHAMED IKBALL PËRKTHEU:NEXHAT S.IBRAHIMISHKUP2006
ISLAMI SI PROVOKIM GLOBALNEXHAT IBRAHIMISHKUP2006
MUHAMEDI ALEJHIS-SELAMXHASIM MUHAMMED MUTAVASHKUP2006
KRATOK KOMENTAR NA KURANOTHASAN XHILOSHKUP2007
RAMAZANI PA MILENIUME DHE TEOLOGJIA E TIJISMAIL BARDHISHKUP2007
RELIGJIONI(KONTEKSTI SHOQEROR)MEREDITH MCGUIRESHKUP2007
FIJET E SHPIRTITMILAZIM KRASNIQISHKUP2007
ISLAMI NË MIJËVJEÇARIN E TRETËMURAD HOFMANSHKUP2007
E DREJTA ISLAME/BURIMI DHE ZHVILLIMISEID RAMADANSHKUP2007
FTESË PËR BASHKËJETESËAMËR HALIDSHKUP2008
ARTI I DHIKRIT DHE I LUTJEVE TË PEJNGAMERIT TË FUNDITMUHAMMED EL -GAZALISHKUP2008
TRANSFORMIMI QYTETERIMOR DHE BOTA ISLAMEAHMET DAVUTOGLLU PËRKTHEU:OLSI JAZEXHI DHE REDI SHEHUSHKUP2009
ISLAMI NDERMJET LINDJES E PERENDIMITALIJA IZETBEGOVICSHKUP2009
ATLAS I BOTES ISLAMEAMIR B. AHMETISHKUP2009
ESTETIKA ISLAMEBESHIR AJVAZOGLUSHKUP2009
KATËRZET HADITHE I-IIHALIL IBRAHIM KUTLLAJSHKUP2009
KRIZA E TEOLOGJISE MUSLIMANE SHQIPTAREISMAIL BARDHISHKUP2009
NJË IXHAZE I SHEKULLIT XIX I LËSHUAR NË BALLKANMESUT IDRIZSHKUP2009
PESË TEMAT E KURANIT FAMELARTEMUHHAMED EL- GAZAL PËRKTHEU:SADUSH TAHITISHKUP2009
IKBALI NJË JETSHKRIM INTELEKTUALMUNSTANSIR MIRSHKUP2009
MJAFT ME HESHTJEPAUL FINDLEYSHKUP2009
SICILIA NGRITJA DHE RËNIA E MUSLIMANËVESALAH ZAIMECHESHKUP2009
PERPLASJA E QYTETERIMEVE DHE RIBERJA E RENDIT BOTERORSAMUEL P. HUNTINGTONSHKUP2009
STRUKTURAT E MENDIMIT ISLAMSULEJMAN ULLUDAGSHKUP2009
THELLESIA STRATEGJIKEAHMET DAVUTOGLUSHKUP2010
KRYQEZATAT NE SYRIN E ARABEVEAMIN MAAVUF PËRKTHEU: ARJOL GUNISHKUP2010
ISLAMI DHE SHEKULLARIZMI NË LINDJEN E MESMEAZZAM TEMINSHKUP2010
XHAMIADAVID MACAULAYSHKUP2010
ISLAMIFAZLUR RAHMANSHKUP2010
MIRËSIA E RAMAZANITHBDULLAH HALIFESHKUP2010
KAFAZI I FRIKËSIBRAHIM BERISHASHKUP2010
ÇFARË ËSHTË SUFIZMI ?MARTIN LINGSSHKUP2010
LETËRSI DHE BESIMET FETAREMILAZIM KRASNIQISHKUP2010
HËNËZA E NATËS EDELUZIANEXHEMALUDIN LATIÇSHKUP2010
PERTEJ DOGMES :ISLAMI NE KOHET POSTMODERNEZIAUDIN SARDARSHKUP2010
GJURMËAKIF EMRESHKUP2011
DITARI I RAMAZANIT I PEJGAMERIT TONËALI ÇELIKSHKUP2011
IBN ABBASI MUFESIRI I TRETËATAULLAH ALIUSHKUP2011
KONCEPTI I KURANIT PËR DAVENATAULLAH ALIUSHKUP2011
MUSLIMANI NË KOHËATAULLAH ALIUSHKUP2011
RRËFIME MBI PEJNGAMERËT PER FEMIJEEBU EL –HASAN EN -NEDEVISHKUP2011
SHTREMBERIMI I ISLAMITEDWARD W. SAIDSHKUP2011
FUNDAMENTALIZMI ISLAM ,CESHTE KY?ENES KARIQ DHE NUSRET CANCARSHKUP2011
ILMIHALIFEJZULLAH HAXHIBEQIRSHKUP2011
FËMIJËT E APOKALIPSITGYRSEL DONMEZSHKUP2011
ISLAMI DHE PERENDIMIIBRAHIM KALLENSHKUP2011
BESIMI FRESKI E SHPIRTITISMET SHEHIBRAHIMOVIQSHKUP2011
ISLAMI NJE HISTORI E SHKURTERKAREN ARMSTRONG PËRKTHEU:BUJAR M. HOXHASHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM JETA E TIJ SIPAS BURIMEVE ME TE HERSHMEMARTIN LINGSSHKUP2011
QASJE RELIGJIOZEMETIN IZETISHKUP2011
FOTOGRAFITË E KUJTIMEVEMILAZIM KRASNIQISHKUP2011
HYRJE NË ISLAMMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM VEPRA E IIMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM VEPRA IMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM TRE MUHAMEDA DY IMAGJINARË NJË VËRTETËMUSTAFA ISLAMOGLLUSHKUP2011
ALLAHU ËSHTË NJË DHE MUHAMEDI A.S. ËSHTË PROFETI I TIJMUSTAFA MUHAMEDSHKUP2011
RRUGA PËR NJOHJEN E ZOTITMUSTAFA MUHAMEDSHKUP2011
DRITA ISLAME NË ISHULLIN SHQIPTARNEXHAT IBRAHIMISHKUP2011
PREMISA PËR DIALOGNEXHAT IBRAHIMISHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM DHE KURANIOSMAN NURI HAXHIQSHKUP2011
KURANPREVOD HASAN XHILOSHKUP2011
ORTODOKSIZMI TE SHQIPTARËTQANI NESIMISHKUP2011
ARSIMIMI MODERNSEJJID HUSEIN NASRSHKUP2011
JASINI/PERKTHIM DHE KOMENTIMSEJJID KUTUBSHKUP2011
HYRJE NE METAFIZIKE E ISLAMITSEJJID MUHAMMED NAKIB EL –ATTASSHKUP2011
KOMENTIMI I KAPTINES –JASIN-SHEFIK KURDIQSHKUP2011
CESHTJET E MEDHA TE FILOZOFISE SE DREJTESISESIMON GOJAR-FABER RENE SEVSHKUP2011
TE JESH MUSLIMAN EVROPIANTARIK RAMADAN PËRKTHEU:REJHAN NEZIRI DHE ALI PAJAZITISHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM JETA DHE VEPRAVEHBI SULEJMAN GAVOCISHKUP2011
QËLLIMI I ARSIMIT ISLAMWILIAM C.CHITTICKSHKUP2011
KRIZA E TË MENDUARIT MUSLIMANABDULHAMID AHMED EBU SULEJMANSHKUP2012
NAMAZI NJË VEPRIM TEUHIDIABDULLAH YILDIZSHKUP2012
POSTMODERNIZMI DHE ISLAMIAKBAR S.AHMEDSHKUP2012
KËRKIME NË METAFIZIKËN E ARTITEDISON ÇERAJSHKUP2012
KËRKIME NË METAFIZIKËN E ARTITEDISON ÇERAJSHKUP2012
IBN HALDUNI JETA DHE VEPRAENES KRASNIQISHKUP2012
ANTOLOGJIA E SUFIZMITEVA DE VITRAY-MEYEROVICHSHKUP2012
MUHAMMEDK.S.RAMAKRISHNA RAOSHKUP2012
BIBLE, KURANI DHE SHKENCAMAURICE BUCAILLESHKUP2012
NË FILLIM ISHTE VETËM DASHURIAMETIN IZETISHKUP2012
RRUGA PËR NË MEKËMUHAMED ASADSHKUP2012
BAZAT E BESIMIT ISLAMNEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
ISLAMI- VLERE UNIVERZALENEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
LEKSIONI ISLAMNEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
STRESI DHE BESIMI FETARNEXHATI ONERSHKUP2012
KONCEPTI I "TJETRIT" TEK OSMANËTQANI NESIMISHKUP2012
KULTURATA NA RELIGIOZNATA TOLERANCIJA NA OSMANLISKATA IMPERIJAQANI NESIMISHKUP2012
NJE INTERPRETIM SOCILOGJIK I RELIGJIONIT DHE ISLAMITRASTI W.M. WATT ALI PAJAZITISHKUP2012
PAQJA KRYEQTARETOMAZH MASTNAK PËRKTHEU:SKËNDER LATIFISHKUP2012
FILOZOFIA E TE DREJTESRAJNHOLLD CIPELIUS"LAMINA", SHKUP2011
NGA IDEOLOGJIA E LËVIZJES PUNËTOREHYSEN RAMADANISHKUP1973
DIALEKTIKA E MENDIMIT FILOZOFIKSEJFEDIN SULEJMANISHKUP1974
LENKAKOCOB RACINSHKUP1984
MENDIMI ANTROPLOGJIK I ERIH FROMITRESHAT QAHILI"VATRA", SHKUP
2008
ÇËSHTJET E MËDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISËSIMON GOJAR-FABER &RENE SEV"A-LAMINA", SHKUP
MAFIA E BALLKANITNORBERT MAPPS-NIEDIEK PËRKTH.ARBËR ÇELIKU"ASDRENI", SHKUP2005
PERËNDIMI I PËRÇARËJURGEN HABERMANS"ASDRENI", SHKUP2006
POLITIKA SI PROFESIONMAX WEBER PËRKTH.ARBËR ÇELIKU"ASDRENI", SHKUP2006
MIDIS NATURALIZMIT DHE RELIGJIONITJURGEN HABERMAS (PËRTH.ARBËR ÇELIKU)"ASDRENI", SHKUP2008
RREGULLAT E AGJËRIMIT DHE FILOZOFIJA E TIJMUSTAFA SIBAI"LOGOS-A", SHKUP1999
DISA ASPEKTE KONTEPLATIVE MBI FILOZOFINË E JETËSSEJFEDIN SULEJMANISHKUP1970
BAZAT E FILOZOFISESEJFEDIN SULEJMANI $EMIL SULEJMANISHKUP2003
LETRA NJE KRIJUESI TE RIREINER M.RILKESHKUP2003
MAKEDONYA SOSYALIST CUMHURIYETINDE YASAYAN TURKLERIN MANILERISEVIM PILIÇKOVASKOPJE1986
MAKEDONYA TURK DINI YAPILARINDA AHSAP SUSLEME SANATISEVIL OSMAN OZTURKSKOPJE 2003
OTEKI-OLARAK TURKSEMA ALI EROLSKOPJE 2005
MAKEDONYA DEMOKRATIK SURECLERINDE TURKLERISENIHA ZEYNI LOVICSKOPJE 2005
TURSKITE JAZIÇNI ELEMENTI VO JAZIKOT NA MARKO CEPENKOVAKTAN AGOSKOPJE 2006
MANASTIRLI ISMAIL HAKKI VE TEHLISU-L KELAM ESERISULEYMAN BAKISKOPJE 2006
MAKEDONYA-ARNAVUTLUK ILISKILERINDE ARNAVUT SORUNUAKTAN HAMZASKOPJE 2007
DERMEYANAVNI ENGULLUSKOPJE 2009
GRAMATIKA E GJUHES TURKE/FONETIKA DHE MORFOLOGJIAMEHDI POLISISKOPJE 2009
FJALOR-SOZLUK, SHQIP-TURQISHT/TURKÇE ARNAVUTÇAMYXHAHID KORÇASKOPJE 2009
TURKÇE'NIN BALKAN DILLERI UZERINE ETKISISEMPOZYUMU 29.MAYIS 2009/ USKUPSKOPJE 2010
ULUSLARARASI-TURKÇE'NIN BALLKAN DILLERI UZERINE ETKISISEMPOZYUMU 29.MAYIS 2009/ USKUPSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (MAKEDONYA-BULGARISTAN-SLOVENYA) 2YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (MAKEDONYA-HIRVATISTAN OSMANLI ONCESI BALKAN MUSLUMANLIGI) 1YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (OSMANLI ONCESI, OSMANLI DONEMI VE OSMANLI SONRASI SIRBISTAN TURKLUGU) 3YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
ILK, ORTA VE YUKSEK OGRETIM OGRETMENLERINE IKINCI DIL OGRETIMI EL KITABI15 YEARS WITH MACEDONIASKOPJE 2011
SAFAK SOKERKENFAHRI KAYASKOPJE 2013
MAKEDONCA-TURKCE KONUSMA KILAVUZU 1/MAKEDONSKO-TURSKI RAZGOVORNIK 1MARIYA LEONTIKSKOPJE 2013
TURKCE-MAKEDONCA KONUSMA KILAVUZU 1/TURSKO-MAKEDONSKI RAZGOVORNIK 1 SO TURSKA TRANSKRIPCIJAMARIYA LEONTIKSKOPJE 2013
TEMEL TURKCE DILBILGISIMARIYA LEONTIKSKOPJE 2014
THE OTTOMAN HERITAGETERESA WALTENBERGERSKOPJE 2014
AKILLI MINIK ILE OBURYALVAC URALSKOPJE 2014
ALUCURA CAYEVIYALVAC URALSKOPJE 2014
KULAGIMDAKI KUCUK CANYALVAC URALSKOPJE 2014
GEL TURKCEYI VE MAKEDONCAYI SEVELIM GEL TURCKEYI VE MAKEDONCAYI OGRENELIMMARIYA LEONTIKSKOPJE 2015
MBLEDHJA XIIIE KQ TË LKM-SËDOKUMENTESKOPJE1983
AGIM MEHMETIESHTRA FJALESH"T-KOM"2007
HOMO FABERMAX FRISCH (PËRTH.ARBËR ÇELIKU)"ÇABEJ", TETOVË2004
FE –RRËFENJËSEJA E MUSLIMANITHOXHË VOKATETOVË
RRUGËTIMI NË PËRJETIMET E NJË HAXHIIDRIZ RAMADANITETOVË
MUHAMEDI A.S. PROFETI ISLAMIMAM VEHBI ISMAILITETOVË1986
HUMANITETI I MUHAMEDIT A.S.HALID MUHAMED HALIDTETOVË1990
KURANIPËRKTHIME ME KOMENTIM XHUZI 30TETOVË1992
MARDHËNIET SHOQËRORE NË ISLAMSEJJID MUHAMEDTETOVË1992
MARËDHENIET SHOQERORE NË ISLAMSEJJID MUHAMMED HUSEIN PËRKTHEU VULLNET POSHKATETOVË1992
ETIKA GJINORE NË ISLAM DHE NË BOTËN PERENDIMOREMURTEZA MUTAHHARITETOVË1993
ZERO TË PANUMËRTA PARA NJËSHITALI SHERIATITETOVË1994
ISLAMI DENON DISKRIMINIMIN RACORMUHAMED SEID MUHAMMEDTETOVË1994
MBUROJA PREJ ARIFERID MUHIQTETOVË1995
FATIMJA ËSHTË FATIMEALI SHERIATITETOVË1996
TARIKATI BEKTESHIANMETIN IZETITETOVË2001
BETEJA MË E MADHE NDËRMJET ZOTIT DHE DJALLIT/RAFTI 3 MBAS SE SKA VENDELLEN G.WHRITETETOVË2003
BOTIMET MILENIUMMAESTRO MILLCINITETOVË2008
KTHIMI NË VETVETESAVASH VELIUTETOVË2009
ANTROPOLOGJIA FILOZOFIKERESHAT QAHILI"ARBËRIA DESING", TETOVË2012
FILOZOFIARESHAT QAHILI"ARBËRIA DESING", TETOVË2012
ESTETIKA –VËLLIMI I 3ALFRED UÇI"MIHAL DURI", TIRANË 1989
KAPITALI VËLLIMI I DYTE 1K.MARKS"NAIM FRASHËRI", TIRANË1971
KAPITALI VËLLIMI I PARE 2K.MARKS"NAIM FRASHËRI", TIRANË1971
KAPITALI VËLLIMI I PARE 3K.MARKS"NAIM FRASHËRI", TIRANË1971
MARKAF.ENGELSTIRANË1979
FTETE HYRJEARBER AHMETAJTIRANË1993
RJETI I FONDACIONEVE SOROSXHORXH SOROSTIRANË1994
COSA NOSTRAXHOVANI F.MARSELE P.TIRANË1995
QYTETRIMI ISLAMBULETIN PERIODIKTIRANË2003/4
EJANI NË NAMAZABDULLA YILDIZTIRANË2011
KOPSHTI I TË MIRËVEFUZULITIRANË2014
PARAJSAT ARTIFICIALE OPIUMI, HASHASHIBODLER"ILAR", TIRANË2000
DIALEKTIKA E NATYRËSF.ENGELS"8 NËNTORI", TIRANË1981
VEPRA TË ZGJEDHURA IMARKS ENGELS"8 NËNTORI", TIRANË1975
VEPRA TË ZGJEDHURA IIMARKS ENGELS"8 NËNTORI", TIRANË1976
FAMILJET E SHENJTËK.MARKS-.F.ENGELS"8 NËNTORI", TIRANË1978
MATERIALIZMI DHE EMPIRIOKRITICIZMIV:I:LENIN"8 NËNTORI", TIRANË1979
VEPRA TË ZGJEDHURA IIIV:I:LENIN"8 NËNTORI", TIRANË1979
PLATONIWILL DURANT"TOENA", TIRANË1997
HYRJE NË SHKRONJAT E KURANITEBU SAKIBTITOGRAD1983
YUNUS EMRE AND HIS MYSTICAL POETRYTALAT HALMANUSA 1991
ТЕЦАЈ ЗА ПОЦЕТНИК С НЕСТО ПРЕДЗНАНЈАСЛИМ ЈОХНZAGREB1969
ДЕЈВИД СТЈУАРТПРОУЧУВАЊЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТААРС ЛАМИНА, СКОПЈЕ2013
АЛФРЕД Џ.ЕЈЕРЈАЗИКОТ, ВИСТИНАТА И ЛОГИКАТААРС СТУДИО, СКОПЈЕ2014
БЕРТРАНД РАСЕЛНАШЕТО ЗНАЕЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТАРС СТУДИО, СКОПЈЕ2014
БЕРТРАНД РАСЕЛОБОЖАВАЊЕТО НА ЦЛОБОДНИОТ ЧОВЕК И ДРУГИ ЕСЕИАРС СТУДИО, СКОПЈЕ2014
ВИЛАР ВАН ОРМАН КВАЈНОД ЛОГИЧКАТА ГЛЕДНА ТОЧКААРС СТУДИО, СКОПЈЕ2014
ФРАНСИС БЕКОНЕСЕИАРС СТУДИО, СКОПЈЕ2015
ТЕОРИЕ ЛИЦНОСТИKELVIN S. HOL
РЕЦЕПЦИЈА И КРИТИКА БИВЕСТА И БРЕМЕНАRANI HAJDEGERБЕОГРАД
АНТОНИОН ГРАМАСИ-ЖИВОТ И ДЕЛОVANJA KRALJEVIĊБЕОГРАД
ПОЛИТИКА И ПРАКТИЦКА ФИЛОЗОФИЈАVILHELM HENISБЕОГРАД
ФИЛОЗОФИЈА УМЕТНОСТГР.АУТОРБЕОГРАД
МАРКСИЗАМ И НЕЈГОВ ИЗВОРИ15-16KARL MARKS FREDRIH ENGELSБЕОГРАД1964
AKSELOV YAMAK ILI O SIMBOLIZMUEDMOND VILSONБЕОГРАД1964
KANTALEKSANER KOẐEVБЕОГРАД1976
ПОДЕЛЈЕНО ЈА ПОЛИТИКА ДОЗИВЛИЈАЈАR.D.LAINGБЕОГРАД1977
КАПИТАЛИКАРЛ МАРХБЕОГРАД1979
ЗАСНИВАЊЕ МЕТАФИЗИКА МОРАЛЕIMANUEL KANTБЕОГРАД1981
ТРИ ДИАЛОГИ ИЗМЕДУ ХИЛАЗА И ФИЛОНУСАDẐORDẐ BARKLIБЕОГРАД1986
ПУТ КОЈИМ СЕ РЕДЕ ИДЕСКОТ ПЕКБЕОГРАД1998
ФИЛОЗОФСО И УМЈРТНИЦО ИСКУСТОSEREN KJERKEGERБЕОГРАД1982
ОРУЗЈЕ У ОДБРАНИ ЈУГОСЛАВИЈЕСТЕВО ИЛИЦ"БОРБА"1985
ФИЛОТЕЈ БЕНЕРСРЕДНОВЕКОВНА ЛОГИКАДЗ-БУКВИ2006
ОГИСТ КОНТКУРС ПО ПОЗИТИВНА ФИЛОЗОФИЈАДЗ-БУКВИ2007
ДЕЈАН НИЧЕВСКИОНТОЛОШКИОТ ДОКАЗДЗ-БУКВИ2007
ЈОЗЕФ М. БОХЕНСКИАНТИЧКА ФОРМАЛНА ЛОГИКАДЗ-БУКВИ2009
МАРИЈА ТОДОРОВСКИАРИСТОТЕЛ И ПРЕТСОКРАТОВЦИТЕДЗ-БУКВИ2009
СУЗАНА СИМИНОВСКАДУХОВНОСТА ВО ЕРАТА НА ТЕХНИКАТАДЗ-БУКВИ2009
БЕРТРАНД РАСЕЛПРОБЛЕМИТЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТАДЗ-БУКВИ2009
ЗНАНОСТ ПОВИЈЕСТИHOTIMIR BURGERЗАГРЕБ1978
HISTORIJA MARKSIZMA IPREDRAG VRANICIЗАГРЕБ1978
HISTORIJA MARKSIZMA IIPREDRAG VRANICIЗАГРЕБ1978
ПО ФИЛИЗОФСКИТЕ ВРВИЦИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИКУМАНОВО1989
ЛЕМАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИКУМАНОВО1991
ФРИДРИХ НИЧЕВОЈЛА ЗА МОЌЌУРЌА1987
ЕРИХ ФРОММИСИЈАТА НА СИГМУНД ФРОЈДЌУРЌА1987
ХАСАН ЦИЛОУЧЕЊЕТО НА ИБН ЦИНАЛОГОС-А2011
ЕСТЕТИКА НА ИСЦЕЗНУВАХЕТОПОЛ ВИРИЛИОМАГОР2006
BONTONMILICA GRABOVAC VLADIMIR KNORСАРАЈЕВО1985
ИСКУƜЕНИЈАТА НА ЕСТЕТИꞍКИОТ УМ XX ВЕКГЕОРГИ СТАРДОЛЕВСКОПЈЕ
СТО Е ФИЛОЗОФИЈАГР.АУТОРСКОПЈЕ
ЈОВАН ЛОЗАНОВСКИЕТИКАТА НА МЛАДИТЕСКОПЈЕ
ПУЛСИРАЦКА ФИЛОЛОГИЈАСОНЈА СТОЈМЕНСКАСКОПЈЕ
ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТГР.АВТОРИСКОПЈЕ1978
ЕСТЕТИКА НА ВОЗРИШЕНОТОИВАН ЏЕПАРОВСКИСКОПЈЕ2008
ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТГР.АВТ.СКОПЈЕ1982
КАРЛ МАРСБЕДА НА ФИЛОЗОФИЈАТАСКОПЈЕ1974
ФРИДРИХ ЕНГЕЛСЛУДВИГ ФОЕРБАХ И КРАЈ НА КЛАСИЧНАТА ГЕРМАНСКА ФИЛОЗОФИЈАСКОПЈЕ1974
Г.В.ПЛЕХАНОВОД ИДЕАЛИЗМОТ КОН МАТЕРИАЛИЗМОТСКОПЈЕ1974
ФИЛОЗОФСКИ ТЕМИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ1976
ТЕХНИКИ ВОАНТРОПОГЕОГРАФИЈАЏЕЈМС,ЛИНДСЕЈСКОПЈЕ1977
ПРИЛОГ КОН ЕСТЕТИКАТАНРИ ЛЕФЕВРСКОПЈЕ1978
ЗА ПОЕТИКАТААРИСТИТЕЛСКОПЈЕ1979
ПРЕДРАГ ВРАНИНСКИИСТОРИЈА НА МАРКСИЗМОТСКОПЈЕ1979
ГОРБА ИЛИ ЗА ЛУБОВТА –ФЕДАР ИЛИ ЗА УБАВИНАТАПЛАТОНСКОПЈЕ1979
ЕДВАРД КАРДЕЛОДБРАНИ ДЕЛА 4-ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВНОТО ПЛАНИРАЊЕСКОПЈЕ1980
ЕДВАРД КАРДЕЛОДБРАНИ ДЕЛА 8-ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВНОТО ПЛАНИРАЊЕСКОПЈЕ1980
МОЈАТА СЛИКА НА СВЕТОТАЛБЕРТ АЈНСХТАЈНСКОПЈЕ1981
ФИЛОЗОФИЈА НА ИКОНОКЛАСТИКАТАФЕРИД МУХИКСКОПЈЕ1983
ФИЛОЗОФСКИ УМОВИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ1986
ФИЛОЅОФИЈА ИЛИ СЦИЕНТИЗАМПЕТАР К.АНАСТАСОВСКИСКОПЈЕ1989
ЕСЕЈ ЗА ꞍОБЕКОТЕРЕНСТ КАСИРЕРСКОПЈЕ1998
ФИЛОЅОФИЈАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ2000
ПОЛИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА:ЕВРОПСКА КОМИСИЈААРТА ИБРАХИМИСКОПЈЕ2003
БАЛКАНСКА ЕВРОПАБЕРНАРД ЛОРИСКОПЈЕ2003
ОРИЕНТАЛИЗАМЕДВАРД Б.САИДСКОПЈЕ2003
БИБЛИЈАТА,КУРАНОТ И НАУКАТАМОРИС БИКАЈСКОПЈЕ2003
ПАТОТ ЗА МЕКАМУХАМЕД АСАДСКОПЈЕ2004
ИСЛАМОТ ПОМЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТАЛИЈА ИЗЕТБЕГОВИЧСКОПЈЕ2005
ПОЛ РИКЕРВО ШКОЛАТА НА ФЕНОМЕНОЛОГИЈАТАСКОПЈЕ2006
ПРАВАТА НА НЕМУСЛИМАНИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ СО ИСЛАМСКИ УСТАВЕН ПОРЕДОКСАЛИХ БИН ХУСЕЈН ЕЛ-АЈИДСКОПЈЕ2006
СИГМУНД ФРОЈДТОТЕМ И ТАБУСКОПЈЕ2006
ФРИДРИХ НИЧЕАНТИХРИСТСКОПЈЕ2007
УМЕТНОСТА НА ЛУБОВТАЕРИХ ФРОМСКОПЈЕ2007
ФИЛОЗОФИЈАУДК1 (091)СКОПЈЕ2007
ВИТОМИР МИТЕВСКИАРИСТОТЕЛСКОПЈЕ2008
ФЕЛСЕФЕСИГР.АВТ.СКОПЈЕ2008
ЈУРИЈ БОРЕВЕСТЕТИКАСКОПЈЕ2008
ИСЛАМ И ПОЛИТИКАБЕЈТУЛА ДЕМИРИСКОПЈЕ2009
ИСЛАМСКО БОГОСЛОВИЕ/БУЛГАРЕБЕКИР ТОПАЛОГЛУСКОПЈЕ2009
ДЕТЕТО СЕМЕЈСТБОТО И ДРЖВАТАТИВЕН МАКЕДОСКОПЈЕ2009
ИСТОРИЈА НА ИСЛАМОТТОМАС В.АРНОЛДСКОПЈЕ2009
МУХАМЕД А.С. И КУРАНОТОСМАН ХУРИ ХАЏИЌСКОПЈЕ2010
ФИЛОЗОФИЈА НА СУФИЗМОТХАСАН ЏИЛОСКОПЈЕ2010
УЧЕЊЕТО НА ИБН СИНАХАСАН ЏИЛОСКОПЈЕ2011
ШТО Е СУФИЗАММАРТИН ЛИНГССКОПЈЕ2012
ЏОН ЛОКОГЛЕД ЗА ЧОВЕЧКИОТ РАЗУМ"ДЗ-БУКИ", СКОПЈЕ2004
ЗА ДУХОВНОТО ВО УМЕТНОСТАБАСИЛИЈ КАНДИНСКИСОФЈЕ1995
INDIVIDI DHE SHTETI NË SHERIATIN ISLAMABDYLKERIM ZEJDAN
COCUKLAR VE GENCLER ICIN OSMANLI TARIHI ANSIKLOPEDISIAHMET EFE
ISLAMI /NDIKIMI I TIJ NE CIVILIZIM DHE MERITA E TIJ PER NJEREZIMINEBUL-HASEN ALI EN –NEDIJI
EROL AKYAVAS VE MIRACNAM ESIEROL AKYAVAS
TURK MITOLOJIK SISTEMI 1FUZULI BAYAT
TURK MITOLOJIK SISTEMI 2FUZULI BAYAT
UNIVERSI SIPAS KURANITGALIP VELIU
TURK DILI-TURK SIIRI OZEL SAYISI 2GRUP AUTORËSH
MAKALATHAXHI BEKTESH VELI
ИСТОРИСКА МАТЕРИАЛИЗАМILIJA KOSANOVIĊ
PUNIME TË HERSHMEKARLL MARKS
TURKÇE KONUSTURAN SOZLUKMEHMET UNLU-HUSEYIN UNLU
SI E SHOHË UNË JETËNMUHAMET ALIU
KURANI I MADHNUESHEMPERKTHIM DHE KOMENTE
KARAGOZ KITABISEVENGUL SONMEZ
KARAGOZ OYUNLARI -2-NEV-ICADUNVER ORAL
KUKLA KITABIUNVER ORAL
MEDDAH KITABIUNVER ORAL
CORANXXIX PARTIE
BALKAN ACISIYILMAZ GURBUZ
СИРОМАƜТИЈАРИТ ЛИСТЕР
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
POSSESSION A . S.BAYATLONDON, GREAT BRITAIN1990
THE VIRGIN IN THE GARDENA . S. BAYATENGLAND1978
CROW’S CANT COUNTA.A. FAIRLONDON, GREAT BRITAIN1953
APPOINTMENT WITH DEATHAGATHA CHRISTIELONDON, GREAT BRITAIN1938
SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNINGALAN SILLITOELONDON, GREAT BRITAIN1960
SHEIKH’S TEMPTATIONALEXANDRA SELLERSNEW YORK, USA2000
CHILDREN OF THE HORSE(HORSE CATCHERS)AMANDA COCKRELLNEW YORK, USA2000
IN CUSTODYANITA DESAIGREAT BRITAIN1984
CARNAGE ANDREW BILLINGSNEW YORK, USA1999
DEATH OF A POLITICAL PLANTANN RIPLEYUSA1998
A SUDDEN, FEARFULL DEATHANNE PERRYUSA1993
STRONG MEDICINEARTUR HAILEY USA1986
VANISH WITH THE ROSEBARBARA MICHAELS NEW YORK, USA1992
SUSPICION OF GUILTBARBARA PARKERNEW YORK, USA1996
MAN AND SUPERMANBERNARD SHAWGREAT BRITAIN1903
PYGMALIONBERNARD SHAWGREAT BRITAIN1914
A COLD WIND IN AUGUSTBURTON WOHLGREAT BRITAIN1960
CAT ON A BLUE MONDAYCAROLE NELSON DOUGLASNEW YORK, USA1994
LAST MAN OF BATAANCARLOS P. ROMULOLONDON1956
DESERT LAWCLARENCE BUDINGTON KELLANDUSA1949
CITY OF SPADESCOLIN MACINNESLONDON, GREAT BRITAIN1957
BILL BAILEYCATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1986
BILL BAILEY’S DAUGHTERCATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1988
THE WHIPCATHERINE COOKSON GREAT BRITAIN1983
TILLY TROTTER CATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1980
THE MALLEN STREAKCATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1973
THE UNBAITED TRAPCATHERINE COOKSON GREAT BRITAIN1966
GREAT EXPECTATIONSCHARLES DICKENSUSA1860
THE BERMUDA TRIANGLECHARLES BERLITZUSA1975
THE BRAMBLE BUSHCHARLES MERGEN DAHLGREAT BRITAIN1960
THE HELL-BENT KIDCHARLES O.LOCKEGREAT BRITAIN1962
STONE COLD DEAD IN THE MARKETCHRISTOPHER LANDON1958-ENGLAND1958
CHANGING PLACESDAVID LODGEGREAT BRITAIN1957
SMALL WORLDDAVID LODGE GREAT BRITAIN1984
THE HORSE HAIR SOFADAVID HUGHESGREAT BRITAIN1961
PRIVATE NAVYDAVID SATHERLEYGREAT BRITAIN1959
SHADOW DOWNDAVID ALEXANDER USA2000
HURRICANE SCUADRONDAVID RICHARDSGREAT BRITAIN
CALL ME WHEN THE CROSS TURNS OVERDARCY NILANDGREAT BRITAIN1957
DANGERFORDDEIRDRE STILESUSA
UNCHARTED SEASDENNIS WHEATLEYGREAT BRITAIN1938
THE KA OF GILFORD HILARYDENNIS WHEATLEYGREAT BRITAIN1956
DEATH OF A SNOUTDOUGLAS WARNERGREAT BRITAIN1961
FIELD OF THIRTEEN DICK FRANCIS USA1998
VIRAL INTELLIGENCEDON DE BRANDTUSA2000
EXILE TO THE STARSED MACK MILLERNEW YORK, USA1964
THE GUNNEREDGAR WALLACEGREAT BRITAIN1928
THE GREEN ARCHEREDGAR WALLACE GREAT BRITAIN1928
THE BRIGANDEDGAR WALLACE ENGLAND1964
ONE MORE SUMMEREDWARD STEPHENSUSA1950
THE QUEENS AWARDELLERY QUEEN GREAT BRITAIN1960
IN PURSUIT OF THE PROPER SINNERELIZABETH GEORGEUSA1999
A ROOM WITH A VIEWE.M. FORSTERUSA1986
CHILDHOOD AND SOCIETYERIK H.ERIKSONUSA1950
JOURNEY INTO FEARERIC AMBLERGREAT BRITAIN1940
SERRENISSIMAERICA JONGGREAT BRITAIN1987
I’M COMING VIRGINIAERIK BURDICKGREAT BRITAIN1962
THE D.A. BREAKS AN EGGERLE STANLEY GARDNERGREAT BRITAIN1959
THE HIGH AND THE MIGHTYERNEST GANNGREAT BRITAIN1953
BEN HALL THE BUSH FRANK CLUNEGREAT BRITAIN1965
THE CAT OF BUBASTESG.A. HENTYGREAT BRITAIN1941
SCANDAL IN EDEN GARRET ROGERSGREAT BRITAIN1965
THREE SINGLESGERALD DURRELLGREAT BRITAIN1954
HISTORY OF THE KINGS OF BRITAIN GEOFFREY OF MOUTH USA1958
THE QUIET AMERICANGRAHAM GREENE?
EVERY TRACEGREGG MAIN USA2000
THE DOOMED OASISHAMMOND INNESGREAT BRITAIN1960
THE HIDDEN TARGETHELEN MCINNESGREAT BRITAIN1980
JAMES BOND LIVE AND LET DIEIAN FLEMINGGREAT BRITAIN1957
FOR YOUR EYES ONLYIAN FLEMINGENGLAND1962
JAMES BOND DR. NO.IAN FLEMINGGREAT BRITAIN1960
THE DARK CRUSADER IAN STUART(ALISTAR MACCLEAN)GREAT BRITAIN1961
LONG AFTER MIDNIGHTIRIS JOHANSENUSA1997
GUNS IN THE NIGHTJ.T. EDSONLONDON1966
SEA-WYF AND BISCUIT(THE NOVEL FILMED AS 'SEA WIFE')J.M.SCOTTGREAT BRITAIN1957
LONELY WARRIORJEAN OFFENBERG GREAT BRITAIN1956
HOMECOMINGJIRO OSARAGIUSA1961
PRISONER’S BASE AND HOME AGAINJAMES BENSONGREAT BRITAIN1959
GIOVANNI’S ROOMJAMES BALDWIN GREAT BRITAIN1956
THE ABDUCTIONJAMES GRIPPANDOUSA1999
THE ELEVENTH COMMANDMENT JEFFREY ARCHERUSA1998
A VILLAGE AFFAIRJOANNA TROLLOPEGREAT BRITAIN1898
THE SEVEN PER-CENT SOLUTIONJOHN H. WATSON, NICHOLAS MAYERUSA1975
THE LEAGUE OF GENTLEMAN JOHN BOLANDENGLAND1958
THE TOFF AND OLD HARRYJOHN CREASEYGREAT BRITAIN1964
SHADOW OF DOOMJOHN CREASEYGREAT BRITAIN1964
THE REBELSJOHN LAKESGREAT BRITAIN1964
THE BLACK WIDOWJOHN J. MCLAGLENGREAT BRITAIN1977
THE PILGRIMS PROGRESSJOHN BUNYANUSA1969
THE FLOATING OPERAJOHN BARTHGREAT BRITAIN1956
SCELETON COASTJOHN MARSH, LYMAN ANSONGREAT BRITAIN1958
A BULLET FOR CINDERELLAJOHN MAC. DONALDGREAT BRITAIN1955
THE FIRM JOHN GISHAMUSA1991
SIGN OFJOHN KATZ USA1991
LIFE PENALTYJOY FIELDINGUSA1984
CRESCENT CITYJULIE SMITHUSA1997
DYING TO GET PUBLISHEDJUDY FITZWATERUSA1998
CRYSTAL SAGAKARA DALKEYUSA1999
OUR INNER CONFLICTSKAREN HORNEYUSA1945
THE KEY TO REBECCA KEN FOLLETTUSA1980
THE PERFECT SCANDALKIT GARLAND USA1998
JUSTINELAWRENCE DURELLGREAT BRITAIN1963
IN MY WILDEST DREAMLESLIE THOMASGREAT BRITAIN1984
HANGING TIMELESLIE GLASSUSA1995
BEYOND THE GREAT SNOW MOUNTAINS LOUIS L'AMOUR USA1999
THE SENTINEL STARSLOUIS CHARBONNEAUGREAT BRITAIN1963
GUN HEATLUKE STROUDSYDNEY1956
THE GROUPSMARY MCCARTEYGREAT BRITAIN1954
THE ALPINE GAMBLEMARY DAHEIMUSA1996
THAT JANE FROM MAINEMARVIN H. ALBERTUSA1959
THE MIDDLE GROUNDMARGARET DRABBLEGREAT BRITAIN1980
THE BIFROST GUARDIANSMICKEY ZUCKER REICHERTUSA2000
HARE SITTING UPMICHAEL INNESUSA1991
DEATH OF CYPRUSM.M. KAYEGREAT BRITAIN1956
THE HOTHOUSE BY THE EAST RIVERMURIEL SPARKGREAT BRITAIN1982
THE ABBESS OF CREWEMURIEL SPARKGREAT BRITAIN1974
THE TAKE OVERMURIEL SPARKGREAT BRITAIN1976
THE TOWN HOUSENORAH LOFTSGREAT BRITAIN1959
SELECTED STORIES FROMO. HENREY?
CALL ME CAPTAINPAUL STANTONGREAT BRITAIN1959
A TASTE OF DEATHP. D. JAMESUSA1986
OKAPI FEVERPHILIPPE DIOLEGREAT BRITAIN1965
BLUE FIREPHYLLIS WHITNEYGREAT BRITAIN1961
THE FIRST OF THE LASTRICHARD MACGREGORGREAT BRITAIN1964
TIN STARROBERT J. RANDISIUSA2000
THE CRY OF THE HALIDONROBERT ILIDIUMUSA1996
THE CHINESE BELL MURDERSROBERT VAN GULIKGREAT BRITAINENGLAND1958
GUILTY AS CHARGEDSCOT TUROWUSA1996
THE PERFECT STORMSEBASTIAN JUNGERUSA2000
TOTEM AND TABOOSIGMUND FREUDGREAT BRITAIN1919
MURDER ON THE IDITAROD TRAILSUE HENRYUSA1993
DEAD FALLSUE HENRYUSA1998
DOUBLE EXPOSURESTEPHEN COLLINSUSA1999
SHROUD OF HER BACKSTEPHEN RRANSOMEGREAT BRITAINENGLAND1953
THE HOUNDS OF SPRINGSYLVIA THOMPSONGREAT BRITAIN1926
MUCH ADO ABOUT NOTHINGSHAKESPEAREENGLAND1987
TIMON OF ATHENSSHEKESPEAREGREAT BRITAIN1970
TROILUS AND CRESSIDASHAKESPEAREGREAT BRITAIN1987
TWELF NIGHTSHAKESPEARE GREAT BRITAIN1937
SWEET BIRD OF YOUTH AND OTHER PLAYSTENNESSEE WILLIAMSGREAT BRITAIN1959
THE FIFTH SUMMERTITIA SUTHERLANDGREAT BRITAIN1991
RED STORM RISINGTOM CLANCYUSA1986
BLACK SUNDAYTHOMAS HARRIS ?
THREE PLAYSTHOMAS MIDDLETONUSA1975
THA HANCOCK BOYSTHOMAS WILLIAM SIMPSONUSA2000
COLLECTED SHORT STORIESW. SOMERSET MAUGHAMGREAT BRITAIN1951
THE WITCHES OF NOTTING HILLW. A. BALLINGERGREAT BRITAIN1965
THE RAINBOW TRAILZANE GREY NELSONGREAT BRITAIN1954
RICHARD THE SECOND (GJUHE FRANCEZE)SHAKESPEARE FRANCE1979
THE WINTER’S TALESHAKESPEAREGREAT BRITAIN1972
THE TRAGEDY OF OTHELLO (THE MOOR OF VENICE)SHAKESPEAREUSA1974
COMPLETE PLAYS 1913-20O’NEILLUSA1984
NOVELS 1886-88HOWELSUSA1984
COLLECTED WORKSO’CONNORUSA1984
SPEECHES AND WRITINGS 1859-65LINCOLNUSA1984
SPEECHES AND WRITINGS 1832-58LINCOLNUSA1984
WRITINGS 1902-1910WILLIAM JAMESUSA1984
CHILD DEVELEPOMENT JOHAN W. SANTROCKBOSTON1998
MILING METHODS 1930AMERICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGICAL ENGINEERSUSA1930
TAKING SIDESETHAN KATSHUSA1997
A FOREST OF VOICESCHRIS ANDERSON, LEX RUNCIMANUSA2000
FOREING CORRESPONDENT (PARIS IN THE SIXTIES)PETER LENNONCAMBRIDGE1994
5-TH EDITION SELLING PRINCIPLES & PRACTICESJOHAN W. ERNEST, RICHARD D. ASHMUNUSA1980
THE LEASHFRANÇOISE SAGANGREAT BRITAIN1991
CULTURE IN IRELAND (REGIONS: IDENTITY AND POWER)PROINSIAS O DRISEOILBELFAST1993
SUT SCIENTIFIC OBSERVERCONFERENCE (TETOVË2010
THE LONG AND THE SHORT OF IT (1789)DAVID WILLIAMSGREAT BRITAIN1991
A JOURNAL OF CONTEMPORARY WRITING AND CRITICISMNUMBER FIFTEEN 28/3 WINTER 1994-95CANADA1994
KINETICS OF SOIL CHEMICAL PROCESSESDONALD L. SPARKSUSA1989
ANTHROPOLOGY AND CONTEMPORARY HUMAN PROBLEMSJOHN H. BODLEYUSA2001
UKRAINE FROM CHERNOBYL' TO SOVEREIGNTYROMAN SOLCHANYKGREAT BRITAIN1992
NORTH AFRICAN VOICES ROGER WEAVERUSA2005
HENRY IV PARTI 1DAVID BEVINGTONOXFORD1987
HISTORY, CULTURE, GEOGRAPHY (THE SOVIET UNION )MICHAEL KORTUSA1988
IS MULTICUTURALISM BAD FOR WOMEN?SUSAN MOLLER OKINUSA1999
IMMIGRATION AS A FACTOR IN AMERICAN HISTORYOSCAR HANDLINUSA1959
ANNEXATION AND DEBAUCHERYAHMED MORA KËRCOVË2010
THE INVISIBLE VICTORYMUJË BUÇPAPAJUSA
TRANSLATIONS FROM CREATORSAHMED MORA KËRCOVË2011
EAR CIVIL SOCIETY FUNDING 2001-2005RAPORT FROM THE KCSF GRANTING PROJECTSKOSOVË2005
IVANHOEWALTER SCOTTBRADBURY
THE MEANING OF HAPPINESSALAN W. WATTSUSA1979
THE ROLE OF EDUCATION IN JUVENILE JUSTICE IN EASTERN EUROPE AND THE FORMER SOVIET UNION BARBARA HENKESHUNGARY2000
BETHOVEN AND THE FRENCH REVOLUTINFAN S. NOLITIRANË1991
POETRYRADE SILJANSKOPJE2007
A STUDENT'S GUIDE TO THE SELECTED POEMS OF T. S. ELIOTB. C. SOUTHAMLONDON1968
THE FORK RIVER SPACE PROJECT WRIGHT MORRISUSA1977
MACEDONIAN LITERATURE 9-18 CENTURY VESNA SIMONOVSKA SKOPJE, MACEDONIA2011
THE ENGLISHTENMENT IN MACEDONIA SOLZICA POPOVSKASKOPJE, MACEDONIA2011
MACEDONIAN FOLKLORE MARKO KITEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
MACEDONIAN REBIRTH 4GANE TODOROVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
MACEDONIAN PLAYS FROM FOLK LIFE BETWEEN THE TWO WARS 6RAJNA KOSKA-HOT, MARIJA RISTOVSKA SKOPJE, MACEDONIA2011
MACEDONIAN BIPARTITE WRITERS 7TOMISLAV TODOROVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
FOUNDERS OF MODERN MACEDONIAN POETRY 8GORGI STARDELOVSKOPJE, MACEDONIA2011
SWARTHY ANGJASTALE POPOVSKOPJE, MACEDONIA2011
DESERT 10GJORGJI ABADZIEVSKOPJE, MACEDONIA2011
REMMANTS OF A SKY 11VLADO MALESKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE UNRELENTING 12SLAVKO JANEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
THA SALONIKA BOMBERS 13JOVAN BOSHKOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
SO IT IS (IF YOU THINK SO) 14KOLE CHASHULESKOPJE, MACEDONIA2011
THE EPISTLE 15BLAZE KONESKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE WORD’S NATIVITY 16ACO SHOPOVSKOPJE, MACEDONIA2011
COUSINS 17METO JOVANOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
REACHING FOR THE MAGIC 18SRBO IVANOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
BANISHED FROM PARADISE 19 MATEJA MATEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
LIVE POEM 20GANE TODOROVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE WHITE VALLEY 21SIMON DRAKULSKOPJE, MACEDONIA2011
THE SHORT SPRING OF MONO SELFSPROUT 22DIMITER SOLEV SKOPJE, MACEDONIA2011
PREMONITIONS 23ANTE POPOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
WATER 24JOVAN STREZOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
SAILING SHIPS 25BLAGOJA IVANOVSKOPJE, MACEDONIA2011
FROM THE SILENCE THAT IS TOO WISE 26LJUBEN TASHKOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
MARA’S WEDDING 27VLLADIMIR KOSTOVSKOPJE, MACEDONIA2011
THE GREAT WANDERERS 28METODIJA FOTEVSKOPJE, MACEDONIA2011
BLACKWOODS 29PETAR SHIRILOVSKOPJE, MACEDONIA2011
PIREY 30PETRE M. ANDREEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
NECKLACE MADE OF SUNSHINE 31JOVAN KOTESKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE LAST FLIGHT 32BRANKO VAROSHLIJASKOPJE, MACEDONIA2011
HORSESHOE OF DEATH AND HOPE 33MILE NEDELKOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
PASKVELIAZHIVKO CHINGOSKOPJE, MACEDONIA2011
ALEXANDER AND DEATHSLOBODAN MICKOVICSKOPJE, MACEDONIA2011
THE RED HORSETASHKO GEORGIEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
SOMEONE'S THINKING OF MEPETAR T. BOSKOVSKI SKOPJE, MACEDONIA2011
TEMPLE PRAYERSMIHAIL RENDZOVSKOPJE, MACEDONIA2011
VARIATIONS FOR IBN PAJKOOLIVERA NIKOLOVASKOPJE, MACEDONIA2011
PROTECTIVE CHARTERRADOVAN PAVLOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
ONWARDS, TOWARDS THE HEIGHTSJOVAN PAVLOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
BLACK HAWKS, WHITE MEGLENSIVAN ČAPOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
UNPREDICTED STROLLSVLADA UROSEVIKSKOPJE, MACEDONIA2011
AN ISLAND ON LANDBOGOMIL GUZELSKOPJE, MACEDONIA2011
THE BOSPHORUS LEGACYTRAJAN PETROVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
ZOJAPASKAL GILEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
TIMOTHY AND LYDIATASHKO SHIRILOVSKOPJE, MACEDONIA2011
POETRYPETKO DABEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
DO NOT AWAKE ME TONIGHTČEDO JAKIMOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE INFINITEGORDANA MIHAILOVA BOSHNAKOSKASKOPJE, MACEDONIA2011
WINDS OVER RAVENHRISTO KRSTEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
MY FATHER'S BOOKSLUAN STAROVASKOPJE, MACEDONIA2011
DO A MIRACLESVETLANA HRISTOVA JOSIQSKOPJE, MACEDONIA2011
AQUAMARINETANJA UROSHEVICSKOPJE, MACEDONIA2011
NEIGHBOURING THE OWLBOZHIN PAVLOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
GRAY RIDGESRISTO JAČEVSKOPJE, MACEDONIA2011
ARISTOTLE FROM RESENZORAN KOVACHEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
GUARDIAN OF THE FIELDRISTO VASILEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE WELLDIMITAR BASHEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
TOWARDS THE OTHER LANDMITKO MADZUNKOVSKOPJE, MACEDONIA2011
BUILDING A DREAMTODOR ČALOVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
STUDYING THE SILENCEATANAS VANGELOVSKOPJE, MACEDONIA2011
THE ANGEL FROM KURBINOVOEFTIM KLETNIKOVSKOPJE, MACEDONIA2011
CELESTIAL FIREPETRE BAKEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
BOOK ON THE SKYKRSTE CHACHANSKISKOPJE, MACEDONIA2011
HOLLOW WALLNUTSVASE MANCEVSKOPJE, MACEDONIA2011
OPEN WOUNDSRISTO LAZAROVSKOPJE, MACEDONIA2011
SILYAN FLIES AGAINTRAJCHE KRSTEVSKISKOPJE, MACEDONIA2011
THE SNOW IN CASABLANCAKICA BARDZIEVA KOLBE SKOPJE, MACEDONIA2011
DICTIONARYTHE RANDOM HOUSE COLLEGE USA1982
WEBSTER’S NINTH NEW COLLEGIATE DICTIONARYMERRIAM WEBSTERUSA1988
WEBSTER’S NEW WORLD DICTIONARY OF THE AMERICAN LANGUAGEWEBSTERUSA1957
WEBSTER’S NINTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY MERRIAM WEBSTERUSA1988
MERRIAM WEBSTER’S COLLEGIATE DICTIONARY TENTH EDITIONMERRIAM WEBSTERUSA1997
NEW COLLEGE EDITION THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGEWILLIAM MORRISUSA1969
THE OXFORD DICTIONARY OF NEW WORDSELIZABETH KNOWLES, JULIA ELLIOTUSA1997
WEBSTER’S NEW AMERICAN DICTIONARYWEBSTERUSA1995
THE MERRIAM-WEBSTER DICTIONARYMERRIAM WEBSTERUSA1995
WEBSTER’S NEW WORLD COMPACT SCHOOL AND OFFICE DICTIONARYWEBSTERUSA1982
SCHOLASTICS CHILDREN’S DICTIONARYSUE MACYUSA1996
CHILDREN’S DICTIONARY- AN AMERICAN HERITAGE DICTIONARYHOUGHTON MIFFLIN USA1979
THE NEW AMERICAN ROGET’S COLLEGE THESAURUS IN DICTIONARY FORMROGETUSA1958
ROGET’S THESAURUS (FOR HOME, SCHOOL AND OFFICE DICTIONARY)ROGETUSA1999
WEBSTER’S DICTIONARYJOHN GAGE ALLEEUSA1977
WEBSTER’S NEW WORLD THESAURUSCHARLTON LAIRDUSA1974
THE FLY IN THE CATHEDRAL (HOW A GROUP OF CAMBRIDGE SCIENTISTS WON THE INTERNATIONAL RACE TO SPLIT OF ATOM)BRIAN CATHCARTUSA2005
THE FELLOWSHIPJOHN GRIBBINUSA2005
ERAY PRAZELIZABETH GILBERTUSA2006
REINVENTING COMMUNICATION (A GUIDE TO USING VISUAL LANGUAGE FOR PLANNING, PROBLEM SOLVING, AND REENGINEERING)LARRY RAYMONDUSA1994
THE LANGUAGE OF LIFE (A FESTIVALS OF POETS)BILL MOYERSUSA1995
THE EARLIEST AMERICANSHELEN RONEY SATTLERNEW YORK1993
THE AMERICAN NATION, A HISTORY OF THE UNITED STATESMARK C. CARNES, JOHN A. GARRATYUSA2006
UNITED STATES GOVERNMENT (DEMOCRACY IN ACTION)RICHARD C. REMYUSA2003
THE REAL WILD WESTMICHAEL WALLISUSA1999
A CONCISE HISTORY OF THE UNITED STATES ANDREW SINCLARGREAT BRITAIN1967
FROM THE AZTEC EMPIRE TO THE DIGITAL FRONTIER IN THE WORDS OF THOSE WHO SAW IT HAPPEN DAVID COLBERTUSA1998
WESTERN CIVILIZATION, IDEAS, POLITICS, SOCIETYPERRY CHASE, JACOB JACOB, VON LAUEUSA2004
SPOKEN FROM THE HEARTLAURA BUSHUSA2010
MOZARTMARCIA DAVENPORTUSA1979
MARC ELIOTCARY GRANTUSA2004
PASSIONATE SAGEJOSEPH J. ELLISUSA2001
PERSONAL HISTORYKATHARINE GRAHAMUSA1997
IT’S ALL ABOUT HIM (FINDING THE LOVE OF MY LIFE)DENISE JACKSON, ELLEN VAUGHNUSA1960
MR.CLEMENS MARKTWAINJUSTIN KAPLANUSA1966
TRUE COMPASS (A MEMOIR)EDWARD M. KENNEDYUSA2009
LEADING WITH MY CHINJAY LENOUSA1996
MY AMERICAN JOURNEYCOLIN L. POWELLUSA1995
ROBERT KENEDY AND HIS TIMES IARTHUR M. SCHLESINGER, JRUSA1978
ROBERT KENEDY AND HIS TIMES IIARTHUR M. SCHLESINGER, JRUSA1978
ELEANOR ROOSEVELT (A PERSONAL AND PUBLIC LIFE)J. WILLIAM, T. YOUNGSUSA1985
BEST OF DEE BROWN’S WESTDEE BROWNUSA1996
SILVERWOODJOANNA BARNESUSA1985
ONCE UPON A RIVER BONNIE JO CAMPBELLUSA2011
MY ANTONIAWILLA CATHERUSA1994
O PIONEERSWILLA CATHERUSA1989
MAGGIE (A GIRL OF THE STREETS AND OTHER SHORT FICTION)STEPHEN CRANEUSA1986
GREAT EKPECTATIONSCHARLES DICKENSUSA1998
BLEAK HOUSECHARKES DICKENSUSA1992
GEMINIDOROTHY DUNNETTUSA2000
TO THE FAR BLUE MOUNTAINSLOUIS L’AMOURUSA1976
KILRONE (2)LOUIS L’AMOURUSA1966
FLINT LOUIS L’AMOURUSA2011
SACKETLOUIS L’AMOURUSA2000
THE CALIFORNIOSLOUIS L’AMOURUSA1974
OUT TO CANAANJAN KARONUSA1997
THESE HIGH, GREEN HILLSJAN KARONUSA1996
IN THIS MOUNTAINJAN KARONUSA2002
ORAL HISTORYLEE SMITHUSA1983
BORDEAUXPAUL TORDAYUSA2009
FIRESIDESUSAN WIGGSUSA2009
MRS. DALLOWAYVIRGINIA WOOLFUSA1981
SEA GLASS ISLANDSHERRYL WOODSUSA2013
SAND CASTLE BAYSHERRYL WOODSUSA2013
PEACHESJODI LYNN ANDERSONUSA2005
MANSFIELD PARKJANE AUSTENHUNGARY1997
PERSUASION JANE AUSTENENGLAND1998
EMMAJANE AUSTENUSA2004
PRIDE AND PREJUDICE (2)JANE AUSTENUSA1989
FEAR NOTHINGDEAN KONTZUSA1998
TUCKET’S TRAVELSGARY PAULSENUSA2003
TREASURE ISLANDROBERT LOUIS STEVENSONENGLAND1994
OPERATION, MIDNIGHT RENDEZVOUSLINDA CASTILLOUSA2006
SCOCER HALFBACKMATT CHRISTOPHERUSA1985
DON’TS FOR HUSBAND'S DONT'S FOR WIFE'SBLANCHE EBBUTTLONDON1913
ADAM BEDEGEORGE ELIOTCANADA1981
THE BLACK STALLIONS COURAGE WALTER FARLZUSA1956
JUST LISTENSARAH DESSENUSA2008
ADAM OF THE ROADELIZABETH JANET GRAYUSA1970
THE LAWMANS HOLIDAY WISH RUTH LOGEN HERNEUSA2013
SIDDHARTHAHERMMAN HESSE USA1951
HOME FOR THE HOLIDAYSJOHANA LINDSEYUSA2000
THE CALL OF THE WILD AND WHITE FANGJACK LONDON USA2003
THE COWBOYS HOMECOMING BRENDA MINTONUSA2011
KEVIK THE WOLF DOGWALT MREYUSA1968
TEXANS AT HEARTDIANA PALMERUSA2003
THE JUNGLEUPTON SINCLAIRUSA1990
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAMSHAKESPEAREUSA1993
THE TAMING OF THE SHREWWILLIAM SHAKESPEAREUSA2009
ROMEO AND JULIETSHAKESPEAREUSA2009
OLD POSSUMS BOOKS OF PRACTICAL CATST. S. ELIOTUSA1939
A BOYS WILL AND NORTH OF BOSTONROBERT FROSTUSA1991
GRAT LOVE POEMSSHANE WELLERUSA1992
BEOWULFROBERT P. CREEDUSA1963
AT HOME IN MITFORDJAN KARONUSA1994
THISE HIGH GREEN HILLSJAN KARONUSA1997
UNDER THE TUSCAN SUNFRANCES MAYESUSA1997
AN AMERICAN FAMILY HISTORYWILLIAM R. POLKUSA2000
IN AN INSTAN LEE BOB WOODRRUFFUSA2007
THE CARNIVOROUS CARNIVALLEMONY STICKETUSA2002
CALEBS STORYPATRICA MACLACHLANUSA2001
ELIDORALAN GRNER USA1993
LATIN FOR AMERICANSFIRST BOOKUSA1968
THE ILLYRIAN ADVENTURELLOYD ALEXANDERUSA1986
THE LAST TREASUREJANET S. ANDERSON USA2003
THE FARTHEST, AWAY MOUNTAINDAVE HENDERSONUSA1976
THE SUMMER OF THE SWANSBETSY BYARSUSA1970
DRAGON SEED, A NOVEL OF CHINA IN WORLD WAR IIPEARL S. BUCKUSA1976
ABD THEN THERE WERE NONEAGATHA CHRISTIEUSA1991
THE BLOODY COUNTRYJAMES LINCOLN COLLIER, CHRISTOPHER COLLIERUSA1976
SPIDER-MANPETER DAVIDUSA2002
BECAUSE OF WINN-DIXIEKATE DICAMILLOUSA2000
THE MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMESSIR ARTHUR CONAN DOYLEUSA1963
SEVENTEENTH SUMMERMAUREEN DALYUSA1942
GOING SOLOROALD DAHLUSA1996
TRAITOR,THE CASE OF BENEDICT ARNOLD JEAN FRITZUSA1981
APRIL MORNINGHOWARD FASTUSA1962
WATER FOR ELEPHANTSSARA GRUENUSA2006
LOVE THE ONE YOU'RE WITHEMILY GIFFINUSA2008
THE ADVENTURES OF ROBIN HOODROGER LANCELYN GREENENGLAND2004
LOVING FRANKNANCY HORANUSA2007
NO PROMISES IN THE WINDIRENE HUNTUSA1970
PERIPHERAL VISIONSBRUCE R. HELDMAN USA1995
WHITE FANGJACK LONDONUSA
THE LION, THER WHITCH AND THE WARDROBEC. S. LEWIS USA1988
DEAD RECKONINGLAURIE LAWLORUSA2007
THOMAS JEFFERSON, THE ART OF POWERJON MEACHAMUSA2012
TOUCHING SPIRIT BEARBEN MIKAELSENUSA2001
ANNE OF GREEN GABLESL. M. MONTGOMERY USA1987
HENRY AND JUNEANAIS NINUSA1989
THE SHADOWMAN'S WAYPAUL PITTSUSA1992
THE WESTING GAMEELLEN RASKINUSA1984
SARAH'S KEYTATIANA DE ROSNAYUSA2008
THE SECRET OF SARAH REVEREANN RINALDIHONG KONG1995
GREAT DIALOGUES OF PLATOW. H. D. ROUSE USA1999
GRANDPA'S MOUNTAINCAROLYN REEDERUSA1993
OF MICE AND MENJOHN STEINBECKUSA1965
THE WIDE WINDOWLEMONY SNICKETUSA2007
LOSERJERRY SPINELLIUSA2003
NORA, NORAANNE RIVERS SIDDONSUSA2000
THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETYMARY ANN SHAFFER, ANNIE BARROWSUSA2008
STAR WARSPETER SCHWEIGHOFERUSA1997
AROUND THE WORLD EIGHTY DAYSJULES VERNEUSA
BASIL AND THE LOST COLONYEVE TITUSUSA1978
THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE, SIXTH EDITION, VOLUME 1GRUP AUTORËSHUSA1993
THE NORTON ANTHOLOGY AMERICAN LITERATURE-SHORTER FOURTH EDITIONNINA BAYMUSA1995
THE NORTON ANTHOLOGY OF SHORT FICTION-FIFTH EDITIONR. V. CASSILL USA1995
THE NORTON ANTHOLOGY WORLD MASTERPIECES-SIXTH EDITION-VOLUME 1MAYNARD MACKUSA1992
THE NORTON ANTHOLOGY ENGLISH LITERATURE-SEVENTH EDITION THE MAJOR AUTHORS-VOLUME AM. H. ABRAMSUSA2001
BRIDGES TO LITERATURE-LEVEL 1MCDOUGAL LITTELLUSA2002
BRIDGES TO LITERATURE-LEVEL 3MCDOUGAL LITTELLUSA2002
THE LANGUAGE OF LITERATURE-LEVEL 6MCDOUGAL LITTELLUSA2006
THE ST. MARTIN'S GUIDE TO WRITING RISE B. AXELROD, CHARLES R. COOPER USA2013
A FIRST THESAURUSHARRIET WITTELS, JOAN GREISMANUSA1985
LEARNING DISCUSSION SKILLSGENE STANFORD, BARBARA DODDS STANFORDUSA1969
WRITER'S CHOICE, GRADE 7GLENCOE, MCGRAW HILLUSA2001
GRAMMAR, USAGE, AND MECHANICSHOLT, RINEHART AND WINSTONUSA
WORLD CIVILIZATIONS THE GLOBAL EXPERIENCE,THIRD EDITIONPETER N. STEARNS, MICHAEL ADAS, STUART B. SCHWARTZ, MARC JASON GILBERTUSA2003
THE AMERICAN JOURNEY-VOLUME ONEDAVID GOLDFIELD, CARL ABBOTT, VIRGINIA DEJOHN ANDERSON, JO ANN E. ARGERSINGER, PETER H. ARGESINGER, WILLIAM L. BARNEY, ROBERT M. WEIRUSA2007
THE AMERICAN REVOLUTIONRICHARD B. MORRISUSA1985
SOURCEBOOK-VOLUME 1LINDA HOYT, MICHAEL OPITZ, ROBERT MARZANO, SHARON HILL, YVONE FREEMAN, DAVID FREEMANCHINA2008
SOURCEBOOK-VOLUME 2LINDA HOYT, MICHAEL OPITZ, ROBERT MARZANO, SHARON HILL, YVONE FREEMAN, DAVID FREEMANCHINA2008
CHAPTER BY CHAPTERPAM CONRADUSA1996
WHAT AN IDEA!JUDY HINDLEYUSA1996
DISCOVERY TEAMSALLEN SAY...USA1996
VOLCANOESCATHERINE STEPHENSCANADA2010
ANCIENT COMMUNITIESSCOT FORESMANUSA2005
CITY LIFE: THEN AND NOWCHRISTIAN DOWNEYUSA
HANDWRITING D'NEALIANDONALD NEAL THURBERUSA2008
TIME GLOBAL WARMINGTIME (ELLEN KNAUER)USA2007
EVERYDAY MATHEMATICS-GRADE 1MAX BELL, JEAN BELL, JOHN BRETZLAUF, AMMY DILLARD, ROBERT HARTFIELD,,USA2012
MY FIRST GOLDEN DICTIONARYTINA THOBURN, JEAN CHANDLERNEW YORK1988
WHAT PETE FROM A-ZMARIA KALMAN (TRULY)USA2001
AMAZING UNDERWATER ANIMALSSANDU CREEKCHINA2012
PHONICS LIBRARY, WE CAN WORK IT OUTHOUGHTON MIFFLINUSA2001
PHONICS LIBRARY, OUR EARTHHOUGHTON MIFFLINUSA2001
PHONICS LIBRARY, AMAZING ANIMALSHOUGHTON MIFFLINUSA2001
SISTER OF THE BRIDEBEVERLY CLEARYUSA1963
LUCKY MANMICHAEL J. FOXUSA2002
THE GREAT GATSBYF. SCOTT FITZGERALDUSA1968
ACROSS FIVE APRILSIRENE HUNTUSA1982
BEARDANCEWILL HOBBSUSA1995
SWEET WHISPERS, BROTHER RUSHVIRGINIA HAMILTONUSA2001
WHERE DREAMS BEGINLISA KLEYPASUSA2000
A LIGHT IN THE WINDOWJAN KARONUSA1995
A NEW SONGJAN KARONUSA1999
CALEB'S STORYPATRICIA MACLACHLANUSA2001
WE WERE THE MULVANEYSJOYCE CAROL OATESUSA1996
TREASURE ISLANDROBERT LOUIS STEVENSONUSA1971
THE PILOTSJAMES SPENCERUSA2003
THE CONFESSIONS OF MYCROFT HOLMESMARCEL THEROUXUSA1968
TEPPER ISN'T GOING OUTCALVIN TRILLINUSA2002
THE HILL BACHELORSWILLIAM TREVORUSA2000
PETROPOLISANYA ULINICHUSA2007
BAPTISM BY FIREMARK K. UPDEGROVEUSA2009
HERBERT VON KARAJANROGER VAUGHANUSA1986
FIRST LADIESBEATRICE GORMLEYUSA2001
THE AMERICAN PROMISE-A HISTORY OF THE UNITED STATESJAMES L. ROARK, MICHAEL P. JOHNSON, PATRICIA CLINE COHEN, SARAH STAGE, ALAN LAWSON, SUSAN M. HARTMANNUSA2002
A HISTORY OF THE UNITED STATES INVENTING AMERICA-VOLUME 1PAULINE MAIER, MERRIOT ROE SMITH, ALEXANDER KEYSSAR, DANIEL J. KEVLESUSA2003
MAKING AMERICABERKIN MILLER, CHERNY GORMLYUSA1995
THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONSTHOMAS S. KUHN USA1996
UNITED STATES HISTORY-VOLUME 2 SINCE 1865NELSON KLOSEUSA1983
VOCABULARY FOR ACHIEVEMENTMARGARET ANN RICHEKUSA2005
INSTRUCTIONAL LEADERSHIP HOW PRINCIPALS MAKE A DIFFERENCEWILMA F. SMITH, RICHARD L. ANDREWSUSA1989
THE A+ GUIDE TO GOOD WRITINGDIANE TEITEL RUBINSUSA1980
COLLIESBARRON'SCHINA2005
TEACHING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS K-12JERRY JESNESSUSA2004
DISCOVERHUGHTON MIFFLINUSA1996
SYMBOLS OF GOOD FORTUNELILLIAN TOO’SGREAT BRITAIN2000
A BUGS LIFECLASSIC STORYBOOKUSA1998
HAND RHYMESMARC BROWNHONG KONG1985
THE MISSING MITTEN MYSTERYSTEVEN KELLOGGUSA2002
STREGA NONATOMIE DE PAOLAUSA1998
PUZZLERSSUSE MCDONALD, BILL OAKESUSA1989
RUBBERHEATHER HAMMONDSUSA2003
A LONG TRIP TO ZFULVIO TESTAUSA1997
THE RARE BIRDCLARE BRADFORDCHINA2003
ANNA’S PLANTANYA AUGERUSA2001
THE MISTERY OF THE MISSING MARBLETANYA AUGERUSA2001
FIRE TRUCK TO THE RESCUE!SONIA SANDERUSA2009
ANIMAL BUILDERSJAN DOUGLASCHINA2007
DON’T WORYCHRISTOPHER STITTCHINA2010
FOODS WE EATJENNY FELYCHINA2004
MIKE MULLIGAN AND HIS STEAN SHOVELVIRGINIA. LEE BARTONNEW YORK1967
FROM A CORN TO ZOOSATOSHI KITAMURAUSA1992
TOOLSGALLIMARD JENUESSE, CLAUDE DELAFOSSEUSA1999
EARTH’S CHANGING SURFACECONRAD J. STORADCHINA2012
ALL ABOUT VOLCANOSBILL KIRRKCHINA2009
BIRDGALLIMARD JENUESSE, CLAUDE DELAFOSSE RENE METTLERCHINA2003
FOUR VERY BIG BEANSLUCY FLOYDUSA
A DAY IN THE LIFE OF A ZOO VETERINARIANDAVID PAIGEUSA1985
HARCOURT SCIENCEGRUP AUTORËSHUSA2002
PRENTICE HALL, SCIENCE EXPLORERGRUP AUTORËSHUSA2005
ALL IN ENGLISH 3J. J. A. VIGUURS, A. G. M. REUSERAMSTERDAM1912
LATIN AMERICA AND CANADAJANET E. ALLEMAN BROOKS, JOANNE BUGGEY, WILLIAM W. JOYCEUSA1986
DICTIONARY OF SCIENCENEIL ARDLEYGB1994
THE UNIVERSE NEXT DOORJAMES W. SIREUSA1988
CUTTING EDGE ELEMENTARY WORK BOOKPETER MOOR SARAH CUNNINGHAMSPAIN2004
WELCOMEELIZABETH GRAY VIRGINIA EVANSEU2008
HEAD START WORKBOOKTIM FALLACHINA2002
PACESETTERPREINTERMEDIATEDEREK STRANGEDIANE HALLHONG KONG2001
BRAINWAVESLEVEL 2KATE WAKEMANDANAE KOZANOGLOUSPAIN1999
NEW FIRST CERTIFICATE MASTERCLASSSTUDNTS BOOKSIMON HAINESBARBARA STEWART?
LIFE LINESELEMENTARY STUDENTS BOOK TOM HUTCHINSON DUBAI2004
LIFE LINESINTERMEDIATE STUDENTS BOOK TOM HUTCHINSON ITALY1997
TRUE COLORSBASIC WORKBOOKJAY MAUREEIRENE E.SCHOENBERGUSA1999
TRUE COLORSWORKBOOK 1JAY MAUREEIRENE E.SCHOENBERGUSA1998
DREAM TEAMTEACHER'S BOOK 1DAVID NEWBOLDNORMAN WHITNEYSPAIN2001
DREAM TEAMWORK BOOK 2DIANE PYENORMAN WHITNEYCHINA2004
DREAM TEAMWORK BOOK 1ELIZABETH SHARMAN, NORMAN WHITNEYSPAIN2000
DREAM TEAMTEACHER'S BOOKSTARTERTERESA WOODBRIDGE, NORMAN WHITNEYSPAIN2000
DREAM TEAMSTUDENTS BOOK 1NORMAN WHITNEYCHINA2004
OPEN DOOR'SWORKBOOK2BANN WARDNORMAN WHITNEYSPAIN2001
OPEN DOOR'SWORKBOOK2AANN WARDNORMAN WHITNEYSPAINN2003
OPEN DOOR'SWORKBOOK1BMIKE MACFARLANE, NORMAN WHITNEYSPAIN2000
OPORTUNITIES PRE-INTERMEDIATE STUDENTS BOOKMICHAEL HARRIS, DAVID MOWER, ANNA SIKORZYNSKA?
NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT'S BOOKCLIVE OXENDENCHRISTINA LATHAM-KOENING, PAUL SELINGSONCHINA2009
NEW ENGLISH FILEPRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOKCLIVE OXENDENCHRISTINA LATHAM-KOENING, PAUL SELINGSONCHINA2009
NORTH STARFOCUS ON READING AND WRITING BASICNATASHA HAUGNESBETH MAHERUSA1998
NORTH STARFOCUS ON READING AND WRITING INTERMEDIATELAURIE BETTACAROLYN DUPAQUIER SARDINASUSA1998
NORTHSTARFOCUS ON LISTENING AND SPEAKINGBASICLAURIE FRAZIERROBIN MILLSUSA 1998
YOU AND MEPUPILS BOOK 1CATHY LAWDAYHONG KONG2001
YOU AND MEWORKBOOK 1CATHY LAWDAYHONG KONG2001
NEW HEADWAYPRE-INTERMEDIATESTUDENT'S BOOK 3RD EDITIONJOHN & LIZ SOARSCHINA2011
HEADWAYPRE-INTERMEDIATESTUDENTS BOOKJOHN & LIZ SOARSCHINA2000
NEW HEADWAYPRE-INTERMEDIATEWORK BOOK WITHOUT KEY 3RD EDITIONJOHN & LIZ SOARSSYLVIA WHEELDONCHINA2011
BUSINESS OBJECTIVESNEW EDITIONVICKI HOLLETTCHINA2001
BUSINESS OBJECTIVESNEW EDITIONWORKBOOKVICKI HOLLETTMICHAEL DUCKWORTHHONG KONG2001
WORLD CLUBSTUDENTS BOOK 3MICHAEL HARRISDAVID MOWERSPAIN2003
ENGLISH FOR A CHANGING WORLDNEW EDITIONGRUP AUTORESHHONG KONG1999
THE PEACE BOOK108 SIMPLE WAYS TO CREATE A MORE PEACEFUL WORLDLOUISE DIAMONDHONG KONG1999
ENGLISH FILEUPPER-INTERMEDIATE STUDENTS BOOKCLIVE OXENDENCHRISTINA LATHAM-KOENINGCANADA2001
UPSTREAMPRE-INTERMEDIATE B1STUDENTS BOOKVIRGINIA EVANSJENNY DOOLEYCHINA2003
LETSSTUDENT BOOK3RD EDITIONR.NAKATAK.FRAZIERB.HOSKINSC.GRAHAMEU2007
MAKE FRIENDSУЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 4 ОДДЕЛЕНИЕПАНДОРА ДИМОВСКАЗОРКА МАСИНSPAIN2000
FIGURES OF LITERARY DISCOURSESGERARD GENETTENEW YORK1982
TEACHING AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATIONPETER AVERYSUSAN EHRLICHUSA2004
VEPRA 2 SKËNDËRBEU I PAFANJERONIM DE RADATIRANË1987
VEPRA 6 SKËNDËRBEU I PAFANJERONIM DE RADAPRISHTINË1988
VEPRA 7 SOFONIZBA,DIANA,PARIME TË ESTETIKËS,MENDIMI ESTETIK,AUTOBIOGRAFIA 1898-1899,PUBLICISTIKA DHE LETËRKËMBIMIJERONIM DE RADAPRISHTINË1988
KËNGË TË MILOSAUTJERONIM DE RADATIRANË1971
VEPRA 1 MORI SHQYPNI, E MJERA SHQYPNI,TRËNDAFILA DHE GJEMBA, VJERSHA TË TJERAPASHKO VASAPRISHTINË1989
VEPRA 2 BARDHA E TEMALIT, BURGIMI IMPASHKO VASAPRISHTINË1989
BARDHA E TEMALITPASHKO VASASHKUP2004
VEPRA 3 SHKRIME HISTORIKE DHE KRITIKË, MEMORANDUME DHE LETËRKËMBIMIPASHKO VASAPRISHTINË1989
VEPRA 4 Dr.REXHEP QOSJA-PASHKO VASA( STUDIM ), Prof.VEHBI BALA-PASHKO VASA ( PORTRET-MONOGRAFI) Prof.KRISTIAN GYT – BIOGRAFI ME BIBLIOGRAFIPASHKO VASAPRISHTINË1989
VEPRA 2 PUBLICISTKA (1905-1925)FAN S.NOLIPRISHTINË1988
VEPRA E 3 PUBLICISTIKA (1925-1949)FAN S. NOLIPRISHTINË1988
VEPRA 5 AUTOBIOGRAFIA,BETOVENI E REVOLUCIONI FRANCEZFAN S. NOLPRISHTINË1988
VEPRA 6 FILLIMET LETRARE, INTRODUKTA, LIGJËRIME, LETRA, INTERVIST, KRONIKËFAN S. NOLIPRISHTINË1988
VEPRA 7 JETA DHE VEPRA (STUDIME DHE MATERIALE PËR NJË MONOGRAFI)FAN S. NOLIPRISHTINË1988
GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEUFAN S. NOLIPRISHTINË1968
BETOVENI DHE REVOLUCIONI FRANCEZFAN S. NOLIPRISHTINË1968
SULM E LOTFAN S. NOLIBEOGRAT1963
VEPRA TË ZGJEDHURALUIGJ GURAKUQI
VEPRA 1 I.VJERSHA ORIGJINALE, II.VJERSHA PËR FËMIJË, III.VJERSHA TË PËRKTHYERA, IV.PROZË ARTISTIKE, V.LIGJËRATA E KONFERENCA, VI.NGA EPISTOLARI, VII.ARTIKUJLUIGJ GURAKUQIPRISHTINË1988
VEPRA 2 VARGENIMI N’GJUHË SHGYPE, SHKRIME ME KARAKTER GJUHËSOR HISTORIK, SHËNIME KRITIKE, BIBLIOGRAFILUIGJ GURAKUQIPRISHTINË1988
VEPRA 3 PIRO TAKO- LUIGJ GURAKUQI-JETA DHE VEPRALUIGJ GURAKUQIPRISHTINË1988
VEPRA 1 ZANI I ATDHEUT, LIBËR KËNGËSH DHE VJERSHA TË TJERAHIL MOSIPRISHTINË1989
VEPRA 2 LULE PRENDVERE, SHQIPËRIME, PROZË DHE PUBLISTIKËHIL MOSIPRISHTINË1989
VEPRA 2 NOVELA, KRYENGRITJA SHQIPTARE, PORTRETE, ARTIKUJ, PAMFLETE, FEJTONEMIHAL GRAMENOPRISHTINË1979
VEPRA 3 VJERSHA TË TJERA NGA LETËRKËMBIMI NGA DORËSHKRIMET (FAKSIMILE) DOKUMENETE (FAKSIMILE) BIBLIOGRAFIZEF SEREMBEPRISHTINË1985
VJERSHAZEF SEREMBEPRISHTINË1968
KËNGËTORI I DASHURUARZEF SEREMBESHKUP1994
VARGJET E LIRA, NOVELAT E QYTETIT TË VERIUTMIGJENITIRANË2009
BIBLA: NË GEGËRISHT- KRIESA. TË DALËTË 1872KOSTANDIN KRISTOFORIDHI TIRANË2009
VEPRA 1 KANUNI I LEKË DUKAGJINITSHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 2 AGIMI I GJYTETNIS, STUDIME DHE ARTIKUJ, POEZI, KËNGË POPULLORESHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 3 POLEMIKË, SHQIPËRIME NGA LETËRKËMBIMI, ALBUMSHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 4 STUDIME MONOGRAFISHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 1 BAGËTI E BUJQËSIJA, LULETË E VERËSË, PELLAZGËT - SHQIPËTARËT, SHQIPËRIANAIM FRASHËRITIRANË1995
VEPRA LETRARE 2 VJERSHA PËR MËSONJËTORET TË PARA, PARAJSA DHE FJALA FLUTURAKE, FLETORE E BEKTASHINJËTNAIM FRASHËRITIRANË1995
VEPRA 4 HISTORIA E SKENDERBEUTNAIM FRASHËRITIRANË1996
VEPRA TË ZGJEDHURA-VJERSHA PËR MËSPNJËTORET TË PARANAIM FRASHËRITIRANË1985
QERBELAJANAIM FRASHËRITETOVË1996
ËNDËRRIMENAIM FRASHËRITIRANË1996
FJALËT E QIRIRITNAIM FRASHËRISHKUP1996
PERSONALITETET SHQIPTARE NË KAMUS AL-A'LAM TË SAMI FRASHËRITMEHDI POLISISHKUP1994
BESASAMI FRASHËRIPRISHTINË1970
GJUHASAMI FRASHËRISHKUP2002
DASHURIA E TALATIT ME FITNETENSAMI FRASHËRISHKUP2002
KËNGA SPRASME E BALËSGAVRILL DARA I RIUPRISHTINË1976
VEPRA LETRARE 1 GJURMAT E JETËSENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
VEPRA LETRARE 2 ENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
VEPRARE LETRARE 3 LUMI I PALODHURENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
ME VALËT E JETËS 1VEDAT KOKONAPRISHTINË1969
ME VALËT E JETËS 2VEDAT KOKONAPRISHTINË1980
NË KOPSHTIN SONETEVEVEDAT KOKONATIRANË1998
VEPRA LETRARE 2 DITAR 1967HAKI STËRMILLITIRANË1983
VEPRA LETRARE 3 PROZË 1923-1952HAKI STËRMILLITIRANË1982
KALORËSI I SKËNDERBEUTHAKI STËRMILLITIRANË1982
SIKUR T’ISHA DJALËHAKI STËRMILLISHKUP1996
DRANJA MADRIGALEMARTIN CAMAJROMË1981
SHKUNDULLIMAMARTIN CAMAJROMË1981
RRATHËMARTIN CAMAJMUNCHEN1978
DIALOG ME ALAIN BOSGUETISMAIL KADARETIRANË1996
ËNDËRR MASHTRUESEISMAIL KADARETIRANË1991
KONCERT NË FUND TË DIMRITISMAIL KADAREPRISHTINË1990
GJENERALI I USHTRISË SË VDEKURISMAIL KADAREPRISHTINË1990
VITI I MBRAPSHTËISMAIL KADAREPRISHTINË1990
FTESË NË STUDIOISMAIL KADAREPRISHTINË1990
KUSH E SOLLI DORUNTINËNISMAIL KADARETETOVË1997
QYTETI I JUGUTISMAIL KADAREPRISHTINË1971
ESKILI KY HUMBËS I MADHISMAIL KADAREPRISHTINË1990
PËRBINDËSHIISMAIL KADAREPRISHTINË1990
KËNETAFATMIR GJATAPRISHTINË1969
PËRMBYSJAFATMIR GJATAPRISHTINË1971
TANAFATMIR GJATAPRISHTINË1969
LUMI I VDEKURJAKOV XOXAPRISHTINË1971
JUGA E BARDHË IIJAKOV XOXAPRISHTINË1971
JUGA E BARDHË IIIJAKOV XOXAPRISHTINË1971
JUGA E BARDHË IVJAKOV XOXAPRISHTINË1971
NOVELAJAKOV XOXAPRISHTINË1971
LULJA E KRIPËS 1JAKOV XOXAPRISHTINË1989
LULJA E KRIPËS 2JAKOV XOXAPRISHTINË1989
VJERSHA DHE POEMANDRE MJEDABEOGRAD1962
VJERSHA TË ZGJEDHURAFILIP SHIROKA, LUIGJ GURAKUQIBEOGRAD1963
GJAHU I MALËSORËVEKONSTANDIN KRISTOFORIDHIPRISHTINË1968
HANKO HALLA DHE VJERSHA TË ZGJEDHUNAALI ASLLANIBEOGRAD1963
FSHATI MIDIS UJËRAVEKOLË JAKOVATIRANË1980
KËMBANARIFAT KUKAJPRISHTINË1982
PRILLI I THYERISMAIL KADARETIRANË1980
JUSUFI E ZYLEJHAJAMUHAMET ÇAMITIRANË1992
KOMISIONI I FESTËSISMAIL KADARESHKUP2003
HALIMIPETRO MARKOPRISHTINË1972
HORIZONTPETRO MARKOPRISHTINË1972
ULTIMATUMPETRO MARKOPRISHTINË1972
HASTA LA VISTAPETRO MARKO
AFËRDITASTERJO SPASEPRISHTINË1968
ATA NUK ISHIN VETËMSTERJO SPASEPRISHTINË1968
AFËRDITA PËRSËRI NË FSHATSTERJO SPASEPRISHTINË1968
TË FALA NGA FSHATISTERJO SPASEPRISHTINË1968
KURORA E RINISËSTERJO SPASEPRISHTINË1968
BUZË LIQENITSTERJO SPASEPRISHTINË1968
SOKOLESHA E TREGIME TJERASTERJO SPASEPRISHTINË1968
JA VDEKJE, JA LIRISTERJO SPASETIRANË1985
NOVELASTERJO SPASEPRISHTINË1978
TOKA E PËRGJAKUR 1NAZMI RRAHMANIPRISHTINË1973
TOKA E PËRGJAKUR 2NAZMI RRAHMANIPRISHTINË1973
RRUGA E SHTËPISË SIMENAZMI RRAHMANIPRISHTINË1990
MALËSORJANAZMI RRAHMANIPRISHTINË1976
PËRSËRI NË KËMBËDHIMITËR XHUVANIPRISHTINË1971
MËNGJESE LUFTEDHIMITËR XHUVANITIRANË1991
NJË NATË E TURBULLTSINAN HASANIPRISHTINË1961
RRUSHI KA NISË ME U PJEKËSINAN HASANIPRISHTINË1964
PËRROI VËRSHUESSINAN HASANIPRISHTINË1980
ERA E LISISINAN HASANIPRISHTINË1973
VEPRA LETRARE 1DHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 2DHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 3 ÇLIRIMTARËTDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 4 TREGIMEDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 5 TREGIMEDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 6 TREGIMEDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 7 TREGIMEDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 8 PUBLICISTIKËDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
VEPRA LETRARE 1 POEZISPIRO ÇOMORATIRANË1980
VEPRA LETRARE 2 KOMEDISPIRO ÇOMORATIRANË1980
VEPRA LETRARE 3 SKEÇESPIRO ÇOMORATIRANË1980
VEPRA LETRARE 4 PROZËSPIRO ÇOMORATIRANË1980
VEPRA LETRARE 1 POEZIZIHNI SAKOTIRANË1985
VEPRA LETRARE 2 TREGIME, PUBLICISTIKËZIHNI SAKOTIRANË1985
VEPRA LETRARE 3 NOVELAZIHNI SAKOTIRANË1985
VEPRA LETRARE 4 DRAMË, KOMEDI, TREGIME, NOVELALUAN QAFËZEZITIRANË1987
VEPRA LETRARE 5 PUBLICISTIKËLUAN QAFËZEZITIRANË1987
VEPRA LETRARE 2 PËR MBROJTJEN E ATDHEUTRFOQON POSTOLITIRANË1990
PËR MBROJTJEN E ATDHEUTFOQON POSTOLISHKUP2005
SHESHI I UNAZËSZEJNULLAH RRAHMANIPRISHTINË1990
NOBELISTËT E LETËRSISËAVNI SPAHIU-UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2007
SEMINARI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2008
SEMINARI NDERKOMBËTAR II ALBANOLOGJIKUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2008
SEMINARI I III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2010
SEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2011
REVISTA ALBANOLOGJIAUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2014
REVISTA FILOLOGJIAUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2014
KOMEDI TË ZGJEDHUNAKRISTO FLOQIBEOGRAD1964
DY KOMEDI DHËNDRI NGA PARISI PLAZHI I ULQINITDRITON MYFTARIPRISHTINË1996
FAKIRI I MADHJUSUF KELMENDIPRISHTINË1986
MAKARONAT E SHEJTANITLAZËR LUMEZIPRISHTINË1982
MOS MË MERRNI NË QAFËMILAZIM KRASNIQIPRISHTINË1990
SHTRIGANI I GJEL HANITBEQIR MUSLIUPRISHTINË1989
TRIOLOGJIA E REYMER SHKRELIPRISHTINË1990
VARKA E NOESJONUZ DINI
KRYET E HUDHRËSKRISTË BERISHATIRANË1979
NDIHMË KONKRETEKOLË JAKOVATIRANË1971
KAPUÇ ME MËNGËRAMIZ KELMENDI
DY TRAGJEDI- ABELI, SKËNDERBEUETËHEM HAXHIADEMIPRISHTINË1990
E MIRA,NËNA IME!XHEMAL XH.LUFTATIRANË
SKËNDERBEUGRIGOR PËRLIÇEVSHKUP1998
GJUHA MËMËHAMDI MEÇETIRANË1978
HISTORIRA TË NJË HANI AFËR UDHËSHENRY WADSWORTH LONGFELLOWTETOVË2005
DIVANJUNUS EMRESHKUP2011
SKENDERBEU KISHTE THANËBOTOHET ME RASTIN E 500-VJETORIT TË VDEKJES SË GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUTSHKUP1968
KRAHË ZJARRIREXHEP HOXHAPRISHTINË1980
NË KRYE TË URËS DIELLI LIND EDHE PËR NENAXHI NDOCISHKUP2002
DY DRAMAFATMIRE DOKO LUMANITETOVË1995
VAJI I VAKÇARESFATMIRE LUMANISTRUGË1997
NJË VIT FRIKËKALOSH ÇELIKUSHKUP1994
THYERJEABDYL BUNJAKUPRISHTINË1980
DYERTAJRI BEGUPRISHTINË1983
PESHA E DHEUTNEXHAT MUSTAFASHKUP1993
LKËNI I HASITEDI SHUKRIUPRISHTINË1992
NORAANDREA SKANJETIPRISHTINË1976
LALË BAJRAMISADUDIN GJURATETOVË1997
LULET E MËRZISËSHKËLZEN HALIMISHKUP2011
NË LIRIJOSIP RELAPRISHTINË1968
NË UDHËKRYQET E JETËSVITJONA DERVISHAJTIRANË2006
BESA E MADHEMIROSH MARKAJPRISHTINË1990
QËNDRINËHALIL ZENDELISHKUP1991
SHËNOMËNI DHE MUA!HAMZA MINAROLLITIRANË1977
PROVA E RRITJESFATMIR DIBRATIRANË1978
E FEJUARA IMEFATMIR ALIAJTIRANË1977
AGUDIN MEHMETIPRISHTINË1982
PESË IDE PËR LOJË SKENIKEMEHMET KRAJATIRANË1999
RRAKULLIMABEQIR MUSLIIUSHKUP1990
GJAKUNEXHAT MUSTAFAPRISHTINË1979
PRANVERA E LIBRAVETEKI DERVISHIPRISHTINË1990
ZHVARRIMI I PJETËR BOGDANITEKI DERVISHIPRISHTINË1990
ZBUTËSI I NJERËZVE ME SY PREJ ZYMRYDITEKI DËRVISHISHKUP1979
SORRAKU I QYTETITKALOSH ÇELIKUSHKUP1994
SHQIPONJAILIA A. DEDITIRANË1974
MARTESA E PAFATHASAN HODAGOSTIVAR1996
TREGTAR FLAMUJSHERNEST KOLIQIREZNA2008
PISHTARËT E NATËSMARTIN CAMAJSHKUP1991
PSE JORUFIJE ZYBERISHKUP2007
PLAGA E DHJETËVALON XHILASHKUP1995
SHËNGJERGJ PA NUSEHALIL ZENDELISHKUP1995
EGËRSINESHAT TOZAJSHKUP1991
PËRTËRITJE,SOTIR ANDONITIRANË1990
KUR PRISNIM TË VINTE LUMI, DHE PËRSËRI DO TËIKNISOTIR ANDONITIRANË1990
ZONJA E TUGUTBEGZAT BEGZATITETOVË2000
NDODHITËSOKOL JAKOVATIRANË1990
KUR DYNDEN VIKINGETPJETËR ARBNORITIRANË1992
BALADA E NËNËSNASHO JORGAQITIRANË1995
VDEKJA E PSALLIT DHE GRUAJA ME ÇITJANESPIRO GJIKONDITIRANË1973
MËNGJEZ I LARGËTAGIM CERGATIRANË1972
HALLË ZËRAGJERGJ ZHEJITIRANË1984
KËRKUESIT E THEMELEVEHASAN ULQINITIRANË1975
BALERINATMEHRIJE DACISHKUP2016
LAMTUMIRË, BABUIN!VASIL PREMÇITIRANË2004
HANË GJAKUERNEST KOLIQITIRANË1995
KUR MBARON DHE KUR VDES BURRIANASTAS KONDOTIRANË1990
ZËMËRIMI I NJË NJERIU TË URTËTEODOR LAÇOTIRANË1990
LAJMËTARJA E VDEKJEVETEODOR KEKOTIRANË1991
PARADITE ME SHIKOÇO KOSTATIRANË1991
BUKURIA E JETËSAGIM CERGATIRANË1971
ANEKDOTASAMI FRASHËRISHKUP,PRISHTINË,TIRANË2003
JETA DHE VEPRA – RIZA SADIKUHASAN KALESHISHKUP1996
VEPRA 1 STUDIME, PUBLICISTIKËHASAN KALESHISHKUP1996
SAMI FRASHËRI NË LETËRSINË DHE FILOLOGJINË TURKEHASAN KALESHISHKUP2010
ASDRENI-JETA DHE VEPRA E TIJREXHEP QOSJAPRISHTINË1972
POEZIA E DE RADËSKLARA KODRAPRISHTINË1990
SHQIPTARËT E RUMUNISËBAKI YMERI, ALUSH KAMBERITETOVË1995
NJË EMËR I HARRUAR ME TË PADREJTË DORA D’ISTRIACRISTINA MAKSUTOVIÇIBUKURESHT1997
ELENA GJIKA DHE SHQIPTARËT E RUMUNISËKRISTINA MAKSUTITETOVË2001
JETA E ELENA GJIKËSVEHBI BALAPRISHTINË1970
MENDIME-MYFTI I MANASTIRITREXHEP VOKË-TETOVATETOVË1991
FIGURA E GRUAS NË VEPRËN E STERJO SPASESZEJNEPE ALILI REXHEPITETOVË2009
TREBESHINA AJSBERGU I LETRAVE SHQIPEBEHAR GJOKATETOVË2006
KTHIMI I FAIK KONICËSLUAN STAROVASHKUP2001
GJUHA E NOLIT NË VEPRAT ORIGJINALE TË TIJFATMIR AGALLIUTIRANË1999
FAN NOLI NË RRJEDHAT SHQIPTAREMASAR KODRAPRISHTINË1989
FAN S.NOLI DHE MIGJENIMENSUR RAIFIPRISHTINË1978
KRIJIMTARIA LETRARE E HAKI STËRMILLITKAJTAZ RECAJPRISHTINË1988
GJIN GAZULLI-JETA DHE VEPRAASLLAN SELMANISHKUP1998
ZEF JUBANIJUP KASTRATITIRANË1987
POEZIA E LASGUSH PORADECIT NË KONTEKSTIN EVROPIANËHYSEN MATOSHIPRISHTINË2000
NAIM FRASHËRI (PIKËPAMJET EDUKATIVE-ARSIMORE)XHELADIN MURATISHKUP1993
NAIM FRASHËRIZIJA XHOLIPRISHTINË1970
MIHAL GRAMENOTHOMAS GJIKATIRANË1980
KUTELI-PROZATOR-POET-KRITIKSALI BASHOTAPRISHTINË1999
SHFLETIMEALI D.JASIQISHKUP1972
POETIKA E PROZËS SË JAKOV XOXËSRIFAT ISMAILIPRISHTINË1991
VEXHI BUHARAJA-NJERIU-POETI-DIJETARI 1920-1987AHMET KONDOTIRANË1995
REFLEKSIONE VIZUELEMUSTAFA FERIZIPRISHTINË1984
PROZA ROMANESKE E SHKRIMTARIT MURAT ISAKUNESHYT S.SADIKUSHKUP1998
ÇASTEJUSUF BUXHOVIPRISHTINË1978
NGREHINA KADAREANE E ANKTHIT NË SHTETIN TOTALITARSHAZIM MEHMETIGOSTIVARË2010
SFIDA E GJENIUT KADARE-EKZILI-KOSOVASHAIP BEQIRISHKUP1991
KAHE LETRAREHAMIT XHAFERISHKUP2004
DIALOG ME POEZINË E LASGUSH PORADECITMIRLINDA KRIFCASHKUP2000
PJETËR ARBNORI-SHKRIMTARGIUSEPPE GRADIOLAROMË1997
CAMUS RRËFIM DHE IDETËAVDI VISOKAPRISHTINË2007
MËKATET FILOZOFIKE DHE SHKENCORE,TË REXHEP QOSJES SË RISAMI KROSISHKUP2001
NAIM FRASHËRIDHIMITËR S. SHUTERIQITIRANË1982
SAMI FRASHËRI ( VEPRA, BIBLIOGRAFIA, KUMTESATXHEVAT LLOSHI (REDAKTOR I PËRGJITHSHËM)- LOGOS ASHKUP2006
LASGUSHI MË KA THËNË…PETRAQ KOLEVICATIRANË1990
MENDIM ESTETIK MBI LETËRSINË BASHKËKOHOREEQREM CANAJVLORË2009
REFLEKSIONE LIRIKEZEJNEPE ALILI REXHEPITETOVË2014
PËRSIATJE MBI POEZINË ANONIMEADEM JAKLLARITIRANË1997
NËPËR VISET E DRINITJOHANN G.VON HAHNTIRANË2001
MEMORJEGJON MUZAKATIRANË1996
ARISTIDH KOLA DHE SHTYPI SHQIPTARARBEN P. LLALLATETOVË2007
POETIKA E RRËFIMIT LETRARZEJNEPE ALILI REXHEPITETOVË2014
FLAKËT E FJALËSSHPEND TOPOLLAJTIRANË1998
AUTOBIOGRAFIJABRANISLLAV NUSHIQPRISHTINË1965
SHKËLQIME SKENIKEIVAN IVANOVSKISHKUP1986
VEÇANTI KRIJUSESINAN GASHIPRISHTINË1995
SAGA BALLKANIKE E LUAN STAROVËSFATMIR SULEJMANITEOVË2013
KTHIMI I BARBAROGJENIVEDRAZHEN KATUNARIÇTETOVË2007
LES OMBRES DE LA NUITEQREM BASHAFRANCË1999
PANORAMË LETRAREODHISE K. GRILLOTIRANË1986
BIBLIOGRAFIA E LETËRSISË SHQIPTARE PËR FËMIJË NË MAQEDONI 1953-1997ARIF SELMANITETOVË1998
BIBLIOGRAFIA E LETËRSISË PËR FËMIJË 1980-1981FAIRE TABAKUTIRANË1986
SHKROLARIA E SHQYPESSALIH GJUKË DUKAGJINIPRISHTINË1991
DIOÇEZI I SAPËS FAMULLIA E DAJÇITGEGË MILOTISHKODËR1999
BIBLIOGRAFIA E SHKRIMEVE KUSHTUAR EQREM ÇABEJT 1934-1999MINA GERO,PETRIT KOTRRISHKODËR2000
ME KONICËN NË EVROPËABDULLAH KARJAGDIUTIRANË1993
MËSUESIT PËR KOMBIN SHQIPTARMUSA KRAJATIRANË1993
DIDAKTIKA E GJUHËS SHQIPE DHE E LEXIMIT LETRARAVZI MUSTAFASHKUP2002
METODIKA E LEXIMIT LETRAR DHE E LETËRSISËFAIK LULITIRANË1987
TRAJTESA GJUHËSOREIZMIT DURMISHITETOVË2016
JU DUA MË SHUMË SE VETENVIRON KONATIRANË2015
OPTIKA LETRAREBEXHET ASANISTRUGË2017
POETIKA E PROZËS SË MURAT ISAKUTSALAJDIN SALIHUSHKUP, PRISHTINË, TIRANË2016
JETA AUTENTIKE DHE KULTI I NGREHINËS NË PROZËN E KADARESSHAZIM MEHMETIGOSTIVARË2011
NDIKIMI I GJUHËS SHQIPE NË TURQISHTEN E FOLUR NË MAQEDONI DHE NË KOSOVË SAMI IBRAHIMISHKUP, PRISHTINË, TIRANË2005
NOBELISTËT E LETËRSISËAVNI SPAHIU-UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2007
ESTETIKA E LOJËSAFRIM A.REXHEPISHKUP2008
GROTESKU NË ROMANET E ISMAIL KADARESAFRIM A.REXHEPISHKUP2008
REFLEKSE LETRAREALI ALIUSHKUP1999
KRONIKA LETRAREALI ALIUSHKUP2003
FJALË PËR FJALËALI ALIUSHKUP2008
KATËR ROMANE TË PETRO MARKOSALI ALIUSHKUP1979
MBRESAALIALIUPRISHTINË1975
ARTIKUJ KRITIKËALI ALIUPRISHTINË1983
KËRKIMEALI ALIUPRISHTINË1971
PËR KRIJIMTARINË POETIKE POPULLOREILJAZ METAJPRISHTINË1989
POETIKAE LETËRSISË SOCIALEISAK ESHREFIPRISHTINË1990
ASPEKTE TË ROMANIT TË E.M.FORSTERITMUHAMET HAMITIPRISHTINË1991
ILUMINIZMI NË LETËRSINË E RILINDJES KOMBËTARE SHQIPTAREMASAR STAVILECIPRISHTINË1990
NJOHURI PËR STILISTIKËN E GJUHËS SHQIPEXHEVAT LLOSHIPRISHTINË1988
FILLIME TË STILISTIKËS E TË LETËRSISË SË PËRGJITHSHMEALEKSANDËR XHUVANI,KOSTAQ CIPOPRISHTINË1982
GURI I KUJTESËSTHOMA KAÇORITETOVË2008
SHËNIME MBI KRITIKËN TONË SHOQËROREEDUARD KARDELPRISHTINË1977
ASPEKTE LETRAREISMAIL AHMEDISHKUP1995
PREMIERA SHQIPTAREMUSA RAMADANISHKUP1995
DEGJENERIMI I LETËRSISË DHE I ARTIT NË VENDET REVIZIONISTESHTËPIA BOTUESE ,,NAIM FRASHËRI”TIRANË1968
ASPEKTE TË PROZËS SONËRIFAT ISMAILPRISHTINË1981
UDHËZUES PËR LEXIMIN E POEZISËISMET OZELSHKUP2006
HYRJE NË SHKENCËN PËR LETËRSINËMILIVOJ SOLARITIRANË1998
VROJTIME LETRARE DHE ARTISTIKEISAK SHEMAPRISHTINË1995
GJURMIME NË LETËRSINË SHQIPTAREYMER ÇIRAKUTIRANË2003
GJURMËVE TË MUZËSZEQIRJA BALLATAPRISHTINË1987
ANTOLOGJI E POEZISË GOJORE ARBËRESHEANTON NIKË BERISHAPRISHTINË1999
VËZHGIME METRIKEGJERGJ ZHEJITIRANË1980
DIGRESIONSALAJDIN SALIHUTETOVË2008
ESTETIKA MIGJENIANEALFRED UÇITIRANË2013
UDHA E SHKRONJAVE SHQIPETOMOR OSMANITIRANË2008
KONGRESI I MANASTIRITSHABAN DEMIRAJ,KRISTAQ PRIFTITIRANË2008
SHKOLLAT SHQIPE TË TREVAVE SHQIPTARE NË SHEKUJT XVI-XVIIIQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKETIRANË2013
FOKUSI I RRËFIMIT DHE GJUHA ARTISTIKE NË VEPRËN LETRAREEMINE SHABANITETOVË2014
POETIKA E PROZËS SË MURAT ISAKUTSALAJDIN SALIHUTETOVË2012
FYTYRA DHE TURINJRAMIZ KELMENDIPRISHTINË1990
G.I.ZINTREIANTOLOGIA ALBANSKOI LITERATURA XX VEKAPETERBURK1999
SAGA BALLKANIKE(SAGA NË CIKLIN ROMANESK TË LUAN STAROVËS)AFRIM A. REXHEPISHKUP2006
RILINDJA KOMBËTARE SHQIPTARE DHE KOLONITË SHQIPTARE TË MËRGIMIT NË RUMANI DHE NË BULLGARIISMET DËRMAKUPRISHTINË1987
KONTRIBUTET THEMELORE NË HISTORINË E MENDIMIT PSIKOLOGIK SHQIPTAR (DERI MË 1939_NURI ABDIUTIRANË2002
HOXHË HASA-TAHSIN EFENDIUBOTIM I INSTITUTI SHQIPTAR I MENDIMIT DHE QYTETRIMIT ISLAMIKTIRANË1998
KONTRIBUTET THEMELORE NË HISTORINË E MENDIMIT PSIKOLOGIK SHQIPTAR (DERI MË 1939_NURI ABDIUTIRANË2003
HOXHË HASA-TAHSIN EFENDIUBOTIM I INSTITUTI SHQIPTAR I MENDIMIT DHE QYTETRIMIT ISLAMIKTIRANË1998
SAID NAJDENI ( HOXHË VOKA )SOTIR TEMO, LULZIM BILBILI, PETRIT NAJDENITIRANË1980
SHKOLLAT E PARA KOMBËTARE SHQIPEHYSNI MYZYRITIRANË1973
SI TË SHKRUAJMË ESEBARDHYL MUSAITIRANË2004
POETIKA DHE NARRACIONI NË ROMANET E LUFTËS TE PETRO MARKO DHE ERNEST HEMINGEAYEMINE SHABANITETOVË2016
TERMINOLOGJIA BAZË E MEKANIKËS NË GJUHËN SHQIPE DHE ANGLEZESADETE PLLANATIRANË2014
TRAJTESA ALBANOLOGJIKEQEMAL MURATIPRISHTINË2005
PËRMBJEDHJE PUNIMESHUNIVERSITETI I PRISHTINËSPRISHTINË1998
PERSONALITETET SHQIPTARE NË KAMUS AL-A'ëamSAMI FRASHËRISHKUP2002
TEFTA TASHKO KOÇOHYSEN FILJATIRANË1972
RILINDJA KOMBËTARE SHQIPTARE DHE KOLONITË SHQIPTARE TË MËRGIMIT NË RUMANI DHE NË BULLGARIISMET DËRMAKUPRISHTINË1987
SAMI FRASHËRI NË LETËRSINË DHE FILOLOGJINË TURKEHASAN KALESHI
LETRARI DHE VEPRAMAHMUD HYSASHKUP1972
ALAMIADA SHQIPTARE IMAHMUD HYSASHKUP2000
ALAMIADA SHQIPTARE IIMAHMUD HYSASHKUP2000
AUTORË DHE TEKSTE NGA LETËRSIA E VJETËR SHQIPTAREMAHMUD HYSASHKUP1995
STUDIME 1MAHMUD HYSATETOVË2007
SHTJELLIME LETRAREMAHMUD HYSATETOVË1996
GJURMË NË LETËRSINË ARBËRESHEMAHMUD HYSASHKUP1978
PREJ LETËRSISË ROMANTIKE DERI TE LETËRSIA MODERNEREXHEP QOSJATETOVË2007
KONTINUITETEREXHEP QOSJAPRISHTINË1972
HISTORIA E LETËRSISË SHQIPE (ROMANTIZMI III)REXHEP QOSJAPRISHTINË1990
POROSIA E MADHEREXHEP QOSJAPRISHTINË1990
VEPRA E BOGDANITIBRAHIM RRUGOVAPRISHTINË1990
FIJE TË PAKËPUTURAAGIM VINCATETOVË2007
ALTERNATIVA LETRARE SHQIPTAREAGIM VINCASHKUP1995
LIRIKU I TOKËS-DEMONI I FJALËSMOIKOM ZEQOTIRANË1996
LETËRSIA DHE BESIMET FETAREMILAZIM KRASNIQISHKUP2010
LETËRSIA E HUAJ(PËR SHKOLLA TË MESME)ZIHNI SAKO,MAHIR DOMI,KOÇO BILIKUTIRANË1996
HISTORIA E LETËRSISË SË VJETËR GREKEP.S.KOHANSHKUP1990
PROZA ANTIKE GREKESOTIR PAPAHRISTOTIRANË1974
LETËRSIA BOTËRORE 1MUZAFER XHAXHIUTIRANË1993
SEMAN RIZA GJUHËTAR DHE ATDHETAR I SHQUARENGJËLL ANGONITIRANË1999
UNGJILLI NË SHQIPËRIDAVID YOUNGBRITANI E MADHE1991
KRITIKA DHE STUDIME LETRARE SHQIPTARE NË REVISTËN ,,HYLLI I DRITËS”KASTRIOT MARKUSHKODËR2000
MAGJIA E FJALES POETIKEVEBI BEXHETITETTOVË2018
JEHU DHE TEHU I FJALËSVEBI BEXHETITETOVË2015
SADUDIN GJURA NJË HIDTORI E PASHKRUARXHEVXHET AHMETITETTOVË2017
UTOPIA ESTETIKE SI VDEKJE MITIKE DHE KUJTESË HISTORIKELULJETA ISAKUTETOVË2008
RILEXIME ILULJETA ISAKUTETOVË2014
RILEXIME IILULJETA ISAKUTETOVË2014
REXHEP VOKA DHE VEPRA E TIJVEHBI BEXHETITETOVË2001
TRAJTESA LETRAREVEHBI BEXHETITETOVË2012
NGADHNJIMI I FJALËSZEQIR KADRIUTETOVË1997
UNIVERSI POETIK I ABDYLAZIS ISLAMIYZEQIR KADRIUTETOVË1997
KTHESË NË LETËRSINË SHQIPEEJUP AJDINITETOVË2008
LETËRSIA SHQIPE PËR FËMIJË NË MAQEDONIEJUP AJDINITETOVË2008
EKSKOMUNIKIMI KULTUROR DHE LETRAR TE SHQIPTARËT E MAQEDONISËEJUP AJDINITETOVË1999
TEQEJA E FRASHËRIT MONUMENT HISTORIENURI ÇUNITIRANË2006
BASHKËBISEDUESIT E MIAHMET SELMANITETOVË2001
DISKURS KRITIKAHMET SELMANITETOVË2005
UDHËTIME LETRARENASHO JORGAQITIRANË2001
SHOKU MË I MIRËSHPENDI TOPALLAJTIRANË2002
MENDIMTARË TË RILINDJES KOMBËTAREZIJA XHOLITIRANË1987
INTERPRETIME ALBANOLOGJIKEALEKSANDËR STIPÇEVIQSHKUP1994
ÇËSHTJE PAREMILOLOGJIKERAHMI TUDATETOVË1995
RRËFIMI NË ROMANIN SHQIPTARNEHAS SOPAJSHKUP1996
SHPALIMI I HERBARIUMITNEHAS SOPAJKUMANOVË2008
NAIM FRASHËRILUMO SKENDOTETOVË1996
LETËRSIA DHE MURETAUREL PLASARITIRANË1993
REVISTË MIKSTE TEORIKE DHE LETRAREMMPEJË1997
SHKRIMTARËT E KOSOVËS’43’83NEBIL DURAKUPRISHTINË1984
PERIUDHA DHE DREJTIMET LETRARE NË LETËRSI-METODAT LETRAREXHELAL ZENELITETOVË2006
VARACIONE LETRARE-VARIBOBA DHE TË TJERËZEQIRJA NEZIRISHKUP2004
VJERSHËRIMI I VARIBOBËSZEQIRJA NEZIRISHKUP2008
KULTURA E TË SHPREHURITAGIM POLOSKASHKUP2007
ANTOLOGJI E LETËRSISË SË VJETËR SHQIPEYLL ZAJMIPRISHTINË1985
NEZIM FRAKULLA DHE DIVANI I TIJ SHQIPABDULLAH HAMITISHKUP2008
NËNA IME NËNA TEREZEKARIJE ZEJNULLAHUTETOVË2008
JEMI VËLLEZËR 2000SHPEND TOPOLLAJBOTIME’’STAR’’2000
NGA FJALA NË FJALË METAFORËLUTFI TURKESHISHKUP2004
KULTUROFAGUKALOSH ÇELIKUSHKUP2006
ANTOLOGJI E POEZISË KLASIKE TURKE-POEZIA E DIVANITMITHAT HOXHATETOVË2008
PËR GJENEZËN E LITERATURËS SHQIPEEQREM ÇABEJPRISHTINË1970
DRAMAA SHQIPE NË MAQEDONI NGA FILLET E SAJ DERI MË SOTNAZMI BEQIRIKUMANOVË2009
HISTORIA DHE POETIKA E DRAMËS SHQIPTARE (1886-1996)NEBI ISLAMIPRISHTINË2003
BURIMET E LETËRSISË SHQIPE PËR FËMIJËBEDRI DEDJATETOVË2001
HISTORIA E LETËRSISË SHQIPTARE PËR FËMIJËASTRIT BISHQEMITETOVË2001
LETËRSIA PËR FËMIJËASTRIT BISHQEMIELBASAN1997
LETËRSIA PËR FËMIJËNESHYT S.SADIKUSHKUP2002
PËRKUFIZIMI TEORIK I LETËRSISË PËR FËMIJËNEHAS SOPAJSHKUP2000
GLOSAREVISTË SHKENCORE FILOLOGJIKETETOVË1999
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVE
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
BREZI 9REVISTË KULTURORETETOVË
AGMIA Nr.15REVISTË KULTUROREGJILAN2014
POEZI TË ZGJEDHURANEXHAT PUSTINASHKUP1987
M’I VJEDHIN GURËTNEXHAT PUSTINASHKUP1977
TE KULLA E ADEM JASHARITLEBIT MURTISHITIRANË1999
NDËRMJET DASHURISË E DHEMBJESAVNI KUÇISHKUP1993
SOGJE MBI KULLËN TIMEAVNI KUÇISHKUP1996
LUMENJ QË FLUTUROJNËSHAZIM MEHMETITETOVË1999
RRËFIME NGA ANËTEJANASHAZIM MEHMETIGOSTIVAR 2010
S’E BESOJ PARAJSËN TËNDESHAZIM MEHMETISHKUP1995
DREJTPESHIMI I HUMBURSHAZIM MEHMETISHKUP1991
BALADË PËR SEDRËNSHAZIM MEHMETITETOVË1998
LUMENJTË E DRITËSSHAZIM MEHMETIGOSTIVAR2009
VENDLINDJARAMADAN SINANITETOVË1996
SHTËPI TË KESHRAMADAN SINANITETOVË2004
EMBLEMË ILIRERAMADAN SINANTETOVË1995
FATE TË NGRIRAZYLFI ABAZISHKUP1994
SATIROMAHIABURHAN SKIKULITETOVË2000
PSE SHQIPONJAT S’JANË TË QETAXHEMAIL SADIKUTETOVË1997
SHKËMB NË ZEMËRGJYLER SULEJMANITETOVË1996
TRISHTIM I HIRTËAJNURE NURISHITETOVË2009
A KANË ORË VARRETRAMI KAMBERITETOVË2004
A PLAKET LIRIARAMI KAMBERIPRISHTINË2001
PIKËPAMJETRAMI KAMBERITETOVË2005
DHE E ATDHEALIT IDRIZI TETOVË2009
SY SHARRI E KOSOVËRAMI KAMBERIPRISHTINË2001
ZOGU I ZIEQREM BASHASHKUP1995
PËLLUMBI I PAQESADEM GASHIPRISHTINË1989
VURKOLLAKËTBEGZAT RRAHMANIKËRÇOVË2004
DJE DHE SOTBEGZAT RRAHMANISHKUP1995
I ÇMENDUR RRETH SHTËPISËBEGZAT RRAHMANIKËRÇOVË2002
COPËTIM NATEBEGZAT RRAHMANIKËRÇOVË2004
PA ORËSELMAN JUSUFISHKUP1983
DRU PA RRËNJËBAJRAMALI SELIMISHKUP1996
DËGJONI ZËRIN TIMIBRAHIM ABEDINITIRANË1999
KRASTAAJRI BEGUSHKUP1983
ABETARJA E DHIMBJESMEJREME RINGAJSHKODËR1997
TORZO E GJALLËOSMAN GASHITETOVË2007
PRAFULLIMAALUSH KAMBERISHKUP1977
KALTRINABAKI YMERIBUKURESHT1994
POEZIILIRIANA SULKUQIBOTIMET2007
MË SHIKO NË SYDILAVER ASANIGOSTIVARË2008
TRANSLACIONE NATEILIR AJDINISHKUP1987
VAJI PËR VËLLANË NADI ARIFITETOVË1999
FATI NUK PREKETNADI ARIFITETOVË2005
KLITHMË KOHEMUMIN ZEQIRIKUMANOVË1995
HARTA E LOTITJUNUZ FETAHAJSHKUP2011
NET PA GJUMËBEADIN SHERIFITETOVË1996
TEMPULLI I MËKATEVEEJUP AJDINITETOVË1995
DRITËZAT NË NATËEJUP AJDINITIRANË1993
RIGËMIRIJE DACISHKUP2016
TA MORA VARGUNKALTRINA VB HOTISHKUP2016
POZI FRYMËZIMIAHMET MORAKËRÇOVË2016
MOS MA PREKNI ABETARENDURAK MAZREKUPRIZREN1996
KËNGA E ENGJËLLIT TË PAFATRAFAEL ALBERTISHKUP1998
ËNDRRAT E MËRGIMTARITJETMIR B. VOKSHITETOVË1994
DYER QË NUK HAPENERNESTINA QAZIMISHKUP1994
SYRI I ZEMRËSMURTEZAN ARIFISHKUP2001
PA TROKITURBASHKIM SELMANITIRANË1995
HEU PO MË ÇMEND KY INFUZIONFLORA KASTRATI SELAPRISHTINË2007
KARAVELA E FUNDOSURSILKE BLUMBACHTETOVË2002
STRABIZËMARIAN LEKATETOVË2004
GJEOGRAFIA IMETEUTA ARIFISHKUP1996
MOS I RRËNO ËNDRRATNURI KOLECIDIBËR2004
GJURMË MALLIREMZI SALIHUSHKUP1993
PORTALI I YJEVEARTAN ARSLLANITETOVË2004
SYTË E SHARRITNIJAZI SALIUSHKUP1978
ÇAMËRI TI JE E JONAMEHMET ISMAIL SEJKO
LOJA E SYVEKALOSH ÇELIKU
VJELLJA E ZORRËVEKALOSH ÇELIKUSHKUP1996
JAM TEPËR I LODHURHALIL QENDROTIRANË2003
DASMË ZANASHSADIJE ALITITETOVË1999
NATYRË E VRARËSALI BASHOTATETOVË2006
LISI I SHENJTËRAGIP SYLAJPRISHTINË1993
POEZI TË ZGJEDHURAAPOSTOL DUKATETOVË2008
MOZAIKË ME KUJTIME ASTRIT VELIQISHKUP2007
HIJA QË FLETRESMIJE PAJAZITISHKUP2008
NJË VJESHTË NË VRESHTËTAXHEDIN ALIMITIRANË1996
PHUU!MAIDE BARDHISHKUP2000
KLINIKA PËR REHABILITIMNUMAN LIMANISHKUP1994
UJËVARA E SYRITZEJNEPE A. REXHEPITETOVË2007
ËNDËRR SHTEGTUESEZEJNEPE A. REXHEPISHKUP2000
IMAZH NË SY ENGJËJSHNUMAN MUSTAFATETOVË2008
LAHUTA E SHQIPEVEBEHRAM HOTIPRISHTINË1994
VIJ NË ËNDRRËN TIMEARBËRESHA TURKESHIDIBËR2007
N’KAÇANIKGRUP AUTORËSHKAÇANIK1992
HAPËRIMI NË KOHËSHABAN BAFTJARITETOVË1995
VJESHTA NË PARAKALIMHALIL ZENUNITETOVË1998
POEZIASLLAN SELMANISHKUP2007
GUR I KRISTËASLLAN SELMANISHKUP1991
NDOSHTA DO TË ISHIN MË TË MËDHENJLINDITA ALIUPRISHTINË1990
DITË TË PËRHIMEUK ZENELI
KUNFAHREDIN SHEHUSHKUP2008
PRANVERË ILIRERAMADAN ASLLANIPRISHTINË1995
UNË NË SYTË E TUBESIM XHELILISHKUP2007
NESË MUND TA KUPTONI FERIT RAMADANISHKUP2001
ZERO TË PANUMËRTA PARA NJËTALI SHERIATITETOVË1994
MJESHTËRIA E HARRIMITSELMAN JUSUFISHKUP1996
POEZI TË ZGJEDHURAAHMET MORAKËRÇOVË2013
IMAZHI I COPTUARSUZANA KAREMANITIRANË1996
LULET E KOPSHTIT TIMSABAHUDIN AJDINIDIBËR2008
KOHË E HUTUARDAUT GURRASHKUP1993
FUSHA E LOTËVEQERIME POLISISHKUP2007
MBI PLAGËT E NATËSQERIME POLISISHKUP2000
ISHULLI ADULARLINDITË AHMETISHKUP1996
SHTJELLË POETIKEFATMIRE LUMANISTRUGË1997
LIRIKA E MARGARITARËVE TË LIQENITFATMIRE LUMANISTRUGË2001
REGËTIMA E SYVEFATMIRE LUMANISTRUGË2001
VASHA ÇELI PORTËNFATMIRE LUMANISTRUGË1993
UDHËTIM DREJT QIELLITYLLZANA SHABANITETOVË2009
RRUGËT E FATITEROLL VELIUTETOVË1995
LIBRI METAFIZIKSUNAJ RAIMIKUMANOVË2003
ÇILTËRSI LIRIKEIZET SHEHUTIRANË2000
KOHA E PROSTITUTAVEKOLEC TRABOINITIRANË2007
VJESHTË GJETHE TË GJELBRANEBI SAMARXHIUDIBËR2007
SHPIRT THESPROTAHMET MEHMETIELBASAN2004
POEZI TË ZGJEDHURAMUHAMED IKBALLIPRIZREN1990
ZËRI I LUFTËTARITRAFI HALILITETOVË2001
HABER I MIRËDEMË TOPALLIPRISHTINË1991
GJURMË NË KOHËGANIMETE LEKAPRISHTINË1994
PRUSH NDJENJASH TEUTA KURHASKU REXHEPIPRISHTINË2013
E KAM NJË ZJARRFATON TOÇITETOVË2007
SATANAI ME FYTYRË TJETËRNAIM KELMENDIPRISHTINË1994
ANKTHVOREA UJKOPRISHTINË1979
DJALLIN MBETËM KAQ VONËALI SH. THAÇIGJAKOVË1988
NDIZET ZEMRA NGA GËZIMIKOLËJAKOVA,KOZMA VASILI,ISUF NELAJTIRANË1985
LULET E ACARITMURTEZAN ARIFITETOVË1997
FAJTORI MITIKNEXHAT HALIMIPRISHTINË1989
LIBRI I ANATEMAVEBEQIR MUSLIUPRISHTINË1987
LULJA E FATITILJAZ OSMANITIRANË1993
TREGU I FJALËVEILIAZ BOBAJTIRANË2007
FALEMINDERITBUJAR XHAFERITIRANË1982
DRITË E ZEZËXHEVDET BAJRAJTETOVË2004
BLUES NËQIELLIN E INDIANËVEXHEVDET BAJRAJTETOVË2003
DËGJONI ZËRIN TIMREJHAN ISMAILISHKUP2001
KËSHTU NISËN TË VININ PRANVERAT E REJAPANO ÇUKATIRANË1981
GËRSHETIM I BUKURLINDITA REXHEPITETOVË2000
POEZI & ESEMURTEZAN ARIFITETOVË2004
BURRË E KAM LIQENINFLORA KASTRATI SELASHKUP2012
VETËYRJET BERISHAPRIZREN1994
100 VJET VARGJE ATDHEUTEKREM AJRULITETOVË2012
ANTOLOGJI ME POEZI TË SHQIPTARËVE NË AMERIKËDHORI THOMASTIRANË2006
ANTOLOGJI E POEZISË ARVANITASETEUTA KAMBERI- LLALLATETOVË2008
VONË PËR GJËRA TË TURPSHMESALAJDIN SALIHUTETOVË2009
ANTOLOGJI –POETESHAT SHQIPTARE NË MAQEDONI-KUR SHPËRTHEN KËNGA IMEKUJTIME KICATETOVË2003
POEZIA E SOTME ARBËRESHEREXHEP ISMAJLIPRISHTINË1990
NJËQIND POETË PËR NAIMIN-ANTOLOGJIMEHMET GEZHILLITIRANË1995
POEZIA SHQIPEXHEVAHIR SPAHIU
RREZIKUXHEVAHIR SPAHIUTIRANË2003
MAL I VETËMXHEVAHIR SPAHIUSHKUP2009
HESHTJE S’KAXHEVAHIR SPAHIUTIRANË1989
MBJELLJA E VETËTIMAVEVISAR ZHITISHKUP1994
KUJTESA E AJRITVISAR ZHITITIRANË1993
ZOGU I ZIEQREM BASHASHKUP1995
BRYMË NË ZEMËREQREM BASHAPRISHTINË1989
EKSODI I YJEVEBARDHYL LONDOSHKUP1996
VETËM ITAKABARDHYL LONDOPRISHTINË1989
KËMBË DHE DUARNATASHA LAKOTIRANË1998
VJERSHAMUSTAFA LAÇISHKUP1984
KËNGË PA DJALLËZIMUSTAFA LAÇISHKUP1977
KARTAGJENA NUK MBOSHTETLUAN STAROVAPRISHTINË1991
KËRKOJ DËNIM ME VDEKJEYMER SHKRELISHKUP1978
POEZIDIN MEHMETIPRISHTINË1978
AS NË TOKË AS NË QIELLDIN MEHMETIPRISHTINË1988
ZOGU I DIELLITDIN MEHMETIPRISHTINË1982
TË QENËT TË MOSQENËABDULLAH KONUSHEVCIPRISHTINË1990
LULJA E FJALËVEEDMOND TUPJATIRANË1984
REKA, VENDI IMJOSIF BAGERITETOVË1995
HAMLETI ME PLIS TË ZIRESUL SHABANISHKUP1999
QERPIKU I LAGURRESUL SHABANISHKUP1994
OH,AMERIKARESUL SHABANIPRISHTINË1989
LIBRI I LIRISËMERXHAN AVDYLI,ISMAIL SYLA,HYDAJET HYUSENI,JANUZ JANUZAJ,BAJRAM KOSUMIPRISHTINË1991
TI E KE ZEMRËN TIMEFEJZI BOJKUSHKUP1992
LULET E PARAFEJZI BOJKUSHKUP1968
KALIMI-POEZIPREÇ ZOGAJTIRANË1999
NOSTALGJI ANTIKEMUSA RAMADANIPRISHTINË1990
DORËSHKRIMI NGA DHEUMUSTAFË XHEMAILIPRISHTINË2003
AKROKERAUN!...EQREM CANAJVLORË2008
LULJA ALBALINDITË AHMETITIRANË2008
DEGA E PIKËLLUARALI PODRIMJA, SABRI HAMITIPRISHTINË1979
POETËT SHQIPTARËHASHIM BAFTIARITET0VË2001
ANTOLOGJI E POEZISË GOJORE ARBËRESHEANTON NIKË BERISHAPRISHTINË1999
NATËN E BLERTË VETMIESALAJDIN SALIHUSHKUP2006
TRAHOMAAGIM DEVASHKUP2008
ARKITEKTURA E ZEMRËSAGIM SHEHUTIRANË1994
SOT JAM I TILLËAGRON XOXATIRANË1994
SHTATË MËKATE KAPITALETRILLUSSATIRANË1994
SIDOMOS NESËRMIMOZA AHMETITIRANË1998
MISTERET E SHPIRTITEJUP AJDINITETOVË2012
NUK JETOHET PA TYGANI KOLATIRANË2013
VDEKJE PERËNDIVEXHEVAHIR SPAHIUPRISHTINË1981
LAISSE ALLER LE CERF,ARTEMISXHEVAHIR SPAHIU
NGJYRA E SHIKIMITMUSTAFA LAÇISHKUP1972
VJERSHADIN MEHMETIBEOGRAD1978
EUGJENIKA E TRI DETEVEMUSA RAMADANIPRISHTINË1986
VETË PËRBALLË EROSITLINDITË AHMETITETOVË2004
VJERSHALUIGJ GURAKUQI
POETËT VIJNË ME VONESËSALAJDIN SALIHUPRISHTINË2017
NJERIU MË VETE E ME TJERËMARTIN CAMAJMUCHEN,1978
ENI VJEN PREJ ÇAMËRIEALI PODRIMJATIRANË2004
VESË DASHURIELASGUSH PORADECISHKUP1999
POEZILASGUSH PORADECIPRISHTINË1968
POEZI TË ZGJEDHURALASGUSH PORADECISHKUP2008
YLLI I ZEMRËSLASGUSH PORADECIPRISHTINË1990
BABA TOMORIANDON Z. ÇAJUPIPRISHTINË1990
ËNDRA E LOTËASDRENIPRISHTINË1971
KAMBANA E KRUJËSASDRENIPRISHTINË1971
LETËR ATDHEUT(POEZI TË ZGJEDHURA)AZEM SHKRELISHKUP2008
DHEMBJA E PIKËSAZEM SHKRELITETOVË2002
KËNGA E HUTIMITAZEM SHKRELIPRISHTINË1989
MURI PËRFUNDI SHQIPEVEAZEM SHKRELIPRISHTINË1993
POPULLIT TIMESAD MEKULISHKUP2008
PËR TYESAD MEKULITETOVE1997
DRITA QË NUK SHUHETESAD MEKULIPRISHTINË1989
BRIGJETESAD MEKULIPRISHTINË1985
LIBRI QË NUK MBYLLETALI PODRIMJAPRISHTINË1997
KUSH DO TA VRASË UJKUNALI PODRIMJATETOVË2002
ZARIALI PODRIMJAPRISHTINË1990
TORZOALI PODRIMJAPRISHTINË1979
KOHË E KEQE PËR LIRIKËNAGIM VINCAPRISHTINË1997
ARNA DHE ËNDRRAAGIM VINCAPRISHTINË1987
PSALMET E RRËNJËSAGIM VINCATETOVË2007
ZOGJ TË PLAGOSURAGIM VINCABAZEL2007
KAOSMOSSABRI HAMITIPRISHTINË1990
LEJA E NJOFTIMIT 1985SABRI HAMITIPRISHTINË1990
JETA GABONRRAHMAN DEDAJPRISHTINË1990
POEZIRRAHMAN DEDAJPRISHTINË1978
ME SYTË E ARGUSITRAHMI TUDAPRISHTINË1993
HESHTJA QË FLETLLAZAR SILIQIPRISHTINË1972
ASGJË MË SHUMË SE KAQ S;KA NDODHURSTEFAN ÇAPALIKUSHKODËR1993
KLITHMA E PULËBARDHËSTIMO MERKURITIRANË2004
KUNDRUALLMUHAMED KËRVESHIPRISHTINË1980
UDHËTIM PËR NË VENDIN E GJËRAVE QË NJOHIMRUDOL MARKUTIRANË1989
POEZIA SHQIP[ENDOC PAPLEKATIRANË1985
NË KOPSHTIN SONETEVEVEDAT KOKONATIRANË1999
DORË PËR DORE ME TRAGJEDINËFATOS ARAPITETOVË2004
DAFINA NËN SHIFATOS ARAPIPRISHTINË1991
POEZIDRITËRO AGOLLIPRISHTINË1971
POEZI 1953-1967MARTIN CAMAJROMA1981
POESIEMARTIN CAMAJPALERMO
PALIMPSESTMARTIN CAMAJMUNICH1991
GEDICHTE ALBANISCH-DEUTSCHMARTIN CAMAJMUNICH1991
LIRIKA MES DY MOTEVEMARTIN CAMAJMUNICH1967
DEFAUT DE VERBEALI PODRIMJAFRANCË2000
LIBRI MBI TË QENITALI PODRIMJATETOVË2008
FLATRIMI I FJALËSENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
GJURMAT E JETËSENVER GJERGJEKUPRISHTINË1957
E MORA SHOQEZËN PËRKRAHLASGUSH PORADECISHKUP1998
VEPRA LETRARE POEZI 1 ABDYLAZIS ISLAMISHKUP2006
VEPRA LETRARE POEZI 2ABDYLAZIS ISLAMISHKUP2006
VEPRA LETRARE POEZI 3ABDYLAZIS ISLAMISHKUP2006
VEPRA LETRARE POEZI 4ABDYLAZIS ISLAMISHKUP2006
DREDHIAABDYLAZIS ISLAMISHKUP2008
NICAABDYLAZIS ISLAMITETOVË1995
TATUAZHEABDYLAZIS ISLAMISHKUP1996
ROMANCAT E NJË NATE VEREABDYLAZIS ISLAMISHKUP1987
UJRATABDYLAZIS ISLAMISHKUP1976
FENIKSIABDYLAZIS ISLAMITETOVË2001
ZËRA NGA MAJAABDYLAZIS ISLAMIPRISHTINË1988
KATËR KALORËSABDYLAZIS ISLAMITETOVË1998
KORIERI ARTAN ARTAABDYLAZIS ISLAMIPRISHTINË1976
PËSHPËRITJET E UDHËTARIT PLAKABDYLAZIS ISLAMISHKUP1995
PËR QEPALLAT E QIELLIT VAREN PLEPATABDYLAZIS ISLAMISHKUP1983
KËNGËT E ZGJUARAABDYLAZIS ISLAMIPRISHTINË1968
HEKURANI NË ARTASABDYLAZIS ISLAMISHKUP1993
VEPRA LETRARE POEZI 1MURAT ISAKUTETOVË2003
ETJEMURAT ISAKUTETOVË2006
DAMKATMURAT ISAKUTETOVË2006
FATPRERËTMURAT ISAKUTETOVË2007
BANESA NË KATIN E TRETËMURAT ISAKUTETOVË2007
SHTJELLAMURAT ISAKUTETOVË2008
GËRSHETAMURAT ISAKUSHKUP2008
SHESHTINAMURAT ISAKUTETOVË2008
RRENGUMURAT ISAKUSHKUP1991
PLAGËTMURAT ISAKUPRISHTINË1975
EGJËRMURAT ISAKUSHKUP1998
SHTARAMURAT ISAKUSHKUP1994
DRITHMAMURAT ISAKUPRISHTINË1975
BLANAMURAT ISAKUPRISHTINË1982
NGUSHËLLIM I BUKURMURAT ISAKUPRISHTINË1989
VEPRA LETRARE 1 GURRAT, ZOGU I ARGJENTËVEHBI KIKAJPISHTINË1987
VEPRA LETRARE 2 SHTËPIA IME KA SY, EECJEN E MËSOI PREJ LUMIT, DORËSHKRIMEVEHBI KIKAJPRISHTINË1987
VEPRA LETRARE 3 SARAJET E BARDHAVEHBI KIKAJPRISHTINË1987
ANTOLOGJI E LIRIKËS SË DASHURISË BOTËROREHASHIM BAFTIARITETOVË2007
POEZI BASHKËKOHORE SHQIPE- NË SUEDISHT-ANTOLOGJIHAJDIN ABAZI,SHQIPTAR OSEKUSUEDI2013
POEZI BASHKËKOHORE SUEDEZE-NË SHQIP-ANTOLOGJISHQIPTAR OSEKUSUEDI2013
ANTOLOGJI E POEZISË GREKEPIRO MISHATIRANË1986
ANTOLOGJI E POEZISË ROMUNE SHEKULLI XXREXHEP ISMAJLIPRISHTINË1979
KAM FRIKË TA THEMCRAIG CZURYTETOVË2006
GISHTI I PERËNDISËDRAGO SHTAMBUKTETOVË2006
LUMI QË RRJEDH DREJT BURIMITSILKE LIRIA BLUMBACHTETOVË2007
VETMIA E NËNTËSHES SË MADHEBIBA ISMAILITETOVË2007
ZËMRA E DHEUKATE XUKAROTETOVË2006
KËNGA E SHIGJETAVEMOON CHUBG- HEETETOVË2007
DITËT E NAIMIT-TETOVË 2008:DITAR UDHËTIMIXHUZEPE NAPOLITANOTETOVË2009
MES DY MENDIMESHCLEMENS UMBRICHTTETOVË2009
VJERSHA TË ZGJEDHURAALEKSA SHANTIQBEOGRAD1965
JETA NDODHI PA NEALAIN BOSQUETPRISHTINË1973
KOPSHTARI BUKUREZATRABINDRANAT TAGORAPRISHTINË1988
KATËR KUARTETETTHOMAS STEARNS ELIOTSHKUP1978
BËHU VETËM EMËRGANE TODOROVSKISHKUP1994
SHTREGINABLLAZHE KONESKIPRISHTINË1989
LULE TË PAVENITURAVEDAT KOKONA (POET FRACEZ)TIRANË1997
ROMANCË VEROREPETAR BOSHKOVSKIPRISHTINË1971
BËSHMËRITODOR ÇALLOVSKISHKUP1993
FANARMIHAL RENXHOVSHKUP1989
BALADA PËR KOHËNMATEJA MATEVSKISHKUP1975
FYTYRË TOKEDARA SEKULIQSHKUP1980
LUTJA E PUHIZËBRANKO CVETKOSKISHKUP1993
GJUHA E BUKËSSKIRO DI MAXHOPRISHTINË1981
PUTHJA E PLAGËSEDVARD KOCBEKUPRISHTINË1989
KËMBANË E PLASURLLAZAR VUÇKOVIQPRISHTINË1984
GJUHA E DETITLUBOMIR CVIJETIQPRISHTINË1980
UJËVARADOBRISHA CESARIQPRISHTINË1979
EJA TË TA THEM NJË FJALËMARIN SORESKUPRISHTINË1990
POEZIDARINKA JEVRIQPRISHTINË1981
ZJARR FSHEHTËSIEDUSHAN MATIQPRISHTINË1980
POPULLI,POKARL SANDBERGPRISHTINË1982
FIJE BARIUOLLT UITMANPRISHTINË1971
SHENJAIBRAHIM SPAHIQSHKUP2008
VARACIONE MBI JETË TIMESTEPHEN SPENDERTETOVË2004
POEZIANA BLANDIANA, NIKITA STENESKUTIRANË1993
TIRANIA E ËNDRRËSKAROLINA ILIKASHKUP1999
ANTHOLOGIE DE LA POESIE ALBANAISEALEXANDRE ZOTOSFRANCË1998
PETITE ANTOLOGIE DE L’EPOPEE ALBANAISEALEXANDRE ZOTOSPARIS2001
ÇASTI I TRISHTË DHE POEZI TË TJERACAROLYN FORCHETETOVË2007
PËSHPËRITJE PASDITEGEORG TRAKËLTETOVË2004
EZOPOV VRTSAFET HADROVIC VRBICKIPODGORIC2008
PËRMBLEDHJA SARAJEVASE E LUFTËSIZET SARAJLIQPRISHTINË2017
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-SI E ZBULOVA DETIN…1950-1954 -1MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-KRAHU I PULËBARDHËS 1955-1959-2MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-KLITHMA E PULËBARDHËS 1960-1964-3MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-PEGASI I PLAGOSUR 1965-1969-4MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-ZË NË SHTRËNGATËMILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-ALFABETI I DALLGËVE 1975-1979-6MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-ANIJE NË RADË 1980-1984-7MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-KUR TRAZOHEN ERËRAT 1985-1989-8MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT- GUASKA TË PLASURA 1990-1994-9MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT- GJYSMA E KRAHUT TË PULËBARDHËS 1995-1999-10MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT- NJË DET I TRAZUAR 2000-2004-11MILANO STEFATIRANË2007
NË SHTRATIN E PROKUSTIT-SHTIGJEVE TË MESDHEUT…2005- 2008-12MILANO STEFATIRANË2007
POEZI TË ZGJEDHURAPANO TAÇITIRANË2003
DHE VDEKJA DO PAGUARPANO TAÇITIRANË1997
VEPRA LETRARE 1 DRITA NË ZEMËR, DRYNI I HESHTJEVE, TI KANGË, TI ZOG I LARGËT, AS DRU,AS ZOG,DASHURI, UNAZA, NË ËNDËRR KËNGA, AMFORA E FUNDOSUR, KUQ, KËNGA E MJELLMËS ADEM GAJTANISHKUP1985
VEPRA LETRARE 2 GOCA E DETIT, LULE MË LULE, GEJZERI I BLERTËADEM GAJTANISHKUP1985
VEPRA 3 MALBREZET, DIELLI I MBRAMJES - DIELLI I MËNGJEZITADEM GAHTANISHKJUP1985
DRITA NË ZEMËRADEM GAJTANIPRISHTINË1961
AS DRU AS ZOG DASHURIADEM GAJTANISHKUP1973
NË ËNDËR KËNGAADEM GAJTANISHKUP1975
VEPRA 1 POEZI DHE PROZËDRAGO SILIQITIRANË1986
VEPRA 2 POEZI DHE PROZËDRAGO SILIQITIRANË1986
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1961
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1962
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTIN1962
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1965
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1966
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1967
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1967
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1968
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1968
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1969
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1971
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1972
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1972
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1972
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1977
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1979
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1981
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1981
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1982
PËRPARIMIREVISTË KULTURORPRISHTINË1983
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1983
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1984
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1984
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1984
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1984
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1985
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË1985
PËRPARIMIREVISTË KULTUROREPRISHTINË
TROKITJEMUHAMET KËRVESHIPRISHTINË1988
A ËSHTË E PREMTEBEHRAM HOTIPRISHTINË1988
GJELI I DYLLTËNEXHAT HALIMIPRISHTINË1988
NËNQIELLIEDI SHUKRIUPRISHTINË1990
GJAK NË ËNDËRRAGIM MALAPRISHTINË1990
PERDJA E DIELLITARIF KUTLESHIPRISHTINË1990
REALITETI OBJEKTIVADEM GASHIPRISHTINË1990
PEMA E ËNDRRËSILIRIAN ZHUPA PRISHTINË1990
IDIL DHE VETMITAHIR DESKUPRISHTINË1989
DRITËZAT E MASHTRIMITISMET HEBIBIPRISHTINË1989
ZOGU ME PROFIL VJESHTESALI BASHOTAPRISHTINË1989
OKSIGJENSKËNDER SHERIFIPRISHTINË1989
KËNGA E ENGJËLLIT TË PAFATRAFAEL ALBERTISHKUP1998
VJESHTË NË TEATËRAVNI HALIMISHKUP1993
ERA VIZATONXHEVAT BEQARAJTIRANË1998
TROKAS NË PARNASXHELADIN MUÇASTRUGË2008
PASQYRATBARDHYL MALIQISARANDË2007
MYKJA E MOLLËVEZEJNURE SALIHUSHKUP1995
URA ME LITARSELMAN JUSUFIPRISHTINË1986
BANON ËNDRRA NË SYRIN TIMMUSTAFË XHEMAILIFERIZAJ2002
ZËRI I LUMIT PO MË FTONJUSUFZIJA ADEMISHKUP1994
NË PERËNDIM BIE SHIRIAT AJAZAJPRISHTINË1995
PA TROKITURBASHKIM SELMANITIRANË1995
DERDHJE LOTIBASHKIM SELMANITIRANË1995
NJË HARK YLBERINIKOLLË LOKATIRANË2013
NE TË DYAFËRDITA ÇAJANISHKUP1994
SHKËMB NË ZEMËRGJYLER SULEJMANITETOVË1996
SHI MBI SHQIPËRINEHAS SOPAJSHKUP1999
ANADRINILUMNIE THAÇI-HALILIPRISHTINË2006
RRUGA E RRUGËVEDRITON ZENKIGOSTIVAR 2008
NUSE PA KOÇIEMIRA SHABANISHKUP1995
PIKË HESHTJETAXHEDIN ALIMITIRANË1995
DËSHMITË E KOHËSSADRI JAKUPISHKUP2008
TRE HERË I PUSHKATUARGËZIM MEDOLLIKORÇ1992
FLUTURIMI I LIRËZYHRA FARIZITETOVË1995
DËSHIRAT E MIAZYHRA FARIZITETOVË1995
PO, KU?ZYHRA FARIZITETOVË1996
EMOCIONEBESIM XHELILITETOVË1996
DASHURI E PAMBARIMSARË GJERGJITIRANË2004
KËNGË BILBILIKASAM SHAQIRVELATETOVË2007
ORË E PAGJUMËSISËVELI VELIUPRISHTINË1997
DRITHËRIME MUZGUIZET SHEHUTIRANË2006
GJËRAT E PËRKOHSHMEBUJAR XHAFERITIRANË1990
E PAMUNDURA SOKOL ZEKAJTIRANË1993
GISHTI IDIOTGANI XHAFOLLIPRISHTINË2000
TESTAMENTI I SHEKSPIRITZANITA HALIMIPRISHTINË1999
ELIPSI I HUMBJESMYFTAR GJANATIRANË1993
EDHE FRIKA I RUAN VRESHTATHYSEN KOPBELLARITIRANË1998
VARGJE POPULLORESHFQET Z.XHAFERAJTIRANË1973
GJURMËTILDA MARA TIRANË1997
SIKUR MË FSHEH DIÇKAVLORA HAJREDINISHKUP1998
DËSHIRË YLBEROREERMIRA NUREDINISHKUP1994
DITA ME HËNË E ME NUSEËNGJËLL I.BERISHASHKUP1991
BALADË LUFTEJAKUP CERAJPRISHTINË2000
DALJA NGA SAFARILULËZIM HAZIRITETOVË2005
KËNGA LIND NË VETMILULËZIM HAZIRIPRISHTINË1989
KUR DYERT I ME ZILELULËZIM HAZIRSHKUP1995
DHE ËNDRRASHENVER VISOKA PRISHTINË1988
YJET BËJNË ROJËNAIM FETAJPRISHTINË1987
HAPËSIRË PA GJURMËSHEMSI DIELLIPRISHTINË1989
SHTËPIA NË MES ULLINJVEJAHO KOLLARIPRISHTINË1988
ZOGU I EKSPOZITËSSKËNDER ZOGAJPRISHTINË1983
PËRTEJ MALEVE DETEVEABDYL LATIF ARNAUTPRISHTINË1981
FTESË PËR GRUANABDYL LATIF ARNAUTTIRANË1993
PËRTEJ DASHURISËARBEN KONDITIRANË2002
NGA REGJIA E SHPIRTITPLOSHTANISHKUP2007
TIRANIA E ËNDRRËSKAROLINA ILIKA SHKUP1999
PULËBARDHË NË DET TËZIILIRIANA SULKUQITIRANË2002
DRU PA RRËNJËBAJRAMALI SELIMISHKUP1996
TË PRET MALLI QË NA TRETINEHAT JAHIUKUMANOVË1993
FLUTURIMI I PËLLUMBAVENEHAT JAHIUKUMONOVË1990
FLI TË BËHET NATËMIMOZA-ANNA BERISHA
VJESHTËVITORE SALLAKUTIRANË2006
SHPËRRALLOSJEARBEN VESELAJPRISHTINË2001
THYERJE MAGJIKEXHEMIL SELIMITETOVË2008
PËRVEÇ FJALËVE TË KËNGËSXHABIR AHMETISHKUP1989
DITËT DUAN KËNGËBASIR BUSHKASHITIRANË
LIRIKAT E JONITKIÇO PAPATIRANË1988
TA THEM NJË FJALËNEXHMI MEHMETISHKUP1982
ATDHEU ËSHTË LAKURIQTRIFON XHAGJIKA
DRITA E VONUARBURHANEDIN XHEMAILIKUMANOVË1993
HIJA E ORËLIGËSHALIL HAXHOSAJPRISHTINË2000
ANATOMIA E RRËNJËSRAGIP SYLAJPRISHTINË1989
FYTYRË NË PERGAMENËILJAZ PROKSHIPRISHTINË1995
TË LUTEM NANË MË TREGOSEFER SELIMITETOVË
NJË JETË TJETËR AGIM RAMADANIPRISHTINË2000
LAHUTA E SHQIPEVEBEHRAM HOTIPRISHTINË1994
DHURATË PËR DITËLINDJEARBEN KONDITIRANË2009
DËSHIRË DHE HESHTJEBEKIM MORINA PRIZREN1995
NËNA E QYTETEVEBEKIM MORINAPRISHTINË1997
LOTI I KOSOVËSMUHAMED KËRVESHIPRISHTINË2000
DHEMBJE SHTATZËNËSALI BEQIRAJPRISHTINË1993
VARIACIONE PËR LIRINËSABIT RRUSTEMIPRISHTINË1997
ZOGJTË E VENDLINDJESFERIT RAMA2001
KUR VDES VETMIAAVDI ARIFITETOVË2004
VDEKJA KUSHTON SHTRENJTËXHEVAT LATIFIPRISHTINË1996
GËRSHETË GURIADEM ILJAZITETOVË1993
DITËLINDJA E ZJARRITZANA PIRAPRISHTINË1998
SHTREZA NË FJALËNAIM KELMENDIPRISHTINË1984
VJESHTË NË TEATËRAVNI HALIMISHKUP1993
EKSPOZITA E KUJTESËSAVNI HALIMISHKUP2006
PROJEKTI I THYERSHAIP EMËRLLAHUSHKUP1997
LIFE’S REAGSSHAIP EMËRLLAHUTETOVË2009
SYRI I UJT’I STRUGËSDHIMITËR POJANAKU, FLUTURA AÇKA, LEDIA DUSHI, MILIANOV KALLUPI, MIRELA SULA, ARLINDA CANAJTIRANË2002
ARKITEKTURA E ZEMRËSAGIM SHEHUTIRANË1994
BARKË NDËR DALLGËMUHARREM SHAHIQISHKUP1976
PRILLI I PLAGOSURNASER VELIULUBJANË1991
FATI NUK PREKETNADI ARIFITETOVË2005
PRANË DRITARESNADI ARIFITETOVË1998
DUKE PRITUR ËNDRRËNFATJONA GECITETOVË2013
DORËHEQJA E VDEKJESBUJAR HAJDARIITALI1993
FIJE QË LIDHIN KOHËNOL BERISHATITOGRAD1980
MOZAIK I PAKRYERSARANDA OSMANI
KONCERTI I HESHTJESRAMADAN MEHMETIPRISHTINË1987
UNË DHE SHPIRTBUKURAMIRADIE MALIQITIRANË2005
BALADË PËR VENDLINDJEN RUSHIT RAMBAJAPRISHTINË1991
NË SYTË E MAJITMEHMEDALI HOXHAPRISHTINË1973
OBELISKAGIM GJAKOVATIRANË1985
ZOGU NË DERËAVDUSH CANAJPRISHTINË2003
DARDANIABAKI YMERIBUKURESHT1999
ZOTI MË DO NATËNRADIJE HOXHA SHKUP1995
UNË BËHEM AJORADIJE HOXHASHKUP1997
VERA NË IKONËDEMIR GJERGJKITIRANË2000
PHUU!MAIDE BARDHISHKUP2000
RRJETA E HIJEVENURI KOLECIDIBËR2007
SHPRISHJA E TERRITHAJDIN ABAZIPRISHTINË1997
KTHIMETNDOC GJETJATIRANË1991
DUA NJË PRANVERËQAMIL HALILISHKUP1994
NEKROLOGJI PËR SODOMENKADRUSH RADOGOSHIPRISHTINË1991
THASHËTEKI DERVISHISHKUP1981
KËNGË ZEMREMAXHUN OSMANAJPRISHTINË2000
TESTAMENT PËR KOSOVËNMILAIM BERISHA PRISHTINË2000
TINGUJT E HESHTJESDAIM MIOFTARIGOSTIVAR2007
SYDIELLMUSTAFA MORINASHKUP1989
RRËMUJË E PAQEHALIL HYSEINISTRUGË2005
HIJET E SHIUTSABIT GECAJPRISHTINË1998
TEMPULLI I BRAKTISURISMAIL SYLAPRISHTINË1998
SHFRYJNË ERËRATHAVE HALITAJ – ELEZAJPRISHTINË2010
PËRTEJ ËSHTË QIELLIBASIR BUSHKASHITIRANË2000
SHTIATI I DYTËMERITA THARTORITIRANË2003
AI ËSHTË I GJALLËDIBRAN FYLLIPRISHTINË2000
VETMI E LARGËSISËVITORE STEFA LEKATIRANË2004
MARSHI I DEMONËVEEKREM AJRULITETOVË1995
KUR QESH DOKTOR VALUTAEKREM AJRULITETOVË
PASTAJ HARROHETIBRAHIM KADRIUPRISHTINË1989
FORMULA E KATONITMILAZIM KRASNIQIPRISHTINË1989
QESHJE SARDONIKEMILAZIM KRASNIQIPRISHTINË1987
SUITA E LËNDUARPUNTORI MUÇA ZIBASHKUP2002
RRUGA E MJELLMËSPUNTORIE ZIBASHKUP1987
VEGAPUNTORIE M.ZIBASHKUP2006
YLLKAT BISEDOJNË ME METEORËPUNTORIE M.ZIBASHKUP1994
PRANVERA E LIRISËALBAN AJETIGJILAN2002
MALLKIMET E ZGJUARAFAHREDIN GUNGAPRISHTINË1989
SHTREZET E FATESIMITFAHREDIN GUNGAPRISHTINË1990
NDODHI NË STUHIDESTAN BAJRAKTARIPRISHTINË1995
PËRMENDORE TË SË KALUARËSDESTAN BAJRAKTARIPRISHTINË1994
VLIME QËNDRIMEDESTAN BAJRAKTARIPRISHTINË1995
LULE DHE GJEMBADESTAN BAJRAKTARIPRISHTINË1994
RRUGËT E FATITEROLL VELIUTETOVË1995
MOS VONO, MOJ VALLE!IBRAHIM ABEDINITIRANË1998
BRENGAT E LIQENITIBRAHIM ABEDINITIRANË2002
KUR RILIND FENIKSIMERITA SELMANAJ ALIUTETOVË2008
LULËZONJABEGZAT RRAHMANIKËRÇOVË2005
PËRJETËSIABEGZAT RRAHMANIKËRÇOVË2006
RREZE MIRËSIEBEGZAT RRAHMANIKËRÇOVË2003
DJE DHE SOTBEGZAT RRAHMANISHKUP1995
NETËT E LODHURAALI KRASNIQIPRISHTINË1988
PLAGË UJIMIRKO GASHIPRISHTINË1990
AUTOPORTRETZYHDI MORAVATIRANË1991
SHPALIM SHPIRTISANIJE ISMANISHKUP1995
KËMBANAT E SË DIELËSLULJETA LLESHNAKUTIRANË1994
MËNGJES DHE PAK NATËDHIMITË POJANAKUTIRANË1993
POROSIA E VËLLAITABDULLAH TRASHUPAPRISHTINË1995
POEZI NGA LETRARËT E RINJKËNGËT E PARA TIRANË1975
MOZAIK LIRIKASHSHEFKI KARADAKUTIRANË1977
POEZI NGA KOSOVAHESHTJA E NJË KOHETIRANË1976
VJERSHA DHE POEMAIRFAN BREGUTIRANË1973
ECJA VERTIKALEADEM ABDULLAHUTIRANË1993
DITAR POETIKNDREKO RINOTIRANË1976
AGIMET E PARABROMJET TË ARBËNESHITSHIME DESHPALLIPRISHTINË1968
VALBONA E KALTËRAVNI R. MULAJTIRANË1974
MË KA MARRË MALLIMUSTAFA SPAHIUTIRANË1995
VDEKJA KA SHIJE TË HOLLËSHPËTIM KELMENDISHKODËR1993
SHIKIMI KAH MALIHAMDI KELMENDIPRISHTINË1989
POEZISHEFQET REÇITIRANË1982
PROVERBA KËRÇOVAREABEDIN ZENKUSHKUP1986
ËNDRRA E LUMITIBRAHIM VELIU SHKUP1977
NATË E MIRË VJESHTËIBRAHIM VELIUSHKUP1986
NË ISHULLIN E VETMISËFERDINAD LAHOLLITIRANË1993
MJAFT KY PARADOKSFERDINAD LAHOLLITIRANË1992
107 VJET DRITËGAJUR PAJAZITIBUKURESHT2015
HAMAMI I KASABASË TUN-BATUNFATMIR SULEJMANISHKUP1994
MË KA HUMBUR SHENJËRIAXHELADIN MUÇSTRUGË2007
JOZEJNURE SALIHUSHKUP1997
DY HERË ËNDËRRBAJRAMALI SELIMITETOVË2003
AROMË PARAJSEBAJRAMALI SELIMIGOSTIVAR2008