/Универзитетска библиотека
Универзитетска библиотека 2018-07-09T13:46:33+00:00

Раководител на Универзитетска библиотека:
Арбана Ајдини
Email: arbana.ajdini@unite.edu.mk

NAME AND SURNAME
BOOK TITLES
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
AMZI ZIBERITEORIA E EDUKATËS ITETOVË2005
AMZI ZIBERISEKSOLOGJIA PEDAGOGJIKEKUMANOVË2011
AMZI ZIBERISEKSI DHE DASHURIAKUMANOVË2008
AMZI ZIBERIEDUKATA SEKSUALE E RINISË NË OPTIKËNKUMANOVË2010
AMZI ZIBERIMETODOLOGJIA E KOMUNIKIMIT PEDAGOGJIKKUMANOVË2007
VAXHID NUREDINIORIENTIMI PROFESIONAL DHE ZGJEDHJA E PROFESIONIT TË NXËNËSIVEPRISHTINË1989
VAXHID NUREDINIORIENTIMI PROFESSIONAL I NXËNËSVEPRISHTINË1999
BARDHYL MUSAIASPEKTE TË MËSIMDHËNIES SË GJEOGRAFISËPRISHTINË1997
BEDRI JAHJAMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSPRISHTINË1998
AJMONE DHOMIMETODIKA E EDUCATES MUZIKOREPRISHTINË2000
HALIM HYDAMETODIKA E PUNËS EDUKATIVO-ARSIMORE NË KLASAT KOLEKTIVESHKUP1995
VAXHID NUREDINIMETODIKA E PUNËS SË PEDAGOGUT TË SHKOLLËS (I)DOKIMOLOGJIAPRISHTINË1999
BEDRI JAKAMETODIKA E MËSIMIT TË MATEMATIKËSPRISHTINË1987
MENDUH DËRGUTIMETODIKA E HISTORISËTIRANË1987
THOMIRT PRODANOVIQMETODIKA E MËSIMIT TË DITURI NATYRËSPRISHTINË1974
MUSTAFA BAKIJAMETODIKAPRISHTINË1952
GANI BANJSKALAVËRTARIA E PËRGJITHSHMEPRISHTINË1987
XHELADIN MURATIMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSSHKUP1996
DANILO NEBRIGIQMETODIKA E MËSIMIT TË NJOHURI SHOQËRISËPRISHTINË1971
ABDYLAZIS VESEL .M.RMETODIKA E EDUKIMIT PARASHKOLLORTETOVË1999
DALI EMURULLAHUMETODIKA E EDUKATËS PUNUESE E POLITEKNIKEPRISHTINË1981
ABDYLNASER SINANIMETODA E ANKETIMITTETOVË2009
BAKI BAKIUZHVILLIMI I ARSIMIT SHQIP NË DERVEN TË SHKUPIT 1945-2005SHKUP2007
UNIVERSITETI I PRISHTINËSPASQYRA E PLANEVE MËSIMORE DHE E PERSONELIT MËSIMOR PËR VITIN SHKOLLOR 1979/80PRISHTINË1980
REVISTË E LIDHJES SË SHOQATAVE TË PEDAGOGËVE TË KSA TË KOSOVËSPEDAGOGU 1-2PRISHTINË1987
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SHKOLLAVE NË TERITORIN E SOTËM TË ANAMORAVËS (1945-1950)PRISHTINË1997
AVZI MUSTAFAFIGURA MËSUESISH SHQIPTARËTETOVË1995
AUGUST VITAKPUNA BASHËKOHORE NË GRUPBEOGRAD1960
KARL MARKS-FRIDRIH ENGELSMBI EDUKATËN DHE ARSIMINBEOGRAD1963
STANKO PËRVANOVIQMETODIKA E MËSIMIT TË MATEMATIKËSPRISHTINË1974
ISLAM KRASNIQI , ABDYLAZIS VESELIMETODIKA E MËSIMIT TË DITURI NATYRË DHE SHOQËRIPRISHTINË2000
ABYLAZIS VESELIPEDAGOGJIA PARASHKOLLOREPRISHTINË1999
MEDI DOKOMATEMATIKA PËR EKONOMITETOVË1996
MILENA PTKONJAK NIKOLLA POTKONJAKUSHTRIME NË PEDAGOGINISH1971
AVNI PRESHEVAFILOZOFIJA E GJUHËSPRISHTINË1998
RADISAV NICKOVICDIDAKTIKABEOGRAD1974
SALIH GJ.DURAGJINISHKROLARIA E SHQIPES PJESA E IPRISHTINË1991
EVGENIJE DERKACEVPEDAGOGJIAPRISHTINË1985
ALI DIDAPATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOVËPRISHTINË1996
MEHMET GJEVORIKUJTIME E SHËNIMEPRISHTINË1998
NGA MINISTRIA E ARSIMITPROGRAMET E GJUHËVE TË HUAJA 1PRISHTINË1989
MIHAJLO MARKOVIQLOGJIKËBEOGRAD1963
ENTI PËR BOTIMIN E TEKSTEVE I REPUBLIKËS SOCIALISTE TË SËRBISËPËRMBLEDHJE TEKSTESH TË PEDAGOGËVE KLASIK 1BEOGRAD
LEON ZHLEBIKHISTORIA E PËRGJITHSHME E SHKOLLAVE DHE E IDEVE PEDAGOGJIKEBEOGRAD1964
JASHAR REXHEPAGIQZHVILLIMI I ARSIMIT DHE I SISTEMIT SHKOLLOR TË KOMBËSIVE SHQIPTARE NË TERITORIN E JUGOSLLAVISË DERI NË VITIN 1918PRISHTINË1970
ISAK SHEMAÇËSHTJE TË ARSIMIT KOMBËTAR SHQIPTARPRISHTË2000
SKËNDER H.SKËNDERISISTEMI NDËRKOMBËTAR I NJËSIVEPRISHTINË1980
LADI SHAHINIPOLITIKAT ARSIMORE NË FOKUSIMIN E AKREDITIMITTIRANË2000
ANTE VUKAJOVIQNDIKIMI I TEKNIKËS BASHKËKOHORE NË KONCEPCIONIN E ARSIMIT TË PËRGJITHSHËMPRISHTINË1977
PERO SHIMLESHA PRK.JUSUF SHUSHKAMETODIKAZAGREB1954
VLLADIMIR ZURIQPYETJA E NXËNËSIVE NË MËSIM BASHKËKOHËSPRISHTINË1976
IVO FURLANBAZAT E PROCESIT TË TË NXËNITPRISHTINË1997
KRISTAQ .K LULJETA GJ.MATEMATIKA E PËRGJITHSHMETIRANË2001
AGIM PACASTATISTIKAPRISHTINË2003
RADOVAN TEODOSIQROLI I TRASHËGIMIT RRETHIT SHOQNOR DHE EDUKATËS NË ZHVILLIMIN E PERSONALITETITBEOGRAD1964
A.S.MAKARENKOPOEMA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1964
ALEKSADER XHUVANISHQIPTARI QË KRIJOI MBRETËRINË EGJIPTIANETIRANË1999
AVNI PRESHEVAPREJ GJUHËS NË GJUHËGJERMANI2005
ZEQIR DEMIZHVILLIMI I SHKOLLAVE DHE TË ANOMORAVËS (1945-1950)PRISHTINË9997
AGRON TATOANALIZA FUNKSIONALE ME ZBATIMELBASAN1996
AGRON GANIPËR MËSIMDHËNIEN DHE PËRVETËSIMIN E HISTORISË NË SHKOLLËTIRANË1981
AUGUST VITAKPROBLEMET THEMELORE NË GRUPBEOGRAD1960
JAN AMOS KOMENSKISHKOLLA AMNOREPRISHTINË1964
PALOK GJ.BERISHASHKOLLA DHE ARSIMI I SHQIPËTARËVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PLAVËS DHE ROZHAJËS DERI NË VITIN 2001PRISHTINË2003
ETEM XHELADINIARSIMI SDURON NËNSHTRIMKUMANOVË2012
BOGOLUB PROKIQRACIONALIZIMI I ARSIMITBEOGRAD1977
KIRO POPOVSKI Z. S.TESTET E DITURISËTETOVË1996
DORACAK PËR GAZETARINFORMIM MULTIKULTURORSHKUP1999
SHEFQET JASHARI-STROFCIPSE JEMI KËSHTU SIÇ JEMIPRISHTINË2002
REVISTË E LIDHJES SË SHOQATAVE TË PEDAGOGËVE TË KSA TË KOSOVËSPEDAGOGUPRISHTINË1986
AGIM R.RUSHITIME PISHTARËT E ARSIMIT SHQIPKUMANOVË2000
MUSA KRAJAREFLEKSE SOCIALE PEDAGOGJIKETETOVË1996
DORACAKTË GJITHË NË SHKOLLËSHKUP2013
EZ-ZERNUXHIUDHËZIME PËR NXËNIEN E DITURISËSHKUP2003
ZHAN MOREEVROPA SHTËPJA JONË E PËRBASHKËTSHKUP2007
KONRAD ADENAUERPARIMET E LIRISË DHE SIGURISË PËR GJERMANINËGJERMANI2007
FADIL SULEJMANINJOHURI THEMELORE PËR GJERMANINË DHE POPULLIN E SAJTETOVË1995
UNIVERSITETI I TETOVËSUNIVERSITETI I TETOVËS THËRRET SHQIPTARËT NË MBROJTJE NGA KOMPLOTISTËTTETOVË2002
MERI ELEN GAFIBAZAT E AFARIST KOMUNIKIMIT BOTIMI I 7KOÇAN2011
EMILIJA JOVANOVA. S BILJANA LLALLÇEVSKA. S VIKTORIJA PAUNOSKADORACAKU TË GJITHË NË AKSION PËR SHKOLLË TË SIGURTËSHKUP2013
V. LORENS NJUMANMETODAT SHOQËRORE HULUMTUSESHKUP2006
KAROL HOAREMANUAL PËR ZHVILLIMIN DHE TË NXËNIT E TË RRITURVEKOÇAN2013
STIVEN. D. BRUKFILDDISKUTIMI SI METOD E TË MËSUARITSHKUP2013
MID”DAD SHAMIQSI SHKRUHET VEPRA SHKENCORESHKUP2009
GJERGJ RAPIMETODOLOGJIA E KËRKIMITKORÇË2002
XHELADIN MURATIMETODOLOGJIA E KËRKIMIT PEDAGOGJIKTETOVË2004
XHELADIN MURATIPROBLEME TË PEDAGOGJISËSHKUP1992
XHELADIN MURATINAIM FRASHËRI (PIKPAMJE EDUKATIVE)SHKUP1993
XHELADIN MURATIPEDAGOGJIJA E KOHËS SË LIRËSHKUP2005
XHELADIN MURATINJERIU SFIDË URTISHTETOVË2006
XHELADIN MURATIPERSPEKTIVATË E ARSIMIT NË EVROPËTETOVË2014
IXHRIJE AZIRIGJUHA E EDUKIMITTETOVË2015
JANUZ DËRVODELLIINFORMIMI DHE ORIENTIMI PROESIONALPRISHTINË1999
NEXHAT ABAZIKOROSPONDENCA E JOSIF BAGERITTETOVË2014
HAMDI MEDIUKONTRIBUTI I NEXHMEDIN B.SEZAIRIT NË ORGANIZIMIN NACIONAL DEMOKRATIKE SHHQIPTARETETOVË2014
HASAN JASHARIKONTEKSI SOCIOLOGJIK I SHKOLLËSSHKUP1999
PETER CALOWDORRACAK PËR VLERSIMIN E RREZIQEVE TË MJEDISIT DHE MENXHIMI I TYRESHKUP2009
REJ M.MERILEPIDEMIOLOGJIA E MJEDISIT JETËSORSHKUP2011
RAJNER DUPON LUIS TEODORPARANDALIMI I NDOTJESSHKUP2010
HANS TAMMEMAGIKRIZA E MBETURINAVETETOVË2009
JOHAN V.PETERSENUDHËZUES FILLESTAR I PLOTË I BAZËS SË TË DHËNAVESHKUP2011
ZAMIR DIKA,ARTAN LUMADIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I WB-IT KONCEPTE BAZËSHKUP2007
SALI DOÇIQI.VATOVIKOMPJUTERËT DHE PROGRAMETPRISHTINË1984
SKËNDER H.SKËNDEIMICROSOFT WINDOWS.3.1.ZAGREB1994
BEKIM DAUTIWINDOWS.XP HOME EDITION 10 MINUTA UDHËZUESZAGREB2002
DONALD.E.KNUTHARTI I PROGRAMIMIT -KOMPJUTERIKBITOLA2009
FREDERIK RRESHPJAKOMPJUTERI PA MËSUESTETOVË1996
ABDYLNASER SINANIKOMPJUTERI NË PROCESIN MËSIMORTETOVË2012
DALI EMURLLAIMETODIKA E EDUCATES POPULLOREPRISHTINË1973
QENDRA PËR RAJONET E MJEDISITPARIMET E ZHVILLIMIT TË QËNDRUSHMRISËPRISHTINË2005
OSCEDORACAK PËRMËSIMIN E GJUHËS JO AMTARESHKUP2011
GERD BAUMANENIGMA MULTIKULTURORESHKUP2009
USAIDNOTIMI PËR MËSIM NË SHEKULLIN 21SHKUP2009
USAIDMËSIMI I MATEMATIKËS NË SHEKULLIN 21SHKUP2009
USAIDZBATIMI I STANDARTEVE TË NOTIMIT TË NXËNËSIVESHKUP2008
CHRISTIAN X.M.KOMUNIKIMISHKUP2003
MICHELE PENDANXVEPRIMTARITË E TË MËSUARIT NË ORËN E GJUHËS SË HUAJSHKUP1998
MICHEL LAIMENDOJ OBJECT ME UML DHA JAVASHKUP2004
FILIP MERJEMJETE PËR TË MËSUAR NË GRUP-TË MËSOSH NË GR.-2SHKUP2006
DASHMIR IDRIZISFIDAT E ARSIMIT SIPËROR NË GJUHËN SHQIPE NË RMTETOVË2013
MUSA KRAJAMËSUESIT PËR KOMBIN SHQIPTARËTIRANË1993
KONRAD ADENAUER- STIFTUNGMAUEL PËR KOMUNIKIMIN PUBLIKBERLIN2010
BUNIAMIN MEMEDIPRAKTIKA INKLUZIVETETOVË2015
HAVRI SIGELDORACAK PËR FILOZOFINË E ARSIMITKOÇAN2014
SUZAN K. XHEJKOBSONEDUKIMI I TEKNIKAVE JOKONVENCIONALE PËR KONSERVIMKOÇAN2015
NELL NODINGSARSIMI DHE DEMOKRACIA NË SHEKULLIN 21SHKUP2015
XHELADIN MURATIHYRJE NE TEORITË E EDUKIMITTETOVË2016
SVETLLANA PANDILLOSKA GRNÇAROVSKABAZAT E MËSIMIT TË PËRJETSHËMSHKUP2017
RABIJE MURATIDEMOKRATIZIMI I INSTITUCIONEVE EDUKATIVE-ARSIMORE NË RMTETOVË2016
GORAN A. ANGELKA V.AFTËSIA E KUFIZUAR INTELEKTUALETETOVË2017
XHEZMI RUSTEMI - FAIK ADEMIAPLIKIMI DHE EFIKASITETI I KASATOFONIT NË PËRPUNIMIN E SHKRONJAVE TË SHTYPIT NË GJUHËN SHQIPEGOSTIVAR1995
R.RAJAN DUPON LUIS. TEODOR K.PARANDALIMI I NDOTJESSHKUP2010
VAXHID NUREDINIPLANIFIKIMI PROGRAMIMI DHE EVIDENTIMI I PUNËS SË PEDAGOGUT TË SHKOLLËSPRISHTINË1991
MAJKELL ULJENSDIDAKTIKA SHKOLLORESHKUP2016
XHON LAKRANZHVILLIMI I PEDAGOGJISË PËR ARSIMIMIN E ARSIMTARËVESHKUP2016
DANIEL M. DEJVID. R.MËSIMI I EFEKTSHËM DËSHMI DHE PRAKTIKËSHKUP2016
ISMAIL AMETI-PËRKTHYESTË MËSUARIT E MATEMATIKËS TE FËMIJERIA E HERSHMESHKUP2016
MONTRERRAT S. JOSE MANUEL IGOAZBATIMI I SHKENCËS GJUHËSORE NË PEDAGOGJINË GJUHËSORESHKUP2017
XHIM SKRIVENERTEKNIKAT TË MENAXHIMIT TË KLASËSSHKUP2016
XHENI LIC BOB MUNFUQIA E PEDAGOGJISËSHKUP2016
RICHARDS DHE RODGERSQASJET DHE METODAT PËR MËSIMDHËNIE TË GJUHËSSHKUP2016
KREMIN DHE ARTURZHVILLIMI I MËSIMDHËNIES NË SHKOLLËN FILLORESHKUP2017
TESETEACHER EDUCATION AND SPEDIAL EDUCATIONUSA2006
JEFF PASSEELEMENTARY SCHOOL-CURRUCULUMUSA1999
NEIL MERCERTHE GUIDED CONSTRUCTIONOF KNOWLEDGEENGLAND2008
ANNE JORDANSKILLS IN COLLABORORATIVE CLASSROOM CONSULATIONLONDON AND NEW YORK1994
MICHELLEWALDISPUHLPROMOTING LEARNER AUTONOMY IN HIGHER EDUCATIONTETOVË2015
RUDOLPH F. VERDERBER DEANNA D.COMMUNICATEVERDERBER2012
MARGARET C. WANGADAPTIVE –EDUCATION STRATEGIESLONDON1992
OKTAY AHMEDILK, ORTA VE YUKSEK ORETIM OGRETMENLERINE IKINCI DIL OGRETIMI EL KITABIUSKUP2011
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSKONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARETETOVË2013
UNIVERSITET SHTETËROR I TETOVËSPHILOSOPHIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË2014
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSPHILOSOPHIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESTETOVË2015
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XPRISHTINË1973
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XVPRISHTINË1980
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XIVPRISHTINË1980
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XIIPRISHTINË1975
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK XPRISHTINË1992
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETINI SHKENCOR 4-5GJAKOVË1997
UNIVERSITETI I PRISHTINËSBULETINI SHKENCOR VIIPRISHTINË1970
KUJTIM BEVARIBIBLIOGRAFIA PËR HISTORIN E ARSIMITTIRANË1987
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSPAKOJA INFORMATIVETETOVË2008
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSBULETIN VIITETOVË2007
HATIXHE ISMAILIPEDAGOGJIA SHKOLLORE/
BORISLLAV STEVANOVIQPSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1958
QENDRA PËR ARSIM DEMOKRATIKSI MUND TË SHKRUHET MENDIMI KRITIKTIRANË2003
FRANCO FRABBONI, FRANCA PINTO MINERVAMANUEL I PEDAGOGJISË SË PËRGJITHSHMETIRANË2003
RAMUSH RAMAPEDAGOGJIA IIPRISHTINË1977
M.A.DANILLOV, B.P.JESIPOVDIDAKTIKAPRISHTINË1966
LEON ZHLEBNIKHISTORIA E PËRGJITHSHME E PEDAGOGJISËPRISHTINË1955
ABDYLAZISVESELIMETODIKA E NJOHJES SË AMBIENTITPRISHTINË1998
AUGUST VITAKPUNA BASHKËKOHORE NË GRUPBEOGRAD1964
ALEKSANDËR BOJAXHIDISIPLINA NË KLASËN MËSIMORETIRANË2004
ENTI PËR BOTIMIN E TEKSTEVE REPUBLIKA SOCIALISTE TË SËRBISËPËRMBLEDHJE TEKSTESH TË PEDAGOGËVE KLASIKËBEOGRAD1964
GJORGJE LEKIQAKTIVITETI NË MËSIMPRISHTINË1971
BEKTESH BEKTESHISTATISTIKA ELEMENTAREPRISHTINË2005
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSSTANDARJET E PËRMBAJTJES NË ARSIMIN PARASHKOLLORTIRANË2002
MITA MITIQIROLI DHE ORGANIZIMI I DITËS SË LIRË NË SHKOLLËN FILLOREBEOGRAD1965
GËZIM DIBRA, ISMAIL DIZDARIMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIESSHKODËR2004
BARDHYL MUSAIMODELE PËR MËSIMDHËNIE TË SUKSESSHMETIRANË2001
RADOSLLAV TANÇIQ,DRAGOJLA VUKIÇPUNA E KUJDESTARIT TË KLASËSPRISHTINË1971
AVZI MUATAFAEDUKATA DHE ARSIMI NËPËR SHEKUJSHKUP1997
BESIM DYLADIDAKTIKAGJAKOVË1995
NIAZI ZILFIUEDUKATA SEKSUALE E RINISËPRISHTINË1984
RIZA BRADAPEDAGOGJIA FAMILJARE/
JOVAN GJORGJEVIQMËSIMI BASHKËKOHORË ORGANIZIMI DHE FORMATPRISHTINË1986
HAJRULLA KOLIQIANDRAGOGJIAPRISHTINË
ERLEHTA MATO –SAVERINA PASHOMANUEL PËR EDUKIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUTTIRANË2001
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSINSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE-PARRASHKOLLORETIRANË2002
MILAN J.JANJUSHEVIQMETODAT MËSIMOREPRISHTINË1959
JUSUF SHUSHKAPSIKOLOGJIA PEDAGOGJIKEPRISHTINË1958
FATBARDHA GJININXËNËSI DHE GRUPIBEOGRAD
VLADIMIR POLAKSISTEMET MËSIMOREPRISHTINË1985
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSBAZAT E PROGRAMIT PËR PUNËN EDUCATIVE –ARSIMORE NË VITIN PËRGADITORSHKUP2005
B. MUSAI, XH. MURATI, M. KRAJAVLERSIMI I PUNËS SË NXËNËSIT
PERO SHIMLESHAPEDAGOGJIA IPRISHTINË1983
JANUZ DERVODELLIEDUKATA/
MURAT BEJTA,ZAHIR ISTREFIPEDAGOGJIA IIPRISHTINË
AMZI ZIMBERISEKSI –DASHURIA DHE PROBLEMET SEKSUALE TË RINISË BASHKËKOHOREKUMANOVË2002
NIKOLLA ROTIPSIKOLOGJIA E PERSONALITETITBEOGRAD1966
DALI EMERLLAHUEDUKATA ESTETIKEPRISHTINË2001
BEDRI JAKAMETODIKA E MËSIMIT ELEMENTAR TË MATEMATIKËSPRISHTINË1983
MURAT MURATIMETODIKA E MËSIMIT TË NATYRËS DHE SHOQËRISËSHKUP1999
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËSSEMINAR ELEMENTARSHKUP2004
ISTITUTI I STUDIME PEDAGOGJIKEEDUKIMI PARASHKOLLORTIRANË2002
LUBOMIR KËRNETAUSHTRIME NË PEDAGOGJIPRISHTINË
RIZA BRADANXËNËSIT E ZGJUAR DHE TALENTPEJË1997
XHELADIN MURATIMETODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSSHKUP1996
AMZI ZIMBERITEORIA E EDUKATËS ITETOVË2007
ISLAM KRASNIQI ABDYLAZIZ VESELIMETODIKE E MËSIMIT TË DITURI NATYRË E SHOQËRISËPRISHTINË2000
ABDYLAZISVESELI MYQERREME RUSIMETODIKA E EDUKIMIT PARRASHKOLLORTETOVË1999
VAXHID NUREDINIBAZATE METODIKËS SË PUNËS EDUKATIVE DHE METODIKA E PEDAGOGUT TË SHKOLLËSTETOVË2002
TAHIR ZAJAZIPEDAGOGJIA E ARSIMIT ISHKUP1997
NEXHAT ABAZIZHVILLIMI I ARSIMIT I SHKOLLAVE DHE I MENDIMIT PADAGOGJIKE SHQIPTARË NË MAQEDONI(1830-1912)TETOVË1997
AGUST VITAKPROBLEMET THEMELORE TË PUNËS NË GRUPBEOGRAD1960
JANUZ DERVODELLIINFORMIMI DHE ORIENTIMI PROFESIONALPRISHTINË1997
ОБCEПРИРЕꞍНИК ЗА НАСТАВАТА ПО НЕМАЈꞍИН ЈАЗИКCKOPJE2011
ПИТЕР.С.ГАРДНЕРНОВИ НАСОКИ ꞍИТАЊЕ,ПИƜУВАЊЕ И КРИТИꞍКО МИСЛЕЊЕCKOPJE2011
PИСТО МАЛꞍЕЦКИМЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКАCKOPJE2001
ВИОЛЕТА ПАНЗОВАЛОГИКАСКОПЈЕ1999
ИВАН ГЛИГОРОВСКИПРВИТЕ УꞍИТЕЛИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 1943-1948 ГОДИНАСКОПЈЕ2007
ФИОНА БОУВИАНТРОПОЛОГИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАСКОПЈЕ2009
КОНСТАТИН Н.ПЕТКОВСКИ МИРЈАНА А. АЛЕКСОВАВОДЕЊЕ НА ДИНАМИꞍНО УꞍИЛИƜТЕСКОПЈЕ2004
СТИВЕН .Д. БРУКФИЛД С. П.ДИСКУСИЈАТА КАКО МОДЕЊЛ ВО НАСТАВАТАСКОПЈЕ2013
MARGOТ НОРТХЕЈ ЏУДИ ЏЕВИНСКИПИƜУВАЊЕ СО СМИСЛАСКОПЈЕ2007
КРСТЕ АНГЕЛОВСКИНАСТАВНИЦИТЕ И ИНОВАЦИИТЕСКОПЈЕ1985
ЛАЗО НИКОДИМОВСКИОД ИДЕЈА ДО НАУꞍО ДЕЛОСКОПЈЕ1979
BOGDAN ṠЕṠИĊОPṠTA METODOLOGIJABEOGRAD1980
D.S. MITRINOVIĊMATRICE DETERMINENTE ZBORNIK ZADAKA I PROBLEMABEOGRAD1972
PETAR MANDIĆ , VLADETA TEŠIĆPEDAGOGIJA-3BEOGRAD1979
SVETOZAR G. ĊANOVIĊSPECIFIĊNI PROBLEM NASTAVE U ṠKOLAMA KOSOVA I METOHIJEPRISHTINA1967
ЏЕЈМС М. ЛИНДСЕЈТЕХНИКИ ВО АНТРОПОГЕОГРАФИЈАТАСКОПЈЕ2009
WILLIAM JAMESПРОГМАТИЗАМСКОПЈЕ1992
ROMAN ALBREHTNA PUTU OD VIZIJE DO STVARNOSTIZAGREB1974
БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВАНАЛИТИꞍКО КОНТЕН ПЛАНСКОПЈЕ1993
MLADENKO KUMOVIĊIDEJNOST U PEDAGOṠKOM RADU MUZEJANOVI SAD1983
ТОМАС С. КУНСТРУКТУРАТА НА НАУꞍИТЕРЕВОЛУЦИИСКОПЈЕ2002
ANTE DEFRANĊESKIPEDAGOṠKI PROJEKTI FRANCUSKI BURẐOASKE REVOLUCIJEZAGREB1951
TIHOMIR T. PRODANOVIĊPROBLEM ODREDENJA POJMA NASTAVNIH METODA I NJIHOVE KLASIFIKACIJEBEOGRAD1956
KARL ṠTEKERSAVREMENO FORMIRANJE NASTAVEBEOGRAD1960
Б. П. ЕСИПОВЕЛЕМЕНТАРНА ДИДАКТИКАСКОПЈЕ1949
NIKOLA RACKOVIĊṠTA JE UPITANJUBEOGRAD1981
RUDOLF ṠTAJNERĊETRI PREDAVANJABEOGRAD1991
MILAN BAKOVLJEVTEORIJSKE OSNOVE PROGRAMIRANE NASTAVEBEOGRAD1972
ẐULIJAN STJUARDTEORIJA KULTURNE PROMENEBEOGRAD1981
МИƜЕЛ ПАНДАНКЦАКТИВНОСТИ ЗА УꞍЊЕ НА ꞍАС ПО ЈАЗИКОТСКОПЈЕ1998
КРИСТИЈАН БЕЛОН КСАВИЊРКОМУНИКАЦИЈАСКОПЈЕ2003
А. ВОАЈЕ Ж. ИРИГОАЈЕН Ж.ТЕПО Н. ТУРНОА Ж. П. ВЕДРИНПРЕГЛЕД НА УПРАВУВАЊЕТОСКОПЈЕ2000
ФИЛИП МЕРЈЕАЛАТКИ ЗА УЧЕЊЕ ВО ГРУПА -2СКОПЈЕ2006
МICHEL LAIМИСЛАМ ОБЈЕКТНО ЦО UML И JAVAСКОПЈЕ2004
BИЛИПИЈАН СТАЛИНГСПДОАДОЧНИ И КОМПЈУТЕРСКИ -КОМУНИКАЦИСКОПЈЕ2010
OSCEПРАКТИЧК СИТЕ ВО АКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНО УЧИЛИШТЕСКОПЈЕ2013
ВЛЛАДА Р.М. МАКЕДОНИЈА ПРЕСЕДАТЕЛ -N. GRUEVSKIKLIMENT OXRISKIСКОПЈЕ2009
СРАНКО ТУРКОДБРАДА ПОДАТАКА И ПРОГРАМИРАЊЕЗАГРЕБ1976
КЕВИН МАГДОНА И ВОЛТЕР ФАЈНБЕРГОБРАЅОВАНИЕ И ГРАЃАНЦТБО БО ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКИТЕ ОПШТЕЦТБАКОЧАНИ2014
СУЗАН К. ЏЕЈКОБСОНЕДУКАЦИЈА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ТЕЏНИКИ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈАКОЧАНИ2015
ХАВРИ СИТЕЛПРИРЕꞍНИК ЗА ЗА ФИЛОЅОФИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТОКОЧАНИ2014
ХЕЛ НОДИНГСОБРАЗОВАНИЕТИ И ДЕМОКРАТИЈАТАСКОПЈЕ2015
ГОРАН А. АНГЕЛКА М.ИНТЕЛЕЛКТУАЛНА ПОПРЕЦЕНОСТТЕТОВО2017
LADISLAV BOGNAR MILAN MATIJEVICDIDAKTIKAЗАГРЕБ1993
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
ADMINISTRIMI DHE QEVERISJA NË KOSOVË INSTITUTI KOSOVARË PËR KËRKIME DHE ZHVILLIM TË POLITIKAVEKIPREDPRISHTINË2005
ADOLESHENTIEDMOND DRAGOTITIRANË 1994
ADRESARI I KOMUNAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËQENDRA MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTARSHKUP 2006
AGRESIONI UNIK SLLAV DHE REZISTENCA PARTIALE SHQIPTAREELMAZ ADEMITETOVË 2012
ARGUMENTIMI NË PROCEDURËN PENALEEJUP SAITITETOVË 1999
ALFABETIZMI MEDIATIK DHE SHOQËRIA CIVILEVIRGJIL MUÇITIRANË2010
ARITJA E QEVERISË SË AFTË ‐ NDËRTIMI I KAPACITETIT TË SEKTORIT PUBLIK NË VENDET NË ZHVILLIMMERILI.S GRINDLSHKUP 2011
ASPEKTI JURIDIKO-KUSHTETUES DHE POLITIK I STATUSIT SHTETËFORMUES TË POPULLIT SHQIPTARË NË MAQEDONIMERSIM MAKSUTISHKUP2005
AVOKATI I POPULLIT NË SHQIPËRIERMIR DOBJANITIRANË2003
BAROMETRI BALLKANIK I MEDIASFRIEDRICH-EBERT STIFUNGTIRANË2013
BASHKIMI EVROPIAN KRONOLOGJIA E ZHVILLIMIT DHE SFIDAT E ZGJERIMITSADIK ZENKUKËRÇOVË 2014
BASHKIMI NDËRMJET TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE PULIKE DHE PRIVATEALLEKS MILLSSHKUP 2012
BAZAT E TË DREJTËS TREGTAREEUGEN KLUNCINGERSHKUP 2011
BODRUMI I ALI BABAITVALERIO PELLIZZARITIRANË2010
BURIMET E SË DREJTËS CIVILE NË KOSOVËABDULLA ALIUPRISHTINË1999
ÇESHTJET E MËDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISSIMON GOJARFABR, RENE SEVSHKUP 2010
ÇFARË MEDON KINA?MARK LEONARDTIRANË2008
ÇFARË ËSHTË DEMOKRACIAUSIANICARAGUA1991
DEKLARATA UNIVERSALE MBI TË DREJTAT E NJERIUTGUDMUNDUR ALFREDSON, ASBJORN EIDEPRISHTINË1999
DELIKUENCA E TË MITURVEMIHAIL VALTERSHKUP2011
DELIKUENCA E TË MITURVE NË RMDASHMIR NASUFISTRUGË 2016
DEMOKRACIA DHE SIGURIA E NJERIUTFRIEDRICH EBERT STIFUNGSHKUP2009
DEMOKRACIA DHE SIGURIA E NJERIUTFREDERICH EBERT STIFTUNGSHKUP 2009
DEMOKRACIA KRISTIANE: PARIMET DHE POLITIKËBËRJEKONRAD ADENAUER STIFTUNGTIRANË2011
DEONTOLOGJIJA E MEDIASBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2007
DHUNA NDAJ GRUAS NË KOSOVË DHE MAQEDONIBIRGIT SAUER,MYQYREME RUSITETOVË2009
DIALEKTIKA E SEKUALIRIZIMITJURGEN HABERMASTIRANË
DIKTATURAT NACIONALISTE PËRBALLË SHOQËRISË SË HAPURGEORGE SOROSTIRANË1993
DINAMIKA E RE E MULTIRATELIZMITXHEJMS P.MULDONSHKUP 2014
DIPLOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSKINDKUMANOVË 2008
DIPLOMACIA PUBLIKEFATMIR FAZLIUSHKUP2015
DISKRIMINIMET NË KONKURSET PËR PUNSIM ( RAPORT HULUMTUES )OSBESHKUP2013
DISKRIMINIMI NË BAZË TË PËRKATËSIS ETNIKEOSBESHKUP2013
DISKRIMINIMI SIPAS MOSHËS NË TË DREJTËN NDËRKOMBTAREBEKIM KADRIUTETOVË 2015
DISKUTIMI MJETET DHE TEKNIKAT PËR DEMOKRACI NË KLASËSTIVEN D. BRUKFLID, STIVEN PRESKILSHKUP 2013
DISKUTIMI PËR ETIKËNBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIAS/
DORACAK PËR PRAKTIKUESIT-KRIMIN KOMPJUTERIKVLLADIMIR MILLOSHEVSKI,MARKO ZVËRLEVSKI, SPASENKA ANDONOVASHKUP2014
DORACAK PËR SHKATHTËSITË MBROJTËSE TË AVOKATIT NË PROCEDUR PENALEOSCE
SKOPJE2009
DORACAK PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE NISMAVE CVILE LGBT ‐ SËZHARTO TRAJNOVSKISHKUP2013
DREJT NJË TEORI ISLAME PËR MARDHENIET NDËRKOMBËTAREABDULLAHMID A. EBU SULEJMANISHKUP2005
DREJTIMET E ZHILLIMIT TË SISTEMIT POLITIK TË VETËQEVERISJESEDVARD KARDELPRISHTINË 1978
DYZET VJET FJALËSANDRO CIOTTITIRANË2002
E DREJTA 1 1995ISMET SALIHUPRISHTINË
E DREJTA 1 1997RAGIP HALILI,MEHDI HETEMI,REXHEP MURATIPRISHTINË1997
E DREJTA 2 1996VESEL LATIFIPRISHTINË 1996
E DREJTA 2 1997VESEL LATIFIPRISHTINË1997
E DREJTA 3 1996VESEL LATIFIPRISHTINË1996
E DREJTA 3 1997REXHEP MURATIPRISHTINË 1997
E DREJTA 4 1996ABDULLA ALIU, BAJRAM UKAJPRISHTINË1996
E DREJTA 4 1997REXHEP MURATIPRISHTINË
E DREJTA ADMINISTRATIVEJEAN WALINGSHKUP 2013
E DREJTA CIVILEABDULLA ALIUPRISHTINË2013
E DREJTA DETYRUESE 2 PËRGJEGJËSIA QYTETARE DHE KUAZI ‐MARVESHJETMURIEL FABR MANJANSHKUP 2012
E DREJTA E AUTORIT FJALOR TERMINESH (ANGLISHT MAQEDONISHT )MIRJANA POPENAK AKIMOVSKASHKUP2007
E DREJTA E INSTITUCIONEVE TË BASHKIMIT EVROPIANJACQUES PERTEKSHKUP 2011
E DREJTA E KONTRATAVE ADMINISTRATIVEKRISTOFER GUTIERSHKUP 2011
E DREJTA E MEDIAVE ELEKTRONIKE NË SHQIPËRIKATHLEEN IMHOLZ ELINA KOCI ROBERT RITLLERTIRANË2001
E DREJTA E PENGUTIVS PIKOSHKUP 2011
E DREJTA E PROCEDURËS PENALE E MAQEDONISËAZEM HAJDARIPRISHTINË2004
E DREJTA E PUNËSALEN SUPIOTSHKUP 2010
E DREJTA E SERVITUTEVE, PYETJE, PËRGJIGJE, SHEMBUJAGIM NUHIUTETOVË2005
E DREJTA E SIGURIMIT SOCIALZHAN PJER LABORDSHKUP 2012
E DREJTA E UNIONIT EVROPIAN DHE POLITIKA E PËRBASHKËTZHERAR DRUZEN, GERARD DRUESWESHKUP 2013
E DREJTA E VETËVENDOSJES DIMENSIONI NDËRKOMBËTAR I PROBLEMIT TË KOSOVËSBLERIM REKASHKUP 1996
E DREJTA EVROPIANA DHE NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUTFREDERIK SUDRESHKUP 2013
E DREJTA EVROPIANEBASHKIM ZAHITITÜBINGEN2000
E DREJTA FINANCIARELJUPCO BLLAZHEVSKITETOVË2006
E DREJTA FISKALEJEAN JACQUES BIENVENUSHKUP 2012
E DREJTA KUSHTETUESE ‐ DEMOKRACIT OLIVER BUHAMELSHKUP2004
E DREJTA KUSHTETUESE ‐ DEMOKRACIT DOMINIK DEJVISSHKUP 2013
E DREJTA LAW REVISTË PËR CËSHTJE JURIDIKETAFILAJ GROUPPRISHTINË 2012
E DREJTA ME NJOHURIT THEMELORE TË SË DREJTËS AFARISTEMEHDI J. HETEMIPRISHTINË1996
E DREJTA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUTGENTIAN ZYBERITIRANË2011
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR KËRKESËN E INVESTIMEVEZAKARI DAGLASSHKUP 2013
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE VËLLIMI 2 PJESA E POSACMEDOMINIK BURO, HARASIJA MUIRVATSHKUP 2012
E DREJTA NDËRKOMBËTARE PRIVATE VËLLIMI 2 PJESA E POSACMEBEKIM KADRIUTETOVË 2015
E DREJTA OBLIGUESE 1‐ KONTRATA DHE DETYRIMI I NJËANSHËMMURIEL FABR MANJANSHKUP 2013
E DREJTA PENALEROCKIN AHENBAHSHKUP 2012
E DREJTA PËR TË TREGUAR ROLI I MASSMEDIAS NË ZHVILLIMIN E EKONOMISËINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2003
E DREJTA PROCEDURALE CIVILE IFAIK BRESTOVCIPRISHTINË2000
E DREJTA PROCEDURALE CIVILE NDËRKOMBËTAREFAIK BRESTOVCIPRISHTINË2000
E DREJTA PUBLIKE E QEVERISJES PUBLIKE DHE VEPRIMI ADMINISTRATIVMISHEL VEPROSHKUP 2012
E DREJTA PUBLIKE E MARVESHJEVE QEVERITAREA.C.L.DEJVISSHKUP 2013
E DREJTA SENDORE ( PRONËSIA )ABDULLA ALIUPRISHTINË 2009
EDREJTA FAMILJARE DHE TRASHIGIMORE (ROMAKE)BASHKIM SELMANI, BEKIM REXHEPIFERIZAJ 2009
EDREJTA PUBLIKE NDËRKOMBTAREDENIS ALLANSHKUP 2015
EDUKIMI MEDIATIKBARDHYL MUSAI,JONILA GODOLE,TIDITA ABDURRAHMANITIRANË2011
EFIKASITETI I PUSHTETIT GJYQËSOR GJATË LUFTIMIT TË KRIMIT TË ORGANIZUAR DHE KORUPSIONITOSCESHKUP2015
EKSEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSOR TË FORMËS SË PRERË NË MBROJTJE TË TË DREJTAVE TË INDIVIDËVEAVOKATI I POPULLIT NË BASHKËPUNIM ME KOMITETIN SHQIPTAR TË HELSINKITTIRANË 2004
EKZEKUTIMI I DËNIMIT ME BURGIM NË SHQIPËRIREXHEP GASHIPRISHTINË 2001
ELEMENTËT E GAZETARISËBIL KOVACH,TOM ROSENSTIELTIRANË2009
ETIKA DHE GAZETARIA NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2006
ETIKA E MEDIAVE DIXHITALECHARLES ESSTIRANË
EVROPA SHTËPIJA JONË E PËRBASHKËTZHAN MONESHKUP2007
FAQJA NJË DHE E ARDHMJA E GAZETARISËDAVID FOLKLENFLIKTIRANË
FEJA DHE PROFANIAERNEST GELLNERTIRANË
FËMIJËT DHE MEDIATINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2011
FEMINIZMI MODERN DHE POSTMODERNZEKIJE DEMIRISHKUP2006
FILOZOFIAFERAT POLISISTRUGË 2004
FILOZOFIA E TË DREJTËSRAJNHOLLD CIPELIUSSHKUP2011
FILOZOFIA POLITIKERAINO MALNES,KNUT MIDGAARDSHKUP2008
FINANCIMI PUBLIK ME VËSHTRIM TË POSACËM NË KOSOVË ISABRI KADRIUPRISHTINË2002
FJALORTH TERMINOLOGJIK TË DREJTAVE TË NJEIUTERALDA METHASANI, GJYLIETA MUSHKOLAJTIRANË2002
FORMIMI I MBYKQYRJES CIVILE DHE I MENAXHIMIT TË SEKTORIT TË SIGURISË NË KOSOVËKIPREDPRISHTINË2005
FRIKA NGA NUMRAT E VEGJËLARJUN APPADURAITIRANË2006
GAZETA INVESTITATIVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2005
GAZETA UNIVERSITAREUNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2014
GAZETARI GLOBALEPHILIP SEIBTIRANË2009
GAZETARIA 2 PROBLEME TË MJESHTËRISË DHE FORMAT E PASQYRIMIT PUBLICISTIKHAMI BORICITIRANË2002
GAZETARIA 2.0 TË MERESH ME INFORMACIONE NË KOHËN E INTERNETITBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2004
GAZETARIA POLITIKE SFIDA TË REJA ,PRAKTIKA TË REJAREYMOND KUHN ,ERIK NEVEUTIRANË2002
GAZETARIA PROFESIONALE DHE VETË RREGULLIMIORGANIZAATA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ARSIM DHE KULTIRANË2005
GAZETARIA UNIVERSALEDAVID RANDALLTIRANË2003
GAZETARII 3 ( NJOHURI TË PËRGJITHSHME )YLBER LILI, SALAJDIN SALIHUOHËR2009
COOL -TURË E VOGËL GJYQËSORESHOQATA E QYTETARËVE FORUMI ARSIMOR I TË RINJËVESHKUP2005
GUIDË PËR MARDHËNIET, ME MEDIAN PËR KOMUNITETIN ROMLESLY ABDELA, TIM SYMONDSTRANË2004
HISTORIA BASHKOHORE POLITIKE DHE SHOQËROREGI ANTONETISHKUP 2011
HISTORIA E IDEVE POLITIKE VËLLIMI 1ZHAN TUSHARSHKUP2012
HISTORIA E IDEVE POLITIKE VËLLIMI 2ZHAN TUSHARSHKUP2012
HISTORIA E MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTRANË2004
HISTORIA E SË DREJTËS PRIVATE FRANCEZE QË NGA 1804JEAN ‐ LOUIS HALPËRINSHKUP 2011
HUMANIZMI NË EPOKËN E GLOBALIZIMITDIPESH CHAKRABARTYTIRANË2006
HYRJE NË SIGURINËROBERT J.FISHER,EDVARD HELIBOZEK,GION GRINSHKUP 2015
HYRJE NË TË DREJTËN E UNIONIT EVROPIANBLERIM REKA, YLBER SELATETOVË2011
I BESOJM MOSBESIMITIVAN KRASTEVTIRANË2014
IDENTITETI DHE DHUNA ILUZIONI I FATITAMARTYA SENTIRANË 2006
IMPERIALIZIMI SI FAZA MË E LART E KAPITALIZMITVLLADIMIR ILENINPRISHTINË 1977
IMPLIKIME ETIKE TË TEKNOLOGJIVE TË REJA: ANKETIMMARY RUNDLE,CHRIS CONLEYTIRANË2007
INSTITUCIONET DHE POLITIKAT E UNIONIT EVROPIANBLERIM REKATETOVË2010
INSTITUCIONET E BASHKIMIT EVROPIAN DHE PROCESI I INTEGRIMIT TË MAQEDONISËNË BASHKIMIN EVROPIANSADIK ZENKUKËRÇOVË 2013
INTEGRIMI I BALLKANIT PERENDIMOR NË UEARTA IBRAHIMISHKUP2009
JETA ME NATYRENFRANK FISHER, MAAPTENA HAJERSHKUP2009
JURISPODENCAMILAM FETAITIRANË2012
JUSTICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Nr.1UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË 2013
JUSTICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.2 / Nr.1UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2014
JUSTICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.2 / Nr.2UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2014
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.3 / Nr.3-4UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2015
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.3 / Nr.5UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.4 / Nr.5UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.4 / Nr.6UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2016
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.5 / Nr.7UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2017
JUSTICIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES Vol.5 / Nr.8UNIVERSITETI SHETËROR I TETOVËSTETOVË 2017
KMD NË FUNKSIONT TË MBROJTJES NGA DISKRINIMIAGIM NUHIU,IRENA MITEVSKA,LENÇE KOCEVSKA,RIZVAN SULEJMANISHKUP2014
KODE DHE UDHËZIME PËR ETIKËN E GAZETARISËINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
KODI CIVIL -BAZAT E SË DREJTËS CIVILESHTAUDINGERSHKUP 2015
KODI ETIK I MEDIA SHQIPTAREOSBETIRANË2006
KODI ETIK TË PROKURORËVE PUBLIKE NË RMOSCESHKUP2014
KODI PENAL I R.SË MAQEDONISË/SHKUP
KODIFIKIMI I LEGJISLACIONIT PENALOSCESHKUP2015
KONFERENCA E DYTË E ISH ‐ STUDENTËVE TË CHEVENING‐UT TË EVROPËS JUGLINDOREKRISTINA HAXHI-VASILEVASHKUP2013
KONFLIKTI ETNIK RELIGJIONI , IDENTITETI, POLITIKAS.A.JANAKOSSHKUP 2009
KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KORUPSIONIT ME KOMENTIMMEHDI J. HETEMIPRISHTINË 2013
KONVENTAT E GJENEVËS TË 12 GUSHTIT 1949 DHE PROTOKOLLET SHTESËKOMITETI NDËRKOMBËTAR I KRYQIT TË KUQ/
KORUPSIONI DHE ANTIKORUPSIONI NË SISTEMIN E SË DREJTËSCRISTI DANILETTIRANË2011
KOSOVA NË DOKUMENTET E KONGRESIT AMERIKAN ( 1986 ‐ 1995 )BLERIM REKAPRISHTINË 1995
KOSOVA PËR POLITIKËN E BE ‐ SË 1991 ‐ 2007SYLË UKSHINISHKUP 2008
KOZMOPOLITIZMI IMKWAME ANTHONY APPIAHTIRANË2008
KRIJIMI I VLERËS PUBLIKE UDHËHEQJA STATEGJIKE NË PUSHTETMARK.H MURSHKUP 2013
KRIM I ORGANIZUARDASHMIR NASUFISTRUGË 2016
KRIMET E LUFTËS KUNDËR POPULLSIS CIVILE NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS SHEK.1998 QERSHOR 1999AZEM HAJDARIPRISHTINË2002
KRIMINALISTIKAVESEL LATIFITETOVË 2007
KRIMINALISTIKARICHARD SEIFERSITENSHKUP2010
KRIMINALITETI I TË MITURVE NË KOSOVË 2001 ‐ 2003AZEM HAJDARIPRISHTINË2003
KUFIJTË E RINJ DHE VLERAT UNIVERZALEZYGMUNT BAUMANTIRANË2006
KULTURAT LIKUIDE NË TOKËN DJERRËROGER BARTRATIRANË2006
KUPTIMI MBI TE DREJTAT E NJERIUT RITJA E RESPEKTIMIT TË TYRE KUSHT PËR ZHVILLIMIN NË MAQEDONIMENDIM ZENKUKËRÇOVË 2013
KUSHTETUTA E REPUBLIKES SË KOSOVËS KOMENTAR BOTIMI IE.HASANI, L. CUKALOVICPRISHTINË 2013
KUSHTETUTA EU ‐ RUBIKONI I SUPERNACIONALESBLERIM REKASHKUP 2007
LAJME DREJTËPËRDEREJTINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASBELGJIKË2003
LAJMET E FUNDIT MBI GAZETARINËBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2007
LAJMETE E TRANSMETUARA.SHKRIM DHE RAPORTIMIRIS LUARASITIRANË2000
LECITIMI PUBLIK DHE TENDERIMI ZEJNEL SHABANITETOVË2009
LETRAT E FEDERALISTE PJESA E 2ALEKSANDËR HAMILTON, XHEJMS MEDISON,XHON XHEJ/
LIBËR SHKOLLOR PËR ANALIZË EKONOMIKE TË SË DREJTËS CIVILEHANS-BERND SHEFER,KLAUS OTSHKUP 2014
LOGJIKA E VEPRIMIT KOLEKTIVMANKUR OLSONSHKUP 2010
LUFTA NË MAQEDONI NË VITIN 2001GËZIM OSTRENINSHKUP2006
MAKSIZMI SOCIALIZMI DHE VETËQEVERISJAEKREM MURTEZANIMITROVICË 1981
MANUAL I ABC-SË SË INTERNETITMUSTAFA NANOTIRANË2010
MANUAL PËR KOMUNIKIMIN POLITIKKONRAD ADENAUER STIFTUNG/
MANUAL PËR RAPORTIMIN E DIVERSITETITINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
MANUALI I FRASKATITFATOS DEGATIRANË2008
MANUALI I PËRDORIMIT TË METODOLOGJISË PËR VLERSIMIN E ZBATIMIT TË RREGULLATIVËSOSCESHKUP2013
MANUALI I RAPORTIMIT TË DIVERSITETITDAVID TULLERLONDËR2003
MARDHËNIET JURIDIKO CIVILE NË LIGJIN E XII TABELAVEMUSLI HALIMITETOVË2005
MARDHËNIET NDËNACIONALE DHE UNINONI EUROPIANHILL DHE SMITSHKUP 2015
MARDHËNIET NDËRKOMBTAREBLERIM REKA, YLBER SELATETOVË2015
MARSIZMI DHE VETËQEVERISJAMITRO ILIEVSKI, STOJAN JORDANOSKISHKUP1978
MARVESHJA E OHRIT-BAZË E DEMOKRATIZIMIT DHE E INTEGRIMIT EUROATLANTIK TË MAQEDONISËMILAM FETAITETOVË2017
MBROJTJA E PËRGJITHSHME POPULLORE DHE VETËMBROJTJA SHOQËRORE RSFJMILLAN VUCINIQSPLIT 1980
MBROJTJA NDËRKOMBËTARE E TË DREJTAVE TË NJERIUT DOKUMENTET I IIZEJNULLAH GRUDAPRISHTINË 2000
MBROJTJA NGA DISKRIMINIMI NË TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE DHE R.MBEKIM KADRIUTETOVË 2015
MEDIA DHE SHOQËRIA E INFORMCIONIT NË SHOQËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
MEDIA E MINORITETEVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2005
MEDIA LOKALE PEISAZH DHE UDHËZUESINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2003
MEDIA, SHOQËRIA, BOTANICK COULDRYTIRANË
MEDIA,INTERNETI,DHE FËMIJËTINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
MEDIAT DHE TË DREJTAT E FËMIJËVEBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIAS/2005
MEDIAT NË ERËN E INTERNETIT DHE GLOBALIZIMITBOTIMI INSTITUTI SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2009
MEDIAT ONLINE NË SHQIPËRIRAPO ZGURITIRANË
MENDIMI POLITIK MODERNMUHAMEDIN KULLASHIPRISHTINË2005
METODAT SHOQËRORE HULUMTUESEV. LORENS NJUMANSHKUP2010
METODIKA MODERNE NË EKSPERTIMIN KRIMINALISTIKVLLADIMIR IKONOMITIRANË2004
METODOLOGJIA JURIDIKEAZEM HAJDARIPRISHTINË2002
MISIONI I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KOSOVË DHE PRIVATIZMI I PRONËS SHOQËROREKIPREDPRISHTINË2005
MJEKSIA LIGJOREVINCNTY DIMAIO, DOMINIK DIMAIOSHKUP2010
MONITORIMI I AKSESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE 2014INSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
MONITROTIMI I AKSESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2012
NDARJA E PUSHTETIT DHE ZBATIMI I MARVESHJES KORNIZË TË OHRITFRIEDRICH EBERT STIFUNGSHKUP
2008
NË KËRKIM TË SENSIT TË HUMBURADAM MICHNIK TIRANË2011
NË VENDË TË PËRPLASJES, ALEANCË E QYTETËRIMEVEINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË
NGA ANALOGU NË DIXHITALINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2010
NGA ''LALBANEZE D′ITALIA'' (1848) TE ''JEHONA E TIRANËS'' ( 1944)MAKSIM GINAITIRANË2003
NJË HIMN PËR HIBRIDIZIMINALES DEBELJAKTIRANË
NOTERIALIRIM BEGZATITETOVË 2010
OFENDIMI DHE SHPIFJA DHE KOMPENZIMI I DËMITOSMAN KADRIUTETOVË 2017
ORGANIZATA JO FITIMPRURËSE PËR ANGAZHIM SHTETI SOCIAL NË KOH TË MARRËVESHJEVESTIVEN RATGEB, SMITH MAJKËLL LIPSKISHKUP2010
ORIGJINA E FAMILJES, E PRONËS PRIVATE DHE E SHTETITFRIDRIH ENGELSPRISHTINË 1976
PAGA ÇMIMI DHE FITIMIKARL MARKSPRISHTINË 1979
PAGESAT NDËRKOMBËTAREMEHDIJ HETEMIPRISHTINË 2001
PANAIRI I TOLERANCËSCLAUDIO MAGRISTIRANË2001
PAQJA E FTOHTËSELIM IBRAIMITETOVË2016
PARIMET E LIRISË DHE SIGURISË PËR GJERMANIN ‐ FONDACIONIKONRAD ADENAUER KARSTEN GRABOWBERLIN2008
PARIMI I MBROJTJES NGA DISKRIMINIMIAGIM NUHIUGOSTIVAR 2014
PARLAMENTARIZMIJUSUF ZENDELITETOVË2013
PARTIA JONË ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E PARTIVE POLITIKENORM KOMUNIKATIVPRISHTINË2004
PERIFERITË DHE KUFIJTË NË NJË EVROPË POST ─ PERENDIMOREGERARD DELANTYTIRANË
PËRPLASJA E INJORACAVERAMIN JAHANBEGLOOTIRANË
PHILOSOPHICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESUSHT 5/2016-FAKULTETI FILOZOFIKTETOVË 2016
PIRATË NË KANALIN E KORFUZITALBERT KOTLINITIRANË2007
PJESËMARJA E PUBLIKUT NË PROCESET E PËRGADITJES SË LIGJEVEMARIJA SAZDEVSKI, SIMONA OGNENOVSKASHKUP2013
POLITIKA KRIMINALEVESEL LATIFIPRISHTINË 2003
POLITIKA NDËSHKIMORE NDAJ DELIKTEVE TË GJAKUT NË KOSOVË TË PERIDHËS 1980 ‐ 1989REXHEP GASHIPRISHTINË 2003
POLITIKA SOCIALEJOHN BALDOK, LAVINIA MITONSHKUP 2014
PRAKTIKA E MARDHËNIEVE ME PUBLIKUNFRASER P.SEITELSHKUP 2013
PRINCIPET E DREJTËS INVESTUESE NDËRKOMBËTAREDOLLCHER DHE SHROJERSHKUP 2012
PRINCIPET E SË DREJTËS NDËRKOMBËTARESHON .D MARFISHKUP 2012
PROFESIONI: REPORTER NË LUFTËBOTIM I INSTITUTIT SHQIPTAR TË MEDIASTIRANË2000
PRONËSIA E MEDIAS DHE NDIKIMI I SAJ NË PLURALIZMIN DHE PAVARËSINË E MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2004
PRONËSIA INTELEKTUALEFATOS DEGATIRANË2014
PUBLIKU NË PROCEDURËN PENALESASHE DIMOVSKI,JOVAN ILIEVSKI,ZORAN DIMITRIEVSKISHKUP2014
PUSHTETI GJYQËSOR NË MAQEDONIAGIM NUHIUTETOVË2008
QYTETARI E LËVIZSHMEIVAYLO DITCHEVTIRANË
RADIOPËRHAPJA E SHËRBIMIT PUBLIK NË TRANZICIONMONRO E. PRAJS DHE MARK REBOJBEOGRAD2002
RAPORT FINAL PËR PËRGJIGJEN INSTITUCIONALE KUNDËR PAREGULLSIVE ZGJEDHORE 2008-9OSCESHKUP2009
RAPORTI VJETOR 2003 I AVOKATIT TË POPULLITKUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISËTIRANË2004
RAPORTIMI I DREJTË DHE I BALANCUAR I ZGJEDHJEVEHENRIK KEITH HANSENTIRANË2009
REFORMA E PENSIONEVENIKOLAS BAR, PETAR DAJMONDSHKUP 2013
REKLAMIMI DHE PROMOVIMIXHORXH E.BELÇ, MAJKËL A.BELÇKOЧАНИ2011
RËNDËSIA E INTEGRITETIT TË MEDIASINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
RËNIMI I AUTONOMISË SË KOSOVËSSHOQATA E PAVARUR E JURISTËVE TË KOSOVËSPRISHTINË 1992
ROLI I KOMUNIKIMIT NË INTEGRIMET RAJONALE DHE GLOBALEUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSTETOVË2009
RREGULLATIVA DHE PAREGULLSITË ZGJEDHORE NË RMSUBHI JAKUPITETOVË2017
RRJETI I KORUPSIONITPETER EIGENGJERMANI2003
RRUGA E MBIJETESËSDRITA MEMETI, AFERDITA SKËNDERITETOVË 1999
SEGREGACIONI I FËMIJËVE ROMË NË PROCESIN ARSIMOR/SHKUP2014
SFIDAT POLITIKENASER PAJAZITISHKUP2008
SHKAKTIMI I DËMIT DHE PËRGJEGJËSIA CIVILE JURIDIKEOSMAN KADRIUTETOVË2003
SI BËHEN LIGJET NË AMERIKSËR REDUARD F.UILLET I RIU/
SI FUNKSIONON DEMOKRACIARUDI BORBATI/
SI TË BËHEMI QYTETARË TË MIRËDIANE REVITCHSHKUP 2013
SI TË KRIJOJSH NJË ZYRË SHTYPIFRANCESKO PIPATIRANË2002
SI TË NJOHËSH TË VËRTETËN NË EPOKËN E MBINGARKESËS SË INFORMACIONITBILL KOVACH, TOM ROSENSTIELTIRANË
SIGURIMI I TË DREJTËS PËR MBROJTËS LIGJOROSCESHKUP2010
SISTEMI AMERIKAN I QEVERISËMERSIM MAKSUTITETOVË 2007
SISTEMI I TË DREJTAVE TË NJERIUTALI MUSLIUSHKUP 2012
SISTEMI POLITIK BASHKËKOHOR EUROPLLAMBRO FILOTIRANË
SISTEMI POLITIK I DEMOKRACISË SOCIALISTE VETËQEVERISËSEEDUARD KARDELPRISHTINË 1979
SOCIOLOGJIA E SË DREJTËSFERAT POLISI, ALI MUSILUSHKUP 2015
SPANJA NË DEMOKRACI 1975─2000CHARLES POWELLTIRANË2005
SPORT AND HEALTHUSHT 1/2014TETOVË 2014
SPORT AND HEALTHUSHT 3-4/2015TETOVË 2015
SPORT AND HEALTH 3/4 2015USHT VOL. 2 /2015TETOVË 2015
TAKTIKA KRIMINALISTIKEVESEL LATIFIPEJË2001
TË BURGOSURIT POLITIK SHQIPTARË NË KOSOVË 1945 ‐ 1990SABILE KECMEZISHKUP2009
TË DREJTAT E NJERIUT NË EUROPËNUALA MOLE, BILJANA BRAITHWAITE,CATHARINA HARBY,LEDI BIANKU, ILIR PANDATIRANË2003
TË DREJTAT E NJERIUT ZHVILLIMI DHE MBROJTJA E TYREMENDIM ZENKUKËRÇOVË 2013
TË JETUARIT SË BASHKUYASHA LANGE/2009
TË KUPTUARIT E KRIMEVE TË URETJESOSBESHKUP2013
TË RISHPIKËSH EUROPËN NJË VIZION KOZMOPLOITURLICH BECKTIRANË2006
TË VEGJEL, POR TË RËNDËSISHËMINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
TEKSTE KANONIKE TË KËRKIMIT NË MEDIAELIHU KATZ, TAMAR LIEBES AVRIL ORLOFTIRANË2009
TELEVIZIONI NË EUROPË: RAPORTET VIJUESE 2008INSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2008
TELEVIZIONI NË EUROPË: REGULLIMI,POLITIKAT DHE PAVARËSIAMONITORIM 2005 SHQIPËRITIRANË2005
TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTAREARSIM BAJRAMISHKUP2002
TEORIA E PËRGJITHSHME PËR SHTETIN SHKENCA POLITIKERAJNHOLLD CIPELIUSSHKUP 2012
TERMINOLOGJIA POLITIKE -KONFLIKTI I ARMATOSUR NË MAQEDONI 2001YMER ISMALLITETOVË2013
TERORIZMIHAKI DEMOLLIPRISHTINË2002
TRADITA E SË DREJTËS CIVILE HYRJE NË SISTEMET JURIDIKE TË EVROPËS PERENDIMORE DHE TË ADJOHN ENRY MERRYMDN
TRAFIKIM ME NJERËZ DHE MEDIAT SASHA DIMOVSKI,MARIJA TODOROVSKA,STOJNE ATANASOVSKA DIMISHKOVSKA SHKUP2010
TRAJTIMI I ÇËSHTJEVE SOCIALE NË SHTYPIN E SHKRUARINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIAS
UDHËZUES MBI BAZAT E DISKRIMINIMITOSBESHKUP2013
UDHËZUES PËR MARRËDHËNIET ME MEDIAN PËR ORGANIZATAT JO-QEVERITARESARAH SILVERLONDËR2003
UDHËZUES PËR PASQYRIMIN E ZGJEDHJEVE NË MEDIAINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2009
UDHËZUES PRAKTIKINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2014
VENDBANIMET ME POPULLSI MUSLIMANE NË MAQEDONISHERAFEDIN S. KASOPRISHTINË2005
VENDOSJA E SUPERMARSIT I TË DREJTËS EVROPIANE FORMIMI I MBIZORIMIT NDËRKOMBËTAR I TË DREJTËS NË EVROPKAREN J.ALTERSHKUP2012
VEPRA 2 ‐ 3GAZMEND ZAJMIPEJË 2003
VEPRA PENALE ME NATYRË KORUPSIONI ME NJË VËSHTRIM TË POSACËM NË KOSOVAZEM HAJDARIPRISHTINË2003
VEPRIMET HETIMOREOSCESHKUP2010
VETËMBROJTJA SHOQËRORE STRATEGJIS E SHOQËRIS SONË SOCIALISTE VETEQEVERISËSEASLLAN SELMANISHKUP1982
VIKTIMA E DELIKTEVE TË GJAKUT NË KOSOVËHALIM KULIQIPRISHTINË 2003
VITET E SHPRESËSBLERIM REKASHKUP1991
VIZIT ME CICERON NË MUZEUN E KOMUNIZMITSLAVENKA DRAKULIÇTIRANË2011
VJETARI 1995 ANNUALSHOQATA E PAVARUR E JURISTËVE E KOSOVËS/1995
VJETARI 2003AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËSPRISHTINË2004
ZBATIMI I KONFISKIMIT TË PRODUKTEVE NGA VEPRAT PENALE SIPAS RETHANAVE TE KODIT PENAL 2009OSCESHKUP2010
ZBATIMI PRAKTIK I MARËVESHJES PËR LLOJIN DHE LARTËSINËE SANKSIONIT PENAL NË VITIN E PARË TË ZBATIMIT T+F193ËOSBESHKUP2016
ZHVILLIMI I INTERNETIT DHE I MEDIAVE SOCIALE NË SHQIPËRIINSTITUTI SHQIPTAR I MEDIASTIRANË2015
ZINEDIN ZIDANI OSE LOJA ME PËRKATËSITNIKOLA TIETZETIRANË
TEORIA E PËRGJITHSHME E SË DREJTËS DHE SHTETITHANS KELSENSHKUP2018
TË DREJTAT E NJERIUTALI MUSLIUSHKUP2018
УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОНИМАРИЈА ,СИМОНА ОГНЕНОВСКАСКОПЈЕ2013
МЕЃУНАРOДНА КЉАСИФИКАЦИЈА НА ФИГУРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАСКОПЈЕ2010
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО VI ИЗДАНИEМАЛКОМ Н.ШОСКОПЈЕ2009
ПРИНЦИПИ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВОШОНД МАРФИСКОПЈЕ2011
ПРИНЦИПИ НА ЈАВНО МЕЃУНАРОДНО ПРАВОИАН БРАУНЉИСКПЈЕ 2009
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ПРАВАКОЉИЕР И КОЛНЕРСКОПЈЕ2009
ПОЉИТИКАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВОКРИСТИЈАН РОУС СМИТСКОПЈЕ 2009
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ПОБАРУВАЊАЗАКАРИ ДАГЛАССКОПЈЕ2011
ТЕОРИА НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЉИТИКАКЕНЕТ Н.ВАЛЦИСКОПЈЕ 2009
МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И УПОТРЕБА НА СИЛАКРИСТИНА ГРЕУОХРИД2009
РАЗБИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ КОНФЉИКТИ ВОВЕД ВО ТЕОРИЈАТА И ИСТОРИЈАТАЏОЗЕФ С.НАЈ ПОМЛАДИОТСКОПЈЕ 2008
МЕЃУНАРОДНИ ПРАВНА ПОМОШ ВО КРИВИЧНАТА МАТЕРИЈАХАКНЕР ЛОГОДНИ, ШОМБУРГ ВОЛФСКОПЈЕ 2009
МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО- ОПШТ ДЕЛДОМИНИК ГУРО ,ХАРАЦИА МУИРСКОПЈЕ2011
ПОЉИТИЧКА ТЕОРИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИЧАРЛС Р.ГЕИТСТЕТОВО 2009
ИМПЉЕМЕНТАЦИЈАТА НА МЕЃУНАРОДНАТА ХУМАНИТАРНО ПРАВО ВО РEПУБЉИКА .МАКЕДОНИЈАВЛАДИМИР ОРТАКОВСКИСКОПЈЕ2007
ПОЉИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,ЕВРОПСКА КОМИСИЈААРТА ИБРАХИМИПРИШТИНА 2003
ВТОРО ПРАВИТЕЛСТВО НА ОТЧЕСТВЕНИ ФРОНТМИНЧО МИНЧЕВВЕЛИКО ТРНОВО2002
ДИПЛОМАТИЈАТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ГЛОБАЉИЗИРАНИТЕ ОДНОСИВИЛФРИД ГОЉЕВСКИСКОПЈЕ 20092009
ГРАМ ПРЕВЕНЦИЈА,МАКЕДОНИЈА И ИСКУСТВОТО НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ПРЕВЕНТИВНАТА ДИПХЕНРИК Ј.СОКАЛСКИСКОПЈЕ 20052005
ПРОУЧУВАЊЕ ПОДАТОЦИИ И ПРЕДИДУВАЧКА АНАЉИЗАКОЛИН МЕК КЈУСКОПЈЕ 20092009
ДИПЛОМАТСКИ ЦЕРЕМОНИЈАЛ И ПРОТОКОЛЏОН Р.ВУД, ЏИН СЕРЕС/
НОВАТА ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈАЈАН МЕЉИСТЕТОВО 2009
ИНОВАЦИИ ВО ДИПЛОМАТСКАТА ПРАКТИКАЈАН МЕЉИСТЕТОВО 2009
ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈАМАРК ЉЕОНАРД, КЕТРИН СТЕДТЕТОВО 2009
ДИПЛОМАТИЈА НА НАЈВИСОКИО НИВОДЕЈВИД Х.ДАНСКОПЈЕ 2009
ДИПЛОМАТИЈА ТЕОРИА И ПРАКСАГ.Р.БЕРИЏПРИЛЕП 2009
ДИПЛОМАТИЈА ЗА CВЕТОТ ШТО СЕ МЕНУВАМАРГАРЕТ ТАЧЕРTЕТОВО 2009
ОСНОВИ НА ТРГОВСКОТО ПРАВОЕУГЕН КЛУНЦИГЕРСКОПЈЕ2012
ПРАКТИКА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТАДЕЈВИД РОКФЕЛЕРСКОПЈЕ2011
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СУПЕРМАТИЈАТА НА ЕВРОПСКОТО ПРАВОКАРЕН Ј.ОЛТЕРСКОПЈЕ2012
ПРИРАЧНИК//2001
ТЕЉЕКОМУНИКАЦИ ВО ЕВРОПАИАЈН НОАМСКОПЈЕ2009
ТЕЉЕКОМУНИКАЦИСКИ ПРАВО И РЕГУЛАТИВАЈАН ВАЛДЕР ,ЏОН ЕЈНЏЕРСКОПЈЕ2009
ДА СЕ ДОЈДЕ ДО ДАРОЏЕР ФИШЕР,ВИЉИЈАМ ЈУРИСКОПЈЕ 2009
ДА СЕ ОДБЕГНЕ НЕВИЉИЈАМ ЈУРИСКОПЈЕ 2009
ЗАЛОЖНО ПРАВОИВС ПИКОСКОПЈЕ2010
ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛМАЈКЛ Д.ЛАЈМАНСКОПЈЕ 2009
ПРИРАЧНИК ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КРИМИНАЛ И ПРАВДАФИЉИП РАЈКЕЛСКОПЈЕ 2009
ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИМИНАЉИСТИЧКАТА АНАЉИЗАКРИСТОФЕР В.БРУС,СТИВЕН Р.ХИК,ЏУЉ П. КУПЕРСКОПЈЕ 2009
ИСТОРИЈА НА ТЕРОРИЗМОТ ОД АНТИКАТА ОД АЛКАЕДАЖЕРАР ШАЛИЈАН, АРНО БЛИНСКОПЈЕ 2009
ФЕНОМЕНОЛОГИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКИОТ КРИМИНАЛИТЕТ ВО РЕПУБЉИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1981-2000 ГОДИНАТАТЈАНА ВЕЛКОВАШТИП 2006
СТРАТЕШКОТО РАЗМИСЛУВАЊЕ ВО РАЗУЗНАВАЊЕТО НА КРИМИНАЛОТЏЕРИ Х.РЕТКЛИФСКОПЈЕ 2009
ПРИМЕНЕТА КРИМИНАЉИСТИЧКА АНАЉИЗАКАРИМ Х.ВЕЛДНИСКОПЈЕ 2009
ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАД.Ј ХАРИС Е.Л ГЕИЈТСОХРИД 2009
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА КОН ПРАКТИКАТА БАЗИРАНА ВРЗ ПРАВАЏИМ АЈФСКОПЈЕ 2009
ГЛОБАЉИЗАЦИЈАТА И ИДНИНАТА НА ТРУДОВОТО ПРАВОЏОН Д.Р КРЕЈ, МАЈКЕЛ ЛИНКСКОПЈЕ 2009
ФУЗИРАЊЕ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНОТО ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВОАЛЕКС МИЛССКОПЈЕ2010
ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАСТИВЕ ГРИРОХРИД 2009
РЕВОЛУЦИЈАТА ВО СТРАТЕШКИТЕ РАБОТИЛОРЕН ФРИДМАНСКОПЈЕ 2009
БОРБА ПРОТИВ НЕВРАБОТЕНОСТАРИЧАРД ЛЕЈАРДСКОПЈЕ2011
ПРАВО НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕЖАН ПЈЕР ЛАБОРДСКОПЈЕ2011
КАЗНЕНО ПРАВОРОКСИН АХЕНБАХСКОПЈЕ2011
ОБЉИГАЦИОНО ПРАВО 1‐ДОГОВОРОТ И ЕДНОСТРАНАТА ОБВРСКАМУРИЕЛ ФАЈР МАЊАНСКОПЈЕ2011
ОБЉИГАЦИОНО ПРАВО ГРАЃАНСКА ОДГОВОРНОСТ И КВАЗИ ‐ 2МУРИЕЛ ФАЈР МАЊАНСКОПЈЕ2011
ВИЗУЕЛНИ МЕТОДИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИСТРАЖУВАЊАТАГЕР НАКУЛ,МАРК БАНКССКОПЈЕ 2009
ИЗВРШУВАЊЕ НА СУДСКИ ОДЛУКИ ВО ЕВРОПАВЕНДУ КЕНЕТТЕТОВО 2009
СТРАТЕГИЈА ВО СЕВРЕМЕНИОТ СВЕТЕЛИОТ КОЕН,ЏОН БЕЈЛИССКОПЈЕ 2009
ЗА ПРОБЉЕМИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОТО ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКАДИТЕР РЕЗНЕРСКОПЈЕ2012
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ОДНАТРЕЏУЉИ МОРГЕНСТЕРНСКОПЈЕ 2009
УПРАВУВАЊЕ ПРЕКУ МРЕЖА-НОВИОТ ОБЛИК НА ЈАВНИОТ СЕКТОРСТИВЕН ГОЛДСМИТ И ВИЛИЈАМ Д.ЕГЕРССКОПЈЕ 2008
ЗАШТИТА ОД ЗЕМЈОТРЕСИРОБИН СПЕНС,ЕНДРЈУ КОБУРНСКОПЈЕ2009
ВОВЕД ВО МОДЕРНИ НАВАГАЦИСКИ СИСТЕМЕСМАТ БЕКИРСКОПЈЕ 2009
ОПСТАНОКОТ НА МАЛИТЕ ДРЖАВИДЕЈВИД ВИТАЛСКОПЈЕ 2009
РЕГУЉИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ КОМПАРАТИВНА СТУДИЈАДЕЈВИД ГОЛДБЕРГСКОПЈЕ2009
ХАЈЕК ПАТ КОН РОПСТВОФ.А. ХАЈЕКТЕТОВО 2009
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЉИТИЧКАТА КОМУНИКАЦИЈА ТЕОРИ,СЛУЧАИ И ПРЕДИЗВИЦИФРЕНК ЕСЕРСКОПЈЕ 2009
ПРОБЉЕМИТЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА ТРАНЗИЦИЈА И КОНСОЉИДАЦИЈАХУАН Х.ЛИНЦ,АЛФРЕД СТЕПАНСКОПЈЕ2009
ПРЕГЉЕД НА УПРАВУВАЊЕТОАДНАН ИСМАИЉИСКОПЈЕ
ИСТРАЖУВАЧКИ МЕТОДИ НА ПОЉИТИЧКА НАУКАЏЕЈСОН Д. МАЈКОФ,X.T.РЕЈНОЛДССКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИЧКИ ПАРТИ И СТАРИ КОНЦЕПТ И НОВИ ПРЕДИЗВИЦИРИЧАРД Д.ГАНТЕРСКОПЈЕ 2009
МОДЕЉИ НА ДЕМОКРАТИЈАДЕЈВИД ХЕЛДСКОПЈЕ 2008
ГРАНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ПОЉИТИКАНЕЈТАН ГЛЕЈЗЕРТЕТОВО 2009
ИСТОРИЈАТА НА ПОЉИТИЧКИТЕ ИДЕИЖАН ТУШАРСКОПЈЕ2010
ПРАВНИОТ ОДНОС МЕЃУ ГРАЃАНИНОТ И ДРЖАВАТА ВО ДЕМОКРАТСКО -ПРАВНАТА ДРЖАВАФРИЕДРИСН ЕБЕРТ СТИФТУНГСКОПЈЕ 2011
ЧЉЕН 6.ОД ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА- ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕЕНДРЈУ ГРОТРИАНТЕТОВО 2009
ПРИРАЧНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДЕНТСКИ ТРУДОВИВИОЉЕТА ПАНЗОВАКУМАНОВО 2007
СОВРЕМЕНО РАКЕТНО НАВЕДУВАЊЕРАФАЕЛ ЈАНУШЕВСКИСКОПЈЕ 2009
РОДОВАТА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ КРИТИЧКИКАРОЛАЈН ЦВИТМЕНСКОПЈЕ 2009
РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИВИЛИЈАМ А.ГАЛСТОН И КАРЕН Џ.БЕКЛЕРСКОПЈЕ 2009
ЕВРОПСКА ПОЉИТИКА КОМПАРАТИВЕН ВОВЕДТИМ БЕЈЛСКОПЈЕ 2009
КЛУЧНИТЕ КОНЦЕПТИ ВО ПОЉИТИЧКАТА КОМУНИКАЦИЈАДАРЕН Г. ЛИЛЕКЕРСКОПЈЕ 2008
ПРОМЕНЉИВОСТА НА НАДВОРЕШНАТА ПОЉИТИКАКРИСТОФЕР ХИЛПРИЛЕП 2009
ДЕТЕТО,СЕМЕЈСТВОТО И ДРЖАВАТАСТИВЕН МАКЕДО,ИРИС МЕРИН ЈАНГ СКОПЈЕ 2008
ОДИМЕ НА ЛОКАЛНОМЕРИЛИ С. ГРИНДЛСКОПЈЕ 2009
УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕ И ТРАНСПОРТСТЕФАН МАРШАЛСКОПЈЕ2008
ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ВОЈНАТАМАРТИН ВАН КРЕВЕЛДСКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈАТЕД Ч. ЛЕВЕЛЕНСКОПЈЕ 2009
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЉИКВЕНЦИЈАМИХАИЛ ВАЛТЕРСКОПЈЕ2011
МЕНАЏИРАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТРИЧАРД Д.БИТМАНСКОПЈЕ 2009
СИРОМАШТИЈАРУТ ЛИСТЕРСКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ ГРАЃАНСКИ КОДЕКСАЛФРЕД СТЕПАНТЕТОВО 2009
ГЛОБАЛНАТА СЕКС ‐ ИНДУСТРИЈА И ПРЕПРОДАЖБА НА ЛУЃЕКАРЕН БИКС, ДИЈАНА АМИРСКОПЈЕ 2009
ОПШТА ТЕОРИЈА ЗА ДРЖАВАТА ПОЉИТИЧКИ НАУКИРАЈН ХОЛДСКОПЈЕ2011
ДА СЕ БИДЕ ПОЉИЦАЕЦБЕРИ М. БЕЈКЕРСКОПЈЕ 2009
НЕ ‐ ДРЖАВНИ ЗАКОНИ И ИДНИ ВОЈНИРОБЕРТ Џ.БУНКЕРСКОПЈЕ 2009
ГЛОБАЛНО ВЛАДЕЊЕ И НОВИ ВОЈНИМАРК ДАФИЛДСКОПЈЕ2011
СОВРЕМЕНАТА ПОЉИТИЧКА И ОШТЕСТФЕНА ИСТОРИЈАГИ АНТОНЕТИСКОПЈЕ2012
МОБИЉИЗИРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКОТО ОПШТЕСТВО СТРАТЕГИ ЗА РАЗВОЈ И МОЖНОСТРОБИН МЕНСЕЛSKOPJE 2009
НАЦИЈА ВО ПОДЕМЏЕФРИ ГОЛДБЕРГСКОПЈЕ2011
ЕКОНОМСКА И ГЕОГРАФИЈА ИЗЈАВНА ПОЉИТИКАРИЧАРД ФОРСЛИКСКОПЈЕ2012
ПРАВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЗАЕДНИЧКА ПОЉИТИКАЖЕРАР ДРУЕЗНСКОПЈЕ2012
ПРАВДА И ЖИВОТНА СРЕДИНАЕНДРУ ДОКСОНТЕТОВО2009
ПОЉИТИЧКА ФИЛОЗОФИАРАИНО МАЛНЕС И КНУТ МИДРГАРДСКОПЈЕ 2008
ФИЛОЗОФИА НА ПРАВОРАЈНХОЛД ЦИПЕЛИУССКОПЈЕ2011
ПОЉИТИЧКА ФИЛОЗОФИАРОЏЕР СКРАТОНСКОПЈЕ 2011
АНАЉИЗА НА ЈАВНИТЕ ПОЉИТИЧКИВЛИЈАМ Н.ДАНСКОПЈЕ 2009
ДА СЕ ВИДИ НЕВИДЉИВОТОТОМАС КВИГИНСКОПЈЕ 2009
МАКЕДОНИЈА ПОМЕЃУ ВИЗАНСКИОТ КОМОНВЕЛТ И ЕВРОПСКАТА УНИЈАЗЛАТКО СТЕФКОВСКИСКОПЈЕ 2008
ПРАВО НА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИКРИСТОФ ГУЕТЈЕСКОПЈЕ2011
ПОДЕЛБА НА ВЛАСТА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОРФРИЕДРИХ ЕБЕРТ СТИФТУНГСКОПЈЕ 2008
ПРИНЦИПИ ОДРЗИВОГ РАЗВОЈА-ОДАБРАНА ДЕЛАIVAN GYLAI/
АДМИНСТРАТИВНА УПРАВНО ‐ СУДСКА И КАЗНЕНОПРАВНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТБОРЧЕ ДАВИТКОВСКИ,АНА ПАВЛОВСКА -ДАНЕВА/2012
ПОИМ ЗА ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТПИТЕР Р.ХЈУСКОПЈЕ 2009
ОСНОВИ НА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЈАДЕЈВИД ЦЕ ПРАМОНД ВИСВАНАТСКОПЈЕ2009
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И СВЕТСКА ПОЉИТИКАПОЛ Р.ВИОТИ,МАРК В.КАУПИСКОПЈЕ 2009
ПРЕСУДИ ВО ВРСКА СО ДИСКРИМИНАЦИЈА ОД СУДСКАТА ПРАКСА НА EВРОПСКИОТ СУД НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СУДОТ НА ПРАВДАТА НА ЕВРОПСКА УНИЈАОSСЕСКОПЈЕ 2013
ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА И ИДЕЈА ДО РЕАЉИЗАЦИЈАЗЕКИРИЈА РЕЏЕПИСКОПЈЕ2010
ОСНОВИ НА ПРЕВОЗНИ И СОБРАЌАЈНИ ОПЕРАЦИКАРЛОС Ф.ДАГАНЦОСКОПЈЕ2009
УПРАВУВАЊЕ СО МУЗЕЈ ПРАКТИЧЕН ПРИРАЧНИКСЛАЃАНА СТЕФАНОВСКА СКОПЈЕ2009
ВОДИЧИ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОКРАЦИСЛАВКО ЛАЗОВСКИСКОПЈЕ2007
XI ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУНА НА МАКЕДОНИЈАДУШАН Ш.РЕНКОВСКИСКОПЈЕ 1964
БОРБАТА НА ПАЛЕСТИНСКИОТ НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА САМОСТОЈНОСТБРАНИСЛАВ СИНАДИНОСКИСКОПЈЕ 1984
МОНХЕНСКАТА КОНФЕРЕНЦИАЕМАНУЕЛ ЕМАНУЕЛОВ
ОБЉИГАЦИОНО ПРАВО И ПРАКТИКУМ КНИГА ПРАВАГАЛЕ ГАЛЕВ ТЕТОВО
ОДБРАНИ ДЕЛА 1ЕДВАРД КАРДЕЛСКОПЈЕ 1980
СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ ВО СИСТЕМОТ НА СОЦИАЉИСТИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕВЕЛКО ВЛАХОВИЌСКОПЈЕ 1981
ИЗВЕШТАЈ 8 I 1974‐ 31 XII 1977 ОПШТИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТТИТЕ НА МАКЕДОНИЈАБИТОЛА ЈАНУАР 1978БИТОЛА1978
ОДБРАНИ РАСКАЗИВЈЕНЦЕЛСЛАВ НОВАКСКОПЈЕ 1951
ПРИЛОЗИ ЗА ИЉИНДЕН 1976 ‐ 1977 КРУШЕВО 1978АЛЕКСАНДАР ХРИСТОВКУМАНОВО 1978
ЕЗИКОВАТА МЕТАФОРА И БАЛКАНСКАТА КАРТИНА НА СВЕТААНАСТАСИА ПЕТРОВАВЕЛИКО ТРНОВO2003
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВОСТАВРЕ ЏИКОВКОЧАНИ 2001
ВИЗУЕЛНИ СТРАТЕГИСЛАВИЦА СЕРБИНОВСКАСКОПЈЕ2008
ПРАВЦИ НА РАЗВОЈОТ НА ПОЉИТИЧКИОТ СИСТЕМ НА СОЦИАЉИСТИЧКОТО САМОУПРАВУВАЊЕЕДВАРД КАРДЕЛСКОПЈЕ1977
КОЛАТЕЛАРНА ШТЕТАВИКТОР ГАБЕРСКОПЈЕ2007
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИПЕТКО ШАНОВСКИБИТОЛА1963
ТЕОРИЈА НА ДРЖАВАТА И ПРАВОТОСТЕВАН ГАРЕВСКОПЈЕ1973
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КРИТИЧКИ ВОВЕДЈАН АРТ ШОЛТЕРСКОПЈЕ 2008
РЕЧНИК НА ЛАТИНСКИ И ПРАВНИ ИЗРАЗИЉЕНЧЕ КУЗМАНОВСКАСКОПЈЕ 2007
ПРОТОКОЛ КОМПЉЕТЕН ПРИРАЧНИК ЗА ДИПЛОМАТСКА ОФИЦИАЛНА ОПШТЕСФЕНА УПОТРЕБАМЕРИ ЏЕЈН МЕКЕФРИ ПОЛИН ИНИС,РИЧАРД М.САНДА,ЕСКВАЕРТЕТОВО 2009
ПОЉИТИКА НА ТЕЉЕКОМУНИКАЦИТЕ.ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ,КОНВЕРГЕНЦИИ И ПРОМЕНИМАРК ТАЧЕРСКОПЈЕ2009
МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА ДИПЛОМАТИЈАЏЕЈМС П.МАЛДУН ЈУНИОРТЕТОВО 20092009
ДИПЛОМАТИЈАТА И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ГЛОБАЉИЗИРАНИТЕ ОДНОСИВИЛФРИД ГОЛЕВСКИ/
6 СОЦИЈАЛНА ПРАВЕДНОСТ 7 КОН ПОДНОВЕН ЕВРОПСКИ СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛТФОРУМ СОЦИАЛНА ДЕМОКРАТИА
ПОЉИТИЧКИ МЕНАЏМЕНТДОБРИН КАНЕВСКОПЈЕ2002
ПАРИЧНА ПОСТАПКА ВО ПРАКТИКАТА СЕМИНАРСКИ.МАТЕРИАЛЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ ОД СТОПАНСТВОТО НА Р.М/2006
ВОВЕД ВО БЕЗБЕДНОСТАРОБЕРТ Ј.ФИШЕР,ЕДВАРД ХЕЛИБОЗЕК И ГИОН ГРИНСКОПЈЕ2013
ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКАВЕРНЕР БОЈЛКЕСКОПЈЕ 2009
СТУДИИ ПО БЕЗБЕДНОСТПОЛ ВИЉИЈАМССКОПЈЕ2012
РАКОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВОПРОСПЕР ВЕЈЛСКОПЈЕ2013
ПРИРАЧНИК ЗА КОМПЕРАТИВНИ СОЦИЈАЛНИ ПОЉИТИКИПАТРИША КЕНЕТСКОПЈЕ2012
КОМПЕРАТИВНА АНАЉИЗА НА ВЛАСТА И ПОЉИТИКАТАРОД ХАГ,МАРТИН ХАРОПСКОПЈЕ 2009
НОВАТА ЕРА НА ТЕРОРИЗМОТ И МЕЃУ ПОЉИТИЧКИ СИТЕМАДРИЈАН ГЕЛКЕ/
ПРИРОДЕН ЗАКОН ЛИБЕРАЛИЗАМ И МОРАЛНОСТРОБЕРТ Л.ЏОРЏСКОПЈЕ2013
КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВОКЛАУС ФОЛКСКОПЈЕ2013
СЕРИОЗЕН ПРИСТАП КОН ПРАВАТАРОНАЛД ДВОРКИНСКОПЈЕ 2012
ГПП ГРАЃАНСКО‐ ПРОЦЕСНО ПРАВО НА АВСТРАЉИЈА И НА ЕВРОПСКА УНИЈАФУЦИК КЛАУЗЕР КЛОЈГЕРСКОПЈЕ2012
ЕВРОПСКОТО И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКОТФРЕДЕРИК СУДРЕСКОПЈЕ2012
ДАНОЧНО ПРАВОЖАН ЖАК БЈЕНВЕНУ,ТЈЕРИ ЛАМБЕРСКОПЈЕ2011
ПОЉИТИЧКА КОНТРОЛА НАД ВЛАДАТА НА РЕПУБЉИКА .МАКЕДОНИЈАСНЕЖАНА ТУШЕВАСКОПЈЕ 2008
УСТАВ НА РЕПУБЉИКА .МАКЕДОНИЈАНИП МАГАЗИНТЕТОВО 1991
"ПАНЧАТАНТРА" КНИГА ЗА ПОЉИТИЧКАТА НАУКАМЕТО ЈАВАНОВСКИСКОПЈЕ 1991
ЖЕНЕВСКИ КОНВЕНЦИИ ОД 12 АГУСТ 1949 И ДОПОЛНИТЕЛНИ КОНТРОЛИ 1977ГОРАН ПАНЧЕСКИСКОПЈЕ1994
ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРYШТВА 2008 ‐2009ДЕРЕК ФРЕНЧСКОПЈЕ 2010
ПОЉИТИЧКА ТЕОРИЈА НА ИГРАНОЛАН МЕККАРТИ,АДАМ МЕИРОВИЦСКОПЈЕ 2010
МЕЃУСЕБНОТО ВЉИЈАНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УУНИЈА И НАЦИОНАЛНОТО ПРАВОДАНИЕЛА ОБРАДОВИ, НИКОЛАС ЛАВРАНОСТТЕТОВО 2009
ЈАВНО ПРАВО- ЈАВНА ВЛАСТИ И АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЈСТВОМИШЕЛ ВЕРПО, ЛАТИЦИЈА ЖАНЧКОСКОПЈЕ2012
ГРАДЕЊЕТО МИР КАКО ПОЉИТИКА -ОДРЖУВАЊЕ МИР ВО КРЕВКИ ОПШТЕСТВАЕЉИЗАБЕТ М.КУСЕНС ЧЕТАН КУМАР КАРИН БЕРМЕСТЕРСКОПЈЕ2011
ГОЉЕМИТЕ ОДЛУКИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕЧКИТЕ ПРАВАФЕДЕРИК СУДР,ЖАН ПЈЕР МАРГЕНОСКОПЈЕ2013
ПАРИЧНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОДИЗВЕДУВАЧИ КОНСУЛАТНИ И ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕДНИЧКО ВЉОЖУВЊЕ НА ФИДИКФИДИКСКОПЈЕ2009
СОВРЕМЕНА ПОЉИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈАВИЛ КИМЛИКАСКОПЈЕ 2009
УСТАВНО ПРАВОДОМИНИК ТУРПЕНСКОПЈЕ2013
ОСНОВИ НА ЉИЦЕНЦИРАЊЕ ИНТЕЉЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТАЉЕКСНАДАР Ч.ПОЛТОРАКСКОПЈЕ2012
ПОЉИТИКАЕНДРЈУ ХЕЈВУДСКОПЈЕ 2009
ОСНОВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈАЉУПЧО АРСОВСКОПЈЕ 1980
"ГЛАСНИК" НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈАЉУБЕН ПАПЕСКОПЈЕ 1957
"ИСТОРИЈА"СПИСАНИЕ НА СОЈУЗОТ НА ИСТОРИСКИТЕ ДРУШТВА НА РЕПУБЉИКА МАКЕДОНИЈАИСТОРСИКО ДРУШТВОСКОПЈЕ 1971
УПРАВУВАЊЕ И ОТПОР ВО СВЕТСКАТА ПОЉИТИКАДЕЈВИД АМСТРОН, ТЕО ФАРЕЛСКОПЈЕ 2009
ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА ПОЉИТИЧКА МИСЛА (1878 ‐1919 )АЉЕКСАНДАР Т.ХРИСТОВБИТОЛА1978
ДРЖАВНИОТ СУВЕРЕНИТЕТ И ГЛОБАЉИЗАЦИЈАТААЉЕКСАНДАР Л.СПАСОВСКОПЈЕ 2011
ВРЕДНОСТИТЕ И ПОЉИТИКАТА ЕВРОПСКА УНИЈА И ЈУГОИСТИКОТ НА ЕВРОПАШТЕФАН ДЕНЕРТ,АЛФРЕД ДИБОЛДСКОПЈЕ 2006
СИНДИКАТИТЕ ВО XII ВЕКЏОН МОНКССКОПЈЕ 2010
ЧОВЕКОТ И ЗАКОНОТИСТОРИСКИ ФАКУЛТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИВЕЛИКО ТРНОВО 2002
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТЏЕЈМС МИЏЛИСКОПЈЕ2012
СОЦИЈАЛНА ПОЉИТИКАЏОН БАЛДОК,ЛАВИНИЈА МИТОНСКОПЈЕ2014
ПОЉИТИЧКИ ПАРАДОКСДЕБОРА СТУНСКОПЈЕ 2009
ЈАВНИТЕ ЉИЧНОСТИ И ПРИВАТНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ НИВО СЕДУМНАЕСТТИОТ ВЕК ВО ХОЛАНДИЈАЕН ЏЕНСЕН АДАМСКОЧАНИ2014
ПОЉИТИКА НА ИЗБОРНИ СИСТЕМИМАЈКЕЛ ГАЛАГЕР,ПОЛ МИЧЕЛСКОПЈЕ 2009
ПОЉИТИКА НА БИРОКРАТИЈАТА -КОМПАРАТИВЕН ВОВЕД ВО ЈАВНАТА АМИНИСТРАЦИЈАБ.ГАУ ПИТЕРССКОПЈЕ 2009
ГОДИШНИК ЗА 2007 ГОД НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЉИТИЧКИ- ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊАУНИВЕРСИТЕТОТ СВ КИРИЛИ И МЕТОДИСКОПЈЕ20088
ЗНАЧЕЊЕТО НА БРАКОТ-СЕМЕЈСТВОТО,ДРЖАВАТА,ПАЗАРОТ И МОРАЛОТРОБЕРТ.П ЏОРЏ,ЏИН БЕТК ЕЛШТЕЈНСКОПЈЕ2013
ВЉИАНИЕТО НА ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СОДРЖИНАТА, ОРГАНИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИТЕ ЕФЕКТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО Р.МЦВЕТКО СМИЛЕВСКИСКОПЈЕ 1995
РАСПОДЕЛА 1,2,3БЕОГРАД 1987БЕОГРАД1987
ГРАДЕЊЕТО МИР КАКО ПОЉИТИКАЕЛИЗАБЕТ М. КУСЕНС И ЧЕТАН КУМАРСКОПЈЕ2011
НАМЕСТО ДИЈАЛОГ СО Г.ДРАГОЉУБ СТАВРЕВ ЗА ДЕЛОТО" НЕМИР И РАЗМИСЛИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ РАБОТИ"ГЗИМ ОСТРЕНИТЕТОВО 2009
ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА СУДИИ-ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИСКОТО ЗАКОНОДАСТВООСБЕСКОПЈЕ 2012
ПРЕСУДИ И ОДЛУКИ ВО ВРСКА СО ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ОД СУДСКАТА ПРАВА НА ЕВРОПСКИОТ СУД И ЧОВЕКОВИ ПРАВАОСБЕСКОПЈЕ 2012
ОБУКА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЉИ-НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕСНИЦИОСБЕСКОПЈЕ 2012
ВОДИЧ ЗА УЛОГАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВО СУДСКА ПОСТАПКА И ПРЕМИНУВАЊЕ НА ТОВАРОТ НА ДОКАЖУВАЊЕОСБЕСКОПЈЕ 2013
ВОДИЧ ЗА СООДВЕТНО ПРИСПОСОБУВАЊЕОСБЕСКОПЈЕ 2014
МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ И ЕВРОПСКАТА УНИЈАКРИСТОФЕР ХИЛ И МАЈКЕЛ СМИТНСКОПЈЕ2013
ПОЉИТИКA НА АЛИЈАНСИТЕГЛЕЈ.Х.СНАЈДЕРСКОПЈЕ 2009
ИСЛАМ И ПОЉИТИКАБЕЈТУЛА ДЕМИРИСКОПЈЕ2009
КРИМИНАЉИСТИКАРИЧАРД СЕИФЕРСТИНСКОПЈЕ 2010
ПРОЧУВАЊЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАДЕЈВИД СТЈУАРДСКОПЈЕ2013
СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ОДБРАНАВАЉЕНТИНА БЛАЗЕВСКА, АНДОНОВСКА МУХАМЕТ РАСАЈСКОПЈЕ 2015
СПОМЕНИБОРИСЛАВ БЛАГОЕВСТРУГА 2016
МЕЃУНАРОДНО ПРАВОКАРТЕР БЕЈНЕРСКОПЈЕ2014
ГРАЃАНСКО ПРАВО 1 СЕМЕЈСТВОТО,ДЕТЕТО,ДВОЈКАТАЖАН КАРБОНИЕСКОПЈЕ2014
ГРАЃАНСКО ПРАВО 2-ОБВРСКИЖАН КАРБОНИЕСКОПЈЕ2014
ГРАЃАНСКИ ЗАКОНИК- ОСНОВИ НА ГРАЃАНСКОТО ПРАВОШТАУ ДИНГЕРСКОПЈЕ2014
ПРАВЕН ЕФЕКТ И ПРИМЕНА НА ИЗВОРИТЕ НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ПОРЕДОКОТ НА РЕПУБЉИКА.МАКЕДОНИЈАУНИВЕРСИТЕТОТ СВ КИРИЛИ И МЕТОДИКОЧАНИ 2016
ПРИМЕНА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЉИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ПРЕД ПРИСТАПУВАЊЕТО КОН ЕВРОПСКА УНИЈАУНИВЕРСИТЕТОТ СВ КИРИЛИ И МЕТОДИСКОПЈЕ2012
МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НЕЗАВИСНО И ЕФИКАСНО СУДСТВООБСЕ СКОПЈЕ2011
ЗАКОН ЗА МАЛОЛЕТНИЧКА ПРАВДАОБСЕ/2015
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА МОДУЛ 1ОБСЕ/2013
ИСТРАЖНА ПОСТАПКА МОДУЛ 2ОБСЕ/2013
ГЛАВНА РАСПРАВА МОДУЛ 3ОБСЕ/2013
ДОКАЗНИ ПРАВИЛА И ПРИГОВОРИ СПОРЕД ДOМАШНОТО КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО И МЕЃУНАРОДНИ НАЈДОБРИ ПРАКТИКИОБСЕ/2015
ПРАВОТО ДА СЕ ИМА ПРАВАОБСЕ/2011
ПРИРАЧНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА ДОМУВАЊЕТООБCE СКОПЈЕ2013
ПРИРАЧНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА И ДЕТСКАТА ЗАШТИТАЛАНА НИЧЕВСКА,ВЛАДО АВРАМОВСКИ СКОПЈЕ2011
СПРОВЕДУВАЊЕ КОНФИСКАЦИЈА НА ПРИНОСИ ОД КРИВИЧНИ ДЕЛАОБСЕ СКОПЈЕ2009
ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И МЕДИУМИТЕОБСЕ СКОПЈЕ2010
УПРАВЕН СПОРАЦЕ И.БАКИЕВСКИБИТОЛА 2012
АНАЉИЗА НА НЕЗАВИСНОСТА НА СУДСТВОТО ВО Р.МАКЕДОНИЈА ,ПЕРЦЕПЦИЈА,ПОТЕШКОТИИ И ПРЕДИЗВИЦИИОБСЕ/2013
ИМПЉЕМЕНТАЦИЈА НА ПРАВОТО НА ЕФЕКТИВНА ПАРТИЦИПАЦИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО КУЛТУРНИОТ ЖИВОТМЕЛИНА ГРИЗО СКОПЈЕ 2013
ПРИРАЧНИК ЗА ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИТАТИЈАНА МИЛЕНКОВИЧСКОПЈЕ 2010
МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НЕЗАВИСНО И ЕФИКАСНО СУСДТВО ТОМ3ОБСЕ СКОПЈЕ 2014
ПРИРАЧНИК ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКАТА ПРИТВОРОБСЕШТИП2009
КОДИФИКАЦИЈА НА КАЗНЕНОТО ПРАВООБСЕСКОПЈЕ 2015
ПРИРАЧНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА ОД ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТООБСЕСКОПЈЕ2013
ПРИРАЧНИК ЗА ТРАНСПОНИРАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО ЗАКОНОДАСТВОТО НА РАПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАОБСЕСКОПЈЕ 2010
ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА- ПРИРАЧНИК ЗА ПРАКТИЧАРИОБСЕСКОПЈЕ 2010
ГАРАНТИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРАВЕН СОВЕТНИКОБСЕСКОПЈЕ 2010
СЉЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ОЦЕНА НА ЗАКОНОДАВСТВОТО-СПОРЕДБЕНИ ИСКУСТВА ,ОПЦИИ И КАПАЦИТЕТИАЛАН ПЕЈЏ,МАРИЈА РИСТЕСКА,НАТАЛИЈА СПАСОВСКАСКОПЈЕ 2010
МЕЃУНАРОДНО СЕМЕЈНО ПРАВО,КОНВЕНЦИИ,СТАТУТИ И РЕГУЛАТОРИ МАТЕРИЈАЉИД.МАРИЕН БЛЕР МЕРЛ .Х ВАЈНЕРСКОПЈЕ 2009
ОКСФОРДСКИ ПРИРАЧНИК ЗА КРИМИНОЛОГИЈАМАЈК МЕГВАЕР,РОД МОРГАН РОБЕРТ РАЈНЕРСКОПЈЕ 20102010
ВОВЕД ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈАЏЕЈ.М.ШАФРИЦ,Е.В.РАСЕЛ КРИСТОФЕР П.БОРИК/2009
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕН ДРЖАВЕН ПРОТОКОЛ НА НИВО НА РЕПУБЉИКА.МАКЕДОНИЈАСАНДЕ СМИЛАНОВСКОПЈЕ 2018
НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ НА НЕЗАВИСНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЕДНАКВОСТ ВО ЕВРОПСКА УНИЈА И РЕГИОНОТОСМАН КАДРИУ ,ФИСНИК ШАБАНИСКОПЈЕ 2014
АНТИДИСКРИМИНАЦИСКО ПРАВОЖАНЕТА ПОПОСКА,Д.РЛАЗАР ЈОВЕВСКИ/2017
16 НОЕМВРИ-МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЉЕРАНЦИЈАТАФЕРИД МУХИЌ,НЕНАД ЖИВАНОВСКИСКОПЈЕ 2015
ЗНАЧАЈНИ ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА СО КОМЕНТАР:ГОВОР НА ОМРАЗА И КРИВИЧНИ ДЕЛА ОД ОМРАЗАОSCE СКОПЈЕ 2017СКОПЈЕ 2017
ЗНАЧАЈНИ ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА СО КОМЕНТАРД.РЈАСМИНА ДИМИТРИЕВСКА,ДР.МИРЈАНА ЛАЗАРОВА -ТРАЈКОВСКАСКОПЈЕ 2016
СОДВЕТНО ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО ЗА ЉИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТД.РЈАСМИНА ДИМИТРИЕВСКА,ДР.МИРЈАНА ЛАЗАРОВА -ТРАЈКОВСКАСКОПЈЕ2017
КРИТЕРИУМИ И ПОСТАПКИ ЗА ИЗБОР НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МЕЃУСЕКТОРСКИ ТЕЛАЕМИНА НУРЕДИНОВСКА, КАТЕРИНА ХАЏИ -МИЦЕВА ЕВАНССКОПЈЕ 2011
ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНА НА СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАД.РЈАСМИНА ДИМИТРИЕВАСКОПЈЕ 2011
ВОДИЧ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА ПРЕД УСТАВНИОТ СУДИГОР СПИРОВСКИСКОПЈЕ2017
ДОКУМЕНТИ ДАНАШЊИЦЕ И КАПИТАЛАМИЛУТИН МИЛЕНКОВИЌБЕОГРАД1962
ДОКУМЕНТИ ДАНАШЊИЦЕ МАНЕВРИ КАПИТАЛАВЛАДИСЛАВ ДАНАШЊИЦЕБЕОГРАД1962
OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJE PROSVETNE STRUKEDANILO NEBRIGIƇNOVI SAD1982
IZGUBLJENI GRADBRANKO V.RADIƇEVIƇZAGREB1957
RASPODELA SREDSTAVA ZA LIƇNE DOHOTKE DOSADAṤNJA ISKUSTVA I UNAPREDJIVANJE MERILASTEVO ƇAKṤIRANБЕОГРАД1980
METODOLOGIJA ODREƉIVANJA VREDNOSTI POSLOVA U ORGANIZACIJAMA UDRUẐENOG RADADR.RATKO MILOJEVIƇБЕОГРАД1980
SAMOUPRAVNA DEMOKRATIJAMILOJKO DRULOVIƇБЕОГРАД
ZAṤTITA SVOJINEEJUP STATOVCIPRISHTINA1980
MEƉUNARODNI RADNIƇKI POKRETDRAGUTIN LEKOVIƇБЕОГРАД1977
SOLUTIO KAO NAƇIN GASENJA OBLIGACIJA U RIMSKOM I U SAVREMENOM PRAVUMUSLI HALIMITETOVO2006
ISTORIJA DRẐAVE I PRAVA-NARODA FNJRSTEVAN JANTOLEKБЕОГРАД1948
SUDSKA MEDICINADUṤAN M. JEVTIƇБЕОГРАД1962
VJETAR GODIṤNJAKEMIN PLLANAPRISHTINË1987
ДОКУМЕНТИ О СПОЛНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕВЛАДИМИР ДЕДИЈЕР ЖИВОТА АНИЧБЕОГРАД1980
ДОКУМЕНТИ О СПОЛНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕВЛАДИМИР ДЕДИЈЕР ЖИВОТА АНИЧБЕОГРАД1980
ДОКУМЕНТИ О СПОЛНОЈ ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1903-1914КЛИМЕНТ ЏАМБАЗОВСКИБЕОГРАД1983
MEƉUNARODNI ODNOSIVOJIN DIMITRIJEVIƇ,RADOSLAV STOJANOVIƇBEOGRAD1979
POLITIKA KAO SUDBINAESAD ƇIMIƇBEOGRAD
KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOƇIPA PROGRAM EUROPSKE UNIJE ZA HRVATSKUHRVATSKA2009
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ‐ LAW CASES AND MATERIALSCURTIS DOEBBLERWASHINGTON2004
ECONIMC BULLETIN VOLUME 8 NUMBER 3BULLETINTIRANA2005
BALANCE OF PAYMENTS BULLETINBULLETINTIRANA2005
GUIDE TO THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS TREATIS ADMINISTERED BY WIPO AND GLOSSARY OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS TERMSWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2003
MANAGING IN THE LEGAL ENVIRONMENTAL H.RINGLEB,ROGER E.MEINERS,FRANCES L.EDWARDSNEW YORK1990
TORT LAWLUNNEY / OLIPHANT
ENGLISH LAWSMITH KEENAN' S,DENIS KEENANENGLAND2004
THE TREATMENT OF PRISONERS UNDER INTERNATIONAL LAWNIGEL S. RODLEYNEW YORK2002
PATENT LAWMIRJANA POLENAK AKIMOVSKA,DUSAN POPOVI¢SKOPJE2012
THE OXFORD HANDBOOK OF CRIMINOLOGYMIKE MAGUIRE,ROD MORGAN,ROBERT REINERNEW YORK2002
CRIMINAL LAW-THEORY AND DOCTRINE -SECOND EDITIONAP SIMESTER G.R. SULLIVANENGLAND2003
POLICING THE GLOBEPETER ANDREAS, ETHAN NADELMANNOXFORD2006
ADMINISTRATIVE,JUDICAL AND CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTYBORCE DAVITKOVSKI,ANA PAVLOVSKA- DANEVA NIKOLATUPACENSKISKOPJE2002
WORLD POLITICS-INTERNATIONAL POLITICS ON THE WORLD STAGE,BRIEFJOHN T.ROURKE,MARK A.BOYERGERTRUDE-KOPPENHAVER1997
CONSCRIPTS' RIGHTS AND MILITARY JUSTICE TRAINING MANUALMARCO SASOLI,ALLAN MCCHESNEYHUNGARY2002
CREATIVE NONFICTIONCAROLYN FORCHE,PHILIP GERARDCINCCINNATI2001
PROSPECTS FOR DEMOKRACYDAVID HELDCALIFORNIA1993
INTELLECTUALY PROPERTY LAW:INTERNATIONAL LEGAL SOURCESMIRJANA POLENAK AKIMOVSKASКОПЈЕ2012
INFORMATION ТECHNOLOGY LAYGOCE NAUMOVSKI,DUṠAN POPOVI¢SKOPJE2012
EKONOMIKS OF INTELEKTUAL PROPERTYMALVINA MEJER
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTSJADRANKA DABOVIK ATANASOVSKA,CHRISTOPHE GEIGER,MIRJANA AKIMOVSKA,GOCE NAUMOVSKI,NENAD GAVRILOVIKSKOPJE2012
INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAWJADRANKA DABOVIK ATANASOVSKA,CHRISTOPHE GEIGER,MIRJANA AKIMOVSKA,GOCE NAUMOVSKI,ALEKSANDAR STOJKOVSKOPJE2012
LA CORRESPONDANCE COMMERCIALEIVANA BATUṠI¢ZAGREB1975
CONFLICT IN KOSOVO:FAILURE PF PREVENTION?AN ANALYTICAL DOCUMENTATION 1992-1998STEFAN TROEBSTFLENSBURG1998
MODEL PROVISIONSNS PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITIONWIPOGENEVA1996
ENVIRONMENTAL POLICYJANE ROBERTSNEW YORK2005
SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS IN THE SOVIET BLOCGEORGE R.URBANNEW BRUNSWICK1988
AMERICAN GOVERNMENTPETER WOLL,SIDNEY E.ZIMMERMANNEW YORK1989
REFORMING AMERICAN LIFE IN THE PROGRESSIVE ERAH.LANDON WARNERNEW YORK
THEORIES OF THE POLICY PROCESSPAUL A. SABATIERCALIFORNIA2007
LIFE AND DEATH IN THE UNITED .STATERUSELL O.WRIGHTNORTH CAROLINA1997
THE SOVIET UNIONMICHEAL KORTNEW JEARSY
THE SOVIET UNIONMILTON JAY BELASCOAMERICA1981
THE ILLICIT GLOBAL ECONOMY STATE POWERH.RICHARD FRIMAN,PETER ANDREASOXFORD1999
THE SOVIET UNIONMICHEAL KORT
ANNUAL REPORTPAULA T. LEMPIAINEN AND URSULA LINDENBERGVIENNA1997
DISCRIMINATION LAWSANDRA FREDMAN AND PETER BIRKSNEW YORK2002
VOTING TRENDS AND ELECTORAL BEHAVIOR ‐ IN KOSOVO 2000-2004ILIR DEGOLLI,LEON MALAZOGUPRISHTINË2006
A CHANGING SOCIETY,A CHANGING CIVIL SOCIETY-KOSOVO NGO SECTOR AFTER THE WARBESNIK PULAJPRISHTINË2005
THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT:OBJECTIVES,MAIN FEATURES,ADVANTAGESWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2010
IDENTITY IMAGE DIPLOMACILISEN BASHKURTIKUMANOVË2007
ESTIMATIONS AND FACTSAHMED MORAKËRҪOVË2012
DYNAMICS OF POLITICAL CHANGESFEHMI AGCASHKUPË2001
FRUSTRATION AND AGGRESSIONJOHN DOLLARD,NEAL E.MILLER,LEONARD W.DOOB,O.H.MOWRER,ROBERT R.SEARSNEW HAVEN1939
KOSOVA POLITICAL, INTERNATIONAL LAW AND CONSTUTIONAL ARGUMENTSESAT STAVILECI,BLERIM REKA,ARSIM BAJRAMIPRISHTINË1996
HATE SPEECH IN THE BALKANSMARIANA LENKOVAATHINE1998
ANUAL RAPORT 2003ERMIR DOBJANITIRANA2004
THE RECOGNITTION OF RIGHTS AND THE USE OF NAMES IN THE INTERNET DOMAIN NAME SYSTEMWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2001
WIPO PATENT DRAFTING MANUALWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA
LATIN AMERICA AND CANADAJANED E.ALLEMAN -BROKS,JOANNE BUGGEY,WILLIAM W.JOYCETORONTO1986
THE POLITICS OF AMERICAN GOVERNMENTWAYNE MACKENZIE,O' BRIEN GOLENEW YORK1997
THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAWGEORGE A.BERMAN,JAMES R. GORDLEY MATHIAS W.REIMANNCALIFORNIA2004
THE GEOPOLITICS AND TECHNIQUES OF UE ENLARGEMENTBLERIM REKABRUSSLES2010
UNMIKBLERIM REKASHKUP2003
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN KOSOVA AND MACEDONIABIRGIT SAUER,MYQEREME RUSI ,FLORA SELA KASTARTI,KADRI METAJTETOVË2009
THE POLITICS OF ETHNICITY:INDIGENOUS PEOPLES IN LATIN AMERCIAN STATESDAVID MAYBURY- LEWISLONDON2002
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAWCURTIS F.J.DOEBBLERWASHINGTON2007
POLICY PARADOX-THE ARTOF OF POLITICAL DECISION MAKINGDEBORAH STONENEW YORK2002
FROM NUREMBERG TO THE HAGUEPHILIPPE SANDSLONDON2003
MILITARY JUSTICE TRAINING GUIDEMARCO SASSOLI,ALLAN MC.CHESNEYHUNGARY2002
POLITICAL ISLAM AMONG THE ALBANIANSISA BLUMIPRISHTINË2005
HANDBOKNATOBRUSSLES2001
CRIME AND THE ACADEMIE FRANҪAISEPATRICK MARNHAMENGLAND1993
CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAWA.W.BRADLEYAND K.D.EWINGLONDON2003
LES DROITS HUMAINS ,LEUR DEVELOPMENT ET LEUR DEFENSEMENDIM ZENKUKËRҪOVË2014
EUROPEN UNION,CHRONOLOGY OF DEVELOPMENT AND EXPANSION CHALLENGESSADIK ZENKUKËRҪOVË2014
20 YEARS-OMBUDSMAN INSTITUTIONIXHET MEMETISKOPJE2018
LICESING OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTSWORLD,INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONNEW YORK
TRAVEL CAREES DEVOLOPEMENTPATRICIA J.GAGNON, SHELLY M.HOUSERCANADA2005
TRAVEL SALES AND CUSTOMER SERVICEROBERTA SCHWARI DEBRA J.MACNEILL
CONNECTICUT LAW REVIEWSTEVEN J.HEYMAN/1881
THE PRRICONE PRESCRIPTIONNICHOLAS PERRICONE M.DNEW YORK2002
THE LOGIC OF AMERICAN POLITICSSAMUEL KERNELL,GARY C.JACOBSONWASHINGTON2003
TRUE COMPASSEDWARD M.KENNEDYNEW YORK2009
UNDERSTANDING POLITICS IDEAS,ISTITUTIONS AND ISSUESTHOMAS M. MAGSTADTBOSTON2006
PRESPECTIVES AND AMERICAN POLITICSWILLIAM LASSERBOSTON2004
PARTY POLITICS IN AMERICAFRANK SORAUFBOSTON2005
HATE SPEECH IN ONLINE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPEREMZI LANITIRANA2014
EXIT FROM CENSORSHIPALBANIEN MEDIA INSTITUTETIRANA2001
MASTER OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTYMARCO RICOLFITURIN2008
OFFICIAL CATCHWORLD INDEXWIPO INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2005
REFORMING SOCIAL POLICY ACTORS ,DIMENSIONS AND REFORMSFREDRICH EBERT STIFTUNG OFFICESKOPJE2008
MONITORING THE IMPLEMENTATION OF MINORITY RIGHTS ON THE LOCAL LEVELSTEFAN DEHNERT,HARALD SCHENKERSKOPJE2007
MINORITIES AND INTERETHNIC BODIESFREDRICH EBERT STIFTUNGSKOPJE2010
POLITICAL PARTIES AND MINORITY PARTICIPATIONFREDRICH EBERT STIFTUNGSKOPJE2008
MADRID SYSTEMWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2009
INTERNATIONAL CRIMINAL LAWANTONIO CASSESENEW YORK2003
NON DISCRIMINATION IN REPUBLIC MACEDONIAAGIM NUHIU, ZANETA POPOSKA,SARITA JASHAROVAGOSTIVAR2015
THE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPEBEATE MARTIN,CHRISTIAN BRON,ALEXANDER SCHEUERSOFIA2011
TRAVEL CAREER DEVOLOPEMENTPATRICIA J.GAGNON,BRUNO OCIEPKA/2002
FIRST YEAR REVIEWTHOMSON BAR ⁄ BRIUSA2004
CHICAGO ‐ KENT- LAW REVIEWRICHARD .W.WRIGHTCHICAGO2002
A LAWYER'S JOURNEY THE MORRIS DEES STORYMORRIS DESS,STEVE FIFFERCHICAGO2001
SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKSWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2006
MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKSWORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2009
PATENT LAW TREATY ( PLT )WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONGENEVA2000
NATONATOBELGIUM
POLITICS INTERNATIONAL RELATIONS/LONDON
POLITICAL SCIENCE/LONDON
INSTITUTE FOR POLITICAL AND INTERNATIONAL STUDIES-A NNUAL REPORTYLBER SELA,MAKSUT SADIKSKOPJE2014
WOMEN AR & LAWAJTEN RAMADANISKOPJE2015
AMERICAN CONSTITUTIONAL LAWJUDITHANNE SCOURFIELD MCLANCHLAN
BRINGING SECUIRTY HOME: COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE OSCE REGION.A COMPLIATION OF GOOD PRACTICESJAMILA SEFTAOUIVIENNA2009
PRACTICAL APPLICATION OF PLEA BARGAINING FOR THE TYPE AND THE SEVERITY OF THE CRIMINAL SANCTIONS IN THE FIRST YEAR OF THE APPLICATION OF THE NEW LAW ON CRIMINAL PROCEDUREMARKO ZVRLEVSKI,TODOR VTLAROV,JOVAN ILIEVSKISKOPJE2016
IMPLEMENTING PROCEEDS FROM CRIME CONFISCATIONBARBARA VETTORI,VLLADO KAMBOVSKI,BOBAN MISOVSKISKOPJE2010
HANDBOOK OF TRANSPOSITION OF THE ACQUIS COMMUNAUTAIRE INTO THE LEGISLATION OF THE RMLILA PEJCINOVSKA MILADINOVSKA,OLIVERA NECKOSKA,SNEZANA NADZAKOVSKA,NIKOLA NIKOLIKSKOPJE2010
WAR CRIMES BEFORE DOMESTIC COURTSBRANKO NIKOLIC,SANDOR ZAVARKOBELGRADE2003
REPUBLIC OF ALBANIA -THE HIGH COUNCIL OF JUSTICEHIGH COUNCIL OF JUSTICETIRANË
LEGAL PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION IN SOUTH EAST EUROPEGOREM KOCEVSKISKOPJE2016
GUIDE ON DISCRIMINATION GROUNDSBILJANA KOTEVSKASKOPJE2013
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
ЗАТУПЛYBAЊЕ,ЛАДЕЊЕ,ОCBETЛYBAЊЕHOPБЕРТ ЛЕXHEPСКОПЈЕ2012
ATLASI I RI I ARKITEKTURËSFRANCISKO ASENSIOSHKUP2011
TEKNOLOGJITË E ASFALTEVE NË RRUGËVULLNET PALLOSHISHKUP2007
АCФАЛТНИ ТЕXНОЛОГИИ НА ПАТИШТАБУЛНЕТ ПАЛОШИСКОПЈЕ2007
OPINIONSVULLNET PALLOSHISHKUP2016
VULNERABILITETI SIZMIK NGA KËNDVËSHTRIMI I ARKITEKKTITENIS REFET JAKUPIGOSTIVAR2014
ANALIZA E VEPRIMIT TË FAKTORIT TË SJELLJES GJATË DIMENSIONIMIT TË STRUKTURAVE BETONARME, SIPAS EC8 (NGA KËNDVËSHTRIMI I ARKITEKTIT)ENIS REFET JAKUPISHKUP2010
ANALIZA STRUKTURORE E NDËRTESAVE HISTORIKEDEJVID C.FISKETISHKUP2011
ИСПИТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ НА ИСТОРИСКИТЕ ГРАДБИДЕЈВИД Ц.ФИШЕТИСКОПЈЕ2011
QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR ARKITEKTURËHANA FORD,BRIXHET SOJERSSHKUP2011
МЕГУНАРОДНИ ЦЕНТРИ ЗА АРКИТЕКТУРАХАНА ФОРД,БРИЏЕТ СОЈЕРССКОПЈЕ2011
VLERSIMI I NDËRTIMEVEXH.STENLI RABUN, RIÇARD M. KELSOSHKUP2011
ПРОЦЕНА НА ГРАДБИЏ.СТЕНЛИ РАБУН,РИЏАРД М.КЕЛСОСКОПЈЕ2010
PRINCIPET E INXHINIERISË GJEOTEKNIKEBRAJA M.DASSHKUP2011
KONSTRUKSIONET PREJ DHEUGERNOT MINKESHKUP2011
МЕХАТРОНИКА ПРИНЦИПИ И АПЛИКАЦИИГОДФРЕЈ Ц.ОНВУБОЛУСКОПЈЕ2009
RISHQYRTIM I ARKITEKTURËSNELI LEACHSHKUP2011
ARKITEKTURAFRANÇESKA PRINASHKUP2012
АРХИТЕКТУРАФРАЧЕСКА ПРИНАСКОПЈЕ2011
СОЛАРНИ КУЌИВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ1994
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ СО ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЕКТИРАЊЕВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2013
СКИЦИ ОД УРБАНИЗМОТ И АРХИТЕКТУРАТА ДЕЛ ВТОРВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2012
ПРОЕКТИРАЊЕ ВО АРХИТЕКТУРАВАСИЛ ВАСИЛЕВСКИСКОПЈЕ2016
ROBERT SMITHSON DHE PEIZAZHI AMERICANRON GRAZIANIKOÇAN2012
ЕТНИЧКИ ПЕЈЗАЖИ ВО УРБАНИОТ СВЕТРЕЈ ХАТЧИСОН, ЏЕРОМИ КРЕИЗСКОПЈЕ2009
SI TA SHPËTOJMË BOTËNHASAN BUKLLATETOVË
РЕШАВАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИОТ ПРОБЛЕМ СО УНГАРСКИ МЕТОДСВЕТЛАНА АНТОНОВСКАСКОПЈЕ2017
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
1000 ЗОШТО - 1000 ЗАТОАВУК КАРАЏИЌ BEOGRAD1989
ADDITIONAL MATHEMATICSPATRICK MURPHYLONDON1974
AFRO ASION CULTUR STUDIESERVIN RESENFELDNEW YORK1979
AGROKIMIASVETISLAV PRELIQPRISHTINË
ALGEBRARSKI STRUKTURI I REALNI BROEVI (2)GJ.ÇUPONASKOPJE1976
ALGEBRAB. L. VANDERMOSKVA1976
ALGEBRAS. PENAMOSKVA1968
ALGEBRA I DIOMIRKO RADICZAGREB1970
ALGEBRA ONEMERILL PUBLISHINGCOLUMBUS 1990
ALGEBRAICESKIE I GEOMETRICESKIE COISTVA MNOGOOBRAZIA. I CAMARZBILISI1980
ALGEBRE COMMUTATIVEН. БУРБАКИMOSKVA1971
ALGJEBRAGLIGOR TRENCEVSKISHKUP1974
ALGORITMI I PROGRAMI IZ OPERACIONIH ISTRAZHIVANJEJOVAN PETRIQ BEOGRAD1983
AMERICA.S MUYICAL LANDSKAPEJEAN FERRIS/
ANALITIÇKA GEOMETRIJAB. RASHAJSKIBEOGRAD1983
ANALIZA DHE ANALIZA NUMERIKEMUHAREM BERISHAPRISHTINË1985
ANALIZA DHE KONTROLLI I ROBOTËVEHARUHIKO ASADASHKUP2010
ANALIZA ELEMENTARE E MATEMATIKËSBLLAGOJA S. POPOVASHKUP1979
ANALIZA FUNKSIONALE ME ZBATIMEAGRON TATOELBASAN1996
ANALIZA MATEMATIKE IIMINIR EFENDIUPRISHTINË1985
ANALIZA REALERAMADAN ZEJNULLAHUPRISHTINË2000
ANATOMIA DHE FIZIOLOGJIA E KAFSHËVE SHTËPIAKEBRATISLAV T., NIKOLA VINÇIQPRISHTINË1978
ANATOMIA DHE FIZIOLOGJIA E KAFSHËVE SHTËPIAKENESTOR SHIJAÇKIPRISHTINË1988
ANATOMIA FUNKSIONALE E KURRIZORËVEKAREL F. LIEMSHKUP2013
ANTROPOLOGIA NA RELIGIATAFIONA BOJUVI/2009
ARITHMETIK UND ALGEBRAEDMUND HOLZHERRZURICH1987
ARITHMETIK UND ALGEBRA 2WALTE HOHLSWITZERLAND1975
АТКИНСОВАТА ФИЗИЧКАТА ХЕМИЈАП.В.АТКИНССКОПЈЕ2009
BAND 2MEYERS HANDLEXIKONLEIPZIG1977
BARNAT DHE SHËNDETIZEHADIN GASHI PRIZREN2001
BASIC NASTAVI MATEMATIKEBOSKO DAMJANOVICBEOGRAD1990
BASIC PROGRAMSKI JAZIKD.M.TRAJKOVSKISHKUP1985
BASIC ZA MIKRORAQUNARE COMMODORE 64VELJKO SPASIQ/
BAZAT E INFORMATIKËSEDMOND E. BEQIRIPRISHTINË1999
BAZAT E SHKENCAVE SHOQËRORE MIHAJLLO POPOVIQBEOGRAD1964
BAZAT E SISTEMEVE INFORMATIVE LLOGARITARESARAFIM TOMOVSKITETOVË2006
BAZAT TË INFORMATIKËS DHE TEKNOLOGJI INFORMACIONIBASRI AHMETI/2012
BEJZIK ZBIRKA POGRAMIGORGI JOVANQEVSKISHKUP1981
BIME MJEKUESE NGA DETI JUGORJAN B. MOESTEL GJERMANI2004
BIMËT AROMATIKE DHE PËRDORIMI I TYRE NË KUZHINË E NË INDUSTRINË USHQIMOREMILAIM KRASNIQITETOVË1997
BIOKIMIA (RUSISHT)Ç. LLADIKMOSKVA1975
BIOLOGYNEIL A. CAMPBELLCANADA1987
BIOLOGY THE UNITY AND DIVERSITY OF LIFEJAC C. CAREYCALIFORNIA1984
BIOTEKNOLOGJIADHURATA FRASHËRITIRANË2000
BIOTEKNOLOGJIASUZAN R.BARNUM SHKUP2009
BLGARITE V CEVERNITO PRIQERNOMORIETOM QETVRTI/1995
BULETINI I SHKENCAVE TEKNIKEPETRIKA MARANGOTIRANË2011
BRZO I PRAKTICNO RACUNANJED. ZUKANOVICZAGREB1956
BULETINI I MATEMATIKËS SHKENCAT E NATYRORESLUKAN PUKATIRANË2007
BULETINI I SHKENCAVE NATYROREEFIGJENI KONOGJIKATIRANË2011
BULGARSKI OLIMPIADI PO MATEMATIKAP. KENDEROVSOFIR1988
BUQËSIA E PËRGJITHSHME (2)BESNIK GJ., ILIR K., XHEMAL P.TIRANË1988
CELIE FUNKCIIA.I.MARKUSEVICMOSKVA1975
CERTEZITE SMRTAT VMESTO NASE. SOLAKOVSOFIR1974
CHEMISTRYSMOOT PRICE SMITHCOLUMBUS 1975
CHEMISTRY (PRINCIPLES REACTIONS)MASTERTON HURLEYNEW YORK1989
CLINICAL APPLICATIONS OF FLOW CYTOMETRYROGER S. RILEZNEW YORK1993
COMODORE 64 GRAPHICS AND SOUNDSTEVE MONEY/1984
COMPUTER CONTROLLED SISTEMSKARL J. ASTROMSHBA1984
COMPUTER LITERACYHERBERT PECKHAM/1978
COVTORIM MATEMATIKISUVALLOV Z.MOSKVA1968
CVEZANJE ZA MLADE OD A DO SH/BEOGRAD
DATA HANDLING ON THE COMMODORE 64 MADE EASYJAMES GATENBYGREAT BRITAIN1984
DENDROMETRIJA II IZDANIEILIJA MIHAJOVSKOPJE1966
DEQJE ZVEZNJANJE RECI KO JE( ENCIKLOPEDI)//
DESET GODINI REPUBLICKI NATPREVARI PO MATEMATIKAILIJA JANEVSKOPJE1985
DETAJET E MAQINAVEBORIS MOSUSOVPRISHTINË1996
DETYRA NGA FIZIKA DHE ZGJEDHJET E TYRE (PËR KLASËN III DHE IV)STANOJE V. MILLOJEVIQBEOGRAD
DIE LANDER DER WELT UND IHRE KULTURENMAOLA PERUSCO/
DIE VOGELOLIVER L. AUSTIN/1963
DIFERENCIALNA GEOMETRIABOCN PETKANICISOFIR1964
DIFERENCIALNI POMOGANT GEOMETRIR. N. SHERBAKOVMOSKVA1982
DIFERENCIJALNE JEDNACIN ZBORNIK ZADATKA I PROBLEMID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
DIFERENCIJALNE JEDNACINET. PEJOVITBEOGRAD1971
DIFERENCIJANLNI RACUN I NJEGOVE PRIMENEANTON BILIMOVICBEOGRAD1965
DIFERNCIMI DHE INTERGRALJA E USHTRIMEVE (RUSISHT)Н.С.ПИСКУНОВMOSKVA1976
DIPOMACIA E MJEDISIT JETËSORLAWRENCE E.SUSSKINDSHKUP2009
DISKRETNE VJEROJATNOSTINIKOLA SARAPAZAGREB1982
DISTRIBUIRANI OPERATIVNI SISTEMIENDRJU C. TANENBAYM/1989
DOKAZATELCTVO PRAVILNOSTI PROGRAMIP. ANGERSONMOSKVA1982
DORACAK LABORATORIK I MIKROBIOLOGJISËFAREDIN XHELILI TETOVË2001
EKONOMSKI MATEMATICKO STATISTICKI METODI I METODELI NA OPERACIONITE ISTRAZHUVANJEBLAGORODINA TODOSIOSKASKOPJE1987
ELEKTRONIKA E FUQISËN. BARDHITIRANË1988
ELEMENTARNA GEOMETRIJAMILOSH RAJDOJCITBEOGRAD1961
ELEMENTARNA I VEKTORSKA ALGEBRADRAGISHA A.STEVANOVIBEOGRAD1964
ELEMENTARNI UVOD U RACUN VEROVATNOCEALOJZIJ VADNALBEOGRAD1963
ELEMENTE TË OPTIMIZIMIT JOLINEAR ME ZBATIMELUTFI SAQETIRANË1985
ELEMENTET MATEMATIKE LOGJIKE//
ELEKTROTECNICA GENERALEB. KALTANIMILANO1999
ELIPTIÇKE FUNKCIJEMIHAILO PETROVIÇBEOGRAD1969
ENCIKLOPEDIJA SLOVARNJI ASTRONOMIA//1980
ENCIKLOPEDIJSKI LEKSIKON MOZAIK ZNANJA FIZIKAZIVOTJE TOPOLACBEOGRAD 1972
ENERGJIA BËRDHAMORE DHE PËRDORIMET E SAJJOVAN THERESKA 1982
ENGLISH FOR THE STUDENTS OF NATURAL SCIENCESFILLORETA SHKURTITIRANË1990
ENVIRONMENTAL INDICATROS (RM2008)SVETLANA GJORGJEVA SHKUP2008
EXPORTING ENVIRONMENTAL ISSUESDAVID D. KEMPLONDON2004
FILLET E GJEOGRAFISËRAHIM IMERISHKUP1971
FIZICKA HEMIJAWALTER J. MOOREBEOGRAD1971
FIZIKAMIHAJLO VELIMIROVICZAGREB1963
ФИЗИКАКИРИЛ ЧАУШЕВСКИСКОПЈЕ 1980
ФИЗИКАОРДАН ПЕЧИЈАРЕСКОПЈЕ 1977
FIZIKA E POLIMERËVEMICHAEL RUBINSTEINSHKUP2013
FIZIKA E PRODHIMITWALLACE J.HOPPSHKUP2012
FIZIKA I DIJALEKTIKAMILAN O. RASPOPOVICBEOGRAD1974
FIZIKA KOMPJUTERIKE (VERZIONI NË FORTRAN)STIVEN E. KUNINSHKUP2010
FIZIKA PËR MBROJTJE NGA RREZATIMIXHEJMS E. MARTINSHKUP2010
FIZIKA PËR STUDENTËT QË DËGJOJN KURSIN NJËVJEÇAR TË FIZIKËSSKENDER H. SKENDERIPRISHTINË1996
FIZIKA PROBLEMI I PARADOKSI I DEODRAGISA JANKOVICBEOGRAD1991
FIZIOLOGJIA E AMBIENTIT TË KAFSHËVEPET VILMERSHKUP2011
FLORA LISHAJEVA THE LICHEN FLORA 1MURAT MURATIPRISHTINË1992
FORMIMI I FJALËVE TË LEKSIKUT DIALEKTOR BIMOR DHE SHTAZORHAREDIN XHAFERITIRANË2011
FORTRAN PROGRAMSKI JAZIKDIMITAR BITRAKOVSHKUP1987
FUNDAMENTAL METHODS OF MATHEMATICAL ECONOMICSTHIRD EDITIONNEW YORK1984
FUNKCI KONCENTRACIV. HENGARTNERMOSKVA1980
GENERAL CHEMISTRYRALPH H. PETRUCCISHBA1977
GEOGRAPHIE DER SCHWEIZOSKAR BARZURICH1973
GEOGRAPHIE EUROPASOSKAR BAR ZURICH1995
GEOMETRIÇESKIE IDEI B FIZIKE (RUSISHT)C.HOKINGMOSKVA1983
GEOMETRIEWALTER HOHLSWITZERLAND1983
GEOMETRIJAZH. MADEVSKISKOPJE1975
GEOMETRYRAY C. JURGENSENU.S.A1988
GJEOGRAFIA E KOMUNIKACIONITFAUZI SKENDERISHKUP1997
GJEOGRAFIA ZBAVITËSESLLAVKA MILLOSHEVIQBEOGRAD1964
GJEOGTRAFIA MATEMATIKEASLLAN SELMANISHKUP2004
GJEOMETRIANIKOLLA ÇEPINACBEOGRAD1960
GJEOTEKNIKA 1 MEKANIKE E DHERAVELULJETA BOYOTIRANË2007
GJUHA PROGRAMUESEAGNI H. DIKASHKUP1996
GREGG SHORTHAND FOR THE ADMINISTRATIVE ASISTACHARLES E. ZOUBEK/1991
GROSSER WELTATLAS/GERMANY1977
GRUPPLI ALGEBRIN. BURBAKIMOSKVA1976
HARTOGRAFIAMUHAREM CERABREGUPRISHTINË1978
HARTOGRAFIAMURAT NMEHAPRISHTINË2000
HIDROTURBINAT E VOGLALULËZIM ÇAUSHITIRANË1985
HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIKSABRI LAQITIRANË2013
HOW HUMANS EVOLVEDROBERT BOYDLONDON1997
HP NEW WAVEERSTE AUSGABE /1990
HYRJA NË GJEOGRAFINEË FIZIKE DHE RRETHINHOZEF HOLDENSHKUP2009
HYRJA NË FIZIKËN E TRUPIT TË NGURTËÇARLS KITELSHKUP2012
HYRJE NË LIMNOLOGJISTANLEY DODSONSHKUP2009
HYRJE NË TEKNOLOGJINË USHQIMOREMIHALIL DANEVTETOVË2009
HYRJE NË TEORINË E AUTOMATAVE,GJUHËT DHE LLOGARITJAJOHN E. HOPCROFTSHKUP2013
HYRJE NË TOPOLOGJIAGRON TATOTIRANË1996
IBERISCHE HALBINSEL//
IMUNOLOGJIA E KAFSHËVE TË REJAANESTI RAKOTIRANË1984
INFORMATIK GRUNDLAGENHEINZ JOST/1996
INFORMATIKAPAVLE DRAGOJLOVIQ/1978
INFORMATIKA KOMPJUTERI I PRIMJENUVITOMIR GRABAVACZAGREB1988
INFORMATIKA KOMUNIKACISKA TEHNOLOOGIAUSAID OHRID2006
INXJINIERIA SOFTUERIKESAMARWILL/2009
INTERMEDIATE ALGEBRA WHITH APPLICATIONSTHIRD EDITIONBOSTON1991
INTERNATIONAL MARKETING//
ISTORIA GEOLOGIAVLLADIMIR K. METKOVIQABEOGRAD1925
IYMEDU IGRE I HEMIJEZIVKO K. KOSTICBEOGRAD1964
IZBRAHIJE ZADACI I TEOREMI PLANIMETRID.O.SHKLCRSKICMOSKVA1967
IZRADENI ZADACI IZ MATEMATIKEAHMED KAFEDIZICSARAJEVO1972
IZVESHTAJ ZA PRELIMINARNA OCENKAM. R. MARIANO BILAROVASKOPJE2008
JAKOST NA MATRIJALITE IJORDAN MILADINOVSKOPJE1977
JETA DHE INSTITUCIONET AMERIKANEDAUGLAS K . STEVENSOS/1980
JETA ME NATYRËNFRANK FISCHERSHKUP2009
JUGOSLLAVIA SVJETIOST//1986
KALKULATIVNI I PROCESIANTON BILIMOVICBEOGRAD1966
KËRKIMET 13 RESEARCH NEXHAT ABAZIPRISHTINË2005
KIBERNETIKA U KEMIJI I KEMIJSKOJ TEHNOLOGJIJV. V. KAFAROVZAGREB1968
KIMIARAYMOND CHANGSHKUP2013
KIMIA ANALITIKE/TIRANË1973
KIMIA ANALITIKE (ANALIZA KIMIKE CILËSORE)FETI ZAZANITIRANË1985
KIMIA ANALITIKE HYRJESKOG VEST HOLER KROUÇSHKUP2011
KIMIA E PËRGJITHSHMEJOHN W.HILLSHKUP2011
KIMIA ELEMENTEVEN.N.GRINVUDSHKUP2011
KIMIA FIZIKE INORGANIKE (QASJE KIMIKE-KOORDINATIVE)S.F.A.KETËLLSHKUP2013
KIMIA INORGANIKESHRIVER & ATKINSSHKUP2009
KIMIA KLINIKEMAJKËL L. BISHOPSHKUP2011
KIMIA KUANTIKEZVONIMIR MAKSIQPRISHTINË1984
KIMIA ORGANIKE DHE VEPRIMI I MEDIKAMENTEVERICHARD B. SILVERMANSHKUP2013
KLIK-MS-DOS-WINDOWS 3.1 MS- WORD 6.0PIRO PLLAHA/
KLIMA DHE KULTURAT BUJQËSOREDOCENT T. MANDILITIRANË1975
KOMPLEKSNA ANALIZAD. S. MITRINOVIC BEOGRAD1981
KOMPJUTERI PA MËSUESFREDERIK RRESHPJATETOVË1996
KOSMICESKAR ZNERGETIKAP. G. POLETAVKINMOSKVA1981
KRAEVIE ZADACI MATEMATICESKOI FIZIKEO. A. LADIZENSKAR MOSKVA1973
KRATKI KURS ANALLITIÇESKOI GEOMETRIN. EFIMOVMOSKVA1967
KRATKI KURS FUNKCIONALNA ANALIZAL. A. LOSTERNIKMOSKVA1982
KRATKI KURS VISSHEI MATEMATICKIB. E. SHIEIDERMOSKVA1972
KUFIJTË E BRENDSHËMABRAHAM PAILSSHKUP2012
KUQNI KOMPJUTERNENAD MILADINOVIQBEOGRAD1985
KURS DEFERICIALNOGO I INTERGRALNOGO ISCISLENI IIIG. M. FIHTEHGOLBCMOSKVA1969
KURS DIFERENCIALNOGO I INTEGRALNOGO ISÇISLENIÇG. M. FIHTEHGOLBCСКОПЈЕ 1976
KURS RESENIH ZADATKA VISA MATEMATIKADRAGOSLAV A. AVRAMOVBEOGRAD1972
KURS TEORIJE VEROVATNOCEJOVAN B. UKSANOVICBEOGRAD1980
KURS VISSHEI MATEMATIKIV. I. SMIRNOVMOSKVA1982
KURS VISSHEI MATEMATIKIV. S. SHINACEVPRISHTINË1967
KURSI I ALGJEBRËS SË LARTË IIALEKO MINGA PRISHTINË1967
KURSI I ALGJELBRËS SË LARTËALEKO MINGA TIRANË1967
KURSI I ALGJELBRËS FIZIKE (RUSISHT)A. T. КУРОШMOSKVA1971
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IS. KUNESHKATIRANË1969
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IIS. KUNESHKATIRANË1970
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME PJESA III ELEKTRICITETI IIIS. KUNESHKATIRANË1969
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME (VËLLIMI II)S.E. FRISH, A. V.TIMORJEVATIRANË1966
KURSI I FIZIKËS SË PËRGJITHSHME (VËLLIMI III)S.E. FRISH, A. V.TIMORJEVATIRANË1966
KVALITET NA ZHIVOTNA SREDINA VO R. M./СКОПЈЕ 2007
KОНЕЧНО-ДИМЕНЅИОНАЛНИ ВЕКТОРСКИ ПРОСТОРИДИМИТАР КАРЧИЦКАСКОПЈЕ 1990
LANGUAGE OF TECHNOLOGYF. W CHAIK /1991
LATIN AMERIKCA AND CANADAPHILIP BACONSHBA1985
LATIN AMERICA AND CANADAJUNET E. ALLEMAN SHBA
LATIN FOR AMERICANS FIRST BOOKL. ULLIMANSHBA1962
LEKSIONE MBI ALGJEBRËN LINEAREJ. M. GELFANDPRISHTINË1964
LINEARNA ALGEBRAKRESO HORVATIC ZAGREB1986
LINEARNA ALGEBRA II DIOKRESO HORVATICZAGREB1986
LINEARNA ALGEBRA POLINOMI ANALITICKA GEOMETRIJAD. S MITRINOVICBEOGRAD1971
LINEARNA ALGEBRA POLINOMI ANALITICKA GEOMETRIJAD. S. MITRINOVIC SKOPJE1984
LINEARNA ALGEBRA SO ANALITICKA GEOMETRIJA VO PROSTORILIJA A. SHAPKAREVSKOPJE1984
LINEARNO I NELINEARNO PROGRAMIRANJEAGRON TATOTIRANË1996
LINEAR ALGEBRA I GEOMETRIS. I. SVACBURDMOSKVA1967
LOGICKA SINTEZA DIGITALNH SISTEMATIHOMIR Z. ALEKSICBEOGRAD1988
LOGICKO PROJEKTOVANJEBORIVOJ Z. LAZICBEOGRAD1976
LOGJIKA PROGRAMIRANJE ASEMBLERMOMQILO MARKOVIQ/
LOGO PROGRAMSKI JAZIK RAQUNARSKI IZAZOV ZA DECU I RODITELJEJOHN CUNLIFFE/1989
LOGOCESKIE OSNOVI CVTA. A. PANERNOVMOSKVA1972
MAMEMAMUKA ZA CUZBEMRANI SMUBENMU NAUKA I IZKUSTVODRAGANOV SP. POPRATILOVSOFIR1970
MARFOLOGJA DHE MARFOMETRIA E LUGINAVERIFAT TALANISHKODRË2000
MARFOMETRIA E PELLGJEVE UJËMBLEDHËS NË ALPET E SHQIPRISËRIFAT TALANISHKODËR1999
MASAT DHE MODULET (RUSISHT)D. SHTOIÇNMOSKVA1979
MATEMATICESKA TEORI LOGICESKOTO VBIBODAA. V. IDELSONA MOSKVA1967
MATEMATICESKA ZNCIKLOPEDIZI. M. VINOGRADOVMOSKVA1984
MATEMATICESKI OSNOVI NA TEORITA NA UPRAVLEMITE SISTEMIA. S. GNOENSKISOFIR1972
MATEMATICESKIE METODI KLASSICESKOI MEHANIKIV. I. ARNOLDMOSKVA1979
MATEMATICESKIE ANALIZIL. S. PONTRCGIMOSKVA1983
MATEMATICKA 5…6ROBERT ANSAROVSKOPJE1979
MATEMATICKA ANALIZA IIT. PEJOVITBEOGRAD1961
MATEMATIÇKA I RAZVITIE METODOLOGIÇNI PROBLEMI ECEMALLOBOMIR ILLIEV SOFIR1980
MATEMATICKA INDUKCIJA BINOMNA FORMULA KOMBINATORIKAD. S. MITRINOVIC BEOGRAD1980
MATEMATICKA LOGIKA I TEORIJE ALGORITMOV NAUKNOVOSIBIRSK1982
MATEMATICKA STATISTIKASTEVAN M.STOJANOVICBEOGRAD1979
MATEMATICKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZELJUBOMIR MARTICZAGREB1972
MATEMATICKI I PROBLEMI I EKSPOZICIJEDRAGOSLAV MITRINOVICBEOGRAD1969
MATEMATICKI PROBLEMI I EKSPOYICIJEVLADIMIR DEVIDEBEOGRAD1979
MATEMATICKI RUKOPISIKARL MARXZAGREB1974
MATEMATICKI SINTEZIDIANA RAKOVSKASOFIR1995
MATEMATICKO FIZICKI LIST (1234) REVISTA/ZAGREB1972
MATEMATICKO I SATISTICKO MODILIRANJETOMISLAV ZECEVICBEOGRAD1977
MATEMATICS MADE SIMPLEABRAHAM SPERLINGLONDON1978
MATEMATIKAD.S.MITRINOVIC BEOGRAD1964
MATEMATIKAMILENKO SEVDICZAGREB1963
MATEMATIKAVOJIN DAJOVIQPRISHTINË1964
MATEMATIKA III LIBRI I PARËEJUP HAMITIPRISHTINË1996
MATEMATIKA (REVISTA 1234,1234)/BEOGRAD1976
MATEMATIKA 1EJUP HAMITIPRISHTINË2000
MATEMATIKA BEZ FORMULIHORI V. PUHNACEVSOFIR1982
MATEMATIKA IISAK HOXHAPRISHTINË2002
MATEMATIKA IIEJUP HAMITIPRISHTINË1997
MATEMATIKA IIINOVAK IVANOVSKISKOPJE1984
MATEMATIKA III LIBRI I DYTËEJUP HAMITIPRISHTINË1996
MATEMATIKA ME PËRMBLEDHJE DETYRASHEJUP HAMITIPRISHTINË1999
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËMENDI DOKOTETOVË1996
MATEMATIKA PËR EKONOMISTËAJET AHMETIPRISHTINË2003
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IIID. S. MITRINOVIC BEOGRAD1972
MATEMATIKA U OBLIKU METODICKE ZBIRKE ZADATKA SA RESENJIMA IIIILIJA JANEVSKOPJE1996
MATEMATIKA VITI IIILIJA JANEVSKOPJE1996
MATEMATIKA ZA BIZNIS I EKONOMIJAZLATE KOLOVSKISKOPJE1999
MATEMATIKA ZA EKONOMISTERAJKO RALEVICBEOGRAD1988
MATEMATIKA ZA GEOGRAFIAIORDAN MITEVSOFIA1995
MATEMATIKA ZA MATURANTITEVLADIMIR STOJANOVICBEOGRAD1994
MATEMATIKA ZA PEDAGOLOSHKI FAKULTETDUSKO KOVACEVSKOPJE1995
MATEMATIKA ZA TEHNICKE FAKULTETEBOZH. POPOVICBEOGRAD1981
MATEMATIKË E PËRGJITHSHMEKRISTAQ KIKINAPRISHTINË2001
MATHEMATICAL PROGRAMMINGROBERT W. METZERNEW YORK1965
MATHEMATICS AN INTERACTIVE APPROACHGLENCOENEW YORK1994
MATHEMATICS FOR TODAYS CONSUMERJACK PRICESHBA1982
MBROJTJA E BIMËVELATIF SUSURIPRISHTINË1986
MEMOGU I MODELI NA SOLEMIME NLANIRANE I UNRABLENIEDD. ANISIMOVVARNA1971
METODAT E PËRGJITHSHME TË FIZIKËS (RUSISHT)В. А. ВАТУТИНMOSKVA1985
METODAT NUMERIKE DHE PROGRAMI I TYRES. OSMANITIRANË1985
METODICA ZBIRKA IZ ZADATKA IZ MATEMATIKEMARCEL SNAJDERSARAJEVO1976
METODICESKO RBKOVDODSTVO ZA RESAVANE NA ZADACI VISA MATEMATIKAV. DIMOVASOFIR1970
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËSBEDRI JAKAPRISHTINË1998
METODIKA NASTAVA ZEMLOPISAMILIAN J. JANJUSHEVIQPRISHTINË2000
METODIKË E MËSIMIT TË DITURI NATYRËS E SHOQËRISISLAM KRASNIQI PRISHTINË2000
METODOLOGIJA NA I-RASTOJANIJA VO RAGHIRANETO I KLASIFIKACIJA NA STATISTICITE STRUKTURITEMUNE GEORGIEVSKIBITOLLA1988
MICROSCOIC THERY OF NONHOMOGENEOUS STRUCTURESA.KATSNELSON /1987
MICROSOF NET XML WEB SERVICES STEP BY STEPADAM FREEMAN/2003
MICROSOFT WINDOWS 3.0GERRY LITTON/1990
MIKROBIOLOGJIAMILORAD STOJANOVIQPRISHTINË1985
MIKROSOFT WORD 2000ASTRID MEGARD SOLLIDTIRANË2003
MIKROSOFT-WINDOWS 3.1SKENDER H.SKENDERILUBJANË1994
MIKU JUAJAGIM NEZIRITIRANË1998
MJESHTËR TË MËDHENJ TË MATEMATIKËS GREKEALEKO MINGA TETOVË1994
MNOGOMERNI DISPERSIONNI ANALIZIV. M. IVANOVIMOSKVA1985
MODDELI NA ZALIHIVANCO A. DONEVSKOPJE 2006
MODELI ZVKLIDOVI KVANTOVOI TEORI POLRB. SAIMONMOSKVA1976
MODERNA MATEMATIKASTANKO PRVANOVICBEOGRAD
MOKROSOFT EXCEL 2000ASTRID MEGARD SOLLIDTIRANË2003
MORFOLOGJIA BILJAKABUDISLAV TATIÇBEOGRAD1986
MTEHEMATICA FOR EVERYDAY LIFEFRANK LERNER SHBA1982
MULTIDICIPLINARNE NAUKE I NJIHOVA ULLOGA TEHNIQKOM PROGRESUM. RASPOPOVIQBEOGRAD1982
MULTIPLIKATIVNA TEORI CISELG. MONTGOMERIMOSKVA1974
MYKOZAT NË SFERËN GJENITALE TË KAFSHËVEAGRON ÇUÇITIRANË1986
N-ARVIE KVAZISRUNNBIV. D. BELOZSOV/
NACRTNA GEOMETRIJAM. RADOJÇIT BEOGRAD 1969
НАСТАВА МАТЕМАТИКА И ФИЗИКАД.КУРЕПАBEOGRAD1963
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKEI. BANDIHBEOGRAD1965
NASTAVA MATEMATIKE I FIZIKE XII 1-4D. KURERABEOGRAD1965
NATYRA E VENDEVE TROPIKALEA. UOLLESTIRANË1979
NAUKA I IZKUSTVOIORDAN STORNOVSOFIR1985
NDOTJA DHE MBROJTJA E MJEDISITHAVZI MEMETITETOVË2008
NDRYSHIMET NË TOKËVILLIAM KRONON/1984
NEKI PROBLEMI SA VEREMENOG MATEMATICKOG OBRAYOVANJAM. BERTOLINOBEOGRAD1979
NEORGANSKA HEMIJAILIJA RIKOVSKIBEOGRAD1984
NGA QJELLI YNIBRAHIM GASHITIRANË1995
NJERIU DHE HAPSIRA GJEOGRAFIKEASLLAN SELMANISHKUP1995
NJOHURI PËR LËKURËT DHE KËPUCËTNIKOLIN PALOKATIRANË1977
NON-MONOTONIC REASONING A-UNIFYING FRAMEWORKDRITAN BERYATI TETOVË2002
NUMERICKATA MATEMATIKANAUM CELAKOSKISKOPJE1992
OBJEKTNO ORJENTIRANA ANALIZA I DIZAJNHEAD FIRST/1970
OD IKARA DO MESECAGJORGJE MILANOVIQBEOGRAD1970
ODBRANI ZADAÇI PO MATEMATIKA 3DUSHAN AÇOFSKISKOPJE1994
OPERATIVNO ISTRAZIVANJEL. MARTICZAGREB1968
OPSHTA FIZICKA GEOGRAFIATOMISLLAV L. RAKIQEVIQBROGRAD1981
OPSHTA GEOGRAFIA ANTROPOLOGRAFIJAJOVAN CVINJIQBEOGRAD1984
OPTIMIZACIJA U TEORIJI PROIZVODNJE I PRIVREDNOG RASTALJUBOMIR MADZARBEOGRAD1976
OPTIONS MEDITERRANEENNESSAIT METANI/1976
ORGANSKA HEMIJAILIJA RIKOVSKIBEOGRAD1970
ORGANSKA HEMIJASTANIMIR R. ARSENIJEVICBEOGRAD1985
OSNOVANIR MATEMATICKOI LOGIKIH. KARRIMOSKVA1969
OSNOVI BIOHEMIJEPERSIDA BERKESHBEOGRAD1980
OSNOVI CICLENNOGO ANALIZIK. I. BABENKOMOSKVA1986
OSNOVI DIFERENCIALNOVI GEOMETRY (TOM II)SH. KOBARSIMOSKVA1981
OSNOVI GEOMETRIJEMILEVA PRVANOVICBEOGRAD1987
OSNOVI MATEMATICESKOGO ANALIZAU. RUDINMOSKVA1976
OSNOVI NA MATEMATIKA I INFORMATIKASMILE MARKOVSKISKOPJE1987
OSNOVI NACRTNE GEOMETRIJERADOVAN V. POPOVBEOGRAD 1987
OSNOVI SAVREMENE FIZIKEGOJKO L. DIMICBEOGRAD1973
OSNOVI TEORIJE DISKRETNOG MODELIRANJA I SIMULACIJEDUSHAN ALTMAN BEOGRAD1982
PARAMBROJTJA NGA SËMUNDJET NË PËRQENDRIMET DHE KOMPLEKSET BLEGTORALEPIRO TELOTIRANË1982
PC BUYER`S HANDBOOK 2000GORDON P. FOREMAN/2000
PEDAGOGIKA MATEMATIKIA. A. STOLARMINSK1974
PËRMBLEDHJE DETYRA TË ZGJEDHURA NGA MATEMATIKA PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT PRANUESISAK HOXHAPRISHTINË2003
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKASKENDER H. SKENDERILUBJANË1995
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA FIZIKA (PËR SHKOLLAT E MESME )VEVAIT ALIMISHKUP1997
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA TOPOLOGJIAQAMIL HAXHIBEQIRIPRISHTINË1996
PËRMBLEDHJE DETYRASH TË ZGJEDHURA NGA MATEMATIKAXHEVAIR BEQIRITETOVË1996
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA GJEOMETRIARADOJE OBRADOVIQPRISHTINË1969
PËRMBLEDHJE DETYRASH NGA MATEMATKAABDYLBAKI BAJRAMI SHKUP1998
PËRZGJEDHJE NGA ALGJELBRA LINEARE (RUSISHT)И.В.ПРОЦКУРЧКОВMOSKVA1962
PHYSICSDAVID HALLIDAYCANADA1976
PLOTËSIME TË MATEMATIKËS SË LARTËVASILLAQ KEDHITIRANË1972
POTSTNIK PO MATEMATIKAMETODIJA TRAJKOSKISKOPJE1993
POTSTNIK PO MATEMATIKA DLR POSTUPANSIH B BUZIB. I. ALEKSANDROVMOSKVA1972
PRAKTICNA MATEMATIKAMAGDALENA GEORGIEVASKOPJE1992
PRAKTICNA NASTAVA PO MATEMATIKAGLIGOR DUDASKOPJE1959
PRAKTIKUIMI I SISTEMATIKËS SË BIMËVE TË ULËTASAMI SULEJMANITETOVË2001
PRAKTIKUM I BIOLOGJISË QELIZORENEXHBEDIN BEADINITETOVË2006
PRAKTIKUM I LABO. DHE DETYRAVE TË HARTOGRAFI-TOPOGRAFISËRIFAT TALANISHKODËR1997
PRAKTIKUM I KIMISË SË PËERGJITHSHME E INORGANIKES.VESHA, XH.SINOJMERITIRANË1989
PREDAVANJA IZ FIZIKE (ELEKTOMAGNESKO POLJE)VATROSLAV LAPASICZAGREB1986
PREDAVANJE PO VISA MATEMATIKAGJ. ÇUPONASKOPJE1984
PRIMENA HUMANA GEOGRAFIAFILIP KRENGSHKUP
PRIMENA HUMANA GEOGRAFIAPOL KLOKSHKUP2004
PRIMENET SOFTERDIMITAR BITRAKOVSHKUP1988
PRINCIPET E PROGRAMIMIT PARALELKELLVIN LINSHKUP2015
PRINCIPET E PROJEKTIMIT TE SISTEMIT KOMPJUTERIKJEROME H. SALTZERSHKUP2011
PRINCIPI ASEMBLERSKOG PROGRAMIRANJAZIVKO J. TOSICBEOGRAD1989
PRINCIPLES OF SCIENCEHEIMLER MEULAMERIKA1983
PRIQINA U ZEMLIJEROME WEKOFF/
PROGRAMIRANJE PL\1 COBOL BASIC ASSEMBLERRADMILLO SIMIQBEOGRAD1985
PROGRAMIROVANIE NA ZBIKE ASESEMBLERA I VLICISLITELLILJE SISTEMLIU. RADDMOSKVA1979
PROGRAMSKI JAZIK BASICNEDELKO PAREZANOVIQ BEOGRAD1985
PROJEKTIVNA GEOMETRIJADOMINIK PALMANZAGREB1984
PROLAZ ZRACENJA KOZ MATERIJUMILORAD MLADENONOVICBEOGRAD1975
PROSTEREN PLAN NA RMLUBOMIR JANEVSKOPJE2004
PSEVDODIFFERENCIALNE OPERATORI I SPEKTRLNA TEORIM. A. SHUBINMOSKVA1978
QYTETRIMET DHE GJEOGRAFIAASLLAN SELMANISHKUP1994
RACUNANJE S BROJNIM RAZMACIMAMIHAILO PETROVIÇBEOGRAD1969
RAJONI I LIKOVËS (STUDIMI FIZIKO -GJEOGRAFIK)ASLLAN SELMANISHKUP2005
RAJONI I POLOGUT (STUDIMI FIZIKO- GJEOGRAFIK)RESUL HAMITITETOVË2013
REGIONALNI NATPREVARI PO MATEMATIIKA VO CR MAKEDONIJAALEKSANDER SAMARXHISKISKOPJE1988
REGIONALNI NATPREVARI PO MATEMATIKA 83-95(REVIST)/SKOPJE1996
RELACIONA BAZA PODATKA RDB\VMSVOJISLAV MISHIQBEOGRAD1990
REPETITORIJ ELEMENTARNE MATEMATIKEBORIS APSENZAGREB1970
REPETITORIJ FIZIKESPORER-KUNTARICZAGREB1975
REPETITORIJ VISE MATEMATIKEBORIS APSENZAGREB1965
REPETITORIJUM BIOHEMIJEE. A. COOPERBEOGRAD1951
RESAVANJE JEDNACINA NEJEDNACINA FORMULASLAVISA PRESICZAGREB1980
RESENI ZADACI IZ MEHANIKE FLUIDA SA IZVODIMA IZ TEORIJES. CANTRAKBEOGRAD1988
RESENI ZADACI OD KVALIFIKACIONI ISPITA PO MATEMATIKA MATEMATIKA FORMULIVLADIMIR JOVANOVSKISKOPJE1994
RESURSET DHE ZHVILLIMI I TURIZMIT NË MAQEDONINË PERNDIMORERAHIM IMERITETOVË2006
REVIST INTELEKTUAL PROPERTY NEDDS/GENEVA2001
REVISTA DEMOGRAFIAUNPHA TIRANË2001
REVISTA SHQIPTARE E SHKENCAVE BUQËSORE/TIRANË2002
RHEINISCHE FRIEDRICH WILHEHMS//
RITE DHE PRAKTIKA MAGJIKE TË CIKLIT JETËSORIZAIM MURTEZANISHKUP2008
SBORNIK ZADACIV. T. SERGOVANCEVMOSKVA1957
SBORNIK ZADACI PO MATEMATICESKOMU ANALIZUN. A. DAVIDOVMOSKVA1957
SBORNIK ZADACI PO VISHEI ALGEBRED. K. FADDEEVMOSKVA1956
SBORNIK ZADACI UPRAZNENI PO MATEMATICESKOMU ANALIZUB. P. DEMIDOVICMOSKVA1956
SCHWIZERISCHER SCHULATLAS//
SELLCA NDËR SHEKUJQAZIM KURTISHI-ARNORITETOVË2005
SIRABOCNIK PO ELEMENTARNO MATEMATIKOM. R. VIGODSKIMOSKVA1967
SMETAQKI MASHINI I PROGRAMIRANJENIKOLLIK DRAGANSHKUP1985
SPANISH SALUDOS SECOND PARTMC GRAHILLSHBA1986
SPRAVOCNIK PO MATEMATIKAG. KORNMOSKVA1971
SPRAVOCNIK PO MATEMATIKEA. G. CBIPKINMOSKVA1988
SPRAVOCNIK PO VISSHEI MATEMATIKAP. F. FILIBCAKOVKIEV1974
SPRAVOCNIK PO ZVISEI MATEMATKEM. R. VIGODSKIMOSKVA1964
SRETSTVA ZA AVTOMATSKI OBRABOTKA NA PODATOCIDIMITAR BITRAKOVSHKUP1987
SUBJEKTET MJEDISORE NË KOSOVËBLERIM VELAPRISHTINË2004
TABELA E LOGARITMEVESHPËTIM BOZDOTIRANË1984
TABLICI ZA TRASIRANE NA KRIVI S PREHODNA KRIVA KLOTOIDAL. MANCEVSOFIR1953
TË MËSUARIT E FIZIKËS SË PËRGJITHSHMEARNOLD B. ARONSSHKUP2010
TË USHQYERIT E RIPËRTYPËSVEALEKO VANGJELI TIRANË1987
TEHNOLOGIA NA DRVOTOIVO BAJALOSKOPJE1987
TEKNOLOGJIA E INFORMATIKËSBASRI AHMETI/2005
TEORI MATEMATICF. R. GANTMAHERMOSKVA1966
TEORIA E EVOLUCIONITZYRI BAJRAMITIRANË2000
TEORIA E GABIMEVE E PËRPUNIMIT TË MATJEVEEDUARD HASANAJVLORË2006
TEORIA NA SISTEMITE NA INFORMACIITE I NA INFORMATIVNI SISTEMITEODOR KRALEVSHKUP1984
TEORIC MODELIE I E PRIMENENICNAUKNOVOSIBIRSK1988
TEORIJA OBICNI DIFERENCIJALNIH JEDNACINABORIVOJE RASAJSKIBEOGRAD1970
TERA 9\10 GEOGRAPHIEARNOLD SCHULTZESHTUTGARD1979
TERMODINAMIKU KINETICKU TEORIJU GASOVA I STATISTICKE MEHANIKUF.V. SIRSBEOGRAD1953
THE SOVJET UNION HISTORI CULTUR GEOGRAPHYMICHUEL KURKGREAT BRITAIN1954
THE WORLD AND ITS PEOPLE AFRICA, ASIA AND AUSTRALIAE. ANSDORF SHBA
TOKSIKOLOSKA HEMIJAMOMCILO ST. MOKRANJACBEOGRAD1962
TRAQUNARSFO I INFORMATIKANEDELKO PREZANOVIQBEOGRAD1988
TREGIM I SHKURTËR I MIKROBIOLOGJISËS. BEJKER, XH. NIKLINSHKUP2013
TRIGONOMETRIAHALIL TURKUPRISHTINË1981
UDHËZUES PËR MATRIALET IZOLUESE ELEKTRIKE L.T.EPETRAQ VASILITIRANË1971
UMETNOST NA KOMPJUTERSKOTO PROGRAMADONALD E. KNUT/1995
UNDERSTANDING PFS; FIRST PUBLISHERGERRY LITTON/1990
UNIVERSALNIE OBERTIVASIE ALGEBRIZH. DIKSMEMOSKVA1978
URAVHEI MATEMATICESKOI FIZIKEV.S. VLADIMIRNOVMOSKVA1981
UREDUVANJE I REVITALIZACIA NA VODOTECITEZHIVO SHKOKLEBCKISKOPJE1999
UREDUVANJE NA SHUMITEILIJA MIHAJOVSKOPJE1961
USHTRIME LABORATORIKE NGA FIZIKA (DISPENCË)L. ISTREFITETOVË2002
USHTRIME NË FIZIKË (PER KLASEN IV AMO)REXHEP GASHI PRISHTINË1986
USHTRIME TË TEORISË SË PROBABILITETEVE DHE STATISTIKËS MATEMATIKESHPETIM LEKATIRANË1986
UVOD U DIGITALNE RACUNAREGERALD.A.MALEYSARAJEVO1975
UVOD U RAQUNARSKE KOMUNIKACIE I MREZHEANTUN BRUMNIQLUBIJANA1987
UVOD V TEORICTA NA ANALITICNITE FUNKCIILUBOMIR CAKALOVSOFIR1957
UVODNE TEME U METODIKU MATEMATICKOG OBRAZOVANJEMLADO POKOLENJE BEOGRAD1967
V CARSTVE SMEKALKIE. I. IGNATEVMOSKVA1984
VALOVI I OPTIKAVISNJA HENÇ-BARTOLIÇZAGREB1969
VEDENIE V NERAVENSTVAZ. BAKKENBAHMOSKVA1965
VENTUVENTURA PUPLISHER VERZIA 2.0ADEM JAKUPOVIQBEOGRAD1990
VEROJATNOST I STATISTIKAMAGDALENA GEORGIEVASKOPJE1988
VEROTHOSTHNIE METODI V BIOLOGIV. S. KOROLOKMOSKVA1985
VISA MATEMATIKAD. BLANUSAZAGREB1966
VISA MATEMATIKAD. BLANUSAZAGREB1965
VISA MATEMATIKA IR. KASHANIKSARAJEVO1969
VISHA MATEMATIKAC. S. BUGOROVMOSKVA1981
VISSHA MATEMATIKAANA PETROVASOFIR1974
VISSHA MATEMATIKAGEORGI TOTOVSOFIR1976
VISSHA MATEMATIKAIV.KIRKOROV SOFIR1986
VIZATIM TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE PJESA E PARËBORIVOJE QURÇIQPRISHTINË1983
VJEZBE IZ FIZIKEDALIBOR BROZBEOGRAD1990
WALTREISE (ATLLAS) AFRIKAELFTER BANDITALI1974
WEGE ZUR MATHEMATIKA. KRISZTENSWITZERLAND1978
WINDOWS WORD EXCEL CORELSTOJANQE RISTOVSKISHKUP1996
WINDOWS XPSHELLY O HARAAMERIKA2002
WORLD BIBLOGRAPHICAL VOLUME 94ALBANIAN REVIST/
YOUR HOME COMPUTERJONATHAN HILTONLONDON1984
ZADACÇI PO TEORII MNOZHESTV MATEMATIÇKE LOGIKE I TEORIN ALGORITNIVI. A. LLAVROVMOSKVA1984
ZADACI I TEOREMI NA ANALIZIDRORD POIABEOGRAD1964
ZADACI IZ MATEMATIKE SA PRIJEMNIH ISPITA NA TEHNICKIM FAKULTETIMADUBRILO D.TOSICBEOGRAD1964
ZADAÇI PO GEOMETRI STEREOMETRIÇI. F. SHARGIN MOSKVA1984
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRANAUM CELAKOSKISKOPJE1978
ZADACI PO LINEARNA ALGEBRA I ANALIZAM. I. BASMAKOVMOSKVA1982
ZADACI VSTUPITELNIH EGZAMENOV MATEMATIKEO. V. NESTERENKOMOSKVA1983
ZADACI ZA VEZHBANJE PO MATEMATIKA I ZA STUDENDI NA TEKNICKITE FAKULTETD. K. BITRAKOVSKOPJE1978
ZADACI ZA VEZBANJE PO MATEMATIKA I ZA STUDENTI NA TEKNICKITE FAKULTETILIJA A. SHAPKAREVSKOPJE1986
ZANIMLJIVA MATEMATIKADRAGOS M. CVETKOVICBEOGRAD1986
ZBIRKA NA RESENIJE ZADACI PO OSNOVI NA STATISTICKATAKATARINA NOSHPALOSKA SKOPJE1980
ZBIRKA NA ZADACI PO STEREOMETRIJAIVAN TRAJKOVSKOPJE1983
ZBIRKA NA ZADACI PO TERMODINAMIKA SO KRATOK PREGLED NA TEORIJATAATANAS SKOPJE1973
ZBIRKA RESENI ZADACI TEKNICKA MEHANIKA STATIKAMARKO GUGULOVSKISKOPJE1981
ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ PROGRAMIRANJA 1VIDOJKO QIRIQBEOGRAD1989
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ MATEMATIKE IIF. FERENCIBEOGRAD1969
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ MATEMATIKE IIM. CVIJANOVICBEOGRAD1974
ZBIRKA RESENIH ZADATKA IZ TEORIJE OSCILACIJAMARIJAN J. KOLARBEOGRAD1976
ZBIRKA RIJESENIH ZADATKAVESELIN PERICSARAJEVO1981
ZBIRKA ZADACIBORIBOJE MILADINOVIQSKOPJE1997
ZBIRKA ZADACIILIJA JANEV/
ZBIRKA ZADACIMETODIJA TRAJKOSKISKOPJE2001
ZBIRKA ZADACI OD AKTURSKA MATEMATIKADRAGI JANEVSKOPJE1988
ZBIRKA ZADACI OD ALGEBRASTJEPAN MINTAKOVIKSKOPJE1972
ZBIRKA ZADACI OD PROGRAMIRANJE VO BASICMEDODIJA TRAJKOSKISKOPJE1990
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA ZA VTORA GODINAILIJA JANEVSKOPJE1998
ZBIRKA ZADAÇI PO GEOMETRIJA (II)N. RIBKINSKOPJE1964
ZBIRKA ZADAÇI PO GEOMETRIJA (ZA SREDNOTO OBRAZUVANIE)ZH. MAGEBSKISKOPJE1977
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKAI. SHAPKAREVSKOPJE1977
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKAILIJA JANEVSKOPJE1994
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA (ZA I GODINA)ILIJA JANEVSKOPJE1991
ZBIRKA ZADACI PO MATEMATIKA (ZA III GODINA)ILIJA JANEVSKOPJE1987
ZBIRKA ZADACI PO OSNOVI NA SMETKOVODSTVOSEPAFIM TOMOVSKISKOPJE1994
ZBIRKA ZADATKAMINTAKOVIC CURICSARAJEVO1973
ZBIRKA ZADATKA IZ ALGEBRE GRUPE PRSTENI POLJAZORAN STOJAKOVICBEOGRAD1983
ZBIRKA ZADATKA IZ GEOMETRIJEN.N.NIKITIN MOSKVA1968
ZBIRKA ZADATKA IZ INFORMATIKE SA OSNOVAMA TEORIJENIJAZ BAJGORIQ /1990
ZBIRKA ZADATKA IZ MATEMATICKE ANALIZEG. N. BERMANBEOGRAD1974
ZBIRKA ZADATKA IZ MATEMATIKED. S. MITRINOVIC BEOGRAD1962
ZBORNIK OM ZADACI NA MAMEMAMUKAB. PETKANCINSOFIR1965
ZBORNIK ZADAC PO MATEMATIKEM. I. SKANAVIMOSKVA1972
ZBORNIK ZADACI I UPRAZNENII PO OBIKNOVENNIM DIFERECIALNI URAVNENIMN. M. MATVEVVMINSK1970
ZBORNIK ZADACI PO TEORI VEROCTHOSTEI MATEMATICESKI I TEORIA. A. SVESHNIKOVA MOSKVA1965
ZBORNIK ZADACI PO VISHEI MATEMATIKEL. A. KUZNECOVMOSKVA1983
ZHVILLIMI I KONCEPTEVE NË BIOLOGJINË E PËRGJITHSHMELUAN MEMUSHITIRANË1989
ZOOLOGIJA INVERTEBRATA I DEOMILOJE KRUNICBEOGRAD1985
ZOOLOGIJA INVERTEBRATA II DEOMILOJE KRUNICBEOGRAD1979
ZVISSHA MATEMATIKA V UPRAZHENIR I ZADACIP. E. DANKO MOSKVA1980
АТКИНСОВАТА ФИЗИЧКАТА ХЕМИЈАП.В.АТКИНССКОПЈЕ1989
БЕЈЗИК ГРАФИКИГЕРГЕ ЈОВАНЕВСКИСКОПЈЕ1989
БИОЛОГИЈА (ЗА II КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗУВАНИЕ )ПЕТАР ИКОНОМОВСКОПЈЕ1975
ЖИВОТНА СРЕДИНААСЛАН СЕЛМАНИСКОПЈЕ2004
ЗАНИМЛИВА ФИЗИКАЈ.И.ПЕРЕЛМАН BEOGRAD1949
ЗБИРКА ЗАДАТКА ИЗ ПЛАНИМЕТРИЈЕ СА РЕШЕНИМАДАРИНКА ЈАНОШЕВИТBEOGRAD1952
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКАЃ. ИВАНОВСКИСКОПЈЕ1990
ЗЕЛЕНИТЕ ЗРАЦИ НА СВЕТЛИНАТАПЕТАР НАЈДЕНОВ/
ЗЕМЈОДЕЛСКА ФИТОПАТОЛОГИЈАФИЛИП ПЕЈЧИНОВСКИШТИП2009
КURS OPSTE FIZIKEBOZIDAR ZIZICБЕОГРАД1988
КОНКРЕТНА МАТЕМАТИКА ОСНОВА НА ИНФОРМАТИКАТАРОНАЛД Л. ГРЕАМСКОПЈЕ2014
ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН/СТРУМИЦА2006
МЕХАНИЗМИ И ОСЦИЛАЦИИИ. МИИКОСКИСКОПЈЕ2001
НАПРЕДНА ХЕМИЈА НА МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ВТОР ДЕЛ ЛИПИДИП.Ф. ФОКС, П.Л.Х.МЕКСВИНИСКОПЈЕ2014
НАУКА ЗА ФОРЕНЗИКАТАЕНДРЈУ Р. В.ЦЕКСОНСКОПЈЕ2009
НАШИОТ ПРИЈАТЕЛ АТОМОТHEINZ HABERСКОПЈЕ 1961
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА IЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ 1976
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА I (МЕКАНИКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА)ЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ 1995
ОПШТА ФИЗИКА КНИГА II (МЕКАНИКА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА)ЗАФИР СТОЈАНОВ СКОПЈЕ1995
ОРГАНСКА ХЕМИЈАЏОН МЕКМУРИСКОПЈЕ2009
ОСВА3АНЈЕ 3ЕМЈЕ//1948
ОСНОВИ НА ОРГАНИСКАТА ЕВОЛУЦИЈАПЕТАР ИКОНОМОВСКОПЈЕ1989
ПОТСЕТНИК ПО ХЕМИЈАПЕНА СОКОЛОСКАСКОПЈЕ1999
ПРЕДИЗБИЦИ ВО ХЕМИЈАТА И ВО БИОЛОГИЈАТАМИНГФУ ВАНГСКОПЈЕ2009
ПРИНЦИПИ ЗА ДИЗАЈН НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИЏЕРОМ САЛЦЕРСКОПЈЕ2014
ПРОГРАМСКИОТ ЈАЗИК С++БЈОРН СТРОСТРУПСКОПЈЕ2015
СПОВОЧНИК ПО ФИЗИКЕХ. КУЛИНКMOSKVA1982
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУИ. И. ЛЧШКОMOSKVA1984
ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО, III ДЕЛИВО БАЈАЛОСКОПЈЕ1957
ФЛОРА НА ЛИШАИТЕ(THE LICHEN FLORA II)МУРАТ МУРАТИСКОПЈЕ1993
ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МЕСО РИБИ ЈАЈЦА И НИВНИ ПРОИЗВОДИМИХАН ДАНЕВСКОПЈЕ1999
50 VJET "EMIN DUKARU" (MONOGRAFI)
ANSAMBLI I KËNGËVE DHE VALLEVE POPULLORE SHQIPTARE
SHKUP
1998
ARIE NGA OPERAT DHE KËNGË SOLO (PARTITURË)RAUF DHOMIPRISHTINË 2002
ART,IDEOLOGY, & ECONOMICS IN NAZI GERMANYALAN E. STEINWEISUSA 1993
ASGJË -NGA BALTA E FJALËVE (KORALE)BEKIM RAMADANITETOVË 2010
BAZAT E HARMONISË I, (BASI I SHIFRUAR)ZULQYFLI ZIBATETOVË 2013
CHORDS FOR KEYBOARD & GUITARA POCKET REFERENCE GUIDE TO MORE THAN 1800 CHORDS!MILWAUKEE 1995
DASMA ARBËRESHE (OPERA NË TRI AKTE ME PROLOG)RAUF DHOMIPRISHTINË 2005
DËGJO DHE HARRO BRENGËNBEKIM RAMADANISHKUP 2015
FJALË PA KËNGËBEKIM RAMADANITETOVË 2014
FJALË PA KËNGË (PËR ARTET DHE MUZIKËN)BEKIM RAMADANITETOVË 2013
FOLKLORI MUZIKOR SHQIPTARLORENC ANTONIPRISHTINË 1972
FUNKSIONET SOCIO-KULTURORE TË MUZIKËS NË ANTIKË (KRAHASUAR ME ELEMENTE TË FOLKLORIT SHQIPTAR)SUNAJ RAIMIKUMANOVË 2005
GJYSËM SHEKULLI JETE DHE VEPRIMTARIE TË -SHKA-AGIMI, 1944-1994ENGJËLL SH. BERISHA, KOLË B. SHIROKAPRIZREN 1994
GOCA E KAÇANIKUT (OPERA NË DY PJESË)RAUF DHOMIPRISHTINË 1997
IN-TENEBRIS , REFLEKSIONE 1990-2000SHPËTIM- KUSHTATIRANË 2002
JEHON KËNGA KORALEBEKIM RAMADANITETOVË 2017
KËNDIMI I FEMRAVE TË PODGURITREXHEP MUNISHIPRISHTINË 1979
KËNGA JONË- 2SHTËPIA QENDRORE E KRIJIMTARISËTIRANË 1983
KËNGË DHE LOJËRA MUZIKORE, PËR KOPSHTET E FËMIJËVEPËRMBLEDHI : VATH ÇANGU, SHUAIP KRYPATIRANË 1990
KËNGË TË ZGJEDHURA KORALEBEKIM RAMADANISHKUP 2010
KUARTET PËR HARQE (PARTITURË)RAUF DHOMIPRISHTINË 2001
KUSH KËNDON -KEQ S'MENDON -(KËNGË KORALE)BEKIM RAMADANISHKUP 2011
MALI MUZIĆKI LEKSIKONLUCIJAN MARIJA ŠKERJANCNOVI SAD 1969
MEDITIM PËR ARTIN TIMBEKIM RAMADANITETOVË 2016
METODIKA E MËSIMIT TË MUZIKËSPAVEL ROJKOTETOVË 2014
MUZIČKA ČITANKATRUDA REICHZAGREB 1977
NA BASHKOI KËNGA KORALEBEKIM RAMADANITETOVË 2018
NGA KËNGA NË KËNGË (KORALE)BEKIM RAMADANISHKUP 2013
NJOHURI MBI INSTRUMENTET MUZIKORERAUF DHOMISHKUP 2008
NOTAT E LAZDRUARA (KËNGA PËR FËMIJË)ZEJADIN ISMAILISHKUP 1995
PËR TË BUKURËN MUZIKOREEDUARD HANSLIKTETOVË 2014
REFLEKSE MUZIKOLOGJIKE DHE PUBLICISTIKEZEJADIN ISLMAILIKUMANOVË 2006
SHKOLLA PËR KITARË KLASIKENASER DULASHKUP 2000
SOLFEXHO, MELORITMIKSELAMI KOLONJATETOVË 2008
SVET KAO VOLJA I PREDSTAVAŠOPENHAUERNOVI SAD 1981
VALLET E LUNXHËRISËRAMAZAN H. BOGDANITIRANË 1995
VALLËZIMI POPULLOR SHQIPTAR( LIRIKA)RAMAZAN H. BOGDANITIRANË 1997
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ ( КЊИГА ПРВА)РОКСАНДА ПЕЈОВИЋБЕОГРАД 1986
КАЛЕНДАРНИТЕ ПРАЗНИЦИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА,I-IV КЛАСИЛИЯНА НИКОЛОВА, НИКОЛАЍ КОЛЕВВЕЛИКО ТЪРНОВО 2003
МУЗИЧКATA ПИРАТЕРИЈА И ТЕОРИЈАТА НА КРИМИНАЛОТСАМИР ИНДУЏАСКОПЈЕ 2009
AKROBATIKA, METODIKA E TË MËSUARIT
FADIL MAMUTI
TETOVË
2012
ATLETIKA TEKNIKA DHE METODIKAISA ASLLANIKUMANOVË2003
BAZAT E TEKNIKËS SË PESHËNGRITJESHAKI AGALLIU, GUDAR BEQIRAJTIRANË1982
ČASOPIS FIZIČKE KULTURE(REVISTË E KULTURËS FIZIKE)BR.15/87MITROVICË1987
DISIPLINAT ALPINE PREJ SHAMONISE 1924 DERI NË SARAJEVË 1984QAZIM H. ELSHANITIRANË1996
DITARI I EDUKIMIT SPORTIVINSTITUTI I ANTROPOLOGJISË SPORTIVEPRISHTINË2003
FOREVER YOUNG , FOREVER HEALTHY (SIMPLIFIED YOGA FOR MODERN LIVING)INDRA DEVIMUMBAI2002
FUTBOLL, TEKNIKA,METODIKA DHE TAKTIKABEXHET ENVER TOÇITETOVË1998
GJIMNASTIKAFADIL MAMUTITETOVË2012
GJIMNASTIKA MBI VEGLA, METODIKA E TË MËSUARITFADIL MAMUTITETOVË2013
JETA IME SI NJË NDESHJE FUTBOLLIMISHEL PLATINITIRANË1995
KARATE SPORTIVE MODERNERUDOLF JAKHELPRISHTINË1996
KORRELACIONI NË MES FAKTORËVE PATOLOGJIK KONATIV DHE PRECIZITETI NË BASKETBOLLFADIL NIKASHKUP2008
KUPA E BOTËSBESNIK DIZDARITIRANË1991
MASAT DHE KRITERËT PËR TRAJNIM TË PROGRAMUARBESNIK TELAISHKUP2008
MBROJTJA NË VOLEJBOLLMYFTAR ZIBERITETOVË1997
METODAT STËRVITORE NË FUTBOLLSHYQYRI RRELITIRANË1987
NJË JETË NË CIRKVITORE SALLAKUTIRANË2004
PAUL CHARLES MORPHY (1837-1884)SLAVKO PETROVIĆ,ZLATKO KLEMENTZAGREB1976
REKREACIONI SPORTIVENVER TAHIRAJPRISHTINË2007
RITMIKA DHE VALLËZIMI, METODIKA E TË MËSUARITFADIL MAMUTITETOVË2014
ŜAHOVSKI PROBLEMNENAD PETROVIĆZAGREB1949
ŠAHOVSKI ZABAVNIKDRAGOSLAV ANDRIČBEOGRAD1985
SOCIOLOGJIA E SPORTITFATOS GJATATIRANË2000
SPORT AND HEALTH (INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH 1/2014UNIVERSITETI I TETOVËSTETOVË2014
SPORT AND HEALTH (INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH 3-4/2015UNIVERSITETI I TETOVËSTETOVË2015
SPORTI SHQIPTAR NË VITESHABAN SINANITETOVË2008
TAKTIKA DHE PROBLEME TË STËRVITJES NË VOLEBOLILIJA GAXHO,VESEL RIZVANOLLI, SEJFULLA SHTEPANI, ENVER MAÇITIRANË1990
TEKNIKAT E LOJËS SË VOLEBOLLITSEJFULLA SHTËPANI,VESEL RIZVANOLLI, ILIA GAXHO, ENVER MAÇITIRANË1989
TEKST MËSIMOR-NË NDIHMË TË KUADROVE DHE AKTIVISTËVE SHOQËROR TË EDUKIMIT FIZIKBFSSHTIRANË1974
КАRATEDAVID MITCHELLLONDON2000
КВАЛИТAТАТИВНО ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКОТО ДВИЖЕЊЕДВЕЈН В.НАДСОНСКОПЈЕ 2013
ОСНОВИ НА ШАХОВСКАТА ИГРАЗВОНКО ХАЏИ-ПОПОВСКИ, МЕТОДИЈА TОМЕСКИПРИЛЕП1998
ПЕРВАЯ КНИГА ШАХМАТИСТАВ. ПАНОВМОСКВА1964
ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ДОНБАССЕН.П.ЗЕЛЕПУКОВИЉ, Ю.Г.ДОРОХОВ, А.С. КАКОВИН, А.А.ТУТЛАЯНЦДОНЕЦК1969
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
TURK DUNAYASI- UZERINE INCELEMELERAHMET BICAN ERCILASUNANKARA2011
YASADIGIM GIBIAHMET HAMDI TANPINMARARALIK 2006
SIIR HIKAYELERIHALUK ORALISTANBUL2011
EDEBIYAT KURAMLARI VE ELESTIRIBERNA MORANISTANBUL2012
TURKIYE'DE ÇOCUKLUGUN TARIHIBEKIR ONURANKARA 2005
DEDE KORKUT KITABI-1MUHARREM ERGINANKARA2011
FUZULI UZERINE MAKALELERHASIBE MAZIOGLUANKARA2011
IKI DIRHEM BIR ÇEKIRDEKISKENDER PALAISTANBUL2012
EDEBIYAT SOHBETLERINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2010
KARAGOZ OYUNLARIUNVER ORALISTANBUL2007
SUBAT YOLCUSU ATTILA ILHANÇIN SIIRIYAKUP ÇELIKANKARA 2007
EDEBIYAT SOSYOLOJISIKOKSAL ALVERANKARA 2006
TURK SOSYOLOGLARI VE ESERLERI- IERTAN EGRIBEL,UFUK OZCANISTANBUL2010
XVI. YUZYILIN SONLARINDA BURSAOZER ERGENÇANKARA 2006
HALK EDEBIYATI DERSLERI 1PERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2011
ALI SIR NEVAYI'NIN 560. DOGUM,500. OLUM YIL DONUMLERINI ANMA TOPLANTISI BILDIRILERI24-25 EYLUL 2001ANKARA 2004
OKULONCESI DONEMDE OYUN VE OYUNCAKHATICE POYRAZANKARA 2003
AGIT KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2011
TURK TEFEKKURU TARIHIHILMI ZIYA ULKENISTANBUL2011
TURK EDEBIYAT TARIHIFUAD KOPRULUANKARA2011
TURK EDEBIYATINDA HECE-ARUZ TARTISMALARIHASAN KOLCUANKARA 2007
HALKBILIMI KURAMLARI VE ARASTIRMA YONETMELERI TARIHINE GIRISOZKUL ÇOBANNOGLUANKARA2010
BATTAL-NAMENECATI DEMIR, MEHMET DURSUN ERDEMARALIK 2006
ISLAM MEDENIYETI VE TURK KULTURUYILMAZ OZAKPINARISTANBUL2005
AHMET PASA'NIN SIIR DUNAYASIHARUN TOLASAANKARA 2001
COCUKLAR VE GENCLER ICIN OSMANLI TARIHI ANSIKLOPEDISIAHMET EFE
OSMANLI IMPARATORLUGU VE ETRAFINDAKI DUNAYSURAIYA FAROQHIISTANBUL2010
TURK KULTUR VE EDEBIYATINDAN SABSIYETLERBIROL EMILANKARA
TARIH VE TASAVVUF SOHBETLERINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2008
TURK ROMANINA ELESTIREL BIR BAKIS1BERNA MORANISTANBUL2011
TURK ROMANINA ELESTIREL BIR BAKIS 2BERNA MORANISTANBUL2011
SEMSEDDIN SAMI VE NEV-USUL SARFI-I TURKIFURKAN HAMITARILIK 2009
EDEBIYAT ANILARIHUSEYIN CAHIT YALÇINISTANBUL2010
BUGUNKU EDEBIYATFUAD KOPRULUANKARA 2007
TURKEÇENIN SADELESME TARIHI GENÇ KALEMLER VE YENI LISAN HAREKETIYUSUF ZIYA OKSUZANKARA 2004
HALK HIKAYELERI VE HALK HIKAYECILIGI 5PERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2011
BATI MEDENIYETI KARSISINDA-AHMED MIDHAT EFENDIORHAN OKAYISTANBUL2008
TURK DUNYASINDA KOROGLUMETIN EKICIANKARA 2004
BATILLIASMA DEVRI TURK EDEBIYATIORHAN OKAYISTANBUL2011
MODERN TURK EDEBIYATININ ANA ÇIZGILERI 1860-1923KENAN AKYZISTANBUL2010
HALK EDEBIYATINA GIRISSUKRU ELÇINANKARA2010
EDEBIYAT ARASTIRMALARIFUAD KOPRULUANKARA 2004
TURK SIIRLERININ VEZNIAHMET TALAT ONAYANKARA 1996
OSMANLI IMPARATORLUGUNUN KURULUSUFUAD KOPRULUANKARA2011
ASIK TARZI SIIR GELENEGI VE RUYA MOTIFIUMAY GUNAYANKARA2011
TURK EDEBIYATI UZERINDE ARASTIRMALARMEHMET KAPLANISTANBUL2011
TURK EDEBIYATI II. MESRUTIYET DONEMIGRUP AUTORËSHANKARA 2007
EDEBIYAT ARASTIRMALARI IM. FATIH ANDIISTANBUL2000
SERVETI-I FUNUN EDEBIYATIISMAIL PARLATIR, INCI ENGINUN, OMER F. HUYUGUZEL, BILGE ERCILASUN, MUSTAFA OZBALCI, ALAATTIN KARACAANKARA2011
YENI TURK EDEBIYATI 1839-2000EL KITABI-RAMAZAN KORKMAZANKARA2011
DIVAN SIIRI VE SAIRLERI UZERINE INCELEMELERCEM DILÇINISTANBUL2011
OGUZ DESTAN DUNYASIFUZULI BAYATISTANBUL2006
ERKEN DEVIR TURK SANATIYASAR ÇORUHLUISTANBUL2007
TURKÇE OGRETIMINDE TEMATIK YARATICI DRAMAGIYASETTIN AYTASANKARA 2008
SEYYAH-I ALEM EVLIYA ÇELEBI'NIN DUNYAYA BAKISIROBERT DANKOFFISTANBUL2012
TANZIMAT EDEBIYATIISMAIL PARLATIR, INCI ENGINUN, AHMET B. ERCILASUN, ZEYNEP KERMAN, ABDULLAH UCMAN, NURULLAH CETINANKARA2011
DIVANLAR ARASINDAMEHMED ÇAVUSOGLUISTANBUL2006
KULTUR VE DILMEHMET KAPLANISTANBUL2012
TURKÇENIN SIRLARINIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2012
AYAKLI KUTUPHANELERDURSUN GURLEKISTANBUL2012
YENI TURK EDEBIYATI UZERINE INCELEMELER 2BILGE ERCILASUNANKARA 1997
DIVAN EDEBIYATI YAZILARICEMAL KURNAZANKARA 1997
YENI TURK EDEBIYATIMEHMET ONALANKARA 2009
BIZANS MUESSESELERININ OSMANLI MUESSESELERINE TESIRIFUAD KOPRULUANKARA2012
TURK TARIH-I DINISIFUAD KOPRULUANKARA 2005
TURK VE KULTURU VE MILLIYETÇILIKEROL GUNGORISTANBUL2011
POETIKA DERSLERIORHAN OKAYISTANBUL2011
TURK DESTANLARINA GIRISSAADETIN GOMEÇANKARA 2009
KUKLA KITABIUNVER ORAL
SAZ SAIRLERIFUAD KOPRULUANKARA 2004
ISLAM TASAVVUFUNUN MESELELERIEROL GUNGORISTANBUL2011
EDEBIYATIMIZIN BAHÇESINDE DOLASIRKENMEHMET KAPLANISTANBUL2007
ANADOLU'DA ISLAMIYETFUAD KOPRULUANKARA 2005
ISLAM'DA SEHIR VE MIMARITURGUT CANVESERISTANBUL2012
AÇIKLAMALI-EDEBI SANATLARISA KOCAKAPLANISTANBUL2011
OSMANLI'YI IMPARATORLUK YAPAN SEHIRMUSTAFA ARMAGANISTANBUL2011
MEDDAH KITABIUNVER ORAL
KARAGOZ KITABISEVENGUL SONMEZ
KARAGOZ OYUNLARI -3- YENIUNVER ORALISTANBUL2007
KARAGOZ OYUNLARI -2-NEV-ICADUNVER ORAL
SAÇ KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2004
ISTANBUL'UN MANILERIN-MANILERIN ISTANBUL'UABDULKADIR EMEKSIZISTANBUL2011
SOZUN BUYUSU EDEBI SANATLARMENDERES COSKUNISTANBUL2010
KULTUR DEGISMELERI VE SERVET-I FUNUN ROMANISELÇUK ÇIKLAANKARA 2004
ARUZ BILGISIAHMET DOGANANKARA 2005
100. YILINDA YENI LISAN HAREKETI VE MILLI EDEBIYAT ÇALISTAYI BILDIRILERIHULYA ARGUNSAH, OGUZHAN KARABURGUISTANBUL2011
DEDE KORKUT KITABI-2MUHARREM ERGINANKARA 2009
HECEOZEL SAYI: 11OCAK 2006
ORNEKLERLE TURK SIIR BILGISICEM DILÇINANKARA 2009
YENI TURK EDEBIYATI SIR METINLERI 1 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI HIKAYE METINLERI 2 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI NESIR 1 METINLERI 3 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI NESIR2 METINLERI 3 (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI ESER TANITMA METINLERI 4 VE ONSOZLER (1860-1923INCI ENGINUN, ZEYNEP KERMANISTANBUL2011
YENI TURK EDEBIYATI ARASTIRMALARIINCI ENGINUNISTANBUL2007
SANAT VE EDEBIYAT YAZILARIORHAN OKAYISTANBUL2011
SIIR TAHLILLERI 2MEHMET KAPLANISTANBUL2011
HALK EDEBIYATI ARASTIRMARALISUKRU ELÇINANKARA 1997
TEKERLEMELERALI DUYMAZANKARA
TURKÇE'NIN BALKAN DILLERI UZERINE ETKISISEMPOZYUMU 29.MAYIS 2009/ USKUPSKOPJE 2010
ISTIKLAL MARSIMIZ VE MEHMET AKIF ERSOYISA KOCAKAPLANISTANBUL2011
AZERBAYCAN YUREGIMDE BIR SAHDAMARDIRYAVUZ BULENT BAKILERISTANBUL2009
CUMHURIYET DONEMI-ÇAGDAS TURK ROMANI 1946-2000ALEMDAR YALÇINANKARA2011
IKINCI YENI POETIKASIALAATTIN KARACAANKARA2010
CAHIT KULEBI VE SIIRIISMAIL ÇETISLIANKARA2012
OSMANLI SIIRI'NE MODERN YAKLASIMLARALI FUAT BILKANISTANBUL2009
AYAKKABI KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2007
EDEBIYAT SANATI VE BILIMIISMAIL ÇETISLIANKARA2011
TURK KULTUR VE EDEBIYATINDAN 1 MESELELERBIROL EMILANKARA 1997
TURK FILOLOJISI VE YAZI TARIHIALTAY S. AMANJOLOVISTANBUL2006
TURK MUZIK KIMLIGICINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2004
CUMHURIYET DONEMI TURK SIIRINDEGARIP HAREKETIANKARA 2006
HALK SIIRINDE TUR, SEKIL VE MAKAMOCAL OGUZANKARA 2001
BASLANGICINDAN 1983'E TURK TIYATRO TARIHIMETIN ANDISTANBUL2011
TURKÇEYE YANSIYAN TURK KULTURUDOGAN AKSANISTANBUL2011
SAIR-I CIHAN NEDIMAHMET KABAKLIISTANBUL1996
TURK KULTURUNUN ANA HATLARISAADETIN GOMEÇANKARA 2006
TURK ÇOCUK OYUNLARI CILT-INEBI OZDEMIRANKARA 2006
TURK ÇOCUK OYUNLARI CILT-IINEBI OZDEMIRANKARA2006
HALK KULTURU ARASTIRMALARIERMAN ARTUNISTANBUL2008
EBRU SANATIOMER FARUK DEREISTANBUL2011
DESTURZUS BAGA GIRENLERORHAN SAIK GOKYAYISTANBUL2007
DINI-TASAVVUFI TURK EDEBIYATI EL KITABIABDURRAHMAN GUZELANKARA 2009
DEDE EFENDI HAYATI-SANATI-ESERLERIFATIH SALGARISTANBUL2010
TURK HALK SIIRLERININ SEKIL VE NEV'IAHMET TALAT ONAYANKARA 1996
DIVAB EDEBIYATINDA TURLERRIDVAN CANIMANKARA2010
TURK DILI DIL VE EDEBIYAT DERGISITURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
KUKLA VE KUKLACILIKUNVER ORALISTANBUL2003
TURKÇE VE ÇEVIRI SORUNLARI7-9 MART 2008 ÇALISTAYIANKARA2010
TURK DILISAYI 298 TEMMUZ 19761976
FATIH DEVRI-UZERINDE TETKIKLER VE VESIKALAR 1HALIL INALCIKANKARA 2007
UÇ TARZ-I SIYASETYUSUF AKÇURAANKARA 2007
DOGU BATI-DUSUNCE DERGISIYIL :7, SAYI: 27, MAYIS, HAZIRAN, TEMMUZ 2004ANKARA 2004
SIIR HIKAYELERIHALUK ORALISTANBUL2009
DOGU ANADOLU'DA TURK BEYLIKLERIFARUK SUMERANKARA 1990
TURK DILI TARIHIAHMET B. ERCILASUNANKARA2011
TURKÇENIN YAPISIMEHMET AKALINANKARA2011
TURKÇEDE EKLERIN KULLANILIS SEKILLERI VE EK KALIPLASMASI OLAYLARIZEYNEP KORKMAZANKARA2011
ORTA ZAMAN TURK DILI VE LUTURU UZERINE INCELEMELERA. MELEK OZYETGINISTANBUL2005
TURK DILI-TURK SIIRI OZEL SAYISI 2MEHMED CAVYSOGLU, CEM DILCIN, ALI ALPARSLAN, HALUK IPEKTEN, ERDOGAN CENGIZ, ISMAIL UNVER, KEMAL ERASLANANKARA1986
OSMANLI TURKÇESII. HAKKI AKSOYAKANKARA2010
OSMANLI TURKÇESI KILAVUZU 1HAYATI DEVELIISTANBUL2011
DIL VE DIKSIYONSIDDIK AKBAYIRANKARA2011
TURK DIL BILGISIJEAN DENYISTANBUL2012
TURKÇEDE SOZ DIZIMILEYLA KARAHANANKARA2012
TURK BOYLARININ DESTANLARIKATL REICHLANKARA2011
HIKAYE TAHLILLERIMEHMET KAPLANISTANBUL2012
AYNA KITABIYUSUF ÇETINDAGISTANBUL2011
KULTUR KOPRUSU-SULEYMAN ÇELEBI'DEN, MEHMED AKIF'ENIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2009
TEZKIREDEN BIYOGRAFIYEMUSTAFA ISENISTANBUL2010
TURKÇENIN GUCUDOGAN AKSANISTANBUL2011
TURKÇENIN ZENGINLIKLERI INCELIKLERIDOGAN AKSANISTANBUL2011
TURKÇENIN GRAMERITAHSIN BANGUOGLUANKARA2011
BATI TESIRINDE-TURK SIIRI ANTOLOJISIKENAN AKYUZISTANBUL 1985
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: BURSA-BOLU-TRABZON-ERZURUM-AZERBAEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: BURSA-BOLU-TRABZON-ERZURUM-AZERBAYAN-KAFKASYA-KIRIM-GIRITEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNAMESI: KONYA-KAYSERI-ANTAKYA-SAM-URFA-MARAS-SIVAS-GAZZE-SOFYA-EDIRNE-3. KITAP-2 CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: KONYA-KAYSERI-ANTAKYA-SAM-URFA-MARAS-SIVAS-GAZZE-SOFYA-EDIRNE- 3. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: BAGDAD-BASRA-BITLIS-DIYARBAKIR-ISFAHAN-MALATYA-MARDIN-MUSUL-TEBRIZ-VAN 4 KITAP- 2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: BAGDAD-BASRA-BITLIS-DIYARBAKIR-ISFAHAN-MALATYA-MARDIN-MUSUL-TEBRIZ-VAN 4 KITAP- 1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2012
GUNUMZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: PODGORIÇE-ISTIB-VIDIN-PEÇOY-BUDIN-USTURGON-CIGERDELEN-MACARISTAN-OZIÇE-TASLICA-DOBRA-VENEDIK-MOSTAR-KANIJE, 6. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2010
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: PODGORIÇE-ISTIB-VIDIN-PEÇOY-BUDIN-USTURGON-CIGERDELEN-MACARISTAN-OZIÇE-TASLICA-DOBRA-VENEDIK-MOSTAR-KANIJE, 6. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2010
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: EGRI-HATVAN-YANIK-VIYANA-ÇANAD-EFLAK-BOGDAN-BUKRES-UKRAYNA-KIRIM-BAHÇESARAY-ÇERKEZISTAN-DAGISTAN-EJDERHAN-KALMUKISTAN-SARAY-MOSKOVA, 7. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE-SEYAHATNEMESI: EGRI-HATVAN-YANIK-VIYANA-ÇANAD-EFLAK-BOGDAN-BUKRES-UKRAYNA-KIRIM-BAHÇESARAY-ÇERKEZISTAN-DAGISTAN-EJDERHAN-KALMUKISTAN-SARAY-MOSKOVA, 7. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: GUMULCINE-KAVALA-SELANIK-TIRHALA-ATINA-MORA-NAVARIN-GIRIT ADASI-HANYA-KANDIYE-ELBASAN-OHRI-TEKITDAGI, 8. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: GUMULCINE-KAVALA-SELANIK-TIRHALA-ATINA-MORA-NAVARIN-GIRIT ADASI-HANYA-KANDIYE-ELBASAN-OHRI-TEKITDAGI, 8. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: KUTAHYA-MANISA-IZMIR-ANTALYA-KARAMAN-ADANA-HALEP-SAM-KUDUS-MEKKE-MEDINE, 9. KITAP-2.CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: KUTAHYA-MANISA-IZMIR-ANTALYA-KARAMAN-ADANA-HALEP-SAM-KUDUS-MEKKE-MEDINE, 9. KITAP-1.CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: MISIR-SUDAN-HABESISTAN-SOMALI-CIBUTI-KENYA-TANZANYA, 10. KITAP-2. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
GUNUMUZ TURKÇESIYLE- SEYAHATNEMESI: MISIR-SUDAN-HABESISTAN-SOMALI-CIBUTI-KENYA-TANZANYA, 10. KITAP-1. CILTEVLIYA ÇELEBIISTANBUL2011
ORTAOYUNU 1. CILTCEVDET KUDRETISTANBUL2007
ORTAOYUNU 2. CILTCEVDET KUDRETISTANBUL2007
ILMIHAL 1IMAN VE IBADETLERANKARA2010
ILMIHAL 2ISLAM VE TOPLUMANKARA2012
PEYGAMBERLER TARIHIASIM KOKSALANKARA2011
BIR HULYA ADAMININ ROMANI AHMET HAMDI TANPINARORHAN OKAYISTANBUL2010
TANBURI CEMIL'IN HAYATIMES'UD CEMILISTANBUL2012
YAHYA KEMAL- EVA DONEM ADAMBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2008
SAIR NIGAR HANIMNAZAN BEKIROGLUISTANBUL2008
HUSEYIN SIRETTURAN KARATASISTANBUL2011
MEHMED AKIF HAYATI-SECIYESI-SANATIMITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2012
YUNUS EMREAHMET KABAKLIISTANBUL2009
BUYUK AGA-TARIK BUGRABESIR AYVAZOGLUISTANBUL2005
DIK BAYIRABBAS SAYARISTANBUL2002
OMER SEYFETTIN-ULKUCU BIR YAZARIN ROMANITAHIR ALANGUISTANBUL2010
HUZUNLU ANLAR FOTOGRAFÇISI-ZIYA OSMAN SABAMUSTAFA KIRCIISTANBUL2010
YAHYA KEMALAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2011
SAIRLER SULTAN-NECIP FAZILAHMET KABAKLIISTANBUL2008
FAZIL HUSNU DAGLARCAKONUR ERTOP, OZGEN KILIÇARSLANANKARA2011
CEMIL MERIÇMURAT YILMAZANKARA2010
ATTIKA ILHANYAKUP ÇELIKANKARA2010
BIR BASKA ISTANBULORHAN OKAYISTANBUL2012
BIR YUNUS ROMANIISKENDER PALAISTANBUL2012
DOSTLAR BENI HATIRLASINASIK VEYSELKONYA2011
ASAF HALET ÇELEBIMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1993
KUGUNUN SON SARKISIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2011
NECIP FAZIL KISAKUREKORHAN OKAYISTANBUL2009
KAYAGUSUZ ABDALABDURRAHMAN GUZELANKARA 2004
HALIT ZIJA USAKLIGILOMER FARUK HUYUGUZELANKARA2010
ZIYA GOKALPRIZA FILIZOKANKARA 2005
UÇ DEVRIN YOL AYRIMINDA, YAKUP KADRI KARAOSMANOGLUMEHMET EMIN ULUDAGANKARA 2005
AHMET MUHIP DIRANAS, HAYATI, FIKIRLERI HIS DUNYASIMUSTAFA KIRCIANKARA 1997
BIR HICIV USTASI SAIR ESREFSERIFE ÇAGINISTANBUL2007
KITAPLAR VE PORTRELERNIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2009
MEMDUH SEVKET ESENDALISMAIL ÇETISLIANKARA 2004
PEYAMI-HAYATI, SANATI, FELSEFESI DRAMI/BESIR AYVAZOGLUISTANBUL2008
BOZGUNDA FETIH RUYASIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2010
AHMET KUTSI TECERMUSTAFA OZBALCIANKARA 2007
KARACAOGLANMUSTAFA NECATI KARAERISTANBUL2008
ZIYA OSMAN SABAMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1999
TUTUNAMAYANLAR-BUTUN ESERLERI 1OGUZ ATAYISTANBUL2012
BIR BILIM ADAMINIM ROMAN, MUSTAFA INAN-BUTUN ESERLERI 5OGUZ ATAYISTANBUL2012
DUNYAYA IKINCI GELIS YAHUT ISTANBUL'DA NELER OLMUS-FELATUN BEY RAKIM EFENDI-HUSEYIN FELLAH - ROMANLAR 1AHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HENUZ 17 YASINDA, ACAYIB'I ALEM-DURDANE HANIM-ROMANLAR VIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
KARNAVAL, ROMANLAR VIIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HAYRET-BAHTIYARLIK, ROMANLAR XAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
ARNAVUTLAR SOLYOTLAR, DEMIR BEY YAHUT INKISAF-I ESRAR FENNI BIR ROMAN YAHUT AMERIKA DOKTORLARI, ROMANLAR XIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2002
HAYDUT MONTARI,DIPLOMALI KIZ-GURCU KIZI YAHUT INTIKAM-RIKALDA YAHUT AMERIKA'DA VAHSET ALEMI-ROMANLAR XIIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2003
CINLI HAN-TAAFFUF-GONULLU-ROMANLAR XIVAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
HUZURAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2011
ESIR SEHRIN INSANLARIKEMAL TAHIRISTANBUL2005
DEVLET ANAKEMAL TAHIRISTANBUL2011
YOL AYRIMIKEMAL TAHIRISTANBUL2005
YORGUN SAVASÇIKEMAL TAHIRISTANBUL2011
KURT KANUNUKEMAL TAHIRISTANBUL2012
HUR SEHRIN INSANLARIKEMAL TAHIRISTANBUL2010
YERYUZUNDE BIR MELEK, ROMANLAR VIAHMET MIDHAT EFENDIANKARA 2000
ATES VE GUNESFALIH RIFKI ATAYISTANBUL2009
YILANLARIN ÖCÜFAKIR BAYKURTISTANBUL2012
PERTEV BEY'IN ÜÇ KIZI, IKI KIZI VE TORUNLARIMUNEVVER AYASLIISTANBUL2011
AÇLIKHASAN IZZETTIN DINAMOISTANBUL2007
ZEHRANABIZADE NAZIMANKARA2010
MUREBBIYE-SEYTAN ISIHUSEYIN RAHMI GURPINARISTANBUL2008
AYDINLANMA DEGIL, MERHAMET!ALEV ALATLIISTANBUL2008
KABUSALEV ALATLIISTANBUL2012
YABANYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
HUKUM GECESIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
BIR SURGUNYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
ATATURK BIYOGRAFIK TAHLIL DENEMESIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2010
HEP O SARKIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2009
ANKARAYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
MILLI SAVAS HIKAYELERIYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2011
ZORAKI DIPLOMATYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
PANORAMAYAKUP KADRI KARAOSMANOGLUISTANBUL2012
KARANLIGIN GUNULEYLA ERBILISTANBUL2009
PUSLU KITALAR ATLASIIHSAN OKTAY ANARISTANBUL2012
SUSKUNLARIHSAN OKTAY ANARISTANBUL2012
VURUN KAHPEYEHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2012
TURK'UN ARESLE IMTIHANIHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2011
MOR SALKIMLI EVHALIDE EDIB ADIVARISTANBUL2011
AKSAM GUNESIRESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
DUDAKTAN KALBERESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
DAMGARESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
KAVAK YELLERIRESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2009
YESIL GECERESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2012
YAPRAK DOKUMURESAT NURI GUNTEKINISTANBUL2010
GRAMAFON HALA ÇALIYORSELIM ILERIISTANBUL2010
TURGUT REISHALIKARNAS BALIKÇISIISTANBUL2011
HABABAM SINIFIRIFAT ILGAZISTANBUL2012
INCE MEMED 2YASAR KEMALISTANBUL2011
ORTADIREK, DAGIN OTE YUZUL 1YASAR KEMALISTANBUL2012
YER DEMIR GOK BAKIR, DAGIN OTE YUZU 2YASAR KEMALISTANBUL2012
OLMEZ OTU, DAGIN OTE YUZU 3YASAR KEMALISTANBUL2012
ÇAKIRCALI EFEYASAR KEMALISTANBUL2012
101 TURK EFSANESISAIM SAKAOGLUANKARA2012
101 ANADOLU EFSANESISAIM SAKAOGLUANKARA2011
AZ GITTIK UZ GITTIKPERTEV NAILI BORATAVANKARA2011
GUZEL YAZILAR ROMANLARTURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
BATTAL GAZI DESTANIHASAN KOKSALANKARA 2007
BIR TATLI HUZURAYSE KULINISTANBUL2012
ABBAS YOLCUATTILA ILHANISTANBUL2011
PLEVNEMEHMED NIYAZIISTANBUL2012
ISTANBUL HATIRALAR VE SEHIRORHAN PAMUKISTANBUL2012
BIR TEREDDUDUN ROMANIPEYAMI SAFAANKARA2012
MAHSERPEYAMI SAFAANKARA2012
BIZ INSANLARPEYAMI SAFAANKARA2012
TERSINE GIDEN ORIKNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2010
VE ÇANAKKALE GELDILERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE GORDULERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
VE ÇANAKKALE DONDULERM. NEXHATI SEPETÇIOGLUISTANBUL2011
FIKRIMIN INCE GULUADALET AGAOGLUISTANBUL2006
OLMEYE YATMAK-DAR ZAMANLAR-1ADALET AGAOGLUISTANBUL2006
BIR DUGUN GECESI-DAR ZAMANLAR-IIADALET AGAOGLUISTANBUL2006
GURBET HIKAYELERI YERALTINDA DUNYA VARREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
ÇETEREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
NILGUNREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
SURGUNREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
REFIK HALIT KARAYSERIF AKTASANKARA 2004
ASK OLMAYINCA NESK OLMAZ, GELENEKSEL OSMANLI,TURK MUZIGINDE OGRETIM VE INTIKALCEM BEHARISTANBUL2012
NUTUK SOYLEV, CILT I 1919-1920GAZI MUSTAFA KEMALANKARA2010
NUTUK SOYLEV, CILT IV, GENEL DIZINGAZI MUSTAFA KEMALANKARA 2006
TURK DILININ SARF VE NAHVIM. METIN KARAORSANKARA 2006
BULGAR GOZUYLE ISTANBUL, KARANOV, MACAROV, NAÇOVHUSEYIN MEVSIMANKARA2011
ORHON YAZITLARI ARASTIRMALARIVILHELM THOMSENANKARA2011
MELANGES FUAD KOPRULUFUAD KOPRULU ARMAGANIANKARA2010
BILIM KULTUR VE OGRETIM DILI OLARAK TURKÇETURK TARIH KURUMUANKARA2011
KITAPLARZIYA GOKALPISTANBUL2007
TURK EDEBIYATINDA ILK MUTASAVVIFLARFUAD KOPRULUANKARA2012
TURKÇENIN EGITIMI VE OGRETIMIUZERINE KONUSMALARANKARA 2009
TURK NINNILER HAZINESIAMIL ÇELEBIOGLUISTANBUL1995
IHSAN SABRI BALKAYAALI FETHI OKYARANKARA 2005
ESKI ISTANBUL'DAN NOTLARSEMAVI EYICEISTANBUL2009
SEYIRLIK KOY OYUNLARI VE ANONIM HALK EDEBIYATI ARASTIRMALARIERMAN ARTUNISTANBUL2008
DIL TARTISMALARINDA GERÇEKLER 1TURK DIL KURUMU YAYINLARI: 558ANKARA 1990
VATANIM TURKIYEAHMET TEMIRANKARA2011
AVRUPA'DA YASAYAN TURK ÇOCUKLARININ ANA DILI SOLUNLARI TOPLANTISITURK DIL KURUMU YAYINLARI: 734ANKARA 2000
ZIYA GOKALP KULLIYATI-II, LIMNI VE MALTA MEKTUPLARITURK TARIH KURUMU YAYINLARI II. DIZI -SA. 18 A1ANKARA 1989
YUZYILIN IKINCI YARISINDA ISTANBUL/ 1 CILT/ROBERT MANTRANANKARA 1990
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1938 - CILT ITURK TARIH KURUMU YAYINLARI XVI. DIZI -SA. 15ANKARA 1992
TURK DILI TARIHIALI AKARISTANBUL2010
ABDULHAMID DEVRI EGITIM SISTEMIBAYRAM KODAMANANKARA 1999
TURK HALKBILIMI DILI VE POETIKASI FIKIR HAYATIKAMIL VELI NERIMANOGLUANKARA2011
DIL YAZILARIMEHMET AKALINANKARA 2001
TURK DUNYASI EPIK DESTAN GELENEGIOZKUL ÇOBANNOGLUANKARA2011
OSMANLI IKTISAT DUSUCESININ ÇAGDASLASMASIAHMED GUNER SAYARISTANBUL2009
BATI HUKUKUNUN TURKIYE'DE BENIMSENMESIGULNIHAL BOZKURTANKARA2010
KIZ KULESITUNCER BAYKARAANKARA 2004
SON VAK'ANUVIS ABDURRAHMAN SEREF EFENDI TARIHI-II. MESRUTIYET OLAYLARI (1908-1909)TURK TARIH KURUMUANKARA 1996
MAKALELER VE INCELEMELER II. CILTABDULKADIR INANANKARA 1998
NAMIK KEMAL-DEVRININ INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT IMITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRININ INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT II/1MITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
NAMIK KEMAL-DEVRINIM INSANLARI VE OLAYLARI ARASINDA-CILT II/2MITHAT CEMAL KUNTAYISTANBUL2010
ATATURK VE TURK DILI 3-IIIKAZIM YETISANKARA 2005
ATATURK VE TURK DILI 3-IIKAZIM YETISANKARA 2005
ATATURK VE TURK DILI 2-ATATURK DEVRI YAZARLARININ TURK DILI HAKKINDAKI GORUSLERIGAZETELERDEN SEÇMELERANKARA 1997
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR-BIRINGI CILTZEYNEP KORKMAZANKARA 2005
TURKIYE TURKÇESI AGIZLARINDA FIIL ÇEKIMIOZGUR AYANKARA 2009
ASIK SEVKI HALICI'DAN DERLENEN-HALK HIKAYELERIFIKRET TURKMEN, MUSTAFA CEMILOGLUANKARA 2009
CUMHURIYET DONEMINDE TURKIYE'DE TARIHÇILIK VE TARIH YAYINCILIGI SEMPOZYUMUMEHMET OZANKARA2011
NAMIK KEMALI'IN HUSUSI MEKTUPLARI IV, VII.-VIII. RODOS VE SAKIZ MEKTUPLARIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1986
KURESEL KRIZ VE TURKIYE EKONOMISININ DONUSUMUIBRAHIM OZTURKISTANBUL2012
CUMHURIYETIN KURULDUGU YIL TURKIYE EKONOMISIALPTEKIN MUDERRISOGLUANKARA 1998
OSMANLI VAKIF KUTUPHANELERIISMAIL E. ERUNSALANKARA 2008
GARIB-NAME II/2ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB-NAME II/1ASIK PASAISTANBUL2000
TEZKIRETU'S-SUARA II. CILTKINALI-ZADE HASAN ÇELEBIANKARA 1989
SON OSMANLI MECLIS-I MEBUSAN SEÇIMLERITAHA NIYAZI KARACAANKARA 2004
ESKI ANADOLU TURKÇESIHATICE SAHINANKARA 2009
ISTANBUL'DAN BEN DE GEÇTIMSELIM NUZHET GERÇEKISTANBUL1997
BESINLER VE BESLENMEHIKMET YASAR, SUAT MELEKANKARA 2003
ZENGIN SOFRALARIN LUKS TATLARIDENIZ GURSOYISTANBUL2004
SAIME HANIM'IN 5 ÇAYISAIME NIMETOGLUISTANBUL2009
ÇOBAN KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2011
SAIME HANIM'IN MUTFAGINDAN URFA YEMEKLERISAIME NIMETOGLUISTANBUL2007
TURK MUTFAGINEVIN HALICIISTANBUL2009
KUZEYDEN GUNEYE...DOGUDAN BATIYA YORESEL MUTFAGIMIZDENIZ GURSOYISTANBUL2011
TURK DILI-SAYI: 214-TEMMUZ 1969TURK KISA OYUNLARI OZEL SAYISIANKARA2000
TURK SIRI VE ANTOLOJISI 2 1920-1940SERIF AKTASANKARA 2008
SIIRLER-BUTUN YAPITLARIBEHÇET NECATIGILISTANBUL2012
SEVDA SOZLERI-BUTUN YAPITLARI SIIRLERCEMAL SUREYAISTANBUL2012
DIVAN SIIRI YAZILARIMINE MENGIANKARA2010
BUTUN SIIRLERICAHIT KULEBIISTANBUL2010
ERBAIN KIRK YILIN SIIRLERIISMET OZELISTANBUL2012
BUTUN SIIRLERIASAF HALET ÇELEBIISTANBUL2009
SIR-HIKAYEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
BUTUN SIIRLERI-DERGAH YAYINLARIMUSTAFA NECATI KARAERISTANBUL2005
BUTUN SIIRLERIORHAN VELIISTANBUL2012
HAN DUVARLARIFARUK NAFIZ ÇAMLIBELISTANBUL2012
SIIR DUNYASIMEHMET AKIF'IN SIIRISTANBUL2005
SES VE TOPRAKARIF NIHAT ASYAISTANBUL2007
ÇOCUKLARA SIIRLERARIF AYANKARA 2001
BUTUN SIIRLERI-PIYALE/GOL SAATLERI DIGER SIIRLERIAHMET HASIMISTANBUL2010
KISA OYUNLARGUZEL YAZILARANKARA 2008
CEM SULTANA. TURAN OFLAZOGLUISTANBUL2010
AYRILIK SEVDAYA DAHILATTILA ILHANISTANBUL2011
KEREM ILE ASLISUKRU ELÇINANKARA2010
NASRETTIN HOCAFUAD KOPRULUANKARA 2004
VASSAF BEYMEMDUH SEVKET ESENDALISTANBUL1999
VATAN YAHUT SILISTRENAMIK KEMALANKARA 2008
BATAKLIK ÇIÇEGISALAHADDIN ENISISTANBUL2000
ALEMDAG'DA VAR BIR YILANSAIT FAIK ABASIYANIKISTANBUL2011
BALKANLAR'DA TURK ÇOCUK HIKAYELERIMUSTAFA ISEN,TUBA ISINSU DURMUSISTANBUL2008
BUTUN ESERLERI-HIKAYELER 4OMER SEYFETTINISTANBUL2007
ILKGENÇLIK ÇAGINA OYKULER "BIRINCI CILT"SELIM IMERIISTANBUL2010
PERI KIZIYLA ÇOBAN HIKAYESIORHAN SEYFI ORHONISTANBUL2011
GOÇ ZAMANIBAHAEDDIN OZKISIISTANBUL2008
SAN'ATKARLARNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2009
SEVINÇ ÇOKUMAGUSTOS BASAGIISTANBUL2011
AYASLI ILE KIRACILARIMEMDUH SEVKET ESENDALISTANBUL2011
RUZGARLI PAZARMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TUFANDAN ONCEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
KAPILARI AÇMAKMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
CHEFMUSTAFA KUTLUISTANBUL2009
BINBIR GECE MASALLARI CILT 2/1ALIM SERIF ONARANISTANBUL2009
BEYHUDE OMRUMMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
HUZURSUZ BACAKMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
TAHIR SAMI BEY'IN OZEL HAYATIMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
ZAFER YAHUT HIÇMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YA TAHAMMUL YA SEFERMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
UZUN HIKAYEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
YOKSULLUK IÇIMIZDEMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
HUZUN VE TESADUFMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
YOKUSA AKAN SULARMUSTAFA KUTLUISTANBUL2011
HAYAT GUZELDIRMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
MENEKSELI MEKTUPMUSTAFA KUTLUISTANBUL2012
BUTUN ESERLERI HIKAYELER 2OMER SEYFETTINISTANBUL2007
TAHIR ILE ZUHRE ATESE YAZGILI PERVANELERMUNIRE DANISISTANBUL2011
NASRETTIN HOCA HIKAYELERIORHAN VELIISTANBUL2010
OSMANLI SEHRITURGUT CANVESERISTANBUL2010
INSTANBUL'U ANLAMAKTURGUT CANVESERISTANBUL2011
DUSUNSEL DURUSRASIM OZDENORENISTANBUL2012
ESIKTE DURAN INSANRASIM OZDENORENISTANBUL2011
ÇOZULMERASIM OZDENORENISTANBUL2010
ASKIN DIYALEKTIGIRASIM OZDENORENISTANBUL2010
GUL YETISTIREN ADAMRASIM OZDENORENISTANBUL2012
ÇIKIS YOLU II MEDENIYETIMIZIN DIRILISI-DORT KONFERANS-3 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2010
ÇAG VE ILHAM II SEVGI DEVRIMI-7 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
ÇIKIS YOLU I ULKEMIZIN GELECEGI-IKI KONFERANS-4 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
ÇAG VE ILHAM I METAFIZIK GERILIM SARTI-8 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL2012
KAVGA GUNLERI 1968-1980A. YAGMUR TUNALIISTANBUL2013
KULTUR DUNYAMIZDAN MANZARALARDURSUN GURLEKISTANBUL2010
POPULER TURK ROMANLARI/KERIME NADIR-ESAT MAHMUT KARAKURT-MUAZZEZ TAHSIN BERKAND, 1930-1950ALPAY DOGAN YILDIZISTANBUL2010
SAHHAF RAIF YELKENCIAHMED GUNER SAYARISTANBUL2012
FAHIM BEY VE BIZABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2012
MAHUR BESTEAHMET HAMDI TANPINARISTANBUL2012
TURNEDE BIR ARTIST OLDURULDUNAHID SIRRI ORIKISTANBUL2011
BIR DEVRIN ROMANHALIDE NUSRET ZORLUTUNAISTANBUL2009
ZEYTINDAGIFALIH RIFKI ATAYISTANBUL2012
SAATLERI AYARLAMA ENSTITUSUAHMET HAMDI TANPINMARISTANBUL2012
SAIR VE OGRETMEN KIMLIGIYLE, BEHÇET NECATIGILBEHÇET NECATIGIL, HIKMET SAMI TURKANKARA 2006
YILKI ATIABBAS SAYARISTANBUL2012
HANIMIN ÇIFTLIGI 1ORHAN KEMALISTANBUL2010
DERSAADET'TE SABAH EZANLARIATTILA ILHANISTANBUL2010
ÇANAKKALE MAHSERIMEHMED NIYAZIISTANBUL2012
UÇTAKI ADAMBAHAEDDIN OZKISIISTANBUL2012
SON YENIÇERIREHA ÇAMUROGLUISTANBUL2011
KUÇUK AGATARIK BUGRAISTANBUL2011
BOZKURTLARATSIZISTANBUL2011
BIR DEMET SIIR, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIABDYLKADIR HAYBERMANASTIR 2008
BIR TUTAM HIKAYE, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIFAHRI KAYAMANASTIR 2008
ÇOCUKLARA BIR DEMET SIIR, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIABDYLKADIR HAYBERMANASTIR 2008
ÇOCUKLARA BIR TUTAM HIKAYE, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATIMELAHAT ALIMANASTIR 2008
ELESTIRILER VE DENEMELER, MAKEDONYA'DA TURK EDEBIYATISENNUR SULEYMAN BASARMANASTIR 2008
HIKAYE'DEN HATIRA'YASUKRU ELÇINANKARA
ASKA DAIR NE VARSAUMIT KARDASISTANBUL2005
BENIM ADIM KIRMIZIORHAN PAMUKISTANBUL2012
KAÇAK-HANIMIN ÇIFTLIGI 3, 10 BASKIORHAN KEMALISTANBUL2009
MABETTE BIR GECESAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
ISTANBUL GECELERISAMIHA AYVERDIISTANBUL2012
EDEBI VE MANEVI DUNYASI IÇINDI FATIHSAMIHA AYVERDIISTANBUL2012
IBRAHIM EFENDI KONAGISAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
BOGAZIÇI'NDE TARIHSAMIHA AYVERDIISTANBUL2008
TURK TARIHINDE OSMANLI ASIRLARI-1. CILTSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
TURK TARIHINDE OSMANLI ASIRLARI-2. CILTSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
ABIDE SAHSIYETLERSAMIHA AYVERDIISTANBUL2010
AH TUNA VAH TUNASAMIHA AYVERDIISTANBUL2009
ULKER FIRTINASISAFIYE EROLISTANBUL2010
CIGERDELENSAFIYE EROLISTANBUL2011
DINEYRI PAPAZISAFIYE EROLISTANBUL2009
ÇOLDE BITEN RAHMET AGACISAFIYE EROLISTANBUL2009
LEYLAK MEVSIMISAFIYE EROLISTANBUL2010
SAMI PASAZADE SEZAI, BUTUN ESERLERI 1ZEYNEP KERMANANKARA 2003
SAMI PASAZADE SEZAI, BUTUN ESERLERI 2ZEYNEP KERMANANKARA 2003
BU ULKE-BUTUN ESERLERI 2CEMIL MERIÇISTANBUL2012
BIR DUNYANIN ESIGINDE, BUTUN ESERLERI 4CEMIL MERIÇISTANBUL2012
YARINKI TURKIYENURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
BUYUK FETIHNURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
ISYAN AHLAKINURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
IRADENIM DAVASI DEVLET VE DEMOKRASINURETTIN TOPÇUISTANBUL2012
TURKIYE'NIN MAARIF DAVASINURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
ISLAM VE INSAN MEVLANA VE TASAVVUFNURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
KULTUR VE MEDENIYET, BUTUN ESERLERI 9NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
AHLAK NIZAMI, BUTUN ESERLERI 3NURETTIN TOPÇUISTANBUL2008
VAR OLMAK, BUTUN ESERLERI 5NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
MEHMET AKIF, BUTUN ESERLERI 10NURETTIN TOPÇUISTANBUL2011
TASRALI, BUTUN ESERLERI 12NURETTIN TOPÇUISTANBUL2010
REHA, BUTUN ESERLERI 13NURETTIN TOPÇUISTANBUL2009
MILLET MISTIKLERI, BUTUN ESERLERI 15NURETTIN TOPÇUISTANBUL2009
AHLAK, BUTUN ESERLERI 21NURETTIN TOPÇUISTANBUL2010
ISTANBULA HASRETNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2005
ÇILENECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
BIR ADAM YARATMAKNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
KAFA KAGIDINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
O VE BENNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
YUNUS EMRENECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
TOHUMNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
AYNADAKI YALANNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
REIS BEYNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
BATI TEFEKKURU VE ISLAM TASAVVUFUNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
BABIALINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
IDEOLOCYA ORGUSUNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2010
COLE INEN NURNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2012
ESSEYD ABDULHAKIM ARVASI TASAVVUF BAHÇELERINECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
CANIM ISTANBULNECIP FAZIL KISAKUREKISTANBUL2011
TURKIYE BIBLIYOGRAFYASINELI BOSTASVILIANKARA 2006
TANZIMAT DONEMINDE OSMANLI MALIYESI: BUTÇELER VE HAZINE HESAPLARI (1841-1861)TEVFIK GURANANKARA 1989
NAMIK KEMAL'IN HUSUSI MEKTUPLARI III, VI. MIDILLI MEKTUPLARI-II.FEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1973
ANTOINE GALLAND, ISTANBUL'A AIT GUNLUK HATIRALAR (1672-1673) I. CILTNAHID SIRRI ORIKANKARA 1998
ANTOINE GALLAND, ISTANBUL'A AIT GUNLUK ANILAR (1672-1673) II. CILTNAHID SIRRI ORIKANKARA 1998
TURK DILLERININ TARIHSEL GELISME SORUNLARIELOVSER ZAKIROGLU ABDULLAYEVANKARA 1996
DISISLERINDE 34 YIL, VASINGTON BUYUKELÇILIGI-II. CILT, I. KISIMFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 1992
DISISLERINDE 34 YIL, VASINGTON BUYUKELÇILIGI-II. CILT, 2. KISIMFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 1999
DISISLERINDE 34 YIL, MADRID, PARIS, LONDRA BUYUKELÇILIGI- III. CILTFERIDUN CEMAL ERKINANKARA 2008
DISISLERINDE 34 YIL, ANILAR, YORUMLAR, I. CILTFERIDUN CEMAL ERKINANKARA1987
YOLCULUK GUNLUGU 1530BENEDICT CURIPESCHITZANKARA 1989
ATATURK'UN DUSUNCE YAPISINI ETKILEYEN OLAYLAR, DUSUNURLER, KITAPLARSERAFETTIN TURANANKARA2010
ATATURK IMPARATORLUKTAN MILLI DEVLETEUNSAL YAVUZANKARA 1999
TURK IKTISAR POLITIKALARININ TARIHI TEMELLERIABDULKADIR BULUSKONYA2009
YER ADLARIMIZIN DILIHASAN ERENANKARA2010
SULTAN I. ALAEDDIN KEYKUBAD DEVRI TURKIYE SELÇUKLU DEVLETI SIYASI TARIHI (1220-1237)EMINE UYUMAZANKARA 2003
SAKLI MECMUA, ALI UFKI'NIN BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE'TAKI (TURC 292)CEM BEHARISTANBUL2008
ERZURUM'DAN OLUMUNE KADAR ATATURK'LE BERABER 1. CILTMAZHAR MUFIT KANSUANKARA 2009
ERGENLER IÇIN GRUPLA PSIKOLOJIK DANISMA UYGULAMALARIYASAM BECERILERIANKARA 2005
TURKIYE HAKKINDA INGILIZ TETKIKLERIHAROLD BOWENANKARA2011
ISTANBUL YAZILARINAHID SIRRI ORIKANKARA 2006
HAYATTA ILERLE VE ILERLETHERBERT N. CASSONISTANBUL1997
NASREDDIN HOCAPERTEV NAILI BORATAVISTANBUL2006
YEMEK KITABI I, TARIH HALKBILIMI, EDEBIYAT, I CILTM. SABRI KOZISTANBUL2008
BOGAZIÇI MEHTAPLARI, BUTUN YAPITLARI ANIABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2012
BOGAZIÇI YAYILARI, BUTUN YAPITLARI ANIABDULHAK SINASI HISARISTANBUL2010
AHMET RASIM, EDEBIYATIMIZIN ZIRVESINDEKILERSERIF AKTASANKARA 2004
KIRIK DENIZ KABUKLARISELIM ILERIISTANBUL2009
MAVI KANATLARINLA YALNIZ BENIM OLSAYDINSELIM ILERIISTANBUL2010
KAYBOLAN ISTANBUL'DAN HATIRALARHIKMET FERIDUNESISTANBUL2010
TUTUN KITABIEMINE GURSOY NASKALIISTANBUL2007
KATIP ÇELEBI-HAYATI VE ESERLERI HAKKINDA INCELEMELERTURK TARIH KURUMU BASIMEVI-ANKARA 1991ANKARA 1991
ESKI TURK EDEBIYATINDA NAZIM 1FAHIR IZANKARA2012
LUGAT-I NACIMUALLIM NACIANKARA 2009
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1939 - CILT 8., 1934-1939BILAL N. SIMSIRANKARA 2006
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK 1919-1938 - CILT-5.,EKIM 1922-ARALIK 1925BILAL N. SIMSIRANKARA 2005
OSMANLI TEZYINATI/KLASIK DEVIR ISTANBUL HANEDAN TURBELERI 1522-1604AZIZ DOGANAYISTANBUL2009
TURK TEZYINI SAN'ATLARINDA MOTIFLER MOTIFS IN TURKISH DECORATIVE ARTS/OSMANLI TEZYINATIINCI A. BIROL, ÇIÇEK DERMAN, AZIZ DOGANAYISTANBUL2011
KOSOVA'DA OSMANLI MIMARI ESERLERIMEHMET Z. IBRAHIMGIL, NEVAL KONUKANKARA 2006
RODOS'TAKI TURK ESERLERI VE TARIHÇEZEKI ÇELIKKOLANKARA 1992
HACI ARIF BEY, HAYATI, SANATI, ESERLERIM. FATIH SALGARISTANBUL2011
KOSOVA-PRIZREN, FATIH SULTAN MEHMET NAMAZGAHIHAKKI ACUN, MEHMET IBRAHIMGILANKARA 2002
SELIM, HAYATI, SANATI, ESERLERIM. FATIH SALGARISTANBUL2011
TURK MUSIKISI NAZARIYATI VE USULLERI. KUDUM VELVELERIISMAIL HAKKI OZKANISTANBUL2011
OYUN VE BUGUMETIN ANDISTANBUL2012
TEZHIP SANATINDAN ORNEKLERMINEESINER OZENISTANBUL2007
TURK DIN MISIKISI, CAMI VE TEKKE MUSIKISIAHMET SAHIN AKANKARA2011
ATATURK KAYNAKÇASI I CILTLEMAN SENALPANKARA 1984
ATATURK KAYNAKÇASI II CILTLEMAN SENALPANKARA 1984
SANAT VE FOLKLORMALIK AKSELISTANBUL2011
KASGARLI MAHMUD VE DIVANU LUGATI'T-TURKSUKRU HALUK AKALINANKARA 2008
MACARISTAN VE BULGARISTAN'DAKI TURK SANAT ESERLERIYASAR YUCELANKARA 1991
ANA HATLARIYLA TURK ISLAM SANATLARI TARIHIHICABI GULGENBURSA 2012
NELER YEDIM NELER, MAYDANOZLU KOFTELERESIN EDENISTANBUL2005
RADYOCULUK GELENGIMIZVE TURK MUSIKISITAMER KUTUKÇUISTANBUL2012
DENIZIM ÇITIRI HAMSIDENIZ GURSOYISTANBUL2005
IÇLI DISLI, YAZILAR, SOYLESILER, SORUSTURMALARMETIN ELOGLUISTANBUL2010
FAL KITABISEREF BOYRAZISTANBUL2006
BIR IKTISATÇININ ENTELLEKTUEL PORTRESISABRI F. ULGENERISTANBUL2007
ALI-SIR NAVAYI, MIZANU'L-EVZANKEMAL ERASLANANKARA 1993
ANADOLU HALK RESIMLERIMALIK AKSELISTANBUL2010
TURK DILIN SADELESMESI VE HECE VEZNI UZERINE BIR MUNAKASAABDULLAH UÇMANISTANBUL1997
DEDEM KURKUDUN KITABIORAHAN SAIK GOKYAYISTANBUL2007
DENEMELERGUZEL YAZILARANKARA2011
FRANKFURT SEYAHATNAMESI MUKTUPLAR-MULAKATLARAHMET HASIMISTANBUL2012
RIZA TEVFIK'IN SANAT VE ESTETIKLE ILGILI YAZILARI IABDULLAH UÇMANISTANBUL2000
BUTUN ESERLERI-SIIRLER, MENSUR SIIRLER, FIKARLAR, HATIRALAR, MEKTUPLAROMER SEYFETTINISTANBUL2000
BASILI DIVANLAR KATALOGUMUSTAFA ISEN, HALUK IPEKTENANKARA 1997
KAHVENIZ NASIL OLSUN?BESIR AYVAZOGLUISTANBUL2012
ILKOGRATIM OKULLARI IÇINYAZIM KILAVUZUANKARA2011
SERVET-I FUNUN EDEBIYATI 2HUSEYIN TUNCERIZMIR 1998
EDEBIYAT UZERINE MAKALELERAHMET HAMDI TANPINARISTANBUL2011
ESKI EDEBIYATIN IÇINDECEMAL KURNAZANKARA2011
OSMANLI SIIR TARIHI III-VE. J. WILKINSON GIBBANKARA 1999
EDEBIYAT VE EDEBI ESER UZERINEORHAN OKAYISTANBUL2011
TURK EDEBIYATI UZERINDE ARASTIRMALAR 2MEHMET KAPLANISTANBUL2011
ROPORTALJARGUZEL YAZILARANKARA
RUMELI VE MUHTESEM ISTANBULMUNEVVER AYASLIISTANBUL2008
SEHIR I MEKTUPLARIAHMET RASIMISTANBUL2007
TURK EDEBIYATINDA VASIYETNAMELERAZIZ KILINÇANKARA 2006
BES SEHIRAHMED HAMDI TANPINARISTANBUL2011
ISTANBUL'A DAIRNIHAD SAMI BANARLIISTANBUL2008
TURKLER ARASINDAVERNEY LOVETT CAMERONISTANBUL2008
KIRPININ DEDIKLERIREFIK HALID KARAYISTANBUL2009
BUTUN ESERLERI 2, BIZE GORE IKDAM'DAKI DIGER YAZILARIAHMET HASIMISTANBUL2010
SEVGI VE ILIMMEHMET KAPLANISTANBUL2007
KARALAMA DEFTERI ARARKENNURULLAH ATAÇISTANBUL2012
GULLER KITABIBESIR AYVAZOGLUISTANBUL2005
ARAMAK VE SOYLEYEMEMEKARIF NIHAT ASYAISTANBUL2007
HAMINNE'NIN SZRET AYNASIMUNEVVER AYASLIISTANBUL2009
BIR TUTAM MAVI, TOPLU ESERLERI YAZILAR 1954-1955BEDRI RAHMI EYUBOGLUISTANBUL2009
DERMEYANAVNI ENGULLUSKOPJE 2009
GURABAHANE-I LAKLAKAN DIGER YAZILARI-BUTUN ESERLERI-IIIAHMET HASIMISTANBUL2004
OGUZ'DAN BUGUNEGUZEL YAZILARANKARA2011
MELAL BURCUA. YAGMUR TUNALIANKARA2011
TURK MITOLOJIK SISTEMI 1FUZULI BAYAT
TURK MITOLOJIK SISTEMI 2FUZULI BAYAT
TURK SOZUNUN ASLIHUSEYIN NAMIK ORKUNANKARA2011
SAFAHATMEHMET AKIF ERSOYISTANBUL2011
MADAM BOVARYGUSTAVE FLAUBERTISTANBUL2011
OLU CANLARGOGOLISTANBUL2012
TEZKIRETU'S-SUARA, I CILTKINALI-ZADE HASAN ÇELEBIANKARA 1989
ZAMAN-RIYAZU'S-SALIHINIMAN NEVEVIISTANBUL2008
UMIT YOLUHALIL ULKU SIMSEKISTANBUL2008
SUKUTUN ÇIGLIKLARIM. FETHULLAH GULENISTANBUL2008
VUSLAT MUSTUSUM. FETHULLAH GULENISTANBUL2008
PRAKTIK ILMIHALOSMAN BILGENISTANBUL2008
NURLU HAYATLARCEMAL A. KALYONCUISTANBUL2008
GONUL SULTANLARIHALIL SIMSEKISTANBUL2008
HANIM SAHABILERHAVVA ERGENE ISEKISTANBUL2006
HIZMET ANNELERISEMSINUR OZDEMIRISTANBUL2008
KALBE ATES DUSUNCEMUKADDES YAKAYISTANBUL2008
ALPDOGANZEYNEP KAYADELENISTANBUL2008
AVRUPA'DAKI ANADOLUMUHAMMET MERTEKISTANBUL2007
YUNUS VE MEVLANAMUSTAFA ORÇELIKISTANBUL2010
SESSIZ USTALAR DIRILISIN YOL HARITASISERIF ALI TEKALANISTANBUL2009
EVCILIK OYNAMIYORUZAHMET KURUCANISTANBUL2005
OTEKI, OLARAK TURKSEMA ALI EROLSKOPJE 2005
SAFAK SOKERKENFAHRI KAYASKOPJE 2013
SEPETÇIOGLUMUSTAFA NECATIANKARA 2007
TAKVIMU'T-TEVAHIRKATIP ÇELEBIANKARA 2009
RESAT NURI'NIN ROMANCILIGIFETHI NACIISTANBUL2009
ORTA OYUNU KITABIABDULKADIR EMEKSIZISTANBUL2006
AV VE AVCILIK KITABIEMINE GURSOY NASKALI, HILAL OYTUN ALTUNISTANBUL2008
SAMI PASAZADE SEZAI, BUTUN ESERLERI 3ZEYNEP KERMANANKARA 2003
KLASIK TURK SIIRININ SON BAHARI-SEBK-I HINDIISRAFIL BABACANANKARA2012
KORUGLU DESTANIFUZULI BAYATISTANBUL2009
DANISMEND GAZI DESTANINECATI DEMIRANKARA 2006
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR IIIZEYNEP KORKMAZANKARA 2007
ULUSLARARASI-TURKÇE'NIN BALLKAN DILLERI UZERINE ETKISISEMPOZYUMU 29.MAYIS 2009/ USKUPSKOPJE 2010
ESKI TURKLERDE SEHIRCILIKFARUK SUMERANKARA 2006
ESKI TURK SIIRIRESIT RAHMETI ARATANKARA 2007
BASKA HAYATLAR PESINDEMEHMET TORENEKISTANBUL2012
HALKBILIM ARASTIRMALARIDOGAN KAYAISTANBUL2002
TURK MITOLOJISI- II CILTBAHAEDDIN OGELANKARA2010
MINYATURLERLE OSMANLI, ISLAM MITOLOGYASIMETIN ANDISTANBUL2012
MODERN TURKIYENIN DOGUSUBERNARD LEWISANKARA 2007
TURKLERDE DINI RESIMLERMALIK AKSELISTANBUL2010
ISTANBUL'UN ORTASIMALIK AKSELISTANBUL2011
ANADOLU'DA HAYAT VE HATIRATIM, ANADOLU'DA ISTIKLAL MUCAHEDESIALI KADRI KOPRULUANKARA2011
TURKI-I BASIT VE AYDINLI VISALI'NIN SIIRLERIAHMET MERMERANKARA 2006
MUZIK KULTUR DILCINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2009
TURK EDEBIYATINDA SIYASI RUYALARM. KAYAHAN OZGULANKARA 2004
BUYUK TURKIYE RUYASIMEHMET KAPLANISTANBUL2006
ALI FUAD CEBESOYAYFER OZÇELIK1993
NADOLU TURKULERI VE MUSIKI ISTIKBALIMIZMAHMUT RAGIP GAZIMIHALISTANBUL2006
GELIBOLUU MUSTAFA ALIMUSTAFA ISENISTANBUL1998
TURK EDEBIYATINDA SAKINAMLER VE ISRETNAMERIDVAN CANIMANKARA 1998
ÇAG VE ILHAM, IV KURULUS SEZAI KARAKOÇISTANBUL 2008
ÇAG VE ILHAM, II YAZGI SEÇISISEZAI KARAKOÇISTANBUL 2010
ATATURK'UN HATIRA DEFTERI SUKRU TEZERANKARA 2008
NASRETIN HOCAFUAT KOPRULU ANKARA 2004
BAGIMIZA GAZEL DUSTUMUZIGE DAIRANKARA 2002
BASLANGICINDAN 1983' E TURK TIYATRO TARIHIMETIN ANDISTANBUL 2011
TURK SINEMASINDA SENER SENGIOVANNI SCOGNAMILLOISTANBUL 2005
SAN'ATKARLARNAHID SIRRI ORIKISTANBUL 2009
ASIK OMERNURETTIN ALBAYRAK ISTANBUL 2006
GEVREHINURRETIN ALBAYRAKISTANBUL 2007
ASAF HALET ÇELEBIMUSTAFA MIYASOGLUANKARA 1993
OSMANLI DONEMI TURK MUSIKISICINUÇEN TANRIKORURISTANBUL2005
AHMET HAMDI TANPINARABDULLAH UÇMANANKARA 2010
YAHJA KEMAL BEYATLI-OLUMUNUN 50 YILI KAZIM YETIŞISTANBUL 2008
NUTUK SOYLEV VESIKALAR/ BELGLER CILT IIIGAZIM MUSTAFA KEMALANKARA 1999
ANONIM OSMANLI TARIHI ( 1099 -1116 / 1688-1704)ABDULKADIR OZÇANANKARA 2000
DIS BASINDA ATATURK VE TURK DEVRIMI, CILT I, 1992-1924, BIR LAIK ÇUMHURIYET DOGUYORBILAL N. SIMSIRANKARA 1981
OSMANLI DEVLETI TESKILATINA MEDHALISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA 1988
SELANIKI MUSTAFA EFENDI - TARIH-I SELANIKI(971-1003/1595) IMEHMET IPSIRLIANKARA 1999
ANADOLU FATIHI KUTALMISOGLU SULEYMANSAHALI SEVIMANKARA 1990
TURK SOSYLOGLARI VE ESERLERI -IIERTAN EGRIBEL, UFUK OZÇAN ISTANBUL2010
TANZIMAT DINEMINDE BOSNA HERSEKZAFER GOLENANKARA 2010
OSMANLI SEFIRLERI SEFARETNAMELERIFAIK RESIT UNATANKARA 2008
ATATURK VE TURKIYE CUMHURIYETI TARIHI 1918 - 1938UTKAN KOCATURKANKARA 2000
MUSTAFA HATTI EFENDI -VIYANA SEFARETNAMESIALI IBRAHIM SAVAS ANKARA 1999
OSMANLI DEVLETI TESKILATINDAN KAPUKULU OÇAKLARI IIISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA 1988
HATTAT HAMID AYTAÇ KITABI ISMAIL YAZIÇIISTANBUL 2012
MEHMED EMNI BEYEFENDI ( PASA )' NIN RUSYA SEFARETI VE SEFARET -NAMESIMUNIR AKTEPEANKARA 1989
DOGU BATI - ENTELEKTUELLER IDUSUNCE DERGISIANKARA 2006
TURK KAHRAMANLIK DESTANLARI I.- II BOLUMV. M. JIRMUNSKIYANKARA 2011
ÇEMAL PAŞANEVZAT ARTUCANKARA 2008
AGAOGLU AHMED BEYFAHRI SAKALANKARA 1999
AVRASYA TURKOLOGLARI SOZLUGU. I CILT- 1. KITAP, RUSYA TURKOLOGLARI ( XX .YUZYIL )ALEKSANDR KOLESNIKOV, ILYAS KAMALOVANKARA 2011
ISTANBUL VE BOGAZIÇI, 1 CILT JOSEPH VON HAMMERANKARA 2011
ANADOLU BEYLIKLERI HAKKINDA ARASTIRMALAR IIYASAR YUÇELANKARA 1991
MILLI MUCADELE 1919-1922 II BELGELERKAZIM OZALPANKARA 1989
BULGARISTAN'DA TURK VARLIGI BILDIRILER 7 HAZIRAN 1985ANKARA 1992
TURKIYE TARIHI ANADOLU ISTILASINA KADAR TURKLERFUAD KOPRULUANKARA 2005
MILLI MUCADELE 1919-1922 IKAZIM OZALPANKARA 1998
BATTAL GAZI DESTANINEÇATI DEMIR,MEHMET DURSUN ERDEMANKARA 2006
ISLAM VE TURK HUKUK TARIHI ARASTIRMALARI VE VAKIF MUESSESESIFUAD KOPRULUANKARA 2005
SAIR TEZKILERELIMUSTAFA ISENANKARA 2011
KONULARINA GORE AÇIKLAMALI MESNEVI TERCUMESI-UÇUNÇI VE DORDUNCU CILT 1-2MEVLANAANKARA 2011
KONULARINA GORE AÇIKLAMALI MESNEVI TERCUMESI-UÇUNÇI VE DORDUNCU CILT 3-4MEVLANAISTANBUL 2011
KONULARINA GORE ACIKLAMALI MESNEVI TERCUMESI -BESINCI VE ALTINCI CILT 5 -6MEVLANAISTANBUL2011
FUZULI DIVAN SEHRI ALI NIHAT TARLANANKARA 2011
NABI DIVANI 1ALI FUAT BILKAN ANKARA 2011
NABI DIVANI 2ALI FUAT BILKAN ANKARA 2011
DIVAN-I ABDI ABDULLAH KUZUISTANBUL 2011
HATTAT DIVAN SAIRLERI HALIT KARATAYANKARA 2008
NEV'I DIVANI'NIN TAHLILIM. NEJAT SEFERCIOGLUANKARA 2001
ALI SIR NEVAYI LEYLI VU MECNUNULKU ÇELIK SAVKANKARA 2011
BAKI DIVANI SABAHATTIN KUÇUKANKARA 2011
NECATI BEG DIVANIALI NIHAT TARLANANKARA 1992
HAYALI DIVANI /6ALI NIHAT TARLANANKARA 1992
USULI DIVANI/ 7ALI NIHAT TARLANANKARA 1990
NAILI DIVANI /9ALI NIHAT TARLANANKARA 1990
YAHYA DIVANI / 10ALI NIHAT TARLANANKARA 1995
DIVAN EDEBYIATI ANTOLOJISIFUAD KOPRULUANKARA 2006
ÇOÇUK EDEBIYATI ALEMDAR YALCIN -GIYASETTIN AYTAS ANKARA 2011
SUYU ARAYAN ADAM SEVKET SUREYYA AYDEMIRISTANBUL2008
CENAB SAHABEDDIN-BUTUN SIIRLERIMEHMET KAPLANISTANBUL2011
MEHMED EMIN YURDAKUL'UN ESERLERI-1 SIIRLERIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1989
SIIRLER VE HAALK MASALLARIFEVZIYE ABDULLAH TANSELANKARA 1989
ASIKLARIN DILIYLE CUMHURIETSAIM SAKAOGLU-ZEKERIYA KARADUVUTANKARA 1998
DESTANLAR BURÇU NIYAZI YILDITIM GENÇOSMANOGLUISTANBUL2009
SERAB-I OMRUM VE DIGER SIIRLERIRIZA TEVFIK BOLUKBASIISTANBUL 2009
GUN DOGMADAN SIIRLER ,11 BASKISEZAI KARAKOÇISTANBUL 2012
BUTUN ESERLERI SIIR DENIZI 1UMIT YAŞAR OGUZÇANISTANBUL 2011
BUTUN ESERLERI SIIR DENIZI 2UMIT YAŞAR OGUZÇANISTANBUL 2010
SIIRLERÇAHIT ZARIFOGLU
BUTUN SIIRLERI ORHAN VELIISTANBUL 2010
BUTUN SIIRLERI AHMET HAMDI TANPINARISTANBUL 2011
BIR OMUR BOYLE GEÇTI FARUK NAZIF ÇAMLIBELISTANBUL
BALKANLAR'DA TURK COCUK SIIRI-ANTOLOJISIMUSTAFA ISEN, REYHAN ISEN, AYŞE ESRA KIREÇIISTANBUL 2008
BIR MEKTEBE UGRADIM KUS DILINI OKURLAR TURK EDEBIYATINDA SATHIYEÇEMAL KURNAZ, MUSTAFA TATÇIANKARA2001
GUZEL YAZILAR SIIRLERTURK DIL KURUMU YAYINLARIANKARA2011
BEN SANA MEÇBURUMATILLA ILHANISTANBUL 2012
AÇIKLAMALI SARKILARIMIZFIRAT KIZILTUGISTANBUL 2005
BUTUN SIIRLERI-8 BASKINAZIM HIKMETISTANBUL 2012
TURKIYE SELÇUKLULARINDA ORDU ERKAN GOKSUANKARA2010
BUYUK SELÇUKU IMPARATORUGLU TARIHI-I CILT KURULUS DEVRI MEHMET ALTAY KOYMENANKARA2011
BUYUK SELÇUKLU IMPARATORUGLU TARIHI-II CILT IKINCI IMPARATORLUK DEVRIMEHMET ALTAY KOYMENANKARA2011
BUYUK SELÇUKLU IMPARATORUGLU TARIHI-III CILT ALP ARSLAN VE ZAMANIMEHMET ALTAY KOYMENANKARA2011
OSMANLI TARIHI ,1 CILTISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI ,2 CILTISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI III CILT, 1.KISIMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI III CILT, 2.KISIMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI IV CILT, 1.BOLUMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI IV CILT, 2.KISIMISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2011
OSMANLI TARIHI V CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
OSMANLI TARIHI VI CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
OSMANLI TARIHI VII CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
OSMANLI TARIHI VIII CILTENVER ZIYA KARALANKARA2011
TURK INKILABI TARIHI CILT 1, KISIM IIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT 1, KISIM IIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IIIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT II, KISIM IVYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT III, KISIM IYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT III, KISIM IVYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
TURK INKILABI TARIHI CILT III, KISIM IIIYUSUF HIKMET BAYURANKARA1991
17. YUZYLIN IKINCI YARISINDA ISTANBUL, II CILTROBERT MANTRANANKARA1990
OSMANLI EYALET TEVCIHATI (1717-1730)FEHAMEDDIN BAŞAR ANKARA1997
OSMANLI TARIHI, IX CILTENVER ZIYA KARALANKARA1999
TEZAKIR 1-12 ÇEVDET PAŞAANKARA1991
TEZAKIR 13-20 ÇEVDET PAŞAANKARA1991
TEZAKIR 21-39 ÇEVDET PAŞAANKARA1991
TEZAKIR 40-TETIMME ÇEVDET PAŞAANKARA1991
MUFASSAL OSMANLI TARIHI RESIMLI-HARITALI, I CILTMUSTAFA CEZARANKARA2010
MUFASSAL OSMANLI TARIHI RESIMLI-HARITALI, II CILTMUSTAFA CEZARANKARA2011
MUFASSAL OSMANLI TARIHI RESIMLI-HARITALI, IV CILTMUSTAFA CEZARANKARA2011
MUSTAFA REŞIT PAŞA VE TANZIMATRESAT KAYNARANKARA2010
MESHUR RUMELI AYANLARINDAN TIRSINIKLI ISMAIL, YILIK OGLU SULEYMAN AGALAR VE ALEMDAR MUSTAFA PAŞAISMAIL HAKKI UZUNÇARSILIANKARA2010
TANZIMAT DEVRINDE OSMANLI MAHALLI IDALERI (1840-1880)ILBER ORTAYLIANKARA2011
OSMANLI DEVLETININ DAGILMA DEVRIYUSUF AKÇURAANKARA2010
KULTUR TARIHI KAYNAGI OLARAK MENAKIBNAMELERAHMET YAŞAR OÇAK ANKARA2010
TURKIYE'DE POPULER TARIHÇILIK 1980-1960AHMET OZÇAN ANKARA2011
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, I CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, III CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, IV CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
TARIH ÇEVIRME KILAVUZU, V CILTTURK TARIH KURUMUANKARA1997
ISTANBUL VE MIMARI YAZILARISEDAT ÇETINTAŞANKARA2011
HATIRAT 1876-1985BEHIÇ ERKINANKARA2010
GORUP ISITTIKLERIMALI FUAT TURKGELDIANKARA2010
BIRINCI TURK TARIH KONGRESI, ANKARA: 2-11 TEMMUZ 1932KONFERANSLAR MUZAKERE ZABITLARIANKARA2010
IKINÇI TURK TARIH KONGRESI, ISTANBUL: EYLUL 1937KONGRENIN ÇALIŞMALARI, KONGREYE SUNULAN TEBLIGLERANKARA2010
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938), CILT -3, OÇAK-EYLUL 1921BILAL N. ŞIMŞIRANKARA2000
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938), CILT -6, OÇAK-1926 ARALIK 1929BILAL N. ŞIMŞIRANKARA2005
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938), CILT-7, 1930-1933BILAL N. ŞIMŞIRANKARA2006
TURKÇEDE FIILIMSILERNESRIN BAYRAKTARANKARA2004
YALLARIN IZIMAHIR IZISTANBUL 2012
100 YASINDAKEMAL TARIH ANKARA2010
TURK DILI UZERINE ARASTIMALAR-IKINÇI CILTZEYNEP KORKMAZ ANKARA2005
ARAŞTIRMALAR VE BELGELERINÇI ENGINUNISTANBUL 2000
MEKTEB-I HUKUK GUNLERIMMEHMED NAZIMANKARA2012
BIR SEMTE VEFAN. BILGE OZEL IMANOV- YUNUS UGURISTANBUL 2009
TURK LEHÇELERI GRAMERI AHMET B. ERÇILASUNANKARA2007
BIRINÇI ULUSLARARASI DUNYA TURKÇE BILGI SOLENI (SEMPOZYUMU) 20-21 KASIM 2008TURK DILI KURUMU YAYINLARIANKARA2011
TURKIYE TURKÇESINDE ORTA HEÇE DUŞMESILAN-YA TSENGANKARA2002
TURKÇEDE ŞAHIS ZAMIRLERI YILDIS KOÇASAVAŞANKARA2004
14. YUZILA AIT BIR KISAS-I ENBIYA NUSHASI UZERINDE SENTAKS INÇELEMESIISMET ÇEMILOGLUANKARA2000
ISTIKLALIMIZIN BULBULU MEHMET AKIF ERSOYMUSTAFA KARAISTANBUL 2012
OSMANLI KLASIK DONEMININ UÇ HUKUMDARI, FATIH-YAVUZ- KANUNIYAŞAR YUÇEL, ALI SEVIMANKARA1991
USS-I LISAN-I TURKIREÇEP TOPARLI-ALI ILGINANKARA2006
DIYANET DERGISI PEYGAMBERIMIZ (S.A.S) OZEL SAYISIDINI, ILMI, EDEBI UÇ AYLIK DERGIANKARA1989
ÇIK DISARISABRI KUSKONMAZISTANBUL 2004
AMERIKA'YI KRIZDEN KURTARAÇAK AÇELE KOMUNISTLER ARANIYORSABRI KUSKONMAZISTANBUL 2009
KEMAL EFENDI ARUÇI ŞIIRLERIMMUHAMMED ARUÇIUSKUP1999
PEYGAMBERIMIZIN HAYATIIRFAN YUÇELANKARA1990
BIR SAIRIN BALKONDA OGLE SONU SABRI KUSKONMAZISTANBUL 1998
POSTALLARSABRI KUSKONMAZISTANBUL2000
HILAFET HAREKETLERIMIM KEMAL OKEANKARA 1991
MAKEDONYA TURK DINI YAPILARINDA AHSAP SUSLEME SANATISEVIL OSMAN OZTURKSKOPJE 2003
PASLI HINCLAR ULKESISABRI KUSKONMAZISTANBUL2002
ANADOLU BEYLERISABRI KUSKONMAZISTANBUL2004
TARIH ARASTIRMALARI IFUAD KOPRULUANKARA 2006
MAKEDONYA-ARNAVUTLUK ILISKILERINDE ARNAVUT SORUNUAKTAN HAMZASKOPJE 2007
YORGANIMI SIKIS SARABBAS SAYARISTANBUL2002
MANASTIRLI ISMAIL HAKKI VE TEHLISU-L KELAM ESERISULEYMAN BAKISKOPJE 2006
ILK, ORTA VE YUKSEK OGRETIM OGRETMENLERINE IKINCI DIL OGRETIMI EL KITABI15 YEARS WITH MACEDONIASKOPJE 2011
MUHAMMED VE HAYATIALI HIMMET BERKI, OSMAN KESKIOGLUANKARA2013
OSNOVI TURSKE GRAMATIKEFEHIM BAJRAKTAREVIÇBEOGRAD 1962
MAKEDONYA SOSYALIST CUMHURIYETINDE YASAYAN TURKLERIN MANILERISEVIM PILIÇKOVASKOPJE1986
TURSKITE JAZIÇNI ELEMENTI VO JAZIKOT NA MARKO CEPENKOVAKTAN AGOSKOPJE 2006
USKUBI DIVANIFADIL HOCAISTANBUL2013
OSMANLI PADISAHLARIVASFI MAHIR KOCATURKANKARA 1957
PRAKTIK ARAPÇAYAKUP ISKENDERANKARA
JALAL AL-DIN AL -RUMIEMINE YENITERZIANKARA 2006
TURKÇE KONUSTURAN SOZLUKMEHMET UNLU, HUSEYIN UNLU
OMER SEYFETTIN-BUTUN ESERLERI HIKAYELER 3HULYA ARGUNSAHISTANBUL2007
DEMLIKTEN SUZULEN KULTUR: ÇAYDENIZ GURSOYISTANBUL2011
FJALOR-SOZLUK, SHQIP-TURQISHT/TURKÇE ARNAVUTÇAMYXHAHID KORÇASKOPJE 2009
ISLAM MEDENIYETI TARIHIW. BARTHOLD , FUAD KOPRULUANKARA 2004
INGILIZ BELGELERINDE ATATURK (1919-1938) CILT-2 NISAN-ARALIK 1920BILAL N. SIMSIRANKARA 2000
GRAMATIKA E GJUHES TURKE/FONETIKA DHE MORFOLOGJIAMEHDI POLISISKOPJE 2009
THE OTTOMAN HERITAGETERESA WALTENBERGERSKOPJE 2014
HIKMET YIL: 11 SAYI: 21 MAYIS 2013/1ULUSLARARASI HAKEMLI ILMI ARASTIRMA DERGISIGOSTIVAR 2013
HIKMET YIL: 11 SAYI: 22 MAYIS 2013/2ULUSLARARASI HAKEMLI ILMI ARASTIRMA DERGISIGOSTIVAR2013
OSMANLICAOSANLICA(UÇ AYLIK) OCAK-SUBAT-MART 2013 SAFER, CEMAZIYE'L-EVVEL 1434 YIL 01 SAYI 01ISTANBUL2013
OSMANLICAOSANLICA(UÇ AYLIK) NISAN-MAYIS-HAZIRAN 2013 CEMAZIYE'L-AHIR, SABAN 1434 YIL 01 SAYI 02ISTANBUL2013
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 1/1AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 1/2AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 2/1AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 2/2AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
RIYAZ-I BELDE-I EDIRNE 20. YUZYILA KADAR OSMANLI EDIRNE'SI 3AHMED BADI EFENDIISTANBUL2014
BALKAN TURKLUGU (MAKEDONYA-HIRVATISTAN OSMANLI ONCESI BALKAN MUSLUMANLIGI) 1YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (MAKEDONYA-BULGARISTAN-SLOVENYA) 2YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
BALKAN TURKLUGU (OSMANLI ONCESI, OSMANLI DONEMI VE OSMANLI SONRASI SIRBISTAN TURKLUGU) 3YUSUF HAMZAOGLUSKOPJE 2010
SINEMA TARIHI 1. CILTREKIN TEKSOY'UNISTANBUL2005
SINEMA TARIHI 2. CILTREKIN TEKSOY'UNISTANBUL2005
BUYUK TURK KLASIKLERI 1OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 2OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 3OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 4OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 5OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 6OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 7OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 8OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 9OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 10OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 11OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 12OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 13OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
BUYUK TURK KLASIKLERI 14OTUKEN-SOGUTISTANBUL2004
YUNUS EMRE AND HIS MYSTICAL POETRYTALAT HALMANUSA 1991
INGILINIZ BELGELERINDE ATA TURK (1919-1938)BILAL N. SIMSIRANKARA 2000
TURK SINEMA TARIHIGIOVANNI SCOGNAMILLOISTANBUL2010
GARIB NAME 1ASIK PASAISTANBUL2000
GARIB NAME 2ASIK PASAISTANBUL2000
MUSIKIDE BIR SIL-TER SILE HOCA CAHIT CILT-2 GOZKAN MUSIKI MIRASI KUTUKVE DEFCEMAIL ANTINBILEK, AHMET KIRIM, M.HALIT GOZKANISTANBUL2012
MEVLEVI AYINLERI THE MUSIC OF DIVINE LOVEM.FATIH SALGARISTANBUL2008
KITAB CIHANN UMA LI-KATIB CELEBI CILT:1 TIBKIBASIMATATURK KULTUR DILVE TAHIRI YUKSEK KURUM TURKU TARIHANKARA 2009
AHLAK I ALAIKINALI-ZADE ALI EFENDIANKARA2011
MAKEDONYA DEMOKRATIK SURECLERINDE TURKLERISENIHA ZEYNI LOVICSKOPJE 2005
TURK EKONOMISIAHMET KILIC-BAYISTANBUL1999
CILT:13 SAYL: 1 OCAK- HAZIRNAK 16MILEL VE NIHALISTANBUL2006
GEL TURKCEYI VE MAKEDONCAYI SEVELIM GEL TURCKEYI VE MAKEDONCAYI OGRENELIMMARIYA LEONTIKSKOPJE 2015
TEMEL TURKCE DILBILGISIMARIYA LEONTIKSKOPJE 2014
MAKEDONCA-TURKCE KONUSMA KILAVUZU 1/MAKEDONSKO-TURSKI RAZGOVORNIK 1MARIYA LEONTIKSKOPJE 2013
TURKCE-MAKEDONCA KONUSMA KILAVUZU 1/TURSKO-MAKEDONSKI RAZGOVORNIK 1 SO TURSKA TRANSKRIPCIJAMARIYA LEONTIKSKOPJE 2013
ALUCURA CAYEVIYALVAC URALSKOPJE 2014
AKILLI MINIK ILE OBURYALVAC URALSKOPJE 2014
KULAGIMDAKI KUCUK CANYALVAC URALSKOPJE 2014
PERCEPTIONS-jOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRSSUMMER-AUTUMN 2017, VOLUME XXII- NUMBER 2-3ANKARA2018
PERCEPTIONS-jOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRSWINTER 2017, VOLUME XXII-NUMBER 4ANKARA2018
ANTROPOLOGJIA FILOZOFIKERESHAT QAHILI TETOVË2012
FILOZOFIARESHAT QAHILITETOVË2012
MENDIMI ANTROPOLOGJIK I ERIH FROMITRESHAT QAHILI SHKUP
2008
KËSHTU FOLI ZARATHUSTRAFREIDRICH NEITZCHE/1996
MËKATET FILOZOFIKE DHE SHKENCORE TË REXHEP QOSJES SË RISAMI KROSISHKUP2001
DIALEKTIKA E MENDIMIT FILOZOFIKSEJFEDIN SULEJMANISHKUP1974
PARALIPOMENE NGA ESTETIKASEJFEDIN SULEJMANISHKUP 1984
PIKËPAMJET E LENINIT MBI METODËN DIALEKTIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË 1976
STUDIME FIOZOFIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË1975
STALIZMI DHE NEOSTALIZMIEKREM MURTEZANIPRISHTINË1976
STUDIME FIOZOFIKEEKREM MURTEZANIPRISHTINË1979
SHQYRTIME FILOZOFIKEMURTEZA LUZHAPRISHTINË1981
FILOZOFEMAMUHAMEDIN KULLASHIPRISHTINË
TRAKTATE FILOZOFIKE-POLITIKESADIK RASSHITIPRISHTINË2003
MBLEDHJA XIII E KQ TË LKM-SËDOKUMENTESHKUPE1983
BAZAT E FILOZOFISËSEJFEDIN SULEJMANI, $EMIL SULEJMANISHKUPE2003
IDEJA FENOMENOLOGJIKEEDMUND HUSERLBEOGRAD 1975
HISTORIA ISLAMIKE FILOZOFIKE I-IIHENRY CORBINSARAJEVO1978
DIALEKTIKA E NATYRËSF.ENGELSTIRANË1981
STUDIME FIOZOFIKESADRI FETIUPRISHTINË1979
PROBLEMI MODERN KRITIKPOL DE MANBEOGRAD1975
MENDIMI I HEGELITROZHE GARODIPRISHTINË 1983
DISA ASPEKTE KONTEPLATIVE MBI FILOZOFINË E JETËSSEJFEDIN SULEJMANISHKUPE1970
FILOZOFIA E RELIGJIONITVILIJAM LL. POUARS LAMINA 2013
ZHVILLIMI I ÇËSHTJES KOMBËTARE SLLOVENEEDVARD KARDELPRISHTINË1977
ÇËSHTJA KOMBËTARE DHE VETËQEVERISJAJOSIP BROS TITOPRISHTINË1976
KONTRATA SHOQËROREZHAN ZHAK RUSOIPRISHTINË1977
MIDIS NATURALIZMIT DHE RELIGJIONITJURGEN HABERMAS (PËRTH.ARBËR ÇELIKU)SHKUP2008
HOMO FABERMAX FRISCH (PËRTH.ARBËR ÇELIKU)TETOVË2004
ÇËSHTJET E MEDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISËSIMON GOJAR, FABER RENE SEVSHKUP2011
ARTIKUJ E PAM-FLETËMAKSIM GORKITIRANË1974
FILOZOFËT E RINJ SHËRBETORË TË BINDUR TE KAPITALIARTAN FUGATIRANË1991
SIMBOLIZMI NE ARTET VIZUELEANIELA JAFFEKORÇE2003
FILOZOFIA MATERIALISTIKO-DIALEKTIKE HUMANIZËM REVULUCIONAREKREM MURTEZAIPRISHTINË 1975
MARKAF.ENGELSTIRANË1979
KAPITALI VËLLIMI I PARË 2K.MARKS TIRANË1971
KAPITALI VËLLIMI I PARË 3K.MARKSTIRANË1971
KAPITALI VËLLIMI I DYTË 1K.MARKSTIRANË1971
PUNIME TË HERSHMEKARLL MARKS/
LUFTA CIVILE NË FRANCËKARLL MARKSPRISHTINË1976
TETËMBËDHJETË BRYMËRI I LUI BONAPARTITKARLL MARKSPRISHTINË1974
PAGA, ÇMIMI DHE FITIMIMARKS PRISHTINË1973
VEPRA TË ZGJEDHURA IMARKS ENGELSTIRANË1975
VEPRA TË ZGJEDHURA IIMARKS ENGELSTIRANË1976
FAMILJET E SHENJTËK.MARKS, F.ENGELSTIRANË1978
MANIFESTI I PARTISË KOMUNISTEK.MARKS, F.ENGELSPRISHTINË1977
MBI KULTURËN DHE ARTINMARKS ENGELSPRISHTINË1974
ANTI-DYRINGFREDRIH ENGELSPRISHTINË 1950
ORIGJINA E FAMILJES E PRONËS PRIVATE DHE E SHTETITFREDRIH ENGELS PRISHTINË1976
ZHVILLIMI I SOCIALIZMIT NGA UTOPIA NË SHKENCËENGELS PRISHTINË1973
ROLI I PUNËS NË PROCESIN E SHNDËRIMIT TË MAJMUNIT NË NJERIFREDRIH ENGELS PRISHTINË1979
INTELEKUALËT E REVOLUCIONITANTONIO GRAMSHIPRISHTINË1974
QYTETI I DIELLITTOMAZO KAMPANELA PRISHTINË1990
SUNDIMTARINIKOLLA MAKIAVELIPRISHTINË1990
KATEGORITËARISTOTELI PRISHTINË1990
LIGJËRATË MBI METODËNRËNE DEKARTI PRISHTINË1991
REFORMA SOCIALE APO REVULUCIONROZA LUKSEMBURG PRISHTINË1979
MBI MATERIALIZMIN HISTORIKFRANC MERING PRISHTINË1980
MARKSIZMIANRI LEFEVËR PRISHTINË1974
VOLTERIKOLI XOXI/1991
MBUROJA PREJ ARIFERID MUHIQTETOVË1995
BOTIMET MILENIUMMAESTRO MILLCINITETOVË2008
COSA NOSTRAXHOVANI. F, MARSELE .PTIRANË1995
LETRA E NJË KRIJUESI TË RIREINER M.RILKESHKUP2003
HISTORIA E FILOZOFISËV.KORAQ, M.ZHIVOTIQ PRISHTINË1971
KARL MARSIVELKO KORAQIBEOGRAD 1964
AGIM MEHMETIESHTRA FJALESH/2007
KAPITALKARL MARXBEOGRAD 1979
VEPRA TË ZGJEDHURA IIIV.I.LENINTIRANË1979
MATERIALIZMI DHE EMPIRIOKRITICIZMIV.I.LENINTIRANË1979
MBI TË DREJTËN E KOMBEVE PËR VETËVENDOSJEVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË1986
TRI BURIME DHE TRI PJESËT PËRBËRSE TË MARKSIZMITVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË1984
SHTETI DHE REVOLUVIONIVLLADIMIR I.LENIN PRISHTINË1977
BAZAT E ETIKËSPAVIQEVIQI PRISHTINË1981
FILOZOFIA E MARKSIZMITPAVIQEVIQIPRISHTINË1983
LENKAKOCOB RACINSHKUPE1984
ATLANTIDA E REBEJKËNIPRISHTINË1982
MATERIALIZMI DIALEKTIKILIJA KOSANOVIQ PRISHTINË1966
ESTETIKA –VËLLIMI I 3ALFRED UÇITIRANË 1989
PARAJSAT ARTIFICIALE OPIUMI, HASHASHIBODLERTIRANË2000
LUFTA KUNDËR DOGMATIZMIT, LIBERALIZIMITVLLADIMIR I.LENINPRISHTINË 1975
MARKSIZMI DHE HUMANIZMISHABAN SHEHU SHKUP1978
IDEOLOGJIA GJERMANEK.MARKS, F.ENGELSPRISHTINË1986
KUJTIME NGA JETA E V.I.LENINITBOTIMI I DYTËPRISHTINË1984
PERËNDIMI I PËRÇARËJURGEN HABERMANS SHKUP2006
POLITIKA SI PROFESIONMAX WEBER, PËRKTH.ARBËR ÇELIKUSHKUP2006
MAFIA E BALLKANITNORBERT MAPPS-NIEDIEK PËRKTH.ARBËR ÇELIKUSHKUP2005
ÇËSHTJET E MËDHA TË FILOZOFISË SË DREJTËSISËSIMON GOJAR-FABER ,RENE SEV SHKUP
NGA IDEOLOGJIA E LËVIZJES PUNËTOREHYSEN RAMADANISHKUP1973
PIKPAMJET DHE MENDIMET E MIAALBERT AJSHTAJNTIRANË2005
SHËNIME NGA SHTËPIA E TË VDEKURVE F.M.DSTOJEVSKI/1994
ROLI DHE NDIKIMI I REVISTAVE DHE I PUBLICISTIKËSBOTON FJALAPRISHTINË 1978
PLATONIWILL DURANT TIRANË1997
RREGULLAT E AGJËRIMIT DHE FILOZOFIJA E TIJMUSTAFA SIBAI SHKUP1999
BARASPESHA ESTETIKENEBIH MURIQI PRISHTINË1989
FILOZOFIA E TË DREJTËSRAJNHOLLD CIPELIUS SHKUP2011
HISTORIA E FILOZOFISËPREDRAG VRANICKIPRISHTINË 1977
LAW AND PHILOSOPHYTHOMAS W.SIMONUSA2001
LEGAL PHILOSOPHYLARRZ MAYUSA200
ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈАRAINO MALNES/KNUT MIDGAARDСКОПЈЕ2008
ЕСТЕТИКА НА ВОЗВИШЕНОТОИВАН ЏЕПАРОВСКИСКОПЈЕ2008
ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТЈОЖЕ ГОРИЦАР ОБРАД ПЕЈАНОВИЌСКОПЈЕ1987
ОРИЕНТАЛИЗАМЕДВАРД Б.САИДСКОПЈЕ2003
OSNOVI MORALNOG VASPITANJAVLADIMIR RADAṠINNOVI SAD1970
МАРЦИСТИСТИЦКО ЛЕНИНСКА ФИЛОЗОФИЈА//1978
FRANZ MEHRINGKARL MARXБЕОГРАД1958
ЏОН ЛОКОГЛЕД ЗА ЧОВЕЧКИОТ РАЗУМ СКОПЈЕ2004
ЕДВАРД КАРДЕЛ, ОДБРАНИ ДЕЛА 4ЛИЛЈАНА УГРИНОВСКАСКОПЈЕ1980
ЕДВАРД КАРДЕЛ, ОДБРАНИ ДЕЛА 8КИРИЛ КОНЕСКИ, МИРА ЈАНКОВСКА, СЛАВКО ЗДРАВКОВСКИ,ИЛИЈА КОРУБИНСКОПЈЕ1980
ИСТОРИЈА НА МАРКСИЗМОТПРЕДРАГ ВРАНИЦКИСКОПЈЕ1979
ВО ШКОЛАТА НА ФЕНОМЕНОЛОГИЈАТАПОЛ РИКЕРСКОПЈЕ2006
АРИСТОТЕЛВИТОМИР МИТЕВСКИСКОПЈЕ2008
АНТИХРИСТФРИДРИХ НИЧЕСКОПЈЕ2007
ОД ИДЕАЛИЗМОТ КОН МАТЕРИАЛИЗМОТГ.В.ПЛЕХАНОВСКОПЈЕ1974
БЕДА НА ФИЛОЗОФИЈАТАКАРЛ МАРССКОПЈЕ1974
ЛУДВИГ ФОЕРБАХ И КРАЈ НА КЛАСИЧНАТА ГЕРМАНСКА ФИЛОЗОФИЈАФРИДРИХ ЕНГЕЛССКОПЈЕ1974
ЕТИКАТА НА МЛАДИТЕЈОВАН ЛОЗАНОВСКИСКОПЈЕ
АРИСТОТЕЛ И ПРЕТСОКРАТОВЦИТЕМАРИЈА ТОДОРОВСКИДЗ-БУКВИ2009
ПРОБЛЕМИТЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТАБЕРТРАНД РАСЕЛДЗ-БУКВИ2009
АНТИЧКА ФОРМАЛНА ЛОГИКАЈОЗЕФ М. БОХЕНСКИДЗ-БУКВИ2009
СРЕДНОВЕКОВНА ЛОГИКАФИЛОТЕЈ БЕНЕРДЗ-БУКВИ2006
КУРС ПО ПОЗИТИВНА ФИЛОЗОФИЈАОГИСТ КОНТДЗ-БУКВИ2007
ДУХОВНОСТА ВО ЕРАТА НА ТЕХНИКАТАСУЗАНА СИМИНОВСКАДЗ-БУКВИ2009
ОНТОЛОШКИОТ ДОКАЗДЕЈАН НИЧЕВСКИДЗ-БУКВИ2007
ЕСТЕТИКАЈУРИЈ БОРЕВСКОПЈЕ2008
УЧЕЊЕТО НА ИБН ЦИНАХАСАН ЦИЛОЛОГОС-А2011
ТОТЕМ И ТАБУСИГМУНД ФРОЈДСКОПЈЕ2006
МИСИЈАТА НА СИГМУНД ФРОЈДЕРИХ ФРОМЌУРЌА1987
ВОЈЛА ЗА МОЌФРИДРИХ НИЧЕЌУРЌА1987
ПРОУЧУВАЊЕ НА ФИЛОЗОФИЈАТА НА РЕЛИГИЈАТАДЕЈВИД СТЈУАРТ СКОПЈЕ2013
ЕСЕИФРАНСИС БЕКОН СКОПЈЕ2015
НАШЕТО ЗНАЕЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТБЕРТРАНД РАСЕЛ СКОПЈЕ2014
ОД ЛОГИЧКАТА ГЛЕДНА ТОЧКАВИЛАР ВАН ОРМАН КВАЈН СКОПЈЕ2014
ЈАЗИКОТ, ВИСТИНАТА И ЛОГИКАТААЛФРЕД Џ.ЕЈЕР СКОПЈЕ2014
ОБОЖАВАЊЕТО НА ЦЛОБОДНИОТ ЧОВЕК И ДРУГИ ЕСЕИБЕРТРАНД РАСЕЛСКОПЈЕ2014
ИСКУƜЕНИЈАТА НА ЕСТЕТИꞍКИОТ УМ XX ВЕКГЕОРГИ СТАРДОЛЕВСКОПЈЕ
ФИЛОЗОФСКИ УМОВИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ1986
ФИЛОЗОФСКИ ТЕМИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ1976
ГОРБА ИЛИ ЗА ЛУБОВТА –ФЕДАР ИЛИ ЗА УБАВИНАТАПЛАТОНСКОПЈЕ1979
ПРИЛОГ КОН ЕСТЕТИКАТАНРИ ЛЕФЕВРСКОПЈЕ1978
ЗА ПОЕТИКАТААРИСТИТЕЛСКОПЈЕ1979
ЕСЕЈ ЗА ꞍОБЕКОТЕРЕНСТ КАСИРЕРСКОПЈЕ1998
АНТОНИОН ГРАМАСИ-ЖИВОТ И ДЕЛОVANJA KRALJEVIĊБЕОГРАД
БОНТОНMILICA GRABOVAC VLADIMIR KNORСАРАЈЕВО1985
ФИЛОЅОФИЈА ИЛИ СЦИЕНТИЗАМПЕТАР К.АНАСТАСОВСКИСКОПЈЕ1989
ФИЛОЅОФИЈАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ2000
ПО ФИЛИЗОФСКИТЕ ВРВИЦИСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИКУМАНОВО1989
ФИЛОЗОФИЈА НА ИКОНОКЛАСТИКАТАФЕРИД МУХИКСКОПЈЕ1983
МАРКСИЗАМ И НЕЈГОВ ИЗВОРИДУШАН ПРИЈЕВЕЦ, ИВАН ФОХТ, ДАНКО ГРЛИНБЕОГРАД1964
KANTALEKSANER KOẐEVБЕОГРАД1976
ФИЛОЗОФИЈА УМЕТНОСТ/БЕОГРАД1978
AKSELOV YAMAK ILI O SIMBOLIZMUEDMOND VILSONБЕОГРАД1964
РЕЦЕПЦИЈА И КРИТИКА БИВЕСТА И БРЕМЕНАRANI HAJDEGERБЕОГРАД
ПОДЕЛЈЕНО ЈА ПОЛИТИКА ДОЗИВЛИЈАЈАR.D.LAINGБЕОГРАД1977
ЗАСНИВАЊЕ МЕТАФИЗИКА МОРАЛЕIMANUEL KANTБЕОГРАД1981
ТРИ ДИАЛОГИ ИЗМЕДУ ХИЛАЗА И ФИЛОНУСАDẐORDẐ BARKLIБЕОГРАД1986
ХИСТОРИЈА МАРКСИЗМА IPREDRAG VRANICIЗАГРЕБ1978
ПОЛИТИКА И ПРАКТИЦКА ФИЛОЗОФИЈАVILHELM HENISБЕОГРАД
ЗНАНОСТ ПОВИЈЕСТИHOTIMIR BURGERЗАГРЕБ1978
ЗА ДУХОВНОТО ВО УМЕТНОСТАБАСИЛИЈ КАНДИНСКИСОФЈЕ1995
ХИЦТОРИЈА НА МАРКСИЗМОТPREDRAG VRANICIЗАГРЕБ1978
ФИЛОЗОФИА И УМЕТНИЦО ИСКУСТОKASIM PROHICСАРАЈЕВО1985
ФИЛОЗОФСО И УМЈРТНИЦО ИСКУСТОSEREN KJERKEGERБЕОГРАД1982
ПУЛСИРАЦКА ФИЛОЛОГИЈАСОНЈА СТОЈМЕНСКАСКОПЈЕ
МОЈАТА СЛИКА НА СВЕТОТАЛБЕРТ АЈНШТАЈНСКОПЈЕ1981
ПУТ КОЈИМ СЕ РЕДЕ ИДЕСКОТ ПЕКБЕОГРАД1998
СТО Е ФИЛОЗОФИЈАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИСКОПЈЕ2000
ГОРГИЈАПЛАТОНИСКОПЈЕ2004
ОД ИДЕАЛИЗМА КОН МАТЕРИЈАЛИЗМУГ.Б ПЛЕХАНОВСКОПЈЕ1974
ЕСТЕТИКА НА ИСЦЕЗНУВАХЕТОПОЛ ВИРИЛИОМАГОР2006
ОРУЗЈЕ У ОДБРАНИ ЈУГОСЛАВИЈЕСТЕВО ИЛИЦ/1985
КАПИТАЛИКАРЛ МАРХБЕОГРАД1979
ОСНОВИ НА МАРКСИЗМОТЈОЖЕ ГОРИЦАР ОБРАД ПЕЈАНОВИЌ НАЈДАН ГРОЗДАНИЌ СКОПЈЕ1982
ИСТОРИСКА МАТЕРИАЛИЗАМILIJA KOSANOVIĊЗАГРЕБ1978
KРИТИꞍКИ МЕТОДИФЕРИДМУХИКСАРАЈЕВО1960
ТЕХНИКИ ВОАНТРОПОГЕОГРАФИЈАЏЕЈМС,ЛИНДСЕЈСКОПЈЕ1977
МЕМОАРИТЕ НА АЛБЕРТ АЈНƜТАЈНКИРЕ ИЛИЕВСКИСКОПЈЕ2007
УМЕТНОСТА НА ЛУБОВТАЕРИХ ФРОМСКОПЈЕ2007
ИДЕОЛОГГИА И ОТОПИЈАKARL MANHAJMБЕОГРАД1987
МАРКСИСТИЦКА ОСНОВА ВАСПИТАНЈЕИ ОБРАЗОВАНЈЕСВЕТИСЛАБ СТОЈАКОББЕОГРАД1978
DISCOUR DE LA MÉTHOBERENE DESCARTES/1983
СИРОМАƜТИЈАРИТ ЛИСТЕРСКОПЈЕ2009
ДЕТЕТО СЕМЕЈСТБОТО И ДРЖВАТАТИВЕН МАКЕДОСКОПЈЕ2009
АВТОБИОГРАФИЈАꞍАРЛС ДАРВИН/2008
SVADAJMO SE PAMETNOVLADIMIR DESIMIROVICБЕОГРАД1996
ЛЕМАСЕЈФЕДИН СУЛЕЈМАНИКУМАНОВО1991
ТЕЦАЈ ЗА ПОЦЕТНИК С НЕСТО ПРЕДЗНАНЈАСЛИМ ЈОХНZAGREB1969
ФЕЛСЕФЕСИГР.АВТ.СКОПЈЕ2008
XHAMIADAVID MACAULAYSHKUP2010
PËRPLASJA E QYTETËRIMEVE DHE RIBËRJA E RENDIT BOTËRORSAMUEL P. HUNTINGTONSHKUP2009
KRATOK KOMENTAR NA KURANOTHASAN XHILOSHKUP2007
ATLLAS I BOTËS ISLAMEAMIR B. AHMETISHKUP2009
THELLËSIA STRATEGJIKEAHMET DAVUTOGLUSHKUP2010
RELIGJIONI (KONTEKSTI SHOQËROR)MEREDITH MCGUIRESHKUP2007
ISLAMI DHE RELIGJIONET BOTËRORE IXHEMALUDIN LATIC, PËRKTHYES URIM POSHJKATIRANË2006
ISLAMI DHE RELIGJIONET BOTËRORE IIXHEMALUDIN LATIC, PËRKTHYES URIM POSHKATIRANË2006
STRUKTURA FAMILJARE NË ISLAMHAMUDE ABDULATI, PËRKTHYES URIM POSHKASHKUP1995
KOMENTIMI I KAPTINËS –JASIN-SHEFIK KURDIQSHKUP2011
INTERGRIMI I FESË DHE IDENTITETIT TE MUSLIMANËT E BALLKANITMUSA MUSAIINSTANBUL2007
KRIZA E TEOLOGJISE MUSLIMANE SHQIPTAREISMAIL BARDHISHKUP2009
ISLAMI NDERMJET LINDJES E PERËNDIMITALIJA IZETBEGOVICSHKUP2009
HAFIZ ALI KORCA- JETA DHE VEPRAISMAIL AHMEDISHKUP1999
DREJT NJË TEORIE ISLAME PËR MARËDHENIET NDËRKOMBËTAREABDULHAMID A. EBU SULEJMAN, PËRKTHEU URIM POSHKASHKUP1998
ISLAMI SI ALTERNATIVËMURAD HOFMANSHKUP2000
LEKSIONI ISLAMNEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
ISLAMI NË FOKUSHAMUDE ABDULATISHKUP2000
ESTETIKA ISLAMEBESHIR AJVAZOGLUSHKUP2009
NJË INTERPRETIM SOCILOGJIK I RELIGJIONIT DHE ISLAMITRASTI W.M. WATT, ALI PAJAZITISHKUP2012
SHTREMBËRIMI I ISLAMITEDWARD W. SAIDSHKUP2011
POSTMODERNIZMI DHE ISLAMIAKBAR S.AHMEDSHKUP2012
ISLAMI DHE PERËNDIMIIBRAHIM KALLENSHKUP2011
STRUKTURAT E MENDIMIT ISLAMSULEJMAN ULLUDAGSHKUP2009
HISTORIA E FEVEEKREM SARECOGLLUSHKUP2000
ISLAMI / NDIKIMI I TIJ NË CIVILIZIM DHE MERITA E TIJ PËR NJERËZIMINEBUL-HASEN ALI EN –NEDIJISHKUP2000
SI TE THËRASIM NË ISLAMFET "HI JEKENSHKUP2000
ISLAMI NË BALLKAN PARA SHEKULLIT XVNEXHAT IBRAHIMIPRIZREN2000
THIRJA ISLAMESADIK EMINSHKUP2000
MARËDHENIET SHOQËRORE NË ISLAMSEJJID MUHAMMED HUSEIN, PËRKTHEU VULLNET POSHKATETOVË1992
ISLAMI DHE DEMOKRACIAALI BULACSHKUP1998
ISLAMI NJË HISTORI E SHKURTËRKAREN ARMSTRONG, PËRKTHEU BUJAR M. HOXHASHKUP2011
PAQJA KRYQTARETOMAZH MASTNAK, PËRKTHEU SKËNDER LATIFISHKUP2012
ISLAMI DHE SHEKULLARIZIMISEJJID MUHAMMEDSHKUP2006
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVEAMIN MAAVUF, PËRKTHEU ARJOL GUNISHKUP2010
TE JESH MUSLIMAN EVROPIANTARIK RAMADAN, PËRKTHEU REJHAN NEZIRI, ALI PAJAZITISHKUP2011
ISLAMI DHE BRENGA E NJERIUT MODERNSEJJID HUSEIN NASRSHKUP2000
RIPËRTËRITJA E MENDIMIT FETAR NË ISLAMMUHHAMED IKBALL, PËRKTHEU NEXHAT S.IBRAHIMISHKUP2006
TRANSFORMIMI QYTETËRIMOR DHE BOTA ISLAMEAHMET DAVUTOGLLU, PËRKTHEU OLSI JAZEXHI, REDI SHEHUSHKUP2009
PESË TEMAT E KURANIT FAMËLARTËMUHHAMED EL- GAZAL, PËRKTHEU SADUSH TAHITISHKUP2009
ISLAMIFAZLUR RAHMANSHKUP2010
ISLAMI SI PROVOKIM GLOBALNEXHAT IBRAHIMISHKUP2006
BAZAT E BESIMIT ISLAMNEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
ISLAMI- VLERË UNIVERZALENEXHAT IBRAHIMISHKUP2012
HYRJE NË METAFIZIKËN E ISLAMITSEJJID MUHAMMED, NAKIB EL –ATTASSHKUP2011
FUNDAMENTALIZMI ISLAM , ÇËSHTË KY?ENES KARIQ, NUSRET CANCARSHKUP2011
PËRTEJ DOGMËS, ISLAMI NË KOHËT POSTMODERNEZIAUDIN SARDARSHKUP2010
E DREJTA ISLAME, BURIMI DHE ZHVILLIMISEID RAMADANSHKUP2007
ISLAMI DHE MUSLIMANËT NË TOKAT SHQIPTARE NË BALLKANIN MESJETARNEXHAT IBRAHIMISHKUP2003
TË DREJTAT JOMUSLIMANE NË SHTETIN ISLAMSALIH BIN HUSEIN EL- AJIDSHKUP2005
PËRPJEKJA E HERONJVE NË PËRHAPJEN E ISLAMITSAMI FRASHERISHKUP2003
TEVHIDIISMAIL RAXHI EL-FARUKISHKUP2006
QYTETËRIMI ISLAMSAMI FRASHERISHKUP2002
FLETËTMEHMET AKIF ERSOJSHKUP2006
RRUGA PËR NË MEKËMUHAMED ASADSHKUP2012
IBN HALDUNI JETA DHE VEPRAENES KRASNIQISHKUP2012
KRIZA E TË MENDUARIT MUSLIMANABDULHAMID AHMED EBU SULEJMANSHKUP2012
NAMAZI NJË VEPRIM TEUHIDIABDULLAH YILDIZSHKUP2012
EJANI NË NAMAZABDULLA YILDIZTIRANË2011
ILMIHALIFEJZULLAH HAXHIBEQIRSHKUP2011
MIRËSIA E RAMAZANITHBDULLAH HALIFESHKUP2010
RAMAZANI PA MILENIUME DHE TEOLOGJIA E TIJISMAIL BARDHISHKUP2007
REGULLAT E AGJËRIMIT DHE FILOZOFIJA E TIJMUSTAFA SIBAISHKUP1999
JASINI/ PERKTHIM DHE KOMENTIMSEJJID KUTUBSHKUP2011
DITARI I RAMAZANIT I PEJGAMERIT TONËALI ÇELIKSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHIS-SELAMXHASIM MUHAMMED MUTAVASHKUP2006
ARTI I DHIKRIT DHE I LUTJEVE TË PEJNGAMERIT TË FUNDITMUHAMMED EL -GAZALISHKUP2008
NJË IXHAZE I SHEKULLIT XIX I LËSHUAR NË BALLKANMESUT IDRIZSHKUP2009
KATËRZET HADITHE I-IIHALIL IBRAHIM KUTLLAJSHKUP2009
UNIVERSI SIPAS KURANITGALIP VELIUSHKUP2006
IKBALI NJË JETSHKRIM INTELEKTUALMUNSTANSIR MIRSHKUP2009
FIJET E SHPIRTITMILAZIM KRASNIQISHKUP2007
ÇFARË ËSHTË SUFIZMI ?MARTIN LINGSSHKUP2010
ANTOLOGJIA E SUFIZMITEVA DE VITRAY-MEYEROVICHSHKUP2012
ORTODOKSIZMI TE SHQIPTARËTQANI NESIMISHKUP2011
GJURMËAKIF EMRESHKUP2011
FËMIJËT E APOKALIPSITGYRSEL DONMEZSHKUP2011
KËRKIME NË METAFIZIKËN E ARTITEDISON ÇERAJSHKUP2012
NË FILLIM ISHTE VETËM DASHURIAMETIN IZETISHKUP2012
SFIDAMABATBIR MOBAMADSHKUP2006
HYRJE NË ISLAMMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
BESIMI FRESKI E SHPIRTITISMET SHEHIBRAHIMOVIQSHKUP2011
RRUGA PËR NJOHJEN E ZOTITMUSTAFA MUHAMEDSHKUP2011
ALLAHU ËSHTË NJË DHE MUHAMEDI A.S. ËSHTË PROFETI I TIJMUSTAFA MUHAMEDSHKUP2011
FOTOGRAFITË E KUJTIMEVEMILAZIM KRASNIQISHKUP2011
TY RINIMUHAMED EL GAYALI, PERKTHEU ATAULLAH ALIUSHKUP2011
DRITA ISLAME NË ISHULLIN SHQIPTARNEXHAT IBRAHIMISHKUP2011
PREJ DYSHIMIT DERI NË BESIMMUSTAFA MAMUDSHKUP1999
ILMUDINIBILAL HASANOVIQSHKUP2000
LETËRSI DHE BESIMET FETAREMILAZIM KRASNIQISHKUP2010
TË TJERËT PËR ISLAMINAJNI SINANISHKUP2006
BESIMI I MUSLIMANITMUHAMMED GAZALISHKUP2001
BESIMIMUHAMMED NAIM JASINSHKUP1998
PËRSHPEJTIMI I DËNIMIT TË ZOTITGRACE HELSELLSHKUP2006
SFIDAT E MUSLIMANIT BASHKËKOHORBASHKIM ALIUSHKUP2006
KAHËZIMI NË RRUGËN E LUMTURISËFARABISHKUP1999
RREZE MIRËSIEBEGZAT RAHMANIKERCOVË2003
KU QËNDRON PROBLEMIJUSUF EL -KARDAVISHKUP2001
TEMAT ISLAMEHASAN ÇENGIQSHKUP1993
ISLAMIZIMI I DITURISËISMAILI FARUKISHKUP1999
KURANPERKTHYES, HASAN XHILOSHKUP2011
KURANIPËRKTHIME ME KOMENTIM XHUZI 30TETOVË1992
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, VEPRA IMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, VEPRA E IIMUHAMMED HAMIDULLAHSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, TRE MUHAMEDA DY IMAGJINARË NJË VËRTETËMUSTAFA ISLAMOGLLUSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM JETA DHE VEPRAVEHBI SULEJMAN GAVOCISHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, DHE KURANIOSMAN NURI HAXHIQSHKUP2011
MUHAMEDI ALEJHISSELAM, JETA E TIJ SIPAS BURIMEVË MË TË HERSHMEMARTIN LINGSSHKUP2011
RRUGËTIMI NË PËRJETIMET E NJË HAXHIIDRIZ RAMADANITETOVË2009
FTESË PËR BASHKËJETESËAMËR HALIDSHKUP2008
ELEMENTET THEMELORE TË JETËS BASHKËSHORTOREMUHAMED AHMED KENANGOSTIVAR2004
GRUAJA NË KARVANIN E THIRRJESMUSTAFA TAHHANSHKUP2001
KARAKTERI I MUSLIMANITMUHAMMED GAZALISHKUP2001
DETYRAT PARËSORE TË LËVIZJES ISLAME NË PERIUDHËN E ARDHMEJUSUF EL-KARDAVISHKUP2000
RIZGJIMI I SLAMJUSUF KARDAVISHKUP1997
MJAFT ME HESHTJEPAUL FINDLEYSHKUP2009
KTHIMI NË VETVETESAVASH VELIUTETOVË2009
KONTRATAT E PARA TË ISLAMIT ME POPUJT BALLKANIKË NË PERIUDHËN PARANEXHAT IBRAHIMISHKUP1997
ARABESKA ORIGJINALEDEMIR BEHLULIPRISHTINË 1995
ILUSTRIMI ARTISTIK NË KURANSEJJID KUTUBSHKUP1996
FE –RRËFENJËSEJA E MUSLIMANITHOXHË VOKATETOVË1900
A DUHET FEJAHAFIZ ALI KRAJASHKUP1998
HISTORIA E PEJNGAMERËVEBAJRUSH AHMETMITROVICA1978
RRËFIME MBI PEJNGAMERËT PËR FËMIJËEBU EL –HASAN EN -NEDEVISHKUP2011
PEJNGAMERËT DHE SHPALLJETSULEJMAN OMER EL-ESHKARSHKUP2000
MUHAMEDI A.S. PROFETI ISLAMIMAM VEHBI ISMAILITETOVË1986
HUMANITETI I MUHAMEDIT A.S.HALID MUHAMED HALIDTETOVË1990
INDIVIDI DHE SHTETI NË SHERIATIN ISLAMABDYLKERIM ZEJDANSHKUP1994
MREKULLITË E KURANIT BEGZAT RRAHMANIKERCOVE2003
PËRHAPJA E ISLAMITSAMI FRASHËRISHKUP1994
HYRJE NË SHKRONJAT E KURANITEBU SAKIBTITOGRAD1983
AKIDEJA ISLAMEMUHAMED XHEMIL ZEJNOSARAJEVO1999
NËN HIJËN E KURANITSEJJID KUTUBSHKUP1995
ISLAMI DËNON DISKRIMINIMIN RACORMUHAMED SEID MUHAMMEDTETOVË1994
KRIJIMI I TOKËS DHE I JETËS NË TËS. JANKOVIQPRISHTINË 1952
TË KRIJOJ NJË NJERINEXHIP FAZËLL KËSAKYEREKSHKUP2003
MËNYRA E TË FOLURIT TË PEJNG. A.S.NË FRYMËN E MEZ”HEBIT HANEFIJABDYLVEHAB EL- MESHADANIGOSTIVAR2003
KONTRIBUTI I SHQIPTARËVE NË DITURITË ISLAMEHASAN KALESHIPRIZREN1991
BASHKËSITË FETARE NË KOSOVËHAKI KASUMIMITROVICA 1988
ZOTËRI IBRAHIMI DHE LULET E KURANITERIC-EMMANUEL SCHMITTSHKUP2005
FATIMJA ËSHTË FATIMEALI SHERIATITETOVË1996
TË HUAJTALI UKLE IRSANSHKUP1994
SI E SHOHË UNË JETËNMUHAMET ALIUTETOVË2007
EDUKATA MORALE FETAREHAKI SHAROFISHKUP2003
EZ-ERASITTRAJNA PETRSHKUP1990
ETIKA GJINORE NË ISLAM DHE NË BOTËN PERENDIMOREMURTEZA MUTAHHARITETOVË1993
NË BOTËN ISLAMEMUHAMMED EL MES”ARISHKUP1994
RINIA DHE REFORMAFET "HI JEKENSHKUP2001
PËRJETËSIABRGZAT RRAHMANIKERCOVE2006
FIK'HU HANEFI MBI PASTRIMIN DHE TË FOLURITMUHAMMED FEHMI ES-SEKASHKUP2001
QYTETËRIMI ISLAMBULETIN PERIODIKTIRANË2003/4
MONUMENTET ISLAME NË MUFTININË E GOSTIVARITSHERAFEDIN KASOGOSTIVAR2002
TREGIMET E BIBLËSOMEGAHUNGARI1982
BIBLA, KURANI DHE SHKENCAMAURICE BUCAILLESHKUP2012
TARIKATI BEKTESHIANMETIN IZETITETOVË2001
DEKLARATA ISLAMEALIJA IZETBEGOVIQSHKUP1993
ISLAMI NË MIJËVJEÇARIN E TRETËMURAD HOFMANSHKUP2007
UDHËZIME PËR NXËNIEN E DITURISËBURHANUD –DIN EZ -ZERNUXHISHKUP2003
QASJE RELIGJIOZEMETIN IZETISHKUP2011
KONCEPTI I KURANIT PËR DAVËNATAULLAH ALIUSHKUP2011
IBN ABBASI MUSEFIRI I TRETËATAULLAH ALIUSHKUP2011
QËLLIMI I ARSIMIT ISLAMWILIAM C. CHITTICKSHKUP2011
MUHAMMEDK.S.RAMAKRISHNA RAOSHKUP2012
PREMISA PËR DIALOGNEXHAT IBRAHIMISHKUP2011
ARSIMIMI MODERNSEJJID HUSEIN NASRSHKUP2011
STRESI DHE BESIMI FETARNEXHATI ONERSHKUP2012
MUSLIMANI NË KOHËATAULLAH ALIUSHKUP2011
KУЛТУРАТА НA РЕЛИГИОЗНATA TOЛЕРАНЦИJA НA OСМАНЛИСKATA ИМПЕРИJAQANI NESIMISHKUP2012
KONCEPTI I "TJETRIT" TEK OSMANËTQANI NESIMISHKUP2012
KTHETRAT NË ISLAM DHE POEZI TE ZGJEDHURAAHMED MORAKËRCOVË2010
SHKRIME TË PADOBISHMEISMET OZELPRISHTINË 2002
PEJNGAMERI DHE SHPALLJETSULEJMAN OMER EL-ESHKARSHKUP2000
HËNËZA E NATËS ENDELUZIANEXHEMALUDIN LATIÇSHKUP2010
ISLAMI DHE SHEKULLARIZMI NË LINDJEN E MESMEAZZAM TEMINSHKUP2010
KËRKIME NË METAFIZIKËN E ARTITEDISON ÇERAJSHKUP2012
KAFAZI I FRIKËSIBRAHIM BERISHASHKUP2010
KOPSHTI I TË MIRËVEFUZULITIRANË2014
TE KAPERCEHET PRAGU I SHPRESËS / SHENJTËRIA E TIJGJON PALI IINEW YORK1998
HAFIZ ALI ULQINAKU, JETA DHE VEPRA E TIJFAIK LULISHKUP2005
BULETINI 2005MUFTINIA E TETOVËSSHKUP2005
GRUJA NË ISLAMJUSUF EL KARDEVISHKUP2000
BASHKËSIA FAMILJAREGJON PALI IISHKODËR2004
PËR VAJZAT PRA SE TË PENDOHEN DHE TE HUMBINMEXHDI IBNI FETHI ES -SEJIDSHKUP2003
RINIA NË ISLAMJUSUF EL KARDAVISHKUP
SICILIA NGRITJA DHE RËNIA E MUSLIMANËVESALAH ZAIMECHESHKUP2009
STUDIMI DHE KËRKIMI I KURANITIBRAHIM TREBINJACSHKUP1996
RJETI I FONDACIONEVE SOROSXHORXH SOROSTIRANË1994
FLETE HYRJEARBER AHMETAJTIRANË1993
MARDHËNIET SHOQËRORE NË ISLAMSEJJID MUHAMEDTETOVË1992
BETEJA MË E MADHE NDËRMJET ZOTIT DHE DJALLITELLEN G. WHRITETETOVË2003
KUSH I KRIJOI TË GJITHASIMO RALEVIQPEJE1993
ZERO TË PANUMËRTA PARA NJËSHITALI SHERIATITETOVË1994
KURANI I MADHNUESHËMPERKTHIM DHE KOMENTE
ESKATOLOGJIA MUSLIMANE NË KOMEDINË HYJNOREMIGUEL ASIN PALACIOSSHKODER2003
KAUZA IMENECMETTIN ERBAKANPRIZREN2016
MESAZHI I KUR"ANITMUHAMMAD ASADSHKUP2016
ПРАВАТА НА НЕМУСЛИМАНИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ СО ИСЛАМСКИ УСТАВЕН ПОРЕДОКСАЛИХ БИН ХУСЕЈН ЕЛ-АЈИДСКОПЈЕ2006
ШТО Е СУФИЗАММАРТИН ЛИНГССКОПЈЕ2012
УЧЕЊЕТО НА ИБН СИНАХАСАН ЏИЛОСКОПЈЕ2011
ПОЛИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА:ЕВРОПСКА КОМИСИЈААРТА ИБРАХИМИСКОПЈЕ2003
БИБЛИЈАТА, КУРАНОТ И НАУКАТАМОРИС БИКАЈСКОПЈЕ2003
ИСЛАМСКО БОГОСЛОВИЕБЕКИР ТОПАЛОГЛУСКОПЈЕ2009
ПАТОТ ЗА МЕКАМУХАМЕД АСАДСКОПЈЕ2004
ИСЛАМОТ ПОМЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТАЛИЈА ИЗЕТБЕГОВИЧСКОПЈЕ2005
ИСЛАМ И ПОЛИТИКАБЕЈТУЛА ДЕМИРИСКОПЈЕ2009
МУХАМЕД А.С. И КУРАНОТОСМАН ХУРИ ХАЏИЌСКОПЈЕ2010
ИСТОРИЈА НА ИСЛАМОТТОМАС В.АРНОЛДСКОПЈЕ2009
ФИЛОЗОФИЈА НА СУФИЗМОТХАСАН ЏИЛОСКОПЈЕ2010
БАЛКАНСКА ЕВРОПАБЕРНАРД ЛОРИСКОПЈЕ2003
ТЕОРИЕ ЛИЦНОСТИKELVIN S. HOL
SKALITJE SOCIOLOGJIKESUNAJ RAHIMIKUMANOVË2014
HYRJE NË SOCIOLOGJISUNAJ RAHIMIKUMANOVË2014
PATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOVËALI DIDAPRISHTINË1996
LENINI PËR KULTURËN E ARTINN.I.KRUTIKOVAPRISHTINË1967
FILLET E SOCIOLOGJISËALI DIDATETOVË1997
NJOHURI PËR SHOQËRINË 1ZYDI DERVISHI, MARJANA ÇADRITIRANË1995
HYRJE NË ANTROPOLOGJIMAJKËLL ALAN PARKSHKUP2012
SHTRESIMET E IDENTITETIT KULTUROR SHQIPTARNEXHAT IBRAHIMI, AGON TUFA, QAYIM QAYIMI, FADIL MALOKUPRISHTINË2003
DELIKUENCA E TË MITURVEMIHAEL VALTERSHKUP2005
SI TË BËHEMI QYTETARË TË MIRËDIANE REVITCH, WAREN A. NORD, ALAN WOLFESHKUP2013
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË SOCIOLOGJISËABDYLNASER SINANITETOVË2014
LENTE SOCIOLOGJIKEUNIVERSITETI I TIRANËSTIRANË2013
ZHVILLIMI RURALROBERT ÇEMBERSHKUP2012
EVROPA E BASHKUARZEQIRJA REXHEPITETOVË2012
NJOHURI PËR SHOQËRINË 2KOSTA BAJRABA,FATMIRA MYTEBERI, MARJANA TUTULANITIRANË1995
HYRJE NË SOCIOLOGJILEKË SOKOLITIRANË2008
SOCIOLINGUISTIKAR.A. HUDSONKUMANOVË2007
DIMENSIONET E IDENTITETIT QYTETËRUESFATON ABDULLAHUPRISHTINË1998
MATERIALIZMI DIALEKTIKILIJA KOSANOVIQPRISHTINË1975
UNIVERSI BOGDANIANASLLAN SELMANITETOVË1995
SHËNIME MBI KRITIKËN TONË SHOQËROREEDVARD KARDELPRISHTINË1977
REFLEKSE SOCIAL PEDAGOGJIKE 1MUSA KRAJATETOVË1996
KONTEKSI I VETËKULTURËSGANI BOBIPRISHTINË1994
NGA IDEOLOGJIA E LËVIZJES PUNËTOREHYSNI RAMADANISHKUP1973
MBROJTA DHE SIGURIAHAFET SHERIFITETOVË2002
SHQYRTIMI SOCIOLOGJIK I ROMACIONEVE SHOQËROREALI DIDASHKUP1974
AH EVROPËJURGEN HEBERMASSHKUP2011
KULTURA DHE IDEOLOGJIAALI SHERIATITETOVË1992
DISA ÇËSHTJE TË SOCIOLOGJISËALI DIDAPRISHTINË1972
EDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIKIBISH KADRIUSHKUP2011
NJË INTERPRETIM SOCIOLOGJIK I RELIGJIONIT DHE ISLAMITALI PAJAZITISHKUP2012
KULTURA DHE CILËSIA E JETESËS-RASTI MAQEDONIALI PAJAZITISHKUP2011
MAQEDONIA NË PERIUDHËN E TRAZICIONIT SHOQËROR 1990-1997ALI PAJAZITISHKUP2003
IN VERITAS/TRAKTAT SOCIOLOGJIKALI PAJAZITISHKUP2005
LEKSIONE NGA SOCIOLOGJIA E KULTURËSSUNAJ RAHIMIKUMANOVË2006
KU VETE SHOQËRIASVETOZAR MARKOVIQPRISHTINË1978
ETNI E MODERNITETREXHEP ISMAILIPEJË1994
EDUKATA FAMILJAREISLAM DIZDARI, BAHRI ALIUSHKUP2007
KONTEKSI SOCIOKULTUROR I SHKOLLËSHASAN JASHARISHKUP2003
KULTURA DHE QYTETËRIMI NJË TEORIE E QYTETËRIMIJËLLMAZ OZAKPËNARSHKUP2003
VETPERCEPTIMET E QYTETËRIMEVEAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2002
TRANSFORMIMI QZTETËRIMOR DHE BOTA MUSLIMANEAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2003
QYTETE DHE QYTETËRIME AHMET DAVUTOGLLUSHKUP2016
CIVILIZACI I GRADOVIAHMET DAVUTOGLLUSHKUP2017
HISTORIA SHOQËRORIA DHE TRADITAALI BULLAÇSHKUP2003
KONCEPTE DHE SISTEME BASHKËKOHOREALI BULLAÇSHKUP2003
SOCIOLOGJIA E IBËN HALDUNITNESBET TOKUSHKUP2006
FEMINIZMI MODERN DHE POSMODERNZEKIJE DEMIRSHKUP2006
GRATË -SHOQËRIA MUSLIMANE DHE ISLAMILOIS LAMIJA FARUKISHKUP2003
ISLAMI POLITIK-(KONEPTET THEMELORE ,AUTORËT DHE GRUPET E NJË MODERNTARIK KULENOVIQSHKUP2012
FUNDAMENTALIZMI ISLAM -ÇËSHTË KY?ENES KARIQ&-NUSRET ÇANÇARSHKUP2011
DHUNA DHE QYTETËRIMI PERENDIMOR /ISLAMI SI FILLIM I HISTORIESMILAZIM KRASNIQISHKUP2006
FUNDAMENTALIZMI BASHKËKOHOR DHE LUFTA E SHENJTËALESH DEBELJEKSHKUP2011
ISLAMI ,ARSYEJA DHE BOTA MODERNIBRAHIM KALINSHKUP2012
ISLAMI DHE PERËNDIMIIBRAHIM KALLËNSHKUP2011
ÇTHONË FENË PËR NJËRA TJETRËNWILLAM STODARTSHKUP2010
TË DREJTAT E JOMUSLIMANËVE NË SHTETIN ISLAMSALIH BIN HUSEJN EL-AJIOSHKUP2005
KUJTIMET E MIA NGA POLITIKASULLTAN ABDYLHAMITISHKUP2010
STRUKTURA E MENDIMIT ISLAM SELEFIZMI,KELAMI ,TESAVUFI,FILOZOFIASULEJMAN ULLUDAGSHKUP2009
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVEAMIN MAALUFSHKUP2010
KOMTEMPLIMI (NJË STUDIM PSIKOSPIRITUAL ISLAMMALIK BADRISHKUP2008
ZBULIMI IISLAMIT (DUKE KUPTUAR SHOQËRINË DHE HISTORINË ISLAME)AKBAR S. AHMEDSHKUP2012
PËROJEKJA E HERONJËVE NË PËRHAPJEN E ISLAMITSAMI FRASHËRISHKUP2003
SFIDAMHATHIR MOHAMAOSHKUP2006
NJERIU NË FILOZOFINË E AICENËS DHE VENDI I TIJ NË GJITHËSIALI DURUSOJSHKUP2006
HAPSIRA ETNIKE E KULTURORE SHQIPTARE DHE KISHTARE ORTODOKSE SRBEHYSEN MATOSHISHKUP2012
ESTETIKA ISLAMEBESHIR AJVAZOGLLUSHKUP2009
SHKRIME TË PADOBISHMEISMET OZELSHKUP2002
KOKË MË KOKË ME TË RINJTËALI FUAD BASHGILSHKUP2011
MOZAIK ME KUJTIMEASTRIT VELIQISHKUP2007
KAFAZI I FRIGËSIBRAHIM BERISHASHKUP2010
MANATFAHREDIN SHEHUSHKUP2012
MBUROJA PREJ ARIFERID MUHIQTETOVË1995
KOHA NË ABSURDSKENDER DRINIKUMANOVË2006
PERIUDHA MSJETARE E FILOZOFISË-FILOZOFIA ISLAMESALI SHASIVARISHKUP2001
ISLAMI ,ARSYEJA DHE BOTA MODERNEIBRAHIM KALINSHKUP2012
KUJTIMET E MIA NGA POLITIKASULLAN ABDYLHAMITISHKUP2010
ORTODOKSIZMI TE SHQIPTARËTQANI NESIMISHKUP2011
GLOBALIZMI DHE BOTA ISLAMEAMËR RUBAISHKUP
ESE SOCIOLOGJIKEALI PAJAZITISHKUP2003
KULTURA DHE IDEOLOGJIAALI SHERIATITETOVË1992
SIPËRMARRËSIA-SOCIALE-TEORIA DHE PRAKTIKARIÇARD PRASHKIER-ANDZHEJ NOVAKSHKUP2012
RËNIA E SHTETIT SOCIAL-DEMOGRAFIA DHE GLABOLIZMIASAF RAZIN, EFRAIM SADKA, CANG VUN NAMSHKUP2011
PRAKTIKA E MARDHËNIVE ME PUBLIKUNFRASER P. SEITELSHKUP2013
PËRPARAHOWARD SCHULTZSHKUP2013
INSTINKTE SHTAZANIKEXHORXH AKERLOFSKOPJE2010
ANALIZA E EKONOMISË POLITIKE GLOBALEENDRU VOLTER-GAUTAM SENSHKUP2011
MOSHA E TRETË NË SHQIPËRIFIQRI SHERI-JORDAN HAXHINKOLLATIRANË2001
DIALOGU MES CIVILIZIMEVETRIBUNË SHKENCORESHKUP2000
E DREJTA E SIGURIMIT SOCIALYHAN PJER LABORTSHKUP2013
ZGJEDHJA MIRËQENIA DHE MASAAMARTA SENSHKUP2013
ZGJERIMI I PAFUNDXHON.F. RIÇARDSSHKUP2012
HYRJE NË ANTROPOLOGJIMAJKËLL ALAN PARKSHKUP2013
DHUNIMI I VULLNETITMAHI NESIMITETOVË2009
LIGJI NATYROR LIBERALIZIMI DHE MORALITETIROBERT P. XHORXHSHKUP2015
EDUKIMI DHE QYTETARIA NË SHOQËRITË LIBERALE DEMOKRATIKEKEVINKOÇAN2014
MIRQENIA SOCIALE NË ASPEKTIN GLOBALXHEJMS MIXHLISHKUP2015
ANTROPLOGJIA -SFIDA E NJERËZIMITHAVILENT, PRINS, VOLLRAT, MAKBRAJDSHKUP2014
REFLEKSIONE SOCIO- POLITIKEMETUSH SULEJMANISHKUP2014
SOCIOLOGJIA E ARSIMITMETUSH SULEJMANISHKUP2015
PROCESI EDUKATIVO-ARSIMOR DHE MARDHËDHËNIET NDËRETNIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËMETUSH SULEJMANISHKUP2016
JETA PAS JETËSREMOND MUNDI/
MENDIMET FILOZOFIKE E POLITIKEMUHAMED IKBALLITSHKUP1994
PATOLOGJIA SHOQËRORE E TË MITURVE NË KOSOVËALI DIDAPRISHTINË1996
SOCIOLOGJIAGJERGJ RAPIPRISHTINË2000
SHTYPI DHE RELIGJIONISADIK EMROJATETOVË2017
QASJE SOCIOLOGJIKESADIK EMROJATETOVË2015
SOCIOLOGJI KULTURE DHE ARTISUNAJ RAHIMIKUMANOVË2012
TERMINOLOGJIA POLITIKE - MANIPULIMI MEDIALYMER ISMAILITETOVË2013
NJOHURI PËR SHOQËRINË 2KOSTA BAJRABA, FATMIRA MYTEBERI, MARJANA TUTULANITIRANË1995
OSNOVE OPCE SOCOLOGIJEANTE FIAMENGOZAGREB1989
DUH I SLOBODAJ. KRISNAMURTIБЕОГРАД1987
NAUKA O SAMOSPOZNAJISRI SRIMAD, SWAMI PRABHUPADAЛЈУБЛЈАНА1987
SOCIO LINGVISTIKAМИЛОРАД РАДОВАНОВИЦБЕОГРАД1979
VITA ACTIVAHANNAH ARENDTZAGREB1991
NOVA UCENJA ZA COVECASTVO KOJE SE BUDIOLJA IVANOVSKAСКОПЈЕ
ПРАБДА И ЗИБОТНА СРЕДИНАЕНДРУ ДОБАСОНТЕТОВО2009
ТЕЏИКИ ВО АНТРОПОГЕОГРАФИЈАТАЏЕЈМС М. ЛИНДСЕЈSKOPJE2009
PSIKOLOGJIA E AKTIVITETIT FIZIKSTUART J.H. BIDLE, NANETTE MUTRIE, TRISH GORELYSHKUP2017
PSIKOLOGJIAGILIAN BUTLER/FREDA MCMANUSTIRANË2007
PSIKOLOGJIA E FËMIJËSFRIDRIH TROJBEOGRAD1964
DHUNA NDAJ GRUA NË KOSOVË DHE MAQEDEDONIMIQIREME RUSI-FLORA SELA KASTRATITETOVË2009
PERICEPTIMI I IDENTITETIT KOMBËTAR DHE FETAR TE SHQIPTARËT E TURQISË DHE TË MAQEDONISËMUSA MUSAISHKUP2006
RITE DHE PRAKTIKA MAGJIKE TË CIKLIT JETËSORIZAIM MURTEZANISHKUP2008
DORACAK PËR ABUZIMIN E DROGËS DHE ALKOOLITGEJLL UINGER XHEJMS H. UËDS FREDERIK G. HOFMANSHKUP2010
MOTIVACIONI I SJELLJES DEVIJUESE TE ADOLESHENTËTRENI DALIPISHKUP2008
FROJDI DHE FEJAALI KOSESHKUP2011
KONTEMPLIMI-NJË STUDIM PSIKOSPIRITUAL ISLAMMALIK BADRISHKUP2008
FUQUIA E BESIMIT- PËRSOSMËRI E SHPIRTITISMET U. SHEHIBRAHIMOVIQSHKUP2008
VETËPERICEPTIMET E QYTETËRIMEVEAHMED DAVUTOGLLUPRISHTINË2002
JETA PAS LUFTËS DHE NDIMA THEMELORE PSIKOSOCIALEYMRI DEMISHAITIRANË1999
MBUROJA PREJ ARIFERID MUHIQTETOVË1995
KLONIMIETHEM RUKATIRANË1999
ADOLESHENTIEDMOND DRAGOTITIRANË1994
PROBLEME TË ADOLESHENCËSFERID SHEHUTIRANË1998
IKBALI –NJË JETËSHKRIM INTELEKTUALMUSTANSIR MIRSHKUP2009
FIJET E SHPIRTITMILAZIM KRASNIQISHKUP2007
FËMIJËT-INVESTIMI I SË ARDHMESMARSELLA TARELLITIRANË2014
SHKRIME TË PADOBISHMEISMET OZELPRISHTINË2002
TË JESHË NËNËELAINE HEFFNERTIRANË2014
BREDHJE PËRTEJ QETËSISËILJAZ XHEMAILITETOVË1996
SPIRITUSFEHMISHKUP2007
BRENDIMI SHQISORMAQRIN LLINDSTROMSHKUP2010
ROOCK"N ROLL -BABYLONGERY HERMANSHKUP2008
TESTAMENTIBEDRI SPAHIUTIRANË1994
PSIKOLOGJIA KONJITIVEKSENIJA MARAVIQTIRANË2011
PSIKOLOGJIA KONSUMATORE E TURIZMIT , MIKPRITJES DHE REKREIMITXH. I. KRAUÇ RR.PERDJU , M. UJSALSHKUP2015
PSIKOLOGJIA E ROLIT FAKTOR BAZË NË INTERPRETIMIN E VEPRËS TEATROREDINO S. KUBATIFERIZAJ2018
METODIKA ANALITIKE-SINTETIKE E SHKRIM-KENDIMITKOLË XHUMARIPRISHTINË1969
ACSIONI ME TË RINJTË HIV/SIDA DHE SËMUNDJET TJERA SEKSUALEKRYQI I KUQ MAQEDONISHKUP2002
VESET, ALKOLOI, DUHANI, BIXHOZIKOMITETI I BASHKUAR SAUDITPRISHTINË2002
PSIKOPATOLOGJIA E FËMIJËRISË DHE RINISËGORDANA STANKOVSKATETOVË2005
DUAJANI VETVETEN PLOTËSOJENI JETËN TUAJLUISE.L.HAYTIRANË2003
PSIKOLOGJIA E SHKRIMITROLANDO MARÇESENTIRANË2002
PSIKOPATOLOGJIAGORDANA STANKOVSKATETOVË2005
KOMUNIKIMI ME FËMIJËBONNIE MILLERFERIZAJ2004
PSIKOLOGJIA E PERSONAVE ME NEVOJAVE TË VEÇANTAQUFLI OSMANITETOVË2005
BOTA SOCIALE E FËMIJËSFATBARDHA GJINIELBASAN2001
PSIKOLOGJI KUMUNIKIMIBEKIM ÇOMOTIRANË2001
TË GJITHË NE JEMI INTILIGJENTFONDACIONI SOROSTIRANË2003
TË PËRBALLOSH STRESINTOM TRAUERTETOVË1997
DIMENSIONET E MENDJESHAWARD GARDNERTIRANË2003
ÇPO NDODH ME MUASILVIA SHNAJDERTETOVË2003
ETAPAT KRYESORE TË FËMIJËRISËFRANÇOISE DOLTOTIRANË1979
PSIKOLOGJIA SPORTIVEGJERGJ XHAÇKATIRANË1997
PSIKOLOGJIA E PËRGJITHSHME IIPAJAZIT NUSHIPRISHTINË1999
PSIKOLOGJIA FËMIJËROREVERA SMILANIQ -IVAN TOLIÇIÇPRISHTINË1996
PSIKOLOGJIA DHE BESIMIKARL GUSTAV JUNGTIRANË2003
STERIOTIPET DHE ROLET GJINORESUZAN A.BASOWTIRANË1997
PSIKOLOGJIA E PERSONALITETIT- BOTIMI I DYTENIKOLLA ROTPRISHTINË1975
VITET E FOSHNJËRISËROMEO.H.LARGOTIRANË2000
PSIKOLOGJIAILINA TODOROVASHKUP1994
PRINDËRIT DHE FËMIJAMEHMET GJEVORIPRISHTINË1984
GJUMI DHE PAGJUMSIAMILTIADH VEVEÇKATIRANË1986
PARASHKOLLORËTKOLË TAHIRITIRANË1988
PSIKOLOGJIA E TË MENDUARIT TË FËMIJESYLLI PANGOTIRANË1977
DIMENSIONI SEKSUAL NE MARREDHENIET NJEREZOREETHEM RUKATIRANË1992
SIDA PO TROKET NË DERËMEMO BOCITIRANË1991
INTELEGJENCA E FËMIJËVEA.BINET T.SIMONBERAT1998
BELBËZIMIBEHLUL BRESTOVICIPRISHTINË1988
PSIKOLOGJIA E PERGJITHSHMENIKOLLA ROTBEOGRAD1983
PSIHOLOGIJA STRVARALASTVARADIVOJ KVASCEVБЕОГРАД1981
PSIKOLOGIJADIMITRAV KERAMICIEVСКОПЈЕ1999
UVOD U PSIHOLOGIJUSLAVOLJUB RADONJICBEOGRAD1967
PSIHOLOGIJA GRUPANIKOLA ROTБЕОГРАД1983
PSIHOLOGIJAЛУЛЗИМ МУРТЕЗАНИЦАБЕЈ2009
PSIHOLOSKE SCESKEGAVRILO VUCKOVICБЕОГРАД1965
PARASPIHOLOGIJA I EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJAV.N. PUSKINМОСКВА1976
ЕГОТО И МЕХАНИЅМИТЕ НА ОДБРАНААНА ФРОЈДСКОПЈЕ2014
СПРОВЕДУБАЊЕ КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПСИХОЛОГИЈАТА -ПРАКТИЧЕН ВОДАЧМАЈКЛ А. ФОРЕСТЕРСКОПЈЕ2014
УПРАВУВАЊЕТО CО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИЏОН МАРТИНСКОПЈЕ2014
ПРЕДАВАЊЕ И РАЗГОВОРИ ЗА ЕСТЕТИКАТА, ПСИХОЛОГИЈАТА И ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ВЕРУБАЊЕЛУДВИГ ВИТГЕНШТАЈНСКОПЈЕ2014
ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАПИ BО ПСИХОЛОГИЈАТАМЕТ ЏАРВИССКОПЈЕ2014
КАЖАНО СО ПОИНАКОВ ГЛАСКЕРООЛ ГИЛИГАНСКОПЈЕ2014
HОРМАЛНОСТ И ПАТОЛОГИЈА ВО ДЕТСТВОТОАНА ФРОЈДСКОПЈЕ2014
ПСИХОЛОГИЈА НА ВНИМАНИЕТОЕЛИЗАБЕТ А.СТАЈЛССКОПЈЕ2014
ДЕЦАТА И СОЦИАЛНОТО ИСКЛУЧУБАЊЕМЕЛАНИ КУЛЕНСКОПЈЕ2014
ФОКУС-ГРУПА/ ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНТИЕ ИСТРАЖУВАЊАРИЧАРД А.КРУГЕР/МЕРИ ЕН. КЕЈСИСКОПЈЕ2014
PSYCHOLOGYJAMES .S.NAIRNEUSA2005
EDUCATIONAL PSYCHOLOGYANITA WOOLFOLKUSA2006
PSYCHOLOGYMC.GRAW HILL/2005
PSYCHOLOGY EIGHTH EDITION IN MODULESRICHARD O.STRUBNEW YORK2007
EXPLORING PSYCHOLOGYRICHARD O.STRUBNEW YORK2008
DEVENTPMENTAL PSYCHOLOGYROBERT V.KAIL-RITA WICK -NELSONUSA1993
UNDERSTANDING -PSYCHOLOGYCHARLES.G. MORRIS ALBERT A. MAISTOUSA2006
SOCIAL PSYCHOLGYDAVID.G.MYERSUSA2008
THE PHILOSOPHY OF PHYSICAL SCIENCESIR ARTHUR EDDINGTONNEW YORK1958
THE ROADLES TRAVELEDSKOTT PECKUSA1978
THE ULTIMATE WEIGHT SOLUTIONPHIL MC GRAWUSA2003
HEALTHY SLEEP HABITS, HAPPY CHILDMARC WEISSBLUTHUSA2003
IT TAKES A VILLAGEHILLARY RODHMAN CLINTONUSA1996
BOOK TITLES
NAME AND SURNAME
PLACE OF PUBLICATION
YEAR
POSSESSION A . S.BAYATLONDON, GREAT BRITAIN1990
THE VIRGIN IN THE GARDENA . S. BAYATENGLAND1978
CROW’S CANT COUNTA.A. FAIRLONDON, GREAT BRITAIN1953
APPOINTMENT WITH DEATHAGATHA CHRISTIELONDON, GREAT BRITAIN1938
SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNINGALAN SILLITOELONDON, GREAT BRITAIN1960
SHEIKH’S TEMPTATIONALEXANDRA SELLERSNEW YORK, USA2000
CHILDREN OF THE HORSE(HORSE CATCHERS)AMANDA COCKRELLNEW YORK, USA2000
IN CUSTODYANITA DESAIGREAT BRITAIN1984
CARNAGE ANDREW BILLINGSNEW YORK, USA1999
DEATH OF A POLITICAL PLANTANN RIPLEYUSA1998
A SUDDEN, FEARFULL DEATHANNE PERRYUSA1993
STRONG MEDICINEARTUR HAILEY USA1986
VANISH WITH THE ROSEBARBARA MICHAELS NEW YORK, USA1992
SUSPICION OF GUILTBARBARA PARKERNEW YORK, USA1996
MAN AND SUPERMANBERNARD SHAWGREAT BRITAIN1903
PYGMALIONBERNARD SHAWGREAT BRITAIN1914
A COLD WIND IN AUGUSTBURTON WOHLGREAT BRITAIN1960
CAT ON A BLUE MONDAYCAROLE NELSON DOUGLASNEW YORK, USA1994
LAST MAN OF BATAANCARLOS P. ROMULOLONDON1956
DESERT LAWCLARENCE BUDINGTON KELLANDUSA1949
CITY OF SPADESCOLIN MACINNESLONDON, GREAT BRITAIN1957
BILL BAILEYCATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1986
BILL BAILEY’S DAUGHTERCATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1988
THE WHIPCATHERINE COOKSON GREAT BRITAIN1983
TILLY TROTTER CATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1980
THE MALLEN STREAKCATHERINE COOKSONGREAT BRITAIN1973
THE UNBAITED TRAPCATHERINE COOKSON GREAT BRITAIN1966
GREAT EXPECTATIONSCHARLES DICKENSUSA1860
THE BERMUDA TRIANGLECHARLES BERLITZUSA1975
THE BRAMBLE BUSHCHARLES MERGEN DAHLGREAT BRITAIN1960
THE HELL-BENT KIDCHARLES O.LOCKEGREAT BRITAIN1962
STONE COLD DEAD IN THE MARKETCHRISTOPHER LANDON1958-ENGLAND1958
CHANGING PLACESDAVID LODGEGREAT BRITAIN1957
SMALL WORLDDAVID LODGE GREAT BRITAIN1984
THE HORSE HAIR SOFADAVID HUGHESGREAT BRITAIN1961
PRIVATE NAVYDAVID SATHERLEYGREAT BRITAIN1959
SHADOW DOWNDAVID ALEXANDER USA2000
HURRICANE SCUADRONDAVID RICHARDSGREAT BRITAIN
CALL ME WHEN THE CROSS TURNS OVERDARCY NILANDGREAT BRITAIN1957
DANGERFORDDEIRDRE STILESUSA
UNCHARTED SEASDENNIS WHEATLEYGREAT BRITAIN1938
THE KA OF GILFORD HILARYDENNIS WHEATLEYGREAT BRITAIN1956
DEATH OF A SNOUTDOUGLAS WARNERGREAT BRITAIN1961
FIELD OF THIRTEEN DICK FRANCIS USA1998
VIRAL INTELLIGENCEDON DE BRANDTUSA2000
EXILE TO THE STARSED MACK MILLERNEW YORK, USA1964
THE GUNNEREDGAR WALLACEGREAT BRITAIN1928
THE GREEN ARCHEREDGAR WALLACE GREAT BRITAIN1928
THE BRIGANDEDGAR WALLACE ENGLAND1964
ONE MORE SUMMEREDWARD STEPHENSUSA1950
THE QUEENS AWARDELLERY QUEEN GREAT BRITAIN1960
IN PURSUIT OF THE PROPER SINNERELIZABETH GEORGEUSA1999
A ROOM WITH A VIEWE.M. FORSTERUSA1986
CHILDHOOD AND SOCIETYERIK H.ERIKSONUSA1950
JOURNEY INTO FEARERIC AMBLERGREAT BRITAIN1940
SERRENISSIMAERICA JONGGREAT BRITAIN1987
I’M COMING VIRGINIAERIK BURDICKGREAT BRITAIN1962
THE D.A. BREAKS AN EGGERLE STANLEY GARDNERGREAT BRITAIN1959
THE HIGH AND THE MIGHTYERNEST GANNGREAT BRITAIN1953
BEN HALL THE BUSH FRANK CLUNEGREAT BRITAIN1965
THE CAT OF BUBASTESG.A. HENTYGREAT BRITAIN1941
SCANDAL IN EDEN GARRET ROGERSGREAT BRITAIN1965
THREE SINGLESGERALD DURRELLGREAT BRITAIN1954
HISTORY OF THE KINGS OF BRITAIN GEOFFREY OF MOUTH USA1958
THE QUIET AMERICANGRAHAM GREENE
EVERY TRACEGREGG MAIN USA2000
THE DOOMED OASISHAMMOND INNESGREAT BRITAIN1960
THE HIDDEN TARGETHELEN MCINNESGREAT BRITAIN1980
JAMES BOND LIVE AND LET DIEIAN FLEMINGGREAT BRITAIN1957
FOR YOUR EYES ONLYIAN FLEMINGENGLAND1962
JAMES BOND DR. NO.IAN FLEMINGGREAT BRITAIN1960
THE DARK CRUSADER IAN STUART(ALISTAR MACCLEAN)GREAT BRITAIN1961
LONG AFTER MIDNIGHTIRIS JOHANSENUSA1997
GUNS IN THE NIGHTJ.T. EDSONLONDON1966
SEA-WYF AND BISCUIT(THE NOVEL FILMED AS 'SEA WIFE')J.M.SCOTTGREAT BRITAIN1957
LONELY WARRIORJEAN OFFENBERG GREAT BRITAIN1956
HOMECOMINGJIRO OSARAGIUSA1961
PRISONER’S BASE AND HOME AGAINJAMES BENSONGREAT BRITAIN1959
GIOVANNI’S ROOMJAMES BALDWIN GREAT BRITAIN1956
THE ABDUCTIONJAMES GRIPPANDOUSA1999
THE ELEVENTH COMMANDMENT JEFFREY ARCHERUSA1998
A VILLAGE AFFAIRJOANNA TROLLOPEGREAT BRITAIN1898
THE SEVEN PER-CENT SOLUTIONJOHN H. WATSON, NICHOLAS MAYERUSA1975
THE LEAGUE OF GENTLEMAN JOHN BOLANDENGLAND1958
THE TOFF AND OLD HARRYJOHN CREASEYGREAT BRITAIN1964
SHADOW OF DOOMJOHN CREASEYGREAT BRITAIN1964
THE REBELSJOHN LAKESGREAT BRITAIN1964
THE BLACK WIDOWJOHN J. MCLAGLENGREAT BRITAIN1977
THE PILGRIMS PROGRESSJOHN BUNYANUSA1969
THE FLOATING OPERAJOHN BARTHGREAT BRITAIN1956
SCELETON COASTJOHN MARSH, LYMAN ANSONGREAT BRITAIN1958
A BULLET FOR CINDERELLAJOHN MAC. DONALDGREAT BRITAIN1955
THE FIRM JOHN GISHAMUSA1991
SIGN OFJOHN KATZ USA1991
LIFE PENALTYJOY FIELDINGUSA1984
CRESCENT CITYJULIE SMITHUSA1997
DYING TO GET PUBLISHEDJUDY FITZWATERUSA1998
CRYSTAL SAGAKARA DALKEYUSA1999
OUR INNER CONFLICTSKAREN HORNEYUSA1945
THE KEY TO REBECCA KEN FOLLETTUSA1980
THE PERFECT SCANDALKIT GARLAND USA1998
JUSTINELAWRENCE DURELLGREAT BRITAIN1963
IN MY WILDEST DREAMLESLIE THOMASGREAT BRITAIN1984
HANGING TIMELESLIE GLASSUSA1995
BEYOND THE GREAT SNOW MOUNTAINS LOUIS L'AMOUR USA1999
THE SENTINEL STARSLOUIS CHARBONNEAUGREAT BRITAIN1963
GUN HEATLUKE STROUDSYDNEY1956
THE GROUPSMARY MCCARTEYGREAT BRITAIN1954
THE ALPINE GAMBLEMARY DAHEIMUSA1996
THAT JANE FROM MAINEMARVIN H. ALBERTUSA1959
THE MIDDLE GROUNDMARGARET DRABBLEGREAT BRITAIN1980
THE BIFROST GUARDIANSMICKEY ZUCKER REICHERTUSA2000
HARE SITTING UPMICHAEL INNESUSA1991
DEATH OF CYPRUSM.M. KAYEGREAT BRITAIN1956
THE HOTHOUSE BY THE EAST RIVERMURIEL SPARKGREAT BRITAIN1982
THE ABBESS OF CREWEMURIEL SPARKGREAT BRITAIN1974
THE TAKE OVERMURIEL SPARKGREAT BRITAIN1976
THE TOWN HOUSENORAH LOFTSGREAT BRITAIN1959
SELECTED STORIES FROMO. HENREY
CALL ME CAPTAINPAUL STANTONGREAT BRITAIN1959
A TASTE OF DEATHP. D. JAMESUSA1986
OKAPI FEVERPHILIPPE DIOLEGREAT BRITAIN1965
BLUE FIREPHYLLIS WHITNEYGREAT BRITAIN1961
THE FIRST OF THE LASTRICHARD MACGREGORGREAT BRITAIN1964
TIN STARROBERT J. RANDISIUSA2000
THE CRY OF THE HALIDONROBERT ILIDIUMUSA1996
THE CHINESE BELL MURDERSROBERT VAN GULIKGREAT BRITAINENGLAND1958
GUILTY AS CHARGEDSCOT TUROWUSA1996
THE PERFECT STORMSEBASTIAN JUNGERUSA2000
TOTEM AND TABOOSIGMUND FREUDGREAT BRITAIN1919
MURDER ON THE IDITAROD TRAILSUE HENRYUSA1993
DEAD FALLSUE HENRYUSA1998
DOUBLE EXPOSURESTEPHEN COLLINSUSA1999
SHROUD OF HER BACKSTEPHEN RRANSOMEGREAT BRITAINENGLAND1953
THE HOUNDS OF SPRINGSYLVIA THOMPSONGREAT BRITAIN1926
MUCH ADO ABOUT NOTHINGSHAKESPEAREENGLAND1987
TIMON OF ATHENSSHEKESPEAREGREAT BRITAIN1970
TROILUS AND CRESSIDASHAKESPEAREGREAT BRITAIN1987
TWELF NIGHTSHAKESPEARE GREAT BRITAIN1937
SWEET BIRD OF YOUTH AND OTHER PLAYSTENNESSEE WILLIAMSGREAT BRITAIN1959
THE FIFTH SUMMERTITIA SUTHERLANDGREAT BRITAIN1991
RED STORM RISINGTOM CLANCYUSA1986
BLACK SUNDAYTHOMAS HARRIS
THREE PLAYSTHOMAS MIDDLETONUSA1975
THA HANCOCK BOYSTHOMAS WILLIAM SIMPSONUSA2000
COLLECTED SHORT STORIESW. SOMERSET MAUGHAMGREAT BRITAIN1951
THE WITCHES OF NOTTING HILLW. A. BALLINGERGREAT BRITAIN1965
THE RAINBOW TRAILZANE GREY NELSONGREAT BRITAIN1954
RICHARD THE SECOND (GJUHE FRANCEZE)SHAKESPEARE FRANCE1979
THE WINTER’S TALESHAKESPEAREGREAT BRITAIN1972
THE TRAGEDY OF OTHELLO (THE MOOR OF VENICE)SHAKESPEAREUSA1974
COMPLETE PLAYS 1913-20O’NEILLUSA1984
NOVELS 1886-88HOWELSUSA1984
COLLECTED WORKSO’CONNORUSA1984
SPEECHES AND WRITINGS 1859-65LINCOLNUSA1984
SPEECHES AND WRITINGS 1832-58LINCOLNUSA1984
WRITINGS 1902-1910WILLIAM JAMESUSA1984
CHILD DEVELEPOMENT JOHAN W. SANTROCKBOSTON1998
MILING METHODS 1930AMERICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGICAL ENGINEERSUSA1930
TAKING SIDESETHAN KATSHUSA1997
A FOREST OF VOICESCHRIS ANDERSON, LEX RUNCIMANUSA2000
FOREING CORRESPONDENT (PARIS IN THE SIXTIES)PETER LENNONCAMBRIDGE1994
5-TH EDITION SELLING PRINCIPLES & PRACTICESJOHAN W. ERNEST, RICHARD D. ASHMUNUSA1980
THE LEASHFRANÇOISE SAGANGREAT BRITAIN1991
CULTURE IN IRELAND (REGIONS: IDENTITY AND POWER)PROINSIAS O DRISEOILBELFAST1993
SUT SCIENTIFIC OBSERVERCONFERENCE (TETOVË2010
THE LONG AND THE SHORT OF IT (1789)DAVID WILLIAMSGREAT BRITAIN1991
A JOURNAL OF CONTEMPORARY WRITING AND CRITICISMNUMBER FIFTEEN 28/3 WINTER 1994-95CANADA1994
KINETICS OF SOIL CHEMICAL PROCESSESDONALD L. SPARKSUSA1989
ANTHROPOLOGY AND CONTEMPORARY HUMAN PROBLEMSJOHN H. BODLEYUSA2001
UKRAINE FROM CHERNOBYL' TO SOVEREIGNTYROMAN SOLCHANYKGREAT BRITAIN1992
NORTH AFRICAN VOICES ROGER WEAVERUSA2005
HENRY IV PARTI 1DAVID BEVINGTONOXFORD1987
HISTORY, CULTURE, GEOGRAPHY (THE SOVIET UNION )MICHAEL KORTUSA1988
IS MULTICUTURALISM BAD FOR WOMEN?SUSAN MOLLER OKINUSA1999
IMMIGRATION AS A FACTOR IN AMERICAN HISTORYOSCAR HANDLINUSA1959
ANNEXATION AND DEBAUCHERYAHMED MORA KËRCOVË2010
THE INVISIBLE VICTORYMUJË BUÇPAPAJUSA
TRANSLATIONS FROM CREATORSAHMED MORA KËRCOVË2011
EAR CIVIL SOCIETY FUNDING 2001-2005RAPORT FROM THE KCSF GRANTING PROJECTSKOSOVË2005
IVANHOEWALTER SCOTTBRADBURY
THE MEANING OF HAPPINESSALAN W. WATTSUSA1979
THE ROLE OF EDUCATION IN JUVENILE JUSTICE IN EASTERN EUROPE AND THE FORMER SOVIET UNION BARBARA HENKESHUNGARY2000
BETHOVEN AND THE FRENCH REVOLUTINFAN S. NOLITIRANË1991
POETRYRADE SILJANSKOPJE2007
A STUDENT'S GUIDE TO THE SELECTED POEMS OF T. S. ELIOTB. C. SOUTHAMLONDON1968
THE FORK RIVER SPACE PROJECT WRIGHT MORRISUSA1977
MACEDONIAN LITERATURE 9-18 CENTURY VESNA SIMONOVSKA SKOPJE2011
THE ENGLISHTENMENT IN MACEDONIA SOLZICA POPOVSKASKOPJE2011
MACEDONIAN FOLKLORE MARKO KITEVSKISKOPJE2011
MACEDONIAN REBIRTH 4GANE TODOROVSKISKOPJE2011
MACEDONIAN PLAYS FROM FOLK LIFE BETWEEN THE TWO WARS 6RAJNA KOSKA-HOT, MARIJA RISTOVSKA SKOPJE2011
MACEDONIAN BIPARTITE WRITERS 7TOMISLAV TODOROVSKISKOPJE2011
FOUNDERS OF MODERN MACEDONIAN POETRY 8GORGI STARDELOVSKOPJE2011
SWARTHY ANGJASTALE POPOVSKOPJE2011
DESERT 10GJORGJI ABADZIEVSKOPJE2011
REMMANTS OF A SKY 11VLADO MALESKISKOPJE2011
THE UNRELENTING 12SLAVKO JANEVSKISKOPJE2011
THA SALONIKA BOMBERS 13JOVAN BOSHKOVSKISKOPJE2011
SO IT IS (IF YOU THINK SO) 14KOLE CHASHULESKOPJE2011
THE EPISTLE 15BLAZE KONESKISKOPJE2011
THE WORD’S NATIVITY 16ACO SHOPOVSKOPJE2011
COUSINS 17METO JOVANOVSKISKOPJE2011
REACHING FOR THE MAGIC 18SRBO IVANOVSKISKOPJE2011
BANISHED FROM PARADISE 19 MATEJA MATEVSKISKOPJE2011
LIVE POEM 20GANE TODOROVSKISKOPJE2011
THE WHITE VALLEY 21SIMON DRAKULSKOPJE2011
THE SHORT SPRING OF MONO SELFSPROUT 22DIMITER SOLEV SKOPJE2011
PREMONITIONS 23ANTE POPOVSKISKOPJE2011
WATER 24JOVAN STREZOVSKISKOPJE2011
SAILING SHIPS 25BLAGOJA IVANOVSKOPJE2011
FROM THE SILENCE THAT IS TOO WISE 26LJUBEN TASHKOVSKISKOPJE2011
MARA’S WEDDING 27VLLADIMIR KOSTOVSKOPJE2011
THE GREAT WANDERERS 28METODIJA FOTEVSKOPJE2011
BLACKWOODS 29PETAR SHIRILOVSKOPJE2011
PIREY 30PETRE M. ANDREEVSKISKOPJE2011
NECKLACE MADE OF SUNSHINE 31JOVAN KOTESKISKOPJE2011
THE LAST FLIGHT 32BRANKO VAROSHLIJASKOPJE2011
HORSESHOE OF DEATH AND HOPE 33MILE NEDELKOVSKISKOPJE2011
PASKVELIAZHIVKO CHINGOSKOPJE2011
ALEXANDER AND DEATHSLOBODAN MICKOVICSKOPJE2011
THE RED HORSETASHKO GEORGIEVSKISKOPJE2011
SOMEONE'S THINKING OF MEPETAR T. BOSKOVSKI SKOPJE2011
TEMPLE PRAYERSMIHAIL RENDZOVSKOPJE2011
VARIATIONS FOR IBN PAJKOOLIVERA NIKOLOVASKOPJE2011
PROTECTIVE CHARTERRADOVAN PAVLOVSKISKOPJE2011
ONWARDS, TOWARDS THE HEIGHTSJOVAN PAVLOVSKISKOPJE2011
BLACK HAWKS, WHITE MEGLENSIVAN ČAPOVSKISKOPJE2011
UNPREDICTED STROLLSVLADA UROSEVIKSKOPJE2011
AN ISLAND ON LANDBOGOMIL GUZELSKOPJE2011
THE BOSPHORUS LEGACYTRAJAN PETROVSKISKOPJE2011
ZOJAPASKAL GILEVSKISKOPJE2011
TIMOTHY AND LYDIATASHKO SHIRILOVSKOPJE2011
POETRYPETKO DABEVSKISKOPJE2011
DO NOT AWAKE ME TONIGHTČEDO JAKIMOVSKISKOPJE2011
THE INFINITEGORDANA MIHAILOVA BOSHNAKOSKASKOPJE2011
WINDS OVER RAVENHRISTO KRSTEVSKISKOPJE2011
MY FATHER'S BOOKSLUAN STAROVASKOPJE2011
DO A MIRACLESVETLANA HRISTOVA JOSIQSKOPJE2011
AQUAMARINETANJA UROSHEVICSKOPJE2011
NEIGHBOURING THE OWLBOZHIN PAVLOVSKISKOPJE2011
GRAY RIDGESRISTO JAČEVSKOPJE2011
ARISTOTLE FROM RESENZORAN KOVACHEVSKISKOPJE2011
GUARDIAN OF THE FIELDRISTO VASILEVSKISKOPJE2011
THE WELLDIMITAR BASHEVSKISKOPJE2011
TOWARDS THE OTHER LANDMITKO MADZUNKOVSKOPJE2011
BUILDING A DREAMTODOR ČALOVSKISKOPJE2011
STUDYING THE SILENCEATANAS VANGELOVSKOPJE2011
THE ANGEL FROM KURBINOVOEFTIM KLETNIKOVSKOPJE2011
CELESTIAL FIREPETRE BAKEVSKISKOPJE2011
BOOK ON THE SKYKRSTE CHACHANSKISKOPJE2011
HOLLOW WALLNUTSVASE MANCEVSKOPJE2011
OPEN WOUNDSRISTO LAZAROVSKOPJE2011
SILYAN FLIES AGAINTRAJCHE KRSTEVSKISKOPJE2011
THE SNOW IN CASABLANCAKICA BARDZIEVA KOLBE SKOPJE2011
DICTIONARYTHE RANDOM HOUSE COLLEGE USA1982
WEBSTER’S NINTH NEW COLLEGIATE DICTIONARYMERRIAM WEBSTERUSA1988
WEBSTER’S NEW WORLD DICTIONARY OF THE AMERICAN LANGUAGEWEBSTERUSA1957
WEBSTER’S NINTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY MERRIAM WEBSTERUSA1988
MERRIAM WEBSTER’S COLLEGIATE DICTIONARY TENTH EDITIONMERRIAM WEBSTERUSA1997
NEW COLLEGE EDITION THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGEWILLIAM MORRISUSA1969
THE OXFORD DICTIONARY OF NEW WORDSELIZABETH KNOWLES, JULIA ELLIOTUSA1997
WEBSTER’S NEW AMERICAN DICTIONARYWEBSTERUSA1995
THE MERRIAM-WEBSTER DICTIONARYMERRIAM WEBSTERUSA1995
WEBSTER’S NEW WORLD COMPACT SCHOOL AND OFFICE DICTIONARYWEBSTERUSA1982
SCHOLASTICS CHILDREN’S DICTIONARYSUE MACYUSA1996
CHILDREN’S DICTIONARY- AN AMERICAN HERITAGE DICTIONARYHOUGHTON MIFFLIN USA1979
THE NEW AMERICAN ROGET’S COLLEGE THESAURUS IN DICTIONARY FORMROGETUSA1958
ROGET’S THESAURUS (FOR HOME, SCHOOL AND OFFICE DICTIONARY)ROGETUSA1999
WEBSTER’S DICTIONARYJOHN GAGE ALLEEUSA1977
WEBSTER’S NEW WORLD THESAURUSCHARLTON LAIRDUSA1974
THE FLY IN THE CATHEDRAL (HOW A GROUP OF CAMBRIDGE SCIENTISTS WON THE INTERNATIONAL RACE TO SPLIT OF ATOM)BRIAN CATHCARTUSA2005
THE FELLOWSHIPJOHN GRIBBINUSA2005
ERAY PRAZELIZABETH GILBERTUSA2006
REINVENTING COMMUNICATION (A GUIDE TO USING VISUAL LANGUAGE FOR PLANNING, PROBLEM SOLVING, AND REENGINEERING)LARRY RAYMONDUSA1994
THE LANGUAGE OF LIFE (A FESTIVALS OF POETS)BILL MOYERSUSA1995
THE EARLIEST AMERICANSHELEN RONEY SATTLERNEW YORK1993
THE AMERICAN NATION, A HISTORY OF THE UNITED STATESMARK C. CARNES, JOHN A. GARRATYUSA2006
UNITED STATES GOVERNMENT (DEMOCRACY IN ACTION)RICHARD C. REMYUSA2003
THE REAL WILD WESTMICHAEL WALLISUSA1999
A CONCISE HISTORY OF THE UNITED STATES ANDREW SINCLARGREAT BRITAIN1967
FROM THE AZTEC EMPIRE TO THE DIGITAL FRONTIER IN THE WORDS OF THOSE WHO SAW IT HAPPEN DAVID COLBERTUSA1998
WESTERN CIVILIZATION, IDEAS, POLITICS, SOCIETYPERRY CHASE, JACOB JACOB, VON LAUEUSA2004
SPOKEN FROM THE HEARTLAURA BUSHUSA2010
MOZARTMARCIA DAVENPORTUSA1979
MARC ELIOTCARY GRANTUSA2004
PASSIONATE SAGEJOSEPH J. ELLISUSA2001
PERSONAL HISTORYKATHARINE GRAHAMUSA1997
IT’S ALL ABOUT HIM (FINDING THE LOVE OF MY LIFE)DENISE JACKSON, ELLEN VAUGHNUSA1960
MR.CLEMENS MARKTWAINJUSTIN KAPLANUSA1966
TRUE COMPASS (A MEMOIR)EDWARD M. KENNEDYUSA2009
LEADING WITH MY CHINJAY LENOUSA1996
MY AMERICAN JOURNEYCOLIN L. POWELLUSA1995
ROBERT KENEDY AND HIS TIMES IARTHUR M. SCHLESINGER, JRUSA1978
ROBERT KENEDY AND HIS TIMES IIARTHUR M. SCHLESINGER, JRUSA1978
ELEANOR ROOSEVELT (A PERSONAL AND PUBLIC LIFE)J. WILLIAM, T. YOUNGSUSA1985
BEST OF DEE BROWN’S WESTDEE BROWNUSA1996
SILVERWOODJOANNA BARNESUSA1985
ONCE UPON A RIVER BONNIE JO CAMPBELLUSA2011
MY ANTONIAWILLA CATHERUSA1994
O PIONEERSWILLA CATHERUSA1989
MAGGIE (A GIRL OF THE STREETS AND OTHER SHORT FICTION)STEPHEN CRANEUSA1986
GREAT EKPECTATIONSCHARLES DICKENSUSA1998
BLEAK HOUSECHARKES DICKENSUSA1992
GEMINIDOROTHY DUNNETTUSA2000
TO THE FAR BLUE MOUNTAINSLOUIS L’AMOURUSA1976
KILRONE (2)LOUIS L’AMOURUSA1966
FLINT LOUIS L’AMOURUSA2011
SACKETLOUIS L’AMOURUSA2000
THE CALIFORNIOSLOUIS L’AMOURUSA1974
OUT TO CANAANJAN KARONUSA1997
THESE HIGH, GREEN HILLSJAN KARONUSA1996
IN THIS MOUNTAINJAN KARONUSA2002
ORAL HISTORYLEE SMITHUSA1983
BORDEAUXPAUL TORDAYUSA2009
FIRESIDESUSAN WIGGSUSA2009
MRS. DALLOWAYVIRGINIA WOOLFUSA1981
SEA GLASS ISLANDSHERRYL WOODSUSA2013
SAND CASTLE BAYSHERRYL WOODSUSA2013
PEACHESJODI LYNN ANDERSONUSA2005
MANSFIELD PARKJANE AUSTENHUNGARY1997
PERSUASION JANE AUSTENENGLAND1998
EMMAJANE AUSTENUSA2004
PRIDE AND PREJUDICE (2)JANE AUSTENUSA1989
FEAR NOTHINGDEAN KONTZUSA1998
TUCKET’S TRAVELSGARY PAULSENUSA2003
TREASURE ISLANDROBERT LOUIS STEVENSONENGLAND1994
OPERATION, MIDNIGHT RENDEZVOUSLINDA CASTILLOUSA2006
SCOCER HALFBACKMATT CHRISTOPHERUSA1985
DON’TS FOR HUSBAND'S DONT'S FOR WIFE'SBLANCHE EBBUTTLONDON1913
ADAM BEDEGEORGE ELIOTCANADA1981
THE BLACK STALLIONS COURAGE WALTER FARLZUSA1956
JUST LISTENSARAH DESSENUSA2008
ADAM OF THE ROADELIZABETH JANET GRAYUSA1970
THE LAWMANS HOLIDAY WISH RUTH LOGEN HERNEUSA2013
SIDDHARTHAHERMMAN HESSE USA1951
HOME FOR THE HOLIDAYSJOHANA LINDSEYUSA2000
THE CALL OF THE WILD AND WHITE FANGJACK LONDON USA2003
THE COWBOYS HOMECOMING BRENDA MINTONUSA2011
KEVIK THE WOLF DOGWALT MREYUSA1968
TEXANS AT HEARTDIANA PALMERUSA2003
THE JUNGLEUPTON SINCLAIRUSA1990
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAMSHAKESPEAREUSA1993
THE TAMING OF THE SHREWWILLIAM SHAKESPEAREUSA2009
ROMEO AND JULIETSHAKESPEAREUSA2009
OLD POSSUMS BOOKS OF PRACTICAL CATST. S. ELIOTUSA1939
A BOYS WILL AND NORTH OF BOSTONROBERT FROSTUSA1991
GRAT LOVE POEMSSHANE WELLERUSA1992
BEOWULFROBERT P. CREEDUSA1963
AT HOME IN MITFORDJAN KARONUSA1994
THISE HIGH GREEN HILLSJAN KARONUSA1997
UNDER THE TUSCAN SUNFRANCES MAYESUSA1997
AN AMERICAN FAMILY HISTORYWILLIAM R. POLKUSA2000
IN AN INSTAN LEE BOB WOODRRUFFUSA2007
THE CARNIVOROUS CARNIVALLEMONY STICKETUSA2002
CALEBS STORYPATRICA MACLACHLANUSA2001
ELIDORALAN GRNER USA1993
LATIN FOR AMERICANSFIRST BOOKUSA1968
THE ILLYRIAN ADVENTURELLOYD ALEXANDERUSA1986
THE LAST TREASUREJANET S. ANDERSON USA2003
THE FARTHEST, AWAY MOUNTAINDAVE HENDERSONUSA1976
THE SUMMER OF THE SWANSBETSY BYARSUSA1970
DRAGON SEED, A NOVEL OF CHINA IN WORLD WAR IIPEARL S. BUCKUSA1976
ABD THEN THERE WERE NONEAGATHA CHRISTIEUSA1991
THE BLOODY COUNTRYJAMES LINCOLN COLLIER, CHRISTOPHER COLLIERUSA1976
SPIDER-MANPETER DAVIDUSA2002
BECAUSE OF WINN-DIXIEKATE DICAMILLOUSA2000
THE MEMOIRS OF SHERLOCK HOLMESSIR ARTHUR CONAN DOYLEUSA1963
SEVENTEENTH SUMMERMAUREEN DALYUSA1942
GOING SOLOROALD DAHLUSA1996
TRAITOR,THE CASE OF BENEDICT ARNOLD JEAN FRITZUSA1981
APRIL MORNINGHOWARD FASTUSA1962
WATER FOR ELEPHANTSSARA GRUENUSA2006
LOVE THE ONE YOU'RE WITHEMILY GIFFINUSA2008
THE ADVENTURES OF ROBIN HOODROGER LANCELYN GREENENGLAND2004
LOVING FRANKNANCY HORANUSA2007
NO PROMISES IN THE WINDIRENE HUNTUSA1970
PERIPHERAL VISIONSBRUCE R. HELDMAN USA1995
WHITE FANGJACK LONDONUSA
THE LION, THER WHITCH AND THE WARDROBEC. S. LEWIS USA1988
DEAD RECKONINGLAURIE LAWLORUSA2007
THOMAS JEFFERSON, THE ART OF POWERJON MEACHAMUSA2012
TOUCHING SPIRIT BEARBEN MIKAELSENUSA2001
ANNE OF GREEN GABLESL. M. MONTGOMERY USA1987
HENRY AND JUNEANAIS NINUSA1989
THE SHADOWMAN'S WAYPAUL PITTSUSA1992
THE WESTING GAMEELLEN RASKINUSA1984
SARAH'S KEYTATIANA DE ROSNAYUSA2008
THE SECRET OF SARAH REVEREANN RINALDIHONG KONG1995
GREAT DIALOGUES OF PLATOW. H. D. ROUSE USA1999
GRANDPA'S MOUNTAINCAROLYN REEDERUSA1993
OF MICE AND MENJOHN STEINBECKUSA1965
THE WIDE WINDOWLEMONY SNICKETUSA2007
LOSERJERRY SPINELLIUSA2003
NORA, NORAANNE RIVERS SIDDONSUSA2000
THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETYMARY ANN SHAFFER, ANNIE BARROWSUSA2008
STAR WARSPETER SCHWEIGHOFERUSA1997
AROUND THE WORLD FOR EIGHTY DAYSJULES VERNEUSA
BASIL AND THE LOST COLONYEVE TITUSUSA1978
THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE, SIXTH EDITION, VOLUME 1GRUP AUTORËSHUSA1993
THE NORTON ANTHOLOGY AMERICAN LITERATURE-SHORTER FOURTH EDITIONNINA BAYMUSA1995
THE NORTON ANTHOLOGY OF SHORT FICTION-FIFTH EDITIONR. V. CASSILL USA1995
THE NORTON ANTHOLOGY WORLD MASTERPIECES-SIXTH EDITION-VOLUME 1MAYNARD MACKUSA1992
THE NORTON ANTHOLOGY ENGLISH LITERATURE-SEVENTH EDITION THE MAJOR AUTHORS-VOLUME AM. H. ABRAMSUSA2001
BRIDGES TO LITERATURE-LEVEL 1MCDOUGAL LITTELLUSA2002
BRIDGES TO LITERATURE-LEVEL 3MCDOUGAL LITTELLUSA2002
THE LANGUAGE OF LITERATURE-LEVEL 6MCDOUGAL LITTELLUSA2006
THE ST. MARTIN'S GUIDE TO WRITING RISE B. AXELROD, CHARLES R. COOPER USA2013
A FIRST THESAURUSHARRIET WITTELS, JOAN GREISMANUSA1985
LEARNING DISCUSSION SKILLSGENE STANFORD, BARBARA DODDS STANFORDUSA1969
WRITER'S CHOICE, GRADE 7GLENCOE, MCGRAW HILLUSA2001
GRAMMAR, USAGE, AND MECHANICSHOLT, RINEHART AND WINSTONUSA
WORLD CIVILIZATIONS THE GLOBAL EXPERIENCE,THIRD EDITIONPETER N. STEARNS, MICHAEL ADAS, STUART B. SCHWARTZ, MARC JASON GILBERTUSA2003
THE AMERICAN JOURNEY-VOLUME ONEDAVID GOLDFIELD, CARL ABBOTT, VIRGINIA DEJOHN ANDERSON, JO ANN E. ARGERSINGER, PETER H. ARGESINGER, WILLIAM L. BARNEY, ROBERT M. WEIRUSA2007
THE AMERICAN REVOLUTIONRICHARD B. MORRISUSA1985
SOURCEBOOK-VOLUME 1LINDA HOYT, MICHAEL OPITZ, ROBERT MARZANO, SHARON HILL, YVONE FREEMAN, DAVID FREEMANCHINA2008
SOURCEBOOK-VOLUME 2LINDA HOYT, MICHAEL OPITZ, ROBERT MARZANO, SHARON HILL, YVONE FREEMAN, DAVID FREEMANCHINA2008
CHAPTER BY CHAPTERPAM CONRADUSA1996
WHAT AN IDEA!JUDY HINDLEYUSA1996
DISCOVERY TEAMSALLEN SAY...USA1996
VOLCANOESCATHERINE STEPHENSCANADA2010
ANCIENT COMMUNITIESSCOT FORESMANUSA2005
CITY LIFE: THEN AND NOWCHRISTIAN DOWNEYUSA
HANDWRITING D'NEALIANDONALD NEAL THURBERUSA2008
TIME GLOBAL WARMINGTIME (ELLEN KNAUER)USA2007
EVERYDAY MATHEMATICS-GRADE 1MAX BELL, JEAN BELL, JOHN BRETZLAUF, AMMY DILLARD, ROBERT HARTFIELD,,USA2012
MY FIRST GOLDEN DICTIONARYTINA THOBURN, JEAN CHANDLERNEW YORK1988
WHAT PETE FROM A-ZMARIA KALMAN (TRULY)USA2001
AMAZING UNDERWATER ANIMALSSANDU CREEKCHINA2012
PHONICS LIBRARY, WE CAN WORK IT OUTHOUGHTON MIFFLINUSA2001
PHONICS LIBRARY, OUR EARTHHOUGHTON MIFFLINUSA2001
PHONICS LIBRARY, AMAZING ANIMALSHOUGHTON MIFFLINUSA2001
SISTER OF THE BRIDEBEVERLY CLEARYUSA1963
LUCKY MANMICHAEL J. FOXUSA2002
THE GREAT GATSBYF. SCOTT FITZGERALDUSA1968
ACROSS FIVE APRILSIRENE HUNTUSA1982
BEARDANCEWILL HOBBSUSA1995
SWEET WHISPERS, BROTHER RUSHVIRGINIA HAMILTONUSA2001
WHERE DREAMS BEGINLISA KLEYPASUSA2000
A LIGHT IN THE WINDOWJAN KARONUSA1995
A NEW SONGJAN KARONUSA1999
CALEB'S STORYPATRICIA MACLACHLANUSA2001
WE WERE THE MULVANEYSJOYCE CAROL OATESUSA1996
TREASURE ISLANDROBERT LOUIS STEVENSONUSA1971
THE PILOTSJAMES SPENCERUSA2003
THE CONFESSIONS OF MYCROFT HOLMESMARCEL THEROUXUSA1968
TEPPER ISN'T GOING OUTCALVIN TRILLINUSA2002
THE HILL BACHELORSWILLIAM TREVORUSA2000
PETROPOLISANYA ULINICHUSA2007
BAPTISM BY FIREMARK K. UPDEGROVEUSA2009
HERBERT VON KARAJANROGER VAUGHANUSA1986
FIRST LADIESBEATRICE GORMLEYUSA2001
THE AMERICAN PROMISE-A HISTORY OF THE UNITED STATESJAMES L. ROARK, MICHAEL P. JOHNSON, PATRICIA CLINE COHEN, SARAH STAGE, ALAN LAWSON, SUSAN M. HARTMANNUSA2002
A HISTORY OF THE UNITED STATES INVENTING AMERICA-VOLUME 1PAULINE MAIER, MERRIOT ROE SMITH, ALEXANDER KEYSSAR, DANIEL J. KEVLESUSA2003
MAKING AMERICABERKIN MILLER, CHERNY GORMLYUSA1995
THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONSTHOMAS S. KUHN USA1996
UNITED STATES HISTORY-VOLUME 2 SINCE 1865NELSON KLOSEUSA1983
VOCABULARY FOR ACHIEVEMENTMARGARET ANN RICHEKUSA2005
INSTRUCTIONAL LEADERSHIP HOW PRINCIPALS MAKE A DIFFERENCEWILMA F. SMITH, RICHARD L. ANDREWSUSA1989
THE A+ GUIDE TO GOOD WRITINGDIANE TEITEL RUBINSUSA1980
COLLIESBARRON'SCHINA2005
TEACHING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS K-12JERRY JESNESSUSA2004
DISCOVERHUGHTON MIFFLINUSA1996
SYMBOLS OF GOOD FORTUNELILLIAN TOO’SGREAT BRITAIN2000
A BUGS LIFECLASSIC STORYBOOKUSA1998
HAND RHYMESMARC BROWNHONG KONG1985
THE MISSING MITTEN MYSTERYSTEVEN KELLOGGUSA2002
STREGA NONATOMIE DE PAOLAUSA1998
PUZZLERSSUSE MCDONALD, BILL OAKESUSA1989
RUBBERHEATHER HAMMONDSUSA2003
A LONG TRIP TO ZFULVIO TESTAUSA1997
THE RARE BIRDCLARE BRADFORDCHINA2003
ANNA’S PLANTANYA AUGERUSA2001
THE MISTERY OF THE MISSING MARBLETANYA AUGERUSA2001
FIRE TRUCK TO THE RESCUE!SONIA SANDERUSA2009
ANIMAL BUILDERSJAN DOUGLASCHINA2007
DON’T WORYCHRISTOPHER STITTCHINA2010
FOODS WE EATJENNY FELYCHINA2004
MIKE MULLIGAN AND HIS STEAN SHOVELVIRGINIA. LEE BARTONNEW YORK1967
FROM A CORN TO ZOOSATOSHI KITAMURAUSA1992
TOOLSGALLIMARD JENUESSE, CLAUDE DELAFOSSEUSA1999
EARTH’S CHANGING SURFACECONRAD J. STORADCHINA2012
ALL ABOUT VOLCANOSBILL KIRRKCHINA2009
BIRDGALLIMARD JENUESSE, CLAUDE DELAFOSSE RENE METTLERCHINA2003
FOUR VERY BIG BEANSLUCY FLOYDUSA
A DAY IN THE LIFE OF A ZOO VETERINARIANDAVID PAIGEUSA1985
HARCOURT SCIENCEGRUP AUTORËSHUSA2002
PRENTICE HALL, SCIENCE EXPLORERGRUP AUTORËSHUSA2005
ALL IN ENGLISH 3J. J. A. VIGUURS, A. G. M. REUSERAMSTERDAM1912
LATIN AMERICA AND CANADAJANET E. ALLEMAN BROOKS, JOANNE BUGGEY, WILLIAM W. JOYCEUSA1986
DICTIONARY OF SCIENCENEIL ARDLEYGB1994
THE UNIVERSE NEXT DOORJAMES W. SIREUSA1988
CUTTING EDGE ELEMENTARY WORK BOOKPETER MOOR, SARAH CUNNINGHAMSPAIN2004
WELCOMEELIZABETH GRAY, VIRGINIA EVANSEU2008
HEAD START WORKBOOKTIM FALLACHINA2002
PACESETTER, PREINTERMEDIATEDEREK STRANGE, DIANE HALLHONG KONG2001
BRAINWAVES, LEVEL 2KATE WAKEMAN, DANAE KOZANOGLOUSPAIN1999
NEW FIRST CERTIFICATE MASTERCLASS, STUDENTS BOOKSIMON HAINES, BARBARA STEWART
LIFE LINES, ELEMENTARY STUDENTS BOOK TOM HUTCHINSON DUBAI2004
LIFE LINES, INTERMEDIATE STUDENTS BOOK TOM HUTCHINSON ITALY1997
TRUE COLORS, BASIC WORKBOOKJAY MAUREE, IRENE E.SCHOENBERGUSA1999
TRUE COLORS WORKBOOK 1JAY MAUREE, IRENE E.SCHOENBERGUSA1998
DREAM TEAM, TEACHER'S BOOK 1DAVID NEWBOLD, NORMAN WHITNEYSPAIN2001
DREAM TEAMWORK, BOOK 2DIANE PYE, NORMAN WHITNEYCHINA2004
DREAM TEAMWORK, BOOK 1ELIZABETH SHARMAN, NORMAN WHITNEYSPAIN2000
DREAM TEAMTEACHER'S, BOOKSTARTERTERESA WOODBRIDGE, NORMAN WHITNEYSPAIN2000
DREAM TEAMSTUDENTS BOOK 1NORMAN WHITNEYCHINA2004
OPEN DOOR'SWORK, BOOK 2, BANN WARD, NORMAN WHITNEYSPAIN2001
OPEN DOOR'SWORKBOOK 2, AANN WARD, NORMAN WHITNEYSPAINN2003
OPEN DOOR'SWORKBOOK 1, BMIKE MACFARLANE, NORMAN WHITNEYSPAIN2000
OPORTUNITIES, PRE-INTERMEDIATE STUDENTS BOOKMICHAEL HARRIS, DAVID MOWER, ANNA SIKORZYNSKA
NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY STUDENT'S BOOKCLIVE OXENDEN, CHRISTINA LATHAM-KOENING, PAUL SELINGSONCHINA2009
NEW ENGLISH FILE, PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOKCLIVE OXENDEN, CHRISTINA LATHAM-KOENING, PAUL SELINGSONCHINA2009
NORTH STARFOCUS ON READING AND WRITING BASICNATASHA HAUGNES, BETH MAHERUSA1998
NORTH STARFOCUS ON READING AND WRITING INTERMEDIATELAURIE BETTA, CAROLYN DUPAQUIER SARDINASUSA1998
NORTHSTARFOCUS ON LISTENING AND SPEAKINGBASICLAURIE FRAZIER, ROBIN MILLSUSA 1998
YOU AND ME, PUPILS BOOK 1CATHY LAWDAYHONG KONG2001
YOU AND ME, WORKBOOK 1CATHY LAWDAYHONG KONG2001
NEW HEADWAY, PRE-INTERMEDIATE, STUDENT'S BOOK, 3RD EDITIONJOHN & LIZ SOARSCHINA2011
HEADWAY, PRE-INTERMEDIATE, STUDENTS BOOKJOHN & LIZ SOARSCHINA2000
NEW HEADWAY, PRE-INTERMEDIATE, WORK BOOK WITHOUT KEY, 3RD EDITIONJOHN & LIZ SOARS, SYLVIA WHEELDONCHINA2011
BUSINESS OBJECTIVES, NEW EDITIONVICKI HOLLETTCHINA2001
BUSINESS OBJECTIVES, NEW EDITION, WORKBOOKVICKI HOLLETT, MICHAEL DUCKWORTHHONG KONG2001
WORLD CLUB, STUDENTS BOOK 3MICHAEL HARRIS, DAVID MOWERSPAIN2003
ENGLISH FOR A CHANGING WORLD, NEW EDITIONCAROLINE BANKS, JANN HUIZENGA, JUDY VERAMENDI, SANDRA BRIGGS, CONSTANCE PETERSONHONG KONG1999
THE PEACE BOOK108 SIMPLE WAYS TO CREATE A MORE PEACEFUL WORLDLOUISE DIAMONDHONG KONG1999
ENGLISH FILEUPPER-INTERMEDIATE STUDENTS BOOKCLIVE OXENDENCHRISTINA LATHAM-KOENINGCANADA2001
UPSTREAM, PRE-INTERMEDIATE, STUDENTS BOOK B1VIRGINIA EVANS, JENNY DOOLEYCHINA2003
LETS, STUDENT BOOK, 3RD EDITIONR.NAKATA, K.FRAZIER, B.HOSKINS, C.GRAHAMEU2007
MAKE FRIENDS, УЧЕБНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 4 ОДДЕЛЕНИЕПАНДОРА ДИМОВСКА, ЗОРКА МАСИНSPAIN2000
FIGURES OF LITERARY DISCOURSESGERARD GENETTENEW YORK1982
TEACHING AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATIONPETER AVERY, SUSAN EHRLICHUSA2004
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSESKATHY COX, DAVID HILLAUSTRALIA2004
SKIMMING&SCANNINGEDWARD BUSA1978
DEVELOPING STRATEGIESSTEVE ELSWORTHBULGARIA1992
STUDYING STRATEGIESSTEVE ELSWORTHBULGARIA1992
THE PRESIDENT AND EVE OF RETIREMENTTHOMAS BERNHARDUSA1982
IN FOCUS , COURSEBOOK 2M. B. OLIFIERS, G. BOSSCHAART, A. CORNFORD, E. CURFS, L. G. BAKEL, G. SPUYAMSTERDAM1984
TEXTBOOK 2HVM. WALKER, W. HANN, E. LEEUWEN, M. ERLANDSON1989
PAUL J. KRUESITRANSACTION OF THE AMERICAN ELECTROCHEMICAL SOCIETY, VOLUME LIIIUSA1929
EDWARD G. ACHESONTRANSACTION OF THE AMERICAN ELECTROCHEMICAL SOCIETY, VOLUME LIVUSA1929
MICHAEL FARADAYTRANSACTION OF THE AMERICAN ELECTROCHEMICAL SOCIETY, VOLUME LXIVUSA1933
LIVING ENGLISH , EDITION CF. L. SACKSWITZERLAND1967
FIND OUTP.J. VAN DER VOORTNETHERLAND1985
DEAF IN AMERICA, VOICES FROM A CULTURECAROL PADDEN, TOM HUMPHRIESUSA1988
MEN AND MILESTONES OF THE MIDDLE AGESP. GORDON, B. STILLMANUSA1970
THE SOVIET UNION, THIRD REVISED EDITION, HISTORY CULTURE PEOPLEMILTON JAY BELASCO, HAROLD E. HAMMOND
MODERN ENGLISHBUCHMAN, WYLERZURICH1967
TACKLING TEXTS 1A.J. HARDERS, G.C.M. KESSLERNETHERLAND1979
WRITING AND ENJOYING HAIKUJANE REICHHOLDUSA, JAPAN2002
KEEP SMILINGHEINI HERTERSWITZERLAND1983
KEEP SMILING, VOCABULARYHEINI HERTERSWITZERLAND1986
ASPEKTE TË MËSIMDHËNIES SË GJUHËS ANGLEZEGR. AUTORËSHPRISHTINË1997
RESPONSES, PROSE: 1953-1976RICHARD WILBURUSA1976
BRITAIN OBSERVED XX CENTURYJ.CHAUVIN, CL. LACOTTE, F. MAC PHALLFRANCE1969
FILM THEORZ AND CRITICISMGERALD MAST, MARSHALL COHENUSA1974
ROMAN CIVILIZATION, SOURCEBOOK II, THE EMPIRENAPHTALI LEWIS, MEYER REINHOLDUSA1966
THE FACT OF A DOORFRAME, POEMS SELECTED AND NEW 1950-1984ADRIENNE RICHUSA1984
THE THINKING GAME9 A GUIDE TO EFFECTIVE STUDY)EUGENE J. MEEHANUSA1988
NEW COURSE, NEW ERA EDITIONPITMAN SHORTHAND
AN INTERMEDIATE ENGLISH PRACTICE BOOKS. PIT. CORDERHONG KONG1960
ESSENTIAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTSC. E. ECKERSLEYENGLAND1970
21ST CENTURY SPELLING DICTIONARYBARBARA ANN KIPFERBULGARIA1993
A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 4( VERB+PREPOSITION /ADVERB , COMBINATIONSA.J. THOMSON, A.V. MARTINETGREAT BRITAIN1970
A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 5, AUXILIARY VERBSA.J. THOMSON, A.V. MARTINETGREAT BRITAIN1970
SOCIAL STUDIES FOR FIFTH GRADE, PART TWOG.T. SPAULAUSTRALIA
ENGLISH 3DIANA KRISTO, NATASHA BOMBAJ, MARITA NIKATIRANË1994
CIVILIZATION AND ITS DISCONTENTSSIGMUND FREUDUSA1961
ANGLISHT ME SHQIPTIMSHAQIR SHAQIRITETOVË1996
FJALOR TEMATIK, SHQIP-ANGLISHT, THEMATIC DICTIONARY ALBANIAN-ENGLISHHALIT BURRNIKUSKOPJE1997
HEADWAY , STUDENT'S BOOK, PRE-INTERMEDIATEJOHN &LIZ SOARSHONG KONG1996
SPOTLIGHT ON BRITAIN, SECOND EDITIONSUSAN SHEERIN, JONATHAN SEATH, GILLIAN WHITEHONG KONG1990
THE ARTE OF ENGLISH POESIEGEORGE PUTTENHAMUSA1970
ENGLISH FOR RUNAWAYSHEINZ G. HEYGEN, WOLFGANG P. KUTTNERWIEN1985
VOCABULARY WORKSHOP, NEW EDITION, WITH ONLINE AUDIO PROGRAM, LEVEL AJEROME SHOSTAKUSA2005
VOCABULARY WORKSHOP, NEW EDITION, WITH ONLINE AUDIO PROGRAM, LEVEL BJEROME SHOSTAKUSA2005
VOCABULARY WORKSHOP, NEW EDITION, WITH ONLINE AUDIO PROGRAM, LEVEL CJEROME SHOSTAKUSA2005
BASIC ENGLISH COMPOSITIONBONNIE L. WALKERUSA2003
WRITING AND GRAMMAR, GRAMMAR EXERCISE WORKBOOKPRENTICE HALLUSA
CRITICAL THINKING, AN INTRODUCTIONALEC FISHERUNITED KINGDOM2006
DOING HONEST WORK IN COLLEGE,HOT TO PREPARE CITATIONS, AVOID PLAGIARISM,AND ACHIEVE REAL ACADEMIC SUCCESSCHARLES LIPSONUSA2004
LANGUAGE, AHNDBOOKHARCOURTUSA
ESSENTIALS OF SPEECH COMMUNICATIONSHHARON FRANKLIN, DEBORAH J. CLARKUSA2001
YOUNG WRITER'S GUIDE,SECOND EDITIONRODNEY MARTINUSA2003
A MANUAL FOR WRITERS OF RESEARCH PAPERS, THESES, AND DISSERTATIONSKATE L. TURABIANUSA2007
WRITER'S COMPANION,HIGH SCHOOLPRENTICE HALLUSA2000
MLA HANDBOOK OF RESEARCH PAPERSJOSEPH GIBALDINEW YORK2003
WRITE SOURCE 2000, A GUIDE TO WRITING, THINKING AND LEARNINGPATRICK SEBRANEK, DAVE KEMPER, AND VERNE MEYERUSA2000
LITERATURE AND THE WRITING PROCESS, EIGHTHELIZABETH MCMAHAN, SUSAN X DAY, ROBERT FUNKUSA2008
LITERATURE AND THE WRITING PROCESS 6TH EDITIONELIZABETH MCMAHAN, SUSAN X DAY, ROBERT FUNKUSA2001
OLONKHO, NURGUN BOTUR THE SWIFTPLATON A. OYUNSKYUK2004
FACTS ABOUT GERMANYSOCIETATS-VERLAGGERMANY1993
DIGITAL: PHOTOGRAPHY, HANDBOOK, A USER'S GUIDE TO CREATING DIGITAL IMAGESTIM DALYCHINA2000
EVERYONE'S AN AUTHOR WITH READINGSANDREA LUNSFORD, MICHAEL BRODY, LISA EDE, BEVERLY J. MOSS, CAROLE CLARK PAPPER, KEITH WALTERSUSA2013
CHAUCER TRADITIONSRUTH MORSE, BARRY WINDEATTUSA1990
VILLETTECHARLOTTE BRONTEGREAT BRITAIN1969
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPSLENNI GEORGE, SOPHIE SAKALIS1999
THE POCKET ARISTOTLEJUSTIN D. KAPLANUSA1958
SUNDAY CREEKJEFF STREEBYUSA2005
ARNOLD SCHOENBERG'S JOURNEYALLEN SHAWNUSA2002
VEPRA 2 SKËNDËRBEU I PAFANJERONIM DE RADATIRANË1987
VEPRA 6 SKËNDËRBEU I PAFANJERONIM DE RADAPRISHTINË1988
VEPRA 7 SOFONIZBA,DIANA,PARIME TË ESTETIKËS,MENDIMI ESTETIK,AUTOBIOGRAFIA 1898-1899,PUBLICISTIKA DHE LETËRKËMBIMIJERONIM DE RADAPRISHTINË1988
KËNGË TË MILOSAUTJERONIM DE RADATIRANË1971
VEPRA 1 MORI SHQYPNI, E MJERA SHQYPNI,TRËNDAFILA DHE GJEMBA, VJERSHA TË TJERAPASHKO VASAPRISHTINË1989
VEPRA 2 BARDHA E TEMALIT, BURGIMI IMPASHKO VASAPRISHTINË1989
BARDHA E TEMALITPASHKO VASASHKUP2004
VEPRA 3 SHKRIME HISTORIKE DHE KRITIKË, MEMORANDUME DHE LETËRKËMBIMIPASHKO VASAPRISHTINË1989
VEPRA 4 Dr.REXHEP QOSJA-PASHKO VASA( STUDIM ), Prof.VEHBI BALA-PASHKO VASA ( PORTRET-MONOGRAFI) Prof.KRISTIAN GYT – BIOGRAFI ME BIBLIOGRAFIPASHKO VASAPRISHTINË1989
VEPRA 2 PUBLICISTKA (1905-1925)FAN S.NOLIPRISHTINË1988
VEPRA E 3 PUBLICISTIKA (1925-1949)FAN S. NOLIPRISHTINË1988
VEPRA 5 AUTOBIOGRAFIA,BETOVENI E REVOLUCIONI FRANCEZFAN S. NOLPRISHTINË1988
VEPRA 6 FILLIMET LETRARE, INTRODUKTA, LIGJËRIME, LETRA, INTERVIST, KRONIKËFAN S. NOLIPRISHTINË1988
VEPRA 7 JETA DHE VEPRA (STUDIME DHE MATERIALE PËR NJË MONOGRAFI)FAN S. NOLIPRISHTINË1988
GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEUFAN S. NOLIPRISHTINË1968
BETOVENI DHE REVOLUCIONI FRANCEZFAN S. NOLIPRISHTINË1968
SULM E LOTFAN S. NOLIBEOGRAD1963
VEPRA TË ZGJEDHURALUIGJ GURAKUQI/
VEPRA 1 I.VJERSHA ORIGJINALE, II.VJERSHA PËR FËMIJË, III.VJERSHA TË PËRKTHYERA, IV.PROZË ARTISTIKE, V.LIGJËRATA E KONFERENCA, VI.NGA EPISTOLARI, VII.ARTIKUJLUIGJ GURAKUQIPRISHTINË1988
VEPRA 2 VARGENIMI N’GJUHË SHGYPE, SHKRIME ME KARAKTER GJUHËSOR HISTORIK, SHËNIME KRITIKE, BIBLIOGRAFILUIGJ GURAKUQIPRISHTINË1988
VEPRA 3 PIRO TAKO- LUIGJ GURAKUQI-JETA DHE VEPRALUIGJ GURAKUQIPRISHTINË1988
VEPRA 1 ZANI I ATDHEUT, LIBËR KËNGËSH DHE VJERSHA TË TJERAHIL MOSIPRISHTINË1989
VEPRA 2 LULE PRENDVERE, SHQIPËRIME, PROZË DHE PUBLISTIKËHIL MOSIPRISHTINË1989
VEPRA 2 NOVELA, KRYENGRITJA SHQIPTARE, PORTRETE, ARTIKUJ, PAMFLETE, FEJTONEMIHAL GRAMENOPRISHTINË1979
VEPRA 3 VJERSHA TË TJERA NGA LETËRKËMBIMI NGA DORËSHKRIMET (FAKSIMILE) DOKUMENETE (FAKSIMILE) BIBLIOGRAFIZEF SEREMBEPRISHTINË1985
VJERSHAZEF SEREMBEPRISHTINË1968
KËNGËTORI I DASHURUARZEF SEREMBESHKUP1994
VARGJET E LIRA, NOVELAT E QYTETIT TË VERIUTMIGJENITIRANË2009
BIBLA: NË GEGËRISHT- KRIESA. TË DALËTË 1872KOSTANDIN KRISTOFORIDHI TIRANË2009
VEPRA 1 KANUNI I LEKË DUKAGJINITSHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 2 AGIMI I GJYTETNIS, STUDIME DHE ARTIKUJ, POEZI, KËNGË POPULLORESHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 3 POLEMIKË, SHQIPËRIME NGA LETËRKËMBIMI, ALBUMSHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 4 STUDIME MONOGRAFISHTJEFËN GJEÇOVI-KRYEZIUPRISHTINË1985
VEPRA 1 BAGËTI E BUJQËSIJA, LULETË E VERËSË, PELLAZGËT - SHQIPËTARËT, SHQIPËRIANAIM FRASHËRITIRANË1995
VEPRA LETRARE 2 VJERSHA PËR MËSONJËTORET TË PARA, PARAJSA DHE FJALA FLUTURAKE, FLETORE E BEKTASHINJËTNAIM FRASHËRITIRANË1995
VEPRA 4 HISTORIA E SKENDERBEUTNAIM FRASHËRITIRANË1996
VEPRA TË ZGJEDHURA-VJERSHA PËR MËSPNJËTORET TË PARANAIM FRASHËRITIRANË1985
QERBELAJANAIM FRASHËRITETOVË1996
ËNDËRRIMENAIM FRASHËRITIRANË1996
FJALËT E QIRIRITNAIM FRASHËRISHKUP1996
PERSONALITETET SHQIPTARE NË KAMUS AL-A'LAM TË SAMI FRASHËRITMEHDI POLISISHKUP1994
BESASAMI FRASHËRIPRISHTINË1970
GJUHASAMI FRASHËRISHKUP2002
DASHURIA E TALATIT ME FITNETENSAMI FRASHËRISHKUP2002
KËNGA SPRASME E BALËSGAVRILL DARA I RIUPRISHTINË1976
VEPRA LETRARE 1 GJURMAT E JETËSENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
VEPRA LETRARE 2 POEZIENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
VEPRARE LETRARE 3 LUMI I PALODHURENVER GJERGJEKUPRISHTINË1987
ME VALËT E JETËS 1VEDAT KOKONAPRISHTINË1969
ME VALËT E JETËS 2VEDAT KOKONAPRISHTINË1980
NË KOPSHTIN SONETEVEVEDAT KOKONATIRANË1998
VEPRA LETRARE 2 DITAR 1967HAKI STËRMILLITIRANË1983
VEPRA LETRARE 3 PROZË 1923-1952HAKI STËRMILLITIRANË1982
KALORËSI I SKËNDERBEUTHAKI STËRMILLITIRANË1982
SIKUR T’ISHA DJALËHAKI STËRMILLISHKUP1996
DRANJA MADRIGALEMARTIN CAMAJROMË1981
SHKUNDULLIMAMARTIN CAMAJROMË1981
RRATHËMARTIN CAMAJMUNCHEN1978
DIALOG ME ALAIN BOSGUETISMAIL KADARETIRANË1996
ËNDËRR MASHTRUESEISMAIL KADARETIRANË1991
KONCERT NË FUND TË DIMRITISMAIL KADAREPRISHTINË1990
GJENERALI I USHTRISË SË VDEKURISMAIL KADAREPRISHTINË1990
VITI I MBRAPSHTËISMAIL KADAREPRISHTINË1990
FTESË NË STUDIOISMAIL KADAREPRISHTINË1990
KUSH E SOLLI DORUNTINËNISMAIL KADARETETOVË1997
QYTETI I JUGUTISMAIL KADAREPRISHTINË1971
ESKILI KY HUMBËS I MADHISMAIL KADAREPRISHTINË1990
PËRBINDËSHIISMAIL KADAREPRISHTINË1990
KËNETAFATMIR