Orari i ligjëratave, semestri veror 2016/2017

Fakulteti i Shkencave Matematiko – Natyrore

 

Biologji arsimore

Biokimi

Biokimi analitike

Fizikë

Kimi

Matematikë

Matematika në financa dhe biznes

Matematika në financa dhe biznes (Shkup)

Informatikë

Informatikë (Shkup)

Informatikë (Kumanovë)

Informatikë (Kërçovë)

Gjeografi

Fizikë - Kimi

Ekologji 

 

Fakulteti Filologjik

 

Gjuhë dhe letërsi shqipe

Gjuhë dhe letërsi maqedone

Gjuhë dhe letërsi angleze

Gjuhë dhe letërsi angleze (Shkup)

Gjuhë dhe letërsi angleze (Kërçovë)

Gjuhë dhe letërsi gjermane

Gjuhë dhe letërsi gjermane (Shkup)

Gjuhë dhe letërsi gjermane (Kërçovë)

Gjuhë dhe letërsi gjermane (Dibër)

Gjuhë dhe letërsi gjermane (Strugë)

Gjuhë dhe letërsi frënge

Gjuhë dhe letërsi italiane

 

Qendra e gjuhëve dhe trajnimeve

 

Qendra e gjuhëve dhe trajnimeve

 

Fakulteti Filozofik

 

Filozofi

Filozofi (Shkup)

Filologji orientale 

Filologji orientale (Shkup)

Pedagogji profesionale

Psikologji

Psikologji (Shkup)

Histori

Sociologji

Edukim special dhe rehabilitim

Rikualifikim pedagogjik 

 

Fakulteti i Arteve

 

Art dramatik

Art figurativ  

Art muzikor   

 

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara 

 

Arkitekturë

Ndërtimtari 

Mekatronikë

Inxhinieri ekonomike

Gjeodezi dhe gjeoinformatikë

Inxhinieria e komunikacionit

 

Fakulteti i Shkencave Të Mjekësisë

 

Farmaci 

Akusheri

Fizioterapi 

Infermieri 

Stomatologji 

Mjekësi 

Oraret e amfiteatrove dhe laboratorëve 

 

Fakulteti i Kulturës Fizike

 

Kulturë fizike 

 

Fakulteti Ekonomik

 

Ekonomi biznes

Ekonomi biznes (Shkup)

Ekonomi biznes (Strugë)

Financa kontabilitet

Financa kontabilitet (Kërçovë) 

Menaxhment marketing 

Turizëm

Administratë biznesi

Biznes ndërkombëtar

 

Fakulteti Juridik

 

Studime të drejtësisë

Studime të drejtësisë (Shkup)

Studime të drejtësisë (Kërçovë)

Studime politike

Studime politike (Shkup)

Studime të gazetarisë

Studime të gazetarisë (Shkup)

Kriminalistikë

 

Fakulteti i Teknologjise Ushqimore dhe Të Ushqyerit

 

Teknologji ushqimore

Të ushqyerit

 

Fakulteti i Administratës së Biznesit - KUMANOVË

 

Administratë publike 

Administratë biznesi

 

Disperzimi DIBËR

 

Fizioterapi

 

Disperzimi STRUGË

 

Ekologji 

 

Fakulteti Pedagogjik

 

Mësim klasor

Drejtimi parashkollor

 

Fakulteti i Bujqësisë

 

Agrobiznes 

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës, sot u organizuan zgjedhjet për Rektor për mandatin e ardhshëm
image Kandidati për Rektor i  Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, sot përpara stafit
image Studentët e Ciklit të dytë të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit të
image Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore i Universitetit të Tetovës organizoi Konferencën e parë shkencore ndërkombëtare.
image Në Universitetin e Tetovës sot u organizua aktiviteti i radhës në kuadër të projektit