Orari i provimeve

  Afatet
Fakulteti i shkencave matematiko - natyrore
Matematikë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Informatikë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Biologji Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Biokimi Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Kimi Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Biokimi analitike Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fizikë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjeografi Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti i shkencave të zbatuara
Inxhin. e komunik. Dimëror Veror
Arkitekturë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjeodezi Dimëror Veror
Mekatronikë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Ndërtimtari Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti filozofik
Filozofi Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Pedagogji profesionale Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Sociologji Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Psikologji Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Histori Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Filologji orient. Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Edukim special dhe rehab. Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Rikualifikim Pedagogjik
Veror
Fakulteti filologjik
Gjuhë dhe letërsi shqipe Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjuhë dhe letërsi angleze Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjuhë dhe let. gjermane Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjuhë dhe letërsi frenge Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjuhë dhe letërsi italiane Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Gjuhë dhe let. maqedone Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti pedagogjik
Mësim klasor Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Drejtimi parashkollor Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti i teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit
Të ushqyerit Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Teknologji ushqimore Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti i bujqësisë
Agrobiznes Dimëror Veror  
Fakulteti ekonomik
Financa dhe kontabilitet Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Marketing dhe menaxhment Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Ekonomi dhe biznes Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Biznes ndërkombëtar Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Turizëm Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti juridik
Studimet e drejtësisë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Studime politike Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Studimet e gazetarisë Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Kriminalistikë Dimëror Veror
Fakulteti i administratës së biznesit
Administratë biznesi Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Administratë publike Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti i shkencave mjekësore
Mjekësi e përgjithshme Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Stomatologji Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Farmaci Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Akusheri Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Infermieri Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fizioterapi Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti i arteve
Art figurativ Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Art dramatik Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Art muzikor Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
Fakulteti i kulturës fizike
Kulturë fizike dhe shënd. Dimëror Veror Planprogrami i vjetër
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët dhe profesorët e Katedrës së Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, të Fakultetit Filologjik të
image “Sfidat e sigurisë dhe standardet universale në procesin e integrimit  euroatlantik”, ishte tema e
image Një delegacion i Universitetit të Tetovës, nga Parlamenti Studentor dhe Qendra për shërbime studentore
image Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë i Universitetit të Tetovës, 14 Nëntorit - Ditës ndërkombëtare 
image Një delegacion nga Universiteti “Onsekiz Mart”, nga Çanakalaja e Republikës së Turqisë, i kryesuar