Loading...
Fillimi 2021-06-24T22:49:32+00:00
Vizioni – Jetësimi i idealeve kombëtare dhe vlerave bashkëkohore në arsim, shkencë, kulturë me qëllim të zhvillimit dhe përparimit të gjeneratave të ardhshme.
Misioni – Krijimi dhe avancimi i të mësuarit, shkathtësive, njohurive, kompetencave akademike dhe profesionale, që do të jenë avancuese të ndryshimeve në shoqëri, në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar.
Krijimi dhe zhvillimi i programeve studimore të nevojshme për shoqërinë dhe tregun në vend dhe më gjerë.
Zhvillimi i infrastrukturës në përputhje me qëllimet dhe natyrën e programeve studimore.
Stimulimi dhe kultivimi i lirive dhe arritjeve akademike, mësimore dhe shkencore të studentëve dhe mësimdhënësve.
Stimulimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore të mësimdhënësve dhe studentëve (mbështetje të botimit të revistave shkencore, konferencave, librave dhe projekteve të ndryshme shkencore).
Kultivimi i vlerave etike, barazisë, integritetit, tolerancës dhe përgjegjësisë sociale, me qëllim të formimit të studentëve si qytetarë pjesëmarrës aktiv në shoqëri multikulturore.
Evaluimi i vazhdueshëm i procesit mësimor, realizimi i kurrikulave dhe qëllimet e programit studimor.
Mbështetja e studentëve me sukses të dalluar në zhvillimin e karrierës së tyre akademike dhe profesionale.

Oraret

Cikli i tretë

Njoftimet

Konkurset

Aktuale

Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti, u takua me Rektorin e Akademisë së Studimeve Albanologjike nga Republika e Shqipërisë, Akademik Prof. Dr. Marenglen Verli

Qershor 23, 2021|

Rektori  i Akademisë së Studimeve Albanologjike nga Republika e Shqipërisë, Akademik Prof. Dr.  Marenglen Verli, dhe Akademik Prof. Dr. Beqir Meta e vizituan Universitetin e Tetovës. Vizitat e drejtuesve të institucioneve arsimore-shkencore nga Shqipëria në UT e konfirmojnë bashkëpunimin e frytshëm [...]

Ngjarje

2nd Field Congress in North Macedonia

E hënë, Korrik 26 @ 9:00 AM - E shtunë, Korrik 31 @ 7:00 PM

Dita e Alfabetit

E hënë, Nëntor 22 @ 9:00 AM - 4:00 PM