Loading...
Fillimi 2018-11-09T10:47:54+00:00
Vizioni – Jetësimi i idealeve kombëtare dhe vlerave bashkëkohore në arsim, shkencë, kulturë me qëllim të zhvillimit dhe përparimit të gjeneratave të ardhshme.
Misioni – Krijimi dhe avancimi i të mësuarit, shkathtësive, njohurive, kompetencave akademike dhe profesionale, që do të jenë avancuese të ndryshimeve në shoqëri, në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar.
Krijimi dhe zhvillimi i programeve studimore të nevojshme për shoqërinë dhe tregun në vend dhe më gjerë.
Zhvillimi i infrastrukturës në përputhje me qëllimet dhe natyrën e programeve studimore.
Stimulimi dhe kultivimi i lirive dhe arritjeve akademike, mësimore dhe shkencore të studentëve dhe mësimdhënësve.
Stimulimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore të mësimdhënësve dhe studentëve (mbështetje të botimit të revistave shkencore, konferencave, librave dhe projekteve të ndryshme shkencore).
Kultivimi i vlerave etike, barazisë, integritetit, tolerancës dhe përgjegjësisë sociale, me qëllim të formimit të studentëve si qytetarë pjesëmarrës aktiv në shoqëri multikulturore.
Evaluimi i vazhdueshëm i procesit mësimor, realizimi i kurrikulave dhe qëllimet e programit studimor.
Mbështetja e studentëve me sukses të dalluar në zhvillimin e karrierës së tyre akademike dhe profesionale.

Oraret

Cikli i tretë

Njoftimet

Konkurset

Aktuale

UT mori pjesë në Simpoziumin III të revistave shkencore

Dhjetor 07, 2018|

Nën organizim të Universitetit të Trakisë nga Republika e Turqisë dhe Asociacionit Evropian të Hulumtuesve Shkencorë, prej 4 deri më 6 dhjetor, u mbajt Simpoziumi III i revistave shkencore. Në këtë simpozium morën pjesë përfaqësues nga të gjitha universitetet evropiane, në [...]

Ngjarje

24 vjet – Universiteti i Tetovës

E premte, Dhjetor 14 @ 2:00 PM - 3:00 PM

Simpozium Shkencor i Fakultetit Filozofik

E shtunë, Dhjetor 22 @ 9:00 AM - 5:00 PM

Ligjëratat e para të Universitetit

E diel, Shkurt 17, 2019 @ 9:00 AM - 4:00 PM

Dita e Mësuesit

E enjte, Mars 7, 2019 @ 9:00 AM - 4:00 PM