Fillimi/Neshat Ajruli

About Neshat Ajruli

This author has not yet filled in any details.
So far Neshat Ajruli has created 129 blog entries.

Thirrje për aplikim

Multikultura shpall: Thirrje për aplikues nga akademia për vullnetarë, duke filluar nga data 12.07.2018. Të rinjtë, gjatë periudhës tremujore, do të kenë mundësinë të fitojnë njohuri të reja lidhur me sipërmarrësinë, avokatësinë, aktivizmin, artet dhe zejet, të drejtat humane, fjalën e lirë si dhe të [...]

2018-07-09T09:19:08+02:00Korrik 06, 2018|

Konkurs – cikli i tretë

Në bazë të nenit 108, pikës 12 të Ligjit për arsimin e lartë (,,Gazeta zyrtare e RM”, nr. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/12, 15/13, 24/2013, 41/14,116/14, 130/14, 10/15, 20/2015, 98/15, 145/2015, 154/2015, 30/2016 dhe 127/16), të nenit 144 dhe 205 të Statutit [...]

2018-06-27T13:49:52+02:00Qershor 27, 2018|

Buletini nr. 131

Fakulteti Administrates Biznesit Fakulteti Filozofik Fakulteti Juridik Fakulteti KulturesFizike Fakulteti ShkencaveZbatuara Pasqyre e temave per disertacione te doktoratures

2018-06-23T16:08:18+02:00Qershor 21, 2018|

Konkurs – ELEM

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes  SHA Elektranat e Maqedonisë (ELEM) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur: Konkurs për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës. Në këtë konkurs mund të paraqiten: Studentë të rregullt të Fakultetit përkatës, [...]

2018-06-23T16:08:44+02:00Qershor 19, 2018|

Konkurs për zgjedhje-rizgjedhje

Universiteti i Tetovës shpall: KONKURS për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin e Tetovës Për më tepër, shkarko dokumentet: Konkurs04062018 Korigjim_Konkurs04062018

2018-06-23T16:13:03+02:00Qershor 04, 2018|
Go to Top