Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FERAT POLISIKONCEPTET THEMELORE TE KULTURES DHE SJELLJES NE ADMINISTRATEJUSTICIA21120141857-8454
FERAT POLISIMARRËDHËNIA MES SHTETIT DHE SË DREJTESJUSTICIA21320191857-8454
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
FERAT POLISIFazat e zhvillimt të filozofisë dhe jurispudencës shqiptareKULTURA POLITIKE SI FAKTOR NE NDERTIMIN E SHTETIT MODERNGJILAN 1857-825X
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
FERAT POLISIFILOZOFIA E SE DREJTESIRIS2018608207236-7
FERAT POLISISOCIOLOGJIA POLITIKEIRIS2019608207283-9
FERAT POLISIFILOZOFIA E SE DREJTESIRIS2018608207236-7
FERAT POLISI ALI MUSLIUSOCIOLOGJIA E SE DREJTESVATRA2015978-608-4556-59-6
FERAT POLISIFILOZOFIA E SE DREJTESIRIS2018608207236-7

View publications by citation.

Publications, in process.