REGJI FILMI

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv I 8 OB
Skenar filmi dhe tv I 6 OB
Lojë aktrimi para kamerës I 4 OB
Psikologjia e personalitetit I 4 OB
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Bazat e montazhit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Bazat e dramaturgjisë I 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës I 3 ZGJ
Fotografia I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv II 8 OB
Skenar filmi dhe tv II 6 OB
Lojë aktrimi para kamerës II 4 OB
Psikologjia e personalitetit II 4 OB
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Bazat e montazhit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Bazat e dramaturgjisë II 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës II 3 ZGJ
Fotografia II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv III 8 OB
Skenar filmi dhe tv III 6 OB
Lojë aktrimi para kamerës III 4 OB
Analiza e filmit I 4 OB
Bazat e dramaturgjisë III 3 ZGJ
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar I 3 ZGJ
Muzikë aplikative I 3 ZGJ
Menaxhmeti i produksionit filmik dhe tv I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv IV 8 OB
Skenar filmi dhe tv IV 6 OB
Lojë aktrimi para kamerës IV 4 OB
Analiza e filmit II 4 OB
Bazat e dramaturgjisë IV 3 ZGJ
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar II 3 ZGJ
Muzikë aplikative II 3 ZGJ
Menaxhmeti i produksionit filmik dhe tv II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv V 8 OB
Skenar filmi dhe tv V 6 OB
Historia e filmit I 4 OB
Bazat e post-produksionit digjital I 4 OB
Psikologji dhe psikopatologji I 3 ZGJ
Teoria e filmit I 3 ZGJ
Skenografi I 3 ZGJ
Inçizimi dhe përpunimi i zërit në film dhe tv I 3 ZGJ
Historia e civilizimeve I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv VI 8 OB
Skenar filmi dhe tv VI 6 OB
Historia e filmit II 4 OB
Bazat e post-produksionit digjital II 4 OB
Psikologji dhe psikopatologji II 3 ZGJ
Teoria e filmit II 3 ZGJ
Skenografi II 3 ZGJ
Inçizimi dhe përpunimi i zërit në film dhe tv II 3 ZGJ
Historia e civilizimeve II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv VII 8 OB
Estetika e filmit I 6 OB
Bazat e teknologjisë së fotografisë elektronike I 4 OB
Historia e filmit III 4 OB
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv III 4 OB
Teoria e filmit III 3 ZGJ
Estetik I 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Regji filmi dhe tv VIII 8 OB
Estetika e filmit II 6 OB
Bazat e teknologjisë së fotografisë elektronike II 4 OB
Historia e filmit IV 4 OB
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv IV 3 OB
Teoria e filmit IV 3 ZGJ
Estetik II 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP