REGJI TEATRI

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri I 8 OB
Bazat e lojës aktrimit I 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar I 5 OB
Bazat e dramaturgjisë I 4 OB
Bazat e lëvizjeve dhe vallëzimeve në skenë I 3 ZGJ
Historia e civilizimeve I 3 ZGJ
Estetik I 3 ZGJ
Historia e filmit I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri II 8 OB
Bazat e lojës aktrimit II 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar II 5 OB
Bazat e dramaturgjisë II 4 OB
Bazat e lëvizjeve dhe vallëzimeve në skenë II 3 ZGJ
Historia e civilizimeve II 3 ZGJ
Estetik II 3 ZGJ
Historia e filmit II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri III 8 OB
Bazat e lojës aktrimit III 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë I 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar III 4 OB
Skenografi I 3 ZGJ
Historia e filmit III 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim I 3 ZGJ
Menaxhmeti i produksionit skenik artistik I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri IV 8 OB
Bazat e lojës aktrimit IV 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë II 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar IV 4 OB
Skenografi II 3 ZGJ
Historia e filmit IV 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim II 3 ZGJ
Menaxhmeti i produksionit skenik artistik II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri V 8 OB
Praktikë në shfaqe (asistim në shfaqje) I 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë III 5 OB
Teatrologji I 4 OB
Kostumografi I 3 ZGJ
Ndriçim skenik I 3 ZGJ
Psikologji dhe psikopatologji I 3 ZGJ
Bazat e regjisë filmike dhe televizive I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri VI 8 OB
Praktikë në shfaqe (asistim në shfaqje) II 5 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë IV 5 OB
Teatrologji II 4 OB
Kostumografi II 3 ZGJ
Ndriçim skenik II 3 ZGJ
Psikologji dhe psikopatologji II 3 ZGJ
Bazat e regjisë filmike dhe televizive II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri VII 5 OB
Praktikë në shfaqe (asistim në shfaqje) III 5 OB
Teoria e regjisë dhe teatrit I 5 OB
Muzikë aplikative I 4 OB
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Psikologjia e personalitetit I 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Regji teatri VIII 8 OB
Praktikë në shfaqe (asistim në shfaqje) IV 5 OB
Teoria e regjisë dhe teatrit II 5 OB
Muzikë aplikative II 4 OB
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Psikologjia e personalitetit II 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP