Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
HISTORIA E EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT 3 OB
TEORIA E EDUKIMIT FIZIK 3 OB
BASKETBOLL 3 OB
FUTBOLL 3 OB
ATLETIKA I 3 OB
BIOLOGJIA E AKTIVITETIT FIZIK DHE SPORTIT 3 OB
SHËNDETI PUBLIK 3 OB
ANATOMIA FUNKSIONALE 7 OB
LOJRAT ELEMENTARE 2 ZGJ
AKROBATIKA I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
FILOZOFIA E EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT 3 OB
VOLEJBOLL 3 OB
HENDBOLL 3 OB
SOCIOLOGJIA E SPORTIT 3 OB
ATLETIKA II 3 OB
BIOKIMIA E AKTIVITETIT FIZIK DHE SPORTIT 3 OB
NUTRICIONIZMI NË AKTIVITETIN FIZIK DHE SPORT 3 OB
FIZIOLOGJIA E NJERIUT 7 OB
BAZAT E GJUHES ANGLEZE 2 OB
ANALIZA KOMPJUTERIKE E GARAVE 2 ZGJ
FUTBOLL I VOGEL 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
TEORIA DHE METODIKA E KËRKIMEVE DHE STATISTIKA 3 OB
STATISTIKA E SHKENCAVE SPORTIVE 3 OB
ZHVILLIMI MOTORIK 2 OB
KONTROLLI MOTORIK 2 OB
GJIMNASTIKA SPORTIVE 5 OB
MUNDJE/XHUDO 3 OB
FIZIOLOGJIA E USHTRIMIT 6 OB
GJUHË ANGLEZE (SPORTIVE) 2 OB
TENIS-PINGPONG 2 ZGJ
GJUHË SHQIPE 2 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
INFORMATIKA APLIKATIVE ME SPSS 3 OB
MËSIMI MOTORIK 4 OB
RITMIKA 3 OB
VALLE-FOLKLOR 3 OB
BOKS/KARATE 3 OB
BIOMEKANIKA E SPORTIT 6 OB
AKTIVITETET AVANTURESKE DHE TURIZËM 2 OB
GJUHË ANGLEZE 2 ZGJ
LOJRAT POPULLORE 2 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
PEDAGOGJIA SPORTIVE 4 OB
ORGANIZIMI I EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTIT 4 OB
TEORIA E TRAJNINGUT 3 OB
AKTIVITETI FIZIK DHE STËRVITJA NË FITNES 3 OB
TESTIMET KLINIKE 3 OB
TRAUMATOLOGJIA DHE REHABILITIMI 3 OB
SKI 3 OB
NOT 3 OB

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
TER.ME ANE TE LEVIZ. (KINEZITERAPIA) 4 OB
DIDAKTIKA SPORTIVE 4 OB
MENAXH.DHE MARKET.I ED.FIZ.DHE SP. 3 OB
ADAP.I AKTIV.FIZIKE NË STERVITJE 3 OB
TESTIMET NË AKTIV.FIZIKE DHE SPORT 3 OB
PSIKOLOGJIA SPORTIVE 6 OB
DREJTUES I TEZËS 3 ZGJ
TEZA SPECIALISTIKE 4 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
REKREAC SPOR.NË SHKOLLE I 4.5 OB
ORG.I AKTIV.FIZ.TË FEM.ME HENDIKEP I 4.5 OB
TEORIA DHE METOIDIKA E ED.FIZ.I 7 OB
APLIK.I ATL.NË KUSHTE SHKOLLORE I 3 OB
LOJRA ELEMENTARE MË POPULLORE 2 OB
APL/I GJIM.NE KUSHTE SHK. (S.SHKOLL) 3 ZGJ
SPORTI SHKOLLOR 3 ZGJ
ADMINS.DHE ORG.I ED.FIZIK 3 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
REKREAC SPOR.NË SHKOLLE II 4.5 OB
ORG.I AKTIV.FIZ.TË FEM.ME HENDIKEP II 4.5 OB
TEORIA DHE METOIDIKA E ED.FIZ.II 7 OB
APLIK.I ATL.NË KUSHTE SHKOLLORE II 3 OB
AKROBATIKA II 2 OB
MENAXHIMI ME RESURSET NJERËZORE 3 ZGJ
OBJEKTET S.MJETET DHE REKUIZITAT 3 ZGJ
KERCIME NË UJE (FAKULTATIVE) 1.5 F
TEMA E DIPLOMËS 1.5