//Agron Iljazi
Agron Iljazi 2019-01-15T15:36:05+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIFAVORIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORPHILOSOPHICAVOL 4 NR 7PP 134 PG 2520171857-9272Download
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHORPHILOSOPHICAVOL 4 NR 7PP 134 PG 3720171857-9272Download
AGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIROLI I METODAVE DHE TEKNIKAVE BASHKËKOHORE NË PËRSOSJEN E MËSIMDHËNËSVE PHILOSOPHICAVOL 4 NR 8 PP 156 PG 1520171857-9272Download
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RAJONPHILOSOPHICAVOL 2 NR 3-4PP 565 PG 21620141857-9272Download
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
AGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RRAJONPHILOSOPHICATETOVËISSN-1857-9272 PRINT2014
AGRON ILJAZI, BAJRAM SELMANIILLITERACY AS A CHALLENING SEGMENT OF THE TIME WE LIVEPEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE IN THE TIME OF CHANGETETOVË2018
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.