Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi e përgjithshme 7 OB
Fizika I 7 OB
Matematika I 7 OB
Informatika I 3 OB
Gjuhë angleze I 3 OB
Gjuhë maqedone 3 OB
Kimi inorganike 7 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Fizika II 7 OB
Matematika II 7 OB
Informatika II 3 OB
Gjuhë angleze II 3 OB
Gjuhë shqipe 3 OB
Sport OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi analitike I 8 OB
Kimi organike I 7 OB
Fizika III 9 OB
Fizika dhe mbrojtja e mjedisit 6 OB

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi analitike II 8 OB
Kimi organike II 7 OB
Fizika IV 9 OB
Metrologji 6 OB

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi fizike I 7 OB
Kapituj të zgjedhur nga kimia organike 7 OB
Fizika atomike dhe bërthamore 7 OB
Mekanikë teorike 7 OB
Psikologji 3 OB

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi fizike II 7 OB
Kapituj të zgjedhur nga kimia analitike 7 OB
Elektronikë 7 OB
Bazat e fizikës kuantike 7 OB
Pedagogji 2 OB

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Biokimi I 5 OB
Eksperimente demostruese nga kimia 3 OB
Metodika e mësimdhënies së kimisë 7 OB
Spektroskopi 5 OB
Eksperimente demostruese nga fizika 3 OB
Fizikë mjekësore 7 OB

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Biokimia II 7 OB
Metodika e mësimdhënies së fizikës 7 OB
Historia e kimisë 2 ZGJ
Analiza kimike e ujit 2 ZGJ
Kimia e ambientit jetësorë 2 ZGJ
Zbatimi i komjuterëve në fizikë dhe kimi 2 ZGJ
Historia e fizikës 2 ZGJ
Punim diplome 8 OB