//Конкурс за избор/реизбор

Конкурс за избор/реизбор

2021-06-09T11:36:06+00:00 Јуни 09, 2021|

Конкурс за избор/реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово.
За повеќе информации, преземи:

Konkurs09062021mk