/Спортски клубови
Спортски клубови 2018-11-20T13:01:40+00:00

Мушки одбојкарски клуб “Универзитет во Тетово”
Менаџер на клубот:

Намикќемал Мустафа
Емаил: namikqemal_@live.com

Женски одбојкарски клуб “Универзитет во Тетово”
Менаџер на клубот:

Лаурета Абази
Еmail: laureta.abazi@unite.edu.mk