Мушки одбојкарски клуб “Универзитет во Тетово”
Менаџер на клубот:

Намикќемал Мустафа
Емаил: namikqemal_@live.com

Женски одбојкарски клуб “Универзитет во Тетово”
Менаџер на клубот:

Лаурета Абази
Еmail: laureta.abazi@unite.edu.mk