Факултетот за медицински науки при Универзитетот во Тетово, во соработка со Студентскиот парламент и Студентската научна група, го одбележаа Светскиот ден на бубрезите. Во чест на овој ден, професорот на Факултетот за медицински науки, проф. д-р Лутфи Зулбеари  одржи предавање посветено на бубрежните болести, на тема “Бубрезите и здравјето на жените, вклучување, вредност, зајакнување”.

Првично, присутните на аудиториумот ги поздрави деканот на Факултетот за медицински науки, проф. д-р Насир Беџети, кој рече дека одбележувањето на овој ден има за цел да ја подигне јавната свест и популацијата воопшто за поврзаноста на бубрежните болести со дефектите што ги придружуваат до болесните, особено кај женскиот пол за време на бременоста.

Претседателот на Албанското лекарско здружение во Македонија, проф. д-р Невзат Елези истакна дека според фактичките податоци од Светската здравствена организација забележано е дека бубрезите и жените имаат блиска спастична поврзаност меѓу нив.

За време на презентацијата на тематското предавање, нефрологот проф. д-р Лутфи Зулбеари, рече дека глобалната кампања оваа година се фокусира на важноста и влијанието на женските болести на бубрезите. “Не случајно мотото за оваа година е: „Бубрезите и здравјето на жените“. Кампањата е посветена на подигнувањето на глобалната свест за важноста на болестите кај женскиот пол. Според најновите информации кои јас ги имам како нефролог, во Република Македонија близу до 1700, плус – минус 50 пациенти кои биле подложени на различни модалитети на хемодијализа, почнувајќи од бикарбонатна дијализа, перитонеална, на куќната итн, додека близу 340 пациенти се со трансплантирани бубрези, но за жал велам дека во последните две години трансплантација во Македонија е во застој од објективни причини, а десет години пред трансплантацијата беше повисока. Тогаш катаварерната трансплантација беше широко распространета, но во последниве години овој тип на трансплантација е избледена за да му напушти местото на трансплантација од страна на семејството”, рече проф. д-р Лутфи Зилбеари.

 

Светскиот ден на бубрезите, како и обично, се одбележува секоја година. Овој пат, активностите за одбележување на овој датум започнаа од 8 март, на Меѓународниот ден на жената, бидејќи исто така се состои од болести на женскиот пол. Светскиот ден на бубрезите треба да се одбележува на вториот четврток на месец март и да се одбележува во целиот свет од страна на Светската асоцијација за нефрологија, дијализа и трансплантација на вештачки органи, како и Европската асоцијација и Бантоза.