//Etem Iseni
Etem Iseni 2018-10-10T15:17:26+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
RAMAN ISMAILI,BRIKEND AZIRI,ETEM ISENIONLINE PROMOTION:AN UNDERDEVELOPED TOOL IN THE POLLOG REGION INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE2/17983-98620172545-4439
BRIKEND AZIRI,RAMAN ISMAILI,ETEM ISENITHE LEADERS ROLE IN FOSTERING AND MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGESINTERNATIONAL JOURNAL 1/17391-39620172545-4439
ETEM ISENI,SADI BEXHETI,LUTFI ZULBEARIBENEFITS OF TYPE MEMBRANE HIGH-FLUX AND LOW-FLUX MEMBRANE IN EFFICACY OF HEMODIALYSIS IN PATIENTS WITH ESRDSCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH 7,ISSUE 12875-8822016
MUMIN BISLIMI,ETEM ISENIDEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF ACCOUNTING AND INFORMATION TECHNOLOGY AS IMOPERATIVE UNIT AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE MUNICIPALITY OF KUMANOVOECONOMIK VISION3-4/2161-16720151857-9566
ETEM ISENI,FEKRI ISENITHE IMPORTANCE OF FINANCIAL REPORTING AND AUDIT IN THE NEW SOCIO-ECONOMIK CIRCUMSTANCESECONOMIK VISION5-6/358-6320161857-9566
ETEM ISENI,FEKRI ISENITHE CONTEMPORARY TRENDS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMECONOMIC VISION1-2/199-10520141857-9566
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ETEM ISENI ,FEKRI ISENISISTEMET KONTROLLUESE BSHKOHORE SI PËRKRAHJE PROFESIONALE E MAENAXHMENTIT NË VENDIMMARRJESIMPOZIUMI I XVI I KONTABILISTËVE TË R.MAQEDONISËSTRUGË978-9989-747-33-52014
FISNIK MORINA,IBISH MAZREKU,ETEM ISENIFONDETR E HAPURA INVESTUESE DHE NDIKIMI I TYRE NË PERFOREMANCËN E TRUSTIT PENSIONAL TË KOSOVËSHULUMTIMI DHE SHKENCA NË SHEKULLIN E DYTË TË PAVARSISË SË SHQIPRISËPEJË0015
ETEM ISENISFIDAT PARA PROFESIONIT KONTABILITETIT NË HARMONIZIMIN E RREGULLATIVËS LIGJORE ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE PËR RAPORTIM FINANCIAR,ME THEKS TË VEÇANTË PËR ENTITETET E VOGËLA DHE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËSIMPOZIUMI I XV I KONTABILISTËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËSTRUGË978-9989-747-32-82013
ETEM ISENIDEPENDENCE BETWEEN THE FINANCIAL REPORTING AND AUDITING IN ORDER TO INCREASE FINANCIAL PERFORMANCEQUALITY 2013 NEUM,BOSNJË HERCEGOVINË 2013
ETEM ISENIIMOACT OF ACCOUNTING INFORMATION IN INCREASING QUALITYQUALITY 2011 NEUM,BOSNJË HERCEGOVINË 2011
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
ETEM ISENI FEKRI ISENI BAZAT E KONTABILITETITLUMA GRAFIK2017978-608-4800-24-8
ETEM ISENI,FEKRI ISENIPLANI KONTABËL -ANALITIKLUMA GRAFIK2015978-9989-788-63-5
ETEM ISENI FEKRI ISENIKONTABILITET FINANCIARLUMA GRAPHIC -TEROVË2015978-9989-788-98-7
ETEM ISENI, BURHAN REXHEPIKONTABILITETI(PRAKTIKUM)SHTËPIA BOTUESE MESHARI PRISHTINË2014978-9951-675-00-0
ETEM ISENIBAZAT E KONTABILITETITARBËRIA DESING-TETOVË 2010978-608-65207-0-0

View publications by citation.

Publications, in process.