//Ibrahim Neziri
Ibrahim Neziri 2018-10-12T09:33:26+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
NEZIRI, IBRAHIMTHE EFFICIENCY OF WORKES IN THE WORKING ENVIRONMENT AND THE TYPE OF THEIR FAMILY BY ADAPTABILITYVIZIONE,INTERNATIONAL MAGAZINE FOR SOCIAL SCIENCES24/2015301-31020151409-8962
NEZIRI, IBRAHIMFAMILY COHESION AND THE EFFICACY OF EMPLOYEES IN THE WORKING ENVIRONMENTMEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES2-7427-43420162039-2117
NEZIRI, IBRAHIMKLIMA SOCIALE NË MJEDISIN E PUNËS DHE ZOTIMI E PUNËTORËVE NDAJ ORGANIZATËS SË TYREPHILOSOPHICA, INTERNATIONAL JOUNRAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES1-220131857-8454
NEZIRI, IBRAHIMPËRKUSHTIMI ORGANIZATIV: CILËSIA E RAPORTEVE SOCIALE NË MJEDISIN E PUNËS DHE PËRKUSHTIMI I VAZHDUESHËM NË PUNËREVISTËN E STUDIMEVE CILËSORE NË PSIKOLOGJI1-12015
BALLAZHI, O.SH., AHMETI, K. ASANI, L., NEZIRI, I. , BAJRAMI F.EDUCATION ON MULTICULTURALISM AND INTERGROUP ATTITUDESPRACTICUM OF FUTURE PEDAGOGUES, TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS - EXPERIENCES AND CHALLENGES2015978-608-238-086-5
NEZIRI, IBRAHIMKUSHTET FIZIKE NË MJEDISIN E PUNËS DHE KRENARIA E PUNËTORËVE NDAJ ORGANIZATËS SË TYREDITURIA-JOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT8, V63-7120171857-6125
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.