Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
IMER ALILIDINAMIKA KULTURORE DHE PROCESET E SAJAUNIVERSITAS824820061727-0138
IMER ALILIKONTRIBUTI I PROFESORIT FADIL SULEJMANIT PËR DIALEKTOLOGJINË SHQIPTAREFILOLOGJIA1-214520141857-8535
IMER ALILILE MAREE MIGRATORIE DEI POPOLI BALCANICIVIAGGI, ITINERARI, FLUSSI UMANI: IL MONDO ATTRAVERSO NARRAZIONI, RAPPRESENTAZIONI E POPOLI18142014978-88-6812-331-4
IMER ALILICULTURE E LINGUE A CONFRONTOCONFINI. TESTO-ARTI-METODOLOGIA-RICERCA, CONVEGNO INTERDISCIPLINARE CONFINI13422013978-88-97591-20-7
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
IMER ALILIÇËSHTJA E FORMIMEVE PARASINTETIKE NË GJUHËN SHQIPE SI DHE METAMORFOZA E TË SHQIPTUARIT TË DIGRAMIT -PH SI -F DHE-OSE SI -PGJUHA DHE LETËRSIA - SFIDË SPECIFIKE NË ZHVILLIMIN SOCIO-ETIK DHE ATË PROFESIONALTETOVË
IMER ALILICULTURE E LINGUE A CONFRONTOCONFINI: TESTO - ARTI - METODOLOGIA - RICERCAUNIVERSITETI TOR VERGATA ROMË978-88-97591-20-7
IMER ALILILE MAREE MIGRATORIE DEI POPOLI BALCANICIVIAGGI, ITINERARI, FLUSSI UMANI: IL MONDO ATTRAVERSO NARRAZIONI, RAPPRESENTAZIONI E POPOLIUNIVERSITETI TOR VERGATA ROMË978-88-6812-331-4
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
IMER ALILIVLERA FILOLOGJIKE DHE KULTURORE E FRAZEOLOGJIVE PËR GJUHËSINË - NGA MË SHUMË PIKËPAMJELUMA2018978-608-4800-41-5
IMER ALILITEMI E VARIANTI NEL ROMANZO KARVANI I BARDHË DI AZEM SHKRELILA SAPIENZA2004
IMER ALILIL INSEGNAMENTO DELLA LINGUA LETTERATURA E CULTURA ITALIANA ALL ESTERO: L ESPERIENZA NELLA REPUBBLICA DI MACEDONIATOR VERGATA2015
IMER ALILI; LUCA SERIANNILEKSIONI I PARË I GRAMATIKËS TË PROFESORIT LUCA SERIANNILUMA2018978-608-4800-39-2

View publications by citation.

Publications, in process.