//Qerim Dalipi
Qerim Dalipi 2018-10-12T09:58:51+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
QERIM DALIPIBETEJA E KOSOVËS (1389) DHE KONTRIBUTI I SHQIPTARËVEVIZIONE5275-287 2005
QERIM DALIPIBETEJA E KOSOVËS (1389) DHE KONTRIBUTI I SHQIPTARËVEKOSOVA2747-572005
QERIM DALIPISHKUPI DERI NË PUSHTIMIN OSMANKOSOVA2817-382006
QERIM DALIPIRËNIA E MAQEDONISË SË SOTME PERËNDIMORE NËN SUNDIMIN OSMANSTUDIME ALBANOLOGJIKE113-242009
QERIM DALIPIBALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE (1360-1385) - NGA BUJARË VEGJËL NË ZOTËRINJ TË PAVARUR FEUDALËSTUDIME ALBANOLOGJIKE229-462010ISSN 1857-6958
QERIM DALIPIBALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE (1360-1385) – KONSOLIDIMI DHE ZGJERIMI TERRITORIAL I SHTETIT TË BALSHAJVESTUDIME ALBANOLOGJIKE319-332011ISSN 1857-6958
QERIM DALIPIDEPËRTIMET OSMANE NË TREVAT ARBËRORE DERI NË PRAG TË BETEJËS SË SAVRËS (1385)KËRKIME HISTORIKE315-292011ISBN 978-9989-9860-2-4
QERIM DALIPIPUSHTIMI OSMAN I ARBËRISË SË MESME DHE JUGORE DHE QËNDRIMI I REPUBLIKËS SË VENEDIKUTKËRKIME HISTORIKE451-65ISBN 978-9989-9860-2-4
QERIM DALIPIREZISTENCA ARBËRORE NDAJ SULMEVE OSMANE DHE SYNIMEVE TË REPUBLIKËS SË VENEDIKUT (1385-1389)VJETAR45-46121-1412011
QERIM DALIPITHEMELIMI DHE KONSOLIDIMI I PRINCIPATËS SË KARL TOPISË GJATË VITEVE 1359-1385GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE40247-2622011
QERIM DALIPIRRETHANAT POLITIKO-USHTARAKE NË ARBËRI NGA GJYSMA E DYTË E VITIT 1389 DERI NË FILLIM TË VITIT 1392KËRKIME HISTORIKE5205-2132012ISBN 978-9989-9860-2-4
QERIM DALIPIDESPOTATI I ARTËS NË KOHËN E GJIN BUA SHPATËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE687-982012ISSN 1857-6958
QERIM DALIPIPOZITA E SUNDIMTARËVE ARBËRORË PËRBALLË RIVALITETIT OSMANO-VENEDIKAS (1397-1402)VJETAR47-48135-1502012
QERIM DALIPIDEPËRTIMET DHE PUSHTIMET OSMANE DHE JETËSIMI I POLITIKËS VENEDIKASE NË ARBËRIKOSOVA37-38157-1752013
QERIM DALIPISFIDAT E PUSHTETIT OSMAN, GJON KASTRIOTI DHE REPUBLIKA E VENEDIKUT (1421-1431)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE4473-862014
QERIM DALIPITREVAT LINDORE SHQIPTARE NË SYTË E UDHËPËRSHKRUESVE TË HUAJ (1850-1878)ALBANOLOGJIAI/1-211-202014ISSN 1857-9485
QERIM DALIPIPERIUDHA E MESJETËS NË LIBRIN E HISTORISË TË ARSIMIT FILLOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPHILOSOPHICAIII/5208-2182016ISSN 1857-9272
QERIM DALIPIFETI MEHDIU, KËRÇOVA NË HISTORI (169 P.E.S.-2013), KËRÇOVË, 2013" (KRITIKA DHE RECENSIONE)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE,45281-2852015
QERIM DALIPIFETI MEHDIU, REFLEKTIME TË LUFTËS SË SHQIPTARËVE PËR PAVARËSI 1389-1999 - NË BURIME ORIENTALE, PRISHTINË, 2012" (KRITIKA DHE RECENSIONE)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE46267-2712016
DALIPI QERIMNAHIJA E KËRÇOVËSGJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE4729-482017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
QERIM DALIPI"SHQIPËRIA NË MESJETËN E HERSHME SIPAS DISA HISTORIANËVE BULLGARË"SHQIPTARËT NË KONTEKSTIN E HISTORIOGRAFISË BALLKANIKETETOVË-SHKUPISBN 978-608-217-000-82009
QERIM DALIPI"ÇËSHTJA E ALFABETIT KOMBËTAR SIPAS NJË DOKUMENTI AUSTRO-HUNGAREZ TË VITIT 1908"SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1878-1948SHKUPISBN 978-9951-455-07-72009
QERIM DALIPI"FEJESA DHE MARTESA TRADICIONALE NË TREVËN E KËRÇOVËS"ETNOGRAFIA E TREVAVE LINDORE SHQIPTARE FLET VETËM SHQIPTETOVËISBN 978-608-217-001-52010
QERIM DALIPI"SHKUPI NË GJYSMËN E PARË TË SHEK. XIX (ASPEKTE POLITIKE, EKONOMIKE DHE DEMOGRAFIKE)"SHKUPI QENDËR E RËNDËSISHME POLITIKE, EKONOMIKE, SHOQËRORE DHE KULTURORE NË SHEKUJT XIX-XXTETOVË-SHKUPISBN 978-608-217-004-62011
QERIM DALIPI"DISA TË DHËNA PËR SHQIPËRINË (1878-1879) SIPAS DOKUMENTEVE FRANCEZE (TË PUBLIKUARA NË GJUHËN MAQEDONE)"ASPEKTE QENËSORE TË SHQIPËRISË ETNIKE NË PERIUDHËN MIDIS VITEVE 1878-1990VITIISBN 978-9951-455-11-42011
QERIM DALIPI - HIRIET ZIBERI"PROPAGANDA DHE RIVALITETI SERBO-BULLGAR NË VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITIT 1909"KOSOVA DHE TROJET TJERA 100 VJET NË LUFTË PËR BASHKIM DHE ÇLIRIM KOMBËTARPRIZRENISBN 978-9951-455-12-12012
QERIM DALIPI - MEMET SELMANI"ÇËSHTJA SHQIPTARE NË GAZETËN POLITIKA TË BEOGRADI (28 NËNTOR-DHJETOR 1912)"ÇËSHTJA SHQIPTARE PARA DHE PAS SHPALLJES SË PAVARËSISËTETOVË - SHKUPISBN 978-608-217-004-62012
QERIM DALIPI"VISET E SOTME TË MAQEDONISË PERENDIMORE NË SYTË E UDHËPËRSHKRUESVE TË HUAJ (1878-1900)"ZHVILLIMET SHOQËRORE POLITIKE TE SHQIPTARËT DHE PERSPEKTIVAT NË SHEK. XXI TETOVË2013
QERIM DALIPIPERIUDHA E MESJETËS NË LIBRAT E HISTORISË TË ARSIMIT TË MESËM NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËALBANIAN-LANGUAGE HISTORI TEXTBOOKS AN TEACHING IN SKUTH-EASTERN EUROPEPRISHTINË2013
QERIM DALIPI"ARBËRIA PËRBALLË RREZIKUT OSMAN (1385-1396)"SHQIPTARËT DHE PERANDORIA OSMANEPRISHTINËISBN 978-9951-596-52-72014
QERIM DALIPI"NAHIJA E KËRÇOVËS SIPAS REGJISTRIMIT TË VITEVE 1467-1468"TROJET SHQIPTARE NË KOHËN E SUNDIMIT OSMAN (FUNDI I SHEK. XIV - GJYSMA E PARË E SHEK. XIX)TETOVË2014
QERIM DALIPI"PERIUDHA E MESJETËS NË LIBRIN E HISTORISË TË ARSIMIT FILLOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË"BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN DHE RIMENDIMI I PAQES NË BALLKANIN MULTIKULTUROR, 17-18 TETOR 2014, TETOVË.TETOVË.2014
QERIM DALIPI"EMRI MAQEDONI NË BURIMET HISTORIKE TË SHEK. XI-XIV" MAQEDONIA NJË PROBLEM HISTORIK DHE AKTUALTETOVË2015
QERIM DALIPI - DËFRIM GASHI"QËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE SIPAS GAZETËS 'POLITIKA' TË BEOGRADIT (NËNTOR-DHJETOR 1912)"PERANDORIA HABZBURGASE DHE RAPORTET E SAJ ME BALLKANINPRISHTINË2016
QERIM DALIPI"TREVAT LINDORE SHQIPTARE NË SYTË E UDHËPËRSHKRUESVE TË HUAJ (1850-1878)"TREVAT LINDORE SHQIPTARE (GJYSMA E DYTË E SHEK. XIX-1913)TETOVË2013
QERIM DALIPI"ÇËSHTJA E DEPËRTIME SLLAVE NË TROJET ILIRO-ARBËRORE"TROJET ILIRO-SHQIPTARE DHE LËVIZJET E POPULLSISËPRISHTINË2017
JAHJA DRANÇOLLI - QERIM DALIPI"KONTRIBUTI I MASAR KODRËS HISTORIOGRAFISË SHQIPTARE (SHEK. XV-1912)"PROF. DR. MASAR KODRA – FIGURË E SHQUAR E HISTORIOGRAFISË SHQIPTARE (1932-2003)SHKUP2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
QERIM DALIPIMONOGRAFIA: "INKURSIONET OSMANE NË TREVAT SHQIPTARE DERI MË 1402"FENIKS2002ISBN 9989-9669-1-5
QERIM DALIPIMONOGRAFIA: "ARBËRIA MIDIS REPUBLIKËS SË VENEDIKUT DHE PERANDORISË OSMANE"ARS-ZZ2012ISBN 978-608-65214-4-8

View publications by citation.

Publications, in process.