Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMÉMOIRES D’HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITALBANOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 772-7820201857-9485
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SËFILOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 891-9720201857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUTË MËSUARIT E GRAMATIKËS SË GJUHËS FRËNGE NGA ANA E NXËNËSVE SHQIPTARËSTUDIME ALBANOLOGJIKENO. 19195-20520191857-6958
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGEALBANOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 6 32-3820191857-9485
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKARECEPTIMI I SOTËM I VEPRËS SË SARTRE-ITFILOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 7 43-4920191857-8535
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNFILOLOGJIANO. 9-10 / VOL. 6 32-4020181857-8535
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEFILOLOGJIANO. 8 / VOL. 5 25-2920171857-8535
DËFRIM SALIUKODET ETIKE TË UNIVERSITETEVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPHILOSOPHICANO. 5 / VOL. 3 83-9320161857-9272
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 4 21-2920161857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 4 380-39120161857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEFILOLOGJIANO. 4 / VOL. 3138-15220151857-8535
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORFILOLOGJIANO. 3 / VOL. 3118-12520151857-8535
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUABSURDI DHE REVOLTA NË VEPRËN E ALBERT CAMUS-SË DHE RECEPTIMI I TYRE TE SHQIPTARËTFILOLOGJIANO. 1 / VOL. 1439-44520131857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET E NGUROSURA SOMATIKE NË FRËNGJISHT DHE NË SHQIPFILOLOGJIANO. 15-16 / VOL. 8159-1652021TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1T1zx__eWmMR4VjYgExMyKz6eov5IMceo&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUROMANI SHKRETËTIRA I LE CLÉZIO-SË MIDIS HISTORISË DHE MITITALBANOLOGJIA NO. 15-16 / VOL. 844-502021TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=14NTtA9qsqPaEXrRfLUwlRwZWO6Yq_eg9&quot; target="_blank">Download</a>
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUABSURDI DHE REVOLTA NË VEPRËN E ALBERT CAMUS-SË DHE RECEPTIMI I TYRE TE SHQIPTARËTFILOLOGJIA - REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR GJUHËSI, LETËRSI DHE KULTURENO.1 / VOL.1439-4452013TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1B2WrO58MKWEMutdYhFJLENGTYbHxZg-3&quot; target="_blank">Download</a>
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.3 / VOL.3118-1252015TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=102RgUYxnbyTF6gGtU68vTATR45oJXwFn&quot; target="_blank">Download</a>
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.4 / VOL.3138-1522015TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1dRBk2JDxoPLqFipImhLk-o1erAU8dFVt&quot; target="_blank">Download</a>
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.6 / VOL.4380-3912016TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1qG2slPSdNoW8uUXVlxXqyqZQy_zVQmVJ&quot; target="_blank">Download</a>
AVDI VISOKA, DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.6 / VOL.421-292016TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1DP9li8JI4u-TNdEJG0EjB6qUZDugE9QR&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIUKODET ETIKE TË UNIVERSITETEVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISEPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.5 / VOL.383-932016TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1yDC2NIEQ62Su-pwubsp8_dUGk76zBiWQ&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.8 / VOL.525-302017TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1sdmjbpOikPAx4uholZnJetKEVdnWxpGh&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.9-10 / VOL.632-402018TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1wQN06QJ3znLDpIb5QXDNv-Vnu8ZBtEMv&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKARECEPTIMI I SOTËM I VEPRËS SË SARTRE-ITFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.11-12 / VOL.743-492019TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1Lv_-sUzqX6Q3neuoEOL27preNCWgbSvG&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGEALBANOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO.11-12 / VOL.6 32-382019TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1gnwYZLhHBwSkBZRh1MpBbAU9vEJENiO3&quot; target="_blank">Download</a>
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUTË MËSUARIT E GRAMATIKËS SË GJUHËS FRËNGE NGA ANA E NXËNËSVE SHQIPTAREALBANOLOGY STUDIES - RESEARCH-SCIENTIFIC JOURNAL ON ALBANOLOGYNO.19195-2052019SHKUP<a href="https://drive.google.com/open?id=1DMgP1_wBQOMNciRybMQVjVj5NG4uN_kh&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SEFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.13-14 / VOL.891-972020TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=14MVyrtPqcMC-chImT5lI92z7zdIsqFSa&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMÉMOIRES D’HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITALBANOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO.13-14 / VOL.772-782020TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1NhQKjPrHXrYWPN2hxqZ32IXmO4_FoGQY&quot; target="_blank">Download</a>
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET E NGUROSURA SOMATIKE NË FRËNGJISHT DHE NË SHQIPFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.15-16 / VOL.9159-1652021TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1SSoxnvg2m_JkzLnlVQ4EFnCLkEvDXwIV&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUROMANI SHKRETËTIRA I LE CLÉZIO-SË MIDIS HISTORISË DHE MITITALBANOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO.15-16 / VOL.844-502021TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=18EyTOq0MzhPow55LLFN-nmDSBRV0g95e&quot; target="_blank">Download</a>
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKARECEPTIMI I SOTËM I VEPRËS SË SARTRE-ITFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO.11-12 / VOL.743-492019TETOVE<a href="https://drive.google.com/open?id=1WmQB91knfw3EXiBSXaQqfFfBH83OjWjA&quot; target="_blank">Download</a>
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DËFRIM SALIUGJUHA FRËNGE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT GJUHA DHE SHKOLLA SHQIPE NË MAQEDONINË E VERIUTSHKUP
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SËKONFERENCA E GJASHTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: GJUHA, LETËRSIA DHE KULTURA NË SHEKULLIN XXITETOVË978-608-217-079-4
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMEMOIRES D'HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITSEMINARI I XIII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: GJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETITETOVË
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGESEMINARI I XII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: SKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISËTETOVË
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNKONFERENCA E PESTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: PRURJE TË REJA PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËNTETOVË978-608-217-076-3
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEKONFERENCA E KATËRT NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: GJUHA DHE LETËRSIA - SFIDË SPECIFIKE NË ZHVILLIMIN SOCIO-ETIK DHE ATË PROFESIONALTETOVË978-608-217-054-1
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: BASHKËPUNIMI BRENDAKULTUROR SHQIPTARTETOVË978-60-217-035-0
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: BASHKËPUNIMI BRENDAKULTUROR SHQIPTARTETOVË978-608-217-035-0
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: NDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON DHE MË GJERË DIMENSIONET DIAKRONIKE DHE SINKRONIKETETOVË978-608-217-022-0
DËFRIM SALIUKODET ETIKE NË UNIVERSITETET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISËKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOZOFIK: SFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË978-608-217-029-9
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: NDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON DHE MË GJERË DIMENSIONET DIAKRONIKE DHE SINKRONIKETETOVË978-608-217-022-0
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.