Центар за мир и транскултурна комуникација

The aim of the Center is to advance peace, conflict negotiation and cross-cultural understanding.
Кликни

Центар за јазици

Јазичниот центар е наставна единица во склоп на УТ која нуди јазични курсеви на сите студенти на УТ
Кликни

Административни канцеларии

Информации за административни канцеларии на Универзитетот
Кликни