Austrian Corner

Контакт: Лазим Ахмеди, OeAD-Лектор
lazim.ahmedi@oead-lektorat.at
+43 667 619 87500
+389 72 671 200

Austrian Corner е Австриско ќоше во Универзитетот Тетово на катедрата за Германски јазик и литература и служи за информирање и организирање:

  • Дaвa информации за можности за студираЊе и обука во Австрија;
  • Организира студиски посети и екскурзии во Австрија;
  • Покажува австрискo/германски филмови на германски јазик;
  • Организира читање на книги на германски автори;
  • Овозможува пристап до австриската книжевност и австрискиот печат;
  • Делува како место за средба и размена меѓу македонските и албанските германисти;
  • Ја рекламира Австрија и нејзините кооперациони партнери.

Дел од