Loading...
Насловна2022-12-20T11:00:09+02:00
Визија – Реализацијата на националните идеали и современите вредности во образованието, науката и културата, со цел на развојот и просперитетот на идните генерации.
Мисија – Создавање и унапредување на учењето, вештините, знаењата, академските и професионалните компетенции, кои ќе бидат водечки на општествените промени, на национално и на меѓународно ниво.
Создавање и развој на студиските програми, потребни за општеството и пазарот на трудот во земјата и пошироко.
Развој на инфраструктурата во согласност со целите и природата на студиските програми.
Стимулација и негување на академските слободи наставно-научните достигнувања на студентите и наставниците.
Поттикнување на научно-истражувачката дејност на наставниците и студентите (поддршка за објавување на научни списанија, организирање на конференции и реализација на разни научни проекти).
Негување на етичките вредности, еднаквоста, интегритетот, толеранцијата и општествената одговорност, со цел на изградување на личноста на студентите како граѓани, активни учесници во мултикултурното општество.
Перманентна евалуација на наставниот процес, реализација на курикулите и целите на студиската програма.
Поддршка на студентите со одличен успех во развојот на нивната професионална и академска кариера.

Распореди

Трет циклус

Информации

Конкурси

Последни вести

Известување

Ноември 24, 2022|

Се известува јавнота дека на 24 ноември 2022 година се одржа седницата на Сенатот на Универзитетот во Тетово. На ова седница, во согласно со Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот, правните акти, подзаконските акти и другите интерни акти на Универзитетот, проф. д-р Вулнет Амети [...]

По повод заминувањето во вечност на проф. д-р Бранислав Синадиновски / Проф. д-р Вулнет Амети, Ректор на Универзитетот во Тетово: Изразување на сочуство и благодарност за вредниот придонес кон разјаснувањето на вистината за нашите сонародници ортодоксни албанци.

Февруари 06, 2021|

Почитувани пријатели, наша е должност, а особено на институциите што ги претставуваме, да го изразиме нашата почит и благодарност за личности, научници и дејци кои бранеа прашања од национален интерес. Еден од нив беше проф. д-р Бранислав Синадиновски, за кого бев известен дека неодамна починал. [...]

Честити Божиќни празници!

Декември 25, 2020|

Во името на академскиот кадар, студентите и другите вработени на Универзитетот во Тетово и во мое лично име, на сите христијански верници им ги честитам Божиќните празници. Празниците претставуваат одличен момент да размислуваме едни на други, особено оваа година кога светот се соочува со пандемијата [...]

Настани

Go to Top