Loading...
Насловна 2018-10-17T21:14:32+00:00
Визија – Реализацијата на националните идеали и современите вредности во образованието, науката и културата, со цел на развојот и просперитетот на идните генерации.
Мисија – Создавање и унапредување на учењето, вештините, знаењата, академските и професионалните компетенции, кои ќе бидат водечки на општествените промени, на национално и на меѓународно ниво.
Создавање и развој на студиските програми, потребни за општеството и пазарот на трудот во земјата и пошироко.
Развој на инфраструктурата во согласност со целите и природата на студиските програми.
Стимулација и негување на академските слободи наставно-научните достигнувања на студентите и наставниците.
Поттикнување на научно-истражувачката дејност на наставниците и студентите (поддршка за објавување на научни списанија, организирање на конференции и реализација на разни научни проекти).
Негување на етичките вредности, еднаквоста, интегритетот, толеранцијата и општествената одговорност, со цел на изградување на личноста на студентите како граѓани, активни учесници во мултикултурното општество.
Перманентна евалуација на наставниот процес, реализација на курикулите и целите на студиската програма.
Поддршка на студентите со одличен успех во развојот на нивната професионална и академска кариера.

Распореди

Трет циклус

Информации

Конкурси

Последни вести

Деканот на Филолошкиот факултет – проф. д-р Фатмир Сулејмани учествуваше на конференцијата организирана од страна на Косовската академија на науките и уметностите и на Албанската академија на науките и уметностите

Октомври 16th, 2018|

На 11-ти октомври, во Приштина, Косовската академија на науките и уметностите и Албанската академија на науките [...]

Годишната тема на XII Семинар за албански јазик, литература и култура беше:„Скендербег меѓу историјата и книжевноста“

Октомври 1st, 2018|

„Скендербег меѓу историјата и книжевноста“ беше носечката тема на XII Меѓународен семинар за албански јазик, литература и култура, кој се организираше денеска на Универзитетот во Тетово. Семинарот веќе има создадено своја традиција ...

Настани

6th International Scientific Conference of the Faculty of Economics and Business Administration

петок, Октомври 19 @ 10:00 AM - сабота, Октомври 20 @ 3:00 PM

5th International Scientific Conference of the Faculty of Law

петок, Октомври 19 @ 10:00 AM - сабота, Октомври 20 @ 3:00 PM

3rd International Scientific Conference of the Faculty of Medical Sciences

четврток, Ноември 8 @ 9:00 AM - сабота, Ноември 10 @ 5:00 PM

5th International Scientific Conference of the Faculty of Philology

петок, Декември 7 @ 10:00 AM - 7:00 PM