Loading...
Насловна 2018-09-18T20:56:06+00:00

ВИЗИЈА & МИСИЈА

ЦЕЛИ


Визија – Реализацијата на националните идеали и современите вредности во образованието, науката и културата, со цел на развојот и просперитетот на идните генерации.
Мисија – Создавање и унапредување на учењето, вештините, знаењата, академските и професионалните компетенции, кои ќе бидат водечки на општествените промени, на национално и на меѓународно ниво.
Создавање и развој на студиските програми, потребни за општеството и пазарот на трудот во земјата и пошироко.
Развој на инфраструктурата во согласност со целите и природата на студиските програми.
Стимулација и негување на академските слободи наставно-научните достигнувања на студентите и наставниците.
Поттикнување на научно-истражувачката дејност на наставниците и студентите (поддршка за објавување на научни списанија, организирање на конференции и реализација на разни научни проекти).
Негување на етичките вредности, еднаквоста, интегритетот, толеранцијата и општествената одговорност, со цел на изградување на личноста на студентите како граѓани, активни учесници во мултикултурното општество.
Перманентна евалуација на наставниот процес, реализација на курикулите и целите на студиската програма.
Поддршка на студентите со одличен успех во развојот на нивната професионална и академска кариера.

Распореди

Трет циклус

Информации

Конкурси

Последни вести

На Универзитетот во Тетово се организираше дебата во врска со соработката меѓу високообразовните институции и невладините организации за подигнување на мобилноста на студентите со посебни потреби

Септември 19th, 2018|

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во просториите на Универзитетот во Тетово [...]

Настани

Albanian Conference on Biology and Environment

петок, Септември 28 @ 9:00 AM - сабота, Септември 29 @ 5:00 PM

12th International Seminar of Albanology

петок, Септември 28 @ 11:00 AM - сабота, Септември 29 @ 8:00 PM

6th International Scientific Conference of the Faculty of Economics and Business Administration

петок, Октомври 19 @ 10:00 AM - сабота, Октомври 20 @ 3:00 PM

5th International Scientific Conference of the Faculty of Law

петок, Октомври 19 @ 10:00 AM - сабота, Октомври 20 @ 3:00 PM