Loading...
Fillimi 2019-04-08T13:43:31+00:00
Vizioni – Jetësimi i idealeve kombëtare dhe vlerave bashkëkohore në arsim, shkencë, kulturë me qëllim të zhvillimit dhe përparimit të gjeneratave të ardhshme.
Misioni – Krijimi dhe avancimi i të mësuarit, shkathtësive, njohurive, kompetencave akademike dhe profesionale, që do të jenë avancuese të ndryshimeve në shoqëri, në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar.
Krijimi dhe zhvillimi i programeve studimore të nevojshme për shoqërinë dhe tregun në vend dhe më gjerë.
Zhvillimi i infrastrukturës në përputhje me qëllimet dhe natyrën e programeve studimore.
Stimulimi dhe kultivimi i lirive dhe arritjeve akademike, mësimore dhe shkencore të studentëve dhe mësimdhënësve.
Stimulimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore të mësimdhënësve dhe studentëve (mbështetje të botimit të revistave shkencore, konferencave, librave dhe projekteve të ndryshme shkencore).
Kultivimi i vlerave etike, barazisë, integritetit, tolerancës dhe përgjegjësisë sociale, me qëllim të formimit të studentëve si qytetarë pjesëmarrës aktiv në shoqëri multikulturore.
Evaluimi i vazhdueshëm i procesit mësimor, realizimi i kurrikulave dhe qëllimet e programit studimor.
Mbështetja e studentëve me sukses të dalluar në zhvillimin e karrierës së tyre akademike dhe profesionale.

Oraret

Cikli i tretë

Njoftimet

Konkurset

Aktuale

UT fiton pjesmarrje në 10 rrjete të Programit për Shkëmbim të Evropës Qendrore për Studime Universitare “CEEPUS”

Prill 12, 2019|

Universiteti i Tetovës është bërë pjesë e 10 rrjeteve të Programit për Shkëmbim të Evropës Qendrore për Studime Universitare “CEEPUS”. Universiteti ynë, që nga 2017 e ka pesëfishuar pjesmarrjen në rrjetet CEEPUS. Rrjetet në fjalë janë si më poshtë: - CIII-BG-1103-04-1920 Modelling, Simulation and [...]

Ngjarje

Zyrtarizimi i UT-së

E hënë, Prill 22 @ 9:00 AM - 4:00 PM

Dita e Evropës

E enjte, Maj 9 @ 9:00 AM - 4:00 PM

Kongresi Ndërkombëtar i Shkencave Natyrore, Shëndetësore dhe Teknologjisë

E mërkurë, Maj 15 @ 9:00 AM - E premte, Maj 17 @ 5:00 PM

Dita Botërore e Zemrës

E diel, Shtator 29