Loading...
Fillimi 2018-12-28T16:28:19+00:00
Vizioni – Jetësimi i idealeve kombëtare dhe vlerave bashkëkohore në arsim, shkencë, kulturë me qëllim të zhvillimit dhe përparimit të gjeneratave të ardhshme.
Misioni – Krijimi dhe avancimi i të mësuarit, shkathtësive, njohurive, kompetencave akademike dhe profesionale, që do të jenë avancuese të ndryshimeve në shoqëri, në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar.
Krijimi dhe zhvillimi i programeve studimore të nevojshme për shoqërinë dhe tregun në vend dhe më gjerë.
Zhvillimi i infrastrukturës në përputhje me qëllimet dhe natyrën e programeve studimore.
Stimulimi dhe kultivimi i lirive dhe arritjeve akademike, mësimore dhe shkencore të studentëve dhe mësimdhënësve.
Stimulimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore të mësimdhënësve dhe studentëve (mbështetje të botimit të revistave shkencore, konferencave, librave dhe projekteve të ndryshme shkencore).
Kultivimi i vlerave etike, barazisë, integritetit, tolerancës dhe përgjegjësisë sociale, me qëllim të formimit të studentëve si qytetarë pjesëmarrës aktiv në shoqëri multikulturore.
Evaluimi i vazhdueshëm i procesit mësimor, realizimi i kurrikulave dhe qëllimet e programit studimor.
Mbështetja e studentëve me sukses të dalluar në zhvillimin e karrierës së tyre akademike dhe profesionale.

Oraret

Cikli i tretë

Njoftimet

Konkurset

Aktuale

Universiteti i Tetovës e publikoi platformën online studentore “Kujdesi për ty”

Dhjetor 28, 2018|

Në funksion të mbarëvajtjes së veprimtarisë mësimore – shkencore, forcimit të lirisë akademike, transparencës institucionale, artikulimit të të gjitha nevojave, kërkesave dhe shqetësimeve të ndryshme, Universiteti i Tetovës, sot e publikoi platformën online studentore “Kujdesi për ty”. (https://kujdesiperty.unite-services.com) Platforma është zyrtarizuar në përputhje me kodeksin [...]

NJOFTIM PËR MEDIA

Dhjetor 18, 2018|

Duke pasur në konsideratë mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave studentore të Universitetit të Tetovës, por edhe të mbarë rinisë studentore në Republikën e Maqedonisë, si dhe në frymën e informimit të drejtë të opinionit publik, udhëheqësia e Universitetit të Tetovës e ndjek nga [...]

Ngjarje

Ligjëratat e para të Universitetit

E diel, Shkurt 17 @ 9:00 AM - 4:00 PM

Dita e Mësuesit

E enjte, Mars 7 @ 9:00 AM - 4:00 PM

Zyrtarizimi i UT-së

E hënë, Prill 22 @ 9:00 AM - 4:00 PM

Dita e Evropës

E enjte, Maj 9 @ 9:00 AM - 4:00 PM