Loading...
Fillimi2022-09-20T14:08:36+02:00
Vizioni – Jetësimi i idealeve kombëtare dhe vlerave bashkëkohore në arsim, shkencë, kulturë me qëllim të zhvillimit dhe përparimit të gjeneratave të ardhshme.
Misioni – Krijimi dhe avancimi i të mësuarit, shkathtësive, njohurive, kompetencave akademike dhe profesionale, që do të jenë avancuese të ndryshimeve në shoqëri, në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar.
Krijimi dhe zhvillimi i programeve studimore të nevojshme për shoqërinë dhe tregun në vend dhe më gjerë.
Zhvillimi i infrastrukturës në përputhje me qëllimet dhe natyrën e programeve studimore.
Stimulimi dhe kultivimi i lirive dhe arritjeve akademike, mësimore dhe shkencore të studentëve dhe mësimdhënësve.
Stimulimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore të mësimdhënësve dhe studentëve (mbështetje të botimit të revistave shkencore, konferencave, librave dhe projekteve të ndryshme shkencore).
Kultivimi i vlerave etike, barazisë, integritetit, tolerancës dhe përgjegjësisë sociale, me qëllim të formimit të studentëve si qytetarë pjesëmarrës aktiv në shoqëri multikulturore.
Evaluimi i vazhdueshëm i procesit mësimor, realizimi i kurrikulave dhe qëllimet e programit studimor.
Mbështetja e studentëve me sukses të dalluar në zhvillimin e karrierës së tyre akademike dhe profesionale.

Aplikimet

Oraret

Cikli i tretë

Njoftimet

Konkurset

Aktuale

Dekani i Fakultetit Pedagogjik, Prof. Dr. Lulzim Mehmedi e priti në takim pune, Prof. Dr. Joana Koszewskën nga Universiteti Pedagogjik i Krakovit të Polonisë

Shtator 14, 2022|

Dekani i Fakultetit Pedagogjik, Prof. Dr. Lulzim Mehmedi, më13 shtator 2022 e priti në takim pune Prof. Dr. Joana Koszewska nga Universiteti Pedagogjik, përkatësisht Instituti për Edukim Special, të mësimdhënësve dhe edukim shkollor, Departamenti për integrim social në [...]

Ngjarje

Seminari XVI Albanologjik

E mërkurë, Shtator 28 - E enjte, Shtator 29

Second Macedonian Road Congress 2022

E enjte, Nëntor 3 - E premte, Nëntor 4

International Congress on Human, Social Sciences and Arts

E mërkurë, Nëntor 16 - E premte, Nëntor 18

Go to Top