//Fakulteti Pedagogjik
Fakulteti Pedagogjik 2021-11-26T12:29:50+00:00

Project Description

Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës.
Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin arsimor në vend dhe përshtatjen kundrejt tendencave bashkëkohore në arsim.
Ky fakultet synon që studentët të arrijnë:

  • konkurrim në tregun akademik evropian;
  • profilizim përmes zhvillimit të kompetencave;,
  • programe të pranuara ndërkombëtarisht;
  • mundësi lëvizjeje akademike.

Në Fakultetin Pedagogjik organizohen:

  • Ligjërata interaktive dhe debatuese;
  • Mësimnxënie në laboratorë dhe në terren;
  • Mësimdhënie përmes TI-së;
  • Qasja e re “Studenti në qendër”

Cikli I

PROGRAMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
MËSIM KLASOR 8 240 Profesor i diplomuar në mësim klasor Deskriptori
DREJTIMI PARASHKOLLOR 8 240 Edukator i diplomuar në mësim parashkollor Deskriptori
PEDAGOGJI PROFESIONALE 8 240 Pedagog i diplomuar Deskriptori
EDUKIM SPECIAL DHE REHABILITIM 8 240 Edukator special dhe rehabilitor i diplomuar Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
PEDAGOGJI Inovacione didaktike 2 60 Magjistër i pedagogjisë-inovacione didaktike
Arsimim elementar Magjistër i pedagogjisë-arsimim elementar
Menaxhimi në arsim Magjistër i pedagogjisë-menaxhimi në arsim
EDUKIM SPECIAL DHE REHABILITIM Arsimim inkluziv dhe rehabilitimi 2 60 Edukator special dhe rehabilitor i diplomuar

Cikli III

PROGRAMI DREJTIMI ECTS KUALIFIKIMI
PEDAGOGJI Strategjia për zhvillimin e arsimit 180 Doktor në shkencat shoqërore, lëmi i pedagogjisë-sfera politikë arsimore
Strategjia për zhvillimin e mësimit

Dekan
Prof. Dr. Lulzim Mehmedi
lulzim.mehmedi@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Prof. Dr. Buniamin Memedi
buniamin.memedi@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Rabije Murati
rabije.murati@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Nazmije Shaqiri
nazmije.shaqiri@unite.edu.mk
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Publikuar: Qershor 2021)

Project
“Living Democracy”

Click