HULUMTIMI SHKENCOR

Universiteti i Tetovës ka dhënë rezultate jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në kërkime. Çështja qendrore strategjike e zhvillimit të ardhshëm është të bëhet një institucion i orientuar drejt kërkimit. Në përputhje me këtë, fokusi do të përfshijë të gjitha fushat e shkencës dhe artit, duke nxitur hulumtime ndërdisiplinore dhe transnacionale, duke kultivuar kulturën e inovacionit dhe transferimin e njohurive. Kjo duhet të sjellë një harmonizim më të mirë ndërsektorial në nivel lokal dhe rajonal.

Misioni ynë është të promovojmë, koordinojmë dhe lehtësojmë aktivitetet kërkimore në Universitet dhe gjithashtu të udhëheqim zhvillimin e planeve strategjike të Universitetit, duke ndihmuar gjithashtu komunitetin shkencor përmes furnizimit të të dhënave, këshillimit dhe udhëzimeve në të gjitha aspektet e planifikimit, si dhe zbatimit dhe realizimit të hulumtimit. Gjithashtu kontribuon në mjedisin e Universitetit dhe më gjerë në përfitimet sociale, ekonomike dhe kulturore në vend dhe në rajon.

SEMINARI I ALBANOLOGJISË

Seminari i Albanologjisë, përtej një veprimtarie shkencore, në vetvete përfaqëson angazhim të pareshtur, për idealin tonë kombëtar dhe dëshirën e përbashkët për të ecur përpara gjuha dhe kultura jonë kombëtare.

“Kjo ngjarje e rëndësishme tashmë e ka ndërtuar identitetin e vet shkencor dhe në këtë aspekt përfaqëson jo vetëm veprimtarinë më të rëndësishme shkencore në vendin tonë, por ndër vite ka shërbyer edhe për ndërkombëtarizimin e studimeve të albanologjisë në arenën ndërkombëtare.

Drejtuesit e Universitetit, së bashku me Drejtorinë e Seminarit, angazhohen që të ruhet vazhdimësia e tij dhe nga viti në vit, me prurjet e reja në lëmin e albanologjisë dhe trajtimin e temave aktuale dhe me interes për kulturën shqiptare t’i përmbushë pritshmëritë tona dhe të opinionit më të gjerë” Revista “Albanologjia”, shënon ngritje cilësore nga numri në numër, synon që të jetë një shesh mendor, ku studiuesit shqiptarë dhe të huaj, do t’i prezantojnë të arriturat e kërkimeve dhe hulumtimeve të tyre shkencore, që më pas do të jenë dobiprurëse për botën akademike, por edhe për studentët tanë.

Si institucion arsimor synojmë që të kemi më shumë revista shkencore, sepse kështu e depozitojmë dijen dhe kujtesën tonë dhe i mundësojmë jetëgjatësi dhe komunikim të përhershëm me lexues kohërash të ndryshme.


Seminari XIV Ndërkombëtar i Albanologjisë

kontakt: seminari@unite.edu.mk

LABORATORËT SHKENCORË

Fakulteti i Kulturës Fizike

 • Laboratori i biomekanikës
 • Laboratori i performancave

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit

 • Laboratori i kimisë ushqimore
 • Laboratori i bioteknologjisë ushqimore
 • Laboratori i mikrobiologjisë ushqimore
 • Laboratori për analizë instrumentale të ushqimit

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

 • Laboratori për testim dhe kontroll të materialeve ndërtimore

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

 • Laboratori i kimisë organike dhe biokimisë
 • Laboratori i fizikës së përgjithshme

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

 • Laboratori për veprimtari kërkimore-shkencore për shkencat mjekësore 1
 • Laboratori për veprimtari kërkimore-shkencore për shkencat mjekësore 2
 • Laboratori i teknologjisë farmaceutike
 • Laboratori i shkencave farmaceutike
 • Laboratori i farmakognozisë

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik

 • Laboratori për kërkime shkencore
 • Laboratori i mikroskopisë

PROJEKTE

NR. EMRI I PROJEKTIT DATA E APLIKIMIT DATA E IMPLEMENTIMIT PARTNER NË PROJEKT OSE DONATORI
1 Pajisje laboratorike për shkencat matematike-natyrore) 20.05.2011 28.02.2012 Ministria e Arsimit dhe Shkencës
2 Edukimi ekologjik për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe ngritjen e zhvillimit të qëndrueshëm 10.01.2013 06.2013 – 01.2014 Ministria e Ekologjisë
3 Patterns 20.02.2014 2014-2015
4 Lyra Wallet 2014 2016 Erasmus+
5 RRPP 18.03.2014 2014-2016 Programi i Referimit të Shpejtë
6 Projekti i kapakëve në Maqedoni 2013 2013 Projekt Humanitar
7 Erasmus+ Sport 30.04.2014 01.09.2014 – 31.08.2017 Erasmus+
8 Konferencë internacionale IEEE 2014 27-29, 05.2014 Instituti i Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë
9 Materiale për riciklimin e mjeteve ftohëse 13.11.2014 Dhjetor 2015 Ministria e Ekologjisë
10 Projekti për ndërtimin e pusit 12.03.2015 2016 Ministria e Ekologjisë
11 Vauçerë për studentët nga Ministria e Informatikës 28.04.2015 28.04.2015 Ministria e Informatikës
12 Qyteti yt varet nga ti Shkurt 2015 UNDP, USAID dhe Ministria e Ekologjisë
13 Qendra për përkrahje dhe financim të ndërmarrjeve mikro,të vogla dhe të mesme Tetor 2014 2015
14 Mësimi ndërkufitar bashkëpunes për menaxhimin e ekosistemit dhe zhvillim të qëndrueshëm në rajonin e malit Sharr 2015-2017 “Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës 30.06.2015 30.06.2017 IPA CBC
15 Seminari Albanologjik Nëntor 2015 2016 Ministria e Kulturës
16 Ura me Tri Harqe Nëntor 2015 2016 Ministria e Kulturës
17 Zhvillimi i bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë -Twining 28.08.2016 14 muaj Ministria e Arsimit dhe Shkencës
18 Google e ardhmja juaj Google inc
19 Koncerti vjetor i studentëve të USHT-së 30.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
20 Konferenca e tretë ndërkombëtare e FSHZ-së 30.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
21 Ekspozita vjetore e studentëve 27.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
22 Seminari Albanologjik 21.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
23 Arritja e ruajtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura dhe përfshirjes së biodiversitetit dhe planifikimit të përdorimit të tokës 04.02.2017 Në fazën e implementimit UNEP, Gef dhe Ministria e Ekologjisë
24 IfCheese 30.08.2017 30.09.2019 Erasmus+ ne partneritet me Universiteti Ardahan-Turqi, IMS-Qipro, Elelmiszerklub-Hungari, IED-Greqi
25 Koncerti vjetor i studentëve të USHT-së 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
26 Ekspozita vjetore e studentëve 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
27 Seminari Albanologjik 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
28 Ura me Tri Harqe 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
29 RS-0813 Hulumtimi, zhvillimi dhe edukimi në proceset jokonvencionale 26.12.2017 CEEPUS III-Universiteti i Novi Sadit, Departamenti i energjisë dhe prodhimit inxhinieri, Fakulteti i Shkencave Teknike Ph.D Sinisa Bikiç
30 RS-1012 Ndërtimi i njohurive dhe shkëmbimit të përvojës në CFD 26.12.2017 CEEPUS III-Universiteti i Novi Sadit, Departamenti i energjisë dhe prodhimit inxhinieri, Fakulteti i Shkencave Teknike Ph.D Sinisa Bikiç
31 BG-1103 Modelimi, simulimi dhe dizajni i ndihmuar kompjuterik në menaxhimin inxhinierik 22.12.2017 CEEPUS III-Universiteti Teknik i Sofjes, Fakulteti i Telekomunikacionit, Prof.Dr. Galia Marinova
32 RO-0014 Kufijtë dhe pikat kufitare në antropologjinë kulturore në arsimin universitar 26.12.2017 CEEPUS III- Universiteti i Bukureshtit,Fakulteti i Gjuhëve të huaja,Departamenti i Literaturës Ruse,Ph.D Antoneta Olteanu
33 AT-1101 EcoManAqua – Ekologjia dhe menaxhimi i ekosistemeve ujore në Evropën Qendrore,Lindore dhe Juglindore 24.01.2018 CEEPUS III-Universiteti i Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës, Vjenë, Departamenti i Ujit, atmosferës dhe mjedisit, IHG, PhD Thomas Hein
34 Elementi kryesor i yni 01.09.2017 31.08.2019 Erasmus+ KA2 – Universiteti Nisantasi_Turqi, Adefis Juventud internacional_Spanjë, Instiuti për zhvillim të trajnimeve dhe mobilitetit_Bulgari

KONFERENCAT

2022

International Congress on Natural, Health Sciences and Technology
18 – 19 May, 2022

2021

2020

2019

International Congress on Human, Social Sciences and Arts
13 – 15 November, 2019

REVISTAT SHKENCORE

Acta Medica Balkanica
International Journal of Medical Sciences


Albanologjia
International Journal of Albanology


Economic Vision
International Scientific Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism


Ecotec
International Journal of Sciences, Environment and Technology


Filologjia
International Journal of Human Sciences


Freedom
Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication


Education
Journal of Educational Research


JAS-SUT
Journal of Applied Sciences-SUT


Justicia
International Journal of Legal Sciences


Philosophica
International Journal of Social and Human Sciences


Sport and Health
International Journal of Sports Sciences and Health


Lista e Revistave Shkencore në: Web of Science, Scopus dhe Springer

Shtyp këtu për të shtuar publikime
Faculty
Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FAKULTETI: Autori/ët (E1 M1; E2 M2);Titulli i punimit:Emri i revistës:Numri / Vëllimi:Faqet:Vendi i botimit të revistës:AttachmentHTML
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUINTERNATIONAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL JUSTICIA6167-17520161857-8454
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITARSIM ISENI,FEJZULLAH FEJZULLA,ERHAN SULEJMANITHE IMPACT OF SEASONAL VARIABILITY ON PHYSICAL-CHEMICAL AND BACTERIAL INDICATORS OF DRINKING WATER OF GARI VILLAGE,DIBRA,NORTH MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITIONNO.5/6 / VOL.330-3920202671-3071
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHEZAIR IDRIZI,MERIJE ELEZI,NAMIK DURMISHI,FEJZULLAH FEJZULLA,ISMAIL FERATITHE PRODUCTION OF BEANS FEATURE WHICH IS INFLUENCED BY THE ENVIRONMENTINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION1-224-2620182671-3071
FAKULTETI FILOZOFIKHIRIET ZIBERIVESHJET E FEMRAVE STRUGANEETNOALBNO.4 / VOL 4101-1082020
FAKULTETI FILOZOFIKHIRIET ZIBERIPËRPUNIMI I VESHJEVE TË GRAVE NË MALIN E THATËSCUPINO.29 / VOL.29 147-1552020
FAKULTETI FILOZOFIK DRITA MEMETI, ARDITA ABDULI, HIRIET ZIBERICHALLENGES OF YOUTH MIGRATION IN THE REPUBLIK OF NORTH MACEDONIAKNOWLEDGE-INTERNATIONAL JOURNAL VOL.36.1415-4192019
FAKULTETI FILOZOFIKHIRIET ZIBERIKËNGË DASME NË MALIN E THATËETNOALBNR.3 / VOL.399-1062019
FAKULTETI PEDAGOGJIKARDITA CEKA, RABIJE MURATI, ANKICA ANTOVSKATHE ROLE AND THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY SCHOOLEUROPIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIESVOL.7 ISSUE 12585-5942020ISSN: 2501-1111, ISSN-L:2501-1111
FAKULTETI PEDAGOGJIKGEZIM XHAMBAZI, RABIJE MURATIPARENTAL CHALLENGES DURING DISTANCE LEARNINGEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 3-4 / VOL. 270-752020ISSN 2671 - 3268 (PRINT) ISSN 2671 - 3276 (ONLINE)
FAKULTETI PEDAGOGJIKHAVUSHE REXHEPI, RABIJE MURATI, ARDITA CEKANECESSITY OF PRESCHOOLINSTITUTIONS IN RURAL MUNICIPALITIESEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 3-4 / VOL. 228-332020ISSN 2671 - 3268 (PRINT) ISSN 2671 - 3276 (ONLINE)
FAKULTETI PEDAGOGJIKHAVUSHE REXHEPI, RABIJE MURATIIMPLEMENTING THE LEARNING FORMS IN EDUCATIONAL AND TEACHING PROCESSEDUCATION, JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 1-2/VOL. 157-622019ISSN 2671 - 3268 (PRINT) ISSN 2671 - 3276 (ONLINE)
FAKULTETI PEDAGOGJIKRABIJE MURATI, ARDITA CEKA, AGNESA BESIMITHE TEACHER AND CHANGES IN EDUCATIONEUROPIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIESVOL.6 ISSUE 4317-3222019ISSN: 2501-1111, ISSN-L:2501-1111
FAKULTETI PEDAGOGJIKRABIJE MURATI, AGNESA BESIMIDEMOCRATIC EDUCATION OF STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOLINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICEVOL.10, NO.2026-302019ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
FAKULTETI PEDAGOGJIKRABIJE MURATI, AGNESA BESIMIPEDAGOGJIA KRITIKE DHE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIKPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO. 7 / VO. 4104-1062017ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKRABIJE MURATI, ARDITA CEKATHE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TEACHING INTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICENO. 6 / VOL. 8 197-1992017ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
FAKULTETI PEDAGOGJIKSVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKA, RABIJE MURATI, ALEKSANDRA TANESKATHE IMPACT OF THE STUDENTS’ GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICENO. 24 / VOL. 7 108-1142016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
FAKULTETI PEDAGOGJIKMAKFIRETE AMETI, AGIM SALLMANI, RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTHNO. 5 / VOL. 32016ISSN 1857-9310
FAKULTETI PEDAGOGJIKSVETLANA PANDILOSKA GRNCAROSKA, RABIJE MURATIKAKOV NASTAVNIK MU TREBA NA SOVREMENOTO UCILISTEУЧИТЕЛОТ И СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ41-442016ISBN 978-608-244-364-5
FAKULTETI PEDAGOGJIKRABIJE MURATIFAMILY IN CONTEMPORARY SOCIETYINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESNO. 1/VOL.13510-5132016ISSN: 2458-9489
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPILOGOTETI; MALALA; MALLTEZI LUAN; MBRETI MILUTIN; MEROPSËT; MUZAKAJT; NOMIKËT; OSTROGORSKI GEORG; OTROKËT; PERANDORI SAMUIL; PERANDORI SIMEON; PORFYROGJENETI KONSTANTIN VII; PRONIA; RRUGËT MESJETARE; SLLAVËT; TEMA E SHKUPITFJALORI ENCIKLOPEDIK I KOSOVËSII979, 991, 1028, 1038, 1071, 1096, 1165-1166, 1192-1193, 1230-1231, 1231, 1271, 1306, 1334, 1449-1460, 1511-1512, 16542018
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIABATI I DIOKLESË; ATALIATI MIHAIL; DIOKLEA; DUSHANI STEFAN; DYSELJE ALEN; FAMILJET FEUDALE RASIANE; HRABAK BOGUMIL; KEFALIU; LIGJI AGRARFJALORI ENCIKLOPEDIK I KOSOVËSI1, 81, 332, 365, 371, 422-423, 643, 7682018
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPERIUDHA E MESJETËS NË LIBRAT E HISTORISË TË ARSIMIT TË MESËM NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËAlbanologjiaNO.13-14 / VOL. 72020
FAKULTETI JURIDIKFERAT POLISIKONCEPTET THEMELORE TE KULTURES DHE SJELLJES NE ADMINISTRATEJUSTICIA21120141857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKGZIM XHAMBAZITHE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING PROGRAM CONTENT THROUGH DISTANCE LEARNINGVOSPITANIENO.15 / VOL.1155-6120201857-5331
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANI; FATI ISENIASPEKTE TË VEPRIMTARISË SË LIDHJES SHQIPTARE NË KAZANË E TETOVËSKOSOVA45185-2022020
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANISIRBISTAN’IN KOSOVA’DAKI MÜSLÜMAN HALKINAI YÖNELIK ETNIK TEMIZLIK POLITIKASIBALKANLAR VE İSLÂM359-3762020
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPI; BESIM MORINARRETHANAT SOCIO-ETNIKE NË NAHIJEN E TETOVËS, SIPAS REGJISTRIMIT TË VITEVE 1467-1468GJERGJ KASTRIOTI-SKËNDERBEU NË 550-VJETORIN E VDEKJES103-1242019
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANITHE U.S ROLE IN STOPPING THE SERBIAN BARBARISM IN KOSOVOFREEDOM1-2/ 155-652020
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIVEPRIMTARIA E LIDHJES SË PRIZRENIT PËR MBROJTJEN E TOKAVE SHQIPTARE (QERSHOR-KORRIK 1878)LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT (140 VJET PAS), 69-822019
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANI; IRFETE IBRAHIMILUFTËRAT BALLKANIKE DHE PASOJAT E FUNDSHEKULLIT XX PËR SHQIPTARËTALBANOLOGJI 82303-3162018
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIBININCI BALKAN SAVAŞI’NIN ARNAVUTLAR ÜZERINDEKI ETIKLERISULTAN V MEHMED REŞAD VE DÖNEMI728-7452018
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANI; NAZMIJE SHAQIRIÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (TETOR-NËNTOR 1908)SCUPI23141-1572018
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAASAN IDRIZI, ARBENITA KADRI, NEXHBEDIN ISMAILI, IDAVER HYSEINIPROBLEMS OF POLLUTION IN THE REGION OF POLOGJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT (JAS – SUT)NO.9-10/ VOL.538-452019ISSN 1857-9930 (PRINT), ISSN: 2671-3047 (ONLINE)
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZI, RABIJE MURATIPARENTAL CHALLENGES DURING DISTANCE LEARNINGEDUCATIONNO. 3-4 / VOL. 270-7520202671-3268
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANI; MEMET SELMANIDEMONSTRATAT E TETOVËS (1968) VAZHDIMËSI E DEMONSTRATAVE TË KOSOVËSPHILOSOPHICA10/537-482018
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZIPETTY REPRESENTATION OF WOMEN IN DECISION-MAKING: SOCIAL INABILITY TO FIGHT SERVILITYPHILOSOPHICANO.9 / VOL.517-2020181857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANI; JETMIRE AJRADINIASPEKTE TË VEPRIMTARISË SË HASAN PRISHTINËS GJATË VITIT 1912HASAN PRISHTINA-JETA DHE VEPRA (PËRMBLEDHJE KUMTESASH)21-392018
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANI; DIJANA TOSKAÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (NË FUND TË SHEK. XIX-FILLIM TË SHEK. XX).ALBANOLOGJIA7291-3102017
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZI, BUJAR ADILIEDUKIMI MORAL DHE KARAKTERI I MËSUESIT SI FAKTORË TË RËNDËSISHËM NË FORMIMIN E PERSONALITETIT TË NXËNËSITPHILOSOPHICANO.8 / VOL.459-6220171857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIASPEKTE TË HARMONISË FETARE TE SHQIPTARËTARS ALBANICA147-602018
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZINXËNIA E VAZHDUAR - DOMOSDOSHMËRI E NDRYSHIMEVE TË VAZHDUESHMEPHILOSOPHICANO.8 / VOL.455-5820171857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZI, AGIM SALLMANIQASJE GJINOKRITIKE NDAJ TEKSTEVE LETRARE-ARTISTIKE NË ARSIMIN FILLOR SIPAS KRITIKËS FEMINISTE ANGLO-AMERIKANEPHILOSOPHICANO.7 / VOL.465-6820171857-9272
FAKULTETI JURIDIKFERAT POLISIMARRËDHËNIA MES SHTETIT DHE SË DREJTESJUSTICIA21320191857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZIREORGANIZIMI FAMILJAR I NDIHMËS SOCIALE: BARAZIA GJINORECENTRUMNO. 5270-27720161857-8640
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZIKULTURA SI BURIM I PARAGJYKIMEVEPHILOSOPHICANO. 3-4/VOL. 2353-35820151857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZI, BUKURIJE RAHMANI, JEHONA JONUZI, ARBRINA XHAMBAZI(PA)BARAZIA GJINORE NË RRJEDHËN E NDRYSHIMEVE SHOQËRORECENTRUMNO. 4170-17820151857-8640
FAKULTETI PEDAGOGJIKGËZIM XHAMBAZIMEDIAT E REJA DHE IDENTITETICENTRUMNO. 2271-27820141857-8640
FAKULTETI PEDAGOGJIKГЗИМ ЏАМБАЗИСРЕДИНАТА КАКО ФАКТОР ВО ПРОШИРУВАЊЕТО НА КУРИКУЛУМСКИТЕ СОДРЖИНИ И НИВНОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ ВРЗ ЗБОГАТУВАЊАТА НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕОБРАЗОВНИ РЕФЛЕКСИИNO. 174-7820121409-5270
FAKULTETI PEDAGOGJIKGZIM XHAMBAZILETËRSIA ARTISTIKE NË PROCESIN MËSIMOR DHE TRAJTIMI I SAJ NGA ANA E ARSIMTARITFILOLOGJIANO. 1215-22120131857-8535
FAKULTETI FILOZOFIKDRITA MEMETI; ARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERICHALLENGES OF YOUTH MIGRATIONIN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAKNOWLEDGE – INTERNATIONAL JOURNALNO.1/VOL. 35415-4192019ISSN: 1857-923X (PRINT) 2545-4439 (ONLINE)
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERI; NAZMIJE SHAQIRIHOMICIDE-SUICIDE AT ALBANIANS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (IN PERIOD 2009-2019)KNOWLEDGE – INTERNATIONAL JOURNALNO. 5/VOL. 42945-9502020ISSN: 1857-923X (PRINT) 2545-4439 (ONLINE)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBILALL I. SHAINI, EIP RUFATI, SHPËTIM REXHEPI, ARLIND JAKUPIOPTIMAL NUMERICAL INTEGRATION BY GAUSS-LEGENDRE QUADRATURESJOURNAL JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8229-2372019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZEQIRI, NDERIM; RUFATI, EIP; ZEQIRI, BESTAR; SINANI,DENISTHE MANAGEMENT SYSTEMS CHALLENGES FOR PROCESSES AND COMPUTERS PERFORMANCE ANALYSISJAS-SUT -JOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-SUT6115 - 1202020
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZEQIRI, BESTAR; RUFATI, EIP; ZEQIRI, BESTARFUNCTIONAL PARAMETERS AND PERFORMANCE REQUIREMENT IN THE INDUSTRIAL SYSTEMJAS-SUTVOL.59-1320191857-9930
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEJETON REXHEPI, ASTRIT ISENI, ISA ASLLANI, ARTAN KRYEZIUINFLUENCE OF BODY COMPOSITION AND PHYSICAL FITNESS ON JUMPING SUCCESS OF 14 YEARS OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1 / VOL. 4852-5620201857-8942
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIПЕРИОДЪТ НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯМИНАЛОXXV/221-402018
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEENES QAILI, ASTRIT ISENIIMPACT OF TRAINING PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE FORCE ON SOME SPECIFIC-MOTOR SKILLS IN 14 YEAR OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1 / VOL.488-1220201857-8942
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËEMRI MURATI AND BESNIK REXHEPIEDIBLE AND POISONOUS MUSHROOMSECOTEC-ECOTEC- JOURNAL OF SCIENCE, ENVIRONMENT AND TECHNOLOGYVOL. 01– ISSUE 0141-442018ECOTEC- (ISSN: 2545-4595)
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIVËSHTRIM I SHKURTËR MBI KRIJIMIN DHE ZGJERIMIN E SHTETIT OSMAN DERI NË PRAG TË BETEJËS SË MARICËSKËRKIME HISTORIKE1213-282018
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDESPOTATI I VLORËS NË GJYSMËN E DYTË TË SHEK. XIVARSALBANICAI/270-802018
FAKULTETI FILOZOFIKDORINA XHANI; ARDITA ABDULI; FATLINDA TAHIRISON PREFERENCE` IN A SOCIAL PERPECTIVE ANALYSISEDUCATION JOURNAL OF EDUCATION RESEARCHNO. 1/VOL.1125-1352018ISSN 2671-3268 (PRINT) 2671- 3276 (ONLINE)
FAKULTETI FILOZOFIKJAHJA DRANÇOLLI; QERIM DALIPIKONTRIBUTI I MASAR KODRËS HISTORIOGRAFISË SHQIPTARE (SHEK. XV-1912)SCUPI1959-71 2018
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA ABDULI ; DRITA MEHMEDIWHITE COLLAR CRIME IN REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD 2008-2017 (FROM THE PRISM OF SOCIOLOGICAL EXPLANATION)EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, EUSER- EUROPEAN UNIVERSITY SERVICE FOR EDUCATION AND RESEARCHVOL. 1, ISSUE 3178-1842018ISSN PRINT: 2601-8632; ISSN ONLINE: 2601-8640
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDARDANIA NDËRMJET SUNDIMIT BIZANTIN DHE RREZIKUT TË JASHTËMKOSOVA4325-392018
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPITROJET SHQIPTARE NË BISEDIMET SERBO-BULLGARE NË PRAG TË LUFTËS SË PARË BALLKANIKESTUDIME ALBANOLOGJIKE1695-1062018
FAKULTETI FILOZOFIKDORINA XHANI; ARDITA ABDULIPERCEPTION AND THE BOOMERANG OF SEX SELECTIVE ABORTION ON WOMEN`S PERSPECTIVEPHILOSOPHICANO. 5/VOL. 3163-1692016ISSN 1857 9272 (PRINT)
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVETON SAQIPI, ASTRIT ISENIEFFECT OF THE 12 WEEK PROGRAM FOR DEVELOPING EXPLOSIVE STRENGTHENING IN STUDENTS AGILITY AND FLEXIBILITY PERFORMANCERESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1/ VOL.4838-4120201857-8942
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIÇËSHTJA E DEPËRTIMEVE SLLAVE NË TROJET ILIRO-ARBËRORE (SHEK. VI-IX)ALBANOLOGJI8/2017, VOL. 2255-2742018
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA ABDULI; HIRIET ZIBERI ; SUNAJ RAIMIPARENT-TEEN CONTRADICTIONS BETWEEN TRADITION AND CONTEMPORANEITY IN ALBANIAN FAMILIES OF TETOVO REGIONPHILOSOPHICA (INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCE)NO.5 /VOL. 355-632016ISSN 1857 9272 (PRINT)
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPI; DËFRIM GASHIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE SIPAS GAZETËS “POLITIKA” TË BEOGRADIT (NËNTOR-DHJETOR 1912)ALBANOLOGJI7/2016, VOL. 2259-2742017
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIARBËRIA PËRBALLË RREZIKUT OSMAN (1385-1396)ALBANOLOGJI5/2014, VOL. 2285-3022015
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, VULLNET AMETI, SHPRESA MEMISHITHE EFFECT OF MOTOR SKILLS IN THE SUCCESS OF SPRINT RUNNINGSPORT AND HEALTHNO.13-14 / VOL.79-1820202545-4978
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPI; HIRIET ZIBERIPROPAGANDA DHE RIVALITETI SERBO-BULLGAR NË VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITIT 1909E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE11159-170 2013
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPI; MEMET SELMANIÇËSHTJA SHQIPTARE NË GAZETËN “POLITIKA” TË BEOGRADIT (28 NËNTOR-DHJETOR 1912)SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËVI416-442 2012
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDISA TË DHËNA PËR SHQIPËRINË (1878-1879) SIPAS DOKUMENTEVE FRANCEZE (TË PUBLIKUARA NË GJUHËN MAQEDONE)E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE10133-1422012
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPISHKUPI NË GJYSMËN E PARË TË SHEK. XIX (ASPEKTE POLITIKE, EKONOMIKE DHE DEMOGRAFIKE)SEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËV269-2852011
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIFEJESA DHE MARTESA TRADICIONALE NË TREVËN E KËRÇOVËSSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËIV389-4002010
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIÇËSHTJA E ALFABETIT KOMBËTAR SIPAS NJË DOKUMENTI AUSTRO-HUNGAREZ TË VITIT 1908E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE8141-1502010
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVULLNET AMETI, ASTRIT ISENI, SHPRESA MEMISHI, HAKI ISMAILI, BLERIM SULEJMANITHE INFLUENCE OF SPECIFIC-MOTOR ABILITIES ON ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN 13 YEAR OLD STUDENTSSPORT AND HEALTHNO.13-14 / VOL.757-7020202545-4978
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPISHQIPËRIA NË MESJETËN E HERSHME SIPAS DISA HISTORIANËVE BULLGARËSEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËIII191-1982009
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËEMRI MURATILEAD CONTENT IN 15 SPECIES OF WILD FUNGI IN THE AREA OF THE THERMAL POWER PLANT OSLOMEJ (KICHEVO VALLEY, REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA)JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 9-10 / VOL. 537-46 2020ISSN 2545-4072 (PRINT) ISSN 2671-3039 (ONLINE)
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËMITKO KARADELEV, SAMI SULEJMANI, EMRI MURATIЕКОЛОГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА МАКРОМИЦЕТИТЕ ВО ФИТОЦЕНОЗАТА QUERCETUM FRAINETTO-CERRIS MACEDONICUM ВО СОСТАВ НА ПЛАНИНАТА ДОБРА ВОДАЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД III КОНГРЕС НА ЕКОЛОЗИТЕ ОД МАКЕДОНИЈАVOL. 3217-223 2008
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËEMRI MURATI, MITKO KARADELEVECOLOGY AND BIODIVERSITY OF MACROMYCETES ON CHELOJCA MOUNTAIN (KICHEVO, MACEDONIA)UNIVERSI-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENTVOL. 587-932018ISSN: 1857-9450)
FAKULTETI PEDAGOGJIKARITA AGAI; BUNIAMIN MEMEDI; TEUTA RAMADANI RASIMIASSESSMENT OF THE OPPORTUNITIES OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY FOR INDEPENDENT LIVING IN A COMMUNITYKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL6-421073-108120202545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKDAVID PREECE; LOIZOS SYMENOU; JASMINA STOSHIC; KATERINA MAVROU; ELENI TEODOROU; JASMINA FREY SHKRINJARDAVID PREECE; LOIZOS SYMENOU; JASMINA STOSHIC; KATERINA MAVROU; ELENI TEODOROU; JASMINA FREY SHKRINJAREUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION20160885¬6257
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA RAMADANI RASIMI; BUNIAMIN MEMEDI; BESA HAVZIU, ARITA AGAICORRELATION OF AGE WITH RECEPTIVE AND EXPRESSIVE SEMANTIC SKILLS IN HEARING IMPAIRED CHILDRENKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL6-421057-106120202545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA RAMADANI RASIMI; BUNIAMIN MEMEDI; DEAN ILIEV; FADBI OSMANI; FARIZ FARIZIEDUCATION AND SELF PERCEPTION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MUNICIPALITIES OF TETOVO AND GOSTIVAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE6-6163-16920161409-8962
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU; TEUTA RAMADANI RASIMILEISURE TIME FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTSInternational Journal of Cognitive research in Science, Engineering and Education1-351-55201579.8-053.6(497.7)
FAKULTETI PEDAGOGJIKJASMINA IVANOVSKA; GORAN AJDINSKIHELP ME TO DO IT ALONE - MARIA MONTESSORIPROCEEDINGS OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY59629-6632008
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEARTAN KRYEZIU, ASTRIT ISENI, ENVER TAHIRAJCORRELATION OF SUBCUTANEUOS FAT VARIABLES WITH MOTOR ABILITY IN FEMALETURK J KINESIOL6(2)49-542020DOI:726162
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANIIMPACT OF SOME ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS ON THE SUCCESS OF SPRINTER RUNS OF 30, 80 AND 100 METERS IN 14-YEARS OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1-2 / VOL. 4713-1520191857-8942
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEARTAN KRYEZIU, BUJAR BEGU, ISA ASLLANI, ASTRIT ISENIEFFECT OF THE 4 WEEK PLYOMETRIC TRAINING PROGRAM ON EXPLOSIVE STRENGTH AND AGILITY FOR BASKETBALL PLAYERSTURK J KINESIOL5(3)110-1162019553453
FAKULTETI PEDAGOGJIKJASMINA IVANOVSKA; VLADIMIR TRAJKOVSKI; GORAN AJDINSKI; LUKIKJ DRAGANSOME CHARACTERISTICS IN ADOLESCENTS WITH AUTISMBELGRADE DEFECTOLOGICAL SCHOOL2-32004
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM SULEJMANI, ASTRIT ISENI, ZORAN RADIC, ISA ASLLANI, ALEKSANDAR SIMEONOVCANNONICAL CORRELATION BETWEEN SOME BASIC-MOTOR AND SPECIFIC-MOTOR CAPACITIES OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1-2 / VOL.4639-4120181857-8942
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEISA ASLLANI, ASTRIT ISENI, MILAZIM KAMBERI, RIDVAN BILALLITHE INFLUENCE AND RELATIONSHIP OF ANTHROPOMETRIC FEATURES AND MOTOR ABILITIES OF SPRINT RUNNING IN 60-100 METERS OF 16 YEARS OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1 / VOL.4514-1620171857-8942
FAKULTETI PEDAGOGJIKIVANOVSKA JASMINAINFLUENCE OF THE METABOLISM OF AMINO ACIDS AS A CAUSE OF MENTAL RETARDATION - PHENYLKETONURIAJOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION1-22000
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISË EMRI MURATI, SLAVCHO HRISTOVSKI, MITKO KARADELEV, LUPÇO MELOVSKITHE IMPACT OF THERMAL POWER PLANT OSLOMEJ (KICHEVO VALLEY, MACEDONIA) ON HEAVY METAL CONTENTS (NI, CU, ZN, FE, MN, PB, CD) IN FRUITING BODIES OF 15 SPECIES OF WILD FUNGIAIR QUALITY, ATMOSPHERE AND HEALTH 12353–358 (2019)2019DOI:10.1007/S11869-019-00665-0CORPUS ID: 104446495
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMINATURAL-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS AND THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE RURAL TOURISM IN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 9-10 / VOL.5120-12920202545-4072 PRINT 2671-3039 ONLINE
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, SALI ZHAKUCONTEMPORARY TRENDS OF HUNTING TOURISM IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 9-10 / VOL. 5110-11920202545-4072 PRINT 2671-3039 ONLINE
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËEMRI MURATI, MITKO KARADELEVEKOLOGIJA I DISTRIBUCIJA NA GABITE OD TIPOT ASCOMYCOTA NA PLANINSKIOT MASIV DOBRA VODA,,ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ PROCEEDINGS,,MACEDONIAN ECOLOGICAL SOCIETY426-322012
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHILUFTA KUNDËR MONUMENTEVE NË TETOVË GJATË VITEVE 30 TË SHEKULLIT XXALBANOLOGJIA6 (11-12). 165-1672019ISSN 2545-4919
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHIVEÇANTITË E KRIJIMTARISË SË MURAT ISAKUTALBANOLOGJIANO. 3-4 / VOL. 2104-11520151857 – 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHIPOEZIA E LINDITA AHMETITALBANOLOGJIANO. 8 / VOL. 72017UDK: 81, ISSN 1857 – 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHISHQIPTARËT E SREMITAlbanologjia, NO. 7 / VOL. 7 224-2302017UDK: 81, ISSN 1857 – 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHINJË ZË NDRYSHE NË LETËRSINË SHQIPEALBANOLOGJIANO. 5- 6 / VOL.3242-2452014UDK: 81, ISSN 1857 – 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHIROMANI SI ZHANËR KOMPLEKSDISKUTIMENO. 10369 - 3742014ISSN 1857-825X
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMÉMOIRES D’HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITALBANOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 772-7820201857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SËFILOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 891-9720201857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUTË MËSUARIT E GRAMATIKËS SË GJUHËS FRËNGE NGA ANA E NXËNËSVE SHQIPTARËSTUDIME ALBANOLOGJIKENO. 19195-20520191857-6958
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGEALBANOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 6 32-3820191857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIU; AVDI VISOKARECEPTIMI I SOTËM I VEPRËS SË SARTRE-ITFILOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 7 43-4920191857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNFILOLOGJIANO. 9-10 / VOL. 6 32-4020181857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEFILOLOGJIANO. 8 / VOL. 5 25-2920171857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKDËFRIM SALIUKODET ETIKE TË UNIVERSITETEVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPHILOSOPHICANO. 5 / VOL. 3 83-9320161857-9272
FAKULTETI FILOLOGJIKAVDI VISOKA; DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 4 21-2920161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 4 380-39120161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEFILOLOGJIANO. 4 / VOL. 3138-15220151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKAVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORFILOLOGJIANO. 3 / VOL. 3118-12520151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKAVDI VISOKA; DËFRIM SALIUABSURDI DHE REVOLTA NË VEPRËN E ALBERT CAMUS-SË DHE RECEPTIMI I TYRE TE SHQIPTARËTFILOLOGJIANO. 1 / VOL. 1439-44520131857-8535
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, SHEVAL MEMISHI, ENVER ZENKUAQUATIC LORA AND ICHTHYOFAUNAL DIVESITY IN UPSTREAM OF THE VARDAR RIVERALBANIAN JOURNAL OF THE AGRICULTURAL SCIENCES (AJAS)NO. 2 / VOL. 16253-2562017
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI; ERDA BESIMICONTEMPORARY ARCHITECTURE IN SEISMIC ZONES, CONCEPTS AND REALIZATIONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION 143120201857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEVAL F. MEMISHI, QERIM I. SELIMI, KASUM RR. LETAJ AND ISA R. ELEZAJCHRONIC EFFECTS OF LEAD EXPOSURE ON OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN FERAL PIGEON (COLUMBA LIVIA) FROM SMELTER AREA IN KOSOVOJORDAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCESNO. 3 / VOL.13589 - 59520201995-6673
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEVAL F. MEMISHI, KASUM RR. LETAJ, QERIM I. SELIMI, ISA R. ELEZAJMETAL ACCUMULATION IN BLOOD PLASMA AND IN FEMORA OF FERAL PIGEON (COLUMBA LIVIA) FREE LIVING IN SMELTING, URBAN AND RURAL AREA IN KOSOVOPOLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIESNO. 4 / VOL. 282763-277020201230-1485
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAUTHORS BILALL I SHAINI, ARLIND JAKUPI, GAZMEND XHAFERI, EIP RUFATIGRAPHICAL ILLUSTRATION OF PERTURBED SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS AND COMPUTED NUMBER OF CONDITION VIA SDVJOURNAL JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT3163-1712018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIJAN LAFI, FLORIM IDRIZI, EIP RUFATIMETHODS FOR IDENTIFICATION OF COMPUTER ATTACKS-FORENSIC EXPERTISEIEEE1-42019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERISTE POPESKI-DIMOVSKI, LABINOT USEINI, NAIM MAHMUDI, BASHKIM ZIBERI, AHMET JASHARI, FATOS YLLI, LOTAR KURTIPHYSICAL PROPERTIES AND INFRARED CHARACTERIZATION OF HONEYS FROM WESTERN MACEDONIA JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS2019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORER. POPESKI-DIMOVSKI, A. VELIU, A. JASHARI, N. MAHMUDIDIRECT ENCAPSULATION METHOD FOR CONTROLLED RELEASE OF (E)-3-[2-(THIAZOL-2-YL)HYDRAZINYLIDENE]CHROMAN-2,4-DIONE AS PROMISING ANTICANCER SUBSTANCES IN CALCIUM-LINKED ALGINATE GELS CONFERENCE PROCEEDINGS CSPM 201850-532018ISBN: 978-608-4711-08-7
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHILUFTA KUNDËR MONUMENTEVE NË TETOVË GJATË VITEVE 30 TË SHEKULLIT XXALBANOLOGJIA6 (11-12)165-1672019ISSN 2545-4919
FAKULTETI FILOLOGJIKSALAJDIN SALIHIARMËTARIA NË TETOVËALBANOLOGJIA5 (9-10) 192-1952008ISSN 2545-4919
FAKULTETI FILOZOFIKFATON MURSELIFAKE NEWSINTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY "ALBANOLOGJIA"NO. 13-14 / VOL. 7203-21020201857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKFATON MURSELISOCIAL IMPACT OF NEW MEDIA IN PANDEMIC TIMEINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "CENTRUM"14178-18720201857-8640
FAKULTETI FILOZOFIKABDYLNASER SINANI; FATON MURSELISOCIOLOGY OF COMMUNICATION BETWEEN PESSIMISM AND MODERNIZATIONKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL34.61733 - 173620192545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREEIP RUFATI,BEKIM FETAJI,MAJLINDA FETAJIIN ENGINEERING AND SCIENCE AVAILABLE ONLINE AT http://WWW.IJLTES.COM ANALYSES AND DESIGN OF MULTILINGUAL STUDENT ESERVICE INFORMATION SYSTEMINTERNATIONAL JOURNAL OF LATEST TRANSACTIONSVOL. 7 ISSUE 472019ISSN:2321-0605
FAKULTETI EKONOMIKALMIRA CURRI MEMETI; GJYLNAIPE BEXHETI; SABRIJE KOVAQIMANAGING ONLINE REPUTATION THROUGH SOCIAL MEDIABAS BIOTLA4539-5502017978-608-4729-06-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, NAIM SYLA, FISNIK ALIAJ, STOJAN RENDEVSKI CORRELATION BETWEEN HARDNESS AND ELASTIC PROPERTIES OF ACRYLAMIDE BASED HYDROGELS PREPARED BY RADIATION INDUCED POLYMERIZATIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCE AND MATHEMATICS3232-2362017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM SYLA, FISNIK ALIAJ, ZEQË TOLAJ, NAIM MAHMUDI, AND ARBËR ZEQIRAJTHE GAS NITRIDING BEHAVIOR OF 31CRMOV9 GRADE STEELMEDWELL JOURNALS, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES2017
FAKULTETI EKONOMIKBLAGICA RIZOSKA VRANIK, MISLIM ZENDELI, ARGJIAN KAHREMANIENTREPRENEURSHIP LEVELS AND TENDENCIES OF THE GENERATION Z STUDENTS GLOBAL SCIENTIFIC JOURNALSVOL.7, ISSUE 1271-12752019ISSN 2320-9186
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, NAIM SYLA, STOJAN RENDEVSKI, FISNIK ALIAJSWELLING AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYACRYLAMIDE BASED HYDROGELS PREPARED BY RADIATION INDUCED POLYMERIZATIONMEDWELL JOURNALS, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES2017
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIVËLLEZËRIT DERVISHI, DUKURIA MË E BUKUR E KËNGËS TRADICIONALE KËRÇOVARESHENJA11996-9820211857-7563
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREPARASHU RAM PAL; PANKAJ PATHAK; SHKURTE LUMA-OSMANI;IHAC: INCORPORATING HEURISTICS FOR EFFICIENT RULE GENERATION & RULE SELECTION IN ASSOCIATIVE CLASSIFICATIONJOURNAL OF INFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENTNO. 1 / VOL. 20215001020211793-6926
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHKURTE LUMA-OSMANI, FLORIJE ISMAILI, BUJAR RAUFI, XHEMAL ZENUNI;CAUSAL REASONING APPLICATION IN SMART FARMING AND ETHICS: A SYSTEMATIC REVIEWANNALS OF EMERGING TECHNOLOGIES IN COMPUTING -AETIC4/410-1920202516-0281
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMUHAMED SKENDERI, SHKURTE LUMA-OSMANI, FLORINDA IMERI;ETHICS IN DEVOPS, THE ATTITUDE OF PROGRAMMERS TOWARDS ITJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-10/569-8520202671-3039
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI ERDA BESIMI KUJTIM ELEZISTAIR SPACE AS HORIZONTAL PLANE MULTIPLICATIONJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT NO. 11-12 / VOL. 6 4320202671-3047
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI, ERDA BESIMICONTEMPORARY ARCHITECTURE IN SEISMIC ZONES, CONCEPTS AND REALIZATIONSINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: MICRO MACRO AND MEZZO GEO INFORMATION143120201857-9000
FAKULTETI EKONOMIKVALON AMETI , LIRIDON ISMAILIMARKETING STRATEGIES AMONG SMALL AND MEDIUM SIZED COMPANIES IN THE POLOG REGION ECONOMIC VISIONNO.13/14 / VOL. 792020
FAKULTETI FILOLOGJIKIZMIT DURMISHIMBI DISA VEÇORI TË SISTEMIT BASHKËTINGËLLOR TË SË FOLMES SË GOSTIVARIT ME RRETHINËFILOLOGJIANO.6 / VOL.4 30-3520161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKIZMIT DURMISHIEUFEMIZMAT SI DUKURI GJUHËSORE ME KARAKTER SOCIOLINGUISTIKSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË151-1582012978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOLOGJIKIZMIT DURMISHIVËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR OIKONIMET E POLLOGUT DHE TË REKËS SË EPËRMESEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË562-5672011978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOLOGJIKIZMIT DURMISHITABUTË DHE EUFEMIZMAT JANË PJESË E PROCESIT UNIVERSAL LINGUISTIKSEMINARI I IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË264-2712010978-608-217-001-5
FAKULTETI FILOZOFIKSKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË2018978-6-08-248021-3
FAKULTETI FILOZOFIK STANKOVSKA G., MEMEDI I. AND DIMITROVSKI D.LONELINESS AND INTERNET USE AMONG UNIVERSITY STUDENTSCURRENT STUDIES IN COMPARATIVE EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY751-6020202465-7050
FAKULTETI FILOZOFIKSARA MIFTARI SADIKI, LULJETA BEXHETIPSYCHOLOGICAL CHANGES BETWEEN PATIENTS WITH CORONARY DISEASE AND THOSE WITH DIABETES IN THE REGION OF TETOVOINTERNATIONAL MAGAZINE FOR SOCIAL SCIENCES VIZIONE3367-7720191857-9221
FAKULTETI FILOZOFIKSADIKI SARA, STANKOVSKA G., DIMITROVSKI DTHE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND DEPRESION IN NEUROTIC PATIENTSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES RESEARCHNO. 24 / VOL. 42014
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G, MIFTARI SARA, RUSI MPSIHOLOSKI ASPEKTI NA DEPRESIVNITE SIMPTOMI NA LICNOSTA SO NEVROZAMEDICUSNO. 2 / VOL.18 105-109201214096366
FAKULTETI FILOZOFIKSARA MIFTARI SADIKI, G.STANKOVSKA, M. RUSIANKSIOZITETI-BASHKËUDHËTAR I PERSONALITETIT ME NEUROZË NË SHOQËRINË BASHKËKOHOREPHILIHSOPHICANO. 1-2 / VOL. 1195-1982014
FAKULTETI FILOZOFIKSARA SADIKIZHVILLIMI HISTORIK I SËMUNDJEVE NEUROTIKEINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO. 3-4 / VOL. 2377-38720151857-9744
FAKULTETI FILOLOGJIKFLAKRON SHABANI EMINE SHABANICOLONIAL DISCOURSE IN BURMESE DAYS BY GEORGE ORWELLKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL31.61737-174220192545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKEMINE SHABANI TRAGJEDIA GRATË TROJANE E SENEKËS ALBANOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 7 133 - 13820201857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIK EMINE SHABANIINTERNETI DHE LETERSIAPHILOLOGY8, 13-1426-3220201857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKEMINE SHABANIFIGURA E SKENDERBEUT TE SHKRIMTARET E RILINDJESALBANOLOGJIA620-2520191857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKSARA MIFTARI SADIKI, HANA RUSIDEMOGRAPHIC FACTORS AS DETERMINANTS OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TRANSVERSE MYELITIS DISEASEKNOWLEDGE-INTERNATIONAL JOURNALVOL. 35. 41231-123620192545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKHANA RUSI, SARA MIFTARI SADIKIPERFECTIONISM AS A FACTOR OF ANXIETY IN THE ADOLESCENTSKNOWLEDGE- INTERNATIONAL JOURNALVOL. 35.2591-59520192545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKSARA MIFTARI SADIKIHEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DIABETES, PASYCHOLOGICAL AND SOCIODEMOGRAPHICAL DETERMINANTSJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTISENO. 15 / VOL. 10102-11020192222-288
FAKULTETI FILOZOFIKSARA MIFTARI SADIKIRELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL FACTORS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART DISEASE AND THOSE WITH DIABETESEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESVOL. 2, ISSUES 139-4820192601-8640
FAKULTETI FILOZOFIKSARA MIFTARI SADIKIHEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CORONARY DISEASE: PSYCHOLOGICAL AND SOCIODEMPGRAPHICAL DETERMINATSEUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCHNO. 1/ VOL. 631-4120192057-4794
FAKULTETI FILOLOGJIKAMIR HOSSAIN, ARBURIM ISENI, LILJANA SILJANOVSKA, VLERA EJUPISHAKESPEARE AND IBSEN: A COMPARATIVE STUDY OF MACBETH AND HEDDA GABLER FROM TWENTY FIRST CENTURY RADICAL FEMINISM PERSPECTIVEJOURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH4(4)30-4020142240-0524
FAKULTETI FILOLOGJIKARBURIM ISENI, ARGJENT MEHMEDI, BESA ISENI,ISMAILOV GULOM MIRZAEVICHRUSSIAN-INFLUENCED ENGLISH IN ANTHONY BURGESS'S 'A CLOCKWORK ORANGE'RUSSIAN LINGUISTIC BULLETIN4(20)4-620192411-2968
FAKULTETI FILOLOGJIKARBURIM ISENIASSESSMENT, TESTING AND CORRECTING STUDENTS' ERRORS AND MISTAKESLANGUAGE TESTING IN ASIA1(3)60-9020112229-0443
FAKULTETI FILOLOGJIKDEMUSH BAJRAMI, ARBURIM ISENI, ANESA TOPKOSUBVERSION - THE SECRET POWER OF THE MESSAGE ENLACED WITH THE POWER OF THE INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGYKHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESNO. 3 / VOL. 2260-7020192223-2613
FAKULTETI FILOLOGJIKAMANDO LOPEZ VALERO, EDUARDO ENCABO FERNANDEZ, ARBURIM ISENI, CHRISTOPHER PAUL CLARKSONTEACHERS' ATTITUDES TOWARDS CORRECTING STUDENTS' WRITTEN ERRORS AND MISTAKESPORTA LINGUARUM1021-3020081697-7467
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC FEATURES OF POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-1086-1002020
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHITI, MIREME, HAMITI, RESUL, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, BLENDACHANGES IN THE COMPOSITION OF THE POPULATIONACCORDING TO THE GENDER AND AGE IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-10100-11020202545-4072
FAKULTETI FILOZOFIKMEMETI, DRITADIGITALIZATION OF THE HUMAN MINDILIRIA INTERNACIONAL REVIEW383-8820132192-7081
FAKULTETI FILOZOFIKDRITA MEMETICHALLENGES OF YOUTH MIGRARATION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAKNOWLEDGE35415-41920192545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKMEMETI, DRITATHE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN DECISION MAKING AND POLICY MAKINGPHILOSOPHICA729-3420202671-3020
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, YILDIRAY CEVIKTHE IMPORTANCE OF LANGUAGE, MEMORY AND BILINGUALISM IN LANGUAGE ACQUISIONRESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES363-7020132222-2863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHITI, MIREME, HAMITI, RESUL, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, BLENDACHANGES IN THE COMPOSITION OF THE POPULATIONACCORDING TO THE GENDER AND AGE IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-10, 5100-11020202545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC FEATURES OF POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT9-10, 586-10020202545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, RESUL, ZHAKU, SALI, RUSHITI MIREME, SKENDERI, FAUZIRRITJA NATYRORE E POPULLSISË SIPAS KOMUNAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË NË PERIUDHËN REVISTA SHQIPTARE SOCIAL-EKONOMIKE2(102)43-5320202222-5846
FAKULTETI FILOLOGJIKYILDIRAY CEVIK, ISA SPAHIUAN ASSESSMENT OF TEACHER TRAINING IN ENGLISH PREPARATORY PROGRAMS: A SUSTAINABLE SOLUTIONANGLISTICUM452-602012
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, EDITA K SPAHIUPSYCHOLINGUISTICS IMPLICATIONS AND PERSPECTIVES IN THE FUNCTION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL- KNOWLEDGE13.3367-37020161857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, EDITA K. SPAHIUTEACHERS FEEDBACK AND STUDENTS' PREFERENCES ON SECOND LANGUAGE LEARNING: A CASE STUDYINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE 11/1382-38820151857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, ARBEN XHEMAILI PRODUCTIVITY OF THE SUFFIX-ER IN ENGLISH AND GERMAN HUMANITAS - ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER1/1209 - 2182015
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, EDITA K. SPAHIUTHE BENEFITS OF NEW TECHNOLOGY AND THEIR IMPACT IN LANGUAGE TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS12.13552016
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, EDITA KAMBERI SPAHIUTHE BENEFITS OF NEW TECHNOLOGY AND THEIR IMPACT IN LANGUAGE TEACHINGINTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS12.13552016
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIUMOOD OF THE VERBS IN ENGLISH AND ALBANIAN LANGUAGE KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL102013
FAKULTETI FILOLOGJIKEDITA KAMBERI SPAHIU, ISA SPAHIUA CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE CATEGORY OF GENDER IN ENGLISH AND ALBANIAN NOUNSA CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE CATEGORY OF KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL221555-15582018
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, VLERA EJUPIACQUISIOTION OF NOUNS AND VERBS INFLECTION IN CHILD S DEVELOPMENTJOURNAL OF LANGUAGE AND COMMUNICATION101402014
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, EDITA K.SPAHIUTHE ROLE OF SOCIAL INTERACTION IN LANGUAGE ACQUISITIONKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 231399- 14012018
FAKULTETI FILOLOGJIKEDITA K.SPAHIU, ISA SPAHIU WITTGENSTEIN S TRACTUS A MODEL FOR PHILOSOPHICO LINGUISTIC COHERENCEINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION -TEACHER1513- 162018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSRA REÇANI, AGIM HAZIRI, EBRU ATASLARPLANT DIVERSITY OF SCROPHULARIACEAE, PLANTAGINACEAE AND OROBANCHACEAE FAMILIES IN GOSTIVAR CITY AND ITS ENVIRONMENT NORTH MACEDONIAAL FARABI JOURNALSPECIAL EDITION117-1272020978-625-7898-14-0
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHBEDIN BEADINI, PETRIT BARA, SHEQIBE BEADINI, SADI BEXHETI, IBADETE DENJALLI, ALBULENA BEADINI, ERMIRA BEXHETI, VEGIM ZHAKUTREATMENT OF DYSLIPIDEMIA ON THE PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE, COMBINATION WITH NICOTINIC ACID AND FIBRATES THERAPYINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT - UNIVERSI1(3)130-14720151857-9450
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZIKNOWING AND TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE43.2353-36120202545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, SADI BEXHETI, NASER DURIMISHI, ARIAN ALILI, IBADETE DENJALLI, ALBULENA BEADINI, NUSRET BAJRAMI, VEGIM ZHAKUTHE PREVALENCE OF OXIDATIVE STRESS IN MALE INFERTILITYACTA MEDICA BALKANICA1(1)95-9920162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, NASER DURMISHI, LEARTA ASANI, VEGIM ZHAKU, ALBULENA BEADINI, ERMIRA BEXHETI, IBADETE DENJALLITHE IMPACT OF TESTOSTERONE, SPERMOGRAME AND SPERM CULTURE IN THE APPEARANCE OF MALE INFERTILITY IN WESTERN MACEDONIA INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT - UNIVERSI1(1)123-13020141857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, VEGIM ZHAKU, ALBULENA BEADINI, BESJAN ALLA, BLERIM RUSTEMI, ARBEN ZULFIUBODY MASS INDEX PERFORMANCES AT STUDENTS OF MEDICAL FACULTY IN TETOVO, INFLUENCED BZ THE IMPACT OF INTERNET AND MOBILE PHONESINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT - UNIVERSI1(1)116-12220141857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, VJOSA XHAFERIROLE OF ANTIOXIDANTS IN THE DIMINUTION OF OXIDATIVE STRESS AND AMELIORATION OF SEMEN PARAMETERS IN IDIOPATHIC MALE INFERTILITYACTA MEDICA BALKANICA5(9-10)69-8020202545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, VJOSA XHAFERI, JASMINA GOLABOSKATHE ROLE OF SEMEN ANALYSIS IN THE EXPRESSION OF MALE INFERTILITY IN SOUTH-WESTERN PART OF NORTH MACEDONIA - EXPERIENCES FROM SEVEN MUNICIPALITIESINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT - UNIVERSI5(2)96-10420191857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, BESIR MURTEZANICOMBINATION OF MACA, KOREAN GINSENG EXTRACT AND ANTIOXIDANT THERAPY FOR MALE WITH OLIGOASTHENOZOOSPERMIA:CASE STUDYJOURNAL OF HYGIENIC, ENGINEERING AND DESIGN - JHED26(1)28-3520191857-8489
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, SHEQIBE BEADINI, NASER DURIMISHI, SELAMI ZHAKUACTUAL KNOWLEDGE AND FUTURE PERSPECTIVES ON OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA - META-ANALYSIS AND TEXTBOOK REVIEWACTA MEDICA BALKANICA3(6)46-5320182545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, NASER DURMISHIEFFECT OF VITAMINE C, E,ZINC, SELENIUM, L-ARGININE, L-CARNITINE, L-METHIONINE AND L-PHENYLALANINE IN MALE WITH ASTHENOZOOSPERMIAINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HELATH AND ENVIRONMENT - UNIVERSI4(1)34-4220181857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, ERMIS KALA, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, MUHAMED TAIRI, VETON ADEMI, SELAMI ZHAKUPËRDORIMI IRACIONAL I ANTIBIOTIKËVE PËR TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE AKUTE TË TRAKTIT RESPIRATORACTA MEDICA BALKANICA1(2)72-7620162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREVEGIM ZHAKU, HAZIR AZIRI, BLERON KOLONJA, ALBERT MAQELLARA, KUSHTRIM ZENDELI, GENT BILALLI, MUHAMEDIN RUSHITI, ARBEN TARAVARIPREVALENCE OF DEMENTIA IN SUBJECTS OF AGE GROUP FIFTY TO NINETYTURKISH MEDICAL STUDENT JOURNAL1(2)52-5520142148-4794
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIU, EDITA KAMBERI SPAHIUCONTRASTIVE ANALYSIS OF ENGLISH AND ALBANIAN ADJECTIVESTHE INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LANGUAGE STUDIES AND CULTURE. LONDON COLLEGE UK217-222019
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIUTEACHER'S ROLE IN CLASSROM MANAGEMENT AND TRADITIONAL METHODS JOURNAL OF THE ASSOCIATION-INSTITUTE FOR ENGLISH LANGUAGE AND AMERICAN STUDIES391- 10020161857-8187
FAKULTETI FILOLOGJIKISA SPAHIUUSING NATIVE LANGUAGE IN ESL CLASSROOMINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES10/1243 - 2482013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREALIJA GJYLAJ, HAJRULLAI MUSLIU ZEHRA, UZUNOV RISTO, HAVZIU DRITA, HAXHIU ZAIMI ARLINDA, ALILI IDRIZI EDITA, SHABANI AGIM.DETERMINATION OF FLUOROQUINOLONE ANTIBACTERIAL RESIDUES IN MILK BY LC-MS-MS METHOD.MACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETINVOL. 66 (SUPPL 1) 177 - 178 20201857-8969
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIU ZAIMI ARLINDA, ALIJA GJYLAJ, HAVZIU DRITA, TONIC JASMINA.APPLICATION OF ANALITICAL QUALITY BY DESING APPROACH TO BIOANALYTICAL METHODS-SIMULTANEOUSLY QUANTIFICATION OF ANTIEPILETIC DRUGS IN HUMAN SALIVA.ACTA MEDICA BALCANICA- INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 9-10/VOL. 51-80 20202545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREALIJA GJYLAJ, HAJRULLAI MUSLIU ZEHRA, UZUNOV RISTO, AHETI LIKA SIHANA, HAVZIU DRITA. DETERMINATION OF CEPHALOSORIN ANTIBIOTIC RESIDUES IN MILK USING LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRY LC-MS ACTA MEDICA BALCANICA- INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 9-10/VOL. 5 1-80 20202545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREYZEIRI HAVZIU DRITA, GJORGJESKA BILJANA, ARSOVSKA ANITA, BILALI SEFEDIN, NIKOLOV IGOR, MEXHITI FATMIR.DIFFERENT RENAL EFFECT ANALGESICS USE IN PATIENTS WITH HEADACHEACTA MEDICA BALCANICA- INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 9-10 /VOL. 5 25-3120202545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARALINDIHANA GOXHA, TODORKA SAMARDZIOSKAINTEGRATED ACTIVE SOLAR SYSTEME FOR ENERGY EFFICIENT FACADE STRUCTURESSCIENTIFIC JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING VOL. 4 , ISSUE 2 15-2220151857-839
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARALINDIHANA GOXHADETERMINATION OF THE MODEL OF LOW ENERGY BUILDINGS WITH THE USE OF OPTIMAL SOLUTIONS USING PHOTOVOLTAIC SYSTEM INTEGRATED INTO A DOUBLE FACADESCIENTIFIC JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM, SPACE26 [2018] 2 [56]3220181330-0652
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARALINDIHANA GOXHAHOW TO RENEW THE FACADE OF EDUCATIONAL BUILDINGS BY USING SOLAR ENERGYJOURNAL OF APPLIED SCIENCES -STATE UNIVERSITY OF TETOVANO. 9-10/VOL. 5 55- 6320191857-9930
FAKULTETI PEDAGOGJIKARBRESHA ZENKI-DALIPIAPPLICATION OF PORTFOLIO IN THE PROCESS OF ASSESSING THE STUDENT'S ACHIEVEMENTSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL38.2355-36120202545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKARBRESHA ZENKI-DALIPI ARITA AGAIVISUALIZATION IN THE FUNCTION OF ASSESMENTJOURNAL OF EDUCATION RESEARCH1.2140-15020192671-3268
FAKULTETI PEDAGOGJIKARBRESHA ZENKI-DALIPIINFLUENCE OF ICT ON TEACHING MATHEMATICS TO FOURTH AND FIFTH GRADERSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL34.2503-50920192545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKARBRESHA ZENKI-DALIPITHE ROLE OF VISUALIZATION IN TEACHING MATHEMATICSPROCEEDINGS - INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS175-1832018
FAKULTETI PEDAGOGJIKARBRESHA ZENKI-DALIPIAPPLICATION OF THE READING COMPREHENSIVE STRATEGIES IN THE FIRST PRIMARY DEVELOPMENT CYCLEINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE31.2591-59620192545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKARBRESHA ZENKI-DALIPIIMPLEMENTATION OF STRATEGIES OF THE READING COMPREHENSION IN THE FIRST DEVELOPMENT CYCLE OF ELEMENTARY SCHOOLSALBANIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES2.145-542013978-9928-133-02-1
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREYZEIRI HAVZIU DRITA, GJORGJESKA BILJANA, ARSOVSKA ANITA, BILALI SEFEDIN, NIKOLOV IGOR, FATMIR MEXHITI.DIFFERENT RENAL EFFECT ANALGESICS USE IN PATIENTS WITH HEADACHEACTA MEDICA BALCANICA- INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 9-10 / VOL.5 1-8020202545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMEVENDBANIMET FSHATARE NË E VERIUT DHE TIPARET KRYESORE TË TYRESTUDIME ALBANOLOGJIKE-SHKUP20347-35920201857-6958
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREYZEIRI HAVZIU DRITA, GJORGJESKA BILJANA, MIFTARI VISAR, ALILI IDRIZI EDITA, ALIJA GJYLAJ, HAXHIU ZAIMI ARLINDA.COMPARISON OF THE ADVERSE RENAL EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF NSAID BASED ON COX INHIBITION IN PATIENTS WITH HEADACHES.MACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETINVOL. 66(1) 1-2220201409-8695
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREYZEIRI HAVZIU DRITA, GJORGJESKA BILJANA, ALILI IDRIZI EDITA, ALIJA GJYLAJ, LIKA SIHANA, DAUTI MERITA.MONITORING OF THE RENAL FUNCTION IN PIROXICAM TREATED PATIENTSKNOWLEDGE-INTERNATIONAL JURNAL, SCIENTIFIC PAPERS VOL.38.4 (4)819-824.20202545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREYZEIRI HAVZIU DRITA, GJORGJESKA BILJANA, CVETKOVSKA DRAGANA, BILALI SEFEDIN, NIKOLOV IGOR.DETECTION OF NEPHROTOXICITY IN PATIENTS WITH MEDICATION-OVERUSE HEADACHE -MOHACTA MEDICA BALCANICA-INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 7-8/VOL. 4 13-22. 20192545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDRITA YZEIRI HAVZIU, MARIJA HILJADNIKOVA-BAJRO, TATJANA KADIFKOVA -PANOVSKA, BILJANA GJORGJESKA.NEPHROTOXICITY OF NSAIDS AND MTX.ACTA MEDICA BALCANICA- INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCES 3 (5)13-18. 20182545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDRITA YZEIRI HAVZIU, MARIJA HILJADNIKOVA -BAJRO, TATJANA KADIFKOVA-PANOVSKA, NASIR BEXHETI.RENAL FUNCTION OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS TREATED WITH REMOXICAMACTA MEDICA BALCANICA- INTERNATIONAL JURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 2/1/VOL.1 1-13020162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEMSHI VJOLLCA, IDRIZI FLORIM, SHEMSHI QEBIRRISKS OF ELECTRONIC IDENTITY IN EDUCATION, BY USING TWO PROTOCOLS: OPENID CONNECT AND SAML PROTOCOLSJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMTICS OF UTNO. 7-8 / VOL. 477-8420192545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEMSHI VJOLLCA, IDRIZI FLORIM, SHEMSHI QEBIRDARK WEB AND ITS IMPACTJURNAL OFNATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSNO. 5-6 / VOL. 389-9220182545-4072
FAKULTETI EKONOMIKELEZI, SHIRETDECENTRALIZIMI FISKAL DHE PLANIFIKIMI I BUXHETEVE STABILE KOMUNALEVIZIONI13/2009161-17020091857-9221
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVJOLLCA SHEMSHIA STUDY ON LEARNERS'S PERCEPTATION OF MOODLE AND BLACKBOARD FOR BLENDED LEARNING IN A MACEDONIAN UNIVERSITYFIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSNO. 3 / VOL. 2 69-7320172545-4072
FAKULTETI EKONOMIKELEZI, SHIRETTHE IMPORTANCE OF PROCESS OF BUDGETING IN LOCAL GOVERNMENTS IN REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC DEVELOPMENTNO 3, 10/2008303-31620081857-7741
FAKULTETI EKONOMIKELEZI,SHIRETEQUALIZATION FRSMEWORK FOR MUNICIPALITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA THROUGH GRANTSECONOMIC DEVELOPMENTVOL. 1-3,1179-8820111409-7893
FAKULTETI EKONOMIKELEZI, SHIRETCURRENT STATE OF LOCAL FINANCES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC DEVELOPMENTNR. 2-3/1284-9720121857-7741
FAKULTETI EKONOMIKELEZI, SHIRETPROPERTY TAX IN TRANSITION COUNTRIES THE CASE OF REPUBLIC OF MACEDONIA EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.28 / VOL. 12344-36020161857-7881
FAKULTETI EKONOMIKELEZI,SHIRETLOCAL GOVERNANCE IN AN INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE COMPARING LOCAL GOVERNMENT FINANCES IN MACEDONIA WITH SLOVENIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.13 / VOL. 11 519-53820151857-7881
FAKULTETI EKONOMIKELEZI SHIRET, KURTISHI NEDZATIECONOMIC BENEFITS OF JOINING NATO-THE CASE OF NEW MEMBER AND POTENTIAL IMPACT ON STATES SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINEERING AND RESEARCHVOL. 7 ISSUE 245-5320192347-3878
FAKULTETI EKONOMIKELEZI, SHIRETCOVID AND ITS IMPACT TO NORTH MACEDONIA ECONOMYINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINEERING AND RESEARCHVOL. 8 ISSUE 1212-2520202347-3878
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREILBERT ADEMI, MAJLINDA ADEMI INTERNAL URETHROTOMY AS A CHOICE OF TREATMENT ON A RECURRENT URETHRAL STRICTUREKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALVOL.40.4 695-69920202545-4439
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITIDRIZI XHEZAIR; ABDULLA XHABIR; XHABIRI GAFUR AND ALIJA DURIMTHE EVULATION OF PHENOTYPIC VARATION OF NATIVE POPULATIONS OF BEANS IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION 1 (1-2)19-2320182671-3071
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITERHAN SULEJMANI, MUHAMET DEMIRIVOLATILE COMPOUNDS OF MACEDONIAN FERMENTED SAUSAGE AS AFFECTED BY RIPENING PROCESS USING SPME GC-MSCHEMICAL INDUSTRY AND CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY2571-782020BEOGRAD, SERBI
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITERHAN SULEJMANI, LAVDRIM BEQIRI, RISTE POPESKI-DIMOVSKIEFFECT OF VEGETABLE FAT ON THE TEXTURE, COLOUR AND SENSORY PROPERTIES OF MACEDONIAN WHITE BRINED CHEESEMLJEKARSTVO71/125-342020637-352
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMAJLINDA ADEMI, MITKO MLADENOV, NIKOLA HADZI-PETRUSHEV, ICKO GJORGOSKI, YLBER ADEMIANGIOTENSIN II IS A NEGATIVE REGULATOR OF THE SEROTONIN LEVELS IN THE BRAINMEDICUSVOL.22(3)320-324.20171409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMAJLINDA ADEMI, ICKO GJORGOSKI, ILBERT ADEMITHE ROLE OF OXIDATIVE STRESS ON CELL METABOLISMMEDICUSVOL.23(3)287-29420181409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMAJLINDA ADEMI, ICKO GJORGOSKI , ILBERT ADEMITHE ALTERATIONS OF THE ENZYMATIC ANTIOXIDANT ACTIVITY BY ADDING ALKALINE WATER ON THE WHITE LABORATORY RATS AFTER HYPERTHERMIC STRESSACTA MEDICA BALKANICANO 7-8/VOL. 479-8520191409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; IMERI, FLORINDAA MODEL FOR INCREASING QUALITY OF EDUCATION BY USING A UNIFIED REPOSITORY AMONG BUA UNIVERSITIESTRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES21 (2)67-7320202147-0308
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMAJLINDA ADEMI, ICKO GJORGOSKI, ILBERT ADEMI THE IMPACT OF IONIZED WATER SUPPLEMENTED WITH GLUTATION AND VITAMIN C DURING ACUTE HYPERTHERMIC EXPOSURE ON THE CONCENTRATION OF TOTAL PROTEINS IN THE BLOOD SERUM AT WHITE LABORATORY RATSKNOWLEDGE-INTERNATIONAL JOURNAL34.4867-87220192545-4439
FAKULTETI EKONOMIKARBEN ODA, SALI ZHAKULOCAL GOVERNMENT EFFORTS IN DESIGNING THE TOURIST OFFER OF STRUGAALBANIAN SOCIO ECONOMIC REVIEWNO.3 (103)2020
FAKULTETI EKONOMIKSALI ZHAKU, ARBEN ODAPOTENCIALET TURISTIKE TË POLLOGUT DHE MUNDËSITË PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËMALBANIAN SOCIO ECONOMIC REVIEW NO.3 (103)2020
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMAJLINDA ADEMI, MIJE RECI, ILBERT ADEMITHE IMPACT OF IONIZED WATER SUPPLEMENTED WITH GLUTATION AND VITAMIN C DURING ACUTE HYPERTHERMIC EXPOSURE ON THE ACTIVITY OF THE SUPEROXID DISMUTASE IN THE BLOOD SERUM AT WHITE LABORATORY RATSKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALVOL. 40.4 747-753 20202545-4439
FAKULTETI EKONOMIKSALI ZHAKU, ARBEN ODA, RESUL AMITITHE IMPORTANCE OF CREATING SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN ORDER TO DEVELOP TOURISM FOR THREE CITIES IN LAKE OHRID-STRUGA, OHRID AND POGRADECECONOMIC VISIONNO.13-14 / VOL7212-21820201857-9566
FAKULTETI EKONOMIKNAFI POLLOZHANI, ARBEN ODA, ARBETA POLLOZHANIBUSINESS ETHICS-ELEMENTS OF SUCCESSFULL BUSINESSECONOMIC VISION NO. 7-8/VOL. 4193-20020171857-9566
FAKULTETI EKONOMIKARBEN ODA, BLEROND ODA, NAFI POLLOZHANIIMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIESECONOMIC VISIONNO.5-6 / VOL.37-1320161857-9566
FAKULTETI EKONOMIKARBEN ODA, BLEROND ODA, NAFI POLLOZHANI STRATEGIC LEADERSHIP IN FUNCTION OF REGIONAL COOPERATION OF TOURISTIC ENTEPRISESECONOMIC VISIONNO.1-2/VOL.1 22-2820141857-9566
FAKULTETI EKONOMIKARBEN ODA, MITRE AVRAMOSKISTRATEGIC MANAGEMENT AND STRATEGIC POSITIONING IN THE SITUATION OF CHANGING ENVIRONMENT-RESEARCH ON STRUGA TOURIST REGIONELSEVIER2011
FAKULTETI EKONOMIKNUHI SELA, ARBEN ODAREGIONAL COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENTICEIRD 41054-10602011978-608-65144-1-9
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPEND ISMAILI AND STEFKA FIDANOVAAPPLICATION OF GAME THEORY AND EVOLUTIONARY ALGORITHMS IN SOLVING CONFLICTS IN SOCIAL SYSTEMSINT. J. BIOAUTOMATION23 (3)293-3022019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPEND ISMAILI AND STEFKA FIDANOVAAPPLICATION OF INTUITIONISTIC FUZZY SETS FOR CONFLICT RESOLUTION MODELING AND AGENT BASED SIMULATIONINT. J. BIOAUTOMATION23(2)175-1842019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPEND ISMAILI AND STEFKA FIDANOVAREPRESENTATION OF CIVILIANS AND POLICE OFFICERS BY GENERALIZED NETS FOR DESCRIBING SOFTWARE AGENTS IN THE CASE OF PROTESTADVANCED COMPUTING IN INDUSTRIAL MATHEMATICS STUDIES OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SPRINGERVOL. 72871-782018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE SHPEND ISMAILI, STEFKA FIDANOVA APPLICATION OF INTUITIONISTIC FUZZY SETS ON AGENT BASED MODELLINGCOMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCESNO. 6/TOME 71 2018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL.KAMBERI, D. IBISHI, SH. ISMAILI AND F. ALIUESTIMATION AND TESTING FOR LOGIT MODELS BY USING RJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 4 / VOL. 22017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELAZIM KAMBERI, SHPRESIM KAMERI, SHPEND ISMAILIAN EVALUATION OF THE ICT USE BY THE STUDENTS OF TETOVO UNIVERSITIES IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL CONTENT TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS.NO. 8 / VOL. 52011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMAILI SHPEND, KAMBERI LAZIM APPLICATION OF SOFTWARE AGENT IN NEXT GENERATION NETWORKSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNO. 4 /VOL. 70 469-4892011
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA H. MUSLIU, RISTO UZUNOV, ARLINDA H. ZAJMI, NEXHIBE NUHIIMBETJET E ANTIBIOTIKEVE NE QUMESHT RREZIK I MUNDSHEM PER SHENDETIN E NJERIUTMEDICUS25 (3)435-44020201409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, ARBRESHA FERATI, GJYLAI ALIJA, SEFEDIN BILALLI, ENIS REXHEPIRENDESIA E INDIVIDUALIZMI I TERAPISE TE PACIENTETMEDICUS25 (3)441-44620201409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA HAJRULLAI MUSLIU, RISTO UZUNOV, DRITA HAVZIU, ARLINDA HAXHIU ZAJMI, EDITA ALILI IDRIZI, AGIM SHABANIDETERMINATION OF FLUOROQUINOLONE ANTIBACTERIAL RESIDUES IN MILK BY LCMSMS METHODMACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETIN66 (Suppl 1) 17720201857-8969
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDRITA HAVZIU, BILJANA GJORGJESKA, VISAR MIFTARI, EDITA A. IDRIZI, GJYLAI ALIJA, ARLINDA HAXHIUCOMPARISON OF THE ADVERSE RENAL EFFECTS OF DIFFETERNT TYPES OF NSAID BASED ON COX INHIBITION IN PATIENTS WITH HEADCHESMACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETIN66(1)3-222020
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA HAJRULLAI MUSLIU, RISTO UZUNOVDEVELOPMENT AND VALIDATION OF CONFIRMATORY LCMSMS METHOD FOR MULTI RESIDUE ANALYSIS OF ANTIBIOTIC DRUGS IN BOVINE MILKSN APPLIED SCIENCES 2,(9)15632020
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA H. MUSLIU, RISTO UZUNOV, SIHANA A. LIKA, DRITA HAVZIU, DETERMINATION OF CEPHALOSPORIN ANTIBIOTIC RESIDUES IN MILK BY LIQUID CHROMATOGRAPHY- COUPLED TANDEM MASS SPECTROMETRY METHODACTA MEDICA BALKANICA5, 9-1039-4520202545-411
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREARLINDA HAXHIU ZAIJMI, GJYLAI ALIJA, DRITA HAVZIU, JASMINA TONIC RIBARSKAAPPLICATION OF ANALYTICAL QUALITY BY DESIGN APPROACH TO BIOANALYTICAL METHODS - SIMULTANEOUSLY QUANTIFICATION OF ANTIEPILEPTIC DRUGS IN HUMAN SALIVAACTA MEDICA BALKANICA5, 9-1011-2420202545-411
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDRITA Y. HAVZIU, BILJANA GJORGJESKA, EDITA A. IDRIZI, GJYLAI ALIJA, SIHANA A. LIKA, MERITA DAUTIMONITORING OF THE RENAL FUNCTION IN PIROXICAM TREATED PATIENTS WITH HEADACHEKIJ KNOWLEDGE38.4819-82420202454-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA , ZEHRA HAJRULLAI MUSLIU, RISTO UZUNOV, AGIM SHABANIANALYTICAL PROCEDURE FOR THE DETERMINATION OF LINCOMYCIN AND TYLOSIN ANTIBIOTIC RESIDUES IN MILK BY LIQUID CHROMATOGRAPHY- COUPLED TANDEM MASS SPECTROMETRY METHODJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT441-4820192545-4072
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANON THE COHABITATION OF ORIENTA AND OXIDENT IN THE BALKANSIJSR1/8532-53820192319-7064
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANZUSUF AND ZULEJHA IN ALBANIAN LITERATUREIJEL6/617-3020162249-6912
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANINTERTEXTUALITY OF PERSIAN AND ALBANIAN LITERATURE - STUDY SAMPLE: QURAN NARRATIVE OF JUSUF AND ZULEJHAIJRHAL11/591-10020172347-4564
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANINTERFERIMET LETRARA PERSO-SHQIPTARE, ANALIZË KRAHASIMTARE MBI SHEMBULLIN E RRËFIMIT KURANOR TË JUSUFIT DHE ZELIHASËPHILOSOPHICA491-9720171857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN IZETI, METINMODERNIZIMI DHE SFIDAT E DISKURSIT FETARUNIVERS1721-3720162414-8784
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANUSKUP'TEKI ISLAMI KIMLIGIN ZOK EDILMESIBALKANLARDA ISLAM - MIADI DOLMAZAN UMUT481-992016978-605-9642-15-6
FAKULTETI FILOZOFIKISMAIL, ADNANHISTORIA ISLAME NË LETËRSINË SHQIPE - HISTORIA E JUSUFIT A.S.IRCICA517-5322015
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANZHBËRJA E IDENTITETI ISLAM NË SHKUP - NËNTËDHJETË VJETORI I RRËNIMIT TË XHAMISË BURMALISCUPI1292-1002015
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANORIENTALIZMAT E GJUHËS SHQIPE ME ETIMOLOGJI ARABEPHILOSOPHICA1214-22020141857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANJUSUFI DHE ZELIHAJA NË LETËRSINË SHQIPEDRITA E JETËS1479-952012
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNANBALKANS AS A SPACE OF COOPERATION BETWEEN ORIENTAL AND OCCIDENTAL CULTURE: A CASE OF COEXISTENCE OF ARABISMS IN THE ALBANIAN LANGUAGEPHILOSIPHICA9/59-1620181854-9272
FAKULTETI FILOZOFIKSKENDERI, DRITANTHE TRANSLATION AND INTERPRETATION OF THE ISLAMIC RELIGIOUS CONCEPTS INTO ALBANIAN LANGUAGEPHILOSOPHICA13-14/735-3920201857-9272
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIQERIM ETEMI, MJESHTËR I PRODHIMIT TË VESHJEVE TRADICIONALESCUPI29166-1802020978-608-4897-25-5
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHMIJE AJETI, VIOLETA VULA, SONJA APOSTOLSKA, TEUTA PUSTINA, TRINGA KELMENDI, LINDIHANA EMINI, SHEFQET MRASORI, RESMIJE ADEMIMAXILLARY SECOND MOLAR WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL-CASE REPORTOPEN JOURNAL OF STOMATOLOGY5(03)47-5220152160-8717
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEMINI L, APOSTOLSKA S,RENDZOVA V, AJETI N, KAMBERI BDETERMINING THE OPTIMAL LENGTH OF TOOTH 'S ROOT CANAL OBTURATIONRESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL , BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES7(6)1884-188920160975-8585
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAJETI, NEXHMIJE; VULA, VIOLETA; STAVILECI, MIRANADA; BARANI, MERITA; HALIMI, AGRAN; EMINI, LINDIHANAEFFECT OF EUCALYPTUS AND CHLOROFORM ON MINERAL CONTENT OF RADICULAR DENTIN: AN IN VITRO STUDY.JOURNAL OF INTERNATIONAL DENTAL AND MEDICAL RESEARCH. VOL. 13 ISSUE 2 p453-458 6p20201309-100
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORETAHIR TAIRI, FLORIM IDRIZIDIGITAL CURRENCIES AND THEIR INFLUENCE IN BUSINESS ECONOMIC VISION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS,FINANCE, BUSINESS, MARKETING, MANAGEMENT AND TOURISMNo. 13-14 / Vol. 7 241 - 25220202545-4544
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREASTRINA XHAFERI, FLORIM IDRIZI, MIRANDA XHAFERI ONLINE PAYMENT SYSTEMS FOR E-BANKING AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ECONOMIC VISION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS,FINANCE, BUSINESS, MARKETING, MANAGEMENT AND TOURISMNO. 13-14 / VOL. 7 63 - 7020202545-4544
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARBRESHA QERIMI, FLORIM IDRIZITHE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF ELECTRONIC BUSINESS FOR SME'S IN KOSOVO ECONOMIC VISION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS,FINANCE, BUSINESS, MARKETING, MANAGEMENT AND TOURISMNO. 13-14 / VOL. 7 28 - 4220202545-4544
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHTHE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE FAMILY COMUNICATION OF YOUTH IN KOSOVOPHILOSOPHICAVOL. 713-242020497-115
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHНАСИЛСТВОТО МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ ЗА НЕГОВОТО НАСТАНУВАЊЕПРОСВЕТНО ДЕЛОLXXII. 52019
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHДЕВИЈАНТНОТО И ДЕЛИКВЕНТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ И ВЛИЈАНИЕТО НА УЧИЛИШТЕТО ВО ПРЕВЕНЦИЈА КАЈ СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНАСПИСАНИЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТОLXXII, 32009
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHGENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF ALBANIAN WOMEN IN REP. OF MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALVOL. 28. 72443 – 24462019
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHVITI SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONIPHILOSOPHICA NO. 10 / VOL. 520181857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHIDENTITY AND CULTURAL DIVERSITY IN TETOVOPHILOSOPHICANO. 9 / VOL. 549-5420181857-9273
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHGRATË SHQIPTARE NË SYRIN E CIKLONIT TË SFIDAVE DHE PERSPEKTIVAARSALBANICA 379-8820182545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHUSA AND RNM, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCE, FREDOMJOURNAL FOR PEACEBUILDING AND TRANSCULTURAL COMMUNICATIONNO. 1 / VOL. 1140-14220202671-3411
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS GLOBAL CHALLENGE OF HUMANITYPHILOSOPHICA521-3020161857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHIMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS, SOCIAL STUDIESALBANIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATIONNO. 1 / VOL. 120162309-3455
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLPHILOSOPHICA61-6720151857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHETHNOCENTRISM IN TEXBOOKS IN MACEDONIAPHILOSOPHICA335-34020151857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFEJURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCHNO. 2 / VOL. 4199-20320142239-978
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISISPHILOSOPHICA 109-11420141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHKARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇARPHILOSOPHICA48-5220141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHDECISION MAKING UNDER THE CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY IN SOME ENTERPRISES OF PRISHTINA AND FERIZAJEUROPEAN SCIENTIFIC JURNAL5105-10820131857-7881
FAKULTETI FILOZOFIKIBISH KADRIUINFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCESINSTITUT ALB SHKENCAIV485-4932013
FAKULTETI FILOZOFIKGORDANA STANKOVSKA, IMRAN MEMEDITHE RIGHT TO INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGESSOCIETY REGISTER4(4)209-22620202544-5502
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIMAHMUT FERATI - ARTISTI ME FUQI TË PASHTERSHME KRIJUESE DHE INTERPRETUESESHENJAVITI IX - NO. 11592-9520201857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIKAIM MURTISHI, VEPRIMTAR I SPIKATUR I ETNOKULTURËS SHQIPTAREETNOALBIV39-4820202545-4617
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; IDRIZI, FERITTHE TECHNICAL SYSTEM AND RESPONSIBILITY TO MANAGE RESPECTIVE PRODUCTION DOSING SYSTEMJAS-SUT-JOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT(11-12) 6121 - 12720201857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; RUFATI, EIP; ZEQIRI, BESTAR; SINANI,DENISTHE MANAGEMENT SYSTEMS CHALLENGES FOR PROCESSES AND COMPUTERS PERFORMANCE ANALYSISJAS-SUT -JOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-SUT6115 - 1202020
FAKULTETI FILOZOFIKZEJNI MAZLLAMITHE ESTABLISHMENT OF THE BALKAN ALLIANCEPHILOSOPHICA13-14, 7130-13420201857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKZEJNI MAZLLAMITHE RELIGIOUS AND EDUCATIONAL PROPAGANDA OF THE BALKAN STATES IN MACEDONIA PHILOSOPHICA13-14, 7125-12920201857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKBRAHA RUVEJDA, STANKOVSKA GORDANAMENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT OF REFUGEE CHILDRENPHILOSOPHICA13-14112-11920202671-3020
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENEZIRI, IBRAHIM; MEMETI, AGONATTITUDES OF UNIVERSITY PROFESSORS TOWARDS HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND THEIR WORK SATISFACTIONPHILOSOPHICA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES753-5920202671-3021
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE HALIM HALIMI, FLORIM IDRIZI, FESTIM HALILI, BURIM BAFTIJARIAN EFFICIENT ALGORITHM FOR ENERGY MANAGEMENT IN SMART HOME INCLUDING RENEWABLE ENERGYINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TELECOMMUNICATIONSVOL.10, ISSUE 61-520192047-3338
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALIM HALIMI, FESTIM HALILI, FLORIM IDRIZIAN INTELLIGENT SMART HOME ENERGY MANAGEMENT ALGORITHMJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 9-10 / VOL.559 - 6820202545-4072
FAKULTETI FILOZOFIKSKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNI. STUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIREN SHQIPTARE- HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVA PHILOSOPHICA688-9720161857-9272
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIFOLKLORI NË RRUGËTIMIN E ZHVILLIMIT DHE TË NDRYSHIMITSTUDIME ALBANOLOGJIKE 20264-27220201857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA GORDANA, MEMEDI IMRANSTRESS, ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASESACTA MEDICA BALKANICA9-1046-5220202545-4870
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT SULEJMANI, ERHAN., HAYALOGLU, ADNAN.INFLUENCE OF STARTER CULTURE ON NITROGEN FRACTION AND VOLATILE COMPOUNDS IN BEATEN COWS MILK CHEESEJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION441-1220191745-4549
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI, ERHAN., HAYALOGLU, ADNANA COMPARATIVE STUDY OF COMPOSITIONAL, ANTIOXIDANT CAPACITY, ACE-INHIBITION ACTIVITY, RP-HPLC PEPTIDE PROFILE AND VOLATILE COMPOUNDS OF HERBAL ARTISANAL CHEESESINTERNATIONAL DAIRY JOURNAL1111-1020200958-6946
FAKULTETI FILOZOFIKIBRAIMI ZEBIDE, MANCEVA RUSANKA, STANKOVSKA GORDANARELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND JOB SATISFACTION AMONG ACADEMIC STAFF IN PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITIESIOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCEVOL. 25, ISSUE 9, SERIES 547-5220202279-0837
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARANDERIM ZEQIRI, FAUZI SKENDERITHE CURRENT AVAILABILITY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TOURISM INDUSTRIIN KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL VOL.38601-60620202545-4439
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIVËLLEZËRIT SEJDIU, ZËRAT E MELODISHËM TË LIRIKËS POPULLORE POLLNJANESHENJA11392-9520201857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIMAKSUT DEARI, BILBILI I POLLGËSSHENJANO. 11296-9820201857-7563
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZEQIRI, NDERIM, SKENDERI, FAUZITHE CURRENT AVAILABILITY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TOURISM INDUSTRYINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE38.3601-60620202545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETADREJTORI SI UDHËHEQËS I VEPRIMTARISË PEDAGOGJIKECOGITONO.3100-1032008ISSN 1857 – 579X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI FESTIM, IDRIZI FLORIM, BILAL DEVLEZ ISMAIL, HALIMI HALIM DATA MINING FUNCTIONALITY AND USAGE AREASJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT NO. 7-8 / VOL.4 49 - 6120192671-3039
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHUSEINI, KRENAR; AJRULI, NESHAT; MEMETI, AGONUNIVERSITY ONLINE COUNSELING: RECMMENDED MODEL USING IOS AND ANDROIDCCIS - SPRINGER12261-82020
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDRITAYZEIRI HAVZIU BILJANA GJORGJESKA EDITA ALILI IDRIZI GJYLAJ ALIJA SIHANA LIKA MERITA DAUTIMONITORING OF THE RENAL FUNCTION IN PIROXICAM TREATED PATIENTS WITH HEADACHEKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL VOL.38.4819-82420202545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, EMA OLLOMANINEW LOCALITY OF DISTRIBUTION OF SAMBUCUS DEBORENSIS KOSANIN, LOCAL ENDEMIC IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA, FASCICULA BIOLOGIETOM. XXVII - 27, ISSUE - 1,82 - 8420201224-5119
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRINEW LOCALITY OF DISTRIBUTION OF BERTEROA MUTABILIS VENT. DC., BRASSICACEAE IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH - IJSRVOL. 9 ISSUE 4 1473, 147420202319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREALAJDIN ASANISTUDIMI ANAMO-FUNKSIONAL I EKIPIT TE TE RINJVE TE FUTBOLLIT U PESEMBEDHJETE DHE U GJASHTEMBEDHJETEMEDICUS19 (1R*)222-22520141409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREALAJDIN ASANI, XHELADIN ÇEKAVEÇORI MORFOFUNKSIONALE TE SISTEMIT KARDIOVASKULARMJEKESIA BASHKEKOHORENO.920131409-6366
FAKULTETI FILOZOFIKGORDANA STANKOVSKA, IMRAN MEMEDI, DIMITAR DIMITROVSKICORONAVIRUS COVID DISEASE, MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORTSOCIETY REGISTER4(2)33-4820202544-5502
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; IDRIZI, FERIT; ZEQIRI, BESTARTHE SCHEDULING APPLICATIONS AND REAL TIME SYSTEMS COMMUNICATIONS JAS-SUTVOL.3102-10720171857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; ZEQIRI, BESTARINTEGRATION OF THE COMPUTER SYSTEM, ARCHITECTURES DESIGN AND DEPLOYMENTJAS-SUTVOL.3108-11520171857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; IDRIZI, FERITSOFTWARE MANAGEMENT AND ALGORITHMS FOR REAL-TIME CONTROL SYSTEMSJAS -SUTVOL.418-2720181857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI, FERIT; KACANI, JORGAQ; ZEQIRI, NDERIMAN ALGORITHM DESIGN FOR FAST TUNING OF NON-LINEARITY CONTROLJAS-SUTVOL.444-4920181857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI, IRFAN; ZEQIRI, NDERIMSYSTEM DESIGN AND PROCESS FOR DATA TRANSMISSION THROUGH MULTIPLEX TRANSMITTER CHANNEL, MODULES AND APPLICATIONJAS-SUTVOL.594-10520191857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, BESTAR; RUFATI, EIP; ZEQIRI, BESTARFUNCTIONAL PARAMETERS AND PERFORMANCE REQUIREMENT IN THE INDUSTRIAL SYSTEMJAS-SUTVOL.59-1320191857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHITI, MIREME, SKENDERI, FAUZIADMINISTRATIVE REGULATION OF THE MUNICIPALITIESIN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-898-10620192545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION IN THE POLOG REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8107-11520192545-4072
FAKULTETI FILOLOGJIKARBËR ÇELIKU; OSMAN ISMAILIDER EINFLUSS DER DEUTSCHEN SPRACHE BZW. DER DEUTSCHEN KULTUR AUF DIE IN DEUTSCHLAND, IN OSTERREICH UND IN DER SCHWEIZ LEBENDE ALBANISCHE GEMEINSCHAFTFILOLOGJIANO. 6/ VOL. 411-2020161857-8535
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI, ERHAN., HAYALOGLU, A,.CHARACTERISATION OF MACEDONIAN WHITE-BRINED CHEESE: EFFECT OF RAW OR HEAT-TREATED CAPRINE MILKINTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY71408-41620181471-0307
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI, ERHAN., DEMIRI, MERSEL.THE EFFECT OF STEVIA, EMULSIFIER AND MILK POWDER ON MELTING RATE, HARDNESS AND OVERRUN OF ICE CREAM FORMULATIONS DURING STORAGEMLJEKARSTVO70 / 2120-1302021ZAGREB, CROATIA
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBEADINI N., BEADINI SH., SHABANI L., SABRIU ADETERMINING THE LEVEL OF CEA, CA AND HISTOPATHOLOGICAL ANALYSIS AS DETECTORS FOR DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER UNIVERSI - INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENTVOL 01142-14820141857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMIMOZA BAFQARI-BAKIJI, NEVZAT ELEZI, BEKIM ISMAILI, LULZANA SHABANI, SANIJE BERISHANIVELI I HOMOCISTEINES TE PACIENTET DIABETIKMEDICUSVOL 24 (3)347-34920191409-6366
FAKULTETI FILOLOGJIKREMZIJE NUHIUMËSIMDHËNIA E GJUHËS ANGLEZE NGA MËSIMDHËNËS TË HUAJ DHE MËSIMDHËNËS VENDAS: PËRPARËSITË E TYREALBANOLOGJIA NO. 5-6 / VOL. 315920161857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKREMZIJE NUHIUDEGREES OF COMPARISON OF ADJECTIVES IN ENGLISH AND ALBANIAN LANGUAGEANGLISTICUMNO.12 / VOL. 44320151857-8179
FAKULTETI FILOLOGJIKREMZIJE NUHIUMOTIVATION AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEFILOLOGJIANO.1 31320131857-8535
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAHMETI SIHANA, BEXHETI DORENTINA, ADEMI VETON, ALILI EDITA, MALAJ LEDJAN INPATIENT VS. OUTPATIENT: A COST COMPARISON OF THE USE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS DURING PREGNANCY ACTA MEDICA BALKANICANO.6 / VOL.357-6420182545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORETAIRI MUHAMED, TOZIJA FIMKA, ADEMI VETONLEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF PATIENTS 'RIGHTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAMEDICUSNO. 2 / VOL. 22238-24520171409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREADEMI VETON, ZYLBEARI LUTFI, BEHLULI IBRAHIMIMPACT OF THE SOCIOECONOMIC STATUS ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATUREMEDICUSNO. 1/VOL. 2494-10220191409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESHATRI JETON, ÇERKEZI SELIM, ADEMI VETON, REÇI VALVITA, BEXHETI SADIANATOMICAL VARIATIONS AND DIMENSIONS OF ARTERIES IN THE ANTERIOR PART OF THE CIRCLE OF WILLISFOLIA MORPHOLOGICANO. 2 / VOL. 78259-26620190015-5659
FAKULTETI PEDAGOGJIKIILJAZI TEUTA, MEHMEDI LULZIMIMPLEMENTATION OF ICT IN ELEMENTARY MATHEMATICSCONGRESS PROCEEDINGS INTERNATIONAL BALLKAN CONGRESS FOR EDUCATION AND SCIENCE QUALITY IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROCESSES14101-111201913-987-9989-823-71-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, NASUF ABDIIGENUS ACHILLEA L. ASTERACEAE IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8/427-2920192545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMIRVET SELA, SHKURTE LUMA OSMANI, AGON MEMETIPLAGIARISM AS A CURRENT PHENOMENON IN HIGHER INSTITUTIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8/462-7120192545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBESAR HUSEINI, AGON MEMETIIMPLEMENTATION ISSUE ANALYSIS OF JAVA RMI AND COBRAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8/484-9320192545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORINDA IMERI, AGON MEMETI, NEXHIBE SEJFULI, HANA SALIUTHE IMPACT OF .PPT PRESENTATIONS IN TEACHING AND LEARNING PROCESS, CASE STUDY: UNIVERSITY OF TETOVAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT7-8/472-7620192545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4 / VOL.285-9020172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMERIME MUSTAFI, RUKIJE IBRAIMITHE SITUATION END CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.4/ VOL.255-6020172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZEJNEDIJE ADEMI, RUKIJE IBRAIMITHE DEMODRAPHIC CHARACTERISTICS OF JEGUNOVTSE MUNICIPALITYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF TUNO. 5-6 / VOL.3137-14520182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMI, ZIJA ZIMERIPERSPECTIVES FOR THE DEVLOPMENT OF ALTERNATIVE KINDS OF TOURISM IN THE POLOG VALLEYJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF TU3130-13620182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBASHKIM IDRIZI, MURAT MEHA, RUKIJE SKENDERIDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRATSRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION INSPIRE GSDI AND LOCAL STATUSSCIENTIFIC INSTITUTION INDEPENDENT RESEARCHER DR. BORIS NIKODINOVSKI9-10182-1952009978-9989-9974-5-7
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREYLLDRITA SEFERI, SADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT, FLORINDA IMERIINTRODUCE OF POST ALGEBRA TO TERNARY AND REAL SEMIGROUPS INTERNATIONAL MEDITERRANEAN NATURAL SCIENCES, HEALTH SCIENCES AND ENGINEERING CONGRESS3/4249-25720192566-3402
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKRUTAN RASIMI,YLLDRITA SEFERI, IBRAIMI ALIT, SADIKI FLAMURE NUMERICAL-ANALYTICAL SOLUTION OF NONLINEAR FRACTIONAL-ORDER LORENZ'S SYSTEMAPPLIED MATHEMATICAL SCIENCES13/13595-60620191314-7552
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKRUTAN RASIMI,YLLDRITA SEFERI, IBRAIMI ALIT, SADIKI FLAMURE SKEW N-BINORMAL OPERATORSINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS13/11513-51720191314-7579
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT, YLLDRITA SEFERIRELATION BETWEN ASSOCIATIVE TERNARY OPERATIONS AND NEUTRAL SEQUENCESJNSMNO. 5-6 / VOL. 3222-23220182671-3039
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAJREDINI FADIL, GJEVORI ALTIN, IZAIRI NESET, RASIMI KRUTAN, ZAJKOV OLIVER PHET SIMULATIONS VS REAL EXPERIMENTS FOR BETTER UNDERSTANDING ELECTRICAL RESISTANCESCIENCE AND RESEARCHNO. 1 / VOL. 335-412019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI EMIN, IBRAIMI ALITCONVERGENCE IN CONE METRIC SPACES WITH NORMAL CONESJNSMNO. 5-6 / VOL. 3172-17620182671-3039
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUKIJE IBRAIMI, ZEJNEDIJE ADEMIТУРИСТИЧКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ НА ШАР ПЛАНИНАCENTRUM11378-38920191857-8640
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALILI SULEJMANI LIZA, IBRAIMI ALITCAUSALITY BETWEN PUBLIC REVENUES AND EXPENDITURESCOMPARATIVEANALYSISOF MACEDONIA AND ALBANIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALNO. 1/VOL. 20 213-219201825454439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE,IBRAIMI ALIT, RASIMI KRUTAN, RUSHITI AGIMINTERPRETATION OF PLANAR TERNARY RING IN DESARGUES PLANE LIKE USUAL RINGINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICSAND ITS APPLICATIONS-IJMAAVOL.4 ISSUE 381-9120162347-1557
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKU MURAT, IBRAIMI ALIT, SADIKU LULJETAECONOMETRIC ESTIMATION ON THE RELATIONSHIP BETWEN UNEMPLOYMENT RATE AND ECONOMIC GROWTH IN FYR OF MACEDONIAPROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE - EBEEC1969-812015278725763
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA HAJRULLAI MUSLIU, RISTO UZUNOV, AGIM SHABANI, DORENTINA BEXHETITHE CONFIRMATION AND QUANTIFICATION OF TETRACYCLINE ANTIBIOTIC RESIDUES IN MILK BY LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRYACTA MEDICA BALKANICANO 7-8 / VOL 44820192545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, ARLINDA HAXHIU ZAJMI, EDITA ALILI IDRIZI SIHANA AHMETILIKA, GJYLAI ALIJADIFFICULTIES IN THE LIBERALIZATION OF THE MARKET OF OTC MEDICATIONS IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND EXPERIENCES FROM EUROPIAN COUNTRIESACTA MEDICA BALKANICANO. 4 / VOL. 7-886-9020192545-4870
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT REKAHYDROTHERMAL PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT POROUS CERAMICS FROM DIATOMITE AND TREPELENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY582-5912017978-99955-81-22-0
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZIPEDAGOGICAL PRACTICE AS A LINK FOR CONNECTING THEORY AND PRACTICE IN TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALNO. 6 /VOL. 311905-191120192545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZIQUESTIONS AS A TOOL OF TEACHINGKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALNO. 1/VOL. 23179-18520182545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZISCHOOL AS A MEETING POINT OF TEACHERS AND STUDENTS_MEMBERS OF DIFFERENT CULTURESPHILOSOPHICA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCE VOL.5.NO.960-6520181657-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZI, VLERA SHABANI,IRADETE ABDULLAITHE ROLE OF THE RALATIONSHIP BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS-A CASE STUDY AT THE UNIVERSITY OF TETOVAEDUCATION JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHVOL.1.NO 1-2150-15820192671-3276
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZIQUESTIONS AS A TOOL OF TEACHINGINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 23.1179-18520182545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKERMIRA YMERAJ EMINE SHABANISHTRESIMET NARRATIVE DHE VEÇORITË NË DISA ROMANE TË PETRO MARKOS, ERNEST HEMINGWAY DHE ERICH MARIA REMARQUE FILOLOGJIA2018
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIALEKSANDRI I III I MAQEDONISË-LEKA I MADHILIRIA DHE ILIRËT79-862018978-459-52-4
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIDËSHMIA PËR REKËN SHQIPTARE-SIPAS REGJISTRIMEVE NDËR SHEKUJLEMBA1753-682012
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONGRESI I PARË I MANASTIRITARS ALBANICA323-3020182545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBISHTRIRJA E KULTURËS SË KOMANIT NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE-DËSHMI E VIJIMËSISË ILIRO-ARBËROREARS ALBANICA250-5820182545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIVËSHTRIM MBI KALANË HISAR TË TETOVËS-NDËR SHEKUJKËRKIME HISTORIKEXII2018
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIGJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU-FIGURË E SHQUAR SHQIPTARE KOMBËTARE DHE E HISTORISË SONË KOMBËTAREKËRKIME HISTORIKEXI2018
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I JOSIF BAGERIT PËR GJUHËN DHE KULTURËN SHQIPTARE NGA REKA E EPËRMEINTERKULTURA220192671-3004
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIPJESËMARRJA E SHQIPTARËVE NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT MCMXIIIARS ALBANICAVI7-2420192545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIJEHONA E DEMONSTRATAVE TË VITIT MCMLXXXI NË STRUGË E RRETHINËARS ALBANICAIV51-6420192545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIFEJZULLA SHABANI MCMLIX-MMXIV-HISTORIOGRAFIA SHQIPTARE MBETI PA NJË HISTORIAN TË ÇMUARKËRKIME HISTORIKE9-10179-1852017
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I FAMILJES DRAGA NË LËVIZJEN SHQIPTARE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEKULLIT XIX-DERI NË VITET E TRIDHJETA TË SHEK. XXKËRKIME HISTORIKE9-107-182017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENIKITA SHEKUTKOVSKI, ZORAN MISAJLESKI, EMIN DURMISHICHAIN CONNECTEDNESSAIP CONFERENCE PROCEEDINGS 21831-42019
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAAURORA SAIDIARCHITECTURE VS NEUROSCIENCE: THE INTERPRETATION OF RESEARCH RESULTS IN NEUROSCIENCE TO SUPPORT PHENOMENOLOGICAL ISSUES IN ARCHITECTURETHE CREATIVITY GAME THEORY AND PRACTICE OF SPATIAL PLANNING733-3720192350-3637
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPISTRATEGJIA POLITIKE DHE DIPLOMATIKE E SKËNDERBEUT PËR NJË KRYQËZATË KUNDËR SHTETIT OSMANALBANOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO.11-1215-1920191857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIMAQEDONIA MIDIS SHTETIT NACIONAL DHE QYTETARTHE BEGINNINGS OF POLITICAL PLURALISM IN MACEDONIA AND POST-COMUNISM136-1462019
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIEVROPA, BALLKANI DHE SHQIPTARËTARS ALBANICA649-6020192545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIEVROPA, BALLKANI DHE SHQIPTARËTARS ALBANICA649-6020192545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA 27-1220182545-4781
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPI LETËRSIA, HISTORIA DHE AKTUALITETI:MODELE TË PARATEKSTIT, ARKITEKSTIT DHE METATEKSTIT NË KRIJIMTARINË E ERNEST KOLIQITANAS179-18620151857-8896
FAKULTETI PEDAGOGJIKRUSHIDI JETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONACROSS-LINGUISTIC INFLUENCE IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: A CASE STUDY WITH EFL ALBANIAN UNIVERSITY STUDENTS IN A MULTILINGUAL CONTEXTLIBËR KONFERENCE-CONTEMPORARY CHALLENGES OF MULTICULTURALISM AND LANGUAGE POLICIES21-362014978-608-248-002-2
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPIVEPRA SKËNDERBEU I PAFAN E DE RADËS MES RILEXIMIT DHE RISHKRIMITLIBËR KONFERENCE414-4202016978-9928-115-51-5
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPI SINJALET E PRANISË SË INTERTEKSTIT NË ROMANIN FARSA E KATRAHURËS SË SHKRIMTARIT ABDYLAZIS ISLAMILIBËR I PUNIMEVE TË KONFERENCËS63-692016978-608-248-006-0
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPI, LUJETA ADLI-ÇELIKUSHQIPËRSIA SI PËRCEPTIM, RRËNJË DHE KUJTESË NË KRIJIMTARITË LETRARE TË FAIK KONICËS DHE ERNEST KOLIQITBULETINI SHKENCOR DARDANIANO.5373-38320161800-9794
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPIFORMIMET ME NDAJSHTESA TE VEPRA E LASGUSHIT -YLLI I ZEMRËSBULETINI SHKENCOR -DARDANIANO. 5477-48520161800-9794
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPIROLI I LEXUESIT AKTIV NË LETËRSINË BASHKËKOHORE SHQIPTARE:SHEMBUJ NGA KRIJIMTARIA E ABDYLAZIZ ISLAMIT FILOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES238-2432016
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPI DHE TË TJERËCROSS-CULTURAL ETHNOBOTANY OF SHARR MOUNTAINSETHNOBOTANY AND BIOCULTURAL DIVERSITIES IN THE BALKANS67-862014978-1-4939-1491-3
FAKULTETI PEDAGOGJIKSVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKA,THE INFLUENCE OF HIGHER EDUCATION TEACHING IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS COMPETENCESEDUCATION-JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 1-2 / VOL. 173-8020192671-3276
FAKULTETI PEDAGOGJIKSVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, KIRIL BARBAREEV, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKAIMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATIONJOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2452-5620192279-0837
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI A., STANKOVSKA G.ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE EDUCATIONJOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCEVOL. 24, ISSUE 778-8420192279-0845
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.MENTAL HEALTH PROBLEMS OF REFUGEE CHILDREN: A CASE STUDY OF TRANSIT CENTER INTERVENTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIACULTURE AND EDUCATIONNO. 2 (124)91-10620191230-2663
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., DIMITROVSKI D.THE BIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL NEEDS OF ADOLESCENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERINTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE, INVITATION AND ENTREPRENEURSHIPNO. 1 / VOL. 7 5-1820182054-3662
FAKULTETI FILOZOFIKDIMITROVSKI D., STANKOVSKA GORDANA AND MEMEDI IMRANHAEMATOLOGICAL PROFILE OF HEALTHY WORKERS EXPOSED TO LOW DOSE RADIATIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES RESEARCH16123-13120182225-0921
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., DIMITROIVSKI D. ET AL.EMOTIONAL INTELIGENCE, TEST ANXIETY AND ACADEMIC STRESS AMONG UNIVERSITY STUDENTSBCES CONFERENCE BOOKS1157-16420182534-8426
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; AZIZI ALMINA, LUMA-OSMANI SHKURTEHUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM: SOA REFERENCE MODEL INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY 4/1129-3820191313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; AZIZI ALMINA, LUMA-OSMANI SHKURTEHUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM: SOA REFERENCE MODELINTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY4/1129-3820191313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; IMERI, FLORINDA; SELIMI, BESNIKEMPIRICAL ANALYSIS OF CASE TOOL IMPACT ON THE DEVELOPMENT PROCESS IN MACEDONIAN IT COMPANIESJOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERINGPRE PRESS1-620191875-8983
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGIM SALLMANI,JEHONA RUSHITI-REXHEPICRITICAL THINKING IN STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIESEDUCATION JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHNO. 1-2 / VOL. 1 85-902019
FAKULTETI I ARTEVESALLMANI, AGIM, ALIMI SELMANI TEUTAEDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLJOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHVOL.1/NO.1-2/(2019)26 - 3120192671-3268
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА ВО ФОЛКЛОРИСТИКАТА - ПОТРЕБА, ОБИД, ИСКУШЕНИЕ И ЗАДОВОЛСТВОМАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОРXLI, 7543-5220190542-2108
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALDETA ZENUNI-IDRIZITHE PLANNING OF FORMATIVE ASSESSMENT IN THE ELEMENTARY SCHOOLEDUCATIONNO.1-2 / VOL.19-1220192671-3268
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIPOETI QË ECI MAJAVE TË MURIT PËRFUNDI SHQIPEVEPEIZAZHE TË FJALËS20192475-1375
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIGANI JAHJA, NJERIU ARTIST ME ZEMRËN ZJARRSHENJA9792-9520191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIAZIR AZIRI, ARTISTI QË I MBETI BESNIK KËNGËSSHENJA9696-9820191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIE DIEL ISHTE AJO DITËSHENJA9592-9520191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIMUZIKA - ARTI I DASHURISË, URREJTJES DHE VDEKJESSHENJA9965-6820191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIARTI I TË BËRIT MUZIKË NËPËR KAFENE - DIKUR DHE SOTSHENJA10095-9720191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIARTISTËT JETOJNË SHKURT, POR NUK VDESIN KURRË SHENJA10250-5220191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANISHTATË NOTAT MUZIKORE - SIMBOLIKË, RASTËSI APO MREKULLISHENJA10186-8920191857-7563
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIADNAN ALIU, PRODHUES DHE INTERPRETUES I SHQUAR I VEGLAVE MUZIKORE POPULLORE AEROFONEETNOALB329-4120192545-4617
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIMBI DISA VEÇORI TË FOLKLORIT MUZIKOR SHQIPTAR STUDIME ALBANOLOGJIKE19173-18220191857-6958
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIAHENGU I BRISHTË I DASMAVE TË SOTME SHQIPTARE SCUPI26192-2022019978-608-4653-97-4
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGIM SALLMANI,TEUTA HALIMI SELMANIEDUCATION AND PEDAGOGICAL ETHICS IN SCHOOLJOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH1-2 / 201926-312019
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIАЛБАНСКИТЕ ПЕЧАЛБАРСКИ ПЕСНИ ОД ТЕТОВСКОФОЛКЛОРОТ ВО МИНАТОТО И ДЕНЕСI 44-512019
FAKULTETI I ARTEVEALIMI SELMANI, TEUTAMUSIC, THE CREATION OF AESTHETIC MUSICAL TASTE AT CHILDREN AND THE INFLUENCE OF SPECIFIC FACTORSINTERNATIONAL JOURNAL - HUMANITIESUDK 37 / VOL. 22.61683 - 16882018
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIMUSIC PERCEPTION AND PERCEPTION OF MUSIC FORMINTERNATIONAL JOURNAL UDK 37 / VOL. 20.62703 - 270720172545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; SHABANI, FATON; ISA, BERATFOREIGN EXCHANGE RATE UPDATE BASED ON SOAJOURNAL OF MANAGEMENT, VADYBA2(35)125-12920191648-7974
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELLESHI FERZIJE, RASIMI KRUTAN, ISENI EGZONAA NOTE ON THE CLUSTER SETS OF INTERPOLATING BLASCHKE PRODUCTSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6/3196-20220182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEMIRI ILIR, REXHEPI SHPETIM, RASIMI KRUTANSOME APPROXIMATIONS OF MATHEMATICAL CONSTANTS BASED ON INFINITE SERIESJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT4/2141-14520172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, RASIMI KRUTANDRAZIN'S PSEUDO INVERSE FOR SINGULAR REAL T-MATRICESJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT1-2/324-3420162545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERASIMI KRUTAN, YLLDRITA SEFERI, ALIT IBRAIMI, FLAMURE SADIKINUMERICAL-ANALYTICAL SOLUTION OF NONLINEAR FRACTIONAL ORDER - LORENZ'S SYSTEMAPPLIED MATHEMATICAL SCIENCES13/13595-60620191314-7552
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE PORTOFOLIO AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE TEACHERS FORMATIVE ASSESSMENT IN THE STUDENTS ACHIEVEMENTSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE2/31467-47120192545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORED. BEXHETI, E. ANDERSON, A.J. HUTT, M. HANNA-BROWNEVALUATION OF MULTI-DIMENSIONAL CAPILLARY ELECTROPHORETIC METHODOLOGIES FOR DETERMINATION OF AMINO BISPHOSPHONATE PHARMACEUTICALS.JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A137-144 2006
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, DORENTINA BEXHETI, VETON ADEMI, EDITA ALILI IDRIZI, LEDJAN MALAJINPATIENT VS.OUTPATIENT: A COST COMPARISON OF THE USE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS DURING PREGNANCYACTA MEDICA BALKANIA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 6 / VOL. 3 57-6420182545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERAMADANI ERENIS, HALILI FESTIM, IDRIZI FLORIMTAILORED DIJKSTRA AND ASTAR ALGORITHMS FOR SHORTEST PATH SOFTBOT ROADMAP IN TWO D GRID IN A SEQUENCE OF TUPLESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING INVESTIGATIONS92/856-5920192251-8843
FAKULTETI PEDAGOGJIKDOGANI BESANDIKIMET POLITIKE NË KULTIVIMIN E TRASHËGIMISË KULTURORE SHQIPTARE NË MAQEDONINË E VERIUTALBANOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 6 186-18820191857-9485
FAKULTETI PEDAGOGJIKDOGANI BESASCHOOL CULTURE AND CLIMATE, FACTORS FOR AN EFFECTIVE SCHOOLKNOWLEDGE28.3.757-76020182545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKDOGANI BESATIK NË PROCESIN EDUAKTIVO-ARSIMORMËSUESI SOTNO. 67- 820192545-4293
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVIKTOR STEFOV, VIOLETA KOLEVA, METODIJA NAJDOSKI, ADNAN CAHIL, ZULXHEVAT ABDIJAINFRARED AND RAMAN SPECTRA OF THE CUBIC FORM OF MAGNESIUM CESIUM ARSENATE HEXAHYDRATEMACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING37193-20120181857-5552
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREV.STEFOV, V.KOLEVA, M.NAJDOSKI, Z.ABDIJA, A.CAHIL, B.SOPTRAJANOVVIBRATIONAL SPECTRA SPECTROCHEMICA ACTA PART: MOLEKULAR AND BIOMELECULAR SPECTROSCOPY183387-39420171386-1425
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMIJE REÇI, LEONORA QOKUSTATISTICAL PROCESSING OF THE DATA FOR PRESENCE OF Q FEVER IN HUMAN POPULATION IN WESTERN MACEDONIAALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCESS -AJASVOL. 1821-3020192218-2020
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMIJE REÇI, LEONORA QOKUTHE FREQUENCY VARIATION PUPILS WITH LACTOSE INTOLERANCE AND THE VAIETY OF SIMPTOMS IN MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 5-6 / VOL. 318-2420182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, KRISTAQ BËRXHOLITHE FREQUENCY OF Q-FEVER IN FARM ANIMALS IN WESTERN MACEDONIAANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA, FASCICULA BIOLOGYETOM XXII20-2420151844-7589
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDAVER HUSEINI, LUPCE DIMITRIEVSKI, ASAN IDRIZI, NEXHMI KRASNIQI, JONUZ MEMETIMETODA PRIMENETA ZA ANALIZA NA STABILNOSTA NA KOSINITE VO POVRSINSKITE KOPOVI ZA JAGLEN PODEKS-POVEKS KRUSHEVO 201576-822015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, KRISTAQ BËRXHOLISOME PRELIMINARY DATA FOR THE PRERESENCE OF Q FEVER IN HUMANS IN WESTERN MACEDONIAALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES -AJASVOL. 13567-57020142218-2020
FAKULTETI FILOZOFIKSHERIFI ISAKPOLITICAL AND MILITARY PROCESS IN CROATIA EUSERICSS VI 2015 VOL. 2269-27120159788890916359
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALDETA ZENUNI-IDRIZIEDUCATIONAL FUNCTIONS OF THE FAMILY AND SCHOOL IN THE FORMING OF A CHILD'S CHARACTERPHILOSOPHICA9/565-6720181857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALDETA ZENUNI-IDRIZIIINFORMATA KTHYESE-KARAKTERISTIKAT DHE LLOJET E INFORMATËS KTHYESE NË VLERËSIMIN E TË ARRITURAT E NXËNËSVEMËSUESI SOT611-1220192545-4293
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI LULZIMEFOREIGN LANGUAGE LEARNING BELIEFS AMONG STUDENTS AND TEACHERS AT SEEUPROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE-FROM TEACHING TO LEARNING1387-4032010
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI LULZIMETHE SIGNIFICANCE OF JOURNAL WRITING FOR TERTIARY LEVEL FOREIGN LANGUAGE LEARNERSROCEEDINGS OF THE FIFTH ANNUAL DOCTORAL STUDENT CONFERENCE -INFUSING RESEARCH AND KNOWLEDGE5542-5492010
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI LULZIME. KEATINGE BENJAMINMONITORING AND REDUCING PLAGIARISM AT SEEU: A CASE STUDY AT SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITYPROCEEDINGS OF THE FIRST ALBANIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION4309-3162013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZITHE TIPOLOGY OF RURAL SETTLEMENTSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL.30.3637-6412019254-4439
FAKULTETI JURIDIKFISNIKE BEKTESHI SHAQIRI FAMILJA, MARTESA DHE DIVORCI NË SHOQËRINË MODERNE DHE PROCESET BASHKËKOHORE TË RREGULLIMIT LIGJOR TË FAMILJES, MARTESËS DHE DIVORCITCENTRUM10/2018144-15220181857-8640
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFISNIK DALIPI ,EIP RUFATI,FLORIM IDRIZIAPPLYING AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGY IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENTINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENTVOL. 820-2520132278
FAKULTETI JURIDIKNUHIU, QANIROLE OF POLITICAL DIALOGUE IN THE CONSTRUCTION AND FUNCTIONING OF DEMOCRACYCENTRUM10251-26520181857-8640
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI, LULZIMEEXPERIENCING CULTURE SHOCK IN THE FYROMEUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATION71-752014
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI, LULZIMETHE SIGNIFICANCE OF TEACHER FEEDBACK FOR TERTIARY LEVEL FOREIGN LEARNERSPROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES ELSEVIER701686 – 1690 2013
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI, LULZIMECOMPUTER ASSISSTED VERSUS CLASSROOM INSTRUCTION:THE BIG DILEMMA-REVISEDPROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES-ELSEVIER2013
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI, LULZIMEUSING METAPHORS IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNINGEUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATION92-972014
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI, LINDITA; EJUPI, SUZANAA COMPARATIVE STUDY OF IDIOMS WITH THE WORD HAND IN ENGLISH, SPANISH AND ALBANIANKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL7/282217-222220182545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKEJUPI, SUZANA; SKENDERI, LINDITAA COMPARATIVE STUDY OF NOUNS IN ENGLISH AND ALBANIANKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL3/26789-79220182545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKU FLAMURE, IBRAIMI ALIT, SEFERI YLLDRITA, RASIMI KRUTANTERNARY RINGS AND PROJECTIVE PLANESJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT2/417220172545-4072
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI NEBISHTRIRJA E KULTURËS SË KOMANIT NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE, DËSHMI VIJUESE ILIRO-ARBËROREARS ALBANICA250-5820182545-4781
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI NEBIKONGRESI I I MANASTIRITARS ALBANICA323-302018
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKOSTUMET POPULLORE NË TREVAT SHAIPTAREVIZION42005
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIFLAMURI KOMBËTAR SHQIPTAR SYMBOL I KOMBIT DHE SHTETITVIZION52005
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIETNOGJEJEZA E TORBESHËVEILIRIA32003
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBITOPONIMET DHE HIDRONIMET NË TROJET ETNIKE SHQIPTARE NË PELLGUN E OHRIT - STRUGEDRINI72003
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIPJESMARJA E SHQIPTARËVE NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT MCMXIIIJEHONA61994
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBILUFTA E MADHE SHQIPTARO-OSMANE NË SHEK.XVSTUDIME HISTORIKE 3-42008
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIVËSHTRIM MBI KALANË E HISARIT, TË TETOVËS NDËR SHEKUJKËRKIME HISTORIKE122018
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBISHKUPI PARA DHE PAS TËRMETIT, KORRIK MDCCCLXIIIKËRKIME HISTORIKE72016978-9989-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIMUZEU ETNOKULTUROR VIA KANDINAVIASCUPI944-492005978-608-4653-25-7
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I PROF.DR ALI VISHKOS NË THEMELIMIN E UT-SËSHOQATA TRADITA22016978-608-4785-00-2
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I QENAN ZIJA MANASTIRLIUTSCUPI162017978-608-4653-68-4
FAKULTETI FILOZOFIK DERVISHI, NEBIJETA DHE VEPRA E PROF.DR MASAR KODRËS, SCUPI152017978-608-4653-51-6
FAKULTETI FILOZOFIK DERVISHI, NEBIPJESMARRJA E SHQIPTARËVE NË LUFTËN E ÇANAKALASË SCUPI72014978-608-4653-21-5
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I FAMILJES DRAGAJ NE L.K.SHSCUPI1211-232015978-608-4653-32-5
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIHAMDI BEJ OHRI - DELEGAT NË XXVIII KUVENDIN E VLORËS, NËNTORKËRKIME HISTORIKE5-62017978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIMONUMENTE KULTURORO-HISTORIKEN NË FUSHËGROPËN E OHRIT, THESARE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMITSCUPI32012978-608-4653026-6
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBISHKOLLAT E PARA SHQIPE NË STRUGË E RRETHINËSCUPI172017978-608-4633-45-5
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBISHTRIJA E KULTURËS SË KOMANIT NË MESJETËN E HERSHMEREVISTA SHKCNCORE E UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR NË STRUGË12010
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBILEKA I MADH FIGURË E MADHE E ANTIKITETITJEHONA E RE1-220091857-6354
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIASPEKTE TË BASHKËPUNIMIT SHQIPTARO-MAQEDONAS MCMXLI-MCMXLVNË LIBRIN STRUGA VEÇER I DENES20039989-2146-03
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIKONTRIBUTI I PROF. DR. MASAR KODRËS NË HISTORIOGRAFINË SHQIPTARESCUPI182018978-9951-596-53-4
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIROLI HISTORIK I KLUBEVE KOMBËTARE BASHKIMI I MANASTIRIT DHE SHKUPIT STUDIME ALBANOLOGJIKE820131857-6968
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIARSIMI NË STRUGË E RETHINË MCMXLI-MCMXLIVSCUPI172016978-608-4653-45-5
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBILEKA I MADHILIRIA DHE ILIRËTNO.52010978-9951-459-50-1
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA.IBRAIMI, L. SULEJMANIECONOMETRIC ANALYSIS OF INDIRECT TAXES ON ECONOMIC GROWTH: CASE OF REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, SCIENTIFIC PAPERS20/12017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA.IBRAIMI, L.NIKOLLA, F.SADIKI, M. XHAFERICONSTRUCTION OF LATIN SQUARES FROM AN AFFINE PLANE OF ORDER NJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT2/42017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALEKSA MALCESKI, ALIT IBRAHIMI, RISTO MALCESKIEXTENDING KANNAN AND CHATTERJEA THEOREMS IN TWO-BANACH SPACES BY USING SEQUENTIALYCONVERGENT MAPPINGSМАТЕМАТИЧКИ БИЛТЕН40/12016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERISTO MALCESKI ALIT IBRAHIMICONTRACTION MAPPINGS AND FIXED POINT IN TWO-BANACH SPACESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE MATHEMATICAL RESEARCH IJSIMR4/42016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREM.SADIKU, A.IBRAIMIACCELERATION OF CONVERGENCE OF POWER SERIES AND THEIR RESPECTIVE ALGORITHMSINTERNATIONAL ORGANIZATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT-IORD2014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREEIP RUFATIANALYSIS OF RECURSIVE FOR SOLVING THE PROBLEM OF THE TOWER OF HANOI ANGLISTICUM JOURNAL220131857-6179
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFESTIM HALILI,EIP RUFATI,BURIM SUMA,ARIJAN LACIJRESTFUL SEMANTIC TAILORED ARCHITECTURE FOR E- BUSINESSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT2018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFISNIK DALIPI, EPI RUFATI, FLORIM IDRIZIAPPLYING AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGY IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENTINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENTVOL. 8, ISSUE 320-252013
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIVEPRIMTARIA E QENAN ZIJA-MANASTIRLIUT MDCCCLXIII-MCMXXXVSCUPI20123-1322018978-608-4653-68-4
FAKULTETI FILOZOFIKDERVISHI, NEBIPERSONALITETI I AHMET NIJAZIUT TË RESNJËS MDCCCLXV-MCMXIIISCUPI23113-1202018978-608-4653-82-0
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEMAILI, HISEN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULMODELS AND STRATEGIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN AREA OF TETOVA REGIONJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6, 3114-12420182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC CHARACTERISTICSOF THE POPULATION IN MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6, 3104-11320182545-4072
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA RAMADANI BUNIAMIN MEMEDI DEAN ILIEV FADBI OSMANI FARIZ FARIZIEDUCATION AND SELF PERCEPCION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MANICIPULITIES OF TETOVO AND GOSTIVARINTERNACIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2016220-8488
FAKULTETI PEDAGOGJIKSEVIM MUSTAFA NAIM FANAJ ATDHE SHALA BUNIAMIN MEMEDI AGIM RUSHITIEXAMINING EMERGENCE OF LEADERSHIP IN YOUTH: COGNITIVE ABILITIES AND SELF-ESTEEM JOURNAL OF BUSINESS PARADIGMS 1/220172459-5004
FAKULTETI PEDAGOGJIKKADRIU IBISH MEMEDI BUNIAMIN AHMETI KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA788-9020171857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKMEMEDI BUNIAMIN ADILI BNDIKIMI I METODËS MËSIMORE TË DEMONSTRIMIT NË ARRITJET E NXËNËSVE NË MËSIMPHILOSOPHICA531-4220161857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKFARIZ FARIZI BUNIAMIN MEMEDI MUNGESAT NGA MËSIMI TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE TË TETOVËS PHILOSOPHICA3-4223-23220151857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKBUNIAMIN MEMEDI TEUTA RAMADANIORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONE23109-12520151409-8962
FAKULTETI PEDAGOGJIKBUNIAMIN MEMEDIINKLUZIONI SI NDRYSHIM I KOHËS SË TASHME DHE TË ARDHMESPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES 3-420151857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKBUNIAMIN MEMEDIIDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI I FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIM PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES1-220141857-84-54
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIMORGANIZATION OF COGNITIVE CONSTRUCTIONIST MEMORY -OCCM- IN USING ADVERBIAL SUBORDINATORS AS COHESIVE DEVICES IN ESSAY WRITING IN ACADEMIC ENGLISHUBT-UNIVERSITY PRESS-VII CONFERENCE-PRISHTINAVII-10.33107/UNIVERSITY FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY -2018.130222-23220183643-1341
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMAILI VJOLLCA, IDRIZI FLORIM, SHEMSHI QEBIRDARK WEB AND ITS IMPACTJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 5-6 / VOL. 3 89 - 9220182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELUMA-OSMANI SHKURTE, IDRIZI FLORIM, ADEMI SHPRESA, FETAI RAMAZAN ABOVE THE CLOUDS: A BRIEF OVERVIEW OF MICROSOFT AZURE ENVIRONMENTS AND APPLICATIONS JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 5-6 / VOL. 3 79 - 8820182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESEJFULI-RAMADANI NEXHIBE , RAMADANI ERENIS, IDRIZI FLORIM, MISIMI VERDA BLOCKCHAIN: GENERAL OVERVIEW OF THE ARCHITECTURE, SECURITY AND RELIABILITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 5-6 / VOL. 364 - 6820182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELUMA-OSMANI, SHKURTE; IDRIZI, FLORIM; ADEMI, SHPRESA; FETAI, RAMAZAN;ABOVE THE CLOUDS: A BRIEF OVERVIEW OF MICROSOFT AZURE ENVIRONMENTS AND APPLICATIONSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6/379-8820182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMUSTAFI MERIME; ZIMERI ZIJACLIMATIC ELEMNTS IN THE POLLOGTHE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARD THE FUTURE 20142308-0825
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIMERI, FLORINDA; SKEJA, AFERINA; MEMETI, AGON; ERVEN, ETEMAGILE SOFTWARE DEVELOPMENT IN PRACTICEJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT5-6/374-7720182545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMERIME, MUSTAFI; RUKIJE, IBRAHIMITHE SITUATION AND CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT4/220172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIBRAIMI RUKIJE; ADEMI ZEJNEDIJE; MUSTAFI MERIMETURIZMI RURAL NË FUSHËGROPËN E POLLOGUTJAVA E SHKENCËS2018978-9951-16-116-9
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIBRAIMI, RUKIJE; MUSTAFI, MERIMERURAL TOURISM AS AN APPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT4/220172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMUSTAFI, MERIMEASPEKTET HIDROLOGJIKE TË POLLOGUTACTA LINGUA GEOGRAPHICA52007400-3500
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI, LINDITA ; EJUPI, SUZANATHE READING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS IN MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL6/202835-284020172545-4072
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI, LINDITA; SKENDERI, FAUZITEACHERS PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY USE IN THE CLASSROOMKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL1/19213-21720172545-4072
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI, LINDITA; TERESE JEROME, CARLYLANGUAGE AND CULTURAL DIVERSITY IN THE NON-DIVERSE CLASSROOMJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS3/220152303-552
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, SHEQIBE BEADINI, ZEHRA HAJRULAI-MUSLIU, NEXHBEDIN BEADINI, HESAT ALIU, SADI BEXHETI, ZAFER GASHI, SHKELZEN ELEZAJ, AGIM SHABANIMALE INFERTILITYINDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1/6970-97520192349-7750
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, ZAFER GASHI, SHKELZEN ELEZAJ, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, HESAT ALIU, SADI BEXHETI, ZEHRA HAJRULAI-MUSLIU, AGIM SHABANISPERM DNA FRAGMENTATION, AGE AND MALE INFERTILITYINDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES13856-1386020182349-7750
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, AGIM SHABANIMALE INFERTILITY AND SPERM DNA FRAGMENTATIONMACEDONIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1/61-42018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, AGIM SHABANIOXIDATIVE STRESS AND MALE INFERTILITY IN THE REGION OF PEJA IN REPUBLIC OF KOSOVOADVANCES IN APPLIED SCIENCE RESEARCH1/927-312018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAZMI EJUPI, BARDHA KORÇA, BUJAR H. DURMISHI, ARBANA DURMISHI, EGZONA EJUPI, MURTEZAN ISMAILI, AHMED JASHARI, AGIM SHABANITHE DISTRIBUTION OF METALS IN SEDIMENTS OF THE LIKOVA, KUMANOVA AND PÇINJA RIVERS: SPRING SEASONJOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING3/1980-922018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, SHEQIBE BEADINI , NEXHBEDIN BEADINI, HESAT ALIU, ZAFER GASHI, SHKELZEN ELEZAJ, SADI BEXHETI, SANIJE BERISHA AND AGIM SHABANISPERM DNA FRAGMENTATION, DETERMINED USING THE SPERM CHROMATIN DISPERSION SCD TEST, A STUDY IN REPUBLIC OF KOSOVO POPULATIONINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY3/1014-1820181916-9671
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, ZAFER GASHI, SANIJE BERISHA, SADI BEXHETI, SHKELZEN ELEZAJ AND AGIM SHABANI FEMALE INFERTILITY AMH AND FSH OVER THE AGE OF XXX IN THE DUKAGJINI REGION IN THE REPUBLIC OF KOSOVOBIOCHEM PHARMACOL3/61-42017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, ZAFER GASHI, SADI BEXHETI, SHKELZEN ELEZAJ, SANIJE BERISHA AND AGIM SHABANIOBESITY AND MALE INFERTILITY IN THE DUKAGJIN REGION IN REPUBLIC OF KOSOVOEUROPEAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY6/720172248-9215
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, ZAFER GASHI, SHKELZEN ELEZAJ, SANIJE BERISHA AND AGIM SHABANIDETERMINATION OF INFERTILITY IN INFERTILE MEN IN THE DUKAGJIN REGION IN REPUBLIC OF KOSOVOOMICS INTERNATIONAL20172165-8048
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, ZAFER GASHI, SHKELZEN ELEZAJ, SANIJE BERISHA AND AGIM SHABANIDETERMINATION OF INFERTILITY IN INFERTILE MEN IN THE DUKAGJIN REGION IN REPUBLIC OF KOSOVOEUROPEAN JOURNAL OF BIOMEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES8/42017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI BUJAR, REKA ARIANIT, JASHARI AHMED, ISMAILI MURTEZAN,SHABANI AGIM, DURMISHI ARBANABENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANESFORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER: SUMMER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY IJISSET7/27-1320162455-4863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, B. VEZI, D. ISMAILI, M. SHABANI, A. REKA, A.VARIATION OF TRIHALOMETHANES CONCENTRATIONIN TETOVA'S DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASONMIDDLE-EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH16/6814-8212013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, B., REKA, A., ISMAILI, M.,SHABANI, A.PHYSICO-CHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF THE DRINKINGWATER IN THE SUMMER SEASON IN TETOVAJOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES AND BIOLOGY3/32352-23602013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMAILI, M. SHABANI, A. TROJA, P. KALAJ, V. JASHARI,H.SYNTHESIS OF NOVEL DERIVATIVES OF III-SULFANAMIDOALKIL-IV-HYDROXYCOUMARINES STARTING FROM IV-CHLOROCOUMARIN-III-SULFONYL CHLORIDEACTA CHIMICA KOSOVICA12/12003
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHABANI, A. TROJA, P. KALAJ, V. ISMAILI, M. JASHARI,H.SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLOCOUMARINS STARTING FROM IV-CHLOROCOUMARIN-III-SULFONYL CHLORIDEACTA CHIMICA KOSOVICA11/12002
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHABANI, A. TROJA, P. KALAJ, V. ISMAILI, M. SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLOCOUMARINS STARTING WITH III-CIANO-IV-CHLOROCOUMARIN AND IV -HYDROXY-III -SULFOCHLOROCOUMARINASHAK 5-142001
FAKULTETI JURIDIKBUKURIJE ETEMI-ADEMIBESIMI I QZTETARËVE NË PUNËN E GJYKATAVE DHE NË PUNËN E AVOKATIT TË POPULLITPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE TË KONFERENCËS SË II TË FAKULTETIT TË DREJTËSISË125-13520182545-4943
FAKULTETI JURIDIKBUKURIJE ETEMI-ADEMIGJYKIMI NË AFAT TË ARSZESHËM, STANDARDET NDËRKOMBËTARE DHE APLIKIMI I TYRE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËINTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO. 8 / VOL. 46020161857-8454
FAKULTETI JURIDIKBUKURIJE ETEMI-ADEMIPROBLEMS IN JUDICIAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO. 8 / VOL. 53220171857-8454
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKELMENDI.D,ISMAILI.H, MYRTAJ.N,SHAQIRI.K,TURJAKA.A,SAITI.BPHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHSPORT AND HEALTHNO. 7-8 / VOL. 430-352017185-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKETOÇI B. ISMAILI H. SAITI BTHE IMPACT OF CORRICULA ON STUDENTS MOTOR TRANSFORMATION DURING AN ACADEMIC YEARSPORT AND HEALTHNO. 1 / VOL.197-1032014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI V, SAITI B, SHAQIRI K, MEMISHI SH, ISMAILI H. DIFFERENCES BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTOR SKILLS AMONG OF MACEDONIANS NATIONAL KARATE TEAM MEMBERSSPORT AND HEALTHNO. 1 / VOL.1104-1102014187-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEDALIPI M., ADEMI A., TELAI, B., ISMAILI, H., JAKUPI, M.ОДРЕДУВАЊЕ НА ИНТЕНЗИТЕТОТ ПРИ ИГРИ ВО ФУДБАЛОТ НА ПОМАЛ ПРОСТОРФИЗИЧКА КУЛТУРАNO. 37 / VOL. 1207- 20820090350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEHAJREDINI, A., TELAI, B., DALIP., ADEMI., ISMAILI, HРЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРЕДНИОТ ВРКСТЕН ЛИГАМЕНТ И ВАЖНОСТА НА ПРЕПРИОРЕЦЕПЦИЈАТА ПРИ ВРАЌАЊЕТО ВО СПОРТОТФИЗИЧКА КУЛТУРАNO. 37 / VOL. 1154- 15520090350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEISMAILI, H., DALIPI, M.,ADEMI, A., SAITI, B., TELAI, B., HAJREDINI, A.ПРОГРАМА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА ПОВРЕДИТЕ КАЈ ФУДБАЛЕРИТЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРАNO. 37 / VOL. 2229- 23120090350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEADEMI, A., TELAI, B., SAITI, B., DALIPI, M., NIKA, F., ISMAILI, HСПОРЕДУВАЊЕ НА ТЕРЕНСКИТЕ И ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ТЕСТОВИ ВО ОДРЕДУВАЊЕ НА АНАЕРОБНАТА МОЌФИЗИЧКА КУЛТУРА, ОХРИДNO. 37 / VOL. 2263-26420090350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, V., MIKIC, B., SALIU, H. ISMAILI HВЛИЈАНИЕТО НА МОРФОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ ВРЗ УСПЕШНОСТА ПРИ ИВЕДУВАЊЕ НА НЕКОИ СИТУАЦИОНО МОТОРНИ ЗАДАЧИ ВО БОРЕЊЕТО- СЛОБОДЕН СТИЛФИЗИЧКА КУЛТУРАNO. 36 / VOL. 2205- 20720080350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESALIHU, H., AMETI, V., ISMAILI, H., ADEMI, A.THE INFLUENCE OF SOME ANTHROPOLOGICAL FEATURES ON SPECIFIC TESTS WITH YOUNG BASKETBALL PLAYERSSPORT SCIENCE. ISJKVOL.1 ISSUE250-5420081840-3662
FAKULTETI I ARTEVESELAMI KOLONJAKENGA POLIFONIKE SHQIPETARE, VLERE UNIKALE BOTEROREJOURNAL2018
FAKULTETI I ARTEVESELAMI KOLONJARITMI MUZIKOR, METODAT BASHKEKOHORE TE LIGJERIMIT RITMIK NE ORET E SOLFEZHIT SI DHE DIKTATI RITMIK DISKUTIME6107-11520171857-8543
FAKULTETI I ARTEVESELAMI KOLONJARITMI MUZIKOR DHE MOTIVI I MUZIKES POPULLORE E QYTETARE NE SOLFEXHIMIN MUZIKOR CRC JOURNALI PARE129-13420141857-9744
FAKULTETI I ARTEVESELAMI KOLONJANDRICIME MUZIKOLOGJIKE-TEMAT E MUZIKES SHQIPETARE NE VEPRAT E KOMPOZITOREVE TE HUAJ VIZIONE 6161-16620061409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBESNIK REXHEPI ET AL.,TRADITIONAL MEDICINAL PLANT KNOWLEDGE AMONG ALBANIANS, MACEDONIANS AND GORANI IN THE SHARR MOUNTAINS - REPUBLIC OF MACEDONIAGENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION6033-5420132055-2080
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREXHEPI, BESNIKETHNOBOTANICAL STUDY OF SOME MEDICINAL AND EDIBLE PLANTS IN NORTHEASTERN STATISTICAL REGION OF MACEDONIAINTERNATIONA JOURNAL OF ADVANCES IN SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGYVOL. 6 ISSUE 119-2520172321-8991
FAKULTETI FILOZOFIKSHERUZE OSMANI BALLAZHIFAMILY SOCIALIZATION AND ETHNIC IDENTITY DEVELOPMENTVISIONS24267-2762015
FAKULTETI JURIDIKFISNIKE BEKTESHI SHAQIRI PENGU SI MJET I SIGURIMIT TË KONTRATAVE NË KOMUNËN E TETOVËS REVISTË STUDIMORE SHKENCORE INTERDISCIPLINARE DARDANIA5306-31420161800-9794
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHYSNI ISMAILIEFEKTI I METOTREKSATIT NE VLERAT E FAKTORIT REUMATOID DHE TRIGLICERIDET SI DHE KORRELACIONI EVENTUAL MES VLERAVE TE TYRE TEK PACIENTET ME ARTRIT REUMATOIDMEDICUS61./VOL. 23226-23220181409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHYSNI ISMAILIEFFECT OF DMARDS AT RAREUMATIZAM2./VOL. 639-1420160374-1338
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHYSNI ISMAILIHDL-CHOLESTEROL VALUES AT ACTIVE UNTREATED AND TREATED PATIENTS WHITH RHEUMATOID ARTHRITISMEDICUS61./VOL .1815-2220131409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHYSNI ISMAILIKORRELACIONET TE ARTRITI REUMATOIDMEDICUS2./ VOL. 1031-3620081409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHYSNI ISMAILICORRELATION BETWEEN LIPID VALUES AND ACUTE PHASE REACTANTS IN PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITISCABI59-6120070029-1097
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHYSNI ISMAILIKORELACIJA POMEGJU VREDNOSTITE NA LIPIDITE VO KRVTA I REAKTANTITE NA AKUTNATA FAZA KAJ AKTIVEN I NETRETIRAN REVMATOIDEN ARTRITIS MAKEDONSKI MEDICINSKI PREGLED1124-620070025-1097
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMPËRKTHIM - MUZIKA NË ISLAM, SEYYED HOSSEIN NASRPLEJADAII30-3120165454-4548
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMPËRSE JAM KAQ ROMANTIKSHENJA7988-8920171857-7563
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, BESAFACTORS DETERMINING INNOVATION: EVIDENCE FROM MACEDONIAKNOWLEDGE20.2871-87520172545-4439
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMARTISTJA QË HAPËROI PËRTEJ KOHËS SË VETSHENJA8090-9220171857-7563
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIM PËRKTHIM - SEYYED HOSSEIN NASR, KUPTIMI SHPIRTËROR I ARTIT ISLAMHËNA E RE3265220181857-9280
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMBRENGA IME PËR FESTIVALET MUZIKORE TË KOHËS SONËSHENJA8190-9120181857-7563
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMKUSH KNON, NUK PLAKETPLEJADAII4320165454-4548
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMTALLAVA - TALLJE PËRMES IMPROVIZIMIT MUZIKORSHENJA6788-9220161857-7563
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI, BEKIMLORENC ANTONI, FIGURË E SHQUAR E ETNOMUZIKOLOGJISË SHQIPTARESTUDIME ALBANOLOGJIKE18157-16620181857-6958
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIMBI POLIFONINË DYZËRËSHE TË ZONËS SË KËRÇOVËSETNOALB129-3520172545-4617
FAKULTETI I ARTEVEBEKIM RAMADANIHAXHI MAQELLARA - VAZHDIMTAR I DENJË I TRADITËS MUZIKORE DIBRANEETNOALB281-9320182545-4617
FAKULTETI I ARTEVERAMADANI BEKIMКОН МУЗИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШКОТО ДВОГЛАСНО ПЕЕЊЕ ВО КИЧЕВСКОМУЗИКА : СПИСАНИЕ ЗА МУЗИЧКА КУЛТУРА2351-5820171409-6579
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPITETOVA'S IN THE CONTEXT OF YUGOSLAV AND INTERNATIONAL CIRCUMSTANCE - GJASHTËDHJETETETA TETOVARE NË KONTEKST TË RRETHANAVE JUGOSLLAVE DHE NDËRKOMBËTARE PHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES10 / 5142-148201818579272
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA H MUSLIU, ARLINDA H ZAJMI, DASHNOR NEBIUDETERMINATION OF AMOXICILLIN AND SULFADIMIDIN RESIDUES IN MILK WITH LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRY METHOD USING LIQUID LIQUID EXTRACTION ACTA MEDICA BALKANICA NO. 5 / VOL. 3 434920182545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, ARBNORE QAILI, GJYLAI ALIJA, NEXHIBE NUHII, ARLINDA HAXHIU, VETON ADEMIPERSHKRIMI IRACIONAL I HEPARINES ME MASE MOLEKULARE TE ULET GJATE SHTATZENISEACTA MEDICA BALKANICANO.2 / VOL.1 63-7120162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA HAJRULLAI- MUSLIUMETODAT ANALITIKE PER ZBULIMIN E MBETJEVE TE ANTIBIOTIKEVE NE PRODUKTET USHQIMORE ME ORIGJIN SHTAZOREACTA MEDICA BALKANICANO.2 / VOL.1 55-6220162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI OSMANIUTILIZIMI I BARNAVE NE REPARTIN E REUMATOLOGJISE TE QENDRES KLINIKE UNIVERSITARE -PRISHTNEMEDICUSNO. 2 / VOL. 635-45200614096366
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGRON ILJAZISHKOLLA SI PJESËMARËSE E PAQES NË RAJONPHILOSOPHICANO. 3-4 / VOL. 2 565 PG 21620141857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIROLI I METODAVE DHE TEKNIKAVE BASHKËKOHORE NË PËRSOSJEN E MËSIMDHËNËSVE PHILOSOPHICANO. 8 / VOL. 4 156 PG 1520171857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIEDUKIMI MEDIATIK, SFIDË PËR DEMOKRACINË NË SHKOLLAT E ARSIMIT BASHKËKOHORPHILOSOPHICANO. 7 / VOL. 4 134 PG 3720171857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGRON ILJAZI, BESJANA REXHEPIFAVORIZIMET E NXËNËSVE, DËSHMI E VËSHTËRSISË SË INTEGRIMIT NË ARSIMIN MULTIKULTURORPHILOSOPHICANO. 7 / VOL. 4 134 PG 2520171857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKМАЗЛАМИ, ЗЕЈНИОБЈЕКТИВНОСТА ВО ПИШУВАЊЕТО ИСТОРИЈА МЕЃУ ИЛУЗИЈА И ДОЛЖНОСТГЛАСНИК1, год. 6320190853-4961
FAKULTETI FILOZOFIKMAZLLAMI, ZEJNITHE APPERANCE OF MACEDONIAN ISSUEPHILOSOPHICA920191857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKSKENDERI, DRITAN; MAZLLAMI, ZEJNIKËRKESAT E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË PËR ARSIM NË GJUHËN SHQIPEJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË2018978-6-08-248021-3
FAKULTETI FILOZOFIKMAZLLAMI, ZEJNI. MEDRESETË NË MAQEDONI MEDRESEJA ALAUDIN E PRISHTINËS- PËRMBLEDHJE PUNIMESHBOTIM I VEÇANTË69-742018
FAKULTETI FILOZOFIKДИДЕНКО, НАТАША; МАЗЛАМИ, ЗЕЈНИМЕСТОПОЛОЖБАТА НА РЕЛИГИОЗНАТА МУЗИКА ВО ОБРАЗОВАНИЕТОPHILOSOPHICA8151-15620171857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKSKENDERI DRITAN DHE MAZLLAMI ZEJNISTUDIMET ORIENTALE NË HAPËSIRËN SHQIPTARE - HISTORIKU, SFIDAT DHE PERSPEKTIVAPHILOSOPHICANO. 6 / VOL. 388-9720161857-9272
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPORTRETIZIMI LETRAR I ADEM DEMAÇITMETAFORA241-422018
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPILIRIKA E MBIJETESËS NË KOHËN E PAKOHË - KOHA E DJEGUR NË BEBËZA - IBRAHIM KADRIU ALBANOLOGJIA9-10 / 5165-17020182545-4919
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIHISTORISHKRIMET E NJË PERSONALITETI KOMBËTAR - REXHEP VOKA ART, KULTURË DHE SHKENCË2018
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRITOI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQTARI I FUNDIT TË VIRGJIL KULESARS ALBANICA19-162018
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPISFONDI NARRATIV I ROMANEVE - I HUAJI AI KOSOVARI DHE NJË NATË TEK LUIZAARS ALBANICA1113-1182018
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIADEM DEMAÇI - STRATEG I KAUZËS KOMBËTARE SHQIPTAREARS ALBANICA27-1220182545-4781
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPORTRETIZIMI ATDHETAR I ADEM DEMAÇITARS ALBANICA213-1920182545-4781
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPILIRIKA TË MBIJETESËS, NË KOHËN E PAKOHË - KOHË E DJEGUR NË BEBËZA, TË IBRAHIM KADRIUTALBANOLOGJIA9-10 / 520181857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIHISTORISHKRIME E NJË PERSONALITETI KOMBËTAR - REXHEP VOKAFAKULTETI I GJUHËVE - KULTURA E KOMUNIKIMIT2017
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIHISTORISHKRIME DHE SFIDA IDEOLOGJIKE TË LETËRSISËALBANOLOGJIA8 / 4183-19420171857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPI - ZEQIRJA REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIA795-10220171857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIEPIGRAME QË DERDHIN IRONINË E SHPIRTIT KRIJUESVEPRA - RRUFETË E BRENGËS2017
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPORTRETIZIMI ATDHETAR NË VARGJET E ADEM DEMAÇIT - POEMA TUNG VARGU IMFILOLOGJIA5 / 320161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPILIRIKA E KOHËS SË PA KOHËVEPRA - QASJE VEPRAVE TË IBRAHIM KADRIUT - AUTORË SHQIPTARË DHE TË HUAJ175-1822016
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIREFLEKSI LIRIK NË VARGJET E POETËVE TETOVARË MURAT ISAKU DHE ABDYLAZIS ISLAMIAKTE KONFERENCASH - VEPRIMTARIA LETRARE E ABDYLAZIS ISLAMIT DHE MURAT ISAKUT2016978-608-248-006-0
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPILIRIKA TË IDENTIFIKIMIT AUTORIAL -FENIKSI - AGIM VINCAFILOLOGJIA3257-26020161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIKUJTESA LETRARE - SFIDUESE E GJURMËVE TË PASHLYERA KOMBËTAREFILOLOGJIA3126-13420151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIARSIMIMI, SFIDË APO NEVOJË E KOHËS - ARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË MAQEDONI GJATË PERIUDHËS NJËMIJË E NËNTËQIND E TETËDHJETË E NJË - NJËMIJË E NËNTËQIND E NËNTËDHJETËPHILOSOPHICA3-4504-51320151857-8454
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIINTERPRETIMET E DORA D'ISTRIAS MBI LETËRSINË DHE TRADITAT SHQIPTAREALBANOLOGJIA3-4100-10320151857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPI - ZEQIRJA REXHEPIPROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË DHE THEMELIMI I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTHESAR KOMBËTAR I MËRGATËS KOMBËTARE SHQIPTARE NË SUEDI382-1092014978-91-87767-00-5
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIRISHIKIME MBI ESEISTIKËN SHQIPTAREALBANOLOGJIA1-2403-4062014
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIINTUITA ATDHETARE - INVENCION I KRIJUESVE TË RILINDJES KOMBËTAREGJUHA, LETËRSIA DHE KULTURA SHQIPTARE NGA PAVARËSIA E DERI MË SOT7136-1422013
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPANORAMA ESTETIKE E LIRIKËS SHQIPTARE NËN NDIKIMIN E PAVARËSISËSEMINARI I GJASHTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË6126-1312012978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIDIALOG MIDIS POETIT DHE SIMBOLIKËS SË VENDLINDJESSEMINARI I TRIDHJETË E NJË NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE - PRISHTINË31/2179-1862012
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPOEZIA E MESAZHIT UNIVERSAL NË VARGJET E LIRASTUDIME ALBANOLOGJIKE5129-13820121857-6958
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPISIMBOLIKA POETIKE E NOLIT SI FRYMË E KOHËS APO TENDENCË MË SE MODERNEAKTET E KONFERENCËS PËR FAN NOLIN NË NJËQIND E TRIDHJETË VJETORIN E LINDJES - KORÇË196-2022012978-9928-146-05-2
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË MEDIA - PRISHTINË379-912011
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIFRYMA FILOZOFIKE DHE SENDËRTIMI ARTISTIK MODERN NË ROMANIN - TË JETOSH NË ISHULL, TË BEN BLUSHITSEMINARTI I PESTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË5187-1942011978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIGRUAJA SHQIPTARE NË POEZINË REFLEKSIVE - EROTIKE TË MIGJENITSEMINARI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË4271-2802010978-608-217-001-5
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIFIGURA E GRUAS NË VEPRËN E MIGJENITCOGITO620091857-579
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIFIGURA E GRUAS NË VEPRËN E STERJO SPASSESCOGITO4-520091857-579
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIREVOLTA SHPIRTËRORE, FRYMËZIMI NJË POETI - SHARL BODLERCOGITO320081857-579
FAKULTETI FILOLOGJIKZEJNEPE ALILI REXHEPIPËRMASAT E NJË ROMANCIERI - ALKIMISTI DHE ZAHIRI - PAOLO COELHOCOGITO220081857-579
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIARSIMIMI I SHQIPTARËVE NË PRAG TË SHPËRBËRJES SË JUGOSLLAVISË DHE NË PERIUDHËN E SHTETIT TË PAVARUR TË MAQEDONISËPHILOSOPHICA783-8720171857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIGJERGJ KASTRIOTI - SKËNDERBEU NË VEPRËN KRYQËTARI I FUNDIT TË AUTORIT VIRGJIL KULEALBANOLOGJIA8233-23720171857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPI - ZEJNEPE ALILI REXHEPINËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIA795-10220171857-8535
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIMARRËVESHJA SHQIPTARO-OSMANE E GUSHTIT TË NJËMIJË E DYMBËDHJETËS NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - RELATIONS BETWEEN ALBANIANS AND AUSTRO-HUNGARY149-1582017
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET NJËZET TË SHEKULLIT NJËZETALBANOLOGJI - PRISHTINËVOL. 2119-1282016978-9951-24-035-2
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIBASHKIMI KOMBËTAR - SFIDË SERIOZE PËR DIPLOMACINË E FUQIVE TË MËDHATRADITA90-1062016978-608-4785-01-9
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIMARRËDHËNIET FRANKO-GJERMANE SI REFLEKTIM NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE NË BALLKANGJURMIME ALBANOLOGJIKE4387-1012014
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPITETOVA DHE RRETHI I SAJ GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËROREPËRMBLEDHJE STUDIMESH - SHQIPTARËT GJATË LUFTËS SË DYTË BOTËRORE281-2952014978-9951-409-38-4
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIKONFLIKTI SHQIPTARO-MAQEDONAS I VITI DYMIJË E NJISHIT - VLERËSIMET MAQEDONASE, NDËRKOMBËTARE DHE SHQIPTAREPHILOSOPHICA1270-27620141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIPOLITIKA E QEVERISË XHONTURKE KUNDREJT ARSIMIT SHQIPALBANOLOGJIA1-220141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIÇËSHTJA SHQIPTARE DHE RAPORTET FRANKO-GJERMANESTUDIME ALBANOLOGJIKE797-1082013
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPISHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS POLITIKA - LUFTA E PARË BALLKANIKESEMINARI I GJASHTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË6408-4152012978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPIODJEK DEMOKRATSKIH PROCESA U SLOVENIJI HILJADUOSUMDESETIDEVETA - HILJADUDEVEDESETA GODINI MEDJU ALBANCIMAINSTITU ZA NOVEJSKO ZGODOVINO - LJUBLJANA253-2712012978-961-6386-37-1
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPISHKUPI GJATË KOHËS SË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME DHE SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSEMINARI I PESTË NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË5334-3432011978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOZOFIKZEQIRJA REXHEPISHPALLJA E PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QËNDRIMI I FAKTORIT POLITIK SHQIPTARSEMINARI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË4507-5172010978-608-217-001-5
FAKULTETI FILOZOFIKXHEMAILI, VEBILUFTËRAT E SKËNDERBEUT NË POLLOGINSTITUTI PËR HISTORI NACIONALE20069989-159-06-4
FAKULTETI FILOZOFIKXHEMAILI, VEBIVEPRIMTARIA KOMBËTARE E ORGANIZATËS BESAALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO. 8 / VOL. 4 20171857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKXHEMAILI, VEBIKRYENGRITJA SHQIPTARE NË POLLOG NË VITIN MCMXV DHE BASHKËPUNIMI ME USHTRINË BULLGAREALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYNO. 5-6 / VOL. 3 20161857-9485
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, GAZMEND ISENI, HESAT ALIU, XHEZAIR ABDIJA HYSTOPATHOLOGICAL ANALYSES OF THE LIVER AND GONADS OF THE VARADAR RIVER FISH BARBUS PELOPONNESIUSFASCICULA BIOLOGIENO. 147-512015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, BESA ISENI, XHEZAIR ABDIJA, LEONORA QOKUANALIZIMI HISTOPATOLOGJIK I MELCISE SE PESHKUT MRENE BARBUS MERIDIONALIS PETENEY HEKEL TE LIQENIT TE OHRITBUKETINI I SHKENCAVE TE NATYRESNO. 267-1520182305-882
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, BESA ISENI, LEONORA QOKUTHE IMPORTANCE OF INNOVATIVE IDEAS IN RECYCLING PLASTIC WASTE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTIONUNIVERSINO. 1/VOL. 558-6420181857-9450
FAKULTETI EKONOMIKB.XH.; BEXHETI, GJ.FACTORS DETERMINING INNOVATION: EVIDENCE FROM MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE20.2871-87520172545-4439
FAKULTETI EKONOMIK BEXHETI,GJ.COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND EMPLOYEE SATISFACTION- CASE OF REPUBLIC MACEDONIAINTERNATIONAL KNOWLEDGE, SCIENTIFIC- APLICATIVE PAPERS9208-21320151857-92
FAKULTETI EKONOMIKKAREMIANI ARGJINA, THACI SELVIJE, YZEIRI BAFTJARI AIDAIMPLEMENTATION OF ISO STANDARD AND INCREASED CUSTOMER SATISFACTION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS COMMERC AND MANAGEMENT3 - 11209-21620152348-0386
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌНОСОВКИТЕ И НИВНИОТ ОДРАЗ ВО СЕВЕРНИТЕ МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ - СО АКЦЕНТ НА ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛСЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ18131-13920180352-3055
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИСЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК - ДЕЛ ОД СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИТЕ РАКОПИСИСЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ1883-9320180352-3055
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРИДОНЕСОТ НА ВИКТОР ФРИДМАН ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЈАЗИЧНА ЛИГААЛБАНОЛОГИЈА9-10102-11020181857-9485
FAKULTETI EKONOMIK ADEMI KAJDAFE, THACI SELVIJE, ASANI KANITAECONOMETRIC MODELS FOR GDP AND UNEMPLOYMENT IN MACEDONIA GIVEN THE PERIOD OF TRANSITIONECONOMIC VISIONNO.7-8 / VOL4. 187- 19120171857-9566
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ КАКО ДЕЛ ОД ЗБИРКАТА РАКОПИСИ ОД ПБ САЛТИКОВ ШЧЕДРИН ВО САНКТ ПЕТЕРБУРГМАКЕДОНСКО-РУСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ7241-2532018978-608-234-057-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКО-РУСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЧНИ ВРСКИ И НИВНАТА УЛОГА ВО ПРЕЕМСТВЕНОСТА НА ЛЕКСИКАТА МЕЃУ СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧМАКЕДОНСКО-РУСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ7187-1972018978-608-234-057-9
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ТУРСКИ ЈАЗИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И НИВНАТА ФОНЕТСКА АДАПТАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ - ДХС2219-23120182490-3604
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО ХМК И СЛОЕШ - ПАРАЛЕЛЕН ПРИКАЗЈЕЗИК И КНИЖЕВНОСТ У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ131-392017978-86-7379-463-1
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌПРЕГЛЕД НА ЕВОЛУЦИЈАТА НА ПОЛУВОКАЛИТЕ ВО НЕКОЛКУ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИССЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ1781-9120170352-3055
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРЕЕМСТВЕНОСТ НА ЛЕКСЕМИТЕ АГНЦ, АПОСТОЛ, АРХАНГЕЛ, АД, АМИН И АНГЕЛ МЕЃУ СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧСЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ1751-6320170352-3055
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА РМ И ОДНОСОТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ КОН МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКФИЛКО1359-3662017978-608-244-469-7
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА РМ И ОДНОСОТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ КОН МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКФИЛКО1359-3662017978-608-244-469-7
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА ПОЛУВОКАЛИТЕ ВО ДВА ПАТЕРИЦИ СО МАКЕДОНСКА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА РЕДАКЦИЈАФИЛКО1445-4532017978-608-244-469-7
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, NURISITUATA POLITIKE DHE PËRSHTYPJET E TË HUAJVE MBI VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITEVE TË TETËDHJETA TË SHEK. XIXKOSOVA43252019
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, NURIDIE SCHLACHT BEI KACANIK UND DIE ZUSSAMENARBEIT ZWISCHEN FREDERICO VETERANI UND DIE ALBANERPOETA NASCITUR, HISTORICUS FIT AD HONOREM ZEF MIRDITA315-3342013978-3-9524201-0-2
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, NURIMAHMUT BEZ OGLLU -PASHAI I PEJËS. AKTIVITETI USHTARAK KUNDËR HABSBURGËVE SIPAS BURIMEVE FRANCEZE IUNIVERSITAS32003
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, NURISHTYPSHKRONJA E VOSKOPOJËSUNIVERSITAS22002
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, NURIDAS VENEZIANISCHE ALBANIENUNIVERSITAS22002
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ НАМЕТНАТИ ЗБОРОВИ И ЛИНГВОСТИЛЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКБОСАНСКИ ЈЕЗИК1379-9120161512-5696
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ - МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА1177-1892016978-608-234-047-0
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА - ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА - ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
FAKULTETI EKONOMIKSELVIJE THACI, ARGJINA KARIMANI, ARTA THACIPROBLEMS AND SOLUTION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS GROWTH FROM THE PERSPECTIVE OF MANAGERS INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, BANSKOVOL. 20.31335-133820171897-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, RUSHITI, MIREMECHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL.281175-143320182545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKBEQIRI NAZMIDERI NË PËRJETËSISTUDIME ALBANALOGJIKE4720111857-6958
FAKULTETI FILOLOGJIKBEQIRI NAZMIQASJE E SHKURTËR MBI TË FOLMËN E KUMANOVËSSTUDIME ALBANALOGJIKE51320121857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMXHEMIJETI NË ZGJEDHJET PARLAMENTARE NË RRETHIN E KËRÇOVËS, MCMXX, MCMXXIII, MCMXXVINSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE, SCUPI-SHKUP20115-1222018978-4653-68-4
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMPUSHTIMI I TREVAVE LINDORE SHQIPTARE NGA FUQITË JUGOSLLAVE-PARTIZANE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT MCMXLIVINSTITUTI I HISTORISË ALI HADRI-PRISHTINË, KOMUNA E SKENDERAJT, RIPUSHTIMI JUGOSLLAV I VISEVE SHQIPTARE DHE LUFTA E DRENICËS MCMXLIV-MCMXLV-PRISHTINË143-1662016978-9951-409-57-5
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMZHVILLIMET POLITIKE NË SHTETIN SHQIPTAR DHE ISA BOLETINI NË VITET MCMXIII-MCMXVINSTITUTI I HISTORISË ALI HADRI-PRISHTINË, INSTITUTI I HISTORISË-TIRANË DHE INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP , ISA BOLETINI NË LËVIZJEN KOMBËTARE SHQIPTARE, PËRMBLEDHJE KUMTESASH-PRISHTINË178-1912015978-9951-409-44-5
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIML-EXTENSION DE L-INSURRECTION ANTI-OTTOMANE DES ALBANAIS AU VILAYET DE MONASTIR EN MCMXIIACADEMIE DES SCIENCES D-ALBANIA, SECTION DES SCIENCES SOCIALES ET ALBANOLOGIQUES, STUDIA ALBANICA-TIRANA220150585-5047
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMSHTRIRJA E KRYENGRITJES SHQIPTARE KUNDËROSMANE E VITIT MCMXII NË VILAJETIN E MANASTIRITQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, STUDIME HISTORIKE-TIRANË1-2/2015215-22820150563-5799
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMKRYENGRITJA E SHTATORIT E VITIT MCMXIII, RIBOTIM NË: KRYENGRITJA E SHTATORIT DHE LUFTA E PETRINJËS MCMXIIIPËRMBLEDHJE KUMTESASH NGA KONFERENCA SHKENCORE E MBAJTUR NË XXVII-XXVIII SHTATOR MMXIII-STRUGË209-2282015978-608-207-157-2
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMTREVAT LINDORE SHQIPTARE NËN PUSHTIMIN BULLGAR MCMXV-MCMXVIIIBULETIN I FAKULTETIT FILOZOFIK, UNIVERSITETI I PRISHTINËS-PRISHTINËVOL. XXIX/201439-4320140351-3750
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMTHE ORGANIZED EXPULSION OF THE ALBANIANS FROM YUGOSLAVIA TO TURKEY IN THE THIRTIES OF THE XX CENTURY AND THE ATTITUDE OF THE ALBANIAN KINGDOMBOTIMET ALBANOLOGJIKE, HUNDRED YEARS OF INDEPENDENCE, SPEECHES OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, XXVI-XXVII NOVEMBER MMXII-TIRANAVOL. 2113-1262014978-9928-141-27-9
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMSHPËRNGULJA E ORGANIZUAR E SHQIPTARËVE NGA JUGOSLLAVIA NË TURQI NË VITET XXX TË SHEK. XX DHE QËNDRIMI I MBRETËRISË SHQIPTAREBOTIMET ALBANOLOGJIKE, NJËQIND VJET PAVARËSI, AKTET E KONFERENCËS SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, XXVI-XXVII NËNTOR MMXII-TIRANËVOL. 2109-1222014978-9928-141-23-1
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMORGANIZIMI I ADMINISTRATËS FETARE MYSLIMANE NË RRETHIN E KËRÇOVËS MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËROREBASHKËSIA FETARE ISLAME, KONTRIBUTI I ULEMAVE NË NGRITJEN E ÇËSHTJES KOMBËTARE, PËRMBLEDHJE ME KUMTESA NGA SIMPOZIUMI SHKENCOR MË XVII NËNTOR MMXII-SHKUP52-572013
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMPROTIVOSRABSKOTO SATRUDNICHESTVO MEZHDU ALBANSKITE I BALGARSKITE KOMITETI V MAKEDONIYA MCMXIX-MCMXXIVMAKEDONSKI NAUCHEN INSTITUT, MAKEDONSKI PREGLED-SOFIYA1/201389-10820130861-2277
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMRRETH POZITËS NDËRKOMBËTARE TË SHTETIT SHQIPTAR NË VITET MCMXIV-MCMXVJEHONA E RE-SHKUP3110-12420121857-6354
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMTREVA E KËRÇOVËS NË KRYENGRITJEN E SHTATORIT TË VITIT MCMXIIISHOQATA E HISTORIANËVE SHQIPTARË NË MAQEDONI, KËRKIME HISTORIKE-SHKUP4135-1572011978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMVEPRIMTARIA E KOMITETIT TË KOSOVËS NË MBRETËRINË SHQIPTARE NË VITET MCMXXXIV-MCMXXXIXQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, MONARKIA SHQIPTARE MCMXXVIII-MCMXXXIX-TIRANË170-1862011978-99943-1-721-9
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMMBI TRAJTIMIN DIPLOMATIK TË AGRESIONIT ITALIAN NDAJ SHQIPËRISË SIPAS BURIMEVE DIPLOMATIKE GJERMANE PRILL MCMXXXIXAGJENCIA SHTETËRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS, VJETAR-PRISHTINË43-44414-4232010
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU HALIMKOLONIZIMI I SHTETASVE GREKË NË TREVAT LINDORE SHQIPTARE PAS LUFTËS SË DYTË BOTËROREUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS, SEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË-TETOVË472-4762010
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMASPEKTE TË KRYENGRITJES SË ILINDENIT NË RAPORT ME INTERESAT SHQIPTAREUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS, SEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, KUMTESA-TETOVË-SHKUP199-2182009
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMVEPRIMTARIA E KOMITETIT TË KOSOVËS NË MBRETËRINË SHQIPTARE NË VITET MCMXXXIV-MCMXXXIXQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, STUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/2009233-2432009
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU HALIMMARRËVESHJA E KOMITETEVE SHQIPTARE DHE BULLGARE E VITIT MCMXXIINSTITUTI I HISTORISË, AZEM BEJTË GALICA-PËRMBLEDHJE PUNIMESH NGA SIMPOZIUMI I MBAJTUR NË PRISHTINË MË XIV KORRIK MMIV PRISHTINË101-1132009978-9951-409-20-9
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMKAZAJA E KËRÇOVËS NË KRYENGRITJEN E PËRGJITHSHME SHQIPTARE TË VITIT MCMXIIINSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE, STUDIME ALBANOLOGJIKE SHKUP163-732009
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMGAZETA BORBA MBI FAZËN E PARË TË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME SHQIPTARE PRILL-MAJ MCMXIIQENDRA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, INSTITUTI I HISTORISË, STUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/200735-522008
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMSHQIPËRIA NË MARRËVESHJET-TRAKTATET DHE KONVENTAT USHTARAKE BILATERALE DHE MULTILATERALE NDËRMJET SHTETEVE BALLKANIKE MDCCCLXI-MCMXIIARKIVI SHTETËROR I KOSOVËS, VJETAR PRISHTINË39-40261-2742008
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMINTERVENCIONI JUGOSLLAV NË SHQIPËRI NË VITIN MCMXX DHE LUMALITAJT- NJË HISTORI LUFTË E SAKRIFICË-PËRMBLEDHJE STUDIMESH TIRANË67-862008
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMPAVARËSIA E SHQIPËRISË PËRBALLË ALEANCËS SERBO-ESATISTE MCMXIX-MCMXXPAVARËSIA E SHQIPËRISË DHE SFIDAT E SHTETIT SHQIPTAR GJATË SHEK. XX-PËRMBLEDHJE STUDIMESH250-2652008978-99956-648-1-7
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMBASHKËPUNIMI ANTIJUGOSLLAV MIDIS KOMITETEVE SHQIPTARE DHE MAQEDONASE MCMXIX-MCMXXIVSTUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/200647-852006
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMRELACIONET MIDIS KOMITETEVE SHQIPTARE DHE KOMITETEVE MAQEDONASE MCMXIX-MCMXXIVJEHONA E RE SHKUP5101-13420061857-6354
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMGAZETA BORBA MBI FAZËN E PARË TË KRYENGRITJES SË PËRGJITHSHME SHQIPTARE PRILL-MAJ MCMXIIJEHONA E RE SHKUP1-257-8420061857-6354
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMMARRËVESHJA E KOMITETEVE SHQIPTARE DHE BULLGARE E VITIT MCMXXIJEHONA E RE SHKUP1123-13620051857-6354
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMASPEKTE TË SITUATËS POLITIKE NË RAJONIN PERËNDIMOR TË BANOVINËS SË VARDARIT PRILL MCMXXXIX-MAJ MCMXLISTUDIME HISTORIKE TIRANË3-4/2003109-1202003
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMZHVILLIMET POLITIKE NË MAQEDONINË PERËNDIMORE PRILL MCMXXXIX-PRILL MCMXLIREVISTA KOSOVA PRISHTINË22/23-2000/2001241-2552003
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMLËVIZJA ÇLIRIMTARE SHQIPTARE GJATË LUFTËS SË DIBRËS-GUSHT-SHTATOR MCMXXINSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE PRISHTINË31-32/ 2001-200271-942003
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMKËRÇOVA NË KONTEKSTIN E KRYENGRITJES SË DERVISH CARËSPOLLOGU NËPËR SHEKUJ-PËRMBLEDHJE PUNIMESH TETOVË137-14020039989-636-88-5
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIKADRI BAZI-MIDIS KËNGËS DHE RRËFIMEVE POPULLORESTUDIME ALBANALOGJIKE21620101857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMRIVENDOSJA E SHTETIT SERB NË POLLOG MCMXVIII-MCMXIXPOLLOGU NËPËR SHEKUJ-PËRMBLEDHJE PUNIMESH TETOVË77-8420039989-636-88-5
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMBATALIONET KUFITARE SHQIPTARE NË SEKTORIN E MAJTË-TË DIBRËS TË FRONTIT SHQIPTAR MCMXIX-MCMXXIINSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE PRISHTINË30/2000127-1412003
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMQËNDRIMI I MBRETËRISË SERBO-KROATE-SLLOVENE NDAJ KONGRESIT KOMBËTAR TË LUSHNJËSREVISTA MBROJTJA TIRANË471-742000
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMRRETH POLITIKËS ARSIMORE TË PUSHTETIT JUGOSLLAV NDAJ SHQIPTARËVE TË REPUBLIKËS SË SOTME TË MAQEDONISË MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËROREJEHONA SHKUP1-297-103, 139-1411999
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMNOCIONI MAQEDONI DHE POPULL MAQEDONAS NË VËSHTRIM HISTORIKGLOSSA TETOVË1147-1521999
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMKËSHILLI SHQIPTAR ESADIST NË DIBËR MCMXVIII-MCMXXGJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE PRISHTINË26/1996159-1711997
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMROLI I ELEZ ISUFIT NË LUFTËN E DIBRËS-GUSHT-SHTATOR MCMXX-SIPAS BURIMEVE JUGOSLLAVEELEZ ISUFI-KRESHNIKU I DIBRËS-TRAJTESA E DOKUMENTE-TIRANË76-841996
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMRRETHANAT POLITIKE-SHOQËRORE NË DIBËR DHE RRETHINË MCMXVIII-MCMXXDIBRA DHE ETNOKULTURA E SAJ DIBËR1231-23619950448-9330
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMRIVENDOSJA E PUSHTETIT SERB NË POLLOG MCMXVIII-MCMXIXJEHONA SHKUP680-8719950448-9330
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMROLI I ELEZ ISUFIT NË LUFTËN E DIBRËS-GUSHT-SHTATOR MCMXX-SIPAS BURIMEVE JUGOSLLAVEJEHONA SHKUP591-9919950448-9330
FAKULTETI FILOZOFIKPURELLKU, HALIMMAQEDONIA PERËNDIMORE GJATË VITEVE MCMXV-MCMXVIII-QËNDRESA E POPULLSISË SHQIPTARE KUNDËR PUSHTUESVESHQIPTARËT E MAQEDONISË-PËRMBLEDHJE PUNIMESH337-3471994
FAKULTETI FILOLOGJIKEMINI, ALIDA, XHEMAILI, ARBENFORMIMI I FJALËVE ME PRAPASHTESAT -CI DHE -LUK DHE PËRKTHIMET EKUIVALENTE TË TYRE NË GJUHËN GJERMANEINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES-FILOLOGJIA420161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKXHEMAILI, ARBEN, EMINI ALIDAНОМИНАЛНИ ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ ОБРАСЦИ ВО ГЕРМАНСКИ, АЛБАНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКINTERANTIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES FILOLOGJIA 32015
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM SULEJMANI, VULLNET AMETI, KASTRIOT SHAQIRI, VISAR GANIU, DARDAN DEHARI THE IMPACT OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN KARATEINTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHNO. 7-8 / VOL. 417-2120171857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESHAKIRI KASTRIOT, ZABORSKI BOSKO, SULEJMANI BLERIM, KOSTOVSKI ZARKO DIFFERENCES IN THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS WITH ATHLETES AND NON ATHLETESINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY VOL. 8 ISSUE 22015
FAKULTETI FILOZOFIKISAK SHERIFI EMIR DALIPIDIPLOMACIA E ALI PASHE TEPELENESDISKUTIME1/2166-18120121857-825
FAKULTETI FILOZOFIKISAK SHERIFIKRIZA NË ISH JUGOSLLAVI-KOSOVAVIZIONE21429-4362014
FAKULTETI FILOZOFIKHANA RUSI SALIU, MYQEREME RUSI, VIOLETA ARNAUDOVAIMPACT OF PRACTISING ON DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING JOURNAL OF NATURAL SCIENCES RESEARCHVI, NO.22136-14520162224-3186
FAKULTETI FILOZOFIKHANA RUSI SALIU, MYQEREME RUSI, SATIME KAPLLANINEED FOR PSYCHO-ONCOLOGIC CARE ON PATIENTS WITH CANCERTHE EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES IX17-2220162357-1330
FAKULTETI FILOZOFIKRESHAT QAHILIPËRSIATJET E FROMIT PËR KONCEPCIONET E MAARKSIT PER NJERIUNVIZIONE2008
FAKULTETI FILOZOFIKRESHAT QAHILITEORIA PSIKANALITIKE E ZIGMUND FROJDITJEHONA E RE2007
FAKULTETI FILOZOFIKRESHAT QAHILIPIKËPAMJET E FROMIT PËR LIRINË E NJERIUTVIZIONEI2004
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËDASHMIR MAMUTISOME COMTEMPORARY CONCEPT OF ABDOMINAL SURGERY IN CATTLE POSTERAGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA11320122218-2020
FAKULTETI FILOZOFIKISAK SHERIFIINTERNATIONAL PRESS AND DIPLOMATIC CIRCUMSTANCES IN KOSOVO IN THE YEARS MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES19/5274-281201420392117
FAKULTETI FILOZOFIKDALIPI QERIMNAHIJA E KËRÇOVËSGJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE4729-482017
FAKULTETI FILOZOFIKSHERIFI ISAK, VETON ZEJNULLAHUPOLITICAL TRANSITION IN FORMER YUGOSLAVIAINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 20.3156920172545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMERIME MUSTAFA, RUKIJE IBRAIMITHE SITUATION END CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF RIVERSJURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 4 / VOL. 2 55-6020172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUKIJE IBRAIMI, MERIME MUSTAFIRURAL TOURISAM AS AN OPPORTUNITY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POLOG VALLEYJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT285-9020172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIDRIZI BASHKIM, MEHA MURAT, SKENDERI FAUZI, HAMIT RESUL DHE SKENDERI RUKIJEDEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION AND LOCAL STATUSINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 9-10182-1952009978-9989-997-5-7
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIKADRI BAZISTUDIME ALBANALOGJIKE22010
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIJEMI SHQIPE, JO HUTFLAKA30.0711999
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIEDHE TË VDEKUR KËTU DO TË JEMIFLAKA E VËLLAZËRIMIT24. 06.11999
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIKUSH E TRADHTOI RUFI OSMANINE VËRTETA111997
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIMAQEDONIA NUK KISHTE FUQI TË INTERVENOJ NË REÇICËFLAKA E VËLLAZËRIMIT111995
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIA E DONI MAQEDONINËFLAKA E VËLLAZËRIMIT111994
FAKULTETI FILOLOGJIKNAZMI BEQIRIEDHE MUA PO MË HIDHET TA KRISË NJË MARTINËVLERA 121994
FAKULTETI EKONOMIKMUSLIU JEHONA, XHAFERI BESA, MUSLIU ASLLANTESTING WAGNER ' S LAW FOR MACEDONIA: EVIDENCE FROM CAUSALITY ANALYSISECONOMIC VISIONVOL. NO. 9-10/201862-6820181857-9566
FAKULTETI EKONOMIKMUSLIU JEHONATHE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INTERMEDIATES AND ECONOMIC GROWTH - THE CASE OF MACEDONIAKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALVOL. 222018
FAKULTETI EKONOMIKMUSLIU JEHONA, MUSLIU ASLLANEMPIRICAL ANALYSIS OF INFLATION AND BUDGET DEFICIT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAKNOWLEDGE IN PRACTICEVOL. 20.2831-83620172545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, FERIZAT DIKA HAXHIREXHA, EKREM ISMANIUPPER EXTREMITY INJURIES INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH NO. 11/ VOL. 82017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREFERIZAT DIKA HAXHIREXHA, KASTRIOT HAXHIREXHA, LUTFI ZYLBEHARI, LEDIA KACI, SEVDIE KOXHA, KRENAR KËRÇISHTA, AULONA HAXHIREXHAEVALUATION AND TREATMENT OF FUNCTIONAL CONSTIPATION IN CHILDREN INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH NO. 11/ VOL. 82017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, LUTFI ZYLBEHARI, EKREM ISMANI, FERIZAT DIKA HAXHIREXHAAMYAND S HERNIA: A REPORT OF TWO CASESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH NO. 11/ VOL. 82017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFIZYLBEARI, NASIR BEHXHETI, SIHANA AHMETI LIKA, LEDIA KAÇI, MIRLIND BEHXHETI, ZAMIRA BEXHETI, KASTRIOT HAXHIREXHA, JETMIREJ AKUPI ALIMANI, FERIZATE DIKA HAXHIREXHADYSLIPIDEMIA ASSOCIATED WITH CHRONIC KIDNEY DISEASEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH NO. 11/ VOL. 82017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, SAIMIR HETA, XHELADIN ELEZI, FLORIM SELIMI, ROLAND ALILI, FERIZAT DIKA HAXHIREXHATRAJTIMI I PACIENTEVE ME IKTEROBSTRUKTIVSIPASOJE E GUREVETE MEDHEJ NE KOLEDOKACTA MEDICA ALBANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES2016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZYLBEARI LUTFI, HAXHIREXHA KASTRIOT, DIKA HAXHIREXHA FERIZAT , BEXHETI ZAMIRA, ZYLBEARI GAZMEND, ISMANI EKREMACUTE KIDNEY INJURY DUE TO RHABDOMYOLYSISALBANIAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERYNO. 1/ VOL. 12017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIREXHA KASTRIOT, ISMANI EKREM, DIKA HAXHIREXHA FERIZAT, ALILI ROLANDMENAGEMENT OF UPPER EXTREMITY INJURIES IN OUR PRACTICEALBANIAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERYNO. 1/ VOL. 12017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLIRËNDËSIA HISTORIKE E KONGRESIT TË MANASTIRITRËNDËSIA HISTORIKE E KONGRESIT TË MANASTIRIT2013
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLIVLERAT EDUKATIVE TË LETËRSISË SHQIPE PËR FËMIJËSCUPI2013
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLITRASHËGIMIA KULTURORE DHE TURIZMI NË MAQEDONISCUPI2012
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLIMBROJTJA E TRASHËGIMISË KULTURORE TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONI SCUPI2012
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLIPOEZIA SHQIPE PËR FËMIJË ME KARAKTER DIDAKTIK-MORALIZUES STUDIME ALBANOLOGJIKENO. 92011
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLIKËNGËT E KAPUCAVE NË DRINIJEHONA55-632010
FAKULTETI FILOLOGJIKSHEFQET ZEKOLLILETËRSIA SHQIPE PËR FËMIJË DHE NDIKIMI I SAJ NË ZHVILLIMIN E TYRE TË DREJTËSTUDIME ALBANOLOGJIKENO. 7392009
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËDASHMIR MAMUTI, ABDILAZIS LLOKMANI, BARDHYL LIMANI, EMRI MURATI, ALIRAMI SALIJIDISEASE OF ABOMASAL DISPLACEMENT IN MILK BOVINEINTERNATIONAL JORNAL OF CURRENT RESEARCH IN LIFE SCIENTESNO. 09 / VOL 72701-270320182319-9490
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËA.LLOKMANI, DH RAPTI, A VODICA, DASHMIR MAMUTIDOG PARAZITES PREZENCE AND PUBLIC HEALTH CONCERRN, DATA FROM WESTERN MASEDONIAUNIVERSIVOL 4 ISSUE 0112-1520181857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIREXHA KASTRIOT, ZYLBEHARI LUTFI, BEXHETI SADI, BEHXHETI NASIR, ISMANI EKREM, DIKA HAXHIREXHA FERIZATSURGICAL CONSIDERATION ABOUT INCARCERATED ABDOMINAL WALL HERNIAALBANIAN JOURNAL OF TRAUMA AND EMERGENCY SURGERYNO.1 / VOL 12017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, EKREM ISMANI, ROLAND ALILI, ERZEN ELEZIRISK FACTORS FOR ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER COLORECTAL SURGERYNEW BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES. UNIVERSITY OF MEDICINE, TIRANA NO.1 / VOL 120172521-0319
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIREXHA K., ISMANI E., HAXHIREXHA DIKA FDIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CHOLANGIO CARCINOMAUNIVERSI INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INOVATTION, HEALTH AND ENVIRONEMENTNO. 4 / VOL. 3 2017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA , SAJMIR HETA , NEHAT BAFTIA , FERIZAT DIKA HAXHIREXHAEVALUATION ANDMANAGEMENT OF DIABETIC FOOT INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHNO. 1 / VOL. 82017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREFERIZAT DIKA HAXHIREXHA, KASTRIOT HAXHIREXHA, LEDIA QATIPITHE COMPARISON OF THE INCIDENCE OF HYPERTENSION AND HYPERGLYCEMIA IN CHILDREN WITH NORMAL AND HIGH LEVEL OF BMIINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHNO. 10 / VOL. 72016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, NEHAT BAFTIA, ELIZABETA TRAJKOVSKA, FERIZAT DIKA HAXHIREXHACLASSICAL FORM OF KAPOSI'S SARCOMA IN OUR PRACTICEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHNO 6 / VOL. 7 2016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIREXHA K., BAFTIA N., HAXHIREXHADIKA F.COMMON CAUSES OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN POST OPERATIVE WOUNDUNIVERSI INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INOVATTION, HEALTH AND ENVIRONEMENTNO. 3 / VOL. 12015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIREXHA DIKA F., KOXHA S., HAXHIREXHA KPREVALENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN OBESE CHILDREN UNIVERSI INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INOVATTION, HEALTH AND ENVIRONEMENTNO.3 / VOL 12015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, HYSEN HETA, XHELADIN ELEZI, FERIZAT DIKA HAXHIREXHA TRAJTIMI I HIPOSPADIVE TE FORMAVE DISTALE PERMES TEKNIKES MAGP. PERVOJA JONEMEDICUS NO.2 / VOL XVI2012
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKASTRIOT HAXHIREXHA, SKENDER SHABANI, IMRI VISHI, FERIZAT HAXHIREXHAANOMALITE ANOREKTALEKOSOVA JURNAL OF SURGERY NO.1 / VOL. 1 2003
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGA MANZONI, KN HAXHIREXHAMANAGEMENT OF HYPOSPADIASJOURNAL OF PROGRESS IN PAEDIATRIC UROLOGYVOL.82009
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËADEMI ZEJNEDIJECOMPARATIVE ANALYSIS OF TWO TOURIST CENTERS IN POPOVA SAPKA AND BREZOVICA AND THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF TOURISMJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT4/261-6420172545-4072
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËADEMI, ZEJNEDIJETHE COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WINTER SPORTS CENTRE POPOVA SAPKA AND SPORTS CENTRE BREZOVICAGEOBALCANICA3179-1822017
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËIMERI, RAHIM; ADEMI, ZEJNEDIJEVEÇORITË HIDROLOGJIKE TË FUSHËGROPËS SË POLLOGUTACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-52008400-3500
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËADEMI, ZEJNEDIJEVËSHTRIM SOCIO - GJEOGRAFIK I LIBISËACTA LINGUA GEOGRAPHICA2135-1442006400-3500
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREERLETA ALIHAJDARAJ; FLORINDA IMERI; AGON MEMETIEDMODO PLATFORM INTEGRATION CHALLENGES ON SECONDARY EDUCATION IN KOSOVO: EMPIRICAL ANALYSISTHE ONLINE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY872-7720182146-7390
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËDASHMIR MAMUTI ABDILAZIS LLOKMANI BARDHIL LIMANI LIMANI, EMRI MURATI AND ALIRAMI SALIJIDISEASE OF ABOMASAL DISPLACEMENT IN MILK BOVINEINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN LIFE SCIENCESNO. 9 / VOL. 72700-270320182319-9490
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUKNOWLEDGE, REALITY AND EDUCATION: AN EPISTEMIC PERSPECTIVEINTERNATIONAL JOURNAL OF THE ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION1/72016
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUTHE MYTH OF SOCIETY INDEPENDENT REALITY: AN EPISTEMIC PERSPECTIVETHE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE ASIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION2/72014
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUTHE OTTOMAN PHILOSOPHY OF RULING WITHIN THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN HISTORYJOURNAL OF SOCIAL SCIENCES3/2326-3342015
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUPOSTMODERNITY AND THE BALKAN MINDJOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES1/1134-1412014
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUKOSOVO WITHIN THE PERSPECTIVE OF ALBANIAN HISTORYTHE JOURNAL OF BALKAN STUDIES2/2103-1182011
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUTHE PROBLEM OF SCIENTIFIC TRUTH: AN EPISTEMIC PERAPECTIVEASIAN JOURNAL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES1/118-252012
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUBALKAN DIVERSITY UNDER THO CONTRADICTORY PHILOSOPHIES OF RULING: OTTOMAN AND COMMUNUSTJOURNAL OF SOCIAL SCIENCES1/21-142012
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUIBN SINAS COMMENTARY ON SURAT AL- IKHLAS AN ANALYAES OF AN ORIGINAL MANUSCRIPTJOURNAL OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION2/16255-2772011
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUBALKAN DIVERSITY UNDER TWO CONTRADICTORY PHILOSOPHIES OF RULING: OTTOMAN AND COMMUNISTJOURNAL OF ACADEMIC STUDIES49/131-142011
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUMULTICULTURALISM AND EDUCATION JOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT3/223-302009
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËZVONKO PACANOSKI ALIRAMI SALIJITHE INVASIVE IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE HIMALAYAN BALSAM IN THE REPUBLIK OF MACEDONIA FIRST RECORD AND FORECAST EPPO BULLETIN4487-9320141365-2338
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUTHE DIFFERENCE BETWEEN SCIENTIFIC AND REVEALED KNOWLEDGEJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT2/12008
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUBUKURIJA E DIJESJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT8-212008
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORED. BEXHETI, E. ANDERSON, A.J. HUTT, M. HANNA-BROWNEVALUATION OF MULTI-DIMENSIONAL CAPILLARY ELECTROPHORETIC METHODOLOGIES FOR DETERMINATION OF AMINO BISPHOSPHONATEPHARMACEUTICALS. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY NO. 1130137-1442006
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDIINSTITUCIONALIZIMI I NDRYSHIMEVE DHE RËNDËSIJA E TIJ NË BASHKËKOHORIZIMIN E SHKOLLAVEPHILOSOPHICA1-257-6120141857-9272
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËZVONKO PACANOSKI , ALIRAMI SALIJITHE FIRST RECORD OF THE INVASIVE IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE HIMALAYAN BALSAM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAAGROSXYM10.7251/AGSY1404814P814-81820141404-8145
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËZVONKO PACANOSKI, ZLATKO SVECNJAK, ALIRAMI SALIJIHERBICIDES IMPACT ON WEED CONTROL AND INJURY OF MAIZE AND CLIMBING BEAN GROWN IN AN INTERCROPPING SYSTEMHERBOLOGIA1555-67201518400809
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJIRESPONSE OF MAIZE BEAN INTERCROP ON PRE APPLIED HERBICIDES HERBOLOGIA1641-49201618400809
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJIREPLACE OF THE EPOST GLYPHOSATE WITH PRE HERBICIDES AND APPLICATION OF DIFFERENT LPOST GLYPHOSATE RATES FOR WEED CONTROL IN ESTABLISHED VINEYARD TRANSYLVANIAN SPECIAL ISSUE REVIEWXXIV, NO. 7,941-95120161221-1249
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISË ZVONKO PACANOSKI, ALIRAMI SALIJITHE FIRST DETAILED REPORT FOR INVASIVE ERIGERON ANNUUS L. PERS. DAISY FLEABANE IN REPUBLIC OF MACEDONIAACADEMIA JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH3(9): 204-21220152315-7739
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGIM SALLMANI, MAKFIRETE AMETIVLERAT NJERËZORE TË MËSIMDHËNËSITSPORT AND HEALTHNO.5-620161857-9310
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËDASHMIR MAMUTI, PASKAL GJINOTHE ANESTHETIC TECHNIQUES OF LOCAL ANESTHETIC DURING THE RUMENOTOMI IN CATTLE ALBANIAN,J,AGRIC,SCI114411-41320132020
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËDASHMIR MAMUTI, PASKAL GJINO, ERINDA LIKA, MUSA DOKOSOME CONTEMPORARY CONCEPTS OF ABDOMINAL SURGERY IN CATTLE ALBANIAN JURNAL, AGRIC, SCI113113-11720122218-2020
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËMUSA DOKO, PASKAL GJINO,ERINDA LIKA, DASHMIR MAMUTIABOMAZOPEXY AS A SURGICAL TECHNIQUE OF PREVENTION ABOMASUM DISPLACEMENT IN CATTLE ALBANIA, J, AGRIC, SCI11393-9720122218-2020
FAKULTETI I BUJQËSISË DHE BIOTEKOLOGJISËDASHMIR MAMUTI,ERINDA LIKA,PASKAL GJINO,MUSA DOKUTHE STUDY OF DISPLACEMENT OF THE ABOMASUM IN THE REGION OF TETOVO, MACEDONIAEUROPIAN SCENTIFIC JURNALNO. 27 / VOL. 8177-18820121857-7881
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI - IDRIZI, VALDETAPARAQITJA E FEMINIZMIT SI LËVIZJE KUNDËR DISKRIMINIMIT TË GRUAS NË SHOQËRIMËSUESI SOTNO.58-1020182545-4293
FAKULTETI EKONOMIKTOMOVSKI, SERAFIM; JOVANOSKA, CUTKA; TAIRI, IMBRJAHTHE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CONTRACTS AS A SUBSTANTIAL CONCEPT IN THE REDUCTION OF RISK MANAGEMENT OF LEGAL AND ECONOMIC ENTITIESNOVI EKONOMIST19228-23820161840-2313
FAKULTETI EKONOMIKTOMOVSKI, SERAFIM; ALILI, AFRIM; JOVANOSKA, CUTKAIZOLACIJA EFEKATA PROMENE VREDNOSTI NOVCA U RACHUNOVODSTVENO-FINANSISKE PODATKE PREDUZECHANOVI EKONOMISTNO. 1750-6220151840-2313
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGIM SALLMANI, VALDETA ZENUNI IDRIZITHE INFLUENCE OF FAMILY AND SCHOOL IN THE EDUCATION OF DELINQUENTSPHILOSOPHICANO.7 / VOL.417-2420171857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJ. SHIKOSKINEW INFRATECHNOLOGY IN THE DEREGULATED POWER SECTORTURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE TUBITAC20031300--0632
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJ. SHIKOSKI, K. NAJDENKOSKI, V. KATICPOWER TRANSFORMER DERATING AND COMPARISON WITH IEEE IASTED - INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS, POWERCON SPECIAL ISSUE, USA-CANADA-SWITZERLAND20041078-3466
FAKULTETI JURIDIKFISNIKE BEKTESHI SHAQIRILEGAL SYSTEMS OF DIVORCE REVISTA E SHKENCAVE SHOQËRORE VIZIONE29/2018143-15220181409-8962
FAKULTETI JURIDIKFISNIKE BEKTESHI SHAQIRITHE INFLUENCE OF DIVORTIUM ON THE CONTEMPORARY CONCEPT OF DIVORCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA REVISTA E SHKENCAVE SHOQËRORE VIZIONE 28/2017229-2352017
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE IMPORTANCE OF THE MOTIVATION FOR THE SCHOOL ACHIEVEMENTSANNUAL BULLETIN OF THE FACULTY OF PEDAGOGY2011
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE BEHAVIOR AND THE ADOLESCENTSJOURNAL PROSVETNO DELO811-152012
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE SOCIAL INTERACTION IN THE GROUP: THE SOCIAL STATUS AND THE LEVEL OF EMOTIONAL MATURITYJOURNAL OF PEDAGOGY - ACADEMIC JOURNAL1015-192012
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE ETHNIC DIVERSITY AND THE VALUE ORIENTATIONS OF THE ADOLESCENTS: DIFFERENCES AND SIMILARITIESJOURNAL ANGLISTICUM1122-282013
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE MYSTERY OF LANGUAGE AND THINKING: THE IMPORTANCE OF THE EXPERIENCEJOURNAL VIZIONE710-172013
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANIFORMING THE GENDER IDENTITY IN CHILDHOOD: FACING THE CHALLENGESJOURNAL DISKUTIME1513-182013
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANIMULTICULTURALISM IN EDUCATION: FACING PREJUDICE.JOURNAL PROSVETNO DELO1215-212013
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANIHUMAN PREJUDICES: THE STRATEGIES FOR REDUCING THEM IN THE CONTEXT OF THE MULTICULTURAL SCHOOLJOURNAL ANGLISTICUM791-932013
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE IMPORTANCE OF THE PERSONALITY OF THE TEACHER WHEN WORKING WITH GIFTED AND TALENTED STUDENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES - PHILOSOPHICA311-1162015
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANICHILDREN'S SELF CONCEPT: THE CHALLENGES OF GENDER IDENTITYINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES - PHILOSOPHICA413-152016
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANISOME OF THE SOCIAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS AS PREDICTORS OF THEIR VALUE ORIENTATIONSJOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE: IOSR-JHSS21/964-672016
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE VALUE ORIENTATIONS OF THE ADOLESCENTS: DIFFERENCES AND SIMILARITIESEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES - EDUCATION AND RESEARCH11/234-3920172312-8429
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANISOME OF THE SOCIAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS AS PREDICTORS OF THEIR VALUE ORIENTATIONSIOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE: IOSR-JHSS21/0964-6720162279-0387
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHEORETICAL APPROACHES OF SOCIAL VERSUS THE AGGRESSIVE BEHAVIOR OF THE STUDENTS IN THE SCHOOL CONTEXTEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH12/12018
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANIMULTICULTURAL EDUCATION IN TRANSITION SOCIETY: THE CHALLENGE OF RESTORING OR COLLAPSING CULTURAL BARRIERS OF STUDENTSIOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE: IOSR-JHSS23/0661-652018
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIM MURTEZANITHE ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND THE CULTURAL ORIGIN OF THE PUPILS IN THE ELEMENTARY SCHOOLSIOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE: IOSR-JHSS23/0741-442018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJ. SHIKOSKIMATHEMATICAL ANALYSIS OF ACTIVE POWER MEASUREMENT ERROR UNDER HARMONIC DISTORTION, PART II: SYNCHRONOUS, ASYNCHRONOUS AND QUANTIZATION ERROR ANALYSISINTERNET ONLY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING20021584-4594
FAKULTETI FILOLOGJIKEMINI, ALIDAMODES AND STRATEGIES OF INTERCESSION OF THE GERMAN LANGUAGE LEXICON AS A FOREIGN LANGUAGE. SOME MORE EFFICIENT WAYS OF LEXICON INTERCESSION. ANGLISTICUM, INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINUISTICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIESNO. 1 / VOL. 320141857-1878
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJ. SHIKOSKIMATHEMATICAL ANALYSIS OF ACTIVE POWER MEASUREMENT ERROR UNDER HARMONIC DISTORTION, PART I: MEASUREMENTS: CONCEPTS, FUNCTIONS AND ACTIVE POWER ANALYSISINTERNET ONLY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING20021584-4594
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJ. SHIKOSKIIMPORTANT ASPECTS OF POWER QUALITY IN A DEREGULATED POWER SYSTEMINTERNET ONLY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING20011450-5843
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJORDAN SHIKOSKITHERMAL AGING OF DISTRIBUTION TRANSFORMER ACCORDING TO IEEE AND IEC STANDARDSADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, SCIENTIFIC JOURNAL OF FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, STEFAN CEL MARE20061582-7445
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA ZEHRA HAJRULLAI MUSLIU ARLINDA HAXHIU ZAJMI DASHNOR NEBIUDETERMINATION OF AMOXICILLIN AND SULFONAMIDIN RESIDUES IN MILK WITH LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM MASS SPECTROMETRY USING LIQUID LIQUID EXTRACTIONACTA MEDICA BALKANICANO. 5 / VOL. 3 43201825454110
FAKULTETI FILOLOGJIKLULJETA ISAKUI ÇMENDURI DI ÇKA ËSHTË ÇMENDURIA ART VISION2009
FAKULTETI FILOLOGJIKLULJETA ISAKUMITI NJË KRIJIM SHUMËSHTRESORCOGITO6242009
FAKULTETI FILOLOGJIKLULJETA ISAKUPËRBALLJA E RENDIT ME ANARKINËCOGIOT3292007
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, DORENTINA BEXHETI, VETON ADEMI, EDITA ALILI IDRIZI, LEDJAN MALAJINPATIENT VS.OUTPATIENT: A COST COMPARISON OF THE USE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS DURING PREGNANCYACTA MEDICA BALKANICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 6 / VOL. 3 57-6420182545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARI, KASTRIOT HAXHIREXHA, NASIR BEHXHETI, SADI BEXHETI, SIHANA AHMETI LIKA, JETMIRE ALIMANI JAKUPILIPID ABNORMALITIES IN UREMIAACTA MEDICA BALKANICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO.6 / VOL. 3 6-1320172545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHANIFE RUSTEMI, SIHANA AHMETI LIKA, LUTFI ZYLBEARITREATMENT OF UREMIC DYSLIPIDEMIAACTA MEDICA BALKANICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 3-4 /VOL. 2 120-1282017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELULZIME BALLAZHI, EDITA ALILI IDRIZI, MERITA DAUTI, SIHANA AHMETI LIKA A REVIEW OF CUMARIN, THIAZOLE AND ISOXASOLE DERIVATES IN PHARMACOTHERAPYACTA MEDICA BALKANICA - IMTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 3-4 / VOL. 291-9620172545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALIIL IDRIZI, SIHANA AHMETI LIKA, ARLINDA HAXHIU ZAJMI, LEDJAN MALAJTHE IMPACT OF LEGAL CHANGES IN THE FARMACEUTICAL SECTOR IN MACEDONIA - AN ANALYSIS BASED ON PHARMACISTS' OPINIONS AND VIEW POINTSACTA MEDICA BALKANICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 3-4 / VOL. 2 53-5920172545-4110
FAKULTETI FILOZOFIKGALIP VELIUROYCE'S CRITIQUE OF KANT'S EPISTEMOLOGYFELSEFE DUNYASIVOL.4211-212005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHABANI, A.; TROJA, P.; KALAJ, V.; ISMAILI, M.; JASHARI, H.SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLOCOUMARINS STARTING FROM 4-CHLOROCOUMARIN-3- SULFONYL CHLORIDEACTA CHIMICA KOSOVICA11(1)532002
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMAILI, M.; SHABANI, A.; TROJA, P.; KALAJ, V.; JASHARI, H.SYNTHESIS OF NOVEL DERIVATIVES OF 3-SULFANAMIDOALKIL-4- HYDROXYCOUMARINES STARTING FROM 4-CHLOROCOUMARIN-3- SULFONYL CHLORIDEACTA CHIMICA KOSOVICA12(1)402003
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJASHARI, A.; HEY-HAWKINS, E.; MIKHOVA, B.; DRAEGER, G.; POPOVSKI, E.AN IMPROVED SYNTHESIS OF 4 -CHLOROCOUMARIN-3- SULFONYL CHLORIDE AND ITS REACTIONS WITH DIFFERENT BIDENTATE NUCLEOPHILES TO GIVE PYRIDO AND THIAZINO THIADIAZINO-CBENZOPYRAN ONE DIOXIDESMOLECULES1220172007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI, D.; JASHARI, A.; DEHARI, S.; SHABANI, A.NEW COMPLEXES OF NICKEL II USING 4-HYRDOXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE AS LIGANDINTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING6(7)13642012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJASHARI, A.; POPOVSKI, E.; MIKHOVA, B.; NIKOLOVA, R. P.; SHIVACHEV, B. L. 3-[2-(5-TERT-BYTYL-1,2-OXAZOL-3-YL)HYDRAZINYLIDENE]CHROMAN-2,4-DIONEACTA CRYSTALLOGRAPHICA, SEC.EE69O2582013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, H. D., REKA, A. A., JASHARI, A., ISMAILI, M., SHABANI, A., DURMISHI, A.BENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER: WINTER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE3(6)13-202016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREKA, A. A., DURMISHI, H. B., JASHARI, A., PAVLOVSKI, B., BUXHAKU, NJ., DURMISHI, A.PHYSICAL-CHEMICAL AND MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC EXAMINATIONS OF TREPEL FROM REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2(1)13-172016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, H. D., REKA, A. A., JASHARI, A., ISMAILI, M., SHABANI, A., DURMISHI, A.BENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER: SUMMER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2(7)7-132016
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH, MEMEDI, BUNIAMIN, AHMETI, KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA7/488-9120171857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, H. D., REKA, A. A., JASHARI, A., ISMAILI, M., SHABANI, A., DURMISHI, A.BENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER: AUTUMN SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2(8)1-72016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, H. D., REKA, A. A., JASHARI, A., ISMAILI, M., SHABANI A., DURMISHI, A.BENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER SPRING SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCE2(3)39-462016
FAKULTETI EKONOMIKVJOLLCA HASANI LIMANITHE IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE YIELD OF LOAN PORTFOLIO OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN MACEDONIAEUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENTNO. 12 / VOL.10106-11320182222-2839
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA7/488-9020171857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS GLOBAL CHELLENGE OF HUMANITYPHILOSOPHICA5/321-3020161857-9272
FAKULTETI EKONOMIKVJOLLCA HASANI LIMANI, GAZMEND LIMANIMICROFINANCE, THE ROLE OF CREDIT IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN MACEDONIAECONOMIC VISIONNO. 7-8 / VOL. 495-10320171857-9566
FAKULTETI EKONOMIKVJOLLCA HASANI LIMANI, SEADIN XHAFERIDOES MICROCREDIT AFFECT POVERTY REDUCTION IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PUBLICATIONSVOL. 8, ISSUE 9586-59320182250-3153
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIUMËSIMI I INDIVIDUALIZUAR DHE ROLI I TIJ NË PËRPARIMIN E NXËNËSVE NË MËSIMPHILOSOPHICA867-7120171857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJASHARI, A.; IMERI, F.; BALLAZHI, L.; SHABANI, A.; MIKHOVA, B.; DRAGER, G.; POPOVSKI, E.; HUWILER, A. SYNTHESIS AND CELLULAR CHARACTERIZATION OF NOVEL ISOXAZOLO- AND THIAZOLOHYDRAZINYLIDENE-CHROMAN-2,4-DIONES ON CANCER AND NON-CANCER CELL GROWTH AND DEATHBIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY2226552014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBALLAZHI, L., IMERI, F., DIMOVSKI, A., JASHARI, A., POPOVSKI, E., ALILI, I. E., MIKHOVA, B., DRAGER, G., MLADENOVSKA, K.SYNERGY OF NOVEL COUMARIN DERIVATIVES AND TAMOXIFEN IN BLOCKING GROWTH AND INDUCING APOPTOSIS OF BREAST CANCER CELLSMACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETIN60 (1)35-442014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBALLAZHI, L., POPOVSKI, E., JASHARI, A., IMERI, F., IBRAHIMI, I., MIKHOVA, B., MLADENOVSKA, K.POTENTIAL ANTIPROLIFERATIVE EFFECT OF NOVEL ISOXAZOLO- AND THIAZOLO COUMARIN DERIVATIVES ON BONE AND LUNG METASTASES CELLS FROM BREAST CANCERACTA PHARMACEUTICA6553-632015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREEJUPI, N., KORÇA, B., DURMISHI, H. B., HAJRULLAI, M. Z., ISMAILI, M., JASHARI, A., SHABANI, A.THE DISTRIBUTION OF METALS IN SEDIMENTS IN THE LIKOVA, KUMANOVA AND PCINJA RIVERSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES3(4)99-1092016
FAKULTETI FILOZOFIKBALLAZHI, O.SH., AHMETI, K. ASANI, L., NEZIRI, I. , BAJRAMI F.EDUCATION ON MULTICULTURALISM AND INTERGROUP ATTITUDESPRACTICUM OF FUTURE PEDAGOGUES, TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS - EXPERIENCES AND CHALLENGES2015978-608-238-086-5
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL. BALLAZHI, F. IMERI, A. JASHARI, E. POPOVSKI, G. STOJKOVIC, A. J. DIMOVSKI, B. MIKHOVA, K. MLADENOVSKAHYDRAZINYLDIENE-CHROMAN-2,4-DIONES IN INDUCING GROWTH ARREST AND APOPTOSIS IN BREAST CANCER CELLS: SYNERGISM WITH DOXORUBICIN AND CORRELATION WITH PHYSICOCHEMICAL PROPERTIESACTA PHARMACEUTICA6735-522017
FAKULTETI FILOZOFIKNEZIRI, IBRAHIMKUSHTET FIZIKE NË MJEDISIN E PUNËS DHE KRENARIA E PUNËTORËVE NDAJ ORGANIZATËS SË TYREDITURIA-JOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT8, V63-7120171857-6125
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREB. STAMBOLIYSKA, А. JASHARI, D. YANCHEVA, B. MIKHOVA, D. BATOVSKA, E. POPOVSKI, K. MLADENOVSKASTRUCTURE AND RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF ISOXAZOLO- AND THIAZOLOHYDRAZINYLIDENECHROMAN-2,4-DIONESBULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS4999-1052017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHESAT ALIUSPERM FRAGMENTATION INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGYNO. 3 / VOL. 1014-1820181916-968
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHESAT ALIUDNA FRAGMENTIONOPEN ACCES MAC20181857-9655
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHESAT ALIUMALE INFERTILITYOPEN ACCES MAC31120181857-9655
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA DOGANIGRATË JANË ÇELËSI PËR NDRYSHIMEARS ALBANICA320182545-4781
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA DOGANIPËRSËRITJA E EMRIT ZOT-PERËNDI NË VEPRËN MENDIME TË REXHEP VOKËSJETA DHE VEPRA E REXHEP VOKËS181-1932018978-608-248-021-3
FAKULTETI PEDAGOGJIKAGAI ARITA, PETROV RISTOATITUDES OF PROFESIONAL WORKERS ON THE COMPETENCES OF ADULTS WITH MODERATE INTELECTUAL DISABILITYPHILOSOPHIKA6/360-7020161857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTED 2017 PROCEEDINGSV/3699941-994720172340-1079
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHESAT ALIUGENETIC STUDIES UNIVERSINO. 1 / VOL. 3 22-3020171857-9450
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHTHE CRISIS OF POLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIAALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS GEOPOLITICA8.168-7720132568-4321
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHESAT ALIUHISTOPATHOLOGICAL ANALYSES OF THE LIVERANALELE UNIVERSITATom. XXII, Issue47-5119941224-5119
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHESAT ALIUAPPROACHING ENVIROMENTALRESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESNO. 5 / VOL. 292-9620122224-5766
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT A. REKA, BLAGOJ PAVLOVSKI, PETRE MAKRESKINEW OPTIMIZED METHOD FOR LOW-TEMPERATURE HYDROTHERMAL PRODUCTION OF POROUS CERAMICS USING DIATOMACEOUS EARTHCERAMICS INTERNATIONAL 43/1512572-1257820170272-8842
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMDIJE MEMEDI, KATERINA ATKOVSKA, KIRIL LISICHKOV, MIRKO MARINKOVSKI, STEFAN KUVENDZIEV, ZORAN BOZINOVSKI, ARIANIT A. REKASEPARATION OF CR VI FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY NATURAL BENTONITE EQUILIBRIUM STUDYQUALITY OF LIFE 8/1-241-4720171986-6038
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMDIJE MEMEDI, KATERINA ATKOVSKA, KIRIL LISICHKOV, MIRKO MARINKOVSKI, STEFANKUVENDZIEV, ZORAN BOZINOVSKI, ARIANIT A. REKAREMOVAL OF CR VI FROM WATER RESOURCES BY USING DIFFERENT RAW INORGANIC SORBENTSQUALITY OF LIFE 7/3-477-8520161986-6038
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, SHEMSEDIN ABDULI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI,AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIDETERMINATION OF THE CONTENT OF ZN, CU, PB AND CD IN THE RIVER SHKUMBINI PENA WITH POTENTIOMETRIC STRIPPING ANALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE1/117-3220162545-4145
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER SPRING SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCE2/339-4620162454-9444
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATIONS OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER: AUTUMN SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2/81-820162455-4863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATIONS OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER: SUMMER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2/77-1420162455-4863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATIONS OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVAS DRINKING WATER WINTER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCES2/613-2020162455-4863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT A. REKA, BUJAR H. DURMISHI, AHMED JASHARI, BLAGOJ PAVLOVSKI, NJOMZA BUXHAKU, ARBANA DURMISHIPHYSICAL-CHEMICAL AND MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC EXAMINATIONS OF TREPEL FROM REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2/113-1720162455-4863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, MILE SRBINOVSKIEVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF DRINKING WATER WITH DRINKING WATER QUALITY INDEX IN KUMANOVA CITY, MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY1/113-2020152455-4863
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, TEUTA GJULADIN HELLON, MURTEZAN ISMAILI, MILE SRBINOVSKI, AGIM SHABANIDISINFECTION OF DRINKING WATER AND TRIHALOMETHANES: A REVIEWINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE 2/1145-5620152349-0403
FAKULTETI FILOZOFIKBALLAZHI, O.SH., AHMETI, K. ASANI, L., NEZIRI, I. , BAJRAMI F.PRACTICUM OF FUTURE PEDAGOGUES, TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS - EXPERIENCES AND CHALLENGESEDUCATION ON MULTICULTURALISM AND INTERGROUP ATTITUDES325-3312015
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, ABEDIN BAHTIRI, KASTRIOT SHAQIRI, AGIM REXHEPI, SHPRESA MEMISHI, LAURETA ABAZI, SHEFKI SELAMILEARNING BASIC GYMNASTICS TECHNIQUES - VERTICALS - EDUCATIONAL GYMNASTICSSPORT AND HEALTH3-4/2 30-3420151857-9310
FAKULTETI FILOZOFIKNEZIRI, IBRAHIMPËRKUSHTIMI ORGANIZATIV: CILËSIA E RAPORTEVE SOCIALE NË MJEDISIN E PUNËS DHE PËRKUSHTIMI I VAZHDUESHËM NË PUNËREVISTËN E STUDIMEVE CILËSORE NË PSIKOLOGJI1-12015
FAKULTETI FILOZOFIKNEZIRI, IBRAHIMKLIMA SOCIALE NË MJEDISIN E PUNËS DHE ZOTIMI E PUNËTORËVE NDAJ ORGANIZATËS SË TYREPHILOSOPHICA, INTERNATIONAL JOUNRAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES1-220131857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKNEZIRI, IBRAHIMFAMILY COHESION AND THE EFFICACY OF EMPLOYEES IN THE WORKING ENVIRONMENTMEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES2-7427-43420162039-2117
FAKULTETI FILOZOFIKNEZIRI, IBRAHIMTHE EFFICIENCY OF WORKES IN THE WORKING ENVIRONMENT AND THE TYPE OF THEIR FAMILY BY ADAPTABILITYVIZIONE,INTERNATIONAL MAGAZINE FOR SOCIAL SCIENCES24/2015301-31020151409-8962
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHGRATË SHQIPTARE NË SYRIN E CIKLONIT TË SFIDAVE DHE PERSPEKTIVËSARS ALBANICANO. 3/ I-rë79-8920182545-4781
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU, TEUTA RAMADANI RASIMILEISURE TIME FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION1,351-5520152334-8496
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA RAMADANI RASIMI, BUNIAMIN MEMEDI, DEAN ILIEV, FADBI OSMANI, FARIZ FARIZIEDUCATION AND SELF PERCEPTION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MUNICIPALITIES OF TETOVO AND GOSTIVAR INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES6,6163-16920162220-8488
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDIPRESENCE OF ENTREPRENEURSHIP IN PRIMARY EDUCATION IN MACEDONIAJS.UGD.EDU.MK1280-2832015978-608-244-275-4
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDIREFORMIMI I SHKOLLAVE FILLORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË NË PERIUDHËN 1996-2016PHILOSOPHICA746-5020171857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETITHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTSEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH2/121-2720172411-9563
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIREGLORIFICATION OF COMMONPLACE AND NATURE IN ROBERT BURNS'S THE COTTER'S SATURDAY NIGHT AD MY HEART'S IN THE HIGHLANDS AND NAIM FRASHERI'S BAGETI E BUJQESI KNOWLEDGE INTERNATIONAL SCIENTIFIC PAPERS15.31503-150620161857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIRETHE DEVELOPEMENT OF THE ENGLISH SONNET DURIN THE RENAISSANCE PERIODKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL19.31161-116920172545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIREDASHURIA SI KULT NE POEZINE E DRITERO AGOLLITINTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY4195-19720171857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIRENDIKIMI I LETERSISË POPULLORE NË STRUKTURËN DHE PËRMBAJTJEN E POEZIVE TË ROMANTIZMIT TË JERONIM DE RADËS ME SHEMBUJ NGA VEPRA KËNGËT E MILLOSAOSINTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY3226-2302016
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIRETHE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE ALBANIAN BALLADS AND IN THE ANGLO-SAXON BALLADS: A COMPARATIVE APPROACHANGLISTICUM JOURNAL592-9620161857-8179
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI F, HAMITI R. THE POSSIBLE AND NEGATIVE EFFECT OF THE POPULATIONS MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THEIR REFLECTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRY KNOWLEDGE - SOCIAL SCIENCES NO. 4 / VOL. 22 1253-125720182545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, F. AND HAMITI R.ECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA KNOWLEDGE- TECHNICAL- TECHNOLOGICAL BIOTECHNOLOGICAL AND NATURAL SCIENCES NO. 4 / VOL. 221111-111720182545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI, LINDITA EJUPI, SUZANATEACHING GRAMMAR IN ESP CLASSESINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE2/26615-62020172545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI LINDITA, EJUPI SUZANATHE READING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE6/202547-255020172545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKSKENDERI LINDITA, SKENDERI FAUZITEACHERS' PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY USE IN THE CLASSROOMINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE1/19213-21820172545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKLINDITA SKENDERITHE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN EDUCATION IN MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT3/245-4920172545-4072
FAKULTETI FILOLOGJIKLINDITA SKENDERICHANGES OF THE TEACHER'S ROLE IN HIGHER EDUCATION IN THE FUTUREINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE17.1179-18220172545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMILAIM MUSLIU, ASTRIT BILALLI, BUJAR DURMISHI, MURTEZAN ISMAILI, HALIL IBRAHIMIWATER QUALITY ASSESSMENT OF THE MORAVA E BINÇËS RIVER BASED ON THE PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS AND WATER QUALITY INDEXJOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING6 / 19104 - 1122018
FAKULTETI FILOLOGJIKIBRAIMI, SUZANATRANSFER IN SECOND LANGUAGE ACQUISITIONSUT SCIENTIFIC OBSERVERNO. 2-3 / VOL. 157-6320111857-6923
FAKULTETI FILOLOGJIKIBRAIMI, SUZANATHE PROCESS OF WRITING IN EDUCATIONAL SETTINGS- EFL STUDENTSANGLISTICUM, A MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH JOURNALNO. 5 / VOL. 588-9220161857-8187
FAKULTETI FILOLOGJIKIBRAIMI, SUZANATEMA E RESPEKTABILITETIT NË ROMANET E PERIUDHËS VIKTORIANE DHE NË JETËN REALE BASHKËKOHORE NË MAQEDONIFILOLOGJIANO. 4 / VOL. 3239-24620151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKIBRAIMI, SUZANASNOBBISM AND VANITY: FEATURES OF HIERARCHICAL VICTORIAN SOCIETY PRESENTED IN VICTORIAN NOVELS BULETINI SHKENCORNO. 8 / VOL. 1859-86320161800-9794
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSHALA. NEXHDET; HOXHA, IBRAHIM; XHABIR, Q. GAFUR; AVDIU, BAJRAMTHE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WATER, PATHOGENIC MICROORGANISMS IN FOOD PRODUCTS AND FACEL CONTAMINATION IN THE RIVERS OF THE REPUBLIC OF KOSOVORASAYAN JOURNAL OF CHEMISTRYNO.4 / VOL. 111399 - 140420180974-1496
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREEMIN DURMISHI, KRUTAN RASIMI, ALIT IBRAIMIFINDING A METRIC FOR A FAMILY OF CONTRACTIVE FUNCTIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES AND ENGINEERING APPLICATIONSNO. 6 / VOL. 8181-18820140973-9424
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKASAMEDIN ABDULLAI, AGIM HAZIRI, FADIL MILLAKU, ELEZ KRASNIQINEW LOCALITIES FOR RAMONDA NATHALIAE - GESNERIACEAE, IN MACEDONIAN FLORA JOURNAL OF NATURAL SCIENCES. UNIVERSITY OF TIRANASPECIAL EDITION2008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, KASAMEDIN ABDULLAI, FADIL MILLAKU, ELEZ KRASNIQIACHILLEA CLAVENAE L. ASTERACEAE - NEW SPECIES IN THE MACEDONIAN FLORAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES. UNIVERSITY OF TIRANASPECIAL EDITION2008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, NASUF ABDIJAMOSSES AND ALGAE IN THE UPPER FLOW OF VARDAR RIVERJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT3/28 - 112017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAZIRI AGIMRHYNCHOSTEGIUM RIPARIOIDES AND FONTINALIS ANTIPYRETICA IN MACEDONIAJOURNAL OF GLOBAL BIOSCIENCESNO. 6 / VOL. 75452-54542018
FAKULTETI JURIDIKBEJTULLAHI DRITA, DUMI ROBERT ALBAINTERNATIONAL INSTRUMENTS RELATED TO INDUSTRIAL PROPERTY: AN EMPIRICAL ANALYSIS AND A CASE STUDYPROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN AND SOCIAL SCIENCESVOL. NO. 1239 - 24520172281-3993
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZICLIMATIC CHANGES AND THEIR IMPACT IN THE QUALITY OF HUMAN LIFEINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE4, 261251-125320182545-4439
FAKULTETI I ARTEVEJËLLDËZ ASANIFOLKLOROT I ETNOGRAFIJATA KAKO IZVOR NA STILISTICKI ELEMENTI I NIVNOTO VLIJANIE VRZ SLIKARSTVOTO NA UMETNICITE ALBANCI VO MAKEDONIJA I KOSOVOKULTURNO ISTORISKO NASLEDSTVO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA38/2012189-19820130352-4051
FAKULTETI I ARTEVEJËLLDËZ ASANIMODERN PAINTING BY ALBANIANS IN THE BALKANSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL. 8 ISSUE 121753-176220172229-5518
FAKULTETI EKONOMIKZENDELI, M, BLAGICA, R.MEASURING THE FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE QUALITY OF SERVICES IN THE RESTAURANTS IN REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES9 /1 90-10020172411-9571
FAKULTETI EKONOMIKMISLIM ZENDELIJOSHAJ, LIDHJA DHE MBAJTJA E PERSONELIT NË NDËRMARRJET HOTELIEREREVISTA SHKENCORE LOGOS299-1122008-
FAKULTETI EKONOMIKMISLIM ZENDELIPERSPEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË TURIZMIT DIMËROR NË KODRËN E DIELLIT NË KUSHTET E NGROHJES GLOBALE.LOGOS UNIVERZITETI I SHKENCAVE ORGANIZIVE PJETËR BUDI, PRISHTINË3110-1252009-
FAKULTETI EKONOMIKBAKIU, V. ZENDELI, MSTANDARDET, KËRKESË E KOHËS PËR INTEGRIM TË DY VENDEVE NË BE, SHQIPËRISË DHE MAQEDONISË,NDIKIMI I ZHVILLIMIT TË TURIZMIT NË KËTË DREJTIM.EKONOMIA DHE TRANZICIONI. QENDRA SHQIPTARE PËR KËRKIME EKONOMIKE519-2420091409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMETA SULEJMAN ,ZEJNELI SHINASITHE COLLAPSE OF WOODEN ROOFS OF PUBLIC BUILDINGS IN MACEDONIA CAUSED BY WINDSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING AND TECHNOLOGYNO. 6 / VOL.720172347-5161
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMETA SULEJMAN,CUNAKU IBRAHIM,ZEJNELI SHINASITHE QUALITY OF WOODEN RAILWAY LINES IN NORTH MACEDONIA AND KOSOVOINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING AND TECHNOLOGYNO. 5 / VOL.720172347-5161
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMETA SULEJMAN,CUNAKU IBRAHIM,ZEJNELI SHINASIWOOD LAMELLA PARQUET RECOVERY-CAUSED BY ATTACK OF THE INSECTSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING AND TECHNOLOGYNO. 5 / VOL.72017
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMETA SULEJMAN,ZEJNELI SHINASITHE CONTROL OF EXECUTION OF CLOSED STRUCTURES OF WOOD TO IMPROVE QUALITY - KONTROLLI I EKZEKUTIMIT I TE STRUKTURAVE TE MBYLLURA TE DRURIT TE MBYLLURA TE DRURIT PER TE PERMIRSUAR CILSINEINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING AND TECHNOLOGYNO.4 / VOL.720172347-5161
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMETA SULEJMAN,CUNAKU IBRAHIM,ZEJNELI SHINASIWOOD LAMELLA PARQUET RECOVERY-CAUSED BY ATTACK OF TE ISECTSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING AND TECHNOLOGYNO.5 / VOL.720172347-5161
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARA META SULEJMAN , CUNAKU IBRAHIM ,ZEJNELI SHINASIWOOD LAMELLA PARQUET RECOVERY-CAUSED BY ATTACK OF THE INSECTSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT ENGINEERING AND TECHNOLOGY NO.5 / VOL.720072347-5161
FAKULTETI PEDAGOGJIK BESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETITHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTSEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH9-222-2820172312-8429
FAKULTETI PEDAGOGJIKARDITA CEKA, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETIROLI EDUKATIV I FAKTORËVE SOCIALËNË FORMIMIN KULTUROR TË FËMIJËVEPHILOSOPHICA82017
FAKULTETI JURIDIKNUHIU, QANIROLI I KULTURËS POLITIKE NË NDËRTIMIN E SISTEMEVE DEMOKRATIKECENTRUM9316-33320181857-8640
FAKULTETI JURIDIKNUHIU, QANICOPENHAGEN CRITERIA AS CONDITIONS FOR MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNIOIN - EUBULETINI SHKENCOR - REVISTA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE - ULQINNO. 10-292-10120182337-0521
FAKULTETI JURIDIKNUHIU, QANIADRIATIC CHARTER - THE ROLE AND CONTRIBUTION FOR SECURITY AND POLITICAL STABILITY IN THE WESTERN BALKANSBULETINI SHKENCOR - REVISTA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE - INSTITUTI PËR KËRKIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM ULQINNO. 10-283-9120182337-0521
FAKULTETI FILOZOFIKFITORE BAJRAMI ABDITHE EXTRAVERSION TYPE OF PERSONALITY AND PROFESSIONAL ORIENTATIONSEUROPEAN JOURNAL IN SOCIAL SCIENCESNO. 5 / VOL. 5 10-18201720565429
FAKULTETI FILOZOFIKFITORE BAJRAMI ABDIBASIC PERSONAL VALUES AND PROFESSIONAL ORIENTATIONS ANGLISTICUM JOURNALVOL. 6 ISSUE 9101-10820071857-8187
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMAHMUDI, NAIM; RENDEVSKI, STOJAN; ZIBERI, BASHKIMTHE APPLICATION OF SPECTROSCOPIC TECHNIQUE FOR THE STUDYING OF CONTROLLED RELEASE OF D HERBICIDE FROM AAM DMAEMA DEG HYDROGELSAKTET, JOURNAL OF INSTITUTE ALB-SHKENCA1/VIII2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJERGEL, MATEJ; SIFFALOVIC, PETER; VEGSO, KAROL; MAJKOVA, EVA; KORYTAR, DUSAN; ZAPRAZNY, ZDENKO; JAN PERLICH, JAN; ZIBERI, BASHKIM; CORNEJO, MARINA; VAGOVIC, PATRIKEXTREME X RAY BEAM COMPRESSION FOR A HIGH RESOLUTION TABLE TOP GRAZING INCIDENCE SMALL ANGLE X RAY SCATTERING SETUPJOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 462013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORETEICHMANN, MARC; LORBEER, JAN; ZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH , BERNDPATTERN FORMATION ON GE BY LOW ENERGY ION BEAM EROSIONNEW JOURNAL OF PHYSICS152013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORECORNEJO, MARINA; ZIBERI, BASHKIM; MEINECKE, CHRSITOPH; FROST, FROSTFORMATION OF TWO RIPPLE MODES ON SI BY ION EROSION WITH SIMULTANEOUS FE INCORPORATIONAPPLIED SURFACE SCIENCE2572011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREULYANENKOV, ALEX; CHROST, J.; SIFFALOVIC, PETER; CHITU, LIVIA; MAJKOVA, EVA; GUERAULT, HUGUES; MAIER, GUENTHER; CORNEJO, MARINA; ZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANKGISAXS AND AFM STUDY OF SELF-ASSEMBLED FEO NANOPARTICLES AND SI NANODOTSPHYSICA STATUS SOLIDI A2082011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVOELLNER, JENS; ZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDTOPOGRAPHY EVOLUTION MECHANISM ON FUSED SILICA DURING LOW-ENERGY ION BEAM SPUTTERINGJOURNAL OF APPLIED PHYSICS1092011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORECORNEJO, MARINA; ZIBERI, BASHKIM; MEINECKE, CHRISTOPH; HIRSCH, DIETMAR; GERLACH, JURGEN; HOECHE, THOMAS; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDSELF-ORGANIZED PATTERNING ON SI BY ION SPUTTERING WITH SIMULTANEOUS METAL INCORPORATIONAPPLIED PHYSICS A1022011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESIFFALOVIC, PETER; VEGSO, KAROL; JERGEL, MATEJ; MAJKOVA, EVA; KECKES, JOZEF; MAIER, GUENTHER; CORNEJO, MARINA; ZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; HASSE, BERND; WIESMANN, JOERGMEASUREMENT OF NANOPATTERNED SURFACES BY REAL AND RECIPROCAL SPACE TECHNIQUESMEASUREMENT SCIENCE REVIEW102010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMACKO, SVEN; FROST, FRANK; ZIBERI, BASHKIM; FOERSTER, DANIEL; MICHELY, THOMASIS KEV ION INDUCED PATTERN FORMATION ON SI CAUSED BY METAL IMPURITIESNANOTECHNOLOGY212010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVOELLNER, JENS; ZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDLOW-ENERGY ION BEAM SPUTTERING OF PRE-PATTERNED FUSED SILICA SURFACESMATER. RES. SOC. SYMP. PROC.11812011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORECORNEJO, MARINA; ZIBERI, BASHKIM; TARTZ, MICHAEL; NEUMANN, HORST; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDIMPORTANCE OF INTERNAL ION BEAM PARAMETERS ON THE SELF-ORGANIZED PATTERN FORMATION WITH LOW-ENERGY BROAD BEAM ION SOURCESMATER. RES. SOC. SYMP. PROC.11812011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGJEVORI, ALTIN; K. NONNENMACHER, KATRIN; ZIBERI, BASHKIM; HIRSCH, DIETMAR; GERLACH, JURGEN; HOECHE, THOMAS; MANOVA, DARINA; MAENDL, STEPHANINVESTIGATION OF NUCLEATION AND PHASE FORMATION OF PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE TIO FILMS BY MEPIII AND DNUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS B2672009
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORECARBONE, DINA; BIERMANNS, ANDREAS; B. ZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; PLANTEVIN, OLIVIER; PIETSCH, ULLRICH; METZGER, TILLION-INDUCED NANOPATTERNS ON SEMICONDUCTOR SURFACES INVESTIGATED BY GRAZING INCIDENCE X-RAY SCATTERING TECHNIQUESJOURNAL OF PHYSICS: CONDENSED MATTER212009
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFROST, FRANK; FECHNER, RENATE; ZIBERI, BASHKIM; J. VOELLNER, JENS; FLAMM, DIETER; SCHINDLER, AXELLARGE AREA SMOOTHING OF SURFACES BY ION BOMBARDMENT: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONSJOURNAL OF PHYSICS - CONDENSED MATTER212009
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; CORNEJO, MARINA; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDHIGHLY ORDERED NANOPATTERNS ON GE AND SI SURFACES BY ION BEAM SPUTTERINGJOURNAL OF PHYSICS - CONDENSED MATTTER212009
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFROST, FRANK; ZIBERI, BASHKIM; SCHINDLER, AXEL; RAUSCHENBACH, BERNDSURFACE ENGINEERING WITH ION BEAMS: FROM SELF-ORGANIZED NANOSTRUCTURES TO ULTRA-SMOOTH SURFACESAPPLIED PHYSICS A912008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; TARTZ, MICHAEL; NEUMANN, HORST; RAUSCHENBACH, BERNDRIPPLE ROTATION, PATTERN TRANSITIONS AND LONG RANGE ORDERED DOTS ON SILICON BY ION BEAM EROSIONAPPLIED PHYSICS LETTERS922008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDFORMATION OF LARGE-AREA NANOSTRUCTURES ON SI AND GE SURFACES DURING LOW-ENERGY ION BEAM EROSIONJOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY A 242006
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDLOW-ENERGY ION BOMBARDMENT INDUCED NANOSTRUCTURES ON SURFACESVACUUM812006
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERNDSELF-ORGANIZED DOT PATTERNS ON SI SURFACES DURING NOBLE GAS ION BEAM EROSIONSURFACE SCIENCE6002006
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FROST; RAUSCHENBACH, BERNDPATTERN TRANSITIONS ON GE SURFACES DURING LOW-ENERGY ION BEAM EROSIONAPPLIED PHYSICS LETTERS882006
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHERRMANN, RALPH; SCHWIEGER, WILHELM; SCHARF, OLIVER; STENZEL, CHRISTIAN; TOUFAR, HELGE; SCHMACHTL, MICHAEL; ZIBERI, BASHKIM; GRILL, WOLFGANGIN SITU DIAGNOSTICS OF ZEOLITE CRYSTALLIZATION BY ULTRASONIC MONITORINGMICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS802005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESCHUBERT, F. FROST, B. ZIBERI, G. WAGNER, GUENTHER NEUMANN, HORST; RAUSCHENBACH, BERNDION BEAM SPUTTER DEPOSITION OF SOFT X-RAY MO-SI MULTILAYER MIRRORSJOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY B 232005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; HOECHE, THOMAS; RAUSCHENBACH, BERNDDOT PATTERN FORMATION ON SI SURFACES BY LOW-ENERGY ION BEAM EROSIONMATER. RES. SOC. SYMP. PROC.8492005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; HOECHE, THOMAS; RAUSCHENBACH, BERNDRIPPLE PATTERN FORMATION ON SILICON SURFACES BY LOW-ENERGY ION-BEAM EROSION: EXPERIMENT AND THEORYPHYSICAL REVIEW B722005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; RAUSCHENBACH, BERND; HOECHE, THOMASHIGHLY ORDERED SELF-ORGANIZED DOT PATTERNS ON SI SURFACES BY LOW-ENERGY ION BEAM EROSIONAPPLIED PHYSICS LETTERS872005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIBERI, BASHKIM; FROST, FRANK; NEUMANN, HORST; RAUSCHENBACH, BERNDIMPORTANCE OF ION BEAM PARAMETERS ON SELF-ORGANIZED PATTERN FORMATION ON SEMICONDUCTOR SURFACES BY ION BEAM EROSIONTHIN SOLID FILMS4592004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFROST, FRANK; FECHNER, RENATE; ZIBERI, BASHKIM; FLAMM, DIETER; SCHINDLER, AXELLARGE AREA SMOOTHING OF OPTICAL SURFACES BY LOW-ENERGY ION BEAMSTHIN SOLID FILMS4592004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFROST, FRANK; ZIBERI, BASHKIM; HOECHE, THOMAS; RAUSCHENBACH, BERNDTHE SHAPE AND ORDERING OF SELF-ORGANIZED NANOSTRUCTURES BY ION SPUTTERINGNUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS B 216, 92004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFROST, FRANK; FECHNER, RENATE; FLAMM, DIETER; ZIBERI, BASHKIM; FRANK, WOLFGANG ; SCHINDLER, AXELION BEAM ASSISTED SMOOTHING OF OPTICAL SURFACESAPPLIED PHYSICS A786512004
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI, KUSHTRIMJETA DHE POLTIKA NË VEPRËN E HANNAH ARENDTBULETINI I FAKULTETIT FILOZOFIK XXVII-XXVIII2007
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI, KUSHTRIMTHE STRUCTURAL ANTHROPOLOGY OF CLAUDE LEVI-STRAUSSSUT SCIENTIFIC OBSERVER1/2&320111857-6915
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIENABLING SUSTAINABLE GROWTH THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EU STRATEGYINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: MICRO MACRO AND MEZZO GEO INFORMATION5127-13720151857-9000
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANICREDIT SCORING MODELS TO PREVENT DEFAULT PAYMENTS IN THE BANKING INDUSTRY IN THE PERIOD OF GLOBAL FINANCIAL CRISESINTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 278-8620132223-8387
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIEMPLOYMENT CHALLENGES FOR PERSONS WITH DISABILITIES A CASE STUDY OF MACEDONIABOOK OF PROCEEDINGS UBT279 -872013978-9951-437-25-7
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIIMPACT OF EMPLOYMENT EMPOWERMENT OVER THE ORGANIZATIONAL INTEGRATED MARKETING AND CUSTOMER LOYALTYBOOK OF PROCEEDINGS UBT22013978-608-217-014-5
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIFISCAL IMPACT OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS -THE CASE OF MACEDONIAINSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH ULCINJ623-3220141800-9794
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANITHE PHENOMENON OF EUROISATION- OPPORTUNITY OR A THREAT FOR THE EU ACCEDING COUNTRIES FINANCIAL STABILITYUNION OF SCIENTISTS STARA ZAGORA431-3620141314-4111
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIINTERNET MARKETING CHALLENGING THE TRADITIONAL PROMOTION IN BANKING INDUSTRY - A CASE STUDY OF MACEDONIABOOK OF PROCEEDINGS 729-741 20141512-8962
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANITHE PROCESS OF EUROISATION DOES IT BRINGS REAL BENEFITS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF WESTERN BALKAN COUNTRIESBOOK OF PROCEEDINGS UBT3103-11320142223-8387
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIEUROPEAN DEBT CRISIS THE FOLLOW UP OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS OR SPECIFIC EUROPEAN PHENOMENONBOOK OF PROCEEDINGS, UBT395-10220142223-8387
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANISTRATEGIC MANAGEMENT OF THE LABOUR MARKET IN THE REPUBLIC OF MACEDONIABOOK OF PROCEEDINGS, UBT379-8620142223-8387
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIIMPACT OF CUSTOMER QUEUING OVER SERVICE QUALITYBOOK OF PROCEEDINGS, UBT368-7920142223-8387
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANITHEORETICAL REVIEW OF INTERNAL AND EXTERNAL ORGANISATIONAL ENVIRONMENT- A MARKETING PERSPECTIVEJOURNAL QMBI2523-53520141857-8640
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIBOOSTING GROWTH THROUGH INTRA-REGIONAL COOPERATION: MACEDONIA AND ALBANIABOOK OF PROCEEDINGS5116-1232015978-9951-550-12-3
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANICOMPETITIVENESS, INNOVATION AND GROWTH: THE CASE OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: MICRO MACRO AND MEZZO GEO INFORMATION5102-10620151857-9000
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIIS THE MERGER AND ACQUISITION THE APPLICABLE ENTRY-MODEL IN THE CASE OF MACEDONIASCIENTIFIC JOURNAL: MICRO MACRO AND MEZZO GEO INFORMATION675-8020161857-9000
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIJOINT VENTURE AS A MARKET ENTRY MODE INTO THE FOREIGN MARKETBOOK OF PROCEEDINGS, UBT529 – 372016978-9951-437-49-3
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIFACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY IN RETAIL CHAIN IN KOSOVOPROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE UBT683-892017978-9951-437-59-2
FAKULTETI I ADMINISTRIMIT TË BIZNESITNEHAT RAMADANIPOSSIBILITIES FOR FINANCING RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF THE INSTITUTE OF ECONOMICS2012
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETTHE IMPACT OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN KARATESPORT AND HEALTH: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH7/42017
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETST. TERESA OF SKOPJE MODERN CULT OF THE INCARNATION OF ALL UNIVERSAL HUMAN VALUESFILOLOGJIA: INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES7/52017
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETFACTOR ASSOCIATED WITH PHYSICAL ACTIVITY AMONG MACEDONIAN ADOLESCENTS IN ALBANIAN ETHNIC COMMUNITYIRAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH4/452016
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETEFFECTS OF KINESIOLOGICAL ACTIVITIES ON TRANSFORMATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES OF WOMEN OF DIFFERENT AGESSPORT SCIENCE AND HEALTH1/62016
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETANTHROPOMETRICAL CHARACTERISTICS AND SOMATOTYPE OF YOUNG MACEDONIAN SOCCER PLAYERSINTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY1/342016
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETTHE INFLUENCE OF TURKISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE ALBANIAN LANGUAGE AND CULTUREFILOLOGJIA: INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES3/32015
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETIMPACT OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND BASIC MOTORIC SKILLS TOWARDS SPECIFIC MOTORIC SKILLS OF STUDENTS INVOLVED IN PROGRAMMED SCHOOL TRAINING IN FOOTBALLSPORT AND HEALTH: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH1/12014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETSOME DIFFERENCES BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF NACIONAL KARATE TEAM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIASPORT AND HEALTH: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH1/12014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETTHE DIMENSION OF SPEED IN SOCCERSPORT AND HEALTH: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH2/12014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETCHANGES OCCURRED IN SOME MORPHOLOGICAL FEATURES AND BASIC LOCOMOTIVE SITUATIONAL ABILITIES BETWEEN THE YOUNG AND ACTIVE BASKETBALL PLAYERS AND THE INACTIVE ONESSPORT AND HEALTH: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH2/12014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETVALIDITY OF THE TEST IN TWO-HAND SUCCESSIVE ATTACK TECHNIQUES WITH TOP KARATE ATHLETESTECHNIC TEHNOLOGIES EDUCATION MANAGMENT-TTEM2/92014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS AS PREDICTORS OF A COMPETITION EFFIENCY IN ELITE CARATE ATLETES TECHNIC TEHNOLOGIES EDUCATION MANAGMENT-TTEM3/82013
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETTHE IMPACT OF THE TEACHING PROCESS ON STUDENTS CONSIDERING SOME MOVEMENT VARIABLESACTA KINEZIOLOGIKA2012
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETZNACAJNE RAZLIKE REZULTATA MOTORICKIH SPOSOBNOSTI IZMEDU EKSPERIMENTALNE I KONTROLNE GRUPE U DALJINSKIM SKOKOVIMA KOD OMLADINACAZBORNIK RADOVA - VII MEDUNARODNA KONFERENCIJA-MENADZMENT U SPORTU2012
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETTEACHER OF PHYSICAL EDUCATION SUPPORT PHYSICAL HEALTH AND PERSONALITY OF CHILDREN AND YOUTHSPORT SCIENCE1/12008
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETINFLUENCE OF SOME DIMENSION TO SPECIFIC MOTOR TESTS IN YOUNG BASKETBALL PLAYERSSPORT SCIENCE2/12008
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETESTIMATION OF SOME CHANGES ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS ON PERFORMANCE SHOWINGS SPECIFIC MOTOR SKILLS IN WRESTLING-FREESTYLESPORTMONT1552009
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETMORPHOLOGICAL AND MOTOR DIMENSIONS OF YOUNG BASKETBALL PLAYERSSPORT SCIENCE1/32010
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETAGE FIFTEENTH-SIXTEENTH YEARS AS THE BASIS FOR FORECASTING THE FUTURE OF OUR BASKETBALLSPORTS STUDIES2006
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETIMPLEMENTATION OF SOME MORPHOLOGICAL AND PERFORMANCE OF BASES MOTOR SKILLS SPECIFIC TO YOUNG BASKETBALL PLAYERSSPORT STUDIES2006
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI, VULLNETTHE IMPORTANCE OF FOOD TO THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM DURIMNG SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIESSPORT STUDIES2004
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIPERSONAZHI NË LETËRSINË SHQIPE QË KRIJOHET NË MAQEDON ALBANOLOGJIA556-612016
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIPRANIA E TRIVIALITETI GJUHËSOR NË ROMANET BASHKËKOHORE SHQIPTAREALBANOLOGJIA3-465-722015
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIZËRI NARRATIV NË PROZËN E KADARESËALBNANOLOGJIA3-445-522015
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIE TASHMJA E PËRJETSHMMEFILOLOGJIA256-652014
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIESEISTIKA E SHQIPTARËVE NË MAQEDONIINTERNATIONAL JORUNAL OF ALBANOLOGY1/1-225-37201318579485
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZILITERARY EVOLUTION OF MURAT ISAKU'S LYRICSANGLISTICUM225-302013
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIPERSONAZHI SI SHENJËFILOLOGJIA116-232013
FAKULTETI FILOLOGJIKARLIND FARIZIALBANIAN LITERATURE AS A PART OF EUROPIAN LITERATUREID-EST 247201018576079
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKONERDING MA, DZEMALI O, GAUMANN A, MALKUSCH W, ECKARDT VFCORRELATION OF ENDOANAL SONOGRAPHY WITH CROSS-SECTIONAL ANATOMY OF THE ANAL SPHINCTERGASTROINTESTINAL ENDOSCOPY6/50 804–810 19990016-5107
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMATHEIS G, SCHOLZ M, SIMON A, DZEMALI O, MORITZ ALEUKOCYTE FILTRATION IN CARDIAC SURGERY: A REVIEW PERFUSION5/16361-7020010267-6591
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHOLZ M, SIMON A, MATHEIS G, DZEMALI O, HENRICH D, KLEINE P, WIMMER-REINECKER G, MORITZ ALEUKOCYTE FILTRATION FAILS TO LIMIT FUNCTIONAL NEUTROPHIL ACTIVITY DURING CARDIAC SURGERYINFLAMMATION RESEARCH7/51363-820021023-3830
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDOGAN S, DZEMALI O, WIMMER-GREINECKER G, DERRA P, DOSS M, KHAN MF, AYBEK T, KLEINE P, MORITZ AMINIMALLY INVASIVE VERSUS CONVENTIONAL AORTIC VALVE REPLACEMENT: A PROSPECTIVE RANDOMIZED TRIALTHE JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE1/1276-8020030966-8519
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHOLZ M, WIMMER-GREINECKER G, KLEINE P, DZEMALI O, MARTENS S, MORITZ A, MATHEIS GCARIPORIDE HOESIX HUNDRED AND FOURTY-TWO LIMITS S-ONE HUNDREDB RELEASE DURING CARDIAC SURGERYJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY3/41468-47320030160-2446
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHERER M, DZEMALI O, AYBEK T, WIMMER-GREINECKER G, MORITZ AIMPACT OF LEFT ATRIAL SIZE REDUCTION ON CHRONIC ATRIAL FIBRILLATION IN MITRAL VALVE SURGERYTHE JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE4/12469-7420030966-8519
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKLEINE P, DZEMALI O, MORITZ AINTERNAL CARDIOVERSION FOR TREATMENT OF POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATIONSURGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL20031090-3941
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHOLZ M, WIMMER-GREINECKER G, SIMON A, DZEMALI O, CHANG HY, KLEINE P, MATHEIS G, MORITZ APERIOPERATIVE ELASTASE ACTIVITY IN CARDIAC SURGERY AND ITS ROLE IN ENDOTHELIAL LEAKAGEINFLAMMATION RESEARCH10/52433–43820031023-3830
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKLESIUS AA, DZEMALI O, SIMON A, KLEINE P, ABDEL-RAHMAN U, HERZOG C, WIMMER-GREINECKER G, MORITZ ASUCCESSFUL TREATMENT OF DEEP STERNAL INFECTIONS FOLLOWING OPEN HEART SURGERY BY BILATERAL PECTORALIS MAJOR FLAPSEUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY20041010-7940
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDOGAN S, AYBEK T, RISTESKI P, MIERDL S, STEIN H, HERZOG C, KHAN MF, DZEMALI O, MORITZ A, WIMMER-GREINECKER GTOTALLY ENDOSCOPIC CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT: INITIAL EXPERIENCE WITH AN ADDITIONAL INSTRUMENT ARM AND AN ADVANCED CAMERA SYSTEMSURGICAL ENDOSCOPY11/181587–159120040930-2794
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE WIMMER-GREINECKER G, DZEMALI O, AYBEK T, KELLER H, MIERDL S, MORITZ A, DOGAN SPERFUSION STRATEGIES FOR TOTALLY ENDOSCOPIC CARDIAC SURGERYTHE MULTIMEDIA MANUAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY20061813-9175
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, ABOLMAALI N, DZEMALI O, WITTLINGER T, DOSS M, MORITZ A, KLEINE PIMPACT OF MECHANICAL AND BIOLOGICAL AORTIC VALVE REPLACEMENT ON CORONARY PERFUSION: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED STUDYJOURNAL OF HEART VALVE DISEASE20060966-8519
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, KLEINE P, MORITZ AANNULAR COMPRESSION STITCH FOR QUADRANGULAR RESECTIONS IN MITRAL VALVE REPAIRTHE JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE20060966-8519
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, SCHIEMANN M, DZEMALI O, WITTLINGER T, DOSS M, ACKERMANN H, MORITZ A, KLEINE PSTENTLESS BIOPROSTHESES IMPROVE POSTOPERATIVE CORONARY FLOW MORE THAN STENTED PROSTHESES AFTER VALVE REPLACEMENT FOR AORTIC STENOSISTHE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY4/131883–888 20060022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, DOGAN S, DZEMALI O, KLEINE P, MORITZ A, AYBEK TMILD HYPOTHERMIA THIRTY TWO DEGREES C AND ANTEGRADE CEREBRAL PERFUSION IN AORTIC ARCH OPERATIONS JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY1/132153–154 20060022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE DZEMALI O, BOEHM DH, PREHL J, WESTPHAL B, RBAH B, KLEINE PINTERNAL CARDIOVERSION SHORTENS PERIODS OF POSTOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION: RESULTS OF A PROSPECTIVE, MULTICENTER TRIALJOURNAL OF CARDIAC SURGERY4/2120060886-0440
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREWITTLINGER T, DZEMALI O, MARTINOVIC I, MORITZ AASSESSMENT OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTS PATENCY WITH DIFFERENT MAGNETIC RESONANCE TECHNOLOGIESEUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY3/30436–44220061010-7940
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, BAKHTIARY F, DOGAN S, WITTLINGER T, MORITZ A, KLEINE PPERIOPERATIVE BIVENTRICULAR PACING LEADS TO IMPROVEMENT OF HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH REDUCED LEFT-VENTRICULAR FUNCTION--INTERIM RESULTSPACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 20060147-8389
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, DZEMALI O, BASTANIER CK, MORITZ A, KLEINE PMEDIUM-TERM FOLLOW-UP AND MODES OF FAILURE FOLLOWING EPICARDIAL PACEMAKER IMPLANTATION IN YOUNG CHILDRENEP EUROPACE2/994–9720071099-5129
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, SCHIEMANN M, DZEMALI O, DOGAN S, SCHCHINGER V, ACKERMANN H, MORITZ A, KLEINE PIMPACT OF PATIENT-PROSTHESIS MISMATCH AND AORTIC VALVE DESIGN ON CORONARY FLOW RESERVE AFTER AORTIC VALVE REPLACEMENTJOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY7/49790-79620070735-1097
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAK K, WIMMER-GREINECKER G, DZEMALI O, MORITZ A, DOGAN STOTALLY ENDOSCOPIC SEQUENTIAL ARTERIAL CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING ON THE BEATING HEARTTHE CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY5/23391–39220070828-282
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORERISTESKI PS, AYBEK T, DZEMALI O, DOSS M, SCHERER M, DOGAN S, MORITZ AARTIFICIAL CHORDAE FOR MITRAL VALVE REPAIR: MID-TERM CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC RESULTSTHE THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON 4/55239-2442007
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE BAKHTIARY F, THERAPIDIS P, DZEMALI O, AK K, ACKERMANN H, MEININGER D, KESSLER P, KLEINE P, MORITZ A, AYBEK T, DOGAN SIMPACT OF HIGH THORACIC EPIDURAL ANESTHESIA ON INCIDENCE OF PERIOPERATIVE ATRIAL FIBRILLATION IN OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING: A PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDYTHE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY2/134460–464 20070022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, DZEMALI O, STEINSEIFFER U, SCHMITZ C, GLASMACHER B, MORITZ A, KLEINE POPENING AND CLOSING KINEMATICS OF FRESH AND CALCIFIED AORTIC VALVE PROSTHESES AN IN VITRO STUDYJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY3/134657–662 20070022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, DOGAN S, DZEMALI O, ACKERMANN H, KLEINE P, SCHACHINGER V, MORITZ A, AYBEK TIMPACT OF DIFFERENT PACING MODES ON LEFT VENTRICULAR CONTRACTILITY FOLLOWING CARDIOPULMONARY BYPASSPACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY20081540-8159
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE KLESIUS AA, KONERDING MA, KNEZ P, DZEMALI O, SCHMITZ-RIXEN T, ACKERMANN H, MORITZ A, KLEINE PEXTERNAL STENTING WITH A NEW POLYESTER MESH REDUCES NEOINTIMAL HYPERPLASIA OF VEIN GRAFTS IN A SHEEP MODELTHE INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICAL ORGANS10/30930-93820071724-6040
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, BAKHTIARY F, WITTLINGER T, DOGAN S, ACKERMANN H, PITSCHNER HF, MORITZ A, KLEINE PHEMODYNAMIC EFFECTS OF LEFT VENTRICULAR PACING SITE IN AN ANIMAL MODEL OF HEART FAILURETHE THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON20070171-6425
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE BAKHTIARY F, DOGAN S, ZIERER A, DZEMALI O, OEZASLAN F, THERAPIDIS P, DETHO F, WITTLINGER T, MARTENS S, KLEINE P, MORITZ A, AYBEK TANTEGRADE CEREBRAL PERFUSION FOR ACUTE TYPE A AORTIC DISSECTION IN ONE HUNDRED AND TWENTY CONSECUTIVE PATIENTSTHE ANNALS OF THORACIC SURGERY2/85465–46920080003-4975
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, KELLER H, DOGAN S, DZEMALI O, OEZASLAN F, MEININGER D, ACKERMANN H, ZWISSLER B, KLEINE P, MORITZ AVENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION FOR TREATMENT OF CARDIOGENIC SHOCK: CLINICAL EXPERIENCES IN FOURTYFIVE ADULT PATIENTSJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY2/135382–388 20080022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, KLEINE P, MARTENS S, DZEMALI O, DOGAN S, KELLER H, ACKERMANN H, ZIERER A, OZASLAN F, WITTLINGER T, MORITZ ASIMPLIFIED TECHNIQUE FOR SURGICAL LIGATION OF THE LEFT ATRIAL APPENDAGE IN HIGH-RISK PATIENTSTHE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY2/135430–43120080022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, BAKHTIARY F, ISRAEL CW, ACKERMANN H, MORITZ A, KLEINE P.IMPACT OF DIFFERENT PACING MODES ON LEFT VENTRICULAR FUNCTION FOLLOWING CARDIOPULMONARY BYPASSTHE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY2/5687-9220080022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, BAKHTIARY F, STEINSEIFFER U, SCHMITZ C, GLASMACHER B, MORITZ A, KLEINE P.HEMODYNAMIC PERFORMANCE OF FRESH AND CALCIFIED AORTIC VALVE PROSTHESES IN CRITICAL LOW STROKE VOLUMETHE JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE3/17317-32420080966-8519
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREWITTLINGER T, DZEMALI O, BAKHTIARY F, MORITZ A, KLEINE P.HEMODYNAMIC EVALUATION OF AORTIC REGURGITATION BY MAGNETIC RESONANCE IMAGINGASIAN CARDIOVASCULAR AND THORACIC ANNALS4/1620080218-4923
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, DZEMALI O, STEINSEIFFER U, SCHMITZ C, GLASMACHER B, MORITZ A, KLEINE P.HYDRODYNAMIC COMPARISON OF BIOLOGICAL PROSTHESES DURING PROGRESSIVE VALVE CALCIFICATION IN A SIMULATED EXERCISE SITUATION. AN IN VITRO STUDYEUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY5/34960–96320081010-7940
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, THERAPIDIS P, SCHERER M, DZEMALI O, MORITZ A, KLEINE P.ELECTROMAGNETIC INTERACTION BETWEEN AN AXIAL LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE AND AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATORTHE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY5/1361380–138120080022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, BAKHTIARY F, STEINSEIFFER U, SCHMITZ C, GLASMACHER B, MORITZ A, KLEINE P.IMPACT OF VALVE CALCIFICATION ON SYSTOLIC AND DIASTOLIC VALVULAR FUNCTION--AN IN VITRO MODELTHE JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY-TORINO6/49817-82420080021-9509
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBAKHTIARY F, MORITZ A, KLEINE P, DZEMALI O, SIMON A, ACKERMANN H, MARTENS S.LEUKOCYTE DEPLETION DURING CARDIAC SURGERY WITH EXTRACORPOREAL CIRCULATION IN HIGH RISK PATIENTSINFLAMMATION RESEARCH12/57577–58520081023-3830
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, MONSEFI N, MORITZ A, KLEINE P.PERMANENT BIVENTRICULAR ICD-IMPLANTATION IN A HEART FAILURE SECOND RE-DO-CABG PATIENT: A CASE REPORTCASES JOURNAL2009
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREPAPADOPOULOS N, MORITZ A, DZEMALI O, ZIERER A, ROUHOLLAPOUR A, ACKERMANN H, BAKHTIARY F.LONG-TERM RESULTS AFTER SURGICAL REPAIR OF POSTINFARCTION VENTRICULAR SEPTAL RUPTURE BY INFARCT EXCLUSION TECHNIQUETHE ANNALS OF THORACIC SURGERY5/871421–14252009
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, RISTESKI P, BAKHTIARY F, SINGER E, ZIERER A, KLEINE P, MORITZ ASURGICAL LEFT VENTRICULAR REMODELING LEADS TO BETTER LONG-TERM SURVIVAL AND EXERCISE TOLERANCE THAN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING ALONE IN PATIENTS WITH MODERATE ISCHEMIC CARDIOMYOPATHYJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY3/138663–66820090022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKAUFMANN TA, HORMES M, LAUMEN M, TIMMS DL, SCHMITZ-RODE T, MORITZ A, DZEMALI O, STEINSEIFER UFLOW DISTRIBUTION DURING CARDIOPULMONARY BYPASS IN DEPENDENCY ON THE OUTFLOW CANNULA POSITIONINGARTIFICIAL ORGANS2009
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREKAUFMANN TA, HORMES M, LAUMEN M, TIMMS DL, LINDE T, SCHMITZ-RODE T, MORITZ A, DZEMALI O, STEINSEIFER UTHE IMPACT OF AORTIC SUBCLAVIAN OUTFLOW CANNULATION FOR CARDIOPULMONARY BYPASS AND CARDIAC SUPPORT: A COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS STUDYARTIFICIAL ORGANS9/33727-7322009
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, PAPADOPOULOS N, BAKHTIARY F, THERAPIDIS P, KLEINE PAN UNUSUAL PRESENTATION OF A SARCOIDOSIS THAT MIMICKED LYMPHATIC METASTATIZE NON SMALL CELL LUNG CARCINOMA IN POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY: A CASE REPORTCASES JOURNAL2009
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHURR UP, BERLI J, BERDAJS D, HAUSLER A, DZEMALI O, EMMERT M, SEIFERT B, GENONI MINCIDENCE AND RISK FACTORS FOR PACEMAKER IMPLANTATION FOLLOWING AORTIC VALVE REPLACEMENTINTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY5/11556-56020101569-9285
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMONSEFI N, MORITZ A, DZEMALI OACUTE DISSECTION OF THE LEFT ANTERIOR DESCENDING AFTER CONTUSIO CORDISTHE JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY2011
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZIERER A, DETHO F, DZEMALI O, AYBEK T, MORITZ A, BAKHTIARY FANTEGRADE CEREBRAL PERFUSION WITH MILD HYPOTHERMIA FOR AORTIC ARCH REPLACEMENT: SINGLE-CENTER EXPERIENCE IN TWO HUNDRED FORTY FIVE CONSECUTIVE PATIENTSTHE ANNALS OF THORACIC SURGERY6/911868-18732011
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE GEISEN M, FODOR P, EICH G, ZOLLINGER A, DZEMALI O, BLUMENTHAL SDISSEMINATED CUTANEOUS MUCORMYCOSIS IN A PATIENT ON HIGH-DOSE STEROID THERAPY FOR SEVERE ARDSINTENSIVE CARE MEDICINE11/371895 - 189620111432-1238
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHURR UP, BERDAJS DA, BODE B, DZEMALI O, EMMERT MY, GENONI MNO ASSOCIATION BETWEEN HERPES SIMPLEX VIRUS ONE AND CARDIAC MYXOMASWISS MEDICAL WEEKLY20111424-3997
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMONSEFI N, ZIERER A, BAKHTIARY F, VOGL T, ACKERMANN H, KLEINE P, MORITZ A, DZEMALI OSPHERICAL DILATATION OF THE APEX IN FAILING LEFT VENTRICLES: A TARGET FOR SURGICAL REMODELLING TECHNIQUESTHE JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY2009
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREFOX H, SEEGER FH, SCHMITT J, POTENTE M, DZEMALI O, FICHTLSCHERER S, EHRLICH JRVENO-ARTERIAL ECMO AS BRIDGE TO RECOVERY. CARDIOGENIC SHOCK AND SUSPECTED MYOCARDITIS IN A THIRTY SEVEN-YEAR-OLD PATIENTMEDIZINISCHE KLINIK, INTENSIVMEDIZIN UND NOTFALLMEDIZIN.3/107206-21220121615-6722
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHILLEBRAND J, KONERDING MA, KOCH M, KAUFMANN T, STEINSEIFER U, MORITZ A, DZEMALI OANATOMIC AND FLOW DYNAMIC CONSIDERATIONS FOR SAFE RIGHT AXILLARY ARTERY CANNULATIONTHE JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY2/146467-4712013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGENONI, MICHELE MD; ODAVIC, DRAGAN MD; LOBLEIN, HELEN MD; DZEMALI, OMER MDUSE OF THE ESVS MESH: EXTERNAL VEIN SUPPORT DOES NOT NEGATIVELY IMPACT EARLY GRAFT PATENCYINNOVATIONS: TECHNOLOGY AND TECHNIQUES IN CARDIOTHORACIC AND VASCULAR SURGERY2013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESCHURR UP, EMMERT MY, BERDAJS D, REUTHEBUCH O, SEIFERT B, DZEMALI O, GENONI MSUBCLAVIAN ARTERY CANNULATION PROVIDES SUPERIOR OUTCOMES IN PATIENTS WITH ACUTE TYPE-A DISSECTION: LONG-TERM RESULTS OF TWO HUNDRED NINETY CONSECUTIVE PATIENTSSWISS MEDICAL WEEKLY20131424-3997
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZIENTARA A, GENONI M, GRAVES K, ODAVIC D, LOBLEIN H, HAUSSLER A, DZEMALI OTRICUSPID VALVE REPAIR FOR THE POOR RIGHT VENTRICLE: TRICUSPID VALVE REPAIR IN PATIENTS WITH MILD-TO-MODERATE TRICUSPID REGURGITATION UNDERGOING MITRAL VALVE REPAIR IMPROVES IN-HOSPITAL OUTCOMETHE THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON20170171-6425
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZIENTARA A, HAUSSLER A, GENONI M, DZEMALI OFORTY ONE YEARS AFTER BJORK-SHILEY VALVE IMPLANTATION: ADVANCED PREPARATION OF A GIANT ROOT PSEUDOANEURYSM ENTRAPPING THE RIGHT CORONARY ARTERYEUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY3/48512-51320151010-7940
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZIENTARA A, DZEMALI O, ODAVIC D, GENONI MSAPHENOUS VEIN GRAFT ANEURYSMS: A GROWING PROBLEM PRESENTATION OF TWO CASES AND SURGICAL MANAGEMENTHE THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON REPORTS2014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZIENTARA A, SCHWEGLER I, DZEMALI O, BRUIJNEN H, PETERS AS, ATTIGAH NXENOPERICARDIAL SELF-MADE TUBE GRAFTS IN INFECTIOUS VASCULAR RECONSTRUCTIONS: PRELIMINARY RESULTS OF AN EASY AND READY TO USE SURGICAL APPROACHJOURNAL OF VASCULAR SURGERY3/652018
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDZEMALI O, GANTER MT, ZIENTARA A, GRAVES K, BEHR R, GENONI M, HOFER CKEVALUATION OF A NEW SONOCLOT DEVICE FOR HEPARIN MANAGEMENT IN CARDIAC SURGERYCLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS HEMOSTASIS20161938-2723
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELAZOVSKI N, JOVEV S, BABIC D, BABIC S, DZEMALI OTRANSPOSITION OF SUBCLAVIAN ARTERY - IS IT THE APPROPRIATE CHOICEPRILOZI1/3847-5120171857-9345
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORETANJA WALGRAM NICOLAS ATTIGAH IGOR SCHWEGLER MARKUS WEBER OMER DZEMALI CHRISTIAN BERTHOLD DIRK WAGNETZ GIOVANNI L CARBONIOFF-LABEL USE OF THORACIC AORTIC ENDOVASCULAR STENT GRAFTS TO SIMPLIFY DIFFICULT RESECTIONS AND PROCEDURES IN GENERAL THORACIC SURGERY INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY 4/26545–55020181569-9285
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMARTIN GEISEN, MICHAEL THOMAS GANTER, SONJA HARTNACK, OMER DZEMALI, CHRISTOPH KARL HOFER, ANDREAS ZOLLINGERACCURACY, PRECISION, AND TRENDING OF FOURTH PULSE WAVE ANALYSIS TECHNIQUES IN THE POSTOPERATIVE PERIODJOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA20181053-0770
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORECHRISTOPH KARL HOFER, MARTIN GEISEN, SONJA HARTNACK, OMER DZEMALI, MICHAEL THOMAS GANTER, ANDREAS ZOLLINGERRELIABILITY OF PASSIVE LEG RAISING, STROKE VOLUME VARIATION AND PULSE PRESSURE VARIATION TO PREDICT FLUID RESPONSIVENESS DURING WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION AFTER CARDIAC SURGERY: A PROSPECTIVE, OBSERVATIONAL STUDYTURKISH JOURNAL OF THE ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION20182149-0937
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMICHAEL T. GANTER, MARTIN GEISEN, SONJA HARTNACK, OMER DZEMALI AND CHRISTOPH K. HOFERPREDICTION OF FLUID RESPONSIVENESS IN MECHANICALLY VENTILATED CARDIAC SURGICAL PATIENTS: THE PERFORMANCE OF SEVEN DIFFERENT FUNCTIONAL HEMODYNAMIC PARAMETERSBMC ANESTHESIOLOGY20181471-2253
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREALICJA ZIENTARA,IGOR SCHWEGLER, NICOLAS ATTIGAH, MICHELE GENONI AND OMER DZEMALIANOMALY OF HAUGHTON TYPE D LEFT CERVICAL AORTIC ARCH IN COMBINATION WITH TYPE B DISSECTION: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEWJOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY20181749-8090
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZIENTARA A, MARIOTTI S, MATTER-ENSNER S, SEIFERT B, GRAVES K, DZEMALI O, GENONI M.FAST-TRACK MANAGEMENT IN OFF-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING: DEXMEDETOMIDINE PROVIDES RAPID EXTUBATION AND EFFECTIVE PAIN MODULATIONJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY20180022-5223
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREPAJTIM BYTYÇI, OSMAN FETOSHI,, BUJAR H. DURMISHI, FERDIJE ZHUSHI ETEMI, HAZIR ÇADRAKU, MURTEZAN ISMAILI, ALBONA SHALA ABAZISTATUS ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN WATER OF THE LEPENCI RIVER BASIN, KOSOVA JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERINGVOL. 19 ISSUE 519–3220182299-8993
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, HESAT ALIU, XHEZAIR ABDIJA, ALBULENA BEADINI, IBADETE DENJALLIINDUCTION OF HEPATOTOXICITY IN JAPANESE PERTRIDGE EMBRYO COTURNIX JAPONICA BY APPLYING MALATHION PESTICIDEINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENTNO. 3 / VOL. 126-3320151857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, HESAT ALIUBIOCHEMICAL AND HISTOPATHOLOGICAL MARKERS AS INDICATORS OF GENUINE TOXICITY CAUSED BY INTRAPERITONEAL APLICATION OF TILT FUNGICIDES OF FISH BARBUS PELOPONNEIUSJOURNAL OF BIOLOGY, AGRICULTURE AND HEALTHCARENO. 16 / VOL. 367-732013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, GAZMEND ISENI, HESAT ALIU, XHEZAIR ABDIJA, ALBULENA BEADINI, AVDI NAZIFI, IBADETE DENJALLIHYSTOPATHOLOGICAL ANALYSES OF THE LIVER AND GONADS OF VARDAR RIVER FISH BARBUS PELOPONNESIUSANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA, FASCICULA BIOLOGIENO. 1 / VOL. 2247-5120151224-5119
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, HESAT ALIUDETERMINING PHYSICO-CHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL PARAMETERS OF LIPKOVA'S RIVER AND ARTIFICIAL LAKE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF ENVIRONMENT AND EARTH SCIENCENO. 4 / VOL. 3 165-17720132224-3216
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, SHEQIBE BEADINI, MAJA JORDANOVA, KATERINA REBOK, XHEZAIR ABDIJA, LEONORA QOKU, HESAT ALIU, BESA ISENI, MLADEN KUCINICNEW RECORDS ON PYRRHOSOMA NYMPHULA AND ISCHNURA PUMILIO IN THE REGION OF LIPKOVO, REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENTNO. 3 / VOL. 256-6220171857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, HESAT ALIU, ALBULENA BEADINI, IBEDATE DENJALLI, LEONORA QOKU, BESA ISENIBENTHIC MACROINVERTEBRATES OF ALPINE LAKES OF SHARR MOUNTAIN AS CLIMATE CHENGE INDICATORSJOURNAL OF SCIENCE, ENVIRONMENT AND TECHNOLOGYNO. 1-2 / VOL. 147-5120172545-4597
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, SHEQIBE BEADINI, NEXHBEDIN BEADINI, XHEZAIR ABDIJA, LEONORA QOKU, BESA ISENIHISTOLOGICAL CHANGES TO BARBELL DAMAGED BY THE CYPERMETHRIN TOXIC EFFECTJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICSNO. 3 / VOL. 220-2520172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, MAJA JORDANOVA, ARBURIM ISENI, SHEQIBE BEADINI, HESAT ALIU, XHEZAIR ABDIJAUSE OF BIOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL MARKERS OF BARBUS PELOPONNESIUS FOR THE ASSESSMENT OF POLLUTANT CONTAMINATION OF THE VARDAR RIVER, R. MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCENO. 2 / VOL. 7235-24420172224-4980
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENITHE IMPACT OF POLLUTION ON THE QUALITY OF THE LAKE OHRID WATER AND THE BARBUS MERIDIONALIS PETENEY HECKELINTERNATIONAL JOURNAL OF AVIAN AND WILDLIFE BIOLOGY NO. 2 / VOL. 3109-11120182574-9862
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREGAZMEND ISENI, NEXHBEDIN BEADINI, MAJA JORDANOVA, ICKO GJORGOSKI, KATERINA REBOK, SHEQIBE BEADINI, HESAT ALIUTHE COMPARATIVE ENZYME AND HISTOLOGICAL ANALYSIS OF THE BARBUS PELOPONNESIUS FROM THE AQUACULTURE AND NATURALE POPULATION IN THE VARDAR RIVER IN THE REPUBLIC OF MACEDONIBIOLOGIJANR. 2 / VOL. 64137-15220181392-0146
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, LULJETA. BEXHETI, AGRONCOMPLEX ADAPTIVE LEADERSHIP IN RETAIL ORGANIZATIONS: THE CASE OF RETAIL CHAIN JYSK.EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH AND REFLECTION IN EDUCATIONAL SCIENCES.NO. 2 / VOL. 613-2020182056-5429
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJANI Y, REXHEPI A, POCESTA B, XHUNGA S, SERANI ET AL.PREVALENCE OF SUBCLINICAL LEVT VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENT WITH METABOLIC SYNDROME IN WEST REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH IN CARDIOLOGY,4(1)20182394-6504
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREATILA REXHEPI, MERAL REXHEPI , SHABAN MEMETI , YLBER JANI , NEVZAT ELEZIASSOCIATION OF SOCIOECONOMIC STATUS WITH METABOLIC SYNDROME THE CASE OF THE NORTHWEST REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES AND INNOVATIVE RESEARCH3(3)209-21620182458-8687
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREATILA REXHEPI, BEKIM ISMAILI , NEVZAT ELEZI , SHABAN MEMETI , HYSNI ISMAILIPREVALENCE, AWARENESS AND RISK FACTORS OF DIABETES AND PREDIABETES AMONG ADULT POPULATION OF TETOVO REGION IN REPUBLIC OF MACEDONIA MEDICUS23(1)7-122018
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREATILA REXHEPI, NEVZAT ELEZI, YLBER JANI PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME IN ADULT POPULATION OF DISTRICT OF TETOVO IN THE NORTHWEST REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH AND HEALTH SCIENCES,7(3)104-11420182319-5886
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A, JANI Y, POCESTA B, XHUNGA S, SERANI A, ET ALEFFECT OF UNCONTROLLED DIABETIC DYSLIPIDEMIA IN THE PREVALENCE OF SUB-CLINIC LEFT-VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTION IN WESTERN REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAJ RES DIABETES METAB3(1)36-422017
FAKULTETI FILOZOFIKZIBERI, HIRIETVESHJA TRADICIONALE E MALIT TE THATE DHE REKES SE EPERMESEMINARI IV NDERKOMBETAR I ALBANOLOGJISE429-4332010
FAKULTETI FILOZOFIK DALIPI QERIM, ZIBERI HIRIETPROPAGANDA DHE RIVALITETI SERBO-BULLGAR NË VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITIT E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE11159-1702013
FAKULTETI FILOZOFIKZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË FEMRAVE KËRÇOVAREETNOALBNO.1 / VOL.165-722017
FAKULTETI FILOZOFIKZIBERI HIRIETNDRYSHIMET NË TRADITAT KULTURORE SHQIPTAREALBANOLOGJIANO. 1-2 / VOL. 1311-31620141857-9485
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJANI Y, XHUNGA S, SERANI A, POCESTA B, FERATI F, LALA D, ZEQIRI A, MIRTO A, REXHEPI A, AHMET ACONTROL OF DIABETIC DYSLIPIDEMIA AMONG TYPE-II DIABETICS IN WESTERN REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA. ADVANCES IN DIABETES AND METABOLISM 5(2)31-3820172332-0060
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A , ASANI VCONGENITAL LEFT VENTRICULAR ANEURYSM WITH VENTRICULAR TACHYCARDIA IN AN ADULTMEDICUS21(2)201-20192016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREPOLLOZHANI A, REXHEPI A, ISENI A., TUSHI B.BIOETHICS EDUCATION IN MEDICAL SCHOOLS IN REPUBLIC OF MACEDONIAMEDICUS 21 (1)18-242016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJANI Y, XHUNGA S, SERANI A, POCESTA B, FERATI F, LALA D, ZEQIRI A, REXHEPI AVENTRICULAR REPOLARIZATION: EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL CORRELATES AMONG TYPE-II DIABETICS WITH UNCONTROLLED ARTERIAL HYPERTENSION IN WESTERN REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA OPEN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE643-5520162162-2980
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJANI Y, KAMBERI A, XHUNGA S, POCESTA B, FERATI F, LALA D, ZEQIRI A, REXHEPI A.THE INFLUENCE OF TYPE II DIABETES AND GENDER ON VENTRICULAR REPOLARIZATION DISPERSION IN PATIENTS WITH SUB-CLINIC LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTIONAM J CARDIOVASC DIS5(4)155-1662015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJANI Y, KAMBERI A, FERAT F, REXHEPI A, POCEST B. INFLUENCE OF DYSLIPIDEMIA IN CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION AMONG TYPE-II DIABETICS IN THE WESTERN REGION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAAM J CARDIOVASC DIS4 (2)58-6920142160-200
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJANI Y, KAMBERI A, DALI L, GAFUR P, ISENI M, MIRTO A, FERATI F, ZEQIRI A, REXHEPI ACONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION AMONG TYPE II DIABETICSINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMEDICINE 3 (4)232-23920132158-0529
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREISMAILI H, REXHEPI M, REXHEPI AVLERAT E LIPOPROTEINIT A TEK PACIENTET ME ARTRIT REUMATOID TE PA KURUAR DHE TE KURUARMEDICUSSUPLEMENT 610520111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A.ARITMITE VENTRIKULARE KOMPLEKSE TE PACIENTET HIPERTENSIV ME DHE PA HIPERTROFI TE VENTRIKULIT TE MAJTEMJEKESIA BASHKEKOHORE KUJDESI INFERMIEROR92012
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A.DALLIMET GJINORE NE PREVALENCE E SINDROMIT METABOLIC NE MESIN E PACIENTEVE HIPERTENSIV TE RRETHIT TE TETOVESMEDICUS17 (2)68-7320121409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A.ABDOMINAL OBESITY IS THE MOST COMMON COMPONENT OF METABOLIC SYNDROME IN HYPERTENSIVE PATIENTS IN TETOVA REGIONARHIVES OF PUBLIC HEALTH NO. 1 / VOL. 441-4620121856-7148
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A.RELACIONI NDERMJET DISPERZIONIT TE QT INTERVALIT DHE ARITMIVE VENTRIKULARE TE PACIENTET HIPERTENSIVMEDICUSSUPLEMENT 3110-12120101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREREXHEPI A, JANI YDISPERSIONI I QT INTERVALIT TE HIPERTENSIVET ME DHE PA HIPERTROFI TE VENTRIKULIT TE MAJTEMEDICUS357-6620081409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI RESULTHE POSSIBLEAND NEGATIVEEFECTS OF THE POPULATION'S MIGRATION PROCESS IN MACEDONIA AND THEIRREFLEKTIONS IN THE BUDGET OF THE COUNTRYINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL.23.4.1253-125620182545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S. THE EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERJOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE2261-6420172279-0837
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., ANGELKOSKA S., OSMANI F., PANDIKLOVSKA GRNCAROVSKA S.JOB MOTIVATION AND JOB SATSFACTION AMONG ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATIONONBCES CONFERENCE BOOK15159-16620172534-8426
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITHOXHA, IBRAHIM; SHALA, NEXHDET; XHABIRI, Q.GAFURCONCENTRATION OF HEAVY METALS IN EDIBLE PLANTS POTATOES: THE HEALTH EFFECTS IN THE HUMAN ORGANISM RASAYAN JOURNAL OF CHEMISTRYNO. 2 / VOL. 11682-68720180974-1496
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRZËRI I ARSYES DHE NDËRGJEGJA E BALLKANITJEHONA173-781994
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI. FATMIRNDIKIMI I BOTËS DHE LETËRSISË FRENGE NË VEPRËN E KONICËSJETA E RE1434-4482012
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRCEREMONITË DHE KËNGËT E DASMËS NË MALËSINË E TETOVËSSHOQATA PËR TRASHËGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE7204-2132013
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRIDENTITETI SHQIPTAR DHE ROLI I TRASHËGIMISË KULTURORE NË MBROJTJEN E TIJSCUPI - I137-1432012
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRTRASHËGIMIA E PËRBUZUR KULTURORESCUPI - III141-1482012
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRESEJA EPISTOLARE E FAIK KONICËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE103-1202011
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRTAGRI I NJË VEPRIMTARIE TË PAZAKONTË ATDHETARESTUDIME ALBANOLOGJIKE121-1282012
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRMODELI KONICIAN I KOMUNIKIMIT NË DRITËN E KOMUNIKIMEVE TË SOTMEALBANOLOGJIA203-2112011
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRROMANI NDRYSHE I LUAN STAROVËSALBANOLOGJIA9-10162-1722012
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIR THE IMPACT OF FRENCH CULTURE ON FAIK KONIC S WORKANGLISTICUM3-46-152012
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRPORTRETE PERSONAZHESH TË SAGËS BALLKANIKE TË LUAN STAROVËSFILOLOGJIA3-4/26-152013
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRPËRSE DËSHTOI PROCESI I REFORMIMIT TË ARSIMIT FILLOR DHER TË MESËM NË R. E MAQEDONISËPHILOSOPHICA1-2/139-432014
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRLETËRSIA SHQIPE NË GJUHËT TJERA AKADEMIA E SHKENCAVE TË SHQIPËRISË - LETRAT SHQIPE DHE GJUHËT TJERA TË LETËRSISË SHQIPTARE48281-3052016
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRKULTURA SHQIPTARE POSTKOMUNSTE SI VAZHDIM I MOSKOMUNIKIMIT DHE THELLIMI I TËHUAJËSIMIT KULTUROR BRENDASHQIPTARALBANOLOGJIAI489-4982010
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRHISTORIA NË ROMANIN DASHURIA E GJENERALITALBANOLOGJIAII33-422011
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRESEJA ZHANËR DOMINANT NË KRIJIMTARINË E FAIK KONICËSALBANOLOGJIAII109-1292013
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRDIJALOG S LJUANOM STAROVOMSARAJEVSKE SVESKE25-372014
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRFAKTORËT PENGUES TË RRITËS SË LETËRSISË SHQIPE TË KRIJUAR NË MAQEDONIAKADERMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS65-692005
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRGABIMET E KONICËS NË DIOPTRINË E STUDIUESVE SHQIPTARËAKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE E KOSOVËS & AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË93-1092006
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRLETËRSIA SHQIPE NË TEKSTET ENCIKOLPEDIKESTUDIME - AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS20377-3832014
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI, FATMIRJERONIM DE RADA - THYES KONVENCASH ROMANTIKESTUDIME - AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS21137-1432014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT A. REKA, BLAGOJ PAVLOVSKI, TODOR ANOVSKI, SLOBODAN BOGOEVSKI, BOSKO BOSKOVSKIPHASE TRANSFORMATIONS OF AMORPHOUS SILICA IN DIATOMITE AT TEMPERATUREGEOLOGICA MACEDONICA29/187-9220151857-8586
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT A. REKA, TODOR ANOVSKI, SLOBODAN BOGOEVSKI, BLAGOJ PAVLOVSKI, BOSKO BOSKOVSKIPHYSICAL-CHEMICAL AND MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC EXAMINATIONS OF DIATOMITE FROM DEPOSIT NEAR VILLAGE OF ROZDEN, REPUBLIC OF MACEDONIAGEOLOGICA MACEDONICA28/2121-12620141857-8586
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBLAGICA CEKOVA, BLAGOJ PAVLOVSKI, VESNA MARKOSKA, ARIANIT REKATHE ADSORPTION CHARACTER OF ZEOLITES, TYPE A OBTAINED BY NATURAL RAW TREPEL BITOLA R. MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY 3/4449-45420142319-5967
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANIPHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASON OF TETOVA CITY, MACEDONIAUNIVERSAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY3/3407-41420132249-1256
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARIANIT A. REKAVARIATION OF TRIHALOMETHANES CONCENTRATION IN TETOVA'S DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASONMIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH16 (6)814-82120131991-9233
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFETAJI BEKIM; FETAJI MAJLINDA; LUMA-OSMANI SHKURTE; EBIBI MIRLINDA; KERA SAMET;DEVISING A NEW MODEL OF DEMAND-BASED LEARNING INTEGRATED WITH SOCIAL NETWORKS AND ANALYSES OF ITS PERFORMANCETEM JOURNAL1 / 7225-23120182217-8309
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBEADINI SHPENZIM, LUMA-OSMANI SHKURTE; ARIFI GJULIE;ELECTRONIC MARKETING NEW WAY OF DOING BUSINESS CASE STUDY ONLINE SHOPPING IN POLOG REGIONECONOMIC VISION3-4/2269-27520151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHNAICORRELATION BETWEEN ECONOMIC GROWTH EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENTECONOMIC VISIONVOL. 1302-31020141857 – 9566
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHNAI, LULJETA SADIKU, BLERTA DEMISHAITHE IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON ECONOMIC GROUTH IN MACEDONIA AND THE ROLE OF FISCAL POLICY RISK MENAGE OBJECTIVE 141-1492012
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHNAI, BARDHYL DAUTIMACROECONOMIC CHALLENGES FOR MACEDONIA TOWARD EUROPIAN UNION AND MONETARY UNION MEMBERSHIP COPENHAGEN AND MAASTRICHT CRITERIAICES273-2932009978-999 - 566
FAKULTETI EKONOMIKBARDHYL DAUTI, PETRIT POLLOZHANIECONOMIC CHALENGERS FOR MACEDONIAN ECONOMY TOWARD EUROPIAN UNION INTEGRATIONSEE REVIEWNO. 2 / VOL. 420081409 – 701
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHNAIDEVELOPMENT STRATEGY OF ECONOMIC SECTORS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE GLOBAL INTEGRATION PROCESSESECONOMIST1/2007327-3442007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAZMI EJUPI, BARDHA KORÇA, BUJAR H. DURMISHI, ARBANA DURMISHI, EGZONA EJUPI, MURTEZAN ISMAILI, AHMED JASHARI, AGIM SHABANI THE DISTRIBUTION OF METALS IN SEDIMENTS OF THE LIKOVA, KUMANOVA AND PÇINJA RIVERS: SPRING SEASONJOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING3 / 1980–922018 2299-8993
FAKULTETI JURIDIKALIMI-MEMEDI, SHPRESACONSUMER PROTECTION AND FREEDOM OF CONTRACT IN THE DIRECTIVE ON UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTSJUSTICIA-INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALNO.9 / VOL.6 95-11320181857-8454
FAKULTETI JURIDIK QANI NUHIU POLITICAL REPRESENTATION OF THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND MEMBER STATES AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ELECTION PROCESSVIZIONE 27389-40320171409-8962 (PRINT)1857-9221(ONLINE)
FAKULTETI JURIDIKQANI NUHIU,ALI SALIHI ELECTION LAW WITHIN THE INTERNATIONAL PUBLIC LAWJUSTICIA NO. 3-4 / VOL. 3 220-23020151857-8454 (PRINT)
FAKULTETI JURIDIKQANI NUHIU ESE PËR RAPORTET NË MES TË VËRTETËS DHE POLITIKËSVIZIONE 581-8820051509-8962
FAKULTETI JURIDIKQANI NUHIUDETERMINANTAT POLITIKE TË REALIIZIMIT TË MARRËVESHJES KORNIZË TË OHRIT IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES KORNIZË TË OHRIT-PËRMBLEDHJE E PUNIMEVE NGA DEBATI SHKENCOR129-13820039989-109-11-7
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZI,MIRJANA SEJDINIIMPACT OF HIGER EDUCATION ON COMMUNITY CASE STUDY SEEU S IMPACT ON ALBANIAN COMMUNITY IN MACEDONIAFIRST INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS PROCEEDINGS1659-6752012978-605-63388-0-9,
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZICONTINUOUS ASSESSMENT DEVELOPS THINKING SKILLS QUALITY OF LEARNING AND TEACHING CONFERENCE PROCEEDINGS, SOUTH EAST EUROPIAN UNIVERSITY61-682013978-608-4503-88-0
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZIWHAT MAKES A GOOD TEACHERKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 22.2395-40020182545-4439;1857-923X
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARASOVRESKI V. Z., SINANI F.,ARUCI S., STEFANOVSKI P., PANEVA K. M.THE IMPACT OF COMBINED TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-JAS-SUTNO. 1 / VOL. 1219-22420151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAARUCI S., SINANI F.THE IMPORTANCE OF ROAD INFRASTRUCTURE FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT - THE CASE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-JAS-SUTNO. 1 / VOL. 1203-21020151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARASTEFANOVSKI P., SINANI F.,SOVRESKI V.Z., ARUCIS.,ZORAN J.PROPER PLACEMENT AND MAINTANENCE OF TRAFFIC AS A FACTOR IN ENHANCING ROAD SAFETYJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-JAS-SUTNO. 1 / VOL. 1156-16420151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARASINANI F., STEFANOVSKI P., SOVRESKI V. Z., ARUCI S.PRINCIPLES OF ROAD SAFETY AUDIT - AS A TECHNICAL CONTENT OF THE AUDIT PROCESSJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-JAS-SUTNO. 1 / VOL. 1104-11320151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULTHE ACTUAL CRISIS OF MIGRATIONS IN EUROPECONFERENCE PROCEDINGS BOOK159-1642018978-608-217-066-4
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARAKTERISTICS OF THE RAILTRAFFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL, KNOWLEDGEVOL.41111-111520182545-4439
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIGJENDJA AKTUALE E PËRDORIMIT TË SHQIPES STANDARDE NË MBISHKRIMET DHE REGJISTRAT E PARALELEVE TË SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITFILOLOGJIANO. 1 / VOL. 129-4020171857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIGJUHA NË DISA PËRRALLA PËR FËMIJËGJUHA SHQIPE, INSTITUTI ALBANOLOGJIK, PRISHTINË1/201667-742016
FAKULTETI FILOLOGJIKMUSTAFA IBRAHIMI - BERTON SULEJMANIGABIME NË MBISHKRIMET E INSTITUCIONEVE PUBLIKE DHE PRIVATE NË QYTETIN E SHKUPITFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 456-6920161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIPASQYRË BIBLIOGRAFIKE E STUDIMEVE DHE ARTIKUJVE PËR GJUHËSINË TË BOTUARA NË PËRMBLEDHJET E PUNIMEVE TË SEMINARIT TË ALBANOLOGJISËALBANOLOGJIANO. 5-6 / VOL. 322-2720161857-9482
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIÇFARË PËRKTHIME LEXOJNË SOT FËMIJËT TANËFILOLOGJIA322 - 29 20151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANITERMINOLOGJIA GJUHËSORE NË TEKSTET MËSIMORE PËR SHKOLLAT TONA TË MESME TË PROF. SHABAN DEMIRAJTSCUPI8187-1982015978-608-4653-24-0
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIFUNKSIONI SINTAKSOR I LIDHËZËS -NDËRSA- NË TË FOLMET SHQIPE NË MAQEDONIALBANOLOGJIA3-425-2720151857-94585
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIKONGRUENCA E KRYEGJYMTYRËVE TË FJALISË NË VEPRËN -BLETA SHQIPTARE- E THIMI MITKOSPËRMBLEDHJE MATELIALESH NGA KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË THIMI MITKOS269-27320152078-7111
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHANI, BARDHYL DAUTIECONOMIC CHALLENGERS FOR MACEDONIAN ECONOMY TOWARD UNION INTEGRATIONSEE REVIEWNO. 2 / VOL. 420081409-701
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIIRRITIMI TI NGRE NERVAT POR EDHE TA MPREH SYRINCOGITO, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS383 - 8420081857 -579X
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIKRIJIMTARIA E KOMPOZITORIT TË PARË SHQIPTAR NË MAQEDONIKONTRAPUNKT, BOTIM I CONTEMPORARY ARTS CENTER, LONDËR21182012
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIИЗСЛЕДВАНЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ ДЕЦАТАМУСИКАЛНИ ХОРИСОНТИ1015 / 2120121310-0076
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIПРИМЕНА НА ГОРДОН ТЕСТОТ ЅА ИСПИТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ТЕТОВОГОДИШЕН ЗБОРНИК СО ТРУДОВИ ОД НАУЧНО СТРУЧНИОТ СОБИР НА ТЕМА УЛОГАТА НА МУЗИКАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, UNIVERSITETI GOCE DELCEV SHTIP3, NO.1.67 - 7520121857-8659
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIROLI I TË SHPREHURIT MUZIKOR, KRIJIMTARISË MUZIKORE, DËGJIMIT MUZIKOR DHE KËNDIMIT NË EDUKIMIN MUZIKOR TË FËMIJËVEDITURIA20142001-6530
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA. JUSUFI, K. FILIPIDOLEN NILRADIKAL SVRZAN SO EDEN EDNOSTRAN IDEALMATEMATICKI BILTEN27-3320100351-336X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREB.IMERI-JUSUFI, A. JUSUFIRELATIVE MEASURING OF RISK BETA COEFFICIENT OF MBI TEN SHARES ECONOMIC VISION -INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS..NO. 7-8 / VOL. 4 63-7020171857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXH. BEQIRI, A.JUSUFI, B. IMERI-JUSUFIMARKOV CHAINS TO THE DISTRIBUTION CUSTOMERS IN THE MARKETECONOMIC VISION-INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS..NO. 7-8 / VOL. 4 162-16720171857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAZIR JUSUFI, KRUTAN RASIMIPSEUDO INVERSI I DRAZHINIT PËR T-MATRICAT REALE JOREGULAREJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 1-2 / VOL. 124-3420162545-4072
FAKULTETI EKONOMIKZENDELI M., RIZOSKA-TULOVA B.ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN A MACEDONIAN HOTEL BUSINESSINTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIESNO. 2 / VOL. 4324-33320021309-8063
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, ÇERKINI NEXHAT, ALITI RRAHMANMACROSCOPIC AND MICROSCOPIC ASPECTS OF FRACTURE SURFACESAKTET-JOURNAL OF INSTITUTE ALB-SHKENCANO. 1 / VOL. 763-6720142073-2244
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMEHMETI HAMIT, SHALA-MEHMETI MILAJETE, MAKSUTI RRAHIM, QAMILI IRFAN, ZEQIRI ISMAIL, SHABANI YLLZA, SPAHIU ARBERATTEMPTS FOR THE APPLICATION OF TERMS IN THE FIELD MATERIALS ENGINEERING IN THE ALBANIAN LANGUAGEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUTNO.2 / VOL.128-3320151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAISUFI ARBEN, MEHMETI HAMIT, MEHMETI MILAJETE, MAKSUTI RRAHIMMETHODS AND CONTRO OF MATERIALS WITH NONDESTRUCTIVE TESTINGJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUTNO. 2 / VOL.115-2020151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, RAMA MURSEL, MEHMETI HAMITTHE ROLE OF METALLOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPESINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCE, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO. 12 / VOL. 924-2620151314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIMMICROSTRUCTURAL CHANGES IN THE FORGE WELD AREA DURING HIGH FREQUENCY ELECTRIC RESISTANCE WELDINGINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCE, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO. 5 / VOL. 1023-2620161314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIMEFFECT OF PLASTIC DEFORMATION ON THE MICROSTRUCTURE AND PLASTICITY OF HIGH FREQUENCY ELECTRIC RESISTANCE WELDINGINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCE, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO. 8 / VOL. 1045-4820161314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIMIMPACT OF THE MICROSTRUCTURE ON THE HARDNESS DISTRIBUTION WITHIN DOUBLE SIDED WELDED JOINTINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCE, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO.11 / VOL. 1036-3920161314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSELWELDABILITY ASSESMENT OF STEEL FOR LINE PIPESINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCE, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO.11 / VOL. 1040-4320161314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIMLOCAL POSTWELD HEAT TREATMENT OF WELDED STEEL PIPESINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCE, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO.12 / VOL. 1030-3320161314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIMFRACTOGRAPHIC ANALYSIS OF WELDED JOINT SURFACESINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCES, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO.12 / VOL. 1034-3720161314-507X (ONLINE) 1313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIMIMPACT OF THE ACICULAR FERRITE ON THE CHARPY-V-NOTCH TOUGHNESS OF SUBMERGED ARC WELD METAL DEPOSITSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHISSUE 8/VOL.71149-115420162229-5518
FAKULTETI FILOLOGJIKIMER ALILIDINAMIKA KULTURORE DHE PROCESET E SAJAUNIVERSITAS824820061727-0138
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAHIM, MAKSUTI RRAHIMINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUTNO. 2 / VOL.121-2720151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, OSMANI HISNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANTRENDS IN DEVELOPMENT OF WELDING TECHNOLOGY JOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO.2 / VOL.189-9720151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARARAMA MURSEL, MAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, SHALA-MEHMETI MILAJETEHARDNESS AND MICROSTRUCTURAL CHANGES DURING REPAIR WELDING OF THE PIPES OF POWER PLANT KOSOVA MEDWELL JOURNALS-JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCESNO.5 / VOL.4348-35220091816-949X (PRINT); 1818-7803 (ONLINE)
FAKULTETI FILOLOGJIKIMER ALILIKONTRIBUTI I PROFESORIT FADIL SULEJMANIT PËR DIALEKTOLOGJINË SHQIPTAREFILOLOGJIA1-214520141857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKIMER ALILILE MAREE MIGRATORIE DEI POPOLI BALCANICIVIAGGI, ITINERARI, FLUSSI UMANI: IL MONDO ATTRAVERSO NARRAZIONI, RAPPRESENTAZIONI E POPOLI18142014978-88-6812-331-4
FAKULTETI FILOLOGJIKIMER ALILICULTURE E LINGUE A CONFRONTOCONFINI. TESTO-ARTI-METODOLOGIA-RICERCA, CONVEGNO INTERDISCIPLINARE CONFINI13422013978-88-97591-20-7
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI, RRAHIMANISOTROPY OF THE MECHANICAL PROPERIES OF HOT ROLLED STEEL COILS FOR WELDED PIPESINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCES,TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO. 11 / VOL. 11541-54420171313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI, RRAHIMIMPACT OF THE DECARBURIZATION LAYER ON THE CRACK PROPAGATION IN HIGH FREQUENCY ELECTRIC RESISTANCE WELDED JOINTINTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENCES, TECHNICS AND INNOVATIONS FOR THE INDUSTRYNO. 12 / VOL. 11558-56120171313-0226 (PRINT)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND IMPORTANCE OF FRACTOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPESJOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO.5-6 / VOL.3147-15120171857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND IMPORTANCE OF WELDING TECHNOLOGY IN MECHATRONICSJOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO.5-6 / VOL.3141-14620171857-9930
FAKULTETI JURIDIKALIMI-MEMEDI, SHPRESAÇESHTJA E EKZISTIMIT TE PUNEVE JURIDIKE JOEKZISTUESEPERMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDERKOMBETARE SHKENCORE JURIDIKE151-5520089989-2725-7-8
FAKULTETI JURIDIKALIMI, SHPRESAÇESHTJA E EKZISTIMIT TE PUNEVE JURIDIKE JOEKZISTUESEPERMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDERKOMBETARE SHKENCORE JURIDIKE151-5520089989-2725-7-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULECONOMIC-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE RAIL TRAFIC IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL, KNOWLEDGENO.41111-111520182545-4439
FAKULTETI JURIDIKALIMI-MEMEDI, SHPRESAPAZOTESIA E VEPRIMIT SI SHKAK PER NULSHMERINE E KONTRATAVE NE TE DREJTEN KONTRAKTORE TE REPUBLIKES SE MAQEDONISETHE HARITAGE2632-64620151857-7482
FAKULTETI JURIDIKALIMI-MEMEDI, SHPRESAАВТОНОМИЈА НА ВОЛЈАТА НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ И НЕЈЗИНИТЕ ОПШТИ ГРАНИЦИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИАЦИОНИТЕ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАCENTRUM-INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL8296-32220171857-8640 (PRINT); 1857-9396 (ONLINE)
FAKULTETI JURIDIKALIMI-MEMEDI SHPRESAФОРМАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДОГОВОРНО ПРАВОKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL22779-78720181857-923X
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF TECHNOLOGY IN MECHATRONICSJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUTNO. 5-6 / VOL.320171857-9930
FAKULTETI JURIDIKXHEMILE SALIUDOMESTIC VIOLENCE IN ALBANIAN FAMILIES IN SKOPJE AND ITS SYRROUNDING VILLAGESVIZIONENO.27/20171620171409-8962
FAKULTETI JURIDIKSALIU XHEMILEPOSITION OF WOMEN IN HOLY QURAN CENTRUM1857-8640 1320161857-8640
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI, KUSHTRIMANALITIKA POSTMODERNE E MICHEAL FOUCOLT: RAPORTI MIDIS DIJES DHE FUQISË-ARKEOLOGJIA DHE GJENEALOGJIPHILOSOPHICAVOL.1. ISSUE 1&2174-17820131857-8454 (PRINT)
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI, KUSHTRIMINDIVIDI PËRBALLË DIJES DHE FUQISËPOLITIKJA1/2014183-1912014222-5645-8
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI, KUSHTRIMMARRËZIA SI TEMË E HISTORISË DHE RAPORTI I SAJ ME ARSYENVIZIONE4/2015277-28720151409-8962
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI,KUSHTRIMTHE POSTMODERN THOUGHT OF MICHEL FOUCOLT RELATED TO STRUCTURALISMMEDITERAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES MCSER PUBLISHINGNO.2 / VOL. 7 S1354-35820162039-9340(PRINT); 2039-2117(ONLINE)
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAFETAI, BUJAR; FETAI, JAKUP;HANDLING OF LAND DATA: MACEDONIAN CASEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUT5-6/VOL. 334-4220171857-9930
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANISTUDIMET PËR SINTAKSËN E GJUHËS SHQIPE TË PROFESOR REMZI NESIMITГОДИШЕН ЗБОРНИК, УНИВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ39-40201497-104
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIPROFESOR FADIL SULEJMANI PËR SHQIPEN STANDARDEFILOLOGJIANO. 1-2 / VOL. 233-3920141857-8454
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIPËRDORIMI I TOPONIMEVE SHQIPTARE NË TEKSTET SHKOLLORE SHQIPE TË BOTUARA NË MAQEDONISCUPI5165-1702014978-608-4653-14-1
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIVËSHTRIM MBI DISA FJALI KOHORE ME LIDHËZËN -NDËRSA- NË PROZËN E ISMAIL KADARESËFILOLOGJIA1111-1182013ISSN 1857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANI, MERINA DANILOVSKA, MARINA SPASOVSKA, VESELINKA LABROSKAМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО НА ЛЕКСИЧКО РАМНИШТЕМАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXIV105-1152013ISSN 0025-1089
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYL ET ALASPECTS OF FISCAL POLICY CYCLICALITY IN EUROPEAN UNIONINTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE JOURNALNR 3 / VOL 2550-752018ISSN: 0927-5940
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYLECONOMIC CHALLENGES FOR MACEDONIA TOWARD EUROPEAN UNION INTEGRATIONSEEU REVIEWNO 2 / VOL 4141-16420081409-7001
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYL; VOKA ISMETINSTITUTIONAL DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN MACEDONIA: EVIDENCE FROM PANEL DATA EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND ACCOUNTANCY NO 4 / VOL 335-442015ISSN 2056-6018
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, MAKSUTI RRAHIM, HUSEINI IDAVERENERGY AND ENVIRONMENTJOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO. 5-6 / VOL. 3184-18820171857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAALIMI LAZIME, BEQIRI JETON, IDRIZI ASANOPTIMAL SOLUTION FOR TRETMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE MUNICIPALITY OF KICEVOJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUTNO. 5-6 / VOL.3189-19520171857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, IDRIZI ASAN, RAMA MURSEL, ISMAILI NEXHBEDINTHE ROLE AND INPORTANCE OF FRACTOGRAPHIC ANALYSIS FOR QUALITY EVALUATION OF WELDED STEEL PIPESJOURNAL OF APPLIED SCIENCES - SUT NO. 5-6 / VOL. 3147-15120171857-9930
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIGABIME NË ZBATIMIN E NORMËS DREJSHQIPTIMORE NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITCOGITO282-832008ISSN 1857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIKONGRUENCA E GJYMTYRËVE TË FJALISË NË SHQIPEN STANDARDESTUDIME ALBANOLOGJIKE UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISËVITI XVII; 2012/1104 - 1122012ISSN 2304-3828
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANISHMANGIE NGA STANDARDI GJUHËSOR NË FUSHËN E MORFOLOGJISË NGA NXËNËSIT E SHKUPITSCUPI2115-1312012ISBN 978-608-4653-05-9
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIКОНГРУЕНЦИЈА ПО ЛИЦЕ МЕЃУ ПОДМЕТОТ И ПРИРОКОТ ВО АЛБАНСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК - СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗАМАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXII161 - 1662011ISSN 0025-1089
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITIAPPAREL A ATTRACTIV AESTHETIC ELEMENT IN TEACHINGKNOWLEDGE1311172017ISSN 1857-923X ,ISSN 2545-4439
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITIPOSTMODERNIZMI DHE SIMIOZA E MODES DHE DIZAJNIT NE INSTALACIONCENTRUM73312017
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYLSUBSTITUTIONARY OR COMPLEMENTARY RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND EXPORTS. EVIDENCE FROM TRANSITION COUNTRIESECONOMIC VISIONNO. 1 / VOL. 430-3920181857-9566
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYL; POLLOZHANI, PETRITDETERMINANTS OF MACROECONOMIC GROWTH IN MACEDONIA. EVIDENCE FROM TIME SERIESECONOMIC VISIONNO. 5 / VOL. 3150-16020161857-9566
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYLFAKTORËT PËRCAKTUES TË INVESTIMEVE DIREKTE TË HUAJA NË EVROPËN JUGLINDORE. VLERESIM NGA MODELI I GRAVITETITECONOMIC VISIONNO. 1 / VOL. 110-2120131857-9566
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYL ET ALINSOLVENCY RISK PREDICTION USING THE LOGIT AND LOGISTIC MODELS: SOME EVIDENCES FROM ROMANIAJOURNAL OF ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCHNO 4 / VOL. 51139-15720171842–3264
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYLTRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: EVIDENCE FROM SOUTH EAST EUROPEAN COUNTRIES AND NEW EUROPEAN UNION MEMBER STATESPROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS : JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESSNO. 1 / VOL. 3463-892016ISSN 1846-7520
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYLDETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TRANSITION ECONOMIES, WITH SPECIAL REFERENCE TO MACEDONIA: EVIDENCE FROM GRAVITY MODELSOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESSNO. 2 / VOL. 107-282015ISSN 2233-1999
FAKULTETI EKONOMIKDAUTI, BARDHYLDETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SOUTH EAST EUROPEAN COUNTRIES AND NEW MEMBER STATES OF EUROPEAN UNION COUNTRIESECONOMIC AND BUSINESS REVIEWNO. 1 / VOL. 1793-1152015ISSN: 2335-4216
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIPËRSHTATJA -KONGRUENCA- E KALLËZUESIT ME KRYEFJALËN NË GJUHËN SHQIPE DHE MAQEDONASE - ANALIZË KRAHASIMTAREPËRMBLEDHJE KUMTESASH NGA SEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË 3115 - 1202009ISBN 978-608-217-000-8
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIСОГЛАСУВАЊЕ МЕЃУ ПОДМЕТОТ И ПРИРОКОТ ПО РОД ВО АЛБАНСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК - СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗАМАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXI95-1022010ISSN 0025-1089
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANISHMANGIE NGA STANDARDI NË FUSHËN E SINTAKSËS NGA NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË QYTETIT TË SHKUPITPËRMBLEDHJE KUMTESASH NGA SEMINARI II NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË2396 - 4002009ISBN: 978-9989-2362-2-8
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; IDRIZI, FERIT; ZEQIRI, BESTARTHE SCHEDULING APPLICATIONS AND REAL TIME SYSTEMS COMMUNICATIONSJOURNAL OF APPLIED SCIENCES -SUT, JAS-SUTNO. 5-6 / VOL. 3102-10720171857-9930
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIRRETH LIDHËZAVE BASHKËRENDITËSE KËPUJORE: DHE, E, EDHECOGITO6127 - 1322009ISSN 1857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIRRETH GJYMTYRËVE HOMOGJENE NË ROMANIN ,,GJENERALI I USHTRISË SË VDEKUR,, TË ISMAIL KADARESË COGITO360-622008ISSN 1857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANIRRETH PËRSHTATJES SË KALLËZUESIT ME KRYEFJALËT HOMOGJENECOGITO4-5101 - 1022009ISSN 1857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI FATMIRHISTORI E SHKURTËR E ZHVILLIMEVE TË LETËRSISË SHQIPE NE MAQEDONISTUDIME - AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TE KOSOVËSNO. 22309 - 3162015
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI FATMIRRECEPTIMI KRITIK EVROPIAN I VEPRES SE LUAN STAROVESYLLZNO. 686 - 9720172520-7571
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI FATMIRNENE TEREZA DHE KUJDESI SHQIPTAR PER EMBLEMAT E ETNISEFILOLOGJIANO. 7 / VOL. 547 - 5320171857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI FATMIRDISIDENTI QE RRENOI MONIZMIN TITISTFILOLOGJIANO. 5 / VOL. 372 - 7620161857-8535
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE R. MAQEDONISEBULETINI SHKENCORENO. 8491-49820161800- 9794
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRICONSUMING OR FINISHED OFFENSEBULETINI SHKENCORE DARDANIA5383-39320161800- 9794
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRIQENDRUESHMERIA E VEPRAVE PENALE TE KRYERA ME VEPRIM DHE MOSVEPRIMBULETINI SHKENCORNO. 9-41-920172337-0521
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE R. MAQEDONISEBULETINI SHKENCORENO. 8491-49820161800-9794
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRITHE ILEGALITY AND CONSEQUENCES AS ELEMENTS OF OBJECTIVE SIDE OF THE CRIMINAL OFFENSEJURIDIKA5121-13420161857-9221
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRITHE IMPORTANCE OF THE TIME ELEMENT IN CRIMINAL LAWJUSTICIANO. 8 / VOL. 560-672017
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRIATTACK AND INSTANEOUS RISK IN EXCEPTIONAL CASES OF CRIMINALKNOWLEDGE17.2705-71220172545-4439
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRICRIMINAL ACTS AS THE BASIS OF CRIMINAL LEGAL RESPONSIBILITYKNOWLEDGE20.2777-78220172545-4439
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARASINANI, F., BOMBOL, K.PROMETNI PRINCIPI REVIZIJE SIGURNOSTI CESTASUVREMENI PROMETNO. 1-2 / VOL. 28 21-2420080351-1898
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJA;LOKU,NADIRETHE DYNAMICS OF THE MOVEMENT OF PASSENAGERS AND TOURISTS AT THE MAIN BORDER CORRIDOR EIGHT BETWEEN REPUBLIC OF MACEDONIA ALBANIAINTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS12.217520161857-92
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJAPROBLEMET BASHKEKOHORE TE QYTETEVE TE MAQEDONISEINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MICRO MACRO MEZZO GEO INFORMATION16719941857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJAFAKTORET GJEOGRAFIKE DHE NDIKIMI I TYRE NDAJ VALORIZMIT TE NYJEVE DHE BOSHTEVE ZHVILLIMORE NE SHEMBULLIN E REPUBLIKES SE MAQEDONISELOGOS1372008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJABOSHTET E ZHVILLIMIT TE TRAFIKUT NE REPUBLIKEN E MAQEDONISEINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MICRO MACRO MEZZO GEO INFORMATION516220151857-9019
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJA;SULEJMANI,METUSH;ZIMERI,ARTAANTHROPOGENIC TOURIST MOTIVES IN OHRID, STRUGA, DEBAR AND RESENINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MICRO MACRO MEZZO GEO INFORMATION36620141857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJA;BLLACA,NEXHMEDIN;ZIMERI BLERTAINFRASTRUKTURA DHE KALIMI NEPER PIKAT KUFITARE:MAQEDONI-SHQIPERI,KOSOVE,SERBIMICRO MACRO MEZZO GEO INFORMATION 26120141857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIMERI,ZIJA;SULEJMANI METUSH;ZIMERI BLERTABASICS OF TRAFFIC TOURISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS, LAW AND SOCIAL SCIENCES131820172519-1284
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI, ERHAN; ABDULLAHI, XHABIR; HAYALOGLU A ADNANPROTEIN BREAKDOWN EVALUATION OF PEPTIDE AND AMINOACID PROFILES JOURNAL OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY611520152157-7110
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITABDULLAHI, XHABIR; IDRIZI, XHEZAIR; SULEJMANI, ERHAN; JUSUFI, ELMI; ABDULLAHI, GUXIM QUALITATIVE INDICATORS OF SOME WHEAT CULTIVARS THAT AFFECT THE FLOUR QUALITY IN POLLOG REGION ALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCE9 - 142016 2218-2020
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI, ERHANCHANGES IN VOLATILE COMPOUNDS MICROSTRUCTURE AND TEXTURE OF SHARRI CHEESE DURING MATURATIONJOURNAL OF NUTRITION FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY1(1)12-182018
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKASAMEDIN ABDULLAHU, YMER HOXHA, SHEVAL MEMISHI, AGIM HAZIRIEFEKTI I METALEVE TE RENDA NE MUGULLIM DHE RRITJE TE BIZELES PISSUM SATIVUM DHE TE MISRIT ZEA MAYSSTUDIME BIOLOGJIKENUMER SPECIAL 5 - 6447-4502001
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, SHPRESA ABDULLAHUTE DHENA MBI FIERNAT POLYPODIOPHYTA NE TERITORIN E MAQEDONISE ME PERSHKRIM TE DISA LLOJEVE TE VECANTASTUDIME BIOLOGJIKENUMER SPECIAL 5 - 6518-522001
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI E., POLLOZHANI H., IDRIZI XH. SENSORY PROFILING AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WHITE BRINED CHEESE PRODUCED BY DIFFERENT STARTER CULTURESJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN WORLD CONGRESS ON HYGIENIC ENGINEERING & DESIGNVOL. 12011
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITPOLLOZHANI H.SHPREHJA E POLITIKAVE BUJQËSORE TË MAQEDONISË NË MARRËVESHJET E TREGTISË SË LIRË NË RAJONBULETINI I SHKENCAVE BUJQËSORE2005
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITPOLLOZHANI H.DISA PROBLEME DHE RRJEDHA E DERITASHME E PRIVATIZIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËEKONOMIA DHE TRANZICIONI2005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; IMERI, FLORINDA; CICO, BETIMREST VS. SOAP: CHOOSING THE BEST WEB SERVICE WHILE DEVELOPING IN-HOUSE WEB APPLICATIONSJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT3/263-6820172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALIHAJDARAJ, ERLETA; IMERI, FLORINDA; MEMETI, AGONEDMODO PLATFORM INTEGRATION CHALLENGES ON SECONDARY EDUCATION IN KOSOVO: EMPIRICAL ANALYSISTHE ONLINE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY1/872-7720182146-7390
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI & JADRANKA MRSIKCORPORATE STRATEGY AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PUBLICATIONSVOL. 8 ISSUE 1335-3402018ISSN 2250-3153
FAKULTETI JURIDIKKADRIU, BEKIM. BETWEEN SECULARISM AND STATE SUPPORT OF RELIGIOUS COMMUNITIES: AN (IN)EQUALITY DILEMMA ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW NO. 2 / VOL. 7 137-15220172192-7081
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMECHALLENGES OF BARACK OBAMA’S PRESIDENCYKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSNO. 1 / VOL.20225-2312017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, RUSHITI, MIREMEDEMOGRAPHIC FEATURES IN THE MUNICIPALITY OF TETOVAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO. 4 / VOL. 217-2520172545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZITHE DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL SETTLEMENTS IN THE REGION OF POLOGINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGENO. 5 / VOL. 202479-248320172545-4439
FAKULTETI JURIDIKDEMJAHA, AGONINTER-ETHNIC RELATIONS IN CROATIAPOLITICAL THOUGHT5327-4020171409-9853
FAKULTETI JURIDIKDEMJAHA, AGONINTER-ETHNIC RELATIONS IN KOSOVOSEEU REVIEW12181-19620171857-8462
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORES. ISMAILI, L. KAMBERIAPPLICATION OF SOFTWARE AGENT IN NEXT GENERATION NETWORKSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNO. 4 / VOL. 70469-48920111311-8080
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORES.ALIJA, L.KAMBERI, LL. PUKAAN APPLICATION OF LOGISTIC REGRESSION FOR EVALUATING TEACHING PRACTICES (NJË ZBATIM I REGRESIT LOGJISTIK PËR VLERËSIMIN E PRAKTIKËS SË MËSIMDHËNIES)JOURNAL OF INSTITUTE ALB-SHKENCA, AKTETNO. 3 / VOL 4337-3832011ISSN 2073-2244
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL. KAMBERI, T. ZENKU. INTERPOLATION OF FUNCTIONS WITH APPLICATION SOFTWAREINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNO. 2 / VOL. 73 219-2252011
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНАПРЕТСТАВИТЕ ЗА БРАКОТ И БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ НАРАТИВЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР175-1892015
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНАНИКУЛЦИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА СОВРЕМЕНИОТ АЛБАНСКИ И СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАНFILOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES30-42015
FAKULTETI FILOLOGJIKBERTON SULEJMANI, MARINA DANILOVSKA, MARINA SPASOVSKA, VESELINKA LABROSKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUTALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2167-1742014
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2232-2342014
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНА И СПАСОВСКА, МАРИНАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО FILOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES2014
FAKULTETI FILOLOGJIKБЕРТОН СУЛЕЈМАНИ, МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКА И ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКАМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК12105-1152013ISSN 0025-1089
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНАMEЃУ БОИТЕ И ЗВУКОТ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПЕСНИТЕ „СЕДУМ НАВРАЌАЊА КОН МОТИВОТ ТРЕПЕТЛИКА“ И „СОНАТИНА “ОД ГАНЕ ТОДОРОВСКИСПЕКТАР5575-902010
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНАДЕТЕТО И ПРОТИВРЕЧНОСТА НА СВЕТОТ КОЈ ГО ЖИВЕЕ (ВО РОМАНИТЕ „ГОЛЕМАТА ВОДА“ ОД ЖИВКО ЧИНГО И „РАНИ ЈАДОВИ“ ОД ДАНИЛО КИШ)СПЕКТАР5265-782008ISSN 0352-2423
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINAPLANIFIKIMI I VLERËSIMIT FORMATIV TË TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE SI ETAPË E RËNDËSISHME E VLERËSIMIT TË STANDARDIZUARPHILOSOPHICANO.7 / VOL.49-122017 ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKSALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETA NDIKIMI I FAMILJES DHE SHKOLLËS NË EDUKIMIN E DELIKUENTËVEPHILOSOPHICANO.7 / VOL.417-242017ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKRUSHANI-AJDARI, RINA , ZENUNI-IDRIZI, VALDETA KONCEPTI BASHKËKOHOR I SHOQËRIVE DHE SHTETEVE MULTIETNIKE, SI DHE KOMUNIKIMI BRENDA TYRE NË EPOKËN E GLOBALIZIMITPHILOSOPHICANO.8 / VOL.4114-1212017ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETANDIKIMI I DETYRAVE TË SHTËPISË NË TË ARRITURAT E NXËNËSVEPHILOSOPHICANO.8 / VOL.49-132017ISSN 1857-9272
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHANIDEVELOPMENT STRATEGY OF ECONOMIC SECTORS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FOR ITS INCLUSION IN THE GLOBAL INTEGRATION PROCESSESILLYRIA, INTERNATIONAL SCIENTIFIC MAGAZINE327-3442007
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА, МАРИНАФРЕСКАТА КАКО МАЈКА СОЗДАДЕТЛКА НА ИДНИ ФРЕСКИ (ЕДНО ЧИТАЊЕ НА „ФРЕСКИ И ГРОТЕСКИ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ)РАЗГЛЕДИ1-2108-11520070034-0227
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARASINANI, F., LINDOV O.OPĆI PRINCIPI REVIZIJE SIGURNOSTI CESTATEC – TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONSVOL 249-562014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL. KAMBERI, S. ALIJA, LL. PUKA ICT DIFFUSION AND USE IN STUDENT ENVIRONMENT IN TETOVO EUROPEAN, JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHNO. 4 / VOL. 565562011 ISSN 1450-216X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL. KAMBERI, SH. KAMERI, SH. ISMAILI AN EVALUATON OF THE ICT USE BY THE STUDENTS OF TETOVO UNIVERSITIES IN MACEDONIA INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL CONTENT TECHNOLOGY AND APPLICATIONSNO. 8 / VOL. 5 101-1072011ISSN 1975-9339
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL. KAMBERI, SH. REXHEPI, B. SHAINI. A REPRESENTATION OF ANALYTIC FUNCTION IN LOWER HALF COMPLEX PLANE BRITISH JOURNAL OF SCIENCEVOL.2(1) 69-722011ISSN 2047-3745
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARATANACKOV, I., SINANI, F., BOGDANOVIĆ, V., ĆOSIĆ, D., LALIĆ, B.METASTABILITY - MARKOVIAN APPROACHMETALURGIJANO. 4 / VOL. 52 573-57620130543-5846
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARATANACKOV, I., TEPIĆ, J., SINANI, F., SREMAC, S.MARKOV PROCESSES, WEYL'S CRITERION AND EQUILIBRIUM OF STOHASTIC SYSTEMSMOTSP 201233-4020121847-6880
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СМЈЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ26232-2462016
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРЕГЛЕД НА ДИЈАЛЕКТНАТА МАРКИРАНОСТ НА ЛЕКСИКАТА ВО ИЗБРАНИ СТАРИ ТЕКСТОВИ ПИШУВАНИ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВАЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27272-2862016
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛИНГВИСТИКАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕСЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27216-2262016
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРЕГЛЕД НА ДИЈАЛЕКТНАТА МАРКИРАНОСТ НА ЛЕКСИКАТА ВО ИЗБРАНИ СТАРИ ТЕКСТОВИ ПИШУВАНИ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВАЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27272-2862016
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛИНГВИСТИКАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕСЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27216-2262016
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СМЈЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ1232-2462016
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИАНАЛИЗА НА ИЗБРАНИ ЛЕКСЕМИ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПОГЛАВЈЕТО „СЛОВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ“ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ТЕТОЕЦЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ219-2322016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREOSMAN OSMANAJ, LAZIM KAMBERI. COMPARISON OF TWO INDEPENDENT SAMPLES METHOD BASED OF THE NORMAL DISTRBUTIONASIAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES. 05/02362-366
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMESIMILARITIES AND DIFFERENCES AMONG LITERARY PERIODSALBANOLOGJIANO. 8 / VOL. 4 158-1742017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL.KAMBERI AND D.IBISHISTATISTICAL APPROXIMATIONS FOR ASSESSING IN AN INTERVAL AND IMPLEMATION IN RINTERNATIONAL J.OF PURE & ENGG. MATHEMATICS.NO. 3 / VOL. 339 - 442015ISSN 2348 - 3881
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEMAILI H.NJË PARK I I RI KOMBËTAR NË MAQEDONI-MALI SHARR ACTA LINGUA GEOGRAPHICA NO.825-382010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHAFA S. AXHEMI S. HAMITI R. XHEMAILI H.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIAA HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORYTOM II41-462015ISBN 978-83-7729-293-8
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT NDËRLIDHJA E EUFEMIZMEVE ME LUFTËN " ALBANOLOGJIA" NO. 7 / VOL. 449-5220171857-9485 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT EUFEMIZMAT SI SHPREHJE TIPIKE E GJUHËS SË GRAVESTUDIME SOCIOLINGUISTIKE IINO. 267-722014ISBN 978-608-4503-92-7
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT RRETH VLERËS GJUHËSORE TË ROMANIT "PRILLI I THYER" TË ISMAIL KADARESË"ALBANOLOGJIA"NO. 3-4 / VOL. 217-2420151857 - 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT FUNKSIONALIZMI SI METODË GJUHËSORE TEK EUFEMIZMAT "ALBANOLOGJIA"NO. 5-6 / VOL. 328 - 3220161857 - 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT VEÇORI FONETIKE TË TOPONIMISË SË POLLOGUT TË EPËRM E TË POSHTËM FILOLOGJIANO.3 / VOL. 313 - 2120151857 - 8535 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT FADIL SULEJMANI DHE "E FOLMJA E MALËSISË SË SHARRIT TË TETOVËS""FILOLOGJIA"NO. 1-2 / VOL. 228 - 32 20141857 - 8535 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT LEKSIKU I PAPËRFSHIRË NË VEPRËN "FJALOR I SHQIPES TRUALLSORE TË MAQEDONISË" TË QEMAL MURATIT"ALBANOLOGJIA"NO. 1-2 / VOL.1119 - 12620141857 - 9485
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT VËSHTRIME FONETIKE MBI TOPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRM "SCUPI"VOL. 5125-1352014ISBN 978 - 608 - 4653 - 14 - 1
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT VEÇORI GJUHËSORE TË ONOMASTIKËS SË POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARITFILOLOGJINO.20199-2072013
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT ON THE TOPONYMY OF ÇEGRAN "ANGLISTICUM"2/262-6920131857-1878 . p-ISSN: 1857-8179
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT SISTEMI VOKALIK I TË SË FOLMES SË ÇEGRANIT"FILOLOGJIA" NO. 177-8620131857- 8535
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT KRIJIMI I EUFEMIZMAVE DHE ROLI I TYRE NË GJUHËN SHHQIPESTUDIME FILOLOGJIKE, TIRANË NO. 3-42011
FAKULTETI FILOZOFIKMIFTARI SARA, MELONASHI E,THE IMPACT OF STRESS IN QUALITY OF LIFE AT THE PATIENTS WITH DIABETESEURPOEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH2/173-8220152057-4797
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEPROFESSIONAL DEVELOPMENT THREW CONTRASTIVE ANALYSIS OF GREAT GATSBY AND THE BROKEN APRIL ‘PLILLI I THYER’ IN LITERATURE.THE HERITAGENO. 45652017 978-608-4573-27-2
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMEFADIL SULEJMANI THE FIRST RECTOR OF THE STATE UNIVERSITY OF TETOVA HIS LIFE AND THE HARDSHIP IN FOUNDING AND ESTABLISHING THE TERTIARY EDUCATION FOR ALBANIANS IN MACEDONIA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH- KOLODZIEJSKI, M., ICBAY, M. A., & ARSLAN, H. (2015). CONTEMPORARY ISSUES IN CULTURAL STUDIES. MANNHEIM: EHRMANM VERLAG. 53-732015ISBN 978-3-946305-01-9
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIMTRANSLATION COMPETENCY IMPLEMENTATION PROBLEMSEDIRNE UNIVERSITY PRESS, 2014IX92012
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIM,NON-LITERARY TRANSLATIONS (LEGAL AND BUSINESS TEXT TRANSLATION AND THEIR ROLE THE OVERALL TEXT CONTENT TRANSFER, SEEN FROM THE EDUCATION AND RESEARCH PERSPECTIVEMARMARA UNIVERSITY PRESS-STAMBOLLVII82013
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJANËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIANO. 795-10220171857-8535 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË OPTIKËN E DIPLOMACISË DHE SHËRBIMIT SEKRET SOVJETIK NË VITET 20-TA TË SHEKULLIT XXALBANOLOGJIVOL. 2119-1282016ISBN: 978-9951-24-035-2
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIM,TRANSLATIONS OF IDIOMS; A COMPENSATION STRATEGY FILOLOGJIA-UT112016ISBN 978-608-217-035-0
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJA MAQEDONIA DHE PROCESI EURO-INTEGRUESPHILOSPHICANO. 5198-20720161857-9272 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIM,A COGNITIVE – CONSTRUCTIVIST APPROACH IN USING PHRASAL VERBS AS COHESIVE DEVICES IN ESSAY WRITING IN ENGLISHCATHOLIC UNIVERSITY (KATHOLIEKE UNIVERSITEIT, LEUVEN KU, BRUSSELS PRESS102016ISBN 978-3-643-13419-6.
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJAGAZETA FLAKA - MEDIUM NË TË CILIN BESOJASKUPIVOL. 10109-1162015ISBN: 978-608-4653-26-4
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIMALBANIAN STUDENTS’ ERRORS IN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE ROLE OF ERROR CORRECTION IN THE ASSESSMENT AND SELF ASSESSMENT WHILE LEARNING THE LANGUAGEINTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY PRESS-SARAJEVO/COBISS.BH-ID, 21300230-IBU PUBLICATIONS/ BOSNJE DHE HERCEGOVINE1182013ISBN 978-9958-834-35-6-2014
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJA PROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË DHE THEMELIMI I UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TETOVËSTHESAR KOMBËTAR I MËRGATËS SHQIPTARE NË SUEDINO. 382-1092014ISBN: 978-91-87767-00-5
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIMCRITICAL COMPARATIVE ANALYSIS OF " ENGLISH ONLY MOVEMENT IN THE USA" AS A MONOLINGUAL APPROACH TO INTRA - ETHNIC COMMUNICATIONFILOLOGJIA-UT1102013 ISSN 1857 8535
FAKULTETI FILOLOGJIKFLORIM AJDINITRANSLATION TRENDS IN NEW CURRICULUM DEVELOPMENT AND LABOR MARKED NEEDS ACROSS EUROPEINTERNATIONAL CONFERENCE CEDEFOP-LLP, GLASGOW CITY COLLEGE-SCOTLAND -MBRETERI E BASHKUARXI112013
FAKULTETI FILOLOGJIKFLORIM AJDINITHE EFFECT OF THE SO CALLED BULLS EYES IN TRANSLATION OF NARRATIVE TEXTS SEEU REVIEWIII/3122008ISSN: 5-55-762-22-1
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJASHQIPTARËT NË DIOPTRINË E GAZETËS "POLITIKA" (LUFTA E PARË BALLKANIKE)SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË408-4152012
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJARRAFSHI I POLLOGUT NË KOHËN E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËKËRKIME HISTORIKENO. 4193-2022011
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XXREVISTA E SEMINARIT I NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISË1 / I827-838.2007
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE СЕМАНТИЧКАТА ТИПОЛОГИЈА НА ФРАЗЕОЛОШКИТЕ ЕДИНИЦИ ВО РОМАНОТ МАЈСТОРОТ И МАРГАРИТА НА МИКХАИЛ БУЛГАКОВУНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ 2017
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEHISTORISHKRIME DHE SFIDA IDEOLOGJIKE TË LETËRSISËALBANOLOGJIANO. 8183-1942017UDC: 81. 1857-94-85 (Print).
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPENËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIANO. 795-10220171857-8535 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEREFLEKSI LIRIK NË VARGJET E POETËVE TETOVARË (MURAT ISAKU DHE ABDYLAZIS ISLAMI)KULTURA DHE KOMUNIKIMI 2017-2152016
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPELIRIKA E IDENTIFIKIMIT AUTORIAL - FENIKSI - AGIM VINCAFILOLOGJIANO. 5-6257-26020161857-9485 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEBREXIT AND THE MUTUAL CONSEQUENCES REGARDING GREAT BRITAIN AND EUROPEAN UNION“THE TPOWER OF KNOWLEDGE VOL 19.1 347-3532017
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEPROFESSIONAL DEVELOPMENT THREW CONTRASTIVE ANALYSIS OF GREAT GATSBY AND THE BROKEN APRIL ‘PLILLI I THYER’ IN LITERATURETHE HERITAGEVOL 42017
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEDIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN GEORGEG. BYRON’S POEM ,‘SHE WALKS IN A BEAUTY‘ AND NAIM FRASHËRI‘S POEM ‘VASHA NAZE MADHE ME TË ECUR TË KËNDSHËM FILOLOGJIAVOL. 4218-2382016
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMEEDGAR ALLAN POE- HIS NEW VISION TO THE PERIOD OF ROMANTICISM KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERS, VOL 15/3 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANEGEMENT/ IKM/ VOL. 15/31415-14232016ISSN 1857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE PERSONALITY AND ACTIVITY OF DR. FERID MURAT NOBEL LAUREATE OF MEDICAL SCIENCESKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERS, VOL 11/2 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANEGEMENT/ IKM/ VOL. II/2196-2012015ISSN 1857-92,
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE CONTRIBUTION OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN THE CEASEFIRE OF 2001 IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERS, INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANEGEMENT/ IKM/ VOL. 11/291-952015ISSN 1857-92,
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE ERA OF MODERNISM AND JAMES JOYCE’S A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MANFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESVOL. 3135-1512015ISSN 1857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE ELEMENTS OF REALISM IN GEORGE ELLIOT’S (MARIE ANNE EVANS) MIDDLEMARCHJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS ,LANGUAGE ASSESSMENT FOR MULTILINGUALISM: PROMOTINGLINGUISTIC DIVERSITY AND INTERCULTURAL COMUNICATIONNO.1 / VOL. 32015ISSN 2303-5528.
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMEACCOUNT FOR ELUSIVE PEACE IN REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL FOR SOCIAL MOVEMENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE ISA-RC 47;EDITURA UNIVERSITATI DINBUCURESTI; 2015ISBN 978-606-16-0631-3
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND ALBANIAN PROGRESSIVE TENSES IN TERMS OF MANNER FORM USAGE ASPECT AND MODALITYJOURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH MCSER NO.4 / VOL.4158-1652014
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAORIGJINA FORMIMI ARSIMOR DHE VEPRIMTARIA AKADEMIKE E LETRARE SI DRAMATURG, PROZATOR E ESEIST I GËZIM ( ISMAILIT) ALPIONIT (1962)FILOLOGJIKA NO.1283-2952013
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAGËZIM ALPION: HIS CONTRIBUTION TO LITERATURE AND SOCIAL STUDIES(ASSE) IN ESSE: ENGLISH STUDIES IN ALBANIANO.2 / VOL. 4145-1562014ISSN:2078-7413.
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRATHE LIVE STREAM CONTRIBUTION OF NEXHMIJE ZAIMI TO JOURNALISM AND TO THE ALBANIAN DIASPORA IN USA ANGLISTICUMNO.2123-1292013
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAIDENTIFICATIONS AND COMMENTS ON THE WAY IN WHICH NATIONAL CULTURE AFFECTS BEHAVIOUR AT WORK IN TWO COUNTRIES COMPARED GREAT BRITAIN AND REPUBLIC OF MACEDONIASUT SCIENTIFIC OBSERVER NO. 2286-2962011 ISSN 1857-6915(printed) ISSN 1857-6923(online)
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAACCOUNT FOR THE ABSENCE OF MAJOR WAR IN EUROPE FOM 1945-1991SUT SCIENTIFIC OBSERVER NO. 1194-2002010ISSN 1857-6915
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAARE ECONOMIC SANCTIONS A HUMAN ALTERNATIVE TO WAR, OR ARE SIMPLY ANOTHER TOOL OF COERCIONID ESTNO. 2125-1662009ISSN 1857-6079
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAELUSIVE PEACE IN MACEDONIA OHRI FRAMEWORK AGREEMENTID EST NO. 1125-1662008ISSN 1857-6079
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERIINCREASE OF MIGRATION FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FLOW OF FOREIGN EXCHANGEINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH04/01369-3792017ISSN: 2456-7760
FAKULTETI FILOLOGJIKFLORIM AJDINICONNECTIVES AND THEIR ROLE IN CREATING TEXTUAL COHERENCE AND COHESION IN TRANSLATION OF JURIDICAL TEXTSUNIVERSITAS-VIENA-AUSTRIVOL. 3/4102008ISSN: 4-554-632-321-6
FAKULTETI FILOLOGJIKFLORIM AJDINIINTERTEKSTUALITETI NE TEKSETE NARRATIVE TE ARBERESHEVE TE ITALISE ( FALCONARA ALBANESE )SEEU REVIEW, 2007III112007ISSN: 3-435-622-501-44-1
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIM BILINGUIZIMI NE ADMINISTRATEN PUBLIKE TE NIVELIT LOKALLIBER:REVISTA SEEU REVIEW, 2006, UNIVERSITETI I EUROPES JUG-LINDORE1562006ISBN 978-9989-173-16-5
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIFETI MEHDIU, REFLEKTIME TË LUFTËS SË SHQIPTARËVE PËR PAVARËSI 1389-1999 - NË BURIME ORIENTALE, PRISHTINË, 2012" (KRITIKA DHE RECENSIONE)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE46267-2712016
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIFETI MEHDIU, KËRÇOVA NË HISTORI (169 P.E.S.-2013), KËRÇOVË, 2013" (KRITIKA DHE RECENSIONE)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE,45281-2852015
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPERIUDHA E MESJETËS NË LIBRIN E HISTORISË TË ARSIMIT FILLOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPHILOSOPHICAIII/5208-2182016ISSN 1857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPITREVAT LINDORE SHQIPTARE NË SYTË E UDHËPËRSHKRUESVE TË HUAJ (1850-1878)ALBANOLOGJIAI/1-211-202014ISSN 1857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPISFIDAT E PUSHTETIT OSMAN, GJON KASTRIOTI DHE REPUBLIKA E VENEDIKUT (1421-1431)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE4473-862014
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDEPËRTIMET DHE PUSHTIMET OSMANE DHE JETËSIMI I POLITIKËS VENEDIKASE NË ARBËRIKOSOVA37-38157-1752013
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPOZITA E SUNDIMTARËVE ARBËRORË PËRBALLË RIVALITETIT OSMANO-VENEDIKAS (1397-1402)VJETAR47-48135-1502012
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDESPOTATI I ARTËS NË KOHËN E GJIN BUA SHPATËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE687-982012ISSN 1857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIRRETHANAT POLITIKO-USHTARAKE NË ARBËRI NGA GJYSMA E DYTË E VITIT 1389 DERI NË FILLIM TË VITIT 1392KËRKIME HISTORIKE5205-2132012ISBN 978-9989-9860-2-4
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET; AZIRI,BRIKEND; MAZLLAMI,JETONTIME MANAGEMENT AMONG MANAGERS IN THE POLLOG REGIONREVIEW OF INNOVATION AND COMPETITIVENESSVOL. 3 ISSUE 339-4620171849-8795
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEDIALOG MIDIS POETIT DHE SIMBOLIKËS SË VENDLINDJESSEMINARI XXXI NDËRKOMBËTARPËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE 31/2179-1862012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPESIMBOLIKA POETIKE E NOLIT SI FRYMË E KOHËS APO TENDENCË MË SE MODERNEFAN NOLI NË 130 VJETORIN E LINDJES (1882-2012)I196-2022012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEPOEZIA E MESAZHIT UNIVERSAL NË "VARGJET E LIRA"STUDIME ALBANOLOGJIKE5129-1382012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEPROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË 1981-2011MEDIA379-912011
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEFRYMA FILOZOFIKE DHE SENDËRTIMI ARTISTIK MODERN NË ROMANIN "TË JETOSH NË ISHULL" TË BEN BLUSHITSEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËI187-1942011
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEPANORAMA ESTETIKE E LIRIKËS SHQIPTARE NËN NDIKIMIN E PAVARËSISËSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËI126-1312012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEGRUAJA SHQIPTARE NË POEZINË REFLEKSIVE - EROTIKE TË MIGJENITSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËI271-2802010
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT TRAJTA TË GABUARA DHE TË PANEVOJSHME TË PËREMRAVE VETORË, PARAFJALËVE, FOLJEVE DHE NYJËS JOSHQUESE "NJË""COGITO"VITI III, NO. 6124 -12620091857 - 579 X
FAKULTETI FILOZOFIKXHANI, DORINA & ABDULI, ARDITAPERCEPTION AND THE BOOMERANG OF SEX SELECTIVE ABORTION ON WOMEN`S PERSPECTIVEPHILOSOPHICA (INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES)NO.5 / VOL. 3163-1692016ISSN 1857 9272 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT TOPONIMET E POLLOGUT TË EPËRM TË VËSHTRUARA NGA PIKËPAMJA LEKSIKO-SEMANTIKE "COGITO"VITI III, NO. 4-5 98-10020091857 - 579X
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE ETNOPSIKOLOGJIA DHE RITUALET PAGANE TE FESTAT E MOTMOTITREVISTA SCUPI, ITSHKSH, SHKUPVOL. 182017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE INTERKULTURALIZMI NË VEPRËN E REXHEP QOSJESALBANOLOGJIA2017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE KRYEVEPRAT BOTËRORE TË PËRSHTATURA PËR FËMIJË NGA CHARLES & MARY LAMB DHE ODHISE GRILLOFILOLOGJIA 20172017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE NARRATIVE STRATEGY AND TIPOLOGY OF CHARACTERS IN THE NOVEL MASTER AND MARGARITA BY MIKHAIL BULGAKOV INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE VOL. 19.31107-11162017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE THE POWER OF KNOWLEDGE IN GEORGE ORWELL'S 1984 AND WORKS OF OTHER AUTHORSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 15.3 1492-149720161857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE POEZIA DHE EKZILIALBANOLOGJIA 2016NO. 7 / VOL. 4 123-12920171857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE -YMERAJ ERMIRADEMONIZIMI I SHKRIMTARIT PREJ SHKRIMTARIT DHE DEHUMANIZIMI I BOTËS NJERËZORE SI DËSHTIM I LETËRSISË SË REALIZMIT SOCIALISTFILOLOGJIA NO.6 / VOL. 4 74-8120161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIAN FILOLOGJIANO. 3 / VOL. 3 86-10320151857-8535.
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEFATI I INDIVIDIT DHE FORMAT NARRATIVE TE ROMANI HEKURANI NË ARTAS TË ABDYLAZIZ ISLAMITALBANOLOGJIA, NO. 5-6 / VOL.3246-25020161857-9485.
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINESTRATEGJITË NARRATIVE DHE TIPOLOGJIA E PERSONAZHEVE TE ROMANI NJË NATË DHE DY AGIME, TË PETRO MARKOSALBANOLOGJI 6VOL.1345-3572015978-9951-24-035-2
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEDIVERSITETI KOMBËTAR, FETAR E KULTUROR NË BALLKAN NË KËNDVËSHTRIMIN E SHKRIMTARËVE SHQIPTAR DHE ATYRE TË HUAJ” PHILOSOPHICA, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË, NO 3-4 / VOL 2559-56420151857-9272
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIANFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENTESNO. 3 / VOL. 3 151-16220151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEARS COMBINATORIA IN THE NOVEL THE NAME OF THE ROSE BY UMBERTO ECOJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICSNO. 2 / VOL. 2 85-9920152303-5528.
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE GEORG ORWELL, ERNEST HEMINGWAY DHE PETRO MARKO NËN OPTIKËN KRAHASUESE ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, NO. 3-4 / VOL. 2151-16220151857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEELEMENTET MITOLOGJIKE DHE STRUKTURA E VARGUT NË VEPRËN “LINDJA, MARTESA DHE MORTJA NË MALËSINË E TETOVËSFILOLOGJIA, 2014,TETOVË.NO 1-2 / VOL. 270-8420141857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINELETËRSIA E RILINDJES FRYMËZUESE E PAVARËSISËSEMINARI I VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË97-1072012978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEPOETIKA DHE NARRACIONI NË VEPRAT E PETRO MARKOSCOGITO VITI III, NO. 4-529-3320091857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEREALIZMI SI KONCEPT (TEJ) KOHORCOGITOVITI II, NO. 3 40-4520081857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKARLND FARIZIPOEZIA DHE IDENTITETIJETA E RE2323-3362010
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX)UNIVERSITASVI/97-242009ISSN: 1857-632X
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SHEHU, SHEFIKSHQIPËRIA E VITEVE 1901-1905, NË SYTË E KONSULLIT KRALMARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË) NGA MESI I SHEK. XIX DERI NË DITËT TONA123-1342017
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIASPEKTE TË BASHKËJETESËS FETARE TE SHQIPTARËT (FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX)STUDIME SHOQËRORE3171-1822016
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLASHKOLLAT AUSTRO-HUNGAREZE NË VILAJETIN E KOSOVËS (1911-1912)KOSOVA4169-772016
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIAVUSTURYA-MACARISTAN KRALLIĞI VE İTALYA’NIN ARNAVUT SORUNU HAKKINDAKI DURUŞU (EKIM-KASIM 1912)YENI TÜRKIYESAYI 694897-490420151300-4174
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SHABANI, FAHREDIN & MUSA, ALBNORARAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)ALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYI32-4020141857948
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & MUSA, ALBNORAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)ALBANOLOGJI 4II527-5392014
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯАТА НА АЛБАНЦИТЕ СПРЯМО АВСТРО-УНГАРСКАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 1900-1904ГОДИШНИК НА КАТЕДРА “ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”IV125-13620141314-5886
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ И “РЕШАВАЊЕТО” НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАШАЊАБУКУРЕШКИОТ МИРОВЕН ДОГОВОР, МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ”, МАНУ, СКОПЈЕ199-2152014608203119-9
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIALBANIA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN POLICY DURING 1912“100 YEARS OF INDIPENDENCE”191-2082014978-9928-141-26-2
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯТА НА НЯКОИ СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ КЪМ НЕЗАВИСМОСТТА НА АЛБАНИЯМИНАЛОNO. 357-6320141310-3415
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË GJATË VITIT 1912“100 VJET PAVARËSI” –AKTE TË KONFERENCËS NDËRKOMBËTARE, VËLLIMI I178-1952013978-9928-141-22-4
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNET & ÇELIKU, ARBËRTHE BALKAN WARS AND THEIR CONSEQUENCES ON THE BALKANINTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBAL STRATEGY, INTERNATIONAL INSTITUT FOT SCIENCE, TECHNOLOGY & EDUCATION ACCELERATING GLOBAL KNOWLEDGE CREATION AND SHARINGVOL. 141-82013ISSN 2224-574X (print); ISSN 2224-8951 (online)
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА СТАВОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА НА АВСТРО-УНГАРИЈА КОН АЛБАНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСТО ГОДИНИ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ: МАНУ, СКОПЈЕ251-2712013978-608-203-100-2
FAKULTETI EKONOMIKETEM ISENI,FEKRI ISENITHE CONTEMPORARY TRENDS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMECONOMIC VISION1-2/199-10520141857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES ARSIMORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1912ALBANOLOGJI 3339-3512012
FAKULTETI EKONOMIKETEM ISENI,FEKRI ISENITHE IMPORTANCE OF FINANCIAL REPORTING AND AUDIT IN THE NEW SOCIO-ECONOMIK CIRCUMSTANCESECONOMIK VISION5-6/358-6320161857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910STUDIME19143-1642013
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SHERIFI, ISAKQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKESEMINARI VI NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËVI375-3932013978-608-217-004-6
FAKULTETI EKONOMIKMUMIN BISLIMI,ETEM ISENIDEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF ACCOUNTING AND INFORMATION TECHNOLOGY AS IMOPERATIVE UNIT AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE MUNICIPALITY OF KUMANOVOECONOMIK VISION3-4/2161-16720151857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIVEPRIMTARIA ATDHETARE E HAFIZ ALI KORÇËSHAFIZ ALI KORÇA – 55 VJET PAS (1873-1956)117-1282013978998958483-1
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SELMANI, MEMETBALKAN WARS, AUSTRO-HUNGARY AND ALBANIAN ISSUESAARBRÜCKEN 92-1112013978-3-847-8651-3
FAKULTETI EKONOMIKETEM ISENI,SADI BEXHETI,LUTFI ZULBEARIBENEFITS OF TYPE MEMBRANE HIGH-FLUX AND LOW-FLUX MEMBRANE IN EFFICACY OF HEMODIALYSIS IN PATIENTS WITH ESRDSCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH 7,ISSUE 12875-8822016
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETTHE BEGINNING OF AUSTRIA’S (AUSTRO-HUNGARY) INTEREST FOR THE ALBANIAN ISSUEDISKUTIMEVITI II, NO. 3/4144-15120131857-825X-print, ISSN 1857-8543, online
FAKULTETI EKONOMIKBRIKEND AZIRI,RAMAN ISMAILI,ETEM ISENITHE LEADERS ROLE IN FOSTERING AND MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGESINTERNATIONAL JOURNAL 1/17391-39620172545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETMAQEDONIA NË VITET 90 TË SHEK. XX- FILLIMI I SHEK. XXI“REFORMAT INSTITUCIONALE, DOMOSDOSHMËRI PËR INTEGRIMIN NË BE” (PROJEKT)140-15120122226-1605
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLAAUSTRO-HUNGARY’S CONTRIBUTION IN MAINTAINING THE ALBANIAN LANGUAGE IN THE ALBANIAN COLONY IN BORGO ERIZZO (ARBËNESH) ZADARFILOLOGJIAI65-7620131854-8535
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, ARBËRBALKAN SAVAŞLARI VE BALKANLAR’DAKI SONUÇLARIBALKAN SAVAŞLARININ 100308-3162013978-605-86860-2-1
FAKULTETI EKONOMIKRAMAN ISMAILI,BRIKEND AZIRI,ETEM ISENIONLINE PROMOTION:AN UNDERDEVELOPED TOOL IN THE POLLOG REGION INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE2/17983-98620172545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARISHKOLLAT E SHKUPIT NË FILLIM TË SHEK. XXPËRMBLEDHJE E ARTIKUJVE TË SEMINARIT V NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËV307-3152012978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIFILLIMET E INTERESIMIT TË AUSTRISË (AUSTRO-HUNGARISË) PËR ÇËSHTJEN SHQIPTAREGJURMIME ALBANOLOGJIKE40215-2252011
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910EDUCOLOGIAV116-1232010
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIVËSHTRIM I SHKURTËR I KRIJIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PERANDORISË AUSTRO-HUNGAREZEKËRKIME HISTORIKE IV113-1342011978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIPASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË TETOVËS TË VITIT 1968 NË SHTYPIN E KOHËSPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT IV NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIV498-5062011978-608-217-001-5
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR RUAJTJEN E GJUHËS SHQIPE NË KOLONINË SHQIPTARE NË BORGO ERIZZO (ARBËNESH) TË ZARËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE359-7020111857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR BOTIMIN E “ALBANIA-S” SË FAIK KONICËSKËRKIME HISTORIKE III121-1432011978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I DISA STUDIUESVE SERBË DHE BULLGARË NDAJ SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT III NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIII263-2702010978-608-217-000-8
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIRIVALITETI AUSTROHUNGAREZO-ITALIAN NË SHQIPËRI GJATË VITIT 1904STUDIME ALBANOLOGJIKE261-7420101857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇAUSHI, ILIRADISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT 1908E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE889-1002010978-9951-455-07-7
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË NË SHPALLJEN E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË31/3269-862009
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIQËNDRIMI I SHQIPTARËVE NDAJ POLITIKËS AUSTRO-HUNGAREZE NË VITET 1900-1904PËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT II NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËII589-5972009978-608-217-8
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ARSIMIN SHQIP 1910-1912E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE7587-6042009978-9951-455-06-0
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË VITIT 1912STUDIME ALBANOLOGJIKEI45-612009
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË NË FILLIM TË SHEK. XXSTUDIME HISTORIKENO. 3-439-64
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJPERCEPTIMI SOCIOLOGJIK I HAPSIRËS URBANE NË QYTETIN E KUMANOVËSREVISTË E ISNO 387-922012ISSN 9-77222-96208
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITMERIJE ELEZI, ANILA MITRE, TEFTA REXHA, BESNIK ELEZI, SHPRESA MEMISHIDIAGNOSTIC EFFICIENCY AND PROGNOSTIC VALUE OF TROPONIN T MEASUREMENT IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATIONS 4/773-752014ISSN : 2248-9622
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN.IZAIRI AND A. VEVECKA – PRIFTAJGRAIN REFINEMENT THROUGH SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) PROCESSINGPHYSICA MACEDONICA 6199-1052012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I ARTEVEIDRIZI BAJRAMALI ROLI DHE RENDESIA E KONTRAPUNKTIT TE PERBERE NE KRIJIMTARINE POLIFONIKE VOKALE DHE KARAKTERISTIKAT E TIJPHILOSOPHICA INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES2/3-4165-1722015ISSN 1857-9272..
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMBAZAT POLITIKE – JURIDIKE TË BASHKËPUNIMIT TË MAQEDONISË ME BASHKIMIN EVROPIANINTERNACIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES, JUSTICIA2/1213-2232014ISSN 1857-8454.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMKONTESTI ME GREQINË DHE INTEGRIMET E MAQEDONISËREVISTË PËR KULTURËN POLITIKE DHE DIALOGUN, ZGJIDHJE. BOTUES, CIVIL, QENDER PER LIRI, CIVIL MEDIA. SHKUP 1215-2252011ISSN 1857-7490.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMAQEDONIA DHE NATO- KONTESTI PËR EMRIN KUSHTETUES TË MAQEDONISË. YEARBOOK, ŠIPAN 2008“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA “ NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2009.169-1822009ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMACEDONIA AND NATOYEARBOOK, ŠIPAN 2006“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA , “NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD” ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2007.152-1592007 ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMACEDONIA AND CRISIS MANAGEMENTYEARBOOK, ŠIPAN 2007“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA “ NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD“ ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2008152-1592007ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMAQEDONIA DHE MENAXHIMI ME KRIZAT (MACEDONIA AND CRISIS MANAGEMENT) “GODIŠNJAK YEARBOOK, ŠIPAN 2006“ 122-1322007ISSN 1846-4149.
FAKULTETI EKONOMIKDEARI, HASIM AND BALLA, ELDIANWHY DO CONSUMERS TRUST IN THE GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF CONSUMER PERSPECTIVE EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL 1/961-7420121857 - 7881
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMROLI I MISIONEVE PAQËSORE NDËRKOMBËTARE PËR RUAJTJEN E PAQËS DHE TË STABILITETIT NË MAQEDONI (ULOGA MEĐUNARODNIH MIROVNIH MISIJA U OČUVANJA MIRA I STABILNOSTI U MAKEDONIJI)GODIŠNJAK YEARBOOK, ŠIPAN 2005“ 152-1592006ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMZGJIDHJA E ÇËSHTJES SË POZITËS SË PAKICAVE ETNIKE ËSHTË KUSHT PËR STABILIZIM TË SHTETIT MULTIETNIK (RJESAVANJE POLOŽAJA ETNIČKIH MANJINA JE UVJET ZA STABILNOST MULTIETNIČKE DRŽAVE)MEDUNARODNE STUDIJE, ZAGREB3-4/2004146-1542004ISSN 1332-4756.
FAKULTETI EKONOMIKDEARI, HASIM , LOPEZ, PAOLA AND KIMEL. VIKTORIA HOW IMPORTANT IS CULTURE AND NEGOTIATIONS IN THE INTERNATIONAL BUSINESS: COMPARISON ANALYSIS BETWEEN SWEDISH AND LATIN AMERICAN COMPANIESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH NO. 7 / VOL. 31-620122229-5518
FAKULTETI EKONOMIKDEARI, HASIM AND ELMAZI LILJANAAN EMPIRIC STUDY ON DIMENSIONS OF ALBANIAN CULTURE IN INTEGRATION SETTING. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MACEDONIA AND ALBANIASUT OBSERVER REVIEW 181-9220101857-6915
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBASHKIM I, SKENDERI F, HAMITI, R.DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION (INSPIRE & GSDI) AND LOCAL STATUS PROCEEDINGS 9-10 VOL. 10 182-1952009978-9989-9974-5-7
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBASHKIM I, MURAT, M. SKENDERI F, HAMITI, R.ANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË REVISTA SHAIN-IT1398-40920059989-2408-0-9
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R.DISA KARAKTERISTIKE TĒ ELEMENTEVE KLIMATIKE NË FUSHËGROPËS E POLLOGUT ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 4-55-18 2008ISSN C 400-3500
FAKULTETI JURIDIKIRMA BAJRAMIPARENTAL RESPONSIBILITIES IN THE COUNTIES OF EUROPIAN UNIONVISIONE2819520171409-8962
FAKULTETI JURIDIKIRMA BAJRAMISHKUROEZIMI GJATE SHEKUJVE DERI ME SOTJUSTCIANO.5139-14820161857-8454
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPRESIME IBRAIMOSKI, FLORIM IDRIZISYSTEMS FOR ONLINE PAYMENT: E-BANKING, E-COMMERCE AND DIGITAL CURRENCYINTERNATIONAL JOURNAL OF MECHATRONICS, ELECTRICAL AND COMPUTER TECHNOLOGY (IJMEC), 7/243335-33432016ISSN: 2305-0543 (Online), ISSN: 2411-6173 (Print)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBLERIM BEQIRI, FLORIM IDRIZIA SURVEY AN EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN HIGH SCHOOLSEUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH AND REFLECTION IN EDUCATIONAL SCIENCES3/4
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, AGON MEMETI, BURHAN RAHMANIANALYSIS AND COMPARISON OF DES CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM AND AES CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM IN DIFFERENT CPUINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INOVATION AND NEW TECHNOLOGY6/220162223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPRESIME IBRAIMOSKI, FLORIM IDRIZIA SURVEY OF ONLINE PAYMENT APPLICATIONS IN SOUTH EASTERN EUROPE AND IN NORTH AMERICAIN INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHOLOGIES & SECURITY6/223-302016ISSN 1313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, BURHAN RAHMANI, AGON MEMEDIANALYSIS AND COMPARISON OF GAUSS AND GAUSS-JORDAN METHODS AND THEIR ALGORITHMS, FOR THE SELECTION LINEAR EQUATION SYSTEMINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INOVATION AND NEW TECHNOLOGY152320162223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERAHMANI BURHAN, IDRIZI FLORIM, HALILI FESTIM AN ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN MACEDONIA AND CREATING A MOBILE APLICATION FOR THE SECRETARIAT FOR EUROPEAN AFFAIRSINTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHOLOGIES & SECURITY6/215-222016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAXHEMI S. HAMITI R.IDENTIFICATION OF THE RELATIONS BETWEEN SOCIO-GEOGRAPHIC SPACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE STUDY: MALËSIA E MADHE IN ALBANIASUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERIPHERAL REGIONS4 67- 742015ISBN 978-83-235-2049-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHAFA S, AXHEMI S, HAMITI R. XHEMAILI H.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIAA HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORY, TOM II 41-462015978-83-7729-293-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELAÇI S. , HAMITI R. & KOLA E. HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIK – DISIPLINË AKADEMIKE ME VLERA SHKENCORE, NJOHËSE DHE EDUKUESE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.3-4 / VOL.2 530-5352015ISSN: 1857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESALIU N. ; ELEZI K. HAMITI R.FROM GEOGRAPHY TO ARCHITECTURE TERRITORIAL AND SITE ANALYSIS ON DESIGN PROCESS- CASE STUDY: GENERAL HOSPITAL MUNICIPALITY OF GOSTIVAR INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL , MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION NO.4 26-332015ISSN: 1857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R, NEZIRI R.CHANGES OF POPULATION BY AGE STRUCTURE OF THE REGIONS OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION 2-146- 522015ISSN: 1857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R. MAVROVA – RESURSET DHE KAPACITETE TURISTIKE STUDIME ALBANOLOGJIKEIV-XVIII98-1072013 978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R.NDRYSHIME NË HARTËN ADMINISTRATIVE TË POLLOGUT PAS VITIT 1991STUDIME ALBANOLOGJIKE, ARËBRIA,TIRANË IV-XIV49-582010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R:TRANSFORMIMI I ZONAVE INDUSTRIALE NË QYTETIN E GOSTIVARIT STUDIME ALBANOLOGJIKE IV-XIII317-3272008
FAKULTETI JURIDIKFATBARDHA ISMAILI EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES BASED ON THE PROVISIONS OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA SEEU REVIEWVOL. 8 / NO. 2135-1452012
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN.ALIYA’NIN ARNAVUTÇA KONUŞTOĞU ZAMANLARDAHECENO. 229 / VOL. 32016
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN.RIZBULIMI I MEHMET AKIF ERSOJITMEHMET AKIF MILLI MUCADELE VE ISTIKLAL MARŞI222011
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN.NGA GAZEMISTANI NË SARAJEVË: RIKTHIMI NË BALLKANARASTɪRMA RAPORLARI2010
FAKULTETI EKONOMIK HAMIT ALIU & NUHI SELANATIONAL STRATEGY DVELOPMENT AND MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTEPRISES FOR SOUTH-WEST REGION IN MACEDONIAECONOMIC VISION VOL.310420161857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN. JUSUFI DHE ZULEJHAJA NË LETËRSINË SHQIPESHQYRTIME ALBANOLOGJIKE2004
FAKULTETI EKONOMIK HAMIT ALIU & NUHI SELATHE APPLICATION OF MARKETING IN THE ECONOMY OF MACEDONIA AS A CONDITION FOR ITS INTEGRATION IN THE EUROPION UNIONECONOMIC VISIONVOL.114620141857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE RENXHOVA V., APOSTOLLSKA S., EFTIMOSKA M., ELENCEVSKI S, EMINI L. NDIKIMI I DENTINËS NË VEPRIMIN ANTIMIKROBIAL TË MATERIALEVE TË NDRYSHME PËR RESTAURIMAPOLLONIA 3234-4020151409-8768
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEMINI L., APOSTOLOSKA S., KAMBERI BEVALUIMI I MBUSHJES SË KANALIT TË RRËNJËS ME ANË TË RENGENGRAFISËAPOLLONIA 14(27)83-90201214098768
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREÖ. GÖRDUYSUS, Z. YILMAZ, D. GÜLMEZ, M. GÖRDUYSUS, L. EMINI, C. KAYA, V. HOXHABACTERIAL REDUCTION IN INFECTED ROOT CANALS TREATED WITH CALCIUM HYDROXIDE USING HAND AND ROTARY INSTRUMENTCLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH 36(2): 15-2120122146-3964
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESTAVILECI MIRANDA, HOXHA VETON., EMINI LINDIHANA.,BAJRAMI DONIKA.VLERËSIMI I PH-SË NË KANALIN E RRËNJËS SË DHËMBIT PAS TRAJTIMIT ME PREPARATE TË KALCIUM HIDROKSIDITAPOLLONIA 6/1223-2820041409-8768
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIMETHODS OF PROPERTY ACQUISITION WITH DERIVATIVE TITLE AND LEGAL-LAW POSITION OF LAWSUITS FOR THE PROTECTION OF THE REAL RIGHTS IN THE ROMAN LAW AND CONTEMPORARY SYSTEMS OF LAWCENTRUMVI66-872016 1857-8640 &1857-9396
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAPOSTOLSKA SONJA, RENDZOVA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, EMINI LINDIHANAANTIBACTERIAL EFFICACY OF GASEOUS OZONE AND ND:YAG LASER:IN VIVO STUDY INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL66111-16320161875-595X
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU, ARDITA CEKA LEISURE OF TEENAGERS AS A CHALLENGE TO SOCIAL LIFE INTEGRATIONPHILOSOPHICA3-4/22015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHMIJE AJETI , TEUTA PUSTINA-KRASNIQI, SONJA APOSTOLSKA , VIOLETA VULA , TRINGA KELMENDI , AND LINDIHANA EMINIANTIBACTERIAL EFFECT OF GASEOUS OZONE IN INFECTED ROOT CANAL. IN-VIVO STUDY.RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL, BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES8(2)1915-19242017ISSN: 0975-8585
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEMINI LINDIHANA, APOSTOLSKA SONJA, RENDZONA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, KAMBERI BLERIMDETERMINING THE OPTIMAL LENGTH OF TOOTH'S ROOT CANAL OBTURATIONRESEARCH JOURNAL OF PHARAMCEUTICAL, BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES7(6)188420160975-8585
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAPOSTOLOSKA S.,RENXHOVA V., EFTIMOVSKA M.,EMINI LМИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ТРЕТМАН ЗА ЕСТАТСКИ РЕСТАВРАЦИИ СО КОМПОЗИТНИ ЛАМИНАТИINFO.STOMATOLOSKA KOMORA NA R.M223-252015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE AJETI N, APOSTOLLSKA S, VULA V.,EMINI L,PUSTINA T, KELMENDI T.MAXILLARY SECOND MOLAR WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL –CASE REPORTOPEN JOURNAL OF STOMATOLOGY547-5220152160-8709
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORERENXHOVA V, APOSTOLOSKA S, EFTIMOVSKA M, EMINI L,RISTOSKA STHE EFFECT OF ND:YAG LASER IN DENTIN HYPERSENSIVITY TREATMENTMACEDONIAN DENTAL REVIEWSPECIAL EDITION25-342015
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA INTED2017 PROCEEDINGSV/3699941-99472017ISSN: 2340-1079
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNA, KONESKA LJ, DIMITRIESKA S.HUMOR IN ADVERTISING EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES (GSCIF )NO. 1 / VOL. 8212 - 22020172411-9571 (Print), 2441 - 4073 (Online)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R. ZHAKU S.NUMRI, DENDËSIA DHE SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E POPULLSISË NË KOMUNËN E GOSTIVARITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKENO.1 / VOL. 8695-1022016ISSN 2222-5846
FAKULTETI EKONOMIKSELVIJE THACI,AIDA YZEIRI BAFTIJARIIMPACT OF RELATIONSHIP BETWEEN LIDERSHIPSTYLES AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTCSECONOMIC VISION. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JURNAL IN ECONOMICS,FINANCE,BUSINESS,MARKETING,MANAGEMENT AND TOURISM.1257-26320151857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R.DEPONIA RUSINOACTA LINGUA GEOGRAPHICA NR.3, 85-94, SAK-STIL, SHKUPNO.3 / VOL. 184-942007ISSN C400 - 3500
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPITHEMELIMI DHE KONSOLIDIMI I PRINCIPATËS SË KARL TOPISË GJATË VITEVE 1359-1385GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE40247-2622011
FAKULTETI EKONOMIKKAJDAFE ADEMI ,SHEHRZADA MURATI, ISAK AJRULIANALYZING MACROECONOMIC SITUATION IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS 16.120171857-923X
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNA, BOROTA-POPOVSKA M,TOPUZOVSKA M, POPOVSKI V.STRATEGIC FOCUS ON ENTREPRENEURSHIP IN VOCATION EDUCATIONINTERNATIONAL JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP RESEARCHNO. 4 / VOL. 221-2720142053-5821
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIREZISTENCA ARBËRORE NDAJ SULMEVE OSMANE DHE SYNIMEVE TË REPUBLIKËS SË VENEDIKUT (1385-1389)VJETAR45-46121-1412011
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPUSHTIMI OSMAN I ARBËRISË SË MESME DHE JUGORE DHE QËNDRIMI I REPUBLIKËS SË VENEDIKUTKËRKIME HISTORIKE451-65ISBN 978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDEPËRTIMET OSMANE NË TREVAT ARBËRORE DERI NË PRAG TË BETEJËS SË SAVRËS (1385)KËRKIME HISTORIKE315-292011ISBN 978-9989-9860-2-4
FAKULTETI EKONOMIKSHEHERZADA MURATI,RAMAN ISMAILI, ISAK AJRULICOMPARING FREE AND PAID APP VERSIONS IN THE AMAZON APP STORE USING OPINION ANALYSISI SCIENTIFIC PAPERSNTERNACIONAL JOURNAL17.2819-82420172545-4439 1857-923X
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNAIDENTIFYING AND FACING MOBBING IN THE ENTERPRENEURS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAANNUAL OF INSTITUTE FOR SOCIOLOGICAL, POLITICAL AND JURIDICAL RESEARCHNO. 2 / VOL.XL51-6020161857-7350
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNAGLOBALIZATION AND MOBBING IN MODERN SOCIETY ECCONOMIC VISION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS, FINANCE, BUSINESS, MARKETING,MANAGEMENT AND TOURISMNO. 3-4 / VOL.2 128-13520151857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R., SALIU N., XHEMAILI H. CHANGES OF POPULATION BY AGE AND GENDER STRUCTURE OF REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCESVI. NO. 2231-2372015ISSN 2410-3918
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI F., HAMITI R., XHEMAILI H.KONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKEIV 98-1072013ISBN: 978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R.PËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 1141-1502005ISSN C 400-3500
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, F, HAMITI, R. XHEMAILI,HKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, IV, XVIII98-1072013 ISBN: 978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENESET IZAIRI, FADIL AJREDINI, MIMOZA RISTOVA, AFËRDITA VEVECKA – PRIFTAJMICRO-HARDNESS EVOLUTION OF AL-ALLOY AA3004, PROCESSED BY AN EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSINGACTA METALLURGICA SLOVACANO. 4 / VOL. 193022013p-ISSN 1335-1532, e-ISSN 1338-1156
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENESET IZAIRI, FADIL AJREDINI, AFËRDITA VEVEÇKA-PRIFTAJ, MIMOZA RISTOVAENHANCEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE AA5754 ALUMINUM ALLOY WITH A SEVERE PLASTIC DEFORMATIONMATERIALS AND TCHNOLOGY48/3313-4502014ISSN 1580-2949
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFADIL AJREDINI NESET IZAIRI OLIVER ZAJKOVREAL EXPERIMENTS VERSUS PHET SIMULATIONS FOR BETTER HIGH-SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF ELECTROSTATIC CHARGINGEUROPEAN J OF PHYSICS EDUCATION VOL. 5 ISSUE 1 59-702013ISSN: 1309-7202
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALTIN GJEVORI, ADHURIM HOXHA, NESET IZAIRI,BASHKIM ZIBERIINFLUENCE OF AUXILIARY PLASMA SOURS ON THIN FILMS GROWTH BY MEPIIIDJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT; JAS-SUTNO. 2 / VOL. 109-142015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN. IZAIRI, F. AJREDINI, A.GJEVORI, L.KOLA, A. VEVCKA-PRIFTAJ, M. RISTOVADEVELOPMENT OF MECHANICAL PROPERTIES IN NANOSTRUCTURE MATERIALS BY SEVERE PLASTIC DEFORMATIONJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT; JAS-SUTNO. 2 / VOL. 176-812015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVANCO E. CABUKOVSKI, VALBON ADEMI, AND ROMAN V. GOLUBOVSKIALBANIAN-SPEAKING BLIND USER INTERFACING MODELINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING (IJEEE) 1/5662017(ISSN: 2301-380X)
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITISAI, T., DINEVSKA-KJOFKAROVSKA, S. & MIOVA, B.VLIJANIE NA VISOKATA NADVORESNA TEMPERATURA I DIJABETOT VRZ NIVOTO NA NEKOI SUPSTRATI KAJ STAORCIMEDICUSNO.1 / VOL. 234-3820041409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELINDITA ADEMI, VALBON ADEMITHE TERMINOLOGY IN THE FIELD OF INFORMATICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN ENGLISH AND ALBANIAN - A COMPARATIVE ANALYSISKNOWLEDGE17.52017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVALBON ADEMI, VANCO CABUKOVSKI, LINDITA ADEMIA NEW USER-INTERFACE MODEL FOR ALBANIAN—SPEAKING BLIND AND VISUALLY IMPAIRED SCIENCE STUDENTSNEW PERSPECTIVES IN SCIENZE EDUCATION390-39420168862927053
FAKULTETI FILOLOGJIKLINDITA ADEMI, VALBON ADEMITHE TERMINOLOGY IN THE FIELD OF INFORMATICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN ENGLISH AND ALBANIAN - A COMPARATIVE ANALYSISKNOWLEDGE17.52017
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, HARUN ISMAILI, ISA ASLLLANIRELACIJE I UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH I ANTROPOMOTORICKIH POKAZATELJA NAD TRCANJU 60 METARA KOD UCENIKA MUSHKARACA 16 GODINA SPORT I ZDRAVLJENO.3 / VOL.21-4592011ISSN 1840-4790
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENITHE INFLUENCE OF SOME MOTOR SKILLS AND ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN SUCCESSFUL SPRINT RUNNING AT 200 METERS AT STUDENT OF 16 YEARS OLDACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTNO.2 / VOL.31-1602013ISSN 1857-7687
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENIINFLUENCE OF SOME MOTOR SKILLS IN 10-14 AGE KARATE ATHLETES ON SUCCESSFUL 20 AND 60 METERS SPRINT RUNNINGRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1 / VOL.411-1262013ISSN 1857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVULLNET AMETI, ISA ASLLANI, ASTRIT ISENIANTHROPOMETRIC RELATIONS BY MEASURES AND RESULTS IN SOME MOTOR TESTS SUCCESS IN RUNNING THE 400 M IN 16-YESR OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.2 / VOL.41134-2462013ISSN 1857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANIRELATION AND INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN SUCCESSFUL SPRINT RUNNING AT 100 METERSSPORT AND HEALTHNO.1 / VOL.11-1662014ISSN 1857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEISA ASLLANI, ASTRIT ISENIRELATION AND INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN SUCCESSFUL SPRINT RUNNING AT 400 METERSSPORT AND HEALTHNO.1 / VOL.11-1162014ISSN 1857-9310
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKO / ARDITA DOKOHAMARTIA IN SHAKESPEARE'S GREAT TRAGEDIESINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE19.31083 -10902007
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOAESTHETIC AND ETHICAL ELEMENTS IN SHELLEY'S POEMS OF NATURE15.31467-147220161857 - 92
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOHEMINGWAY AND KADARE - A COMPARATIVE OUTLINE JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS2 /2 20152303-5528
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, SEADIN DHE QERIMI, TEUTADOBIA FISKALE E TATIMEVE EKOLOGJIKEVALUTA 608-092007
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOWAR IN HEMINGWAY AND KADARE’S NOVELS ANGLISTICUM INTERNATIONAL JOURNAL1 / 4201-2072015
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, SEADIN & QERIMI, TEUTATATIMET EKOLOGJIKE SHPËTIM PËR AMBIENTIN JETËSORVALUTA 408-092007
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOPERCY BYSSHY SHELLEY - A MAJOR FIGURE AMONG THE ENGLISH ROMANTIC POETS, HIS UNCONVENTIONAL LIFE AND GREAT LITERARY WORK INTERNATIONAL JOURNAL OF ANGLISTICUM12/329-3420141857-8179
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERKOMPJUTERIZIMI I PROCESIT MËSIMOR SI FAKTOR THEMELOR PËR MODERNIZIMIN E SHKOLLËSJEHONA E RENO.1-2112-1412008
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE (1360-1385) – KONSOLIDIMI DHE ZGJERIMI TERRITORIAL I SHTETIT TË BALSHAJVESTUDIME ALBANOLOGJIKE319-332011ISSN 1857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE (1360-1385) - NGA BUJARË VEGJËL NË ZOTËRINJ TË PAVARUR FEUDALËSTUDIME ALBANOLOGJIKE229-462010ISSN 1857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIRËNIA E MAQEDONISË SË SOTME PERËNDIMORE NËN SUNDIMIN OSMANSTUDIME ALBANOLOGJIKE113-242009
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERPËRDORIMI I KOMPJUTERIT NË ARSIM-FAKTORË I RËNDËSISHËM I PROCESIT MËSIMORDITURIANO.3-4 / VOL. 2185-20220091857-6125
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPISHKUPI DERI NË PUSHTIMIN OSMANKOSOVA2817-382006
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBETEJA E KOSOVËS (1389) DHE KONTRIBUTI I SHQIPTARËVEKOSOVA2747-572005
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, SA ASLLANITHE INFLUENCE OF THE ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE VITAL CAPACITY OF LUNGS IN 15 YESR OLD STUDENTS SPORT AND HEALTHNO.2 / VOL.11-1392014ISSN 1857-9310 (PRINT)
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEISA ASLLANI, ASTRIT ISENITHE IMPACT OF SOME MOTOR ABILITIES ON BODY MASS INDEX AND SOME SKIN FOLDS AT 15 YEARS OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1 / VOL.431-1252015ISSN 1857-7679
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBETEJA E KOSOVËS (1389) DHE KONTRIBUTI I SHQIPTARËVEVIZIONE5275-287 2005
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANI, AVNI NUHIUIMPACT OF OF FUNCTIONAL SKILLS ON THE PERFORMANCE OF SPRINT RUNNNGACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTNO.1 / VOL.61-1552016ISSN 1857-7687
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASERMULTIKULTRALIZMI APO INTERULTURALIZMI, CILI ËSHTË MODELI QË I NEVOJITET MAQEDONISËDITURIAIV/6-7185-19220111867-6125
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASERMETHODOLOGICAL STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE RESEARCH OF LIVING STYLE 1-92013ISSN: 2308-0825
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIROLI I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE POZITA E QYTETARËVE SA ATA I NDJEJNË DHE I GËZOJNË KËTA TË DREJTA QË I GARANTON LEGJISLACIONI I MAQEDONISËCENTRUMI339-3442014ISSN: 1857-8640
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANI & NIKOLLË SHABANIPROTECTION OF HUMAN DIGNITY IN CRIMINAL LAWVIZIONE28213-2282017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE....2013.
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANISISTEMI PROCEDURAL DHE PROCESI JURIDIKO-CIVIL I PALËVE NË PROCESET GJYQËSORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCENTRUMV107-1332016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, ARLINDA HAXHIU-ZAJMI, LULZIME BALLAZHI, SIHANA AHMETI LIKAREFORMIMI I LEGJISLACIONIT FARMACEUTIK NE MAQEDONI: REFLEKTIM MBI VËSHTIRËSITË DHE OPORTUNITETET PËR ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE TË REJA ACTA MEDICA BALKANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO. 2 / VOL.1104-10820162545-4110
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIPOLITIKAT KRAHASUESE DHE KONCEPTI LOGJIK I ZBATIMIT POLITIK DHE SFIDAT E SUKSESIT OSE DËSHTIMITCENTRUMVII71-8920171857-8640 & 1857-9396
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, ARBNORE QAILI, GJYLAI ALIJA, NEXHIBE NUHII, ARLINDA HAXHIU, VETON ADEMIPERSHKRIMI IRACIONAL I HEPARINËS ME MASË MOLEKULARE TË ULËT GJATË SHTATZËNISË63-7120162545-4110
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIROLI DHE POZITA JURIDIKE E KONTRATAVE KONSENSUALE NË SISTEMET E SË DREJTËS BASHKËKOHORE NDËRKOMBËTARE DHE KONSUMATORITCENTRUMIV51-6620151857-8640 & 1858-9396
FAKULTETI FILOLOGJIKLINDITA ADEMISPEECH SYNTHESIS OF ALBANIAN LANGUAGE AND IT'S RECOGNITIONKNOWLEDGE15.31429-144020161857-92
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, SIHANA AHMETI LIKA, ENIS REXHEPI, ABDIJE BILALLI, XHELADIN CEKAKOMBINIMI I TERAPISE ME HYPOGLICEMIKE ORAL NE MJELIMIN E DIABETES MELLITUS TIP II NE TETOVE DHE RRETHINE.MJEKESIA BASHKEKOHORE15/2014294-30120142306-8930
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, SIHANA AHMETI–LIKA, LEDJAN MALAJLEGAL REGULATION AND CRITICAL ANALYSIS FOR AN EFFECTIVELY TREATMENT OF PHARMACEUTICAL WASTEINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL, HEALTH, BIOMEDICAL, BIOENGINEERING AND PHARMACEUTICAL ENGINEERINGNO. 11 / VOL. 83664-36712014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJLOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN DURING PREGNANCYINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL, HEALTH, BIOMEDICAL, BIOENGINEERING AND PHARMACEUTICAL ENGINEERINGNO. 11 / VOL. 8818-8212014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, MERITA DAUTI, EDITA ALILI IDRIZI, LEDJAN MALAJ SPEKTRI I DIAGNOZAVE GATE SHTATZENISË PER TE CILET ESHTE PERSHKRUAR HEPARINA ME MASE TE VOGEL MOLEKULAREMJEKESIA BASHKEKOHORE2014TIRANE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI,EDITA ALILI- IDRIZI, SIHANA AHMETI-LIKA, LEDJAN MALAJOVERVIEW ON GENERICS POLICES AND PHARMACEUTICAL PRICING IN THE EUROPEAN COUNTRIES AND THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO. 3 / VOL.1120151857 – 7881
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, ENIS REDJEP, SIHANA AHMETI LIKA, XHELADIN CEKA.THE CORELLATION BETWEEN THE VALUES OF HBA1C AND CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES, HDL, LDL AND TREATMENT OF HYPERLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 IN TETOVO REGIONINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCHVOL. 6, ISSUE 72015ISSN 2229-5518
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI - HOXHA, AFËRDITAСОРАБОТКАТА И МОТИВАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ОДНОС НА УЧЕНИКОТ КАКО ФАКТОРИ НА СОЗДАВАЊЕ НА ПОЗИТИВНА КЛИМА ВО УЧИЛНИЦАТАKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALV.16.1375-3802017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, BUJAR H. DURMISHI , AGIM SHABANI , MERITA DAUTI , LEDJAN MALAJANTITHROMBOTIC THERAPY DURING PREGNANCYARC JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (AJPS)VOL. 1, ISSUE 216-202015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJMANAGEMENT OF HYPERCOAGULABLE STATE DURING PREGNANCY. PROPHYLACTIC USAGE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN ( LMWH)EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.21 / VOL.11112-11820151857 – 7881
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, GAZMEND HISEINI, RIDVAN BILALLIEFFECTS OF SPECIFIC MOTOR SKILLS AGILITY WITH STUDENTS AGED 13RESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1 / VOL.441-1492016ISSN: 1857-7679
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NAGIP RUFATI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJHIGH PRESCRIPTION OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS DURINF PREGNANCY IN A HOSPITAL IN TETOVO, THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.30 / VOL.1179-8720151857- 7431
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEZORAN RADIC, ALEKSANDAR SIMEONOV, ASTRIT ISENI, ALEKSANDAR RAKOVIC, RATKO PAVLOVICBIOMECHANICAL AND KINEMATIC ANALYSIS OF SPIRE THROWING PERFORMED BY THE MACEDONIAN RECORD HOLDER DEJAN ANGELOVSKIACTA KINESIOLOGICAVOL.10 ISSUE 21-1192016ISSN: 1840-2976
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANI, BLERIM SULEJMANI, RIDVAN BILALLITHE STRUCTURE AND SPECIFIC MOTOR SKILLS OF STUDENTS FROM 14 YEARS OLDACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTNO.1 / VOL.71-1272017ISSN 1857-8950 (ONLINE)
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM S, AGRON A, BLERIMSULEJMANI HAKI I,PHYSICAL EDUCATION FREE LEARNING, RECREATION AND ENTERTAINMENT ACTIVITYINTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH VOL.25920161857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM S,VISAR G,BEXHET T, HAKI I, ZARKO K. AGRON A, BESNIK T, DARDAN D, BENEFITS OF PHYSICAL ACTIVITY ON HEALTHINTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH NO. 2 / VOL.1 18-2320151857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMETIN DALIP, BESNIK TELAI,SHPRESA MEMISHI, VULLNET AMETI, AGRON ADEMITHE DEVELOPMENT OF SPORT SCIENCES IN MACEDONIA.8 TH INTERNATIONAL BALKAN SPORT SCIENCES CONGRES EDIRNE-TURKEY NO. 163 / VOL.1 262015978-975-374-182-8
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKOSTOVSKI Z,AMETI V,SAITI B, ADEMI A, ISMAILI H, SHAKIRI K,COMPARISONS OF THE BASIC MOTOR ABILITIES AND BODY COMPOSITION, WITH KARATE ATHLETES AND NON ATHLETES AT THE AGE OF 16-18 YEARS OLD7 TH CONFERENCE FOR YOUTH SPORT,LJUBLJANA SLOVENIA VOL. 7572014978-961-6843-55-3
FAKULTETI FILOZOFIKZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË GRAVE TË MALIT TË THATËAKTETNO. 4 / VOL. V646-6502012978-9951-518-11-6
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM SAITI ,DANIELA SUKOVA-STOJMENOVSKA, VUJICA ZIVKOVIC, METIN DALIP BESNIK TELAI, AGRON ADEMI,CORRELATION BETWEEN COMPONENTS OF THE SOMATOTYPES AND MOTOR SKILLS OF YOUNG SOCCER PLAYERS IN THE FIRST LEAGUE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT VOL.199-1002014
FAKULTETI FILOZOFIK ZIBERI HIRIETREFLECTION OF BALKAN WARS INTO BALKAN ITSELF, THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS229 318-3242012
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM SAITI, ZARKO KOSTOSKI, AGRON ADEMI,,HAKI ISMAILI, SHPRESA MEMISHIDIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND SOMATOTYPE IN YOUNG SOCCER PLAYERS AND KARATE PRACTICONERS5 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS,PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION VOL.4151-15720131986-8146
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKASTRIOT SHAKIRI, DEJAN LOLIC, AGRON ADEMI, BLERIM SAITI, ZARKO KOSTOSKI.FACTOR STRUCTURE PARAMETERS FOR ASSESSING BASIC MOTOR DIMENSIONS OF YOUNG JUDO5 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS,PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION VOL.5144-15020131986-8146
FAKULTETI FILOZOFIKHIRIET ZIBERIАLBANISCHE ТRACHTEN IN NORDWEST-MAZEDONIENSIMURGHHEFT 325-312007ISSN 1861-1389
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVISAR GANIU, VULLNET AMETI, AGRON ADEMI, SHPRESA MEMISHI.THE DIFFERENCES OF THE RESEARCHED SPECIFIC-MOTOR SPACE BETWEEN THE INITIAL AND FINAL MEASUREMENT AT 14 YEAR OLD SOCCER PLAYER.MEGUNARODNA NAUCNA KONFERENCIJA”KINEZIOLOGIA 2012VOL.42620121313-244X
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVULLNET AMETI, VISAR GANIU,BESNIK TELAI, AGRON ADEMI,,SHPRESA MEMISHI. THE QUANTITATIVE DIFFERENCES OF THE RESEARCHED SPECIFIC-MOTOR SPACE BETWEEN THE INITIAL AND FINAL MEASUREMENT AT 14 YEAR OLD SOCCER MEGUNARODNA NAUCNA KONFERENCIJA”KINEZIOLOGIA 2012VOL.429-3120121313-244x
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEDALIP, M., IMETOVSKA, L., IMETOVSKA, REXHEPI, F., SAITI, B. & ADEMI A.THE IMPROVEMENT OF THE AEROBIC CAPACITY OF YOUNG SOCCER PLAY-ERS USING THE AEROBIC STEP WITH SOCCER ELEMENTS7TH WORLD CONGRES ON SCIENCE & FOOTBALL & 9TH ANNUAL CONFERENCE OF JAPANESE SOCIETY OF SCIENCE & FOOTBALLNO.1 / VOL. 8 2182011
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIARBITRAZHI TREGTAR NDËRKOMBËTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËJUSTICIANO. 1/201373-932013ISSN: 1857-8454
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIRECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS ANNULLED IN THE COUNTRY OF ORIGIN"VIZIONE" (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE)NO. 25/2016147-15620161409-8962
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEADEMI A.,PREDICIVE VALUES OF SOME ANTROPOMETRIC SND MOTOR VARIABLES OVER THE KINEMATIK-GONIOMETRIC PARAMETER IN PERFORMING USHIROGERIUNIVERZITET U TUZLI, FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTVOL.4156-15820111840-4790
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,МЕНАЏМЕНТ НА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА-ТЕНИСКИ КЛУБАЛФА УНИВЕРЗИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ЗА МАНЕЏМЕТ У СПОРТУ И ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ 19-242011978-86-86197-32-0
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОЈ АНТРОПОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ВРЗ ЕКСПЛОЗИВНАТА СИЛА КАЈ МЛАДИТЕ ФУДБАЛОРИФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПЕДАГОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈАNO. 1 / VOL. 4047-5020111857-7679
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIARBITRABILITETI SI NJË PARAKUSHT PËR VLEFSHMËRINË E MARRËVESHJES SË ARBITRAZHIT (“ARBITRABILITY AS A PRECONDITION FOR THE VALIDITY OF THE ARBITRATION AGREEMENT”)"VIZIONE" (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE)24/2015173-18820151409-8962
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,ВРЕДНУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСОТ НА АЕРОБНАТА МОЃ ВО ОДНОС НА ГОДИНИТЕ КАЈ МЛАДИТЕ ФУДБАЛЕРИФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПЕДАГОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈАNO. 1 / VOL. 4047-50