/Hulumtimet
Hulumtimet 2021-04-06T09:26:06+00:00

HULUMTIMI SHKENCOR

Universiteti i Tetovës ka dhënë rezultate jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në kërkime. Çështja qendrore strategjike e zhvillimit të ardhshëm është të bëhet një institucion i orientuar drejt kërkimit. Në përputhje me këtë, fokusi do të përfshijë të gjitha fushat e shkencës dhe artit, duke nxitur hulumtime ndërdisiplinore dhe transnacionale, duke kultivuar kulturën e inovacionit dhe transferimin e njohurive. Kjo duhet të sjellë një harmonizim më të mirë ndërsektorial në nivel lokal dhe rajonal.

Misioni ynë është të promovojmë, koordinojmë dhe lehtësojmë aktivitetet kërkimore në Universitet dhe gjithashtu të udhëheqim zhvillimin e planeve strategjike të Universitetit, duke ndihmuar gjithashtu komunitetin shkencor përmes furnizimit të të dhënave, këshillimit dhe udhëzimeve në të gjitha aspektet e planifikimit, si dhe zbatimit dhe realizimit të hulumtimit. Gjithashtu kontribuon në mjedisin e Universitetit dhe më gjerë në përfitimet sociale, ekonomike dhe kulturore në vend dhe në rajon.

SEMINARI I ALBANOLOGJISË

Seminari i Albanologjisë, përtej një veprimtarie shkencore, në vetvete përfaqëson angazhim të pareshtur, për idealin tonë kombëtar dhe dëshirën e përbashkët për të ecur përpara gjuha dhe kultura jonë kombëtare.

“Kjo ngjarje e rëndësishme tashmë e ka ndërtuar identitetin e vet shkencor dhe në këtë aspekt përfaqëson jo vetëm veprimtarinë më të rëndësishme shkencore në vendin tonë, por ndër vite ka shërbyer edhe për ndërkombëtarizimin e studimeve të albanologjisë në arenën ndërkombëtare.

Drejtuesit e Universitetit, së bashku me Drejtorinë e Seminarit, angazhohen që të ruhet vazhdimësia e tij dhe nga viti në vit, me prurjet e reja në lëmin e albanologjisë dhe trajtimin e temave aktuale dhe me interes për kulturën shqiptare t’i përmbushë pritshmëritë tona dhe të opinionit më të gjerë” Revista “Albanologjia”, shënon ngritje cilësore nga numri në numër, synon që të jetë një shesh mendor, ku studiuesit shqiptarë dhe të huaj, do t’i prezantojnë të arriturat e kërkimeve dhe hulumtimeve të tyre shkencore, që më pas do të jenë dobiprurëse për botën akademike, por edhe për studentët tanë.

Si institucion arsimor synojmë që të kemi më shumë revista shkencore, sepse kështu e depozitojmë dijen dhe kujtesën tonë dhe i mundësojmë jetëgjatësi dhe komunikim të përhershëm me lexues kohërash të ndryshme.


Seminari XIV Ndërkombëtar i Albanologjisë

kontakt: seminari@unite.edu.mk

LABORATORËT SHKENCORË

Fakulteti i Kulturës Fizike

 • Laboratori i biomekanikës
 • Laboratori i performancave

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit

 • Laboratori i kimisë ushqimore
 • Laboratori i bioteknologjisë ushqimore
 • Laboratori i mikrobiologjisë ushqimore
 • Laboratori për analizë instrumentale të ushqimit

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara

 • Laboratori për testim dhe kontroll të materialeve ndërtimore

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore

 • Laboratori i kimisë organike dhe biokimisë
 • Laboratori i fizikës së përgjithshme

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

 • Laboratori për veprimtari kërkimore-shkencore për shkencat mjekësore 1
 • Laboratori për veprimtari kërkimore-shkencore për shkencat mjekësore 2
 • Laboratori i teknologjisë farmaceutike
 • Laboratori i shkencave farmaceutike
 • Laboratori i farmakognozisë

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik

 • Laboratori për kërkime shkencore
 • Laboratori i mikroskopisë

PROJEKTE

NR. EMRI I PROJEKTIT DATA E APLIKIMIT DATA E IMPLEMENTIMIT PARTNER NË PROJEKT OSE DONATORI
1 Pajisje laboratorike për shkencat matematike-natyrore) 20.05.2011 28.02.2012 Ministria e Arsimit dhe Shkencës
2 Edukimi ekologjik për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe ngritjen e zhvillimit të qëndrueshëm 10.01.2013 06.2013 – 01.2014 Ministria e Ekologjisë
3 Patterns 20.02.2014 2014-2015
4 Lyra Wallet 2014 2016 Erasmus+
5 RRPP 18.03.2014 2014-2016 Programi i Referimit të Shpejtë
6 Projekti i kapakëve në Maqedoni 2013 2013 Projekt Humanitar
7 Erasmus+ Sport 30.04.2014 01.09.2014 – 31.08.2017 Erasmus+
8 Konferencë internacionale IEEE 2014 27-29, 05.2014 Instituti i Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë
9 Materiale për riciklimin e mjeteve ftohëse 13.11.2014 Dhjetor 2015 Ministria e Ekologjisë
10 Projekti për ndërtimin e pusit 12.03.2015 2016 Ministria e Ekologjisë
11 Vauçerë për studentët nga Ministria e Informatikës 28.04.2015 28.04.2015 Ministria e Informatikës
12 Qyteti yt varet nga ti Shkurt 2015 UNDP, USAID dhe Ministria e Ekologjisë
13 Qendra për përkrahje dhe financim të ndërmarrjeve mikro,të vogla dhe të mesme Tetor 2014 2015
14 Mësimi ndërkufitar bashkëpunes për menaxhimin e ekosistemit dhe zhvillim të qëndrueshëm në rajonin e malit Sharr 2015-2017 “Universiteti i Prishtinës dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës 30.06.2015 30.06.2017 IPA CBC
15 Seminari Albanologjik Nëntor 2015 2016 Ministria e Kulturës
16 Ura me Tri Harqe Nëntor 2015 2016 Ministria e Kulturës
17 Zhvillimi i bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit të lartë -Twining 28.08.2016 14 muaj Ministria e Arsimit dhe Shkencës
18 Google e ardhmja juaj Google inc
19 Koncerti vjetor i studentëve të USHT-së 30.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
20 Konferenca e tretë ndërkombëtare e FSHZ-së 30.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
21 Ekspozita vjetore e studentëve 27.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
22 Seminari Albanologjik 21.09.2016 2017 Ministria e Kulturës
23 Arritja e ruajtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura dhe përfshirjes së biodiversitetit dhe planifikimit të përdorimit të tokës 04.02.2017 Në fazën e implementimit UNEP, Gef dhe Ministria e Ekologjisë
24 IfCheese 30.08.2017 30.09.2019 Erasmus+ ne partneritet me Universiteti Ardahan-Turqi, IMS-Qipro, Elelmiszerklub-Hungari, IED-Greqi
25 Koncerti vjetor i studentëve të USHT-së 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
26 Ekspozita vjetore e studentëve 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
27 Seminari Albanologjik 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
28 Ura me Tri Harqe 14.11.2017 2018 Ministria e Kulturës
29 RS-0813 Hulumtimi, zhvillimi dhe edukimi në proceset jokonvencionale 26.12.2017 CEEPUS III-Universiteti i Novi Sadit, Departamenti i energjisë dhe prodhimit inxhinieri, Fakulteti i Shkencave Teknike Ph.D Sinisa Bikiç
30 RS-1012 Ndërtimi i njohurive dhe shkëmbimit të përvojës në CFD 26.12.2017 CEEPUS III-Universiteti i Novi Sadit, Departamenti i energjisë dhe prodhimit inxhinieri, Fakulteti i Shkencave Teknike Ph.D Sinisa Bikiç
31 BG-1103 Modelimi, simulimi dhe dizajni i ndihmuar kompjuterik në menaxhimin inxhinierik 22.12.2017 CEEPUS III-Universiteti Teknik i Sofjes, Fakulteti i Telekomunikacionit, Prof.Dr. Galia Marinova
32 RO-0014 Kufijtë dhe pikat kufitare në antropologjinë kulturore në arsimin universitar 26.12.2017 CEEPUS III- Universiteti i Bukureshtit,Fakulteti i Gjuhëve të huaja,Departamenti i Literaturës Ruse,Ph.D Antoneta Olteanu
33 AT-1101 EcoManAqua – Ekologjia dhe menaxhimi i ekosistemeve ujore në Evropën Qendrore,Lindore dhe Juglindore 24.01.2018 CEEPUS III-Universiteti i Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës, Vjenë, Departamenti i Ujit, atmosferës dhe mjedisit, IHG, PhD Thomas Hein
34 Elementi kryesor i yni 01.09.2017 31.08.2019 Erasmus+ KA2 – Universiteti Nisantasi_Turqi, Adefis Juventud internacional_Spanjë, Instiuti për zhvillim të trajnimeve dhe mobilitetit_Bulgari

KONFERENCAT

2021

2020

2019

International Congress on Human, Social Sciences and Arts
13 – 15 November, 2019

International Congress on Natural, Health Sciences and Technology
15 – 17 May, 2019

REVISTAT SHKENCORE

Acta Medica Balkanica
International Journal of Medical Sciences


Albanologjia
International Journal of Albanology


Economic Vision
International Scientific Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism


Ecotec
International Journal of Sciences, Environment and Technology


Filologjia
International Journal of Human Sciences


Freedom
Journal for Peacebuilding and Transcultural Communication


Education
Journal of Educational Research


JAS-SUT
Journal of Applied Sciences-SUT


Justicia
International Journal of Legal Sciences


Philosophica
International Journal of Social and Human Sciences


Sport and Health
International Journal of Sports Sciences and Health


Lista e Revistave Shkencore në: Web of Science, Scopus dhe Springer

Shtyp këtu për të shtuar publikime
Faculty
Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; CICO, BETIM"FORMULA 1” WINNER PREDICTION USING NAIVE BAYESIAN ALGORITHMINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND TECHNOLOGY1/435-4020122223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGONCLIENT/SERVER COMPUTING AND WEB SERVICESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND TECHNOLOGY2/537-4420122223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; CICO, BETIMLEARNING MANAGEMENT SYSTEM USING REST SERVICES IN CLOUD COMPUTINGINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND TECHNOLOGY13/147-5420152223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, ILIA NINKASOME SECURITY ISSUES OF TRANSACTION IN E–BANKING SYSTEMS IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGY VOL 2252012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, ILIA NINKASOME POTENTIAL CHALLENGES DURING THE IMPLEMENTATION OF SECURITY MODELS FOR ELECTRONIC TRANSACTIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGY22012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, FESTIM HALILI, URAN LENA, MERITA KASATOWARDS THE UML DESIGN OF WEB SERVICESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGYVOL. 1, NO. 332-392012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, FISNIK DALIPI, ILIA NINKASOME POTENTIAL CHALLENGES DURING THE IMPLEMENTATION OF SECURITY THE USE OF SECURITY AND SPEED OF ENCRYPTION ALGORITHMS REGARDING KEY LENGTHINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGYVOL. 1, NO. 62013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE , REKA ARIANIT, ABDULI SHEMSEDIN, DEHARI SHEFKET DETERMINATION OF PB, CD AND CU IN THE WATERS OF RIVER SITNICAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO1-2/ VOL.144-492016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORETYTYNXHIU LULZIM, DEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE PHYSICO-CHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL ANALYSIS IN THE RIVER AT THE VILLAGE OF RADESH IN MUNICIPALITY OF DRAGASH (KOSOVA)JOURNAL INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCENO1/VOL1046-522015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE , SHEHABI MUHAMET, DEHARI SHEFKET, GOVORI SEVDIJE NEW COMPLEXES OF CO(II) AND CD(II) USING 4-HYDROXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE AS LIGANDRESEARCH JOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO2/VOL8112-1152013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, PODVORICA FETAH, DEHARI SHEFKET, SHEHABI MUHAMET SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CO(II) COMPLEXES WITH TRIDENTATE (ONO) SCHIFF BASESSTUDIA CHEMIANO.4/VOL.5733-382012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBEQIRI XHEVAIR OSCILLATION THEOREMS FOR SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONSJOURNAL OF MATHEMATICS AND SYSTEM SCIENCE , DAVID PUBLISHING COMPANY (USA), NR. 2/383-882013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBEQIRI XHEVAIR , ELISABETA KOCIOSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONSBRITISH JOURNAL OF SCIENCENR.2/673-802012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, JASHARI AHMED, DEHARI SHEFKET, SHABANI AGIM NEW COMPLEXES OF NICKEL (II) USING 4-HYDROXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE AS LIGANDWORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, IN INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERINGNO.7/VOL.61364-13672012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKAHROVIC EMIRA, TURKUSIC EMIR, LJUBIJANKIC NEVZETA, DEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, BAJSMAN ANITA NEW RUTHENIUM COMPLEXES WITH SCHIFF BASES AS MEDIATORS FOR THE LOW POTENTIAL AMPEROMETRIC DETERMINATION OF ASCORBIC ACID. HEALTHMEDNO.2/VOL.6699-7022012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIOSCILLATION CRITERIA FOS SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS THE HERITAGE NR.4/183-902011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKAHROVIC EMIRA, DEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, REÇI HYSEN, BEGIC SABINA, LJUBIJANKIC NEVZETA SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW RU (III) COMPLEXES WITH MONOBASIC (NO) AND DIBASIC (ONO) SCHIFF BASES DERIVED FROM SALICYLALDEHYDESTECHNIQUE TECHNOLOGIE EDUCATION MENAGEMENTNO.4/VOL.5799-8042010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIINTERVAL OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DAMPING TERMINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE INNOVATION AND NEW TECHNOLOGYNR.2/285-922011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIOSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR PERTURBED DIFFERENTIAL EQUATIONSTHE HERITAGE NR.6/1122-1282012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRINEW OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEARINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCENR.6/162-682013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIOSCILLATION CRITERIA OF NONLINEAR DYNAMIC EQUATION WITH A SINGLE DILAY INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE INNOVATION AND NEW TECHNOLOGYNR.3/21-102012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIINTERVAL OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH DAMPING AND THEIR APPLICATIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE INNOVATION AND NEW TECHNOLOGYNR.2/27-142014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIOSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNR.2/9155-1622013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRI, ALIT IBRAIMINEW OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER ADVANCED NEUTRAL DIFFERENTIAL EQUATIONS INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND TECHNOLOGY,NR.3/2234-2432013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRI, AZIR JUSUFINEW OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNR3/3557-5632015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRINEW OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR INTERNATIONAL JOURNAL OF INGENERING AND SCIENCEN4/2182013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHEVAIR BEQIRIMBI PERDORIMIN E EKUACIONIT DIFERENCIAL ME VONESA NE MODELIN MATEMATIKE TE PROJEKTIMIT TE POPULLATESALBANO SOCIO ECONOMIC REVIEWNR.5/17147-1542011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE DEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, SHEHABI MUHAMET, JUSUFI SELIMSPECTROSCOPIC STUDIES AND STRUCTURE DETERMINATION OF SCHIFF BASE DERIVED FROM 5-BROMOSALICYLALDEHYDE AND 4-AMINOBENZOIC ACID DER PHARMA CHEMICANO.6/VOL.2273-2782010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, DEHARI SHEFKET SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NI(II) COMPLEXES WITH BIDENTATE (NO) SCHIFF BASESDER PHARMA CHEMICANO.6/VOL.2437-4412010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREB. DURMISHI, M. BACAJ, M. ISMAILI, S. JUSUFI, D. DEARI, SH. DEARITHE PHYSICAL, PHYSICAL-CHEMICAL AND CHEMICAL PARAMETERS DETERMINATION OF RIVER WATER SHKUMBINI (PENA)SEEU REVIEW2/2263-2742005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESH. DEHARI, S. JUSUFI, D. DEHARI, M. ISMAILI, M. SHEHDULI, B. KORÇA, B. DURMISHITHE HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM OF AL (III) ION WITH PHTALIC ACID AND SULPHOSALICILIC ACIDSEEU REVIEW3/166-752008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMAIL ZEJNELI, BUJAR DURMISHI, FISNIK SHABANI, LAVDIM ISMAILILEGAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN MACEDONIASEEU REVIEW4/115-232008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULIDRINKING WATER QUALITY ASSESSMENT IN TETOVA REGION AMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 8/2162-1692012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI H. BUJAR, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULISEASONAL VARIATION OF TRIHALOMETHANES CONCENTRATION IN TETOVA'S DRINKING WATER (PART B)WORLD JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL CHEMISTRY1/242-522012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULITRIHALOMETHANES IN TETOVA'S DRINKING WATERJOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES3/1140-149 2012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI SHEFKET, JUSUFI SELIM, HASHANI ISMET, DEHARI DIJE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF RUTHENIUM (III) COMPLEXES WITH N-SUBSTITUTED SALICYLIDENEIMINEDER PHARMA CHEMICANO.3/VOL.3 13-172011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANIPHYSICO-CHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF THE DRINKING WATER IN THE SUMMER SEASON IN TETOVAJOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES3/32352 - 2360 2013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULIPHYSICAL-CHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF THE DRINKING WATER IN THE SPRING SEASON IN TETOVAJOURNAL OF SELCUK UNIVERSITY NATURAL AND APPLIED SCIENCE09/2013, SPECIAL ISSUE60 - 692013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARIANIT A. REKATRIHALOMETHANES CONCENTRATION IN TETOVA'S DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASONMIDDLE-EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH16/6814 - 8212013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALIU SUZANA, JUSUFI SELIM, DACI MAJLINDA, DEHARI SHEFKET SEAS, ECOLOGICAL BALANCE AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT. HEAVY METALS IN THE WATER OF LAKE OHRID AND IN FISH SPECIES BELBICA – ALBURNUS ALBURNUS ALBORELLADE FILIPPI, SURVIVAL AND SUSTAINABILITYENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 29-362011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANIPHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASON OF TETOVA CITY, MACEDONIAUNIVERSAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY3/3407- 4142013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, DEHARI SHEFKET, ALIU SUZANA, JUSUFI SELIM, LAJQI AZEM, ISMAILI MURTEZAN THE HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM OF AL(III) ION WITH ASPARTIC ACID AND ASPARAGINESEEU REVIEWNO.1/VOL.471-842008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEMSEDIN ABDULI, SLOBODKA ALELSOVSKA, BUJAR DURMISHITHE COMPARISON OF DIFFERENT TEACHING APPROACHES RELATED TO THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLSMACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 34/32389-3982015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEMSEDIN ABDULI, SLOBODKA ALELSOVSKA, BUJAR DURMISHITHE EFFECTS OF COMPUTER SIMULATIONS AND REAL EXPERIMENTS TO UNDERSTAND THE CONCEPTS OF ACIDS AND BASESANGLISTICUM JOURNAL 4/5-6358 – 3702015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, DURMISHI BUJAR, JUSUF SELIM, SHEHDULI MERITA, KORÇA BARDHA, ISMAILI MURTEZAN THE HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM OF AL (III) ION WITH PHTALIC ACID AND SULPHOSALICILIC ACIDSEEU REVIEWNO.1/VOL.366-752007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESIHANA AHMETI LIKA, BUJAR H. DURMISHI, AGIM SHABANI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJANTITHROMBOTIC THERAPY DURING PREGNANCYARC JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1/216-202015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, TEUTA GJULADIN – HELLON, MURTEZAN ISMAILI, MILE SRBINOVSKI AND AGIM SHABANIDISINFECTION OF DRINKING WATER AND TRIHALOMETHANES: A REVIEWINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE2/1145- 562015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, MILE SRBINOVSKIEVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF DRINKING WATER WITH DRINKING WATER QUALITY INDEX IN KUMANOVA CITY, MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY1/113 – 202015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT A. REKA, BUJAR H. DURMISHI, AHMED JASHARI, BLAGOJ PAVLOVSKI, NJOMZA BUXHAKU, ARBANA DURMISHIPHYSICAL-CHEMICAL AND MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC EXAMINATIONS OF TREPEL FROM REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY1/213 – 172016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAZMI EJUPI, BARDHA KORÇA, BUJAR H. DURMISHI, ZEHRA HAJRULLAI - MUSLIU, MURTEZAN ISMAILI, AHMED JASHARI, AGIM SHABANITHE DISTRIBUTION OF METALS IN SEDIMENTS IN THE LIKOVA, KUMANOVA AND PÇINJA RIVERSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES3/499 – 1092016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEMSEDIN ABDULI, BUJAR H. DURMISHITHE KINETIC OXIDATION OF MANGANESE (II) IN PRESENCE OF THE INORGANIC AND ORGANIC LIGANDESINTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY & MATERIALS SCIENCES1/19-162016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, SHEMSEDIN ABDULI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIDETERMINATION OF THE CONTENT OF ZN, CU, PB AND CD IN THE RIVER SHKUMBINI (PENA) WITH POTENTIOMETRIC STRIPPING ANALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY & MATERIALS SCIENCES1/116-322016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: WINTER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE3/713-202016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: SPRING SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCE2/339-462016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: SUMMER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2/77-132016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: AUTUMN SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY2/81-72016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREERENIS RAMADANI, AGON MEMETI, BUJAR H. DURMISHIWATER QUALITY INDEX: A NEW AUTOMATED WAY OF MEASURING THE QUALITYINTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES & SECURITY9/343–522017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, REKA ARIANIT, ABDULI SHEMSEDIN, DEHARI SHEFKET DETERMINATION OF PB, CD AND CU IN THE WATERS OF RIVER SITNICAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTNO.1-2/VOL.144-492016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORETYTYNXHIU LULZIM , SHEFKET DEHARI, DIJE DEHARIPHYSICO-CHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL ANALYSIS IN THE RIVER AT THE VILLAGE OF RADESH IN MUNICIPALITY OF DRAGASH (KOSOVA)JOURNAL INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCENO.1/VOL.10 46-522015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, SHEHABI MUHAMET, DEHARI SHEFKET, GOVORI SEVDIJE NEW COMPLEXES OF CO(II) AND CD(II) USING 4-HYDROXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE AS LIGANDRESEARCH JOURNAL OF APPLIED SCIENCESNO.2/VOL.8112-1152013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, PODVORICA FETAH, DEHARI SHEFKET, SHEHABI MUHAMET SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CO(II) COMPLEXES WITH TRIDENTATE (ONO) SCHIFF BASESSTUDIA CHEMIANO.4/VOL.57 33-382012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, JASHARI AHMED, DEHARI SHEFKET, SHABANI AGIM NEW COMPLEXES OF NICKEL (II) USING 4-HYDROXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE AS LIGANDWORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, IN INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERINGNO.7/VOL.6 1364-13672012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREKAHROVIC EMIRA, DEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, REÇI HYSEN, BEGIC SABINA, LJUBIJANKIC NEVZETA SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW RU (III) COMPLEXES WITH MONOBASIC (NO) AND DIBASIC (ONO) SCHIFF BASES DERIVED FROM SALICYLALDEHYDESTECHNIQUE TECHNOLOGIE EDUCATION MENAGEMENT NO.4/VOL.5799-8042010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIJA ZIMERI,NADIRE LOKUTHE DYNAMICS OF THE MOVEMENT OF PASSENAGERS AND TOURISTS AT THE MAIN BORDER CORRIDOR 8 BETWEEN REPUBLIC OF MACEDONIA-ALBANIA.KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS12/31-4162016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, SHEHABI MUHAMET, JUSUFI SELIM SPECTROSCOPIC STUDIES AND STRUCTURE DETERMINATION OF SCHIFF BASE DERIVED FROM 5-BROMOSALICYLALDEHYDE AND 4-AMINOBENZOIC ACIDDER PHARMA CHEMICANO.6/VOL.2 273-278
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, DEHARI SHEFKET SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NI(II) COMPLEXES WITH BIDENTATE (NO) SCHIFF BASESDER PHARMA CHEMICANO.6/VOL.2 437-4412010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI SHEFKET, JUSUFI SELIM, HASHANI ISMET, DEHARI DIJE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF RUTHENIUM (III) COMPLEXES WITH N-SUBSTITUTED SALICYLIDENEIMINEDER PHARMA CHEMICANO.3/VOL.3 13-172011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI DIJE, DEHARI SHEFKET, ALIU SUZANA, JUSUFI SELIM, LAJQI AZEM, ISMAILI MURTEZAN THE HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM OF AL(III) ION WITH ASPARTIC ACID AND ASPARAGINESEEU REVIEW NO.1/VOL.4 71-842008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON; IMERI, FLORINDA; CICO, BETIMREST ARCHITECTURE STATE OF PRACTICE IN MACEDONIAN IT COMPANIESJOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES2/2097-10720152074-0867
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEHARI SHEFKET, DEHARI DIJE, DURMISHI BUJAR, JUSUF SELIMI, SHEHDULI MERITA, KORÇA BARDHA, ISMAILI MURTEZANTHE HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM OF AL (III) ION WITH PHTALIC ACID AND SULPHOSALICILIC ACIDSEEU REVIEWNO.1/VOL.3 66-752007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIDRIZI, FLORIM; RAHMANI, BURHAN; MEMETI, AGONANALYSIS AND COMPARISON OF GAUSS AND GAUSS – JORDAN METHODS AND THEIR ALGORITHMS, FOR THE SELECTION OF LINEAR EQUATION SYSTEMINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND TECHNOLOGY15/135-3820162223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIDRIZI, FLORIM; MEMETI, AGON; RAHMANI, BURHANANALYSIS AND COMPARISON OF DES CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM AND AES CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM IN DIFFERENT CPUINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND TECHNOLOGY16/125-2820162223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERAMADANI, ERENIS; MEMETI, AGON; DURMISHI, BUJARWATER QUALITY INDEX: A NEW AUTOMATED WAY OF MEASURING THE QUALITYINTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY3/943-5220171313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREABDULI SHEMSEDIN, ALEKSOVSKA SLLOBOTKA, DURMISHI BUJARTHE COMPARISON OF DIFFERENT TEACHING APPROACHES RELATED TO THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLSMACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERINGVOL. 34, NO. 27-272015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHEMSEDIN ABDULI, SLLOBOTKA ALEKSOVSKA, BUJAR DURMISHITHE EFFECTS OF COMPUTER SIMULATIONS AND REAL EXPERIMENTS TO UNDERSTAND THE CONCEPTS OF ACIDS AND BASESANGLISTICUM JOURNALVOLUME: 4358-3702015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREARIANIT A. REKA, BUJAR H. DURMISHI, AHMED JASHARI, BLAGOJ PAVLOVSKI, NJOMZA BUXHAKU, ARBANA DURMISHIPHYSICAL-CHEMICAL AND MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC EXAMINATIONS OF TREPEL FROM REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY1/213 – 172016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, SHEMSEDIN ABDULI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIDETERMINATION OF THE CONTENT OF ZN, CU, PB AND CD IN THE RIVER SHKUMBINI (PENA) WITH POTENTIOMETRIC STRIPPING ANALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY & MATERIALS SCIENCES1/116-322016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: WINTER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE3/713-202016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: SPRING SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCE 2/339-462016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: SUMMER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY 2/77-132016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: AUTUMN SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY 2/81-72016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR DURMISHI, IMRANE ZIBERI, AGIM SHABANISEASONAL VARIATION OF THE CONCENTRATION OF TRIHALOMETHANES IN THE DRINKING WATER IN THE CITY OF KUMANOVAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT1-2/135-44 20162545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORETROJA, P. SHABANI, A. VITO, E. PREPARATE FARMACEUTIKE TË RËNDËSISHME ME BAZË KUMARINE (BENZO Α-PIRON) TË PRODHUARA SINTETIKISHTFARMACISTI321-232005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, B. ISMAILI, M. SHABANI, A. ABDULI, SH. DRINKING WATER QUALITY ASSESSMENT IN TETOVA REGIONAMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 8 (2)162-1692012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, B., VEZI, D., ISMAILI, M., SHABANI, A., ABDULI, SH. SEASONAL VARIATION OF TRIHALOMETHANES CONCENTRATION IN TETOVA'S DRINKING WATER (PART B)WORLD JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL CHEMISTRY2 (1)42-522012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI, B., VEZI, D. ISMAILI, M., SHABANI, A., ABDULI, SH. TRIHALOMETHANES IN TETOVA'S DRINKING WATER1-3140-1492013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANIPHYSICO-CHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF THE DRINKING WATER IN THE SUMMER SEASON IN TETOVAJOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES3-32352-23602013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULIPHYSICAL-CHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF THE DRINKING WATER IN THE SPRING SEASON IN TETOVAJOURNAL OF SELCUK UNIVERSITY NATURAL AND APPLIED SCIENCESPECIAL ISSUE60-692013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARIANIT A. REKAVARIATION OF TRIHALOMETHANES CONCENTRATION IN TETOVA'S DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASONMIDDLE-EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH16-6814-8212013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANIPHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF DRINKING WATER IN THE AUTUMN SEASON OF TETOVA CITY, MACEDONIAUNIVERSAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY3-3407-4142013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESIHANA AHMETI LIKA, BUJAR H. DURMISHI, AGIM SHABANI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJANTITHROMBOTIC THERAPY DURING PREGNANCYARC JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1-216-202015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, TEUTA GJULADIN – HELLON, MURTEZAN ISMAILI, MILE SRBINOVSKI, AGIM SHABANIDISINFECTION OF DRINKING WATER AND TRIHALOMETHANES: A REVIEWINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE11-245-562015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, MILE SRBINOVSKIEVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF DRINKING WATER WITH DRINKING WATER QUALITY INDEX IN KUMANOVA CITY, MACEDONIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY (IJISSET)1-113-202015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAZMI EJUPI, BARDHA KORÇA, BUJAR H. DURMISHI, ZEHRA HAJRULLAI - MUSLIU, MURTEZAN ISMAILI, AHMED JASHARI, AGIM SHABANITHE DISTRIBUTION OF METALS IN SEDIMENTS IN THE LIKOVA, KUMANOVA AND PÇINJA RIVERSINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES (IJCRCPS)4-399-1092016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI RESULPËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA NR.1141-1502005
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERESUL H, NURAN S, XHEMAILI H, CHANGES OF POPULATION BY AGE AND GENDER STRUCTURE OF REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCES, VOL. VI. NO. 2231-2372015ISSN 2410-3918
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, MURAT SEN, STOJAN RENDEVSKI, OLGUN GUVEN RADIATION SYNTHESIS OF LOW SWELLING ACRYLAMIDE BASED HYDROGELS AND DETERMINATION OF AVERAGE MOLECULAR WEIGHT BETWEEN CROSSLINKSNUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS B265375-378 2007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN. MAHMUDI, M. SEN, O. GUVEN, S. RENDEVSKICHARACTERIZATION OF NETWORK STRUCTURE OF POLYACRYLAMIDE BASED HYDROGELS PREPARED BY RADIATION INDUCED POLYMERIZATIONAMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP)2007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN. MAHMUDI, S. RENDEVSKICHARACTERIZATION OF NETWORK STRUCTURE OF AAM/MAAM HYDROGELS PREPARED BY RADIATION INDUCED POLYMERIZATIONPROCEEDINGS OF EUROPIAN POLYMER CONGRESS22007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKIMECHANICAL AND CONTROLLED RELEASE PROPERTIES OF GAMMA RADIATION SYNTHESIZED POLY(AAM/DMAEMA/MBA) HYDROGELS FOR APPLICATION OF 2,4 HERBICIDEPHYSICS MACEDONICA5852008ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKIWETTING ANALYSIS OF GAMMA RADIATION SYNTHESIZED POLY(AAM/DMAEMA/DEG) HYDROGELS FOR APPLICATIONS OF 2,4-D HERBICIDEPHYSICA MACEDONICA5852008ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKIRADIATION SYNTHESIS OF AAM/DMAEMA/MBA HYDROGELS FOR ABSORPTION OF 2,4-D HERBICIDEBALWOIS 2010, 62010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKICHARACTERIZATION OF POLYACRYLAMIDE HYDROGELS PREPARED BY GAMMA RADIATION-INDUCED POLYMERIZATIONPHYSICA MACEDONICA6173-782012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA. IBRAIMI DIZAJNET E HADAMARDIT DHE LIDHJET E TYRE ME KODET ORTOGONALEBULETINI SHKENCOR UNIELXI/361-912007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORES. RENDEVSKI, N. MAHMUDI, KRSTO BLAZEV, R. POPESKI-DIMOVSKI, F. AJREDINI STUDIES ON ZEOLITE CONTRIBUTION TO THE SUN PROTECTION PROPERTIES OF PLANT OIL LOTION RICH IN VITAMIN EPHYSICA MACEDONICA6172012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA. IBRAIMI, L. NIKOLLA , A. FUNDO SPECTRAL PROPERTIES OF SCHRODINGER OPERATORS WITH DECAYING POTENTIALSBULETINI SHKENCOR UNIELXIII/22009978-99956-838-1-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA. IBRAIMI, L. NIKOLLA THE CAUCHY PROBLEM FOR THE QUASILINEAR SCHRÖDINGER EQUATION AND LOCAL WELL POSEDNESSMATHEMATICA MACEDONICA757-6820091409 9721
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREELEZAJ I., MEMISHI SH., SELIMI Q., LETAJ K., MEMETI S., SEFAJA L., MILLAKU F. THE CRONIC EFFECTS OF HEAVY METALS POLLUTION ON CONCENARTION OF LEAD, CADMIUM, COPER AND ZINC IN HOUSE SPARROË (PASSER DOMESTICUS).THE FASEB JOURNAL20040892-6634
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA. IBRAIMI, L. NIKOLLA SCHRODINGER AND DIRAC OPERATORS WITH SINGULAR POTENTIALSBULETINI SHKENCOR UNIELXiV/32010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMISHI, F.SH. EFEKTI SEZONAL I NDOTJES SË MJEDISIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIK, HEMATOLOGJIK DHE BIOAKUMULIM TË DISA METALEVE TE HARABELI ( PASSER DOMESTICUS).TAKIMI I KATËRT VJETOR NDËRKOMBËTAR I INSTITUTIT ALB-SHEKNCA “IASH-2009”III12320092073-2244
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR DURMISHI, MURTEZANI ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULIDRINKING WATER QUALITY ASSESSMENT IN TETOVA REGIONAMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES : , 8 (2)162-16920121553-345X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREELEZAJ, R. I., MEMISHI, SH., SELIMI, I. Q., LETAJ RR. K., MILLAKU, L. SEASONAL CHANGES OF BLOOD DELTA AMINOLEVOLUNIC ACID DEHYDRTATASE ACTIVITY (ALAD), HEMATOCRIT (HCT) AND HEMOGLOBIN (HB) IN HOUSE SPARROË (PASSER DOMESTICUS), LEAVING IN URBAN AND HEAVY METAL POLLUTION AREA.
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREELEZAJ, R. I., MEMISHI, SH., SELIMI, I. Q., LETAJ RR. K., MEMETI, S. SESONAL EFFECTS OF ENVIRONMENTAL HEAVY METAL POLLUTION ON TISSUE ACCUMULATION OF LEAD, CADMIUM, ZINC AND COPER IN HOUSE SPARROË (PASSER DOMESTICUS).
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR DURMISHI, DAUT VEZI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, SHEMSEDIN ABDULISEASONAL VARIATION OF TRIHALOMETHANES CONCENTRATION IN TETOVA'S DRINKING WATER (PART B)WORLD JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL CHEMISTRYVOLUME 1, ISSUE 242-5220122277-8055
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREF. I.SADIKI , A. IBRAIMIRELATION BETWEEN PROPERTIES OF TERNARY SEMIRINGS AND PROJECTIVE PLANESINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS VOL.80-120121314-3395
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORES. RENDEVSKI, A. ANDONOVSKI, N. MAHMUDICONTROLLED RELEASE STUDIES OF CALCIUM ALGINATE HYDROGELSPHYSICA MACEDONICA6145-512012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFADIL AJREDINI, OLIVER ZAJKOV, NAIM MAHMUDICASE STUDY ON THE INFLUENCE OF SIMULATIONS AND REAL EXPERIMENTS ON HIGHER ORDER SKILLSPHYSICA MACEDONICA4829-342012ISSN 0352-0986
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISA REXHEP ELEZAJ, SHEVAL MEMISHI, QERIM ISAK SELIMI, KASUM RRUSTEM LETAJ, LULZIMBRAHIM MILLAKU CHANGES IN BLOOD ALA-D ACTIVITY HEMATOCRIT AND HEMOGLOBIN IN HOUSE SPAROWS INHABITING URBAN AND HEAVY METAL POLLUTED AREAS. HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENMARALTE BOOKSCAPT 620121879-8756
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORER. POPESKI-DIMOVSKI, S. RENDEVSKI, N. MAHMUDI CHANGE IN GELATION TIME OF SODIUM ALGINATE BIOPOLYMER HYDROGELS WITH CHANGE OF DOSE OF GAMMA IRRADIATIONPHYSICA MACEDONICA6167-722012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREENVER ZENKU, SHEVAL MEMISHI, AGIM HAZIRI.IDENTIFYING OF ALLERGIC AGENTS TO DIFFERENT HUMAN AGE GROUPS IN TETOVO AREAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR)NR. 9 VELLIMI 320142319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORER. POPESKI-DIMOVSKI, S. RENDEVSKI, N. MAHMUDI GAMMA IRRADIATION INDUCED CHANGES IN THE BIOADHESION PROPERTIES OF CALCIUM ALGINATE GELSPHYSICA MACEDONICA61107-1122012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, SHEVAL MEMISHI, KRISTAQ BËRXHOLI.THE FREQUENCY OF Q FEVER BY GENDER IN THE HUMAN POPULATION OF WESTERN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR).NR 10. VELLIMI 3520142319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREENVER ZENKU, SHEVAL MEMISHI, ISMIJE SAITI. MONITORING OF IMMUNE PARAMETERS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA IN TETOVO AREAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR),NR 12. VELLIMI 3420142319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKI, BASHKIM ZIBERI THE APPLICATION OF SPECTROSCOPIC TECHNIQUE FOR THE STUDYING OF CONTROLLED RELEASE OF 2,4-D HERBICIDE FROM AAM/DMAEMA/DEG HYDROGELS AKTET1, VIII2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREI. ALIU, S. RENDEVSKI, N. MAHMUDI, R. POPESKI-DIMOVSKITHE NONDESTRUCTIVE METHOD OF ACOUSTIC IMPULSE IN CHARACTERIZING TOMATOES FIRMNESS DURING STORAGEAKTET2, VIII62015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREENVER ZENKU, SHEVAL MEMISHI, LJILJANA SIMONOVSKA.QUANTITATIVE AND IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF LYMPHOID CELLS OF SWINE IMMUNIZED WITH ESCHERICHIA COLI BACTERIAINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN PHARMACY, BIOLOGY AND CHEMISTRY ( IJAPBC) NR 2. VELLIMI 420152321-3272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXH. BEQIRI, A. IBRAIMINEW OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER ADVENCED NEUTRAL DIFFERENTIAL EQUATIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINERING RESEARCH AND TECHNOLOGY2/103365-336920132278-0181
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, SHEVAL MEMISHI.THE FREQUENCY VARIATION OF Q-FEVER AND COMPARISON OF INFECTION IN FARM ANIMALS ACCORDING TO REGIONS IN WESTERN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT. UNIVERSI NR 4 VELL 152-6320151857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKI WETTING PROPERTIES OF GAMMA RADIATION SYNTHESIZED POLY(AAM/DMAEMA/MBA) HYDROGELSPOLYMER RESEARCH JOURNAL, NOVA SCIENCE PUBLISHERS3, IX92015ISSN: 1935-2530
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI, STOJAN RENDEVSKITHE APPLICATION OF SPECTROSCOPIC TECHNIQUE FOR THE STUDYING OF CONTROLLED RELEASE OF 2,4-D HERBICIDE FROM AAM/DMAEMA/MBA HYDROGELSJOURNAL OF NATURAL SCIENCE AND MATHEMATICS OF SUT151-572016ISSN 2545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITILEAD CONCENTRATION AND Α-AMINOLEVULINIC ACID DEHYDRATASE ACTIVITIES IN THE LIVER OF THE FROG (RANA RIDIBUNDA PALL) IN POLLUTED ENVIRONMENTSEEU REVIEW1/59-1920091409-7001
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREK.RASIMI, A. IBRAIMI, L. GJOKANOTES ON Λ-COMMUTING OPERATORSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSVOL.91,NO.2191-19620141314-3395
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENAIM MAHMUDI AND STOJAN RENDEVSKIGAMMA RADIATION SYNTHESIS OF POLYMERS AND CONTROL OF THE MECHANICHAL PROPERTIESPHYSICA MACEDONICA6241-472016ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, NJOMZA SHAQIRITHE PRIMARY HYPOLACTASIA FREQUENCY IN 7-12-YEAR-OLD ALBANIAN PUPILS IN F.Y.R.O. MACEDONIAGJMR (GLOBAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, USA)1/1113-1620110975-5888
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESTOJAN RENDEVSKI, ISAK ALIU AND NAIM MAHMUDI NORMALIZED INTEGRAL FOURIER TRANSFORM AMPLITUDE FOR FOOD QUALITY DETERMINATION BY ACOUSTIC IMPULSE RESPONSE METHODPHYSICA MACEDONICA627-132016ISSN 1409-7168
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREE.DURMISHI, K.RASIMI, A.IBRAIMIFINDING A METRIC FOR A FAMILY OF CONTRACTIVE FUNCTIONSINTERNATIONAL J. OF MATH. SCI. & ENGG. APPLS. (IJMSEA) VOL. 8 NO. VI 181-18820140973-9424
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, NJOMZA SHAQIRITHE PRIMARY LACTOSE INTOLERANCE FREQUENCY AMONGST BOTH GENDERS AT AGE GROUP 7-12 IN ALBANIAN POPULATION OF MACEDONIASEEU REVIEW1/7115-13420111409-7001
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENJOMZA SHAQIRI, ISMIJE SAITI, XHEZAIR ABDIJAMONITORING THE TONSILLECTOMY EFFECT ON IMMUNE PARAMETERS, SUCH AS ASOT, IGM AND CRPSUT SCIENTIFIC OBSERVER2/1277-28520111857-6915
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, KRISTAQ BËRXHOLITHE FREQUENCY OF Q-FEVER IN THE HUMAN POPULATION OF WESTERN MACEDONIAADVANCES IN LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY3/835-4020132224-7181
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERISTO MALČESKI, , ALIT IBRAHIMI, CONTRACTION MAPPINGS AND FIXED POINT IN 2-BANACH SPACESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE MATHEMATICAL RESEARCH (IJSIMR) VOLUME 4, ISSUE 434-432016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBICOKU YLLI, SAITI ISMIJE, LUGAJ ARTA, KORRO KASTRIOT AND BERXHOLI KRISTAQSEROLOGICAL SURVEY OF Q FEVER IN SMALL RUMINANTS AND CATTLE IN FIVE REGIONS OF ALBANIAJOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES 12/3402-40520131680-5593
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALEKSA MALČESKI , ALIT IBRAHIMI, RISTO MALČESKIEXTENDING KANNAN AND CHATTERJEA THEOREMS IN 2-BANACH SPACES BY USING SEQUENTIALY CONVERGENT MAPPINGS МАТЕМАТИЧКИ БИЛТЕНVOL. 40(LXVI) NO. 129-362016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, VIOLETA DUKOSKA, FLORINDA BALLA, KRISTAQ BËRXHOLIPRELIMINARY DATA FOR THE PRESENCE OF Q FEVER IN ANIMALS IN SOME OF THE REGIONS OF WESTERN MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE1/9107-11020141307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREF. SADIKI, A. IBRAIMI, A. JUSUFIDESARGUES SYSTEMS AND A MODEL OF A LATERALLY COMMUTATIVE HEAP IN DESARGUES AFFINE PLANEINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT)VOL. 5 ISSUE 08423-427 20162278-0181
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREA.JUSUFI, K.RASIMI, A. IBRAIMIDRAZIN’S PSEUDO-INVERS FOR SINGULAR MATRICES WITH A ZERO ROWUNIELXVII/32013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAZIRI AGIMKONFIRMIME, KONTESTIME DHE ZBULIME TË REJA RRETH PTERIDOFITEVE NË ZONËN VERIPERËNDIMORE TË MAQEDONISËBULETINI I SHKENCAVE NATYRORENUMRI 2, VËLLIMI 330-382006
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, FADIL MILLAKU & ELEZ KRASNIQIGENUS GALINSOGA RUIZ & PAVON (ASERACEAE) IN MACEDONIAN FLORASEEU REVIEWVOLUME 4, NO. 1,85-912008ISSN-1409-7001
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAZIRI A., MILLAKU F., KRASNIQI E. ANALIZA E FORMAVE JETËSORE DHE ELEMENTEVE FLORISTIKE TË KOMPOZITEVE (ASTERACEAE) NË ZONËN VERI - PERËNDIMORE TË MAQEDONISË.BULETINI I SHKENCAVE NATYRORE. UNIVERSITETI I TIRANËS.VËLLIMI 5. NUMËR 5.235-2422008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFISNIK DALIPI, EPI RUFATI, FLORIM IDRIZIAPPLYING AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGY IN A DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENTINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENTVOLUME 8, ISSUE 320-2520132278-067X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFADIL MILLAKU, PAUL HEISELMAYER, FERAT REXHEPI, ELEZ KRASNIQI, CHRISTIAN EICHBERGER & AGIM HAZIRI ENDEMIC, STENO-ENDEMIC AND RELICT PLANTS IN SERPENTINES OF KOSOVASAUTERIA 16VOLUME 7. (15)149-1622008978-3-901917-09-7
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIVËSHTRIMI HISTORIK I VENDBANIMEVE DHE KARAKTERISTIKAT GJEOGRAFIKE TË QYTETEVE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONIUNIVERSITAS8, V17-4120061727-0138
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIASPEKTET E ZHVILLIMIT HISTORIK DHE SHOQËROR-EKONOMIK I QYTETEVE NË MAQEDONI DHE TREVAT SHQIPTARE NË TEACTA LINGUA GEOGRAPHICA257-712006
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT RELATION BETWEEN PROPERTIES OF TERNARY SEMIRINGS AND PROJECTIVE PLANES INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNR. 1, VOL.80 1-1520121311-8080
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, FILIPI KRISTAQREGULAR TERNARY SEMIRINGS WITH SEMI-SUBTRACTIVE PROPERTIES AND THEIR INTERPRETATION IN PROJECTIVE PLANESINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES NO. 33/ISSUE 21356-136820132051-5995
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, FILIPI KRISTAQSOME PROPERTIES OF LATERALLY COMMUTATIVE HEAPS. CONSTRUCTION OF SUCH HEAPS IN DESARGUES PLANEINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES AND ENGINEERING APPLICATIONS NO. VI, VOL. 89-1720140973-9424
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT, JUSUFI AZIRDESARGUES SYSTEMS AND A MODEL OF A LATERALLY COMMUTATIVE HEAP IN DESARGUES AFFINE PLANEINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND TECHNOLOGYNO. 08, VOLUME 5423-42720162278-0181
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIDRIZI FLORIM , DALIPI FISNIK , RUSTEMI EJUP ANALYZING THE SPEED OF COMBINED CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS WITH SECRET AND PUBLIC KEY INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENTVOLUME 8, ISSUE 345-512013e-ISSN: 2278-067X
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETADREJTORI SI UDHËHEQËS I VEPRIMTARISË PEDAGOGJIKECOGITONR.3100-1032008ISSN 1857 – 579X
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI-HOXHA, AFËRDITA, SALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAKOMUNIKIMI DHE PËRGJEGJËSITË E ARSIMTARIT NË RAPORT ME NXËNËSITPHILOSOPHICAVOL.1, NO.1-217-192014ISSN 1857-8454
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT, RASIMI KRUTAN, RUSHITI AGIMINTERPRETATION OF PLANAR TERNARY RING IN DESARGUES PLANE LIKE USUAL RINGINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS АND ITS APPLICATIONSNO. 3–A, VOLUME 481–9120162347-1557
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI-HOXHA, AFËRDITA, SALLMANI, AGIM, ZENUNI-IDRIZI, VALDETASJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICAVOL.1, NO.1-220-232014ISSN 1857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKPAJAZITI, VALENTINA, PAJAZITI, MENSUR, ZENUNI-IDRIZI, VALDETAFILOZOFIA E INSTALACIONIT NË ARTIN BASHKËKOHORPHILOSOPHICAVOL.1, NO.1-2178-1802014ISSN 1857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINASELF ASSESMENT IN THE TEACHING PROCESSIBU JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVOL. 2, NO.143-532015ISSN: 1857 – 9051
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, PAJAZITI, VALENTINATHE FORMATIVE EVALUATION AND THE INFLUENCE OF THE FEEDBACK IN THE SUCCESS AND THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTSPHILOSOPHICAVOL.2, NO.3-4232-2372015ISSN 1857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESEJFULI NEXHIBE, IDRIZI FLORIM, RAMADANI ERENIS ANALYSIS AND COMPARISON OF THE SENSORS USED IN MOBILE DEVICESINTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHOLOGIES & SECURITY№ 1 / VOL. 819 -302016ISSN 1313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIPROBLEMI I MBETURINAVE NË KOMUNËN E TETOVËSACTA LINGUA GEOGRAPHICA361-732007
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIVEÇORITË E POPULLSISË SË MAQEDONISË DHE POPULLSISË SHQIPTARE NË TEACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-579-932008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZITETOVA NDËR SHEKUJACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-5199-2012008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIMENAXHIMI I PËRMBYTJEVE NGA SHKUMBINI I TETOVËSSTUDIME ALBANOLOGJIKEIV27-392010978-99956-3797-1
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIVËSHTRIMI DEMOGRAFIK I POPULLSISË BËRVENICËSDITURIA5 / III167-18420101857-6125
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIVEÇORITË DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SË KOMUNËS SË TETOVËSACTA LINGUA GEOGRAPHICA861-732010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERASIMI KRUTANDOUBLE COMMUTATIVITY AND SOME RESULTS ON QUASIHYPONORMAL OPERATORSINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS RESEARCH VOL. 5, NO. 320130976-5840
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERASIMI KRUTAN, IBRAIMI ALIT, GJOKA LUIGJSOME REMARKS ON N-POWER CLASS(Q) OPERATORSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSNO.2, VOL. 89 620131311-8080
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIZHVILLIMI DEMOGRAFIKO-URBANISTIK I TETOVËSSTUDIME ALBANOLOGJIKEIV126-1352009978-99943-50-53-7
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERASIMI KRUTAN, GJOKA LUIGJNOTES ON LAMBDA- COMMUTING OPERATORSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS NO. 2, VOL. 91191-19620141311-8080
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI EMINI, RASIMI KRUTAN, IBRAIMI ALITFINDING A METRIC FOR A FAMILY OF CONTRACTIVE FUNCTIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES AND ENGINEERING APPLICATIONSNO. VI, VOL. 8 181-18820140973-9424
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIMOTHER TERESA, THE GREATEST MISSIONARY AND HUMANIST OF THE 20TH CENTURYFILOLOGJIA7 / V41-4520171857-8535
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, RASIMI KRUTANDRAZIN’S PSEUDO-INVERSE OF RIGHT ANGLE SINGULAR MATRIXBULLETIN MATHEMATIQUENO 1, VOL 3749-6020130351-336X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT, RASIMI KRUTAN, RUSHITI AGIMINTERPRETATION OF PLANAR TERNARY RING IN DESARGUES PLANE LIKE USUAL RINGINTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONSNO 3, VOL 481-9120162347-1557
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIWHAT KIND TERRITORIAL DIVSION DOES MACEDONIA NEEDFINANCIAL TIMES-IDEST3251-25220091857-6079
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDOBËRDOLANI NAIM, SKENDERI FAUZIRESURSET NATYRORE TË DRENASITREFORMA4138-14320161800-9794
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, SHEMSEDIN ABDULI, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIDETERMINATION OF THE CONTENT OF ZN, CU, PB AND CD IN THE RIVER SHKUMBINI (PENA) WITH POTENTIOMETRIC STRIPPING ANALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY & MATERIALS SCIENCES1-116-322016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: WINTER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CHEMICAL SCIENCE (IJARCS)7-313-202016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: SPRING SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCE (IJRES)3-239-462016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: SUMMER SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY (IJISSET)7-27-132016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR H. DURMISHI, ARIANIT A. REKA, AHMED JASHARI, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANI, ARBANA DURMISHIBENCH SCALE INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING IN TRIHALOMETHANES FORMATION IN TETOVA’S DRINKING WATER: AUTUMN SEASONINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY (IJISSET)8-21-72016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDEARI, D.JASHARI, A. DEARI, SH. SHABANI, A. NEW COMPLEXES OF NICKEL (II) USING 4-HYDROXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE AS LIGANDWORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 7-61364-13672012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJASHARI AHMED, IMERI FAIK, BALLAZHI LULZIME, SHABANI AGIM, MIKHOVA BOZHANA, POPOVSKI EMIL, ANDREA HUWILER SYNTHESIS AND CELLULAR CHARACTERIZATION OF NOVEL ISOXAZOLO- AND THIAZOLOHYDRAZINYLIDENE-CHROMAN-2,4-DIONES ON CANCER AND NON-CANCER CELL GROWTH AND DEATHBIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 222655-26642014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAFRIM ZEQIRAJ, ZAFER GASHI, SHKELZEN ELEZAJ, SANIJE BERISHA, AGIM SHABANI DETERMINATION OF INFERTILITY IN INFERTILE MEN IN THE GUKAGJIN REGION IN REPUBLIC OF KOSOVOEUROPEAN JOURNAL OF BIOMEDICAL AND PHARMACEUTICAL SCIENCES8-455-582017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBUJAR DURMISHI, IMRANE ZIBERI, AGIM SHABANIVARIACIONI SEZONAL I PËRQENDRIMIT TË TRIHALOMETANEVE NË UJIN E PIJSHËM TË QYTETIT TË KUMANOVËSJOURNAL OF NATURAL SCIENCIS AND MATHEMATICS OF UT1-2, 135-442016
FAKULTETI FILOZOFIKLULJETA BEXHETITHE IMPACT OF INTERNAL COMMUNICATION AT WORK AND ETHNIC PREJUDICESEUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCESVOL. 4 NO. 634-412016ISSN 2056-5429
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, SHEVAL MEMISHI, KRISTAQ BËRXHOLI“THE FREQUENCY OF Q-FEVER BY GENDER IN THE HUMAN POPULATION OF WESTERN MACEDONIA”INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR)10/32143-214620142319-7064
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, LULJETAATTITUDES AND ORGANIZATIONAL POLICYTHE EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCESNO.4 VOL.619-252015eISSN: 2357-1330
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREENVER ZENKU, SHEVAL MEMISHI, ISMIJE SAITI“MONITORING OF IMMUNE PARAMETERS IN PATIENTS WITRH BRONCHIAL ASTHMA IN TETOVO AREA”INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR)12/31474 147620142319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESAITI I, MEMISHI SH.“THE FREQUENCY VARIATION OF Q FEVER AND COMPARISON OF INFECTION IN FARM ANIMALS ACCORDING TO REGIONS IN WESTERN MACEDONIA”INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT4/152-6320151857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, SHEVAL MEMISHI, KRISTAQ BËRXHOLI“SOME SEROLOGICAL DATA FOR THE PRESENCE OF Q FEVER IN HUMANS IN THE REGIONS OF STRUGA IN WESTERN MACEDONIA”PËRMBLEDHJE E PUNIMEVE FROM THE 1ST INTERNACIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM OF AGRICULTURE AND VETERINARY MEDICINE, UNIVERSYTY OF PRISHTINA, KOSOVO. (ISSAV)1/1229-2352014978-9951-00-172-4
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, ENVER ZENKU, KRISTAQ BËRXHOLI“SOME PRELIMINARY DATA FOR THE PRESENCE OF Q-FEVER IN HUMANS IN THE REGIONS OF TETOVA, KERÇOVA AND DIBRA IN WESTERN MACEDONIA”PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN BASIC AND APPLIED SCIENCE, HURGHADA – EGYPT1/1612-62120131857-8179
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, KRISTAQ BËRXHOLI“THE PREVALENCE OF Q FEVER IN SHEEP, GOATS AND CATTLE IN FIVE REGIONS OF WESTERN MACEDONIA”INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOIL, PROCEEDINGS AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA1/1152-16020159928-110-58-9
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, KRISTAQ BËRXHOLI“PREVALENCE OF Q FEVER IN FARM ANIMALS AND HUMAN POPULATION IN WESTERN MACEDONIA”SESIONI I 3 SHKENCOR D-DAY UBT-FMV, TIRANË1/3135-1522015978-9928-179-82-1
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, KASTRIOT KORRO, KRISTAQ BËRXHOLI“THE SATATISTICAL ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF Q FEVER ANTIBODIES IN FARM ANIMALS IN WESTERN MACEDONIA”ALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (AJAS)1/16463-47020172218-2020
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREISMIJE SAITI, SHEVAL MEMISHI, ENVER ZENKU““THE FREQUENCY VARIATION OF Q FEVER IN FEMALES AND MALES PERSONS BETWEEN THE AGE GROUP 20-40 IN WESTERN MACEDONIA”JOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT1/12017978-608-2017-059-6
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, FADIL MILLAKU, FERAT REXHEPI AND ELEZ KRASNIQI GALINSOGA CILIATA (RAF.) S. F. BLAKE (ASTERACEAE) – A NEW SPECIES FOR THE FLORA OF MACEDONIA. JOURNAL OF PLANT BREEDING AND CROP SCIENCEVOL. 1(7)270-2722009
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI THE GENUS ONOBRYCHIS MILLER (FABACEAE) IN THE FLORA OF MACEDONIA.RESEARCH IN PLANT BIOLOGY1(1)32-342011ISSN: 2231-5101
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, VULLNET MISLIMI, RAMADAN SALI DISTRIBUTION OF CHEILANTHOID FERNS IN MACEDONIA.OPEN INTERNATIONAL JOURNAL OF BOTANYVOL. 1, NO. 1,01-032013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREENVER ZENKU, SHEVAL MEMISHI, AGIM HAZIRI IDENTIFYING OF ALLERGIC AGENTS TO DIFFERENT HUMAN AGE GROUPS IN TETOVO AREAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR)VOLUME 3, ISSUE 920142319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI DISTRIBUTION OF ACHILLEA CLAVENNAE L., VAR. CLAVENNAE HAYEK (ASTERACEAE) IN MACEDONIA.INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR)VOLUME 3, ISSUE 10,20142319-7064
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI ASTERACEAE (COMPOSITAE) IN THE NORTHWEST REGION OF MACEDONIA.INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN PHARMACY, BIOLOGY AND CHEMISTRY (IJAPBC)VOLUME 5, ISSUE 120152277 – 4688
FAKULTETI EKONOMIKRAMETULLA FERATI & ELSANA AQIFICAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY: THE MACEDONIAN CASEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL8/751-592012ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
FAKULTETI EKONOMIKRAMETULLA FERATI, MYSLIM OSMANI, HIDAJET SHEHUNDIKIMI I KRIZËS FINANCIARE NË LIKUIDITETIN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË RAJONIN E POLLOGUTREVISTA UNIVERSITARE E UBT6172-1832012
FAKULTETI EKONOMIKRAMETULLA FERATI, NJAZI BYTYQI, ELSANA AQIFIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO 9001 IN PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH10/392012ISSN 2229-5518
FAKULTETI EKONOMIKARGJINA KAREMANI, SELVIJE THACI, RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRITHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL10/102512014ISSN 1857- 7431
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, FILIPI KRISTAQTHE UPPER NILRADICAL CONNECTED WITH A RIGHT IDEAL IN THE RING OF THE TRIANGULAR NXN-MATRICES ON THE FIELD OF THE REAL NUMBERSMATHEMATICA MACEDONICAVOL.5-200743-562007ISSN 1409 9721
FAKULTETI EKONOMIKARGJINA KAREMANI; RAMETULLA FERATI; HASIM DEARI; ADELA OSMANIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO IN PROFITABILITY AND REVENUES OF ENTERPRISE IN POLLOG REGION- REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH2512014ISSN 1857- 7431
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, FILIPI KRISTAQГОРНИОТ НИЛРАДИКАЛ СВРЗАН СО ЕДЕН ДЕСЕН ИДЕАЛ НА ПРСТЕНО Z V3MATEMATICKI BILTEN75-812008ISSN 0351-336X
FAKULTETI EKONOMIKHASIM DEARI, RAMETULLA FERATI AND ELDIAN BALLAWHAT INFLUENCE CONSUMERS BUYING GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH2/42013ISSN 2229-5518
FAKULTETI EKONOMIKRAMETULLA FERATI, MYSLYM OSMANI, HASIM DEARICAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FOR COMPANIES SELECTED IN THE POLLOG REGIONINTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC VISION3-4/22015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, SADIKU MURAT, FILIPI KRISTAQTHE UPPER NILRADICAL CONNECTED WITH A RIGHT IDEAL IN THE RING (Z[√3], +,•)IN INTERNATIONAL JOURNAL - SEEU REVIEW, VERSITAVOLUME 8, ISSUE 245-5620121409-7001
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, RASIMI KRUTANDRAZIN’S PSEUDO-INVERSE OF RIGHT ANGLE SINGULAR MATRIX MATEMATICKI BILTEN201349-602013ISSN 0351-336X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIMERI JUSUFI BUKURIE, JUSUFI AZIRMACEDONIAN STOCK EXCHANGE VALUED UPON THE INVESTMENT PROFITABILITYINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC THEORY AND APPLICATION2(3)25-322015ISSN: 2375-298X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBEQIRI XHEVAIR, JUSUFI AZIRNEW OSCILLATION CRITERIA FOR SECOND ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSVOLUME 103, NO. 3 557-5652015ISSN: 1311-8080 (printed); ISSN: 1314-3395 (on-line)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, SHEVAL MEMISHI, ENVER ZENKU AQUATIC FLORA AND ICHTHYOFAUNAL DIVERSITY IN UPSTREAM OF THE VARDAR RIVER.ALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (AJAS) (SPECIAL EDITION)VOLUME 16 (2). 20172218-2020
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIR, RASIMI KRUTANPSEUDO INVERSE I DRAZHINIT PËR T-MATRICAT REALE JOREGULAREJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTV.1, N.1-224-342016ISSN 2545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESADIKI FLAMURE, IBRAIMI ALIT, JUSUFI AZIRDESARGUES SYSTEMS AND A MODEL OF A LATERALLY COMMUTATIVE HEAP IN DESARGUES AFFINE PLANEINTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT)VOL. 5 ISSUE 08423-4272016ISSN: 2278-0181
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMEMETI, AGON ; IMERI, FLORINDA ; XHAFERI, GAZMENDREUSING LEARNING OBJECTS AND THE IMPACT OF WEB 3.0 ON E-LEARNING PLATFORMSINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS & DISTRIBUTED SYSTEMS 3/464-6820142278-5183
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREJUSUFI AZIRNILRADIKALI I POSHTËM LIDHUR ME NJË IDEAL TË DJATHTËBULETINI SHKENCOR UNIEL145-1562007
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, SALLMANI, AGIMVLERËSIMI I VAZHDUESHËM I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE DHE NDIKIMI I MBAJTJES SË EVIDENCES SË RREGULLT NGA ANA E ARSIMTARIT NË SUKSESIN E NXËNËSVEPHILOSOPHICAVOL.2, NO.3-497-1022015ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETAМЕЃУСЕБНОТО (ЗАЕМНОТО) ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАPROSVETNO DELLONR.343-562015ISSN 0350-6711
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINAСАМООЦЕНУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАPROSVETNO DELLONR.136-492016ISSN 0350-6711
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, ILAZI-HOXHA, AFËRDITA, PAJAZITI, VALENTINAVLERËSIMI FORMATIV DHE NDIKIMI I INFORMATËS KTHYESE NË SUKSESIN DHE TË ARRITURRAT E NXËNËSVEPHILOSOPHICAVOL.3, NO.5156-1622016ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE FACTORS THAT INFLUENCE THE FORMATION OF THE CHILD′S CHARACTERPHILOSOPHICAVOL.3, NO.6147-1532016ISSN 1857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETADREJTORI SI BARTËS I NDRYSHIMEVE NË SHKOLLËN BASHKËKOHOREMËSUESI SOTNR.426-282017ISBN 2545-4293
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUSOME OPEN ISSUES CONSERNING THE RESOCIALIZATION OF THE CONVICTED PEOPLEACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES VOL.3, NO.2287-29320142281-4612
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI, SHINAZI ZEJNELI, GRANIT HAXHIMUSTAFA, ADELINA MUCA-SHABANI, RUFAT MUCATHE BALANCE IN TECHNICAL MECHANICS AND ITS SYNTAX IN TRADITIONAL ARCHITECTURE-ALBANIAN CASTLESJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT JAS-SUTVOL.2NO.3-4/20161052016ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI, ULVIE MEMEDI-USEJNI, VIOLETA NUSHI, FERMAT BEJTULLAHUMASSIVE CONSTRUCTION SYSTEM OF UPPER REKA HOUSESJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT JAS-SUT, VOL.1,NO.1/2015452015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIDISA KARAKTERISTIKA NATYRORE-GJEOGRAFIKE DHE SOCIO-EKONOMIKE TË VENDBANIMEVE QYTETARE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONIUNIVERSITAS6,7 , IV1520051727-0138
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBASHKIMI IDRIZ, IMERI RAHIM, ANGELEVSKI DRAGAN, SKENDERI FAUZI, HAMITI RESULANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TÈ REPUBLIKËS SË MAQEDONISËSIMPOZIUM NDËRKOMBËTAR-PËRMBLEDHJE E PUNIMEVE2398-41020059989-2408-0-9
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI FAUZIDISA KARAKTERISTIKA FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË VENDBANIMEVE RURALE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONIACTA LINGUA GEOGRAPHICA1131-1412006C400-3500
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAGRANIT HAXHIMUSTAFA, ENIS JAKUPI, NATALIJA PULEJKOVA-RADESKATHE EFFECT OF EARTHQUAKE IN IDENTITY OF ARCHITECTURE OF SKOPJEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT JAS-SUTVOL.1,NO.1/201582015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIVECORITE E VELIZJES NATYRORE TE POPULLSISE SE MAQEDONISE DHE TE POPULLSISE SHQIPTARE NE TESTUDIME ALBANOLOGJIKE4209-22720111857-6958
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAFESTIM ADEMI, ENIS JAKUPINEW CONCEPTS IN THE FIELD OF SEISMIC-PUSHOVER ENGINEERING ANALYSISJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT JAS-SUT,VOL.1,NO.1/2015962015
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI, LILJANA DENKOVSKA AND ELENA DUMOVA-JOVANOSKA SEISMIC VULNERABILITY OF RC BUILDINGS IN POLOG VALLEY INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “MICRO, MACRO & MEZZO GEO INFORMATION 872015ISSN: 1857-9000 (printed version),E-ISSN: 1857-9019 (electronic version)
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETATHE INFLUENCE OF GOOD RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHERS AND THE STUDENTS IN THE SUCCESS AND THE ACHIEVEMENTS OF STUDENTSKNOWLEDGE INTERNACIONAL JOURNALVOLUME 16.1311-3152017ISSN 1857-923X
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETAAPLICATION OF THE STUDENTS PEER-ASSESMENT IN THE TEACHING PROCESSKNOWLEDGE INTERNACIONAL JOURNAL VOLUME 17, NO.1201-2052017ISSN 1857 – 923X
FAKULTETI FILOZOFIKBAJRAM SELMANIKURIKULI I FSHEHTË-JOFORMAL - KUPTIMI, PËRMBAJTJA DHE RËNDËSIA E TIJ NË REALIZIMIN E QËLLIMEVE TË KURIKULIT FORMAL NË SHKOLLËN FILLORECENTRUM740-532017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIKARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SË KOMUNËS SË ZHELINËS/KROJMIRIT/JEHONA1-2151-1832004
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETAMULTICULTURALISM IN THE EDUCATIONCENTRUMNO.7322-3302017ISSN 1857 – 8640
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIDISA ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME GJEOGRAFIKE14303-3152004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIOUTLOOK DEMOGRAPHIC OF POPULATION IN TETOVA MANICIPALITYSTUDIME GJEOGRAFIKE1360-642004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIPOZITA GJEOGRAFIKE DHE RESURSET NATYRORE TË HAPËSIRËS SHQIPTARE NË MAQEDONI DHE ROLI I TYRE NË INTEGRIM DHE ZHVILLIMSTUDIME GJEOGRAFIKE1280-852004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIDISA VEÇORI GJEOGRAFIKE TË VENDBANIMEVE RURALE NË TREVAT SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, SHKUP5175-1852012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, XHEMAILI, HISENKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, TIRANË498-1072012978-99956-37-97-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALIMI HALIM, TENTOV ARISTOTELA NEW SECURITY ARCHITECTURE FOR PRIVACY-PRESERVING AGGREGATION AND ACCESS CONTROL IN SMART GRIDSINTERNATIONAL JOURNAL OF DATA & NETWORK SECURITYVOL. 3, NO. 2, 67-762013ISSN: 2319-1236
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPIDEFINITION OF SEISMIC VULNERABILITY OF EXISTING RESIDENTIAL BUILDINGS AND BUILDINGS FOR FAMILY HOUSING IN POLOG VALLEYNTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOLUME 6, ISSUE 11, 2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALIMI HALIM, TENTOV ARISTOTELA SECURE KEY DISTRIBUTION AND MANAGEMENT SCHEME FOR HOME AREA NETWORK IN SMART GRIDINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER & TECHNOLOGYVOL. 12, NO. 83778-378520142277-3601
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZITOURISTIC EVALUATION OF SHARR MONTAIN FROM THE ASPECT OF NATURAL RESOURCESLOGOS, PRISHTINA3125-1302012
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPIКОНСТРУКЦИЈА И ФОРМАPRESING 2014ISSN 1857-744-x
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIDISA VEÇORI FIZIKO-GJEOGRAFIKE TË MALIT SHARRSCUPI, SHKUP3101-1182012978-608-4653--06-6
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZIJA ZIMERI,BLERTA ZIMERI,METUSH SULEJMANISOCIOCULTURAL DIMENSION OF COMMUNICATION AND TOURISMTHE TEACHER OF THE FUTURE17.2559-110620172545-4439,E-1857-923X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALIMI HALIM, TENTOV ARISTOTELA SECURE KEY DISTRIBUTION AND MANAGEMENT SCHEME FOR NEIGHBORHOOD AREA NETWORK IN SMART GRIDINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGYVOL. 5, ISSUE 1174-1782014ISSN: 0976-8491 (Online), ISSN: 2229-4333 (Print)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIMUNDËSITË PË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM NË VENDBANIMET RURALE TË SHARRIT TË TETOVËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE, TIRANË457-712011978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARARADMILA TOMOVSKA, ENIS JAKUPI, VAGEL DUNOSKISUSTAINABLE FEATURES OFVBUILDING MATERIALS OF TRADITIONAL OHRID HAUSEKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIETIFIC AND APPLICATIV PAPER V9, INSTITUT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT VOL. 93182015ISSN 1857-92
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBILALL I. SHAINICOMPUTING {2,4} AND {2,3}-INVERSES USING SVD AND SVD LIKE FACTORIZATIONSFILOMAT 403–4182016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBILALL I. SHAINICOMPUTING OUTER INVERSES USING COMPLETE ORTHOGONAL FACTORIZATIONSJOURNAL OF MATHEMATICS RESEARCH (JMR), PUBLISHED BY THE CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCATIONVOL. 6, NO. 3 91-10520141916-9809
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, RAMAN, IDRIZI, BASHKIM, POLLOZHANI MIXHAIT THE TOURIZM IN OHRID AS A KEY BENEFIT FOR CURTURAL AND HISTORIC ASPECTSECONOMIC VISION, TETOVË1-2/I285-29520141857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELAÇI, SABRI, SKENDERI, FAUZIBREGDETI I SHQIPËRISË PËRBALLË SFIDAVE TË NDRYSHME KLIMATIKESTUDIME ALBANOLOGJIKE, TIRANË45-2020142304-3828
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZI, AMZAI, IRFANPOLITIKA POPULLATIVE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, SHKUP979-8720141857-6958
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMPRINCIPLES AND PRACTICAL APPLICATIONS OF THE OPTIMAL VALUES MANAGEMENT AND PROGRAMMINGJIEAS-JOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE. VOL. 11(3)249-254 20161307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBILALL I. SHAINI, FATMIR HOXHA COMPUTING GENERALIZED INVERSES USING MATRIX FACTORIZATIONSFACTA UNIVERSITATIS , SER.MATH.INFORMVOL. 28, NO 3 335–3532013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIVEÇORITË DEMOGRAFIKE TË KOMUNËS SË BËRVENICËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE, SHKUP14155-17120161857-6958
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMMANAGING A COMPUTER SYSTEM AND INTERFACE, PERFORMANCE AND APPLICATIONSOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY. SCIENCE PUBLISHING CORPORATION, GREIFSWALDER PLATZ, BREMEN, GERMANY23-272016 2227-4332
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIKARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE TË POLLOGUTKËRKIME GJEOGRAFIKE, PRISHTINË1837-572016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIVEÇORITË GJEOGRAFIKE TË QYTETEVE NË MAQEDONI ME THEKS TË VEÇANTË TË QYTETEVE SHQIPTAREKËRKIME GJEOGRAFIKE, PRISHTINË1785-992015
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMRELIABILITY OF THE COMPUTER CONTROL SYSTEM, ANALYSIS OF THE DEFECT REMOVAL EFFICIENCY AND MAINTENANCEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT-JAS-SUT77-8620161857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZICLIMATE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UT1-25-1620162545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARARUSTEMI, AVNI; ZEQIRI, NDERIMANALYSIS AND FLEXIBILITY OF INTEROPERABILITY BETWEEN APPLICATION PROGRAM AND DATABASEOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUTVOL. 2, NO. 3-468-7620161857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMCOMMUNICATION SYSTEM, THE DEFINITION OF THE MODEL AND PROBABILITY OF ERROR IN DATA TRANSMISSIONJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUTVOL. 1, NO. 1-2322-33020151857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAMZAI, IRFAN, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESULTHE STRUKTURE OF AGE AND GENDER OF THE POPULATION ACCOR THE NATIONALITY IN THE REGION OF POLLOGJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHE MATICS OF UT1-2, 117-2420162545-4072
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMDETERMINATION A FLEXIBLE SYSTEM AND OPTIMAL DIGITAL VALUES, COMPUTER NETWORK SYSTEMS AND COMMUNICATIONSINTERNATIONAL JOURNAL OF MECHATRONICS, ELECTRICAL AND COMPUTER TECHNOLOGY © AUSTRIAN E - JOURNALS OF UNIVERSAL SCIENTIFIC ORGANIZATIONVOL. 4(11)400-41320142305 - 0543
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMPROMOTING CONCRETE ALGORITHM FOR IMPLEMENTATION IN COMPUTER SYSTEM AND DATA MOVEMENT IN TERMS OF SOFTWARE REUSE TO GENERATE ACTUAL VALUES SUITABLE FOR DIFFERENT ACCESS IN INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHATRONICS, ELECTRICAL AND COMPUTER TECHNOLOGY. AUSTRIAN E-JOURNALS OF UNIVERSAL SCIENTIFIC ORGANIZATION70 - 8020132305-0543
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIMADAPTATION AND RESEARCH DEVELOPMENT IN THE SPECTRUM OF METHODS WITH ADVANCED ACCESS IN THE AREA OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMJOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY. SCIENCE PUBLISHING CORPORATION, GREIFSWALDER PLATZ, BREMEN, GERMANY,50-5820132227-4332
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; LUMA, ARTAN; DIKA, ZAMIRIMPACTS OF SENSITIVITY IN ADVANCED CONTROL SYSTEMS. DESIGNING A MODEL. GENERATION OF A INFLUENTIAL VALUES AND QUANTIZATION NOISETHE GLOBAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (GJCST)11-1117-2120110975-435
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAZEQIRI, NDERIM; LUMA, ARTAN CONTROL SYSTEMS, SMART SENSORS, CONTROLLER, ELEMENTS IN A CONTROL LOOP, JAVA CARD AND SECURITYIN WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS AND CONTROL. WSEAS, WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACADEMY AND SOCIETY365-37420081991-8763
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBILALL I. SHAINI, TEUTA ZENKU AITKEN’S ALGORITHM AND ITS APPLICATION AT WOLFRAM MATHEMATICABRITISH JOURNAL OF SCIENCEVOL. 7 (1)09-1320122047 - 3745
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELAZIM KAMBERI, BILALL I. SHAINI, SHPEND ISMAILIUSE OF ICT BY UNIVERSITY STUDENTS FOR STUDY IN TETOVAINSTITUTI ALB-SHKENCA, PRISHTINË2011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R.VENDBANIMET NË RAJONIN E POLLOGUTSTUDIME ALBANOLOGJIKE163-17020132304-3828
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI H. BUJAR, ARIANIT A. REKA, MURTEZAN ISMAILI, AGIM SHABANIPHYSICO-CHEMICAL QUALITY ASSESSMENT OF THE DRINKING WATER IN THE SUMMER SEASON IN TETOVAJOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCESVOL.3, NO.3; 2352-23602013E-ISSN: 2249-1929
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDURMISHI H. BUJAR, DAUT VEZI, MURTEZANI ISMAILI, AGIMSHABANI, SHEMSEDIN ABDULITRIHALOMETHANES IN TETOVA'S DRINKING WATERJOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCESVOL. 3, NO. 1140-14920132249 –1929
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESHAKIRI KASTRIOT, ZABORSKI BOŠKO, SYLEJMANI BLERIM, KOSTOVSKI ŽARKO DIFFERENCES IN THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS WITH ATHLETES AND NON ATHLETES AT THE AGE OF 16-18 YEARSINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY VOL. 8 ISSUE 28-122015
FAKULTETI EKONOMIKMISLIM ZENDELI, BLAGICA RIZOSKA TULOVORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN A MACEDONIAN HOTEL BUSINESSINTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIESNO 2, VO 420121309-8047
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, S. ; XHAFERI, B.ALTERNATIVE THEORIES OF CAPITAL STRUCTURE EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.11, NO.7327-34320151857 - 7881
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMENTOR HAMITI, ELISSA MOLLAKUQE, ASMIR RAHMANI, FLORINDA MUHAXHIRI-IMERISTATISTICAL ANALYSES OF SAME CONTENT TEXTS WRITTEN IN DIFFERENT LANGUAGESPRESSACADEMIA PROCEDIA- VOL. 5124-129 2017ISSN: 2459-0762
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGON MEMETI, FLORINDA IMERI, BETIM CICO. REST ARCHITECTURE STATE OF PRACTICE IN MACEDONIAN IT COMPANIESJOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES XX(2) 97-10720152074-0867
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREMENTOR HAMITI, BLERIM REKA, FLORINDA IMERITHE IMPACT OF COMPUTER COMPONENTS IN ENHANCING THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING PROCESS IN UNIVERSITIES ELSEVIER, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 1912422-242620152422-2426.
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORINDA IMERI, LJUPCHO ANTOVSKI, MENTOR HAMITIEMPIRICAL ANALYSIS OF QUALITY MODELS IN PRACTICE IN SMALL IT COMPANIES IN SEE REGIONELSEVIER, PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 191969-974.2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORE AGON MEMETI, FLORINDA IMERI, GAZMEND XHAFERIREUSING LEARNING OBJECTS AND THE IMPACT OF WEB 3.0 ON E-LEARNINGINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER & DISTRIBUTED SYSTEMS4(3)64-682014 2278-5813
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELJUPCHO ANTOVSKI, FLORINDA IMERIREVIEW OF SOFTWARE REUSE PROCESSESINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE ISSUES10(6)83-8820131694-0784
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORINDA IMERI, LJUPCHO ANTOVSKIAN EMPIRICAL STUDY ON SOFTWARE REUSE IN SMALL IT COMPANIES IN THE BALKAN REGIONINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS & TECHNOLOGY9(2)1040-104820132277-3061
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORINDA IMERI, MENTOR HAMITIANALYSING THE ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE SORTING ALGORITHMS ON THE NUMERICAL ARRAYSSEE REVIEW5(1)49-6020091409-7001
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT SULEJMANI, ERHAN., HAYALOGLU ALI ADNANINFLUENCE OF CURD HEATING ON PROTEOLYSIS, RESIDUAL COAGULANT ACTIVITY AND VOLATILES OF KASHKAVAL CHEESE DURING RIPENINGFOOD CHEMISTRY211160-1702016Download
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI ERHAN., HAYALOGLU ALI ADNAN., RAFAJLOVSKA VESNA.STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION, PROTEOLYSIS, VOLATILE COMPOUNDS AND TEXTURAL PROPERTIES OF INDUSTRIAL AND TRADITIONAL BEATEN (BIENO SIRENJE) EWE'S MILK CHEESEJOURNAL OF DAIRY SCIENCE97(3)1210– 12242014Download
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI ERHAN., RAFAJLOVSKA VESNA., GUNESER ONUR., KARAGUL YUCEER YNCA., HAYALOGLU ALI ADNANVOLATILE COMPOUNDS AND PROTEOLYSIS IN TRADITIONAL BEATEN (BIENO SIRENJE) EWE’S MILK CHEESEINTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY67 (4) 584-5932014Download
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI E., MUSLIU H Z., SRBINOVSKA S. INFLUENCE OF STARTER CULTURE, TEMPERATURE AND PROCESSING TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF MACEDONIAN WHITE BRINED CHEESE (BELO SIRNJE)BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY 30 (4)579-5882014Download
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI E., RAFAJLOVSKA V., GUNESER O.CHARACTERIZATION OF VOLATILES IN BEATEN CHEESES (BIENO SIRENJE) BY SPME/GC-MS: INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL ORIGINJOURNAL OF SERBIAN CHEMICAL SOCIETY79927–939.2014Download
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, BESAPRODUCTION FUNCTION OF COMPANIES - THE CASE OF MACEDONIA AND ALBANIA; INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCESVOL.5, NO.3213-2212015 2310-2845
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI&BESA XHAFERIALTERNATIVE THEORIES OF CAPITAL STRUCTURE EUROPEAN SCIANTIFIC JOURNAL (UK)NR 7/11327-3432015ISSN: 1857-7431 (Online) ISSN:1857-7881 (Print)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDALIPI FISNIK, SHARIQ IMRAN ALI , IDRIZI FLORIM, ALIU HESAT AN ANALYSIS OF LEARNER EXPERIENCE WITH MOOCS IN MOBILE AND DESKTOP LEARNING ENVIRONMENTADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING - ADVANCES IN HUMAN FACTORS, BUSINESS MANAGEMENT, TRAINING AND EDUCATION - SPRINGERVOLUME 498393-4022017978-3-319-42069-1
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREDALIPI FISNIK, IDRIZI FLORIM, KURTI ARIANIT EXPLORING THE IMPACT OF SOCIAL LEARNING NETWORKSIN M-LEARNING: A CASE STUDY IN A UNIVERSITY ENVIRONMENTLEARNING AND COLLABORATION TECHNOLOGIES. NOVEL LEARNING ECOSYSTEMSVOLUME 10295189-1982017ISSN: 0302-9743
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI & ARLINDA BALLAZHIEMPIRICAL ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND THEIR ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA ECONOMIC VISION 42015ISSN 1857-9566
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI & ARLINDA BALLAZHI THE EVALUATION OF CAPITAL INVESTMENTS- OPTIONAL APPROACHECONOMIC VISION2014ISSN 1857-9566
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERIDOBIA FISKALE E TATIMEVE EKOLOGJIKEVALUTA158-92007
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI ERHAN., POLLOZHANI HAZIR., IDRIZI XHEZAIR. SENSORY PROFILING AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WHITE BRINED CHEESE PRODUCED BY DIFFERENT STARTER CULTURESJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN1309-3112011Download
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРКОВИЌ МИХАЈЛО, СОЊА НОВОТНИКОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИКНИСУН 222013
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUPROFILIZATION AS A MODERN METHOD OF INVASTIGATIONSPENTZAVOL.1, NR.1233-23920162337-0548
FAKULTETI JURIDIKMILAIM FETAIMAQEDONIA DHE BASHKËSIA EVROPIANE (MAKEDONIJA I EUROPSKA UNIJA)MEĐUNARODNE STUDIJE, ZAGREB, KROACI2/200455-7320041332-4756
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREIDRIZI, BASHKIM, MEHA, MURAT, SKENDERI, FAUZI, HAMITI, RESUL, SKENDERI, RUKIJE DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE OF MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION(INSPIRE & GDSI) AND LOCAL STATUS IMPORTANCE OF DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INDRASTRUCTURE OF MACEDONIA BASED ON INSPIRE DIRECTIVES2009
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUTHE CONTRAVERS BETWEEN INTERNALAND EXTERNAL CONTROLE MECHANISMS OF THE POLICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIATRADITIONAL OF THE LAW AND LAW IN TRANSITIONVOL.1.NR.1255-2622016
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIURESTORATIVE JUSTICEACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL.4, NO2162-16820152281-4612
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUROLI I RELIGJIONIT NE PARANDALIMIN E KRIMINALITETIT DISKUTIMEVOL.II, NR.6401-40720131857-8543
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUTHE HOME CONTROLEVIZIONINR.2223-23120151857-9221
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIMIGRIMET E POPULLSISË NË HAPËSIRËN E POLLOGUT TË POSHTËMSTUDIME GJEOGRAFIKE, TIRANË14303-3132004978-99956-379-7-1
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIDISA ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË SHTIMIT NATYROR TË POPULLSISË SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME GJEOGRAFIKE, TIRANË15303-3152004978--99956-379-7-0
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIWHAT KIND OF TERITORIAL DIVISION DOES MACEDONIA NEEDFINANCIAL TIMES, LONDON4-52004
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREZHAKU, SALI, SKENDERI, FAUZI, ISMAILI, RAMAN, IDRIZI BASHKIM, POLLOZHANI, MIXHAITTHE TOUTRISM IN OHRID AS AKEY BENIFIT FOR CULTURAL AND HISTORIC ASPECTSECONOMIC VISION1-2/1287-29520144857-9566
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIU, AFRIM OSMANITHE PREVENTIVE POLICIES OF EUROPEAN UNION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION VIZIONINR.24391-40320151409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, FAUZIEDUKATA DHE ARSIMI SHQIPTAR NË LASHTËSI"VLERA", TETOVË11-122004
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUPOLICE ROLE AND FUNCTION IN ERA OF GLOBALIZATION AND INTEGRATION OF HUMAN SOCIETYCENTRUMNR.1193-20920131857-8640
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUDROGAT DHE LLOJET E DROGAVECONSTITUTIONR.4117-13320131409-8962
FAKULTETI EKONOMIKMISLIM ZENDELIJOSHJA, LIDHJA DHE MBAJTJA E PERSONELIT NE NDERMARRJET HOTELIERELOGOS1/200899-1132008
FAKULTETI EKONOMIKMISLIM ZENDELIPERSPEKTIVAT E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT DIMEROR NE KODREN E DIELLIT NE KUSHTET E NGROHJES GLOBALELOGOS3110-1252009
FAKULTETI EKONOMIKVJOLLCA BAKIU, MISLIM ZENDELISTANDARDET, KERKESE E KOHES PER INTEGRIMIN E TE DY VENDEVE NE BE, MAQEDONISE DHE SHQIPERISE, NDIKIMI I ZHVILLIMIT TE TURIZMIT NE KETE DREJTIMEKONOMIA DHE TRANZICIONI19-252009
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUPARABURGIMI NË PROCEDURËN PENALEVIZIONENR.7123-13920071409-8962
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUCOMMUNITINY POLICINGJUSTICIANR.1267-28720131857-8454
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUTHE ILEGAL TRADE WITH NARCOTIC SUBSTANCES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FROM 2008-2012JUSTICIAVOL.2, NR.2167-18220141857-8454
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUINTERNATIONAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOLJUSTICIAVOL.4, NO.6167-1732016341.456.077
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUREGISTRACION AND FORENSIC IDENTIFICATION IN CRIMINALISTICSULPIANUSNO.246-5820131857-8144
FAKULTETI PEDAGOGJIKILJAZI TEUTA , ALIJI SADRI THE ROLE OF CARE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER-STUDENT AT SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITYSEEU REVIEW, VOLUME 9, ISSUE 2, 113-1322013Online ISSN 1857-8462
FAKULTETI PEDAGOGJIKILJAZI TEUTA, ALIJI SADRITEACHING IN SMALL GROUPS MOTIVATES LEARNINGSEEU REVIEWVOL 2. NUMBER 6.153-17020101409-7001
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIUPRE TRIAL DETENTION UNDER THE NEW LEGAL NORMS IN CRIMINAL PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAVIZIONINO.22147-15920141409-8962
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALISISTEMI MODERN PËR TË DREJTAT E NJERIUTVIZIONE28920171409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHADIJE RAMANI HALILICONSTRUCTION OF FREE DISTRIBUTIVE SEMIGROUPS THROUGH COMMUTATIVE SEMIGROUPINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH (IJCR)VOL. 5, ISSUE 061582-158420132229-1584
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHADIJE RAMANI , M. MUSTAFAIFREE LEFT DISTRIBUTIVE IDEMPOTENT SEMIGROUPSINTERNACIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINERING RESEARCH (IJSER)VOLUME 4, ISSUE 71585-1589201322295518
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHADIJE RAMANI HALILI, A. ZEJNULLAHUNOTES ON RECTANGULAR SEMIGROUPSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINERING RESEARCH(IJSER)VOL. 4, ISSUE 767-7220130975-833X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHADIJE RAMANI HALILI, D.IBISHIEXPONENTIAL PERMUTABLE SEMIGROUPSJOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS (JAM)VOLUME 9, ISSUE 72464-247420142347-1921
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERUSHADIJE RAMANI HALILI, L. KAMBERI, D. IBISHIFREE DISTRIBUTIVE SEMIGROUPSCIENCES AND TECHNOLOGIESVOLUME 9, ISSUE 384-8720151314-4111
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREV.STEFOV, V.KOLEVA, M.NAJDOSKI, Z.ABDIJA, A.QAHIL, B.SOPTRAJANOVVIBRATIONAL SPECTRA OF MG2KH(XO4)2 X 15H2O (X=P,AS) CONTAINING DIMER UNITS [H(XO4)2]SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY183 (2017) 387-3942017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREL.KAMBERI, RUSHADIJE RAMANI HALILI, D.IBISHI, A.D. KADOLLIDIFFERENT METHOD OF ESTIMATIONS FOR A THREE-PARAMETER LINDLEY DISTRIBUTIONSCIENCES AND TECHNOLOGIESVOLUM V, NR.338-4520151314-4111
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMI1920’DEN GÜNÜMÜZE İRAK TÜRKMENLERI’NIN HUKUKI STATÜLERI ÜZERINDE DÜŞÜNCELERSBF DERGISI257-27420040378 - 2921
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAENIS JAKUPI, E. DUMOVA-JOVANOSKA, LILJANA DENKOVSKAPROCEDURA JOLINEARE STATIKE PUSHOVER PËR VLERËSIMIN E PËRGJIGJES SIZMIKE TË NDËRTESAVE BETON ARME KDU 69 ( NONLINEAR STATIC PUSHOVER PROCEDURE FOR SEISMIC EVALUATION OF RC BUILDINGS )KOSOVA ACADEMY OF SCIENCES AND ART18932010
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.VOSPITANIETO NA UCENIKOT SO HIPERKINETSKO ODNESUVANJEVOSPITNI KRSTOPATI36-382010ISSN-1409-5963,
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.INKLUZIJA NA DECATA SO PRECKI VO RAZVOJOT VO POCETNOTO OBRAZOVANIE PROSVETNO DELO215-232010
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., RUSI M. DEFICIT PAZNJE I HIPERAKTIVNOSTI KOD DECE (ADD?ADHD)PRIMENJENA PSIHOLOGIJA2134-1382010ISBN:967-89-345-56.
FAKULTETI FILOZOFIKRUSI M.,STANKOVSKA G., RUSSI SALIU H.FORMATION OF THE EGO AS AN IMPORTANT FACTOR FOR THE DEVELOPMENT AND OVERALL EDUCATION OF THE HUMAN PERSONALITY AS PSYCHO-SOCIAL BEINGCOMPARATIVE EDUCATION, TEACHER TREANING, EDUCATION POLICY, SOCIAL INCLUSION, HISTORY OF EDUCATION, IX338-3432011ISBN 978-954-9842-17-3,
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G. PSIHOPATOLOSKE KARAKTERISTIKE MALOLETNIH POCIONICA KRIVICNIH DELAPRIMENJENA PSIHOLOGIJAIV231-2342010ISBN:978-86-7379-199-9,
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., ГРНЧАРОВСКА PANDILOVSKA S.ZNACENJETO NA ISTRAZUVACKATA RABOTA PRI EDUKACIJATAVOSPITANIETO I OBRAZOVANIETO MEGU TRADICIONALNOTO I SOVREMENOTO", 237-442012ISBN 978-608-238-011-7(
FAKULTETI FILOZOFIKСТАНКОВСКА Г,РУСИ М.ЛИЧНИОТ ИДЕНТИТЕТ КАКО ПСИХОЛОШКА И СОЦИОЛОКА КАТЕГОРИЈА ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШЕТСТВО"МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД"289-2932012ISBN 978-608-4689-03-4,
FAKULTETI FILOZOFIKСТАНКОВСКА Г.,МИФТАРИ С.,РУСИ М.ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ДЕПРЕСИВНИТЕ СИМПТОМИ НА ЛИЧНОСТА СО НЕВРОЗАMEDICUSVOL-18(2)105-1092012ISSN 1409-6366 UDC 61
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.,DIMITROVSKI D.THE THERAPEUTIC EFFECTS OF LITHIUM IN AFFECTIVE DISORDERSJOURNAL OF NATURAL SCIENCE RESEARCHVOL. 3, NO. 1186-902013ISSN 2224-3186(Print)
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.,PANDILOVSKA S.,TANESKA A.,MAFTARI SADIKU S.PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GIFTED CHILDREN INTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION (IJCRSEE)VOL.1,NO.2134-1392013ISSN 2334-847X (Printed)
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOSKA S.,STANKOVSKA G.,OSMANI F.IMPLEMENTATION OF THE RESTITUTION IN THE CONTEMPORARY TEACHING PRACTICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION (IJCRSEE)VOL.1,NO.2, 162-1672013ISSN 2334-847X (Printed)
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUPARIMI I MOSDISKRIMINIMIT NE SISTEMIN JURIDIK TE REPUBLIKES SE MAQEDONISEVISION689-1022006
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUUCESTVOTO NA ALBANSKITE POLITICKI PARTII VO REPUBLIKA MAKEDONIJA NA PARLAMENTARNITE IZBORI OD 2008 GODINAPOLITICKITE IDENTITETI VO REPUBLIKA MAKEDONIJA1139-1562011ISBN 9789989432941
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUTHE LEGALITY OF KOSOVO'S INDEPENDENCE UNDER INTERNATIONAL LAW: DOES THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION INCLUDE SECESSION?ASHBURN INSTITUTE OF TRANSNATIONAL LAW JOURNAL 12009
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUPROVIDING FREE LEGAL ASSISTANCE: POSITIVER OBLIGATION OF STATES UNDER INTERNATIONAL LAWPRO BONO LEGAL AID2010
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUTHE NEW LAW ON PREVENTION AND PROTECTION FROM DISCRIMINATION: A CRITICAL REVIEWTHE HERITAGE6140-15320111857 7482
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUMBROJTJA JURIDIKE E TE DREJTAVE TE NJERIUT DHE LIRIVE THEMELORE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISEVISION795-1102007
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREFATMIR FERATIEFEKTI I LBBB NE FUNKSIONIN E ATERIUMIT TE MAJTECARDIOLOGIA CROATICA2017
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELISISTEMI PARLAMENTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE SHKENCORE JURIDIKE2008
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELINDËRTIMI I SHTETIT LIGJOR ME VËSHTRIM TË VEÇANTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËJOURNAL FOR JURIDICAL AND SOCIAL ISSUESVITI XXXIV- NR. 1-4/20092009
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIREFORMAT NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SI NJË NGA KRITERET POLITIKE PËR ANËTARËSIM NË BASHKIMIN EVROPIANULPIANUS - REVISTË SHKENCORE DHE PROFESIONALE JURIDIKENR.1/20112011
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIRAPORTET MES PUSHTETIT LIGJDHËNËS, EKZEKUTIV DHE GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËVIZIONE - REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORE172011
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELISFIDAT DHE DILEMAT E SISTEMIT ZGJEDHOR DHE POLITIK NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCONSTITUTIONR. 1, 20122012
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIVEÇORITË E SISTEMIT AMERIKAN TË QEVERISJES ALBANIAN SOCIO ECONOMIK REVIEW - ACERNR.1 (70) 2012, VITI I XVIII2012
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIMODELET E MBROJTJES SË KUSHTETUTSHMËRISË -ASPEKTE KRAHASUESE-ULPIANUS NR.2/20122012
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIPOZITA JURIDIKO - KUSHTETUESE E BASHKËSIVE ETNIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCONSTITUTIO NR.2, 20122012
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIKUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, ORGANIZMI DHE VEPRIMTARIAVIZIONE NR. 192013
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIDEMOKRACIA DHE VETADMINISTRIMI LOKALJUSTICIANR. 12013
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELITRAJTAT E USHTRIMIT TË PUSHTETIT SHTETËRORDISKUTIMENR. 8, VITI II ISSN 1857- 825X, online: ISSN 1857 – 8543
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELIORGANIZIMI DHE PËRGJEGJËSITË E QEVERISËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËJUSTICIA NR.1/2014, VOL.22014
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELITHE ROLE OF THE WORKING BODIES IN THE PARLIAMENTARY DEMOKRACYVIZION, INTERNATIONAL MAGAZIME FOR SOCIAL SCIENCES NR. 242015ISSN1409-8962, ISSN 1857-9221
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELI - BEKIM MAKSUTIPOLITICAL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND EU - NATO MEMBERSHIP CHALLENGESEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL NO. 14, MAJ 2016, EDITION VOL 122016ISSN:1857-7881 (Print) e-ISSN 1857-7431
FAKULTETI JURIDIKJUSUF ZEJNELITIPARET E SISTEMIT AMERIKAN TË QEVERISJES DHE POLITIKËS SË JASHTMEJURIDICANR. 52016 ISSN: 1409-8962, ISSN:1857-9221
FAKULTETI FILOZOFIKСТАНКОВСКА Г., ГРНЧАРОВСКА ПАНДИЛОВСКА С.,РУСИ М.ВЛИЈАНИЕТО НА АФЕКТИВНАТА ВРСКА ВРЗ РАНИОТ И КАСНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕТЕТОМЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД"389-3932013ISBN 978-608-4689-04-1
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOSKA GRNCAROVSKA S., DIMITROVSKI D.THE CORRELATION BETWEEN BULIMIA NERVOSA AND DEPRESSION IN PERIOD OF ADOLESCENCE, JOURNAL OF NATURAL SCIENCE RESEARCHVOL. 4, NO. 19125-1302014ISSN 2224-3186(Print) or ISSN 2225-0921(On line)
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI F., PANDILOSKA GRNCAROVSKA S., STANKOVSKA G. THE INFLUENCE OF THE TEACHERS GENDER AND WORKING EXPERIENCE ON THE MONITORING AND EVALUATION OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE VOL. 5, NO. 28120-1252014ISSN (Paper) 2222-1735 ISSN (Online) 2222-288X
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIURELATIONSHIP BETWEEN FREEDOM OF EXPRESSION, DEFAMATION AND HATE SPEECH: A CHALLENGE TO MACEDONIA'S DEMOCRACYPOLITICKA MISLA 953-6120121409-9853
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIULIRIA E BESIMIT FETAR NE MAQEDONI: A ESTE NDERTIMI I OBJECTIVE FETARE NGT ANA E SHTETIT NE KUNDERSHTIM ME STANDARD NDERKOMBETARE PER TE DREJTAT E NJERIUT?IUSTICIA1114-12220131857-8454
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUDEFINITE LIGJOR I "RENDIT PUBLIK" DIE RENDESIA PER TE DREHTEN NDERKOMBETARE PRIVATEIUSTICIA263-7120131857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.,RUSI M.,SALIU RUSI H.SELF-IDENTITY AS A PROBLEM OF MODERN LIFE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES-PHILOSOPHICAVOL.1, NO.1-2191-1952013
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUAGE DISCRIMINATION IN MACEDONIA AND THE APPROACH OF THE CONSTITUTIONAL COURTACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL. 4, N. 2241-24920152281-3993
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUAGE DISCRIMINATION IN MACEDONIA: EMPLOYMENT LEGISLATION AND PRACTICE VIS A VIS EUROPEAN UNION LAWINTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW ON THE RIGHTS OF OLDER PERSONS181-992015
FAKULTETI FILOZOFIKANGELKOSKA S.,STANKOVSKA G.CORRELATION BETWEEN THE PROFESSIONAL INTERESTS AND THE GENDER OF THE YOUNG PERSONINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION (IJCRSEE)VOL.2, NO.183-872014ISSN 2334-847X(Printed)ISSN 2334-8496 (Online)
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUPOLICYMAKING AND CREATION OF LEGAL NORMSVIZIONE23125-13520151409-8962
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUGJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLICS SE MAQEDONISE: A PARAQET INSTITUCION PER MBROJTJEN E TE DREJTAVE TE NJERIUT?VIZIONE 23147-16120151409-8962
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., DIMITROVSKI D.THE CORRELATION BETWEEN BULIMIA NERVOSA AND DEPRESSION IN PERIOD OF ADOLESCENCEBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE VOL. 14, NO. 4125-1292015ISSN 2223-4721 (Print) 2076-029 (Online)
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUPROMOCIJA NA COVEKOVITE PRAVA PREKU OBRAZOVANIE: ZOSTO E POTREBNO DA UCIME ZA SEKSUALNITE I REPRODUKTIVNITE PRAVA?OBRAZOVANIE ZA SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVJE149-552016
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., ANGELKOSKA S.,PRZOSKA N.EMOTIVNI KARAKTERISTIKI NA PACIENTITE SO KANCERPROSVETNO DELO123-1282014ISSN 0350-671
FAKULTETI FILOZOFIKANGELKOSKA S., STANKOVSKA G.ZNACENJETO NA SEMEJSTVOTO NA DETETO VO RANATA DETSKA VOZRASTPROSVETNO DELO 21-242014 ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOZOFIK STANKOVSKA G., DIMITROVSKI D. THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GIFTED STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES: A CASE STUDY,INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT – UNIVERSIVOL. 1, NO. 12014ISSN 1857-9450
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., PANDILOSKA GRNCAROVSKA S., ANGELKOSKA SEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEED AND THEIR INCLUSION IN THE COMMUNITY QUALITY, SOCIAL JUSTICE AND ACCOUNTABILITY IN EDUCATION WORLDWIDE VO. 13306-3122015ISSN 1314-4693 ISBN 978-954-92908-6-8
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., GRNCAROVSKA PANDILOSKA S., OSMANI F.PSIHOLOSKI KARAKTERISTIKI NA DECATA SO PRECKI VO RAZVOJOTPROSVETNO DELO83-912015ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOZOFIK GRNCAROVSKA PANDILOSKA S., STANKOVSKA G. RAZVIVANJE NA INTERPERSONALNATA , INTERKULTURALNATA O SOCIJALNATA KOMPETENCIJA VO SOVREMENOTO OPSTESTVOPROSVETNO DELO87-962015ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOZOFIKANGELKOSKA S., STANKOVSKA G., DIMITROVSKI D.SELF-IMAGE OF CHILDREN OF DIVORCED PARENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION (IJCRSEE)VOL.3 ,NO.2 59-632015ISSN 2334-847X(Printed)ISSN 2334-8496 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., ANGELKOSKA S., DIMITROVSKI D.THE CORRELATION BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND TREATMENT MOTIVATION IN PATIENTS WITH AFFECTIVE DISORDERRESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESVOL. 6, NO. 4136-1432016ISSN 2224-5766 ISSN (print)
FAKULTETI FILOZOFIK STANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOSKA GRNCAROVSKA S., ANGELKOSKA S.RELATIONSHIP BETWEEN STRESSFUL LIFE EVENTS AND ANXIETY DURING THE PERIOD OF ADOLESCENCEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL. 12, NO.11, 332-3402016ISSN 1857-7881 (Print) e-ISSN 1857-7431,
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., ANGELKOSKA S., PRZOSKA N.PSIHOLOSKIOT SVET NA DECATA SO OSTETEN SLUHPROSVETNO DELOVO.12, NO.239-502016ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOSKA GRNCAROVSKA S., OSMANI F., STANKOVSKA G., MURATI R., TANESKA A.THE IMPACT OF THE STUDENTS' GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNING JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE VOL. 7, NO. 248108-1142016ISSN (Paper) 2222-1735 ISSN (Online) 2222-288X,
FAKULTETI FILOZOFIK MURTEZANI L., STANKOVSKA G.SOME OF THE SOCIAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS AS PREDICTORS OF THEIR VALUE ORIENTATIONSJOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (IOSR-JHSS)VOLUME 21, ISSUE 9, 64-672016e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845
FAKULTETI FILOZOFIKAHMETI A. STANKOVSKA G.ASSOCIATION BETWEEN BULIMIA NERVOSA, BODY MASS INDEX AND DEPRESSION IN PERIOD OF PUBERTYRESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCESVO.6, NO.2444-462016ISSN 2224-5766 ISSN (print) 225-0484 (On line)
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOVSKA GRNCAROSKA S., OSMANI F., STANKOVSKA G.MODERN SCHOOL, BASIS FOR DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL AND INTERCULTURAL COMPETENCEIOSR JOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (IOSR-JHSS)VOLUME 22, ISSUE 383-852017e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIUKONVENTA PËR TË DREJTAT E FËMIJËSTHE HERITAGE13178-19120141857-7482
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZYLBEARI LUTFI, CAKALAROSKI K.EFFECT OF SIMVASTATIN ON TRYGLICERIDE,LOW -DENSITYAND HIGH DENSITY CHOLESTEROL KINETICS IN CHRONICAL HAEMODILAYSIS PATIENTSMEDICUS 229-3420041409/6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIKORIGJIMI I HERSHEM I ANEMISE TEK PACIENTET ME INSUFICIENCER RENALE KRONIKE TERMINALE MEDICUSVO.284-871409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZYLBEARI LUTFIEFEKTITE NA SIMVASTATINOT VRZ LIPIDNIOT PROFIL KAJ PACIENTI NA HRONICNA HEMODIALIZAVOX MEDICIN 4514-17200414098865
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREZYLBEARI LUTFILIPID PROFILE OF PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY TREATED WITH REPEATED HEMODIALYSISBANTAOVOL.38-112005
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIPROFILI I LIPIDEVE TE PACIENTET ME ISUFICIENC KORONARE MEDICUS21-5200514096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPID PROFIL OF PATIENT WITH VOLUME DEPENDING AND NON VOLUMEN DEPENING ARTERIAL HIPERTENSION TREATED HEMODIALISISMEDICUS17-11200614096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIANAPHYLACTIC SCHOK DURING HEAMODIALISISMEDICUS1104-106200614096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICONCETRATION OF LP IN PATIENTS WITH TERMINAL RENAL INSUFFICIENCY TREATED WITH REPATED HEMODIALISISMEDICUS725-30200714096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIHOMOCYSTEINE NEW ARTERIOSCLEROTIC RIS FACTOR IN PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY TREATED HEMODIALISISMEDICUS731-36200714096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPOPROTEIN NEW ARTERIOSCLEROTIC RISC FACTOR IN THE PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY TREATED WITH REPEATED HEMODIALISIS MEDICUS8146-1472007146-147
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPID PROFILE AND CONCENTRATION OF APOA1 AND APO B100 IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE TREATED BY REPARIERED HEMODIALISIS MANUXXIX141-15220083513254
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIAPOLIPOPROTEINA A-I DHE APOLIPOPROTENINA B100 FAKTORET TE RI TE REZIKUT NGA ATEROSKLEROZA E HERSHME TE PACIENTET ME IRKT TE MJEKUARA ME HEMODIALIZ PERSERITSEMEDICUSX36-42200814096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILEVEL OF APOLIPROTEINES E IN PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSUFFOCIENCY TREATED WITH REPEATED HEMODIALISISMEDICUSXIII35-39201014096366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPOPROTEINA (A)FAKTORET I RI I RREZIKUT NGA ATEROSKLEROZA TE PACIENTET NE SENUNDJE E ARTERIEVE KORONAREMEDICUSSUPPL.597-9820101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIKORELAICIONI NDERMJET SEMUNDJEVE KORONARE DHE LP MEDICUSSUPP.596-9720101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIHIPERTENSIONI ARTERIAL TE PACIENTET ME IRKT MJEKIMIMEDICUSSUPP.37420081409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIABNORMALITETI I LIPIDEVE DHE HIPERTENSIONI ARTERIAL TE PACIENTET ME IRKTMEDICUSSUPP.37420081409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARINIVELI I APOLIPOPROTEINES -E (APO-E) TEK PACIENTET ME INSUFICIENCE RENALE KRONIKE TE MJEKUAR ME HEMODIALIZE PERSERITESEMEDICUSVOL.XIII35-3920101409-6366
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI ENDURANCE OF V-VIII CLASS STUDENTSCOLLECTION OF PAPERS. SPORT FEDERATION OF MACEDONIAN SCHOOL286-3912006
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIHOMOCISTEINA FAKTORET E RI I PAVARUR I RREZIKUT NGA ATEROSKLEROZA TE PACIENTET ME SEMUNDJE TE ARTERIEVE KORONAREMEDICUSVOL.XIV31-3620101409-6366
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTIANALYSIS OF RELATIONS OF THE SOME ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS AND MOTORICAL ABILITIES OF STUDENTS OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION.COLLECTION OF PAPERS. SPORT FEDERATION OF MACEDONIAN SCHOOL. PELISTER, MCEDONIA.292-2972006
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILEVEL OF APOLIPOPROTEIN E IN PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSSUFFICIENCY TREATED WITH REPEATED HAEMODIALYSISMEDICUSVOL.VIII35-3920101490-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPOPROETEINA (A) FAKTORE I RI I RREZIKUT NGA ATEROSKLEROZAT E PACIENTET ME SEMUNDJE TE ARTERIEVE KORONAREMEDICUSSUPP.597-9820101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIKORELACIONI NDERMJET SEMUNDJEVE KORONAARE DHE LPMEDICUSSUPP.596-9720101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITRAJTIMI I ANEMISE RENALEMEDICUSSUPP.V253-25820101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIPOLIMORFIZMI I APO-E TE PACIENTET ME IRKT TE TRAJTUAR ME HDMEDICUSSUPP.V97-9820101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIROLI I PROTEINES -CREAKTIVE TE PACIENTET ME INSUFICIENCA RENAL KRONIKE NE FAZEN TERMINALE DHE GJATE TRAJTIMIT ME HEMODIALIZEMEDICUSVPL.XV20111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIROLI I TROPONINES-I KARDIAKE NE ZHVILLIM E SEMUNDJEVE KARDIOVASKULARE TE PACIENTET ME IRKT TE TRAJTUAR ME HEMODIALIZE MEDICUSVOL.6284-29320111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARINDRYSHIMET E LIPO/APOPRTOTEINAVE DHE ROLI I STATINEVE TE PECIENTET E MJEKUAR ME HEMODIALIZEMEDICUSVOL.6284-29320111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARI2 D STRAIN NE INFRAKTIN AKUT TE MIOKARDITMEDICUSVOL.XVI21-2720111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIEHOKARDIOGRAFIA DEMTIMET E HERSHME TE MIOKARDIT NE TE SMEURET DIABETIK JO SIMPTOMATIKMEDICUSVOL.XVI21-2720111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIFAKTORI PSIQIK DHE GJENDJA SOCIA-EKONOMIKE SI RISK FAKTOR PER SINDROMIN AKUT KORONAR TEK POPULLATAE TETOVES ME RRETHINEMEDICUSVOL.XVI28-3020111409-6366
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, BESNIK TELAIANALYSIS OF RELATIONS OF THE SOME ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS AND MOTORICAL ABILITIES OF STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION. JOURNAL OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ISSUES IN PHYSICAL CULTURE2263-2662006ISSN0350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTIBIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF MOTORICAL STEREOTYPES FOR LEARNING OF CRAWL TECHNIQUE.SPORT AND SCIENCENR. 480-852007ISNN 1310-3393
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTIINDIVIDUALISATION OF THE PHYSICAL EDUCATION STUDIES AT THE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS. SPORT AND SCIENCE.SPORT AND SCIENCENR. 592-1072007ISNN1310-3393
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMETODAT E REJA ECHOKARDIOGRAFIKE NE PERCAKTIMIN E PAMJAFTUESHMERISE SE ZEMRES TE BAZUARA NE 3D SPECKLE TRANCKING TEKNOLOGJINE.PAMJAFTUESHMERIA SISTELOKE (SHF)DHE AJP DIASTOLOKE E ZEMRES DALLIMET E TYRE.MEDIKUSVOL.XVIII2020111409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICHANGES OF LIPOPROTEINS AND THE ROLE OS STATIN OF PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY TRWATED WITH REPEATED HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGIEERING RESEARCHVOL.32012I014334
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTICORRELATIVE ANALYSIS OF THE SOME ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS AND MOTICAL ABILITIES OF STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION.SPORT AND SCIENCENR. 499-1072007ISSN1310-3393
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMANIFESTIMET E PERIKARDITIT NE FAZEN E FUNDIT TE DEMTIMIN TE VESHKAVE DHE PACIENTET E TRAJTUAR ME HEMODILIZEMEDICUSVOL.XVII20121409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIEFEKTET POZITIVE TE TORVEX-IT (ATORVASTATINIT)NE TRAJTIMIN E HIPERKOLESTEREMISE DHE HIPERTRIGLICEREDEMISE SE HERSHME MEDICUS2013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIATEROSKLEROZA AKCELERUESE DHE NDIKIMI I ABNORMALITETEVE TE LIPOAPOPROTEINAVE NE PARAQITJEN E MANIFESTIMEVE VASKULARE ME KALCIFIKATE TE PACIENTET UREMIKEMEDICUSVOL.1875-842013140-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICONCENTRATION OF APOLIPOPROTEIN -B100 (APO-B100)AND LIPOPROTEIN ALP A AT PATIENTS WITH DIABETS MELLITUS AND HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESARCHVOL.52014I054636
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITHE CARDIAC-TROPONIN-I(TN-I)AND ITS ROLE IN THE CARDIOVASKULAR DISEASE RECOVERY OF UREMIC PTIENTS TREATED WITH REPEATED HEMODYALISISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING HENODYALISISVOL.52014I014334
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMETABOLISM OF APOLIPOPROTEIN C-III (APO-C-III)IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH CHRONICAL HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH52014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIIMPACT OF HYPERTENSION AND LIPIDS IN THE PROGRESION OF CHRONIC RENAL DISEASEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERINGVOL.52014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITHE EFFECT OF INHIBITORS OF HMG-COAREDUCATASAE AND CONCENTRATION OF TOTAL CHOLESTEROL,LOW-DENSITY CHOLESTEROL,HIGH-DENSITY CHOLESTEROL AND TRIGLOCERIDES IN PATIENTS WITH END-STAGE-RENAL DISEASE TREATED WITH REPEATED CHRONICAL HAEMODYALISIS INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE TECHNOLOGYVOL.0120151857-9450
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIDYSLIPIDEMIA IMPACT IN PRESENTATION OF CARDIOVASKULAR DISEASE OF PATIENTS WITH DIEBETES MELITUS TRETMENT OF DYSLIPI8DEMIAINTERNATIONAL JOURNAL OS SCIENTIFIC AND ENGINEERING REASERCHVOL.52015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITHE IMPACT OF DIABETES ON THE RATE OF PROGRESS OF CHRONIC RENAL FAILUREINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL.620152229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPOPROTEIN LIPASE ACTIVITY AND DISLIPIDEMIA IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH HEMODYALISISINTERNATIONL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL.620152229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICORELATION BETWEEN HYPERHOMOCYSTENEMIA AND CARDIOVASKULAR DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC TERMINAL RENAL FAILUREINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH VOL.620152229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIHYPERHOMOCYSTEINEMIA AND LIPIDS ON THE ONSET ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY DISEASE FAILUREINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINERING RESEARCHVOL.620152229-5518
FAKULTETI JURIDIKDASHMIR IDRIZICHALLENGES FACED BY THE HIGHER EDUCATION IN FYROM ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY- NEW YORK, NY 10017, USA2014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIIMPACT OF APOLIPOPTOTEIN B100 AND APOLIPOPROTEIN-A1 THE APERANCE OF EARLY ATHEROSCLEROSIS IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH BICARBONATE HEMODYALISYSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH VOL.620152229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIUREMIC DISLIPIDEMI IN PATIENTS WITH ESRD TREATED WITH INTERMITENT CHRONICAL HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESERCHVOL.420152320-9194
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIDYSLIPIDEMIA IN UREMIC PATIENTS THREATED WITH INTERMITENT DIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL.620152229-5518
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, BESNIK TELAI, FADIL NIKA VIEWS AND OPINIONS OF THE CITIYENS FOR MOUNTAINEERING AND PICNIC.JOURNAL OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ISSUES IN PHYSICAL CULTURE12007ISSN 0350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, BESNIK TELAIREASONS AND CONSEQUENCES FOR THE CONDITIONS IN THE SPORTS RECREATION CENTER POPOVA SHAPKA WITH A VISION FOR DEVELOPMENT IN THE FUTURE PERIOD.JOURNAL OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ISSUES IN PHYSICAL CULTURE1110-2112007ISSN 0350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBESNIK TELAI, FADIL MAMUTIMEASUREMENTS AND CRITERIA FOR PROGRAMMED TRAINING AND SELECTION OF TALENTED YOUNG ATHLETES IN WRESTLING FREESTYLE.JOURNAL OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ISSUES IN PHYSICAL CULTURE. 2 154-1572007ISSN 0350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTIANALYSIS OF RELATIONS OF THE SOME ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS AND MOTORICAL ABILITIES OF STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION.JOURNAL OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ISSUES IN PHYSICAL CULTURE.35-2207-2102007ISSN 0350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTIPHYSICAL EDUCATION LESSONS.FEDERATION OF SCHOOL SPORT OF MACEDONIA63-682008ISBN 978-9989-727-08-5
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTISCHOOL SELF-EVALUATION – M. M. BRICO SPORT GYMNASIUM – SKOPJE. FEDERATION OF SCHOOL SPORT OF MACEDONIA73-752008ISBN 978-9989-727-08-5.
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTISOME ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS OF SPORT GYMNASIUM STUDENTS AND OF STUDENTS FROM THE OTHER HIGH SCHOOLSFEDERATION OF SCHOOL SPORT OF MACEDONIA. 365-3672008ISBN 978-9989-727-08-5.
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESAHMEDIN S, POPOVSKA M, RADOJKOVA-NIKOLOVSKA VKOMPARATIVE ANALYSIS OF MICROBIAL QUANTIFICATION AFTER APPLICATION OF CHLORHEXIDINE IN CHRONIC PERIODONTITISPHYOACTA8-21120141857-5587
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI, BRIKENDVENDI DHE ROLI I BORDIT TË DREJTORËVE NË DREJTIMIN E KORPORATAVEVIZIONE: REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORE NR. 5223-23620051409-8962
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI, BRIKENDNJË QASJE ANALITIKE NDAJ DIZAJNIMIT TË PUNËS DHE NDIKIMIT TË SAJ MBI MOTIVIMIN E PUNËTORËVEVIZIONE: REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORENR. 9196-21120051409-8962
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDKNOWLEDGE MANAGEMENT AND COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL BUSINESS WORLD CONGRESS ON TOURISM AND MANAGEMENTNO.1226-23520091857-6974
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI, BRIKENDTHE TWO TIER SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAOECONOMICAVOL. 55 (2) 64-7620101220-0506
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKENDJOB SATISFACTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: THE ROLE OF GENDER AND EDUCATIONJOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MANAGEMENT VOL 1, ISSUE 1 (1), 79-8620102068-7532
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDKNOWLEDGE MANAGEMENT AND THE STRATEGIC ORIENTATION OF BUSINESS ORGANIZATIONSJOURNAL OF STUDIES ON ECONOMIC & SOCIETY VOL.1 NO. 122-3620102078-1725
FAKULTETI EKONOMIKMAZLLAMI,JETON,AZIRI,BRIKENDTHE ANTI-CRISIS MEASURES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THEIR IMPACT ON SME'S IN THE POLLOG REGIONBUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL CONFERENCENO.1167-17620111840-4006
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKENDROLE AND FUNCTIONS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND STRATEGYVOL.2, ISSUE 31420112231-0703
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKENDJOB SATISFACTION: A LITERATURE REVIEWMANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICEVOL 3, ISSUE 477-8820112067-2462
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI, BRIKENDTHE ROLE OF EMPLOYMENT AGENCIES IN EMPLOYEE RECRUITEMET WITH SPECIAL EMPHASIS TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA VIZIONE: REVISTË E SHKENCAVE SHOQËRORENO.8319-32720121409-8962
FAKULTETI EKONOMIKVESELI,NEXHBI;AZIRI,BRIKEND;VESELI,TEUTAARE MARKETING STRATEGIES IMPLEMENTED BY SME’S IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ?THE ROMANIAN ECONOMIC JOURNALYEAR XV NO. 46 137-15220121454-4296
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;NEDELEA,ALEXANDRUBUSINESS STRATEGIES IN TOURISMECOFORUMVOLUME 2, ISSUE 1(2)5-1120132344 – 2174
FAKULTETI EKONOMIKVESELI,NEXHBI;AZIRI,BRIKEND;VESELI,TEUTASALESPEOPLE AS A FACTOR INFLUENCING THE SHOPPING DECISION: THE CASE OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS:ECONOMY & BUSINESSVOL.7193-20220131313-2555
FAKULTETI JURIDIKMAMUTI AFETPËRGJEGJËSIA JURIDIKE CIVILE DHE BAZA E SAJPËRMBLEDHJE E PUNIMEVE SHKENCORE NGA KONFERENCA NDËRKOMBËTARE SHKENCORE JURIDIKE, TETOVË 221-302008978-9989-2725-7-8
FAKULTETI JURIDIKAFET MAMUTIASPEKTE TË PËRGJEGJËSISË JURIDIKE CIVILE PËR SHPËRBLIMIN E DËMITSTUDIME JURIDIKE219-382010
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRIPOZITA JURIDIKE E VIKTIMAVE TE TRAFIKIMIT ME NJEREZVIZIONE23207- 201420151857-9221
FAKULTETI JURIDIKA.NUHIU & A. MAMUTIСТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ПРОПИСИТЕ СО КОИ Е РЕГУЛИРАНО ПРАШАЊЕТО ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ ВО РМНАУЧЕН ФОРУМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ, ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТIV127-1362010978-608-4628-06-4
FAKULTETI JURIDIKAFET MAMUTIASPEKTET PROCEDURALE DHE SFIDAT E ADOPTIMIT SIPAS LEGJISLACIONIT TË MAQEDONISËULPIANUS16-1520131857-8144
FAKULTETI JURIDIKJULEJDA GËRXHI & AFET MAMUTITHE POLICIES OF IDENTIFYING AND MANAGING CONFLICTS OF INTEREST OF CIVIL SERVANTS IN THE CIVIL SERVIS“ACADEMICUS”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALIII134-14420112079-3715
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALIPOJAVNI OBLICI KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA U BIH U POSDEJTONSKOM PERIODUČASOPIS "LJUDSKA PRAVA" PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU1-268-8020041512-6579
FAKULTETI JURIDIKAFET MAMUTITRAJTIM MBI ASPEKTET E VEÇANTA TË SHPËRBLIMIT TË DËMIT JOMATERIAL NË DOKTRINËN JURDIKE DHE PRAKTIKËN GJYQËSOREULPIANUS1&230-3920121857-8144
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU, ALIKONCEPTI POLITIKO-KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT NË BOSNJE DHE HERCEGOVINËVIZIONE7-8139-15120071409-8962
FAKULTETI JURIDIKAFET MAMUTIPËRGJEGJËSIA CIVILE NGA DËMI I SHKAKTUAR PREJ SHPIFJESSTUDIME JURIDIKE135-4920122220-3990
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU, ALIKLASIFIKIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUTUNIVERSITASVITI V, NR. 8131-15120061727-0138
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALIKUPTIMET TEORIKE MBI TË DREJTAT E NJEIRUTUNIVERSITAS VITI VI, NR. 934-4320081857-632X
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALIVIOLENCE AGAINST WOMEN IN MACEDONIA: LEGAL EQUALITY FOR UNEQUAL CITIZENSJUSTICIAVITI 1, NR. 162-7320131857-8454
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALIZHVILLIMI I SISTEMIT NDËRKOMBËTAR MBI TË DREJTAT E NJERIUT21-3320141857-8454
FAKULTETI JURIDIKALI MUSLIUKONCEPTI KUSHTETUES I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE PROCESI INTEGRUES I R. MAQEDONISËJUSTICIAVITI 3, NR. 3-49-1620151857-8454
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALISISTEMI REGJIONAL EVROPIAN MBI TË DREJTAT E NJEIRUTTHE HERITAGENR. 1141-6120131857-7482
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALIDEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AS TOPICS OF THE MACEDONIAN POLITICAL SYSTEM RESEARCH AND PRACTICEREVISTA DE STIINTE POLITICE, CRAIOVA ROMANINR. 4628-3820151584-224X
FAKULTETI JURIDIKMUSLIU ALISHTETI I MIRËQENIES SOCIALECENTRUM620-3420161857-8640
FAKULTETI JURIDIKAFET MAMUTITHE ROLE OF THE STATE AND FAMILY IN IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF SPECIAL PROTECTION OF CHILDRENVIZIONE28183-19320171409-8962
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX).UNIVERSITASNR. 9, VITI VI7-2420081857-632X
FAKULTETI JURIDIKAFET MAMUTITHE NEW REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND PARENT-CHILD RELATIONSHIPREVUE DES SCIENCES POLITIQUES51165-17320162344 – 4452
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEF. MAMUTI, A. REXHEPI, A. BAHTIRIASSESSMENT OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE WITH SOME SUGGESTED TESTS FOR GYMNASTS.INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL. 1, NR. 112-1720141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEABEDIN BAHTIRI, BUJAR TURJAKA, FADIL MAMUTIMETHODOLOGY OF TRAINING ATHLETS IN MIDDLE AND LONG DISTANCERUNNING.INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL 1, NR. 148-5420141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAGIM REXHEPI, FADIL MAMUTI, MAGDALENA DAMKJANOVSKATHE IMPACT OF MOTOR ABILITIES ON THE SUCCESSFUL PERFORMING OF THE TEST FOR ASSESSING THE RHYTHMICSTRUCTURES IN FEMALE PUPILS OF AGE 11. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL. 1. NR. 168-7420141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEJASER NURISHI, FADIL MAMUTI TRADITIONAL SKIING TECHNIQUE DND CARVING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL. 1, NR. 246-501857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEF. MAMUTI, A. BAHTIRI, J. NURISHI, SH. SALAMI, A. REXHEPIRESULTS OF GYMNASTICS, ACROBATICS, RHYTHMIC, AND DANCE SYLLABUSES MODIFICATION, BASED ON THE REQUIREMENTS FOR CONTEMPORARY EDUCATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTH69-7120141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESHEFKI SELMANI, F. MAMUTI SPORT MANAGEMENT IN MULTIETHNIC ENVIRONMENT.INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL 1, NR. 2119-125 20141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEIBRANI, ABEDIN BAHTIRI, FADIL MAMUTI, JETON HAVOLI, BUJAR BEGU, SABRI MAKOLLI DETERMINATION OF FOOD DEFORMITIES USING METHOD OF FOOTPRINT-PLANTOGRAFI.INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL 2, NR. 3/405-1020151857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, ABEDIN BAHTIRI, KASTRIOT SHAQIRI, AGIM REXHEPI, SHPRESA MEMISHI, LAURETA ABAZI, SHEFKI SELAMILEARNING BASIC GYMNASTICS TECHNIQUES - VERTICALS - EDUCATIONAL GYMNASTICS.INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL. 2. NR. 3-4. 30-3420151857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEJETON NEBIU, FITIM ARIFI, FADIL MAMUTI DEFINITION OF MOTORIC FACTORS AND THEIR RELATIONS IN THE LATENT SPACE IN HIGH SCHOOL GRADUATES.JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL 2, NR. 3/486-9120151857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEJETON REXHEPI, FADIL MAMUTI RELATIONS BETWEEN ANTHROPOMETRIC AND MOTORIC DIMENSIONS OF THE PUPILS IN PRISHTINA AND DRAGASH. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL 3, NR. 5/633-3620161857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, PLARENT SALIHU, JETON NEBIU, ABEDIN BAHTIRILEARNING AND ASSESSMENT OF CARTWHEEL - EDUCATIONAL GYMNASTICS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH, SPORT AND HEALTHVOL 3, NR. 5/640-4520161857-9310
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMETABOLISM OF LIPOPROTEIN LIPASAE PATIENTS WITH ESRD TRETAED WITH HEMODYALISISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH VOL.320152320-9194
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIUREMIC DISLIPIDEMI IN PATIENTS WITH ESRD TREATED WITH INTERMITENT CHRONICAL HEMODYALISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESERCHVOL420152320-9194
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMETABOLISM DISTURBANCE APOLIPOPROTEIN-E IN PATIENNTS WITH ESRDINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES RESERCH VOL.420162320-9194
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIAPOLIPOPROTEIN E-POLYMORPHOSIS AT UREMIC PATENTSWITH HEMODYALISISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AN ENERGEERING RESEARCH VOL720160931-0509
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMETABOLISM DISTURBANCE APOLIPOPROTEIN-E IN PATIENTS WITH ESRDINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICHRONIC KIDNEY DIDEASE IN DIABETESINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEACHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIDIABETES AND INFLUENCE IN PROGRESS CHRONIC KIDNEY FAILUREINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIEOSINOPHIL CATIONIC PROTEIN IN UREMIC DIALYZED PATIENTS WITH INTRACTABLE PRURISTISIJERSVOL.72016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESADI BEXHET NEXHBEDIN KAHRIMANI BASRI LENJANI DORONTINA BEXHETIMENAXHIMI I ARITMIS TE PACIENTET UREMIK TE TRAJTUAR ME HEMODIALIZ KRONIKEASEM11-122016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDRITON SELMANI GAZMEND ZYLBEARI ZAMIRA BEXHETI METABOLIZM OF APOLIOPROTEIN C-II(APO C -II)IN UREMC PATIENTS TREATED WITH CHRONICAL HEMODIALISIS IJERS720165.237
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIGLUTATHIONE TRANSFERASES AS A MARKERS OF TUBULAR CELLS DYSFUNCTION IN ACUT RENAL FAILURE PATIENTS.INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH VOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIANTIOXIDANT STATUS IN HEMODIALYSIS PATIENTS INTERNATIONAL JOURNAL OD ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIDISTURBANCE OF APOLIPOPROTEIN IN UREMIC PATIENTS TRATED WITH DYALISISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIANEMIA MENAGMENT IN UREMIC PATIENTS TEREATED WITH CHRONIC INTERMITENT DIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIEFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON HYPERLIPIDEMIA INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIRHABDOMYOLYSIS AND ACUTE KIDNEY INJURIINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIBLOOD CONCENTRATION OF IMUNOREACTIVE C PEPTIDE OF PARATHORMON C-IPTH AND CALCITONIN AND CORRELATION BETWEEN THE NUMBER AND MAGNITUDE OF HAWSHIP LACUNES IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE TRESTED AND NON-TREATED WITH REGULAR HAEMODYALISISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICONCENTRATION OF LIPOPROTEININTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL72016229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIAPOLIPOPRTOTEINS-E IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE TREATED WITH REPEATED HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES RESERACH VOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIANAEMIA IN PATIENTS WITH END STAGE RENALE DISEASEINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIIMPACT DYSLIPIDEMIA AND TRETAMENT OF PATIENTS WITH DIABETES MELITUS AND CARDIOVASKULAR DISEASESINTERNATIONAL JOURNAL OD ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITHE IMPACT OF HIPERTENSION IN PROGRESS OF CHRONIC RENAL DISEASEINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIDISTURBANCE OF LIPOPROTEIN LIPASEAE IN PATIENTS WITH GLOMERULONEOHRITID CHRONICAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERIN RESEARCHVOL720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIDIABETES MELITUS AND DYSLIPIDEMIA IN UREMIC PATIENTS TREATMENTINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING REASERCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILIPOPROTEIN LIPASEAE AND DISTURBANCE IN PATIENTS WITH GLOMERULONEPHRITIS CHRONICAINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCMENTS IN RESEARCH AND TECHNOLOGY20162278-7763
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIHIGHT PRESSURE AND CHRONIC RENAL DISEASEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIBENEFITS OF TYPE MEMBARNE HIGHT-FLUX AND LOW MEMBRANE INEFYCACY OF HEMODIALYSIS IN PATIENTS WITH ESRDINTERNATIONAL JOURAL OF SCIENTIFIC AND ENGIENNERING RESERACVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITREATMENT AND DYSLIPIDEMIA OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND CARDIOVASKULAR DISEASSEINTERNATIONAL JOURNAL OS SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOL.720162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITREATMENT OF ANAEMIA IN UREMIC PATIENTS WITH EPO THERAPY INTERNATIONAL OF JOURNAL SOFWARE RESEARCH VOL.42016229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUFI ZYLBEARINDIKIMI I HIPERTENSIONIT ARTERIAL NE PROGRESN E SEMUNDEJVE KORONAREINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE
FAKULTETI EKONOMIKALMIRA CURRI-MEMETIAPPLICATION OF THE SPEECH IN BUSINESS“VIZIONE” – SHKUP16/2011247-25820111409-8962
FAKULTETI EKONOMIKALMIRA CURRI MEMETIPUBLIC RELATIONS AS PROMOTIONAL ACTIVITYILIRIJA, PRISHTINE239-442011
FAKULTETI EKONOMIKALMIRA CURRI MEMETIPROCESI I MENAXHIMIT TEK NDERRMARJET VIRTUALEDISKUTIME10/234-4320141857-825X
FAKULTETI EKONOMIKALMIRA CURRI MEMETITREGU I INTERNET SHPALLJEVE NË MAQEDONI DHE NË BOTËECONOMIC VISION32015
FAKULTETI JURIDIKJONUZ ABDULLAI & YLBER SELATHE POLITICAL CRISIS AND THE ROLE OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN MACEDONIA AFTER PRZINO AGREEMENTMODERN SCIENCEVOLUME II251-25820172367-5659
FAKULTETI EKONOMIKBESA XHAFERI EVIDENCE ON DETERMINANTS OF INNOVATIONJOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT;VOLUME 4, ISSUE 5;106-11620131857-6095
FAKULTETI EKONOMIKFETAHU,E., XHAFERI,B. AND FETAHU, E. THE SPONTANEITY OF INTERNATIONAL MARKET AND THE NEED FOR ENTREPRENEURIAL MARKETING: EVIDENCE OF ALBANIAN ENTREPRENEURS IN ITALYBUSSINES MANAGEMENT DYNAMICSVOL3, NO.10,14-2020142047-7031
FAKULTETI EKONOMIKPRENDI,L., XHAFERI,B., MODELING TRADE: THE CASE OF ALBANIA”,ECONOMIC VISION,VOL.1195-202;20141857-9566
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, BESACRITICAL EVALUATION OF THE THEORY OF THE MONOPOLISTIC COMPETITION WITH SPECIFIC REFERENCE TO ORIGINAL WORK BY EDWARD CHAMBERLIN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENTVOLUME 4, ISSUE 6122-1322013 1857-8518
FAKULTETI EKONOMIKBESA XHAFERI MEASURING PRODUCTIVITYEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.8,NO12,68-792012 1857-7881
FAKULTETI EKONOMIKBESA XHAFERI DETERMINANTS OF EMPLOYEE FINANCIAL PARTICIPATION IN EUROPEAN COMPANIESJOURNAL OF STUDIES IN ECONOMICS AND SOCIETY,VOL.4,NR.1131-13920122078-1725
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAJRULLAHI DAUT, IDRIZI FLORIM, RAHMANI BURHAN THE IMPLEMENTATION OF THE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM “DOCMAN” AS AN ADVANTAGE FOR THE ACCELERATION OF ADMINISTRATIVE WORK IN MACEDONIAADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTINGVOLUME 558951-95420172194-5357
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERAHMANI BURHAN, IDRIZI FLORIM AN ANALYSIS OF MACEDONIA'S POSITION IN THE WORLD RANKING IN YEARS FOR E-GOVERNMENT AND THE DEVELOPMENT OF AN (ONLINE) APPLICATION FOR THE SUBMISSION OF CORRUPTIONINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGYVOL. 6, ISSUE 258-612015ISSN : 0976-8491 (Online) | ISSN : 2229-4333 (Print)
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET ; AZIRI, BRIKENDEXTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS: A FOCUS ON SE'S IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTVOL. 02820142303-4564
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI, IZET; AZIRI, BRIKEND; EMURLLAI, REXHEPKNOWLEDGE MANAGEMENT FOR HEALTH CARE ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEWKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL: SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL.873-7920141857-923X
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;ZEQIRI, IZET;IBRAIMI, SADUDINHUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN CONTEMPORARY BUSINESS ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEWJOURNAL OF INTERNATIONAL SCIETIFIC PUBLICATIONSVOL. 08815-82120141313-2555
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;VESELI,TEUTA;SHISHKO,FLORINASECURING EFFECTIVE EMPLOYEES IN THE HEALTHCARE SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS VOL 08454-46820141313-2555
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKENDCORPORATE GOVERNANCE : A LITERATURE REVIEWMANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICEVOL. 6, ISSUE.353-6520142067- 2462
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;IDRIZI,DRITONMOBBING IN THE WORKPLACE: CAUSE AND CONSEQUENCESREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTVOL. 2, NO. 2259-26420152303-4564
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDKNOWLEDGE MANAGEMENT AS A CHALLENGE TO COMPANY INTEGRATION IN THE GLOBAL ECONOMY KNOWLEDGE: INTERNATIONAL JOURNAL, SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL 8341-34720151857-92XX
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI, BRIKENDMANAGING QUALITY: WITH SPECIAL EMPHASIZES ON SMES IN THE POLLOG REGION JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS: ECONOMY AND BUSINESSVOL 7337-34220151314-7242
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDCONTEMPORARY VIEW ON LEADERSHIP IN ORGANIZATIONSKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL: SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL 10.127-3120151857-92
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET;AZIRI,BRIKENDCOMBATING MOBING IN THE WORKPALCEKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL: SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERSVOL 1379-8520161857-92
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI, IZET;AZIRI,BRIKEND;MAZLLAMI,JETONFISICKOTO I VERBALNOTO NASILSTVO NA RABOTA KAKO OBLIK NA MOBING KAJ VRABOTENITE VO POLOSKIOT REGIONPRILOZINR. XLVII VOL. 2149-18220170350-1698
FAKULTETI EKONOMIKISMAILI,RAMAN;AZIRI,BRIKEND;MAZREKU,IBISHBRAND MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAFOURTH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS – SGEM 2017VOL. 0499-10720172367-5659
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;ISMAILI,RAMANTHE CHANGING NATURE OF LEADERSHIPFOURTH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTSVOL V967-97220172367-5659
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;ISMAILI,RAMAN;ISENI,ETEMTHE LEADER’S ROLE IN FOSTERING AND MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGESINTERNATIONAL JOURNAL: KNOWLEDGEVOL. 17.1. NO.1391-39620172545-4439
FAKULTETI EKONOMIKISMAILI,RAMAN;AZIRI,BRIKEND;ISENI,ETEMONLINE PROMOTION: AN UNDERDEVELOPED TOOL IN THE POLLOG REGIONINTERNATIONAL JOURNAL: KNOWLEDGEVOL. 17.2. NO.2983-98720172545-4439
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI,BRIKEND;ISMAILI,RAMAN;ISENI,ETEMTHE LEADER'S ROLE IN FOSTERING AND MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGESINTERNATIONAL JOURNAL: KNOWLEDGEVOL. 17.1391-39620172545-4439
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU,SALI;ISMAILI,RAMANTOURISTIC POTENTIALS OF STRUGA AND THE POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENTSOCIETY INTERNATIONALIZATION: EFFECTIVITY AND PROBLEMSNO.2467-47320122232-8742
FAKULTETI EKONOMIKMURATI,SHEHEREZADA;ISMAILI,RAMAN;AJRULI,ISAKCOMPARING FREE AND PID APP VERSIONS IN THE AMAZON APP STORE USING OPINION ANALYSISINTERNATIONAL JOURNAL:KNOWLEDGEVOL. 17.2819-8272017245-4439
FAKULTETI EKONOMIKISMAILI,RAMAN;AZIRI,BRIKEND;ISENI,ETEMONLINE PROMOTION: AN UNDERDEVELOPED TOOL IN THE POLLOG REGIONINTERNATIONAL JOURNAL:KNOWLEDGEVOL. 17.2983-98620172545-4439
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU,SALI;ISMAILI,RAMAN;IDRIZI,BASHKIMTOURISM POTENTIAL OF PRESPA AS AN OPPORTUNITY FOR INVESTMENTEFFECTS OF GLOBAL RISK IN TRANSITION COUNTRIESVOL.3587-59220132232-8742
FAKULTETI EKONOMIKCIPI,AMALI;ISMAILI,RAMANCORPORATE GOVERNANCE AND LAW ENFORCEMENT IN ALBANIAN JOINT STOCK COMPANIESINTERNATIONAL BUSINESS RESEARCHVOL.9, NO.11201-20720161913-9004
FAKULTETI EKONOMIKISMAILI,RAMANCUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTYACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL.04, NO.3636-64020152281-3993
FAKULTETI EKONOMIKMITI,FLORIAN; PULAJ,ILIRA; ISMAILI,RAMANKOSTOT E TRANSAKCIONIT DHE EKONOMIKSI I RI INSTITUCIONALBULETINI SHKENCORNR.3,VOL.115-2020152310-6719
FAKULTETI EKONOMIKAVRAMOSKI,MITRE;ISMAILI,RAMANLEISURE TOURIST OFFER AS A COMPONENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE SITUATION OF CHANGING ENVIRONMENTPROCEDIA: SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCESNO. 4462-6920121877-0428
FAKULTETI EKONOMIKISMAILI,RAMAN;SADIKU,LULJETATHE IMPACT OF TOURISM ON ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC VISIONVOL.1,NO.1311-32020141857-9566
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU,SALI; ISMAILI,RAMAN; MURATI,SHEHEREZADA; KONDRI, BLERTAACTIVITIES,POLITICS AND MEASUREMENTS IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISMECONOMIC VISIONVOL.2, NO.3-4242-24820151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKISMAILI, RAMAN; AZIRI, BRIKEND; MAZREKU, IBISHBRAND MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAFOURTH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS VOLUME IV99-10720172367-5659
FAKULTETI EKONOMIKAZIRI, BRIKEND; ISMAILI, RAMANTHE CHANGING NATURE OF LEADERSHIPFOURTH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTSVOLUME V967-97220172367-5659
FAKULTETI EKONOMIKSHEHERZADA MURATI, FATMIRE LUMANI, SYLBIJE MEMETIGLOBALIZATION AS CERTAIN PROCESS AND ITS IMPACT ON THE COMMERCIAL LOWECONOMIC VISIONNO.1-2, VOL.1280-2862014ISSN 1857-9566
FAKULTETI JURIDIKBEKIM KADRIULIRIA E SHPREHJES CHE DISKRIMINIMI NE MEDIUME NE REPUBLIKEN E MAQEDONISETHE HERITAGE17/2017107-12420171857-7482
FAKULTETI FILOZOFIKFITORE BAJRAMI ABDICOMPONENTS OF ATTITUDES TOWARD ADVERTISMENTS AND CONSUMER BEHAVIORSKAP JOURNAL115-1292015ISSN 1946-9690
FAKULTETI FILOZOFIKFITORE BAJRAMI ABDITHE EXTRAVERSION TYPE OF PERSONALITY AND PROFESSIONAL ORIENTATIONSEUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCESVOL. 5 NO. 5, 201710-182017ISSN 2056-5429
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.,RUSI M., PANDILOVSKA S.THE ABILITY OF LEARNING IN PERIOD OF ADOLESCENCEBCES CONFERENCE BOOKS- COMPARATIVE EDUCATION, TEACHER TREANING, EDUCATION POLICY, SOCIAL INCLUSION, HISTORY OF EDUCATIONБР.IX333-3372011ISBN 978-954-9842-17-3
FAKULTETI FILOZOFIKSVETLANA PANDILOSKA & FADBI OSMANIИНИЦИЈАЛНАТА ОБУКА НА НАСТАВНИЦИТЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ОСНОВА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕTHE 5TH INTERNATIONAL BALKAN EDUCATIONAL AND SCIENCE CONGRESS “EDUCATION IN THE BALKANS TODAY2165-1672009
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI&FITIM MAÇANIMIGRATION REMITTANCES AND SAVING MOBILIZATION: THE CASE OF ALBANIA, MACEDONIA, KOSOVO AND MONTENEGROINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS NR. 9-112-252017 E- ISSN 2337-0521 ISSN 1800-9794
FAKULTETI EKONOMIKL.MUAREMI, R.KONOMI, SINDISE SALIHIFOREIGN DIRECT INVESTMENT IN MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.II, NO. 45520151857-7431(online), 1857-7881(Print)
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., GRNÇAROVSKA PANDILOVSKA S.ZNAČENJETO NA ISTRAŽUVAČKATA RABOTA PRI EDUKACIJATAVOSPITANIETO I OBRAZOVANIETO MEGJU TRADICIONALNOTO I SOVREMENOTO", FILOZOFSKI FAKULTET,SKOPJE237-442012978-608-238-011-7
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARICALCITROL AND ANAEMIA IN HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES20162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIMETABOLISM OF APOLIPOPROTEINS -E IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH LONG TERM HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH20162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIIMPACT DYSLIPIDEMIA AND TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETES MELITUS AND CARDIOVASKULAR DISEASESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINERING REASERCH20162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARITHE IMPORTANCE OF METHODOLOGY OFCREATING REFERENCES PRICES OF DRUGSINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINERING20162229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIARYTHMIA IN PATIENTS WITH END STAGE RENALE DISEAS TREATED WITH LONG TERM HEMODIALYSIS INTERNATIONLA CONGRESS ON NATURAL AND ENGINERING SCIENCES20172229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIURINARY BIOMARKERS IN THE EARLY DIAGNOSIS OG RENAL DAMAGE IN PATIENTS WITH DIABETES MELITUSINTERNATIONAL CONGESS ON NATURAL AND ENGINERING SCIENCES 20172229-5518
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERIIMPACT OF EU DEBT IN COOPERATION OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIESECONOMIC VISION 1-247-562014ISSN 1857-9566
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI, ASTRIT MEHMETI, FEKRI ISENIRELATIONSHIP BETWEEN PRICE AND EARNINGS THROUGH DIVIDEND YIELD AND REQUIRED YIELD ABOVE THE EXPECTED INFLATIONQUALITY 2003273-3052013ISSN 1312-9268
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUFFI ZYLBEARIC-REACTIVE PROTEIN AND OTHER MARKERS OF INFLAMATION IN HEMODIALYSIS PATIENTSINTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINERING SCIENCES20172229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIEFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE OF DYSLIPIDEMIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ENGINEERING RESERACH20172229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARIPLEURAL EFFUSION IN PATIENTS TREATED WITH LONG TERM HEMODIALYSISINTERNATIONLA JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINERRING RESEARCH20172229-5518
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI-IDRIZI, VALDETA, RUSHANI-AJDARI, RINAСАМООЦЕНУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАПРОСВЕТНО ДЕЛОNR.136-492016ISSN 0350-6711
FAKULTETI EKONOMIKSZLBIJE MEMETI, SHEHERZADA MURATICONSUMER BEHAVIOR AND GLOBALIZATIONECONOMIC VISION NO. 1-2, VOL. 1264-27020141857-9566
FAKULTETI EKONOMIKSALI ZHAKU, RAMAN ISMALI, SHEHERZADA MURATI, BLERTA KONDRI ACTIVITIES, POLITIC AND MEASUREMENTS IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM ECONOMIC VISIONNO. 3-4, VOL. 2242-24820151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKSHEHERZADA MURATI, RAMAN ISMAILI, SALI ZHAKUTHE USE OF EUROPEAN FUNDS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC VISIONNO.5-6, VOL.3194-20120161857-9566
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI, AVDI ELEZIEMPIRICAL TESTING OF THE VALIDITY OF CAPM DURING THE PERIOD 2005-2010 WITH SPECIFIC REFERENCE TO SMEJOURNAL OF STUDIES ECONOMICS&SOCIETYNO4/2013110-1212013ISSN20781725
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMIBIRLEŞMIŞ MILLETLERIN SOĞUK SAVAŞ SONRASI BARIŞI KORUMA OPERASYONLARI VE GÜÇ KULLANIMI ÇERÇEVESINDE UNPROFORAVRASZA DOSZASI, BALKANLAR OZEL14429-44920081302-56-78
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMITHE RIGHTS OF MINORITIES IN BULGARIA FROM THE INDEPENDENCE UNTIL 1990DITURIA6-769-8220111857-6125
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI, LULJETA SADIKU, MURAT SADIKUMODELS FOR CREDIT RISK ASSESSMENT WITH REGARD TO THE FINANCIAL MARKET OF MACEDONIAQUALITY 201107-01417-4242011ISSN 1312-9268
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI, BESA XHAFERI, JASMINA JENDROSKAEXPERIENCES ON CORRELATION BETWEEN ACADEMIC RESEARCH ON ACCOUNTING AND PROFESSIONAL PRACTICE IN MACEDONIAЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РМXVII54-672015ISBN 978-9989-747-33-5
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMITHE RIGHTS OF MINORITIES IN INTERNATIONAL AREA” INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH4, 10671-68320132229-5518
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMITHE RIGHTS OF MINORITIES IN GREECEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH4, 12822-83220132229-5518
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMIACTORS THAT DO HAVE PLAY A ROLE IN PEACEBUILDINGINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, PHILOSOPHICA2, 3-4431-435201518579272
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMIROMANYA’DAKI ULUSAL AZINLIKLARIN HUKUKI STATÜSÜ: MACAR ÖRNEĞI’ICEB2624-6332016978-975-8628-47-6
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMIBOSNA-HERSEK SOYKIRIM BAŞVURUSUNA ULUSLARARASI ADALET DIVANIN KARARI14. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI 803-8112016978-975-498-238-1
FAKULTETI JURIDIKEBRAR IBRAIMIMAKEDONYA’DAKI ULUSAL AZINLIKLARIN HUKUKI SATÜSÜ: ARNAVUT ÖRNEĞI2017
FAKULTETI EKONOMIKSHEHRZADA MURATI, RAMAN ISMAILI, ISAK AJRULICOMPARING FREE AND PAID APP VERSION IN THE AMAZON APP STORE USING OPINION ANALYSISINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGENO. 2, VOL.17819-82520172545-4439
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIR ABDULLAHI, XHEZAIR IDRIZI, ERHAN SULEJMANI, ELMI JUSUFI, GUXIM ABDULLAHIQUALITATIVE INDICATORS OF SOME WHEAT CULTIVARS THAT AFFECT THE FLOURQUALITY IN POLLOG REGION.ALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (AJAS)SPECIAL. EDITION 9-1420162218-2020
FAKULTETI EKONOMIKSALI ZHAKU, MERITA ZHAKU, SHEHERZADA MURATINDOTESIT E NGURTE DHE KIMIK TE LIQENIT TE OHRIDALBANIAN SOCIO ECONOMIC REVIEW, TIRANENO.3 (88) 31-4220162312-5349
FAKULTETI EKONOMIKPETRIT POLLOZHNAI, LULJETA SADIKUREGIONAL ECONOMY AND SOCIETY, RESPONSIBILITY RISKS FACING PUBLIC2012
FAKULTETI EKONOMIKKAJDAFE ADEMI, SHEHERZADA MURATI, ISAK AJRULIANALYZING MACROECONOMIC SITUATION IN MACEDONIA INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 16.1187-19120171857-923X
FAKULTETI EKONOMIKSHEHERZADA MURATIPARIMI I MOS-DISKRIMINIMIT SI PJESE E UNIONIT EVROPIANCENTRUM7275-2892017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAGIM HAZIRI, SHEVAL MEMISHI, ENVER ZENKUAQUATIC FLORA AND ICHTHYOFAUNAL DIVERSITY IN UPSTREAM OF THE VARDAR RIVERSPECIAL EDITION253-2562017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELUTFI ZYLBEARILEVEL OF APOLIPOPROTEINS E-PATIENTS WITH TERMINAL CHRONIC RENAL INSSUFFICIENCY TREATED WITH REPEATED HAEMODIALYSIS MEDICUS XIII35-392010
FAKULTETI JURIDIKDEMJAHA, AGONTHE ROLE OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION PROCESSES ON THE RELATIONS BETWEEN MACEDONIA AND KOSOVO DURING THE 2001 CONFLICTEVRODIJALOG17169-18620121857-8136
FAKULTETI JURIDIKDEMJAHA, AGONTHE ROLE OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION ON FUTURE RELATIONS BETWEEN MACEDONIA AND KOSOVOEUROPEAN AND SECURITY AFFAIRS JOURNAL2344-612012
FAKULTETI JURIDIKDEMJAHA, AGONTHE ROLE OF EURO-ATLANTIC INTEGRATIONS ON RELATIONS BETWEEN MACEDONIA AND KOSOVO DURING THE KOSOVO CONFLICT OF 1999JUSTICIA149-6120131857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITILUKS DHE EKSTRAVAGANC2005
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITIFILOZOFIA E INSTALACIONIT NË ARTIN BASHKËKOHORPHILOSOPHICA1178-1802014
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITIKARAKTERI SOCIO-ESTETIK I PIKTURËSPHILOSOPHICA3-4292-29520151857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, SIHANA AHMETI-LIKA, LEDJAN MALAJLEGAL REGULATION AND CRITICAL ANALYSIS FOR AN EFFECTIVELY TREATMENT OF PHARMACEUTICAL WASTEINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, EDUCATION, ECONOMICS AND MANAGEMENT ENGINEERING VOL:8 NO:111458-14652014 1307-6892
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, SIHANA AHMETI-LIKA, LEDJAN MALAJOVERVIEW ON GENERICS POLICIES AND PHARMACEUTICAL PRICING IN THE EUROPEAN COUNTRIES AND THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL VOL.11, NO.3302-3082015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, LEDJAN MALAJPHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. A COMPARED STUDY WITH EU COUNTRIESEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL VOL.3313-31820141857-7881
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITADAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI,ARLINDA HAXHIUZAJMI, LULZIME BALLAZHI, SIHANA AHMET- LIKA REFORMING PHARMACEUTICAL LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: REFLECTION ON THE DIFFICULITIES AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTING NEW CHANGESACTA MEDICA BALKANICA- INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES. VOL.1, NO.2104-10820162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJVALIDATION OF THE PARENTAL KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS ANTIBIOTIC USAGE AND RESISTANCE AMONG CHILDREN IN TETOVO, THE REPUBLIC OF MACEDONIAPHARMACY PRACTICE VOL.12 NO.44672014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, LEDJAN MALAJ, MERITA DAUTISPECTRUM OF INFECTIOUS DISEASES AND ANTIBIOTIC USAGE IN A PEDIATRIC OUTPATIENT DEPARTAMENTEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL VOL.9,NO.30364-3702013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJSEASONAL TRENDS IN ANTIBIOTIC USAGE AMONG PEDIATRIC OUTPATIENTSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL VOL.3332-3402014ISSN: 1857 - 7881
FAKULTETI FILOZOFIK ABDULI, ARDITA & RAIMI, SUNAJSOCIO-ECONOMIC BARRIERS, CAUSE FOR EXPANSION OF DEVIANT ACTS IN SOCIETY-CASE OF MACEDONIAANGLISTICUM (LITERATURE, LINGUISTICS&INTERDISCIPLINARY STUDIES)VOL.4,ISSUE:3-4198-2042015ISSN:1857-1878, ISSN:1857-8179
FAKULTETI FILOZOFIKABDULI, ARDITATRAJTIME TË DIFERENCUARA TË SJELLJEVE DEVIJANTE SIPASPËRKATËSISË ETNIKE TË AUTORËVELENTE SOCIOLOGJIKEVOL.2, NR.2 234-2412012ISSN 222-2962 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIK ABDULI, ARDITA DALLIMET SOCIO-ETNIKE DHE NXITJA E KONFLIKTEVE TEK GRUPMOSHAT ADOLESHENTEBULETINI I KORÇËSVIII,VOL.17135-1442013ISSN 2078-7111
FAKULTETI FILOZOFIK ABDULI, ARDITA& NIKAJ, IRENADRUG ABUSE AND CONSEQUENCES BY THIS PHENOMENON INTO ALBANIAN ADOLESCENTS IN TETOVO IISTE (RESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE) VOL.4, NO.1262-722014ISSN (Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIK ABDULI, ARDITA & ZIBERI, HIRIET & RAIMI, SUNAJ KUNDËRTHËNIET PRIND-ADOLESHENT NDËRMJET TRADITËS DHE BASHKËKOHËSISË NË FAMILJET SHQIPTARE TË RRETHIT TË TETOVËSPHILOSOPHICAVOL 2,NO.3-4373-3792014ISSN: 1857-8454(Print)
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITIPOSTMODERNIZMI DHE SIMBIOZA E MODËS DHE DIZAJNIT NË INSTALACIONCENTRIUM7331-33920171857-8640(print) 1857-9396(online)
FAKULTETI PEDAGOGJIKVALENTINA PAJAZITI APPAREL AS ATTRACTIVE AESTHETIC ELEMENT IN TEACHING172017
FAKULTETI EKONOMIKTAHIRI HARUNSEKTORI INFORMAL EKONOMIK NJE KERCENIM SERIOZË PËR EKONOMIN INFORMALE NË MAQEDONI DHE VENDET NË TRANZICIONREVISTA VIZION - SHKUP17/2011299-31420111409-8962
FAKULTETI EKONOMIKTAHIRI,HARUNTREGU VENDOR KUSHT PËR GLOBALIZIMIN E MAQEDONISËREVISTA EKONOMIKE TREMUJORE(EKONOMIA DHE TRANZICIONI)1/61163-1722010
FAKULTETI EKONOMIKTAHIRI,HARUNSEKTORI INFORMAL NË MAQEDONI DHE PASOJAT NEGATIVEVIZIONI-SHKUP20/201320131409-8962
FAKULTETI EKONOMIKTAHIRI, HARUNINTEGRIMI REGJIONAL I TREGUT TË MAQEDONISË KUSHT PËR INTEGRIM GLOBALREVISTA SHQIPTARE SOCIOEKONOMIKE87-9620112222-5846
FAKULTETI EKONOMIKTAHIRI,HARUNINFORMAL ECONOMY - A SOURCE OF MONEY FOR THE ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION IN SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIESINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS , COMMEVCE AND MENAGMENTIV43-50201623480386
FAKULTETI EKONOMIKTAHIRI,HARUNECONOMIC DEVOLOPMENT HOLDERS IN REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNACIONAL FONATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT 23-882012
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, BYTYÇI BAJRUSH, RAMA MURSEL, MJAKU MALUSHPËRPUNIMI TERMIK I BASHKËSISË SË SALDUAR AKTET (REVISTA SHKENCORE E INSTITUTIT ALB-SHKENCA)NR.3/VËLL.II17-222008ISSN 2073-2244
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARARAMA MURSEL, SADIKU ALI, MEHMETI HAMIT, MAKSUTI RRAHIM, SHALA-MEHMETI MILAJETENDIKIMI I MIKROSTRUKTURËS DHE KORROZIONIT TË GYPAVE NË PRODHIMIN E ENERGJISË NË TERMOCENTRALIN E KEK-UT AKTET- REVISTË SHKENCORE E INSTITUTIT ALB-SHKENCANR.2/VËLL.IV298-3042011ISSN 2073-2244
FAKULTETI FILOZOFIKПАНДИЛОСКА- ГРНЧАРОВСКА, С., ОСМАНИ, Ф.ПОДГОТОВКАТА НА АКТИВНИ ГРАЃАНИ СПОСОБНИ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ЛИЧНИОТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ- ГЛАВЕН ПРЕДИЗВИК НА МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМPHILOZOPHICANO.3-4, VOL.212-172015ISSN 1857-9272 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKОСМАНИ, Ф., ПАНДИЛОСКА - ГРНЧАРОВСКА, С.МОЖНОСТИТЕ ЗА КВАЛИТЕТНА КОМУНИКАЦИЈА ВО ФУНКЦИЈА НА СОВРЕМЕНИОТ ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕСPHILOSOPHICANO. 1-2, VOL.113-172014ISSN 1587-8454
FAKULTETI I ARTEVETEUTA ALIMI SELMANIПРИМЕНА НА ГОРДОН ТЕСТОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ( АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ) НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ТЕТОВОУЛОГАТА НА МУЗИКАТА ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС367 - 7520131857 - 8659
FAKULTETI EKONOMIKSEADNIN XHAFERI & BESA XHAFERIFINANCIAL PARTICIPATION AND WORK QUALITYQUALITY 200906-01247-2512009ISSN ISSN 1512926
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERI, ARIF MURRJAROLI I LIDERSHIPIT NË QEVERISJEN LOKALEVIZIONE NR.11&12234-2392009ISSN 1409-8962
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; DURMISHI, NAMIKQUALITY OF WHEAT IN MOUNTAINOUS VILLAGES AND FIELD VILLAGES OF POLLOG REGIONIDEST2/1200-20320091857-6079
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH EDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIK GLOBAL DHE POLITIKA E MJEDISIT JETËSORVIZIONE V.19285-2932013ISSN 1409-8962
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH& CEKA, ARDITA & MURATI, RABIJE THE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESSRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENR.2, V. 8.224-23620132308-082
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSANA, MAJLINDA; XHABIRI, GAFUR; SEFERI, ELTON; SINANI, ABDYL USING OF REDOX AGENTS IN CONDITORY PRODUCTS, CAKES AND BISKUITSALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES3/11159-163 20122218-2020
FAKULTETI FILOZOFIKCEKA, ARDITA&KADRIU, IBISH& MURATI, RABIJETHE IMPACT OF SOCIAL FACTORS IN THE SOCIALIZATION OF CHILDRENRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENR.2, V.8 271-27420132308-0825
FAKULTETI FILOZOFIKMURATI, RABIJE& KADRIU, IBISH& CEKA ARDITA MEANING AND FUNCTION OF CONYEMPORARY SCHOOLRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENR.2, V.8 274-285 20132308-0825
FAKULTETI FILOZOFIKKARIU, IBISHTHE CRISIS OF PLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIA, ALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRSALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS GEOPOLITICA, CIVIL ORGANIZATIONS FOR RECONCILIATION AND COEXISTENCNR.1/V.868-77, 2013248-35-214
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHINFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCES INSTITUTI ALB SHKENCANR.8/ V485-4932013568-12-346
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH& DERVISHI, AFËRDITA DECISION MAKING UNDER THE CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY IN SOME ENTERPRISES OF PRISHTINA AND FERIZAJEUROPEAN SCIENTIFIC JURNAL, VITRINA UNIVERSITY, UNIVERSITY OF THE AZORES, PORTUGAL.10/4245-255.20131857-7881
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH& XHAFERI, SERMIJETE KARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇAR.PHILOSOPHICA 1-2/ 148-52.20141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISIS, PHILOSOPHICA 1-2/1109-11420141857-8454,
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFE JURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH, MCSER PUBLISHING, ROME-ITALY2/4199-20320142240-0524 (online)
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH& SINANI, ABDYLNASER ETHNOCENTRISM IN TEXTBOOKS IN MACEDONIAPHILOSOPHICA < INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES>, TETOVA.3-4/2335-34020151857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASER IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS ASSOCIATIONSOCIOLOGY STUDY, ALBANIAN SOCIOLOGICAL (ALBSA) 1/5125-13420152159-553
FAKULTETI FILOZOFIKKADRIU, IBISH & XHAFERI, SERMIJETEREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLPHILOSOPHICA < INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, TETOVA3-4/261-6720151857-9272
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT HOXHA, IBRAHIM; XHABIRI, GAFUR; MUSA, ALUSH; SINANI, ABDYL SUITABILITY OF SOME WHEAT CULTIVARS FROM THE REGION TO THE AGRO CLIMATIC CONDITIONS OF KOSOVO FOR PRODUCTION OF BREADEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL21/8118-12520121857 – 7881
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITHOXHA, IBRAHIM; SINANI, ABDYL; SANA, MAJLINDA; XHABIRI,GAFUR COMPARATIVE EVALUATION OF THE TECHNOLOGICAL QUALITIES OF SOME OF THE CULTIVARS THAT ARE CULTIVATED IN KOSOVO FOR PRODUCTION OF FLOURS FOR BREADANGLISTICUM JOURNAL (IJLLIS-INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINGUISTICS & INTERDISCIPLINARY STUDIES)1/1114- 12320121875-8179
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITHOXHA, IBRAHIM; XHABIRI, GAFUR; MUSA, ALUSH; SINANI, ABDYL DEPENDENCE OF THE QUALITY OF PRODUCED BREADS FROM SEVERAL WHEAT FLOURS BASED ON ADDITION OF CERTAIN ADDITIVESANGLISTICUM JOURNAL (IJLLIS-INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINGUISTICS & INTERDISCIPLINARY STUDIES)2/194-9820121857-8179
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; IDRIZI, XHEZAIR; DURIMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF SHARRI CHEESE PRODUCE UNDER TRADITIONAL AND INDUSTRIAL CONDITIONSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL6/914-2320131857–7881
FAKULTETI EKONOMIKAMZAI,ARJETAROLI I METODAVE TË NDRYSHME PËR AVANSIMIN E PUNËS NËPËR EPOKAEKONOMIJA I BIZNIS15326-2820111409-6781
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; ACOSKI, TONI; STANOJESKA, MAJA; SINANI, VALBONA THE ASSESSMENT OF RHEOLOGICAL QUALITIES WITH THE MIXOLAB OF DIFFERENT WHEAT FOURS ENRICHED WITH THEIR BRANEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL24/9154-16120131857–7881
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; HOXHA, IBRAHIM; SINANI, ABDYL; SANA, MAJLINDA INFLUENCE OF MIXED RICE BRAN IN THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DOUGH AND QUALITY OF BREADCROATIAN JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY AND NUTRITION3-4/7167-17120121847-3423
FAKULTETI EKONOMIKAMZAI,ARJETAKARAKTERISTIKAT E METODËS SË BENCHMARKING-UTLOGOS4117-1312011
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSINANI, VALBONA; XHABIRI, GAFUR; HOXHA, IBRAHIM THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE TECHNOLOGICAL QUALITIES OF WHEAT CULTIVARSANGLISTICUM JOURNAL (IJLLIS-INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINGUISTICS & INTERDISCIPLINARY STUDIES)3/2281-28420131857-8179
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; SINANI, VALBONA; HOXHA, IBRAHIM THE IMPACT OF THE WHEAT BRAN OF THE QUALITY OF THE BISCUITS AND THEIR NUTRITIONAL VALUEANGLISTICUM JOURNAL (IJLLIS-INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINGUISTICS & INTERDISCIPLINARY STUDIES)3/371-7720141857-8179
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITRAMADANI, XHAVIT; KAMBERI, MENSUR; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR, THE EFFECT OF LACTATION PERIOD ON CHEMICAL CONSTITUENTS OF SHARRI SHELP MILKIDEST2/1184 -18820091857-6079
FAKULTETI EKONOMIKAMZAI,ARJETALLOJET E MODELEVE DHE METODAVE PËR ARRITJEN DHE TEJKALIMIN E KONKURRENCËS1173-1912011
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITKOPALI, ANILA; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR A SURVEY ON HEALTH AND SAFETY AT CHEMICAL WORKS AND ENVIRONMENTAL ACTIVITYSUT SCIENTIFIC OBSERVER2-3/1343-34920111857-6915
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIMTHE DETERMINATION OF MOST APPROPRIATE METHOD FOR TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN POLOG REGION/ PËCAKTIMI I METODËS MË TË PËRSHTATSHME PËR TRAJTIM TË MBETURINAVE TË NGURTA KOMUNALE NË RAJONIN E POLLOGUTJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE4/8693-6992013ISSN: 1307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, SRBINOVSKI MILE, JONUZI IBRAIMATTITUDES OF MACEDONIAN HIGH SCOOL STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMET/ORIENTIMI EKOLOGJIK I NXËNËSVE TË SHKOLLAVE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PROCEDIA – SOCILA AND BEHAVIORAL SCIENCES159636-6422014ISSN: 2468-0672
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, SRBINOSKI MILE, JONUZI IBRAIM, SHERIFI MURAT KADIRECONATIVE COMPONENT OF THE STUDENTS FROM SECONDARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE,10/11-62015ISSN: 1307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAHUSEINI IDAVER, KRASNIQI NEXHMI, MEHMETI JONUZ, IDRIZI ASANGEOMECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OF THE MAINJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCENO.1/VOL.1126-302016ISSN: 1307-0428
FAKULTETI FILOLOGJIKISMAIL KAMBERIPOLITIKA E SHTETIT NË ARSIMVISIONE3372008
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSHALA, NEXHDET; HOXHA, IBRAHIM; XHABIRI, GAFURINFLUENCE OF FILTRATION IN THE FINAL PRODUCT STABILITY AND QUALITY CLARITY BEERINTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE STUDIES IN SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY 6/320-2320172455 - 4863
FAKULTETI FILOLOGJIKISMAIL KAMBERIKOMUNIKIMI NË PROEKTIN E QYTETIT TE KOLEKTIVITETET LOKALEFILOLOGJIA3372015
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI V, SAITI B, SHAQIRI K, MEMISHI SH, ISMAILI HDIFFERENCES BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND MOTOR SKILLS AMONG OF MACEDONIAN’S NATIONAL KARATE TEAM MEMBERSSPORT AND HEALTH VOL.1104-1102014ISSN:1857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKASTRIOT SHAQIRI KORELACIJE NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORICKIH SPOSOBNOSTI KOD SKIJASA UZRASTA 14-16IV MEDUNARODNI SIMPOZIJUM “SPORT I ZDAVLJE"VOL. 4400-4042011ISSN 1840-4790
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEB. ZABORSKI, K. ŠAKIRI, Ð. NINA, Ž. KOSTOVSKI CHANGES IN THE PHYSIOLOGICAL PROCESSES DURING TRAINING AND OFFICIAL COMPETITIONS IN YOUNG KARATE ATHLETESSPORTS SCIENCE AND HEALTH VOL. 5, NO. 2 105-1102015ISSN 2232-8211
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAJONUZI IBRAIM, IDRIZI ASAN, MURATI KADIRE, PAJAZITI LULZIMEFUEL AS ENVIRONMENTAL POLLUTANT IN TETOVOSEEU REWIEWVOLUME 4.NO.1/2008151-1632008ISSN-1409-7001
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMAMUTI F, BAHTIRI A, SHAQIRI K, REXHEPI A, MEMISHI SH, ABAZI L & SELAMI SHLERNING BASIC GYMNASTICS TECHNIQUES – VERTICALSINTERNATIONAL JURNAL OF SPORT SCIENCES AND HELTH “SPORT AND HALTH”VOL. 2 NO. 3/4 30-342015ISSN:1857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKASTRIOT SHAKIRI, HARBER KARADZENEMI, AGIM REDZEPIRECRIATIONAL ACTIVITIES OF THE STAFF IN THE TETOVO AND GOSTIVAR REGIONINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC ISSUES IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH4-22015ISSN:1857-8152
FAKULTETI FILOZOFIKСВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКАРЕСТИТУЦИЈА - СОВРЕМЕН МОДЕЛ НА ДИСЦИПЛИНИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕОБРАЗОВНИ РЕФЛЕКСИИ 45-512007
FAKULTETI FILOZOFIKСВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКАГРИЖАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕПРОСВЕТЕН РАБОТНИК БР. 947122007
FAKULTETI FILOZOFIKПАНДИЛОСКА-ГРНЧАРОВСКА СПОДГОТВЕНОСТА МОТИВИРАНОСТА И ОБУЧЕНОСТА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА СТИМУЛАЦИЈА НА КЛУЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ“VOSPITANIETO I OBRAZOVANIETO ME|U TRADICIONALNOTO I SOVREMENOTO", FILOZOFSKI FAKULTET,SKOPJE2105-1132012ISBN 978-608-238-011-7
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOSKA, GRNCHAROVSKA,S., STANKOVSKA, G., OSMANI, F.IMPLEMENTATION OF THE RESTITUTION IN THE CONTEMPORARY TEACHING PRACTICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE ENGINEERING AND EDUCATION –IJCRSEENO.2, VOL. 1,38-442013ISSN 2334-847X (Printed) or ISSN 2334-8496 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKСВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКА ГРНЧАРОВСКА, ГОРДАНА СТАНКОВСКА, ФАДБИ ОСМАНИ.ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА КОМПАТИБИЛНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЕВРОПСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ"МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД".NO.3, VOL.1254-2562013978-608-4689-04-1,(str.254-256).
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G.,PANDILOVSKA S.,TANESKA A.,MAFTARI SADIKU S.PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GJFTED CHILDRENINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION (IJCRSEE), NO.2, VOL.1129 -134 2013ISSN 2334-847X (Printed) or ISSN 2334-8496 (Online)
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЈАЗИКОТ КАКО КУЛТУРЕН КОД ВО РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМРЕФЛЕКСИЈЕ САВРЕМЕНОГ ДОБА НА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ16273-2772017ISBN 978-86-7746-643-5
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА (ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИ)ФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЕТ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК И ПРОЛОГОТФИЛОЛОГИЈА6357-36720161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСОЦИОЛИНГВИСТИЧКИОТ ФАКТОР И НЕГОВОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СИНХРОНИСКИ И НА ДИЈАХРОНИСКИ ПЛАН ВО ТЕТОВСКИОТ И ГОСТИВАРСКИОТ ГОВОРФИЛОЛОГИЈА3271-28420151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА1177-1872016ISBN 978-608-234-047-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОНТРАСТИВНОСТ НА ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИФИЛКО1669-6792016ISBN 978-608-244-308-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ (МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА)ФИЛКО1533-5402016ISBN 978-608-244-308-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМ. МАРКОВИЌ, С. НОВОТНИВЛИЈАНИЕТО НА РУСКИОТ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ВРЗ ГОВОРОТ НА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ1198-2072016ISBN 978-5-7944-2790-5
FAKULTETI FILOLOGJIKС. НОВОТНИ, М. МАРКОВИЌВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ127-352016ISBN 978-5-7944-2790-5
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИФУНКЦИЈАТА НА ПРЕДЛОЗИТЕ БЕЗ, ВО (В), НА И ЗА ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ И ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКСАВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ511-262016ISBN 978-86-7379-429-7
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИРУСКАТА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ВАРИЈАНТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ (СЛОВЕНСКИ КОНТЕКСТ)САВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ5209-2212016
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ СОЈУЗАЛБАНОЛОГИЈА5-6165-17120161857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ, СТОЈАН ЃОШЕВСКИМАКЕДОНСКО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ КНИЖЕВЕН 19 ВЕКНАШЕ СТВАРАЊЕ15426-4332016ISBN 978-86-7746-581-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ СОМАТСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКНАШЕ СТВАРАЊЕ15434-4392016ISBN 978-86-7746-581-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО ДВА ПАТЕРИКА ОД XIV ВЕКСЛАВИСТИКАТА И БЬЛГАРИСТИКАТА ДНЕС: ВЬПРОСИ, ИДЕИ, ПОСОКИ1218-2222015ISBN 978-954-680-976-6
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌMORALITY AND ETHICS- THE KEY TO INTERETHNIC, INTERCULTURAL AND INTERRELIGIOUS TOLERANCEФИЛОЗОФИКА3-4368-37220151857-9272
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ЛЕКСЕМИ, ФРАЗЕМИ И ЦЕЛИ ИЗРАЗИ НА АЛБАНСКИ И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК УПОТРЕБЕНИ ВО „ТРИЈАЗИЧНИКОТ“ НА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ АЛБАНОЛОГИЈА1-2223-23120141857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСРПСКОТО ЈАЗИЧНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII И ОД XIV ВЕКЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА1187-2052014ISBN 978-86-7379-349-8
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФАДИЉ СУЛЕЈМАНИ ОД ДЕНЕШЕН АСПЕКТФИЛОЛОГИЈА1-2124-13420141857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИОТ АРЕАЛ ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК1132-13820100025-1089
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ И ВО КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК, ВО СПОРЕДБА СО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1273-2832014ISBN 978-608-234-028-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИРЕДУКЦИЈА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК НАСПРЕМА РАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1231-2402014ISBN 978-608-234-028-9
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА СУФИКСИТЕ -ОСТЬ, -ЬСТВО, -ЬСТВИЕ ВО ДВА МАКЕДОНСКИ ПАТЕРИКАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР4-683-9020140024-4791
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО НАУКА ВО СВЕТСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ЗНАЊЕ И КОРИСТ184-962013ISBN 978-86-7379-301-6
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИКНАУКА И СВЕТ1454-4642013ISBN 978-86-7379-298-9
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII-ОТ И ОД XIV-ОТ ВЕКФИЛОЛОГИЈА1223-23120131857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИ ДУБЛЕТИ ОД СЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77КИРИЛО МЕТОДИЕВИСТИКА777-8520131409-9861
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА ВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА7113-11720131409-9861
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИУЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОПШТЕСТВОДРЖАВНОСТ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА И КУЛТУРА МИРА4257-2752015ISBN 978-86-7379-391-7
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИТЕ НАСЛОЈКИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У КОНТАКТУ И ДИСКОНТАКТУ1249-2652015ISBN 978-86-7379-390-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИГРЧКАТА ЛЕКСИЧКА НАСЛОЈКА ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР1-691-9720110024-4791
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJLOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN DURING PREGNANCYINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL, HEALTH, PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ENGINEERINGVOL:8 NO:112014ISSN:1307-6892
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДИИТЕ ПО ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ, ЗА НИВНО УСОВРШУВАЊЕ И НАДГРАДУВАЊЕЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ И ФИЛОЛОШКИТЕ СТУДИИ1121-1322013ISBN 978-608-234-012-8
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКХОРИЗОНТИ10179-18820131857-856
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NAGIP RUFATI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJHIGH PRESCRIPTION OF MOLECULAR WEIGHT HEPARINS DURING PREGNANCY IN HOSPITAL IN TETOVO, THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.11, NO.3020151857 – 7881
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА- ПРИЧИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ВЕРОНАУКАТА ВО ВОСПИТНООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ ДЕЦАТАНАШЕ СТВАРАЊЕ14451-4582014ISBN 978-86-7746-506-3
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJMENAGEMENT OF HYPERCOAGULABLE STATE DURING PREGNANCY. PROPHYLACTIC USAGE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (LMWH)EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.11 NO.2120151857 – 7881
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌГОРЕЊСКОТО НАРЕЧЈЕ НАСПРЕМА ЦЕНТРАЛНО-МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИНАШЕ СТВАРАЊЕ14618-6252014ISBN 978-86-7746-506-3
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJANTITHROMBOTIC THERAPY DURING PREGNANCYARC JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCESVOL.1 ISSUE 2. 16-202015
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌГУБЕЊЕ НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИКОСМИ НАУЧЕН СОБИР НА МЛАДИ МАКЕДОНИСТИ1217-2232016ISBN 978-608-234-040-1
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИРЕДУКЦИЈА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК НАСПРЕМА РАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1231-2402014
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ И ВО КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК, ВО СПОРЕДБА СО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1273-2832014ISBN 978-608-234-028-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА- ПРИЧИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ВЕРОНАУКАТА ВО ВОСПИТНООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ ДЕЦАТА НАШЕ СТВАРАЊЕ14451-4582014ISBN 978-86-7746-506-3
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌГОРЕЊСКОТО НАРЕЧЈЕ НАСПРЕМА ЦЕНТРАЛНО-МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИНАШЕ СТВАРАЊЕ14618-6252014ISBN 978-86-7746-506-3
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКХОРИЗОНТИ10179-18820131857-856
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДИИТЕ ПО ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ, ЗА НИВНО УСОВРШУВАЊЕ И НАДГРАДУВАЊЕЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ И ФИЛОЛООШКИТЕ СТУДИИ1121-1322013ISBN 978-608-234-012-8
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИТЕ НАСЛОЈКИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У КОНТАКТУ И ДИСКОНТАКТУ1249-2652013ISBN978-86-7379-390-0
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИУЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОПШТЕСТВОДРЖАВНОСТ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА И КУЛТУРА МИРА4257-2752015ISBN 978-86-7379-391
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА ВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИККИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА7113-11720131409-9861
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREARLINDA HAXHIU-ZAJMI, JASMINA TONIC RIBARSKA,MERITA DAUTI,SUZANA TRAJKOVIC JOLEVSKA, DORENTINA BEXHETICHALLENGE ON THE APPLICATION OF TDM IN EPILEPTIC PATIENTS-WHAT IS THE BENEFIT?ACTA MEDICA BALKANICA- INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES VOL.1, NO.299-10320162545-4110
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИ ДУБЛЕТИ ОД СЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА777-8520131409-9861
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII-ОТ И ОД XIV-ОТ ВЕКФИЛОЛОГИЈА1223-23120131857-8535
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELULZIME BALLAZHI, EDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, IBRAHIM IBRAHIMI, FAIK IMERICOUMARIN DERIVATIVES IN PHARMACOTHERAPYACTA MEDICA BALKANICA- INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES VOL.1, NO.295-9820162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, LULZIME BALLAZHIINFLUENCE OF CLINICAL COMMUNICATION AND LEAFLETS ON PARENTS’ ATTITUDES ON ANTIBIOTIC USE IN CHILDRENACTA MEDICA BALKANICA- INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES VOL.1, NO.289-9420162545-4110
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИКНАУКА И СВЕТ1454-4642013ISBN 978-86-7379-298-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО НАУКА ВО СВЕТСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИЗНАЊЕ И КОРИСТ184-962013ISBN 978-86-73-79-301-6
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФАДИЉ СУЛЕЈМАНИ ОД ДЕНЕШЕН АСПЕКТФИЛОЛОГИЈА1-2124-13420141857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСРПСКОТО ЈАЗИЧНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII И ОД XIV ВЕКЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА1187-2052014ISBN 978-86-7379-349-8
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ЛЕКСЕМИ, ФРАЗЕМИ И ЦЕЛИ ИЗРАЗИ НА АЛБАНСКИ И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК УПОТРЕБЕНИ ВО „ТРИЈАЗИЧНИКОТ“ НА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИАЛБАНОЛОГИЈА1-2223-23120141857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌMORALITI AND ETHICS- THE KEY TO INTERETHNIC, INTERCULTURAL AND INTERRELIGIOUS TOLERANCEФИЛОЗОФИКА3-4368-37220151857-9272
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ, СТОЈАН ЃОШЕВСКИМАКЕДОНСКО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ КНИЖЕВЕ 19 ВЕК НАШЕ СТВАРАЊЕ15426-4332016ISBN 978-86-7746-581-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ СОМАТСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКНАШЕ СТВАРАЊЕ15434-4392016ISBN 978-86-7746-581-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ СОЈУЗАЛБАНОЛОГИЈА5-6165-17120161857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИРУСКАТА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ВАРИЈАНТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ (СЛОВЕНСКИ КОНТЕКСТ)САВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ1209-2212016
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИФУНКЦИЈАТА НА ПРЕДЛОЗИТЕ БЕЗ, ВО (В), НА И ЗА ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ И ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКСАВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ111-262016ISBN 978-86-7379-429-7
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ (МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА)ФИЛКО1533-5402016ISBN 978-608-244-308-9
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОНТРАСТИВНОСТ НА ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИФИЛКО1669-6792016ISBN 978-608-244-308-9
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА1177-1872016ISBN 978-608-234-047-0
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСОЦИОЛИНГВИСТИЧКИОТ ФАКТОР И НЕГОВОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СИНХРОНИСКИ И НА ДИЈАХРОНИСКИ ПЛАН ВО ТЕТОВСКИОТ И ГОСТИВАРСКИОТ ГОВОРФИЛОЛОГИЈА3271-28420151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА (ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИ)ФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЕТ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК И ПРОЛОГОТ БР. 72ФИЛОЛОГИЈА 6357-36720161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЈАЗИКОТ КАКО КУЛТУРЕН КОД ВО РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМРЕФЛЕКСИЈЕ САВРЕМЕНОГ ДОБА НА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД И ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ16273-2772017ISBN 978-86-7746-643-5
FAKULTETI FILOLOGJIKМ. МАРКОВИЌ, С. НОВОТНИВЛИЈАНИЕТО НА РУСКИОТ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ВРЗ ГОВОРОТ НА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ1198-2072016ISBN 978-5-7944-2790-5
FAKULTETI FILOLOGJIKС. НОВОТНИ, М. МАРКОВИЌВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ127-352014ISBN 978-5-7944-2790-5
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО ДВА ПАТЕРИКА ОД XIV ВЕКСЛАВИСТИКАТА И БЬЛГАРИСТИКАТА ДНЕС: ВЬПРОСИ, ИДЕИ, ПОСОКИ1218-2222015ISBN 978-954-680-976-6
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА СУФИКСИТЕ -ОСТЬ, -ЬСТВО, -ЬСТВИЕ ВО ДВА МАКЕДОНСКИ ПАТЕРИКАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР4-683-9020140024-4791
FAKULTETI FILOLOGJIKМИХАЈЛО МАРКОВИЌ, АЛЕКСАНДАР КАКАСУЛИССЛОЕШТИЧКИ ПАТЕРИК ОД СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК1415-41920140025-1089
FAKULTETI EKONOMIKMUAREMI L. (BASHKE-AUTORE), MACROECONOMIC DETERMINANTS OF HOUSEHOLDS CREDIT RISK: EMPIRIC EVIDENCES FROM MACEDONIAVOL.5 NO.320162281-3993
FAKULTETI EKONOMIKMUAREMI L., (BASHKE-AUTORE), THE ROLE OF FOREIGN BANKS IN THE DEVELOPMENT OF THE MACEDONIAN BANKING SYSTEM INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH VOLUME 7, ISSUE 51576-158020162229-5518
FAKULTETI EKONOMIKMUAREMI L., ( BASHKE - AUTORE), FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN MACEDONIA EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL LONDON VOL. II, NO. 4,55-7020151857-7431 (online)
FAKULTETI FILOZOFIKСВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКАПРИЧНИ ЗА ПОЈАВА НА ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТОПРОСВЕТЕН РАБОТНИК БР. 94912-132007
FAKULTETI FILOZOFIKСТАНКОВСКА Г.,ГРНЧАРОВСКА ПАНДИЛОВСКА С.,РУСИ М.ВЛИЈАНИЕТО НА АФЕКТИВНАТА ВРСКА ВРЗ РАНИОТ И КАСНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕТЕТОМЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАДБр.3389-3932013ISBN 978-608-4689-04-1
FAKULTETI EKONOMIKMUAREMI L., (BASHKE -AUTORE).,PERSHTATJA E BUJQESISE NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE SI NJE SFIDE PER TU INTEGRUAR NE TREGJET GLOBALEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2013ISBN 978-608-217-014-5
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., STANKOVSKA G.THE INFLUENCE OF THE TEACHERS GENDER AND WORKING EXPERIENCE ON THE MONITORING AND EVALUATION OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICENO. 28, VOL.5 120-1252014ISSN (Paper) 2222-1735 ISSN (Online) 2222-288X
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., DIMITROVSKI DTHE CORRELATION BETWEEN BULIMIA NERVOSA AND DEPRESSION IN PERIOD OF ADOLESCENCEJOURNAL OF NATURAL SCIENCE RESEARCH NO. 19, VOL. 4.125-1302014ISSN 2224-3186 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ ВО СПОРЕДБА СО НЕКОИ НАЈСТАРИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ АПОСТОЛИ (ВО СВЕТЛИНАТА НА ИСТРАЖУВАЊАТА НА ВАТРОСЛАВ ЈАГИЌ ВРЗ АПОСТОЛОТ)ВАТРОСЛАВ ЈАГИЌ И СЛОВЕНСКАТА ФИЛОЛОГИЈА12004
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИCHARACTERISTICS OF MACEDONIAN MANUSCRIPTS FROM 12TH TO 14TH CENTURY DEVELOPED IN OHRID'S AND KRATOVO'S SCHOOL SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURE12004
FAKULTETI FILOZOFIKСВЕТЛАНА П. ГРНЧАРОВСКА, ФАДБИ ОСМАНИГРАЃАНСКАТА КОМПЕТЕНЦИЈА КАКО ОСНОВА ЗА ЦЕЛОСЕН РАЗВОЈ НА ЛИЧНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ PHILOSOPHICANO.3-4, VOL.282-872015UDC: 1, ISSN 1857-9272 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKТАНЕСКА, П. А., ГРНЧАРОВСКА-ПАНДИЛОСКА, СЗНАЧЕЊЕТО НА КЛУЧНАТА КОМПЕТЕНЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈА НА МАЈЧИН ЈАЗИК, ЗА УСПЕШНО ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕПЕТТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК- ЗАПАД“ (КУЛТУРА, СЛАВЈАНСТВО, ЕКОНОМИЈА) NO.5, VOL.1942014ISSN (Print) 1857-9299
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИЗБОРООБРАЗУВАЧКИ МОДЕЛИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК ОД XIV ВЕКМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК2005
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAMETI VULLNET, SAITI BLERIM, SHAQIRI KASTRIOT, MEMISHI SHPRESASOME DIFFERENCES BETWEEN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF NATIONAL KARATE TEAM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA SPORT AND HEALTHVOL.1104-1102014ISSN:1857-9310
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИБЕЛЕШКИ ЗА СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКXXXII НАУЧНА ДИСКУСИЈА НА XXXVII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАXXXII335-3412006ISBN 9989-43-238-4
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИРЕФЛЕКСИ НА НЕКОИ ЗАЕДНИЧКИ ЛЕКСИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ АПОСТОЛИ И ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛXXXIV НАУЧНА ДИСКУСИЈА НА XXXIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАXXXIV215-2232008ISBN 978-9989-43-260-6
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИSOME CHARACTERISTIC OF PATERICAPOKRYFY12006
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИКОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ НЕКОИ ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ АПОСТОЛИМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК2008
FAKULTETI FILOZOFIKGRNCAROVSKA PANDILOVSKA S., STANKOVSKA G. OSMANI, F.RAZVIVANJE NA INTERPERSONALNATA , INTERKULTURALNATA I SOCIJALNATA KOMPETENCIJA VO SOVREMENOTO OPSTESTVOПРОСВЕТНО ДЕЛО87-962015ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИОТ ПАТЕРИК ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ОСТАНАТИТЕ ПАТЕРИЦИМАКЕДОНИСТИКА2010
FAKULTETI FILOZOFIKGORDANA, STANKOVSKA, SVETLANA PANDILOSKA GRNCHAROVSKA, FADBI OSMANIPSIHOLOSKI KARAKTERISTIKI NA DECATA SO PRECKI VO RAZVOJOTПРОСВЕТНО ДЕЛО83-912015ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИОТ АРЕАЛ ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКLXI2010
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИПРАВОПИС НА ЕРОВИТЕ ВО ТРЕСКАВЕЧКИОТ ЕУХОЛОГИУММАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВО ИСТОРИСКИ И ВО СОВРЕМЕН КОНТЕКСТ2011
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИГЛАГОЛСКИТЕ ФОРМИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКБЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА2011
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., DIMITROVSKI D.ASSOCIATION BETWEEN PUBERTY, BULIMIA NERVOSA AND DEPRESSIONBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE NO. 4, VOL.14327-3312015ISSN 2223-4721 (Print) 2076-029 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATI DEMOKRATIZIMI I SHKOLLËSPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVO.1: N:1-2 75-7820141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATI RËNDËSIA E ARSIMIT PËR DEMOKRACI DHE SHOQËRI QYTETAREPHILOSOPHICA – INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVO.2: N:3-445-5320151857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATISTUDENT PARLIAMENT IN FUNCTION OF TRAINING FOR DEMOCRATIC ACTIONINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION297-99 2014ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATITHE ROLE OF THE TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESSTOJNED, THE ONLINE JOURNAL OF NEW HORIZONS IN EDUCATION VOLUME 5, ISSUE 2 75-782015ISSN 2146-7374
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATICONCEPTION AND DEFINITION OF THE DEMOCRATIZATION OF EDUCATIONINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE 6-30173-18320152222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATISCHOOL AS EDUCATIONAL INDICATORINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-369-7120162222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATIFAMILY IN CONTEMPORARY SOCIETYINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES13-1510-5132016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
FAKULTETI JURIDIKBEJTULLAHI, DRITAPADIA E RIVENDIKIMIT DHE MUNDËSIA E KUFIZIMIT TË SAJJUSTICIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCESNO. 2 / VOL. 271 - 8220141857 - 8454 (print)
FAKULTETI JURIDIKBEJTULLAHI DRITA, DUMI ALBAINTELLECTUAL PROPERTY LAW, PROTECTION OF THE RIGHTS, ITS IMPORTANCE IN OUR COUNTRYMEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESVOL 8 (1)149 - 15320172039-9340 (print) 2039-2117 (online)
FAKULTETI JURIDIKBEJTULLAHI, DRITAFITIMI I SË DREJTËS SË PRONËSISË (KRAHASIMI I LEGJISLACIONIT DHE SISTEMEVE JURIDIKE PËRKATËSE)ANGLISTICUM - INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE, LINGUISTICS AND INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL 3, NO 118 - 1520141857 - 8179 (print) 1857 - 8187 (online)
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., ANGELKOSKA S.EDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEED AND THEIR INCLUSION IN THE COMMUNITYBCES CONFERENCE BOOK, QUALITY, SOCIAL JUSTICE AND ACCOUNTABILITY IN EDUCATION WORLDWIDE,VOL. 13306-3122015ISSN 1314-4693
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., ANGELKOSKA S.RELATIONSHIP BETWEEN STRESSFUL LIFE EVENTS AND ANXIETY DURING THE PERIOD OF ADOLESCENCEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL NO.11, VOL.12332-3402016ISSN 1857-7881 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOSKA GRNCAROSKA S., OSMANI F., STANKOVSKA G.,MURATI R., TANESKA A.THE IMPACT OF THE STUDENTS' GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICENO. 248, VOL.7108-1142016ISSN (Paper) 2222-1735 ISSN (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., ANGELKOSKA S., PANDILOSKA GRNCAROVSKA S.SOCIAL NETWORKS USE, LONELINESS AND ACADEMIC PERFORMANCE AMONG UNIVERSITY STUDENTSBCES CONFERENCE BOOKS EDUCATION PROVISION TO EVERY ONE: COMPARING PERSPECTIVES FROM AROUND THE WORLDNO.1, VOL.14255-2622016ISSN 1314-4693
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOVSKA GRNCAROSKA S., OSMANI F., STANKOVSKA GMODERN SCHOOL, BASIS FOR DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL AND INTERCULTURAL COMPETENCEIOSR JOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (IOSR-JHSS)NO.3, VOL.2283-852017ISSN: 2279-0837
FAKULTETI FILOZOFIK FADBI OSMANI, SVETLANA PANDILOSKAИНИЦИЈАЛНАТА ОБУКА НА НАСТАВНИЦИТЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ОСНОВА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕТHE 5TH INTERNATIONAL BALKAN EDUCATIONAL AND SCIENCE CONGRESS " EDUCATION IN BALKANS TODAY"165-1672009
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; DURMISHI NAMIK; QUALITY OF WHEAT IN MOUNTAINOUS VILLAGES AND FIELD VILLAGES OF POLLOG REGIONIDEST2/1200-20320091857-6079
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITRAMADANI, XHAVIT; KAMBERI, MENSUR; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI GAFUR;THE EFFECT OF LACTATION PERIOD ON CHEMICAL CONSTITUENTS OF SHARRI SHELP MILKIDEST2/1184 -18820091857-6079
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSANA, MAJLINDA; XHABIRI,GAFUR; SEFERI, ELTON; SINANI, ABDYL INFLUENCE OF SOY FLOUR IN BAKING PRODUCTSALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES4/11255-259 20122218-2020
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITKONGOLI, RENATA; DURMISHI,NAMIK;THE QUALITY OF ALBANIAN OLIVE OIL, CHEMICAL END SENSORIAL EVOLUTIONSUT SCIENTIFIC OBSERVER1/120101857-6915
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITKOPALI, ANILA; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR;A SURVERY OF HEALTH AND SAFETY AT CHEMICAL WORKS AND ENVIRONMENTAL ACTIVITYSUTSCIENTIFIC OBSERVER 2-3/1343-34920111857-6915
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFESTIM HALILI, EIP RUFATI AND ILIA NINKA SERVICE COMPOSITION STYLES – ANALYSIS AND COMPARISON METHODS PROC. BOOK OF IEEE CICSYN2013 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, COMMUNICATION SYSTEMS AND NETWORKS 278-2842014
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; XHABIRI, GAFUR; DEMIRI, IRFAN; DURMISHI, NAMIK SAFETY OF RAW MILK IN THE POLLOG REGIONJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN, EHDG, WORLD CONGRESS ON HYGIENIC ENGINEERING & DESIGNSPECIAL EDITION135-13920111857- 8489
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; XHABIRI, GAFUR; DEMIRI, IRFAN; DURMISHI, NAMIK;SAFETY OF RAW MILK IN THE POLLOG REGIONJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN, EHDG, WORLD CONGRESS ON HYGIENIC ENGINEERING & DESIGNSPECIAL EDITION135-13920111857-8489
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITKARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; ISAEVA, SONJA; CULEVA, BILJANA; DURMISHI, NAMIK;CHANGES IN CHEMICAL COMPOSITION OF SPICY PEPPERS IN CONTROLLED PRODUCTION OF POWERED PEPPERJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN, EHDG, WORLD CONGRESS ON HYGIENIC ENGINEERING & DESIGNSPECIAL EDITION20111857-8489
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITKARAKASOVA, LJUBICA; DURMISHI, NAMIK; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; CULEVA, BILJANA;EFFECTS SOME TECHNOLOGICAL TREATMENTS OF QUALITY AND SAFETY OF APPLE CONCENTRATEJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN, EHDG, WORLD CONGRESS ON HYGIENIC ENGINEERING & DESIGNSPECIAL EDITION20111857-8489
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; XHABIRI, GAFUR: DEMIRI, IRFAN; DURMISHI, NAMIK,SAFETY OF RAW MILK IN THE POLLOG REGIONJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN, EHDG, WORLD CONGRESS ON HYGIENIC ENGINEERING & DESIGNSPECIAL EDITION135-13820111857-8489
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; DURMISHI, NAMIK; CONEVA, ELIZABETAMONITORING THE PRESENCE OF STAPHYLOCOCCUS COAGULSAO POSITIVE IN THE SHARRI CHEESE DURING THE TRADITIONAL , RIPENING, ALBANIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (AJAS), 4, 11 243-24620122218-2020
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; IDRIZI, XHEZAIR; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFUR; MOCROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF SHARR CHEESE PRODUCE UNDER TRADITIONAL AND INDUSTRISAL CONDITIONS.EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL6, 917-2320131857-7881
FAKULTETI FILOZOFIKFADBI OSMANI / SVETLANA PANDILOSKAПРИЧИНИ ЗА НЕУСПЕХ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕПРВА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ КРЕАТОРИИ НА ПРОГРЕСОТ402-4062009
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOSKA, GRNCHAROVSKA,S., STANKOVSKA, G., OSMANI, F.IMPLEMENTATION OF THE RESTITUTION IN THE CONTEMPORARY TEACHING PRACTICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE ENGINEERING AND EDUCATION –IJCRSEEVOL 1 NO 238-442013
FAKULTETI FILOZOFIKFADBI O, PANDILOVSKA-GRNÇAROVSKA SПОДГОТОВКАТА НА АКТИВНИ ГРАЃАНИ СПОСОБНИ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ЛИЧНИОТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ- ГЛАВЕН ПРЕДИЗВИК НА МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМPHILOSOPHICAVOL 2 NO 3-4 12-172015 1857-9272
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFERATI, ISMAIL; BIJO, BIZENA; IDRIZI, XHEZAIR; DURMISHI, NAMIK; XHABIRI, GAFURMICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF SHARRI CHEESE PRODUCE UNDER TRADITIONAL AND INDUSTRIAL CONDITIONSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL6/920131857-7881
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; DURMISHI, NAMIK; IDRIZI, XHEZAIR; FERATI, ISMAIL; HOXHA, IBRAHIM;RHEOLOGICAL QUALITIES OF DOUGH FROM MIXTURE OF FLOUR AND WHEAT BRAN AND POSSIBLE CERRELATION BETWEN BRA BENDER AND MIXOLAB CHOPIN EQUIPMENTSMOJ FOOD PROCESSING & TECHNOLOGY, MEDCRAVE4/21-720162381-182X
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHABIRI, GAFUR; DURMISHI, NAMIK; IDRIZI XHEZAIR; FERATI ISMAIL; HOXHA, IBRAHIM RHEOLOGICAL QUALITIES OF DOUGH FROM MIXTURE OF FLOUR AND WHEAT BRAN AND POSSIBLE CORRELATION BETWEEN BRA BENDER AND MIXOLAB CHOPIN EQUIPMENTSMOJ FOOD PROCESSING & TECHNOLOGY4/21-720162381-182X
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSTAMATOVSKA, VIKTORIJA; KARAKASOVA, LJUBICA; BABANOVSKA MILENKOVSKA, FROSINA; NAKOV, GJORE; BLAZHEVSKA, TATJANA; DURMISHI, NAMIK;PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF PLUM JAMS WITH DIFFERENT SWEETENERSJOURNAL OF HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN2017664.858:634.22
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, LEDJAN MALAJ, MERITA DAUTISPECTRUM OF INFECTIOUS DISEASES AND ANTIBIOTIC USAGE IN A PEDIATRIC OUTPATIENT DEPARTAMENTEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.30, VOL.9364-3702013ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREARIAN ALILI, EDITA ALILI-IDRIZICLINICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME IN THE REGION OF POLLOG, R. OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.12/VOL. 10, 179-1852014ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJ VALIDATION OF THE PARENTAL KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARDS ANTIBIOTIC USAGE AND RESISTANCE AMONG CHILDREN IN TETOVO, THE REPUBLIC OF MACEDONIaPHARMACY PRACTICE 12(4)46720141886-3655
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, SIHANA AHMETI-LIKA, LEDJAN MALAJ LEGAL REGULATION AND CRITICAL ANALYSIS FOR AN EFFECTIVELY TREATMENT OF PHARMACEUTICAL WASTEINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, BEHAVIORAL, EDUCATIONAL, ECONOMIC, BUSINESS AND INDUSTRIAL ENGINEERINGNO11/VOL 83664-36712014
FAKULTETI PEDAGOGJIKJETA RUSHIDI, LULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPITHE IMPACT OF ETHICS ON EFL CLASSROOM ETHOS: UNIVERSITY STUDENTS’ AND PROFESSORS’ VIEWS AND SUGGESTIONS ANGLISTICUM JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 3 250 -263. 2013 ISSN: 1857 1878
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELULZIME BALLAZHI, FAIK IMERI, ALEKSANDAR DIMOVSKI, AHMED JASHARI, EMIL POPOVSKI, EDITA ALILI-IDRIZI, BOZHANA MIKHOVA, GERALD DRÄGER, KRISTINA MLADENOVSKA SYNERGY OF NOVEL COUMARIN DERIVATIVES AND TAMOXIFEN IN BLOCKING GROWTH AND INDUCING APOPTOSIS OF BREAST CANCER CELLSMACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETIN 60 (1) 35 - 442014ISSN 1409 - 8695
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, JETA RUSHIDITHE DIMINUTIVE IN NAIM FRASHËRI’S POETRY AND ISMAIL KADARE’S WORKS. SEEU REVIEWN VOLUME 9, ISSUE 190-9920131409-7001
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULJETA ADILI-ÇELIKU, JEHONA RUSHIDI-REXHEPI, JETA RUSHIDIKADARE’S NEWLY FORMED WORDS WITH THE SUFFIX SHËM. ANGLISTICUM JOURNALVOLUME: 2 ISSUE 319-252013ISSN 2073-2244
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJ IRRATIONAL PRESCRIBING OF ANTIBIOTICS IN PEDIATRIC OUTPATIENTS: A NEED FOR CHANGE JOURNAL OF PEDIATRIC SCIENCES VOL 720151309-1247
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, SIHANA AHMETI-LIKA, LEDJAN MALAJ OVERVIEW ON GENERICS POLICIES AND PHARMACEUTICAL PRICING IN THE EUROPEAN COUNTRIES AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.3/VOL.11302-30820151857-7881(Print) e-1857-7433
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPI,LULJETA ADILI-ÇELIKU THE TEXT AS A CROSSROADS: FORMS OF DIALOGUES IN ET’HEM HAXHIADEMI’S TRAGEDIESANGLISTICUM JOURNAL.VOLUME: 3, ISSUE: 242-4620141857-8187
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI–LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, LEDJAN MALAJ SPECTRUM OF DIAGNOSIS DURING PREGNANCY, FOR WHICH LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS WERE PRESCRIBEDMJEKESIA BASHEKOHORENO.152014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI, LULZIME BALLAZHI NDIKIMI I KOMUNIKIMIT KLINIK NË QËNDRIMET E PRINDËRVE PËR PËRDORIM RACIONAL TË ANTIBIOTIKËVEACTA MEDICA BALKANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES NO.2/ VOL.189-9420162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORELULZIME BALLAZHI, EDITA ALILI-IDRIZI, MERITA DAUTI,IBRAHIM IBRAHIMI, FAIK IMERIDERIVATET E KUMARINËS NË FARMAKOTERAPIACTA MEDICA BALKANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESNO.2, VOL.194-9820162545-4110
FAKULTETI PEDAGOGJIKJEHONA RUSHIDI-REXHEPIKRIJIMTARIA LETRARE E ERNEST KOLIQIT SI SHEMBULL I DIALOGUT MES TEKSTEVE. FILOLOGJIA, USHTVELLIMI 3 NUMRI 4202-21020151857-8535
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, ARLINDA HAXHIU-ZAJMI, LULZIME BALLAZHI, SIHANA AHMETI-LIKA REFORMIMI I LEGJISLACIONIT FARMACEUTIK NË MAQEDONI: REFLEKTIM MBI VËSHTIRËSITË DHE OPORTUNITETET PËR ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE TË REJA ACTA MEDICA BALKANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES NO.2, VOL.1104-10820162545-4110 (Print)
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBALLAZHI, L., IMERI, F., JASHARI, A., POPOVSKI, E., STOJKOVIĆ, G., DIMOVSKI, A.J., MIKHOVA, B., MLADENOVSKA, K. HYDRAZINYLDIENE-CHROMAN-2,4-DIONES IN INDUCING GROWTH ARREST AND APOPTOSIS IN BREAST CANCER CELLS: SYNERGISM WITH DOXORUBICIN AND RELATION WITH PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES. ACTA PHARM6735–52.2017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBALLAZHI, L., DOGAZANSKA, E., IMERI, F., JASHARI, A., POPOVSKI, E., STOJKOVIKJ, G., MIKHOVA, B., MLADENOVSKA, K. DISTRIBUTION COEFFICIENT OF NOVEL HYDRAZINYLDIENE-CHROMAN-2-DIONES INTENDED FOR TREATMENT OF BREAST CANCER. MACEDONIAN PHARMACEUTICAL BULLETIN62559 – 5602016
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI QUFLI, XHELADINI FATMIR, GASHI KUSHTRIMRAPORTI MES STILEVE TË TË MËSUARIT, NXËNIES DHE SUKSESIT MËSIMORUMYSVOL 21183-11912016
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI QUFLI, GASHI KUSHTRIMVLERA PREDIKTIVE E KOMPONENTËVE STRUKTURORE TË SATISFAKCIONIT NË PUNË NË PARASHIKIMIN E ANGAZHIMIT, PËRFSHIRJES DHE MUNDËSISË PËR PUNË TE PUNONJËSIT NË BANKAKUMTESAT NGA KONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS” 2015VOL 2555-5622016
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI QUFLI, MUSAI MUSA, JONUZI MUHAMEDSTILET E TË MËSUARIT NË FUNKSION TË AVANCIMIT TË NXËNIES DHE SUKSESIT AKADEMIKKUMTESAT NGA KONFERENCA VJETORE E SHKENCËS ”JAVA E SHKENCËS” 2015VOL 2311-3222016
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI QUFLI, GASHI KUSHTRIMTHE PREDICTIVE VALUE OF JOB SATISFACTION AND RELEVANT FACTORS IN PREDICTING OF COMMITMENT IN THE WORKPLACE, JOB INVOLVEMENT AND JOB OPPORTUNITY OF BANK EMPLOYEESACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES. MCSER PUBLISHINGVOL 4 NO 2168-1752015
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI QUFLIПРОГНОСТИЧКА ВРЕДНОСТ НА ВРЕДНОСНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ И РЕЛЕВАНТНИТЕ ВАРИЈАБЛИ ВО ОБЈАСНУВАЊЕТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПАРТНЕРСКОТО И СЕМЕЈНОТО АФЕКТИВНО ВРЗУВАЊЕЗБОРНИК НА ТРУДОВИVOL 1154-1682015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBALLAZHI, L., ALILI-IDRIZI, E., DAUTI, M., IBRAHIMI,I., IMERI, F. DERIVATET E KUMARINES NE FARMAKOTERAPI. ACTA MEDICA BALKANICA1(2)95-9820162445-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBALLAZHI, L., POPOVSKI, E., JASHARI, A., IMERI, F., IBRAHIMI, I., MIKHOVA, B., MLADENOVSKA, K. POTENTIAL ANTIPROLIFERATIVE EFFECT OF ISOXAZOLO- AND THIAZOLOCOUMARIN DERIVATIVES ON BREAST CANCER MEDIATED BONE AND LUNG METASTASESACTA PHARM. 6553-63.201513300075
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREBALLAZHI, L., IMERI, F., DIMOVSKI, A., JASHARI, A., POPOVSKI, E., BREZNICA-SELMANI, P., MIKHOVA, B., DRÄGER, G., ALILI-IDRIZI, E., MLADENOVSKA, K.SYNERGY OF NOVEL COUMARIN DERIVATIVES AND TAMOXIFEN IN BLOCKING GROWTH AND INDUCING APOPTOSIS OF BREAST CANCER CELLS. MAC PHARM BULL 6035-4420141409-8695
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJASHARI, A., IMERI, F., BALLAZHI, L., SHABANI, A., MIKHOVA, B., DRÄGER, G., ET AL. SYNTHESIS AND CELLULAR CHARACTERIZATION OF NOVEL ISOXAZOLO- AND THIAZOLOHYDRAZINYLDIENE-CHROMAN-2,4-DIONES ON CANCER AND NON-CANCER CELL GROWTH AND DEATHBIOORG MED CHEM 22 (9) 2655-61.20140968-0896
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI E., ABDULLAHI XH, HAYALOGLU A.A. PROTEIN BREAKDOËN, EVALUATION OF PEPTIDE AND AMINOACID PROFILES ОF CHEESE DURING RIPENINGJOURNAL OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY611520152157-7110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREALILI-IDRIZI, E., DAUTI, M., BALLAZHI, L. NDIKIMI I KOMUNIKIMIT KLINIK NE QENDRIMET E PRINDERVE PER PERDORIM RACIONAL TE ANTIBIOTIKEVE.ACTA MEDICA BALKANICA1(2)89-94. 20162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREDAUTI, M., ALILI-IDRIZI, E., HAXHIU-ZAJMI A., BALLAZHI, L., AHMETI-LIKA SREFORMIMI I LEGJISLACIONIT FARMACEUTIKE NE MAQEDONI: REFLEKTIM MBI VESHTIRESITE DHE OPORTUNITETET PER ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE TE REJAACTA MEDICA BALKANICA1(2)104-108.20162545-4110.
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITABDULLAHI G. & ABDULLAHI XHABIR NDIKIMI I PROCESEVE TEKNOLOGJIKE MBI MIKROFLORËN MIKROBIKE TË SALLAMITTHE HERITAGE917320121857-7482
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIUSTUDENT-TEACHER RELATIONSHIPIN IN TRADITIONAL AND CONTENPORARY TEACHING VI BALKAN EDUCATION AND SCIENSE CONGRESS6/2635-6382011
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU LEISURE TIME FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTSINTERNACIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION, IJCR SEE1/351-552015ISSN 2334-847X(Printed)&ISSN 2334-8496(Online).
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU & ANETA BARAKOVSKA LEISURE TIME IN THE CHALLENGE OF CONTEMPORARY PEDAGOGYINTERNACIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SIENCE, ENGINEERING AND EDUCATION1/183/922013
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT IDRIZI XHEZAIRRESURSET GJENETIKE , ERZIONI GJENETIKTOKA IME7222008
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHEZAIR IDRIZI MASAT AGROTEKINIKE PRODHIMIT TË PRODHIMIT TË FASULESTOKA IME9232008
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHEZAIR IDRIZIVLERËSIMI I VARIACIONIT GJENETIK , NËPËRMJET MARKERËVE BIOKIMIK DHE MOLEKULAR TË POPULLATAVE TË FASULESREFERIM SHKENCOR UBT3532-352005
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHEZAIR IDRIZI VARIACIONI I POPULLATAVE AUTOKTONE TË FASULES NË ZONË POLLOGUT PËR DISA TREGUES BIOMETRIKBULETINI I SHKENCAVE BUJQËSORE5314-182007
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITXHEZAIR IDRIZI, SAMI HOXHATHE EVULATION OF PHENOTIPIC VARATION OF NATIVE POPULATIONS OF THE BEANS IN THE POLLOG AREAIDEST12008
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITISMAIL FERATI , BIZENA BIJO, XHEZAIR IDRIZI,NAMIK DURMISHI, GAFUR XHABIRIMOCROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF SHARR CHEESE PRODUCE UNDER TRADITIONAL AND INDUSTRISAL CONDITIONSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL6/917-2320131857-7431
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITABDULLAHI G. & ABDULLAHI XHABIRROLI I PROCESEVE TEKNOLOGJIKE NE PRODHIMIN ESALSICEVETHE HERITAGE11291-29820131857-7482
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITJUSUFI E., ZEKIRI M., ABDULLAHI XHABIR, AJDINI F.THE CONTENT OF CHLOROPLAST PIGMENT AND THE TOTAL YIELD OF ALFALFA DURING THE TWU STAGES OF DEVELOPMENT, GROWN IN AGRICULTURAL LAND WITH KNOWN CONCENTRATION OF MAGNESIUMIJEES INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE, ENVIRONMENT AND HEALTH ASSOCIATION32102014978-9928-4068-8-0
FAKULTETI FILOLOGJIKMAKSUTI, IZER RRETH STUDIMEVE ALBANISTIKE NË HAPËSIRËN GJERMANISHTFOLËSE – NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM. ALBANOLOGJIAVOL. 4, NO. 457-72 20171857-9485 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKMAKSUTI IZER RRETH KONTAKTEVE TË SHQIPES ME GJUHËT TJERA – NJË VËSHTRIM I SHKURTËRFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES4-636-552016ISSN 1857-8535 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKMAKSUTI IZER MBI DISA VEÇORI LEKSIKORE TË GJERMANISHTES DHE SHQIPES – SPROVË PËR NJË KRAHASIM TË DY AREALEVE GJUHËSOREFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES3-330-472015ISSN 1857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKMAKSUTI IZER KONTAKTET GJUHËSORE TË SHQIPES ME GJERMANISHTENALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1/1-2149-1542014ISSN 1857-9485 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKA&RABIJE MURATITHE ROLE OF PARENTS IN THE EDUCATION OF CHILDRENINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-561-6420162222-1735 (Paper) 2222-288X (online)
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKA & RABIJE MURATIVLIJANIETO NA OSNOVNITE USLOVI VRZ VOSPITUVANJETO NA DECATA VO SEMEJSTVOTOPROSVETNO DELO, SPISANIJE ZA TEORIJA I PRAKTIKA VO OBRAZOVANIETO565-7320150350-6711
FAKULTETI FILOZOFIKСВЕТЛАНА ПАНДИЛОСКА ГРНЧАРОВСКА, РАБИЈЕ МУРАТИКАКОВ НАСТАВНИК МУ ТРЕБА НА СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕНАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА НА ТЕМА41-442016ISBN 978-608-244-364-5
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & BEKIM MAKSUTITHE WESTERN BALKANS AND SECURITY CHALLENGESYEARBOOK SIPAN VOL.XIV30-3720161846-4149
FAKULTETI FILOZOFIKMAKFIRETE AMETI & AGIM SALLMANI & RABIJE MURATITEACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTHVOL.3, N-550-5720161857-9310
FAKULTETI JURIDIKALI PAJAZITI & YLBER SELA &JASMINA TRAJKOSKAMULTICULTURALISM IN A (POST)CRISOLOGICAL SOCIETY: FROM WRONG ACCEPTION TO A NEW PLURALISTIC SOCIETY-BUILDING APPROACHREVISTA DE STIINTE POLITICENR.5112-2320161584-224X
FAKULTETI FILOZOFIKSVETLANA PANDILOSKA GRNCAROVSKA, FADBI OSMANI, GORDANA STANKOVSKA, RABIJE MURATI, ALEKSANDRA TANESKATHE IMPACT OF THE STUDENTS’ GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE7-24108-1142016ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKA & RABIJE MURATIPOLOZBATA NA ZENATA VO SOVREMENOTO OPSTESTVOPROSVETNO DELO, SPISANIJE ZA TEORIJA I PRAKTIKA VO OBRAZOVANIETO257-6320160350-6711
FAKULTETI FILOZOFIKRABIJE MURATI, ARDITA CEKATHE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TEACHINGINTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM (IISTE) – JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PRACTICE8-6197-1992017ISSN:2458-9489, ISSN: 1303-5134
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & BEKIM MAKSUTITHE SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC CHANGES IN WESTERN BALKANS: MANAGING DIVERSITYSEEU REVIEW - THE JOURNAL OF SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITYVOLUME 12107-12620161857-8462
FAKULTETI JURIDIKJONUZ ABDULLAI & YLBER SELAUSING THE INTERNET AS A NEW EDUCATIONAL TOOL: THE CASE OF LIBRI PLATFORM AT SEEU"E - METHODOLOGY"399-10620162392-0688
FAKULTETI JURIDIKQASHIF BAKIU & YLBER SELATHE FRAGMENTATION OF THE ETHNIC SEGMENTS IN PLURAL SOCIETIES – THE MACEDONIAN CASEEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, EDUCATION AND RESEARCHVOL 4, NO.467-7420152411-9563
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREGJYLAI ALIJA, ZEHRA HAJRULLAI-MUSLIUMETODAT ANALITIKE PER ZBULIMIN E MBETJEVE TE ANTIBIOTIKEVE NE PRODUKTET USHQIMORE ME ORIGJINE SHTAZOREACTA MEDICA BALKANICA (INTERNAIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES)1/201655-6220162545-4110
FAKULTETI FILOZOFIKBEXHETI, LULJETAPREJUDICE AND DISCRIMINATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT DITURIANUMBER 8. VOLUME 5.68-762015ISSN 1857-6125
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREXHEPI, BESNIK; MUSTAFA, BEHXHET; HAJDARI, AVNI; RUSHIDI-REXHEPI, JEHONA; QUAVE, CASSANDRA; PIERONI ANDREATRADITIONAL MEDICINAL PLANT KNOWLEDGE AMONG ALBANIANS, MACEDONIANS AND GORANI IN THE SHARR MOUNTAINS (REPUBLIC OF MACEDONIA)GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION. SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA 9974-31-262013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREPIERONI, ANDREA; REXHEPI, BESNIK; NEDELCHEVA, ANELY; HAJDARIM AVNI; MUSTAFA, BEHXHETL KOLOSOVA, VALERIA; CIANFAGLIONE, KEVIN; QUAVE, CASSANDRAONE CENTURY LATER: THE FOLK BOTANICAL KNOWLEDGE OF THE LAST REMAINING ALBANIANS OF THE UPPER REKA VALLEY, MOUNT KORAB, WESTERN MACEDONIAJOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE9-221-182013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREXHEPI, BESNIK; MUSTAFA, BEHXHET; HAJDARI, AVNI, RUSHIDI-REXHEPI, JEHONA; QUAVE, CASSANDRA; PIERONI, ANDREA CROSS-CULTURAL ETHNOBOTANY OF THE SHARR MOUNTAINS (NORTHWESTERN MACEDONIA)SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA NEW YORK 167-872014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREABDIJA, XHEZAIR; BEADINI, NEXHBEDIN; BEADINI, SHEQIBE; REXHEPI, BESNIKA TAXONOMIC STUDY OF THE FAMILY HESPERIIDAE (RHOPALOCERA) OF THE MASSIF MOUNTAINS OF SHARR, POLLOG VALLEY AND MAVROVO NATIONAL PARKJOURNAL OF NATURAL SCIENCES RESEARCH VOL.3, NO.1247-512013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREXHEPI, BESNIKTHREE ETHNIC GROUPS, ONE TERRITORY: PERSPECTIVES OF AN ETHNOBOTANICAL STUDY FROM SOUTHWESTERN MACEDONIAJOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE11-272017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREXHEPI, BESNIK; PIERONI, ANDREA, BAJRAMI, ANIWILD EDIBLE PLANTS TRADITIONALLY USED IN MACEDONIAGENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 11-142017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREREXHEPI, BESNIKPROMOTION OF ECO-TOURISM IN PROTECTED AREAS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCES V4/11-1120132224-4980
FAKULTETI PEDAGOGJIKTEUTA ILJAZIMATHEMATIC CURRICULUM CHANGE AND ELEMENTARY TEACHERS' OPINIONINTERNATIONAL JOURNAL KNOLEDGE 19.1195-2002017
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU ВЛИЈАНИЕТО НА ПЕРМАНЕНТНОТО УЧЕЊЕ ЗА АКТИВНО СТАРЕЕЊЕЗБОРНИК- АКТИВНО СТАРЕЕЊЕ И МЕЃУГЕНЕРАЦИСКА 2/1264-2742012
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU & MARINA BOGOJEVSKASTRENGTHENING THE EDUCATIONAL WORK OF THE TEACHER USING THE MEANS OF ENCOURAGININTERNACIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING (IJERT)1/183-9720151867-9841(Printed) ,1867-985X (Online)
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIUPËRDORIMI I DEMONSTRIMIT DHE ILUSTRIMIT SI METODË MËSIMORE NË ARSIMIN FILLORPHILOSOPHICA3/4-220151857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU, LULZIM MEHMEDI, MAKFIRETE AMETITHE INFLUENCE OF SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE SELECTION OF CONTENTS FOR FULLFILLING FREE TIME OF HIGH SCHOOL STUDENTS EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH2/121-272017ISSN 2411-9563 (Print) ISSN 2312-8429 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKAGIM SALLMANIPROCESE MENAXHIMI NË ARSIMJEHONA E RE2001820111857-63-54
FAKULTETI FILOZOFIKAGIM SALLMANIMENAXHIMI SI SHKENCË PËR DREJTIM DHE SI PROFESIONJEHONA E RE5-2001920111857-63-54
FAKULTETI FILOZOFIKAGIM SALLMANI& VALDETA IDRIZISJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICANR.-1-2-VOL.120-2320141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKILAZI HOXHA, AFERDITA7 VALDETA ZENUNI-IDRIZI&AGIM SALLMANKOMUNIKIMI DHE PERGJEGJESITE E ARSIMTARIT NE RAPORT ME NXENESITINTERNATIONAL JOJOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCINCES-PHILOSOPHICANR.1-2, VOL-117-1920141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKSUZANA MURTEZI&AGIM SALLMANIPROFESSIONALIZATION OF THE CONTEMPORARYTEACHERPHILOSOPHICVA3-5138-1492016
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI, F. PANDILOSKA-GRNÇAROVSKA, S.MUNDËSITË E KOMUNIKIMIT CILËSOR NË FUNKSION TË PROCESIT MËSIMOR BASHKËKOHORPILOSOPHICAVOL 1 NO 1-213-1720141857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKAGIM SALLMANI& MAKFIRETE AMETIINTERACTIVE COMMUNICATION IN PRIMARY EDUCATIONPHILOSOPHICA3-619-2620161857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., STANKOVSKA G.THE INFLUENCE OF THE TEACHERS GENDER AND WORKING EXPERIENCE ON THE MONITORING AND EVALUATION OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL 5 NO 28120-1252014ISSN (Paper) 2222-1735 ISSN (Online) 2222-288X
FAKULTETI PEDAGOGJIKADILI-ÇELIKU LULJETA, RUSHIDI-REXHEPI JEHONAFJALËT E KRIJUARA NGA KADAREJA ME PRAPASHTESËN -SHËMREVISTË SHKENCORE E INSTITUTIT ALB-SHKENCAVËLLIMI 5, NR.4687-69120122073-2244
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALIEKOLOSHKITE KARAKTERISTIKI NA OHRIDSKOTO EZEROPROCEEDINGS9292-30020079989997454, 9789989997457
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., DIMITROVSKI D.THE CORRELATION BETWEEN BULIMIA NERVOSA AND DEPRESSION IN PERIOD OF ADOLESCENCEJOURNAL OF NATURAL SCIENCE RESEARCH VOL 4 NO 19125-1302014ISSN 2224-3186 (Print) or ISSN 2225-0921 (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIUSHKALLËT E LIDHJES NDËRVEPRUESE NË KOMUNIKIMCOGITO VITI II, NR. 3 . 95-992008ISSN 1857 -579X
FAKULTETI FILOZOFIKFADBI OSMANI, SVETLANA P, GRNÇAROVSKACIVIC COMPETENCE AS BASIC FOR FULL DEVOLOPMENT OF STUDENT PERSONALITZPILOSOPHICAVOL 2 NO 3-482-8720151857-9272 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKSTANKOVSKA G., OSMANI F., PANDILOVSKA GRNCAROVSKA S., ANGELKOSKA S.RELATIONSHIP BETWEEN STRESSFUL LIFE EVENTS AND ANXIETY DURING THE PERIOD OF ADOLESCENCEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL VOL 12 NO 11332-3402016ISSN 1857-7881 (Print) e- ISSN 1857-7431
FAKULTETI FILOZOFIKPANDILOVSKA GRNCAROSKA S., OSMANI F., STANKOVSKA G.,MURATI R., TANESKA A.THE IMPACT OF THE STUDENTS' GENDER AND HIGH SCHOOL TYPE ON THE LEVEL OF DIGITAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR LIFELONG LEARNINGJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL 7 NO 248108-1142016ISSN (Paper) 2222-1735 ISSN (Online) 2222-288X
FAKULTETI FILOZOFIKMAKFIRETE AMETI&AGIM SALLMANI& &RABIJE MURATITACHING HUMAN VALUESSPORT AND HEALTH3/5-650-5720161857-9310
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALIЗНАЧАЈНОСТА ОД ИНКОРПОРАЦИЈА НА МИКРОРЕГИОНАЛНИТЕ ТУРИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО ЗА ТУРИСТИЧКАТА ЗОНА НА СТРУГА ВО СКЛОП НА НИПП НА РМ PROCEEDINGS10110-1182009
FAKULTETI FILOZOFIKOSMANI F., PANDILOSKA-GRNÇAROVSKA S, STANKOVSKA G.MODERN SCHOOL, BASIS FOR DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL AND INTERCULTURAL COMPETENCEIOSR JOSR JORUNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (IOSR-JHSS)VOL 22 ISSUE 3, VER. III83-852017e-ISSN 2279-0837, p-ISSN 2279-0845
FAKULTETI FILOZOFIKMSC. LULZIME LUTFIU KADRIUTHE STUDENTS` ATTITUDES TOWARDS COMMUNICATION WITHA TEACHERSUT - SCIENTIFIC OBSERVER VËLLIMI 1124-1332010ISSN: 1857-6915
FAKULTETI EKONOMIKMUSLIU JEHONA, AQIFI ELSANA, REXHEPI SINDISEINTERNATIONAL ACCOUNTING HARMONIZATION, A RESULT OF ECONOMIC GLOBALIZATION TRENDECONOMIC VISIONNO.3-4/VOL. 2121-12720151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALISTRUKTURA ETNIKE NË KOMUNËN E STRUGËS MANIPULIM SHUMËVJEÇAR I PUSHTETITACTA LINGUA GEOGRAPHICA4-5189-1972008
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALIINVESTIMET INDUSTRIALE TË PERIUDHËS SOCIALISTE NË KOMUNËN E STRUGËS, DËSHTIM I DITËVE TË SOTMESTUDIME ALBANOLOGJIKE2008/4329-3362008978-99956-3344-8
FAKULTETI FILOZOFIK LULZIME LUTFIU KADRIU & IGBALLE MIFTARIINNOVATIONS – AN ASSUMPTION FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE TEACHINGBOOK OF PROCEEDINGS 270-2812013ISBN 978-954-314-076-3 (CD)
FAKULTETI FILOLOGJIKANKICA ANTOVSKA; BORCE KOSTOVTHE TEACHER AS A STUDENTS’ OVERLOAD FACTOR INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING(IJERT)8- 142017ISSN 1857-9841 (Printed) ISSN 1867-985X (Online)
FAKULTETI FILOLOGJIKANKICA ANTOVSKA; BORCE KOSTOVTEACHERS, STUDENTS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITES IN PRIMARY EDUCATIONIJCRSEE 49- 532016ISSN 2334-847X( Printed) ISSN 2334- 8496(online)
FAKULTETI FILOZOFIK LULZIME LUTFIU KADRIUCREATIVITY IN TEACHING –AN INNOVATIVE APPROACH IN EDUCATIONBOOK OF PROCEEDINGS 476-4862014
FAKULTETI FILOLOGJIKBORCE KOSTOV; ANKICA ANTOVSKATIME LOAD UPON STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION"20162334-847X (PRINTED) 2334- 8496 (ONLINE)
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALI, ISMAILI RAMANTOURISTIC POTENTIALS OF STRUGA AND THE POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENTPROCEEDINGS2/2467-47320122232 8742
FAKULTETI EKONOMIKAQIFI, ELSANACORRELATIVE ANALYSIS BETWEEN FDI AND GDP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCHVOLUME 6, ISSUE 12805-81620152229-5518
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, IDRIZI BASHKIMTOURISM POTENTIAL OF PRESPA AS AN OPPORTUNITY FOR INVESTMENTPROCEEDINGS3/3587-59220132232 8742
FAKULTETI EKONOMIKAQIFI, ELSANA DHE RAIMONDA, DUKACORRELATIVE ANALYSIS BETWEEN EMPLOYMENT AND THE ENTRY OF FDI IN REPUBLIC OF MACEDONIA AND SELECTED EU COUNTRIESINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE AND MANAGEMENTVOLUME IV, ISSUE 113-2120162348 0386
FAKULTETI EKONOMIKAQIFI, ELSANA DHE MALAJ, VISARIMPACT OF ECONOMIC GROWTH ON UNEMPLOYMENT IN REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE AND MANAGEMENTVOL. IV, ISSUE 1139 -146201523480386
FAKULTETI EKONOMIKIDRIZI BASHKIM, ZHAKU SALIDEVELOPING OF GIS DATASET FOR CONSERVATION OF THE OHRID LAKE WATERSHED AREAPROCEEDINGS3/3253-2582013
FAKULTETI EKONOMIKMUSLIU, JEHONA; AQIFI, ELSANA DHE REXHEPI, SINDISEINTERNATIONAL ACCOUNTING HARMONIZATION, A RESULT OF ECONOMIC GLOBALIZATION TRENDECONOMIC VISIONVOL. 2, NO.3-4121-12720151857- 9566
FAKULTETI EKONOMIKFERATI, RAMETULLA DHE AQIFI, ELSANACAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY: THE MACEDONIAN CASEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL. 8, NO.751-5820121857 -7881
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIUTHE ESTABLISHEMENT OF PUPILS’SKILLES IN CREATIVEPROCEDING BOOKS339-3432015ISBN: 978-9928-133-02-1
FAKULTETI FILOZOFIK LULZIME LUTFIU KADRIU & ABDULLA BALLHYSAQËNDRIMI I NXËNËSIT NË ZGJIDHJEN E PROBLEMIT GJATË KOMUNIKIMIT ME MËSUESINSTUDIME SOCIALEVËLL.9.,NR.297-1042015ISSN 2309 -3455 (Print) ISSN 2309-3471(Online)
FAKULTETI FILOZOFIK LULZIME LUTFIU KADRIUKOMUNIKIMI NDËRMJET ARSIMTARIT DHE NXËNËSIT FAKTOR I RËNDËSISHËM NË REALIZIMIN E PUNËS EDUKATIVE PHILOSOFIKA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVOL.2 NO.3-4 54-60 2015ISSN 1857-9272 (Print)
FAKULTETI FILOZOFIKVALBONA HABILI SAUKU & LULZIME LUTFIU KADRIU TEACHER EFFECTIVENESS A CHILDREN’S ACHIEVEMENTEUROPIAN ACADEMIC RESEARCH INTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY RESEARCH JOURNAL VOL.III, ISSUE 88956-89712015
FAKULTETI FILOLOGJIKMAKSUTI IZER DAS ALBANISCHE. EIN KURZER GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK ÜBER DIE DIALEKTE UND DIE STANDARDISIERUNGFILOLOGJIA REVISTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE PËR GJUHËSI, LETËRSI DHE KULTURË, TETOVE411-4262013ISSN 1857-8535
FAKULTETI FILOZOFIKЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ КАДРИУНАСТАВНИКОТ И НЕГОВАТА ФУНКЦИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА КРЕАТИВНОСТА ВО НАСТАВАТАПРОСВЕТНО ДЕЛО ,,ПРЕГЛЕДНО НАУЧЕН ТРУД”VITI.LXVIII, NR.180-932015 ISSN 0350-6711
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIU & VEHBI KADRIU & VALBONA HABILI SAUKUINTERNACTION AND COMMUNICATION IN SCHOOLSINTERNATIONAL MULTIDISIPLINARY RESEARCH JOURNAL373-3882016ISSN 2286-4822
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREHAXHIU ARLINDA,RIBARSKA TONIC JASMINA,JOLEVSKA TRAJKOVIC SUZANAFALSIFIKAT NA LEKOVIMACED.PHARM.BULL.56(1,2)63-7020101409-8695
FAKULTETI FILOZOFIKBAJRAM SELMANIARSIMTARI NË MES GATISHMËRISË PROFESIONALE DHE OBJEKTIVITETIT NË VEPRIMMËSUESI SOTNR.222-242016
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIU ZHVILLIMI I KULTURËS SË KOMUNIKIMIT TE NXËNËSIT NËPËRMJET SHEMBULLIT PERSONAL TË MËSUESIT MESUESI SOT - REVISTË SHKENCORE PEDAGOGJIKENR.3 8-112016
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALI, SKENDERI FAUZI, ISMAILI EAMAN, IDRIZI BASHKIM, POLLOZHANI MIXHAITTHE TOURISM IN OHRID AS A KEY BENEFIT FOR CULTURAL AND HISTORICAL ASPECTSECONOMIC VISION1/2014287-29420141857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKАРДИТА ЦЕКА & ЛУЛЗИМЕ ЛУТФИУ КАДРИУ СЕМЕЈСТВОТО И НЕЈЗИНАТА ВОСПИТНА ФУНКЦИЈА ,,ПРОСВЕТНО ДЕЛО “ VITI. LXIX , NR. 5102-1072016
FAKULTETI FILOZOFIKBAJRAM SELMANINDRYSHIMET NË ARSIM, ARSIMTARI, KURIKULI FORMAL DHE KURIKULI JOFORMALMËSUESI SOTNR.326-272016
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIUSTILET (MËNYRAT) E KOMUNIKIMIT NË KLASË “ MESUESI SOT” REVISTË SHKENCORE PEDAGOGJIKENR.48-112017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJ. TONIC–RIBARSKA, Z. STERJEV, A. HAXHIU, G. KITEVA, E. CVETKOVSKA, I. PETROV, I. KUZMANOVSKI, N. BANEVA, A. ARSOVSKA, N. TANOVSKA, LJ. SUTURKOVA AND S. TRAJKOVIC-JOLEVSKASALIVA AS AN ALTERNATIVE MATRIX FOR TDM OF AEDS: HPLC DETERMINATION OF CARBAMAZEPINE AND VALPROIC ACID IN SALIVA OF EPILEPTIC PATIENTSMACED. PHARM. BULL., 57 (SUPPL.)5742-4520111409-8695
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE J. TONIC–RIBARSKA, A. HAXHIU, Z. STERJEV, G. KITEVA, LJ. SUTURKOVA, S. TRAJKOVIC–JOLEVSKADEVELOPMENT AND VALIDATION OF BIOANALYTICAL LC – UV METHOD WITH SOLID-PHASE EXTRACTION FOR DETERMINATION OF VALPROIC ACID IN SALIVAACTA PHARM2-62211-2202012
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIU ТHE FUNCTION OF THE ECOLOGICAL EDUCATION IN THE PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL 15.1471-4762016
FAKULTETI FILOZOFIKTEUTA JUSUFI BAJRAMI LULZIME LUTFIU KADRIU ARDITA CEKATHE OPPORTUNITIES OF CONTEMPORARY SOCIETY IN THE ORGANIZATION AND USE OF CHILDRENS’ LEISURE TIME JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL.7, NO.29 145 - 150 2016
FAKULTETI FILOZOFIKBAJRAM SELMANIKURIKULI I FSHHTË - KUPTIMI, PËRMBAJTJA DHE NDIKIMI I TIJ NË REALIZIMIN E KURIKULIT FORMAL NW SHKOLLËN FILLORECENTRUMNR.740-532017
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIU ARDITA CEKA & TEUTA JUSUFI BAJRAMIASSESSMENT OF TEACHERS IN TERMS OF ENCOURAGING AND MANIFESTATION OF THE CREATIVITY IN CREATIVIE TEACHINGJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE VOL.7, NO.33, 199-2062016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREARLINDA HAXHIU ZAJMI,JASMINA TONIC RIBARSKA,EMILIJA CVETKOVSKA,RUMENKA PETKOVSKA, NATALIJA NAKOV,KRISTINA MLADENOVSKA,SUZANA TRAJKOVIC JOLEVSKAOPTIMISATION VIA EXPERIMENTAL DESIGN OF LC METHOD FOR SIMULTANEOUSLY DETERMINATION OF FOUR ANTIEPILEPTIC DRUGS AND ACTIVE METABOLITE IN HUMAN PLASMAIOSR JOURNAL OF PHARMACY 6-641-5420162319-4219
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKA TEUTA JUSUFI BAJRAMI LULZIME LUTFIU KADRIUPEDAGOGICAL FUNCTION OF THE TEACHER WORKING IN WITH GIFTED PIPILSJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE VOL.8, NO.6, 98-1012017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREARLINDA HAXHIU ZAJMI, JASMINA TONIC RIBARSKA, EMILIJA CVETKOVSKA, RUMENKA PETKOVSKA, SUZANA TRAJKOVIC JOLEVSKANEW GENERATION ANTIEPILEPTIC DRUGS: AFFORDABLE BIOANALYTICAL METHOD FOR THERAPEUTIC MONITORINGMACED. PHARM. BULL62163-16420161409-8695
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIUTHE INFLUECE OF ECOLOGICAL EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AWARENESS OF THE STUDENTPHILOSOFIKA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESVOL 7-8 2017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREARLINDA HAXHIU ZAJMI,JASMINA TONIC RIBARSKA, SUZANA TRAJKOVIC JOLEVSKACHALLENGE ON THA APPLICATION OF TDM IN EPILEPTIC PATIENS -WHAT IS THE BENEFIT ?ACTA MEDICA BALKANICA2,199-10320162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI IDRIZI, ARLINDA HAXHIU ZAJMI, LULZIME BALLZHI, SIHANA AHMETI LIKAREFORMING PHARMACEUTICAL LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA:REFLECTION ON THE DIFFICULTIES AND OPPURTUNITIES FOR IMPLEMENTING NEW CHANGES ACTA MEDICA BALKANICA2,1104-10820162545-4110
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, ARBNORE QAILI, GJYLAI ALIJA, NEXHIBE NUHII, ARLINDA HAXHIU, VETON ADEMIIRRATIONAL PRESCRIBING OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS (LMWH) DURING PREGNANCYACTA MEDICAL BALKANICA2,163-7120162545-4110
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, MURATI SHEHERZADA, KONDRI BLERTA ACTIVITIES, POLITICS AND MEASUREMENTS IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM ECONOMIC VISION3-4/2015242-24820151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKMURATI SHEHERZADA, ISMAILI RAMAN, ZHAKU SALITHE USE OF EUROPIAN FUNDS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAECONOMIC VISION5-6/2016194-20120161857-9566
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALITURIZMI DHE POLITIKAT E BEREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKE4(85) 201543-522015
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKATHE ROLE OF PARENTS IN THE EDUCATION OF CHILDRENJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL 7, NO 561-642016
FAKULTETI EKONOMIKHAMITI RESUL, ZHAKU SALINUMRI, DENDËSIA DHE SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE NË KOMUNËN E GOSTIVARITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKE1(86) 2016 95-1022016
FAKULTETI FILOZOFIKTEUTA JUSUFI BAJRAMI,LULZIME LUTFIU KADRIU, ARDITA CEKATHE OPPORTUNITIES OF CONTEMPORARY SOCIETY IN THE ORGANIZATION AND USE OF CHILDRENS’ LEISURE TIMEJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL.7, NO.29145-1502016ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALI, ZHAKU MERITA, MURATI SHEHERZADANDOTËSIT E NGURTË DHE KIMIK TË LIQENIT TË OHRITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKE3 (88) 201631-422016
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKA, TEUTA JUSUFI BAJRAMI, LULZIME LUTFIU KADRIUPEDAGOGICAL FUNCTION OF THE TEACHER WORKING IN WITH GIFTED PUPILS JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL.8, NO.6, 98-1022017ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKLULZIME LUTFIU KADRIU , ARDITA CEKA, TEUTA JUSUFI BAJRAMIASSESSMENT OF TEACHERS IN TERMS OF ENCOURAGING AND MANIFESTATION OF THE CREATIVITY IN CREATIVIE TEACHINGJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICEVOL.7, NO.33, 2016199-2062016ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online)
FAKULTETI FILOZOFIKMURATI, RABIJE; CEKA, ARDITATHE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL TEACHINGJOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE V8 N6197-1992017ISSN-2222-1735
FAKULTETI JURIDIKSHPRESA ALIMI-MEMEDIAUTONOMIA E VULLNETIT TË PALËVE NGA FEUDALIZMI NË BASHKËKOHËSIREVISTA VIZIONE23195-20820151409-8962
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITЖИКОВ.М,РАДАНСКИ.С, ФЕЙЗУЛА.ФВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОТЕОЛИТИЧНИ ЕНЗИМИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА СУРОВО-СУШЕНИ ПРОДУКТИ ОТ НЕРАЗДРОБЕНО МЕСО.ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА,ФВМ,ЛТУ,СОФИЯ.403-40920071313-4337
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKATHE TRANSITION PROCESSES AND CHANGES IN FAMILYPROSVETNO DELLO, СПИСАНИЈЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТОNUMRI 250-572015
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITЖИКОВ.М,РАДАНСКИ.С, ФЕЙЗУЛА.ФИЗСЛЕДВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СТАРТЕРНИ КУЛТУРИ В ОВЧА ПАСТЪРМА ПРИ РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА ВЛАГАНЕТО ИМТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА,ФВМ,ЛТУ,СОФИЯ.337-34220081313-4337
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITФЕЙЗУЛА.Ф,ДАСКАЛОВ.ХПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КРИТЕРИИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПРИ ДОБИВ НА МЕСО ОТ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА,ФВМ, ЛТУ, СОФИЯ.304-31120091313-4337
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITДАСКАЛОВ.Х,ФЕЙЗУЛА.ФПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ СЕЗОННАТА ДИНАМИКА НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ ПРИ ДОБИВ НА МЕСО ОТ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА,ФВМ, ЛТУ, СОФИЯ.240-24720101313-4337
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITFEJZULLAH F, DASKALOV H.INVESTIGATION ON LAMB MEAT PRODUCTION HYGIENE IN FACILITIES WITH LOW AND HIGH PRODUCTION CAPACITY.BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE4252-25820101311-1477
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITФЕЙЗУЛА.Ф,ДАСКАЛОВ.ХПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ МИКРОБИОЛОГИЧНИТЕ КРИТЕРИИ ПРИ ДОБИВ НА МЕСО ОТ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИХРАНИТЕЛНО -ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ542-4520101311-0179
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKACULTURE HOW SOCIAL CONCEPTINTERNATIONAL SCIENTIFIC BOOK 146-1512014ISSN 1857-8144
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITМИРОСЛАВ.Ж,РАДАНСКИ.С,ФЕЙЗУЛА.ФВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОВЧА ПАСТЪРМА.МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ.226-3320110861-6655
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITDASKALOV HRISTO, FEJZULLAH FEJZULLA, STOYAHCHEVTODORSTUDY ON FACTORS (PH, WATER ACTIVITY, SALT CONTENT) AFFECTING THE GROWTH OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN RAW DRIED CURED SAUSAGES.MACEDONIAN VETERINARY REVIEW291-9520131409-7621
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITHRISTO DASKALOV, FEJZULLAFEJZULLAH, ALEXANDRA DASKALOVAFREQUENCY OF CONTAMINATION WITH LISTERIA MONOCYTOGENES OF RAW DRIED CURED VACUUM PACKED SAUSAGESMAC VET REV149-5320141409-7621
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & BEKIM MAKSUTIWESTERN EUROPE AND ITS HISTORICAL ENGAGEMENT IN THE BALKANSJOURNAL OF SOCIAL SCIENCESVOL. 6, NO.2238-24220152039-9340
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKATHE INFLUENCE OF THE BASIC CONDITIONS ON EDUCATION OF THE CHILDREN IN THE FAMILY PROSVETNO DELLO, СПИСАНИЈЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТОNUMRI 565-732015
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & BEKIM MAKSUTICHALLENGE OF THE EUROPEAN UNION’S ENERGY SECURITY APPROACHACADEMICUS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALNO.11106-11520152079-3715
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & NGADHNJIM BROVINATHE BALKAN DEMOCRATIZATION AND THE PATH TO EUROPEAN INTEGRATIONGEOPOLITICSNO.1042-4920152218-7294
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKATHE POSITION OF WOMEN IN THE CONTEMPORARY SOCIETYPROSVETNODELLO, СПИСАНИЈЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТОNUMRI 257-632016
FAKULTETI JURIDIKSELA & BARDHOK BASHOTA & FISNIK ISMAILIECONOMIC OVERVIEW OF THE INTERNATIONAL STATE-BUILDING OF KOSOVO IN THE LIGHT OF LIBERAL PEACE THESIS :DEVELOPMENT TRENDS OF THE ECONOMIC SYSTEM OF KOSOVO THROUGH UNMIK ADMINISTRATION, ACTUALLY AND THE FUTUREACADEMICUS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALNO.1055-7420142079-3715
FAKULTETI JURIDIKSHPRESA ALIMINULSHMËRIA E KONTRATAVE NË LIGJIN MBI MARRËDHËNIET DETYRIMORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËULPIANUS-REVISTË SHKENCORE DHE PROFESIONALE PËR DREJTËSI E SHOQATËS SË JURISTËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË2/240-5420121857-8144
FAKULTETI JURIDIKARBURIM ISENI & YLBER SELAA COMPARATIVE STUDY OF ALBANIAN CUSTOMARY LAW WITH THE CODE OF THE WEST AND THE COMMON LAW OF ENGLAND LEX SCRIPTA VS. LEX NON SCRIPTAJOURNAL OF LAW, POLICY AND GLOBALIZATIONVOL.1850-5920132224-3240
FAKULTETI JURIDIKDRITERO ARIFI & YLBER SELAKOSOVAR SOCIETY THROUGH SECULARISM AND RELIGIONILIRIA INTERNATIONAL REVIEWVOL.3, NO.2305-31720132192-7081
FAKULTETI JURIDIKSHPRESA ALIMI-MEMEDIAUTONOMIA E VULLNETIT DHE KUFIJTË E SAJ NË TË DREJTËN KONTRAKTORE TË REPUBLIKËS SË MAQDONISËJUSTICIA (REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE), FAKULTETI JURIDIK, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS1296-31820131857-8454
FAKULTETI JURIDIKSHPRESA ALIMI-MEMEDIORIGJINA E AUTONOMISË SË VULLNETIT TË PALËVE KONTRAKTUESE DHE ZHVILLIMI I SAJ NË TË DREJTËN ROMAKEJUSTICIA (REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE), FAKULTETI JURIDIK, UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS2333-34920141857-8454
FAKULTETI JURIDIKBLERIM REKA & YLBER SELATHE SOFT PROTECTORATE IN THE WESTERN BALKANS: INTERNATIONAL GOVERNANCE FOR POST-CONFLICT SOCIETIES? INTERNATIONALE SICHERHEIT SPECIAL EDITION189-20120131618-5706
FAKULTETI FILOZOFIKARDITA CEKATHE FAMILY IN TERMS OF EDUCATIONAL ROLEPROSVETNODELLO, СПИСАНИЈЕ ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТОNUMRI 5102-1062016
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & PISHTAR LUTFIUTHE EU’S ENERGY SECURITY DILEMMA WITH RUSSIA“ NABUCCO VS. SOUTH STREAM: „THE PIPELINE WARPOLITICAL THOUGHTVOL.10, NO.3941-5020121409-9853
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & LUMTURIJE BAJRAMIEUROPEAN UNION AND ITS LINGUISTIC POLICYJEHONA E REVOL.5149-17020111857-6354
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA VISA LIBERALISATION AND ECONOMIC IMPLICATION FOR THE WESTERN BALKANSINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, ACADEMICUS VOL.4, NO.4118-12920112079-3715
FAKULTETI JURIDIKYLBER SELA & LIRIM SHABANITREATY OF LISBONINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, ACADEMICUS VOL.1, NO.149-5920102079-3715
FAKULTETI FILOZOFIKBESA HAVZIU, ARDITA CEKALEISURE OF TEENAGERS AS A CHALLENGE TO SOCIAL LIFE INTEGRATIONINTERNATIONALJOURNAL OF SOCIOAL AND HUMAN SCIENCE, PHILOSOFICAVOL2, NO.3-468-742015ISSN 1857-9272
FAKULTETI EKONOMIKODA ARBEN, THE CHARACTERISTICS OF THE ACTIVITY OF THE TRAVEL AGENCIES AND THEIR ROLE IN THE ORGANIZATION AND DISTRIBUTION OF TOURIST PRODUCT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIALOGOS 1/200853-592008
FAKULTETI EKONOMIKODA ARBEN, ISMAILI RAMANSHERBIMI KUALITATIV HOTELIER DHE APLIKIMI TE KONCEPTIT MENAXHIM I KUALITETIT TE PERGJITHSHEM -TQMLOGOS31-72009
FAKULTETI EKONOMIKIDRIZI BASHKIM, RIBAROVSKI RISTE, IZEIROVSKI SUBIJA, ZHAKU SALISDI 25000 AND TOPOGRAPHIC MAP PRODUCTION IN MACEDONIA FIG-PROCEDINGS1-162011978-87-90907-92-1
FAKULTETI EKONOMIKODA ARBEN , ISMAILI RAMANSWOT ANALIZA NE FUNKSION TE FORMULIMIT TE STRATEGJISE PER YHVILLIM TE HOTELIT MAKPETROL -STRUGELOGOS3100-1092009
FAKULTETI EKONOMIKIDRIZI BASHKIM, ZHAKU SALI, IZEIROSKI SUBIJA, KABASHI ISMAIL, NIKOLLI PALDEFINING METHODOLOGY FOR SELECTING MOST APPROPRIATE GIS SOFTWARE SURVEY REVIEWVOL 46 NO 338383-38920140039-6265, 1752-2706
FAKULTETI EKONOMIKODA ARBEN, ODA BLEROND, POLLOZHANI NAFISTRATEGIC LEADERSHIP IN FUNCTION OF REGIONAL COOPERATION OF TOURISM ENTERPRISEINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS, FINANCE, BUSINESS, MARKETING, MANAGEMENT AND TOURISM ECONOMIC VISION 2014122-2920141857 9566
FAKULTETI EKONOMIKZHAKU SALI, ISMAILI RAMAN, IDRIZI BASHKIMTURIZMI NË STRUGË–KOHA PËR NDRYSHIMSCUPI3-20122012978-608-4653-06-06
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITYORDAN GOGOV, GERGANA KRUMOVA-VALCHEVA, FEJZULLA FEJZULLAHEVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL RISK OF TRICHINELOSIS FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES28-122014
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITEVA METODIEVA GYUROVA FEJZULLA FEJZULLAH HRISTO YORDANOV DASKALOVANTIBIOTIC RESISTANCE OF NONPHATOGENIC LISTERIA SPP.STRAINS ISOLATED FROM FOODSMAC VET REV 18120141857-7415
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITROSEN DIMITROV, KAMELIA STAMATOVA-YOVCHEVA, FEJZULLAH FEJZULLAMIDDLE ANATOMICAL LANDMARKS FOR VISUALIZATION OF RABBIT BULBOURETHRAL GLANDS AT HELICALINTERNATIONAL JOURNAL IN IT AND ENGINEERING2169-17320152321-1776
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITФЕЙЗУЛА ФЕЙЗУЛАХ ЙОРДАН ГОГОВ,МИЛОСЛАВ ЖИКОВ, GERGANA KRUMOVA-VALCHEVA.ПРУЧВАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВЕНИЯ СЪСТАВ И СВОЙСТВАТА НА ПСИХРОФИЛИ,ИЗОЛИРАНИ ОТ КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИХРАНИТЕЛНО -ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ837-402015
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJDISA FAKTORË MË TË RËNDËSISHËM QË NDIKOJNË NË NGRITJEN E VETËDIJES EKOLOGJIKE NË KUSHTET E VETËQEVERISJES LOKALEREVISTA ACTA LINGUA GEOGRAPHICA, VËLLIMI 3121-1242007ISSN C400-3500
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJROLI SHOQËROR I MUZIKËS NË ATHINË DHE SPARTËREVISTA SEMINARI I NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËVËLLIMI I, 751-7632007ISBN 978-9989-2775-5-9
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJRRËNJËT ANTIKE NË KULTURËN MUZIKORE SHQIPTAREREVISTA IDEST345-522008ISBN 878-9989-1975-5-8
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJZVETNIMI I ORATORISË TRADICIONALE NË TË JETUARIT BASHKËKOHOR TË SHQIPTARËVEREVISTA SHKENCORE SEMINARI III ALBANOLOGJIK3411-4152009ISBN 978-608-217-000-8
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJA FLET SOT SHQIP ETNOGRAFIA E TREVAVE LINDORE SHQIPTAREREVISTA SEMINARI ALBANOLOGJIK E USHT-SË4, IV408-4132010ISBN 978-608-217-001-5
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITKAMELIA STAMATOVA-YOVCHEVA,ROSEN DIMITROV PENKA YONKOVA,TZVETAN CHAPRAZOV,DAVID YOVCHEV FEJZULLAH FEJZULLAANATOMICAL RADIOLOGICAL FEATURES OF ABDOMINAL AORTA AND SOME OF ITS BRANCHES IN THE RABBIT IN THE SEGMENT TH12-L3INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES6151-15820152249-3905
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITZIVKO GACOVSKI, BILJANA PETROVSKA, GOCE CILEV, SASO STOJANOVSKI FEJZULLAH FEJZULLA, ZLATKO DIMESKITHE INFLUENCE OF GENETICALLY MODIFIED OIL SEED RAPE IN THE DIET OF ANIMALS AND HUMANSSCIENCE & TECHNOLOGIES5103-1072015
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITRADOSLAV MIHAYLOV , ROSEN DIMITROV , RUMEN BINEV , RUMEN VASILEV , BOGOMIL MIHAYLOV , FEJZULLAH FEJZULLAREASONS FOR ESCAPE OF ANIMALS FROM ZOOSINTERNATIONAL JOURNAL IN PHYSICAL & APPLIED SCIENCES81-1120162394-5710
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITTRAJKOVSKA.B, KOCOSKI.L, ELMAZI.K, ABDULLAHI.G, HRISTOVA.V, PERSILSKI.S, FEJZULLAH.F, MAKARIJOSKI.B, KUZMANOVSKA.L,SEFERI NTHE INFLUENCE OF SEASON OF THE COW MILK QUALITY AND HYGIENE IN DAIRY PLANT IN POLOG REGION JOURNAL OF AGRICULTURE AND ANIMAL PRODUCTION SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT249-5320162224-7718
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, LINDITA, SKENDERI, FAUZITEACHERS' PERCEPTIONS OF TECHNOLOGY USE IN CLASSROOMINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE19.15-4562017ISSN 2545-4439(printed), ISSN 1857 - 923X(e-version)
FAKULTETI I ARTEVEASANI, JËLLDËZTHE IMPACT OF VARIOUS CULTURAL CENTERS IN THE PROCESS OF ARTISTIC CREATIVITY AMONG ALBANIAN PAINTERS IN MACEDONIA AND KOSOVOINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH (IJSER) VOLUME 4, ISSUE 52013ISSN 2229-5518
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAСОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИОТ КАПИТАЛ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИДНО УНАПРЕДУВАЊЕПОЛИТИЧКА МИСЛА332011
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAKOMPETENCAT E KOMISIONIT EVROPIAN DHE RAPORTI I TIJ ME RMULPIANUS1/2011111-1182011
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAКАПАЦИТЕТОТ НА ЕВРОПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА КАКО ПРЕДИЗВИК ЗА ИДНО СТАБИЛИЗИРАЊЕ НА ЕВРОТОПОЛИТИЧКА МИСЛА372012
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAСОГЛАСНОСТ ЗА МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО – ПРАВНААРБИТРАЖАПРАВНИК212012
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAПРАВО НА ВЕТО НЕДЕМОКРАТСКИ ИНСТРУМЕНТ ВО ОДНОС НА РЕФЕРЕНДУМОТЕВРОДИЈАЛОГ172013
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAPAJTIMI I PALËVE PËR TË DREJTËN KOMPETENTE NË PROCESIN E ZGJIDHJES SË KONTESTEVEJUSTICIA12013
FAKULTETI EKONOMIKMERALE FETAHI-VEHAPI,LULJETA SADIKUEMPIRIKAL ALALYSIS OF THE EFECTS OF TRADE OPENNESS ON ECONOMIC GROWTH: AN EVIDENCE FOR SOUTH EUROPAN COUNTRIESELSEVIER - PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE1917-262015
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА СПАСОВСКАМИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE III349-3552011
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА СПАСОВСКАЗА МИНАТОТО ВРЕМЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКV МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОV110-1162011
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАБЛАЖЕ КОНЕСКИ И СТАНДАРЗДИЗАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ВО МЕДИУМИТЕ), МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАМЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ БЛАЖЕ КОНЕСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА2011
FAKULTETI EKONOMIKADEMI, KAJDAFE; MUAREMI, LINDITATHE ROLE OF THE FINANCIAL MANAGER ON A COMPANY2673-6782013
FAKULTETI EKONOMIKADEMI, KAJDAFE; MUAREMI, LINDITATHE EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON MACEDONIA3377-38220132232-8742
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА СПАСОВСКААНГЛИЗМИТЕ ВО ЈАЗИКОТ НА МЛАДИТЕ (ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИОТ И ОД АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКVI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВО2012
FAKULTETI FILOLOGJIKБЕРТОН СУЛЕЈМАНИ, МАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКА, ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКАМЕЃУЈАЗИЧНОТО ВЛИЈАНИЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР И АЛБАНСКИОТ ГЕГИСКИ ГОВОР ВО ТЕТОВО НА ЛЕКСИЧКО РАМНИШТЕМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“, СКОПЈЕ105-1152013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIAZITROMICINA (SUMAMED) NE MJEKIMIN E INFEKSIONEVE TE TRAKTIT RESPIRATOR TE FEMIJET MEDICUSVOL.X NR.22008ISSN 1409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHET, SULEJMAN AHMETI, NEXHBEDIN KAHREMANI, MUSLI FERATI, JAHIT AMITI, VAHIT SELMANIHIPERHOLESTEROLEMIJATA I AKUTEN MOZOCEN UDAR2007
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI. MUSLI FERATI, SULEJMAN AHMETI, NEXHBEDIN KAHREMANIPOTREBATA ZA PSIHIJATRISKI TRETMAN VO SHKOLLSKITE DECA SO RASROJSTVO VO ODNOSITE I EMOCIITE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIROLI INFERMIERISTIK NE TRAJTIMIN E TE SEMUREVE ME INSULT CEREBROVASKULAR AKUT2006
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА СПАСОВСКА, МАРИНА ДАНИЛОВСКАЗА ЕДЕН БАЛКАНИЗАМ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1-2232-2342014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI, SULEJMAN AHMETI, NEXHBEDIN KAHREMANI, MUSLI FERATI , JAHI AMITISULMET EPILEPTIKE NE INSULTIN CEREBROVASKULAR AKUTMEDICUSVOL VIII NR220071409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIASPEKTET PSIKOSOCIALE NE TRAJTIMIN BASHKEKOHOR TE SKIZOFRENISE MEDICUSVOL7 NR.120071409-6366
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА ДАНИЛОВСКА, МАРИНА СПАСОВСКАОБИЧАИТЕ И ВЕРУВАЊАТА ПОВРЗАНИ СО СМРТТА КАЈ АЛБАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТЕТОВО И ТЕТОВСКО FILOLOGJIA63-702014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIINSULTI CEREBRAL AKUT I SHOQERUAR ME SINDROMEN E KEMBEVE JO TE QETA - RESTLESS LESS SYNDROME MEDICUSVOL VII NR 12007
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIANTIBIOTIKET MAKROLID NE MJEKIMIN E RRUGEVE TE FRYMEMARRJES TE FEMIJETMEDICUSVOL XIII NR.120101409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIMAKROLIDET NE TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE RESPIRATORE TE TE RRITURITMEDICUSVOL XIII NR/1 20101409-6366
FAKULTETI FILOLOGJIKSULEJMANI BERTON, DANILOVSKA MARINA, SPASOVSKA MARINA, LABROSKA VESELINKANDIKIMET NDËRGJUHËSORE TË SË FOLMES MAQEDONASE DHE TË TË FOLMEVE SHQIPE TË TETOVËS ME RRETHINË NË FUSHËN E LEKSIKUT, ALBANOLOGJIA 1-2167-1742014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI, LUTFI ZYLBEARI, GAZMEND.Z, ZAMIRA.BETIOLOGJIA E INFEKSIONEVE URINARE DHE MJEKIMI I TYRE2013
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIINFLUENCE OF PHYSICAL IN THE TREATMENT OF DYSLIPIDEMIASPORT AND HEALTH2014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETINDIKIM I ABNORMALITETEVE TE LIPIDEVE NE PARAQITJEN E HIPERTENSIONIT ARTERIAL TE PACIENTET ME INSUFICIENCE RENALE KRONIKE55-562014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIIMPACT HIGHER CONCENTRATION OF APOLIPOPROTEIN-E IN PRESENTING EARLY ATHEROSKCLEROSIS IN PATIENTS WITH ESRD2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETILIPIDS ABNORMALITIES AND THE ROLE IN RATE OF PROGRESS IN ESDR2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIIMPACT CARDIAC TROPONIN OF CARDIOVASKULAR DISEASE IN PATIENTS WITH ESRD2015
FAKULTETI FILOLOGJIKМАРИНА СПАСОВСКАНАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИКЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ 331-3362014
FAKULTETI FILOLOGJIK СПАСОВСКА МАРИНААДМИРАТИВОТ И НЕГОВАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКFILOLOGJIA47-212015
FAKULTETI FILOLOGJIKГУШЕВСКА ЛИЛЈАНА, СПАСОВСКА МАРИНАЛЕКАРСТВЕНИЦИТЕ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКОТО РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВОЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ ЛИТЕРАТУРНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ129-1332015
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНАЗА ЗАМЕНСКИТЕ ФОРМИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКIX МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВОIX79-822016
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ИДЕНТИТЕТОТЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“ 2016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETILIPOPROTEIN LIPASE ACTIVITY AND DYSLIPIDEMIA IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH HEMODIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOLUME 6 ISSUE 52229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIHYPERHOMOCYSTEINEMIA AND LIPIDS ON THE ONSET ESSENTIAL ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY DISEASE FAILUREINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCHVOLUME 6 ISSUE 52015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIROLI I FRENUESVE TE HMG COA REDUKTAZES NE TRAJTIMIN E DISLIPIDEMISE UREMIKE472015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIROLI I C CYSTEINES NE ZBULIMIN E HERSHEM TE SEMUNDJEVE RENALE852015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIAKTIVITETI I LIPOPROTEINES C3 TE PACIENTET E TRAJTUAR ME HEMODIALIZE 872015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIKORELACIONI NDERMJET INSUFICIENCES RENALE KRONIKE DHE DIABETIT2015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHET
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI DYSLIPIDEMIA IN UREMIC PATIENTS THREATED WIT INTERMITENT DIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERIMG RESEARCHVOLUME 6 ISSUE 112015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI TROPONIN 1 AND CARDIVASCULAR DISEASE IN UREMIC PATIENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE TECHNOLOGY INNOVATION HEALTH AND ENVIRONMENT UNIVERSIVOL 01 ISSUE 042015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI UREMIC DISLIPEDEMIA IN PATIENTS WITH ESRD THREATED WITH INTERMITENT CHRONICAL HEMODYALISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOLUME 4 ISSUE 122015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETI METABOLISM OF ADVANCES RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES RESEARCHVOLUME 4 ISSUE 1 2016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETICHRONIC KIDNEY DISEASE IN DIABETESINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCHVOLUME 7 ISSUE 1 2016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIDIABETES AND INFLUENCE IN PROGRESS CHRONIC KIDNEY FAILUREINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH VOLUME 7 ISSUE 2 2016
FAKULTETI EKONOMIK ARGJINA KAREMANI; RAMETULLA FERATI; HASIM DEARI; ADELA OSMANIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO IN PROFITABILITY AND REVENUES OF ENTERPRISE IN POLLOG REGION- REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH,4-91-82013ISSN 2229-5518(Online)
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJUNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS DHE SFIDAT E PROCESIT TË BOLONJËS”‘LENTE SOCIOLOGJIKE’NR.1, VËLLIMI 1,185-1932011ISSN 222 2962
FAKULTETI EKONOMIKARGJINA KAREMANI, SELVIE THACI, AIDA YZEIRI BAFTIJARIIMPLEMENTATION OF ISO 9001 STANDARD AND INCREASED CUSTOMER SATISFACTION IN SMALL & MEDIUM ENTERPRISES ON REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE& MANAGEMENT3-11209-2162015ISSN 2348 0386
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJRELIKTET ANTIKE NË KULTURËN MUZIKORE SHQIPTAREREVISTA BALKAN STUDIES IIIVOL 343-492011ISBN-10-9989-43302-X
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJTOPONIMIA E QYTETIT TË KUMANOVËS DHE DISA FSHATRAVE SHQIPTARE PËRRETHREVISTA SEMINARI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËNR. V583-593 2011ISBN 978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJORGANIZIMI STRUKTUROR DHE POLITIKA ARSIMORE E USHT-SË NË DRITËN E SFIDAVE BASHKËKOHORE“LENTE SOCIOLOGJIKE”NR.1, VËLLIMI 1185-1932011ISSN 222 2962
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJSHQYRTIM KRITIK MBI FENOMENIN E DALTONIZMIT TERMINOLOGJIK TË SHQIPTARËVEREVISTA SHKENCORE SEMINAR ALBANOLOGJIK I USHT-SËNR. VI328-3332012ISBN 978-608-217-004-6
FAKULTETI EKONOMIKARGJINA KAREMANI, SELVIE THACI, RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRI BAFTIJARITHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL 10/10251-25820141857-7431
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIANEMIA MANAGEMENT IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH CHRONIC INTERMITENT DIALYSISINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH VOLUME 7 ISSUE 52016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIEFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON HYPERLIPIDEMIAINTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH VOLUE 7 ISSUE 5 2016
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDAVER HUSEINI, JANUZ MEHMETI, NEXHMI KRASNIQI, ASAN IDRIZI SLOPE STABILITY ANALYSIS OF WORKING BENCHES AND OF THE GENERAL SLOPE IN THE INE OF MERGELE "HANI I ELEZIT"51932011
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARANEXHMI K, AMET B, IDAVER H. EDMOND G.COST BENEFIT ANALYSIS IN LIMENSTONE DEPOSIT,REPUBLIC OF KOSOVO.BALLKANMINE 20132013
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARANEXHMI KRASNIQI,AHMET BYTYÇI, EDMOND GOSKOLLI, IDAVER HUSEINIOPPORTUNITIES OF COAL PRODUCTION IN THE OPEN-PIT MINE OF SIBOFC AREA KOSOVO COAL BASIN.JOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCEVOLUME VIII (ISSUE III) 2013
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI A, IDRIZI B, HUSEINI I, JONUZI I. THE DETERMINATION OF MOST APPROPRIATE METHOD FOR TREATMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN POLOG REGIONJOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE, 8/4693-699 2013ISSN: 1307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDAVER H. SEMIJAL H.Z.,JONUZ M, NEXHMI K,AMET B SLOPE STABILITY ANALYSIS OF THE WORKING LEVEL AND FINAL SLOPE IN THE SURFACE MINE OF MARLS NEAR ,,HANI I ELEZIT”.2013
FAKULTETI FILOZOFIKSALIU RUSI HANA, RUSI MYQEREME, KAPLLANI SATIME NEED FOR PSYCHO-ONCOLOGIC CARE ON PACIENTS WITH CANCERTHE EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCES EPSBSVOLUME IX 17-22 2016ISSN: 2357-1330
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIAPOLIPOPROTEINES E IN UREMIC PATIENTS TREATED WITH LONG TERMS HEMODYALYSIS UNIVERSIVOL 2 NR 4
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARANEXHMI KRASNIQI , AMET BYTYQI IDAVER HUSEINIRECYCLING OF CONSTRUCTION MATERIALSJAS - SUTVOL.12015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIINFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND END STAGE RENAL DISEASE SPORT DHE SHENDETI
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETICARDIAC TROPONINS IN CHRONIC RENAL INSUFICIENCYINTERNATIONAL JOURNAL OF NEW TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND ENGINEERING2349-0780
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENASIR BEHXHETIINFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND END STAGE RENAL DISEASEREVISTA SPORTI DHE SHENDETI2017
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARANEXHMI KRASNIQI, IDAVER HUSEINI , ISLAM FEJZA , IRFAN VOCA EXPLOITATION TECHNOLOGY OF LIMESTONES IN SEQISHTË - HANI I ELEZIT - TRANSPORTATION ROAD CONSTRUCTION JOURNAL OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCE,2015 ISSN: 1307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAASAN IDRIZI, BLERTA IDRIZI, IDAVER HUSEINI, IBRAIM JONUZI, RRAHIM MAKSUTIINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTEJAS-SUT 20151/221-27ISSN1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAAMET BYTYQI ,NEXHMI KRASNIQI, IDAVER HUSEINIMODERN METHODS OF OPTIMIZATION O THE STREAMLINING AREAS OF EXPLOITATION SURFACE MININGJAS-SUT 20151/22015ISSN1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDAVER HUSEINI, NEXHMI KRASNIQI,JONUZ MEMETI,ASAN IDRIZIGEOMECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OF THE MAINJ. INT. ENVIRONMENTAL APPLICATION & SCIENCEVOL. 1126-302016ISSN 1307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDAVER HUSEINIANALYSIS OF THE SENSITIVITY OF THE GEO-MECHANICAL STABILITY OF SLOPES OF THE SURFACE COAL MINES OSLOMEJ WITHIN THE TPP “OSLOMEJ”OF THE MAIN INFLUENTIAL FACTORSTOPIC: 52017
FAKULTETI EKONOMIKTACI SELVIJE,YZERIR AIDA, KARIMANI ARGJINAANALIZA E MARRDHENIES NE MES STILIT TE LIDERSHIPIT DHE KARAKTERISTIKAVE DEMOGRAFIKEIBASHKEPUNIMI RAJONAL EKONOMIK NE PROCESIN E GLOBALIZIMITNO. 1-2, VOL.1257-26320131857-9566
FAKULTETI FILOLOGJIKANTOVSKA ANKICAВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ 'RAZVOJ KREATIVNOSTI I STVARALASTVA DAROVITIH UCENIKA U OSNOVNOJ SKOLI2017
FAKULTETI EKONOMIKKARIMANI ARGJINA, THACI SELVIJE, FERATI RAMETULLA, BAFTJARI AIDATHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEURPAN SCENTIFIC JOURNALVOL. 10, NO.10251-25820141857- 7431 (online), 1857-7881(print)
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANI NEW PERSPECTIVES ON CONTRACTUAL LAW IN THE CONTEXT OF REAL CONTRACT IN THE SYSTEMS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY-ROMAN LAWEUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES VOL.2 222-2312015ISSN 9788890916359 ICS VI-2915
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIMAN AS A HUMAN WHO DIRECTS THE VIOLENCE TO HERSELF AND OTHERS - CONSEQUENCES OF TIME OR LONG TIME OF TRANSITION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIACENTRUM NR.3. 85-11220151857-8640 1857-9396
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIPROTETCTION OF HUMAN DIGNITY IN CRIMINAL LAWVIZIONE -SHKUPNR.28/2017 222-2352017ISSN: 1409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, PLLANA GANIDEFINITION OF THE SEDIMENTARY SUBSTANCES - SEDIMENTS IN TETOVO JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS-MTM TRANS & MOTAUTO'124195-1982012ISSN: 1307-0428
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAALIMI LAZIME, MEHMETI HAMIT, MEHMETI SH. MILAJETE, IDRIZI ASANPERSPEKTIVE AND ADVANTAGES OF RECYCLING OF ALUMINIUM WASTEJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT NO. 2/ VOL.155-592015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAMAKSUTI RRAHIM, MEHMETI HAMIT, OSMANI HYSNI, RAMA MURSEL, IDRIZI ASANTRENDS IN DEVELOPMENT OF WELDING TECHNOLOGYJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT (JAS – SUT)1-289-972015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAIDRIZI ASAN, IDRIZI BLERTA, HUSEINI IDAVER, JONUZI IBRAIM, MAKSUTI RRAHIMINTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTE/ MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETURINAVE TE NGURTAJOURNAL OF APPLIED SCIENCES – SUT NO. 2/ VOL.121-272015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE TË ZBATUARAHUSEINI IDAVER, MEHMETI JONUZ, KASNIQI NEXHMI, IDRIZI ASANTHE ENGENEERING-DPQ-KOSOVO. SLOPE STABILITY ANALYSIS OF WORKING BENCHES AND OF THE GENERAL SLOPE IN THE INE OF MERGEL ,,HANI I ELEZIT"FLOGEN, METALS AND MATERIALS PROCESSING IN A CLEAN ENVIRONMENTVOLUME 5193-1982011ISSN 2291-1227
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSULEJMANI, ERHAN., HAYALOGLU, A,.CHARACTERISATION OF MACEDONIAN WHITE-BRINED CHEESE: EFFECT OF RAW OR HEAT-TREATED CAPRINE MILKINTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY71408-41620181471-0307Download
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONCHANGED CIRCUMSTANCES AS GROUND FOR NONPERFORMANCE OF CONTRACTS (AN OVERVIEW OF MACEDONIAN CONTRACT LAW)EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT RESEARCHVOL. 2, ISSUE 120172458-8091
FAKULTETI FILOLOGJIKREMZIJE NUHIUMOTIVATION AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGEFILOLOGJIANR.13132013 1857-8535
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONZHVILLIMI I KORNIZËS JURIDIKE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NË BASHKIMIN EVROPIANJOURNAL OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS OF UTVOL.1, NO.1-220162545-4072
FAKULTETI JURIDIKSHABANI. FATONCISG – SHTYLLË KRYESORE E SË DREJTËS PËR SHITJEN NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVEJUSTICIAVOL.4, NO.520161857-8454
FAKULTETI EKONOMIKHAMIT ALIU, NUHI SELA,FLUTURIM SALIUBUSINESS PERFORMANCE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE SME S 5-TH INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND REGIONAL DVELEOPMENT46-542012ISBN: 978-954-07-3346-3
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONNON-CONFORMITY OF GOODS IN LIGHT OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS AND THE LAW ON OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AS PART OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN LAWACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL. 4, NO. 220152281-3993
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONTERMINATION OF THE CONTRACT: PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW AND THE LAW ON OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAMEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCESVOL. 6, NO. 420152039-9340
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATON & ZEJNELI, JUSUFTHE ROLE OF THE WORKING BODIES IN THE PARLIAMENTARY DEMOCRACYVIZIONENO. 24/20152015
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONPARIMET E UNIDROIT PËR KONTRATAT TREGTARE NDËRKOMBËTARE SI E DREJTË E ZBATUESHME PËR KONTRATAT ME KARAKTER NDËRKOMBËTARJUSTICIAVOL.2, NO.220141857-8454
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITSUZANA ALIU, FLAKRIM ALIU, ANILA ZHUTA, XHEZAIR IDRIZI,MERIME MUSTAFINUTRIENT POLLUTION OF RIVER DRIZI I ZI NECESSARYS SOURCES AND MASS MEASURES FOR PROTECTION OF THIS RIVER.ENVIRONMENT AND ECOLOGY IN THE MEDITERRANEAN REGION IIII351-3572014978-1-14438-5538-9
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONVËSHTRIM MBI TË DREJTAT E NJERIUT DHE GLOBALIZIMINPHILOSOPHICAVOL. 1, NO. 1-22014
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONЕВРОПСКО ДРУШТВОГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ4/42014
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATON & ZEJNELI, JUSUFCONSTITUTIONAL REGULATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIACONSTITUTIONO. 3-42014
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONTRAJTIMI I MBROJTJES JURIDIKE TË TË DREJTAVE TË AUTORITJUSTICIAVOL. 2, NO. 120141857-8454
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONKOMPETENCAT E KUVENDIT TË SHOQËRISË AKSIONARE SIPAS LIGJIT PËR SHOQËRITË TREGTARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËVIZIONENO. 20/20132013
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONKUSHTET MATERIALE PËR FITIMIN E PATENTIT EVROPIANULPIANUSYEAR 3, NO. 22013
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONMARRËVESHJA E ARBITRAZHIT – PARAKUSHT PËR ZGJIDHJEN E KONTESTEVE NGA ARBITRAZHI NDËRKOMBËTARJUSTICIAVOL. 1, NO. 120131857-8454
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONZGJIDHJA E KONTESTEVE NË ORGANIZATËN BOTËRORE TË TREGTISËDISKUTIMEYEAR 2, NO. 72013
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONВИШАТА СИЛА КАЈ ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ СПОРЕД ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЈАГОДИШЕН ЗБОРНИК НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТYEAR 3, VOL. 32013
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONRREGULLIMI NDËRKOMBËTAR I KONTRATËS PËR LIZINGUNULPIANUSYEAR 2, NO. 12012
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATONKONTRATA PËR LIZINGUN: ASPEKTI TEORIK DHE RREGULLIMI NORMATIVLAWYEAR XXXV, NO. 12012
FAKULTETI EKONOMIKNUHI SELA & HAMIT ALIU, ANA RISTEVSKATOPICS: DYNAMIC OF PRODUCTION FOR THE ENTERPRISES WITH PRIVATE OWNERSHIP: CASE STUDYINTERNATIONAL JOURNAL OF MANGEMENTVOL 21-122014ISSN 2348-0513
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMSHËRBIMI SPROVUES NË RM-SË - SFIDAT DHE PERSPEKTIVATCENTRUM719-2920171857-8640
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIM & OSMANI HANKUSHPJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN - SFIDAT DHE PERSPEKTIVATCENTRUM611-1920161857-8640
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMPËRDORIMI I GJUHËS DHE I ALFABETIT TË BASHKËSIVE NË PROCEDURËN PENALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCENTRUM185-10220131857-8640
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITGAFUR Q XHABIRI, NAMIK DURMISHI, XHEZAIR IDRIZI, ISMAIL FERATI AND IBRAHIM HOXHARHEOLOGICAL QUALITIES OF DOUGH FROM MIXTURE OF FLOUR AND WHEAT BRAN AND POSSIBLE CORRELATION BETWEEN BRA BENDER AND MIXOLAB CHOPIN EQUIPMENTSFOOD PROCESSING & TECHNOLOGY4/21-72016ISSN: 2381-182X
FAKULTETI FILOZOFIKMUSA MUSAIINTEGRIMI I IDENTITETIT-REIGJIONIT TEK MUSLIMANËT E BALLKANITJOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH HIKMETVITI 3-NUMRI 629-452005
FAKULTETI FILOZOFIKMUSA MUSAIPSIKOLOGJIA E VETËAKTUALIZIMITJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT DITURIA1/156-7220081857-6125
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIRETHE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE ALBANIAN BALLADS AND IN THE ANGLO-SAXON BALLADS: A COMPARATIVE APPROACHANGLISTICUM JOURNALVOL. 5, NR.592-962016e-ISSN 1857-8187 p-ISSN 1857-8179 DOI:
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIREDASHURIA SI KULT NE POEZINE E DRITERO AGOLLIT INTERNATIONAL JOURNAL IN ALBANOLOGYNR. 4, VOL. 8195-1972017ISSN 1857-9485 (PRINT)
FAKULTETI FILOZOFIKMUSA MUSAIFUSHAT E STUDIMIT TË PSIKOLOGJISË SË RELIGJIONITJOURNAL OF SCIENTIFIC THOUGHT DITURIA1/268-8120081857-6125
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIREZHVILLIMI I SONETIT ANGLEZ NE PERIUDHEN E RENESANSESKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNALNO.3, VOL 191161-116920172545-4439 (PRINT), 1857-923X(E-VERSION)
FAKULTETI FILOZOFIKMUSA MUSAIPSIHOLOGIJA RELIGIJEISLAMSKA MISAO3189-20620091452-9580
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIRETHE ASPECTS OF PERRY-LORD FOR POPULAR BALLADS, CONCERNING THREE ANGLO-SAXON BALLADS (SIR PATRICK SPENS, LORD RANDAL, THE WIFE OF USHER’S WELL). JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS NR. 2, VOL. 349-572015ISSN 2303-5528 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKISAKI, FATMIRENDIKIMI I LETERSISË POPULLORE NË STRUKTURËN DHE PËRMBAJTJEN E POEZIVE TË ROMANTIZMIT TË JERONIM DE RADËS (ME SHEMBUJ NGA VEPRA “KËNGËT E MILLOSAOS”)INTERNATIONAL JOURNAL IN ALBANOLOGYVOL. 3 NO. 5-6226-2302016ISSN 1857-9485 (PRINT)
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌУЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЛИГА НА ЈАЗИЦИАЛБАНОЛОГИЈА875-8320171857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKСОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌУЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЛИГА НА ЈАЗИЦИАЛБАНОЛОГИЈА875-8320171857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJKULTURA E TOLERANCËS NDËRFETARE TEK SHQIPTARËT: RASTI GJERGJ ELEZ ALIAREVISTË NGA KONFERENCA SHKENCORE BALLKANIKEIV34-402012ISSN-09-7889-43344
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJKIÇI DHE IMPLIKIMET E TIJ NË TRADITËN MUZIKORE SHQIPTAREINTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, VOL, NR.1-2/ 307-3102014ISSN 1857 - 9485
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJTHE IDENTITY OF MACEDONIAN ALBANIANS AND THE NEW RELIGIOUS MOVEMENTSREVISTA DE STIINTE POLITICENO.4025-382013ISSN 1584-224X
FAKULTETI EKONOMIKARGJINA KARIMANI,SELVIJE THACI,AIDA YZEIRIIMPLEMENTATION OF ISO 9001 STANDARD AND INCREASED CUSTOMER SATISFACTION IN SMALL&MEDIUM ENTERPRISES ON REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JURNAL OF ECONOMICS,COMMERCE AND MANAGEMENTIII/11209-201620152348 -0386
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJMETAPHYSICAL DIALOG BETWEEN PHILOSOPHY AND MUSIC IN ANCIENT GREECEANGLISTICUM, A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNALVOLUM 5, NUMBER 354-582016e-ISSN: 1857-8179, e-ISSN: 1857-8187
FAKULTETI JURIDIKSHABANI, FATON & ZEQIRI-DEARI, HATIBEKONTRATA PËR FRANSHIZËN – MUNGESA E NJË RREGULLATIVE TË KODIFIKUAR BRENDA BASHKIMIT EVROPIANECONOMIC VISIONVOL. 2, NO. 3-420151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKAGON BAFTIJARI,AIDA YZEIRI BAFTIJARI,JEHONA BAFTIJARIINTERNET BANKING EVOLUTION PER CLIC BETWEEN PAST AND FUTUREINTERNATIONAL JURNAL OF MARKETING I41-4520151857-9795
FAKULTETI JURIDIKSHABANI. FATON & ZEQIRI-DEARI, HATIBEMOBINGU DHE MASAT MBROJTËSE SIPAS LEGJISLACIONIT POZITIV TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËECONOMIC VISIONVOL. 1, NO. 1-220141857-9566
FAKULTETI EKONOMIKARGINA KARIMANI,SELVIJE THACI,AIDA YZEIRI BAFTIJARITHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEUROPEAN JURNAL OF SCIENTIFIC JURNAL 10251-25820141857-7431
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETAPËRZGJEDHJA E FILLESTARËVE NË VOLEJBOLLMEDIKUSVI/22011
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITANDIKIMI I NDËRMJETËSIMI PËR ZGJIDHJET PAQËSORE TË KONTESTEVE NDËRKOMBËTAREJUSTICIA22014
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAE DREJTA E BARAZISË SOVRANE DHE KUFIZIMI I SAJ NË ANËTARËSIMIN NË NATOVIZIONE22/1849-85520141409-8962
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETAВАЛИДНОСТ И РЕЛИЈАБИЛНОСТ НА МОТОРНИ ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ЕЛАСТИЧНОСТАПРОГРАМСКО- ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУЧНА И НАУЧНА ДИМЕНЗИЈА НА УЧИЛИШНИОТ СПОРТ-274 -2762011978-9989-727--09-2
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITAУЛОГАТА НА ПРЕГОВОРИ ВО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИПОЛИТИЧКА МИСЛА4679-912014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETA., NIKA, FADIL.GRUPET E MUSKUJVE QË MARIN PJESË GJATË PASIMIT TË TOPIT ME GISHTA DHE LLËRRAMEDIKUSVI/22011
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITADEMOKRACIA DHE E DREJTA E VETOSJUSTICIA3-4123-13220151857-8454
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEABAZI, LAURETA., TELAI, BESNIK.MEASURE CHARACTERISTICS OF TESTS FOR MEASURING EXPLOSIVE POWER WITH VOLLEYBALL PLAYERS. SPORT & SCIENCE, КАТЕДРА „БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ХАНДБАЛ“, НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 59/5106-1082015
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITADEBATING SOVEREIGHNTY: SELF-ENCOUNTERS OF LIMITATION IN THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAWREVISTA DE STIINTE POLITICE4822-3220152344-4452
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETAMOBBING – PSYCHIC ABUSEЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ17233-2372012978-954-718-344-5
FAKULTETI JURIDIKFAZLIA M. DRITASISTEMI EVROPIAN MBI MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUTHERITAGE331-3412016
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETAOFFROAD RIDING – STROLLING ON VODNOПРОГРАМСКО- ОРГАНИЗАЦИСКА, СТРУЧНА И НАУЧНА ДИМЕНЗИЈА НА УЧИЛИШНИОТ СПОРТ274-2762011978-9989-727-09-2
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETAЕКСТРЕМНИ СКИНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧАСТИЈЕ„40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 1971-2011„ЧАСТ II340-3432011978-954-577-618-2
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETA., NIKA, FADIL.,AJREDINI, ALIM.СТАВОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕKINEZIOLOGIJA, VELIKO TRNOVO , 198-19920111313-244X
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMEMEDI, LAURETA., NIKA, FADIL.,HAJREDINI, ALIM.PUPILS ATTITUDE TOWARDS THE TEACHER IN PHYSICAL EDUCATIONНАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ50165-1672011
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEPIREVA, AVDI., NIKA, FADIL., MEMEDI, LAURETAADDITION TO THE APPRAISEMENT OF EXPLOSIVE POWER OF STUDENTS AGED 11НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ,5097-992011
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI - HOXHA, AFËRDITA & SALLMANI, AGIM & ZENUNI - IDRIZI, VALDETAKOMUNIKIMI DHE PËRGJEGJËSITË E ARSIMTARIT NË RAPORT ME NXËNËSITPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES NO.1-2 / VOL.117-1920141857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKSALLMANI, AGIM & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & ZENUNI IDRIZI, VALDETASJELLJET DEVIJANTE DHE KONTROLLI SHOQËRORPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.1-2 / VOL.120-2320141857-8454
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI - HOXHA, AFËRDITANDIKIMI I DHUNËS FAMILJARE NË EDUKIMIN DHE ARSIMIMIN E FËMIJËVEPHILOSOPHICANO.5 / VOL.343-4920161857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITA & PAJAZITI, VALENTINAVLERËSIMI FORMATIV DHE NDIKIMI I INFORMATËS KTHYESE NË SUKSESIN DHE TË ARRITURAT E NXËNËSVEPHILOSOPHICA - INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.5 / VOL.3156-16220161857-9272
FAKULTETI PEDAGOGJIKZENUNI - IDRIZI, VALDETA & ILAZI - HOXHA, AFËRDITAФОРМАТИВНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ГРАДЕЊЕ НА ДОБРИ ОДНОСИ МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - PROCEEDINGS 645-6592014
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFETAJI, BEKIM; HALILI, FESTIM; FETAJI, MAJLINDA; EBIBI, MIRLINDASEMANTIC SECURITY ANALYSES OF WEB ENABLED DATABASES USING SQL INJECTIONINTERNATIONAL JOURNAL OF CONVERGENCE INFORMATIONAL TECHNOLOGYVOL 11, NO.4201619759320
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERAHMANI, BURHAN; IDRIZI FLORIM; HALILI FESTIMAN ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN MACEDONIA AND CREATING A MOBILE APPLICATION FOR THE SECRETARIAT FOR EUROPEAN AFFAIRSINTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHNOLOGIES & SECURITYVOL. 8, ISSUE 215-2220161313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; RUSTEMI AVNIMODELING OF AN E-BUSINESS SYSTEMINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND TECHNOLOGY, IJCTVOL. 15 NO.127308-731520162277-3061
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; AMETI, MIRUSHE; KASA HALILI, MERITA; NINKA, ILIAA NEW FRAMEWORK FOR SERVICE RANKING INCLUDING CPM/PERT METHODSINTERNATIONAL JOURNAL OF CONVERGENCE INFORMATION TECHNOLOGY (JCIT), VOL.9, NO386-9820141975-9320
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; RUSTEMI, AVNIBRINGING SEMANTICS TO SERVICES: THE OWL-S APPROACHBULGARIAN JOURNAL FOR ENGINEERING DESIGN, BJED3017-2520161313-7530
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; DIKA, AGNI; KON POPOVSKA, MARGITATOWARDS THE COMPOSITION OF WEB SERVICES AND THE ROLE OF THE QUERY OPTIMIZATIONINTERNATIONAL JOURNAL OF WEB APPLICATIONS (IJWA)VOL.4, NO.2, 57-6820120974-7729
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; KASA HALILI, MERITA; LENA, URANTOWARDS THE UML DESIGN OF WEB SERVICESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (IJSINT), VOL.1, NO.373-7820122223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; RUSTEMI, AVNIPREDICTIVE MODELING: DATA MINING REGRESSION TECHNIQUE APPLIED IN PROTOTYPEINTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND MOBILE COMPUTING IJCSMCVOL.5 ISSUE.8207-21520162320-088X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; NINKA, ILIA, KASA HALILI, MERITA; LUSHI, SAZANTHE IMPACT OF UDDI PAGES AND UML MODELING OF WEB SERVICESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (IJSINT2014)720142223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; RAHMANI, BURHAN; KASA HALILI, MERITADEFINING WEB SERVICES AND DATA THROUGH MATHEMATICAL EXPRESSIONS IN Z-LANGUAGEINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY (IJSINT)VOL.2, NO.351-562012ISSN: 2223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHALILI, FESTIM; NINKA, ILIA; RUSTEMI, AVNI; KASA HALILI, MERITAGJETJA E CPM DHE PERT PËR IMPLEMENTIMIN E NJË MODELI PËR RANGIMIN E SHËRBIMEVEBULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËSBOTIMI NR. 14100-11320142305-882X
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESPAHIJA, LITVANA; HALILI, FESTIMREVIEW OF WEB SERVICE PROCESSESDIMORIAN REVIEW E-JOURNALVOL-4, ISSUE 524-32 20172394-9163
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFESTIM HALILI, MERITA KASA HALILI, MIRUSHE AMETI AND ILIA NINKAA NEW FRAMEWORK FOR SERVICE RANKING INCLUDING CPM/PERT METHODSJOURNAL OF CONVERGENCE INFORMATION TECHNOLOGY (JCIT), VOL.9, NO386-9820141975-9320
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMME PAVARËSI TË PLOTË DREJTË EFIKASITETIT TË GJYQËSORIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (PAVARËSIA DHE EFIKASITETI I GJYQËSORIT TË RM-SË)VIZIONE1661-7220111409-8962
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMHARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT PENAL TË RM-SË ME ATË TË UE (PËRGJEGJËSIA PENALE E PERSONAVE JURIDIKË)VIZIONE17113-12420111409-8962
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMREFORMA PENALE DHE KODIFIKIMI I PARË PAS PAVARËSISË SË RM-SËULPIJANUS134-422011
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIM PËRGJEGJËSIA E PERSONAVE JURIDIKË, ANALIZË KOMPARATIVE (R.MAQEDONI DHE R.SHQIPËRISË)ULPIJANUS277-9120121857-8144
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMPARABURGIMI DHE APLIKIMI I TIJ NË RM-SË, SHKUPVIZIONE18181-19620121409-8962
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMCRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES – COMPARATIVE ANALYSIS (MACEDONIA, ALBANIA AND KOSOVO)JOR JAHRBUCH FÜR OSTRECHT53303-3182012752746
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIM
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMSANKSIONET DHE EKZEKUTIMI I TYRE NDAJ PERSONAVE JURIDIKË, SI SUBJEKT TË VEPRAVE PENALE DHE KUNDËRVAJTJEVEJUSTICIA118-3620131857-8454
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMCRIMINAL LEGAL REFORM THROUGH THE PRISM OF MACEDONIA’S EURO-ATLANTIC INTEGRATION (CHALLENGES AND PERSPECTIVES)VIZIONE19229-24420131409-8962
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMLIRIMI I PERSONAVE TË DËNUAR NGA VUAJTJA E DËNIMIT NË SISTEMIN PENITENSIAR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISËVIZIONE20173-18620131409-8962
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMPUNA NË DOBI TË PËRGJITHSHME NË RM-SËVIZIONE21165-17220141409-8962
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMINTERNATIONAL ASPECT OF THE DOMESTIC (FAMILY) VIOLENCE - VICTIMS AND CONSEQUENCESACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES VOL 3, NO 2 25-3620142281-3993
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMORGANIZED CRIME, AS A GLOBAL RISK WHICH FACE COUNTRIES IN TRANSITION – WESTERN BALLKANVIZIONE23259-27020151409-8962
FAKULTETI JURIDIKAVZIU QEBIR & OSMANI AFRIMRESTORATIVE JUSTICE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN JUVENILE DELINQUENCY WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE WORK OF THE MEDIATOR, AS A EUROPEAN TENDENCYACADEMIC JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIESVOL 4, NO 22015
FAKULTETI JURIDIKQEBIR AVZIU & OSMANI AFRIMTHE HOME CONTROLVIZIONE24223-23020151409-8962
FAKULTETI JURIDIKAFRIM OSMANIIMUNITETI PENALO-JURIDIK DHE PROCEDURAL-JURIDIK (E DREJTA E BRENDSHME DHE E DREJTA NDËRKOMBËTARE)JUSTICIA216-2420141857-8454
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMKRIMINALITETI EKONOMIK PENGON ZHVILLIMIN EKONOMIK TË VENDITECONOMIC VISION3-462-6720152857-9566
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMVICTIMOLOGICAL TREATMENT OF ECOLOGICAL CRIMEVIZIONE25209-21620161409-8962
FAKULTETI JURIDIKBILALLI MERSEL & OSMANI AFRIMGJEOPOLITIKA RAJONALE BALKANIKE DHE GAZSJELLËSI-GAZSJELLËSI NË EVROPËN JUGLINDORECENTRUM6157-1671857-8640
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIM & OSMANI HANKUSHPJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN – SFIDAT DHE PERSPEKTIVATCENTRUM611-1920161857-8640
FAKULTETI JURIDIKOSMANI AFRIMDËNIMI ME VDEKJE DHE ZBATIMI I TIJ NË BOTËVIZIONE987-9420091409-8962
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI RASIMI, TEUTAACCESS TO INFORMATION AS AN OBSTACLE FOR EMPLOYMENT OF PERSONS WITH HEARING IMPAIRMENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL& HUMAN SCIENCES PHYLOSOPHICA NO.3-4, VOLUM 2, 182-1892015ISSN 1857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI RASIMI, TEUTATHE ATTITUDES OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN REPUBLIC OF MACEDONIA”INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES “PHILOSOPHICA”1-2, VOLUME 183-8720141857-8454
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI RASIMI, T; ILIEV, D; OSMANI, F.EDUCATION AND SELF PERCEPTION OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENTS IN MUNICIPALITIES OF TETOVO AND GOSTIVARINTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE6, VOLUME 6163-16920162220-8488
FAKULTETI FILOZOFIKHAVZIU, B; RAMADANI RASIMI, T.LEISURE TIME FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTSINTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE RESEARCH IN SCIENCE, ENGIEERING AND EDUCATION1, VOLUME 351-5520152334-847X
FAKULTETI FILOZOFIKMEMEDI, B; RAMADANI RASIMI, T.ORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESINTERNATIONAL MAGAZINE FOR SOCIAL SCIENCIES23109-12020161409-8962
FAKULTETI FILOLOGJIKKAMBERI, LULZIMEUSING BLOGS IN EFL TEACHING AND LEARNING-A CASE STUDY OF MACEDONIAPROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES195.395-9622015ISSN: 1877-0428
FAKULTETI FILOZOFIKMEMEDI BUNIAMININCLUSIONAS A CHANGE OF THE PRESENT AND FUTURE PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES3-4/235-4420151857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKMEMEDI BUNIAMINORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONEVOL.23109-1252015
FAKULTETI FILOZOFIKMEMEDI BUNIAMINИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО IDENTIFIKIMI DHE TRAJTIMI I FËMIJËVE ME VËSHTIRËSI NË MËSIMPHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANSCIENES1-2/12014
FAKULTETI FILOLOGJIKLULZIME KAMBERITHE EFFECT OF PRESENTATIONS IN EFL LEARNING AND TEACHING FILOLOGJIA367-772015185-835
FAKULTETI FILOZOFIKMEMEDI BUNIAMINMUNGESAT NGA MËSIMI TË NXËNËSVE NË SHKOLLAT FILLORE TË TETOVËS PHILOSOPHICA INTERNACIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENES3-4/2223-23220151857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKMEMEDI BUNIAMIN, RAMADANI TEUTAORGANIZING ADDITIONAL CLASSES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIESVIZIONEVOL.23109-1252015
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITABDULLAHI XHABIR, IDRIZI XHEZAIR, SULEJMANI ERHAN, JUSUFI ELMI, ABDULLAHI GUXIM.QUALITATIVE INDICATORS OF SOME WHEAT CULTIVARS THAT AFFECT THE FLOUR QUALITY IN POLLOG REGION.9/149-1420162218-2020
FAKULTETI EKONOMIKMERALE FETAHI-VEHAPI;LULJETA SADIKU; MURAT SADIKUTHE PRESISTENCE AND DETERMINANTS OF CURRENT ACOUNT DEFICIT OF FYROM: AN EMPIRICAL ANALYSIS PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE 3390-10220152212-5671
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAGIM REDJEPI, SERYOZHA GOTAREV, LYUDMIL PETROV, MAGDALENA DAMIANOVSKA, RUZDIJA KALACTHE INFLUENCEOF SOME PSYCHO-SOCIAL FAKTORS ON PHYSICAL AKTIVITI AMONG FEMALE STUDENTS BETWEEN THE AGES OF 11AND 14SOP TRANSACTIONS ON PSYCHOLOGYVOLUME 1, NUMBER 235-4120142373-8634
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKERUZDIJA KALAC1, SERYOZHA GONTAREV1, LENČE A. VELIČKOVSKA1, IVAN ANASTASOVSKI1 AND AGIM REDJEPI2 PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY HABITS AMONG MACEDONIAN ADOLESCENTS FROM ALBANIAN ETHNIC COMMUNITY RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTH VOL. 4, NO. 121-2620151857-8160
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMAGDALENA DAMIANOVSKA , SERJOZA GONTAREV, AGIM REDJEPI STANJE REZULTATA NEKIH VARIJABLI ZA PROCENU BIOMOTORNIH SPOSOBNOSTI KOD UČENIKA I UČNICA UZRASTA 11 GODINAV MEĐUNARODNI SIPOZIJUM “ SPORT I ZDRAVJE”4107-11020121840-4790
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESHPRESA MEMISI, BUJAR TURIJAKA, EDIN MUJANOVIC, AGIM REDJEPI,KASTRIOT SHAQIRIKORELACIJE NEKIH ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD SKIJAŠA UZRASTA 14-16IV MEĐUNARODNI SIPOZIJUM “ SPORT I ZDRAVJE”4400-40220111840-4790
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINOR, FADIL REXHEPIAFTËSITË FUNKSIONALE TË SISTEMIT KARDIORESPIRATOR TE STUDENTËT ME PËRGATITJE TË NDRYSHME FIZIKE STUDIME SPORTIVE, QKSHS2, 39702006
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINOR, REXHEPI FADILLIDHMËRIA E DISA KARAKTERISTIKAVE ANTROPOMETRIKE DHE FORCËS EKSPLOZIVE TE BASKETBOLLISTËT E MOSHËS 14-15 VJEÇARESTUDIME SPORTIVE, QKSHS4, 3992-982006
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBOJÇESKI O, KICA HINOR COMBINED COACHING PROCESS OF MACEDONIAN BOXING CHAMPION IN MEDIUM CATEGORYSPORTS MEDICINE: NEW APPROACHES, NEW INSIGHTS52072012
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINOR, BOJÇESKI O.SARADNJA TRENERA I DOKTORA SPORTSKE MEDICINE U REHABILITACIJI I PREVENCIJI POVREDA SKOÇNOGA ZGLOBA KOD MLADIH KOSHARKASHA, ODBOJKASHA I RUKOMETASHASPORT I ZDRAVLJE42011
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINORDIFFERENCES BETWEEN APPLIED SPECIFIK MOTOR VARIABLES AT THE INITIAL AND FINAL MEASUREMENT IN BASKETBALL PLAYERS FROM 16 AND 17 YEARS OF AGESPORT AND HEALTH- INTERNATIONAL BALLKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCE1/125-2920141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINOR , BOJCESKI OPREVENTION OF EMERGENCE OF HEART DISEASE DURING SPORTSSPORT AND HEALTH- INTERNATIONAL BALLKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCENO 2, VOL. 136-4020141857-9310
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASERPARALLELISM IN HEALTHCARE, CORRUPTION AND QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: CASE OF TETOVO HOSPITALCENTRUM711-1920171857-8640/1857-9396
FAKULTETI FILOZOFIK KADRIU,IBISH.&SINANI,ABDYLNASER IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTSSOCIAL STUDIES10/173-7920162309-3455
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINOR , BOJCESK O, BOJCESKA M , KICA HELIDON PLANNED NUTRITION IN PREVENTING AND TREATING THE OXIDATIVE STRESS- ANTIOXIDANT NUTRITIONSPORT AND HEALTH INTERNATIONAL BALLKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCENO 3-4, VOL. 261-6420151857-9310
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASER&KADRIU,IBISHMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLYPEOPLE IN THE R. OF MACEDONIASOCIOL REVIEWNO 2, VOL 1763-722016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII LUTFI ZYLBEARI DRITON SELMANI ARDIANA MURTEZANIDYSLIPIDEMIA IMPACT IN PRESENTATION OF CARDIOVASCULAR DISEASES OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND DRUG TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH,6/2
FAKULTETI JURIDIKDRITON KUQITHE DOMINATION OF THE GOVERMENT IN THE POLITICAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALNO.22 359-3662015ISSN:1857-7881
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII ENIS REDJEP,SIHANA AHMETI LIKA,XHELADIN ÇEKATHE CORELLATION THE BETWEN THE VALUES OF HBA1C AND CHOLESTEROL,TRIGLYCERIDES,HDL,LDL AND TREATMENT OF HYPERLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 IN TETOVO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH 6/72015ISSN 2229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, SIHANA AHMETI LIKA, ENIS REXHEPI, ABDIJE BILALLI, XHELADIN ÇEKA,THE THERAPY OF ORAL HYPOGLICEMICS USED IN THE TRETAMENT OF TYPE DIABETES MELLITUS IN TETOVO AND SURROUNDINGMJEKËSIA BASHKËKOHORENR.15/20142942014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREENIS REDJEP EDVARD JANEV NEXHIBE NUHII REHA KISNISCI SURGICAL TREATMENT OF VELOPHARINGEAL INSUFFICIENCY WITH SUPERIORLY BASED PHARYNGEAL FLAP: A CASE REPORTINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH6/72015ISSN 2229-5518
FAKULTETI JURIDIKDRITON KUQITHE INFRIGMENT OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS AND THE DOMINATION OF THE GOVERMENT IN THE POLITICAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIARESEARCH ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES3/3119-1302015
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERPËRDORIMI I TEKNOLOGJIVE TË REJA: SOCIOLOGJIA NË INTERNETPHILOSOPHICA3-4 VOL.21-56720151857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREJETMIRE ALIMANI JAKUPI, SNEZANA ILJOVSKA, SANJA NASKOVA, MARIJA PAVLEVSKA, NEXHIBE NUHII ASSESSING THE CARIES RISK FACTOR AMONG CHILDREN AT AGE PROM 4-5 USING THE CARIOGRAM PROGRAMINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH, 6/112015ISSN 2229-5518
FAKULTETI JURIDIKDRITON KUQIRELATION SHIP BETWEEN THE LEGISLATURE AND THE EXCECUTIVE POWER IN R. MACEDONIAVIZIONE25169-1832016ISSN 1409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJMANAGEMENT OF HYPERCOAGULABLE STATE DURING PREGNANCY. PROPHYLACTIC USAGE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (LMWH)EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL J11/212015ISSN: 1857 – 7881
FAKULTETI JURIDIKDRITON KUQI, PISHTAR LUTFIUPROCESI I PARTICIPIMIT NE REPUBLIKEN E MAQEDONISECENTRUM2162-1782014ISSN 1857-8640
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERQUALITATIVE METHODOLOGY: SURVEY OF LIFESTYLE OF ALBANIAN YOUTH IN MACEDONIAJOURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH,MCSER PUBLISHING, ROME-ITALY,4/2134-14220142240-0524
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII,DRITON SELMANI,JETMIRE JAKUPI ALIMANI,SEFEDIN BILALLI,SIHANA AHMETI LIKATHE IMPORTANCE OF METHODOLOGY OF CREATING REFERENCE PRICES OF DRUGS INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH8/12017ISSN 2229-5518
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBOJÇESKI OLIVER, HINOR KICA, IVANOVSKA VESELA MALESKA , BOJCESKA MEXPERIENCE FOR USE IN SUPPLEMENTS IN ATHLETS FROM THE SOUTHWESTERN REGION OF THE REPUBLIK OF MACEDONIA.SUN, SPRINT, AND SCIENCE - 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTHN=2, VOL. 52016
FAKULTETI JURIDIKXHEMILE SALIUDOMESTIC VIOLENCE IN ALBANIAN FAMILIES IN SKOPJE AND ITS SURROUNDING VILLAGESVIZIONE271420171409-8962
FAKULTETI JURIDIKXHEMILE SALIUPOZITA E GRUAS NË KUR'ANIN FAMËLARTËCENTRUM61320161857-8640
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMETIN DALIP THE RELATIONSHIP BETWEEN SOMATOTYPE AND STRESS HORMONE LEVELS IN YOUNG SOCCER PLAYERS JOURNAL SPORTS MEDICINE PHYSICAL FITNESS 551-220150022-4707
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKICA HINOR , BOJCESKI O, BOJCESKA M, KICA HELIDONNUTRITION IMMEDIATELY AFTER EXERCISESPORT AND HEALTHNO. 5-6, VOL.346-4920161857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBOJCESKI O, KICA HINOR, BOJCESKA M, KICA HELIDONPREVENTIVE EXERCISES FOR REINFORCEMENT COLLATERAL LIGAMENT KNEE IN ATHLETES PERFORMED AT THE SPORTS GROUNDPHYSIOACTANO. 2, VOL.1097-10420161857-5587
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEIVANOVSKA V MALESKA ,KICA HINOR, BOJCESKI O , BOJCESKA M, EFREMOVSKA LJ. FIVE WEEK REHABILITATION EXERCISES WITH ACCELERATION AND DECELERATION FOR RECOVERY AND STRENGTHENING OF KNEE CROSS LIGAMENTS AFTER INJURYBRITISH JOURNAL OF SPOERTS MEDICINE2016097120-105
FAKULTETI EKONOMIKNUHI SELA, HAMIT ALIU & ANA RISTEVSKADYNAMICS OF PRODUCTION FOR THE ENTERPRISES WITH PRIVATE OWNERSHIP: CASE STUDYINTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT, INFORMATION TECHNOLOGY AND ENGINEERING (BEST: IJMITE)VOL. 2, ISSUE1-122014ISSN 2348-0513
FAKULTETI I ARTEVEIDRIZI BAJRAMALI PEDAGOGICAL – METHODOLOGY FEATURES AND CHARACTERISTICS OF THE COMPOSED TOURNED COUNTERPOINT IN THE POLYPHONIC COMPOSITION UNIVERSI419-4232015(ISSN: 1857- 9450)
FAKULTETI I ARTEVEIDRIZI BAJRAMALI THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF MODE (OLD CHURCH SCALES) IN EDUCATIONAL PROCESS IN POLYPHONIC VOCAL CREATIVITY INTERNATIONAL ASSOCIATION UNIVERSI - EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, HEALTH AND ENVIRONMENT181-1842015(ISSN: 1857-9450)
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI - HOXHA, AFËRDITATEACHER AND HIS PROFESSIONAL RESPONSIBILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND TEACHINGKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALNO.1 / VOL.17.1171-1742017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAJREDINI, F., IZAIRI, N., ZAJKOV. O. REAL EXPERIMENTS VERSUS PHET SIMULATIONS FOR BETTER HIGH-SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF ELECTROSTATIC CHARGINGEUR. J. PHYS. EDU.5 (1) 59-702013
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN. IZAIRI, F. AJREDINI, A. VEVEÇKA – PRIFTAJ, M. RISTOVAENHANCEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE ALUMINUM ALLOY AA5754 BY SEVERE PLASTIC DEFORMATIONMATERIALS AND TECHNOLOGY 48 (3)385–3882014
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, ABEDIN BAHTIRI, KASTRIOT SHAQIRI, AGIM REDJEPI, SHPREA MEMISHI, LAURETA ABAZI, SHEFKI SELAMI.LEARRNING BASIC GYMNASTICS TECHNIQUES – VERTICALS SPORT AND HEALTHVOL. 2, NO.3-430-342015
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, ABEDIN BAHTIRI, JASER NURISHI, SHEFKI SELAMI, AGIM REXHEPIRESULTS OF GYMNASTICS, ACROBATICS, RHYTHMICM AND DANCE SYLLABUSES MODIFICATION, BASED ON THE REQUIREMENTS FOR CONTEMPORARY EDUCATION SPORT AND HEALTHVOL. 1, NO, 269-712014
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНА, ДАНИЛОВСКА МАРИНАСЕМАНТИКАТА НА АОРИСТОТ И ИМПЕРФЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИКFILOLOGJIA4283-2972016
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНАСПЕЦИФИКИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЈАТА НА ТЕТОВСКИОТ ГОВОР (МАКЕДОНСКИ - АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)IХ МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНОЛОГИЈА, ТЕТОВО172-1812016
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАМОТИВАЦИЈАТА И МОТИВИРАЧКИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ УЧЕЊЕТО НА ЈАЗИЦИТЕНАШЕ СТВАРАЊЕ ЗБОРНИК РАДОВА СА ЈЕДАНАЕСТОГ СИМПОЗИЈУМА „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, АЛЕКСИНАЦ440-4442016
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАМАКЕДОНСКОТО ДЕКА НАСПРОТИ СРПСКОТО ДА ВО ДЕКЛАРАТИВНИТЕ РЕЧЕНИЦИНАУЧЕН СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5“2016
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНА, ПЕТРОВСКА ДИЈАНАПРЕГЛЕД НА СИСТЕМОТ НА МИНАТИТЕ ВРЕМИЊА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО СРПСКИОТ ЈАЗИКЗБОРНИК ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 6“ 2017
FAKULTETI FILOLOGJIKДАНИЛОВСКА МАРИНА, СПАСОВСКА МАРИНАПОСТМОДЕРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО РОМАНОТ „ХАЗАРСКИ РЕЧНИК“ ОД МИЛОРАД ПАВИЌ И ВО РОМАНИТЕ „ПАПОКОТ НА СВЕТОТ“ И „АЗБУКА ЗА НЕПОСЛУШНИТЕ“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИОТ СОБИР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 6“2017
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНА, ДАНИЛОВСКА МАРИНАМАКЕДОНСКИОТ И АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ИНТЕРНЕТ-КОМУНИКАЦИЈАТА КАЈ МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО2017
FAKULTETI FILOLOGJIKСПАСОВСКА МАРИНА УДВОЈУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО БАЛКАНСКА ЈАЗИЧНА ПОЈАВАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР 1-3 1-347-532010
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEFADIL MAMUTI, ABEDIN BAHTIRI, AGIM REXHEPIASSESSMENT OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE WITH SOME SUGGESTED TESTS FOR GYMNASTSSPORT AND HEALTHVOL. 1, NO. 112-1720141857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEAGIM REXHEPI, FADIL MAMUTI, MAGDALENA DAMIJANOVSKA THE INPACT OF MOTOR ABILITIES ON THE SUCCESSFUL PERFORMING OF THE TESTS FOR ASSESING THE RYTMIC STRUCTURES IN FEMALE PUPILS OF AGE 11 SPORT AND HEALTHVOL. 1, NO,168-7420141857-9310
FAKULTETI FILOZOFIK SINANI,ABDYLNASER&KADRIU IBISHETHNOCENTRISM IN TEXKTBOOKS IN MACEDONIAREVISTA PHLOSOPHICAVO 2/NO.3-4,1-56520151857-9272
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESERYOZHA GOTAREV , RUZDIJA KALAC VULLNET AMETI , AGIM REXHEPI FACTORS ASSOCIATED WITH PHYSICAL ACTIVITY AMONG MACEDONIAN ADOLESCENTS IN ALBANIAN ETHNIC COMMUNITY IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTHVOL. 45, NO. 4474-48420162251-6093
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERMEDIA CONVERGENCE:SOCIAL NETWOKS AND NEW PUBLICPHILOSOPHICA6/2016VOL.3 NO.636-4220161857-9272
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESERYOZHA GOTAREV , RUZDIJA KALAC ,VUJICA ZIVKOVCI, VULLNET AMETI , AGIM REXHEPIANTHROPOMETRICAL CHARACTERISTICS AND SOMATOTYPE OF YOUNG MACEDONIAN SOCCER PLAYERS INTERNATIONAL JORNAL OF MORPHOLOGYVOL.34, NO. 1160-16720160717-9502
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENESET IZAIRI, FADIL AJREDINI, MIMOZA RISTOVA, AFËRDITA VEVECKA–PRIFTAJMICRO-HARDNESS EVOLUTION OF AL-ALLOY AA3004, PROCESSED BY AN EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSINGACTA METALLURGICA SLOVACAVOL 19, NO 4302-309 20131335-1532
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJCAN THE ANCIENT UNDERSTANDING OF MUSIC ASSIST IN THE CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL LIFE?ANGLISTICUM: JOURNAL OF LITERATURE, LINGUSTICS & INTERDISIPLINARY STUDIESVOLUM 3, NR.5119-1222014ISSN: 1857-1878
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFADIL AJREDINI, OLIVER ZAJKOV, NAIM MAHMUDICASE STUDY ON THE INFLUENCE OF SIMULATIONS AND REAL EXPERIMENTS ON HIGHER ORDER SKILLSMACEDONIAN PHYSICS TEACHER4829-342012 0352-0986
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORES. RENDEVSKI, N. MAHMUDI, K. BLAZEV, R. POPESKI-DIMOVSKI AND F. AJREDINISTUDIES ON ZEOLITE CONTRIBUTION TO THE SUN PROTECTION PROPERTIES OF PLANT OIL LOTION RICH IN VITAMIN EPHYSICA MACEDONICA 6191-9720121409-7168
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIARBITRAZHI OSE GJYKATAT NACIONALE: AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHETDISKUTIMENR. 5/2013148-1612013ISSN 1857-825X
FAKULTETI FILOZOFIKABDULI, A; RAIMI, S; HIRIJETE Z.SOCIO-ECONOMIC BARRIERS, CAUSE FOR EXPANSION OF DEVIANT ACTS IN SOCIETY-CASE OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL ANGLISTICUM VOLUME 4, NUMBER 3-4373-3792015
FAKULTETI JURIDIKJETMIRE ZEQIRIKOHA E KRYERJES SE VEPRES PENALE SIPAS KODIT PENAL TE REPUBLIKES SE MAQEDONISEBULETINI SHKENCOR491-49820161800-9794
FAKULTETI EKONOMIKISAK AJRULITHE IMPACT OF MARKETING STRATEGIENS ON DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTREPRENEURSHIPS IN PROCES OF GLOBALIZATIONEKONOMIC VIZION1/2 1171-1772014
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIAUTONOMIA E MARRËVESHJES SË ARBITRAZHIT DHE DOKTRINA “COMPETENCE-COMPETENCE” TEK ARBITRAZHI TREGTAR NDËRKOMBËTARJUSTICIA - REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE NR. 2/201433-502014ISSN: 1857-8454
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEСАИТИ,Б., ХАЈРЕДИНИ, А., АДЕМИ, А.,АНТРОПОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И МОТОРНИ СПОСОБНОСТИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕНИЧКИТЕ НА 17 ГОДИШНА ВОЗРАСТ.ФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ, СТPУЧНО НАУЧЕН СОБИР, 442-4452008978-9989-727-08-05
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEХАЈРЕДИНИ А., ТЕЛАИ Б., ДАЛИП Б., АДЕМИ А., ИСМАИЛИ Х.,РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРЕДНИОТ ВРКСТЕН ЛИГАМЕНТ И ВАЖНОСТА НА ПРЕПРИОРЕЦЕПЦИЈАТА ПРИ ВРАЌАЊЕТО ВО СПОРТОТФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ, СТУЧНО НАУЧЕН СОБИР154-1552008978-9989-727-08-05
FAKULTETI FILOZOFIKABDULI, A; HIRIJET, Z; RAIMI, S.KUNDËRTHËNIET PRIND-ADOLESHENT NË FAMILJET SHQIPTARE TË RRETHIT TË TETOVËS, NGA TRADITA NË BASHKËKOHËSIPHILOSOPHICAVOL.2, NO. 3-4, 373-3792015ISSN 1857-9272
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEДАЛИПИ М., АДЕМИ А., ТЕЛАИ Б., ИСМАИЛИ Х., ЈАКУПИ М.,ОДРЕДУВАЊЕ НА ИНТЕНЗИТЕТОТ ПРИ ИГРИ ВО ФУДБАЛОТ НА ПОМАЛ ПРОСТОРФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ, СТУЧНО НАУЧЕН СОБИР, 207-208.2008978-9989-727-05-5
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEТЕЛАИ Б., ДАЛИП М., АДЕМИ А., AЈРЕДИНИ А., АБДУЛАХУ А.,АНАЛИЗА НА НЕКОЈ ТЕХНИЧКИ И ТАКТИЧКИ И ТАКТИЧКИ ВРЕДНОСТИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИИТЕ КОЈ ИГРА ПОЛУФИНАЛЕ И ФИНАЛЕ НА СВЕТСТКОТО ПРВЕНСТВО ВО ФУДБАЛФЕДЕРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН СПОРТ, СТУЧНО НАУЧЕН СОБИР265-2662008978-9989-727-08-5
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASERON-LINE FORUMET – IDENTITETI DHE GJUHA E URREJTJES NDËRKULTURORE E NDËRMJETËSUAR NGA TEKNOLOGJIA KOMPJUTERIKEVIZIONE18281-29520121409-8962
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKESALIHU H., AMETI V., ISMAILI H., ADEMI A.,THE INFLUENCE OF SOME ANTHROPOLOGICAL FEATURES ON SPECIFIC TESTS WITH YOUNG BASKETBALL PLAYERS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF KINESIOLOGY VOL. 1, NO. 250-5420081840-3662
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJMETAPHYSICAL DIALOG BETWEEN PHILOSOPHY AND MUSIC IN ANCIENT GREECEANGLISTICUM - A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNALVOL 5, NR 354-582016
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ, А., ДАЛИПИ, М., ТЕЛАИ Б, САИТИ,Б,. ЈАКУПИ,М.АНАЛИЗА НА НЕКОИ ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ МЛАДИТЕ ФУДБАЛЕРИ ВО ВОЗРАСТ ОД 10-15 ГОДИНИ.ФИЗИЧКА КУЛТУРА,ФСПРМVOL. 37, NO.1163-16420090350-3836
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIGROUNDS FOR SETTING ASIDE OF THE ARBITRAL AWARDS (“SHKAQET PËR ANULIMIN E VENDIMEVE TË ARBITRAZHIT”)VIZIONE (INTERNATIONAL MAGAZINE FOR SOCIAL SCIENCES)22/2014185-1942014ISSN: 1409-8962
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ, А., ТЕЛАИ, Б., САИТИ, Б., ДАЛИПИ, М., НИКА, Ф.,ИСМАИЛИ, Х., СПОРЕДУВАЊЕ НА ТЕРЕНСКИТЕ И ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ТЕСТОВИ ВО ОДРЕДУВАЊЕ НА АНАЕРОБНАТА МОЌ.ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ФСПРМ СКОПЈЕ VOL.37, NO. 2263-26420090350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEСАИТИ, Б., АДЕМИ, А., ТЕЛАИ, Б., ДАЛИПИ, М., НИКА, Ф., АБДУЛАХУ, А.,ВЛИЈАНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОТОКОЛИ НА ЗАГРЕВАЊЕ ВРЗ АЕРОБНАТА МОЌФИЗИЧКА КУЛТУРА, ФСПРМ, СКОПЈЕ VOL.37, NO. 2217-21820090350-3836
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEИСМАИЛИ, Х., ДАЛИПИ, М.,АДЕМИ, А., САИТИ, Б., ТЕЛАИ, Б., ХАЈРЕДИНИ, А.,ПРОГРАМА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА ПОВРЕДИТЕ КАЈ ФУДБАЛЕРИТЕ F-MARC 11 И F-MARC 11+.ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ФСПРМ, СКОПЈЕ VOL. 37, NO. 2229-23120090350-3836
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMINATYRA JURIDIKE E ARBITRAZHIT TREGTAR NDËRKOMBËTAR (“JURIDICAL NATURE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION”)“VIZIONE” (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE )23/2015215-2282015ISSN: 1409-8962
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIAPPLICABLE LAW IN ARBITRATION PROCEEDINGS (“E DREJTA E ZBATUESHME PËR PROCEDURËN E ARBITRAZHIT”)“JUSTICIA” (REVISTË NDËRKOMBËTARE-SHKENCORE JURIDIKE)2/233-442014ISSN: 1857-8454
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,УЧИЛИШТЕТО ЗА КОШАРКА-ОГЊИШТЕ НА ЗНАЕЊЕТО ЗА ПОМЛАДАТА ГЕНЕРАЦИЈАФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПЕДАГОЗИ НА Р. МАКЕДОНИЈАVOL. 40, NO. 120121857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,АНАЛИЗА НА НЕКОЈ ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ МЛАДИТЕ ФУДБАЛЕРИ НА ВОЗРАСТ ОД 10 ДО 15 ГОДИНИФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПЕДАГОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈАVOL. 40, NO. 147-5020111857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,ВРЕДНУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСОТ НА АЕРОБНАТА МОЃ ВО ОДНОС НА ГОДИНИТЕ КАЈ МЛАДИТЕ ФУДБАЛЕРИФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПЕДАГОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈАVOL. 40, NO. 147-5020111857-7679
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIARBITRABILITETI SI NJË PARAKUSHT PËR VLEFSHMËRINË E MARRËVESHJES SË ARBITRAZHIT (“ARBITRABILITY AS A PRECONDITION FOR THE VALIDITY OF THE ARBITRATION AGREEMENT”)"VIZIONE" (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE)24/2015173-18820151409-8962
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОЈ АНТРОПОМЕТРИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ВРЗ ЕКСПЛОЗИВНАТА СИЛА КАЈ МЛАДИТЕ ФУДБАЛОРИФЕДЕРАЦИЈА НА СПОРТСКИ ПЕДАГОЗИ НА Р.МАКЕДОНИЈАVOL. 40, NO. 147-5020111857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEАДЕМИ А.,МЕНАЏМЕНТ НА СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА-ТЕНИСКИ КЛУБАЛФА УНИВЕРЗИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ЗА МАНЕЏМЕТ У СПОРТУ И ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ 19-242011978-86-86197-32-0
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEADEMI A.,PREDICIVE VALUES OF SOME ANTROPOMETRIC SND MOTOR VARIABLES OVER THE KINEMATIK-GONIOMETRIC PARAMETER IN PERFORMING USHIROGERIUNIVERZITET U TUZLI, FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTVOL.4156-15820111840-4790
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIRECOGNITION AND ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS ANNULLED IN THE COUNTRY OF ORIGIN"VIZIONE" (REVISTË NDËRKOMBËTARE PËR SHKENCAT SHOQËRORE)NR. 25/2016147-15620161409-8962
FAKULTETI JURIDIKARBËR ADEMIARBITRAZHI TREGTAR NDËRKOMBËTAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËJUSTICIANR. 1/201373-932013ISSN: 1857-8454
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEDALIP, M., IMETOVSKA, L., IMETOVSKA, REXHEPI, F., SAITI, B. & ADEMI A.THE IMPROVEMENT OF THE AEROBIC CAPACITY OF YOUNG SOCCER PLAY-ERS USING THE AEROBIC STEP WITH SOCCER ELEMENTS;7TH WORLD CONGRES ON SCIENCE & FOOTBALL & 9TH ANNUAL CONFERENCE OF JAPANESE SOCIETY OF SCIENCE & FOOTBALLVOL. 8, NO.12182011
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVULLNET AMETI, VISAR GANIU,BESNIK TELAI, AGRON ADEMI,,SHPRESA MEMISHI. THE QUANTITATIVE DIFFERENCES OF THE RESEARCHED SPECIFIC-MOTOR SPACE BETWEEN THE INITIAL AND FINAL MEASUREMENT AT 14 YEAR OLD SOCCER MEGUNARODNA NAUCNA KONFERENCIJA”KINEZIOLOGIA 2012VOL.429-3120121313-244x
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVISAR GANIU, VULLNET AMETI, AGRON ADEMI, SHPRESA MEMISHI.THE DIFFERENCES OF THE RESEARCHED SPECIFIC-MOTOR SPACE BETWEEN THE INITIAL AND FINAL MEASUREMENT AT 14 YEAR OLD SOCCER PLAYER.MEGUNARODNA NAUCNA KONFERENCIJA”KINEZIOLOGIA 2012VOL.42620121313-244X
FAKULTETI FILOZOFIKHIRIET ZIBERIАLBANISCHE ТRACHTEN IN NORDWEST-MAZEDONIENSIMURGHHEFT 325-312007ISSN 1861-1389
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKASTRIOT SHAKIRI, DEJAN LOLIC, AGRON ADEMI, BLERIM SAITI, ZARKO KOSTOSKI.FACTOR STRUCTURE PARAMETERS FOR ASSESSING BASIC MOTOR DIMENSIONS OF YOUNG JUDO5 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS,PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION VOL.5144-15020131986-8146
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM SAITI, ZARKO KOSTOSKI, AGRON ADEMI,,HAKI ISMAILI, SHPRESA MEMISHIDIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND SOMATOTYPE IN YOUNG SOCCER PLAYERS AND KARATE PRACTICONERS5 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS,PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION VOL.4151-15720131986-8146
FAKULTETI FILOZOFIK ZIBERI HIRIETREFLECTION OF BALKAN WARS INTO BALKAN ITSELF, THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS229 318-3242012
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM SAITI ,DANIELA SUKOVA-STOJMENOVSKA, VUJICA ZIVKOVIC, METIN DALIP BESNIK TELAI, AGRON ADEMI,CORRELATION BETWEEN COMPONENTS OF THE SOMATOTYPES AND MOTOR SKILLS OF YOUNG SOCCER PLAYERS IN THE FIRST LEAGUE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT VOL.199-1002014
FAKULTETI FILOZOFIKZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË GRAVE TË MALIT TË THATËAKTETNR. 4, VOL. V, 646-6502012978-9951-518-11-6
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEKOSTOVSKI Z,AMETI V,SAITI B, ADEMI A, ISMAILI H, SHAKIRI K,COMPARISONS OF THE BASIC MOTOR ABILITIES AND BODY COMPOSITION, WITH KARATE ATHLETES AND NON ATHLETES AT THE AGE OF 16-18 YEARS OLD7 TH CONFERENCE FOR YOUTH SPORT,LJUBLJANA SLOVENIA VOL. 7572014978-961-6843-55-3
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEMETIN DALIP, BESNIK TELAI,SHPRESA MEMISHI, VULLNET AMETI, AGRON ADEMITHE DEVELOPMENT OF SPORT SCIENCES IN MACEDONIA.8 TH INTERNATIONAL BALKAN SPORT SCIENCES CONGRES EDIRNE-TURKEY VOL.1 NO. 163262015978-975-374-182-8
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM S,VISAR G,BEXHET T, HAKI I, ZARKO K. AGRON A, BESNIK T, DARDAN D, BENEFITS OF PHYSICAL ACTIVITY ON HEALTHINTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH VOL.1 NO. 218-2320151857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEBLERIM S, AGRON A, BLERIMSULEJMANI HAKI I,PHYSICAL EDUCATION FREE LEARNING, RECREATION AND ENTERTAINMENT ACTIVITYINTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND HEALTH VOL.25920161857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANI, BLERIM SULEJMANI, RIDVAN BILALLITHE STRUCTURE AND SPECIFIC MOTOR SKILLS OF STUDENTS FROM 14 YEARS OLDACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTNO.1, VOL.71-1272017ISSN 1857-8950 (ONLINE)
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEZORAN RADIC, ALEKSANDAR SIMEONOV, ASTRIT ISENI, ALEKSANDAR RAKOVIC, RATKO PAVLOVICBIOMECHANICAL AND KINEMATIC ANALYSIS OF SPIRE THROWING PERFORMED BY THE MACEDONIAN RECORD HOLDER DEJAN ANGELOVSKIACTA KINESIOLOGICAVOL.10, ISSUE 21-1192016ISSN: 1840-2976
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NAGIP RUFATI, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJHIGH PRESCRIPTION OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS DURINF PREGNANCY IN A HOSPITAL IN TETOVO, THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.11, NO.30 79-8720151857- 7431
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, GAZMEND HISEINI, RIDVAN BILALLIEFFECTS OF SPECIFIC MOTOR SKILLS AGILITY WITH STUDENTS AGED 13RESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1. VOL.441-1492016ISSN: 1857-7679
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJMANAGEMENT OF HYPERCOAGULABLE STATE DURING PREGNANCY. PROPHYLACTIC USAGE OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN ( LMWH)EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.11, NO.21 112-11820151857 – 7881
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, BUJAR H. DURMISHI , AGIM SHABANI , MERITA DAUTI , LEDJAN MALAJANTITHROMBOTIC THERAPY DURING PREGNANCYARC JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (AJPS)VOLUME 1, ISSUE 216-202015
FAKULTETI PEDAGOGJIKILAZI - HOXHA, AFËRDITAСОРАБОТКАТА И МОТИВАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ОДНОС НА УЧЕНИКОТ КАКО ФАКТОРИ НА СОЗДАВАЊЕ НА ПОЗИТИВНА КЛИМА ВО УЧИЛНИЦАТАKNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNALV.16.1375-3802017
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, ENIS REDJEP, SIHANA AHMETI LIKA, XHELADIN CEKA.THE CORELLATION BETWEEN THE VALUES OF HBA1C AND CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES, HDL, LDL AND TREATMENT OF HYPERLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 IN TETOVO REGIONINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCHVOLUME 6, ISSUE 72015ISSN 2229-5518
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI,EDITA ALILI- IDRIZI, SIHANA AHMETI-LIKA, LEDJAN MALAJOVERVIEW ON GENERICS POLICES AND PHARMACEUTICAL PRICING IN THE EUROPEAN COUNTRIES AND THE REPUBLIC OF MACEDONIAEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNALVOL.11, NO.3 20151857 – 7881
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, NEXHIBE NUHII, MERITA DAUTI, EDITA ALILI IDRIZI, LEDJAN MALAJ.SPEKTRI I DIAGNOZAVE GJATE SHTATZENISE PER TE CILET ESHTE PERSHKRUAR HEPARINA ME MASE TE VOGEL MOLEKULAREMJEKESIA BASHKEKOHORE20142306-8930
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, MERITA DAUTI, LEDJAN MALAJLOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN DURING PREGNANCYINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL, HEALTH, BIOMEDICAL, BIOENGINEERING AND PHARMACEUTICAL ENGINEERINGVOL:8, NO:11818-8212014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, SIHANA AHMETI–LIKA, LEDJAN MALAJLEGAL REGULATION AND CRITICAL ANALYSIS FOR AN EFFECTIVELY TREATMENT OF PHARMACEUTICAL WASTEINTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL, HEALTH, BIOMEDICAL, BIOENGINEERING AND PHARMACEUTICAL ENGINEERINGVOL:8, NO:113664-36712014
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, SIHANA AHMETI LIKA, ENIS REXHEPI, ABDIJE BILALLI, XHELADIN CEKAKOMBINIMI I TERAPISE ME HYPOGLICEMIKE ORAL NE MJELIMIN E DIABETES MELLITUS TIP II NE TETOVE DHE RRETHINE.MJEKESIA BASHKEKOHORE15/2014294-30120142306-8930
FAKULTETI FILOLOGJIKLINDITA ADEMISPEECH SYNTHESIS OF ALBANIAN LANGUAGE AND IT'S RECOGNITIONKNOWLEDGE15.31429-144020161857-92
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIROLI DHE POZITA JURIDIKE E KONTRATAVE KONSENSUALE NË SISTEMET E SË DREJTËS BASHKËKOHORE NDËRKOMBËTARE DHE KONSUMATORITCENTRUMIV51-6620151857-8640 & 1858-9396
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESIHANA AHMETI LIKA, ARBNORE QAILI, GJYLAI ALIJA, NEXHIBE NUHII, ARLINDA HAXHIU, VETON ADEMIPERSHKRIMI IRACIONAL I HEPARINËS ME MASË MOLEKULARE TË ULËT GJATË SHTATZËNISË63-7120162545-4110
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIPOLITIKAT KRAHASUESE DHE KONCEPTI LOGJIK I ZBATIMIT POLITIK DHE SFIDAT E SUKSESIT OSE DËSHTIMITCENTRUMVII71-8920171857-8640 & 1857-9396
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREMERITA DAUTI, EDITA ALILI-IDRIZI, ARLINDA HAXHIU-ZAJMI, LULZIME BALLAZHI, SIHANA AHMETI LIKAREFORMIMI I LEGJISLACIONIT FARMACEUTIK NE MAQEDONI: REFLEKTIM MBI VËSHTIRËSITË DHE OPORTUNITETET PËR ZBATIMIN E NDRYSHIMEVE TË REJA ACTA MEDICA BALKANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESVOL.1/NO.2104-10820162545-4110
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANISISTEMI PROCEDURAL DHE PROCESI JURIDIKO-CIVIL I PALËVE NË PROCESET GJYQËSORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËCENTRUMV107-1332016
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHIBE NUHII, SEFEDIN BILALLI, SIHANA AHMETI LIKA, BISTRA ANGELLOVA, DRITON SELMANI, LUTFI ZYLBEARIKRAHASIMI I METFORMINËS DHE REPAGLINIDIT SI MONOTERAPI APO SI TERAPI E KOMBINUAR NË TRAJTIMIN E DIABETIT MELLITUS TIP-2ACTA MEDICA BALKANICA INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCESVol.1/No.281-8820162545-4110
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANI & NIKOLLË SHABANIPROTECTION OF HUMAN DIGNITY IN CRIMINAL LAWVIZIONE28213-2282017
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIROLI I TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE POZITA E QYTETARËVE SA ATA I NDJEJNË DHE I GËZOJNË KËTA TË DREJTA QË I GARANTON LEGJISLACIONI I MAQEDONISËCENTRUMI339-3442014ISSN: 1857-8640
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASERMETHODOLOGICAL STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE RESEARCH OF LIVING STYLE 1-92013ISSN: 2308-0825
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI, ABDYLNASERMULTIKULTRALIZMI APO INTERULTURALIZMI, CILI ËSHTË MODELI QË I NEVOJITET MAQEDONISËDITURIAIV/6-7185-19220111867-6125
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANI, AVNI NUHIUIMPACT OF OF FUNCTIONAL SKILLS ON THE PERFORMANCE OF SPRINT RUNNNGACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTNO.1, VOL.61-1552016ISSN 1857-7687
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBETEJA E KOSOVËS (1389) DHE KONTRIBUTI I SHQIPTARËVEVIZIONE5275-287 2005
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEISA ASLLANI, ASTRIT ISENITHE IMPACT OF SOME MOTOR ABILITIES ON BODY MASS INDEX AND SOME SKIN FOLDS AT 15 YEARS OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1, VOL.431-1252015ISSN 1857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, SA ASLLANITHE INFLUENCE OF THE ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE VITAL CAPACITY OF LUNGS IN 15 YESR OLD STUDENTS SPORT AND HEALTHNO.2, VOL.11-1392014ISSN 1857-9310 (PRINT)
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBETEJA E KOSOVËS (1389) DHE KONTRIBUTI I SHQIPTARËVEKOSOVA2747-572005
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPISHKUPI DERI NË PUSHTIMIN OSMANKOSOVA2817-382006
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERPËRDORIMI I KOMPJUTERIT NË ARSIM-FAKTORË I RËNDËSISHËM I PROCESIT MËSIMORDITURIANO.3-4 VOL.II185-20220091857-6125
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIRËNIA E MAQEDONISË SË SOTME PERËNDIMORE NËN SUNDIMIN OSMANSTUDIME ALBANOLOGJIKE113-242009
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE (1360-1385) - NGA BUJARË VEGJËL NË ZOTËRINJ TË PAVARUR FEUDALËSTUDIME ALBANOLOGJIKE229-462010ISSN 1857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIBALSHAJT NË KULMIN E FUQISË SË TYRE (1360-1385) – KONSOLIDIMI DHE ZGJERIMI TERRITORIAL I SHTETIT TË BALSHAJVESTUDIME ALBANOLOGJIKE319-332011ISSN 1857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKSINANI,ABDYLNASERKOMPJUTERIZIMI I PROCESIT MËSIMOR SI FAKTOR THEMELOR PËR MODERNIZIMIN E SHKOLLËSJEHONA E RENO.1-2112-1412008
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOPERCY BYSSHY SHELLEY - A MAJOR FIGURE AMONG THE ENGLISH ROMANTIC POETS, HIS UNCONVENTIONAL LIFE AND GREAT LITERARY WORK INTERNATIONAL JOURNAL OF ANGLISTICUM12/329-3420141857-8179
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, SEADIN & QERIMI, TEUTATATIMET EKOLOGJIKE SHPËTIM PËR AMBIENTIN JETËSORVALUTA 408-092007
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOWAR IN HEMINGWAY AND KADARE’S NOVELS ANGLISTICUM INTERNATIONAL JOURNAL1 / 4201-2072015
FAKULTETI EKONOMIKXHAFERI, SEADIN DHE QERIMI, TEUTADOBIA FISKALE E TATIMEVE EKOLOGJIKEVALUTA 608-092007
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOHEMINGWAY AND KADARE - A COMPARATIVE OUTLINE JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS2 /2 20152303-5528
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKOAESTHETIC AND ETHICAL ELEMENTS IN SHELLEY'S POEMS OF NATURE15.31467-147220161857 - 92
FAKULTETI FILOLOGJIKFATBARDHA DOKO / ARDITA DOKOHAMARTIA IN SHAKESPEARE'S GREAT TRAGEDIESINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE19.31083 -10902007
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEISA ASLLANI, ASTRIT ISENIRELATION AND INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN SUCCESSFUL SPRINT RUNNING AT 400 METERSSPORT AND HEALTHNO.1, VOL.11-1162014ISSN 1857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, ISA ASLLANIRELATION AND INFLUENCE OF ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN SUCCESSFUL SPRINT RUNNING AT 100 METERSSPORT AND HEALTHNO.1, VOL.11-1662014ISSN 1857-9310
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEVULLNET AMETI, ISA ASLLANI, ASTRIT ISENIANTHROPOMETRIC RELATIONS BY MEASURES AND RESULTS IN SOME MOTOR TESTS SUCCESS IN RUNNING THE 400 M IN 16-YESR OLD STUDENTSRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.2, VOL.41134-2462013ISSN 1857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENIINFLUENCE OF SOME MOTOR SKILLS IN 10-14 AGE KARATE ATHLETES ON SUCCESSFUL 20 AND 60 METERS SPRINT RUNNINGRESEARCH IN KINESIOLOGYNO.1, VOL.411-1262013ISSN 1857-7679
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENITHE INFLUENCE OF SOME MOTOR SKILLS AND ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN SUCCESSFUL SPRINT RUNNING AT 200 METERS AT STUDENT OF 16 YEARS OLDACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTNO.2, VOL.31-1602013ISSN 1857-7687
FAKULTETI I KULTURËS FIZIKEASTRIT ISENI, HARUN ISMAILI, ISA ASLLLANIRELACIJE I UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH I ANTROPOMOTORICKIH POKAZATELJA NAD TRCANJU 60 METARA KOD UCENIKA MUSHKARACA 16 GODINA SPORT I ZDRAVLJENO.3, VOL.21-4592011ISSN 1840-4790
FAKULTETI FILOLOGJIKLINDITA ADEMI, VALBON ADEMITHE TERMINOLOGY IN THE FIELD OF INFORMATICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN ENGLISH AND ALBANIAN - A COMPARATIVE ANALYSISKNOWLEDGE17.52017
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVALBON ADEMI, VANCO CABUKOVSKI, LINDITA ADEMIA NEW USER-INTERFACE MODEL FOR ALBANIAN—SPEAKING BLIND AND VISUALLY IMPAIRED SCIENCE STUDENTSNEW PERSPECTIVES IN SCIENZE EDUCATION390-39420168862927053
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELINDITA ADEMI, VALBON ADEMITHE TERMINOLOGY IN THE FIELD OF INFORMATICS AND COMPUTER TECHNOLOGY IN ENGLISH AND ALBANIAN - A COMPARATIVE ANALYSISKNOWLEDGE17.52017
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITISAI, T., DINEVSKA-KJOFKAROVSKA, S. & MIOVA, B.VLIJANIE NA VISOKATA NADVORESNA TEMPERATURA I DIJABETOT VRZ NIVOTO NA NEKOI SUPSTRATI KAJ STAORCIMEDICUSVOL.2. NR.134-3820041409-6366
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREVANCO E. CABUKOVSKI, VALBON ADEMI, AND ROMAN V. GOLUBOVSKIALBANIAN-SPEAKING BLIND USER INTERFACING MODELINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING (IJEEE) 1/5662017(ISSN: 2301-380X)
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN. IZAIRI, F. AJREDINI, A.GJEVORI, L.KOLA, A. VEVCKA-PRIFTAJ, M. RISTOVADEVELOPMENT OF MECHANICAL PROPERTIES IN NANOSTRUCTURE MATERIALS BY SEVERE PLASTIC DEFORMATIONJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT; JAS-SUTVOL 1, NO.276-812015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREALTIN GJEVORI, ADHURIM HOXHA, NESET IZAIRI,BASHKIM ZIBERIINFLUENCE OF AUXILIARY PLASMA SOURS ON THIN FILMS GROWTH BY MEPIIIDJOURNAL OF APPLIED SCIENCES-SUT; JAS-SUTVOL 1, NO.209-142015ISSN 1857-9930
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFADIL AJREDINI NESET IZAIRI OLIVER ZAJKOVREAL EXPERIMENTS VERSUS PHET SIMULATIONS FOR BETTER HIGH-SCHOOL STUDENTS’ UNDERSTANDING OF ELECTROSTATIC CHARGINGEUROPEAN J OF PHYSICS EDUCATION VOLUME 5 ISSUE 1 59-702013ISSN: 1309-7202
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENESET IZAIRI, FADIL AJREDINI, AFËRDITA VEVEÇKA-PRIFTAJ, MIMOZA RISTOVAENHANCEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE AA5754 ALUMINUM ALLOY WITH A SEVERE PLASTIC DEFORMATIONMATERIALS AND TCHNOLOGY48/3313-4502014ISSN 1580-2949
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORENESET IZAIRI, FADIL AJREDINI, MIMOZA RISTOVA, AFËRDITA VEVECKA – PRIFTAJMICRO-HARDNESS EVOLUTION OF AL-ALLOY AA3004, PROCESSED BY AN EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSINGACTA METALLURGICA SLOVACAVOL. 19, NO. 43022013p-ISSN 1335-1532, e-ISSN 1338-1156
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI, F, HAMITI, R. XHEMAILI,HKONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKE, IV, XVIII98-1072013 ISBN: 978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R.PËRBËRJA E POPULLSISË SIPAS STUKTURËS ETNIKE NË POLLOG ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 1141-1502005ISSN C 400-3500
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESKENDERI F., HAMITI R., XHEMAILI H.KONTRIBUTI I ASLLAN SELMANIT DHE I GJEOGRAFËVE TJERË NË ZHVILLIMIN E GJEOGRAFISË DHE MENDIMIT GJEOGRAFIK NË HAPËSIRËN SHQIPTARE NË MAQEDONISTUDIME ALBANOLOGJIKEIV 98-1072013ISBN: 978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R., SALIU N., XHEMAILI H. CHANGES OF POPULATION BY AGE AND GENDER STRUCTURE OF REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACADEMIC JOURNAL OF BUSINESS, ADMINISTRATION, LAW AND SOCIAL SCIENCESVI. NO. 2231-2372015ISSN 2410-3918
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNAGLOBALIZATION AND MOBBING IN MODERN SOCIETY ECCONOMIC VISION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL IN ECONOMICS, FINANCE, BUSINESS, MARKETING,MANAGEMENT AND TOURISMVOL.2 NO.3-4128-13520151857-9566
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNAIDENTIFYING AND FACING MOBBING IN THE ENTERPRENEURS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIAANNUAL OF INSTITUTE FOR SOCIOLOGICAL, POLITICAL AND JURIDICAL RESEARCHVOL.XL,NO.251-6020161857-7350
FAKULTETI EKONOMIKSHEHERZADA MURATI,RAMAN ISMAILI, ISAK AJRULICOMPARING FREE AND PAID APP VERSIONS IN THE AMAZON APP STORE USING OPINION ANALYSISI SCIENTIFIC PAPERSNTERNACIONAL JOURNAL17.2819-82420172545-4439 1857-923X
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDEPËRTIMET OSMANE NË TREVAT ARBËRORE DERI NË PRAG TË BETEJËS SË SAVRËS (1385)KËRKIME HISTORIKE315-292011ISBN 978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPUSHTIMI OSMAN I ARBËRISË SË MESME DHE JUGORE DHE QËNDRIMI I REPUBLIKËS SË VENEDIKUTKËRKIME HISTORIKE451-65ISBN 978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIREZISTENCA ARBËRORE NDAJ SULMEVE OSMANE DHE SYNIMEVE TË REPUBLIKËS SË VENEDIKUT (1385-1389)VJETAR45-46121-1412011
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNA, BOROTA-POPOVSKA M,TOPUZOVSKA M, POPOVSKI V.STRATEGIC FOCUS ON ENTREPRENEURSHIP IN VOCATION EDUCATIONINTERNATIONAL JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP RESEARCHVOL.2, NO.421-2720142053-5821
FAKULTETI EKONOMIKKAJDAFE ADEMI ,SHEHRZADA MURATI, ISAK AJRULIANALYZING MACROECONOMIC SITUATION IN MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC PAPERS 16.120171857-923X
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPITHEMELIMI DHE KONSOLIDIMI I PRINCIPATËS SË KARL TOPISË GJATË VITEVE 1359-1385GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE40247-2622011
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R.DEPONIA RUSINOACTA LINGUA GEOGRAPHICA NR.3, 85-94, SAK-STIL, SHKUPNR.3. VOL. 184-942007ISSN C400 - 3500
FAKULTETI EKONOMIKSELVIJE THACI,AIDA YZEIRI BAFTIJARIIMPACT OF RELATIONSHIP BETWEEN LIDERSHIPSTYLES AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTCSECONOMIC VISION. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JURNAL IN ECONOMICS,FINANCE,BUSINESS,MARKETING,MANAGEMENT AND TOURISM.1257-26320151857-9566
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R. ZHAKU S.NUMRI, DENDËSIA DHE SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E POPULLSISË NË KOMUNËN E GOSTIVARITREVISTA SHQIPTARE SOCIAL EKONOMIKEVOL.86, NO.195-1022016ISSN 2222-5846
FAKULTETI EKONOMIKTEOFILOVSKA JASNA, KONESKA LJ, DIMITRIESKA S.HUMOR IN ADVERTISING EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES (GSCIF )VOL.8, NO.1212 - 22020172411-9571 (Print), 2441 - 4073 (Online)
FAKULTETI PEDAGOGJIKLULZIM MEHMEDI, BESA HAVZIU, MAKFIRETE AMETITHE READINESS OF SCHOOL PRINCIPALS REGARDING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE CHANGES IN THE PRIMARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA INTED2017 PROCEEDINGSV/3699941-99472017ISSN: 2340-1079
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORERENXHOVA V, APOSTOLOSKA S, EFTIMOVSKA M, EMINI L,RISTOSKA STHE EFFECT OF ND:YAG LASER IN DENTIN HYPERSENSIVITY TREATMENTMACEDONIAN DENTAL REVIEWSPECIAL EDITION25-342015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE AJETI N, APOSTOLLSKA S, VULA V.,EMINI L,PUSTINA T, KELMENDI T.MAXILLARY SECOND MOLAR WITH SINGLE ROOT AND SINGLE CANAL –CASE REPORTOPEN JOURNAL OF STOMATOLOGY547-5220152160-8709
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAPOSTOLOSKA S.,RENXHOVA V., EFTIMOVSKA M.,EMINI LМИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ТРЕТМАН ЗА ЕСТАТСКИ РЕСТАВРАЦИИ СО КОМПОЗИТНИ ЛАМИНАТИINFO.STOMATOLOSKA KOMORA NA R.M223-252015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEMINI LINDIHANA, APOSTOLSKA SONJA, RENDZONA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, KAMBERI BLERIMDETERMINING THE OPTIMAL LENGTH OF TOOTH'S ROOT CANAL OBTURATIONRESEARCH JOURNAL OF PHARAMCEUTICAL, BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES7(6)188420160975-8585
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORENEXHMIJE AJETI , TEUTA PUSTINA-KRASNIQI, SONJA APOSTOLSKA , VIOLETA VULA , TRINGA KELMENDI , AND LINDIHANA EMINIANTIBACTERIAL EFFECT OF GASEOUS OZONE IN INFECTED ROOT CANAL. IN-VIVO STUDY.RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL, BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES8(2)1915-19242017ISSN: 0975-8585
FAKULTETI PEDAGOGJIKBESA HAVZIU, ARDITA CEKA LEISURE OF TEENAGERS AS A CHALLENGE TO SOCIAL LIFE INTEGRATIONPHILOSOPHICA3-4/22015
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREAPOSTOLSKA SONJA, RENDZOVA VASILKA, AJETI NEXHMIJE, EMINI LINDIHANAANTIBACTERIAL EFFICACY OF GASEOUS OZONE AND ND:YAG LASER:IN VIVO STUDY INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL66111-16320161875-595X
FAKULTETI JURIDIKBASHKIM SELMANIMETHODS OF PROPERTY ACQUISITION WITH DERIVATIVE TITLE AND LEGAL-LAW POSITION OF LAWSUITS FOR THE PROTECTION OF THE REAL RIGHTS IN THE ROMAN LAW AND CONTEMPORARY SYSTEMS OF LAWCENTRUMVI66-872016 1857-8640 &1857-9396
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORESTAVILECI MIRANDA, HOXHA VETON., EMINI LINDIHANA.,BAJRAMI DONIKA.VLERËSIMI I PH-SË NË KANALIN E RRËNJËS SË DHËMBIT PAS TRAJTIMIT ME PREPARATE TË KALCIUM HIDROKSIDITAPOLLONIA 6/1223-2820041409-8768
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREÖ. GÖRDUYSUS, Z. YILMAZ, D. GÜLMEZ, M. GÖRDUYSUS, L. EMINI, C. KAYA, V. HOXHABACTERIAL REDUCTION IN INFECTED ROOT CANALS TREATED WITH CALCIUM HYDROXIDE USING HAND AND ROTARY INSTRUMENTCLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH 36(2): 15-2120122146-3964
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSOREEMINI L., APOSTOLOSKA S., KAMBERI BEVALUIMI I MBUSHJES SË KANALIT TË RRËNJËS ME ANË TË RENGENGRAFISËAPOLLONIA 14(27)83-90201214098768
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE RENXHOVA V., APOSTOLLSKA S., EFTIMOSKA M., ELENCEVSKI S, EMINI L. NDIKIMI I DENTINËS NË VEPRIMIN ANTIMIKROBIAL TË MATERIALEVE TË NDRYSHME PËR RESTAURIMAPOLLONIA 3234-4020151409-8768
FAKULTETI EKONOMIK HAMIT ALIU & NUHI SELATHE APPLICATION OF MARKETING IN THE ECONOMY OF MACEDONIA AS A CONDITION FOR ITS INTEGRATION IN THE EUROPION UNIONECONOMIC VISIONVOL,114620141857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN. JUSUFI DHE ZULEJHAJA NË LETËRSINË SHQIPESHQYRTIME ALBANOLOGJIKE2004
FAKULTETI EKONOMIK HAMIT ALIU & NUHI SELANATIONAL STRATEGY DVELOPMENT AND MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTEPRISES FOR SOUTH-WEST REGION IN MACEDONIAECONOMIC VISION VOL.310420161857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN.NGA GAZEMISTANI NË SARAJEVË: RIKTHIMI NË BALLKANARASTɪRMA RAPORLARI2010
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN.RIZBULIMI I MEHMET AKIF ERSOJITMEHMET AKIF MILLI MUCADELE VE ISTIKLAL MARŞI222011
FAKULTETI FILOZOFIKISMAILI, ADNAN.ALIYA’NIN ARNAVUTÇA KONUŞTOĞU ZAMANLARDAHECENR. 229, V. 32016
FAKULTETI JURIDIKFATBARDHA ISMAILI EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES BASED ON THE PROVISIONS OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA SEEU REVIEWVOLUME 8, NO. 2135-1452012
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R:TRANSFORMIMI I ZONAVE INDUSTRIALE NË QYTETIN E GOSTIVARIT STUDIME ALBANOLOGJIKE IV-XIII317-3272008
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R.NDRYSHIME NË HARTËN ADMINISTRATIVE TË POLLOGUT PAS VITIT 1991STUDIME ALBANOLOGJIKE, ARËBRIA,TIRANË IV-XIV49-582010
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R. MAVROVA – RESURSET DHE KAPACITETE TURISTIKE STUDIME ALBANOLOGJIKEIV-XVIII 98-1072013 978-99956-3797-2
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI R, NEZIRI R.CHANGES OF POPULATION BY AGE STRUCTURE OF THE REGIONS OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION 2-146- 522015ISSN: 1857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESALIU N. ; ELEZI K. HAMITI R.FROM GEOGRAPHY TO ARCHITECTURE TERRITORIAL AND SITE ANALYSIS ON DESIGN PROCESS- CASE STUDY: GENERAL HOSPITAL MUNICIPALITY OF GOSTIVAR INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL , MICRO MACRO & MEZZO GEO INFORMATION NR.4 26-332015ISSN: 1857-9000
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORELAÇI S. , HAMITI R. & KOLA E. HISTORIA E MENDIMIT GJEOGRAFIK – DISIPLINË AKADEMIKE ME VLERA SHKENCORE, NJOHËSE DHE EDUKUESE INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCESNO.3-4 VOL.2 530-5352015ISSN: 1857-9272
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREXHAFA S, AXHEMI S, HAMITI R. XHEMAILI H.THE EVOLUTION OF GEOGRAPHY EDUCATION IN ALBANIA. A HUMAN BEING IN SPACE AND TIME – ANTHROPOLOGICAL MEETING AT THE INSTITUTE OF HISTORY, TOM II 41-462015978-83-7729-293-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREAXHEMI S. HAMITI R.IDENTIFICATION OF THE RELATIONS BETWEEN SOCIO-GEOGRAPHIC SPACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE STUDY: MALËSIA E MADHE IN ALBANIA. SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PERIPHERAL REGIONS4 67- 742015ISBN 978-83-235-2049-8
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORERAHMANI BURHAN, IDRIZI FLORIM, HALILI FESTIM AN ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN MACEDONIA AND CREATING A MOBILE APLICATION FOR THE SECRETARIAT FOR EUROPEAN AFFAIRSINTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHOLOGIES & SECURITY6/215-222016
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, BURHAN RAHMANI, AGON MEMEDIANALYSIS AND COMPARISON OF GAUSS AND GAUSS-JORDAN METHODS AND THEIR ALGORITHMS, FOR THE SELECTION LINEAR EQUATION SYSTEMINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INOVATION AND NEW TECHNOLOGY152320162223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPRESIME IBRAIMOSKI, FLORIM IDRIZIA SURVEY OF ONLINE PAYMENT APPLICATIONS IN SOUTH EASTERN EUROPE AND IN NORTH AMERICAIN INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATION TECHOLOGIES & SECURITY6/223-302016ISSN 1313-8251
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREFLORIM IDRIZI, AGON MEMETI, BURHAN RAHMANIANALYSIS AND COMPARISON OF DES CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM AND AES CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM IN DIFFERENT CPUINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INOVATION AND NEW TECHNOLOGY6/220162223-2257
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBLERIM BEQIRI, FLORIM IDRIZIA SURVEY AN EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN HIGH SCHOOLSEUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH AND REFLECTION IN EDUCATIONAL SCIENCES3/4
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYRORESHPRESIME IBRAIMOSKI, FLORIM IDRIZISYSTEMS FOR ONLINE PAYMENT: E-BANKING, E-COMMERCE AND DIGITAL CURRENCYINTERNATIONAL JOURNAL OF MECHATRONICS, ELECTRICAL AND COMPUTER TECHNOLOGY (IJMEC), 7/243335-33432016ISSN: 2305-0543 (Online), ISSN: 2411-6173 (Print)
FAKULTETI JURIDIKIRMA BAJRAMISHKUROEZIMI GJATE SHEKUJVE DERI ME SOTJUSTCIANO.5139-14820161857-8454
FAKULTETI JURIDIKIRMA BAJRAMIPARENTAL RESPONSIBILITIES IN THE COUNTIES OF EUROPIAN UNIONVISIONE2819520171409-8962
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREHAMITI, R.DISA KARAKTERISTIKE TĒ ELEMENTEVE KLIMATIKE NË FUSHËGROPËS E POLLOGUT ACTA LINGUA GEOGRAPHICA 4-55-18 2008ISSN C 400-3500
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBASHKIM I, MURAT, M. SKENDERI F, HAMITI, R.ANALIZË E PROJEKSIONIT HARTOGRAFIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË REVISTA SHAIN-IT1398-40920059989-2408-0-9
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREBASHKIM I, SKENDERI F, HAMITI, R.DEVELOPING OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MACEDONIA ACCORDING TO GLOBAL STANDARDIZATION (INSPIRE & GSDI) AND LOCAL STATUS PROCEEDINGS 9-10 VOL 10 182-1952009978-9989-9974-5-7
FAKULTETI EKONOMIKDEARI, HASIM AND ELMAZI LILJANAAN EMPIRIC STUDY ON DIMENSIONS OF ALBANIAN CULTURE IN INTEGRATION SETTING. A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MACEDONIA AND ALBANIASUT OBSERVER REVIEW 181-9220101857-6915
FAKULTETI EKONOMIKDEARI, HASIM , LOPEZ, PAOLA AND KIMEL. VIKTORIA HOW IMPORTANT IS CULTURE AND NEGOTIATIONS IN THE INTERNATIONAL BUSINESS: COMPARISON ANALYSIS BETWEEN SWEDISH AND LATIN AMERICAN COMPANIESINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH VOL.3, NO.71-620122229-5518
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMZGJIDHJA E ÇËSHTJES SË POZITËS SË PAKICAVE ETNIKE ËSHTË KUSHT PËR STABILIZIM TË SHTETIT MULTIETNIK (RJESAVANJE POLOŽAJA ETNIČKIH MANJINA JE UVJET ZA STABILNOST MULTIETNIČKE DRŽAVE)MEDUNARODNE STUDIJE, ZAGREB3-4/2004146-1542004ISSN 1332-4756.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMROLI I MISIONEVE PAQËSORE NDËRKOMBËTARE PËR RUAJTJEN E PAQËS DHE TË STABILITETIT NË MAQEDONI. (ULOGA MEĐUNARODNIH MIROVNIH MISIJA U OČUVANJA MIRA I STABILNOSTI U MAKEDONIJIGODIŠNJAK YEARBOOK, ŠIPAN 2005“ 152-1592006ISSN 1846-4149.
FAKULTETI EKONOMIKDEARI, HASIM AND BALLA, ELDIANWHY DO CONSUMERS TRUST IN THE GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF CONSUMER PERSPECTIVE EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL 1/961-7420121857 - 7881
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMAQEDONIA DHE MENAXHIMI ME KRIZAT (MACEDONIA AND CRISIS MANAGEMENT) .“GODIŠNJAK YEARBOOK, ŠIPAN 2006“ 122-1322007ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMACEDONIA AND CRISIS MANAGEMENTYEARBOOK, ŠIPAN 2007“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA “ NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD“ ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2008152-1592007ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMACEDONIA AND NATOYEARBOOK, ŠIPAN 2006“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA , “NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD” ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2007.152-1592007 ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMMAQEDONIA DHE NATO- KONTESTI PËR EMRIN KUSHTETUES TË MAQEDONISË. YEARBOOK, ŠIPAN 2008“ REDAKTORE: LIDIJA ČEHULIČ, BOTUES: POLITIČKA KULTURA “ NAKLADNO-ISTRAŽIVACKI ZAVOD ATLANSKO VIJEČE HRVATSKE, ZAGREB, 2009.169-1822009ISSN 1846-4149.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMKONTESTI ME GREQINË DHE INTEGRIMET E MAQEDONISËREVISTË PËR KULTURËN POLITIKE DHE DIALOGUN, ZGJIDHJE. BOTUES, CIVIL, QENDER PER LIRI, CIVIL MEDIA. SHKUP 1215-2252011ISSN 1857-7490.
FAKULTETI JURIDIKFETAI MILAIMBAZAT POLITIKE – JURIDIKE TË BASHKËPUNIMIT TË MAQEDONISË ME BASHKIMIN EVROPIANINTERNACIONAL JOURNAL OF LEGAL SCIENCES, JUSTICIA2/1213-2232014ISSN 1857-8454.
FAKULTETI I ARTEVEIDRIZI BAJRAMALI ROLI DHE RENDESIA E KONTRAPUNKTIT TE PERBERE NE KRIJIMTARINE POLIFONIKE VOKALE DHE KARAKTERISTIKAT E TIJPHILOSOPHICA INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES2/3-4165-1722015ISSN 1857-9272..
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO-NATYROREN.IZAIRI AND A. VEVECKA – PRIFTAJGRAIN REFINEMENT THROUGH SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) PROCESSINGPHYSICA MACEDONICA 6199-1052012ISSN 1409-7168
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERITMERIJE ELEZI, ANILA MITRE, TEFTA REXHA, BESNIK ELEZI, SHPRESA MEMISHIDIAGNOSTIC EFFICIENCY AND PROGNOSTIC VALUE OF TROPONIN T MEASUREMENT IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATIONS 4/773-752014ISSN : 2248-9622
FAKULTETI FILOZOFIKRAIMI, SUNAJPERCEPTIMI SOCIOLOGJIK I HAPSIRËS URBANE NË QYTETIN E KUMANOVËSREVISTË E ISNr 387-922012ISSN 9-77222-96208
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË NË FILLIM TË SHEK. XXSTUDIME HISTORIKENR. 3-439-64
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË VITIT 1912STUDIME ALBANOLOGJIKEI45-612009
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ARSIMIN SHQIP 1910-1912E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE7587-6042009978-9951-455-06-0
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIQËNDRIMI I SHQIPTARËVE NDAJ POLITIKËS AUSTRO-HUNGAREZE NË VITET 1900-1904PËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT II NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËII589-5972009978-608-217-8
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË NË SHPALLJEN E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË31/3269-862009
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇAUSHI, ILIRADISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT 1908E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE889-1002010978-9951-455-07-7
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIRIVALITETI AUSTROHUNGAREZO-ITALIAN NË SHQIPËRI GJATË VITIT 1904STUDIME ALBANOLOGJIKE261-7420101857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I DISA STUDIUESVE SERBË DHE BULLGARË NDAJ SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT III NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIII263-2702010978-608-217-000-8
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR BOTIMIN E “ALBANIA-S” SË FAIK KONICËSKËRKIME HISTORIKE III121-1432011978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR RUAJTJEN E GJUHËS SHQIPE NË KOLONINË SHQIPTARE NË BORGO ERIZZO (ARBËNESH) TË ZARËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE359-7020111857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIPASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË TETOVËS TË VITIT 1968 NË SHTYPIN E KOHËSPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT IV NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIV498-5062011978-608-217-001-5
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIVËSHTRIM I SHKURTËR I KRIJIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PERANDORISË AUSTRO-HUNGAREZEKËRKIME HISTORIKE IV113-1342011978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910EDUCOLOGIAV116-1232010
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIFILLIMET E INTERESIMIT TË AUSTRISË (AUSTRO-HUNGARISË) PËR ÇËSHTJEN SHQIPTAREGJURMIME ALBANOLOGJIKE40215-2252011
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARISHKOLLAT E SHKUPIT NË FILLIM TË SHEK. XXPËRMBLEDHJE E ARTIKUJVE TË SEMINARIT V NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËV307-3152012978-608-217-004-6
FAKULTETI EKONOMIKRAMAN ISMAILI,BRIKEND AZIRI,ETEM ISENIONLINE PROMOTION:AN UNDERDEVELOPED TOOL IN THE POLLOG REGION INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE2/17983-98620172545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, ARBËRBALKAN SAVAŞLARI VE BALKANLAR’DAKI SONUÇLARIBALKAN SAVAŞLARININ 100308-3162013978-605-86860-2-1
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLAAUSTRO-HUNGARY’S CONTRIBUTION IN MAINTAINING THE ALBANIAN LANGUAGE IN THE ALBANIAN COLONY IN BORGO ERIZZO (ARBËNESH) ZADARFILOLOGJIAI65-7620131854-8535
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETMAQEDONIA NË VITET 90 TË SHEK. XX- FILLIMI I SHEK. XXI“REFORMAT INSTITUCIONALE, DOMOSDOSHMËRI PËR INTEGRIMIN NË BE” (PROJEKT)140-15120122226-1605
FAKULTETI EKONOMIKBRIKEND AZIRI,RAMAN ISMAILI,ETEM ISENITHE LEADERS ROLE IN FOSTERING AND MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGESINTERNATIONAL JOURNAL 1/17391-39620172545-4439
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETTHE BEGINNING OF AUSTRIA’S (AUSTRO-HUNGARY) INTEREST FOR THE ALBANIAN ISSUEDISKUTIMEVITI II, NR. 3/4144-15120131857-825X-print, ISSN 1857-8543, online
FAKULTETI EKONOMIKETEM ISENI,SADI BEXHETI,LUTFI ZULBEARIBENEFITS OF TYPE MEMBRANE HIGH-FLUX AND LOW-FLUX MEMBRANE IN EFFICACY OF HEMODIALYSIS IN PATIENTS WITH ESRDSCIENTIFIC AND ENGINEERING RESEARCH 7,ISSUE 12875-8822016
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SELMANI, MEMETBALKAN WARS, AUSTRO-HUNGARY AND ALBANIAN ISSUESAARBRÜCKEN 92-1112013978-3-847-8651-3
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIVEPRIMTARIA ATDHETARE E HAFIZ ALI KORÇËSHAFIZ ALI KORÇA – 55 VJET PAS (1873-1956)117-1282013978998958483-1
FAKULTETI EKONOMIKMUMIN BISLIMI,ETEM ISENIDEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF ACCOUNTING AND INFORMATION TECHNOLOGY AS IMOPERATIVE UNIT AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE MUNICIPALITY OF KUMANOVOECONOMIK VISION3-4/2161-16720151857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SHERIFI, ISAKQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKESEMINARI VI NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËVI375-3932013978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910STUDIME19143-1642013
FAKULTETI EKONOMIKETEM ISENI,FEKRI ISENITHE IMPORTANCE OF FINANCIAL REPORTING AND AUDIT IN THE NEW SOCIO-ECONOMIK CIRCUMSTANCESECONOMIK VISION5-6/358-6320161857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES ARSIMORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1912ALBANOLOGJI 3339-3512012
FAKULTETI EKONOMIKETEM ISENI,FEKRI ISENITHE CONTEMPORARY TRENDS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMECONOMIC VISION1-2/199-10520141857-9566
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА СТАВОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА НА АВСТРО-УНГАРИЈА КОН АЛБАНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСТО ГОДИНИ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ: МАНУ, СКОПЈЕ251-2712013978-608-203-100-2
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNET & ÇELIKU, ARBËRTHE BALKAN WARS AND THEIR CONSEQUENCES ON THE BALKANINTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBAL STRATEGY, INTERNATIONAL INSTITUT FOT SCIENCE, TECHNOLOGY & EDUCATION ACCELERATING GLOBAL KNOWLEDGE CREATION AND SHARINGVOL. 141-82013ISSN 2224-574X (print); ISSN 2224-8951 (online)
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË GJATË VITIT 1912“100 VJET PAVARËSI” –AKTE TË KONFERENCËS NDËRKOMBËTARE, VËLLIMI I178-1952013978-9928-141-22-4
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯТА НА НЯКОИ СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ КЪМ НЕЗАВИСМОСТТА НА АЛБАНИЯМИНАЛОБР. 3/201457-6320141310-3415
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIALBANIA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN POLICY DURING 1912“100 YEARS OF INDIPENDENCE”191-2082014978-9928-141-26-2
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ И “РЕШАВАЊЕТО” НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАШАЊАБУКУРЕШКИОТ МИРОВЕН ДОГОВОР, МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ”, МАНУ, СКОПЈЕ199-2152014608203119-9
FAKULTETI FILOZOFIKРАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯАТА НА АЛБАНЦИТЕ СПРЯМО АВСТРО-УНГАРСКАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 1900-1904ГОДИШНИК НА КАТЕДРА “ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”IV125-13620141314-5886
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & MUSA, ALBNORAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)ALBANOLOGJI 4II527-5392014
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SHABANI, FAHREDIN & MUSA, ALBNORARAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)ALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYI32-4020141857948
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIAVUSTURYA-MACARISTAN KRALLIĞI VE İTALYA’NIN ARNAVUT SORUNU HAKKINDAKI DURUŞU (EKIM-KASIM 1912)YENI TÜRKIYESAYI 694897-490420151300-4174
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLASHKOLLAT AUSTRO-HUNGAREZE NË VILAJETIN E KOSOVËS (1911-1912)KOSOVA4169-772016
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARIASPEKTE TË BASHKËJETESËS FETARE TE SHQIPTARËT (FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX)STUDIME SHOQËRORE3171-1822016
FAKULTETI FILOZOFIKRAMADANI, FEHARI & SHEHU, SHEFIKSHQIPËRIA E VITEVE 1901-1905, NË SYTË E KONSULLIT KRALMARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË) NGA MESI I SHEK. XIX DERI NË DITËT TONA123-1342017
FAKULTETI FILOZOFIKFEHARI RAMADANIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX)UNIVERSITASVI/97-242009ISSN: 1857-632X
FAKULTETI FILOLOGJIKARLND FARIZIPOEZIA DHE IDENTITETIJETA E RE2323-3362010
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEREALIZMI SI KONCEPT (TEJ) KOHORCOGITOVITI II, NR 3. 40-45.20081857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEPOETIKA DHE NARRACIONI NË VEPRAT E PETRO MARKOSCOGITO VITI III, NR. 4-5, 29-33, 20091857-579X
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINELETËRSIA E RILINDJES FRYMËZUESE E PAVARËSISËSEMINARI I VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË 97-107.2012978-608-217-004-6
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEELEMENTET MITOLOGJIKE DHE STRUKTURA E VARGUT NË VEPRËN “LINDJA, MARTESA DHE MORTJA NË MALËSINË E TETOVËSFILOLOGJIA, 2014,TETOVË. NR 1-2, VOL. 2. 70-8420141857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE GEORG ORWELL, ERNEST HEMINGWAY DHE PETRO MARKO NËN OPTIKËN KRAHASUESE ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, VOL. 2, NO. 3-4. 151-16220151857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEARS COMBINATORIA IN THE NOVEL THE NAME OF THE ROSE BY UMBERTO ECOJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICSVOLUME 2- NUMBER. 2-2015.85-99.20152303-5528.
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIANFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENTESVOL. 3, NO.3 TETOVË 2015151-16220151857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEDIVERSITETI KOMBËTAR, FETAR E KULTUROR NË BALLKAN NË KËNDVËSHTRIMIN E SHKRIMTARËVE SHQIPTAR DHE ATYRE TË HUAJ” PHILOSOPHICA, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË, NO 3-4/2015, VOL 2, 559-56420151857-9272
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINESTRATEGJITË NARRATIVE DHE TIPOLOGJIA E PERSONAZHEVE TE ROMANI NJË NATË DHE DY AGIME, TË PETRO MARKOSALBANOLOGJI 6VOL.1345-357.2015978-9951-24-035-2
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINEFATI I INDIVIDIT DHE FORMAT NARRATIVE TE ROMANI HEKURANI NË ARTAS TË ABDYLAZIZ ISLAMIT, ALBANOLOGJIA, VOL.3-NO-5-6246-250.20161857-9485.
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIAN FILOLOGJIAVOL 3 NO-3.86-10320151857-8535.
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE -YMERAJ ERMIRADEMONIZIMI I SHKRIMTARIT PREJ SHKRIMTARIT DHE DEHUMANIZIMI I BOTËS NJERËZORE SI DËSHTIM I LETËRSISË SË REALIZMIT SOCIALISTFILOLOGJIA VOL.4 N.674-8120161857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE POEZIA DHE EKZILIALBANOLOGJIA 2016VOL. 4 N. 7123-12920171857-9485
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE THE POWER OF KNOWLEDGE IN GEORGE ORWELL'S 1984 AND WORKS OF OTHER AUTHORSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 15.3 1492-1497.20161857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE NARRATIVE STRATEGY AND TIPOLOGY OF CHARACTERS IN THE NOVEL MASTER AND MARGARITA BY MIKHAIL BULGAKOV INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE VOL. 19.31107-11162017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE KRYEVEPRAT BOTËRORE TË PËRSHTATURA PËR FËMIJË NGA CHARLES & MARY LAMB DHE ODHISE GRILLO.FILOLOGJIA 20172017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE INTERKULTURALIZMI NË VEPRËN E REXHEP QOSJESALBANOLOGJIA2017
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE ETNOPSIKOLOGJIA DHE RITUALET PAGANE TE FESTAT E MOTMOTIT.REVISTA SCUPI, ITSHKSH, SHKUPVËLL. 18.2017
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT TOPONIMET E POLLOGUT TË EPËRM TË VËSHTRUARA NGA PIKËPAMJA LEKSIKO-SEMANTIKE "COGITO"VITI III, NR.4-5 98-10020091857 - 579X
FAKULTETI FILOZOFIKXHANI, DORINA & ABDULI, ARDITAPERCEPTION AND THE BOOMERANG OF SEX SELECTIVE ABORTION ON WOMEN`S PERSPECTIVEPHILOSOPHICA (INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES)VOL. 3, NO.5163-1692016ISSN 1857 9272 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKDURMISHI, IZMIT TRAJTA TË GABUARA DHE TË PANEVOJSHME TË PËREMRAVE VETORË, PARAFJALËVE, FOLJEVE DHE NYJËS JOSHQUESE "NJË""COGITO"VITI III, NUMËR 6124 -12620091857 - 579 X
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEGRUAJA SHQIPTARE NË POEZINË REFLEKSIVE - EROTIKE TË MIGJENITSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËI271-2802010
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEPANORAMA ESTETIKE E LIRIKËS SHQIPTARE NËN NDIKIMIN E PAVARËSISËSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËI126-1312012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEFRYMA FILOZOFIKE DHE SENDËRTIMI ARTISTIK MODERN NË ROMANIN "TË JETOSH NË ISHULL" TË BEN BLUSHITSEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËI187-1942011
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEPROBLEMATIKA ARSIMORE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË 1981-2011MEDIA379-912011
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEPOEZIA E MESAZHIT UNIVERSAL NË "VARGJET E LIRA"STUDIME ALBANOLOGJIKE5129-1382012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPESIMBOLIKA POETIKE E NOLIT SI FRYMË E KOHËS APO TENDENCË MË SE MODERNEFAN NOLI NË 130 VJETORIN E LINDJES (1882-2012)I196-2022012
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEDIALOG MIDIS POETIT DHE SIMBOLIKËS SË VENDLINDJESSEMINARI XXXI NDËRKOMBËTARPËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE 31/2179-1862012
FAKULTETI EKONOMIKZEQIRI,IZET; AZIRI,BRIKEND; MAZLLAMI,JETONTIME MANAGEMENT AMONG MANAGERS IN THE POLLOG REGIONREVIEW OF INNOVATION AND COMPETITIVENESSVOL. 3, ISSUE 339-4620171849-8795
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIRRETHANAT POLITIKO-USHTARAKE NË ARBËRI NGA GJYSMA E DYTË E VITIT 1389 DERI NË FILLIM TË VITIT 1392KËRKIME HISTORIKE5205-2132012ISBN 978-9989-9860-2-4
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDESPOTATI I ARTËS NË KOHËN E GJIN BUA SHPATËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE687-982012ISSN 1857-6958
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPOZITA E SUNDIMTARËVE ARBËRORË PËRBALLË RIVALITETIT OSMANO-VENEDIKAS (1397-1402)VJETAR47-48135-1502012
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIDEPËRTIMET DHE PUSHTIMET OSMANE DHE JETËSIMI I POLITIKËS VENEDIKASE NË ARBËRIKOSOVA37-38157-1752013
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPISFIDAT E PUSHTETIT OSMAN, GJON KASTRIOTI DHE REPUBLIKA E VENEDIKUT (1421-1431)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE4473-862014
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPITREVAT LINDORE SHQIPTARE NË SYTË E UDHËPËRSHKRUESVE TË HUAJ (1850-1878)ALBANOLOGJIAI/1-211-202014ISSN 1857-9485
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIPERIUDHA E MESJETËS NË LIBRIN E HISTORISË TË ARSIMIT FILLOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPHILOSOPHICAIII/5208-2182016ISSN 1857-9272
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIFETI MEHDIU, KËRÇOVA NË HISTORI (169 P.E.S.-2013), KËRÇOVË, 2013" (KRITIKA DHE RECENSIONE)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE,45281-2852015
FAKULTETI FILOZOFIKQERIM DALIPIFETI MEHDIU, REFLEKTIME TË LUFTËS SË SHQIPTARËVE PËR PAVARËSI 1389-1999 - NË BURIME ORIENTALE, PRISHTINË, 2012" (KRITIKA DHE RECENSIONE)GJURMIME ALBANOLOGJIKE, SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE46267-2712016
FAKULTETI FILOLOGJIKAJDINI FLORIM BILINGUIZIMI NE ADMINISTRATEN PUBLIKE TE NIVELIT LOKALLIBER:REVISTA SEEU REVIEW, 2006, UNIVERSITETI I EUROPES JUG-LINDORE1562006ISBN 978-9989-173-16-5
FAKULTETI FILOLOGJIKFLORIM AJDINIINTERTEKSTUALITETI NE TEKSETE NARRATIVE TE ARBERESHEVE TE ITALISE ( FALCONARA ALBANESE )SEEU REVIEW, 2007III112007ISSN: 3-435-622-501-44-1
FAKULTETI FILOLOGJIKFLORIM AJDINICONNECTIVES AND THEIR ROLE IN CREATING TEXTUAL COHERENCE AND COHESION IN TRANSLATION OF JURIDICAL TEXTSUNIVERSITAS-VIENA-AUSTRIVOLUMI -III/4102008ISSN: 4-554-632-321-6
FAKULTETI EKONOMIKSEADIN XHAFERIINCREASE OF MIGRATION FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE FLOW OF FOREIGN EXCHANGEINTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH04/01369-3792017ISSN: 2456-7760
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAELUSIVE PEACE IN MACEDONIA OHRI FRAMEWORK AGREEMENTID EST NR.1125-1662008ISSN 1857-6079
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAARE ECONOMIC SANCTIONS A HUMAN ALTERNATIVE TO WAR, OR ARE SIMPLY ANOTHER TOOL OF COERCIONID ESTNR.2125-1662009ISSN 1857-6079
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAACCOUNT FOR THE ABSENCE OF MAJOR WAR IN EUROPE FOM 1945-1991SUT SCIENTIFIC OBSERVER NR 1194-2002010ISSN 1857-6915
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAIDENTIFICATIONS AND COMMENTS ON THE WAY IN WHICH NATIONAL CULTURE AFFECTS BEHAVIOUR AT WORK IN TWO COUNTRIES COMPARED GREAT BRITAIN AND REPUBLIC OF MACEDONIASUT SCIENTIFIC OBSERVER NR.2286-2962011 ISSN 1857-6915(printed) ISSN 1857-6923(online)
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRATHE LIVE STREAM CONTRIBUTION OF NEXHMIJE ZAIMI TO JOURNALISM AND TO THE ALBANIAN DIASPORA IN USA ANGLISTICUMNR.2123-1292013
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAGËZIM ALPION: HIS CONTRIBUTION TO LITERATURE AND SOCIAL STUDIES(ASSE) IN ESSE: ENGLISH STUDIES IN ALBANIANR.2 VOL. 4145-1562014ISSN:2078-7413.
FAKULTETI FILOLOGJIKHYREME GURRAORIGJINA FORMIMI ARSIMOR DHE VEPRIMTARIA AKADEMIKE E LETRARE SI DRAMATURG, PROZATOR E ESEIST I GËZIM ( ISMAILIT) ALPIONIT (1962)FILOLOGJIKA NR.1283-2952013
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND ALBANIAN PROGRESSIVE TENSES IN TERMS OF MANNER FORM USAGE ASPECT AND MODALITYJOURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH MCSER NR.4 VOL.4158-1652014
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMEACCOUNT FOR ELUSIVE PEACE IN REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL FOR SOCIAL MOVEMENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE ISA-RC 47;EDITURA UNIVERSITATI DINBUCURESTI; 2015ISBN 978-606-16-0631-3
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE ELEMENTS OF REALISM IN GEORGE ELLIOT’S (MARIE ANNE EVANS) MIDDLEMARCHJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICS ,LANGUAGE ASSESSMENT FOR MULTILINGUALISM: PROMOTINGLINGUISTIC DIVERSITY AND INTERCULTURAL COMUNICATIONNR.1 VOL. 32015ISSN 2303-5528.
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE ERA OF MODERNISM AND JAMES JOYCE’S A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MANFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCESVOL 3135-1512015ISSN 1857-8535
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE CONTRIBUTION OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN THE CEASEFIRE OF 2001 IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERS, INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANEGEMENT/ IKM/ VOL11/291-952015ISSN 1857-92,
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMETHE PERSONALITY AND ACTIVITY OF DR. FERID MURAT NOBEL LAUREATE OF MEDICAL SCIENCESKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERS, VOL 11/2 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANEGEMENT/ IKM/ VOL II/2196-2012015ISSN 1857-92,
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA HYREMEEDGAR ALLAN POE- HIS NEW VISION TO THE PERIOD OF ROMANTICISM KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLICATIVE PAPERS, VOL 15/3 INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANEGEMENT/ IKM/ VOL 15/31415-14232016ISSN 1857-92
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEDIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN GEORGEG. BYRON’S POEM ,‘SHE WALKS IN A BEAUTY‘ AND NAIM FRASHËRI‘S POEM ‘VASHA NAZE MADHE ME TË ECUR TË KËNDSHËM FILOLOGJIAVOL. 4218-2382016
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEPROFESSIONAL DEVELOPMENT THREW CONTRASTIVE ANALYSIS OF GREAT GATSBY AND THE BROKEN APRIL ‘PLILLI I THYER’ IN LITERATURE. THE HERITAGEVOL 42017
FAKULTETI FILOLOGJIKGURRA, HYREMEBREXIT AND THE MUTUAL CONSEQUENCES REGARDING GREAT BRITAIN AND EUROPEAN UNION“THE TPOWER OF KNOWLEDGE VOL 19.1 347-3532017
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPELIRIKA E IDENTIFIKIMIT AUTORIAL - FENIKSI - AGIM VINCAFILOLOGJIANR. 5-6257-26020161857-9485 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEREFLEKSI LIRIK NË VARGJET E POETËVE TETOVARË (MURAT ISAKU DHE ABDYLAZIS ISLAMI)KULTURA DHE KOMUNIKIMI 2017-2152016
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPENËNA TEREZË - EMBLEMË NË SHËRBIM TË QENIES NJERËZOREFILOLOGJIANR. 795-10220171857-8535 (Print)
FAKULTETI FILOLOGJIKALILI REXHEPI ZEJNEPEHISTORISHKRIME DHE SFIDA IDEOLOGJIKE TË LETËRSISËALBANOLOGJIANR. 8183-1942017UDC: 81. 1857-94-85 (Print).
FAKULTETI FILOLOGJIKSHABANI EMINE СЕМАНТИЧКАТА ТИПОЛОГИЈА НА ФРАЗЕОЛОШКИТЕ ЕДИНИЦИ ВО РОМАНОТ МАЈСТОРОТ И МАРГАРИТА НА МИКХАИЛ БУЛГАКОВ.УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ 2017
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJALËVIZJA POLITIKE E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË NË VITET '90-TË TË SHEKULLIT XX.REVISTA E SEMINARIT I NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISË1 / I827-838.2007
FAKULTETI FILOZOFIKREXHEPI ZEQIRJARRAFSHI I POLLOGUT NË KOHËN E SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËKËRKIME HISTORIKENR. 4193-2022011