//Fakulteti Filologjik
Fakulteti Filologjik 2021-06-29T14:45:15+00:00

Project Description

Në Fakultetin Filologjik studiohen gjuhët, letërsitë dhe kultura kombëtare dhe të huaja. Fakulteti Filologjik në bashkëpunim me universitetet nga vendi dhe jashtë realizon disa projekte hulumtuese.
Studimet themelore zgjasin 4 (katër) vjet. Studentët fitojnë diplomë të nivelit VIA-240 ECTS dhe thirrjen Profesor i degës përkatëse.
Studimet e ciklit të dytë zgjasin dy semestra (sipas modelit 4+1). Të diplomuarit arrijnë nivelin VIIA-60 ECTS dhe marrin thirrjen Magjistër i degës përkatëse.
Fakulteti Filologjik synon:

  • të zgjohet dashuria ndaj letërsive dhe gjuhëve kombëtare dhe të huaja;
  • të ngjallet përkushtimi ndaj shkencës së gjuhësisë dhe letërsisë;
  • të përgatiten mësimdhënës të aftë në fushat përkatëse;
  • të përgatiten shkencëtarë të ardhshëm në fushën e filologjisë;
  • të përgatiten studentë kreativë e me vetëdije kritike.

Cikli I

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI DESKRIPTORËT
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE Arsimor 8 240 Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë shqipe Deskriptori
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë angleze Deskriptori
GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë gjermane Deskriptori
GJUHË DHE LETËRSI MAQEDONE Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë maqedone Deskriptori
FILOLOGJI ROMANE Gjuhë dhe letërsi frënge Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë frënge Deskriptori
Gjuhë dhe letërsi italiane Profesor i diplomuar i gjuhës dhe letërsisë italiane Deskriptori

Cikli II

PROGRAMI DREJTIMI S ECTS KUALIFIKIMI
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE Gjuhë shqipe 2 60 Magjistër i gjuhës shqipe
Letërsi shqipe Magjistër i letërsisë shqipe
GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE Gjuhë angleze 2 60 Magjistër i gjuhës angleze
Letërsi angleze Magjistër i letërsisë angleze
Metodoligjia e mësimdhënies së gjuhës angleze Magjistër në mësimdhënien e gjuhës angleze
GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE Gjuhë gjermane 2 60 Magjistër i gjuhës gjermane
GJUHË DHE LETËRSI MAQEDONE Gjuhë maqedone 2 60 Magjistër i gjuhës maqedone
Letërsi maqedone Magjistër i letërsisë maqedone
GJUHË DHE LETËRSI FRËNGE Gjuhë frënge 2 60 Magjistër i gjuhës frënge
Letërsi frënge Magjistër i letërsisë frënge

Cikli III

PROGRAMI DREJTIMI ECTS KUALIFIKIMI
SHKENCA MBI GJUHËN Gjermanistikë 180 Doktor i shkencave në fushën e gjuhësisë-Gjermanistikë

Dekan
Prof. Dr. Berton Sulejmani
berton.sulejmani@unite.edu.mk

Prodekan për arsim
Doc. Dr. Esmije Veseli
esmije.veseli@unite.edu.mk

Prodekan për shkencë
Prof. Dr. Majlinda Nuhiu
majlinda.nuhiu@unite.edu.mk

Sekretar i fakultetit
Selim Osmani
selim.osmani@unite.edu.mk
Raport i vetëvaluimit – për të shkarkuar dokumentin kliko këtu(Publikuar: Qershor 2021)