2021-03-02T11:10:14+00:00

Fakulteti i Administrimit të Biznesit në Kumanovë ka dy programe studimore: Administratë biznesi Administratë publike Modeli i studimeve trevjeçare u mundëson studentëve të diplomuar [...]

2021-06-17T22:43:08+00:00

Fakulteti i Arteve është themeluar më 17 dhjetor 1994 dhe ka tre programe studimore: Arti figurativ Arti muzikor Arti dramatik Organizohen studime themelore dhe [...]

2021-05-06T13:35:24+00:00

Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë (FBB) në kuadër të Universitetit të Tetovës ofron njohuri përkatëse përmes një sistemi të studimeve multidisiplinore dhe problemin e [...]

2021-06-24T22:59:48+00:00

Në Fakultetin Ekonomik organizohen studime sipas modelit 3+2 dhe 4+1. Çfarë ofron Fakulteti Ekonomik? Programe tё akredituara (sipas sistemit tё Bolonjёs), qё janë tё [...]

2021-10-14T13:28:46+00:00

Në Fakultetin Filologjik studiohen gjuhët, letërsitë dhe kultura kombëtare dhe të huaja. Fakulteti Filologjik në bashkëpunim me universitetet nga vendi dhe jashtë realizon disa [...]

2021-01-26T12:54:35+00:00

Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2021-06-24T23:00:19+00:00

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime [...]

2020-12-30T10:56:39+00:00

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik [...]

2021-10-15T10:40:59+00:00

Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2021-07-12T11:39:21+00:00

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi. Ky fakultet realizon [...]

2021-03-15T15:53:28+00:00

Studimet e mjekësisë dhe stomatologjisë kanë për qëllim përgatitjen profesionale të kuadrit i cili do te jetë i mjaftueshëm për kontekstin gjeografik dhe demografik. [...]

2021-08-26T08:47:00+00:00

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke iu përshtatur trendeve dhe standardeve bashkëkohore, para së [...]

2021-05-06T13:34:32+00:00

Studentët e diplomuar në programet e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit përgatiten dhe kualifikohen për punë në lëmin e zhvillimit dhe kërkimit për detyrat [...]

2021-06-08T11:50:11+00:00

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik Të arriturat shkencore për mjedisin jetësor sot ekologjinë e trajtojnë si shkencë interdisciplinare që merret me studimin e problemeve [...]