2019-04-11T14:30:59+00:00

Fakulteti i Administrimit të Biznesit në Kumanovë ka dy programe studimore: Administratë biznesi Administratë publike Modeli i studimeve trevjeçare u mundëson studentëve të diplomuar [...]

2020-05-22T14:32:34+00:00

Fakulteti i Arteve është themeluar më 17 dhjetor 1994 dhe ka tre programe studimore: Arti figurativ Arti muzikor Arti dramatik Organizohen studime themelore dhe [...]

2020-03-06T11:48:09+00:00

Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë (FBB) në kuadër të Universitetit të Tetovës ofron njohuri përkatëse përmes një sistemi të studimeve multidisiplinore dhe problemin e [...]

2020-09-09T09:04:47+00:00

Në Fakultetin Ekonomik organizohen studime sipas modelit 3+2 dhe 4+1. Çfarë ofron Fakulteti Ekonomik? Programe tё akredituara (sipas sistemit tё Bolonjёs), qё janë tё [...]

2020-03-23T10:30:26+00:00

Në Fakultetin Filologjik studiohen gjuhët, letërsitë dhe kultura kombëtare dhe të huaja. Fakulteti Filologjik në bashkëpunim me universitetet nga vendi dhe jashtë realizon disa [...]

2020-08-26T15:26:05+00:00

Programet studimore të Fakultetit Filozofik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2020-07-05T16:26:26+00:00

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime [...]

2019-10-25T15:24:47+00:00

Fakulteti i Kulturës Fizike me të edhe programi studimor i Kulturës Fizike definohet si fushë e përgjithshme interdisiplinore, në të cilën dominon aktiviteti fizik [...]

2019-03-21T12:52:42+00:00

Programet studimore të Fakultetit Pedagogjik janë dizajnuar sipas principeve të sistemit të Bolonjës. Synohet që programet studimore t’i përshtaten dinamikës së reformave në sistemin [...]

2020-03-27T14:58:52+00:00

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi. Ky fakultet realizon [...]

2020-05-22T14:57:33+00:00

Studimet e mjekësisë dhe stomatologjisë kanë për qëllim përgatitjen profesionale të kuadrit i cili do te jetë i mjaftueshëm për kontekstin gjeografik dhe demografik. [...]

2020-05-22T16:16:00+00:00

Fakulteti i Shkencave të Zbatuara zgjeron, pasuron dhe avancon punën e vet akademike dhe praktike, duke iu përshtatur trendeve dhe standardeve bashkëkohore, para së [...]

2019-02-21T17:06:17+00:00

Studentët e diplomuar në programet e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit përgatiten dhe kualifikohen për punë në lëmin e zhvillimit dhe kërkimit për detyrat [...]

2020-01-22T13:14:18+00:00

Instituti Ekologjik dhe Teknologjik Të arriturat shkencore për mjedisin jetësor sot ekologjinë e trajtojnë si shkencë interdisciplinare që merret me studimin e problemeve [...]