/Lajme

Në UT u promovua libri “Bijtë e Dheut”

Në Universitetin e Tetovës u promovua romani “Bijtë e Dheut” i autorit Llukas Dajns. Në këtë veprimtari morën pjesë Rektori i UT-së, Prof. Dr. Vullnet Ameti, dekanë fakultetesh, përfaqësues institucionesh, studentë dhe dashamirë të librit. Mënyra e hartimit të këtij [...]

2019-10-29T17:28:45+00:00 Tetor 29, 2019|