Fillimi/Lajme

Në Fakultetin Juridik të UT-së u prezantuan rezultatet e projektit “Matja e perceptimeve të nivelit të korrupsionit në institucionet publike në rajonin e Pollogut”

Në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës, sot u bë prezantimi i rezultateve nga projekti “Matja e perceptimeve të nivelit të korrupsionit në institucionet publike në rajonin e Pollogut”. Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Universitetin Vrije [...]

2022-12-12T23:41:27+02:00Dhjetor 12, 2022|

Qendra për Paqe dhe Komunikim Transkulturor dhe Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, më 2 dhjetor 2022 kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi

Marrëveshja në fjalë ka për qëllim bashkëpunimin afatgjatë midis dy qendrave, për të përkrahur qëllimet e tyre strategjike në fushën e ndërtimit të paqes, të sigurisë, të drejtësisë tranzicionale dhe sundimit të ligjit. Drejtuesit e qendrave përkatëse u pajtuan që rëndësi e veçantë t’u kushtohet [...]

2022-12-04T15:21:18+02:00Dhjetor 02, 2022|
Go to Top