/Lajme

UT fiton pjesmarrje në 10 rrjete të Programit për Shkëmbim të Evropës Qendrore për Studime Universitare “CEEPUS”

Universiteti i Tetovës është bërë pjesë e 10 rrjeteve të Programit për Shkëmbim të Evropës Qendrore për Studime Universitare “CEEPUS”. Universiteti ynë, që nga 2017 e ka pesëfishuar pjesmarrjen në rrjetet CEEPUS. Rrjetet në fjalë janë si më poshtë: - CIII-BG-1103-04-1920 Modelling, Simulation and [...]

2019-04-12T16:38:41+00:00 Prill 12, 2019|