Qendra për paqe dhe komunikim transkulturor

The aim of the Center is to advance peace, conflict negotiation and cross-cultural understanding.
Kliko

Qendra e gjuhëve

Qendra e gjuhëve pjesë e UT e cila ofron kurse të gjuhëve të huaja për të gjithë studentët e UT-së
Kliko

Zyrat e administratës

Informata për Zyrat e administratës së Universitetit
Kliko