picture

Destilatorë i improvizuar me qelqurina

picture

Refraktometër METTLER TOLEDO

picture

SOXHLET i improvizuar me qelqurina

picture

KJELDAH i improvizuar me qelqurina

picture

Sterilizatorë MEMMERT

picture

Përzierse magnetike

picture

Peshore Analitike

picture

Mikroskop KRUSS

picture

Përzierse STUART

picture

pH - metër

picture

Banjë ujore ( BANJOMARI )

picture

Inkubatorë HERAEUS

picture

Inkubatorë BINDER

picture

pH metër

picture

Mikser IKA

picture

Sterilizatorë BINDER

picture

Peshore statike METTLER TOLEDO