//Dëfrim Saliu
Dëfrim Saliu 2020-03-05T15:58:08+00:00

Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SËKONFERENCA E GJASHTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: GJUHA, LETËRSIA DHE KULTURA NË SHEKULLIN XXITETOVË978-608-217-079-42019
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMEMOIRES D'HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITSEMINARI I XIII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: GJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETITETOVË/2019
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: NDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON DHE MË GJERË _ DIMENSIONET DIAKRONIKE DHE SINKRONIKETETOVË978-608-217-022-02015
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGESEMINARI I XII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: SKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISËTETOVË/2018
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNKONFERENCA E PESTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: PRURJE TË REJA PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËNTETOVË978-608-217-076-32018
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: BASHKËPUNIMI BRENDAKULTUROR SHQIPTARTETOVË978-60-217-035-02016
DËFRIM SALIUKODET ETIKE NË UNIVERSITETET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISËKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOZOFIK: SFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË978-608-217-029-92015
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEKONFERENCA E KATËRT NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: GJUHA DHE LETËRSIA - SFIDË SPECIFIKE NË ZHVILLIMIN SOCIO-ETIK DHE ATË PROFESIONALTETOVË978-608-217-054-12017
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: BASHKËPUNIMI BRENDAKULTUROR SHQIPTARTETOVË978-608-217-035-02016
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: NDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON DHE MË GJERË _ DIMENSIONET DIAKRONIKE DHE SINKRONIKETETOVË978-608-217-022-02015
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.