//Dëfrim Saliu
Dëfrim Saliu 2020-03-05T15:58:08+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMÉMOIRES D’HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITALBANOLOGJIANO. 13-14, VOL. 772-7820201857-9485
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SËFILOLOGJIANO. 13-14, VOL. 891-9720201857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUTË MËSUARIT E GRAMATIKËS SË GJUHËS FRËNGE NGA ANA E NXËNËSVE SHQIPTARËSTUDIME ALBANOLOGJIKENO. 19195-20520191857-6958
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGEALBANOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 6 32-3820191857-9485
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKARECEPTIMI I SOTËM I VEPRËS SË SARTRE-ITFILOLOGJIANO. 11-12 / VOL. 7 43-4920191857-8535
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNFILOLOGJIANO. 9-10 / VOL. 6 32-4020181857-8535
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEFILOLOGJIANO. 8 / VOL. 5 25-2920171857-8535
DËFRIM SALIUKODET ETIKE TË UNIVERSITETEVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËPHILOSOPHICANO. 5 / VOL. 3 83-9320161857-9272
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 4 21-2920161857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITFILOLOGJIANO. 6 / VOL. 4 380-39120161857-8535
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEFILOLOGJIANO. 4 / VOL. 3138-15220151857-8535
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORFILOLOGJIANO. 3 / VOL. 3118-12520151857-8535
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUABSURDI DHE REVOLTA NË VEPRËN E ALBERT CAMUS-SË DHE RECEPTIMI I TYRE TE SHQIPTARËTFILOLOGJIANO. 1 / VOL. 1439-44520131857-8535
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZIKRAHASIMI I ROMANEVE PROCESI I FRANZ KAFKA-ËS DHE I HUAJI I ALBERT CAMUS-SËKONFERENCA E GJASHTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: GJUHA, LETËRSIA DHE KULTURA NË SHEKULLIN XXITETOVË978-608-217-079-4
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; BESA SALIUMEMOIRES D'HADRIEN TË MARGUERITE YOURCENAR-ITSEMINARI I XIII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: GJUHA, LETËRSIA DHE IDENTITETITETOVË/
DËFRIM SALIU; SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; AVDI VISOKASKËNDERBEU NË LETËRSINË FRËNGESEMINARI I XII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: SKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISËTETOVË/
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANEVERIA E SARTRE-IT SI KONCEPT ABSURD PËR JETËNKONFERENCA E PESTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: PRURJE TË REJA PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËNTETOVË978-608-217-076-3
DËFRIM SALIU; AVDI VISOKANDIKIMI I JEAN-PAUL SARTRE-IT NË LETËRSINË SHQIPEKONFERENCA E KATËRT NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: GJUHA DHE LETËRSIA - SFIDË SPECIFIKE NË ZHVILLIMIN SOCIO-ETIK DHE ATË PROFESIONALTETOVË978-608-217-054-1
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUPËRKTHIMI SI DIALOG NDËRKULTURORKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: BASHKËPUNIMI BRENDAKULTUROR SHQIPTARTETOVË978-60-217-035-0
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUSHPREHJET IDIOMATIKE NË GJUHËN E DYTË DHE TRAJTIMI I TYRE GJATË PËRKTHIMITKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: BASHKËPUNIMI BRENDAKULTUROR SHQIPTARTETOVË978-608-217-035-0
AVDI VISOKA; DËFRIM SALIUTRANSCEDENCAT POETIKE SI NDËRVEPRIM KULTURORKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: NDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON DHE MË GJERË _ DIMENSIONET DIAKRONIKE DHE SINKRONIKETETOVË978-608-217-022-0
DËFRIM SALIUKODET ETIKE NË UNIVERSITETET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISËKONFERENCA E TRETË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOZOFIK: SFIDAT DHE PERSPEKTIVA E ARSIMIT BASHKËKOHORTETOVË978-608-217-029-9
SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI; DËFRIM SALIUANALIZA KONTRASTIVE E SISTEMEVE FONIKE TË GJUHËS FRËNGE DHE SHQIPEKONFERENCA E DYTË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK: NDËRVEPRIMET KULTURORE NDËRMJET FILOLOGJISË SHQIPTARE DHE SHKENCAVE FILOLOGJIKE NË RAJON DHE MË GJERË _ DIMENSIONET DIAKRONIKE DHE SINKRONIKETETOVË978-608-217-022-0
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.