Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FLAKRON SHABANI EMINE SHABANICOLONIAL DISCOURSE IN BURMESE DAYS BY GEORGE ORWELLKNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL31.61737-174220192545-4439
EMINE SHABANI TRAGJEDIA GRATË TROJANE E SENEKËS ALBANOLOGJIANO. 13-14 / VOL. 7 133 - 13820201857-9485
EMINE SHABANIINTERNETI DHE LETERSIAPHILOLOGY8, 13-1426-3220201857-8535
EMINE SHABANIFIGURA E SKENDERBEUT TE SHKRIMTARET E RILINDJESALBANOLOGJIA620-2520191857-9485
ERMIRA YMERAJ EMINE SHABANISHTRESIMET NARRATIVE DHE VEÇORITË NË DISA ROMANE TË PETRO MARKOS, ERNEST HEMINGWAY DHE ERICH MARIA REMARQUE FILOLOGJIA2018
SHABANI EMINE СЕМАНТИЧКАТА ТИПОЛОГИЈА НА ФРАЗЕОЛОШКИТЕ ЕДИНИЦИ ВО РОМАНОТ МАЈСТОРОТ И МАРГАРИТА НА МИКХАИЛ БУЛГАКОВУНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ 2017
SHABANI EMINE ETNOPSIKOLOGJIA DHE RITUALET PAGANE TE FESTAT E MOTMOTITREVISTA SCUPI, ITSHKSH, SHKUPVOL. 182017
SHABANI EMINE INTERKULTURALIZMI NË VEPRËN E REXHEP QOSJESALBANOLOGJIA2017
SHABANI EMINE KRYEVEPRAT BOTËRORE TË PËRSHTATURA PËR FËMIJË NGA CHARLES & MARY LAMB DHE ODHISE GRILLOFILOLOGJIA 20172017
SHABANI EMINE NARRATIVE STRATEGY AND TIPOLOGY OF CHARACTERS IN THE NOVEL MASTER AND MARGARITA BY MIKHAIL BULGAKOV INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE VOL. 19.31107-11162017
SHABANI EMINE THE POWER OF KNOWLEDGE IN GEORGE ORWELL'S 1984 AND WORKS OF OTHER AUTHORSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 15.3 1492-149720161857-92
SHABANI EMINE POEZIA DHE EKZILIALBANOLOGJIA 2016NO. 7 / VOL. 4 123-12920171857-9485
SHABANI EMINE -YMERAJ ERMIRADEMONIZIMI I SHKRIMTARIT PREJ SHKRIMTARIT DHE DEHUMANIZIMI I BOTËS NJERËZORE SI DËSHTIM I LETËRSISË SË REALIZMIT SOCIALISTFILOLOGJIA NO.6 / VOL. 4 74-8120161857-8535
SHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIAN FILOLOGJIANO. 3 / VOL. 3 86-10320151857-8535.
SHABANI EMINEFATI I INDIVIDIT DHE FORMAT NARRATIVE TE ROMANI HEKURANI NË ARTAS TË ABDYLAZIZ ISLAMITALBANOLOGJIA, NO. 5-6 / VOL.3246-25020161857-9485.
SHABANI EMINESTRATEGJITË NARRATIVE DHE TIPOLOGJIA E PERSONAZHEVE TE ROMANI NJË NATË DHE DY AGIME, TË PETRO MARKOSALBANOLOGJI 6VOL.1345-3572015978-9951-24-035-2
SHABANI EMINEDIVERSITETI KOMBËTAR, FETAR E KULTUROR NË BALLKAN NË KËNDVËSHTRIMIN E SHKRIMTARËVE SHQIPTAR DHE ATYRE TË HUAJ” PHILOSOPHICA, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË, NO 3-4 / VOL 2559-56420151857-9272
SHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIANFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENTESNO. 3 / VOL. 3 151-16220151857-8535
SHABANI EMINEARS COMBINATORIA IN THE NOVEL THE NAME OF THE ROSE BY UMBERTO ECOJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICSNO. 2 / VOL. 2 85-9920152303-5528.
SHABANI EMINE GEORG ORWELL, ERNEST HEMINGWAY DHE PETRO MARKO NËN OPTIKËN KRAHASUESE ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, NO. 3-4 / VOL. 2151-16220151857-9485
SHABANI EMINEELEMENTET MITOLOGJIKE DHE STRUKTURA E VARGUT NË VEPRËN “LINDJA, MARTESA DHE MORTJA NË MALËSINË E TETOVËSFILOLOGJIA, 2014,TETOVË.NO 1-2 / VOL. 270-8420141857-8535
SHABANI EMINELETËRSIA E RILINDJES FRYMËZUESE E PAVARËSISËSEMINARI I VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË97-1072012978-608-217-004-6
SHABANI EMINEPOETIKA DHE NARRACIONI NË VEPRAT E PETRO MARKOSCOGITO VITI III, NO. 4-529-3320091857-579X
SHABANI EMINEREALIZMI SI KONCEPT (TEJ) KOHORCOGITOVITI II, NO. 3 40-4520081857-579X
EMINE SHABANIDISTOPIA TE VEPRAT E ORWELLIT DHE HYXLEIT ALBANOLOGY STUDIES, RESEARCH-SCIENTIFIC JOURNAL ON ALBANOLOGY, SCUPI UDK 930.85 pg. 189-194.2021SHKUP
EMINE SHABANI&REMZIJE NUHIUGJURMË TË SHQIPES SË SHKRUAR INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYVol.8 /No. 15-16 pg. 51-592021UNIVERSITETI I TETOVËS
EMINE SHABANI41. UTOPIA AND DYSTOPIA OF ALDOUS HUXLEY ISLANDJOURNAL OF PHYLOLOGY Vol.9 / No. 15-16 / (2021) pg. 73 77 2021UNIVERSITETI I TETOVËS
EMINE SHABANI40. TIME AND SPACE IN GEORGE ORWELL NOVELS JOURNAL OF PHYLOLOGYVol.9 / No. 15-16 / (2021) pg. 65 – 722021UNIVERSITY OF TETOVA
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
EMINE SHABANIFILOZOFIA E POEZISË SË LASGUSH PORADECITKONFERENCË SHKENCORE LASGUSH PORADECIKORÇË978-9928-4568-4-7
EMINE SHABANIESKILI FOLI SHQIP NËPËRMJET PËRKTHIMEVE TË SOTIR PAPAHRISTOSKONFERENCË SHKENCORE KOMBËTARE KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË SOTIR PAPAHRISTOS KORÇËISBN: 978-9928-4568-0-9
SHABANI EMINEVEÇORI TË METODËS KRIJUESE, PËRMBAJTJA TEMATIKE DHE NARRACIONI TEK VEPRA E KUTELIT KONFERENCË SHKENCORE MITRUSH KUTELI NË 110 VJETORIN E LINDJESKORCE
SHABANI EMINE ILIRIZMI TE VEPRA KALORËSI DARDANË TË MOIKOM ZEQOSKONFERENCA VJETORE JAVA E SHKENCËS 2017PRISHTINE
SHABANI EMINENIVELET E NARRACIONIT TE VEPRA DREDHIA E ABDYLAZIZ ISLAMIT KONFERENCA E IX NË UEJLTETOVE978-608-248-006-0
SHABANI EMINEFUNKSIONET NARRATIVE DHE MITI NË PËRRALLËN SHQIPTARE”KONFERENCA VJETORE JAVA E SHKENCËS 2015PRISHTINE978-9951-16-094-0
SHABANI EMINETHIMI MITKO ATDHETAR, STUDIUES DHE MBLEDHËS I FOLKLORIT, KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË THIMI MITKOS NË 195 VJETORIN E LINDJESKORCE
SHABANI EMINETHE ROLE OF CRITICAL THINKING AND ETHNIC, LINGUISTIC, RELIGIOUS TOLERANCE IN ALBANIAN LITERATURE.KONFERENCA E II-TË NDËRKOMBËTARE KORCE9789928146274. On line 9789928146212
SHABANI EMINEELEMENTET EKZISTENCIALISTE, VLERAT ESTETIKE DHE FORMAT RRËFIMTARE NË VEPRËN “VERA PA KTHIM” TË BESNIK MUSTAFAJT.KONFERENCA VII SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, GJUHA, LETËRSIA DHE KULTURA SHQIPTARE, NGA PAVARËSIA DERI SOTTETOVË978-9928-02-327-8
SHABANI EMINETEMATIKA PUBLICISTIKE E BRANKO MERXHANIT DHE PETRO MARKOS.SEMINARI ALBANOLOGJIK TETOVE
SHABANI EMINEROMANI SHQIPTAR PAS VITEVE TË 90-TASEMINARI I V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË.TETOVE978-608-217-004-6
SHABANI, EMINESTRUKTURA KOMPOZICIONALE, FORMA TË NARRACIONIT DHE NDËRTIMI I PORTRETEVE TË PERSONAZHEVE EMBLEMATIK NË VEPRËN NJË EMËR NË KATËR RRUGË TË PETRO MARKOSSEMINARI I IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVE978-608-217-001-5
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
EMINE SHABANI DISTOPIJATA VO ROMANITE NA GEORG ORWELL I ALDOUS HUXLEY LUMA GRAFIK2020ISBN 978-608-66499-0-6
EMINE SHABANI STUDIME LETRAREARBËRIA DESIGN2017ISBN 978-608-236-179-6
EMINE SHABANI POETIKA DHE NARRACIONI NË ROMANET E LUFTËS TE PETRO MARKO DHE ERNEST HEMINGWAYTRINGA DESIGN2015ISBN 978-608-236-025-6
EMINE SHABANIFOKUSI I RRËFIMIT DHE GJUHA ARTISTIKE NË VEPRËN LETRAREARBËRIA DESIGN2014ISBN 978-608-211-078-3
EMINE SHABANI NDIKIMET E EMËRTIMEVE PROFESIONALE TË SHKENCAVE HUMANE NË PRODHIMTARINË FJALËFORMUESEARBËRIA DESIGN2014ISBN 978-608-236-024-9
EMINE SHABANI VËZHGIME LETRAREARBËRIA DESIGN2021ISBN 978-608-236-236-5
SHABANI EMINESTUDIME LETRAREARBËRIA DESIGN2017978-608-236-179-6
SHABANI EMINEPOETIKA DHE NARRACIONI NË ROMANET E LUFTËS TE PETRO MARKO DHE ERNEST HEMINGWAYTRINGA DESIGN. 2015978-608-211-078-3
SHABANI EMINEFOKUSI I RRËFIMIT DHE GJUHA ARTISTIKE NË VEPRËN LETRAREARBËRIA DESIGN2014978-608-236-025-6
SHABANI EMINENDIKIMET E EMËRTIMEVE PROFESIONALE TË SHKENCAVE HUMANE NË PRODHIMTARINË FJALËFORMUESE.ARBËRIA DESIGN,2014978-608-236-024-9
SHABANI EMINEVËZHGIME LETRAREARBËRIA DESIGN, 978-608-236-006-5

View publications by citation.

Publications, in process.