//Emine Shabani
Emine Shabani 2018-10-10T15:09:54+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SHABANI EMINEREALIZMI SI KONCEPT (TEJ) KOHORCOGITOVITI II, NR 3. 40-45.20081857-579X
SHABANI EMINEPOETIKA DHE NARRACIONI NË VEPRAT E PETRO MARKOSCOGITO VITI III, NR. 4-5, 29-33, 20091857-579X
SHABANI EMINELETËRSIA E RILINDJES FRYMËZUESE E PAVARËSISËSEMINARI I VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË 97-107.2012978-608-217-004-6
SHABANI EMINEELEMENTET MITOLOGJIKE DHE STRUKTURA E VARGUT NË VEPRËN “LINDJA, MARTESA DHE MORTJA NË MALËSINË E TETOVËSFILOLOGJIA, 2014,TETOVË. NR 1-2, VOL. 2. 70-8420141857-8535
SHABANI EMINE GEORG ORWELL, ERNEST HEMINGWAY DHE PETRO MARKO NËN OPTIKËN KRAHASUESE ALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY, VOL. 2, NO. 3-4. 151-16220151857-9485
SHABANI EMINEARS COMBINATORIA IN THE NOVEL THE NAME OF THE ROSE BY UMBERTO ECOJOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND APPLIED LINGUISTICSVOLUME 2- NUMBER. 2-2015.85-99.20152303-5528.
SHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIANFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENTESVOL. 3, NO.3 TETOVË 2015151-16220151857-8535
SHABANI EMINEDIVERSITETI KOMBËTAR, FETAR E KULTUROR NË BALLKAN NË KËNDVËSHTRIMIN E SHKRIMTARËVE SHQIPTAR DHE ATYRE TË HUAJ” PHILOSOPHICA, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË, NO 3-4/2015, VOL 2, 559-56420151857-9272
SHABANI EMINESTRATEGJITË NARRATIVE DHE TIPOLOGJIA E PERSONAZHEVE TE ROMANI NJË NATË DHE DY AGIME, TË PETRO MARKOSALBANOLOGJI 6VOL.1345-357.2015978-9951-24-035-2
SHABANI EMINEFATI I INDIVIDIT DHE FORMAT NARRATIVE TE ROMANI HEKURANI NË ARTAS TË ABDYLAZIZ ISLAMIT, ALBANOLOGJIA, VOL.3-NO-5-6246-250.20161857-9485.
SHABANI EMINE EKZISTENCIALIZMI SHQIPTAR PËRBALLË ATIJ EVROPIAN FILOLOGJIAVOL 3 NO-3.86-10320151857-8535.
SHABANI EMINE -YMERAJ ERMIRADEMONIZIMI I SHKRIMTARIT PREJ SHKRIMTARIT DHE DEHUMANIZIMI I BOTËS NJERËZORE SI DËSHTIM I LETËRSISË SË REALIZMIT SOCIALISTFILOLOGJIA VOL.4 N.674-8120161857-8535
SHABANI EMINE POEZIA DHE EKZILIALBANOLOGJIA 2016VOL. 4 N. 7123-12920171857-9485
SHABANI EMINE THE POWER OF KNOWLEDGE IN GEORGE ORWELL'S 1984 AND WORKS OF OTHER AUTHORSINTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGEVOL. 15.3 1492-1497.20161857-92
SHABANI EMINE NARRATIVE STRATEGY AND TIPOLOGY OF CHARACTERS IN THE NOVEL MASTER AND MARGARITA BY MIKHAIL BULGAKOV INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE VOL. 19.31107-11162017
SHABANI EMINE KRYEVEPRAT BOTËRORE TË PËRSHTATURA PËR FËMIJË NGA CHARLES & MARY LAMB DHE ODHISE GRILLO.FILOLOGJIA 20172017
SHABANI EMINE INTERKULTURALIZMI NË VEPRËN E REXHEP QOSJESALBANOLOGJIA2017
SHABANI EMINE ETNOPSIKOLOGJIA DHE RITUALET PAGANE TE FESTAT E MOTMOTIT.REVISTA SCUPI, ITSHKSH, SHKUPVËLL. 18.2017
SHABANI EMINE СЕМАНТИЧКАТА ТИПОЛОГИЈА НА ФРАЗЕОЛОШКИТЕ ЕДИНИЦИ ВО РОМАНОТ МАЈСТОРОТ И МАРГАРИТА НА МИКХАИЛ БУЛГАКОВ.УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ 2017
ERMIRA YMERAJ EMINE SHABANISHTRESIMET NARRATIVE DHE VEÇORITË NË DISA ROMANE TË PETRO MARKOS, ERNEST HEMINGWAY DHE ERICH MARIA REMARQUE FILOLOGJIA2018
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SHABANI, EMINESTRUKTURA KOMPOZICIONALE, FORMA TË NARRACIONIT DHE NDËRTIMI I PORTRETEVE TË PERSONAZHEVE EMBLEMATIK NË VEPRËN NJË EMËR NË KATËR RRUGË TË PETRO MARKOSSEMINARI I IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË, TETOVE978-608-217-001-52017
SHABANI EMINEROMANI SHQIPTAR PAS VITEVE TË 90-TASEMINARI I V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË.TETOVE978-608-217-004-6
SHABANI EMINETEMATIKA PUBLICISTIKE E BRANKO MERXHANIT DHE PETRO MARKOS.SEMINARI ALBANOLOGJIK TETOVE2017
SHABANI EMINEELEMENTET EKZISTENCIALISTE, VLERAT ESTETIKE DHE FORMAT RRËFIMTARE NË VEPRËN “VERA PA KTHIM” TË BESNIK MUSTAFAJT.KONFERENCA VII SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, GJUHA, LETËRSIA DHE KULTURA SHQIPTARE, NGA PAVARËSIA DERI SOT. TETOVË978-9928-02-327-8
SHABANI EMINETHE ROLE OF CRITICAL THINKING AND ETHNIC, LINGUISTIC, RELIGIOUS TOLERANCE IN ALBANIAN LITERATURE.KONFERENCA E II-TË NDËRKOMBËTARE KORCE9789928146274. On line 9789928146212
SHABANI EMINETHIMI MITKO ATDHETAR, STUDIUES DHE MBLEDHËS I FOLKLORIT, KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË THIMI MITKOS NË 195 VJETORIN E LINDJES.KORCE
SHABANI EMINEFUNKSIONET NARRATIVE DHE MITI NË PËRRALLËN SHQIPTARE”KONFERENCA VJETORE JAVA E SHKENCËS 2015PRISHTINE978-9951-16-094-0
SHABANI EMINENIVELET E NARRACIONIT TE VEPRA DREDHIA E ABDYLAZIZ ISLAMIT KONFERENCA E IX NË UEJLTETOVE978-608-248-006-0
SHABANI EMINE ILIRIZMI TE VEPRA KALORËSI DARDANË TË MOIKOM ZEQOSKONFERENCA VJETORE JAVA E SHKENCËS 2017PRISHTINE
SHABANI EMINEVEÇORI TË METODËS KRIJUESE, PËRMBAJTJA TEMATIKE DHE NARRACIONI TEK VEPRA E KUTELIT KONFERENCË SHKENCORE MITRUSH KUTELI NË 110 VJETORIN E LINDJESKORCE
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
SHABANI EMINEVËZHGIME LETRAREARBËRIA DESIGN, 978-608-236-006-5
SHABANI EMINENDIKIMET E EMËRTIMEVE PROFESIONALE TË SHKENCAVE HUMANE NË PRODHIMTARINË FJALËFORMUESE.ARBËRIA DESIGN,2014978-608-236-024-9
SHABANI EMINEFOKUSI I RRËFIMIT DHE GJUHA ARTISTIKE NË VEPRËN LETRAREARBËRIA DESIGN2014978-608-236-025-6
SHABANI EMINEPOETIKA DHE NARRACIONI NË ROMANET E LUFTËS TE PETRO MARKO DHE ERNEST HEMINGWAYTRINGA DESIGN. 2015978-608-211-078-3
SHABANI EMINESTUDIME LETRAREARBËRIA DESIGN2017978-608-236-179-6

View publications by citation.

Publications, in process.