Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
SULEJMANI, FATMIRZËRI I ARSYES DHE NDËRGJEGJA E BALLKANITJEHONA173-781994
SULEJMANI. FATMIRNDIKIMI I BOTËS DHE LETËRSISË FRENGE NË VEPRËN E KONICËSJETA E RE1434-4482012
SULEJMANI, FATMIRCEREMONITË DHE KËNGËT E DASMËS NË MALËSINË E TETOVËSSHOQATA PËR TRASHËGIMI DHE KRIJIMTARI KULTURORE7204-2132013
SULEJMANI, FATMIRIDENTITETI SHQIPTAR DHE ROLI I TRASHËGIMISË KULTURORE NË MBROJTJEN E TIJSCUPI - I137-1432012
SULEJMANI, FATMIRTRASHËGIMIA E PËRBUZUR KULTURORESCUPI - III141-1482012
SULEJMANI, FATMIRESEJA EPISTOLARE E FAIK KONICËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE103-1202011
SULEJMANI, FATMIRTAGRI I NJË VEPRIMTARIE TË PAZAKONTË ATDHETARESTUDIME ALBANOLOGJIKE121-1282012
SULEJMANI, FATMIRMODELI KONICIAN I KOMUNIKIMIT NË DRITËN E KOMUNIKIMEVE TË SOTMEALBANOLOGJIA203-2112011
SULEJMANI, FATMIRROMANI NDRYSHE I LUAN STAROVËSALBANOLOGJIA9-10162-1722012
SULEJMANI, FATMIR THE IMPACT OF FRENCH CULTURE ON FAIK KONIC S WORKANGLISTICUM3-46-152012
SULEJMANI, FATMIRPORTRETE PERSONAZHESH TË SAGËS BALLKANIKE TË LUAN STAROVËSFILOLOGJIA3-4/26-152013
SULEJMANI, FATMIRPËRSE DËSHTOI PROCESI I REFORMIMIT TË ARSIMIT FILLOR DHER TË MESËM NË R. E MAQEDONISËPHILOSOPHICA1-2/139-432014
SULEJMANI, FATMIRLETËRSIA SHQIPE NË GJUHËT TJERA AKADEMIA E SHKENCAVE TË SHQIPËRISË - LETRAT SHQIPE DHE GJUHËT TJERA TË LETËRSISË SHQIPTARE48281-3052016
SULEJMANI, FATMIRKULTURA SHQIPTARE POSTKOMUNSTE SI VAZHDIM I MOSKOMUNIKIMIT DHE THELLIMI I TËHUAJËSIMIT KULTUROR BRENDASHQIPTARALBANOLOGJIAI489-4982010
SULEJMANI, FATMIRHISTORIA NË ROMANIN DASHURIA E GJENERALITALBANOLOGJIAII33-422011
SULEJMANI, FATMIRESEJA ZHANËR DOMINANT NË KRIJIMTARINË E FAIK KONICËSALBANOLOGJIAII109-1292013
SULEJMANI, FATMIRDIJALOG S LJUANOM STAROVOMSARAJEVSKE SVESKE25-372014
SULEJMANI, FATMIRFAKTORËT PENGUES TË RRITËS SË LETËRSISË SHQIPE TË KRIJUAR NË MAQEDONIAKADERMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS65-692005
SULEJMANI, FATMIRGABIMET E KONICËS NË DIOPTRINË E STUDIUESVE SHQIPTARËAKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE E KOSOVËS & AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË93-1092006
SULEJMANI, FATMIRLETËRSIA SHQIPE NË TEKSTET ENCIKOLPEDIKESTUDIME - AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS20377-3832014
SULEJMANI, FATMIRJERONIM DE RADA - THYES KONVENCASH ROMANTIKESTUDIME - AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS21137-1432014
SULEJMANI FATMIRHISTORI E SHKURTËR E ZHVILLIMEVE TË LETËRSISË SHQIPE NE MAQEDONISTUDIME - AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TE KOSOVËSNO. 22309 - 3162015
SULEJMANI FATMIRRECEPTIMI KRITIK EVROPIAN I VEPRES SE LUAN STAROVESYLLZNO. 686 - 9720172520-7571
SULEJMANI FATMIRNENE TEREZA DHE KUJDESI SHQIPTAR PER EMBLEMAT E ETNISEFILOLOGJIANO. 7 / VOL. 547 - 5320171857-8535
SULEJMANI FATMIRDISIDENTI QE RRENOI MONIZMIN TITISTFILOLOGJIANO. 5 / VOL. 372 - 7620161857-8535
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
SULEJMANI, FATMIRMUZEU I KUJTESËS SHQIPTAREKONFERENCA IX SHKENCORE NDËRKOMBËTAREUEJL
SULEJMANI, FATMIRLUAN STAROVA KOLOSI LETËRSISË EVROPIANEFESTIVALI I LETËRSISËORLLAN, KOSOVË
SULEJMANI, FATMIRPORTRETI LETRAR I LUAN STAROVËSQENDRA KULTURORE TURKE YONUS EMRESHKUP
SULEJMANI, FATMIRSTATUSI I LËNDËS GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI NË SHKOLLAT E R. SË MAQEDONISË DJE DHE SOTKONFERENCA VII NDËRKOMBËTAREUEJL
SULEJMANI, FATMIRPRITJA E VEPRËS ROMANORE TË LUAN STAROVËS NGA LEXUESIT SHQIPTARË DHE MAQEDONASAKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISËTIRANË
SULEJMANI, FATMIRE QESHURA QË ÇARMATOSI PERËNDITËSEMINARI XI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË - UTUT - TETOVË
SULEJMANI, FATMIRFAIK KONICA DHE ABC-JA SHQIPEVENDIMET VIZIONARE TË KOMISIONIT PËR ALFABETIN ESHQIPTAR TË VITIT NJËMIJ E NËNTËQIND E TETË DHE KONTRIBUTI I FAMILJES QIRIAZIMANASTIR
SULEJMANI, FATMIRLIDHJA E PRIZRENIT DHE BETEJA E FAIK KONICËS PËR JETËSIMIN E PROGRAMIT TË SAJINSTITUTI I HISTORISË ALI HADRI PRISHTINË AKADEMIA E STUDIMEVE ALBALOLOGJIKE TIRANË DHE INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE SHKUPPRIZREN, KOSOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - GRUP AUTORËSH, LIBRA TË ILUSTRUAR PËR FËMIJË EDIZIONI CARTEDIT1997
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - MËHALLA JONËSHKUP1997
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - VISAR KRUSHA, KARTOLINATQENDRA KULTURORE PËR FËMIJË2003
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - SELVINAZE ABAZI, FOTOGRAFITËQENDRA KULTURORE PËR FËMIJË2003
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - SHKËLZEN TUZI, PALLATIQENDRA KULTURORE PËR FËMIJË2000
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - VANÇO POLIZAREVSKI, LOT DHE MARGARITARËQENDRA KULTURORE PËR FËMIJË2000
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - MESHA SELIMOVIQ, DERVISHI DHE VDEKJA SHKUP1999
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - LUAN STAROVA, KURBANI BALLKANIKBREZI NËNTË2005
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - RUSOMIR BOGDANOVSKI, KËSHTJELLA PREJ HIRISHKUP2007
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - NUSRET PLLANA, TERRORI I SERBISË PUSHTUESE MBI SHQIPTARËT UT2013
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - ALEKSANDËR MATKOVSKI, KRYENGRITJA E DERVISH CARËSBREZI NËNTË2012
FATMIR SULEJMANIPËRKTHIM - BRANISLLAV SINADINOVSKI, SHQIPTARËT ORTODOKSË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISËUT2016
FATMIR SULEJMANI PËRKTHIM - LUAN STAROVA OMER KALESHI - BISEDASHKUP2018
FATMIR SULEJMANIPËRSIATJE UT2018
FATMIR SULEJMANITË JETOSH NË SHKRETISHTEBREZI NËNTË2017
FATMIR SULEJMANISAGA BALLKANIKE E LUAN STAROVËS - NJË LEXIM HERMENEUTIK BREZI NËNTË2012
FATMIR SULEJMANILËKURA E DERRITBREZI NËNTË2012
FATMIR SULEJMANIFAIK KONICA - ESEISTBREZI NËNTË2011
FATMIR SULEJMANIDR. JUSUF REXHEPIBREZI NËNTË2006
FATMIR SULEJMANIADEM KASTRATIGALERIA NACIONALE E R. M2005
FATMIR SULEJMANIMUZGU I MENDJESBREZI NËNTË2002
FATMIR SULEJMANI MIFTAR MEMETINËNË TEREZA PËR TË VARFËRITBREYI NËNTË2000
FATMIR SULEJMANIGJAHU I QORRAVEKLUBI LETRAR2000
FATMIR SULEJMANIHAMAMI I KASABASË TUN-BATUNSHKUP1994

View publications by citation.

Publications, in process.