//Fehari Ramadani
Fehari Ramadani 2018-10-10T15:24:43+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
RAMADANI, FEHARIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX).UNIVERSITASNR. 9, VITI VI7-2420081857-632X
FEHARI RAMADANISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË NË FILLIM TË SHEK. XXSTUDIME HISTORIKENR. 3-439-64
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË VITIT 1912STUDIME ALBANOLOGJIKEI45-612009
FEHARI RAMADANIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ARSIMIN SHQIP 1910-1912E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE7587-6042009978-9951-455-06-0
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I SHQIPTARËVE NDAJ POLITIKËS AUSTRO-HUNGAREZE NË VITET 1900-1904PËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT II NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËII589-5972009978-608-217-8
RAMADANI, FEHARI KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË NË SHPALLJEN E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË31/3269-862009
RAMADANI, FEHARI & ÇAUSHI, ILIRADISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT 1908E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE889-1002010978-9951-455-07-7
RAMADANI, FEHARIRIVALITETI AUSTROHUNGAREZO-ITALIAN NË SHQIPËRI GJATË VITIT 1904STUDIME ALBANOLOGJIKE261-7420101857-6958
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I DISA STUDIUESVE SERBË DHE BULLGARË NDAJ SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT III NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIII263-2702010978-608-217-000-8
RAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR BOTIMIN E “ALBANIA-S” SË FAIK KONICËSKËRKIME HISTORIKE III121-1432011978-9989-9860-2-4
RAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR RUAJTJEN E GJUHËS SHQIPE NË KOLONINË SHQIPTARE NË BORGO ERIZZO (ARBËNESH) TË ZARËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE359-7020111857-6958
RAMADANI, FEHARIPASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË TETOVËS TË VITIT 1968 NË SHTYPIN E KOHËSPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT IV NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIV498-5062011978-608-217-001-5
RAMADANI, FEHARIVËSHTRIM I SHKURTËR I KRIJIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PERANDORISË AUSTRO-HUNGAREZEKËRKIME HISTORIKE IV113-1342011978-9989-9860-2-4
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910EDUCOLOGIAV116-1232010
RAMADANI, FEHARIFILLIMET E INTERESIMIT TË AUSTRISË (AUSTRO-HUNGARISË) PËR ÇËSHTJEN SHQIPTAREGJURMIME ALBANOLOGJIKE40215-2252011
RAMADANI, FEHARISHKOLLAT E SHKUPIT NË FILLIM TË SHEK. XXPËRMBLEDHJE E ARTIKUJVE TË SEMINARIT V NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËV307-3152012978-608-217-004-6
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, ARBËRBALKAN SAVAŞLARI VE BALKANLAR’DAKI SONUÇLARIBALKAN SAVAŞLARININ 100308-3162013978-605-86860-2-1
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLAAUSTRO-HUNGARY’S CONTRIBUTION IN MAINTAINING THE ALBANIAN LANGUAGE IN THE ALBANIAN COLONY IN BORGO ERIZZO (ARBËNESH) ZADARFILOLOGJIAI65-7620131854-8535
RAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETMAQEDONIA NË VITET 90 TË SHEK. XX- FILLIMI I SHEK. XXI“REFORMAT INSTITUCIONALE, DOMOSDOSHMËRI PËR INTEGRIMIN NË BE” (PROJEKT)140-15120122226-1605
RAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETTHE BEGINNING OF AUSTRIA’S (AUSTRO-HUNGARY) INTEREST FOR THE ALBANIAN ISSUEDISKUTIMEVITI II, NR. 3/4144-15120131857-825X-print, ISSN 1857-8543, online
RAMADANI, FEHARI & SELMANI, MEMETBALKAN WARS, AUSTRO-HUNGARY AND ALBANIAN ISSUESAARBRÜCKEN 92-1112013978-3-847-8651-3
RAMADANI, FEHARIVEPRIMTARIA ATDHETARE E HAFIZ ALI KORÇËSHAFIZ ALI KORÇA – 55 VJET PAS (1873-1956)117-1282013978998958483-1
RAMADANI, FEHARI & SHERIFI, ISAKQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKESEMINARI VI NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËVI375-3932013978-608-217-004-6
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910STUDIME19143-1642013
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES ARSIMORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1912ALBANOLOGJI 3339-3512012
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА СТАВОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА НА АВСТРО-УНГАРИЈА КОН АЛБАНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСТО ГОДИНИ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ: МАНУ, СКОПЈЕ251-2712013978-608-203-100-2
RAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNET & ÇELIKU, ARBËRTHE BALKAN WARS AND THEIR CONSEQUENCES ON THE BALKANINTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBAL STRATEGY, INTERNATIONAL INSTITUT FOT SCIENCE, TECHNOLOGY & EDUCATION ACCELERATING GLOBAL KNOWLEDGE CREATION AND SHARINGVOL. 141-82013ISSN 2224-574X (print); ISSN 2224-8951 (online)
RAMADANI, FEHARISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË GJATË VITIT 1912“100 VJET PAVARËSI” –AKTE TË KONFERENCËS NDËRKOMBËTARE, VËLLIMI I178-1952013978-9928-141-22-4
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯТА НА НЯКОИ СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ КЪМ НЕЗАВИСМОСТТА НА АЛБАНИЯМИНАЛОБР. 3/201457-6320141310-3415
RAMADANI, FEHARIALBANIA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN POLICY DURING 1912“100 YEARS OF INDIPENDENCE”191-2082014978-9928-141-26-2
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ И “РЕШАВАЊЕТО” НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАШАЊАБУКУРЕШКИОТ МИРОВЕН ДОГОВОР, МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ”, МАНУ, СКОПЈЕ199-2152014608203119-9
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯАТА НА АЛБАНЦИТЕ СПРЯМО АВСТРО-УНГАРСКАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 1900-1904ГОДИШНИК НА КАТЕДРА “ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”IV125-13620141314-5886
RAMADANI, FEHARI & MUSA, ALBNORAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)ALBANOLOGJI 4II527-5392014
RAMADANI, FEHARI & SHABANI, FAHREDIN & MUSA, ALBNORARAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)ALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYI32-4020141857948
RAMADANI, FEHARIAVUSTURYA-MACARISTAN KRALLIĞI VE İTALYA’NIN ARNAVUT SORUNU HAKKINDAKI DURUŞU (EKIM-KASIM 1912)YENI TÜRKIYESAYI 694897-490420151300-4174
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLASHKOLLAT AUSTRO-HUNGAREZE NË VILAJETIN E KOSOVËS (1911-1912)KOSOVA4169-772016
RAMADANI, FEHARIASPEKTE TË BASHKËJETESËS FETARE TE SHQIPTARËT (FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX)STUDIME SHOQËRORE3171-1822016
RAMADANI, FEHARI & SHEHU, SHEFIKSHQIPËRIA E VITEVE 1901-1905, NË SYTË E KONSULLIT KRALMARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË) NGA MESI I SHEK. XIX DERI NË DITËT TONA123-1342017
FEHARI RAMADANIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX)UNIVERSITASVI/97-242009ISSN: 1857-632X
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
RAMADANI, FEHARIBASHKËJETESA FETARE TE SHQIPTARËT NË FILLIM TË SHEK. XX.INTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCESHKUP-MAQEDONI2011
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I DISA STUDIUESVE SERBË DHE BULLGARË NDAJ PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: SHQIPTARËT NË KONTEKSTIN E HISTORIOGRAFISË BALLKANIKESHKUP978-608-217-000-82009
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910KRYENGRITJA E KOSOVËS E VITIT 1910PRISHTINË2010
FEHARI RAMADANIPASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË VITIT 1968 NË SHTYPIN E KOHËSSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË-SHKUP2010
RAMADANI, FEHARIBASHKËJETESA FETARE TE SHQIPTARËT NË FILLIM TË SHEK. XXINTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCESKOPJE2011
RAMADANI, FEHARIDISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE GJATË VITIT 1908ASPEKTE TË BASHKËPUNIMIT DHE TË INTEGRIMIT TË SHQIPTARËVE TË SHQIPËRISË DHE TË SHQIPTARËVE ME EUROPËN GJATË SHEK. XXTIRANË2011
RAMADANI, FEHARIVEPRIMTARIA ATDHETARE E HAFIZ ALI KORÇËSHAFIZ ALI KORÇA – 55 VJET PAS (1873-1956)KORÇË2011
RAMADANI, FEHARISHKOLLAT E SHKUPIT NË FILLIM TË SHEK. XXNË SEMINARIN V NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËTETOVË2011
RAMADANI, FEHARIBASHKËPUNIMI I FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË PËR INTERESAT KOMBËTARE (PARA SHPALLJES SË PAVARËSISË)AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF VATRANEW YORK2012
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, ARBËRTHE BALKAN WARS ADN THEIR CONSEQUENCES FOR THE BALKANSTHE CENTENARY OF BALKAN WARSISTANBUL2012
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES ARSIMORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1912SHEKULLI I SHTETIT SHQIPTARPRISHTINË2012
RAMADANI, FEHARI& SELMANI, MEMETBALKAN WARS, AUSTRO-HUNGARY AND ALBANIAN ISSUEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “THE BALKAN YESTERDAY, TODAY AND TOMOROW”TETOVË2012
RAMADANI, FEHARI& AMETI, VULLNETMAQEDONIA NË VITET 90 TË SHEK. XX- FILLIMI I SHEK. XXIREFORMAT INSTITUCIONALE, DOMOSDOSHMËRI PËR INTEGRIMIN NË BETIRANË2012
RAMADANI, FEHARI, AMETI, VULLNETKRIJIMI I SHTETEVE KOMBËTARE NË BALLKAN DHE PËRPJEKJA PËR TË ZHDUKUR “TË HUAJT”KONGRESI 4 NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË2012
RAMADANI, FEHARI, ÇELIKU, GJYLASHKOLLAT AUSTRO-HUNGAREZE NË VILAJETIN E KOSOVËS NË VITET 1911-1912PAVARËSIA E SHQIPËRISË DHE KOSOVA 100 VJET PASPRISHTINË2012
RAMADANI, FEHARI & SHERIFI, ISAKQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKESEMINARI VI NDËRKOMBËTAR IALBANOLOGJISËTETOVË2012
AMETI, VULLNET & RAMADANI, FEHARIPOZITA E SHQIPTARËVE NË MAQEDONI, GJATË VITEVE TË 90-TA TË SHEK. XXZHVILLIMET HISTORIKE, POLITIKE-SHOQËRORE, GJUHËSORE DHE KULTURORE TE SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1912-2001TETOVË2012
RAMADANI, FEHARISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË100 VJET PAVARËSITIRANË2012
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛАСТАВОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА НА АВСТРО-УНГАРИЈА КОН АЛБАНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСТО ГОДИНИ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСКОПЈЕ2012
ÇELIKU, GJYLA & RAMADANI, FEHARITHE OHRID FRAMEWORK AGREEMENT AS A PREVENTIVE DOCUMENT FOR THE STABILITY OF MACEDONIATHE BALKANS DIALOGUE – CONFLICT RESOLUTION AND EU ACCESSION POLITICS IN THE BALKANS AND TURKEYBUDAPEST 2013
RAMADANI, FEHARI & SHABANI, FAHREDIN & MUSA, ALBNORARAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)SEMINARI VII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË2013
RAMADANI, FEHARI & MUSA, ALBNORAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)JAVA E ALBANOLOGJISË-INSTITUTI ALBANOLOGJIKPRISHTINË1013
RAMADANI, FEHARI & TOSKA, DIJANAÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (NË FUND TË SHEK. XIX-FILLIM I SHEK. XX)JAVA E ALBANOLOGJISË: “PERANDORIA HABSBURGASE DHE RAPORTET E SAJ ME BALLKANIN”PRISHTINË2016
RAMADANI, FEHARI & SHEHU, SHEFIKSHQIPËRIA NË SYTË E KONSULLIT KRAL (1901-1905)MARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË), NGA MESI I SHEK. XIX DETI NË DITËT E SOTMEPRISHTINË2016
RAMADANI, FEHARITHE U.S ROLE IN STOPPING THE SERBIAN BARBARISM IN KOSOVOINTERNATIONALE CONFERENCE THE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGION TETOVË2016
RAMADANI, FEHARI & IBRAHIMI, IRFETELUFTËRAT BALLKANIKE DHE PASOJAT E FUNDSHEKULLIT XX PËR SHQIPTARËTJAVA E ALBANOLOGJISË 8/2017PRISHTINË2017
FEHARI RAMADANI / ILIRA ÇAUSHIDISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT 1908SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1878-1948SHKUP2009
RAMADANI, FEHARI & ISENI, FATITHE CONTRIBUTION OF AUSTRO-HUNGARY DURING THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF ALBANIAALBANIANS AND HUNGARIANS: HISTORICAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN CENTURIES AND THE CONTRIBUTION OF THEIR DIASPORAS IN THEIR MUTUAL RECOGNITIONBUDAPEST2014
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПРИДОНЕСОТ НА АВСТРО-УНГАРИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И АЛБАНСКАТА КУЛТУРА 1900-1912МЕНОРА20179786082003368
RAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT DHE TË KULTURËS SHQIPTARE (1900-1912)ARS-ZZ2010ISBN: 978-9989-2720-9-7

View publications by citation.

Publications, in process.