Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
FEHARI RAMADANI; FATI ISENIASPEKTE TË VEPRIMTARISË SË LIDHJES SHQIPTARE NË KAZANË E TETOVËSKOSOVA45185-2022020
FEHARI RAMADANISIRBISTAN’IN KOSOVA’DAKI MÜSLÜMAN HALKINAI YÖNELIK ETNIK TEMIZLIK POLITIKASIBALKANLAR VE İSLÂM359-3762020
FEHARI RAMADANITHE U.S ROLE IN STOPPING THE SERBIAN BARBARISM IN KOSOVOFREEDOM1-2/ 155-652020
FEHARI RAMADANIVEPRIMTARIA E LIDHJES SË PRIZRENIT PËR MBROJTJEN E TOKAVE SHQIPTARE (QERSHOR-KORRIK 1878)LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT (140 VJET PAS), 69-822019
FEHARI RAMADANI; IRFETE IBRAHIMILUFTËRAT BALLKANIKE DHE PASOJAT E FUNDSHEKULLIT XX PËR SHQIPTARËTALBANOLOGJI 82303-3162018
FEHARI RAMADANIBININCI BALKAN SAVAŞI’NIN ARNAVUTLAR ÜZERINDEKI ETIKLERISULTAN V MEHMED REŞAD VE DÖNEMI728-7452018
FEHARI RAMADANI; NAZMIJE SHAQIRIÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (TETOR-NËNTOR 1908)SCUPI23141-1572018
FEHARI RAMADANI; MEMET SELMANIDEMONSTRATAT E TETOVËS (1968) VAZHDIMËSI E DEMONSTRATAVE TË KOSOVËSPHILOSOPHICA10/537-482018
FEHARI RAMADANI; JETMIRE AJRADINIASPEKTE TË VEPRIMTARISË SË HASAN PRISHTINËS GJATË VITIT 1912HASAN PRISHTINA-JETA DHE VEPRA (PËRMBLEDHJE KUMTESASH)21-392018
FEHARI RAMADANI; DIJANA TOSKAÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (NË FUND TË SHEK. XIX-FILLIM TË SHEK. XX).ALBANOLOGJIA7291-3102017
FEHARI RAMADANIASPEKTE TË HARMONISË FETARE TE SHQIPTARËTARS ALBANICA147-602018
FEHARI RAMADANIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX)UNIVERSITASVI/97-242009ISSN: 1857-632X
RAMADANI, FEHARI & SHEHU, SHEFIKSHQIPËRIA E VITEVE 1901-1905, NË SYTË E KONSULLIT KRALMARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË) NGA MESI I SHEK. XIX DERI NË DITËT TONA123-1342017
RAMADANI, FEHARIASPEKTE TË BASHKËJETESËS FETARE TE SHQIPTARËT (FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX)STUDIME SHOQËRORE3171-1822016
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLASHKOLLAT AUSTRO-HUNGAREZE NË VILAJETIN E KOSOVËS (1911-1912)KOSOVA4169-772016
RAMADANI, FEHARIAVUSTURYA-MACARISTAN KRALLIĞI VE İTALYA’NIN ARNAVUT SORUNU HAKKINDAKI DURUŞU (EKIM-KASIM 1912)YENI TÜRKIYESAYI 694897-490420151300-4174
RAMADANI, FEHARI & SHABANI, FAHREDIN & MUSA, ALBNORARAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)ALBANOLOGJIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGYI32-4020141857948
RAMADANI, FEHARI & MUSA, ALBNORAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)ALBANOLOGJI 4II527-5392014
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯАТА НА АЛБАНЦИТЕ СПРЯМО АВСТРО-УНГАРСКАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 1900-1904ГОДИШНИК НА КАТЕДРА “ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”IV125-13620141314-5886
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ И “РЕШАВАЊЕТО” НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАШАЊАБУКУРЕШКИОТ МИРОВЕН ДОГОВОР, МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ”, МАНУ, СКОПЈЕ199-2152014608203119-9
RAMADANI, FEHARIALBANIA IN THE AUSTRO-HUNGARIAN POLICY DURING 1912“100 YEARS OF INDIPENDENCE”191-2082014978-9928-141-26-2
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПОЗИЦИЯТА НА НЯКОИ СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ КЪМ НЕЗАВИСМОСТТА НА АЛБАНИЯМИНАЛОNO. 357-6320141310-3415
RAMADANI, FEHARISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË GJATË VITIT 1912“100 VJET PAVARËSI” –AKTE TË KONFERENCËS NDËRKOMBËTARE, VËLLIMI I178-1952013978-9928-141-22-4
RAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNET & ÇELIKU, ARBËRTHE BALKAN WARS AND THEIR CONSEQUENCES ON THE BALKANINTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBAL STRATEGY, INTERNATIONAL INSTITUT FOT SCIENCE, TECHNOLOGY & EDUCATION ACCELERATING GLOBAL KNOWLEDGE CREATION AND SHARINGVOL. 141-82013ISSN 2224-574X (print); ISSN 2224-8951 (online)
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛА СТАВОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА НА АВСТРО-УНГАРИЈА КОН АЛБАНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСТО ГОДИНИ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ: МАНУ, СКОПЈЕ251-2712013978-608-203-100-2
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES ARSIMORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1912ALBANOLOGJI 3339-3512012
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910STUDIME19143-1642013
RAMADANI, FEHARI & SHERIFI, ISAKQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKESEMINARI VI NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËVI375-3932013978-608-217-004-6
RAMADANI, FEHARIVEPRIMTARIA ATDHETARE E HAFIZ ALI KORÇËSHAFIZ ALI KORÇA – 55 VJET PAS (1873-1956)117-1282013978998958483-1
RAMADANI, FEHARI & SELMANI, MEMETBALKAN WARS, AUSTRO-HUNGARY AND ALBANIAN ISSUESAARBRÜCKEN 92-1112013978-3-847-8651-3
RAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETTHE BEGINNING OF AUSTRIA’S (AUSTRO-HUNGARY) INTEREST FOR THE ALBANIAN ISSUEDISKUTIMEVITI II, NO. 3/4144-15120131857-825X-print, ISSN 1857-8543, online
RAMADANI, FEHARI & AMETI, VULLNETMAQEDONIA NË VITET 90 TË SHEK. XX- FILLIMI I SHEK. XXI“REFORMAT INSTITUCIONALE, DOMOSDOSHMËRI PËR INTEGRIMIN NË BE” (PROJEKT)140-15120122226-1605
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, GJYLAAUSTRO-HUNGARY’S CONTRIBUTION IN MAINTAINING THE ALBANIAN LANGUAGE IN THE ALBANIAN COLONY IN BORGO ERIZZO (ARBËNESH) ZADARFILOLOGJIAI65-7620131854-8535
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, ARBËRBALKAN SAVAŞLARI VE BALKANLAR’DAKI SONUÇLARIBALKAN SAVAŞLARININ 100308-3162013978-605-86860-2-1
RAMADANI, FEHARISHKOLLAT E SHKUPIT NË FILLIM TË SHEK. XXPËRMBLEDHJE E ARTIKUJVE TË SEMINARIT V NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËV307-3152012978-608-217-004-6
RAMADANI, FEHARIFILLIMET E INTERESIMIT TË AUSTRISË (AUSTRO-HUNGARISË) PËR ÇËSHTJEN SHQIPTAREGJURMIME ALBANOLOGJIKE40215-2252011
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910EDUCOLOGIAV116-1232010
RAMADANI, FEHARIVËSHTRIM I SHKURTËR I KRIJIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PERANDORISË AUSTRO-HUNGAREZEKËRKIME HISTORIKE IV113-1342011978-9989-9860-2-4
RAMADANI, FEHARIPASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË TETOVËS TË VITIT 1968 NË SHTYPIN E KOHËSPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT IV NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIV498-5062011978-608-217-001-5
RAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR RUAJTJEN E GJUHËS SHQIPE NË KOLONINË SHQIPTARE NË BORGO ERIZZO (ARBËNESH) TË ZARËSSTUDIME ALBANOLOGJIKE359-7020111857-6958
RAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR BOTIMIN E “ALBANIA-S” SË FAIK KONICËSKËRKIME HISTORIKE III121-1432011978-9989-9860-2-4
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I DISA STUDIUESVE SERBË DHE BULLGARË NDAJ SHPALLJES SË PAVARËSISË SË SHQIPËRISËPËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT III NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËIII263-2702010978-608-217-000-8
RAMADANI, FEHARIRIVALITETI AUSTROHUNGAREZO-ITALIAN NË SHQIPËRI GJATË VITIT 1904STUDIME ALBANOLOGJIKE261-7420101857-6958
RAMADANI, FEHARI & ÇAUSHI, ILIRADISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT 1908E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE889-1002010978-9951-455-07-7
RAMADANI, FEHARI KONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË NË SHPALLJEN E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË31/3269-862009
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I SHQIPTARËVE NDAJ POLITIKËS AUSTRO-HUNGAREZE NË VITET 1900-1904PËRMBLEDHJEN E ARTIKUJVE TË SEMINARIT II NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËII589-5972009978-608-217-8
FEHARI RAMADANIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ARSIMIN SHQIP 1910-1912E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE7587-6042009978-9951-455-06-0
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË VITIT 1912STUDIME ALBANOLOGJIKEI45-612009
FEHARI RAMADANISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË NË FILLIM TË SHEK. XXSTUDIME HISTORIKENO. 3-439-64
RAMADANI, FEHARIRIVALITETI MIDIS AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË PËR ÇËSHTJEN SHQIPTARE (FUNDI I SHEK. XIX- FILLIMI I SHEK. XX)UNIVERSITASNO. 9, VITI VI7-2420081857-632X
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
RAMADANI, FEHARI & ISENI, FATITHE CONTRIBUTION OF AUSTRO-HUNGARY DURING THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF ALBANIAALBANIANS AND HUNGARIANS: HISTORICAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN CENTURIES AND THE CONTRIBUTION OF THEIR DIASPORAS IN THEIR MUTUAL RECOGNITIONBUDAPEST
FEHARI RAMADANI / ILIRA ÇAUSHIDISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE NË GJYSMËN E DYTË TË VITIT 1908SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1878-1948SHKUP
RAMADANI, FEHARI & IBRAHIMI, IRFETELUFTËRAT BALLKANIKE DHE PASOJAT E FUNDSHEKULLIT XX PËR SHQIPTARËTJAVA E ALBANOLOGJISË 8/2017PRISHTINË
RAMADANI, FEHARITHE U.S ROLE IN STOPPING THE SERBIAN BARBARISM IN KOSOVOINTERNATIONALE CONFERENCE THE IMPACT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGION TETOVË
RAMADANI, FEHARI & SHEHU, SHEFIKSHQIPËRIA NË SYTË E KONSULLIT KRAL (1901-1905)MARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË), NGA MESI I SHEK. XIX DETI NË DITËT E SOTMEPRISHTINË
RAMADANI, FEHARI & TOSKA, DIJANAÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (NË FUND TË SHEK. XIX-FILLIM I SHEK. XX)JAVA E ALBANOLOGJISË: “PERANDORIA HABSBURGASE DHE RAPORTET E SAJ ME BALLKANIN”PRISHTINË
RAMADANI, FEHARI & MUSA, ALBNORAQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË DHE ITALISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE (TETOR-NËNTOR 1912)JAVA E ALBANOLOGJISË-INSTITUTI ALBANOLOGJIKPRISHTINË
RAMADANI, FEHARI & SHABANI, FAHREDIN & MUSA, ALBNORARAPORTET E FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË (1897-1912)SEMINARI VII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË
ÇELIKU, GJYLA & RAMADANI, FEHARITHE OHRID FRAMEWORK AGREEMENT AS A PREVENTIVE DOCUMENT FOR THE STABILITY OF MACEDONIATHE BALKANS DIALOGUE – CONFLICT RESOLUTION AND EU ACCESSION POLITICS IN THE BALKANS AND TURKEYBUDAPEST
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ & ЧЕЛИКУ, ЃУЛАСТАВОТ И ДИПЛОМАТИЈАТА НА АВСТРО-УНГАРИЈА КОН АЛБАНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ВРЕМЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСТО ГОДИНИ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИСКОПЈЕ
RAMADANI, FEHARISHQIPËRIA NË POLITIKËN E AUSTRO-HUNGARISË100 VJET PAVARËSITIRANË
AMETI, VULLNET & RAMADANI, FEHARIPOZITA E SHQIPTARËVE NË MAQEDONI, GJATË VITEVE TË 90-TA TË SHEK. XXZHVILLIMET HISTORIKE, POLITIKE-SHOQËRORE, GJUHËSORE DHE KULTURORE TE SHQIPTARËT GJATË VITEVE 1912-2001TETOVË
RAMADANI, FEHARI & SHERIFI, ISAKQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ ÇËSHTJES SHQIPTARE GJATË LUFTËRAVE BALLKANIKESEMINARI VI NDËRKOMBËTAR IALBANOLOGJISËTETOVË
RAMADANI, FEHARI, ÇELIKU, GJYLASHKOLLAT AUSTRO-HUNGAREZE NË VILAJETIN E KOSOVËS NË VITET 1911-1912PAVARËSIA E SHQIPËRISË DHE KOSOVA 100 VJET PASPRISHTINË
RAMADANI, FEHARI, AMETI, VULLNETKRIJIMI I SHTETEVE KOMBËTARE NË BALLKAN DHE PËRPJEKJA PËR TË ZHDUKUR “TË HUAJT”KONGRESI 4 NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVË
RAMADANI, FEHARI& AMETI, VULLNETMAQEDONIA NË VITET 90 TË SHEK. XX- FILLIMI I SHEK. XXIREFORMAT INSTITUCIONALE, DOMOSDOSHMËRI PËR INTEGRIMIN NË BETIRANË
RAMADANI, FEHARI& SELMANI, MEMETBALKAN WARS, AUSTRO-HUNGARY AND ALBANIAN ISSUEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “THE BALKAN YESTERDAY, TODAY AND TOMOROW”TETOVË
RAMADANI, FEHARIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES ARSIMORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1912SHEKULLI I SHTETIT SHQIPTARPRISHTINË
RAMADANI, FEHARI & ÇELIKU, ARBËRTHE BALKAN WARS ADN THEIR CONSEQUENCES FOR THE BALKANSTHE CENTENARY OF BALKAN WARSISTANBUL
RAMADANI, FEHARIBASHKËPUNIMI I FAIK KONICËS ME AUSTRO-HUNGARINË PËR INTERESAT KOMBËTARE (PARA SHPALLJES SË PAVARËSISË)AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF VATRANEW YORK
RAMADANI, FEHARISHKOLLAT E SHKUPIT NË FILLIM TË SHEK. XXNË SEMINARIN V NDËRKOMBËTAR TË ALBANOLOGJISËTETOVË
RAMADANI, FEHARIVEPRIMTARIA ATDHETARE E HAFIZ ALI KORÇËSHAFIZ ALI KORÇA – 55 VJET PAS (1873-1956)KORÇË
RAMADANI, FEHARIDISA ASPEKTE TË MARRËDHËNIEVE SHQIPTARO-AUSTRO-HUNGAREZE GJATË VITIT 1908ASPEKTE TË BASHKËPUNIMIT DHE TË INTEGRIMIT TË SHQIPTARËVE TË SHQIPËRISË DHE TË SHQIPTARËVE ME EUROPËN GJATË SHEK. XXTIRANË
RAMADANI, FEHARIBASHKËJETESA FETARE TE SHQIPTARËT NË FILLIM TË SHEK. XXINTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCESKOPJE
FEHARI RAMADANIPASQYRIMI I DEMONSTRATAVE TË VITIT 1968 NË SHTYPIN E KOHËSSEMINARI IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË-SHKUP
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ LËVIZJES KULTURORE SHQIPTARE GJATË VITIT 1910KRYENGRITJA E KOSOVËS E VITIT 1910PRISHTINË
FEHARI RAMADANIQËNDRIMI I DISA STUDIUESVE SERBË DHE BULLGARË NDAJ PAVARËSISË SË SHQIPËRISËSEMINARI III NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË: SHQIPTARËT NË KONTEKSTIN E HISTORIOGRAFISË BALLKANIKESHKUP978-608-217-000-8
RAMADANI, FEHARIBASHKËJETESA FETARE TE SHQIPTARËT NË FILLIM TË SHEK. XX.INTERNATIONAL BALKAN ANNUAL CONFERENCESHKUP, MAQEDONI
FEHARI RAMADANITHE CONSEQUENCES OF THE FIRST BALKAN WAR FOR ALBANIANSSULTAN MEHMED REŞAD VE DÖNEMI ULUSLARARASI SEMPOZYUMUSTAMBOLL, TURQI
FEHARI RAMADANIVEPRIMTARIA E LSHP-SË NË MBROJTJE TË TOKAVE SHQIPTARE (QERSHOR-KORRIK 1878)LIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENIT (140 VJET MBAS)PRISHTINË
FEHARI RAMADANI; FATI ISENIASPEKTE TË VEPRIMTARISË SË LIDHJES SHQIPTARE TË PRIZRENIT NË KAZANË E TETOVËSLIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENITPRIZREN
FEHARI RAMADANI; JETMIRE AJRADINIASPEKTE TË VEPRIMTARISË SË HASAN PRISHTINËS GJATË VITIT 1912JETA DHE VEPRA E HASAN PRISHTINËSVUSHTRRI
FEHARI RAMADANI; FATI ISENITHE AUSTRO - HUNGARIAN POLITICS TOWARDS THE BALKANS ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WARMARKING THE CENTENARY OF THE END OF WORLD WAR I AT THE BITOLA BATTLEFIELDSBITOLA
FEHARI RAMADANI; NAZMIJE SHAQIRIÇËSHTJA SHQIPTARE NË FOKUSIN E DIPLOMACISË VJENEZE (TETOR-NËNTOR 1908)110 VJET ALFABET SHQIPMANASTIR
FEHARI RAMADANI; MEMET SELMANIDEMONSTRATAT E TETOVËS (1968) VAZHDIMËSI E DEMONSTRATAVE TË KOSOVËSVITI 1968 – SFIDË E IDENTITETIT KOMBËTAR TË SHQIPTARËVE NË MAQEDONITETOVË
FEHARI RAMADANISIRBISTAN’IN KOSOVA’DAKI MÜSLÜMAN HALKINAI YÖNELIK ETNIK TEMIZLIK POLITIKASIULUSLARARASI BALKANLAR VE İSLAM SEMPOZYUMUEDRENE, TURQI
FEHARI RAMADANI; BEHARE KASAMIFORMIMI I KOMB-SHTETEVE NË BALLKAN DHE PËRPJEKJET PËR ZHDUKJEN E TJETRITBALLKANI MIDIS MITIT, REALITETIT DHE PERSPEKTIVËSSHKUP
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
RAMADANI, FEHARIKONTRIBUTI I AUSTRO-HUNGARISË PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT DHE TË KULTURËS SHQIPTARE (1900-1912)ARS-ZZ2010ISBN: 978-9989-2720-9-7
РАМАДАНИ, ФЕХАРИ ПРИДОНЕСОТ НА АВСТРО-УНГАРИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И АЛБАНСКАТА КУЛТУРА 1900-1912МЕНОРА20179786082003368

View publications by citation.

Publications, in process.