//Hiriet Ziberi
Hiriet Ziberi 2018-10-12T09:36:46+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
HIRIET ZIBERIАLBANISCHE ТRACHTEN IN NORDWEST-MAZEDONIENSIMURGHHEFT 325-312007ISSN 1861-1389
ZIBERI HIRIETREFLECTION OF BALKAN WARS INTO BALKAN ITSELF, THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS229 318-3242012
ZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË GRAVE TË MALIT TË THATËAKTETNR. 4, VOL. V, 646-6502012978-9951-518-11-6
DALIPI QERIM, ZIBERI HIRIETPROPAGANDA DHE RIVALITETI SERBO-BULLGAR NË VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITIT E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE11159-1702013
ZIBERI HIRIETNDRYSHIMET NË TRADITAT KULTURORE SHQIPTAREALBANOLOGJIANo. 1-2, Vol. 1311-31620141857-9485
ABDULI ARDITA, ZIBERI HIRIET, RAIMI SUNAJKUNDËRTHËNIET PRIND-ADOLOESHENT NË FAMILJET SHQIPTARE TË RRETHIT TË TETOVËS, NGA TRADITA NË BASHKËKOHËSI PHILOSOPHICANo.3-4, Vol.2373-3792015
ZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË FEMRAVE KËRÇOVAREETNOALBNo.1, Vol.165-722017
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
HIRIET ZIBERI HULUMTIMI I VESHJEVE POPULLORE SHQIPTARE NDËR VITETAKIMI VJETOR NDËRKOMBËTAR I ALB-SHKENCASHKUP2012
ZIBERI HIRIETREFLREFLECTION OF BALKAN WARS INTO BALKAN ITSELFTHE CENTENARY OF THE BALKAN WARSISTANBUL978-605-86860-2-12012
ZIBERI HIRIETSTUDIMI I VESHJES POPULLORE GJATË VITEVE TË PAVARËSISË SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËSHKUP2017
ZIBERI,HIRIETALBANISCHE TRACHTEN IN NORDWEST- MAZEDONIENFORUM KLEIDUNG UND SCHMUCK DER VOLKERLEIPZIG2016
ZIBERI HIRIETSHOQEATAT KULTURORE-ARTISTIKE NË TREVAT E TETOVËSJAVA E ALBANOLOGJISËPRISHTINË2016
ZIBERI HIRIETDISA ASPEKTE TË TRADITËS POPULLORE SHQIPTARE NË LIDHJEN E PRIZRENITLIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENITPRIZREN2018
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.