Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
HIRIET ZIBERIVESHJET E FEMRAVE STRUGANEETNOALBNO.4 / VOL 4101-1082020
HIRIET ZIBERIPËRPUNIMI I VESHJEVE TË GRAVE NË MALIN E THATËSCUPINO.29 / VOL.29 147-1552020
DRITA MEMETI, ARDITA ABDULI, HIRIET ZIBERICHALLENGES OF YOUTH MIGRATION IN THE REPUBLIK OF NORTH MACEDONIAKNOWLEDGE-INTERNATIONAL JOURNAL VOL.36.1415-4192019
HIRIET ZIBERIKËNGË DASME NË MALIN E THATËETNOALBNR.3 / VOL.399-1062019
DALIPI QERIM, ZIBERI HIRIETPROPAGANDA DHE RIVALITETI SERBO-BULLGAR NË VILAJETIN E KOSOVËS GJATË VITIT E DJATHTA SHQIPTARE NË MBROJTJE TË SHQIPËRISË ETNIKE11159-1702013
ZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË FEMRAVE KËRÇOVAREETNOALBNO.1 / VOL.165-722017
ZIBERI HIRIETNDRYSHIMET NË TRADITAT KULTURORE SHQIPTAREALBANOLOGJIANO. 1-2 / VOL. 1311-31620141857-9485
ZIBERI HIRIETVESHJET TRADICIONALE TË GRAVE TË MALIT TË THATËAKTETNO. 4 / VOL. V646-6502012978-9951-518-11-6
ZIBERI HIRIETREFLECTION OF BALKAN WARS INTO BALKAN ITSELF, THE CENTENARY OF THE BALKAN WARS229 318-3242012
HIRIET ZIBERIАLBANISCHE ТRACHTEN IN NORDWEST-MAZEDONIENSIMURGHHEFT 325-312007ISSN 1861-1389
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
ZIBERI HIRIETDISA ASPEKTE TË TRADITËS POPULLORE SHQIPTARE NË LIDHJEN E PRIZRENITLIDHJA SHQIPTARE E PRIZRENITPRIZREN
ZIBERI HIRIETSHOQEATAT KULTURORE-ARTISTIKE NË TREVAT E TETOVËSJAVA E ALBANOLOGJISËPRISHTINË
ZIBERI,HIRIETALBANISCHE TRACHTEN IN NORDWEST- MAZEDONIENFORUM KLEIDUNG UND SCHMUCK DER VOLKERLEIPZIG
ZIBERI HIRIETSTUDIMI I VESHJES POPULLORE GJATË VITEVE TË PAVARËSISË SEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËSHKUP
ZIBERI HIRIETREFLREFLECTION OF BALKAN WARS INTO BALKAN ITSELFTHE CENTENARY OF THE BALKAN WARSISTANBUL978-605-86860-2-1
HIRIET ZIBERI HULUMTIMI I VESHJEVE POPULLORE SHQIPTARE NDËR VITETAKIMI VJETOR NDËRKOMBËTAR I ALB-SHKENCASHKUP
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.