Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
BEQIRI NAZMIDERI NË PËRJETËSISTUDIME ALBANALOGJIKE4720111857-6958
BEQIRI NAZMIQASJE E SHKURTËR MBI TË FOLMËN E KUMANOVËSSTUDIME ALBANALOGJIKE51320121857-6958
NAZMI BEQIRIKADRI BAZI-MIDIS KËNGËS DHE RRËFIMEVE POPULLORESTUDIME ALBANALOGJIKE21620101857-6958
NAZMI BEQIRIKADRI BAZISTUDIME ALBANALOGJIKE22010
NAZMI BEQIRIJEMI SHQIPE, JO HUTFLAKA30.0711999
NAZMI BEQIRIEDHE TË VDEKUR KËTU DO TË JEMIFLAKA E VËLLAZËRIMIT24. 06.11999
NAZMI BEQIRIKUSH E TRADHTOI RUFI OSMANINE VËRTETA111997
NAZMI BEQIRIMAQEDONIA NUK KISHTE FUQI TË INTERVENOJ NË REÇICËFLAKA E VËLLAZËRIMIT111995
NAZMI BEQIRIA E DONI MAQEDONINËFLAKA E VËLLAZËRIMIT111994
NAZMI BEQIRIEDHE MUA PO MË HIDHET TA KRISË NJË MARTINËVLERA 121994
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
BEQIRI NAZMILEKA I PARIQËNDRESA SHQIPTARE NDËR SHEKUJSLLUPÇAN -KUMANOVË
BEQIRI NAZMISTABILITETI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË DHE MARËDHËNIET BILATERALE ME REPUBLIKËN E BULLGARISËFORUMI BALLKANIK-INICIATIVA PËR PAQE DHE EVROINTEGRIMESOFJE9989-142-12-2
BEQIRI NAZMIMARRËVESHJA KORNIZË, NË MES TË IMPLEMENTIMIT DHE DEVIJIMITEKSPO SHKUP9989-142-12-2
BEQIRI NAZMISHQIPTARËT E KUMANOVËS BRENDA REALITETIT NDËRETNIKFORUMI EVROPIAN PËR PAQEKUMANOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
NAZMI BEQIRIKRISMA E HESHTURJEHONA E KARADAKUT20059989-142-12-2
NAZMI BEQIRIRRUGËTIMI DREJT LUFTËS PËR PAQEINSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE DHE NDËRKOMBËTARE2014978-608-65714-4-3
NAZMI BEQIRIKUVENDI I KARADAKUTSEMI-GENIMPEKS2015978-9989-160-18-9
NAZMI BEQIRIDREJT PËRJETËSISËAUTORI2013978-9989-57-938-7
NAZMI BEQIRIRRËNJËT E KULLËSJEHONA E KARADAKUT2011978-9989-142-32-1
NAZMI BEQIRIKRONI I KRESHTAVE TONA JEHONA E KARADAKUT2010978-9989-142-28-4
NAZMI BEQIRIDRAMA SHQIPE NË MAQEDONI NGA FILLET E SAJA DERI MË SOTJEHONA E KARADAKUT2009978-9989-142-24-6
NAZMI BEQIRIKËNGËET E KAÇAKËVE NË MALËSINË E KARADAKUTJEHONA E KARADAKUT20069989-142-16-5

View publications by citation.

Publications, in process.